Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj"

Transkript

1 Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG antal rum BLIVER minimum 1 rum mere end antallet af hustandsmedlemmer, OG huslejefrhøjelse pga. arealstigning udgør max. 15 % af nuværende husleje. Bligen får samme antal rum eller flere antal rum, OG huslejefrhøjelse pga. arealstigning udgør max 15 % af nuværende husleje. Princip fr, hvrnår bebere KAN flytte blig (lejers valg) (midlertidig eller permanent genhusning) Bligen får færre antal rum, g antal rum ikke får 1 værelse mere end antal hustandsmedlemmer Bligen får samme eller flere antal rum Og huslejefrhøjelse pga. arealstigning ver 15% af nuværende husleje Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte til en anden blig (permanent genhusning) Nedlagte lejemål Senarier Bligen nedlægges Lejer SKAL flytte blig (bligselskabets krav) Lejer KAN flytte blig (lejers valg) Lejer SKAL flytte til anden blig (nedlægning) Bligen får samme antal rum g samme antal m 2 Bligen får samme antal rum, men flere antal m 2 Huslejefrøgelsen pga. arealstigning er UNDER 15 % af nuværende husleje Huslejefrøgelsen pga. arealstigning er 15 % ELLER DEROVER af nuværende husleje Bligen får samme antal rum, men færre antal m 2 Bligen får flere rum, men samme antal m 2 Bligen får flere rum, g flere antal m 2 Huslejefrøgelsen pga. arealstigning er UNDER 15 % af nuværende husleje. Huslejefrøgelsen pga. arealstigning er 15 % ELLER DEROVER af nuværende husleje. Bligen får flere rum men færre m 2 Bligen får færre antal rum, men samme antal m 2 husstandsmedlemmer + 1 skal være lig med/mindre husstandsmedlemmer er lig med/større end antallet

2 end antallet af af 2 persner skal flytte blig, der ændres fra 4 rum til 3 1 persn skal flytte blig, der ændres fra 4 rum til 2 eller 3 1 persn skal flytte blig, der ændres fra 3 rum til 2 2 persner kan vælge samme blig, der ændres fra 4 rum til 2 2 persner kan vælge samme blig, der ændres fra 3 rum til 2 3 eller flere persner kan vælge at flytte blig, der ændres fra 4 rum til 2 eller 3 husstandsmedlemmer + 1 skal være lig med/mindre end antallet af husstandsmedlemmer er lig med/større end antallet af Bligen får færre antal rum, g færre antal m 2 2 persner skal flytte blig, der ændres fra 4 rum til 3 1 persn skal flytte blig, der ændres fra 4 rum til 2 eller 3 1 persn skal flytte blig, der ændres fra 3 rum til 2 2 persner kan vælge samme blig, der ændres fra 4 rum til 2 2 persner kan vælge samme blig, der ændres fra 3 rum til 2 3 eller flere persner kan vælge at flytte blig, der ændres fra 4 rum til 2 eller 3 Bligen får færre antal rum, g flere antal m 2 husstandsmedlemmer + 1 skal være lig med/mindre end antallet af 2 persner skal flytte blig, der ændres fra 4 rum til 3 1 persn skal flytte blig, der ændres fra husstandsmedlemmer er lig med/større end antallet af 2 persner kan vælge samme blig, der ændres fra 4 rum til 2 2 persner kan vælge samme blig, der

3 4 rum til 2 eller 3 1 persn skal flytte blig, der ændres fra 3 rum til 2 OG SAMTIDIG: Huslejefrøgelsen pga. arealstigning er UNDER 15 % af nuværende husleje ændres fra 3 rum til 2 3 eller flere persner kan vælge at flytte blig, der ændres fra 4 rum til 2 eller 3 OG SAMTIDIG: Huslejefrøgelsen pga. arealstigning er 15 % ELLER DEROVER af nuværende husleje Der er lejemål, hvr lejer i lejekntrakten accepterer de planlagte ændringer i lejemålet med hensyn til antal rum/m 2

4 Principper fr PERMANENT genhusning Tilføjelse/uddybning er angivet med rød skrift. Tidsplan Gård 1 Gård 2 Gård 3 Gård 6 Gård 5 Gård 4 Tilbud m permanent blig Vi har pfyldt krav m antal tilbud, når vi har tilbudt 1 blig, svarende til lvens krav. Vi tilbyder - så vidt det er muligt - en blig ud fra lejers ønske, gså hvis lejer ønsker en blig i anden afdeling. Begrundelse: Vi kan kmme ud i at vi tvinger flere end højst nødvendigt til at fraflytte afdelingen, frdi vi tvinger andre til at blive på Fruehøj dette kan frigøre bliger på Fruehøj til brug fr senere genhusning. Vi har pligt til at genhuse alle lejere, vi må derfr ikke begrænse s så meget, at vi risikere at stå med lejere uden blig, frdi vi priritere intern prykningsventeliste fran genhusning. Samtidig med tilbud m permanent blig, sendes psigelse på grund af mbygning eller nedlæggelse. Pririteringsliste fr tildeling af permanent blig 1. priritet: Lejere, sm indenfr 6 måneder, skal psiges pga. mbygning/nedlæggelse, g sm på grund af handicap/gangbesvær kræver, at der tages hensyn til etage srteret efter længste ubrudte b peride dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. 2. priritet: Lejere, sm indenfr 6 måneder, skal psiges på grund af mbygning/nedlæggelse, g hvr nuværende blig har max samme etage sm permanent blig srteret efter længste ubrudte b peride dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. 3. priritet: Lejere, sm indenfr 6 måneder, skal psiges på grund af mbygning/nedlæggelse, g hvr nuværende blig, har højere etage - srteret efter længste ubrudte b peride dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. 4. priritet: Lejere, sm mellem 6-12 måneder, skal psiges på grund af. mbygning srteret efter længste b peride dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. 5. priritet: Anviste lejere af Herning Kmmune. 6. priritet: Ansøgere med frtrinsret jf. aftale med Herning Kmmune, f.eks. pendlere. 7. priritet: Lejere på Fruehøj (b peride minimum 1 år) dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. 8. priritet: Lejere hs Bligselskabet Fruehøjgaard (b peride minimum 1 år) dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. 9. priritet: Lejere hs FællesB g BMidtvest (b peride minimum 1 år) dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. 10. priritet: Eksterne ansøgere dg pririteres børnefamilier ved 4-5 rums. Kvalitet g udstyr i permanent genhusningsblig Permanent genhusningsblig er af passene kvalitet, udstyr g beliggenhed, når: Kvalitet: Alle selskabets bliger er af minimum samme kvalitet sm Fruehøj, dermed er alle af passende kvalitet. Udstyr: Alle selskabets bliger har minimum samme mængde udstyr sm Fruehøj, dermed er alle af passende udstyr. Beliggenhed:

5 Etage: Samme etage sm nuværende blig sm udgangspunkt dg pririteres lejere med handicap/gangbesvær til stuelejligheder g alternativt 1. sal, såfremt nuværende blig er beliggende st. eller 1. sal. Område: Herning By sm udgangspunkt, men i yderste knsekvens Hammerum, Tjørring g Gjellerup hvis alle andre muligheder er frsøgt (Vi har pligt til at genhuse alle lejere, vi må derfr ikke begrænse s så meget, at vi risikere at stå med lejere uden blig). Køle-/fryseskab er lejers egen, g medtages, hvis lejer genhuses permanent på Fruehøj dg kun såfremt renveringen ikke mfatter køle-/fryseskab. Tidsbegrænset lejeaftaler Bliger, sm tilbagehldes til brug fr permanent genhusning, frsøges genudlejet på tidsbegrænset lejeaftaler. Bliger sm nedlægges, genudlejes på tidsbegrænset lejeaftale, fr at mindske antallet af permanente genhusninger Bliger sm ændres væsentlig i rum g m2 (defineres senere) genudlejes på tidsbegrænset lejeaftaler indtil bligen renveres, fr at mindske antallet af permanente genhusninger. Tidsbegrænset lejeaftaler frsøges genudlejet indtil b periden er minimum 4 måneder. Fraflytter frigøres 14 dage efter fraflytning. Hvis lejer er blevet psagt g genhuset permanent, laves en individuel vurdering af, m der skal ske en minimums istandsættelse, sm betales af afdeling/byggeriet, fr at få bligen genudlejet tidsbegrænset. Tidsbegrænset genudlejning afhænger af, hvr meget istandsættelse der skal til, samt hvr lang tid bligen skal stå i tmgang. En blig beregnet til genhusning (permanent eller midlertidig) kan KUN UDLEJES TIDSBEGRÆNSET! Dette gælder gså fr interne bebere på Fruehøj (sm kunne være interesseret, g sm derved kunne afgive egen blig til genhusning). Kælderrum Lejere sm genhuses permanent i Afdeling Fruehøj, har ret til at behlde nuværende ekstra kælderrum, såfremt de består efter renveringen, ellers psiges de med 1 mdr. varsel jf. lven. Ekstra kælderrum tilbagehldes til erstatning fr kælderrum sm nedlægges. Dg kun til lejere, sm genhuses på Fruehøj. Kælderrum, sm tilhører nedlagte lejemål, tilbagehldes til erstatning fr nedlagte ekstra kælder Dg kun til lejere, sm genhuses på Fruehøj. Garager Lejere sm genhuses permanent i afdeling Fruehøj, har ret til at behlde nuværende garage. Fraflytning g frigørelsesdat Lejere af bliger sm hldes tilbage til brug fr permanent genhusning har 3 måneders psigelsesvarsel mens lejere sm har fraflytningsdat g fremefter frigøres 14 dage efter fraflytning. Hvis lejer psiger sin blig i periden, fra psigelse på grund af mbygning/nedlæggelse er sendt g til 1,5 mdr. før kntraktblig er renveret, frigøres fraflytter 14 dage efter fraflytning.

6 Tilbud g lejekntrakt til kmmende lejere Ledige bliger sm jf. principbeslutning mkring tlerancetærskel ændres så væsentligt, at lejer kan kræve permanent genhusning, frsøges genudlejet, med aftale m at lejer midlertidig genhusning. Lejer får, i tilbud g kntrakt, plyst m fremtidige frhld, sm m 2, rum g husleje. Indskud Nuværende indskud verflyttes til permanent blig, lejer betaler eventuel difference. Undtaget er: Udlæg er fretaget i indestående indskud. Beberindskudslån. Kautin til banklån. (Vi undersøger m Kmmunen tillader at verflytte beberindskudslån/kautin til permanent blig. I så fald ændres beslutningen til at indskud gså verflyttes i disse tilfælde men ved udlæg er det ikke muligt). Differencen på indestående indskud g indskud på permanent blig, kan afdrages via husleje ver maximalt 3 antal måneder. Overtagelsesdat på permanent blig Lejer skal have minimum 3 hverdage fra vertagelse af permanent blig, til de skal være helt ude af psagte kntraktblig. Lejere, sm genhuses permanent, betaler leje mv. i permanentblig fra vertagelsesdagen, g frigøres samme dag fra nuværende blig. Overtagelsesdat på permanent blig er minimum 3 måneder efter lejer er psagt, med mindre bligen først er ledig senere. Hvis bligen er klar før, afgør lejer m flytning sker før. Fraflytter af den tilbudte blig, frigøres 14 dage efter fraflytning. Flyttefirma Kntrakt indgås med flyttefirma, sm flytter møbler g indb, samt stiller flyttekasser/silkepapir mv til rådighed. Lejer skal selv pakke indb ned g ud af flyttekasser undtaget særlige tilfælde, hvilket afgøres af genhusningsknsulenten. Tilkøb af hjælp Lejer kan tilkøbe hjælp til nedtagning/psætning af lamper hs flyttefirmaet. Bligselskabet frhandler en pris i udbud. Lejer kan tilkøbe hjælp til at få adskilt g samlet møbler mv hs flyttefirmaet. Bligselskabet frhandler en pris i udbud. Lejer kan tilkøbe hjælp til ned- g udpakning hs flyttefirmaet. Bligselskabet frhandler en pris i udbud. Refusin af flytteudgifter Følgende er rimelige dkumenterede flytteudgifter, sm dækkes af flyttesagen:

7 Flyttemand til flytning af indb/møbler. Flyttekasser g silkepapir. Lejers dkumenterede udgift fr flytning af nuværende fastnettelefn (Kpi af faktura). Lejers dkumenterede udgift fr flytning af nuværende Internetfrbindelse (Kpi af faktura). Hjælp til ned- g udpakning af indb, fr lejere med særlige behv, sm ikke kan få familie, venner mv. til at hjælpe. Særlige behv afgøres af genhusningsknsulent, samt md frevisning af lægeerklæring. Aflæsningsgebyr Techem. Tilslutningsgebyr til YuSee i permanentblig, såfremt lejer er nuværende kunde hs YuSee (Kpi af faktura). Nedtagelse af parabl i kntraktblig, samt genpsætning af nuværende parabl i permanent blig. Af installatin af nuværende hårde hvidevarer (pvaskemaskine, vaskemaskine g tørretumbler) samt genpsætning i permanent blig. Listen er udtømmende lejer dækker andre udgifter. Kmpensatin Kmpensatin gives på kr , såfremt lejer genhuses i en blig på Fruehøj, sm endnu ikke er renveret g dermed skal genhuses igen. Istandsættelse af blig uden genhusning Hvis lejer fraflytter sin blig - uden genhusning - fra vi har psagt lejer g indtil kntraktblig skal være fraflyttet, skal lejer ikke betale evt. nrmalistandsættelse af lfter g vægge, sm ikke istandsættes under renveringen. Denne udgift dækkes af afdelingen. (Det frmdes at alle lfter g vægge istandsættes under renveringen, men endnu ikke sikkert). Hvis lejer fraflytter sin blig - uden genhusning - fra vi har psagt lejer g indtil kntraktblig skal være fraflyttet, skal lejer betale evt. mislighld, sm var/bliver knstateret til fraflytningssyn af kntrakt blig.

8 Principper fr MIDLERTIDIG genhusning Tilføjelse/uddybning er angivet med rød skrift. Tidsplan Gård 1 Gård 2 Gård 3 Gård 6 Gård 5 Gård 4 Tilbud m midlertidig blig Vi har pfyldt krav m tilbud, når vi har tilbudt 1 midlertidig blig. Kvalitet g udstyr i midlertidig genhusningsblig Bliger, der tilbagehldes til brug fr midlertidig genhusning i Afdeling Fruehøj, er i første mgang ikke renverede bliger, men udskiftes til renverede efterhånden, efterhånden sm byggeriet skrider frem, g disse bliger skal renveres. Ved særlige behv i andre af bligselskabets afdelinger. Midlertidige bliger vil ved første genhusning være nyistandsat, men istandsættes ikke før sidste genhusning er afsluttet dg med undtagelse af eventuel mislighld, sm ikke kan udelades. En midlertidig blig er passende når: Minimum samme antal rum sm nuværende blig eller 1 værelse mere end antal husstandsmedlemmer. Samme etage sm nuværende blig sm udgangspunkt dg pririteres lejere med handicap/gangbesvær til stuelejligheder g alternativt 1. sal, såfremt nuværende blig er beliggende st. eller 1. sal. Midlertidige bliger udstyres med: Internetfrbindelse YuSee YuSee Fuld pakke Persienner i alle rum Lftslamper i alle rum Køle-/fryseskab er lejers egen, g medtages i midlertidig blig. Såfremt renveringen ikke mfatter køle-/fryseskab flyttes den med tilbage. Hvis egne køle/fryseskab ikke kan være i skabet i den midlertidige stiller bligselskabet et til rådighed. Tidsbegrænset lejemål Tidsbegrænset lejeaftaler frsøges genudlejet indtil b periden er minimum 4 måneder. Fraflytter frigøres 14 dage efter fraflytning. Kælderrum Lejere har ret til at behlde ekstra kælderrum, såfremt de består efter renveringen ellers psiges de med 1 mdr. varsel jf. lven. Ekstra kælderrum (eventuelt kun de stre) tilbagehldes til erstatning fr stre kælderrum, sm nedlægges. Kælderrum sm tilhører nedlagte lejemål tilbagehldes til erstatning fr nedlagte ekstra kælderrum, g udlejes dermed ikke via ventelisten. Garager Lejere, sm lejer garage, har ret til at behlde garage.

9 Fraflytning g frigørelsesdat Lejere af bliger, sm tilbagehldes til brug fr midlertidig genhusning i Afdeling Fruehøj har 3 måneders psigelsesvarsel, mens lejere, sm har fraflytningsdat g fremefter, frigøres 14 dage efter fraflytning. Hvis lejer psiger sin blig, fra varsling m midlertidig genhusning er sendt g indtil 1, 5 måned før kntraktblig er renveret, frigøres fraflytter 14 dage efter fraflytning. Overtagelse af midlertidig blig Lejer skal have minimum 3 hverdage fra vertagelse af genhusningsblig til lejer skal være fraflyttet kntraktblig, samt 3 hverdage når lejer skal tilbage igen. Flyttefirma Kntrakt indgås med flyttefirma, sm flytter møbler g indb, samt stiller flyttekasser/silkepapir mv til rådighed g eventuel pmagasinering. Lejer skal selv pakke indb ned g ud af flyttekasser undtaget særlige tilfælde, hvilket afgøres af genhusningsknsulenten. Tilkøb af hjælp Lejer kan tilkøbe hjælp til nedtagning/psætning af lamper hs flyttefirmaet. Bligselskabet frhandler en pris i udbud. Lejer kan tilkøbe hjælp til at få adskilt g samlet møbler mv hs flyttefirmaet. Bligselskabet frhandler en pris i udbud. Lejer kan tilkøbe hjælp til ned- g udpakning hs flyttefirmaet. Bligselskabet frhandler en pris i udbud. Refusin af flytteudgifter Følgende er rimelige dkumenterede flytteudgifter, sm dækkes af flyttesagen: Flyttemand til flytning af indb/møbler frem g tilbage. Flyttekasser g silkepapir. Lejers dkumenterede udgift fr flytning af nuværende fastnettelefn (Kpi af faktura). Hjælp til ned- g udpakning af indb, fr lejere med særlige behv, sm ikke kan få familie, venner mv. til at hjælpe. Særlige behv afgøres af genhusningsknsulent, samt md frevisning af lægeerklæring. Aflæsningsgebyr Techem. Hvis det kræves af nuværende parabl nedtages, betales nedtagning af parabl i kntraktblig, samt genpsætning i kntraktblig men ikke i midlertidig blig. Af installatin af nuværende hårde hvidevarer (pvaskemaskine, vaskemaskine g tørretumbler) samt genpsætning i kntraktblig men ikke i midlertidig blig. Listen er udtømmende lejer dækker andre udgifter. Kmpensatin Der gives ikke kmpensatin til lejere, sm selv flytter deres møbler, indb mv. Der gives ikke nedslag i huslejen, hvis lejere selv finder en midlertidig blig. Der gives ikke kmpensatin fr gulvtæpper, gardiner, møbler mv., sm ikke længere kan anvendes på grund af størrelse mv. Vi betaler ikke evt. tilslutningsgebyr til YuSee, telefn, internet mv., såfremt lejer framelder det i genhusningsperiden.

10 Istandsættelse ved psigelse af blig Hvis lejer psiger sin blig i genhusningsperiden (fra varsling er sendt g indtil kntraktblig er renveret) skal lejer ikke betale eventuel nrmalistandsættelse af lfter g vægge, sm ikke istandsættes under renveringen. Denne udgift dækkes af afdelingen. (Det frmdes at alle lfter g vægge istandsættes under renveringen, men endnu ikke sikkert). Hvis lejer psiger sin blig i genhusningsperiden (fra varsling er sendt g indtil kntraktblig er renveret) skal lejer betale evt. mislighld, sm var/bliver knstateret til fraflytningssyn af kntrakt blig.

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Senarier Lejer SKAL flytte tilbage til samme blig (bligselskabets krav) Lejer KAN flytte tilbage til

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 12-11-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Sagsnr.: 15/53176 Sagsbehandler: vpevg Referat Dialgmøde med Bligselskabet Kølvrå, Merkurkllegiet g Bligselskabet Vibrg Mødedat:

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 3

HUSORDEN FOR AFDELING 3 «Lejekntr akt_selskab»«lejekntr akt_afdeling»«lej ekntrakt_lej emål» HUSORDEN FOR AFDELING 3 VELKOMMEN TIL AFD. 3 GRAVENSGADE OG SMALBYVEJ En bligafdeling med mange bebere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Advokat Egon Bjørn Andersen bliver foreslået og valgt som dirigent for mødet.

Advokat Egon Bjørn Andersen bliver foreslået og valgt som dirigent for mødet. - om renovering af Afdeling Fruehøj Tirsdag den 4/3 2014 Klokken 19:00 22:10 Herning Kongrescenter, Cabaretsalen, Østergade 37, 7400 Herning 159 husstande er repræsenteret på mødet REFERAT Klokken 19.00

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 11

HUSORDEN FOR AFDELING 11 «Lejekntr akt_selskab»«lejekntr akt_afdeling»«lej ekntrakt_lej emål» HUSORDEN FOR AFDELING 11 VELKOMMEN TIL AFD. 11 - STOKBROGADE OG FORTUNAVEJ En bligafdeling med mange bebere kan sammenlignes med et

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014

Dialogmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Teknik & Miljø Plan Dat: 21-10-2015 Dialgmøde 2015 Med baggrund i regnskab 2014 Referat Dialgmøde med Bjerringbr Andelsbligfrening g Bligselskabet Sct. Jørgen, Vibrg Mødedat: Den 21. ktber 2015 Sagsnr.:

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord Notat Til: Forretningsfører Ejendomsleder Byggeprojektleder Kontaktoplysninger Kopi til: Udlejningschef T F Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord Dette notat omhandler,

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Husorden for afdeling 8 Strynøvej og Lyøvej Vedtaget på afdelingsmødet 2010

Husorden for afdeling 8 Strynøvej og Lyøvej Vedtaget på afdelingsmødet 2010 Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven 7-5700 Svendbrg - telefn 62 21 19 76 - fax 6220 1010 http://www.svanb.dk - pst@svanb.dk Husrden fr afdeling 8 Strynøvej g Lyøvej Vedtaget på afdelingsmødet

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri 1 Palle Fleb-Hansen Ansvaret er dit? Kapitel 4 Pligt til at lvliggøre ulvligt byggeri Sidst revideret den 14.jan.2012 Kapitel 4 Lvliggørelsespligten er uafhængig af, m ejeren har haft ansvar fr byggevertrædelsen.

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening

Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening Generel husrden fr Svendbrg Andels-Bligfrening ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th.

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th. A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V I _: I 'å : ufl IErl u ar [! lhi 11: Lr ui::til! L- 'flii i]l'l L ulr'tl-.s ur-r lrdrl.q..,ir-eir =11..* Ifi tii llil rll ffi København I 6. januar

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune Retningslinjer fr etablering af nedgravede renvatinssystemer i Helsingør Kmmune Retningslinjerne gælder fr etablering af nedgravede renvatinssystemer på privat grund i Helsingør Kmmune. Muligheden fr etablering

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Post af betydning -rigtigt meget om HP4

Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Sommeren er over os, og vi vil lige minde om husordenen, der siger, at der skal være ro i gården kl. 21 og i sommer ferien kl. 22. Og husk, at selv om du har ferie,

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv Telefn: +45 44 68 07 77 Internet: www.jeel.dk & J E Energirådgivning/tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Rskilde Museum lkaler mkring Sct. Ols Stræde Maj 2010 Byrådssekretariat Sagsnr. 99429 Brevid 1047444 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk 1 Baggrund g sammenfatning Rskilde Kmmune har, sm

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere