MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT"

Transkript

1 MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet. Det gælder også i Nordjylland, hvor kvinder traditionelt er overrepræsenteret i nogle fag og brancher, mænd i andre. Den slags faste mønstre gør arbejdsmarkedet mindre fleksibelt, og indsnævrer rekrutteringsgrundlaget til mange job Fag med stor kønsskævhed er særligt udsat for flaskehalsproblemer. Samtidig udnytter arbejdsmarkedet ikke den kapacitet, der er hos mange ledige kvinder. De har lavere beskæftigelsesfrekvens og højere ledighed sammenlignet med mænd og deres medsøstre i andre dele af landet. Det er et alvorligt problem i en situation med mangel på arbejdskraft, stigende beskæftigelse og en arbejdsstyrke, der år for år bliver mindre, fordi færre unge kommer ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det en vigtig udfordring til politikere og jobcentre at fokusere på køn, når man planlægger beskæftigelsesindsatsen. 1. FAG OG BRANCHER MED OPDELING I MÆNDS JOB OG KVINDERS JOB FORVÆRRER MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT I NORDJYLLAND Over 70% arbejder i brancher med skæv kønsfordeling Der er en tendens til, at de brancher og fag, der har flest problemer med mangel på arbejdskraft også er brancher og fag, som er markant kønsopdelte. I tabel 1.1 kan man se, at i 19 ud af 27 brancher er der en skæv kønsfordeling. Det vil sige, at det ene køn udgør mere end 60% af de beskæftigede. I branchen Bygge- og anlæg, der er ét af de store beskæftigelsesområder i Nordjylland og et område, hvor væksten i beskæftigelsen har været betydelig de seneste år, er over 90% af de beskæftigede mænd. I branchen Sociale institutioner, som er den største af de kvindedominerede brancher, er godt 87% kvinder. Hvis man opgør antallet af beskæftigede, viser det sig, at over 70% arbejder i brancher med en skæv kønsfordeling. Skævhederne øges, hvis man ser på fag og jobfunktioner i stedet for at se på brancher. BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND 1

2 1.1. ANTAL BESKÆFTIGEDE I NORDJYLLAND I 2006 FORDELT PÅ BRANCHER OG KØN. SORTERET EFTER ANDEL BESKÆFTIGEDE KVINDER. Mænd Kvinder Andel, kvinder 0500 Fiskeri ,0% Bygge og anlæg ,1% Råstofudvinding ,8% Sten-, ler- og glasindustri ,2% Landbrug, gartneri og skovbrug ,3% Transport ,1% Autohandel, service og tankstationer ,4% Energi- og vandforsyning ,0% Jern- og metalindustri ,3% Træ-, papir- og grafisk industri ,3% Engroshandel undtagen med biler ,6% Udlejning og ejendomsformidling ,8% Møbelindustri og anden industri ,4% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,3% Kemisk industri og plastindustri ,7% Post og tele ,0% Tekstil- og læderindustri ,3% Uoplyst aktivitet ,9% Forretningsservice ,8% Offentlig administration ,3% Foreninger, kultur og renovation ,9% Finansiering og forsikring ,3% Detailh. og reparationsvirks. undt. biler ,0% Hoteller og restauranter ,5% Undervisning ,0% Sundhedsvæsen ,8% Sociale institutioner ,2% Kilde: Danmarks Statistik Brancher med skæv kønsfordeling, under 40% kvinder Brancher med lige kønsfordeling, 40-60% af hvert køn Brancher med skæv kønsfordeling, over 60% kvinder I alt Beskæftigelsesregionen opgør områder med mangel på arbejdskraft i den halvårlige Arbejdsmarkedsbalance, som blandt andet giver et aktuelt billede af, hvordan beskæftigelsesmulighederne er i 20 erhvervsgrupper. Manglen på arbejdskraft er særlig markant i kategorien Tværgående, strukturel mangel, i daglig tale flaskehalse. Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland i 2. halvår 2007 viser, at der er flaskehalse i 9 erhvervsgrupper. De 5 erhvervsgrupper, hvor der er flest problemer med at rekruttere arbejdskraft (flest stillingsbetegnelser), er følgende: Bygge og anlæg Jern, metal og auto Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab Transport, post-, lager-, og maskinførerarbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Tabel 1.2 viser, hvilke stillingsbetegnelser, der er i de 5 erhvervsgrupper med flest flaskehalsproblemer. Stillingsbetegnelserne er sammenholdt med Danmarks Statistiks opgørelse af beskæftigelsen for 2006 (RAS) fordelt på køn og højeste fuldførte uddannelse. 2 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

3 1.2. ERHVERVSGRUPPER MED FLEST STILLINGSBETEGNELSER I KATEGORIEN TVÆRGÅENDE, STRUKTUREL MANGEL FORDELT PÅ STILLINGSBETEGNELSER OG SAMMENLIGNET MED DE BESKÆFTIGEDES HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE FORDELT PÅ KØN ERHVERVSGRUPPE Stillingsbetegnelse Andel kvinder Bygge og anlæg Ingeniørarbejde, teknik og naturvidenskab Jern, metal og auto Sundhed, omsorg og personlig pleje alarmmontør bygningselektriker bygningssnedker elektriker elinstallatør eltekniker industrielektriker installationselektriker jord- og betonarbejder murer murermester tømrer vvs- og energimontør vvs- og industrirør-montør vvs- og ventilationsmontør vvs tag og facademontør vvs-montør bygningsingeniør ingeniør maskiningeniør maskinmester maskintekniker automekaniker cnc-operatør entreprenørmaskine-mekaniker grovsmed industritekniker, maskin klejnsmed landbrugsmaskine-mekaniker lastvognsmekaniker rustfast klejnsmed svejser afdelingslæge reservelæge speciallæge social- og sundhedsassistent 0-6% 6-31% 0-3% 43% 96% frisør 91% Transport, post, lager- og maskinførerarbejde eksportchauffør flyttechauffør lastbilchauffør renovationschauffør tankvognschauffør taxichauffør vognmand 10-14% Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjyllands arbejdsmarkedsbalance, 2. halvår 2007 samt Jobindsats.dk, RAS 2006 Erhvervsgrupperne kan kun tilnærmelsesvist sammenlignes med Danmarsk Statistiks brancheindeling, men oversigten i tabel 1.2 giver alligevel et indtryk af, at det ofte er fag i brancher med en stærk overrepræsentation af det ene køn, der har rekrutteringsproblemer. Problemerne kan være mere eller mindre udtalte afhængigt af konjunktursituationen det gælder bygge og anlæg og mange af industribrancherne, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft kan svinge meget, mens andre problemer efterhånden vil forstærkes af den demografiske udvikling. F.eks. ventes det, at den offentlige sektor om få år vil få flere rekrutteringsproblemer især i pleje- og omsorgssektoren som følge af den demografiske udvikling og en høj gennemsnitsalder hos dem, der i dag er ansat. Også her er rekrutteringsgrundlaget snævert, fordi mænd er stærkt underrepræsenterede. BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND 3

4 Samtlige stillingsbetegnelser, der er opført på listen, viser sig at være fag med en meget skæv kønsfordeling. I Bygge- og anlæg, hvor brancheinddelingen i tabel 1.1 viste, at kvinder repræsenterede ca. 8% af de beskæftigede, kan man hér se, at i de fag inden for bygge- og anlæg, hvor der er mangel på arbejdskraft, er andelen af kvinder endnu mindre. Den ligger på mellem 0% og 3%. I erhvervsgruppen Sundhed, omsorg og personlig pleje findes f.eks. stillingsbetegnelsen social- og sundhedsassistent. Af beskæftigede med denne uddannelse er kun 4% mænd. Noget tilsvarende gør sig gældende for social- og sundhedshjælper. Der er også rekrutteringsproblemer til denne stillingsbetegnelse, men ikke egentlige flaskehalse. Andelen af beskæftigede mænd med denne uddannelse er også mindre end 5%. På lægeområdet er skævheden mindst, hér er ca. 43% kvinder. Selvom der også kan være mangel på arbejdskraft i fag, hvor der ikke er så stærke kønsskævheder, så vil det alt andet lige kunne medvirke til at udvide rekrutteringsgrundlaget til bygge- og anlægsbranchen, til social- og sundhedsområdet, transportsektoren m.v., hvis kvinder og mænd i samme omfang uddannede sig eller erhvervede sig kvalifikationer inden for disse fag. Arbejdsmarkedet må dog på den anden side også være klar til at tage imod dem, der bryder de faste mønstre. Indsatsen for at få ledige til at kvalificere sig til job inden for områder med mangel på arbejdskraft vil altså ofte indebære, at kvinder skal fokusere på job, der mest bestrides af mænd og omvendt. Erfaringerne fra tidligere ligestillingsprojekter viser, at jobcentrene må anvende vejlednings- og aktiveringsmodeller, der bevidst fokuserer på køn, for at opnå resultater. Indsatsen drejer sig også om at få virksomheder og medarbejdere på virksomheder til at acceptere, at begge køn kan varetage job, der måske har været forbeholdt det ene køn hvad enten det nu skyldes tradition, et smalt rekrutteringsgrundlag eller forudfattede meninger om, hvad mænd og kvinder er bedst til. Det er ganske svært at bryde disse mønstre, og måske mest vanskeligt i de fag og brancher, som har de største kønsskævheder. En måde at anskue potentialet på er at sammenligne Nordjylland med resten af landet. Hvis der er en mindre skæv kønsfordeling i en branche på landsplan end i Nordjylland, kan man forestille sig, at det vil være muligt at nå samme niveau i Nordjylland. I tabel 1.3 er vist de brancher med skæv kønsfordeling, hvor der er en større andel kvinder på landsplan end i Nordjylland, beregnet ved en forskel på mindst 3 procentpoint. Det drejer sig om 5 brancher, herunder transport, hvor der er flaskehalse i Nordjylland. I de brancher, hvor mænd er stærkt underrepræsenteret, er der ikke forskel på andelen på landsplan og i Nordjylland ANDEL KVINDER AF DE BESKÆFTIGEDE I HELE LANDET OG I NORDJYLLAND I 2006 FORDELT PÅ BRANCHER. SORTERET EFTER ANDEL KVINDER Hele landet Nordjylland Andel kvinder Andel kvinder 4009 Energi- og vandforsyning 23,1 20, Landbrug, gartneri og skovbrug 21,9 18, Transport 22,7 19, Engroshandel undtagen med biler 32,1 27, Træ-, papir- og grafisk industri 32,3 27,3 Kilde: Statistikbanken Mere lige kønsfordeling på landsplan end i Nordjylland Andel kvinder kan øges 4 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

5 SAMMENFATNING Over 70% af de beskæftigede i Nordjylland arbejder i brancher med en skæv kønsfordeling Problemer med mangel på arbejdskraft forstærkes ofte i fag og brancher med en skæv kønsfordeling Bygge- og anlægsbranchen og branchen Sociale institutioner mangler arbejdskraft aktuelt og fremover, men er brancher med betydelig overrepræsentation af det ene køn Hovedparten af stillingsbetegnelser i de 5 erhvervsgrupper med flest flaskehalsproblemer i Nordjylland har en ekstremt skæv kønsfordeling For at udvide rekrutteringsgrundlaget til fag med mangel på arbejdskraft vil det være nødvendigt at kvalificere kvinder til job, der mest varetages af mænd og at kvalificere mænd til job, der mest varetages af kvinder BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND 5

6 2. FORSKELLE ER STØRRE I NORDJYLLAND I Nordjylland er der større ulighed mellem kønnene end andre steder Hvis der er større grupper med overledighed samtidig med at virksomheder har problemer med at rekruttere arbejdskraft, er det tegn på, at en del af kapaciteten i arbejdsstyrken ikke udnyttes. Årsagerne kan være komplekse - de ledige mangler måske de kvalifikationer, der efterspørges, virksomhederne er måske kritiske og ønsker kun den arbejdskraft, der opfylder kvalifikationskravene 100%. Navnlig ser det ud til, at arbejdsmarkedet ikke udnytter den kapacitet, der er hos de ledige kvinder i Nordjylland. De har lavere beskæftigelsesfrekvens og højere ledighed sammenlignet med mænd og sammenlignet med kvinder i andre dele af landet. I tabel 2.1 kan man sammenligne erhvervsfrekvens 1 og beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder i hele landet og i Nordjylland. I Nordjylland har kvinder en lavere erhvervsfrekvens end i hele landet, mænds erhvervsfrekvens er lidt højere sammenlignet med hele landet. Hvis nordjyske kvinder havde samme erhvervsfrekvens som i hele landet, ville der være flere i arbejdsstyrken. Beskæftigelsesfrekvensen er i tabellen også opgjort på alder. Sammenlignet med hele landet er forskellen på mænd og kvinders beskæftigelsesfrekvens større i Nordjylland end i hele landet. Hvis kvinder havde samme beskæftigelsesfrekvens i Nordjylland som i hele landet, ville der være flere i beskæftigelse. TABEL 2.1. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESFREKVENSER I HELE LANDET OG I NORDJYLLAND I 2006 FORDELT PÅ KØN OG ALDER Mænd Kvinder I alt Forskel i procent-point Hele landet 81,2 75,3 78,3-5,9 Nordjylland 81,6 74,2 78,0-7,4 Hele landet 78,3 72,0 75,2-6,3 Nordjylland, i alt 77,6 69,5 73,7-8, år 55,4 52,9 54,2-2, år 65,1 60,6 63,0-4, år 72,4 66,2 69,5-6, år 80,1 71,2 75,8-8, år 86,4 77,2 81,9-9, år 87,1 79,6 83,4-7, år 86,6 82,2 84,4-4, år 85,9 82,1 84,0-3, år 84,2 79,5 81,9-4, år 79,3 69,2 74,4-10, år 45,6 24,1 34,8-21,5 Alder i alt 77,6 69,5 73,7-8,1 Kilde: Danmarks Statistik Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens 1 Erhvervsfrekvens - andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), der indgår i arbejdsstyrken. Beskæftigelsesfrekvens andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), der er i beskæftigelse. 6 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

7 I Nordjylland topper beskæftigelsesfrekvensen for både mænd og kvinder i aldersgruppen år. Det er dog også tydeligt, at forskellen i mænd og kvinders beskæftigelsesfrekvens øges i aldersgruppen år, hvor kvinder får børn. Der er mulighed for at reducere den forskel, hvis mænd i højere grad benyttede deres adgang til barselsorlov. Der er markant forskel på beskæftigelsesfrekvensen for de årige. Kvinder i aldersgruppen har en beskæftigelsesfrekvens på 69,5 mens den for mænd er på 79,3. Det hænger bl.a sammen med den store overledighed for denne gruppe kvinder. I Nordjylland har kvinder en større overledighed end i hele landet. Tabel 2.2. viser hvor stor forskel, der er på mænd og kvinders ledighed i de forskelige aldersgrupper. TABEL 2.2. PROCENT FORSIKREDE LEDIGE I NORDJYLLAND I 1. KVARTAL 2007, RULLENDE ÅR, FORDELT PÅ KØN OG ALDER ALDER Mænd Kvinder I alt Forskel i procentpoint år 0,0 0,0 0,0 0, år 4,9 6,0 5,3 1, år 6,2 8,5 7,1 2, år 5,8 8,4 7,1 2, år 3,9 7,8 5,9 3, år 3,5 6,9 5,2 3, år 3,5 5,7 4,6 2, år 3,3 5,0 4,2 1, år 3,7 5,3 4,5 1, år 7,3 11,5 9,3 4, år 7,3 12,2 9,0 4, år 0,0 0,0 0,0 0,0 Alder i alt 4,6 7,3 5,9 2,7 Kilde: Danmarks Statistik Der kan næsten ikke registreres nogen forskel hos de helt unge, men i absolutte tal er der også kun få af dem, der er i en abejdsløshedskasse. I alle aldersgrupper er mænds ledighed lavere end kvinders. Mænd i aldersgruppen år er hårdest ramt af ledighed med en ledighedsprocent på 7,3. Det samme gælder for kvinder, her er ledighedsprocenten for de årige og for de årige på 11,5 og 12,2%. Beskæftigelsesregionen har tidligere på året udarbejdet en analyse af udviklingen i ledigheden for kvinder over 50 år 2. Konklusionerne er, at de årige kvinder i Nordjylland har haft et meget beskedent fald i ledigheden sammenlignet med andre aldersgrupper. I næsten alle a-kasser er ledigheden for kvinder over 50 år faldet mindre i Nordjylland end på landsplan. I Nordjylland udgør denne gruppe knap 20% af alle ledige, hvor den i hele landet udgør godt 15%. I 2006 viser en opgørelse fra Jobnet udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen, at hver femte kvinde i alderen år var registreret i faggruppen kontor-, sekretær-, receptionist og kontorarbejde i øvrigt. Den næststørste faggruppe var pædagogisk arbejde med 12%. 2 Udviklingen i ledigheden for nordjyske kvinder over 50 år, januar 2006 til januar marts 2007 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND 7

8 Kvinderne i denne aldersgruppe har tilsyneladende sværere end andre ved at komme i arbejde på trods af den aktuelt høje efterspørgsel. Hos de forsikrede medlemmer i a-kasserne er mænds ledighedsprocent på 4,6 mens kvinders er på 7,3. Forskellen målt i procentpoint er størst hos Metalarbejderne, hvor kvinder har en ledighedsprocent på 11,2 og mænd en ledighedsprocent på 3,4. I absolutte tal er der dog ikke mange kvindelige medlemmer i Metal. Det er der derimod i 3F, som har den højeste ledighedsprocent såvel for kvinder, 14,8, og for mænd, 7,8. Der er en tendens til, at ledigheden er højst for både mænd og kvinder i de a-kasser, hvor der er mange medlemmer uden kompetencegivene uddannelse, dog ses der også hos Magistrene en høj ledighed. I 4 a-kasser har kvinder lavere ledighed end mænd PROCENT FORSIKREDE LEDIGE I NORDJYLLAND I 1. KVARTAL 2007, RULLENDE ÅR, FORDELT PÅ A-KASSE OG KØN OG SORTERET EFTER FORSKEL I LEDIGHED A-KASSE Mænd Kvinder I alt Forskel i procentpoint Metalarbejdere 3,4 11,2 3,7 7,8 Faglig Fælles a-kasse (3F) 7,8 14,8 10,3 7,0 Kristelig a-kasse 5,6 11,7 8,5 6,1 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) 6,0 12,1 7,7 6,1 Træ-Industri-Byg (TIB) 2,9 8,8 3,6 5,9 Teknikere 4,3 9,7 6,7 5,4 Journalistik, Kommunikation og Sprog 4,4 9,6 7,6 5,2 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 2,5 6,5 3,8 4,0 Danske Lønmodtagere (DLA) 4,3 7,6 5,6 3,3 Frie Funktionærer (FFA) 3,4 6,4 5,2 3,0 Selvstændige (DANA) 2,4 5,3 3,3 2,9 Magistre (MA) 7,2 10,1 8,7 2,9 Ingeniører (IAK) 3,2 5,9 3,5 2,7 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 3,9 6,4 6,0 2,5 El-faget 1,4 3,9 1,4 2,5 Business 2,8 5,2 3,2 2,4 Funktionærer og Servicefag 4,2 6,6 4,7 2,4 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 5,8 7,6 7,2 1,8 Stats- og Teleansatte (STA) 3,6 5,2 4,1 1,6 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 2,7 4,2 3,6 1,5 Ledere 2,2 3,7 2,4 1,5 Socialpædagoger (SLA) 4,0 4,7 4,5 0,7 Økonomer (CA) 4,8 5,4 5,0 0,6 Akademikere (AAK) 4,6 5,1 4,9 0,5 Lærere (DLF-A) 3,9 4,3 4,2 0,4 Fag og Arbejde (FOA) 5,2 5,2 5,2 0,0 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 2,1 1,4 1,5-0,7 IT-faget og Merkonomer (PROSA) 5,7 4,8 5,5-0,9 Blik og Rør 2,3 0,0 2,3-2,3 Malerfaget og Maritime 7,3 3,6 6,4-3,7 I alt 4,6 7,3 5,9 2,7 Kilde: Danmarks Statistik 8 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

9 Mænd og kvinders ledighedsmønster er forskelligt for forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Hos de forsikrede ledige udgør kvinder en langt højere andel af de ledige end hos de ikkeforsikrede. Dette er karakteristisk i alle kommuner i Nordjylland med undtagelse af Læsø og Rebild kommune. Andelen af kvinder blandt de forsikrede ledige er størst i Vesthimmerland, hvor 2 ud af 3 er kvinder. Andelen er lavest i Aalborg og på Læsø, hvor 54,8% og 54,7% er kvinder. I Rebild er en relativt stor andel, 63,0% af de ikke-forsikrede kvinder sammenlignet med andelen i nabokommunerne. Som den eneste er andelen af kvinder blandt de ikkeforsikrede under 50% i Aalborg kommune GENNEMSNITLIGT ANTAL LEDIGE I DE NORDJYSKE KOMMUNER I 1. KVARTAL 2007 FORDELT PÅ KØN OG FORSIKRINGSKATEGORI OG SORTERET EFTER ANDEL FORSIKREDE KVINDER Mænd Kvinder Ikke forsikrede Andel kvinder Mænd Kvinder Andel kvinder Region Nordjylland ,8% ,0% Vesthimmerlands ,4% ,2% Jammerbugt ,5% ,0% Mariagerfjord ,0% ,9% Frederikshavn ,1% ,3% Morsø ,5% ,4% Rebild ,1% ,0% Brønderslev ,3% ,2% Thisted ,0% ,8% Hjørring ,0% ,6% Nordjylland ,8% ,0% Aalborg ,8% ,9% Læsø ,7% ,7% Kilde: Danmarks Statistik Forsikrede Op mod halvdelen af alle ledige har ikke en kompetencegivende uddannelse, men det varierer en del fra kommune til kommune i Nordjylland, hvor stor denne andel er, også når man ser på køn. Tabel 2.5 viser, at 46% af alle ledige mænd og 48,9% af alle ledige kvinder ikke har en kompetencegivende uddannelse ANTAL LEDIGE 3 UDEN KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE OG ANDEL AF ALLE LEDIGE FORDELT PÅ KOMMUNE OG KØN Mænd Andel af alle ledige mænd Kvinder Andel af alle ledige kvinder Region Nordjylland ,0% ,9% Brønderslev ,3% ,3% Frederikshavn ,1% ,2% Hjørring ,8% ,1% Jammerbugt ,6% ,5% Læsø 25 65,8% 24 45,3% Mariagerfjord ,8% ,2% Morsø 85 54,8% ,6% Rebild ,0% ,7% Thisted ,3% ,5% Vesthimmerland ,8% ,5% Aalborg ,2% ,7% Kilde: Danmarks Statistik 3 Ledighed opgjort efter Befolkningens (15-69 år) arbejdsmarkedstilknytning og højeste fuldførte uddannelse, Uddannelse og Kultur, Statistikbanken. BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND 9

10 På Læsø, Morsø og i Vesthimmerland kommune er andelen af ledige mænd uden kompetencegivende uddannelse særligt høj. I Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Morsø og Vesthimmerland kommune er andelen af ledige kvinder uden kompetencegivende uddannelse særligt høj. Kvinders andel af personer på andre overførselsindkomster, sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse og andel i fleksjob, er på niveau med eller en lille smule under andelen i resten af landet. Både i Nordjylland og i hele landet gør det sig dog gældende, at kvinder er betydeligt overrepræsenterede på samtlige overførselsindkomster. De udgør f.eks. i Nordjylland 69% af de personer, der er på ledighedsydelse. Det kan man se i tabel 2.6 herunder. Den gennemsnitlige varighed på overførselsindkomst er på alle områder undtagen fleksjob længere for kvinder end for mænd ANTAL FULDTIDSPERSONER I NORDJYLLAND OG I HELE LANDET PÅ A-DAGPENGE, KONTANTHJÆLP, SYGEDAGPENGE, REVALIDERING, LEDIGHEDSYDELSE OG I FLEKSJOB FORDELT PÅ KØN. RULLENDE ÅR, 2. KVARTAL KVARTAL 2007 Gennemsnitlig varighed, uger Antal fuldtidspersoner Køn i alt Kvinder Mænd Køn i alt Kvinder Mænd Andel kvinder Forsikrede ledige, bruttoledighed Nordjylland 22,2 24,2 19, % Hele landet 21 21,6 20, % Ikke-forsikrede ledige, bruttoledighed Nordjylland 30,6 32,9 27, % Hele landet 32,9 35,2 30, % Nordjylland 9,2 10,1 Sygedagpenge 8, % Hele landet 9,6 10,4 8, % Revalidering Nordjylland 31,6 32,4 30, % Hele landet 34,0 34,8 32, % Ledighedsydelse Nordjylland 23,6 24,7 21, % Hele landet 25,3 26,4 23, % Fleksjob Nordjylland 35,6 34,4 37, % Hele landet 38,8 38,1 39, % Kilde: Jobindsats.dk 10 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

11 SAMMENFATNING Hvis kvinder havde samme erhvervsfrekvens i Nordjylland som i hele landet, ville der være flere i arbejdsstyrken Hvis kvinder havde samme beskæftigelsesfrekvens i Nordjylland som i hele landet, ville der være flere i beskæftigelse 46,0% af alle ledige mænd og 48,9% af alle ledige kvinder har ikke en kompetencegivende uddannelse I Nordjylland har kvinder større overledighed end i hele landet Hos de forsikrede ledige udgør kvinder en langt højere andel af de ledige end hos de ikke-forsikrede Ledige i a-kassen 3F har den højeste ledighedsprocent såvel for kvinder som for mænd Kvinder i aldersgruppen år har sværere end andre ved at komme i arbejde på trods af den aktuelt høje efterspørgsel Kvinder er betydeligt overrepræsenterede blandt personer på sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse og i fleksjob BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND 11

12 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Vestre Havnepromenade 9, 3.s Aalborg Tlf: NÆRMERE OPLYSNINGER OM MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT : Susanne M. Nielsen, tlf Kurt Nielsen, , tlf ANDRE ANALYSER OM DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Specialfunktionen for ligestilling har udarbejdet en statistisk gennemgang af det kønsopdelte arbejdsmarked i alle kommuner i Nordjylland. Specialfunktionen for ligestilling:

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE LIGE SÅ STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER SOM FOR 1 ÅR SIDEN 4 Over 4.000

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Høje-Taastrup Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 844 6,2 6,8 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 302 11,4

Dagpengemodtagere 3) 844 6,2 6,8 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 302 11,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

med

med Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Ledigheden falder i samtlige nordjyske kommuner, viser den seneste månedlige opgørelsee fra Danmarks Statistik. Samtidigtt stiger antallet af lønmodtagere med 1.079

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 647-10,0 4,3 3,9 Kontanthjælpsmodtagere 448 32,5

Dagpengemodtagere 3) 647-10,0 4,3 3,9 Kontanthjælpsmodtagere 448 32,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.431-8,9 5,0 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 416 16,9

Dagpengemodtagere 3) 1.431-8,9 5,0 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 416 16,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Roskilde Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Roskilde Kommune

Læs mere