Hvad kan vi med et nyt flertal?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan vi med et nyt flertal?"

Transkript

1 En artikel fra KRITISK DEBAT Hvad kan vi med et nyt flertal? Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 15. august 2011 Vi står i dag med tre store udfordringer: Klimakrisen som truer selve vores eksistens, en stærkt stigende ulighed, som i høj grad forstærkes af den økonomiske og finansielle krise og så en stigende udhuling af demokratiet. Dertil kommer den ekstreme højrefløjs fremmarch i Europa og USA og tragedien i Oslo. Når vi i løbet af kort tid har valg i Danmark, så bliver vi nødt til at forholde os til disse store udfordringer. Det er jo langt fra sikkert, at vi vinder valget, selvom meningsmålingerne i lang tid har set gode ud. Det kræver en hård indsats fra rigtig mange mennesker, hvis vi skal vinde. Men om vi vinder afhænger i høj grad også af, hvilke forbedringer man kan regne med vil blive gennemført af et nyt flertal. Hvis det nærmest ikke er til at se forskel på de to blokke, hvorfor så skifte den nuværende ud? Derfor er det afgørende, at vi gør klart, at der er stor forskel rød og blå blok. Det er min faste overbevisning, at den grundlæggende forskel og konflikt handler om demokrati. Skal der være mere eller mindre demokrati - hvem skal bestemme i vores samfund? Det er det afgørende spørgsmål og det gælder alle politiske emner og områder. Et eksempel er om vi blot skal afvente at markedet i skikkelse af store firmaer, herunder olieselskaber, børsspekulanter m.fl. får løst klimaproblemerne? Eller skal vi lade demokratiet bestemme, ved at drøfte løsningerne i fællesskab og indgå internationale aftaler, lave lovgivning og tage initiativer i kommuner og regioner? Skal almindelige mennesker blive ved med at betale for spekulanternes og deres bankers tab? Eller skal vi demokratisk beslutte, at de selv må bære deres egne tab - og så investerer vi i stedet i at skabe nye jobs. Skal vi indrette sundhedsvæsenet efter hvor private firmaer kan tjene penge? Eller skal vi demokratisk bestemme, at alle mennesker har adgang til den nødvendige behandling? For mig er valget let. Men det kommer til at kræve hårdt arbejde at få folk til at tro på, at demokratiet faktisk kan lade sig gøre, fordi vi nu i år har hørt, at det kun er private firmaer der dur til noget. Løs klimakrisen - skab nye job Et nyt flertal vil gå i gang med en ambitiøs klimaplan, der kan omstille Danmark til 1 / 9

2 vedvarende energi. Enhedslisten vil arbejde for, at vi får opstillet helt klare mål for, hvor hurtigt det skal gå. Samtidig vil vi kræve at der bliver skabt nye jobs med både produktion af vedvarende energi og energirenoveringer og produktion af energibesparende produkter, så vi kan reducere vores energiforbrug. Og så vil vi have gjort op med ideen om at lade markedet styre energiområdet. Vi kan demokratisk beslutte at regulere brugen af olie, kul, gas, osv. Vi kan demokratisk beslutte at investere i vedvarende energi og energibesparelser, og vi kan demokratisk beslutte en række økonomiske tiltag, der gør det dyrt at bruge meget energi og som fremmer vedvarende energi og energibesparelser. Og ikke mindst kan vi demokratisk beslutte at gøre det meget lettere for lokalsamfund at gå i gang med en grundlæggende omstilling til vedvarende energi, som man f.eks. har gjort på Samsø, hvor man efterhånden har fået hele øens befolkning med på projektet. Hvis vi for alvor skal have omstillet Danmark, så er det afgørende, at befolkningen er med på det. Det nytter ikke med store eliteprojekter, der bliver trukket ned over hovedet på folk - som vi så med vindmølleprojektet i Østerild. Uligheden skal mindskes For mig er en af de helt afgørende ting, når vi får et nyt flertal, at fattigdomsydelserne bliver afskaffet. Starthjælp, kontanthjælpsloft og 450 timers regel vil blive erstattet af fuld kontanthjælp til alle på de meget lave ydelser. Tilbage vil så kun være ungeydelsen, som vi fra Enhedslisten fortsat vil arbejde på at få afskaffet, så alle får fuld kontanthjælp. Desuden vil "det sorte hul" i sygedagpengereglerne blive fjernet, så man bliver ved med at få sygedagpenge indtil man er sikret en anden indkomst, f.eks. løn, revalidering, flexjob eller førtidspension. Afskaffelse af fattigdomsydelserne vil først og fremmest være en kæmpe lettelse for de mennesker der er ramt. Især de mange tusinde børn vil få et bedre liv, når der bliver råd til mad hver dag, at fejre fødselsdag og de andre ting, der hører med til et liv i Danmark i Men det vil også være en styrkelse af fagbevægelsen. Det er nemmere for arbejdere at kræve ordentlige løn- og arbejdsvilkår, hvis der er et ordentligt socialt sikkerhedsnet. Og så vil det stoppe den forråelse af samfundet, der sker når mange mennesker lever i fattigdom. 2 / 9

3 Men det er langtfra nok, at fattigdomsydelserne bliver afskaffet, når vi har en situation, hvor mennesker er helt uden indkomst og helt uden for systemet, fordi de har mistet deres dagpenge og ikke er berettiget til kontanthjælp. Sådan er det nemlig, hvis man f.eks. er gift eller har en ejerbolig med lidt friværdi. Yderligere mange tusinde står til at miste deres dagpenge i sommeren 2012, fordi dagpengeperioden er blevet forkortet til to år og de ikke har udsigt til at få arbejde inden da. Derfor er det afgørende at et nyt flertal allerede under valgkampen lover, at vi straks efter valget vil vedtage en lov om at ingen skal falde ud af dagpengesystemet i sommeren Og det vil vi arbejde hårdt på fra Enhedslistens side. Så bliver der ro på i de mange familier, der er bange for at måtte gå fra hus og hjem. Og der bliver tid til at diskutere et helt nyt arbejdsmarkedssystem, der ikke er bygget op på mistillid til de arbejdsløse og ønske om, at private aktører skal kunne tjene penge. Et system som bygger på at arbejdsløse er mennesker, der gerne vil have arbejde og uddannelse og det skal samfundet hjælpe med at skaffe. Det vil for alvor også gøre noget ved uligheden. Men der skal mere til. Vi bliver nødt til at sætte nedbringelse af uligheden som et mål i sig selv og hvert eneste år se på, om vi har fået nedbragt uligheden. Et væsentligt element i at nedbringe uligheden er at afskaffe satspuljen og sikre at kontanthjælp, dagpenge, pensioner og SU reguleres med den fulde løn- og prisudvikling. SF har tidligere lovet at de ville arbejde imod satspuljen og Socialdemokraterne har en kongresbeslutning om at fjerne den. Men desværre ser det lige nu ud til at S og SF vil fortsætte udhulingen af pensioner, kontanthjælp mv. og dermed øge uligheden. Den holdning vil Enhedslisten arbejde for at ændre. Flyt magten - mere demokrati Anders Fogh Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen havde en klar plan, da de kom til magten i De ville grundlæggende ændre samfundet og flytte magt fra offentlige demokratiske organer til private virksomheder. Og det er i høj grad lykkedes for dem. Særligt kommunalreformen har medvirket til at udhule demokratiet og fremme privatiseringer og udliciteringer. Samtidig har skattestop og udgiftsloft, betydet at kommunerne stort set ikke har kunnet udvikle velfærden, men hele tiden har diskuteret nye nedskæringer. Jeg tror kun det har kunnet lykkes for højrefløjen at ændre samfundet så grundlæggende - at gennemføre "en revolution" som Claus Hjort Frederiksen har sagt - fordi demokratiet er blevet udvandet gennem lang tid. Igennem flere generationer har vi opbygget systemer til at tage sig af vores dagligdag og vores problemer. Socialkontorer, fagforeningskontorer, boligkontorer, børnehaver, skoler 3 / 9

4 og ældrepleje forventes at løse alle vores problemer. Men vi har ikke fået sikret demokratiet. Vi har ikke fået sikret, at den enkelte selv er med i beslutningerne og aktiv deltager i løsningen af problemer. Vi har ikke fået sikret at vi klart opfattede det som "vores skole" - også selvom vi ikke lige har børn på skolen, "vores bibliotek" selvom vi ikke lige bruger det i øjeblikket eller "vores plejehjem" selvom vi ikke har familie der lige nu. Derfor har det kunnet lade sig gøre at lukke meget og sælge endnu mere af alt det, som det har taget generationer at bygge op. Og det, der er tilbage af vores fælles offentlige velfærd, bliver drevet, som om det var et privat firma, hvor nogle aktionærer skal tjene penge. Særligt på sundhedsområdet kan vi se, hvor galt det går, når man indfører markedsstyring i stedet for demokratisk styring. Et eksempel der kalder på ændringer, er fødende kvinder der ikke kan regne med at have en jordemoder til stede under hele fødslen og ofte sendes hjem få timer efter fødslen. Resultatet er at antallet af spædbørn, der skal genindlægges pga dehydrering, fordi amningen ikke er kommet i gang, er eksploderet. Et andet eksempel er at ældre medicinske patienter ligger på overfyldte gange og der er ikke tid til at tage sig ordentligt af dem. Og et tredje trist eksempel er skadestuerne, hvor ventetiderne bliver længere og længere. Der har i de seneste år stort set kun været fokus på de områder, som private sygehuse kan tjene penge på og hvor de offentlige sygehuse derfor bliver tvunget til at konkurrere. Det er først og fremmest forskellige former for planlagte operationer, som samlet set udgør en mindre del af sygehusenes drift, men som bliver det, der styrer alt det andet. Samtidig skal al ting hele tiden måles og vejes og der skal skrives regninger til kommunerne for deres borgeres brug af sygehusene. Det er første skridt på vejen til at borgerne selv skal betale. Når Venstre nu ønsker at nedlægge regionerne så er det et yderligere skridt på vejen til et privatiseret sygehusvæsen. Som så bliver endnu dyrere og dårligere, som vi har set i Norge og som USA er et skrækeksempel på. Svaret fra venstrefløjen og et nyt politisk flertal må og skal være: Vi skal gøre op med markedsstyringen og indføre en demokratisk styring. Regionerne skal ikke nedlægges, men styrkes. Først og fremmest ved at regionerne får den demokratiske ret til at beskæftige sig med andre ting end det regeringen har bestemt. Sådan som kommunerne har og som amterne havde. Regionerne skal have ret til at udskrive skatter, som amterne havde, så politikere og borgere sammen kan beslutte, hvor mange penge man vil bruge på sundhedsvæsenet - og på de andre opgaver regionerne skal varetage. Men vi er nødt til at gå videre end det. Vi skal videre ad den vej, som regionerne er startet på med borgermøder. Vi skal have langt mere direkte demokrati, hvor ansatte og brugere sammen ser på dagligdagen og kommer med forslag til hvordan 4 / 9

5 tingene kan forbedres. Lad os lytte til ansatte og borgere i stedet for at købe os til dyre konsulenter, der forklarer hvordan man kan skære ned og markedsgøre. Og det skal vel at mærke være alle ansatte. Rengøringsassistentens forslag kan være lige så væsentlige som lægens. Vi skal også sikre en ordentlig politisk debat mellem politikere, borgere, ansatte og brugere om hvilke behandlinger og hvilken omsorg og pleje, der skal tilbydes, så det ikke er lægemiddelfirmaer, privatsygehuse m.fl. der sætter dagsordenen, fordi de har råd til at betale for markedsføring. Det er tydeligt når man ser på reaktionerne på sygehuslukninger, at folk klart opfatter at det er "vores sygehuse". Derfor skal vi også sikre, at man reelt kan få demokratisk indflydelse på beslutningerne i sygehusvæsenet og at det hele ikke besluttes af regeringen og dens embedsmænd. Vi skal hurtigt efter at vi har fået et rødt-grønt flertal begynde at flytte magten fra private firmaer over til demokratisk styring. Og med langt mere direkte demokrati og deltagerdemokrati end vi tidligere har haft i Danmark. Højrefløjens krav til kommuner og regioner om yderligere tvangsprivatiseringer hvert eneste år skal fjernes. Det er vi heldigvis enige med S og SF om. Men vi bliver nødt til at gå videre og fjerne detailstyringen af kommunerne - især omkring økonomistyringen. Det er fuldstændig absurd at påstå at det er ødelæggende for dansk økonomi, hvis kommunerne samlet set bruger 200 mio. kr. mere end aftalt. Særligt når højrefløjen intet vil gøre i forhold til store virksomheder som Mærsk og Vestas, der lukker tusindvis af arbejdspladser (som de oven i købet har fået statsstøtte til). Og alt imens højrefløjen gladelig betaler milliarder til bankspekulanterne, så de ikke skal miste penge på deres spekulationsspillelidenskab. Et rødt-grønt flertal skal afskaffe dummebøder og udgiftsloft for kommunerne. Det vil vi arbejde hårdt for og jeg håber mange fagforeninger og lokale socialdemokrater og SF'ere vil være med på, at kommunerne skal have et reelt selvstyre - også økonomisk. Men desværre har rigtig mange politikere og embedsmænd i kommunerne jo også overtaget opfattelsen af, at det offentlige skal styres som en virksomhed. Og med kommunalreformen er der blevet alt for langt i mellem, at de der bestemmer, møder de borgere, de bestemmer over. Derfor skal vi have sikret at borgerne kan få indflydelse. Vi vil konkret stille forslag om, at borgere skal have ret til at kræve lokale folkeafstemninger, et forslag SF også har stillet tidligere. Ligesom vi mener at borgerne skal have ret til at kræve åbne budgetprocesser, hvor borgere og ansatte 5 / 9

6 diskuterer kommunens budget før politikerne begynder at diskutere, hvad der skal ske. Det vil give mulighed for en reel demokratisk proces om prioriteringerne i den enkelte kommune. Og så skal vi på alle niveauer se på, hvordan vi kan få mere demokrati. Reel indflydelse til forældrebestyrelser i daginstitutionerne og til elevråd i skolerne. Lade ansatte og brugere selv tilrettelægge arbejdet i ældreplejen, i busdriften og i resten af den offentlige sektor. Det er de langt bedre til end dyre konsulenter. Tragedien i Oslo: Angrebet i Oslo kan og må man ikke bare affærdige som en gal mands værk, eller som en form for naturkatastrofe, vi intet kan lære af og intet gøre ved. Vi er nødt til at analysere baggrunden for at kunne prøve at forebygge, at det sker igen. Ligesom vi gør i forhold til andre former for kriminalitet. Der er behov for mange forskellige tilgange og analyser i tiden fremover. Der er flere forskellige lag af forklaringer, som alle er vigtige og nødvendige at have med i det samlede billede, for at kunne sætte ind med de rigtige tiltag, for at forebygge at noget lignende sker igen. Jeg mener der er tre lag af forklaringer. For det første er der den konkrete gerningsmand og hans personlige baggrund. Et andet lag af forklaringer handler om de sociale forandringer og et tredje lag af forklaringer er den ideologiske baggrund for forbrydelsen. I forhold til den konkrete gerningsmand er det utrolig svært at forstå, hvordan et menneske kan begå en så forfærdelig forbrydelse. Hvad har gjort, at han er blevet fyldt af så stort had og så lidt medfølelse med andre mennesker, at han kan planlægge og udføre så forfærdelige drab? Var der nogle tidspunkter undervejs i hans liv, hvor man kunne have hjulpet ham i en anden retning fra samfundets side? Den analyse er vigtig - sammen med analyser af andre der begår ekstreme handlinger, - ikke for at undskylde forfærdelige forbrydelser, men for at se, hvor vi kan sætte ind for at forebygge at andre gør noget lignende. F.eks. ved vi fra megen forskning at det er afgørende med gode vilkår for børnefamilier - herunder tryghed for bolig og økonomi og tid til hinanden. Det er vigtigt med gode daginstitutioner og skoler, hvor der er tid til at tage sig ordentligt af alle børn. Og der er også nyere viden om, hvor vigtigt det er at hjælpe børn, der bliver ofre for andre børns mobning og vold. I Stockholm har man f.eks. fundet ud af, at mange af de højreekstreme, som børn har været udsat for vold fra andre børn uden at de har fået hjælp. Bl.a. af den grund er man begyndt at tilbyde behandling til børn, der har 6 / 9

7 været udsat for vold og overfald - som f.eks. gaderøverier - begået af andre børn. Behandlingen går bl.a. ud på at barnet får lov at tegne og sætte ord på alle de forfærdelige ting, som han eller hun gerne vil gøre ved de børn, der overfaldt ham/hende. F.eks. at hænge dem, save dem i stykker med motorsav osv. Når vreden får lov at komme ud og bliver anerkendt som en forståelig følelse, så kan barnet komme videre og begynde at tænke på andre ting. Det bør vi se på at indføre i Danmark. Vi ved fra undersøgelser i København, at en stor del af børnene i København har været udsat for vold fra andre børn. Som regel uden at nogen voksne reelt tager sig af det. Det samme ville sikkert komme frem, hvis man lavede lignende undersøgelser andre steder i landet. Vi skal forske meget mere i, hvordan vi skaber stærke og positive fællesskaber for vores børn. Alt for mange børn og unge er ikke med i fællesskaber, føler sig udenfor eller vælger at gå ind i kriminelle bander, ekstreme organisationer eller religiøse sekter. Vi skal også have gennemført en exitstrategi ligesom København har for bandemedlemmer. Et andet lag af forklaringer handler om de sociale forandringer. En stor generation af unge i Europa står for første gang i moderne tid overfor en fremtid, hvor de vil få dårligere vilkår end deres forældre. De bliver dårligere uddannet, tjener mindre og lever kortere. Ungdomsarbejdsløsheden er eksploderet og også den generelle arbejdsløshed stiger og stiger. Samtidig er der en stor usikkerhed om fremtiden. Det handler både om klimatruslen og den økonomiske og finansielle krise. Den offentlige sektor og velfærden skæres drastisk ned og det, der har stået som sikkerhed og stabilitet, er pludselig væk. Jobbene flyttes til andre lande og arbejdere fra andre lande kommer til vores lande, hvor de udnyttes groft til at dumpe løn- og arbejdsvilkår. Samtidig udhules demokratiet mere og mere og de store firmaer og banker får mere og mere magt på bekostning af demokratiet. Det er ikke mærkeligt, at mange føler sig usikre og at vi ser meget social uro. Nogle steder giver det sig udslag i strejker, demonstrationer og protester mod regeringer. Andre steder i optøjer. Og mange steder ser vi at den yderste højrefløj vinder frem. Den ekstreme højrefløj vinder på bare at sige at de er imod eliten, imod indvandrere, imod islam og så ellers levere noget tåget snak om at de vil have samfundet, som det var før i tiden. Uden at de bliver afkrævet svar på, hvad det reelt er de vil.vi kan og skal ikke gøre det samme. Vi kan og skal komme med klare forståelige bud på vores forslag til, hvor samfundet skal bevæge sig hen. Det er fuldstændig afgørende at venstrefløjen kan komme med troværdige svar på, hvad der skal gøres. Vi skal hurtigt i gang med at skabe jobs - og der er jo brug for 7 / 9

8 masser af jobs til klimaomstilling og energibesparelser. Der er brug for jobs med at tage sig af vores børn, uddannelser, syge og ældre. Og vi har råd til at investere i job og velfærd, hvis vi holder op med at forære pengene til spekulanterne. Vi skal også sikre, at så længe man er arbejdsløs, så bliver man behandlet ordentligt og får dagpenge, man kan leve af. Vi på venstrefløjen bliver også nødt til at turde gå i debat med højrefløjen om hvilken vej, samfundet skal udvikles. Så længe socialdemokraterne i flere lande siger og gør næsten det samme som højrefløjen, så er det svært at se forskel. Venstrefløjen er nødt til at blive tydeligere og klart beskrive hvad vi vil. Et tredje lag af forklaringer er den ideologiske baggrund for forbrydelsen. Hvorfor valgte Breivik at blive højreekstremist? Hvorfor gik han ikke ind i en bande? Hvorfor er der så mange og med så meget had, der tilslutter sig højreekstreme netværk og organisationer i disse år? Her bliver vi nødt til at se på den ideologi og de debatter der kommer fra den yderste højrefløj, men desværre i et vist omfang får opbakning fra højrefløjen generelt. I Europa har der i en del år været en meget hård debat fra den yderste højrefløj. Det bliver igen og igen sagt, at vi er ved at blive oversvømmet af muslimer, at Islam er en krigerisk religion og at det ikke er muligt for muslimer at leve fredeligt sammen med ikke-muslimer. Når der bruges en sådan krigsretorik, hvor de der er imod muslimske indvandrere fremstilles som frihedskæmpere og de der ønsker at fremme integration og tolerance og menneskerettigheder for alle mennesker, kaldes landsforrædere, så giver det en stemning af, at vi er i krig og dermed bliver krigsmetoder mere nærliggende. Samtidig er Norge, Danmark og flere andre europæiske lande rent faktisk i krig og det påvirker også samfundet og samfundsdebatten. Selvom en krig foregår så langt væk som i Afghanistan, så vil det uundgåeligt føre til en vis forråelse. Samtidig er der mange mennesker, der konkret oplever at møde indvandrere og flygtninge og skulle forholde sig til problemer, de ikke tidligere er stødt på. Og endnu flere hører gennem medierne om problemer. Når det sker samtidig med den generelle sociale usikkerhed og angst for fremtiden, så får højrefløjen en god grobund. Vi skal selvfølgelig ikke begynde at forbyde hverken holdninger eller ytringer fra højrefløjen om at indvandrere skal ud af landet, grænserne skal lukkes osv. Men vi skal tage skarpt afstand fra sådanne ytringer. Og det er afgørende at vise, at det store flertal i befolkningen ønsker, at vi skal leve sammen i et åbent demokrati. Det 8 / 9

9 kan vi vise ved fakkeltog, demonstrationer og andre manifestationer. Og vi kan vise det gennem offentlig debat og aktive handlinger. Og ikke mindst ved at øge demokratiet, så langt flere borgere deltager i beslutningerne. Vi skal også turde gå til højrefløjen og spørge hvad de helt konkret vil. Spørge Pia Kjærsgaard, Søren Pind, Sørine Godtfredsen og andre, hvad det helt konkret er for et samfund de ønsker. Og så tage debatten med dem. Og tage debatten med befolkningen. Ikke være bange for at diskutere problemer i samfundet - også de problemer der opstår, når flere kulturer skal leve sammen og når der i løbet af en kort årrække kommer en stor gruppe flygtninge eller indvandrere til et område. Det afgørende, tror jeg, er at være ude og diskutere med folk og finde konkrete løsninger på konkrete problemer - så bliver det svært for højrefløjen at fremstille os som en elite fjernt fra befolkningen, der bare dikterer et multikulturelt samfund uden selv at være en del af det. Først og fremmest er det vigtigt at holde fast i det, den norske statsminister Stoltenberg sagde lige efter tragedien og som han har holdt fast i siden; at vi skal styrke åbenheden og demokratiet og tolerancen. Vi skal vise at der er klar forskel på højrefløj og venstrefløj. Og den afgørende forskel handler om demokrati. Skal vi have mere eller mindre demokrati? Det handler det snarlige valg i Danmark om. 9 / 9

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark 2007/2 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. februar 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Lad os tage det mest centrale punkt i den kommende valgkamp. Er der plads til mere velfærd?

Lad os tage det mest centrale punkt i den kommende valgkamp. Er der plads til mere velfærd? En artikel fra KRITISK DEBAT De første 100 dage Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. oktober 2007 De første 100 dage starter før regeringsskiftet. Den starter med de folkelige bevægelser, der kan

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Skrevet af: Kirsten Norman Andersen Offentliggjort: 15. juni 2016

Skrevet af: Kirsten Norman Andersen Offentliggjort: 15. juni 2016 En artikel fra KRITISK DEBAT Paradokser Skrevet af: Kirsten Norman Andersen Offentliggjort: 15. juni 2016 Den borgerlige økonomiske politik skaber ulighed. Derfor er der behov for et fortsat folkeligt

Læs mere

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Sankt Hans-tale 2012 Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Det er, på trods af en kølig og våd vejrudsigt, nu her ved midsommer, at vi kan

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28.

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 1 Det hænder, præsten synes, at teksterne til en søndag er så svære at komme ind i, så menigheden burde have udleveret et åndeligt brækjern. Ordene er vanskelige

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER.

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Morfar Svend Brix Min morfar blev født på Falster. Han var søn af en polsk roeplukker og en daglejer fra Randers.

Morfar Svend Brix Min morfar blev født på Falster. Han var søn af en polsk roeplukker og en daglejer fra Randers. Stine Brix, Enhedslisten 1. maj 2015 Tak for invitationen. 1. Maj er en vigtig dag. Den er vigtig, fordi vi fejrer vores værdier om fællesskab, lighed og frihed. Og den er vigtig, fordi den minder os om

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter Når katastrofen rammer Vejledning til temaer og elevaktiviteter 0.-3. klasse Indhold 3 Til underviseren 4 Skole 6 Nødhjælp 7 Leg og tryghed 8 Fold og klip Til underviseren Aktiviteterne handler om nødhjælp

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil.

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil. PDM 'HWPDQK UHU«Det man hører er man selv siger de hvert 10. minut i radioen. En ny jingle af den slags, der ikke er til at slippe af med, når man først har fået den i hovedet. Det man hører er man selv.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Fællesskabets betydning for barnet Når et barn møder i skolen den første dag, er det også mødet med et tvunget fællesskab, som barnet sandsynligvis, skal være en

Læs mere

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen

Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Introduktion til legemetoder i Silkeborgen Vi har uddraget det vi kan bruge fra bogen De utrolige år af Carolyn Webster-Stratton. Bogen er meget amerikansk, og derfor bruger vi kun enkelte metoder fra

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Dagbog fra Ramadan 2005

Dagbog fra Ramadan 2005 Dagbog fra Ramadan 2005 Af Astrid Fribo Så er det Ramadan, muslimernes fastemåned. Den måned, hvor muslimer over hele verden faster for at vise solidaritet med fattige og for at vise deres respekt for

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 En artikel fra KRITISK DEBAT Det politiske spil Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 Gennem lang tid har det stået nogenlunde fifty-fufty mellem blå blok og rød blok, som det

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere