Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier. og erhvervsskoler. Mål og anbefalinger. Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier. og erhvervsskoler. Mål og anbefalinger. Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012"

Transkript

1 Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Mål og anbefalinger Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012

2 Indledning Dette notat opstiller mål for samarbejdet mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler og giver anbefalinger til god praksis. I de tilfælde, hvor det er os bekendt, at der eksisterer konkret praksis i sektoren inden for det pågældende område, henviser vi til konkrete eksempler. Notatet er sat op i kortfattet skemaform mhp. at skabe overblik og hurtig adgang til centrale pointer. Det falder i to kapitler: 1. del. Mål og anbefalinger vedr. samarbejdsflader Strategisk niveau på EA-sektorplan hhv. akademiniveau Taktisk niveau på akademiniveau Operationelt niveau på uddannelsesniveau del. Katalog med konkrete eksempler på partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne Efter- og videreuddannelse Tværgående eksempler...15 Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af EA 2015-styregruppen. Arbejdsgruppen består af: Ulla Skaarup, EA Sjælland (tovholder) Kåre Heide-Ottosen, EA Lillebælt Miriam Skjalm Lissner, KEA Kirsten Ringgaard, Cph Business Erling Jensen, Dansk Metal René van Laer, København Nord. Dea Sommer, EA Sjælland, har været referent og skrivende i processen. November 2012 Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 1

3 1. del. Mål og anbefalinger vedr. samarbejdsflader Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.1. Strategisk niveau på EAsektorplan hhv. akademiniveau At sikre godt samarbejdsklima mellem udbydere af erhvervsrettede uddannelser på EUD- hhv. videregående niveau At samarbejdet mellem rektorkollegiet og DE-L formaliseres og at parterne evaluerer samarbejdet en gang årligt. At det på sektorniveau aftales, at hvert erhvervsakademi inviterer erhvervsskolerne i sit udbudsområde til at indgå en samarbejdsaftale. At sikre sammenhæng i uddannelsessystemet, herunder: At sikre gennemsigtighed i forhold til videreuddannelsesmuligheder At erhvervsakademierne kan fremvise gode resultater i udviklingskontraktens punkt: Andelen af regionens udbud af erhvervsuddannelser, som giver direkte adgang til mindst én af institutionens erhvervsakademiuddannelser At det på sektorniveau aftales, at erhvervsskolerne og akademiet i et dækningsområde afklarer, hvilke uddannelsesveje elever med erhvervsuddannelser kan gå. Og at det formidles til Studievalg, jobcentre mv. Der kan evt. udarbejdes informationsmateriale herom. At erhvervsskolerne og erhvervsakademiet i et dækningsområde, som led i deres samarbejde, drøfter den geografiske uddannelsesdistri- Se eksempel 1.2 om strategisk samarbejde om oprettelse af hhv. ny studieretning på HHX og nyt Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 2

4 bution, herunder ønsker til nye udbud hhv. uddannelser og/eller udbudsplaceringer i dækningsområdet. udbud på AK-/PBA-niveau. At medvirke til opfyldelsen af 60 %-målsætningen, herunder: At flere med EUD-baggrund tager videregående uddannelse i del- eller fuldtidsregi. At det på sektorniveau aftales, hvordan samarbejdet mellem erhvervsskoler/-akademier, Studievalg, jobcentre m.fl. styrkes mhp. få flere til at tage en videregående uddannelse. At erhvervsakademisektoren monitorerer overgangen fra EUDuddannelserne mhp. at styrke markedsføringen, fastholdelsestiltag mv. samt sektorens eksterne kommunikation At EA indgår samarbejde med erhvervsskoler og andre parter om nytænkning og udvikling af det erhvervsrettede udd.felt. Rektorkollegiet besluttede medio 2012, at akademierne gennemfører Rigets tilstand, som er en undersøgelse blandt EA-ernes nyoptagne studerende. Se eksempel 3.1 om konkret udviklingsprojekt. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 3

5 At sikre godt samarbejdsklima mellem det lokale erhvervsakademi og erhvervsskolerne i udbudsområdet, herunder blandt andet: At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. At fastholde og udbygge kontakten til virksomheder og organisationer, der ønsker at anvende erhvervsakademiets uddannelser som led i kompetenceudvikling. At hvert erhvervsakademi indgår skriftlige samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne i sit udbudsområde. Samarbejdsaftale vedr. deltidsområdet er typisk relevant i fh. de merkantile erhvervsskoler, hvor man traditionelt har haft selvstændige kursuscentre. Se eksempel 1.7 om leje- og driftsaftaler. Se eksempel 2.1 om uddannelsesdistribution mv. på deltidsområdet. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 4

6 Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.2. Taktisk niveau på akademiniveau At sikre maksimal udnyttelse af ressourcer og faciliteter samt indfrielse af kriterium 11 (jf. akk. af eksisterende uddannelser). At uddannelsesinstitutionerne i relevant omfang kan låne specialfaciliteter af hinanden. Se eksempel 1.4 om lån af faciliteter i fm. afvikling af eksamen At sikre maksimal udnyttelse af underviserkompetencer samt indfrielse af kriterium 2-5 (jf. akk. af eksisterende uddannelser). At uddannelsesinstitutionerne i relevant omfang kan låne undervisere med specialkompetencer af hinanden. Se eksempel 1.5 om udveksling af undervisere. At styrke overgangen fra EUD- til EA-niveau mhp. indfrielse af 60 %-målsætningen. At erhvervsskole og akademi samarbejder om at kvalificere og udvikle ansøgerfeltet på en specifik AK-/PBA-uddannelse Se eksempel 2.2. om udbud af specialdesignede forberedelseskurser, eksempel 2.3 om markedsføring, eksempel 2.4 om behovsafdækning. At erhvervsskole og akademi og andre parter samarbejder om behovsafdækning af uddannelsesbehov. Se eksempel 2.5 om konkret pilotprojekt. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 5

7 Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.3. Operationelt niveau på uddannelsesniveau At styrke samarbejdet mellem uddannelser inden for samme branche på langs i uddannelsessystemet mhp. videndeling om ny viden mv., meningsfulde forløb og markedsføring. At EUD- og AK-uddannelser (hvor det giver mening) samarbejder om at udforme praksisbaserede undervisningsforløb der iscenesætter den virkelige værdikæde Se eksempel 1.1 om konkret undervisningsforløb for designteknolog (AK) og beklædningshåndværker (EUD). At udvikle ny anvendelsesorienteret viden, arbejdsgange, redskaber osv. til gavn for erhvervs og profession. At uddannelser på EUD- og AK- /PBA-niveauer indgår i fælles udviklingsprojekter mv. Se eksempel 1.6. om konkret projekt med deltagelse af såvel erhvervsskoler, EA, UC og akademisk forskningsmiljø. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 6

8 2. del. Katalog med konkrete eksempler på partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Kataloget giver konkrete eksempler på eksisterende samarbejder. Eksemplerne er inddelt i tematiske klynger: 1. Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne 2. Efter- og videreuddannelse 3. Tværgående eksempler Eksemplerne er indsamlet af arbejdsgruppens medlemmer og repræsenterer, få nogle undtagelser, aktiviteter på medlemmernes egne akademier Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem er dette eksempel relevant? 1.1. Samarbejde mellem EUD- og AKuddannelse om praksisbaseret undervisningsforløb Kortsigtet: At sætte AKstuderende i stand til at løse konkrete problemer i praksis ved at give dem en virkelighedsnær oplevelse af at samarbejde på tværs af værdikæden og med ekstern partner. Langsigtet: At informere EUDelever om videreuddannelsesmuligheder Studerende på designteknolog (AK) udarbejder og sender produktionsdokumentation og produktionsanvisninger til EUDelever på beklædningshåndværkeruddannelsen. Opgaven består derefter i, at EUD-eleverne der skal sy efter de givne anbefalinger mv. og ikke må afvige fra dette. Studerende/elever får forståelse for værdikæden, kommunikation på tværs af værdikæden og med relevante samarbejdspartnere. Organisatorisk læring: Lærersamarbejde på tværs af inst. om planlægning, gennemførelse og evaluering. Kendskab til hinandens uddannelsesniveau/-indhold. EA og en erhvervsskole Samarbejde kan også inddrage eksterne parter og virksomheder fx i fm. at stille en caseopgave og/el evaluere produkt, kommunikationsflow, proces mv. Studieledere og undervisere Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 7

9 1.2 Sikre sammenhæng i uddannelsessystemet og på sigt rekruttere nye studerende. At informere HHXelever om videreuddannelsesmuligheder og på sigt rekruttere nye studerende. At tilbyde en studieretning og videreuddannelsesmulighed til et segment af typisk drenge, der måske ikke ellers vil tage en uddannelse. At sikre vækstlag Strategisk ledelsessamarbejde om uddannelsesdistribution i dækningsområdet. Samarbejde om: Oprettelse af en ny studieretning på en ungdomsudd. (fx en sportsklasse) der matcher en eksisterende PBA (fx PBA i sportsmanagement). Og/eller oprettelse af en AK el PBA, der ligger i forlængelse af en eksisterende studieretning på en ungdomsudd. Faglig ajourføring: EAlærere holder sig processer ajour med nye metoder, materialer osv. Udvide det faglige studiemiljø Organisatorisk læring: Lærersamarbejde på tværs af inst. om planlægning, gennemførelse og evaluering. Kendskab til hinandens uddannelsesniveau/-indhold. Faglig ajourføring: EAlærere holder sig processer ajour med nye metoder, materialer osv. Rekruttering EA og en erhvervsskole (eller STX) Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervsskoledirektør/gymrektor I begge tilfælde kan der eksperimenteres med fælles temaforløb på de to udd.niveuaer, hvor de to grupper har fælles aktiviteter og/el Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 8

10 1.3 Brobygning på ungdomsuddannelserne At informere elever på ungdomsuddannelserne om videreuddannelsesmuligheder og på sigt rekruttere nye studerende. samme problemstilling, som behandles på forskellige abstraktionsniveauer og læringsmål. Mhp. rekruttering kan der i begge tilfælde etableres brobygningsaktiviteter, hvor gym-elever i korte forløb deltager på AK eller PBA. Brobygning kan antage mange former som fx: En eller flere klasser på den ældste årgang på en ungdomsuddannelse besøger erhvervsakademiet og får lov at vælge sig ind på forskellige undervisningsforløb, der giver et indtryk af erhvervsakademiuddannelser. At vores studerende tager en elev fra en ungdomsuddannelse med i praktik en uge. Markedsføring At EA-sektor nærmer sig 60 %-målsætning EA og en erhvervsskole/stx Studieleder og undervisere Praktikkoordinatorer Markedsføringsafd. Studievejledere 1.4 At sikre at uddannel- At eksamener og prø- Maksimal udnyttelse EA og erhvervsskole Studieleder og under- Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 9

11 Lån af ressourcer og faciliteter serne, herunder eksamener, gennemføres ved hjælp af bedst mulige faciliteter ver afvikles i lånte rammer med det rette tekniske (special-) udstyr. Specialfaciliteter kan udnyttes til gavn for flere parter det bliver billigere af faciliteter og ressourcer. Indfrielse af akkrediteringskriterium 11 visere EA-rektor og erhvervsskoledirektør/gymrektor 1.5 Drift af uddannelse 1.6 Anvendelsesorienteret udviklingsarbejde At sikre bedst mulige faciliteter og bedst kvalificerede undervisere. At sikre optimal kontakt til aftagere hhv. forskningsmiljø. At sikre og udvikle praksisbaseret undervisning + vækstlag i kraft af EUDundervisernes engagement og viden om udd. At udvikle ny anvendelsesorienteret viden, arbejdsgange og redskaber til gavn for Alternativt kan klasser på ungdomsuddannelserne låne vores faciliteter fx i fm. brobygning En ny teknisk Pbauddannelse er opbygget af og gennemføres i tæt samarbejde mellem undervisere fra de tre miljøer. Samarbejdet er ved at blive konstituerende for uddannelsens faglige identitet. EA-undervisere deltager i partnerskabsprojekt. Deltagelsen indbefatter konkret ud- Markedsføring Udviklingsbasering i relation til: Erhvervs og profession Forskningsviden Indfrielse af akkrediteringskriterium 2-5. Løbende faglig ajourføring i forhold til både praksis og forskning. Inddrage (forsknings-) resultaterne i undervisningen på både AKog EUD-niveau. EA, en erhvervsskole og et universitet EA, en UC, en erhvervsskole og forskningsmiljøer på to universiteter Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervsskoledirektør. Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervs- Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 10

12 1.7 Leje- og driftsaftaler erhverv og profession At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. viklingsaktiviteter og sikrer dialog med praksisfeltet om konkrete arbejdsfunktioner mv. og med forskningsfelter om data- indsamling/- bearbejdning, resultater osv. Skriftlige aftaler om fx: Leje og drift af lokaler, fælles arealer og IT-services Samarbejde om Videncenter og andre uddannelsesrelaterede faciliteter (laboratorier) Samarbejde om fælles udviklingsopgaver Samarbejde om kontakt til det lokale erhvervsliv Samarbejde om kommunal campusudvikling Samarbejde om brobygning mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Løbende faglig ajourføring i forhold til både praksis og forskning. Udvikling af erhvervet. Klare linjer og forventningsafstemning. Godt grundlag for samarbejde. EA og erhvervsskoler i en region skoledirektør. EA-rektor og erhvervsskoledirektør. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 11

13 2.2. Efter- og videreuddannelse Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem der dette eksempel relevant? 2.1 Samarbejdsaftale 2.2 Udbud af forberedelseskursus At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. At fastholde og udbygge kontakten til virksomheder og organisationer, der ønsker at anvende erhvervsakademiets uddannelser som led i kompetenceudvikling. At kvalificere og udvide ansøgerfeltet på en teknisk PBA-udd. Skriftlige aftaler om fx: Videndeling Markedsføring Opgave- og rollefordeling i forhold til afvikling af uddannelsesaktiviteter (før, under og efter) Kvalitetssikring/- udvikling Samarbejde om fælles udviklingsopgaver Samarbejde om kontakt til det lokale erhvervsliv Samarbejdsaftale er typisk relevant i fh. de merkantile erhvervsskoler, hvor man traditionelt har haft selvstændige kursuscentre Specialdesignede forberedelseskursus i matematik C rettet mod optagelsesberettigede håndværkere. Klare linjer og forventningsafstemning. Godt grundlag for samarbejde. At EA-sektor nærmer sig 60 %-målsætning Øget gennemførelse og trivsel på PBA-udd. EA og erhvervsskoler i en region EA og et voksenuddannelsescenter (VUC) EA-rektor, erhvervsskoledirektør og kursuscenterchef Rektor på EA hhv. VUC Studieleder og undervisere Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 12

14 2.3 Markedsføring Markedsføring At markedsføre efteruddannelsesmuligheder og understøtte Flere i uddannelse via øget rekruttering. At sikre løftet: faglært til videreuddannet At sikre det parallelle spor (faglærte med længere erfaring) Forslag: at lave Specialdesignede turboforberedelseskursus i dansk eller engelsk fx fokuseret på fagsprog Forslag: at lave sommerkursus for faglærte i eftervidereuddannelsesregi som smagsprøve på muligt videreuddannelsesforløb Kan antage mange former som fx: Dialog ml arbejdstagere og EA i fm. voksenvejledning Individuel kompetenceafklaring (standardmerit) Samkørsel af parternes registre Adgang til erhvervsskolernes alumneregistre mhp. undersøgelse af uddannelsesbehov og/el formidling af uddannelsestilbud Undersøge udbudsformer, bl.a. med formålet at den studerende Sammenhæng i uddannelsessystemet. At EA-sektor indfrir 60 %-målsætningen, dels direkte fra EUD, og dels fra erfarne faglærte. Sikre en mere veluddannet arbejdsstyrke, bl.a. med faglært baggrund. Løftet kan samtidigt give plads til flere med ufaglært baggrund kan blive faglærte, ved at sikre et skorstenstræk Findes ikke pt. som enkeltstående eksempel. EA, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Evt. jobcentre mv. mhp. brug af jobrotation. EA, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Gennem lokale afdelinger og tillidsrepræsentanter at opsøge potentielle medarbejdere/studerende. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 13

15 2.4 Behovsafdækning af uddannelsesbehov i regionen 2.5 Pilotprojekt (indhentning af viden og ideudvikling i ft. nuværende og kommende praksis) At sikre relevant uddannelsesdistribution i en region. At sikre fleksibel overgang fra AMU til videreuddannelse kan bevare tilknytning til arbejdspladsen. At samarbejde med lokalt VEU-center og evt. region om udvikling af behovsanalyse og/eller brug af eksisterende. Undersøgelse af muligheder og barrierer for at styrke overgangen fra Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) til Akademiuddannelsen i ledelse (AU i ledelse). Nogle af de indsatser der blev fundet frem til for at øve overgangen var: Vejledning og information Samarbejde med virksomheder Organisering af uddannelsesforløbene Det pædagogiske og ledelsesfaglige miljø på lederuddannelserne Opdateret viden om uddannelsesbehov. Udvikling af relevante uddannelsestilbud. Inspiration til en øget indsats på området, herunder en række forslag og idéer til, hvordan overgangen kan styrkes. At EA-sektor indfrir 60 %-målsætning. EA, en region og et VEU-center En række EA-ere, efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Socialog Sundhedsområdet (EPOS), Industriens Uddannelser, en række erhvervsskoler og kursuscentre, HAKL og DE-Lederne. EA, VEU-centre og region Uddannelsesinstitutioner og virksomheder inden for AMU- og akademiområdet og VEU-centre. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 14

16 2.3. Tværgående eksempler Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem der dette eksempel relevant? 3.1 Nytænkning af uddannelse og læring At bidrage til vækst i regionen ved at nytænke og udvikle det erhvervsrettede uddannelsesfelt fra EUD til ph.d. At forandre den eksisterende uddannelsestænkning, så den bliver eksperimentel i sin tilgang til uddannelse, og efterspørgselsorienteret frem for udbudsorienteret. At udvikle, afprøve og effektmåle nye metoder og veje for uddannelse. Og gennem systematiske eksperimenter, hvor viden opbygges, afprøves som grundlag for nye eksperimenter og implementeres i partnerorganisationerne. Eksperimenterne udføres i to spor: 1. Innocation, som omhandler innovative uddannelser og nytænkning af uddannelsespraksis. 2. Flexication, som omhandler fleksible uddannelser. Kort sigt: At nytænke uddannelse og læring Lang sigt: At sikre uddannelsernes relevans i fh. arbejdsmarkedet generelt og brancherne specifikt, At EA-sektor indfrir 60 %-målsætning. 14 uddannelsesaktører i en region (EA, erhvervsskoler og professionshøjskoler), tre hospitaler, UU, Center for ungdomsforskning (CEFU) og en tænketank. Derudover et netværk af virksomheder og interesseorganisationer. EA-sektor, EArektorer, udviklingsog kvalitetschefer m.fl. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 15

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det.

Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hvorfor er dette emne interessant? Skabe win, win, win EUD EA, PH Arbejdsmarkedet Alle taler og skriver om det. Hul igennem til de videregående uddannelser ved direktør Michael Johansson 16. september

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Strategi for uddannelser i Innovest

Strategi for uddannelser i Innovest Strategi for uddannelser i Innovest // April 2016 Indhold Indledning... 2 Organisering og roller... 3 Baggrunden for uddannelsesstrategien... 4 Uddannelsesudbuddet i Innovest... 5 Afrunding... 8 Supplerende

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København

Karrierefokus -i og efter gymnasiet. København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København Karrierefokus -i og efter gymnasiet København, den 13. september 2017 Claus Lei Hansen Studievalg København De ufokuserede studenter 49% af de ledige studenter har været i gang med en videregående uddannelse

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Koncept for intern auditering af campusserne

Koncept for intern auditering af campusserne Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Koncept for intern auditering af campusserne Gennemførelse i januar-februar 2011 Kvalitetskonsulent Dea Sommer 17-12-2010 Indhold Indledning... 2 1. Hvad er en auditering?...

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea. ANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.dk Camilla Wittenkamp, Udviklingskonsulent, Forskning & Innovation, KEA Københavns

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere