BILAG 4 HISTORISKE KORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 4 HISTORISKE KORT"

Transkript

1 BILAG 4 HISTORISKE KORT A0006--PGE.docx

2

3 BILAG 5 - NEDBØRSSTATISTIK A0006--PGE.docx

4 Kolding Kommune Nedbørsstatistik for Apotekerengens opland Apotekerengen Gennemsnitsnedbør Station 2330DK - Brakker Følgende nedbørsrækker er opstillet for at beregne vandbalancen i normale, våde og tørre år. Målt nedbør J F M A M J J A S O N D Året Middel i vinterperioden Max. i vinterperioden ( + 50 %) Min. i vinterperioden ( - 50 %) Middel i sommerperioden Max. i sommerperioden ( + 50 %) Min. i sommerperioden ( - 50 %) Målt årsnedbør 78 Variationen i den enkelte måned kan sættes til + 00 % / - 80 % Nedbørsrække med tillæg for standardværdier (96-90) af nedbørkorrektioner samt halv korrektion (Svarende til moderat læ) Korrigeret nedbør J F M A M J J A S O N D Året Korrektion i % (Tillæg) - fuld korrektion Halv korrektion 20,5 2 7,5 2 6,5 5, ,5 7,5 8,5 Middel i vinterperioden - fuld korrektion Middel i vinterperioden - halv korrektion Middel i sommerperioden - halv korrektion Max. i vinterperioden ( + 50 %) Min. i vinterperioden ( - 50 %) Middel i sommerperioden - fuld korrektion Max. i sommerperioden ( + 50 %) Min. i sommerperioden ( - 50 %) Standardkorrigeret årsnedbør 947 Halvt korrigeret årsnedbør 864 \\ODENSEFIL\SAGARKIV\20\727022\dok\LA HMP

5 BILAG 6 VANDBALANCE A0006--PGE.docx

6 Vandbalance for Apotekerengen Øvre ende ved projektgrænsen Målt nedbør Målt nedbør + halv Standard korr. Nedbør Opland inkl. projektareal (ha) a Projektareal med direkte opland (ha) b Vinternedbør, normal (okt - apr) c Vinterfordampning (mm) d Nedsivning til grundvand (mm) e Tilstrømning af grundvand (mm) f Indvinding Birkemosen (m³/år) Indvinding Birkemosen (mm/år) Sommernedbør, normal (maj - sep) g Sommerfordampning fra marker (mm) h Nettoafstrømning normal sommer Nettoafstrømning vinter =c-d-e (mm) i Vintertilstrømning til projektarealet (m³) j Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) k Gennemsnitlig vinterudledning (m³/ t) Gennemsnitlig sommertilledning (m³) Gennemsnitlig sommertilledning (m³/t) Tør sommer (Fordamning fra marker): 50 % nedbør q % fordampning r Grundvandstilstrømning m3/t s Max sommerudledning (m3/t) t Udløb (m3/5 sommer mdr) Våd sommer: 50 % nedbør q % fordampning r Grundvand m3/ t s Tilstrømnining (mm) t ,69 Udløb (m3) Max sommerudledning (m3/t) aa Våd vinter: 50 % nedbør u % fordampning v Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x Vinterafstrømning til projektarealet (m³) y Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z Max vinterudledning (m3/t) aa Tør vinter: 70 % nedbør u , % fordampning v Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x Vintertilstrømning til projektarealet (m³) y Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z Min vinterudledning (m3/t) aa \\ODENSEFIL\SAGARKIV\20\727022\dok\LA HMP

7 Vandbalance for Apotekerengen Nedre ende ved udløb (Ekskl. Delopland SV, som ledes direkte tilbygværk nedstrøms udløb) Målt nedbør Målt nedbør + halv Standard korr. Nedbør Opland inkl. projektareal (ha) a Projektareal med direkte opland (ha) b Vinternedbør, normal (okt - apr) c Vinterfordampning (mm) d Nedsivning til grundvand (mm) e Tilstrømning af grundvand (mm) f Indvinding Gudsø VV (m³/år) Indvinding Gudsø VV (mm/år) 0,39 0,39 0,39 Sommernedbør, normal (maj - sep) g Sommerfordampning fra marker (mm) h Nettoafstrømning normal sommer Nettoafstrømning vinter =c-d-e (mm) i Vintertilstrømning til projektarealet (m³) j Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) k Gennemsnitlig vinterudledning (m³/ t) Gennemsnitlig sommertilledning (m³) Gennemsnitlig sommertilledning (m³/t) Tør sommer (Fordamning fra marker): 50 % nedbør q % fordampning r Grundvandstilstrømning m3/t s Max sommerudledning (m3/t) t Udløb (m3) Våd sommer (Udløb til havet): 50 % nedbør q % fordampning r Grundvand m3/ t s Tilstrømnining (mm) t ,05 Udløb (m3) Max sommerudledning (m3/t) aa Våd vinter (Udløb til havet): 50 % nedbør u % fordampning v Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x Vinterafstrømning til projektarealet (m³) y Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z Max vinterudledning (m3/t) aa Tør vinter: (Udløb til havet): 70 % nedbør u , % fordampning v Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x Vintertilstrømning til projektarealet (m³) y Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z Min vinterudledning (m3/t) aa \\ODENSEFIL\SAGARKIV\20\727022\dok\LA HMP

8 A \\ODENSEFIL\SAGARKIV\20\727022\dok\LA HMP

9 BILAG 7 KVÆLSTOFTILFØRSEL A0006--PGE.docx

10 NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NST-marts 20 ark VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Apotekerengen OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE Tilførsler: Vandløboplandet Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation. Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =,24*EXP(-3,080+0,75867*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) (Opdateret okt. 2005) Inddata: Uddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm, (=0,7 x nettonedbøren) A= 280 mm Andelen af sandjord i oplandet i % S= 0% Andelen af dyrket areal i oplandet i % D= 96% Oplandets størrelse i ha Areal= 42 ha Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = 39,2 kg N/ha N-tab fra oplandet TotNtab = kg N Direkte opland Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =,24*EXP(-3,080+0,75867*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) (Opdateret okt. 2005) Inddata: Uddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm, (=0,7 x nettonedbøren) A= 280 mm Andelen af sandjord i oplandet i % Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord, S= 0% fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2 Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse D= 20% Oplandets 2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha Areal= 86 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 5 ha Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = 5,9 kg N/ha N-tab fra oplandet TotNtab = 508 kg N Projektområdet Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval Agerjord: 0 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. ) Ager, brak: ha vedvarende græs 0 kg N/ha (ref. ) 5-0 Vedv. græs: ha natur* 5 kg N/ha (ref. ) 0-5 Natur*: 6 ha *Natur er bl.a. 3 områder som hede, natureng samt skov. Sum 6 ha Ref. : Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse. Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005 Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning Agerjord: - kg N Ager, brak: - kg N Vedv. græs: - kg N Natur: 80 kg N Sum = 80 kg N

11 NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NST-marts 20 ark VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Apotekerengen OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE Tilførsler: Vandløboplandet Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation. Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =,24*EXP(-3,080+0,75867*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) (Opdateret okt. 2005) Inddata: Uddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm, (=0,7 x nettonedbøren) A= 280 mm Andelen af sandjord i oplandet i % S= 0% Andelen af dyrket areal i oplandet i % D= 96% Oplandets størrelse i ha Areal= 42 ha Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = 39,2 kg N/ha N-tab fra oplandet TotNtab = kg N Direkte opland Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =,24*EXP(-3,080+0,75867*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) (Opdateret okt. 2005) Inddata: Uddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm, (=0,7 x nettonedbøren) A= 28 mm Andelen af sandjord i oplandet i % Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord, S= 20% fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord Andelen af dyrket areal i oplandet i % 2 Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse D= 30% Oplandets 2 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha Areal= 84 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 3,2 ha Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = 7,4 kg N/ha N-tab fra oplandet TotNtab = 69 kg N Projektområdet Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval Agerjord: 0 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. ) Ager, brak: ha vedvarende græs 0 kg N/ha (ref. ) 5-0 Vedv. græs: ha natur* 5 kg N/ha (ref. ) 0-5 Natur*: 6 ha *Natur er bl.a. 3 områder som hede, natureng samt skov. Sum 6 ha Ref. : Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse. Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005 Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning Agerjord: - kg N Ager, brak: - kg N Vedv. græs: - kg N Natur: 80 kg N Sum = 80 kg N \\ODENSEFIL\SAGARKIV\20\727022\dok\L PGE

12 BILAG 8 KVÆLSTOFOMSÆTNING A0006--PGE.docx

13 NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NST-marts 20 ark Vådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Apotekerengen OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING Omsætning: Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha Oversv.dage 2, Der kan kun medregnes areal i en afstand < 00 m fra vandløbet 2 Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 00 dage Oversv.ha.dage, sum: Omsætningsrate 3 70 ha*døgn,5 kg N/ha pr. døgn Uddata: N-fjernelse = 255 kg N Se vejledning s N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne kg N/ha N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne,5 kg N/ha Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden. Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark ) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver 508 kg N en særskilt forklaring. Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning 50% 7 Areal af opland/nedsivningsområdet Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den Uddata: N-fjernelse = 254 kg N hydrauliske belastning er for høj Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark ) 80 kg N Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde Projektområde: 6 ha Udvaskning: 0 kg N/ha 0-5 kg N/ha Samlet udvaskning = 0 kg N Uddata: Ekstensivering af landbrug = 80 kg N Vådområdeprojektets samlede N-reduktion Oversvømmelse med vandløbsvand: 255 kg N Reduktion i bidrag fra direkte opland: 254 kg N Ekstensivering af landbrug: 80 kg N Sødannelse - Metode.406 kg N Sødannelse - Metode 2 - kg N TOTAL:.995 kg N Projektareal: N-red. pr ha proj.område: 6 ha 25 kg N/ha

14 NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NST-marts 20 ark VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Apotekerengen OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED SØDANNELSE Sømodellen - der benyttes kun én af de to nedenstående metoder Den første (øverste) benytter input fra tilførsel fra oplandsarealet (fanebladet tilførsel) Den anden (nederste) benyttes målt N-udvaskning og vandføring f.eks. fra nærliggende målestation i vandløbet Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning N-fjernelse ved sø = N ret (%) * N tilførsel fra vandløbsopland Sømodellen kan kun benyttes, hvis opholdstiden er mindst en uge. Bemærk venligst at rørskov er inkluderet i formlen og IKKE bidrager særskilt Metode. N ret (%) = 42, + 7,8 x log 0 (T w ) N ret = kvælstoffjernelsen i procent T W = V/Q, vandets opholdstid pr år V, søens rumfang m 3 Vandløbets vandføring 0, m 3 /sek Beregnet fra fanebladet "Tilførsel" Vandtilførsel til sø 00 % Her angives hvor stor en %-del af vandløbets vandføring der tilføres søen - Q,middel vandføring til sø 0, m 3 /sek hvis hele vandløbet ledes gennem søen, angives 00% T W = 0, år (T W skal være minimum 0,09 svarende til 7 døgn) Nret (%) = 25 % N tilførsel til sø 2 N-reduktion i søen kg N 406 kg N 2 Beregnet fra N-tab fra vandløbsoplandet, overført fra tilførselsskemaet samt vandtilførsel Metode 2. N ret (%) = 42, + 7,8 x log 0 (T w ) N ret = kvælstoffjernelsen i procent T W = V/Q, vandets opholdstid pr år V, søens rumfang m 3 Q,middel vandføring m 3 /sek T W = 0 år (T W skal være minimum 0,09 svarende til 7 døgn) Nret (%) = - % N tilførsel til sø N-reduktion i søen kg N 0 kg N

15 NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NST-marts 20 ark Vådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING Omsætning: Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha Oversv.dage 2,7 200 NB!!! Der kan kun medregnes areal i en afstand < 00 m fra vandløbet 2 Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 00 dage Oversv.ha.dage, sum: Omsætningsrate ha*døgn,5 kg N/ha pr. døgn Uddata: N-fjernelse = 50 kg N Se vejledning s N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne kg N/ha N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne,5 kg N/ha Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden. Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark ) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver - kg N en særskilt forklaring. Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning 50% - Areal af opland/nedsivningsområdet Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den Uddata: N-fjernelse = - kg N hydrauliske belastning er for høj Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark ) - kg N Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde Projektområde: 0 ha Udvaskning: kg N/ha 0-5 kg N/ha Samlet udvaskning = 0 kg N Uddata: Ekstensivering af landbrug = - kg N Vådområdeprojektets samlede N-reduktion Oversvømmelse med vandløbsvand: 50 kg N Reduktion i bidrag fra direkte opland: - kg N Ekstensivering af landbrug: - kg N Sødannelse - Metode - kg N Sødannelse - Metode 2 - kg N TOTAL: 50 kg N Projektareal: - ha N-red. pr ha proj.område: - kg N/ha

16 BILAG 9 JORDARTSKORT A0006--PGE.docx

17 Delopland Nord 44.2 ha Jordartstyper Direkte opland V 2.2 ha FG - Postglacial ferskvandsgrus FS - Postglacial ferskvandssand FL - Postglacial ferskvandsler FP - Postglacial ferskvandsgytje FT - Postglacial ferskvandstørv FV - Postglaciale vekslende tynde ferskvandslag FK - Kildekalk, mose- og søkalk FJ - Okker og myremalm HG - Postglacial saltvandsgrus HS - Postglacial saltvandssand HL - Postglacial saltvandsler DS - Smeltevandssand DI - Smeltevandssilt DL - Smeltevandsler MG - Morænegrus MS - Morænesand ML - Moræneler MV - Vekslende tynde morænelag IT - Interglacial ferskvandstørv QL - Interglacial saltvandsler BY - By og fyld SØ - Ferskvand Delopland V 63.6 ha HP - Postglacial saltvandsgytje HT - Postglacial saltvandstørv HV - Postglaciale vekslende tynde saltvandslag, marsk EK - Klitsand ES - Flyvesand TG - Senglacial ferskvandsgrus TS - Senglacial ferskvandssand TL - Senglacial ferskvandsler HAV - Havområde TA - Teknisk anlæg LRÅ - Lukket råstofgrav O - Fyld X - Ukendt lag, oplysninger mangler GL - Oligocæn/miocæn/pliocæn glimmerler GS - Oligocæn/miocæn/pliocæn glimmersand LL - Eocæn ler, plastisk ler Projektområde 5,8ha Direkte opland Ø 86.2 ha YL - Senglacial saltvandsler ZL - Issøler DG - Smeltevandsgrus PL - Selandien ler, palæocæn ler S - Sand Delopland SV 53.3 ha Projektgrænse Deloplande Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn Mål :0.000 A3 Vådområdeprojekter Kolding Apotekerengen peba Godk. peba Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen Bilag 9 Jordartskort Tegning nr. Rev.

18 BILAG 0 OPMÅLINGER A0006--PGE.docx

19 terræn: bundkote: terræn: vandspejl: 3.95 terræn: terræn: 8.08 terræn: terræn: 2.86 vandspejl:.557 terræn: terræn: terræn: terræn: terræn: terræn: 2.42 terræn:.889 terræn: terræn: terræn:.477 terræn:.45 dkote:.828 top af rør: vandspejl: 2.82 terræn:.644 terræn:.2 terræn:.524 vandspejl:.94 bundkote:.006 bundkote:.078 GPS_målinger Projektgrænse terræn: terræn: bund af rør: 2.28 vandspejl:.9 terræn: 2.93 vandspejl:.87 terræn:.862 terræn:.346 terræn:.49 terræn: terræn:.687 Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol katn Mål :2000 Vådområdeprojekter Kolding Apotekerengen peba Godk. peba Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax top af rør:.345 Copyright: terræn:.397 Kort & Matrikelstyrelsen terræn: 3.53 Bilag 0. GPS målinger-udsnit Tegning nr. Rev.

20 bundkote:.828 top af rør: vandspejl: 2.82 bundkote:.006 terræn: terræn:.524 terræn: 2.42 terræn:.889 bundkote:.078 terræn: vandspejl:.94 terræn: terræn:.2 terræn:.477 terræn:.644 terræn: terræn: bund af rør: 2.28 vandspejl:.9 vandspejl:.87 terræn:.687 terræn: 2.93 terræn:.862 terræn:.346 terræn:.49 terræn: bund af rør: 0.37 terræn:.53 top af rør:.345 terræn:.397 vandspejl: 0.72 terræn: bundkote: terræn: 3.53 terræn:.487 terræn: vandspejl: bundkote: bundkote: terræn: 0.86 terræn:.422 bundkote: bundkote: bundkote: bundkote: terræn: 0.52 terræn: 0.2 bundkote: bundkote: terræn: 0.54 bundkote: terræn: 0.48 vandspejl: 0.34 bundkote: bundkote: terræn: bundkote: terræn: terræn: terræn:.672 bundkote: terræn: terræn: 0.56 bundkote: terræn: terræn: terræn: 0.36 terræn: terræn: vandspejl: 0.0 terræn: 0.54 bundkote: terræn: bundkote: terræn: terræn:.646 terræn:.54 terræn:.625 dæksel:.8 sokkelkote:.25 vandspejl: 0.23 bundkote: bundkote: Vej: terræn:.675 Vej:.269 sokkelkote:.793 terræn:.609 GPS_målinger Projektgrænse Vej:.34 vandspejl: Dato Konst./Tegn Kontrol katn peba Godk. peba top af rør: -0.5 Projektnr Mål :2000 Vådområdeprojekter Kolding Apotekerengen Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen Bilag 0.2 GPS målinger-udsnit 2 Tegning nr. Rev.

21 BILAG NATURVURDERINGER, DETAILSKEMA- ER A0006--PGE.docx

22 Stednavn Apotekerengen Feltskema til fersk eng Basisregistrering af strukturelle forhold StedID (autonr i Naturdata) Inventør JAAK Dato 8/4 20 Starttid Arealet omfattet af NBL 3 Arealet omfattet af HGL 7 Hovednaturtype Grundighed: ) Kikkert 2) Ekstensiv 3 Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat Ja x Nej Ja Nej x Arealandel i pct. 3) Intensiv IV) Ringe, V) Dårlig Bemærkninger Området består overvejende af noget tørre og tilgroede højstaude enge. Området er stedvist domineret af Tagrør, Stor Nælde og Rørgræs Sluttid Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om Næringsfattig eng Natureng Kultureng x Habitattyper (angiv kode) Vegetationsstruktur (angiv kategori -5) Arealandel uden vegetationsdække Afgræsning og drift (angiv kategori -5) Arealandel med græsning/høslæt () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med græs/urtevegetation under 5 cm () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med græs/urtevegetation 5-50 cm 2 () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) () 0% -0% 0-25% 25-50% 50-00% () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm () 0-5% 5-0% 0-30% Arealandel med dværgbuske 30-75% () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% Arealandel med vedplanter (kronedække) () 0% -0% 0-25% 25-50% Arealandel med forekomst af invasive arter () 0% -0% 0-25% 25-50% 75-00% 75-00% 50-00% 50-00% Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori -3 for hver struktur) : ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer p Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 2 p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 2 p3 Tuet ujævn vegetation/bund p4 Fugtige artsrige kratpartier 2 Negative strukturer n Vegetation domineret af græsser 3 n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 3 n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) () Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte. Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist. Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler 4 Nuværende drift/pleje ingen Drift/pleje Trusler Eutrofiering Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter Slåning/høslæt x Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Rydde vedplanter x Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Der bør genindføres græsning Registreringsskema til ferskeng, version.04 (jan. 0) side

23 Feltskema til fersk eng, Artsregistrering Kode Arealtype Pct. Dok.felt UTM-koordinater for dokumentationsfelt A Relativ upåvirket areal 00 X B Areal tydeligt påvirket X: Y: Typiske arter fra fersk eng Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X angelik, skov- (*) A kamgræs, almindelig (T*) siv, glanskapslet (*) ærenpris, smalbladet (F*) Aulacomnium palustre (F*) kattehale () siv, knop- () ærenpris, tveskægget (T) baldrian, krybende (*) katteskæg (*) siv, liden (F*) baldrian, tvebo (**) klokke, liden (T*) siv, lyse- () X Vorterod X benbræk (F*) klokkelyng (F*) siv, tråd- (F*) Rødel A blåtop () kløver, hvid- (T) siv, tudse- (F) Hyldebladet Baldrian A borst, høst- (T) kløver, rød- (T) skjolddrager, almindelig (F) Alm. Hundegræs A Brachythecium rutabulum () knopurt, almindelig (T*) skræppe, butbladet (T#) A Skvalderkål X brunelle, almindelig (*) kogleaks, skov- (*) x skræppe, kruset (#) A Bredbladet mærke A bukkeblad (F*) kogleaks, tue- (F**) skræppe, vand- (F) Alm. Bjørneklo A bunke, bølget () kongepen, almindelig (T) snerre, burre- (T#) A Dag-Pragtstjerne A bunke, mose- () A korsknap (T) snerre, gul (T*) Brombær A bølle, mose- (*) kragefod (F*) snerre, kær- (F*) Korsknap A Calliergonella cuspidata (F*) kvik, almindelig (T#) snerre, lyng- (T*) Glat Dueurt A Campylium stellatum (F**) kællingetand, sump- (*) snerre, sump- (*) Feber-Nellikerod A djævelsbid (**) kærbregne (F*) snerre, trenervet (T*) draphavre (T#) kæruld, smalbladet (F*) star, almindelig (*) dueurt, dunet (F*) kæruld, tue- (*) star, blågrøn (*) dueurt, kær- (*) kørvel, vild (T#) A star, dværg- (F*) dueurt, lådden (#) X leverurt (**) star, grå (F*) dunhammer, bredbladet (F) A læbeløs, krybende (*) star, hare- (*) enghavre, dunet (T*) mangeløv, smalbladet (F*) star, hirse- (*) engkarse (F*) X mjødurt, almindelig () X star, håret (T) engkarse coll. (*) mynte, vand- () star, krognæb- (F**) ensian, klokke- (F*) mælkebøtte, fandens (T#) A star, kær- () X fladbælg, gul () X nellikerod, eng- (*) star, næb- (F*) fladstjerne, græsbladet (T*) nælde, stor (#) X star, pille- (T*) fladstjerne, kær- (F*) padderok, ager- (T) star, sand- (T*) fløjlsgræs () A padderok, dynd- (F*) star, skede- (**) forglemmigej, eng- (F*) padderok, kær- (*) A star, stiv (F) forglemmigej, sump- (F*) perikon, kantet (T) star, stjerne- (*) fredløs, almindelig (F) A perikon, prikbladet (T) star, top- (F*) fredløs, dusk- (F*) perikon, vinget (F*) star, toradet () frytle, mangeblomstret (*) pil, femhannet (F*) star, tråd- (F*) Bilag IV-arter frytle, mark- (T*) pil, grå- (F#) sumpstrå, almindelig (F*) Hasselmus frøstjerne, gul (F*) pil, krybende (*) svingel, eng- (T) Birkemus galtetand, kær- (*) pil, øret (F) svingel, fåre- (T*) Odder gederams (#) pileurt, bidende () svingel, rød () A Enkelt månerude gran, rød- (F#) pileurt, vand- () svingel, strand- (T) Fruesko gråris () pors, mose- (F*) svovlrod, kær- (F*) Mygblomst gulaks, vellugtende (*) potentil, krybende (T) sværtevæld (F) Vandranke gøgeurt, kødfarvet (*) rajgræs, almindelig (T#) syre, almindelig () A Liden najade gøgeurt, maj- (*) ranunkel, bidende (T) A sødgræs, manna- (F) Gul stenbræk gøgeurt, plettet (F*) ranunkel, kær- (F*) tagrør () X Grøn buxbaumia gåsepotentil () ranunkel, lav (#) X tandbælg (**) Blank seglmos hedelyng (*) rapgræs coll., eng- (T) tidsel, ager- (T#) Stor vandsalamander hestegræs, krybende (T) rapgræs, almindelig (#) tidsel, horse- (T#) Klokkefrø hindbær (#) A rapgræs, eng- () A tidsel, kær- (*) A Spidssnudet frø hjertegræs (**) revling (*) tidsel, kål- () X Springfrø hjortetrøst, hamp- () Rhytidiadelphus squarrosu() tormentil (**) Løgfrø hundegræs, almindelig (T) A rottehale, eng- (T) tranebær (F*) Strandtudse hvene, almindelig (T) rævehale, eng- () trehage, kær- (F*) Grønbroget Tudse hvene, hunde- (F*) rævehale, knæbøjet () trævlekrone (F*) Løvfrø hvene, kryb- () røllike, almindelig (T) tusindfryd (T#) Markfirben hvene, stortoppet (T) røllike, nyse- () tyttebær (*) Eremit høgeurt, håret (T*) rørgræs () x vandnavle (F*) Stellas mosskorpion høgeurt, lancetbladet (*) rørhvene, eng- (F) vejbred, glat (T#) Hedepletvinge hønsetarm, almindelig (T) Scleropodium purum () vejbred, lancet- (T) Sortplettet blåfugl hør, vild (*) seline (*) vibefedt (F**) Stor kærguldsmed iris, gul (F*) A siv, butblomstret (*) vikke, muse- (*) Grøn kølleguldsmed kabbeleje, eng- (*) X siv, børste- (*) viol, eng- (F*) Grøn mosaikguldsmed F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) Registreringsskema til ferskeng, version.04 (jan. 0) side 2

24 Stednavn Apotekerengen 2 Feltskema til mose og kær Basisregistrering af strukturelle forhold StedID (autonr i Naturdata) Inventør JAAK Dato 8/4 20 Arealet omfattet af NBL 3 Arealet omfattet af HGL 7 Hovednaturtype Grundighed: ) Kikkert 2) Ekstensiv Ja x Nej Ja Nej x Arealandel i pct. 3) Intensiv Bemærkninger Overgangsrigkær under kraftig tilgroning. Området er stedvist domineret af Kær-Star 3 Starttid Sluttid Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesumpog birkemoser) Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om Højmose Hængesæk Fattigkær Kildevæld Rigkær x Højstaude-/rørsump x Vegetationsstruktur (angiv kategori -5) Arealandel uden vegetationsdække () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med græs/urtevegetation under 5 cm () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med græs/urtevegetation 5-50 cm 2 Fugtigt krat Afgræsning og drift (angiv kategori -5) Arealandel med græsning/høslæt Habitattyper (angiv kode) () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader) () 0% -0% 0-25% 25-50% 50-00% () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% 75-00% Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm () 0-5% 5-0% 0-30% Arealandel med dværgbuske 30-75% () 0-5% 5-0% 0-30% 30-75% Arealandel med vedplanter (kronedække) () 0% -0% 0-25% 25-50% Arealandel med forekomst af invasive arter () 0% -0% 0-25% 25-50% 75-00% 75-00% 50-00% 50-00% Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori -3 for hver struktur) : ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet Positive strukturer p Sphagnum- og/el mosrig bund 3 p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 3 p3 Trykvandspåvirket bund 2 p4 Fugtige, artsrige kratpartier Negative strukturer n Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser n2 Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder 2 n3 Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) () Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte. Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist. Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler 2 Nuværende drift/pleje ingen Drift/pleje Trusler Tilgroning og eutrofiering Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type Afbrænding/tørveskrælning Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter Slåning/høslæt Mindske afgræsning Nedsætte eutrofiering Rørskær Hæve vandstand Ophøre gødskning Rydde vedplanter Ophøre dræning Ophøre tilskudsfodring Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats Der bør genindføres afgræsning Registreringsskema til mose, version.04 (jan. 0) side

25 Feltskema til mose og kær, Artsregistrering Kode Arealtype Pct. Dok.felt A Relativ upåvirket areal 00 X UTM-koordinater for dokumentationsfelt B Areal tydeligt påvirket X: Y: Typiske arter fra mose og kær Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X andemad, liden () A klokkelyng (S*) siv, lyse- () x vejbred, glat (K#) angelik, skov- (*) x kløver, hvid- () skjolddrager, almindelig (K) vejbred, lancet- () Aulacomnium palustre (S*) kløver, rød- () skræppe, kruset (K#) A vibefedt (**) baldrian, krybende (*) A kogleaks, blågrøn (K) skræppe, nøgle- (K*) vikke, muse- (*) baldrian, tvebo (**) kogleaks, fladtrykt (K*) skræppe, vand- () A viol, eng- (S*) benbræk (S*) kogleaks, skov- (*) x snerle, gærde- (K) ærenpris, tykbladet (K*) A blåtop (S) kogleaks, tue- (S**) snerre, burre- (K#) Brachythecium rivulare (K*) korsknap (K) snerre, kær- (*) X Brachythecium rutabulu (K) kragefod (S*) snerre, sump- (*) Vorterod A brunelle, almindelig (*) kvik, almindelig (K#) soldug, rundbladet (S**) Bredbladet Mærke a Bryum pseudotriquetrum (**) kællingetand, sump- (*) Sphagnum cuspidatum (S*) bukkeblad (S*) kæruld, smalbladet (S*) Sphagnum fallax (S*) bunke, bølget (S) kæruld, tue- (S*) Sphagnum fimbriatum (S) bunke, mose- () A kørvel, vild (K#) Sphagnum magellanic(s**) Calliergonella cuspidata (*) leverurt (**) Sphagnum palustre (S*) Campylium stellatum (**) mangeløv, smalbladet (S*) Sphagnum rubellum (S**) Climacium dendroides (S*) mjødurt, almindelig () X star, almindelig (*) Cratoneuron filicinum (K*) mynte, vand- () A star, blågrøn (*) djævelsbid (S**) mælkebøtte, fandens (K#) star, grå (S*) draphavre (K#) natskygge, bittersød (K) star, hare- (S*) dueurt, dunet (K*) nellikerod, eng- (*) star, hirse- (S*) dueurt, kær- (*) næbfrø, hvid (S**) star, håret (K) dueurt, lådden (K#) X nælde, stor (K#) A star, knippe- (K) dunhammer, bredbladet () A padderok, ager- (#) star, knold- (*) engkarse (*) A padderok, dynd- (*) X star, krognæb- (**) engkarse coll. (K*) padderok, kær- (*) A star, kær- (K) X ensian, klokke- (S*) perikon, vinget (*) star, nikkende (K*) fladbælg, gul () pil, femhannet (S*) star, næb- (*) fladstjerne, græsbladet (*) pil, grå- (#) A star, stiv (K) fladstjerne, kær- (*) pil, krybende (S*) star, stjerne- (S*) fladstjerne, sump- (*) pil, øret (S) star, sylt- (K*) fløjlsgræs () A pileurt, vand- () star, top- (*) X forglemmigej, eng- (*) Plagiomnium elatum () star, toradet () forglemmigej, sump- (*) Plagiomnium ellipticum (*) star, trindstænglet (S*) Bilag IV-arter fredløs, almindelig () X pors, mose- (S*) sumpkarse (*) Hasselmus fredløs, dusk- (S*) potentil, krybende (K) sumpstrå, almindelig (K*) Birkemus frytle, mangeblomst(s*) rajgræs, almindelig (K#) sumpstrå, enskællet (K*) Odder frøstjerne, gul (K*) ranunkel, bidende () svingel, eng- () Enkelt månerude fyr, skov- (S) ranunkel, kær- (*) svingel, rød () Fruesko galtetand, kær- (*) ranunkel, lav (#) A svingel, strand- (K) Mygblomst gifttyde (*) ranunkel, tigger- (K) svovlrod, kær- (S*) Vandranke gran, rød- (S#) rapgræs coll., eng- (K) sværtevæld (K) Liden najade gulaks, vellugtende (S*) rapgræs, almindelig (#) syre, almindelig () Gul stenbræk gøgeurt, kødfarvet (*) rapgræs, eng- () sødgræs, butblomstret (K) Grøn buxbaumia gøgeurt, maj- (*) revling (S*) sødgræs, høj () Blank seglmos gåsepotentil (K) Rhytidiadelphus squarros () sødgræs, manna- () Stor vandsalamander harril (K*) rosmarinlyng (S*) tagrør (K) A Klokkefrø hedelyng (S*) rottehale, eng- () tandbælg (S**) Spidssnudet frø hjertegræs (**) rævehale, eng- () tidsel, ager- (K#) Springfrø hjortetrøst, hamp- (K) rævehale, knæbøjet (K) tidsel, horse- (K#) Løgfrø hullæbe, sump- (**) røllike, almindelig () tidsel, kær- (*) X Strandtudse hvene, almindelig (S) røllike, nyse- (S) tidsel, kål- (K) X Grønbroget Tudse hvene, hunde- (S*) rørgræs (K) x tormentil (S**) Løvfrø hvene, kryb- () rørhvene, eng- (S) tranebær (S*) Markfirben hvene, stortoppet (K) sideskærm () trehage, kær- (*) Eremit høgeskæg, kær- (*) siv, blågrå (K*) trehage, strand- (K**) Stellas mosskorpion hønsetarm, almindelig () siv, butblomstret (K*) troldurt, eng- (**) Hedepletvinge iris, gul (K*) A siv, børste- (S*) trævlekrone (*) Sortplettet blåfugl kabbeleje, eng- (*) A siv, glanskapslet (*) tusindfryd (#) Stor kærguldsmed kamgræs, almindelig (*) siv, knop- () a vandkarse (*) Grøn kølleguldsmed kattehale (K) siv, liden (S*) vandnavle (*) Grøn mosaikguldsmed K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart Indikatorarter er fremhævet. (kalkmose), 2 (sur mose) eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) Registreringsskema til mose, version.04 (jan. 0) side 2

26 BILAG 2 NATURVURDERINGER, KORTBILAG A0006--PGE.docx

27

28 BILAG 3 EKSISTERENDE DRÆNKORT, OVER- SIGT A0006--PGE.docx

29

NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NSTmarts 2011 ark VMPIIvådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Hjeds Sø

NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NSTmarts 2011 ark VMPIIvådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Hjeds Sø Projekt: Hjeds Sø OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE Tilførsler: Vandløboplandet Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt Nudvaskning f.eks.

Læs mere

Naturstyrelsen december 2013

Naturstyrelsen december 2013 Forord Dette regneark er primært udarbejdet af Karsten Wandall, Vejle Amt, og kan anvendes som et hjælpemiddel til beregning af kvælstoffjernelse for VMPII og VMPIII vådområdeprojekter. Naturstyrelsen

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato NBL 3 HGL 7 Ja Nej Ja Nej Bemærkninger Hovednaturtype Arealandel i pct. Grundighed:

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune.

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune. NOTAT Projekt Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Avnø Vig Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 03-11-2011 Til Fra Kopi til Torben Tran Ankjærø, Haderslev Kommune Mads Bøg Grue, Rambøll Lotte Madsen, Kolding

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Sten Asbirk og Tine Nielsen Skafte Naturstyrelsen gennemfører i perioden 2011-13 en opdateret registrering af de naturtyper, der er beskyttet

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU.

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU. Den tidvis våde eng finder man typisk i lavninger i hedeområder, ved kanten af søer og vandløb, hvor vandstanden er høj i dele af året, i kanten af moser og på landsiden af strandenge. Plantesamfundet

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Tekst: Anna Bodil Hald I Sverige skilter man med artsrige vejkanter. Vejforkant slået

Læs mere

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre...

Læs mere

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg

NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA. v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg 31 sider 29 sider 25 sider 29 sider 29 sider 35 sider 21 sider 19 sider 37 sider NOVANA-feltguide 7210, 7220 & 7230 AGLAJA v. Eigil Plöger & Gunvor Asbjerg Indholdsfortegnelse Forord... 4 Opbygning af

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger

Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger Jesper Fredshavn Naturtilstandssystemet Muligheder og begrænsninger FOTO: JESPER FREDSHAVN Gode resultater kræver god planlægning Kortlægning Dokumentation Målopfyldelse Tilstandsvurdering Behovsanalyse

Læs mere

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 Plejeplan for Sengeløse Mose 2015-19, del II. Plejedel. Feltarbejde og fotos: Eigil Plöger Tekst: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger Damvej

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. kenes fællestræk er, at de er dannet flydende i vandskorpen af søer og vandhuller. Efterhånden danner hængesækken et tykt tørvelag, der kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Langt de fleste

Læs mere

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen.

Tør brakmark. Tørre brakmarker er vidt udbredt i hele landet, på næringsrige og relativt tørre jorder og gives lav prioritet i forvaltningen. er et almindeligt plantesamfund på næringsrige og relativt tørre jorder i hele landet. I ådale ses samfundet typisk på veldrænede jorder på ådalsskrænten, hvor vegetationen er under udvikling fra dyrket

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området er ryddet og hegnet til afgræsning i sommeren 2013. Området er

Læs mere

Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 mv. Version 1.04, Juni 2010

Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 mv. Version 1.04, Juni 2010 Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 mv. Version 1.04, Juni 2010 Jesper Fredshavn, Bettina Nygaard og Rasmus Ejrnæs Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen www.natlan.dk Arealbeskrivelse og udpegninger Gåsemosen består dels af arealer i tidligere omdrift, dels af beskyttet natur i form af mose,

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Sø og rigkær ved Vådområdeprojekt,

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø - N-balance

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø - N-balance Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Nbalance November 2011 Bilag 12.0 Notat om Nbalance for et projektområde på 40110 ha. Udarbejdet til brug for valg af ét eller flere scenarier for genopretning

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013.

Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Besigtigelsesnotat. Flade Sø d. 19. juni 2013. Lokalitet 1, Flade Sø øst. Rigkær (7230) indenfor kanal/bred grøft. Relativ tør med karakter af tidvis våd eng (6410). Mange bidende ranunkler. Lavtvoksende,

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager Side 1/8 VESTJYSKE NET SERVICE A/S Ydunsvej 35 7400 Herning Att. Finn Møller xfm@vestjyskenet.dk Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-12-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

OVERVÅGNING AF ARTER

OVERVÅGNING AF ARTER AARHUS UNIVERSITET AFDELING FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 OVERVÅGNING AF ARTER OGLEVESTEDSVURDERINGER Afd. for Vildtbiologi

Læs mere

Besigtigelse af 3-arealer

Besigtigelse af 3-arealer Besigtigelse af 3-arealer Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet /..1 En generel metode til vurdering af naturtilstand Hvor der er behov for en vurdering af tilstand og udvikling

Læs mere

RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET

RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET RANDZONER: FORVENTET EFFEKT PÅ NATUREN I RANDZONER OG PÅ VANDMILJØET, ESBEN ASTRUP KRISTENSEN, BRIAN KRONVANG, JES RASMUSSEN, PETER B. KRISTENSEN UNI V E R S I T E T HVAD ER EN RANDZONE? Forvaltningsmæ

Læs mere

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing.

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing. fladen er ekstremt næringsfattig, idet den er hævet over grundvandet og modtager sit vand som nedbør. vegetationen er lysåben og består af tuer, som er højereliggende partier med dværgbuske, og høljer,

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

N03. Den tekniske anvisning for kortlægningen af terrestriske naturtyper beskriver følgende elementer:

N03. Den tekniske anvisning for kortlægningen af terrestriske naturtyper beskriver følgende elementer: Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, AU-DMU Titel: Kortlægning af terrestriske naturtyper Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Jesper Fredshavn, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

NATURTILSTAND PÅ TERRESTRISKE NATURAREALER - BESIGTIGELSER AF 3-AREALER

NATURTILSTAND PÅ TERRESTRISKE NATURAREALER - BESIGTIGELSER AF 3-AREALER NATURTILSTAND PÅ TERRESTRISKE NATURAREALER - BESIGTIGELSER AF 3-AREALER Faglig rapport fra DMU nr. 736 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATURTILSTAND PÅ TERRESTRISKE NATURAREALER

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn '/I, E&:;I''' IlK ti, StedlD (autonr inaturdata) Inventør Dato Starttid ~ y..(.,lt?a t, Y /..J>I> +-/fæft 3Yo øm Sluttid Areal"tomfattet

Læs mere

Skov er win-win for grundvand og CO 2 (?) Ulla Lyngs Ladekarl og Anders Gade ALECTIA A/S

Skov er win-win for grundvand og CO 2 (?) Ulla Lyngs Ladekarl og Anders Gade ALECTIA A/S Skov er win-win for grundvand og CO 2 (?) Ulla Lyngs Ladekarl og Anders Gade ALECTIA A/S Skov er win-win for grundvand og CO 2 (?) Grundvandsbeskyttelse: Omlægning fra intensivt landbrug til ekstensivt

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

Gammelmosen i Vangede

Gammelmosen i Vangede Gammelmosen i Vangede Danmarks ældste naturfredning 1844 2005 Johannes Kollmann & Kristine K. Rasmussen Højmoser generelt Tværsnit Lagg Kantskov Højmoseflade Kantskov Lagg 1 Sømudder ( gytje ) 2 Tagrørtørv

Læs mere

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur?

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? »Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? ENVINA Natur og Miljø 2014 Ph.D. Hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Skov- og Landskabsingeniør

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

Studielandbrug med ammekvæg aktiviteter og resultater

Studielandbrug med ammekvæg aktiviteter og resultater Studielandbrug med ammekvæg aktiviteter og resultater Tema 2 Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Konsulent Hanne Bang Bligaard S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 2\Hanne Bang !

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att. Martin Scheuerlein Nedgravning af kabler Struer

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

Vådområdeprojekt Svenstrup Å

Vådområdeprojekt Svenstrup Å Fig. 1. Projektområdet i.h.t. tekniske forundersøgelser af Orbicon Leif Hansen Baggrundskort: Kort- og Matrikelstyrelsen 1 : 25.000 Forundersøgelser for genetablering af vådområde ved Svenstrup Å Konklusion:

Læs mere

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Aalborg Kommune Nørholm Enge etablering

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att. Martin Scheuerlein Etablering af lange underboringer

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Intern rapport. Jordtyper på lavbund A A R H U S U N I V E R S I T E T

Intern rapport. Jordtyper på lavbund A A R H U S U N I V E R S I T E T Intern rapport Jordtyper på lavbund Opdeling af landbrugsarealer efter jordklasse (FK), georegion, kvartærgeologi og okkerklasse Svend Elsnab Olesen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Lisbeth Nielsen, Rita Merete Buttenschøn og Leo Kortegaard Opsummering af projektets resultater På de himmerlandske

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. December 2009. Projektetresumé

Læs mere

Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025

Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025 Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025 Udarbejdet af AGLAJA for Frederikssund Kommune 2015 Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016-2025 Plejeplan udarbejdet af AGLAJA for Frederikssund Kommune,

Læs mere

Foreløbig konklusion:

Foreløbig konklusion: Notat om 21. november 2015 Kvælstofudledningen omkring år 1900. i DCE har til udarbejdet et notat, som konkluderer, at kvælstofudledningen omkring år 1900 var således, at koncentrationen af kvælstof i

Læs mere

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv.

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Kim og Birthe Burghardt Mejerivej 26 7790 Thyholm Oprensning af vandhul/lille sø I har henvendt jer

Læs mere

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07780.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører: Torpe Mose Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-12-1989 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere