Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni Sag nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070."

Transkript

1 - Sag nr Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B

2 Indholdsfortegnelse Illustration af ejendommen Opsamlende bemærkninger Oversigtsskema, omfattede bygningsdele Bygningsdelsskemaer (registrerede forhold) Bilag: Referat af formøde med ejer Opdeling og fortegnelse over bygningsdele og installationer (20-punkts skema) Marts 2005 Side 1/36

3 Illustration af ejendommen ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Vermlandsgade 77 og 79, indgangsside. Vermlandsgade 77 og 79, gardside. Side 2/36

4 Opsamiende bemaerkninger ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Byggeriets driftssituation Ejendommen fremstår i normal standard. Renoverede bygningsdele fremstår kvalitetsmæssigt lidt under normal standard. Svigt/skade registreret ved 1-års eftersynet som er udbedret Svigt i forbindelse med utilstrækkelig bæring af varme- og afløbsrør er udbedret. Bemærkninger Formanden for andelsboligforeningen oplyste, at entreprenørens afhjælpning i ht, foreningen egen mangelliste fra 1-års gennemgang, ligeledes havde flere udestående mangler. Specielle Ingen. risici Side 3/36

5 gennemgange fundering sokkel Oversigt over eftersete bygningsdele 1 Tag Side 5 2 Kælder - Side 7 3 Facader - Side 8 4 Vinduer 5 Udvendige døre Side 11 6 Trapper Side 12 7 Porte - Side 14 8 Etageadskillelse Side 16 9 Wc/bad Side Køkken Side Varmeanleeg Side Afløb Side Kloak Side Vandinstallation Side Gasinstallation Side Ventilation Side EI/svagstrøm Side Inderveegge Side Øvrige ombygningsarbejder Side 4/36

6 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Tag Punkt ifølge 20-pkt. skema 1.0 Bygningsdelen er registreret Intakt Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade X \ procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: 1. Opretning af taget er udført ved påforing af spær med brœdder eller lægter med utilstrækkelig bredde. Svigtet blev også reglstreret ved 1-års eftersynet. 2. Inddækning af zinkskotrende mod bitrappetårn er udført ved indmuring med mørtel, der revner. Nyt svigt Bemærkninger: Ad 1: Opretning er udført på forskellig vis, har enten været unødvendig, er udført ved opklodsning eller påforing med brœt eller lægter. Tagbelægningen er kun udført med naturskifer på Holmbladsgade 83, Vermlandsgade 77 og 79 er udført med eternitskifer. Behov for særlig undersøgelse: Side 5/36

7 Supplementskema ved BvB's 5-års eftersyn (,BvB's andet eftersyn} Bygningsdel. BvB's sag nr.: Tag Punkt ifølge 20-pkt. skema 1.0 L Opretning af taget er udført ved påforing af spœr på forskellig måde ed brædder eller lægter. 2. Inddækning af zi k trende mod bitrappetårn er udført ved indmurlng med mørtel, der revner. Side 6/36

8 Registrerede forhold ved BvB's 5-ârs eftersyn (BvB's andet eftersyn} - Kælder fundering Punkt ifølge 20-pkt, skema 2.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Ingen. Bemærkninger: Behov for særlig undersøgelse: Side 7/36

9 - Registrerede forhold ved BVB's 5-års eftersyn (BvB's andet-eftersyn) Bygningsdel: BvB's sag nr.: Facader sokkel Punkt ifølge 20-pkt. skema 3.0 Bygningsdelen er registreret Intakt Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade X i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: 1. Der er pudsafskalning på enkelte lokale områder af sokkel og facade mod Holmbladsgade. Nyt svigt. 2. Pudsafskalning på facadebagvæg i opgang, Holmbladsgade 83. Nyt svigt. Bemærkninger: Ad 1: Pudsskader på og over sokler vurderes at have årsag i opstlgende grundfugt har pt. meget begrænset omfang. Ad 2: Pudsskader på facadebagvæg i trapperum vurderes at have årsag I salte foranlediget af grundfugt og forekommer i alle opgange, Behov for særlig undersøgelse: Side 8/36

10 Supplementskema veci BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Bygningsdel: BvB's sag nr,: Facader sokkel Punkt Ifølge 20-pkt skema Der er pudsafskalning på enkelte lokale områder af sokkel og facade mod Holmbladsgade. 2. Pudsafskalning på facadebagvaeg i opgang, Holmbladsgade 83. Side 9/36

11 Supplementskema ved EvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) - Facader sokkel Punkt ifølge 20-pkt. skema Pudsafskalning på facadebagvæg p begge sider af trapperum, Vermlandsgade Pudsafskalning på facadebagvæg på begge sider af trapperum, Vermlandsgade 79 Side 10/36

12 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Udvendige døre Punkt ifølge 20-pkt. skema 5.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forliold med svigt/skade: Ingen. Bemærkninger: Behov for særlig undersøgelse: Side 11/36

13 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Trapper Punkt ifølge 20-pkt, skema 6.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Ingen. Bemærkninger: Behov for særlig undersøgelse: Side 12/36

14 Supplementskema ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn} Bygningsdel: BvB's.sag nr.: Trapper Punkt ifølge 20-pkt. skema Eksempel fra trapperum Vermlandsgade 79. Side 13/36

15 Registrerede forhold ved SvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) - Porte gennemgange Punkt ifølge 20-pkt, skema 7.0 Bygningsdelen er registreret Intakt Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade X i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: 1. Sidevæg i port fra Vermlandsgade (indv. side af husgavl) har større pudsafskalning. Nyt svigt. Bemærkninger: Ad 1: Område med pudsafskalningen blev repareret under byfornyelsen, vurderes at skyldes delvis opfugtning nedefra. Behov for særlig undersøgelse: Side 14/36

16 Supplementskema ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn} - Porte gennemgange Punkt ifølge 20-pkt, skema 7.0 i 1. Sidevæg i port fra Vermlandsgade (indv side af husgavl) har større pudsafskalning. 2. Eksempel fra modsatte væg og loft med beklædning. Side 15/36

17 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Etageadskillelse Punkt ifølge 20-pkt. skema 8.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent:. 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Jf. nedenstående. Bemærkninger: Lokale utætheder i træbjeelkelag over kælder, registreret ved 1-års eftersyn, blev ikke konstateret. Behov for særlig undersøgelse: Side 16/36

18 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BVB's andet eftersyn} Wc/bad Punkt ifølge 20-pkt, skema 9.0 Bygningsdelen er registreret Intakt Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade X \ procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: 1. Revne i flisefuge over dør til badeværelse Vermlandsgade 79, 4. Nyt svigt. 2. Hul i flisefuge på bagvæg i badeværelsets bruseområde, Vermlandsgade 79, 4. Nyt svigt. 3. Der bagfald og lunker på gul i badevœrelse uden for bruseområde, Vermlandsgade 79, stue. Bemeerkninger: Ad 1: Revne i flisefuge tilsvarende sted blev også registeret Vermlandsgade 79, stuen og 2. sal. Ad 2: Hul i flisefuger blev ligeledes registreret Vermlandsgade 79, 2. sal. Ad 3: Bagfald og lunker på gulv i badevœrelser blev oplyst som et generelt problem. Svigtet blev også bemærket ved 1-års eftersynet. Behov for seerlig undersøgelse: Side 17/36

19 Supplementskema ved BVB's 5-års eftersyn (BVB's andet eftersyn) Bygningsdel: BvB's dag nr Wc/bad Punkt ifølge 20-pkt, skema Revne i flisefuge over dør til badeværelse Vermlandsgade 79, Hul i flisefuge på bagvœg i badevœrelsets bruseområde, Vermlandsgade 79, 4. Side 18/36

20 Supplementskema ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) We/bad Punkt Ifølge 20-pkt. skema 9,0 3. Der bagfald og lunker på gui i badeværelse uden for bruseområde, Vermlandsgade 79, stue. 3.1 Der er bagfald på gulv tilstødende bruseområdet rned forsænket gulv, Vermlandsgade 79, 2. Side 19/36

21 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Køkken Punkt Ifølge 20-pkt, skema 10.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade. i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Ingen. Bemærkninger: Behov for særlig undersøgelse: Side 20/36

22 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn} Varmeanlæg Punkt ifølge 20-pkt, skema 11.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Jf. nedenstående. Bemaerkninger: Ad 1: Manglende rørophæng bemærket ved 1-års eftersyn, er etableret. Behov for seerlig undersøgelse: Side 21/36

23 Supplementskema ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Bygningsdel BvB's sag nr.: Varmeanleeg Punkt Ifølge 20-pkt. skema : Manglende rørophæng bemærket ved 1-års eftersyn, er etableret. 2. Eksernpel fra kœ\der på føring af installation under loft. Side 22/36

24 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Afløb Punkt ifølge 20-pkt. skema 12.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade I procent:. 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Jf. nedenstående. Bemærkninger: Ad 1: Manglende bæring af faldstamme ved gennemføring af v eg, bemærket ved 1-års eftersyn, er afhjulpet. Hul ved gennemføring er tilmuret. Behov for særlig undersøgelse: Side 23/36

25 Supplementskema ved BVB's 5-års eftersyn (BVB's andet eftersyn) Afløb Punkt ifølge 20-pkt. skema : Manglende bæring af faldstamme ved gennemføring af veeg er afhjulpet ved tilmuring om afløbsrør. Side 24/36

26 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BVB's andet eftersyn) Bygningsdel: BvB's sag nrs: Kloak Punkt ifølge 20-pkt. skerna 13.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Ingen, Bemmerkninger: Behov for særlig undersøgelse: Side 25/36

27 Bygningsdel: Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) BvB's sag nr.: Vandinstallation Punkt ifølge 20-pkt. skema 14.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade I procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Jf. nedenstående Bemærkninger: Bemærkning i 1-års rapporten om at der mangler afløb fra skaktbunde/melderør, blev bekrœftet ved eftersynet. Behov for særlig undersøgelse: Side 26/36

28 \ Supplementskema ved EvB's 5-ârs eftersyn (BvB's andet eftersyn) Vandinstallation Punkt ifølge 20-pkt. skema Eks. på installation i skakt med støbt bund evt. melderør kunne ikke registreres 1.1 Eks. på installation set op i skakt, evt. melderør kunne ikke registreres Slde 27/36

29 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Gasinstallation Punkt ifølge 20-pkt. skema 15.0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Ingen. Bemærkninger: Behov for særlig undersøgelse: Side 28/36

30 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Ventilation Punkt ifølge 20-pkt. skema 16.0 Bygningsdelen er registreret Intakt Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade X i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: 1. Der er ikke etableret mullghed for tilførsel af erstatningsluft i badeværelser i forbindelse med døre. Svigtet blev også registreret ved 1-års eftersynet. Bemærkninger: Ad 2: Ventilatorer for kontroludsugn\ng, Vermlandsgade var ikke i drift ved eftersynet. Manglende drift af anlægget blev også konstateret ved 1-års eftersynet. Ad 3: Aftreekskanal er her udført med præisolerede rør, og er ikke som bemærket i 1-års rapport uden kondensisolering. Murerarbejdet, som følgearbejdet til ventilationsarbejdet, fremstår ufærdigt. Behov for særlig undersøgelse: Side 29/36

31 Supplementskema ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn} Bygningsdel: SvB's sag nr.: Ventilation Punkt ifølge 20-pkt, skema Der er ikke etableret mulighed for tilførsel af erstatningsluft i badeværelser i forbindelse med døre, 1.1 Eks. på kontrolventil i badeværelse med mangelfuld udsugning, der er samtidigt installeret tørreturnbler. Side 30/36

32 Supplementskema ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Ventilation Punkt ifølge 20-pkt. skema Eks fra spidsloft med ventilationsaggregat for Vermlandsgade Ventilatorer var Ikke i drift ved eftersynet. 3. Eks. på føring af aftrækskanal gennem loftetage i muret kanal, $bningi kanalveeg mod gang står åben. Side 31/36

33 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BVB's andet eftersyn} EI/svagstrøm Punkt ifølge 20-pkt. skema 17,0 Bygningsdelen er registreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Ingen. Bemærkninger: Behov for særlig undersøgelse: Side 32/36

34 Registrerede forhold ved BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Indervægge Punkt ifølge 20-pkt. skema 18.1 Bygningsdelen er reglstreret Intakt X Eftersynets omfang Bygningsdelen er registreret med Svigt/skade i procent: 25 Registrerede forhold med svigt/skade: Jf. nedenstående. Bemaerkninger: Ad 1: Eksisterende væg i værelse revner lodret ud for bagvœg 1 badeværelse, Vermlandsgade 79, 4. Hullet er udført i forsøg på at afklare evt. Årsagtil revnen (uden held). De bagved liggende badeværelses vægge er udført i letbeton. Revnen forekommer efter det oplyste også i de underliggende lejligheder. Revnen vurderes afledt af temperaturbetingede materialebevægelser. Behov for særlig undersøgelse: Side 33/36

35 Supplementskema ved BVB's 5-ârs eftersyn (BVB's andet eftersyn) Inderveegge BvB's sag nr Punkt ifølge 20-pkt. skema 18.1 L Eksisterende vœg i veerelse revner lodret ud for bagvæg i badeværelse badeværelse Side 34/36

36 REFERAT AF FORMØDE for BvB's 5-års eftersyn (BvB's andet eftersyn) Sag AB Vermlandsgård, HolmbladsgadeS3 m.fl BvB's sags- og pulje nr Dato for mødet 19. junl 2008 Deltagere Thomas Olsen AB-Formand Steen Rokkær Wissenberg Adgang Thomas Olsen havde truffet aftale om adgang til beslgtigelse af 4 lejligheder. Byggesagens art og omfang Renoveringen er udført i hovedentreprise af Murermester & Entreprenør Kim Slestø A/S. Eftersynsplan Eftersynet blev udført i fællesområder, tag og kælder samt 4 lejligheder. Oplysninger fra beboere Der forelå beboeroplyste mangler fra 2 lejligheder, Oplysninger fra ejeren Thomas Olsen havde boet i ejendommen I 2 år oplyste Junker og bagfald på gulv i badeværelser som et generelt problem. Vægrevne mellem værelse og bad blev ligeledes anført som et generelt for opgangen. Oplysninger om drift og vedligehold Der foreligger plan for Drift- og vedligeholdelse Bemærkninger Formanden oplyste om yderligere udestående mangler i forbindelse med foreningens 1-års gennemgang. Eftersynet Blev udført i forlëengelse af mødet. Referat sendt til Er indsat i rapporten. Side 35/36

37 automatlk Opdeling og fortegnelse over bygningsdele og installationer 20-punkts skema De bygningsdele og installationer der indgår i byggesagen, er grupperet efter et bestemt system, det såkaldte 20- punkts skema, Skemaet er et fælles udgangspunkt for al dokumentation når en ombygningssag bliver gennemført med offentllg støtte. Det er et krav, at bygningsdele og installationer altid er opdelt p samme måde af hensyn til ensartet fremgangsmåde ved sagsbehandling. 1.0 TAG 4.0 VINDUER 10.0 KOKKEN 16.0 VENTILATION tagværk/konstruktioner vinduer til bolig rumindretning kontrolventilation udvendig kælder vægge naturlig ventilation dækning/beklædning kviste dæk kanaler rygning/grater/stern/ erhverv gulve isolering udhæng loft aggregater/ventilatorer skotrender overflader emhætter undertag 5.0 UDVENDIGE DORE indvendigt træværk gennemføringer varmeisolering gadedøre inventar dampspœrre døre til bitrapper brandkamme døre til erhverv 17.0 EL/SVAGSTRØM skorstene døre til fællesområder 11.0 VARMEANLÆG stærkstrøm frontgavle boilerrum/indretning svagstrøm kviste vægge dørtelefon tagvinduer/ovenlys 6.0 TRAPPER gulv antenne tagterrasser konstruktioner løb/reposer loft tomrørsinstallation Inddækninger hoved- bitrapper varmeforsyning/installationer taghotter/installalla- udvendige brandtrapper forsyningsledninger i terrœn tionsgennemføringer elevatorer varmtvandsbeholder 18.1 INDERVÆGGE tagrender/nedløb trapperum elektrolyseanlæg opbygning/konstruktion - skunkrum/pulterrum/ konstruktion forstærkning væg/gulv væg/gulv/loft varmeisolering varmeisolering varmeisolering rørinstallationer/ forsatsvægge fugtisolering radiatorer fugtisolering 2.0 KÆLDER/ overflader rørgennemføringer overflader/puds/maling FUNDERING indvendige døre til vedvarende energi indvendigt træværk/døre fundamentsforstærkning trapperum mv. yder- og indervægge grundmursplader 12.0 AFLØB omfangsdræn 7.0 PORTE/ faldstammer 18.2 OVRIGE fugtspærre GENNEMGANGE gulvafløb OMBYGNINGSlyskasser konstruktion vægge/ rørgennemføringer ARBE.lDER udvendige trapper inkl. gulv/loft isolering bolig og erhverv værn, tll høje stueetager forstærkninger økologiske foranstaltninger vaskerum trapperum og kældre Fugtlsolering andre fællesrum terræn lange sokkel overflader rumlndretning gulvkonstruktioner 13.0 KLOAK Installationer terrændæk kloaktilslutninger inventar indretning i kælder 8.0 ETAGE- stikledninger inventar/pulterrum mv. ADSKILLELSER huskloak/brønde/afløb/spildekonstruktioner/ vand/tagvand 19.0 PRIVATE forstærkning FRIAREALER. 3.0 FACADER/ varmelsolering Indgår ikke i BvB's SOKKEL gulv 14.0 VAND- dækningsområde. konstruktioner loft INSTALLATION sokler nedhængte lofter forsyningsledn\nger bygningsfremspring vandmålere 20.0 BYGGEPLADS gesimser rørgennemføringer Indgår ikke i BvB's sålbænke 9.0 WC/BAD ionfælder dækningsområde. udvendig efterisolering rumdisponering skjulte rørføringer blank mur rumindretning inspektionsadgange puds væg- og dækskonstruktlon økologiske besparende tyndpuds/filtsning/ døre foranstaltninger vandskuring Installationskanaler/skakte maling væg-, gulv- og inddækning af bygnings- loftoverflader 15.0 GASfremspring fuger INSTALLATION altaner sanitet stik- og forsyninger altangange inventar stigledninger karnapper rørgennemføringer udestuer ledninger I boliger tilbygning/tårne køkkeninstallationer opvarmning målere Side 36/36

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

E/F Andebakkegården 5-ÅRS EFTERSYN

E/F Andebakkegården 5-ÅRS EFTERSYN Sag nr. 099319 E/F Andebakkegården 5-ÅRS EFTERSYN Udført af: Triarc A/S Arkitekter Dato: 21.04.2006 rev. 11.05.2006 Indholdsfortegnelse Illustration af ejendommen Opsamlende bemærkninger Oversigtsskema,

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg.

Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. XX Nitivej 3, 2000 Frederiksberg København, den 5 september 2012 Vort j.nr. : 148- Deres j.nr. : Beboerhøring om byfornyelse af ejendommen Nitivej 3, Frederiksberg. Kære beboere på Nitivej 3. Som mange

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 22 Mødedato 15.05.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vibevej 3 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008157 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN Bygn Bygn. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? del JA: NEJ: Bygn Bygn. 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del JA: NEJ: kunnet

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016

Vedligeholdelse og reparation. Januar 2016 Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 7 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) Januar 2016 1. Generelt om vedligeholdelse 2. GEMINOX gasfyr og den øvrige del af varmesystemet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 2. Baldersgade 67 3. Provstevej 10 4.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 24. november 2014 Udsendt den 2. december 2014 Side 1 af 5 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Mandag

Læs mere

EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport

EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 EF Østerbrogade 33-35 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 754-30 Januar 2013 Gladsaxevej

Læs mere

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2013 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7 2. Arnesvej 4-4A 3. Blåmejsevej

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K.

eri1e VURDERING beliggende ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, OLE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. eri1e VURDERING af ejendommen matr.nr. 385, Nørrevold Kvarter, beliggende OE SUHRS GADE 23, 1354 KØBENHAVN K. EJENDOMSMÆGERFIRMAET CHARES ANDERSEN 1 Statsaut, ejendomsmæglere & valuarer MDE VURDERINGSTEMA:

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009 Emne Gennemgang af facader Dato Søndag d. 22.2.2009 kl. 10.00 12.00 Deltagere (HI) EF Fasanhaven Pos Emne 01 Baggrund I forbindelse med den forestående 1. års gennemgang af ejendommen, har EF Fasanhavens

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Marius Simonsens Vej 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043791 Energikonsulent: Knud C. Sandager Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn - til leje... Kontor domicil fra 400-2.000 m 2 Sverigesgade 5, Odense Havn Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2 Særdeles repræsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Enestående mulighed for kontordomicil

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadionvej 6 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007727 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Saltema 3 Postnr./by: 4654 Fakse Ladeplads BBR-nr.: 320-010452 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Referencer, Nørrebrogade 41

Referencer, Nørrebrogade 41 Referencer, Nørrebrogade 41 Zinkbeklædt tagflade og kviste mod gaden Rejst tagflade mod gård. Zinkbeklædt tagflade og kviste. Stålværn ved franske altaner, tagterrasser mv. Nedgange fra private tagterrasser

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere