MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold"

Transkript

1 MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument Arkivering...4 Skærm for Tilladelsesgruppe Registrering...5 Beskyttelse af adgangskoder...5 Begrænsninger ved tandem-kopiering og -printing...7 Sikkerhedsindstillinger i FTP Pull-udskrivningsfunktionen...8 Overførsel af kopieret data...8 Produkt Kode...9 Sikkerhedsindstillinger...10 Brug sikkerhedsindstillingerne i indstillingsfunktionen (administrator)...10 Indstillinger tilføjet til sikkerhedsindstillingerne...10 Slet dataområde...12 Andre indstillinger...15 Indstilling for Dokumentstyring...20 Dokumentstyring...20 Funktioner hvortil dokumentstyringsfunktion kan tilføjes...21 Aktivering af dokumentstyringsfunktion...21 Brug af dokumentstyringsfunktion...24

2 Garanti Selv om vi har gjort vor bedste for at gøre dette dokument så nøjagtigt og hjælpsomt som muligt, så giver SHARP Corporation ingen garanti af nogen slags med hensyn til indholdet heraf. Alle oplysninger indeholdt i herværende vejledning kan ændres uden forudgående varsel. SHARP er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der direkte eller indirekte stammer fra eller er relateret til brugen af denne betjeningsvejledning. Copyright SHARP Corporation Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om copyright. Bemærk: "Indstillinger (Administrator)" i denne vejledning henviser til den indstillingsfunktion, der kræver, at man er logget på med administratorrettigheder, og "Indstillinger (Generelt)" henviser til den indstillingsfunktion, som generelle brugere (inklusive administrator) kan logge sig ind på. Ikoner anvendt i vejledningerne Ikonerne i denne vejledning angiver følgende typer af oplysninger: Dette giver en supplerende forklaring om en funktion eller en procedure. Dette forklarer, hvordan man annullerer eller korrigerer en handling. Displayskærmene, meddelelser og navne på taster, der er vist i vejledningen, kan være forskellige fra dem på den faktiske maskine pga. produktforbedringer og modifikationer. 1

3 Indledning MX-FR43U tilføjer en sikkerhedsfunktion til Sharp's multifunktionelle digitale firefarvesystem. Når der bruges kopifunktion eller printerfunktion på et SHARP multifunktionelt digitalt firefarve-system med sikkerhedsfunktionen, bliver databillederne, der oprettes i hvert job, krypterede, og når jobbet er afsluttet, slettes de krypterede data straks fra hukommelsen og harddisken. Bemærk: For at sikre at maskinens datasikkerhedsfunktion yder maksimal sikkerhed, skal man iagttage følgende: Systemadministratoren spiller en vigtig rolle i vedligeholdelsen af sikkerheden. Vær derfor omhyggelig i valget af den person, der skal varetage jobbet som administrator. Husk, at ændre administratoradgangskoden, straks når en ny person overtager opgaven som administrator. Ændr administrator adgangskoden regelmæssigt (mindst en gang hver 60. dag). Vælg ikke en administratoradgangskode, der let kan gættes. Indstillingsfunktionen (administrator) er meget vigtig for styringen af sikkerheden. Hvis du efterlader maskinen, når indstillingsfunktionen (administrator) bruges, så husk at trykke på tasten [Log ud] for at forlade indstillingsfunktionen (administrator). Maskinens administrator bør underrette brugerne om, at de ikke må gå ind i indstillingsfunktionen (administrator) uden tilladelse. Kunden bærer selv ansvaret for styring af kopier af dokumenter udført på maskinen. Udførsel af backup og sletning af lagret data med dokumentarkiveringsfunktionen. Når data sikkerhedskittet er installeret, slettes data, der tidligere blev lagret i maskinen med dokumentarkiveringsfunktionen. Derfor bliver alle data, som du har brug for at beholde, kopieret til en computer, før data sikkerhedskittet installeres, og derefter lagt tilbage i maskinen efter installationen og sletningen af tidligere data. (Dette udføres normalt af en servicetekniker ved installationen af data sikkerhedskittet.) Der kan kun anvendes fortrolige mapper til at returnere data fra en computer til maskinen efter installationen af data sikkerhedskittet. Før returnering af data fra en computer til maskinen skal du oprette fortrolige mapper, om nødvendigt. 2

4 Om adgangskoder til websiden Hvis der indtastes forkerte "user" eller "admin" adgangskoder i alt tre gange efter hinanden, når man forsøger at få adgang til en maskines websider, der har installeret data sikkerhedskittet, vil al adgang, der kræver en "user" eller "admin" adgangskode ikke være tilladt i fem minutter. Nogle af fremgangsmåderne ved betjening af maskinen ændrer sig efter installation af data sikkerhedskittet. Vejledningerne til maskinen forklarer fremgangsmåderne for betjening af maskinen, når data sikkerhedskittet ikke er installeret. Denne vejledning forklarer ændringerne ved disse fremgangsmåder, når data sikkerhedskittet er installeret. 3

5 1 Når data sikkerhedskittet er installeret Når data sikkerhedskittet er installeret, vises følgende ikon på berøringspanelet. Berør ikonet ( ) for at vise den næste skærm og berør derefter ikonet ( ) for at vise oplysninger om datasikkerhedssættets version. Når data sikkerhedskittet er installeret, bliver data, der efterlades i enheden, automatisk slettet efter hvert job. Når rydning af data begynder, vises meddelelsen "Data slettes" i 6 sekunder*. * Varigheden, som meddelelsen bliver vist i, kan ændres vha. "Indstilling Af Tid For Visning Af Meddelelser" i indstillingsfunktionen (administrator). ( Indstillinger (Administrator) > "Systemindstillinger" > "Drifts-Indstillinger" > "Indstilling Af Tid For Visning Af Meddelelser") Hvis strømmen slukkes for maskinen, mens billeddata bliver slettet fra harddiskdrevet, eller før jobbet er afsluttet, kan det forekomme, at ikke alle data bliver slettede. Hvis du ikke ønsker at efterlade delvist slettede data, når der er blevet slukket for strømmen, anbefales det, at du bruger programmet "Slet dataområde" (side 12 i denne manual), for at fuldføre sletningen af data, før der slukkes for strømmen. Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt Når datasikkerhedssættet er installeret, kan der tilføjes indstillinger til forbedring af sikkerheden for maskinen. Se "Sikkerhedsindstillinger" (side 10 i denne vejledning) for yderligere oplysninger. Funktion for dokumentstyring Funktionen for dokumentstyring bruges til at indlejre et dokumentkontrolmønster på papiret, når printjobs og kopier udskrives. Det indlejrede dokumentkontrolmønster forhindrer sekundær kopiering og andre handlinger med et udskrevet dokument. For yderligere information, se "Indstilling for Dokumentstyring" (side 20 i denne vejledning). Dokument Arkivering For at bruge funktionen dokument arkivering til at gemme jobs i maskinen, når data sikkerhedskittet er installeret, skal du sætte filegenskaberne til "Fortroligt". Filer, der er indstillet til egenskaberne "Deling" eller "Beskyt", kan ikke gemmes. Her til kommer, at du skal indtaste en adgangskode i printerdriverindstillingerne (når fabriksstandardindstillingen er gældende) for at udskrive fra en computer, der bruger tilbageholdelsesfunktionen. 4

6 Skærm for Tilladelsesgruppe Registrering Når data sikkerhedskittet er installeret Når datasikkerhedssættet er installeret, tilføjes følgende punkter på menuskærmen for "Tilladelsesgruppe Registrering" i indstillingsfunktionen (administrator). Denne skærm vises ved at vælge "Systemindstillinger (Administrator)" > "Brugerstyring" > "Tilladelsesgruppeliste". Godkend andre udskriftsjob end Tilbageholdt udskriftsjob Når tasten [OK] berøres, tillades andre udskriftsjob end tilbageholdte udskriftsjob i tilladelsesgruppe registrering, når brugergodkendelse er aktiveret. Berør tasten [OK], når de ønskede afkrydsningsfelter er markeret. Dokumentarkiv Godkendelsesindstilling Ved lagring af en autoriseret gruppe for brugergodkendelse vælges ved hjælp af denne tast, hvorvidt dokumentarkivering er tilladt i hver enkelt arkiveringsfunktion for hver enkelt opgavetype. Berør afkrydsningsfeltet for en arkiveringstilstand for at aktivere tilstanden. Berør tasten [OK], når de ønskede afkrydsningsfelter er markeret. Dokumentarkivering skal være tilladt i de følgende indstillinger. Som standard er dokumentarkivering kun tilladt i fortrolighedstilstand. Tillad dokumentarkivering i Tilladelsesgruppe Registrering (denne indstilling) Deaktivering af dokumentarkivering i sikkerhedsindstillingerne (side 17 i denne vejledning) Beskyttelse af adgangskoder Når data sikkerhedskittet er installeret, kan man beskytte adgangskoder, der er indtastede fra maskinens betjeningspanel eller Websiderne. Administrator Kodeord/Bruger Kodeord Når data sikkerhedskittet er installeret, bliver adgangskodeindtastning låst i 5 minutter, hvis der indtastes en forkert Administrator Kodeord 3 gange i træk, når Brugerbekræftelsefunktionen ikke er aktiveret, eller hvis der indtastes en forkert Administrator Kodeord eller Bruger Kodeord 3 gange i træk, når Brugerbekræftelsefunktionen er aktiveret. 5

7 Når data sikkerhedskittet er installeret Fortrolige mapper og fortrolige filer i dokumentarkiveringsfunktionen Hvis der indtastes forkert adgangskode 3 gange i træk for en bestemt fortrolig mappe eller fil, bliver mappen eller filen låst. For at åbne den låste mappe eller fil bruges "Frigiv Låsen på Fil/Mappe-manipulering" (side 19 i denne vejledning). Alle filer med samme brugernavn og adgangskode kan udskrives straks med brug af dokumentarkiveringsfunktionens batchudskrivningsfunktion. Filer, der har en anden adgangskode end adgangskoden, der blev indtastet på søgetidspunktet, bliver behandlet som filer, der er indtastet en forkert adgangskode for. Derfor anbefales det, at du så vidt det er muligt undgår at udføre søgninger ved brug af [Alle Brugere] og [Bruger Ukendt]. Når en fil ikke må anvendes, gælder følgende ved anvendelse af dokumentarkiveringsfunktionen: Under batchudskrivning vil en spærret fil ikke blive udskrevet, selv om den svarer til søgekriterierne. Dokumentarkiveringens filsøgningsskærmbillede Når datasikkerhedskittet er installeret, vil indstillingen for indtastning af kodeord ikke blive vist på dokumentarkiveringens søgeskærmbillede. Krypteret PDF Når et job udskrives med krypteret direkte PDF-udskrivning, vises jobbet i spoolkøen på jobstatusskærmen, og der skal indtastes en adgangskode, for at udskrivningen kan starte. Hvis der er indtastet en forkert adgangskode 3 gange i træk, når data sikkerhedskittet er installeret, bliver "Betjening er deaktiveret. Kontakt din administrator for assistance." vist i 6 sekunder, og udskrivningen vil være låst. Hvis du berører en fil på spoolskærmen, for hvilken der er blevet indtastet en forkert adgangskode 3 gange, vil meddelelsen "Udskrivning af dette job er deaktiveret. Slet jobbet?" komme frem. Berør knappen [Ja] for at slette udskrivningsjobbet. Berør knappen [Nej] for at fortryde sletning af udskrivningsjobbet. For at åbne det låste udskrivningsjob bruges "Frigiv Låsen på Fil/Mappe-manipulering" (side 19 i denne vejledning). FTP-Pull udskrivning Når funktionen FTP-Pull udskrivning anvendes til direkte udskrivning af en fil på en FTPserver, skal der indtastes et "Brugernavn" og en "Adgangskode", når FTP-serveren vælges. Når datasikkerhedssættet er installeret, blokeres der for indtastning i 5 minutter, hvis der indtastes et ukorrekt "Brugernavn" eller en ukorrekt "Adgangskode" 3 gange i træk. 6

8 Når data sikkerhedskittet er installeret Login, når brugergodkendelse er aktiveret Når "Brugergodkendelse" er aktiveret i indstillingsfunktionen (administrator), kræves der login på loginskærmen, før maskinen kan anvendes. Når "Advarsel når login mislykkes" (Systemindstillinger (Administrator) > "Brugerstyring" > "Standard-indstillinger") er aktiveret, vil maskinen låse i 5 minutter, hvis login mislykkes 3 gange i træk. Indstillingen "Advarsel Når Login Mislykkes" er altid aktiveret, når data sikkerhedskittet er installeret. Begrænsninger ved tandem-kopiering og -printing Tandem-kopiering og udskrivning fungerer som vist nedenfor, baseret på konfigurationen af mastermaskinen og slavemaskinen (afhængig af om data sikkerhedskittet er installeret eller ej.) Tandem-kopiering Mastermaskine Data sikkerhedskit: Ja Data sikkerhedskit: Nej Slavemaskine Data sikkerhedskit: Ja Data sikkerhedskit: Nej Tandemfunktionen kan anvendes. Dataene krypteres og slettes fra både master- og slavemaskinen. Tandemfunktionen kan anvendes. Dataene krypteres og slettes fra slavemaskinen. Tandemfunktionen kan ikke anvendes. Den almindelig tandemfunktion kan anvendes. Tandem-printing. Mastermaskine Data sikkerhedskit: Ja Data sikkerhedskit: Nej Slavemaskine Data sikkerhedskit: Ja Data sikkerhedskit: Nej Tandemfunktionen kan anvendes. Dataene krypteres og slettes fra både master- og slavemaskinen. Tandemfunktionen kan anvendes. Dataene krypteres og slettes fra slavemaskinen. Tandemfunktionen kan anvendes. Dataene krypteres og slettes fra slavemaskinen. Den almindelig tandemfunktion kan anvendes. 7

9 Når data sikkerhedskittet er installeret Sikkerhedsindstillinger i FTP Pull-udskrivningsfunktionen Når maskinen anvendes som en netværksprinter, og FTP Pull-udskrivning bruges, aktiverer data sikkerhedskittet godkendelse af brugeren ved hjælp af et "Brugernavn" og en "Adgangskode" for FTP-serveren. (Pull-udskrivningsfunktionen gør det muligt at udskrive en fil, der tidligere er gemt på en FTP-server, direkte fra maskinens betjeningspanel uden brug af printerdriveren). Brugergodkendelse aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet [Aktiver brugerautentificering] på maskinen for at konfigurer indstillinger for FTP Pull-udskrivningsfunktion. Dette afkrydsningsfelt vises, når datasikkerhedssættet er installeret, og bliver valgt ved opstart (der vises et afkrydsningsmærke). Fremgangsmåde for direkte udskrivning af en fil på en FTPserver (når brugergodkendelse er aktiveret) Dit brugernavn og din adgangskode skal indtastes efter valg af FTP-serveren, som indeholder den fil, der skal udskrives fra maskinens berøringspanel. Hvis FTP-serveren er valgt i trin 3 i "DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA EN FTP- SERVER" i "PRINTER" i brugervejledningen (PC), vil der komme en skærm frem, som beder dig om at indtaste dit brugernavn og kodeordet for FTP-serveren. Berør tasten [Brugernavn] for at indtaste dit brugernavn og [Adgangskode] for at indtaste din adgangskode. En skærm til indtastning af bogstaver vises i begge tilfælde. Berør tasten [OK], når du har afsluttet indtastningen af brugernavn/adgangskode. Når du har indtastet dit brugernavn og adgangskoden, skal du fortsætte fra trin 4 i "DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA EN FTP-SERVER" i "PRINTER" i brugervejledningen (PC). Overførsel af kopieret data Når data sikkerhedskittet er installeret, og Websiderne bruges til at kopiere data, der er gemt med dokumentarkiveringsfunktionen, til en computer, kan den kopierede data kun overføres tilbage til den originale maskine, hvor fra den blev kopieret. Data kan ikke overføres en anden maskine, heller ikke hvis maskinforholdene er de samme. Tasten [Genindlæs fra PC] vil i så fald kun træde frem på websiden, og tilbageførsel af data til maskinen vil da kun være mulig, når der vælges en fortrolig mappe. 8

10 Når data sikkerhedskittet er installeret Produkt Kode For at aktivere sikkerhedsfunktionen fra starten skal du bruge "Systemindstillinger" i indstillingsfunktionen (administrator) til at indtaste produktkoden (adgangskode). Navnet på den systemindstilling, der bruges til dette formål, er "DATA SIKKERHEDSSÆT". Kontakt forhandleren for at få produktkoden. (Dette arbejde udføres af en servicetekniker samtidig med installationen af data sikkerhedskittet.) 9

11 2 Sikkerhedsindstillinger I dette afsnit forklares de punkter i "Sikkerhedsindstillinger", der tilføjes, når datasikkerhedssættet installeres. Brug sikkerhedsindstillingerne i indstillingsfunktionen (administrator) Følg fremgangsmåden i "Indstillingsfunktion" i brugervejledningen (PC) for at konfigurere indstillingerne i indstillingsfunktionen (administrator). Se de følgende sider for at få forklaringer om hver enkelt indstilling. Hvis der indtastes en forkert administratoradgangskode 3 gange i træk på maskinen, der har data sikkerhedskittet installeret, bliver der låst for indtastning af administratoradgangskode i 5 minutter. Indstillinger tilføjet til sikkerhedsindstillingerne Når datasikkerhedssættet er installeret, tilføjes der indstillinger med relation til sikkerhed til "Sikkerhedsindstillinger". Indstilling Side Forklaring Slet dataområde 12 Slet Hele Hukommelsen* 12 Disse bruges til manuelt at slette gemte Slet alle data på listen over udf. jobs* 13 data fra maskinens hukommelse og Slet Dokumentarkiveringsdata* 13 harddisk. Slet Adressebog og Reg. data* 14 Andre indstillinger 15 Automatisk Sletning Ved Start 15 Antal gange slet data gentages* 16 Vælg Slet data elementer og antal Antal gange automatisk sletning ved datasletninger i skærmmenuen for 16 start gentages* datasletning. Antal gange auto sletning ved afslutning af job gentages* 16 Deaktivering af dokumentarkivering 17 Indstil elementerne, som du ønsker at Deaktivering af liste udskrift 17 deaktivere i aktiverings/ deaktiveringsskærmen. Bruges til at Deaktivering af udskriftsjobs ekskl. 18 deaktivere specifikke operationer for at hold udskrift jobs forhindre udskrift af følsomme dokumentdata. 10

12 Sikkerhedsindstillinger * Indstilling Side Forklaring Liste over Udførte Jobs Displayindst. Disse bruges til at vælge om skærmen 18 for afsluttede jobs skal vises eller ej. Indstilling af jobstatusvisning. Frigiv Låsen på Fil/Mappemanipulering Når brugergodkendelse er aktiveret, kan en bruger ikke konfigurere denne indstilling, heller ikke når Tilladelsesgruppen giver brugeren tilladelse til at konfigurere sikkerhedsindstillinger. (Denne operation kan kun udføres af en administrator.) Brug denne funktion til at vælge om filnavne på udskrivningsjobs og destinationsnavne på billedafsendelsesjobs skal vises på jobstatusskærmen. Denne indstilling bruges til at frigive låste filer og mapper. "Andre indstillinger" i ovenstående indstillinger kan også konfigureres på maskinens webside. 11

13 Sikkerhedsindstillinger Slet dataområde Denne funktion bruges til manuelt at slette data, der er gemt i hvert område af maskinens hukommelse eller harddisk. Slet Hele Hukommelsen Dette program bruges til manuelt at slette alle data fra maskinens hukommelse og harddisk. Bemærk imidlertid, at følgende datatyper ikke bliver slettede med denne indstilling. Brug "Slet Adressebog og Reg. data" (side 14 i denne vejledning) for at slette følgende typer af data. Brugeroplysninger Individuel/Gruppe/Program (Kun adresse)/gensend Videresend information Trin 1: Berør tasten [Slet]. Bekræftelsesmeddelelsen "Slet hele hukommelsen" vises. Berør tasten [Fortryd] for at gå tilbage til den foregående menuskærm. Trin 2: Berør tasten [OK]. Meddelelsen "Vent." vises, og derefter vises meddelelsen "Sletter hele hukommelsen". Under sletningen, vises fremgangen som en procentdel sammen med antallet af repetitioner. Når sletningen er udført, vises bekræftelsesmeddelelsen. Hvis du ønsker at annullere datasletningen... Berør tasten [Fortryd]. Skærmen til indtastning af administratoradgangskode kommer frem. Indtast administratoradgangskoden. Sletning af data stopper, så snart den korrekte adgangskode er blevet indtastet, og der slukkes kortvarigt for strømmen, og derefter tændes der automatisk igen. Selvom sletningen af data annulleres, er datatilgængeligheden ikke sikret. Trin 3: Berør tasten [OK] for at genstarte maskinen. 12

14 Sikkerhedsindstillinger Slet alle data på listen over udf. jobs Denne funktion bruges, når du ønsker at slette alle data fra nedenstående elementer på skærmen for afsluttede jobs. (Skærmen for afsluttede jobs vises, når tasten [Afsluttet] (vælgertast på jobstatusskærm) på jobstatusskærmen berøres). Brugernavne for printer Destinationer for billedafsendelse Trin 1: Berør tasten [Slet]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, der giver dig valget mellem "Ja" eller "Nej". Trin 2: Berør tasten [OK]. Sletning af data udføres. (Betjening under sletning er den samme, som under "Slet Hele Hukommelsen" (side 12 i denne manual). Det er imidlertid ikke muligt at fortryde, når sletningen udføres.) Slet Dokumentarkiveringsdata Denne funktion anvendes til at slette lagret data ved brug af dokumentarkiveringsfunktionen. Data, hvis egenskab er sat til "Beskyt" eller "Fortroligt", bliver også slettede. Afkrydsningsboksen [Fildata (Inkl. beskyttede/fortrolige filer)]: Vælg denne afkrydsningsboks for at slette alle gemte filer ved hjælp af "Fil" i hovedmappen og i brugerdefinerede mapper. Afkrydsningsboksen [Hurtigarkiveringsdata(Inkl. beskyttede filer)]: Vælg denne afkrydsningsboks for at slette alle gemte filer ved hjælp af "Hurtig Fil". Trin 1: Berør tasten [Slet]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, der giver dig valget mellem "Ja" eller "Nej". Trin 2: Berør tasten [OK]. De valgte data slettes. (Betjening under sletning er den samme, som under "Slet Hele Hukommelsen" (side 12 i denne manual).) 13

15 Sikkerhedsindstillinger Slet Adressebog og Reg. data Denne funktion anvendes til at slette de elementer, der er indikerede nedenfor, som ikke kan slettes eller initialiseres ved brug af "Slet Hele Hukommelsen" (side 12 i denne vejledning) eller "Gendan Fabriksindstillinger" ( Indstillinger (Administrator) > "Tilbagehold./Kald af Systemindstil." > "Gendan Fabriksindstillinger"). Følgende datatyper kan slettes. Brugeroplysninger Individuel/Gruppe/Program (Kun adresse)/gensend *1 Videresend information *2 *1 Navnet kan variere afhængigt af det ekstraudstyr, der er installeret. *2 Vælges, når De kun vil slette lagret videresendelsesinformation. Trin 1: Vælg afkrydsningsboksen for hvert element, som du ønsker at slette. Trin 2: Berør tasten [Slet]. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, der giver dig valget mellem " Ja" eller " Nej". Trin 3: Berør tasten [OK]. De valgte data slettes. (Betjening under sletning er den samme, som under "Slet Hele Hukommelsen" (side i 12 denne manual). Det er imidlertid ikke muligt at fortryde, når sletningen udføres.) 14

16 Sikkerhedsindstillinger Andre indstillinger Dette system giver mulighed for forskellige indstillinger som f.eks. indstilling af tidspunktet og det antal gange, data automatisk slettes, og indstilling af punkter til forhindring af handlinger og visninger. Automatisk Sletning Ved Start Denne funktion bruges til automatisk at slette alle data i maskinen, når strømmen slås til. Følgende typer data kan slettes. Al Hukommelse Fildata (Inkl. beskyttede/fortrolige filer) Hurtigarkiveringsdata(Inkl. beskyttede filer) Jobstatus Liste Over Udførte Jobs Marker afkrydsningsfelterne for de data, der skal slettes automatisk, når maskinen tændes. Berør tasten [Send], når du er færdig med at markere afkrydsningsfelterne. Der er på forhånd ikke valgt nogen afkrydsningsboks. Når der er et lagret billed-afsender job (netværksscanner) vil "Automatisk Sletning Ved Start" ikke finde sted, når strømmen slås til. Hvis du ønsker at annullere datasletningen... Se forklaringerne i "Trin 2" og "Hvis du ønsker at annullere datasletningen..." i "Slet Hele Hukommelsen" på side 12 i denne vejledning. 15

17 Sikkerhedsindstillinger Antal gange slet data gentages/antal gange automatisk sletning ved start gentages/antal gange auto sletning ved afslutning af job gentages For yderligere at stramme sikkerhedsindstillingerne, kan datasletningen gentages et bestemt antal gange for hver type data. Berør afkrydsningsfeltet for hvert element, og vælg det antal gange, som du ønsker at gentage sletning af data. Berør tasten [Send], når du er færdig. Antal gange slet data gentages Dette program bruges til at forbedre sikkerhedsfunktionen. Antallet af gange datasletning bliver gentaget, når der udføres "Slet Hele Hukommelsen", "Slet Dokumentarkiveringsdata", "Slet alle data på listen over udf. jobs", eller "Slet Adressebog og Reg. data", kan indstilles til et tal mellem 1 og 7. Fabriksindstillingen er 1. Antal gange automatisk sletning ved start gentages Antallet af gange "Automatisk Sleting Ved Start" bliver gentaget, kan indstilles til et tal mellem 1 og 7. Fabriksindstillingen er 1. Denne indstilling er kun aktiveret, når afkrydsningsboksen for "Automatisk Sleting Ved Start" er valgt. Antal gange auto sletning ved afslutning af job gentages Antallet af gange automatisk sletning gentages, efter hvert job er afsluttet, kan indstilles til et tal mellem 1 og 7. Fabriksindstillingen er 1. Om indstillingen for gentagelse Når indstilling for gentagelse (antallet af repetitioner) er øget for at forbedre sikkerhedsfunktionen, øges også tiden, der kræves for datasletningen. Det anbefales, at du vælger en indstilling for gentagelse for "Antal gange slet data gentages", " Antal gange automatisk sletning ved start gentages", og "Antal gange auto sletning ved afslutning af job gentages", der er passende for dine sikkerhedsbehov og brugsforhold. 16

18 Sikkerhedsindstillinger Deaktivering af dokumentarkivering Dette program anvendes til at begrænse arkiveringsmåder for dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsmåder (Hurtigarkiv. Funktion, Delefunktion, og Fortrolig Funktion) kan deaktiveres separat i hver funktion, hvori dokumentarkivering opererer (Kopi-, Printer-, Scan til HDD-, og Billedafs. funktion). Berør afkrydsningsfelterne for de arkiveringsindstillinger, som du vil deaktivere. Berør tasten [Send], når du er færdig med at markere afkrydsningsfelterne. Egenskaberne for den fil, der allerede er gemt, kan ikke ændres ved brug af "Ændring Af Egenskab"( Brugervejledningen (PC) "Ændring af egenskab" i "DOKUMENTARKIVERING") for en deaktiveret arkiveringsfunktion. Hvis en bestemt egenskab bliver deaktiveret i "Deaktivering af dokumentarkivering" og der findes en fil, der tidligere er gemt med denne egenskab, kan egenskaben for den gemte fil ændres til en anden egenskab. Når der udskrives med udskrivningsfunktionen, vil der endog blive vist formater for lagring af filer, der er blevet deaktiveret med dette program, på printerdriverens jobhåndteringsskærm ( Brugervejledningen (PC) "GEM UDSKRIVNINGSINDSTILLINGER, DER BRUGES OFTE (Tvungen tilbageholdelse/ dokumentarkivering)" i "PRINTER"). Hvis et deaktiveret filformat vælges, mens der udskrives en fil, bliver filen imidlertid ikke gemt (kun udskrivning finder sted). Deaktivering af liste udskrift Dette program bruges til at deaktivere udskrivning af enhver af følgende lister, der udskrives ved brug af "Listeudskrivning (Bruger)" i indstillingsfunktionen (generelt). "Liste Over Alle Generelle Indstillinger", "Sender Adresseliste", "Liste over Arkiveringsmapper for dokumenter" Marker afkrydsningsfelterne for de lister, som du ønsker at deaktivere udskrivning for. Berør tasten [Send], når de ønskede afkrydsningsfelter er markeret. 17

19 Sikkerhedsindstillinger Deaktivering af udskriftsjobs ekskl. hold udskrift jobs Man kan forbyde udskrivning i udskriftsstatus fra andet end maskinens betjeningspanel. Denne indstilling kan bruges til at forhindre, at følsomme dokumenter, der er efterladt på afleveringsbakken, fjernes af tredjepart, hvilket kunne bevirke spredning af følsomme informationer. Vælg afkrydsningsboksen for at forhindre udskrift fra andet end betjeningspanelet. For at skrive ud, når forbudsindstillingen er valgt, følg nedenstående trin. Trin 1: Sæt indstillingen "Tilbageholdelse" i printerdriveren til [Gem kun] og vælg udskrivningskommandoen. Udskriftsjobbet vises på maskinens betjeningspanel. Trin 2: Vælg det ønskede udskriftsjob og begynd udskrivningen. ( Brugervejledningen (PC) "FILUDSKRIVNING" i "DOKUMENTARKIVERING") Hvis "Gem efter udskrivning" eller "Prøveudskrift" vælges, før udskrivningsordren udføres, finder udskrivningen ikke sted. Jobbet vil imidlertid blive holdt i maskinen og kan blive udskrevet fra betjeningspanelet ved brug af dokumentarkiveringsfunktionen på samme måde som et "Gem kun" job. Liste over Udførte Jobs Displayindst. Du kan vælge om skærmen for afsluttede jobs (vælgertast på jobstatusskærm) skal vises eller ej. Brug denne indstilling til at skjule skærmen, hvis du af sikkerhedsgrunde foretrækker, at lagret information (brugernavne i udskriftsstatus, destinationer for billedafsendelse etc.), som vises på skærmen for afsluttede jobs, ikke skal være synlig. For at skjule skærmen for afsluttede jobs berøres afkrydsningsfeltet for hver tilstand ([Udskriv] og [Scan]), så markeringerne fjernes. Berør tasten [Send], når du er færdig. 18

20 Sikkerhedsindstillinger Indstilling af jobstatusvisning. Du kan vælge om filnavne på udskrivningsjobs og destinationsnavne på billedafsendelsesjobs skal vises på jobstatusskærmen på berøringspanelet. Marker de relevante afkrydsningsfelter, hvis du af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil have vist disse oplysninger. Frigiv Låsen på Fil/Mappe-manipulering Denne funktion bruges til at frigive dokumentarkiveringsmapper og filer og krypterede PDF-filer, der er låst på grund af indtastning af forkert adgangskode. Berør tasten [Udløs] for at frigive alle låste elementer. Når dette er gjort, kan alle elementer manipuleres. Når der ikke er nogen elementer, der er låst, bliver tasten [Udløst] vist i gråt. 19

21 3 Indstilling for Dokumentstyring Dokumentstyring Dokumentstyringsfunktionen anvendes til at indlægge et dokumentstyringsmønster på papiret ved udskrivning af en kopi, et udskriftsjob eller listeudskrivning. Hvis nogen forsøger at scanne et dokument med et indlejret dokumentkontrolmønster på en SHARP-maskine med aktiveret kontrolfunktion, vises meddelelsen " Et dokument kontrolmønster er registreret. Jobbet annulleres.", og der sendes en til administrator. Derved forhindres sekundær kopiering af følsomme dokumenter. Dokumentkontrollen er måske ikke effektiv ved visse originalstørrelser eller - typer, visse papirstørrelser eller -typer eller visse indstillinger. Effektiv dokumentkontrolfunktion aktiveres ved af følge disse punkter: Original Funktionen virker måske ikke korrekt, hvis en stor del af originalen er fotos. Dokumentkontrolfunktionen er beregnet til beskyttelse af tekstdata og fungerer derfor mulighvis ikke korrekt, hvis den anvendes til beskyttelse af grafikdata. Dokumentkontrolmønsterets farve Vælg en farve inden for en farvefamilie, som afviger fra papirets farve. Papir til udskrivning af dokumentkontrolmønstret Anvend papir anbefalet af Sharp, hvis De ønsker at anvende farverne sort, cyan og gul. Hvidt papir anbefales. Hvis der ikke anvendes hvidt papir, kan dokumentkontrolmønstret måske ikke detekteres, og funktionen virker måske ikke korrekt. Brug papir i mindst format B5. Følgende papirstørrelser kan anvendes: A3W (12" x 18"), A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K (Når papirstørrelsen er A4 eller mindre, kan papiret anbringes både horisontalt og vertikalt.) Ansvarsfraskrivelse Sharp garanterer ikke, at dokumentkontrolfunktionen altid er effektiv. Der kan forekomme tilfælde, hvor dokumentkontrolfunktionen ikke er effektiv. 20

22 Indstilling for Dokumentstyring Funktioner hvortil dokumentstyringsfunktion kan tilføjes Dokumentstyringsfunktionen kan bruges til udskrivning med et indlejret dokumentkontrolmønster i følgende funktioner: Kopi (farve/sort og hvid) Printer (farve/sort og hvid) Dokumentarkiv Udskrivning (farve/sort og hvid) Direkte SMTP-modtagelse (kun sort og hvid) Udskrivningsliste (kun sort og hvid) Aktivering af dokumentstyringsfunktion For at aktivere dokumentstyringsfunktionen følges disse trin. Berør tasten [INDSTILLINGER], og berør derefter tasten [Sikkerhedsindstillinger] og tasten [Andre indstillinger] for at få vist "Indstilling for dokumentstyring" og konfigurere indstillingerne. Indstillinger for udskrift af filer, der er gemt ved dokumentarkivering Disse indstillinger gælder for udskrivning af data i kopijob og udskriftsjob, der er gemt på maskinens harddisk vha. dokumentarkiveringsfunktionen. Vælg afkrydsningsboksen [Tilføj altid mønster hvis der udskrives med lagret] for altid at udskrive et dokumentkontrolmønster ved udskrift af gemte filer, som tidligere har været udskrevet med et dokumentkontrolmønster. 21

23 Indstilling for Dokumentstyring Indstillinger der relaterer til funktionerne Kopi/Printer/ Dokumentarkiv Udskrivning Indstillinger i forbindelse med kopi, print og dokumentarkivering kan konfigureres i felterne "Kopi", "Printer", og "Udskriver (Dok.Arkiv.)" på skærmen for indstillinger for dokumentstyring. Dokumentstyring, vælg udskrivning (Vælg udskrivningsmetoden) Berør afkrydsningsfeltet for at få vist listen over elementer, og berør derefter et af elementerne for at vælge det. Udskriver ikke: Dokumentkontrolmønstret bliver ikke udskrevet. Udskriver altid: Dokumentkontrolmønstret bliver altid udskrevet. Tillad bruger at vælge: Brugeren kan vælge om dokumentkontrolmønsteret skal udskrives eller ej hver gang han eller hun indstiller et udskrivningsjob. Indstilling af Udskrivningsmønster (Vælg det mønster, der skal udskrives) Gå til "Udskriver altid" eller "Tillad bruger at vælge" under "Dokumentstyring, vælg udskrivning", hvis du ønsker at vælge indstilling af udskrivningsmønster. Berør afkrydsningsfeltet for at vælge et af mønstrene 1 til 5. Berør et af elementerne for at vælge det. Hvis De konstaterer, at dokumentkontrolfunktionen ikke kan anvendes til et bestemt trykbillede, kan De prøve at ændre mønsterindstillingen (mønster 1 til 5). Indstilling af udskrivningsfarve (Vælg farven) Gå til "Udskriver altid" eller "Tillad bruger at vælge" under "Dokumentstyring, vælg udskrivning", hvis du ønsker at vælge indstilling af udskrivningsfarve. Berør afkrydsningsfeltet for at vælge udskrivningsfarve. Berør et af elementerne for at vælge det. [Bk(Sort)]: Dokumentkontrolmønstret bliver altid udskrevet i sort. [C(Cyan]: Dokumentkontrolmønstret bliver altid udskrevet i cyan. (Kun i farvestilstand) [Y(Gul)]: Dokumentkontrolmønstret bliver altid udskrevet i gult. (Kun i farvestilstand) Afkrydsningsboksen [Tillad bruger at vælge udskrivningsfarve]: Når denne afkrydsningsboks er valgt ( ), bliver den her fremhævede farve den standardfarve, der vælges fra starten for dokumentkontrolmønsteret. Brugeren kan ændre farven, hver gang han eller hun udfører et udskrivningsjob. 22

24 Indstilling for Dokumentstyring Indstillinger angående funktioner for Udskrivningsliste Dokumentstyring, vælg udskrivning (Vælg udskrivningsmetoden) Berør afkrydsningsfeltet for at få vist listen over elementer, og berør derefter et af elementerne for at vælge det. Udskriver ikke: Dokumentkontrolmønstret bliver ikke udskrevet. Udskriver altid: Dokumentkontrolmønstret bliver altid udskrevet. Indstilling af Udskrivningsmønster (Vælg det mønster, der skal udskrives) Hvis "Udskriver altid" er valgt under "Dokumentstyring, vælg udskrivning", kan der vælges et udskrivningsmønster. Berør afkrydsningsfeltet for at vælge et af mønstrene 1 til 5. Berør et af elementerne for at vælge det. Hvis De konstaterer, at dokumentkontrolfunktionen ikke kan anvendes til et bestemt trykbillede, kan De prøve at ændre mønsterindstillingen (mønster 1 til 5). 23

25 Indstilling for Dokumentstyring Brug af dokumentstyringsfunktion Når dokumentstyringsfunktionen anvendes, udskrives et dokumentstyringsmønster på det papir, som kopier, udskriftsjob og listeudskrivninger udskrives på. Sider hvorpå dokumentkontrolmønsteret er udskrevet (alle funktioner) Dokumentkontrolmønsteret bliver udskrevet på alle sider, der afleveres af en Sharp maskine, der har dokumentstyringsfunktionen, inklusive bagsiden af sider, der bliver udskrevet som 2-sidet udskrivning. Når en tom side afleveres, fordi der er et ulige antal sider ved 2-sidet udskrivning, bliver der ikke udskrevet dokumentkontrolmønster på denne side. Når der bruges funktion for omslag/skilleark (inklusive transparantskilleark), bliver der kun udskrevet dokumentkontrolmønster på omslag og skilleark, der kopieres på. Et dokumentkontrolmønster bliver ikke udskrevet, når der ikke laves en kopi på et omslag eller skilleark. Efter at dokumentstyringsfunktionen er aktiveret følges disse trin for at bruge funktionen. Brug af dokumentstyring i kopifunktion Berør tasten [Andre>>] i kopifunktion. Trin 1: Berør tasten [Dokumentstyring]. Visning for tasten [Dokumentstyring] og trinene, der følger efter, kan være forskellige afhængig af de indstillinger, der er konfigurerede for dokumentstyring. 24

26 Indstilling for Dokumentstyring Indstillinger for dokumentstyringsfunktionen. Dokumentstyring, vælg udskrivning (kopi) indstilling Status for afkrydsningsboks for Indstillinger for udskrivningsfarve (kopi) Visning af tasten [Dokument-styring] Skærmen "Andre" Følgende trin [Udskriver ikke] - Vist i gråt Ikke tilgængelig [Udskriver altid] Fremhævet Gå til trin 2 [Tillad bruger at vælge] Fremhævet Normal visning Gå til trin 2 Normal visning Når tasten berøres, lyder et bip, for at angive at tasten ikke er tilgængelig. Tasten fremhæves ved berøring, og funktionen aktiveres. Trin 2: Berør tasten [Bk(Sort)], tasten [C(Cyan)] eller tasten [Y(Gul)]. Trin 3: Berør tasten [Start farve] eller tasten [Start sort/hvid]. Hvis hverken tasten [C(Cyan)] eller tasten [Y(Gul)] berøres i trin 2, kan der ikke trykkes på tasten [Start sort/hvid]. Når farvefunktionen er enkelt farve, er det ikke muligt at udskrive et dokumentkontrolmønster. Når dokumentstyringsfunktionen kombineres med andre funktioner (f.eks. S/H Omvendt, Spejlbillede), udskrives dokumentkontrolmønsteret altid som samme mønster uanset indstillingerne for de andre funktioner. F.eks. bytter S/H Omvendt om på sort og hvid i kopien, men den bytter ikke om på udskrivningen af dokumentkontrolmønsteret. 25

27 Indstilling for Dokumentstyring Brug af dokumentstyringsfunktion i printerfunktion Når [Udskriver altid] er aktiveret i [Dokumentstyring, vælg udskrivning] i indstillingsfunktionen, udskrives der altid et dokumentkontrolmønster. Hvis [Tillad bruger at vælge] er aktiveret, følges fremgangsmåden nedenfor for at udskrive et dokumentkontrolmønster. Trin 1: Vælg afkrydsningsboksen [Datasikkerhedssæt] på printerdriverens skærm for initialindstillinger (skærm for egenskaber). Trin 2: Før udførsel af udskrivningen klikkes på fanen [Avanceret] i vinduet for printerdriveregenskaber, og derefter klikkes på knappen [Dokumentkontrol]. Trin 3: Vælg tjekboksen [Dokumentkontrol], og vælg "Sort", "Cyan" og "Gul" under [Udskriftsfarve]. Brug af dokumentstyringsfunktion i dokumentarkiveringsfunktion Efter at en fil er blevet gemt af dokumentarkivering ved brug af indstillingerne, der er konfigurerede i "Dokumentstyringsindstillingerne", følges trinene nedenfor for at udskrive et dokumentkontrolmønster. (Se brugervejledningen (PC) for at få oplysninger om brug af filer lagret med dokumentarkivering). Dokumentstyring, vælg udskrivning Når [Tillad bruger at vælge] er valgt, kan tasten [Dokumentstyring] berøres, for at vælge om dokumentkontrolmønsteret skal udskrives eller ej. Men hvis afkrydsningsfeltet [Tilføj altid mønster hvis der udskrives med lagret] markeres ( ), kan dokumentkontrolmønsteret ikke annulleres, uanset om [Tillad bruger at vælge] er blevet valgt eller ej. Trin 1: Berør tasten [Andre>>] på skærmen Udskriftsindstillinger, og berør tasten [Dokumentstyring]. Hvis "Udskriver ikke" er valgt under " Dokumentstyring, vælg udskrivning " i indstillingerne for dokumentstyring, bliver tasten [Dokumentstyring] vist i gråt, så den ikke er tilgængelig. (For filer, som havde dokumentstyringsmønstre udskrevet, da filerne blev gemt, kan tasten [Dokumentstyring] berøres, hvis afkrydsningsfeltet [Tilføj altid mønster hvis der udskrives med lagret] er valgt ( ) i indstillingerne for dokumentstyring). 26

28 Indstilling for Dokumentstyring Trin 2: Hvis afkrydsningsfeltet [Tillad bruger at vælge udskrivningsfarve] er markeret ( ) i [Dokumentstyring, vælg udskrivning] i indstillingerne for dokumentstyring, berøres tasten [Bk (Sort)], tasten [C (Cyan)] eller tasten [Y (Gul)]. Hvis farvefunktionen for den gemte fil er indstillet til en anden funktion end fuld farve, bliver [Bk(Sort)] imidlertid valgt, og det er ikke muligt at ændre indstillingen til [C(Cyan)] eller [Y(Gul)]. Trin 3: Berør tasten [Udskriv og slet data] eller tasten [Udskriv og gem data]. Brug af dokumentstyringsfunktionen i funktionerne for Modtag fax/udskrivningsliste Der kræves ingen særlig handling. Når udskrivningen finder sted, indlejres et sort/hvidt dokumentkontrolmønster i overensstemmelse med indstillingerne for dokumentstyringsfunktionen. Brødtekstkommandoer for direkte udskrivning af Kommandoen nedenfor kan indtastes i brødteksten af en til direkte udskrivning for at angive, om der skal udskrives et dokumentkontrolmønster. Funktion Kommandonavn Værdi Eksempel på indtastning Udskrivning af mønster ON/OFF DOCUMENTCONTROL ON OFF DOCUMENTCONTROL=ON 27

29 DK1

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

MX-FR47U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR47U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR47U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

MX-FR50U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR50U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR50U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 l Systemindstillinger for data sikkerhedskit...4 l Funktion for dokumentstyring...4

Læs mere

MX-FR45U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR45U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR45U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Systemindstillinger for data sikkerhedskit...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MX-FR40U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR40U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR40U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 for data sikkerhedskit...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument Arkivering...4

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Systemindstillinger for data sikkerhedskit...4 Funktion for dokumentstyring...4

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 4 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 5 MASKINENS PRINTERFUNKTION............... 6 1 UDSKRIVNING

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 MASKINENS PRINTERFUNKTIONER............ 5 1 UDSKRIVNING FRA WINDOWS

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODEL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 DOKUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Installation af DriverPrint - Windows

Installation af DriverPrint - Windows Installation af DriverPrint - Windows DriverPrint er hvor du installer FollowMePrint printeren på din computer, hvilket giver dig mulighed for at printe direkte fra dokumentet i stedet for at printe det

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først:

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først: SOHO/NOHO Printer Installation til Windows (PC) - Version 2.0 Vigtig før du går i gang: Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Kortfattet startvejledning Kortfattet startvejledning Generelt Maskinens funktioner, placering af originaler og ilægning af papir. Kopiering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen.

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Hurtigstartvejledning Før brug af maskinen Maskinens funktioner og procedurer for ilægning af papir. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. Systemindstillinger Konfiguration

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2

Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1. Odense: den 8. juni 2016 kl. 14.00 15.00 Indgang 93, lokale 1 og 2 Side 1 Kiwi ID-kort Odense Multifunktionsprintere NemID medarbejdersignatur Næste møde er nu planlagt. Sæt kryds i kalenderen. Svendborg: den 8. juni 2016 kl. 10.15 11.15 OUH SVE Lokale 1 Odense: den 8.

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger Indhold Om denne vejledning......................... 2........................... 4 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt):........

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere