Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam"

Transkript

1 Tranquebar Registers Organised by P. S. Ramanujam

2 Indeholdsfortegnelse Table of Contents 1. Zionskirkebøger (Zion church Registry) Folketælling (Census) fra Tranquebar Folketælling (Census) fra Tranquebar

3 Indledning Originalen til Zionskirkebog findes i Tamilnadu State Archives, Chennai, Indien. Allerede i 1935 var en del af teksten ulæselig, da Knud Heiberg transkriberede kirkebogen, som findes som mikrofiche på Rigsarkivet. En del af teksten blev udgivet i 1935 [ List of marriages registered in the Danish Church Register of Zion Church, Tranquebar , Introduction by Knud Heiberg, Government Press, Madras (1935)]. En indledning skrevet af Henrik Jahnsen i A few words words about the Trankebar files har jeg inkluderet som indledning til de kirkebøger. Jeg har transkriberet og omorganiseret Heibergs transkription af Zions Kirkebøger kronologisk. Jeg har også transkriberet folketælling fra byen Tranquebar fra 1790 og fra Folketælling fra 1834 inkluderer ikke den lokale befolkning i byen. Begge folketællinger er fra Rigsarkivet. P. S. Ramanujam Introduction The original douments pertaining to the Church Register of Zion Church are at the Tamilnadu State Archives, Chennai, India and a copy of the documents can be found as microfiche at the National Archives in Copenhagen. Already around 1935, when Knud Heiberg transcribed the texts as typed sheets, some of the text had been unreadable. Part of the text was given out as a small booklet List of marriages registered in the Danish Church Register of Zion Church, Tranquebar , Introduction by Knud Heiberg, Government Press, Madras (1935). An introduction to the microfiche written by Henrik Jahnsen A few words words about the Trankebar files in 2004 has been included as an introduction to the church register. I have transcribed and reorganised chronologically Heiberg s transcription of Zions Churchbooks. In addition, I have transcribed the census from the town of Tranquebar from 1790 and The latter does not include the native citizens of the town. Both the census are from the Danish National Archives. In the following pages, døbte means baptised, konfirmerede means confirmed, copulerede means married, døde means dead, and begravede means buried. P. S. Ramanujam 3

4 4

5 A FEW WORDS ABOUT THE TRANQUEBAR FILES The files found with this document were created by scanning copies of the twenty microfiches related to Parish no. 777: Trankebar located in the Provincial archives of Sealand, Lolland-Falster & Bornholm which is part of The Danish States Archives. The scanning was done using an Epson 1640SU scanner with backlight. It was set at a resolution of 3200 dpi and a 14 bit gray-scale. Postprocessing included 8-bit conversion and 20% compression. Although this method is far from perfect the scanned images can at least be used to obtain an overview of the material at the archive. In case a thorough study of the documents is needed the original microfiches should be used. One microfiche is divided into ten files + a header stored in one folder. The file format is jpg and it is strongly recommended that the files are viewed using a program with zoom facility and the capability to change the contrast, intensity and brightness of the image since this will facilitate viewing of the text. The relation between a microfiche and the corresponding files is illustrated here: Each microfiche has five rows and a header. Each row is divided into a secion called a and b. Thus, a microfiche is divided into ten sections and a header and each section is a file. In the case illustrated here the first file (which is the left part of row 1) is called a and the last file is called b (row 5, right). File a is shown in the yellow rectangle. The header of a microfiche is found as a Header -file in the corresponding folder. 5

6 The original index of the microfiches as seen at the archive is here: Basically, microfiches to (a total of nine) are from Ny Jerusalemkirken and the remaining eleven are transcripts from Zionskirken typed around 1930 by K. Heiberg. 6

7 Finally here is a brief transcript of the information found in the index: The community of Ny Jerusalemkirken was mainly the native population The community of Zionskirken was mainly the Danish population Main (and only) ministerial copy (code no. 1): archive number of confirm - birth number microfiches ation marriage death remarks Ny Jerusalem in German Ny Jerusalem in German and English Ministerial counter copy (code no. 3): archive number of confirm - birth number microfiches ation marriage death remarks Zionskirken (alphabetical) Zionskirken (typed excerpt from damaged remains of original) Created November 2004 by Henrik Jahnsen 7

8 Kirkebøger fra Zions Kirken Trankebar Zion Church Register Trankebar 8

9 LAK Kirkebøger fra Dansk-Ostindien : Trankebar/Zionskirken - Landsarkivet, København Uddrag af den ældste Kirkebog fra Tranquebar Nb. Denne gamle Kirkebog befandtes i en yderst slet Kondition, men blev o, 1930 omhyggeligt repareret. Alligevel er der Sider, der er ulæselige, og Papiret er mange Steder faldet ud. K. Heiberg Udi denne Bog, til Brug ved Zions Kirke, findes, foruden dette Første Blad Et Hundrede og Tredive og Een igjennemdragne, folierede og forseiglede Blade; Testerer i Castellet Dansborg. Fol. 1. den 1ste Augustj Ao. 176u Abbestée Nærværende mindre Kirke-Bog, foruden Een noget større, der Begge formedelst forrigest slette Tilstand, som derfor ikke meere kand bruges, men er henlagt, ere saaledes af Kirken igien bekostet, istandsat og approberedt, at derudi strax kand begyndes med at indføre ved Aars-Tall, Dag og Datum, hvad der herre til enhver, er da og begyndt med udi overnmeldte Augusti Maaned' indeværende Aar 1767 og ønskes hiertelig af os Underskrevne, at Guds store Naade i Xsto mod Alle, som lader sig indpode udi Han og bliver sande Lemmer af Hands Legeme, maatte toe sig saa kraftig udi os alle baade Lærere og Tilhørere, at alle Deris Navne, som herudi tegnes, maatte og findes optegnet udi Livsens Bog i Himlen. Tranquebar d. 2 Aug C. Dannefær Boeg. Kirkebogen er ført i fire parralelt løbende Kolonner, hvori er optegnede: Døbte. Confimerede. Copulerede. Begravne. I de her givne Uddrag er hver Kolonne give særskilt, og de ulæselige Dele udeladte. 9

10 Zions Kirkebog Døbte , Oct. 2 er i Zions Kirke bleven döbt et ungt Pigebarn, kaldet Johanne Therecia, hvis Moder er den for 2 Aar siden paa Castellet arresterede og endnu der sammesteds under Arrest værende Qvinde-person Navnlig Anna Schlereke og blev udlagt til Barndefader en gift Mand ved Navn Michel Sundt, der endnu staar som Lieutenant ved det Kong. danske Asiatiske Compagnis Tropper i Tranquebahr. Fadderne vare Præsten Hr. Böegs Kjeriste, hvilken bar Barnet, Madme Jörgensen, Johan Beisner, og Johan Herman Foulhagen og Svane. Oct. 12 blev udi Zions Kirke döbet et PigeBarn kaldet Maria Therecia Parent: Fendrik Tannen Sophia Test: madm Capt. Göttings Madm. Jörgensen Orgel Spillet November blev i Zions Kirke döbt et DrengeBarn kaldet Wilhelm Parent: Chrirurgus Lorendsön Johanna Maria Ibedantre (?) Test. Mad. Maderup Mad. Hr. Bie Hr. Martin. Org. Spil. Copulerede September 9. Blev udi Zions Kirke copulered Hr. Colsmann med Madam Christina Margreta afdøde Klokker Martinis Enke. 176(7) November 30 blev Hr. Friderich Christian Halkier, Casserer og Equipagemester copulered i sit eged Huus med Madam Donna Ignes Windfoldt, né de Mendoza, sal: Hr. 10

11 Ingenieur Jens Madsen Windfeldts Efterleverske. Orgeled brugt og Brude Tæpperne. December 26de bleve 3de Par copulerede paa Castellet Dansborg, neml: Hr. Gouverneur Hermann Abbestée med Mademoiselle Francoise Lange, Hr. Oberst Johann Jeggen Fischer med Mademoiselle Rosalie de Touranach; og Doctor Medicine Johann Gerhard Kønig med afdøde Sal: Pastor Bøegs Enke Madam Catharina Elisabeth né de Tiloh. Begravne. NB Mange Lakuner Døde 1767 Gl. Kirkegaard Ober Assistent, Translateur Johan Hendrich Hutter. Deceb. udi Hrn Gouvernør Pinkis? murede Grav...afdøde forrige...secretair Krökel - - Zions Klocke ringede... Lichtensteins...som blev begraved i catholsk Kirke 1768 Døbte 1768 blev i Zions Kirke döbt et Drenge-Barn kaldet Jörgen Michael. Lakune February Anna Dorthea (?) Martij blev udi Zions Kirke döbt et Drenge-Barn kaldet? Friederich Par. lbaum(?) Nyeborg (?) Maij 12 blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Vita Sicilia Part. Underbogholder Jens Ottesen 11

12 Madame Anna Christina Biering Test. Madam Götting, som bar Barnet Madam Colsmann Gouverneur Abbestée Capitaine Lichtenstein og Casserer Halkier. Orgelet Spil: Lakune Aug. 7 Blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Christian (Lu)devig. [+ Febr. 1, sec Colbon No.] {??} Par. [Michael] Sunt [Agathe Lem] Test. Madam Hulbeck som bar Barnet Hr. Gouverneur Abbestée Hr. Obrist Fischer Hr. Capitain Götting, Secr. Oct. 26de blev udi Zions Kirke döbt Et Pigebarn kaldet Johanne Elisabeth Par. Under-Constabel Christian Schafer? Ottesen og Mons. Portman Ditto ditto. blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Inger Christina Part. Copporal Boumann Maria Fadderne uläselige Decemb. blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Albert 12

13 Lakune. Parts. [Corporal] Böeling. [Rebecca] Blandt de ellers uäselige Faddere findes Navnet Brochmand Oct. 4de blev i Zions Kirke confirmerede Niels Schultz og Niels Krag. Confirmerede Døde 1768 Jan. 14 Gl. Kirkegaard blev afdøde Frue Pank indsat i Hendes Muurede Grav paa den Gamle Kirke Gaard, under alle 3 Klockers Ringen, med Liig-Prædiken af Prædikestolen med tændte Lys paa Altered og andre behøringe stæder i Kirken. Orgeled spillet og 1 Liig-Klæde brugt - Gl. Kg. Soldat Dierich Jacob - April Zions Kirke afdøde Præst Hr. F. Danefær Bøeg. - May Gl. Kg....ent Hoppes Kone Constancia - May 29 Gl. Kg. Soldat Lorentz Jansen Junij 20 Nye Kg. Lieutenant Stahlmanns liden Søn Arendt Christian Friederich - Junij 22 Nye Kg. Kongl. Regiments Feldskier Johann Jacob Francken Flere ulæselige 1769 Døbte Februarij 7 blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Carolus Christian 13

14 Par. Secret-Raad Bie Wendela Pank Test. Frue Abbestée, som frembar Barnet (de andre Navne uläselige) Ao Februarij 16 Blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn og kaldet Johan Christian. Parts. Sergeant Hoppe Rebecca? Test. Mad. Götting som bar Barnet, Mad. Colsman Capitain Lichtenstein Casseer S Assistent paa Skibet Prys (?) Junij 12 blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn og kaldet Christian Ulrich Parent: Hr. Secretair Huulbech Madam Huulbech Test.: Frue Abbestée, som bar Barnet Madam Bie Gouverneur Abbestée Obrist Fischer Casseerer Halkier Velærværdige Hr. Helbig -22de blev i Zions Kirke döbt er Drengebarn kaldet Emanuel. Par. Test. Capitain [Johan] Friederich Götting Madme Götting, Föed Tetlis(?) Fru Abbestée som bar Barnet, Madme Bie Obrist Fischer Secret-raad Huulbech og Tolder Bielefeldt 14

15 Orgel spil. - 25de blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Maria Elisabeth. Part. Test. Corporal Weyner Anna Madam Sundt frembar Barnet Madam King Capitain Götting Casserer Halkier Bogholder Ottesen. Augustii 31 blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Dorthea Elisabeth Parts. Invalid Anthonj Smit Pascia Bruun Test. Madme. Kuderel (?) frembar Barnet. Madam Bertelsen Underhogholder Theiff Ør(?) Assistent Zielinsky og do. Svane Oct. 7 Blev udi Zions Kirke confirmerede Christine Elenora Willums Datter? og Elisabeth Datter Ølmann Confirmerede Copulerede 1769 Julij 6te udi Zions Kirke Copulered OberAssistent Erdmann Giese Zielinsky med Madmois. Maren Daatter Krog. September öde? blev Tolder Seigr Jørgen Billefeldt Copulered i Hans Værelse paa Dannes-Holm med Mademoiselle Uselade Cilba 15

16 November 15de blev Ober-Assistent Mons: Diderich Schaffer copulered i Mons: Goussars Huus med Mademoiselle Janette de Cilba Roman-catholsk Ditto 22de blev udi Lieutenant Sundtes Huus Troloved Soldat Niels Hansen med et Fruentimmer af den Roman-Catolske Menighed navnl. Maria Rusari. Dec. 15de blev de copulerede i Zions Kirke. Døde 1769 Jan 25 Gl. Kg. Agatha Schlerce - Febr 3 Gl. Kg. Soldat Nicolay Krag Ulæselig - Febr 24 Gl. Kg. Krigbom, som i en Del Aar har været blind - Febr. 27 Nye Kg Pakhuusmester Hendrich Christopher Bruun 1769 Junij 15 Gl. Kg. Gefreider Michael Hey - Sept 20 Nye Kg Bogholder Ottesens Kjeriste - Ditto 22 Gl. Kg. Invalid Smits Pigebarn 1770 Døbte Maij 27 blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Catrina Elisabeth Paret; Drank-Forpakteren Michael Sundt Agatha Jochums D. [Lemm] Test. Frue Abbestée frembar Barnet Madm. Bie Pank 16

17 Gouverneur Abbestée Obrist Fischer Secret-Raad Huulbech Casseret og Equipagemester Halkier En Engelsk Skiibscapitain Joseph Stennet Capitain Götting Auscultar Colsmann Capitain Lieutenant Wichmand Doctor König Tolder Billefelt. Orgel spillet Augusti 5te blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Lucas Part. Corporal Böeling Rebecca Test. October 16 ditto 30 Slagter Frederichs Hustrue frembar Barnet Corporal Baumans Hustrue Bödkeren Jens Lund Corporal Bauman og Corporal Johan Böckelmann ach blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Maria Barbara Part. Gouverneur Abbestée Madame Francoise Abbestée [copulerede 26/8? 1768] Test. Madame Tournach frembar Barnet Madame Hulbech Jomfrue Pank Capitain Götting Secret Raad Huulbech Casseerer Halkier. Orgelet spillet og Klokkerne kimet [I et Brev fra en Slægtning i Tyskland anordnede???? en Daabsattest i 1938 kaldet? Marie 17

18 Manon Barbara Fengnagel d Abbestée.] December 12te blev udi Zions Kirke døbt et Pigebarn kalde Johanna Magdalena Parent: Obrist Fischer Rosalia född Tournac Test: Frue Abbestée bar Barnet Madam Bie Gouverneur Abbestée, i steden for Monsr. Tauranach Master Stivenson. Hr. Halkier. Orglet spillet. Copulerede 1770 Maj 16 Blev Bogholder Niels Ottesen i Tolder Billefeldts Værelse paa Dannes-Holm Copulered med Jomfrue Eleonora Wilhelms Daatter Quicoline, en Stiff-Daatter af Obermester Lorentzen. Jukij? 7de August 8de blev udi Hr. Halliins Præsteboelig Troloved Sergeant Jørgen Jensen Nyegaard med Birgitta Schlereke, Afgangne Christian Thomsens Enke. blev udi Zions Kirke copulered Sergeant Jørgen Jensen Nyegaard med Birgitta Schlereke, afg. Christian Thomsens efterladte Enke. Orgl. Spillet. December 11te blev Velærværdige Hr. Peder Mandrup Tuxen /Præst ved Zions Kirke/ Copulered i Frue Justitz-Raad-Inde Mejers Huus med Mademoiselle Ellen Christine Panck Døde 1770 Jan. 15 Gl. Kg. UnderConstabel Daniel Gayer Forrige Ober Constabel Peder Møller - Marts Gl. Kg. Gefrieder Jacob Kyhns Drenge-Barn - Sept Secret Raad Huulbechs Søn Christian Ulrich 18

19 1771 Døbte Januarij 30te blev udi Zions Kirke døbt Et DrengeBarn kald Edward Maij 12te Part. Test: Hr. Secret-raad Huulbech Madame Huulbech föed Vestermand Frue Abbestée frembar Barnet Madme Tuxen Gouverneur Abbestée SecretRaad Bie Capitain-Lieutenant Wichmand Metri Stivenson Metri Hanson og SkiibsCapitain Seiffbeck(?) Orgel Spil. blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Edward Part. Test. August 14 Tolder Billefeldt [U]iselade Cilba, Frue Abbestée frembar Barnet, Madame Fischer I steden for Madam Sundt SecretRaad Huulbech Do. Bie Ditto Halkier Capitain-Lieutenant Wichmand i steden for Mister Hundemann Mester Stivenson Tolder Ottesen Capitain Wulff Mastr. Gossardt?? Hr. Neyberg?? blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kalde 19

20 Leonard Part. Test. Capt. J. F. Giötting Donna Anna Madam Tuxen frembar Barnet Madam Billefeldt Gouverneur Abbestée Monsr. Stivenson Capt. Wichmand SkibsCapt. With Capt. Lyder Orgel spillet Sept. 29de havde Bödker Hans Lund sit Pige Barn til Daaben, som blev kaldet Mette Maria Testes. Madme Bie, som bar Barnet Madme Ottesen Tolder Billefeldt Hr. Pakhusskriver Passavant Assistent Klein. November 27de blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Petronelle Elisabeth Part. Leonard Passavant, PakhMester Maria Catharina, föd Kohlhoff Test. Madme Kolhoff Madme Klein Gouverneur Abbestee Seconde Huulbech Bogholder Ottesen December 6te blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Christina Elisabeth 20

21 Part: Erdmand Giese Zielinschy, Ober-Assistent Mareb, föd Krag Test. Frue Abbestee frembar Barnet, Madme Bie Gouverneur Abbestée Seconde Hullbech SecreteRaad Halkier Obrist de Fischer Bogholder Ottesen Capt: Wichmann Monsr. Stivensen Decembris 29de blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Johan Friderich. Part. Michael Sundt Agatha Sundt Test. Madme Tuxen frembar Barnet Madme Billefeldt Gouverneur Abbestée Hr. Bie Hr. Halkier Capt. Wichman Doct. Könick Pakhusmester Passavant Byefoged Jörgensen Colsman. Mons Stivense(n) Crie. Monsr. la beaume. Copulerede 1771 Novembris 22 Blev Soldat Johan Philip Büehner udi Bogholder Ottesens Huus troelovet til Anna Maria Dorothea Nalandin. Lysning 24/11, 1/12 og 8/12, ægtviede 18 Dec. 21

22 Døde 1771 Jan. 13 Gl. Kg. Rustmester Hoppes spæde Pigebarn Gl. Kg. Invalid Smits spæde Drengebarn Nye Kg afg. Skolemester Janus (?) Bertelsens Enke - Apr. 18 Gl. Kg. Commandier-Sergeant Gantz spæde Pigebarn - May 6 Gl. Kg. Corporal Weyners spæde Pige-Barn - Junij 5 Gl. Kg. Hr. Colsmanns Hustru - Julij 7 Gl.Kg. Christiana Elisabeth Ohmann - Julij 23 Blev Frue Justitze-Raadinde Ellen Christina Majer fød Fischer begravet udi Hendes Begravelse paa den gamle Kirkegaard under 3de Klokkers Ringen og Liig-Prædiken og Orgelets Spillen. - Julii 30te Gl.Kg. Lieutenant Marcussens Kiereste - August 20 Gl. Kg. Ober-Assistent Svane - Septb 24 Zions Kg. Madme Janette Halkier fød De Mendosa - Nov. 12 Zions Kg. Hr. Secret-Raad Johan Henrich Gille Gl. Kg. Corporal Ole Lauritzen Bartings Barn - Dec. 16 Gl. Kg. Soldat Christopher Boeklings Barn Albert 1772 Døbte 1772 Januarii 12 Blev udi Zions Kirke döbt et Drenge-Barn Kaldet Carl Ludvig Parent Anthon Schmidt, Constabel 22

23 Baacha Test. Gefreid: Michael Goerings Kone Soldat Johan Philip Büchners Kone Gerreid: Michael Goering Constabel Andreas Kreiberg Soldat Andreas Holm Januarius 17 Blev udi Zions Kirke döbt Et DrengeBarn kaldet Johan Carl Christian Part. Corporal Döbel Susanna Test. Madme Bie frembar Barnet - Tuxen Forpagter Sundt PakhuusMester Passavant Under PhMester Foulhagen Februarii 3 blev Sergeant Nyegaards Barn hiemmedöbt formedelst Svaghed og kaldet Jens Do. 23 Blev Bemeldte Barns Daab i Zions Kirke confirmeret Parent Jörgen Jensen Nyegaard Bigitha Nyegaard Test. Christina Kaikay Anna Maria Cartovius Sergeant Just Gantz Constap. Frideric Kalkau Corporal Wilhelm Weynart Maji 17 blev i Zions Kirke döbt et Drenge-Barn kaldet Johannes. Parent CommdSergeant Johan Just Gantz Susanna 23

24 Test. Madme Huulbech Madme Maderup Hr. Hal(k)ier, EquipageMest. Hr. Billefeldt, Tolder Hr. Wichmann Junii 19 blev i Zions Kirke döbt et pigebarn kaldet Hedevig Parent Corporal Weinert Anna Roschild Daatter Test Skibscapitain Schiffter SuperCargo Jegena Forpagter Sundt Mad. Bie Mad. Passavant 1772 Junii 24 Blev udi Zions Kirke Döbt et piige Barn kaldet Johanna Maria Part. UnderBogholder Didrich Skiefer Janetta Test. Mad. Abbestée Mad. Hulbek Hr. Halkiær Hr. Bie Capt. Götting do. Wichman Pr.Lt. Ingena Hr. Ernst (?) Capt. Skiffter Mr. Koefoed Mr. Klittgaard Mr. Buck Hr. Caalsman Mr. Braun Mr. Lund 24

25 Novb 22 blev udi Zions Kirke döbt et PigeBarn navnlig Anna Dorothea Part. Constabel Johan Philip Skubert Henrietta Domingo Test. Madm. Götting Jomfr. Roa (?) Capt. Götting Lieut. Sundt Fogelhagen Decebr Eleonore Part. Johan Friderich Götting Anna Marg. Götting, föd Tectlis(?) Test. Mad. Halkier Mad. Billefeldt Jomfrue Rostmann Hr. Gouverneur Abbestée Borgen (uläseligt) Dec. 16 blev Corporal Cartovius Drengebarn kaldet Johan Christopher hiemmedöbt. Confirmerede Maij Blev følgende af ## Ungdom confirmerede i Deres Daabes Pagt nemlig Christian Lorentzen Johan Adam Stahlmann Jomfrue Anna Elisabeth Rostman Copulerede 1772 August 31 Blev Svane copuleret i Hr. Secret-Raad Halkjers Huus med Mademoiselle Rosa Romancatholsk Kirkens Brudeskammel og Tæppe brugt 25

26 Sept.7de blev Velærværdige Hr. Casper Ernst (?) Møller, Præst ved Zions Menighed copuleret i Hr. Seconde Hulbeks Huus med Madame Sal: Tuxens Encke. Brudeskamler og Tæpper brugt Octob. 26 blev velædle Hr. Secret-Raad og Casserer Halkier copuleret i sit eget Huus med Mademoiselle Angeliqve de Roche, Roman-Catholsk. Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt. Døde 1772 Jan. 10 Zions Kirke Secondo Huulbechs liden Søn Jørgen Michael Gl. Kg. Constabel Anthon Schmidts Barn Carl Ludvig - Febr. 20 Gl. Kg. Byefoged Jørgensen Gl. Kg. Corporal Weyne navnlig Maria Elisabeth 1772 Maji 17 Zions Kg. Velærværdige Hr. Peder Mandrup Tuxen under de 3de Klokkerne Ringen og Liigtale over Graven. - August 19 Gl. Kg. Corporal Boelings Datter Anna Elisabeth Sept. Gl. Kg. Acheromus(?) Oct. 20 Gl. Kg. Corporal Böelings Drengebarn Julius. Nov. 19 Zions Kirke Oberst...Ochers liden Pige 1773 Døbte 1773 Juliie 2 den blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Johannes Parent Hr. Rustmester Hoppe Rebecca, Rom. Cath. Test. Madam Passavandt Jomfru Rostman 26

27 Hr. Byefoged Borgen Mr... Do. Fogelhagen Ditto 4de blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Christian Friderich Test. Madam Abbestée Jomfrue La bong(?) Hr. Gouverneur Abbestée Hr. Huulbæk Hr. Bie Capt. With Hr. Halkier Hr. Passavandt Hr. Braun Parent Hr. Jörgen Barner Mad: Ulrica Maria födt Skov (No date legible) A lizabeth Parent [Corporal] J: Philip Bükner Anna Maria [Naladin] Test. Commd-Sergeant Just Gantz og Hustrue Gefrieder Bürger Do. Hustrue Octob. 15 blev udi Zions Kirke döbt et piige Barn Christiana Sophia Parent UnderBogholder Skiefer Janetta Test. Madme Halkier Madme Müller Hr. Gouv. Abbestée Hr. Sundt 27

28 Caalaman Borgen Braun 1773 Octb. 24 blev döbt et Drengebarn Andreas Gottfried Parent. Constabel Smidt Baskog Test. Soldat Riis Hustrue (?) RegmeBogbinders(?) Isaacs Hustrue Com.Serg. Gantz Serg: Lucas Anthonie Bödker Hans Lund (No date) evidently: Hiemmedaab Margaretha Wilhelmina Ditto 19 blev i Zions Kirke döbt et Pigebarn navnlig Margaretha Elisabeth Parent Corporal Böhling Rebecca Test. Corporal Görings(?) kone......caspars Hustrue Corporal Michael Giöring Sergeant Nörager. Ditto 30 Döbt Par. Test. Decb. 1ste Ole Bör... Mad.Seyerö Sundt Capt. Giöring do. Margaretha 28

29 i Kirken confirmeret. Ditto ' (?) Part. Test. Hr. Passavandt Maria Catharina föd Kohlhoff Madm Abbestée - Kolhoff Hr. Secret-Raad Bie Capt. Femand Hr. Billefeldt Hr. Borgen blev hiemmedöbt Daniel P.'s (?) Börn Johan Gottlieb og Johan Hendrich Lakune Copulerede 1773 Februar 19de blev udi Skolen copuleret interims Klocker og Skoleholder Jens Hendrick Discher med Jomfrue Anna Elisabeth Bruun. Sept. 23 Blev i Hr. Forpagter Sundts Huus copuleret Styrmand Abraham Sejerøe med Jomfrue Anna Elisabeth Rostman. Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt. Døde 1773 Samuel Volgena(+) Gl. Kg. Soldat navnlig Slerke April 7 Gl. Kg. Secretair Bies liden Søn Carolus Christian - 19 Nye Kg Assistent Mr. Haaber. - 27de Nye Kg Capt. Göttings liden Daatter Anna Eleonara. May 1 Gl. Kg. Soldat Landgraff - 17 Gl. Kg. Soldat Helt 29

30 Gl. Kg... Barn Anna Elisabeth? 28 Gl. Kg. Sergeant Bruuns Daatter Anna Maria Sept. 13 Gl. Kg. Soldat Andreas Sunstrøm - Zions Kirke Hr. Seconde Huulbechs Søn Edward Gl. Kg. Lara Biern 1774 Døbte Februarrii 8(?)...Eleonora Hr. Capitaine Götting Donna Anna Margrethe Götting föd Tellis Mad. Krökel Mad. Hirschholm Leut. Stenk (?) Sr. Klein Sr. Fovlhagen April Döbt et Pigebarn Johanne Elisabeth Bödker Hans Lund Diana Seyerö Sundt Ditto ditto Döbt et Drengebarn Rudolph Bernhard Caspar? Müller Ellen Christine, föd Pank 30

31 Sundt Ketting Lakune Do. Sveie Do. Nörager 1774 Ditto. 14 blev Sr. Zielinsky Daatters Daab - Kirken Confirm Junii 11 Test. Mad. Bie, der bar Capt. Wulff. Hr. Hr. Sundt. Hr. döbt en piige Part. Jacob Daniel Lakune Do. 30 Döbt Christian Part. Test. Dito. recht og Hustrue Corporal Bökner og Hustrue Oct. 14 döbt et Drengebarn navnlig Friderich Adloph Part. Hr. SecretRaad Halkier Angelique Halkier Test. Frue Brown Mad. Hulbeck Hr. Gouver. Brown Hr. Seconde Hulbeck 31

32 - -? Hr. Secretair Bie Hr. Borgen Hr. Passavandt Hr. Skiefer Hr. Sundt a Elisabeth [Friemand] Norman (?) [Lovisa] Test. Frue Brown Madam König Hr. Hulbeck Hr. Bie Capt. Wichman (?) 1774 Novb. 22 döbt et Drengebarn navnlig Part. Test. Johannes Corporal Bökner Anna M. Naladin Sergeant Sveistrup Corporal Cartovius Bödker Lund Serg. Gantz Hustrue Gefried. Börgers do. Decb 4de döbt et Drengebarn Johan Diederich Part. Test. Underbogholder Sr. Skiefer Janetta Frue Brown Madm. Braun Hr. Bie Hr. Borgen Hr. Passavandt 32

33 Hr. Chalmer (?) Dec. 27 hiemmedöbt Lieut. Tannens Sön Christian Benjamin Copulerede 1774 (ulæselig Dato) blev udi Hr. Forpagter Sundts Huus copulered Hr. Grenadeer Capitain i Engelsk Tieneste Ketting med Jomfrue Metta Margaretha Sundt Julii 14de Blev i Velbaarne Hr. Gouverneur Browns Huus copuleret Hr. Do Goedony med Jomfrue Elisabeth Essenton? Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt - Dec 15de Browns Huus copuleret Byefoged Jens Borgen og Jomfrue Janette Skioth Døde 1774 M...Sen Johan Gotlieb Styrmand Sejerøes liden Daatter Anna Margaretha Gl. Kg. Holman(?) - Sept. 15 Gl. Kg. Leut Daatter Zions Kg Gages-Skriver Rask - Dec. 4 Gl. Kg. Hans Lunds Daatter Johanna Elisabeth Gl. Kg. Soldat Hans Kort Smith Gl. Kg. Leut. Tannes...gem (ulæselig) 1775 Døbte Ao Januar döbt et Piigebarn navnlig Maria Genevieve föd d. 11te Jan. om Morgenen 33

34 Part. Oberste Fischer Mad. Rosalia föd Tournack Test. Mad. de Granges (?) Mad. Hulbeck Hr. Gouv. Abbestée Hr. Gouv. Brown Mr. Tournack Do. 27 confirmeret Leut. Tannens Söns Daab Test. Mad. Passavandt Mad. Borgen Hr. Passavandt Hr. Juul Sr. Discher (Dato uläselig) Anna Ignate Harrop Parts. Harrop Test. uläseligt April 20 [Anna Friderika? -??? vol. XLII? (Kornerup)?]... Parts. {[?]} Müller Mad. Anna Christine Müller föd Pank Test. Brown - Hulbeck - Passavant - Ketting - Confirmerede do. 4. do. Johan 5. Jomfrue Anna Elisabeth Tanne(r, n)? 6. Ulriche Sundt 7. Christiana Gantz 34

35 nemlig 4 Drenge og 3 Piger Copulerede 1775 Maij 11te Blev i Hr. Gouverneur Browns Huus Copuleret Ober Assistent Holger Lindam med Jomfrue Anna Elisabeth Mouritzen. - Junij 16de Blev i Forpagter Sundts Huus copuleret Engelsk Capitain Alexander Mackenzie med Jomfrue Ulriche Sundt. - Junij 15 Zions Kg Secretair Juul Gl. Kg. Soldat Gejer Døde nogle ulæselige 1776 Døbte January 7de Blev ovenmelte Barns Daab i Kirken Confirmeret Testes. Friemand Windings Hustrue Christiana Gantz Bödker Hans Lund Constabel Lucas Anthonie Corporal Michael Grönning Parts. Georg Philip Schubert Jemitta Domingo. [Harriette?] (Dato uläselig) [Angelique Abigael (ul j.j.c.? 228, f. 28/ /2-1794)] (Barnets Navn ulæselig) Parent. Hr. SecretRaad Halkier Mad. Angelique Halkier föd [de Rodhe] 35

36 Test. Madm. Abbestée Mad. Sundt Mr. d Boistel (?) Hr. Ottesen Sr. Peter Halkier Febr. 21 döbt et Pigebarn navnlig Rosa Maria Part. Test. Capt. Götting Mad. Donna Anna Götting Mad. Krökel Mad. Discher Leut. Tanne{n?} Do. Kramer Tolder Foulhagen April 8de döbt et Drengebarn navnlig Friderich Waldemar Parts. Hr. SecretRaad Ottesen Mad. Eleonora Ottesen Test. Madame Huulbeck og Madm Sundt Hr. Gouv. Brown Halkiær James Brovn Billefeldt Capt. Wichmand May 27de döbt et Drengebarn navnlig Johannes Ries Part. Test. Musqueteer Jacob Ries Anna Catherina Madm. Anthonij Bauman Madm Diana Lund Corporal Carthophius (sic) 36

37 do. Michael Grönning Constable Lustgarten Junij 6 blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn navnlig Mathew Part. Test. Hr. Gouver: David Brown Madam Anna Brown. Mad. Halkier (andre Navne uläselige) (Sept.)? 5te Barnets Navn uläseligt Parent. [Caspar Ernst Müller] Madam Anna Christine Müller, föd Pank Test. Mad. Boyt Mad. Sundt Gouvern. Brown Hr. Huulbeck Hr. Ottesen Hr. Foulhagen Capt. Bugge do Octobr. 9 blev i Zions Kirke döbt et Pige-Barn navnlig Lenetz Par. Test. Command. Serg. Just Gantz Sussanna Gantz Mad. Knie Jomfr. Øhmann OberAssistent Beisner dito Hendrich Olivarius dito Westerholdt Decbr. 15 blev i Zions Kirke döbt et Pigebarn navnlig 37

38 Anna Christina Part. Test. Johan Friderich Wendt Leja Wendt Johanne Voigte Lovise de Almeida Hendrich Burbanck Jens Bauman Hendrich Kieper Decbr 16 blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn navnlig Peeter Christian Parts. Johan Philip Büchner Anna Maria Dorothea Test. Mad. Bie do. Lycke Equip.Mester Halkier Sec. Lieut.? Ditto Niels... Copulerede 1776 Aug. 22 Blev udi Material Skriver? Huus copulelret interims Klokker Søren Palle med Anna Catherina Sal: Dischers Enke. Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt. - Novbr. 13de Blev udi Hr. Second Huulbechs Huus copuleret Underbogholder Monsr: Ivar Lyche med Madm Ellen Christine Panch Sal: Møllers Enke. Brudeskamler brugt. {ulæselig i margen} - do. 30de Blev udi Gage-Skriver Hr. Holstes Huus copuleret af Missionair Hr. König Engelsmand Mstr Rangering og Jomfrue Anna Dorothea Bang for hvilke Zions Kirkes Brudeskamler og Tæppe er brugt. Døde 1776 Jan. 12 Gl. Kg. Konstabel Kubet(?) Søn Gottfried - Febr. 18 ulæselig 38

39 Byefoged Borgens Søn Henrick - Martij 6 Ober-Assistent Lindams Daatter Christiana Gl. Kg. Soldat Christian Müller - April 7 Zions Kg. Klocker og Skolemester Discher - Maij 3 Gl. Kg. Soldat Jacob Kroll Zions Kg. Blev Frue Gouverneurinde Anna Brown begravet udi Zions Kirke under de 3 Klockers Ringen. LiigPrædiken, Orgelets Spillen og LiigKlæde brugt. Dødsattest udstædt d. 29de Martii Gl. Kg. Constabel Casper Heisner Gl. Kg. Hr. Capitain {Johan Hendrik?} Götting (Nb) Zions Kg Hr. Secret-Raad... liden Daatter Zions Kg Velærværdige Hr. Møller Aug. 4 Zions Kg. Ober-Assistent Lindams Kone Gl. Kg. Matros paa Skibet Juliana Maria Niels Rasmussen. - Ditto. 11 Gl. Kg. Matros paa Skibet Juliana Maria Ole Sunne - Oct. 13 Gl. Kg. Hr. Lieutnant Tannens Kone - Nov. 9 Zions Kg. Ib Svendsen Missions Kg. Velærværdige Hr. Maderup. Dec. 6 Gl. Kg. Soldat Alexander Herman Gl. Kg. Rustmester Hoppes liden Søn. 39

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Konfirmation Borgerlig Viet Død - Anna Maria Juliana Aabenraa

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold.

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Pag. 1-136: Daab... 1723-1814. - 53: Forloverattest... 1758-139 - 44: Series pastorum... ca. 1559-1847 - 207-10: Fortegnelse over Sognedegne...

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig

Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig Af Jens-Ivar Mørch I en meget prisværdig artikel i Historiske Meddelelser om Kø - benhavn

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folketælling 13 februar 1803 Augustenborg renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er

Folketælling 13 februar 1803 Augustenborg renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er Folketælling 13 februar 1803 Augustenborg renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnrsamtlige personers navn køn

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

HANS IBSEN 1774-1815

HANS IBSEN 1774-1815 Et bidrag til slægtshistorien om følgende - BØDKER OG HUSMAND UNDER ST. FREDERIKSLUND GODS HUSFÆSTER AF SKRAMSHUSET - KINDERTOFTE SOGN HANS IBSEN 1774-1815 GIFT 1804 I KINDERTOFTE KIRKE MED KAREN BERTHELSDATTER

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup Fortegnelse på dem som er copulerede (Viede) i Egen kirke fra 1734 til 1813 Renskrevet af Astrid Thorsen, Guderup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup (dec 2014) Anno 1734. trolovede viede viede 29.01.

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Anebog for Thomas Rønning

Anebog for Thomas Rønning Anebog for Thomas Rønning Fiskbæk sogns udskiftning 1834 Udført af Karsten Thorborg, 2009 www.kt.mono.net Forord Rønningslægten er behandlet af flere slægtsforskere. Det kan man nemt forvisse sig om ved

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

A Genealogy Report For PALLE EMIL FLYGENRING

A Genealogy Report For PALLE EMIL FLYGENRING A Genealogy Report For PALLE EMIL FLYGENRING Created on 24 January 2014 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2013 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage.com Family Tree Builder CONTENTS 1.

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Aarestrup, hvor kommer navnet fra?

Aarestrup, hvor kommer navnet fra? Indholdsfortegnelse Aarestrup, hvor kommer navnet fra?... 2 Navnemoderen Andrea Aarestrup (1837 1893)... 2 Mere om Aarestrup... 3 Fra fortid til nutid.... 6 Retssag mod skomager Anders Aarestrup... 8 Kildehenvisninger...

Læs mere

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Trond Øivindsson Lunde, mai 2008. ammerud@getmail.no Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Nr. 787. Fogderegnskap Øvre Romerike

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING ONS KL. 18.00 4.43 4.02 -1.7-2.9 DRENGE 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING ONS KL. 18.00. -0.4 POULSEN Marco Comprés -2001 4.

PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING ONS KL. 18.00 4.43 4.02 -1.7-2.9 DRENGE 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING ONS KL. 18.00. -0.4 POULSEN Marco Comprés -2001 4. den 7.May 05 på Hillerød Stadion Arrangør: PIGER - ÅR - 80 M STAFET ONS KL. 8.00 9.5 50.68 Anna Katrine Larsen -00 Solveig Schultz -00 Caroline Bischoff -00 Signe Larsen -00 PIGER -5 ÅR - LÆNGDESPRING

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Carl Ludvig Runge en tragisk skikkelse fra Tranquebar til Roskilde

Carl Ludvig Runge en tragisk skikkelse fra Tranquebar til Roskilde Carl Ludvig Runge en tragisk skikkelse fra Tranquebar til Roskilde Af P. S. Ramanujam På Christian d. 4s tid var der stor efterspørgsel efter krydderier og tekstiler fra østen. I 1618 blev en ekspedition

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Banevej Brandsbølvej Druevang Havnbjergvej Kådnervej Mikkelshave Oksbøl Nørregade Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring

Læs mere

Kval Top 12-2011. Tjele Centret, Tjelevej 9, Ørum 8830 Tjele. Arrangør : JBTU, Team Nørreå, Tjele Efterskole,

Kval Top 12-2011. Tjele Centret, Tjelevej 9, Ørum 8830 Tjele. Arrangør : JBTU, Team Nørreå, Tjele Efterskole, Kval Top 12-2011 Tjele Centret, Tjelevej 9, Ørum 8830 Tjele Arrangør : JBTU, Team Nørreå, Tjele Efterskole, Herre Junior 2 Michael Jørgensen, Søhøjlandet Kasper Petersen, Brøndby Mads Jørgensen, Holme-Olstrup

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere