UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND"

Transkript

1 Skarridsøgade Jyderup Tlf Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2009/2010

2 Forord Det er 1. år, vi i UU-Nordvestsjælland (UU-NVS) udgiver folderen Unge i tal for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Kursen er stukket ud fra regering, folketing og de lokale kommunalbestyrelser. Målet er, at 85% gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og 95% i De meget håndfaste mål fordrer, at der i UU er styr på talmateriale, statistik og dokumentation. Rapporten er udarbejdet på baggrund af UU-NVS statistikdatabase, der for grundskolen omfatter alle elever, der går på en skole i én af de tre kommuner under UU-Nordvestsjælland og for ungeområdet (unge mellem grundskolen og det 25. år) omfatter unge, der har bopæl i en af de 3 kommuner. Formålet med udgivelsen af dette materiale er dels at give et billede af de unges valgmønstre og deres vej gennem uddannelse, og dels, hvis det er muligt, at afdække behov for fremtidige indsatser på ungeområdet. I UU-Nordvestsjælland vil vi bestræbe os på at leve op til dokumentationskravet. Med den registrering vi foretager af de unges uddannelsesoptagelse, -afbrud og gennemførsel, efter grundskolen er afsluttet, har vi et overblik over de unges uddannelsesstatus. Vi vil give et varieret billede af uddannelsessituationen blandt de unge, så vidt som samkøring af registre og loven tillader. Rapporten giver først et billede af dette års afgangselevers uddannelsesvalg i de 3 kommuner, i Holbæk Kommune og på grundskoleniveau. Derefter en opgørelse af STU-gruppen i de 3 kommuner. Fokus på gennemførsel af ungdomsuddannelse for unge mellem 18-21, med vestlig og ikke vestlige baggrund. Et billede af sidste års afgangselever hvor mange frafald har de haft fra hvilke uddannelser og fra hvilke afgangsskoler. Et billede af mængden af unge 22-årige i de 3 kommuner med en gennemført ungdomsuddannelse holdt op imod regeringens målsætning, profilmodellen og egne tal. Og sidst men ikke mindst følger vi fremover årgang 1989, for at afspejle den uddannelsesmæssige udvikling, der sker for en ung. Specialklasserækker og specialskoler er ikke medtaget i denne rapport pga. stor usikkerhed i de indberettede data. Vi arbejder på at medtage en udskolingsstatistik for denne gruppe fra næste skoleår. Rapporten udgives i tre forskellige udgaver med fokus på kommunerne Kalundborg, Odsherred og Holbæk. Talmaterialet giver forhåbentlig anledning til dialog og forslag til initiativer på vejen frem mod målet i år God fornøjelse Stén Knuth Centerleder UU-Nordvestsjælland 2

3 Tendenser i rapporten Det er vanskeligt at drage sammenligninger med sidste års tal, da datagrundlaget desværre ikke er det samme. UNI-C s opgørelse omfatter kun elever, der har foretaget en tilmelding via Optagelse.dk. UU-NVS tæller alle afgangselever uden en uddannelsestilmelding med. Fremover vil registreringen af elevernes uddannelsesvalg foregå efter UU-NVS metode, så vi kan følge udviklingen. Tillige skal man være opmærksom på, når årene sammenlignes, at privatskolerne nu er med i opgørelsen. (Ses som en generel stigning i elevtallet). Talmaterialet for afgangselevernes valg marts 2010 viser, at stadigt flere unge søger en gymnasial uddannelse og 10. klasse. Erhvervsuddannelserne bærer faldet. En del af bevægelsen kan dog forklares med en anden valgfrekvens blandt elever fra privatskolerne, hvor en stor del af de unge har tradition for enten at vælge et 10. skoleår eller en gymnasial uddannelse. En anden forklaring må nok søges i konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Der ses f.eks. et markant fald i søgningen til indgangen Bygge og anlæg. Se tabel 10. Afsnittet om de unge årige med vestlig og ikke-vestlig baggrund viser, der stadig er en større andel af unge med vestlig baggrund, der går i gang med en ungdomsuddannelse. Til gengæld er det værd at bemærke, at frafaldet på ungdomsuddannelserne blandt unge med ikke-vestlig baggrund er markant lavere. 3

4 Indhold Forord... 2 Tendenser i rapporten... 3 Oversigt over tabeller og figurer... 5 Kapitel 1: Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland... 6 Fakta tal...6 Nationale mål...6 Mål i forhold til gennemførsel af ungdomsuddannelse...6 Den kommunale indsats...6 UU-Nordvestsjælland arbejder desuden for...6 Kapitel 2: Uddannelsesbillede af de årige... 7 Unge med gennemført ungdomsuddannelse...7 Profilmodellen og 95% målsætningen...7 UU-NVS tal...7 Vestlig og ikke-vestlig baggrund...9 STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Årgang Kapitel 3: Uddannelsesvalg UU-Nordvestsjælland Holbæk Kommune Uddannelsesvalg for skoler i Holbæk Kommune Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner Kapitel 4: Frafaldsstatistik Afgangselever fra sommeren 2009 og deres frafald fra ungdomsuddannelserne.24 Frafald fra afgangsskoler i Holbæk Kommune Kapitel 5: Opsamling og målsætning Særlige mål for 2010/ Kapitel 6: Aktiviteter og projekter Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland - UPCN Logos Fritidsjob vejen væk fra kontanthjælp

5 Oversigt over tabeller og figurer Tabeller Tabel 1: Profilmodellens prognosemodel for hhv. 5 år og 25 år efter klasse...7 Tabel 2: Fordelingen af unge på baggrund...9 Tabel 3: Fordelingen af unge på hovedplacering i antal i Holbæk Kommune Tabel 4: Fordelingen af unge på hovedplacering i procent i Holbæk Kommune Tabel 5: STU unge I gang fordelt på bopælskommune Tabel 6: STU unge fordelt på kommune og status Tabel 7: Årgang 1989 maj Tabel 8 Uddannelsesvalg klassetrin Tabel 9: Uddannelsesvalg 10. klassetrin Tabel 10: Uddannelsesvalg 2008, 2009 og 2010 for elever fra klasse Tabel 11: Uddannelsesvalg 2008, 2009 og 2010 for elever fra 10. klasse Tabel 12: Uddannelsesvalg 2008 og 2010 for elever i klasse Tabel 13: Uddannelsesvalg 2008 og 2010 for elever i 10. klasse Tabel 14: Uddannelsesvalg 2009 og 2010 for elever, der går i og 10. klassetrin Figurer Figur 1: Andelen af unge med gennemført ungdomsuddannelse maj 2010 fordelt på kommune og alder...8 Figur 2: Demografitabel over unge i de 3 kommuner...8 Figur 3: Procentvis forskel på placering mellem vestlig og ikke-vestlige unge Figur 4: Procentvis forskel på placering mellem vestlig og ikke-vestlige unge for hele UU 11 Figur 5: STU unge I gang fordelt i UU-Nordvestsjællands tre kommuner Figur 6: Årgang 1989 november 2009 og maj 2010 andelen af årgangen med gennemført ungdomsuddannelse Figur 7: klasseelevernes uddannelsesvalg Figur 8: 10. klasseelevernes uddannelsesvalg Figur 9: Frafald blandt afgangselever 2009 fordelt på studieretninger/indgang Figur 10: Figur 11: Figur 12: Frafald blandt afgangselever fra sommeren 2009 fra lokale uddannelsesinstitutioner Elever med frafald fordelt på afgangsskole/afgangselever 08/09, optalt fra sommeren 2009 til maj Elever med frafald fordelt på afgangsskoler i procent af antallet af afgangselever fra skolen i

6 Kapitel 1: Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UU-Nordvestsjælland et kommunalt samarbejde mellem Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommuner. Fakta tal Der er unge i UU-Nordvestsjællands område unge kommer fra andre kommuner. 876 er efterskoleelever. UU-Nordvestsjælland har vejledningsforpligtelsen i forhold til unge. (D. 1. juni 2010). I fjerde kvartal 2009 og første kvartal 2010 havde Ungdomsvejledningen 5101 kontakter med 2567 unge i Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommune (brev, SMS, telefon, samtaler, besøg etc.) Samtalerne og kontakterne dækker over den opsøgende vejledning for unge, der ikke er i gang med uddannelse. Heraf er 1541 stadig i målgruppen medio maj (De årige som ikke har og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.) UU-Nordvestsjælland har i skoleåret 09/10 formidlet 2691 erhvervspraktikpladser for elever i alle 3 kommuner. Nationale mål Uddannelsesvejledningen skal sikre den enkelte unge et solidt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af uddannelse og erhverv. For samfundet skal vejledningen understøtte målet om veluddannede borgere og høj beskæftigelse. Mål i forhold til gennemførsel af ungdomsuddannelse I år 2010 skal 85 % af de unge gennemføre en ungdomsuddannelse I år 2015 skal 95 % af de unge gennemføre en ungdomsuddannelse Den kommunale indsats Hvis flere unge skal gennemføre en uddannelse, kræver det en bred og koordineret indsats. Derfor vil UU- Nordvestsjælland arbejde for at udvikle samarbejdet med alle relevante parter især grundskoler, uddannelsessteder, jobcentre og socialcentre. UU-Nordvestsjælland arbejder desuden for at unge fra familier med ingen eller begrænset uddannelsesmæssig baggrund bliver motiverede for at vælge en ungdomsuddannelse eller eventuelt sikrer sig varig beskæftigelse. at usikre unge og unge med svagt socialt netværk bliver i stand til at træffe et kvalificeret valg af uddannelse at lokalsamfundenes uddannelsesmæssige behov dækkes at kompetenceniveauet i Nordvestsjælland generelt hæves 6

7 Kapitel 2: Uddannelsesbillede af de årige Unge med gennemført ungdomsuddannelse Antallet af unge med gennemført ungdomsuddannelse, er nok et af de tal med størst bevågenhed indenfor uddannelses- og vejledningsfeltet. Tallene gøres op på forskellige måder med baggrund i forskellige datasæt. Profilmodellen og UU-tal 2 forskellige tilgange til den samme parameter. Profilmodellen og 95% målsætningen Undervisningsministeriets profilmodel der udarbejdes af UNI-C er en prognosemodel, der fremskriver klasses elever, der har afsluttet klasse på en skole i den pågældende kommune og fremskriver deres uddannelsesmønster 25 år frem i tiden. Profilmodellen viser, at der om 25 år vil være 82,8 procent, der har gennemført en ungdomsuddannelse ud af den årgang, der i 2008 forlod klasse i Region Sjælland og 84,4 procent på landsplan, se tabel 1. Holbæk kommune har stadig en udfordring i forhold til opfyldelsen af målsætningen. Der er en tendens til at større bysamfund med ungdomsuddannelsesinstitutioner har lettere ved at nå målet. Jo større afstand til uddannelsesinstitutionerne, jo mindre uddannelsesfrekvens. Tabel 1: Profilmodellens prognosemodel for hhv. 5 år og 25 år efter klasse Unge, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. 25 år efter 5 år efter klasse klasse Hele landet 64,4% 84,4% Region Sjælland 61,4% 82,8% Odsherred 58,5% 80,7% Holbæk 58,9% 82,6% Kalundborg 57,6% 81,7% Kilde: Profilmodellen UU-NVS tal Tal fra UU-Nordvestsjælland viser data på unge med bopæl i UU-Nordvestsjællands 3 kommuner dette er nye tal og dermed en helt ny status på andelen af unge med gennemført ungdomsuddannelse. På næste side, figur 1 ses hvordan andelen af unge med gennemført ungdomsuddannelse fordelt på alder og kommune ser ud i maj Data er taget frem til 22 år, idet UU- Nordvestsjælland udvidede den opsøgende vejledning i 2007 fra unge op til 19 og til unge op til 25. Dermed er de, der var 19 år i år i år og er første årgang, der har fået tilbud om vejledning kontinuerligt efter grundskolen. Denne opgørelse påvirkes af den udflytning der sker efter de unge har afsluttet en ungdomsuddannelse. De unge flytter for at læse videre og forsvinder dermed fra UU-NVS datagrundlag. Se figur 2. 7

8 Figur 1: Andelen af unge med gennemført ungdomsuddannelse maj 2010 fordelt på kommune og alder Gennmført ungdomsuddannelse 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% UU-NVS Odsherred Holbæk Kalundborg 10,0% 0,0% Uanset hvilken model der anvendes, har UU-Nordvestsjælland en stor udfordring i forhold til at nå målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang i år 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er både i samfundets og den enkeltes interesse, at de unge får en ungdomsuddannelse. En ungdomsuddannelse er på mange måder afgørende for, hvordan de unge klarer sig senere i livet og en vigtig faktor i forhold til mønsterbrydning. Efterspørgslen af ufaglært arbejdskraft vil i de næste år falde samtidig med, at efterspørgslen af uddannet arbejdskraft stiger. Uddannelse er derfor en forudsætning for at sikre fodfæste på fremtidens arbejdsmarked. På trods af de mange gode initiativer, der er taget i løbet af årene i UU-Nordvestsjællands 3 kommuner, er der i dag ca. 20 procent af en ungdomsårgang, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Figur 2: Demografitabel over unge i de 3 kommuner Unge fordelt på alder Holbæk Kalundborg Odsherred år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år Træk d

9 Vestlig og ikke-vestlig baggrund De næste tabeller viser tal på unge årige, med en sammenligning mellem unge med vestlig og ikke-vestlig baggrund. Denne definition ses i boksen herunder og stammer fra Integrationsministeriet. Vestlige lande iflg. IM: Inkluderer Belgien, Danmark, Finlnd, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Nye EU-lande: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. Resten af Norden: Island og Norge Andre vestlige lande: USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. Kilde nyidanmark.dk Tabel 2 viser antallet af unge i de to grupper i UU-Nordvestsjællands område. Tabel 2: Fordelingen af unge på baggrund Baggrund Antal Procent Ikke vestlig 311 4,5% Vestlig ,5% Hovedtotal ,0% 9

10 Nedenstående tabel 3 og 4 viser fordelingen af de unge på placeringer i henholdsvis faktuelle tal og procent. De efterfølgende figurer 3 og 4 sammenligner de to gruppers placeringer. Tabel 3: Fordelingen af unge på hovedplacering i antal i Holbæk Kommune Ikke Placering vestlig Vestlig Hovedtotal skoleår 2 2 Anden aktivitet end ungdomsuddannelse Andre uddannelser Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Grundskolen uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Total Tabel 4: Fordelingen af unge på hovedplacering i procent i Holbæk Kommune Ikke Placering vestlig Vestlig Hovedtotal skoleår 0,0% 0,1% 0,1% Anden aktivitet end ungdomsuddannelse 18,1% 12,7% 13,0% Andre uddannelser 17,6% 2,7% 3,6% Andre ungdomsuddannelser 2,5% 2,3% 2,3% Erhvervsuddannelser 27,6% 33,6% 33,2% Grundskolen 3,0% 1,8% 1,8% uddannelser 29,6% 44,7% 43,8% Midlertidige aktiviteter 1,5% 1,6% 1,6% Videregående uddannelser 0,0% 0,7% 0,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% Der er langt flere unge med vestlig baggrund, der går på en gymnasial uddannelse. Andelen af unge der vælger Andre uddannelser er størst hos unge med ikke-vestlig baggrund. Disse unge med ikke-vestlig baggrund som er placeret på Andre uddannelser er primært i gang med VUC og Danskuddannelse. Der er stadig en større andel af unge med vestlig baggrund, der går i gang med en ungdomsuddannelse. Til gengæld er det værd at bemærke, at frafaldet på ungdomsuddannelserne blandt unge med ikke-vestlig baggrund er markant lavere. 10

11 Figur 3: Procentvis forskel på placering mellem vestlig og ikke-vestlige unge i Holbæk Kommune. 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Ikke vestlig Vestlig skoleår Anden aktivitet end ungdomsuddannelse Andre uddannelser Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Grundskolen uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Figur 4: Procentvis forskel på placering mellem vestlig og ikke-vestlige unge for hele UU- Nordvestsjælland 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Ikke vestlig Vestlig skoleår Anden aktivitet end ungdomsuddannelse Andre uddannelser Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Grundskolen uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser Frafald blandt vestlige og ikke-vestlige unge Vestlige unge unge 770 frafald i perioden 1. maj maj ,2 % Ikke-vestlige unge unge 17 frafald i perioden 1. maj maj ,5 % Der er halvt så mange frafald fra ungdomsuddannelserne blandt de ikke-vestlige sammenlignet med de vestlige unge i samme periode. 11

12 STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Nedenstående viser kort en status for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forløb i juni Tabel 5 viser STU unge i gang, fordelt på bopælskommune. Tabel 6 viser STU unge, hvor en specialvejleder er involveret i processen. Dermed er også unge, der pt. går i et grundskoleforløb i UU-Nordvestsjællands område og som skal indstilles til STU med. Alt i alt 208 unge, hvoraf 185 unge har bopæl i UU-Nordvestsjællands område. Se figur 5, hvordan de fordeler sig på kommunerne i UU-Nordvestsjællands område. Tabel 5: STU unge I gang fordelt på bopælskommune Bopælskommune Total Guldborgsund 2 Holbæk 63 Ishøj 1 Kalundborg 28 Næstved 1 Odsherred 35 Ringkøbing-Skjern 1 Rudersdal 1 Slagelse 8 Sorø 2 Vordingborg 3 Aalborg 1 Total 146 Figur 5: STU unge I gang fordelt i UU-Nordvestsjællands tre kommuner STU unge fordelt i UU-NVS's 3 kommuner 35 Holbæk Kalundborg Odsherred Nedenstående tabel 6 viser, hvor STU erne i UU-Nordvestsjællands område er i processen. Det vil sige, at unge med status Indstilles, Tilmeldt og Ønske er alle undervejs og dermed i en proces med UU-Nordvestsjællands specialvejledere. Igangværende STU unge skal følges op mindst én gang årligt. Tabel 6: STU unge fordelt på kommune og status Bopælskommune I gang Indstilles Tilmeldt Ønske Total Holbæk Kalundborg Odsherred Total

13 Årgang 1989 Vi har valgt at følge en årgang frem til deres 25. år hvordan ser bevægelsen i gruppen ud, i forhold til gennemført ungdomsuddannelse? Fremover sammenlignes med det foregående års fordeling. Tabel 7: Årgang 1989 maj 2010 Holbæk maj 2010 Kalundborg maj 2010 Odsherred maj 2010 UU-NVS maj 2010 Gennemført ungdomsuddannelse 48,1% 44,4% 39,9% 45,5% I gang 41,9% 41,3% 43,1% 41,9% I vejledningsproces 10,0% 14,3% 17,0% 12,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 6: Årgang 1989 november 2009 og maj 2010 andelen af årgangen med gennemført ungdomsuddannelse 13

14 Kapitel 3: Uddannelsesvalg UU-Nordvestsjælland Nedenstående tabel 8 og 9 viser uddannelsesvalgene i UU-Nordvestsjællands område fra Tabel 8 viser tallene for elever, der afslutter klassetrin og tabel 9 elever, der afslutter 10. klassetrin. Tabel 10 og 11 indeholder uddannelsesvalg for alle grundskoler i Holbæk Kommune, hvor UU- NVS varetager vejledningen. De unges uddannelsesvalg i kommunen følger tendenser på landsplan med flere i gymnasiale uddannelser og færre i erhvervsuddannelser. Tabel 8 Uddannelsesvalg klassetrin. De 3 kommuner i UU-Nordvestsjælland (Bemærkninger: stigningen i elev tal over de 4 år kommer af udviklingen, hvor flere og flere frie og private grundskoler har overgivet vejledningsopgaven til UU-NVS.) klasse 2010 klasse 2009 klasse 2008 klasse 2007 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 10. klasse i alt ,5% ,0% ,8% ,7% Erhvervsuddannelser 148 8,8% ,9% ,7% ,0% uddannelser ,4% ,6% ,7% ,2% uddannelser 1 2 0,1% 5 0,3% 0 0,0% 3 0,2% Andet ,2% 35 2,3% 147 9,8% 78 5,9% Total ) STU og EGU 2) Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse, Var ikke afklaret 15. marts Tabel 9: Uddannelsesvalg 10. klassetrin. De 3 kommuner i UU-Nordvestsjælland 10. klasse klasse klasse klasse 2007 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser ,8% ,8% ,3% ,4% uddannelser ,6% ,8% ,4% ,2% uddannelser 1 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% Andet ,6% 37 8,1% 91 22,3% 26 7,4% Total ) STU og EGU 2) Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse, Var ikke afklaret 15. marts 14

15 Tabel 10: Uddannelsesvalg 2008, 2009 og 2010 for elever fra klasse, der har afgangsskole i Holbæk Kommune. Gruppen Andet er beskrevet mere detaljeret i tabel 12. Det drejer sig om beskedne 1,6% af eleverne, der ikke går i uddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter. (Bemærkninger: stigningen i elev tal over de 3 år kommer af udviklingen, hvor flere og flere frie og private grundskoler har bedt UU overtage vejledningsopgaven. I tallene for 2009 er elever, der ikke var tilmeldt en uddannelse pr. 15. marts ikke medregnet.) klasse 2010 klasse 2009 klasse 2008 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent 10. klasse i alt ,6% ,2% ,2% Erhvervsuddannelser 57 7,9% ,4% 91 15,2% uddannelser ,1% ,1% ,5% uddannelser 1 2 0,3% 4 0,5% 0 0,0% Andet ,7% 21 2,7% 54 9,0% Total ,0% ,0% ,0% 1) STU og EGU 2) Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse, Var ikke afklaret 15. marts Tabel 11: Uddannelsesvalg 2008, 2009 og 2010 for elever fra 10. klasse, der har afgangsskole i Holbæk Kommune. Ser man i tabel 13 under gruppen Andet, er antallet af elever, der ikke har en planlagt aktivitet pr. 15. marts lidt større end for klasse-eleverne, 2,8%. Dette stemmer godt overens med forventningen om, at elever som er uafklarede i forhold til uddannelsesvalg vælger 10. klasse. (Bemærkninger: stigningen i elev tal over de 3 år kommer af udviklingen, hvor flere og flere frie og private grundskoler har bedt UU overtage vejledningsopgaven. I tallene for 2009 er elever, der ikke var tilmeldt en uddannelse pr. 15. marts ikke medregnet.) 10. klasse klasse klasse 2008 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser 91 31,7% 98 32,6% 50 36,0% uddannelser ,2% ,5% 68 48,9% uddannelser 1 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0% Andet ,1% 26 8,6% 21 15,1% Total ,0% ,0% ,0% 1) STU og EGU 2) Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse, Var ikke afklaret 15. marts 15

16 Holbæk Kommune Tabel 12 viser uddannelsesvalg for klassetrin i 2008 og 2010 for elever, der går i skole i Holbæk Kommune. Uddannelsesønskerne er fordelt på de enkelte uddannelsesretninger. Tabel 12: Uddannelsesvalg 2008 og 2010 for elever i klasse på skoler i Holbæk Kommune (Bemærkninger: sammenlignes med 2008, da denne også medregner elever uden uddannelsestilmelding) Holbæk Private Realskole er ikke medtaget, da UU først overtager vejledningen her i skoleåret 2010/2011. Specialskoler og specialklasser er heller ikke taget med i opgørelsen pga. stor usikkerhed i datagrundlaget for disse klasser. klasse 2010 klasse 2008 Antal Procent Antal Procent 10. klasse i alt ,7% ,2% 10. klasse fri grundskole 97 12,0% 25 4,2% 10. klasse folkeskole ,8% ,6% 10. klasse efterskole ,8% ,4% Erhvervsuddannelser 57 7,1% 91 15,2% Bil, fly og andre transportmidler 12 1,5% 16 2,7% Bygge og anlæg 9 1,1% 23 3,9% Bygnings- og brugerservice 0 0,0% 0 0,0% Dyr, planter og natur 7 0,9% 1 0,2% Krop og stil 1 0,1% 1 0,2% Mad til mennesker 5 0,6% 4 0,7% Medieproduktion 1 0,1% 1 0,2% Merkantil 11 1,4% 28 4,7% Produktion og udvikling 6 0,7% 2 0,3% Strøm, styring og IT 3 0,4% 10 1,7% Sundhed, omsorg og pædagogik 2 0,3% 5 0,8% Transport og logistik 0 0,0% 0 0,0% uddannelser ,1% ,5% STX ,7% ,4% HF 0 0,0% 0 0,0% HTX 38 4,7% 18 3,0% HHX 54 6,7% 36 6,0% uddannelser 2 0,3% 0 0,0% EGU 2 0,3% 0 0,0% STU 0 0,0% 0 0,0% Andet 48 6,0% 54 9,0% Ophold i udlandet 17 2,1% 17 2,8% Produktionsskole 7 0,9% 7 1,2% Andre uddannelser 11 1,4% 3 0,5% Går ikke direkte i uddannelse ,6% 27 4,5% Total Noter: 1)Indeholder elever, der ikke havde afklaret sit uddannelsesvalg d. 15. marts 16

17 Tabel 13 viser uddannelsesvalg for 10. klassetrin i 2008 og 2010 for elever, der går i skole i Holbæk Kommune. Uddannelsesvalgene er fordelt på de enkelte uddannelsesretninger Tabel 13: Uddannelsesvalg 2008 og 2010 for elever i 10. klasse på skoler i Holbæk Kommune (Bemærkninger: sammenlignes med 2008, da registreringen er ens for de 2 år.) 10. klasse klasse 2008 Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser 91 31,7% 50 36,0% Bil, fly og andre transportmidler 11 3,8% 4 2,9% Bygge og anlæg 11 3,8% 8 5,8% Bygnings- og brugerservice 0 0,0% 0 0,0% Dyr, planter og natur 4 1,4% 2 1,4% Krop og stil 7 2,4% 3 2,2% Mad til mennesker 4 1,4% 1 0,7% Medieproduktion 8 2,8% 1 0,7% Merkantil 21 7,3% 14 10,1% Produktion og udvikling 2 0,7% 3 2,2% Strøm, styring og IT 5 1,7% 5 3,6% Sundhed, omsorg og pædagogik 17 5,9% 9 6,5% Transport og logistik 1 0,4% 0 0,0% uddannelser ,2% 68 48,9% STX 85 29,6% 37 61,9% HF 40 13,9% 8 28,8% HTX 15 5,2% 6 10,8% HHX 30 10,5% 17 21,6% EGU 0 0,0% 0 0,0% STU 0 0,0% 0 0,0% Andet 26 9,1% 21 15,1% Ophold i udlandet 1 0,4% 0 0,0% Produktionsskole 4 1,4% 3 2,2% Andre uddannelser 13 4,5% 6 4,3% Går ikke direkte i uddannelse 1 8 2,8% 12 8,6% Total ,0% ,0% 1)Indeholder elever, der ikke havde afklaret sit uddannelsesvalg d. 15. marts eller går i arbejde 17

18 Uddannelsesvalg for skoler i Holbæk Kommune Tabel 14: Uddannelsesvalg 2009 og 2010 for elever, der går i og 10. klassetrin på skoler i Holbæk Kommune. (Bemærkninger: Skoler med gul markering er privatskoler/friskoler) Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Absalonskolen klasse 10. klasse 37 46,3% 20 41,7% Erhvervsuddannelser 6 7,5% 12 25,0% uddannelser 32 40,0% 14 29,2% Andet 5 6,3% 2 4,2% Total Andreasskolen klasse 10. klasse 4 26,7% 5 29,4% Erhvervsuddannelser 1 6,7% 0 0,0% uddannelser 10 66,7% 12 70,6% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total Bjergmarkskolen klasse 10. klasse 23 45,1% 29 46,0% Erhvervsuddannelser 1 2,0% 2 3,2% uddannelser 25 49,0% 26 41,3% Andet 2 3,9% 6 9,5% Total Gislinge skole klasse 10. klasse 19 50,0% 19 59,4% Erhvervsuddannelser 2 5,3% 4 12,5% uddannelser 17 44,7% 9 28,1% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total

19 Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Holbæk lille Skole klasse 10. klasse 39 88,6% 36 83,7% Erhvervsuddannelser 0 0,0% 2 4,7% uddannelser 3 6,8% 5 11,6% Andet 2 4,5% 0 0,0% Total klasse 10. klasse Erhvervsuddannelser 6 24,0% 3 7,0% uddannelser 14 56,0% 35 81,4% Andet 5 20,0% 5 11,6% Total Holbæk Private Realskole Både 2009 og 2010 fra Optagelse.dk Holbæk Ungdomscenter Jyderup Kommuneskole klasse 10. klasse 21 48,8% 19 44,2% Erhvervsuddannelser 1 2,3% 3 7,0% uddannelser 20 46,5% 21 48,8% Andet 1 2,3% 0 0,0% Total klasse 10. klasse Erhvervsuddannelser 3 13,0% 5 21,7% uddannelser 20 87,0% 18 78,3% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total klasse 10. klasse Erhvervsuddannelser 75 36,9% 78 45,9% uddannelser ,2% 82 48,2% Andet 16 7,9% 10 5,9% Total klasse 10. klasse 23 57,5% 22 61,1% Erhvervsuddannelser 2 5,0% 3 8,3% uddannelser 13 32,5% 9 25,0% Andet 2 5,0% 2 5,6% Total

20 Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Kildebjergskolen klasse 10. klasse 17 35,4% 12 28,6% Erhvervsuddannelser 14 29,2% 16 38,1% uddannelser 13 27,1% 14 33,3% Andet 4 8,3% 0 0,0% Total Nr Jernløse skole klasse 10. klasse 15 50,0% 10 40,0% Erhvervsuddannelser 3 3,8% 6 24,0% uddannelser 10 12,5% 9 36,0% Andet 2 2,5% 0 0,0% Total Sejergaardsskolen klasse 10. klasse 37 74,0% 19 45,2% Erhvervsuddannelser 3 6,0% 4 9,5% uddannelser 8 16,0% 18 42,9% Andet 2 4,0% 1 2,4% Total Stenhus Kostskole klasse 10. klasse 26 31,0% 9 12,3% Erhvervsuddannelser 3 3,6% 5 6,8% uddannelser 54 64,3% 59 80,8% Andet 1 1,2% 0 0,0% Total klasse 10. klasse Erhvervsuddannelser 4 11,1% 2 4,9% uddannelser 32 88,9% 39 95,1% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total Store Merløse Centralskole klasse 10. klasse 23 76,7% 3 33,3% Erhvervsuddannelser 2 6,7% 4 44,4% uddannelser 4 13,3% 2 22,2% Andet 1 3,3% 0 0,0% Total

21 Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Svinninge skole klasse 10. klasse 15 46,9% 22 55,0% Erhvervsuddannelser 4 12,5% 6 15,0% uddannelser 11 34,4% 11 27,5% Andet 2 6,3% 1 2,5% Total Tuse skole klasse 10. klasse 30 53,6% 25 42,4% Erhvervsuddannelser 4 7,1% 14 23,7% uddannelser 17 30,4% 17 28,8% uddannelser 1 1,8% 0 0,0% Andet 4 7,1% 3 5,1% Total Tølløse Centralskole klasse 10. klasse 19 57,6% 18 60,0% Erhvervsuddannelser 0 0,0% 2 6,7% uddannelser 8 24,2% 9 30,0% Andet 6 18,2% 1 3,3% Total Tølløse Privatskole klasse 10. klasse 25 53,2% 27 54,0% Erhvervsuddannelser 4 8,5% 9 18,0% uddannelser 15 31,9% 14 28,0% Andet 3 6,4% 0 0,0% Total klasse 10. klasse Erhvervsuddannelser 6 26,1% 6 33,3% uddannelser 12 52,2% 11 61,1% Andet 5 21,7% 1 5,6% Total Udby skole klasse 10. klasse 11 40,7% 7 46,7% Erhvervsuddannelser 4 14,8% 4 26,7% uddannelser 12 44,4% 4 26,7% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total

22 Skole Klasse Uddannelsesønske Total Pct. Total Pct. Undløse skole klasse 10. klasse 10 71,4% 8 36,4% Erhvervsuddannelser 2 14,3% 2 9,1% uddannelser 2 14,3% 11 50,0% Andet 0 0,0% 1 4,5% Total Vipperød skole klasse 10. klasse 23 59,0% 19 54,3% Erhvervsuddannelser 1 2,6% 3 8,6% uddannelser 14 35,9% 13 37,1% Andet 1 2,6% 0 0,0% Total Østre skole klasse 10. klasse 8 38,1% 10 47,6% Erhvervsuddannelser 1 4,8% 4 19,0% uddannelser 10 47,6% 6 28,6% Andet 2 9,5% 1 4,8% Total Ågerup skole klasse 10. klasse 13 72,2% 11 47,8% Erhvervsuddannelser 0 0,0% 2 8,7% uddannelser 5 27,8% 10 43,5% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total

23 Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner Nedenstående figur 7 og 8 sammenligner uddannelsesvalgene for elever der afslutter eller 10. klasse i de 3 kommuner i henholdsvis 2010 og 2008 i UU-Nordvestsjællands område. Sammenligningen er foretaget med 2008, da dataindsamlingen er foretaget på samme måde i 2008 og Figur 7: klasseelevernes uddannelsesvalg klasse 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Odsherred kl 2010 Odsherred kl 2008 Holbæk kl 2010 Holbæk kl 2008 Kalundborg kl 2010 Kalundborg kl ,00% 0,00% 10. klasse Erhvervsuddannelser uddannelser uddannelser Andet Figur 8: 10. klasseelevernes uddannelsesvalg 10. klasse 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Odsherred 10. kl 2010 Odsherred 10. kl 2008 Holbæk 10. kl 2010 Holbæk 10. kl 2008 Kalundborg 10. kl 2010 Kalundborg 10. kl ,00% 0,00% Erhvervsuddannelser uddannelser uddannelser Andet 23

24 Kapitel 4: Frafaldsstatistik Afgangselever fra sommeren 2009 og deres frafald fra ungdomsuddannelserne Vi havde i UU-Nordvestsjælland 2026 afgangselever, der har afsluttet eller 10. klasse i sommeren 200 Elever på efterskoler er ikke medregnet i dette tal. Der har i alt i perioden d. 1. aug maj 2010 været 286 unge, der har haft et eller flere frafald. I alt har der været 312 frafald. De fordeler sig på nedenstående indgange med 118 frafald fra gymnasierettede forløb og 194 frafald fra erhvervsrettede forløb. Se figur Figur 9: Frafald blandt afgangselever 2009 fordelt på studieretninger/indgang Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb Bygge- og anlæg - grundforløb Bygge- og anlæg - hovedforløb Bygnings- og brugerservice - grundforløb Dyr, planter og natur - grundforløb Krop og stil - grundforløb Mad til mennesker - grundforløb Mad til mennesker - hovedforløb Merkantil - grundforløb Merkantil - hovedforløb Produktion og udvikling - grundforløb Strøm, styring og it - grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb Transport og logistik - grundforløb HF HHX HTX STX VUC-HF niveau Antal 24

25 Figur 10 angiver, hvor mange af frafaldene, som er sket fra uddannelsesinstitutioner i UU- Nordvestsjællands område. En del frafald på erhvervsuddannelserne er omvalg. Eleverne skifter fra en indgang til en anden. Figur 10: Frafald blandt afgangselever fra sommeren 2009 fra lokale uddannelsesinstitutioner 207 frafald, af det samlede frafald på 312 blandt afgangselever fra sidste sommer, skete fra de lokale uddannelsesinstitutioner. VUC Vestsjælland Syd - Slagelse VUC Vestsjælland Nord, Holbæk afd. Stenhus Gymnasium og HF Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland Odsherreds Gymnasium Kalundborg Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF EUC Nordvestsjælland Antal frafald 25

26 Frafald fra afgangsskoler i Holbæk Kommune Frafaldene fra de foregående sider fordeler sig på følgende afgangsskoler i Holbæk Kommune. 10. klasse ses særskilt for den enkelte skole. Figur 11: Elever med frafald fordelt på afgangsskole/afgangselever 08/09, optalt fra sommeren 2009 til maj (Bemærkninger: Tabellen er optalt efter antallet af elever med frafald.) Afgangsskoler i Holbæk Kommune Ågerup Skole Østre Skole Vipperød Skole Undløse Skole Ugerløse Udby Skole og SFO Tølløse Centralskole Tuse Skole Svinninge Skole Store Merløse Centralskole Stenhus Kostskole (10. kl) Stenhus Kostskole Sejergaardsskolen Nr Jernløse Skole Kildebjergskolen Jyderup Kommuneskole Holbæk Ungdomsskole Holbæk Ungdomscenter (10. kl) Holbæk Private Realskole (10. kl) Holbæk Private Realskole Holbæk Lille Skole (10. kl) Holbæk Lille Skole Gislinge Skole Bjergmarkskolen Baptisternes Skoler (10. kl) Baptisternes Skoler Andreasskolen Absalonskolen Antal elever med frafald 26

27 Figur 12 afspejler samme frafald som forrige side, men set procentuelt af afgangsskolens samlede antal afgangselever (elever tilmeldt en aktivitet i Optagelse.dk pr. 15. marts). Fremover vil denne figur indeholde en sammenligning med det foregående års tal. Figur 12: Elever med frafald fordelt på afgangsskoler i procent af antallet af afgangselever fra skolen i 200 Frafald i % af afgangselevtallet Ågerup Skole Østre Skole Vipperød Skole Undløse Skole Ugerløse Udby Skole og SFO Tølløse Centralskole Tuse Skole Svinninge Skole Store Merløse Centralskole Stenhus Kostskole (10. kl) Stenhus Kostskole Sejergaardsskolen Nr Jernløse Skole Kildebjergskolen Jyderup Kommuneskole Holbæk Ungdomsskole Holbæk Ungdomscenter (10. kl) Holbæk Private Realskole (10. kl) Holbæk Private Realskole Holbæk Lille Skole (10. kl) Holbæk Lille Skole Gislinge Skole Bjergmarkskolen Baptisternes Skoler (10. kl) Baptisternes Skoler Andreasskolen Absalonskolen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 27

28 Kapitel 5: Opsamling og målsætning Særlige mål for 2010/11 Fokus i indsatsen er lagt på lovændringerne indenfor vejledningsområdet med ikrafttrædelse dels august 2010 og december Grundskoleniveau: Alle unge skal lave uddannelsesplaner. Ved den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne FTU 1. marts skal 97 % være tilmeldt en ungdomsuddannelse eller andre aktiviteter som peger frem mod uddannelse. (Det kan for eksempel være produktionsskole, udlandsophold eller særlige foranstaltninger.) Alle unge med særligt behov for vejledning (fokuselever) skal registreres, og indsatsen over for denne gruppe skal udvikles yderligere. Der skal udarbejdes en for uddannelsesvalg for elever fra specialskoler og klasser på et validt datagrundlag. Ungdomsvejledningsniveau: årige, uden en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, skal kontaktes eller være forsøgt kontaktet inden for 5 dage efter, at UU har fået information om frafald. Fra januar 2011 skal alle unge mellem år have en ajourført uddannelsesplan, når de frafalder en ungdomsuddannelse eller forlader grundskolen. Det vil være interessant at udarbejde en registrering af ikke uddannelsesparate, således denne kan bruges i forhold til planlægning af indsats og tilbud for denne gruppe. Et af målene for næste rapport vil være at udarbejde et sådant materiale. 28

29 Kapitel 6: Aktiviteter og projekter Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland - UPCN UPCN er et fælles projekt for samtlige ungdomsuddannelser og produktionsskoler i Kalundborg, Odsherred og Holbæk. UU-Nordvestsjælland står for projektledelse og administration. Projektet er fortrinsvis finansieret af midler fra Socialministeriet, men ungdomsuddannelserne yder også en del. Det kører på 3. år, og stopper i dets nuværende form med udgangen af november Ordningen er meget fleksibel. Der er ansat 5 psykologer, der kører rundt mellem de forskellige institutioner alt efter behov. Formålet med projektet er at fastholde frafaldstruede unge i uddannelse, så Nordvestsjælland dels kommer nærmere 95%-målsætningen, og dels forebygger, at de ender på kontanthjælp. Efterspørgslen har vist sig at være meget stor. Mange unge har så ondt i livet, at de har brug for hjælp for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Sidste skoleår var knap 300 unge igennem samtaleforløb, og resultaterne er lovende, idet omkring 85% er fastholdt i uddannelse. Det skønnes som en stor succes, da de henviste unge pr. definition er frafaldstruede. Vi håber derfor, at kommunerne er indstillede på at være med til at finansiere ordningen, når projektperioden udløber. Vi ser flere fordele i den nuværende konstruktion, hvor alle ungdomsuddannelser er med frem for, at hver institution har tilknyttet deres egen psykolog. Det skaber stordriftsfordele, giver fleksibilitet, sikrer alle unge på ungdomsuddannelserne et sådant tilbud og giver psykologerne mulighed for den nødvendige sparring og udvikling af deres indsats. Logos Projekt Logos - Mening med uddannelse er et tværkommunalt projekt mellem kommunerne Holbæk, Odsherred og Kalundborg og et samarbejde mellem UU-Nordvestsjælland, jobcentrene og EUC-Nordvestsjælland. Projektet holder til dagligt til i EUC s lokaler på Absalonsvej 14 i Holbæk, da projektet er forankret på EUC. Formålet med Logos er at motivere unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse og hjælpe dem i afklaringsfasen på vej mod valget. De unge starter i et 14 dages afklarings- og klargøringsforløb, hvor de er sammen på et hold. I løbet af de 14 dage arbejder vi med deres sociale og personlige kompetencer, og udfordrer dem i deres ønsker og valg i forhold til uddannelse. Udfordringen kan være at lave opgaver og øvelser som overskrider deres grænser og hvad de ellers har prøvet, for derefter at snakke med dem om, hvordan de oplevede situationen. Nogle af de unge, har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig eller har lavt selvværd, og de skal gøres med robuste til at påbegynde og i særdeleshed at gennemføre en uddannelse. Efter de 14 dage, vil de unge som stadig er på projektet være sammen med andre unge, som enten er uafklarede eller venter på uddannelsesstart. Når den unge har tilmeldt sig en uddannelse, kan projektet i samarbejde med den unge finde en relevant praktik indenfor den branche, som den unge ønsker at uddanne sig indenfor. Fritidsjob vejen væk fra kontanthjælp Det overordnede formål er, at flere unge i Holbæk Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse og færre skal på kontanthjælp. Dernæst er formålet, at erhvervslivet kommer til at opfatte fokusunge som en resurse og er villige til at tage et medansvar for, at de får en ungdomsuddannelse/kommer i beskæftigelse. Endelig er formålet at skabe endnu stærkere samarbejdsrelationer mellem de aktører, der har med de unge at gøre. Det er i denne sammenhæng Ungdommens Uddannelsesvejledning, folkeskolerne, Jobcentret, Ungdomsområdet/ungdomsskolen og erhvervslivet. 29

30 Åbningstider i ungdomsvejledningen Kommune Adresse Tlf. Åbningstid Kalundborg Jobcentret Pia Hauggard Torsdag kl Torvet Kalundborg Brian Nybo Odsherred AOF Tirsdage kl Storegade Asnæs Nykøbing Sjælland Bibliotek Vesterbro Torv Nykøbing Sj. Pino Bentsen Torsdage kl AOF Torsdage kl Storegade Asnæs Holbæk Holbæk By Lene Nielsen Tirsdage kl EUC Nordvestsjællland Torsdage kl Absalonsvej Holbæk Pia Hannah Borg Tornvedområdet Marianne Marslew Torsdage kl Skarridsøgade 37, 2. sal Jyderup 30

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND Skarridsøgade 37 4450 Jyderup Tlf. 72 36 81 56 Mailadr.uunvs@holb.dk www.uu-nordvest.dk Nordvestsjælland UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING NORDVESTSJÆLLAND UU-NVS Holbæk Kommune Ungetal 2010/2011 Forord

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag?

Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Status for grundskoleelever, som forlod grundskolen i 2011, 2012 og 2013 - hvor er eleverne i dag? Folkeskolens formålsbeskrivelse indledes med følgende: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 5 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 5 Uddannelsesparathed... 5 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune 2013 TAL PÅ VEJEN Ungdoms- og uddannelsesvejledning UU Esbjerg Esbjerg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.side 3 UU anno 2013..side 4 Fællesskabsvejledningsdage i 8. og 10. klasse Introugen-5. dagen

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 4 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 4 Uddannelsesparathed... 4 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0

HF ,0 STK ,0 HTX ,3 HHX ,4 Meddelelse om andre aktiviteter ,0 Total ,0 9. klasserne, Næstved Antal elever der har ønsket/fra afgangsskole Borup Ris Susålandets skole Herlufmagle Holmegårdsskolen Kalbyris Kildemark 10. kl. Folkeskole 5 4 6 6 6 2 10. kl. Kommunale ungdomsskole

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Statistik for skoleåret 2009-10

Statistik for skoleåret 2009-10 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2009-10 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2009/10 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med sidste års statistik... 3 Skoleåret

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler Afgangselever Lolland Guldborgsund Antal som afsluttede 9. klasse 78 Antal som afsluttede. klasse 8 7 Afgangselever i alt 6 9 I alt.68 Følgende omhandler alle afgangselever opgjort primo februar inkl.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 21 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere