Københavns Søvn- og Snorkeklinik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Søvn- og Snorkeklinik"

Transkript

1 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus: Alle indikatorer er helt opfyldt. Ekstern survey Surveyteamets sammenfattende konklusion efter ekstern survey: Københavns Søvn- og Snorkeklinik er en lille klinik bestående af en praktiserende læge, som har specialiseret sig i diagnosticering og behandling af søvnapnø. Klinikken er placeret i hans almen praksis, og han modtager patienter henvist fra regionen under henvisning til ventetidskriterie. Imidlertid har regionen oprustet kapaciteten på dette område, hvorfor klinikken ikke har modtaget nye patienter i det sidste 1 1/2 år. Klinikken følger fortsat tidligere patienter med halv- til helårlige kontrolbesøg og er patienterne behjælpelige med at sende anmodning til regionen vedr. nyt CPAP udstyr, hvis dette er defekt eller forældet. Da klinikken således ikke har modtaget nye patienter, optræder klinikken ikke i den seneste årsrapport (2014) fra den nationale kvalitetsdatabase om søvnapnø. Akkrediteringsnævnets begrundelse Der er fundet mangler i et betydende antal indikatorer, der er vurderet i nogen grad opfyldt eller ikke opfyldt. Ud fra en konkret vurdering finder Akkrediteringsnævnet imidlertid ikke, at disse mangler udgør en væsentlig risiko for patientsikkerheden og patienternes lovfæstede rettigheder. Der kan derfor tildeles midlertidig akkreditering, indtil der kan ske en fornyet vurdering ved indsendelse af dokumentation inden for 3 måneder efter Akkrediteringsnævnets afgørelse. Indsendelse af dokumentation Surveyteamets sammenfattende konklusion efter opfølgningssurvey: Den indsendte dokumentation er fuldt tilfredsstillende Virksomhedsgrundlag (1/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er kun én ansat, som også ejer klinikken. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

2 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er kun én ansat, som også ejer klinikken Ledelsesgrundlag (2/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er kun én ansat, som også ejer klinikken. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er kun én ansat, som også ejer klinikken Planlægning, drift og økonomi (3/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ingen aftaler om mål og aktivitet og økonomi, idet dette kun er aktuelt, hvis regionerne ikke kan leve op til de vedtagne servicemål. Dette har ikke været tilfældet det sidste 11/2 år, hvorfor klinikken ikke har modtaget henvisninger på nye patienter i den periode. Har tidligere levet op til ventetidskriterierne og må formodes at gøre dette igen, ifald han begynder at modtage patienter igen. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke flere ledelsesniveauer. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren.

3 1.1.3 Planlægning, drift og økonomi (3/5) Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren Datasikkerhed (4/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patientjournaler er papirjurnaler. Dog vurderes søvnapnoe ved hjemmemonitoring med automatisk analyseudstyr, hvor data overføres til computer og herfra udprintes til journal, som opbevares i aflåst kartotekskab Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har kun papirjournaler Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Systemnedbrud har ikke betydning for behandlingen. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser (5/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel/er ikke relevant for MR, røntgen og scanningsklinikken. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel/er ikke relevant for MR, røntgen og scanningsklinikken Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel.

4 1.2.1 Kvalitetspolitik og -organisation (1/8) Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Kvalitetsovervågning (2/8) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Data trækkes automatisk fra LPR til den nationale kvalitetsdatabase for søvnapnoe. Klinikken fremgår af rapport fra 2013 men ikke af årsrapporten for 2014, idet klinikken ikke har fået henvist nye patienter i det sidste halvandet år. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Da klinikken ikke har modtaget nye patienter i de sidste 11/2 år, har der ikke været behov for at overvåge om ventetid var overholdt. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikkens data af nye patienter indhentes via LPR og offentliggøres i databasen for søvndyspnoe. Har dog ikke haft nye patienter sidste 11/2 år, så ingen data foreligger. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke flere ledelsesniveauer. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Jf. indikator Kvalitetsforbedring (3/8) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

5 1.2.4 Kvalitetsforbedring (3/8) Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Logbog føres og hændelser gennemgåes halvårligt. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Den indsendte dokumentation viser nu, at der er kendskab til rapporterings systemet, og at patienter og pårørende informeres om deres muligheder for at rapportere UTH. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ingen rapporterede UTH. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ingen raporterede hændelser. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Ingen rapporterede hændelser. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der følges op på hændelsesrapporter.

6 1.2.6 Patientsikkerhed og risikostyring (4/8) Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er bevidsthed om opfølgning på evt. indsatser Patientidentifikation (5/8) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der lagres ikke billeder af røntgen- eller ultralydsundersøgelser. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der bedes om forevisning af sundhedskort. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der lagres ikke billeder af røntgen- eller ultralydsundersøgelser Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (6/8) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Patientklager og patientskade-erstatningssager (7/8) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Den indsendte dokumentation viser nu, at der foreligger informationsmateriale vedrørende klage- og erstatningsmuligheder.

7 Patientklager og patientskade-erstatningssager (7/8) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der har ikke været patientklager. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der har ingen patientklager eller erstatningssager været. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker, hvor klagen går direkte fra modtager til klinikejer Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer (8/8) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: indgår ikke i LUP men har udført lokal patienttilfredshedsundersøgelse. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: der er udført egen patinettilfredshedsundersøgelse ved personlg kontakt. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i LUP men har foretaget lokal patienttilfredshedsundersøgelse. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patienterne er meget tilfredse Dokumentstyring (1/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

8 1.3.1 Dokumentstyring (1/4) Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patientjournalen (2/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der har ikke været nye patienter Allergi og intolerans (3/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

9 1.3.4 Allergi og intolerans (3/4) Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål Sygehuset opfylder de opstillede kvalitetsmål. opfyldt Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data (4/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ansættelse af personale (1/6) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel.

10 1.4.1 Ansættelse af personale (1/6) Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Introduktion af nyt personale (2/6) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Klinikken består kun af virksomhedsejeren. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren Arbejdstilrettelæggelse (3/6) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6)

11 1.4.5 Uddannelse og kompetenceudvikling (4/6) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ejeren er bevidst om egen kompetenceudvikling. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for klinikker, hvor der ikke er ansatte, men kun ejeren. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Bemyndigelse af klinisk personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (Læger, tandlæger, jordemødre og kiropraktorer) (5/6) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er ikke læger ansat udover ejeren/ejerne og kun ejeren/ejerne udfører procedurer og tager beslutninger om behandlingsformer. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er ikke læger ansat udover ejeren/ejerne og kun ejeren/ejerne udfører procedurer og tager beslutninger om behandlingsformer. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er ikke læger ansat udover ejeren/ejerne og kun ejeren/ejerne udfører procedurer og tager beslutninger om behandlingsformer. Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed (6/6) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Delegation forekommer ikke. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Delegation forekommer ikke. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Delegation forekommer ikke.

12 1.5.1 Hygiejnepolitik og organisation (1/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infektioner (2/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: velbeskrevne forholdsregler. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Har ikke indlagte patienter og har heller ikke aktiviteter, hvor flere patienter kommer i berøring med hinanden. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Klinikken behandler kun ambulante patienter, har ikke kirurgiske indgreb og har ikke patienter med risiko for stafylokokinfektioner. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Anlægger og plejer ikke blærekateter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Anlægger og plejer ikke centralt venekateter. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Yder ikke respiratorbehandling. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke procedurer, der indebærer risiko for, at patienter pådrager sig infektioner. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant HAI-BA er ikke i drift/udfører ikke procedurer, der indebærer risiko for, at patienter pådrager sig infektioner. Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel.

13 1.5.4 Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler (3/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Genbehandler hverken utensilier eller tekstiler. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Genbehandler hverken utensilier eller tekstiler. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Genbehandler hverken utensilier eller tekstiler. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Genbehandler hverken utensilier eller tekstiler. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Genbehandler hverken utensilier eller tekstiler. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Genbehandler hverken utensilier eller tekstiler Hånd- og uniformshygiejne (4/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er opslag og der henvises til SSI`s retningslinje Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Gennemgang af hændelsesrapporter Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål opfyldt Sygehuset opfylder de opstillede kvalitetsmål Rengøring (5/5)

14 1.5.6 Rengøring (5/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er kontrakt med rengøringsfirma indeholdende plan for rengøring. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Følges i meddelelsesbog Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål Sygehuset opfylder de opstillede kvalitetsmål. opfyldt Beredskabsplan (1/2) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indgår ikke i den regionale beredskabsplan Interne beredskabshændelser (2/2)

15 1.6.3 Interne beredskabshændelser (2/2) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Foregår ved intern audit hvert efterår. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der har ikke været behov herfor. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er anskaffet brandslukker og brandtæppe Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug (1/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel.

16 1.7.2 Håndtering af apparatur til klinisk brug (2/4) Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Kontrol, vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug (3/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken består af en person, som er læge og instruerer patienten om brug af udstyr til hjemmemonitorering samt CPAP. Vedligehold af CPAP foretages af patienten. Hver gang udstyr til hjemmemonitorering skal anvendes, skiftes batteri og funktionen kontrolleres. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udtjent udstyr eller manglende funktion returneres til firma. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udstyr omfatter kun monitoreringsudstyr samt PC til data Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål Sygehuset opfylder de opstillede kvalitetsmål. opfyldt Forsyning af utensilier (4/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel.

17 1.7.4 Forsyning af utensilier (4/4) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed (1/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Sikring af bygninger og udenomsarealer påhviler udlejer. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der ses skiltning med udgang, der findes ikke en nødudgang, men en altan der kan benyttes. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Er en mindre del af et samplet bygningskompleks/bor til leje. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er ikke elevator, lift eller handicaptoilet. Evt. handicappede patienter henvises ikke til klinikken. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Er en mindre del af et samplet bygningskompleks/bor til leje. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der forefindes ikke brandbare varer. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der forefindes brandtæppe og brandslukker. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der er ikke foretaget større om- eller nybygninger Bygninger og lokalers egnethed (2/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling.

18 Bygninger og lokalers egnethed (2/5) Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke haft nybygninger, ombygninger eller foretaget væsentlige ændringer i lokaler til patientbehandling. Håndtering af affald (3/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Behandlinger omfatter kun samtaler med patienter. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Behandlinger omfatter kun samtaler med patienter. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Behandlinger omfatter kun samtaler med patienter. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Behandlinger omfatter kun samtaler med patienter Tekniske forsyninger (4/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel.

19 1.8.4 Tekniske forsyninger (4/5) Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer (5/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer, der kræver disse forsyninger og kommunikationsanlæg. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer, der kræver disse forsyninger og kommunikationsanlæg. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer, der kræver disse forsyninger og kommunikationsanlæg. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer, der kræver disse forsyninger og kommunikationsanlæg. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer, der kræver disse forsyninger og kommunikationsanlæg. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer, der kræver disse forsyninger og kommunikationsanlæg Informeret samtykke (1/3) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Deltager ikke i forskningsprojekter. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Deltager ikke i forskningsprojekter. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

20 2.1.1 Informeret samtykke (1/3) Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Journalaudit x 2 årligt. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der foreligger handleplan Patientens og pårørendes inddragelse som partnere (2/3) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Henviser til Patientinfo sundhed.dk. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er foretaget interview med pt. i søvnapnø forløb. Og dette planlægges fremadrettet x 1 årligt. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Patienter og pårørende fuldt tilfredse, IRMO Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende (3/3) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Patienter tilbydes ikke kost. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Vigtige samtaler med patienten og pårørende (1/2)

21 2.2.1 Vigtige samtaler med patienten og pårørende (1/2) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Kvalitativ gennemgang af 20 journaler halvårligt med start sept Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål Der har ikke været behov for korrigerende tiltag. opfyldt Skriftlig information om behandlingsforløb og patientrettigheder (2/2) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der henvises til patientinfo -sundhed.dk. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Tilgængeligt på klinikkens hjemmeside. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udleveres information om anvendelse af CPAP udstyret. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

22 2.2.2 Skriftlig information om behandlingsforløb og patientrettigheder (2/2) Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Den indsendte dokumentation opfylder indikatorkravet Sundhedsfaglig kontaktperson (1/1) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Henvisninger (1/1) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager kun omvisiterede patienter/modtager kun selvbetalere/ Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager kun omvisiterede patienter/modtager kun selvbetalere/ Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager kun omvisiterede patienter/modtager kun selvbetalere/ Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager kun omvisiterede patienter/modtager kun selvbetalere/ Modtager kun omvisiterede patienter og selvbetalere Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (1/5)

23 2.7.3 Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (1/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke psykiatriske patienter Forebyggelse af selvmordsrisiko (2/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel Smertevurdering og -behandling (3/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling.

24 2.7.5 Smertevurdering og -behandling (3/5) Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke procedurer hvor der er behov for en plan for smertebehandling Behandling af den enkelte akutte patient (4/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Modtager ikke henviste akutte patienter eller egne akutte patienter Behandling af den elektivt henviste patient (5/5)

25 2.7.7 Behandling af den elektivt henviste patient (5/5) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der henvises ikke aktuelt patienter til klinikken. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der henvises ikke patienter p.t, de ambulante kontroller er opfølgning på iværksat behandling. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Standardskema udfyldes. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ved ambulant opfølgning. Regionen foreskriver 1 x årligt, mens klinikken som regel tilbyder opfølgning 2 x årligt eller efter behov. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der henvises ikke aktuelt patienter til klinikken. Indikator 9 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 10 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 11 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 12 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant, mål Klinikken lever op til de opstillede kvalitetsmål. opfyldt Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse (1/3) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører eller rekvirerer ikke parakliniske undersøgelser. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører eller rekvirerer ikke parakliniske undersøgelser.

26 2.8.2 Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse (1/3) Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører eller rekvirerer ikke parakliniske undersøgelser. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører eller rekvirerer ikke parakliniske undersøgelser. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører eller rekvirerer ikke parakliniske undersøgelser. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører eller rekvirerer ikke parakliniske undersøgelser Undersøgelser udført uden for diagnostisk afdeling (2/3) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Undersøgelser foretages ikke uden for diagnostisk enhed. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Undersøgelser foretages ikke uden for diagnostisk enhed. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Undersøgelser foretages ikke uden for diagnostisk enhed. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Undersøgelser foretages ikke uden for diagnostisk enhed. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Undersøgelser foretages ikke uden for diagnostisk enhed. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Undersøgelser foretages ikke uden for diagnostisk enhed Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater (3/3) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er retningslinjer for, hvordan resultat af søvnmonitorering skal tolkes og reageres på. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der modtages ikke svar på prøver eller undersøgelser.

27 2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater (3/3) # Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Jf. indikator 2. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udprint af søvnmonitorering lægges journal. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke modtaget nye patienter i 11/2 år, hvor søvnmonitorering var aktuelt. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Jf. indikator Lægemiddelordination (1/7) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der ordineres ikke medicin. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der ordineres ikke medicin. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der ordineres ikke medicin. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der ordineres ikke medicin. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der ordineres ikke medicin. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der ordineres ikke medicin Lægemiddeldispensering (2/7) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der dispenseres ikke medicin.

28 2.9.2 Lægemiddeldispensering (2/7) # Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der dispenseres ikke medicin. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der dispenseres ikke medicin. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der dispenseres ikke medicin Lægemiddeladministration (3/7) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der administreres ikke medicin. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der administreres ikke medicin. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der administreres ikke medicin. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der administreres ikke medicin. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der administreres ikke medicin Opbevaring af lægemidler (4/7) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der opbevares adrenalin til injektion i forbindelse med akutkasse i køleskab, som angivet på pakning. Der opbevares ikke anden medicin. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der opbevares ikke medbragte lægemidler eller patientadm. lægemidler. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der er set dokumentation for kontrol af temperatur. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Der opbevares ikke medbragte lægemidler eller patientadm. lægemidler. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk:

29 2.9.5 Opbevaring af lægemidler (4/7) Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Holdbarhed af adrenalin kontrolleres i logbog. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Dokumentationen opfylder indikatorkravet Lægemidler til akutte situationer (5/7) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Medicingennemgang (6/7) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken udfører diagnostik og enkeltstående indgreb som ikke omfatter medicin. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken udfører diagnostik og enkeltstående indgreb som ikke omfatter medicin. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken udfører diagnostik og enkeltstående indgreb som ikke omfatter medicin. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken udfører diagnostik og enkeltstående indgreb som ikke omfatter medicin.

30 2.9.7 Medicingennemgang (6/7) Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken udfører diagnostik og enkeltstående indgreb som ikke omfatter medicin Forsyning af lægemidler (7/7) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Observation og opfølgning på kritiske observationsfund (1/2) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke sedation/anæstesi, og der udføres derudover ikke procedurer, hvorefter der kan opstå en akut forværring af patientens tilstand. Eller i øvrigt kun modtager patienter til behandlingssamtale. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke sedation/anæstesi, og der udføres derudover ikke procedurer, hvorefter der kan opstå en akut forværring af patientens tilstand. Eller i øvrigt kun modtager patienter til behandlingssamtale. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke sedation/anæstesi, og der udføres derudover ikke procedurer, hvorefter der kan opstå en akut forværring af patientens tilstand. Eller i øvrigt kun modtager patienter til behandlingssamtale. Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale (2/2) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der sederes ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der sederes ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale.

31 Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale (2/2) Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der sederes ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der sederes ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der sederes ikke patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale Vurdering forud for procedurer i anæstesi (1/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi Patientens ophold i opvågningsenheden (2/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi.

32 Patientens ophold i opvågningsenheden (2/4) Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi Sikker kirurgi (3/4) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der udføres ikke procedurer i anæstesi Infusion med blodkomponenter (4/4) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner.

33 Infusion med blodkomponenter (4/4) Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Der gives ikke blodtransfusioner Adgang til ydelser på intensiv terapienhed (1/1) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi. Indikator 8 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke intensiv terapi Hjertestopbehandling (1/1) #

34 Hjertestopbehandling (1/1) # Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ernæringsscreening, plan og opfølgning (1/1) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke patienter i risiko for fejlernæring/har ikke indlagte patienter. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke patienter i risiko for fejlernæring/har ikke indlagte patienter. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke patienter i risiko for fejlernæring/har ikke indlagte patienter. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke patienter i risiko for fejlernæring/har ikke indlagte patienter. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke patienter i risiko for fejlernæring/har ikke indlagte patienter. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke patienter i risiko for fejlernæring/har ikke indlagte patienter. Indikator 7 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Har ikke patienter i risiko for fejlernæring/har ikke indlagte patienter Rehabilitering (1/2) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken varetager isolerede opgaver omkring søvnapnoe og deraf afledt rehabilitering.

35 Rehabilitering (1/2) Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Klinikken varetager isolerede opgaver omkring søvnapnoe og deraf afledt rehabilitering. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke egentlige rehabiliteringsopgaver. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udfører ikke egentlige rehabiliteringsopgaver Genoptræningsplaner (2/2) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indikator 4 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indikator 5 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indikator 6 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Udfører ikke behandlinger, hvor der efterfølgende er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Forebyggelse og sundhedsfremme (1/1) Indikator 1 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 2 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel. Indikator 3 Ikke relevant: Patientsikkerhedskritisk: Ikke relevant Udgår for små klinikker med ét ledelsesniveau og én matrikel.

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Københavns Søvn- og Snorkeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Københavns Søvn- og Snorkeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 01-10-2015 Gyldig til 25-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik

Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Apnøklinikkerne/Allerød øre-, næse- og halsklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-02-2015 Gyldig

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-02-2016 Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-10-2015 Gyldig til: 21-12-2018

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

PTU's RehabiliteringsCenter. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning PTU's RehabiliteringsCenter Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 02-12-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-07-2015 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 16-01-2015 Gyldig til: 12-03-2018

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Øjenkirurgisk Center Fakse

Øjenkirurgisk Center Fakse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 13-04-2016 Øjenkirurgisk Center Fakse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 26-11-2015 Gyldig til: 20-01-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam

Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 25-02-2015 Den Private Smerteklinik, Tværfagligt SmerteTeam Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 30-10-2014 Gyldig

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Christianshavns Kirurgiske Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

24. juni 2015 Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Neurofysiologisk Klinik - Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 10-06-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 04-08-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter)

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-11-2015 Gyldig til 28-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sirculus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Sirculus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Steno Diabetes Center. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 19-02-2014 Steno Diabetes Center Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 08-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-01-2015 Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-08-2014 Gyldig til: 21-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Kæbekirurgisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Kæbekirurgisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02 12 2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 26 01 2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-07-2015 MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 04-02-2015 Gyldig til: 31-03-2018

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-02-2015 Gyldig til 31-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Herlev Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-11-2015 Herlev Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 24-04-2015 Gyldig til: 18-06-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ortopædkirurgisk klinik, Sydhimmerland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-10-2015 Gyldig til 21-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Sygehus Lillebælt Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatrien i Region Nordjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-11-2013 Gyldig til: 23-01-2017

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 Regionshospitalet Randers Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 15-05-2014 Gyldig til: 09-07-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Plastikkirurgisk Klinik Aarhus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-08-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 21-10-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Allergiklinikken i Slagelse

Allergiklinikken i Slagelse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Allergiklinikken i Slagelse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 27-01-2015 Gyldig til: 23-03-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-01-2014 Gyldig til:

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aleris-Hamlet Hospitaler Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,25% 98,18% 96,97% Begrundelse for

Læs mere

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Bornholms Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-01-2016 Bornholms Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 21-05-2015 Gyldig til: 15-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Skovhus Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Skovhus Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 03-10-2013 Akkrediteringsstatus: Akkreditering pågår Gyldig til: 27-11-2016 99,13% 94,00% 81,58% 80,00% Begrundelse

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Der er 10 ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkreditering pågår Der er krav om opfølgning på væsentlige områder, herunder

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

10. juni 2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-04-2015 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 23-06-2018

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-09-2015 Gyldig til 23-11-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017

Holbæk Sygehus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 26-11-2014 Holbæk Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 13-06-2014 Gyldig til: 07-08-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 18-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.5.3 og 2.18.1 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er delvist opfyldt: 1.2.5,

Læs mere

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 28-10-2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-06-2015 Gyldig

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 08-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen 2 akkrediteringsstandarder er ikke opfyldt, hvor manglerne i standard 1.7.1 er tungtvejende ift. patienternes sikkerhed. Akkrediteret

Læs mere

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS

Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-03-2016 Kirurgisk Klinik Frichs v/ Speciallæge Lars Sømod ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-09-2015 Gyldig

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-09-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-11-2011 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret SGH.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

9. juli 2015 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Ledelse (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Standardsæt for Præhospital Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-06-2015 Gyldig til 30-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Silkeborg Svane Apotek

Silkeborg Svane Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-08-2015 Silkeborg Svane Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 17-03-2015 Gyldig til: 11-05-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7042 AROS Privathospital Akkreditering gyldig fra: 20-09-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 01-04-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er vurderet delvist opfyldt: 1.3.1 Dokumentstyring 1.3.2 Patientjournalen 2.9.1 Lægemiddelordination 2.9.4

Læs mere

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Privathospitalet Forvandlingshuset. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Privathospitalet Forvandlingshuset Ekstern survey Start dato: 12-03-2015 Slut dato: 12-03-2015 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Meget

Læs mere

Frederikshavn Svane Apotek

Frederikshavn Svane Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 18-02-2015 Frederikshavn Svane Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-11-2014 Gyldig til: 30-12-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje

Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 29-02-2016 Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 09-12-2015

Læs mere

København Steno Apotek

København Steno Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 København Steno Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 26-08-2014 Gyldig til: 20-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport. Standard/Indikator

Surveyrapport. Standard/Indikator Surveyrapport Sektor: Det præhospitale område Akkrediteringsstatus: Org.: FALCK, Region Nordjylland Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 10.09.2012 Slutdato: 13.09.2012 Standard/Indikator Trin

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Surveyrapport til offentliggørelse Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Grymer Privathospital ApS Survey: 1 Ekstern survey Startdato: 12-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus

Læs mere

Hjemmefødselsordning Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser

Hjemmefødselsordning Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og begrundelser Hjemmefødselsordning Sjælland Ekstern survey Start dato: 18-11-2014 Slut dato: 19-11-2014 Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Hjemmefødselsordningen

Læs mere

Ringe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ringe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 29-05-2013 Ringe Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 16-04-2013 Akkrediteringsstatus: Betinget akkreditering Procentvis opfyldelse

Læs mere

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje

Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-03-2016 Kolding Kommune, Seniorforvaltningen - Sygepleje Standardsæt for Kommuner - Sygepleje Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 11-11-2015

Læs mere