Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam"

Transkript

1 Tranquebar Registers Organised by P. S. Ramanujam

2 Indeholdsfortegnelse Table of Contents 1. Zionskirkebøger (Zion church Registry) Folketælling (Census) fra Tranquebar Folketælling (Census) fra Tranquebar

3 Indledning Originalen til Zionskirkebog findes i Tamilnadu State Archives, Chennai, Indien. Allerede i 1935 var en del af teksten ulæselig, da Knud Heiberg transkriberede kirkebogen, som findes som mikrofiche på Rigsarkivet. En del af teksten blev udgivet i 1935 [ List of marriages registered in the Danish Church Register of Zion Church, Tranquebar , Introduction by Knud Heiberg, Government Press, Madras (1935)]. En indledning skrevet af Henrik Jahnsen i A few words words about the Trankebar files har jeg inkluderet som indledning til de kirkebøger. Jeg har transkriberet og omorganiseret Heibergs transkription af Zions Kirkebøger kronologisk. Jeg har også transkriberet folketælling fra byen Tranquebar fra 1790 og fra Folketælling fra 1834 inkluderer ikke den lokale befolkning i byen. Begge folketællinger er fra Rigsarkivet. P. S. Ramanujam Introduction The original douments pertaining to the Church Register of Zion Church are at the Tamilnadu State Archives, Chennai, India and a copy of the documents can be found as microfiche at the National Archives in Copenhagen. Already around 1935, when Knud Heiberg transcribed the texts as typed sheets, some of the text had been unreadable. Part of the text was given out as a small booklet List of marriages registered in the Danish Church Register of Zion Church, Tranquebar , Introduction by Knud Heiberg, Government Press, Madras (1935). An introduction to the microfiche written by Henrik Jahnsen A few words words about the Trankebar files in 2004 has been included as an introduction to the church register. I have transcribed and reorganised chronologically Heiberg s transcription of Zions Churchbooks. In addition, I have transcribed the census from the town of Tranquebar from 1790 and The latter does not include the native citizens of the town. Both the census are from the Danish National Archives. In the following pages, døbte means baptised, konfirmerede means confirmed, copulerede means married, døde means dead, and begravede means buried. P. S. Ramanujam 3

4 4

5 A FEW WORDS ABOUT THE TRANQUEBAR FILES The files found with this document were created by scanning copies of the twenty microfiches related to Parish no. 777: Trankebar located in the Provincial archives of Sealand, Lolland-Falster & Bornholm which is part of The Danish States Archives. The scanning was done using an Epson 1640SU scanner with backlight. It was set at a resolution of 3200 dpi and a 14 bit gray-scale. Postprocessing included 8-bit conversion and 20% compression. Although this method is far from perfect the scanned images can at least be used to obtain an overview of the material at the archive. In case a thorough study of the documents is needed the original microfiches should be used. One microfiche is divided into ten files + a header stored in one folder. The file format is jpg and it is strongly recommended that the files are viewed using a program with zoom facility and the capability to change the contrast, intensity and brightness of the image since this will facilitate viewing of the text. The relation between a microfiche and the corresponding files is illustrated here: Each microfiche has five rows and a header. Each row is divided into a secion called a and b. Thus, a microfiche is divided into ten sections and a header and each section is a file. In the case illustrated here the first file (which is the left part of row 1) is called a and the last file is called b (row 5, right). File a is shown in the yellow rectangle. The header of a microfiche is found as a Header -file in the corresponding folder. 5

6 The original index of the microfiches as seen at the archive is here: Basically, microfiches to (a total of nine) are from Ny Jerusalemkirken and the remaining eleven are transcripts from Zionskirken typed around 1930 by K. Heiberg. 6

7 Finally here is a brief transcript of the information found in the index: The community of Ny Jerusalemkirken was mainly the native population The community of Zionskirken was mainly the Danish population Main (and only) ministerial copy (code no. 1): archive number of confirm - birth number microfiches ation marriage death remarks Ny Jerusalem in German Ny Jerusalem in German and English Ministerial counter copy (code no. 3): archive number of confirm - birth number microfiches ation marriage death remarks Zionskirken (alphabetical) Zionskirken (typed excerpt from damaged remains of original) Created November 2004 by Henrik Jahnsen 7

8 Kirkebøger fra Zions Kirken Trankebar Zion Church Register Trankebar 8

9 LAK Kirkebøger fra Dansk-Ostindien : Trankebar/Zionskirken - Landsarkivet, København Uddrag af den ældste Kirkebog fra Tranquebar Nb. Denne gamle Kirkebog befandtes i en yderst slet Kondition, men blev o, 1930 omhyggeligt repareret. Alligevel er der Sider, der er ulæselige, og Papiret er mange Steder faldet ud. K. Heiberg Udi denne Bog, til Brug ved Zions Kirke, findes, foruden dette Første Blad Et Hundrede og Tredive og Een igjennemdragne, folierede og forseiglede Blade; Testerer i Castellet Dansborg. Fol. 1. den 1ste Augustj Ao. 176u Abbestée Nærværende mindre Kirke-Bog, foruden Een noget større, der Begge formedelst forrigest slette Tilstand, som derfor ikke meere kand bruges, men er henlagt, ere saaledes af Kirken igien bekostet, istandsat og approberedt, at derudi strax kand begyndes med at indføre ved Aars-Tall, Dag og Datum, hvad der herre til enhver, er da og begyndt med udi overnmeldte Augusti Maaned' indeværende Aar 1767 og ønskes hiertelig af os Underskrevne, at Guds store Naade i Xsto mod Alle, som lader sig indpode udi Han og bliver sande Lemmer af Hands Legeme, maatte toe sig saa kraftig udi os alle baade Lærere og Tilhørere, at alle Deris Navne, som herudi tegnes, maatte og findes optegnet udi Livsens Bog i Himlen. Tranquebar d. 2 Aug C. Dannefær Boeg. Kirkebogen er ført i fire parralelt løbende Kolonner, hvori er optegnede: Døbte. Confimerede. Copulerede. Begravne. I de her givne Uddrag er hver Kolonne give særskilt, og de ulæselige Dele udeladte. 9

10 Zions Kirkebog Døbte , Oct. 2 er i Zions Kirke bleven döbt et ungt Pigebarn, kaldet Johanne Therecia, hvis Moder er den for 2 Aar siden paa Castellet arresterede og endnu der sammesteds under Arrest værende Qvinde-person Navnlig Anna Schlereke og blev udlagt til Barndefader en gift Mand ved Navn Michel Sundt, der endnu staar som Lieutenant ved det Kong. danske Asiatiske Compagnis Tropper i Tranquebahr. Fadderne vare Præsten Hr. Böegs Kjeriste, hvilken bar Barnet, Madme Jörgensen, Johan Beisner, og Johan Herman Foulhagen og Svane. Oct. 12 blev udi Zions Kirke döbet et PigeBarn kaldet Maria Therecia Parent: Fendrik Tannen Sophia Test: madm Capt. Göttings Madm. Jörgensen Orgel Spillet November blev i Zions Kirke döbt et DrengeBarn kaldet Wilhelm Parent: Chrirurgus Lorendsön Johanna Maria Ibedantre (?) Test. Mad. Maderup Mad. Hr. Bie Hr. Martin. Org. Spil. Copulerede September 9. Blev udi Zions Kirke copulered Hr. Colsmann med Madam Christina Margreta afdøde Klokker Martinis Enke. 176(7) November 30 blev Hr. Friderich Christian Halkier, Casserer og Equipagemester copulered i sit eged Huus med Madam Donna Ignes Windfoldt, né de Mendoza, sal: Hr. 10

11 Ingenieur Jens Madsen Windfeldts Efterleverske. Orgeled brugt og Brude Tæpperne. December 26de bleve 3de Par copulerede paa Castellet Dansborg, neml: Hr. Gouverneur Hermann Abbestée med Mademoiselle Francoise Lange, Hr. Oberst Johann Jeggen Fischer med Mademoiselle Rosalie de Touranach; og Doctor Medicine Johann Gerhard Kønig med afdøde Sal: Pastor Bøegs Enke Madam Catharina Elisabeth né de Tiloh. Begravne. NB Mange Lakuner Døde 1767 Gl. Kirkegaard Ober Assistent, Translateur Johan Hendrich Hutter. Deceb. udi Hrn Gouvernør Pinkis? murede Grav...afdøde forrige...secretair Krökel - - Zions Klocke ringede... Lichtensteins...som blev begraved i catholsk Kirke 1768 Døbte 1768 blev i Zions Kirke döbt et Drenge-Barn kaldet Jörgen Michael. Lakune February Anna Dorthea (?) Martij blev udi Zions Kirke döbt et Drenge-Barn kaldet? Friederich Par. lbaum(?) Nyeborg (?) Maij 12 blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Vita Sicilia Part. Underbogholder Jens Ottesen 11

12 Madame Anna Christina Biering Test. Madam Götting, som bar Barnet Madam Colsmann Gouverneur Abbestée Capitaine Lichtenstein og Casserer Halkier. Orgelet Spil: Lakune Aug. 7 Blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Christian (Lu)devig. [+ Febr. 1, sec Colbon No.] {??} Par. [Michael] Sunt [Agathe Lem] Test. Madam Hulbeck som bar Barnet Hr. Gouverneur Abbestée Hr. Obrist Fischer Hr. Capitain Götting, Secr. Oct. 26de blev udi Zions Kirke döbt Et Pigebarn kaldet Johanne Elisabeth Par. Under-Constabel Christian Schafer? Ottesen og Mons. Portman Ditto ditto. blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Inger Christina Part. Copporal Boumann Maria Fadderne uläselige Decemb. blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Albert 12

13 Lakune. Parts. [Corporal] Böeling. [Rebecca] Blandt de ellers uäselige Faddere findes Navnet Brochmand Oct. 4de blev i Zions Kirke confirmerede Niels Schultz og Niels Krag. Confirmerede Døde 1768 Jan. 14 Gl. Kirkegaard blev afdøde Frue Pank indsat i Hendes Muurede Grav paa den Gamle Kirke Gaard, under alle 3 Klockers Ringen, med Liig-Prædiken af Prædikestolen med tændte Lys paa Altered og andre behøringe stæder i Kirken. Orgeled spillet og 1 Liig-Klæde brugt - Gl. Kg. Soldat Dierich Jacob - April Zions Kirke afdøde Præst Hr. F. Danefær Bøeg. - May Gl. Kg....ent Hoppes Kone Constancia - May 29 Gl. Kg. Soldat Lorentz Jansen Junij 20 Nye Kg. Lieutenant Stahlmanns liden Søn Arendt Christian Friederich - Junij 22 Nye Kg. Kongl. Regiments Feldskier Johann Jacob Francken Flere ulæselige 1769 Døbte Februarij 7 blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Carolus Christian 13

14 Par. Secret-Raad Bie Wendela Pank Test. Frue Abbestée, som frembar Barnet (de andre Navne uläselige) Ao Februarij 16 Blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn og kaldet Johan Christian. Parts. Sergeant Hoppe Rebecca? Test. Mad. Götting som bar Barnet, Mad. Colsman Capitain Lichtenstein Casseer S Assistent paa Skibet Prys (?) Junij 12 blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn og kaldet Christian Ulrich Parent: Hr. Secretair Huulbech Madam Huulbech Test.: Frue Abbestée, som bar Barnet Madam Bie Gouverneur Abbestée Obrist Fischer Casseerer Halkier Velærværdige Hr. Helbig -22de blev i Zions Kirke döbt er Drengebarn kaldet Emanuel. Par. Test. Capitain [Johan] Friederich Götting Madme Götting, Föed Tetlis(?) Fru Abbestée som bar Barnet, Madme Bie Obrist Fischer Secret-raad Huulbech og Tolder Bielefeldt 14

15 Orgel spil. - 25de blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Maria Elisabeth. Part. Test. Corporal Weyner Anna Madam Sundt frembar Barnet Madam King Capitain Götting Casserer Halkier Bogholder Ottesen. Augustii 31 blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Dorthea Elisabeth Parts. Invalid Anthonj Smit Pascia Bruun Test. Madme. Kuderel (?) frembar Barnet. Madam Bertelsen Underhogholder Theiff Ør(?) Assistent Zielinsky og do. Svane Oct. 7 Blev udi Zions Kirke confirmerede Christine Elenora Willums Datter? og Elisabeth Datter Ølmann Confirmerede Copulerede 1769 Julij 6te udi Zions Kirke Copulered OberAssistent Erdmann Giese Zielinsky med Madmois. Maren Daatter Krog. September öde? blev Tolder Seigr Jørgen Billefeldt Copulered i Hans Værelse paa Dannes-Holm med Mademoiselle Uselade Cilba 15

16 November 15de blev Ober-Assistent Mons: Diderich Schaffer copulered i Mons: Goussars Huus med Mademoiselle Janette de Cilba Roman-catholsk Ditto 22de blev udi Lieutenant Sundtes Huus Troloved Soldat Niels Hansen med et Fruentimmer af den Roman-Catolske Menighed navnl. Maria Rusari. Dec. 15de blev de copulerede i Zions Kirke. Døde 1769 Jan 25 Gl. Kg. Agatha Schlerce - Febr 3 Gl. Kg. Soldat Nicolay Krag Ulæselig - Febr 24 Gl. Kg. Krigbom, som i en Del Aar har været blind - Febr. 27 Nye Kg Pakhuusmester Hendrich Christopher Bruun 1769 Junij 15 Gl. Kg. Gefreider Michael Hey - Sept 20 Nye Kg Bogholder Ottesens Kjeriste - Ditto 22 Gl. Kg. Invalid Smits Pigebarn 1770 Døbte Maij 27 blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Catrina Elisabeth Paret; Drank-Forpakteren Michael Sundt Agatha Jochums D. [Lemm] Test. Frue Abbestée frembar Barnet Madm. Bie Pank 16

17 Gouverneur Abbestée Obrist Fischer Secret-Raad Huulbech Casseret og Equipagemester Halkier En Engelsk Skiibscapitain Joseph Stennet Capitain Götting Auscultar Colsmann Capitain Lieutenant Wichmand Doctor König Tolder Billefelt. Orgel spillet Augusti 5te blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Lucas Part. Corporal Böeling Rebecca Test. October 16 ditto 30 Slagter Frederichs Hustrue frembar Barnet Corporal Baumans Hustrue Bödkeren Jens Lund Corporal Bauman og Corporal Johan Böckelmann ach blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Maria Barbara Part. Gouverneur Abbestée Madame Francoise Abbestée [copulerede 26/8? 1768] Test. Madame Tournach frembar Barnet Madame Hulbech Jomfrue Pank Capitain Götting Secret Raad Huulbech Casseerer Halkier. Orgelet spillet og Klokkerne kimet [I et Brev fra en Slægtning i Tyskland anordnede???? en Daabsattest i 1938 kaldet? Marie 17

18 Manon Barbara Fengnagel d Abbestée.] December 12te blev udi Zions Kirke døbt et Pigebarn kalde Johanna Magdalena Parent: Obrist Fischer Rosalia född Tournac Test: Frue Abbestée bar Barnet Madam Bie Gouverneur Abbestée, i steden for Monsr. Tauranach Master Stivenson. Hr. Halkier. Orglet spillet. Copulerede 1770 Maj 16 Blev Bogholder Niels Ottesen i Tolder Billefeldts Værelse paa Dannes-Holm Copulered med Jomfrue Eleonora Wilhelms Daatter Quicoline, en Stiff-Daatter af Obermester Lorentzen. Jukij? 7de August 8de blev udi Hr. Halliins Præsteboelig Troloved Sergeant Jørgen Jensen Nyegaard med Birgitta Schlereke, Afgangne Christian Thomsens Enke. blev udi Zions Kirke copulered Sergeant Jørgen Jensen Nyegaard med Birgitta Schlereke, afg. Christian Thomsens efterladte Enke. Orgl. Spillet. December 11te blev Velærværdige Hr. Peder Mandrup Tuxen /Præst ved Zions Kirke/ Copulered i Frue Justitz-Raad-Inde Mejers Huus med Mademoiselle Ellen Christine Panck Døde 1770 Jan. 15 Gl. Kg. UnderConstabel Daniel Gayer Forrige Ober Constabel Peder Møller - Marts Gl. Kg. Gefrieder Jacob Kyhns Drenge-Barn - Sept Secret Raad Huulbechs Søn Christian Ulrich 18

19 1771 Døbte Januarij 30te blev udi Zions Kirke døbt Et DrengeBarn kald Edward Maij 12te Part. Test: Hr. Secret-raad Huulbech Madame Huulbech föed Vestermand Frue Abbestée frembar Barnet Madme Tuxen Gouverneur Abbestée SecretRaad Bie Capitain-Lieutenant Wichmand Metri Stivenson Metri Hanson og SkiibsCapitain Seiffbeck(?) Orgel Spil. blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Edward Part. Test. August 14 Tolder Billefeldt [U]iselade Cilba, Frue Abbestée frembar Barnet, Madame Fischer I steden for Madam Sundt SecretRaad Huulbech Do. Bie Ditto Halkier Capitain-Lieutenant Wichmand i steden for Mister Hundemann Mester Stivenson Tolder Ottesen Capitain Wulff Mastr. Gossardt?? Hr. Neyberg?? blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kalde 19

20 Leonard Part. Test. Capt. J. F. Giötting Donna Anna Madam Tuxen frembar Barnet Madam Billefeldt Gouverneur Abbestée Monsr. Stivenson Capt. Wichmand SkibsCapt. With Capt. Lyder Orgel spillet Sept. 29de havde Bödker Hans Lund sit Pige Barn til Daaben, som blev kaldet Mette Maria Testes. Madme Bie, som bar Barnet Madme Ottesen Tolder Billefeldt Hr. Pakhusskriver Passavant Assistent Klein. November 27de blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Petronelle Elisabeth Part. Leonard Passavant, PakhMester Maria Catharina, föd Kohlhoff Test. Madme Kolhoff Madme Klein Gouverneur Abbestee Seconde Huulbech Bogholder Ottesen December 6te blev udi Zions Kirke döbt et Pigebarn kaldet Christina Elisabeth 20

21 Part: Erdmand Giese Zielinschy, Ober-Assistent Mareb, föd Krag Test. Frue Abbestee frembar Barnet, Madme Bie Gouverneur Abbestée Seconde Hullbech SecreteRaad Halkier Obrist de Fischer Bogholder Ottesen Capt: Wichmann Monsr. Stivensen Decembris 29de blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Johan Friderich. Part. Michael Sundt Agatha Sundt Test. Madme Tuxen frembar Barnet Madme Billefeldt Gouverneur Abbestée Hr. Bie Hr. Halkier Capt. Wichman Doct. Könick Pakhusmester Passavant Byefoged Jörgensen Colsman. Mons Stivense(n) Crie. Monsr. la beaume. Copulerede 1771 Novembris 22 Blev Soldat Johan Philip Büehner udi Bogholder Ottesens Huus troelovet til Anna Maria Dorothea Nalandin. Lysning 24/11, 1/12 og 8/12, ægtviede 18 Dec. 21

22 Døde 1771 Jan. 13 Gl. Kg. Rustmester Hoppes spæde Pigebarn Gl. Kg. Invalid Smits spæde Drengebarn Nye Kg afg. Skolemester Janus (?) Bertelsens Enke - Apr. 18 Gl. Kg. Commandier-Sergeant Gantz spæde Pigebarn - May 6 Gl. Kg. Corporal Weyners spæde Pige-Barn - Junij 5 Gl. Kg. Hr. Colsmanns Hustru - Julij 7 Gl.Kg. Christiana Elisabeth Ohmann - Julij 23 Blev Frue Justitze-Raadinde Ellen Christina Majer fød Fischer begravet udi Hendes Begravelse paa den gamle Kirkegaard under 3de Klokkers Ringen og Liig-Prædiken og Orgelets Spillen. - Julii 30te Gl.Kg. Lieutenant Marcussens Kiereste - August 20 Gl. Kg. Ober-Assistent Svane - Septb 24 Zions Kg. Madme Janette Halkier fød De Mendosa - Nov. 12 Zions Kg. Hr. Secret-Raad Johan Henrich Gille Gl. Kg. Corporal Ole Lauritzen Bartings Barn - Dec. 16 Gl. Kg. Soldat Christopher Boeklings Barn Albert 1772 Døbte 1772 Januarii 12 Blev udi Zions Kirke döbt et Drenge-Barn Kaldet Carl Ludvig Parent Anthon Schmidt, Constabel 22

23 Baacha Test. Gefreid: Michael Goerings Kone Soldat Johan Philip Büchners Kone Gerreid: Michael Goering Constabel Andreas Kreiberg Soldat Andreas Holm Januarius 17 Blev udi Zions Kirke döbt Et DrengeBarn kaldet Johan Carl Christian Part. Corporal Döbel Susanna Test. Madme Bie frembar Barnet - Tuxen Forpagter Sundt PakhuusMester Passavant Under PhMester Foulhagen Februarii 3 blev Sergeant Nyegaards Barn hiemmedöbt formedelst Svaghed og kaldet Jens Do. 23 Blev Bemeldte Barns Daab i Zions Kirke confirmeret Parent Jörgen Jensen Nyegaard Bigitha Nyegaard Test. Christina Kaikay Anna Maria Cartovius Sergeant Just Gantz Constap. Frideric Kalkau Corporal Wilhelm Weynart Maji 17 blev i Zions Kirke döbt et Drenge-Barn kaldet Johannes. Parent CommdSergeant Johan Just Gantz Susanna 23

24 Test. Madme Huulbech Madme Maderup Hr. Hal(k)ier, EquipageMest. Hr. Billefeldt, Tolder Hr. Wichmann Junii 19 blev i Zions Kirke döbt et pigebarn kaldet Hedevig Parent Corporal Weinert Anna Roschild Daatter Test Skibscapitain Schiffter SuperCargo Jegena Forpagter Sundt Mad. Bie Mad. Passavant 1772 Junii 24 Blev udi Zions Kirke Döbt et piige Barn kaldet Johanna Maria Part. UnderBogholder Didrich Skiefer Janetta Test. Mad. Abbestée Mad. Hulbek Hr. Halkiær Hr. Bie Capt. Götting do. Wichman Pr.Lt. Ingena Hr. Ernst (?) Capt. Skiffter Mr. Koefoed Mr. Klittgaard Mr. Buck Hr. Caalsman Mr. Braun Mr. Lund 24

25 Novb 22 blev udi Zions Kirke döbt et PigeBarn navnlig Anna Dorothea Part. Constabel Johan Philip Skubert Henrietta Domingo Test. Madm. Götting Jomfr. Roa (?) Capt. Götting Lieut. Sundt Fogelhagen Decebr Eleonore Part. Johan Friderich Götting Anna Marg. Götting, föd Tectlis(?) Test. Mad. Halkier Mad. Billefeldt Jomfrue Rostmann Hr. Gouverneur Abbestée Borgen (uläseligt) Dec. 16 blev Corporal Cartovius Drengebarn kaldet Johan Christopher hiemmedöbt. Confirmerede Maij Blev følgende af ## Ungdom confirmerede i Deres Daabes Pagt nemlig Christian Lorentzen Johan Adam Stahlmann Jomfrue Anna Elisabeth Rostman Copulerede 1772 August 31 Blev Svane copuleret i Hr. Secret-Raad Halkjers Huus med Mademoiselle Rosa Romancatholsk Kirkens Brudeskammel og Tæppe brugt 25

26 Sept.7de blev Velærværdige Hr. Casper Ernst (?) Møller, Præst ved Zions Menighed copuleret i Hr. Seconde Hulbeks Huus med Madame Sal: Tuxens Encke. Brudeskamler og Tæpper brugt Octob. 26 blev velædle Hr. Secret-Raad og Casserer Halkier copuleret i sit eget Huus med Mademoiselle Angeliqve de Roche, Roman-Catholsk. Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt. Døde 1772 Jan. 10 Zions Kirke Secondo Huulbechs liden Søn Jørgen Michael Gl. Kg. Constabel Anthon Schmidts Barn Carl Ludvig - Febr. 20 Gl. Kg. Byefoged Jørgensen Gl. Kg. Corporal Weyne navnlig Maria Elisabeth 1772 Maji 17 Zions Kg. Velærværdige Hr. Peder Mandrup Tuxen under de 3de Klokkerne Ringen og Liigtale over Graven. - August 19 Gl. Kg. Corporal Boelings Datter Anna Elisabeth Sept. Gl. Kg. Acheromus(?) Oct. 20 Gl. Kg. Corporal Böelings Drengebarn Julius. Nov. 19 Zions Kirke Oberst...Ochers liden Pige 1773 Døbte 1773 Juliie 2 den blev udi Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Johannes Parent Hr. Rustmester Hoppe Rebecca, Rom. Cath. Test. Madam Passavandt Jomfru Rostman 26

27 Hr. Byefoged Borgen Mr... Do. Fogelhagen Ditto 4de blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn kaldet Christian Friderich Test. Madam Abbestée Jomfrue La bong(?) Hr. Gouverneur Abbestée Hr. Huulbæk Hr. Bie Capt. With Hr. Halkier Hr. Passavandt Hr. Braun Parent Hr. Jörgen Barner Mad: Ulrica Maria födt Skov (No date legible) A lizabeth Parent [Corporal] J: Philip Bükner Anna Maria [Naladin] Test. Commd-Sergeant Just Gantz og Hustrue Gefrieder Bürger Do. Hustrue Octob. 15 blev udi Zions Kirke döbt et piige Barn Christiana Sophia Parent UnderBogholder Skiefer Janetta Test. Madme Halkier Madme Müller Hr. Gouv. Abbestée Hr. Sundt 27

28 Caalaman Borgen Braun 1773 Octb. 24 blev döbt et Drengebarn Andreas Gottfried Parent. Constabel Smidt Baskog Test. Soldat Riis Hustrue (?) RegmeBogbinders(?) Isaacs Hustrue Com.Serg. Gantz Serg: Lucas Anthonie Bödker Hans Lund (No date) evidently: Hiemmedaab Margaretha Wilhelmina Ditto 19 blev i Zions Kirke döbt et Pigebarn navnlig Margaretha Elisabeth Parent Corporal Böhling Rebecca Test. Corporal Görings(?) kone......caspars Hustrue Corporal Michael Giöring Sergeant Nörager. Ditto 30 Döbt Par. Test. Decb. 1ste Ole Bör... Mad.Seyerö Sundt Capt. Giöring do. Margaretha 28

29 i Kirken confirmeret. Ditto ' (?) Part. Test. Hr. Passavandt Maria Catharina föd Kohlhoff Madm Abbestée - Kolhoff Hr. Secret-Raad Bie Capt. Femand Hr. Billefeldt Hr. Borgen blev hiemmedöbt Daniel P.'s (?) Börn Johan Gottlieb og Johan Hendrich Lakune Copulerede 1773 Februar 19de blev udi Skolen copuleret interims Klocker og Skoleholder Jens Hendrick Discher med Jomfrue Anna Elisabeth Bruun. Sept. 23 Blev i Hr. Forpagter Sundts Huus copuleret Styrmand Abraham Sejerøe med Jomfrue Anna Elisabeth Rostman. Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt. Døde 1773 Samuel Volgena(+) Gl. Kg. Soldat navnlig Slerke April 7 Gl. Kg. Secretair Bies liden Søn Carolus Christian - 19 Nye Kg Assistent Mr. Haaber. - 27de Nye Kg Capt. Göttings liden Daatter Anna Eleonara. May 1 Gl. Kg. Soldat Landgraff - 17 Gl. Kg. Soldat Helt 29

30 Gl. Kg... Barn Anna Elisabeth? 28 Gl. Kg. Sergeant Bruuns Daatter Anna Maria Sept. 13 Gl. Kg. Soldat Andreas Sunstrøm - Zions Kirke Hr. Seconde Huulbechs Søn Edward Gl. Kg. Lara Biern 1774 Døbte Februarrii 8(?)...Eleonora Hr. Capitaine Götting Donna Anna Margrethe Götting föd Tellis Mad. Krökel Mad. Hirschholm Leut. Stenk (?) Sr. Klein Sr. Fovlhagen April Döbt et Pigebarn Johanne Elisabeth Bödker Hans Lund Diana Seyerö Sundt Ditto ditto Döbt et Drengebarn Rudolph Bernhard Caspar? Müller Ellen Christine, föd Pank 30

31 Sundt Ketting Lakune Do. Sveie Do. Nörager 1774 Ditto. 14 blev Sr. Zielinsky Daatters Daab - Kirken Confirm Junii 11 Test. Mad. Bie, der bar Capt. Wulff. Hr. Hr. Sundt. Hr. döbt en piige Part. Jacob Daniel Lakune Do. 30 Döbt Christian Part. Test. Dito. recht og Hustrue Corporal Bökner og Hustrue Oct. 14 döbt et Drengebarn navnlig Friderich Adloph Part. Hr. SecretRaad Halkier Angelique Halkier Test. Frue Brown Mad. Hulbeck Hr. Gouver. Brown Hr. Seconde Hulbeck 31

32 - -? Hr. Secretair Bie Hr. Borgen Hr. Passavandt Hr. Skiefer Hr. Sundt a Elisabeth [Friemand] Norman (?) [Lovisa] Test. Frue Brown Madam König Hr. Hulbeck Hr. Bie Capt. Wichman (?) 1774 Novb. 22 döbt et Drengebarn navnlig Part. Test. Johannes Corporal Bökner Anna M. Naladin Sergeant Sveistrup Corporal Cartovius Bödker Lund Serg. Gantz Hustrue Gefried. Börgers do. Decb 4de döbt et Drengebarn Johan Diederich Part. Test. Underbogholder Sr. Skiefer Janetta Frue Brown Madm. Braun Hr. Bie Hr. Borgen Hr. Passavandt 32

33 Hr. Chalmer (?) Dec. 27 hiemmedöbt Lieut. Tannens Sön Christian Benjamin Copulerede 1774 (ulæselig Dato) blev udi Hr. Forpagter Sundts Huus copulered Hr. Grenadeer Capitain i Engelsk Tieneste Ketting med Jomfrue Metta Margaretha Sundt Julii 14de Blev i Velbaarne Hr. Gouverneur Browns Huus copuleret Hr. Do Goedony med Jomfrue Elisabeth Essenton? Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt - Dec 15de Browns Huus copuleret Byefoged Jens Borgen og Jomfrue Janette Skioth Døde 1774 M...Sen Johan Gotlieb Styrmand Sejerøes liden Daatter Anna Margaretha Gl. Kg. Holman(?) - Sept. 15 Gl. Kg. Leut Daatter Zions Kg Gages-Skriver Rask - Dec. 4 Gl. Kg. Hans Lunds Daatter Johanna Elisabeth Gl. Kg. Soldat Hans Kort Smith Gl. Kg. Leut. Tannes...gem (ulæselig) 1775 Døbte Ao Januar döbt et Piigebarn navnlig Maria Genevieve föd d. 11te Jan. om Morgenen 33

34 Part. Oberste Fischer Mad. Rosalia föd Tournack Test. Mad. de Granges (?) Mad. Hulbeck Hr. Gouv. Abbestée Hr. Gouv. Brown Mr. Tournack Do. 27 confirmeret Leut. Tannens Söns Daab Test. Mad. Passavandt Mad. Borgen Hr. Passavandt Hr. Juul Sr. Discher (Dato uläselig) Anna Ignate Harrop Parts. Harrop Test. uläseligt April 20 [Anna Friderika? -??? vol. XLII? (Kornerup)?]... Parts. {[?]} Müller Mad. Anna Christine Müller föd Pank Test. Brown - Hulbeck - Passavant - Ketting - Confirmerede do. 4. do. Johan 5. Jomfrue Anna Elisabeth Tanne(r, n)? 6. Ulriche Sundt 7. Christiana Gantz 34

35 nemlig 4 Drenge og 3 Piger Copulerede 1775 Maij 11te Blev i Hr. Gouverneur Browns Huus Copuleret Ober Assistent Holger Lindam med Jomfrue Anna Elisabeth Mouritzen. - Junij 16de Blev i Forpagter Sundts Huus copuleret Engelsk Capitain Alexander Mackenzie med Jomfrue Ulriche Sundt. - Junij 15 Zions Kg Secretair Juul Gl. Kg. Soldat Gejer Døde nogle ulæselige 1776 Døbte January 7de Blev ovenmelte Barns Daab i Kirken Confirmeret Testes. Friemand Windings Hustrue Christiana Gantz Bödker Hans Lund Constabel Lucas Anthonie Corporal Michael Grönning Parts. Georg Philip Schubert Jemitta Domingo. [Harriette?] (Dato uläselig) [Angelique Abigael (ul j.j.c.? 228, f. 28/ /2-1794)] (Barnets Navn ulæselig) Parent. Hr. SecretRaad Halkier Mad. Angelique Halkier föd [de Rodhe] 35

36 Test. Madm. Abbestée Mad. Sundt Mr. d Boistel (?) Hr. Ottesen Sr. Peter Halkier Febr. 21 döbt et Pigebarn navnlig Rosa Maria Part. Test. Capt. Götting Mad. Donna Anna Götting Mad. Krökel Mad. Discher Leut. Tanne{n?} Do. Kramer Tolder Foulhagen April 8de döbt et Drengebarn navnlig Friderich Waldemar Parts. Hr. SecretRaad Ottesen Mad. Eleonora Ottesen Test. Madame Huulbeck og Madm Sundt Hr. Gouv. Brown Halkiær James Brovn Billefeldt Capt. Wichmand May 27de döbt et Drengebarn navnlig Johannes Ries Part. Test. Musqueteer Jacob Ries Anna Catherina Madm. Anthonij Bauman Madm Diana Lund Corporal Carthophius (sic) 36

37 do. Michael Grönning Constable Lustgarten Junij 6 blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn navnlig Mathew Part. Test. Hr. Gouver: David Brown Madam Anna Brown. Mad. Halkier (andre Navne uläselige) (Sept.)? 5te Barnets Navn uläseligt Parent. [Caspar Ernst Müller] Madam Anna Christine Müller, föd Pank Test. Mad. Boyt Mad. Sundt Gouvern. Brown Hr. Huulbeck Hr. Ottesen Hr. Foulhagen Capt. Bugge do Octobr. 9 blev i Zions Kirke döbt et Pige-Barn navnlig Lenetz Par. Test. Command. Serg. Just Gantz Sussanna Gantz Mad. Knie Jomfr. Øhmann OberAssistent Beisner dito Hendrich Olivarius dito Westerholdt Decbr. 15 blev i Zions Kirke döbt et Pigebarn navnlig 37

38 Anna Christina Part. Test. Johan Friderich Wendt Leja Wendt Johanne Voigte Lovise de Almeida Hendrich Burbanck Jens Bauman Hendrich Kieper Decbr 16 blev i Zions Kirke döbt et Drengebarn navnlig Peeter Christian Parts. Johan Philip Büchner Anna Maria Dorothea Test. Mad. Bie do. Lycke Equip.Mester Halkier Sec. Lieut.? Ditto Niels... Copulerede 1776 Aug. 22 Blev udi Material Skriver? Huus copulelret interims Klokker Søren Palle med Anna Catherina Sal: Dischers Enke. Kirkens Brudeskamler og Tæpper brugt. - Novbr. 13de Blev udi Hr. Second Huulbechs Huus copuleret Underbogholder Monsr: Ivar Lyche med Madm Ellen Christine Panch Sal: Møllers Enke. Brudeskamler brugt. {ulæselig i margen} - do. 30de Blev udi Gage-Skriver Hr. Holstes Huus copuleret af Missionair Hr. König Engelsmand Mstr Rangering og Jomfrue Anna Dorothea Bang for hvilke Zions Kirkes Brudeskamler og Tæppe er brugt. Døde 1776 Jan. 12 Gl. Kg. Konstabel Kubet(?) Søn Gottfried - Febr. 18 ulæselig 38

39 Byefoged Borgens Søn Henrick - Martij 6 Ober-Assistent Lindams Daatter Christiana Gl. Kg. Soldat Christian Müller - April 7 Zions Kg. Klocker og Skolemester Discher - Maij 3 Gl. Kg. Soldat Jacob Kroll Zions Kg. Blev Frue Gouverneurinde Anna Brown begravet udi Zions Kirke under de 3 Klockers Ringen. LiigPrædiken, Orgelets Spillen og LiigKlæde brugt. Dødsattest udstædt d. 29de Martii Gl. Kg. Constabel Casper Heisner Gl. Kg. Hr. Capitain {Johan Hendrik?} Götting (Nb) Zions Kg Hr. Secret-Raad... liden Daatter Zions Kg Velærværdige Hr. Møller Aug. 4 Zions Kg. Ober-Assistent Lindams Kone Gl. Kg. Matros paa Skibet Juliana Maria Niels Rasmussen. - Ditto. 11 Gl. Kg. Matros paa Skibet Juliana Maria Ole Sunne - Oct. 13 Gl. Kg. Hr. Lieutnant Tannens Kone - Nov. 9 Zions Kg. Ib Svendsen Missions Kg. Velærværdige Hr. Maderup. Dec. 6 Gl. Kg. Soldat Alexander Herman Gl. Kg. Rustmester Hoppes liden Søn. 39

Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam

Tranquebar Registers. Organised by. P. S. Ramanujam Tranquebar Registers Organised by P. S. Ramanujam 2013 1 Indeholdsfortegnelse Table of Contents 1. Zionskirkebøger (Zion church Registry) 1767-1845 8 2. Folketælling (Census) fra Tranquebar 1790 328 3.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Febr 24 Krigbom Begravet på den Gamle Kirkegaard som i en Del Aar har været blind

Febr 24 Krigbom Begravet på den Gamle Kirkegaard som i en Del Aar har været blind Lbnr År og dato Afdødes fulde navn Afdødes stand, haandtering og Forældrenes Navn, Stand, Begravelsessted Anmærkninger bopæl Haandteering og Bopæl 1?????????? 2?????????? 3 1768 Jan. 14 Frue Pank Hendes

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Madm Abbestée, - Kolhoff, Hr. Secret-Raad Bie, Capt. Femand, Hr. Billefeldt, Hr. Borgen

Madm Abbestée, - Kolhoff, Hr. Secret-Raad Bie, Capt. Femand, Hr. Billefeldt, Hr. Borgen Aar og Datum Barnets Fulde Navn Forældrenes Navn, Stand, Haandteering og Bopæl 1768. Oct. 4de i Kirken Niels Schultz Faddernes Navn, Stand og Opholdssted Hvor anført i det alm. Jevnf. Reg. Anmærkninger

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Familiegrupperapport for Drejer Henrich Abrahamsen og Anne Cathrine Nielsdatter Mand Drejer Henrich Abrahamsen 1

Familiegrupperapport for Drejer Henrich Abrahamsen og Anne Cathrine Nielsdatter Mand Drejer Henrich Abrahamsen 1 Mand Drejer Henrich Abrahamsen 1 Født Før 8 Jun. 1767 Hårby, Båg, Odense 2 Dåb 8 Jun. 1767 Hårby, Båg, Odense 2 Død 4 Maj 1826 Fåborg, Sallinge, Svendborg 3 Begravet 8 Maj 1826 Fåborg, Sallinge, Svendborg

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn)

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn) Folketælling 13 februar 1803 Notmark sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Kirkebog for Vester Vandet sogn 1793-1814 C 103-3. Pag. 2. Fødde 1793 ve

Kirkebog for Vester Vandet sogn 1793-1814 C 103-3. Pag. 2. Fødde 1793 ve Kirkebog for Vester Vandet sogn 1793-1814 C 103-3 Pag. 2 Fødde 1793 ve 1 dend 18 Januarij fødde Christen Pedersen Brandis hustrue Helvig Christens Datter en Søn, der blev hiemmedøbt dend 19 de og kaldet

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG APRIL JUNI

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG APRIL JUNI SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 2 26. APRIL 1786 29. JUNI 1795. Nr. 1. Side 1. 1786. 26. April.? Petersen, auditiur, Christiansø. Døde i eftermiddag

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

KIRKEBOG ØXENDRUP SOGN 1782 1816.

KIRKEBOG ØXENDRUP SOGN 1782 1816. KIRKEBOG ØXENDRUP SOGN 1782 1816. Anno 1782. Den höyeste Welsignelse hwile ower os i dette Aar. Söndagen efter Nytt Aar blew Niels Hjulmands Kone introduceret. Söndagen Septuagesima d: 27 Jan: hawde Hans

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere