Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene."

Transkript

1 Skolehjem Sidst opdateret /UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på skoleforløb og hold. Der henvises til de respektive administrative vejledninger om de forskellige emner. Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med skolehjem, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes administrationen af booking og værelser understøttes af EASY-A. Indledning Værelser Booking Fuldtidselever Booking af fuldtidselever Oprettelse af skolehjemsårselevbidrag Opkrævning for fuldtidselever Kursister Booking af kursister Opkrævning for kursister Gæster Booking af gæster Opkrævning for gæster Eksterne elever Planlægning Indledning Elever, kursister eller gæster der skal bo på et skolehjem skal bookes på skolehjemmene. Skolehjemmene skal registrere og vedligeholde stamdata omkring værelser og pladser. Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Værelser Delsystemet Værelser fungerer som stamdatadel for Booking systemet, idet de værelser og pladser der bookes i bookingsystemet skal være oprettet som stamdata i værelsesdelen. I dette delsystem kan man registrere og oprette interne og eksterne skolehjemsafdelinger, værelser og pladser. 1 af 20

2 Til hver skolehjemsafdeling hører et antal værelser, som igen kan være opdelt i et antal sengepladser (pladser). Værelser og pladser kan være periodisk åbne eller lukkede for booking. Oprettelse og vedligehold af data om skolehjemsafdelingen kan ske på vinduet A250 Skolehjemsafdeling. På dette vindue kan der oprettes såvel interne som eksterne skolehjemsafdelinger. På vinduet er der ligeledes mulighed for, at se eller oprette gebyrer for kursist, gæst eller arrangør. De priser der registreres her vil blive benyttet som grundlag for at danne gebyrer for kursister og gæster som bookes på den pågældende skolehjemsafdeling. Det er også muligt manuelt, at angive en pris pr. overnatning. Derudover giver vinduet en oversigt over værelser hørende til en skolehjemsafdeling. Det er også muligt at tilknytte eksisterende værelser til en skolehjemsafdeling på A250 Skolehjemsafdeling, men selve oprettelsen af værelser foretages på A251 Værelser. I vinduet A251 Værelser kan al administration omkring værelser foretages. Vinduet giver mulighed for at foretage forskellige operationer på værelset f.eks.: Oprette og vedligeholde et værelse på en given skolehjemsafdeling Oprette og vedligeholde pladser tilknyttet det givne værelse Lukke et værelse i en given periode eller permanent (nedlægge). Der skal minimum være oprettet en plads før man kan booke. Udskriften A839 Pladsoversigt giver et overblik over værelser og pladser på skolehjemmet. For hver skolehjemsafdeling vises værelserne og hvis der medtages lukkede værelser vises i hvilken periode de er lukkede. Afhængigt af afgrænsningerne kan man vælge om lukkede og nedlagte værelser skal medtages på udskriften. Udskriften kan afgrænses på: Skolehjemsafdeling der udskrives en oversigt over pladser på denne skolehjemsafdeling Værelsesnummer der udskrives en oversigt over pladser på dette værelse. Der kan udskrives for flere værelser vha. Jokertegn. Lukkede (tvungen) hvis J medtages pladser der på et eller andet tidspunkt er lukkede, hvis N udelades disse pladser. Default er N. Nedlagt (tvungen) hvis J medtages nedlagte værelser/pladser. Default er N. Udover pladsoversigten findes der en udskrift A838 Skolehjemsafdelinger med oplysninger om de skolehjemsafdelinger der er oprettet på skolehjemmet, og de oplysninger der er knyttet til skolehjemsafdelingerne, herunder hvilke bookingspriser der er for henholdsvis kursister, gæster og arrangører (se nærmere herom under opkrævning af kursister og gæster). 2 af 20

3 Booking Dette delsystem håndterer planlægning af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Alle bookninger bliver registreret og gemt, og det er muligt at registrere fremtidige og forventede bookinger. Der kan bookes eksterne og interne elever, AMUkursister, IV-kursister og gæster. Systemet er det eneste sted hvor der kan foretages bookning af pladser. Pladsbookingen gør det muligt at booke forskellige pladser i en bookingperiode. Pladsen skal bare være åben for booking i den periode hvor den bookes. Bookingen registreres på kalenderdagsniveau, og således vil fremsøgning af ledige/optagne pladser på en given dato være mulig. Ved booking markeres det under fraværsmarkering, hvorvidt personen er til stede. Markeringen er T, hvis personen er til stede (hverdage) og F, hvis personen er fraværende (weekender). Nedenfor en listet de generelle regler, der gælder for booking af fuldtidselever, kursister, samt gæster: Der skal gives en advarsel, hvis det forsøges at booke en mand og en kvinde på samme værelse. Normalt registreres ikke CPR-nr. på skolehjemsgæster, men da disse oftest bookes på en plads med værelsesblokering, er det ikke det store problem. Pladser kan ikke dobbeltbookes. Ved booking kan man markere pladsens værelse som blokeret, således at der gives en advarsel ved forsøg på booking af flere pladser på samme værelse. Systemet foreslår default værelsesblokering ved booking af ÅUelever og kursister (AMU & IV). Dette hænger sammen med, at man i forbindelse med indkvartering af kursister og ÅU-elever, ofte bruger skolehjemmet som en slags hotel, og i den situation vil man normalt ikke indkvartere flere personer på sammen værelse. Hverken elever, kursister eller gæster kan dobbeltbookes, d.v.s. de enkelte bookinger pr. elev, kursist eller gæst skal være i ikke overlappende perioder. Hvis en elev, kursist eller gæst var booket ugen forinden den aktuelle booking skal starte, giver systemet besked herom, således at man om muligt kan booke på samme værelse. I forbindelse med administrationen af værelserne og bookingen er der følgende udskrifter som kan benyttes (på tværs af bookingstyper): A802 Værelsesoversigt: Udskriften giver et overblik over værelsessituationen i en given periode. På udskriften vises oplysninger om: Skolehjemsafdeling, værelsesnummer, pladsnummer, navn, uddannelse, speciale, skoleperiode, aktivitet, start- og slutdato og evt. værelsesblokering. A806 Fridagstilmelding: Udskriften benyttes til at elever og kursister kan meddele at de bor på skolehjemmet på fridage, hvor de som udgangspunkt ikke forventes at være tilstede. Udskriften viser en liste over personer og pladser, de er bookede på en bestemt dag. Det kan manuelt registreres, om eleven er tilstede, og listen bruges desuden til at vedligeholde dagsoplysningerne (pladsbooking) i vinduet Fridagsbooking (A266). 3 af 20

4 For hver af de bookede personer viser navn, skolehjemsafdeling, værelsesnummer og pladsnummer. Herefter følger fem felter, hvori det kan angives, om personen er tilstede på bookingdagen. A815 Køkkenliste: Udskriften giver en oversigt over antallet af tilstedeværende pr. dag. Oversigten er fordelt på fuldtidselever, kursister og gæster, så alle bookede personer er medregnet. A816 Hjemrejseliste: Udskriften viser, for et angivet skolehjem, i en givet periode, oplysninger om alle de beboere der flytter fra skolehjemmet hver enkelt dag. For hver dato i det valgte interval udvælges de beboere, hvis bookingperiode ophører dagen før, og som derfor skal aflevere deres nøgle. Ikke bookede elever kan medtages. A817 Ankomstliste: Udskriften viser, for et angivet skolehjem, i en givet periode, oplysninger om alle de beboere der flytter ind på skolehjemmet hver enkelt dag. For hver dato i det valgte interval udvælges de beboere, hvis bookingperiode starter den pågældende dag, og som derfor skal have udleveret deres nøgle. Ikke bookede elever kan medtages. A825 Velkomstbrev: Dette er ikke som sådan en udskrift men en flettefil, der kan benyttes som bruttotræk til en velkomstbrev skrevet i f.eks. Word. Flettefilen indeholder stamoplysninger om både skolen og eleven/kursisten. Velkomstbrevene kan sendes til de elever/kursister, der skal bo på skolehjem i en given periode. A826 Elevbrev: Dette er ikke som sådan en udskrift men en flettefil, der kan benyttes som bruttotræk til en velkomstbrev skrevet i f.eks. Word. Flettefilen indeholder stamoplysninger om både skolen og eleven/kursisten. Brevene kan sendes til de elever/kursister, der bor på skolehjem i en given periode. B307 Velkomstflettebrev til skolehjemselever Som navet siger er dette en flettefil der kan benyttes til at danne velkomstbreve i f.eks. Word. Forskellen på A825 og dette er at B307 kan udskrives til elever og kursister før de er bookede. Fuldtidselever Booking Grundlaget for booking af fuldtidselever på skolehjem er, at eleverne modtager undervisning på skolen og således er placeret på et skoleforløb. Skoledagskalenderen skal som udgangspunkt være opdateret/ajourført inden skoleforløbene oprettes og bookingerne foretages. Hvis der efterfølgende rettes i skoledagkalenderen skal der køres et batchjob B340 Genopretning efter ændring i skoledagskalender for at få rettet skoleforløbene og skolehjemsårselevbidragene til svarende til de nye skoledage. 4 af 20

5 Når man placerer en fuldtidselev på et skoleforløb skal der tages stilling til om eleven ønsker at bo på skolehjemmet, og om eleven er berettiget hertil. Det har betydning for om der udløses skolehjemsårselevtilskud til eleven (kun til berettigede), og derfor også hvor meget eleven skal betale for skolehjemsopholdet. Hvis eleven ønsker at bo på skolehjemmet skal der ved placeringen på skoleopholdet anføres Ja til skolehjem. Hvis eleven er berettiget til at bo på skolehjemmet og det er en uddannelse, der kan udløse skolehjemsårselevbidrag, skal der endvidere anføres Ja til skolehjemsårselev. Hvis der anføres Ja til skolehjem oprettes eleven automatisk som skolehjemselev og kan bookes på skolehjemmet. Bookningen af fuldtidselever sker på vinduet A259 Elevbooking (menu: Skolehjem - >Booking). På vinduet kan man oprette elevbookinger (interne og eksterne) samt se og behandle (booke) de modtagne bookingsanmodninger (fuldtidselever som ikke skal modtage undervisning på skolen men skal bo på skolehjemmet). Man fremsøger et skoleforløb, og de hertil knyttede elever fremkommer. Systemet vil selv foreslå en start- og slutdato for bookingen ud fra skoleforløbsplaceringen og en trimmevariabel (se nedenfor). Herefter kan eleven bookes ind på en skolehjemsafdeling, et værelse og en plads (sengeplads). De oplysninger om ÅE-rekvirent og evt. holdident, som findes på skoleforløbsplaceringen, gælder også for bookingen. Det betyder, at hvis en ÅE-rekvirent skal betale for elevens skoleforløb, skal ÅE-rekvirenten også betale for elevens evt. booking (hvis der udløses skolehjemsårselevbidrag). På vinduet er der plads til følgende oplysninger: Skoleforløb CPR-nr. Navn Note (markering af om der er nogen eksterne noter på eleven som har relevans for skolehjem) Booket J/N her vises med et kryds om eleven allerede er booket eller ej. bookingperiode. Oplysningen hentes fra bookingen, men kan dog være forskudt en dag afhængigt af en trimmevariabel på skolehjemmet: ElevAnkomst. Denne kan sættes til Dagen_før_undervisningsdag eller til Undervisningsdag. Herved kan man styre om bookingen skal starte en dag tidligere end undervisningen svarende til at eleven forventes at komme dagen før undervisningen starter og at forlade skolehjemmet den dag undervisningen slutter dvs. ikke overnatte den sidste dag. Oplysningen om bookingsperioden kan ændres af brugeren, hvis der er behov for det. Skolehjemsafdeling, her anfører man på hvilken skolehjemsafdeling eleven skal bookes. Værelsesnummer, her anføres man på hvilket værelse eleven skal bookes Pladsnummer, her anfører man på hvilken plads eleven skal bookes Værelsesblokering, her anfører man om der må bo andre på samme værelse. kan udfyldes med et Ja, som i så fald angiver, at der skal gives en advarsel, hvis der forsøges booket flere pladser på det givne værelse. Skolehjemsårselev, her vises oplysning om hvorvidt eleven kan udløse skolehjemsårselevbidrag. Forsørger. For eksterne elever kan denne oplysning ændres her! 5 af 20

6 Skolehjemsforsøgselev J/N Intern J/N. Oplysning om hvorvidt der er tale om en af skolens egen elev eller en ekstern elev. Vil, for elever som er udlånt til skolehjemmet, være N. Se nærmere om booking af elever udlånt til skolehjem i den særlige vejledning herom. Uddannelse (og version) Speciale Skoleperiode Skole (den skole eleven er udlånt fra). Gælder kun for eksterne elever. Ekstern opkrævningsgruppe som kun anvendes for eksterne elever. Formål. Et rent VIS-felt som kun anvendes for eksterne elever. Bemærkning (den bemærkning som evt. måtte være registreret på undervisningsskolen i forbindelse med afsendelsen af bookingsanmodningen). Gælder kun for eksterne elever. Når man har registreret oplysninger om skolehjemsafdeling, værelse og plads, trykkes på knappen Opret bookinger. Herved startes batchjobbet B226 Oprettelse af elevbookinger. Indtil batchjobbet er startet (der udskrives på skærmen når jobbet er startet) er skærmen låst. Afviklingen af selve jobbet kan tage ganske lang tid - afhængig af bookingperioden og belastning. Det kan kun anbefales at køre et bookingsjob ad gangen. Det anbefales ligeledes at følge afviklingen af batchjobbet på vinduet A102 Jobovervågning (menu: System->Jobs). Når batchjobbet er færdigt, er de pågældende elever bookede og oplysningerne herom vil fremgå af de respektive vinduer. Man kan fra vinduet navigere til en række andre vinduer, hvilket kan være en hjælp både ved oprettelsen af bookingerne og når man efterfølgende anvender vinduet: A259a Skolehjemsophold for elev. Vinduet Skolehjemsophold for elev viser en given elevs bookinger, idet det er muligt at markere enkelte dage, hvor eleven er enten fraværende (F) eller tilstede (T). Desuden kan en evt. værelsesblokering fjernes. I vinduet er det således muligt at ændre en eksisterende booking - fx ved at flytte en elev til en anden plads. Pladsbookinger kan desuden slettes ved at markere pladsbookingen og derefter slette dem med knappen Slet periode eller man kan ændre i start- og slutdatoen. A263 Ledige pladser(værelsesoversigt). Anvendes til at fremsøge oplysninger om en eller flere skolehjemsafdelingers værelser. Det er muligt at søge efter blokerede, ledige og beboede værelser. A587 Noter for person. Her er det muligt at se og oprette noter for en person. A946 Opkrævningsgrupper. Anvendes til at oprette eller fremsøge oplysninger om en bookingopkrævningsgruppes nummer, kortbetegnelse og betegnelse (anvendes kun for elever som er udlånt til skolehjemmet, dvs. elever der skal bo på skolehjemmet uden at modtage undervisning på skolen). A705 Elev med holdplaceringer. Vinduet benyttes med udgangspunkt i elever til at oprette, vedligeholde eller slette oplysninger om holdplaceringer for eleven. En skolehjemselev kan bookes i flere perioder, og hver periode repræsenteres af en elevbooking, der indeholder alle relevante oplysninger om den aktuelle booking. For hver dag i bookingperioden angivet i ElevBooking, bookes en plads på skolehjemmet 6 af 20

7 via PladsBooking. Der skal gives en advarsel, hvis en elev bookes udenfor den periode, hvor eleven er meldt til som skolehjemselev. Udgangspunktet for en skolehjemsbooking af en fuldtidselev, er skoleforløbsplaceringen, men det er trods advarslen muligt at booke en elev udenfor skoleforløbsplaceringen. Dette kan være aktuelt hvis en elev ønsker at bo på skolehjemmet nogle dage før og/eller efter skoleforløbet starter. Eleverne kan kun udløse skolehjemsårselevbidrag i den periode, hvor de er placeret på skoleforløbet. Der bookes for de dage, der er skoledage jvf. Skoledagskalenderen fra forløbsgruppe, som skoleforløbet tilhører. Det kan ske at elevadministrationen ændrer på oplysninger om eleven som har betydning for skolehjemsadministrationen f.eks. at eleven nu er forsørger eller at eleven stopper i et skoleforløb. Elevadministrationen og skolehjemsadministrationen på mange skoler arbejder delvist uafhængigt af hinanden. Derfor er det besluttet at ændringer i elevens oplysninger ikke automatisk medfører ændringer i elevens bookingsoplysninger, da dette i givet fald vil ske bag om ryggen på skolehjemsadministrationen. I stedet er der i systemet nogle flag som viser, om der er sket ændringer i bookingsgrundlaget, i forhold til de oplysninger som bookingen er oprettet på. Markeringen skal ske i følgende situationer: når der ændres i perioden (start- og slutdato) på ElevISkolefoløb, sætter systemet feltet Periode ændret til J i alle skolehjemselever tilknyttet dette ElevISkoleforløb. når der ændres i andre oplysninger, som har betydning for skolehjemsårselevberegningen. D.v.s. når der ændres i en eller flere af felterne Skolehjem, Skolehjemsberettiget eller Førsøger, sætter systemet feltet Beregningsgrundlag ændret til J i alle skolehjemselever tilknyttet dette ElevISkoleforløb. når en elev tilknyttet et ElevISkoleforløb udmeldes fra Uddannelsen, sætter systemet feltet Udmeldt til J i skolehjemselever tilknyttet dette ElevISkoleforløb. Dette er kun gældende for eksterne elever. Vinduet A827 Fuldtidselever med ændret grundlag (menu: Skolehjem->Skolehjemsårselever) giver et overblik over, hvilke skolehjemselever, der har fået ændret i grundlaget for deres booking. I vinduet kan eleverne fremsøges og herefter vises alle skolehjemselever med mindst én af markeringerne Periode ændret, Beregningsgrundlag ændret og/eller Udmeldt sat til Ja. Når en elevbooking opdateres sættes alle disse felter i den tilhørende Skolehjemselev til N. Derved markeres at de aktuelle ElevBookinger stemmer overens med grundlaget. Hvis Skolehjem i skolehjemselev sættes til N (via opdatering af ElevISkoleforløb) slettes Skolehjemseleven. Med mindre der er tilknyttet bookinger til denne, idet man i dette tilfælde slet ikke får lov at skrive N til skolehjem. Hvis eleven er booket sættes som nævnt ovenfor Ja i feltet Beregningsgrundlag ændret. Bookingsystemet danner grundlag for Indberetning af årselever skolehjem. Der henvises til den administrative vejledning herom. 7 af 20

8 Systemet indeholder en række udskrifter som kan benyttes i forbindelse med administrationen af bookinger af fuldtidselever: A803 Indkvarteringsliste: Udskriften giver en oversigt over elever eller kursister på et skoleforløb eller en aktivitet. På udskriften vises først oplysninger om Aktivitet eller Skoleforløb og derefter om uddannelse, speciale, skoleperiode eller aktivitet. For hver person vises der oplysninger om navn, skolehjemsafdeling, værelsesnummer og pladsnummer. Endelig afsluttes udskriften med et kvitteringsfelt. A810 Elevliste: Udskriften indeholder en liste over fuldtidselever (interne og eksterne) på et skoleforløb med oplysninger om elevstamdata og evt. bookinger. For hver elev i et skoleforløb vises oplysninger om elevens adresse, forsørgermarkeringer, markering af evt. forskel i varigheden af elevens skoleforløbsplacering og selve skoleforløbet. Desuden viser udskriften oplysninger om lærested, værge og booking. Elever, der ikke er skolehjemselever, markeres med en stjerne (*) i blokken med bookingsoplysninger. A821 Skoleforløbsoversigt for skolehjem: Udskriften viser en oversigt over skolehjemsregistreringer fordelt på aktive skoleforløb for interne og eksterne elever. For hvert skoleforløb udskrives oplysninger om uddannelse, speciale og start- og slutdato for skoleperiode. Desuden vises oplysninger om forventet og faktisk antal bookinger samt en række summeringer. Oprettelse af skolehjemsårselevbidrag Når der oprettes en booking på en elev i et skoleforløb, vil der for hver tirsdag eleven i den periode eleven bor på skolehjemmet og er i et skoleforløb, oprettes et Skolehjemsbidrag (SHJ-bidrag). SHJ-bidraget indeholder datoen der tælles på, elevens skolehjemsårselvbidrag om en tilskudsmærkekombination (TMK). For skolehjem kan der indberettes på de TMKer, der har typen Personer på Skolehjem (SKHJ). I den kategori er der tre forslag: U = Under 18 F = Forsørger A = Almindelig Når en elev bookes oprettes der automatisk et SHJ-bidrag for hver tirsdag eleven er booket. Til hvert SHJ-bidrag knyttes en TMK. Der kan kun knyttes TMKer af typen SKHJ til SHJ-bidraget. For at der kan oprettes et SHJ-bidrag skal eleven være skolehjemsberettiget og opfylde følgende på tirsdage i bookingperioden: På Uddannelsen er angivet J for skolehjemsårselev (ellers er det ikke muligt at anføre Ja til skolehjemsårselev) 8 af 20

9 På Skolehjemselev for eleven er angivet et J til både Skolehjem og Skolehjemsårselevberettiget. Tirsdagen ligger indenfor perioden for skoleforløbet angivet på Skolehjemselev. Elevens pladsbooking er markeret som Tilstede på tirsdagen Den efterfølgende onsdag er en skoledag. TMKerne tilknyttes efter nedenstående regler: Elever under 18 år anvender den primære TMK af typen SKHJ med Skolehjemsforslag = U ( Under 18) Elever, der er forsørgere og som er over 18 år, anvender den primære TMK af typen SKHJ med skolehjemsforslag = F (Alm. Forsørger) Elever, der ikke er forsørgere og som er over 18 år, anvender den primære TMK af typen SKHJ med Skolehjemsforslag = A (Alm. Fuldt betalende) Hvis der er tale om frafaldstruede elever skal følgende TMKer dog anvendes i stedet: SFBET for elever som betaler fuldt for skolehjemsopholdet SFFOR for elever som er forsørgere SFU18 for elever under 18 år Når der knyttes en TMK til et SHJ-bidrag tjekker systemet at TMKen er gyldig for den skoleperiode, som skoleforløbet for skolehjemseleven vedrører. Vinduet A267 Skolehjemsårselevbidrag (menu: Skolehjem->Skolehjemsårselever) viser skolehjemsårselevbidragene for den enkelte elev, og man kan manuelt ændre på tilknytningen af tilskudsmærkekombinationer. Bemærk at der med version 2.9 er indført et nyt felt Manuelt opdateret (J/N). Feltet udfyldes automatisk med J, når TMK en på et årselevbidrag ændres. Dette betyder, at jobbet C258 Genberegning af SHJ-bidrag (nyt job indført i version 2.9) KUN opdaterer bidragsstørrelsen og IKKE TMK en. Hvis feltet Manuelt opdateret er udfyldt med N opdateres TMK en også (hvis nødvendigt!) ved genberegning af skolehjemsbidrag. Der skal ske automatisk en genberegning af SHJ-bidragene for en elevs booking, når: eleven er markeret som fraværende på pladsbookingen på en tirsdag eller når elevbookingen ændres således at tirsdage indgår i ændringsperioden, f.eks. når en bookingsperioden forlænges. eleven markeres som forsørger skolehjemseleven får ændret forsørgermarkering Med version 2.9 er der indført en nyt batchjob til genberegning af SHJ-bidrag C258 Genberegning af SHJ-bidrag. Jobbet kører som 1. trin i skolehjemsårselevindberetningen (A834), men kan også bestilles manuelt fra jobbestillingsvinduet. Dette sikrer, at SHJ-bidragene til elevbooking er opdaterede inden Skolehjemsårselevindberetningen foretages. Udskriften A829 Grundlag for skolehjemsårselever viser såvel de enkelte elevers skolehjemsårselevbidrag som de Skolehjemsårselever, der ikke giver bidrag. For hver elev viser udskriften oplysninger om uddannelse, speciale, skoleperiode, skoleforløb, CPR- 9 af 20

10 nr., navn, skolehjemsafdeling, værelsesnummer, pladsnummer, bookingperiode, uddannelsesaftale, samt ja/nej til hvorvidt en elev er holdplaceret. For de elever der har givet skolehjemsbidrag i afgrænsningsperioden vises desuden antal uger og selve det bidrag, som eleven har givet. Bemærk endvidere at der fra version 2.9 er blevet indført kontrol af, om skolen er skolehjemsskole i hele indberetningsperioden. Oplysningen om, hvorvidt en skole er skolehjemsskole eller ej vedligeholdes centralt af UNI C (via EASY-F) på på baggrund af oplysninger fra Undervisningsminsteriet. Hvis skolen ikke er skolehjemsskole kan skolehjemsårselevindberetningen ikke gennemføres (der kommer besked herom i loggen). Opkrævning for fuldtidselever Grundlaget for at opkræve et gebyr er, at fuldtidseleven har været indkvarteret på et skolehjem. Bemærk at det er nok at eleven er oprettet som skolehjemselev dvs. med Ja til skolehjem i forbindelse med placeringen på skoleforløb. Selve bookingen har ingen betydning. De gebyrer der skal pålægges eleverne - i forbindelse med at de placeres på et skoleforløb - skal i forvejen oprettes på den forløbsgruppe skoleforløbet er tilknyttet. Dette gøres på vinduet A423 Gebyrer for forløbsgruppe (menu: Elevbetalinger->Gebyrer og opkrævninger), som er nærmere beskrevet nedenfor. At en elev arver et gebyr betyder at gebyroplysninger kopieres fra det GebyrPrRate, der er tilknyttet en forløbsgruppe, til OpkrævningPrRate for eleven. Det er muligt at oprette nye gebyrer, og ændre eller slette de arvede gebyrer. Ved oprettelse af en skoleforløbsplacering tilknyttes således de gebyrer der normalt skal betales for de elever, der følger dette skoleforløb. Ethvert gebyr oprettes enkeltvis pr. rate. Specielt for skolehjemsgebyrer gælder det, at der findes to forskellige typer svarende til om eleven er berettiget til at bo på skolehjemmet, og derfor kun skal betale en del af den fulde pris (svarende til at skolen her modtager et skolehjemsårselevbidrag), eller eleven ikke er berettiget til at bo på skolehjemmet, og derfor skal betale den fulde pris. Elever arver skolehjemsgebyrerne efter nedenstående regler: Kun elever med Ja til skolehjem kan arve Elever der er forsørgere, skal ikke arve. Hvis det på skoleperioden er anført at elever som er under 18 år ikke skal betale (feltet GebyrBetaling har værdien F), skal elever der er under 18 år ved begyndelse af det kvartal, hvor forfaldsdatoen på raten ligger, ikke arve. Dog gælder, at hvis der findes en uddannelsesaftale, skal skolehjemsgebyret alligevel arves, hvis forfaldsdatoen ligger i aftaleperioden. Hvis der er angivet Ja til skolehjemsårselev, skal der arves gebyret for skolehjemsberettigede. Hvis der er angivet Nej til skolehjemsårselev, skal der arves gebyret for ikke-skolehjemsberettigede. 10 af 20

11 Skolehjemsgebyrer lægges ind på forløbsgrupperne i vinduet A423 Gebyrer for forløbsgruppe (menu: Elevbetalinger->Gebyrer og opkrævninger). Mulige centrale gebyrtyper for skolehjemselever er: Skhber, skolehjemsgebyr berettiget. Eleven er berettiget til at bo på skolehjem og skolen modtager skolehjemsårselevbidrag. Eleven betaler derfor reduceret takst, eller slet intet. De elever der ikke skal betale er elever der er: Forsørgere Under 18 år og har en uddannelsesaftale Skhejb, skolehjemsgebyr- ej berettiget. Eleven er ikke berettiget til at bo på skolehjem og skolen modtager derfor intet skolehjemsårselevbidrag. Derfor skal eleven betale fuld takst for at bo på skolehjemmet. I forbindelse med oprettelse af gebyrer skal disse knyttes til lokale gebyrtyper, som oprettes på vinduet A421 Lokale gebyrtype (menu: Elevbetalinger->Kartoteker). De lokale gebyrtyper skal igen være knyttet til en central gebyrtype. Fra starten af vil der i systemet være oprettet lokale gebyrtyper svarende til hver af den centrale gebyrtyper, men skolen kan oprette andre lokale gebyrtyper hvis der er behov for det. I vinduet A425 Opkrævning for elev i skoleforløb kan man oprette og vedligeholde de Opkrævning pr. rate, der skal gælde for en elev i et givet skoleforløb. Blokken Opkrævninger pr. rate indeholder grundlaget for de gebyrer, der er blevet opkrævet eller skal opkræves for en given rate. Oplysningerne kan arves fra GebyrPrRate, eller de kan oprettes direkte vinduet. Det kan f.eks. være nødvendigt at rette raten og beløbet til, hvis eleven ikke følger hele skoleforløbet og således ikke skal betale fuldt gebyr. Det er ligeledes muligt her at angive hvem gebyret skal debiteres. Debitor kan være eleven selv, elevens lærested/virksomhed (hvis der er en uddannelsesaftale), eller en øvrig debitor. Hvis det er eleven selv eller lærested/virksomhed er debitortyperne følgende: P personen L lærestedet Ø øvrige Desuden kan man her anføre hvilken ØSE-konto opkrævning og betaling skal bogføres på. Oplysninger om debitor og ØSE-konto behøver man ikke at give med det samme, men de skal være registreret inden selve opkrævningen kan foretages. Hvis debitoren er eleven selv eller lærerstedet, behøver man ikke at anføre debitornummeret, men kan nøjes med at anføre debitortypen dvs. P for eleven (personen) eller L for lærestedet. Systemet véd så hvem det er, der skal opkræves, og vil selv sørge for at oprette vedkommende som debitor i EASY-Ø, hvis det ikke allerede er sket. Hvis det er en øvrig debitor der skal betale skal man dels anføre debitortypen Ø og desuden anføre et debitornummer som i forvejen findes i EASY-Ø. I blokken findes feltet Automatisk arvning. Er der angivet Ja i dette felt, betyder det, at ændringer i gebyrerne på forløbsgruppen automatisk skal arves af eleverne på skoleforløbet. Hvis der manuelt bliver ændret i en elevs gebyrer, bliver dette felt sat til nej for at indikere, at der er lavet en manuel ændring. Det betyder, at der ikke længere arves fra 11 af 20

12 GebyrPrRate for dette gebyr i denne rate. Hvis der er oprettet et specifikt gebyr for f.eks. en bestemt elev på et hold, vil dette felt ligeledes blive sat til nej af systemet. Det vil være muligt at ændre feltets værdi til automatisk arvning. Hvis der er behov for at oprette en ny debitor (typiske en øvrig debitor jf. ovenstående) eller data omkring en eksisterende debitor skal rettes til, kan dette ske i vinduet A431 Debitorkartotek, hvortil man kan navigere fra vinduet A425 Opkrævning for elev i skoleforløb. I debitorkartoteket kan man oprette og vedligeholde øvrige debitorer, og til at fremsøge eksisterende debitorer. Oplysningerne hentes fra EASY-Ø's debitorstamoplysninger i debitorkartoteket for debitorer af typen Øvrige. For alle andre debitorer hentes stamdata i EASY-A. Selve opkrævningen af de oprettede gebyrer sker ved hjælp af batchjobbet A438 Bestilling af elevopkrævninger. Jobbet bestilles på vinduet A101 Jobbestilling (menu: System->Jobs). Hvis ØSE-konto mangler på et gebyr, eller debitortypen er Ø og der ikke er anført noget debitornummer, kan opkrævningen ikke gennemføres. Det vil fremgå af loggen for jobbet. Vinduet A426 Manglende opkrævninger (menu: Elevbetalinger->Udførte opkrævninger) anvendes til at vise en oversigt over de gebyrer, der er forfaldet til betaling i den givne periode - dvs. uden at der er udskrevet en opkrævning. Det er således praktisk at benytte vinduet til at 'opdage' de opkrævninger, hvortil der ikke er knyttet en debitor, eller en ØSE-konto - og som derfor er blevet afvist i forbindelse med opkrævningskørslen. Det er desuden let at få et overblik over de opkrævninger, der blot ikke er foretaget. I vinduet A429 Opkrævede forløbsgebyrer (menu: Elevbetalinger->Udførte opkrævninger) kan skolen styre, hvordan gebyrer skal rettes og redigeres, hvis de ændres i forløbsgruppen og eleven allerede er opkrævet. Det kunne været tilfældet, hvis en elev tidligere er opkrævet, og gebyret efterfølgende ændres (i vinduet A423 Gebyrer for forløbsgruppe). Det administreres efter nedenstående regler: For elever der automatisk skal arve, foreslår systemet, at der arves, selvom der allerede er opkrævet. Undtaget er dog de elever, hvis slutdato på skoleforløbet ligger før forfaldsdatoen på det ændrede gebyr. For elever der ikke automatisk skal arve, men har individuelle gebyrer, foreslår systemet at der ikke arves. Vinduet A434 Betalingsoversigt pr. forløbsgruppe (menu: Elevbetalinger->Betalingsoversigter) anvendes til at vise oplysninger om allerede foretagne opkrævninger for den givne forløbsgruppe eller fremtidige opkrævninger for den givne forløbsgruppe. Kursister Grundlaget for skolehjemsbooking af en kursist er, at kursisten er placeret på en aktivitet. En booking af kursister vil altid vedrøre en AMU-kursist, en IV-kursist eller en ÅUelev, der oprettes i elevstamdata, og placeres på en aktivitet. 12 af 20

13 Booking Bookingen af kursister sker på vinduet A260 Kursistbooking (menu: Skolehjem- >Booking). På vinduet kan man fremsøge de kursister, der er placerede på den givne aktivitet i perioden. På vinduet kan den enkelte kursist bookes. Det er muligt at angive om værelset skal blokeres således at der ikke kan bookes andre på værelset (selv om der evt. er flere pladser i værelset). Desuden kan der anføres en debitortype og debitor og evt. nogle tekstoplysninger til brug ved fakturaen. Herefter kan kursisten bookes ind på en skolehjemsafdeling, et værelse og en plads (sengeplads). Systemet forslår start- og slutdato for bookingen på grundlag af aktivitetens start og slutdato evt. fratrukket én dag. Om der skal trækkes en dag fra styres ved hjælp af en trimmevariabel på skolehjemmet: ElevAnkomst. Denne kan sættes til Dagen_før_undervisningsdag eller til Undervisningsdag. Herved kan man styre om bookingen skal starte en dag tidligere end undervisningen svarende til om kursisten forventes at komme dagen før undervisningen starter og forlade skolehjemmet den dag undervisningen slutter dvs. ikke overnatte den sidste dag. Oplysningen om bookingsperioden kan ændres af brugeren, hvis der er behov for det. Der gives en advarsel hvis en kursist bookes udenfor start- & slutdato på aktivitetsplaceringen (dog under hensyn til evt. dagsforskydning). Når man har registreret oplysninger om de kursister som ønsker booket trykkes på knappen Opret bookinger. Herved startes batchjobbet B227 Oprettelse af kursistbookinger. Indtil batchjobbet er startet (der udskrives på skærmen når jobbet er startet) er skærmen låst. Afviklingen af selve jobbet kan tage ganske lang tid - afhængig af bookingperioden og belastning. Det kan kun anbefales at køre et bookingsjob ad gangen. Det anbefales at følge afviklingen af batchjobbbet på vinduet A102 Jobovervågning (menu: System->Jobs). Når batchjobbet er færdigt, er de pågældende elever bookede og oplysningerne herom vil fremgå af de respektive vinduer. Der genereres en pladsbooking udfra skoledagskalenderen, der er tilknyttet den aktuelle aktivitet. Pladsbookingen får default markeringen Tilstede på skoledage og på dage før skoledage, samt Fravær på fridage og søn- og helligdage. Vinduet giver mulighed for at navigere videre til følgende vinduer: A260a Kursistens bookinger som giver oplysninger om den enkelte booking af enten en kursist (AMU-kursist, ÅU-elev, IV-kursist) eller en skolehjemsgæst. A263 Ledige pladser. Anvendes til at fremsøge oplysninger om en eller flere skolehjemsafdelingers værelser. Det er muligt at søge efter blokerede, ledige og beboede værelser. A587 Noter for person. Her er det muligt at se og oprette noter for en person. A431 Debitorkartotek. I debitorkartoteket kan man oprette og vedligeholde øvrige debitorer, og til at fremsøge eksisterende debitorer. Oplysningerne hentes fra EASY- Ø's debitorstamoplysninger i debitorkartoteket for debitorer af typen Øvrige. For alle andre debitorer hentes stamdata i EASY-A. Fra A260 Kursistens bookinger er det muligt at navigere videre til følgende vinduer: 13 af 20

14 A260b Pladsbookinger for kursist som viser kursistens bookinger pr. dag. I dette billede er det muligt at ændre angivelsen af tilstede =T/ fraværende=f, samt at ændre i feltet værelsesblokering. A260c Bookingopkrævninger for kursist, hvor det er muligt at fremsøge og få overblik over kursistens bookingopkrævninger se afsnit opkrævning kursister Hvis der efterfølgende sker ændringer i en kursists start- og/eller slutdato på en aktivitetsplacering tilknyttet en booking, sker der ikke automatisk nogen ændring af bookingen. I stedet sætter systemet feltet Periode ændret til J. Se nærmer herom i afsnittet om ændring af booking af fuldtidselever. Når en Booking for en aktivitetsplaceret kursist opdateres sættes alle felter i den tilhørende GrundlagForBooking til N. Derved markeres at de aktuelle ElevBookinger svarer til grundlaget. Det registreres i GrundlagForBooking, hvis der sker ændringer i grundlaget for en booking for en aktivitetsplacering, således at berørte bookinger kan fremsøges og manuelt opdateres. Et GrundlagForBooking kan ikke være tilknyttet bookinger for forskellige aktivitetsplaceringer. Hvis en person, der er bookes via en aktivitetsplacering, flytter aktivitet, og den oprindelige aktivitetsplacering slettes, flyttes bookingen med til den nye aktivitetsplacering. Bemærk at det ikke er muligt at slette en kursist på en aktivitet, hvis kursisten er booket. A823 Aktivitetsoversigt for skolehjem er en udskrift, der viser en oversigt over skolehjemsregistreringer fordelt på AMU-kusister, ÅU-elever og IV-kurister. For hver aktivitetsplacerede elev/kursist udskrives oplysninger om: Uddannelse, speciale og start- og slutdato for aktivitet. Desuden vises oplysninger om forventet og faktisk antal bookinger samt en række summeringer. I vinduet A275 Bookinger for kursist (menu: Skolehjem->Skolehjemsophold) findes en oversigt over en kursists bookinger i en given periode. Det er desuden muligt at redigere i de eksisterende oplysninger. I blokken Aktivitetsplaceringer knyttes oplysninger om Personer og Aktiviteter sammen. I blokken Bookinger findes oplysninger om den enkelte booking af enten en kursist eller en skolehjemsgæst. Fra vinduet er det muligt at navigere videre til følgende vinduer: Pladsbookinger, A275a Pladsbookinger for kursist Opkrævning, A275b Bookingopkrævninger for kursist Systemet indeholde en række udskrifter som kan benyttes i forbindelse med administrationen af bookinger af kursister: A803 Indkvarteringsliste: Udskriften giver en oversigt over elever eller kursister på et skoleforløb eller en aktivitet. På udskriften vises først oplysninger om Aktivitet eller Skoleforløb og derefter om uddannelse, speciale, skoleperiode eller aktivitet. For hver person vises der oplysninger om navn, skolehjemsafdeling, værelsesnummer og pladsnummer. Endelig afsluttes udskriften med et kvitteringsfelt. A812 Kursistliste: 14 af 20

15 Udskriften viser kursister tilknyttet en aktivitetsplacering og med stamoplysninger om kursister og evt. bookinger. For hver kursist viser oplysninger om kursistens adresse og en markering af evt. forskel i varigheden på elevens aktivitetsplacering og selve aktiviteten. Desuden viser udskriften oplysninger om: Lærested og booking. Kursister, der ikke bor på skolehjem, markeres med en stjerne (*) i blokken med bookingoplysninger. A823 Aktivitetsoversigt for skolehjem: Udskriften viser en oversigt over skolehjemsregistreringer fordelt på AMU-kusister, ÅU-elever og IV-kurister. For hver aktivitetsplacerede elev/kursist udskrives oplysninger om uddannelse, speciale og start- og slutdato for aktivitet. Desuden vises oplysninger om forventet og faktisk antal bookinger samt en række summeringer. Opkrævning af kursister Grundlaget for at opkræve et gebyr for indkvartering på skolehjem er, at kursisten har været indkvarteret på et skolehjem. Opkrævningen af kursister sker på baggrund af kursisternes booking og ikke på baggrund af aktivitetsplaceringen. Systemet tilknytter et skolehjemsgebyr til hver enkelt kursist, som kan ses på vinduet A260c Bookingopkrævninger for kursist. Gebyret oprettes i forbindelse med bookingen af kursisten. Beløbet beregnes på baggrund af antallet af dage kursisten bookes. Pr. bookingsdag betales en pris pr. overnatning for kursister svarende til oplysningen på den tilsvarende skolehjemsafdeling (den værelset er tilknyttet). Hvis der er tale om et kursus, hvor det er arrangøren der skal betale (dvs. debitortypen er Ø) anvendes i stedet prisen for arrangører. Når opkrævningen skal finde sted kan systemet p.t. ikke finde skolehjemsgebyrerne, som er tilknyttet den enkelte kursist og disse opkræves derfor ikke. Indtil dette er rettet må man anvende en anden, mere besværlig metode: I vinduet A275b Bookingopkrævninger for kursist kan beløb, der skal opkræves for en given kursists ophold på skolehjem findes. På vinduet A424 Opkrævninger for aktivitetsplacering (menu: Elevbetalinger- >Gebyrer og opkrævninger) kan den givne kursist fremsøges, og i blokken Opkrævninger pr. rate kan tilknyttes et gebyr af typen diverse og et beløb og en rate der stemmer overens med oplysningerne fra A275b Bookingopkrævninger for kursist. I tilfælde af at man har en aktivitet, hvor næsten alle kursisterne skal bo på skolehjem i den samme periode kan man i stedet tilknytte et gebyr af typen diverse aktiviteten med et beløb som svarer til det næste alle kursisterne skal betale. For de kursister som ikke skal bo på skolehjemmet eller skal bo i en anden periode må man så efterfølgende slette eller rette gebyret. Opkrævning af gebyrer for indkvartering af kursister på skolehjem, rettes mod en debitor. Der kan anvendes følgende typer af debitorer: P for personer dvs. der er kursisten selv der skal betale L for at lærestedet/virksomheden skal betale (benyttes ved IV-kurser hvor der er registreret en virksomhed som arrangør) 15 af 20

16 Ø det er en øvrig debitor der skal betale. I vinduet A431 Debitorkartotek (menu: Elevbetalinger->Kartoteker) kan man oprette og vedligeholde øvrige debitorer, og fremsøge eksisterende debitorer. Oplysningerne hentes fra EASY-Ø's debitorstamoplysninger i debitorkartoteket for debitorer af typen Ø. Gæster Booking Det er muligt at booke gæster dvs. personer som hverken er elever eller kursister. Bookingen af gæster er noget anderledes end for elever og kursister, fordi der ikke i forvejen findes nogen oplysninger om i hvilken periode bookingen skal ske. Til en booking kan der være en arrangør af et arrangement, som personer er booket til. Arrangøren kan være et firma, en forening eller lign. Bookingen af gæster sker i vinduet A261 Gæstebooking (menu: Skolehjem->Booking). Bookingen af gæster sker uden tilknytning til undervisningsaktiviteter på skolen. Man kan enten fremsøge en allerede oprettet gæst eller oprette en ny gæst. En evt. arrangør kan fremsøges, og tilknyttes bookingen. Der kan oprettes bookinger for en gæst i flere uafhængige perioder. Skolehjemsgæster bookes med Tilstede -markering på alle pladsbookinger i hele perioden (uanset om disse er skoledage eller ikke, da der ikke er tilknyttet nogen skoledagskalender), som angives i start- og slutdatoen for bookingen. Fra vinduet er det muligt at navigere til følgende vinduer: Ledige pladser, A263 Værelsesoversigt Bookinger, A261a Gæstens bookinger Arrangør, A942 Arrangør Fra A261a Gæstens bookinger kan man navigere videre til pladsbookinger, A261b Pladsbookinger for gæst. På vinduet A276 Bookinger for gæst (menu: Skolehjem->Skolehjemsophold) findes oplysninger om en given gæst (person), samt oversigt over denne gæsts bookinger i en given periode. Det er desuden muligt at redigere i de eksisterende oplysninger. Fra vinduet kan man navigere til: A276a Pladsbookinger for gæst, som viser de enkelte pladsbookinger for en given booking af en gæst. A276b Bookingopkrævninger for gæst, som viser de enkelte gebyrtyper, beløb og rater mv. for en given gæst, der er booket ind på skolehjemmet. Udskriften A804 Gæsteindkvartering giver et overblik over de gæster, hvis bookinger begynder i en given periode. På udskriften vises oplysninger om: CPR-nr., navn, skolehjemsafdeling, værelsesnummer, pladsnummer samt start- og slutdato. Desuden er der et blankt felt til notering af nøgleudlevering. 16 af 20

17 Opkrævning for gæster Opkrævning for gæster håndteres i bookingsystemet. Grundlaget for opkrævning af et skolehjemsgebyr er, at gæsten har været indkvarteret på et skolehjem, og at gæsten har et cpr-nummer Opkrævningen af gæster sker på baggrund af gæsternes booking. Systemet tilknytter et skolehjemsgebyr til hver enkelt gæst, som kan ses på vinduet A276b Bookingopkrævninger for gæst, der nås via vinduet A276 Bookinger for gæst (menu: Skolehjem-> Skolehjemsophold). Dette gebyr beregnes på baggrund af bookingsperioden. Inden der kan foretages en opkrævning for en gæst, skal der tilknyttes en debitor og en ØSE-konto til bookingopkrævningen. På vinduet A276b Bookingopkrævninger for gæst er det muligt at redigere i oplysningerne. Vinduet har følgende felter: gebyrtype rate beløb forfaldsdato ØSE-konto Debitortype P = person L = lærested Ø = øvrig debitor Debitornummer automatisk arvning - er der angivet J i dette felt, betyder det, at ændringer i beløbet automatisk skal arves fra GebyrPrRate. Hvis der manuelt bliver ændret, bliver dette felt sat til nej for at indikere, at der er lavet en manuel ændring. Det betyder, at der ikke længere arves fra GebyrPrRate for dette gebyr i denne rate. Hvis der er oprettet et specifikt gebyr for f.eks. en bestemt elev på et hold, vil dette felt ligeledes blive sat til nej af systemet. Det vil være muligt at ændre feltets værdi til automatisk arvning. Standard værdien for feltet er ja. Dette er grundlaget for beløb, der skal betales eller er betalt for et gæsteophold på skolehjemmet. Når en booking foretages hentes beløb for logi fra pladsgebyrer fastlagt for skolehjemsafdelingen. Er der flere summeres disse. Efterfølgende kan beløbet ændres manuelt. Efter der er kørt et opkrævningsjob, vil ændringer af opkrævningsbeløbet give anledning til oprettelse af en ny bookingopkrævning indeholdende differencen mellem det opkrævede beløb og det nye beløb. Via batchjobbet A940 Bestilling af gæsteopkrævninger bestilles opkrævninger af bookede gæster. Jobbet bestilles på vinduet A101 Jobbestilling (menu: System->Jobs). Hvis ØSE-konto mangler på et gebyr, eller debitortypen er Ø og der ikke er anført noget debitornummer, kan opkrævningen ikke gennemføres. Det vil fremgå af loggen for jobbet. Når batchjobbet er afviklet er der dannet et antal fakturaer og der overføres samti- 17 af 20

18 dig data til ØSE, som skal danne grundlag for bogføring. Når bogføringen er sket korrekt udskrives fakturarerne. Alt efter om gæsten bor på skolehjemmet helt individuelt eller om gæsten bor på skolehjemmet som led i et arrangement med en arrangør tilknyttet, kan man på forskellige vinduer fremsøge oversigter med bookingopkrævninger. I vinduet A950 Opkrævninger pr. gæst (menu: Skolehjem->Skolehjemsbetalinger) vises bookingopkrævningerne for en gæst. En given gæst kan fremsøges med CPR-nummer og navn. Og herefter vises herefter, hvilke bookinger den pågældende gæst har foretaget, og ved valg af en af disse bookinger vil man få vist de(n) tilknyttede gebyrtype(r), beløb, ØSE-konto samt debitortype og -nummer m.v. Det er muligt at ændre gebyret for en gæst, der tidligere er blevet opkrævet. I vinduet A951 Opkrævninger pr. arrangør (menu: Skolehjem->Skolehjemsbetalinger) vises bookingopkrævningerne foretaget af en arrangør. En given arrangør kan fremsøges med arrangørnummer, arrangørnavn og henholdsvis for- og efternavn på kontaktpersonen. Herefter vises, hvilke bookinger den pågældende arrangør har foretaget, og ved valg af en af disse bookinger bliver der vist de(n) tilknyttede gebyrtype(r), beløb, ØSE-konto samt debitortype og -nummer mv. I vinduet A279 Opkrævninger for booking (menu: Elevbetalinger.->Skolehjemsbetalinger) vises bookingopkrævningerne for en gæst på skolehjemmet. En given periode kan fremsøges og derefter vises oplysninger om sidste betalingsdato samt CPR-nummer og navn på personen. Herefter vises de tilknyttede gebyrtyper, beløb, ØSE-konti og debitornummer mv. Eksterne elever Det er muligt for en skole at anmode en anden skole om, at nogle elever kan bo på den anden skoles skolehjem, selv om elverne ikke skal modtage undervisning på den anden skole. Dette kaldes udlån til skolehjem i form af en bookingsanmodning. På skolehjemmet betegnes det som booking af eksterne elver. Der henvises til den administrative vejledning om Udlån til skolehjem. Planlægning For at skolehjemmet kan administrere værelserne og pladserne optimalt og have flest mulige værelser og pladser booket hele tiden, er systemet indrettet således, at det er muligt at booke elever, kursister og gæster udfra en forventning om at de skal bo på skolehjemmet i den angivne periode. Også selvom det er langt ude i fremtiden og slet ikke fast besluttet endnu. Det kunne f.eks. være i forbindelse med at man skal beslutte, hvorvidt et AMU-kursus skal køre på et givet tidspunkt. Hvis man i den forbindelse booker alle kursister, der skal bo på skolehjemmet som forven- 18 af 20

19 tede bookinger, og kan se, at det ikke kan lade sig gøre, kan man beslutte at kurset skal køre på et andet tidspunkt at man allerede før sommerferien har en ide om, hvor mange fuldtidselever der er berettiget til at bo på skolehjem, og kan derved booke dem som forventede indtil der foreligger endeligt tilsagn om, at de skal bo på skolehjem at en arrangør gerne vil vide om det kan lade sig gøre at booke et antal gæster på forhånd, således at han er sikret pladserne inden han ved helt fast, hvor mange gæster han kommer med. Hvis man arbejder konsekvent med forventede bookinger er det lettere at overskue, hvor mange pladser der er ledige og derved sørge for at leje værelserne ud på hotelbasis. Så kan man ud i fremtiden se, hvor mange værelser der efter al sandsynlighed er til rådighed som hotel, og evt. annoncere med dette, eller man kan se at det kan blive nødvendigt at søge pladser på andre skolehjem. Planlægningen sker ved hjælp af såkaldte forventede bookinger. I vinduet A274 Forventet booking kan man registrere, at der i den kommende periode forventes at skulle bookes et givet antal værelser og pladser - evt. på en given skolehjemsafdeling. Det er muligt at indtaste oplysninger om antallet af forventede personer og pladser i en given periode, når et skoleforløb er fremsøgt. Det er desuden muligt at registrere oplysninger på Aktivitet, Arrangør eller Forventede eksterne, for at angive, hvorfra personerne forventes at komme. Hver forventet booking tilknyttes på en af følgende måder: fuldtidselever, der tilknyttes et antal forventede elever pr. skoleforløb. ÅU-elever, der tilknyttes et antal forventede elever pr. hold AMU-kursister, der tilknyttes et antal forventede kursister pr. AMU-kursus IV-kursister, der tilknyttes et antal forventede IV-kursister pr. IV-aktivitet Gæster, der tilknyttes et antal forventede gæster pr. arrangør eksterne elever, der tilknyttes et antal eksterne elever pr. skoleforløb For hver forventet booking angives det forventede antal personer, der skal bookes og det forventede antal pladser, disse vil optage. Derved kan der tages højde for bookinger med værelsesblokering. Fra vinduet A274 Forventet booking kan navigeres til vinduet A942 Arrangør. Dette vindue kan anvendes til at registrere eller fremsøge stamdata om en given arrangør. En arrangør kan fx være et firma eller en forening, der i en given forbindelse lader sine kursister overnatte på skolehjemmet. Systemet indeholder nogle udskrifter som kan benyttes i forbindelse med planlægningen af anvendelsen af skolehjemskapaciteten: A809 Forventet belægning pr. dag: Udskriften viser en oversigt over forventede bookinger fordelt på fuldtidselever, forventede eksterne, AMU-kursister, IV-deltagere, ÅU-elever og gæster i en given periode. Se nærmere om grundlaget for denne udskrift under planlægning. 19 af 20

20 Der udskrives en oversigt pr. dag og for hver dag angives kapaciteten - dvs. summen af ikke lukkede pladser på dagen, samt differencen mellem kapaciteten og det forventede antal bookede pladser. A819 Belægningsplan: Belægningsplan er en udskrift, der viser, hvor mange af skolens elever og kursister, der forventes at skulle bo på skolehjem i en given periode. Her kan man sammenligne forventninger om bookinger med faktiske bookinger. For hver uge udskrives optællinger af: Forventet antal fuldtidselever, antal ekstern, antal AMU-kursister, antal IVkursister, antal ÅU-elever og antal gæster. Antallet af de faktisk bookede elever/kursister fordelt på køn. Antallet af interne og eksterne pladser, fraregnet lukkede i hele ugen Antallet af pladser, fraregnet forventede bookinger. Antallet af pladser, fraregnet bookede pladser. Antallet af forventede bookede pladser, fraregnet bookede pladser. A820 Skolehjemsbelægningsoversigt: Denne udskrift er en grafisk repræsentation af nogle af de samme oplysninger som gives i udskriften A819 Belægningsplan. Udskriften er således lige som A819 et planlægningsredskab til at vurdere kapaciteten af skolehjemmet set i forhold til de forventede og faktiske bookinger. For hver uger vises oplysninger om: Samlet kapacitet af interne skolehjemsafdelinger Forventet belægning Faktisk belægning 20 af 20

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Elevbetalinger, elever, kursister. Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske

Elevbetalinger, elever, kursister. Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske Elevbetalinger, elever, kursister og gæster på skolehjem, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 2.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 2.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Skolehjem. Sidst opdateret maj 2016

Skolehjem. Sidst opdateret maj 2016 Skolehjem Sidst opdateret maj 2016 Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på skoleforløb

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

EAN-numre og E-debitorer

EAN-numre og E-debitorer EAN-numre og E-debitorer 20-03-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Debitorer... 1 2: Debitortyper og værdilister... 3 3: Aktivitetsplaceringer og debitorer... 4 4: Gebyrer...

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Individuelle betalinger

Individuelle betalinger Individuelle betalinger 20-03-2014/version 2.0/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Grundlag for individuelle betalinger... 2 2: Gebyrer... 2 3: Individuelt betalingsgrundlag... 4 4:

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A EUD konference 28. og 29. september 2015 Side 1 Hvorfor? Som følge af ændring af loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indføres

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Der er indgået aftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale mellem København NORD Lundtoftevej 93 2800

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/-

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Skolens elevtilgang og elevbestand 2015 Masterfilen fra Danmarks Statistik med elevbestanden fra 1. oktober 2015 henter I ind i SIS. De lokale institutioner

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere