Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009

2 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst tjente krone Fremme klima- og energimål Fordelingsmæssigt afbalanceret Inden for 2015-planen Globaliseringsudfordringer Finansiering uden for skattesystemet mulig Evt. indfasning Ejendomsværdiskat fastholdes

3 Sammensætning Carsten Koch (formand) Peder Andersen, institutleder, Københavns Universitet Hanne Søgaard Hansen, direktør, Grant Thornton Hans Severin Hansen, advokat, partner, Plesner Åsa Hansson, lektor, Lunds Universitet Claus Thustrup Kreiner, professor, Københavns Universitet Henrik Olejasz Larsen, direktør, Sampension Michael Møller, professor, Copenhagen Business School Helena Skyt Nielsen, professor, Aarhus Universitet og AKF Bo Sandemann Rasmussen, professor, Aarhus Universitet

4 Hvorfor lave en skattereform? Langsigtede udfordringer Fald i arbejdsudbud på Der mangler 14 mia. kr. til finansiering af velfærd Internationalisering presser skattesystem Miljø/klimamål stiller krav

5 Fire vigtige sigtepunkter 1. Lavere marginalskatter afgørende for beskæftigelseseffekt. Essentielt for at lukke hullet på 14 mia. kr. i offentlige finanser 2. Fordelingsmæssigt afbalanceret 3. Fuld finansiering uden dynamiske effekter 4. Finansiering og skattelettelser hænger tæt sammen i tre afgørende balancer

6 Tre afgørende balancer Lavere skat på arbejde Lavere mellem- og topskat Fuld finansiering Erhvervslivet og højtlønnede betaler Lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag Bredere skattegrundlag Grøn check og højere personfradrag Grønne afgifter for borgerne

7 Skattekommissionens forslag kort fortalt 35 mia. kr. lavere skat på arbejde 20 mia. kr. (lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag) 12 mia. kr. (væk med mellemskatten og lavere topskat) 3 mia. kr. (ny grøn check og højere personfradrag) 35 mia. kr. fuld finansiering 20 mia. kr. bredere skattegrundlag (mindre fradrag og mindre skattefryns) 7 mia. kr. færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet 8 mia. kr. grønne afgifter mv. til virksomheder og borgere

8 Lavere skat på arbejde Lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag (20 mia. kr.) Bundskatten sænkes med 1½ pct.enheder (bundskat og sundhedsbidrag slås sammen) Beskæftigelsesfradraget sættes op til 7 pct. dog maksimalt kr. Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere Lavere mellem- og topskat (12 mia. kr.) Mellemskatten på 6 pct. afskaffes Grænsen for topskat sættes op med kr. Topskatten sænkes med 1½ pct.enheder fra 15 til 13,5 pct. Skatteloftet sænkes fra 59 pct. til 50 pct. (ekskl. kirkeskat) Kompensation for grønne afgifter (3 mia. kr.) Personfradraget sættes op med kr. Ny grøn check på 700 kr. om året til alle, der er fyldt 18 år

9 Skatten på den sidst tjente krone sænkes Skatten på den sidst tjente krone sænkes med 9 pct.enheder Den højeste marginalskat bliver fremover 50 pct. (Inkl. arbejdsmarkedsbidrag bliver satsen 54,7 pct.)

10 Marginalskat

11 Lavere marginalskat kommer mange til gavn Godt 40 pct. af de fuldtidsbeskæftigede betaler i dag topskat Pct.enhed Reduktion i gennemsnitlig marginalskat for de største a-kasser Pct.enhed danskere vil få øget gevinsten ved at arbejde mere med 55 pct HK 3F FOA Funktionærer og tj.mænd Kristlige Metal Ledere Folkeskolelærer Ingenører Akademikere -1

12 Ekstra arbejde kan bedre betale sig I dag Efter skat 370 kr. Sygeplejerske, Løn kr. Arbejder kr. ekstra Reformforslag Efter skat 580 kr. Skat 630 kr. Skat 420 kr.

13 Finansiering af lavere skat på arbejde Grønnere skattesystem. 12 konkrete forslag. Grønne afgifter til erhvervslivet. Ca kr. for en alm. familie med bil og to børn Færre særregler og fordele for enkelte brancher (bl.a. særlige danske momsfritagelser), ændre udbytte/avancebeskatning, kulbrintebeskatning, lønsumafgift mv. Bredere skattegrundlag. Fjerner skattefordele for sundhedsforsikringer, medarbejderobligationer mv. Værdi af fradrag reduceres fra 33 til 25 pct. Rentefradrag indfases fra 2012 til 2015 med 2 pct. point årligt Loft over indbetaling på ratepension på kr. pr. år Personer med private pensionsudbetalinger over kr. skal betale samme skat som i dag Fire års SU til studerende på lange videregående uddannelser. Herefter omlægges stipendier til lån. Studerende på lange videregående uddannelser tjener kr. på reformen (restliv).

14 Rentefradraget og boligejerne Hvorfor ændrer vi rentefradraget? Tilskyndelse til mindre gæld (DK ligger i top i OECD målt på bruttogæld pr. indbygger). Øget robusthed Finansierer 9 mia. kr. lavere skat Fortsætter reformtendenser fra 1987 og frem Hvad med boligejerne? Langt de fleste boligejere vil vinde på reformen Boligejere under ét vil vinde 2,1 pct. Nye boligejere vil blive sikret via langsom indfasning Reform betyder samlet fald i boligpriser på max. 3-4 pct.

15 Figur 26. Skatteværdi af ligningsmæssige fradrag Pct Højindkomster 60 Mellemindkomster 50 Lavindkomster Pct

16 Tabel 6. Nominelle skattesatser for forskellige typer af kapitalindkomst Gældende regler Reform Pensionsopsparing 15,0 15,0 Ejerboliger (ejendomsværdiskat - proportional sats) 1) 17,4 17,4 Ejerboliger (ejendomsværdiskat - høj sats) 52,2 52,2 Negativ nettokapitalindkomst - Obligationer, låntagning (gns. kommune) skatteværdi af 33,5 25,5 rentefradrag Positiv nettokapitalindkomst - Obligationer og frie midler bundskatteyder 38,8 37,3 - Obligationer og frie midler top- og mellemskatteyder under kr. 59,7 37,3 - Obligationer og frie midler top- og mellemskatteyder over kr. 59,7 50,7 Aktieindkomst 28/43/45 25/40 1) Ejendomsværdiskattesatsen er omregnet, så den er ækvivalent med de øvrige skatter på kapitalindkomst ved at dividere den proportionale ejendomsværdiskattesats på 1 pct. med normalafkastet i 2015-planen på 5,75 pct.

17 Virker lavere skat? Dynamiske effekter Fritidseffekt ( Indkomsteffekt ) Jeg har flere penge, så nu kan jeg holde mere fri Arbejdseffekt ( Substitutionseffekt ) Nu kan det godt betale sig at flytte for at tage det bedre job Jeg arbejder en time til, fordi jeg får mere ud af det Jeg tager efteruddannelse, fordi det bedre kan betale sig Jeg går på fuld tid, fordi jeg får mere ud af det Jeg bliver i Danmark i stedet for at rejse ud

18 Hvordan virker de to effekter samlet? - Ingeniør. Løn: kr. Betaler i dag 630 kr. i skat, når hun tjener kr. ekstra - Dagplejer. Løn: kr. Betaler i dag 437 kr. i skat, når hun tjener kr. ekstra Vi vil gerne give dem 80 kr. mere pr kr., så de får lyst til at arbejde mere. Men det må helst ikke være for dyrt for statskassen, og de må helst ikke få så mange penge, at de bare holder fri. Sænke bundskat eller topskat?

19 Det er meget dyrt at lette bundskatten Så stor skattelettelse skal de have for at få 80 kr. ekstra til sig selv, når de får ekstra i løn Dagplejeren Ingeniøren Det koster mange skattekroner at lempe i bunden Og det øger fritidseffekten kraftigt Derfor vigtigt med intelligent sammensatte skattelettelser

20 Flest lettelser i bunden størst effekt i toppen Det samlede arbejdsudbud øges svarende til ca fuldtidsbeskæftigede Selvom 2/3 af skattelettelserne er i bunden, så er 3/4 af arbejdseffekten i toppen

21 Tabel 1. Skøn for dynamiske effekter på arbejdsudbud Fuldtidspersoner Fra timeeffekt Fuldtidspersoner inkl. beskæftigelseseffekt Effekt på arbejdsudbud, heraf Lavere mellem- og topskat Højere beskæftigelsesfradrag Lavere bundskat Finansieringsforslag mv., samt grøn check og personfradrag Anm.: Virkningerne af de enkelte elementer omfatter både den effekt, der følger af, at en skattesænkning giver et incitament til at arbejde i stedet for at holde fri ( substitutionseffekt ), og den omvendte effekt, der bygger på, at man ikke behøver arbejde så meget, når indkomsten efter skat stiger ( indkomsteffekt ). Forudsætningerne er nærmere beskrevet i kapitel 1 og 3. Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen.

22 Fordeling udligner sig delvist over livet Afskaffelse af mellemskatten og lavere topskat øger indkomstforskellene Pct Reformens virkning på fordeling (restliv) Pct men i løbet af livet er man i mange indkomstgrupper (studerende, i arbejde, pensionist), så meget udligner sig Indkomstdecil Restlivsvirkning

23 Danmark stadig blandt de mest lige De højeste indkomster vil stadig bære de største byrder (topskat på 13½ pct.). Og DK vil fortsat være blandt de to mest lige lande i OECD

24 Tabel 2. Regneeksempler. Tre forskellige balancer mellem arbejdsudbud og fordeling Skattekommissionens forslag Arbejdsudbudsreform (afskaf top- og mellemskat og sænk bundskattesatsen) Fordelingsreform (højere beskæftigelsesfradrag) Beskæftigelse, fuldtidspersoner Velstand (BNP), pct ½ +¼ Offentlige finanser, mia.kr ¼ Indkomstforskelle (Ginikoefficient) +0,7 +1,6 +0,1 Anm.: I arbejdsudbudsreformen er provenuet fra personfradrag, grøn check, beskæftigelsesfradrag (og en del af bundskattenedsættelsen) i stedet anvendt til at fjerne både mellem- og topskatten. I fordelingsreformen sættes top- og mellemskat samt bundskat ikke ned, hvor provenuet herfra i stedet anvendes til at øge beskæftigelsesfradraget til 20,7 pct. Virkningerne på blandt andet fordeling og offentlige finanser er i alle eksempler påvirket af finansieringselementerne i reformen, herunder reduktionen af skatteværdien af rentefradraget.

25 Personeksempler Eksempel 1 Enlig lejer Løn: kr Fradrag: kr Bil og et barn Gevinst: kr. Lavere marginalskat Eksempel 2 Ægtepar i ejerbolig Samlet løn: kr. Fradrag: kr. Bil og to børn. Gevinst: kr. Markant lavere marginalskat

26 Pensionister og overførselsindkomster Vigtigt at pensionister og overførselsindkomster ikke skal betale for reformen. Højere grønne afgifter, evt. renteudgifter mv. kompenseres via grøn check, højere personfradrag og lavere bundskat. Eksempel 3 Pensionist, ægtepar i ejerbolig Restgæld: kr. Bil Samlet gevinst: 380 kr. Eksempel 4 Enlig pensionist i lejebolig Ingen bil Samlet gevinst: kr.

27 Samlede effekter af skattereformen Det samlede arbejdsudbud øges svarende til ca fuldtidsbeskæftigede Flere i arbejde giver 7 mia. kr. bedre offentlige finanser (halvdelen af det langsigtede problem) mia. kr. højere velstand (BNP) Drivhusgasser reduceres med ca. 1,9 mio. tons, lavere energiforbrug og mindre kvælstofudledning

28 Hvordan når vi frem til det? Dynamiske effekter Samlet set har vi regnet med dynamiske effekter på grundlag af elasticitet på 0,1. Svarer til vismænd, ministerier mv. Forsigtigt skøn. Forskning peger på større effekter, men stor usikkerhed Reformen er finansieret uden dynamiske effekter. Det betyder at de 35 mia. kr. i lavere skat på arbejde er finansieret krone til krone af andre skatter og afgifter De 7 mia. kr. er reformens overskud, der kan bidrage til at lukke hullet i offentlige finanser

29 Hvis man ikke laver reform Hvis man ikke laver reform med lavere skat på arbejde, så skal man finde 7 mia. kr. på anden måde. Det svarer til: Nedskæring på offentligt ansatte eller En femtedel af udgifterne til hjemmehjælp eller Halvdelen af udgifterne til sygedagpenge og SU eller Hæve skatten med 7 mia. kr.

30 Få mere at vide Hele rapporten, sammenfatningen og flere eksempler findes på

31 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Pressemøde 2. februar 2009

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

Nye reformer skal betale skattelettelser

Nye reformer skal betale skattelettelser Nr. 4 - september 7 Indhold side: # # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere