V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING"

Transkript

1 V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

2

3 Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri 6 Bælteclips 6 Tilbehørskontakt 3 Oplader 6 Grundfunktioner 8 Tænd/Sluk/Volume 8 Afsendelse og modtagelse 8 Lysdiode indikator 8 Støjdæmper 8 Scanning (kanaltilpasning) 8 Menufunktioner 9 1 Støjdæmperens følsomhed 9 2 Stemmestyret afsendelse (VOX) 10 3 Tastaturtoner 10 4 CALL (Opråbstone) 11 5 Udgangseffekt 11 6 Tastaturlås 11 Øvrige funktioner 12 PL-tone (CTCSS) 12 Viderestilling til standard position (Reset) 13 Teknisk specifikation V-COM V40 31MHz 14 Forsikring om overensstemmelse...15 Teknisk specifikation V-COM V40 155MHz...16 Forsikring om overensstemmelse 17

4 Vigtig information angående beskyttelse og råd Sørg for at beskytte tilbehørskontakten med gummidækslet, hvis tilbehøret ikke anvendes. Bær aldrig radioen i antennen, da det kan skade såvel antenne som radioens antennekontakt. Send ikke med radioen, hvis antennen ikke er tilkoblet. Kortslut ikke batteriets kontakter, da det kan forårsage brand eller eksplosion. Kast aldrig batterierne ind i åben ild. Brugte batterier bør sendes til genanvendelse. Forsøg ikke at reparere radioen selv. Radioen kan blive beskadiget og og med garanti holde op med at virke. Ved problem med radioen kontakt forhandleren, hvor du har købt radioen. Rengør radioen med en let fugtet klud. Anvend ikke rengøringsmiddel eller stærke kemikalier. Pakken skal indeholde Radio Opladeligt batteri Bordlader og netadapter Antenne Bælteclips Brugsanvisning Obs! Hvis der skulle mangle noget, kontakt forhandleren hvor du har købt radioen. 4

5 Radio 1. Tænd/Sluk/Volumenknap 2. Lysdiode indikator 3. Anvendes ikke 4. Sende tast (PTT) 5. Støjdæmper tast (Mon) 6. Ned tast (Ned) 7. Scannings tast (Scan) 8. Menu tast (M) 9. Enter tast (Enter) 10. Op tast (Op) 11. Display 12. Mikrofon 13. Højttaler 14. Tilbehørstast 15. Antenne (MX-kontakt) Obs! Tekst i fed ovenfor anvendes i brugsanvisningen for at betegne de respektive knapper. Display Indikatorer for: 1. PL-tone 2. Anvendes ikke 3. Tastaturtone 4. Tastaturlås 5. Anvendes ikke 6. Anvendes ikke 7. Batterikapacitet 8. Afsendelse 9. Udgangseffekt og styrke 10. Stemmestyring (VOX) 11. Høj/Lav udgangseffekt 12. Modtagelse 13. Kanalnummer 14. Anvendes ikke 15. Anvendes ikke 16. Anvendes ikke 5

6 Kom igang Antenne Antennen skrues fast på antennekontakten. Skru ikke antennen hårdere fast end nødvendigt. Batteri Batteriet monteres på radioens bagside. Placer batteriets tre fastklikkere i radioens nedre del og tryk batteriets øvre del ind, indtil et tydeligt klik høres. Batteriet fjernes ved at spærren på batteriets øvre del trykkes ind. Batteriet løsnes op og kan fjernes. Batteriet er et opladeligt Lithium-polymer batteri. For bedste levetid og præstationsevne, følg opladningsanvisningen. Bælteclips Bælteclipsen monteres på batteriets bagside. Tryk forsigtigt clipsen ned i clipseholderen, indtil et klik høres. Clipsen fjernes ved at spærrefjederen på clipsen trykkes ud og derefter opad. Tilbehørskontakten Skal monofon, headset, øresnegle eller andet tilbehør anvendes, skrues dækslet som beskytter tilbehørskontakten løs og erstattes med det medlevererede gummibeskyttelse. Tilbehørskontakten er vandtæt indvendigt. For at beskytte mod fugt og støv bør gummibeskyttelsen altid være trykket ind, hvis du ikke anvender tilbehør. Opladning Tilslut netadapteren til udtaget på bagsiden af opladeren og derefter til 230 V netudtaget. Grøn lysdiode POWER lyser. Placer batteriet eller radioen med batteri i bordladeren. Rød lysdiode FAST tændes, og opladning af batteriet starter. Efter nogle timer er batteriet fuld opladet. Hurtigladningen afsluttes nu og overgår til underholdsladning. Rød lysdiode FAST slukker og grøn lysdiode FULL tændes. 6

7 Obs! Batteriet er Lithium-polymer, hvilket indebærer, at batteriet ikke behøver at blive tømt helt mellem opladningerne uden at opladning kan ske når som helst. Et helt tomt batteri oplades på ca 2,5 timer. Anvend kun originale opladere for ikke at beskadige batteriet. Opladeren er kun beregnet til Li-Ion / Lithium-polymer batterier. Radioen skal være slukket ved opladning. Opladeren er kun beregnet til brug indendørs. 7

8 Grundfunktioner Tænd/Sluk/Volumen Drej på volumen knappen med uret for at tænde for radioen. Radioen laver nu en kort selv-test, viser modelbetegnelse og så vises de senest installerede funktioner i displayet. Juster volumen til lavt niveau, normalt til halv volumen. For at slukke for radioen, drej volumen knappen mod uret til et klik høres. Vælg kanal Vælg kanal ved at trykke ind på Op/Ned. Valgt kanal vises i displayet. Afsendelse og modtagelse Tryk PTT ind for at sende. Hold radioen 5 10 cm fra munden og tal i normal samtale toneleje. Når PTT slippes kobles modtageren ind. Lysdiode indikator Indikatoren viser følgende: Rødt konstant lys: afsendelse Grønt konstant lys: modtagelse eller åben støjdæmper Rødt blinkende lys: advarsel om for lav batterispænding Støjdæmper Radioen har en automatisk støjdæmper. Ved at trykke M ind åbnes den automatiske støjdæmper tilfældigt, og du kan endda høre meget svage opråb. Findes der forstyrrelser på kanalen, kan støjdæmperens følsomhed justeres, se separat kapitel længere fremme. Scanning (kanaltilpasning) Scanningfunktionen gør det muligt at bevare radiosamtalerne på alle kanaler samtidigt. Hvis samtalen findes på nogen af kanalerne, kommer tilpasningen til at blive der, og du har mulighed for at lytte til radiotrafikken og eventuelt svare 5 sek. efter at samtalen er ophørt. Derefter fortsætter tilpasningen automatisk. Findes der forstyrrelser, som låser scanningen på en kanal, kan du enkelt fjerne denne kanal fra scanningen ved at trykke på Enter. For at koble ind på kanalen igen, sluk og tænd for radioen. Har du PL toner indkoblet på en kanal, bliver tilpasningen på kanalen, hvis de rigtige PL toner modtages. For at begynde eller stoppe scanningen: AATryk Scan ind. 8

9 Displaybelysning Radioen har en automatisk displaybelysning, som tændes i 7 sek. når nogen af tasterne på fronten trykkes ind. Batterisparefunktion Radioen har en batterisparefunktion, som mindsker batteriforbruget til et minimum og giver en længere driftstid. Hvis ikke et signal modtages inden for 5 sekunder, tilkobles funktionen automatisk. Advarsel ved lavt batteriniveau Når batteriniveauet bliver for lavt, indikeres dette ved, at et tomt batterisymbol vises i displayet, samt at lysdioden blinker rødt med 30 sekunders mellemrum. Med tastaturtonen tilkoblet høres også korte lyde i højttaleren. Batteriet bør da snarest oplades. Det kan gå an at anvende radioen i kortere tid efter batteriadvarslen. For sikker kommunikation skift til lav udgangseffekt. Menufunktioner I menuen kan du vælge mellem yderligere 9 funktioner: 1. Støjdæmperens følsomhed 2. Stemmestyret afsendelse (VOX) 3. Tastaturtoner 4. CALL (Opråbstone) 5. Udgangseffekt 6. Tastaturlås For at nå disse funktioner trykkes M ind tilsvarende antal gange. Derefter kan man med Op/Ned vælge ny indstilling. Hver indstilling gemmes ved at trykke på Enter. Alle indstillinger gemmes, indtil en ny indstilling bliver lavet. Dette gælder også, når radioen slukkes eller ved skift af batteri. 1 Støjdæmperens følsomhed Findes der mange forstyrrelser på en kanal, kan følsomheden på støjdæmperen justeres og stilles efter de omgivelser, du befinder dig i. Støjdæmperens følsomhed er mulig at indstille (0 9). Ved følsomhed 1 åbner støjdæmperen lettest, og ved 9 er den mest lukket. Vælger man 0, er støjdæmperen kontinuerligt åben. Tænk på ikke at indstille højere følsomhed end nødvendigt, eftersom dette påvirker radioens rækkevidde. For lavt indstillet støjdæmper gør, at støj kan høres i højttaleren, mens for højt indstillet støjdæmper gør, at man ikke hører svage signaler. 9

10 For at justere følsomheden: AATryk på M en gang SQL: samt indstillet følsomhed vises i displayet. AAJuster følsomheden (0 9) ved at trykke Op/Ned ind. A AAfslut og gem ved at trykke på Enter. Vi foreslår at begynde med 0 (åben støjdæmper) og siden øge følsomheden indtil højttaleren stopper med at støje. Ret følsomheden før kanalen er indstillet. 2 Stemmestyret afsendelse (VOX) Stemmestyret afsendelse (VOX) gør det muligt at starte afsendelsen med stemmen, dvs. radioen starter afsendelse, når du taler nær mikrofonen. Den kan endda indstilles efter de omgivelser, du befinder dig i. Niveauet på stemmestyrringens følsomhed er justerbar (0 5). Ved niveau 1 starter senderen lettest (stille omgivelse), og ved niveau 5 er den mest lukket (støjende omgivelser). Vælger man niveau 0 kobler funktionen ud. For at koble VOX-funktionen ind: AASluk for radioen. AATryk og hold PTT trykket ind samtidigt med, at du igen tænder for radioen. VOX vises i displayet. For at koble VOX-funktionen ud: AASluk og tænd for radioen. VOX forsvinder fra displayet. For at justere stemmestyringens følsomhed: AATryk M ind to gange. VXL: samt indstillet følsomhed vises i displayet. AAJuster følsomheden (0 5) ved at trykke Op/Ned ind. A AAfslut og gem ved at trykke Enter ind. Obs! Husk på at det ikke nytter noget at koble VOX-funktionen ind, hvis niveau 0 er indstillet. 3 Tastaturtoner Med funktionen aktiveret høres en tone i højttaleren, hvis nogen af tasterne på fronten trykkes ind. For at koble tastaturtonerne til eller fra: AATryk på M tre gange BP: samt aktuel indstilling vises i displayet. AAVælg On for at koble til eller OFF for at koble fra med Op/Ned. A AAfslut og gem ved at trykke Enter ind. funktionen er tilkoblet. 10 vises i displayet, når

11 4 CALL (Opkaldstone) Med denne funktion kan man gøre alle opmærksomme på, at man eksempelvis har vigtig information at meddele. For at sende en opråbstone: AATryk M ind fire gange. CALL: samt valgt tone vises i displayet. A AVælg ny tone (0 9) med Op/Ned. A ATryk Enter ind for at sende valgt opråbstone. Obs! Radioen sender kun opråbstonen til brugere med samme kanal indstillet. 5 Udgangseffekt Radioen har to udgangseffekter, som kan vælges for den respektive kanal. V-COM V40: Høj udgangseffekt 5 Watt og lav udgangseffekt 1 Watt. For at ændre udgangseffekten på kanalen: AATryk M ind fem gange PWR: samt aktuel udgangseffekt vises i displayet. AAVælg L for lav udgangseffekt, H for høj udgangseffekt med Op/Ned. A AAfslut og gem ved at trykke Enter ind. L vises i displayet, når lav udgangseffekt er indstillet på kanalen. H vises i displayet, når høj udgangseffekt er indstillet. Obs! Høj udgangseffekt giver højt strømforbrug ved afsendelse og bør undgås andet end hvis hørbarheden hos modtagerstationen er dårlig. Ofte giver lav udgangseffekt meget god rækkevidde, og strømforbruget bliver lavt. Radioens driftstid bliver dermed længere. 6 Tastaturlås Tastaturet på fronten kan låses, så der ikke trykkes ved en fejl, når man f.eks. bærer radioen i lommen eller rygsækken. For at låse: AATryk M ind seks gange KL:OFF vises i displayet. AAVælg On med Op/Ned. AAAfslut og gem ved at trykke Enter ind. vises i displayet, når låsen er tilkoblet. For at låse op: AATryk og hold Enter trykket ind i 6 sekunder. 11

12 Øvrige funktioner PL-tone (CTCSS) V-COM V40 (155MHz) er forsynet med ind- og udkoblingsbar PL-tone, som kan vælges for den respektive kanal. Dette indebærer, at hvis flere jagthold i nærheden af hinanden anvender samme kanal, kan man ved at anvende PL-toner undgå at blive forstyrret af de andre lags radiotrafik. PL-tonen fungerer sådan, at højttaleren gemmes til de rette PL-toner tages imod på indstillet kanal. Samtlige radioer inden for jagtholdet behøver at have samme PL-toner indstalleret for at kunne høre hinanden. Radioen har 51 stk. PL-toner at vælge mellem. TCS blinker i displayet, når PL-tonen er frakoblet (åben trafik). TCS lyser fast i displayet, når PL tonen er tilkoblet. For at koble ind/ud eller ændre PL-tonen på kanalen: AASluk for radioen. AATryk og hold M og Enter inde samtidig med at du igen tænder for radioen. A ASlip M og Enter når displayet viser RX: AAVælg tone (01 51 eller OFF for at koble ud) for modtageren med Op/Ned. AATryk Enter ind for at gemme indstillingen for modtageren. A ATryk M ind en gang for at vælge tone for afsenderen. Displayet viser TX:. AAVælg samme tone (01 51 eller OFF for at koble ud) for afsenderen med Op/Ned. AATryk Enter ind for at gemme indstillingen for senderen. PL-tonen er nu ændret og gemt. AASluk for og tænd igen på radioen for normal anvendelse med ny PLtone på kanalen. Obs! Er PL-tonen tilkoblet, kontroller at kanalen er ledig, inden du sender. Hvis kanalen er optaget, blinker lysdiodeindikatoren orange. Visse radiofabrikat viser PL-tone med frekvens i stedet for nummer. Se PL-tone tabel. 12

13 Standard PL-toner (40 stk.) DK 01 - DK DK 03 71,9 DK 04 82,5 DK 05 94,8 DK ,5 DK ,8 DK DK ,8 DK ,3 DK ,4 DK ,2 DK ,8 DK ,2 NO 01 - NO 02 - NO 03 - NO 04 - NO 05 - NO 06 - NO 1S 100 NO 2S 100 NO 3S 100 NO 4S 100 NO 5S 100 NO 6S 100 SE 01 - SE 02 - SE 03 - SE 04 - SE 05 - SE 06 - SE 07 - SE 1S 67 SE 2S 67 SE 3S 67 SE 4S 67 SE 5S 67 SE 6S 67 SE 7S 67 Viderestilling til standard position (Reset) Hvis man ufrivilligt stiller funktioner om eller vil slette alle tidligere gjorte indstillinger, kan man gøre en viderestilling til standard position. For at viderestille: A ASluk for radioen. AATryk og hold PTT og Enter inde samtidigt med, at du igen tænder for radioen. AASlip for PTT og Enter når displayet viser RST/y. A ATryk Enter ind for at bekræfte viderestilling, displayet viser RST OK. AASluk for og tænd på radioen for normal anvendelse. Obs! Indstilling af PL-toner ændres ikke ved viderestilling til standard position. Det er derfor vigtigt at kontrollere, at samme PL-tone anvendes på modtageren (RX) og senderen (TX). 13

14 Teknisk specifikation af V-COM V40 31MHz Generelt Frekvensområde: MHz Antal kanalpladser: 24 Kanalafstand: 10 khz Temperaturområde: ºC Strømforsyning: 7,2 V / 1700 mah, Li-Polymer batteri Driftstid: timer (afhængig af valgt udgangseffekt) Sendere Udgangseffekt: Modtagere Følsomhed: LF-udgangseffekt: Teknik Dimensioner: Vægt: Miljø: 4 Watt (høj) / 1 Watt (lav) Bedre end 0,20µV ved 12dB SINAD 500 mw 59X125X42 mm Ca 330 g (med batteri og antenne) IP55 og MIL-STD 810 C, D, E, F Frekvensplan af V-COM V40 Kanal Frekvens Kanal Frekvens CH.01 30,930 MHz CH.02 31,040 MHz CH.03 31,050 MHz CH.04 31,060 MHz CH.05 31,070 MHz CH.06 31,080 MHz CH.07 31,090 MHz CH.08 31,100 MHz CH.09 31,110 MHz CH.10 31,120 MHz CH.11 31,140 MHz CH.12 31,150 MHz CH.13 31,160 MHz CH.14 31,180 MHz CH.15 31,190 MHz CH.16 31,200 MHz CH.17 31,210 MHz CH.18 31,220 MHz CH.19 31,250 MHz CH.20 31,260 MHz CH.21 31,270 MHz CH.22 31,330 MHz CH.23 31,340 MHz CH.24 31,570 MHz 14

15 Forsikring i overensstemmelse med V40 31MHz Hermed bekræfter Radiocom Danmark, at denne radio V-COM V40 31MHz står i overensstemmelse med de væsentligste egenskabskrav og øvrige relevante bestemmelser, som fremgår af direktiv 1999/5/EG. En kopi af en undertegnet og dateret forsikring om overensstemmelse (DoC) kan erhverves via Radiocom Danmark A/S. 15

16 Teknisk specifikation af V-COM V40 155MHz Generelt Frekvensområde: MHz Antal kanalpladser: 99 Antal PL-toner: 40 standard Kanalafstand: 12,5 eller 25 khz Temperaturområde: ºC Strømforsyning: 7,2 V / 1700 mah, Li-Polymer batteri Driftstid: timer (afhængig af valgt udgangseffekt) Sendere Udgangseffekt: Modtagere Følsomhed: LF-udgangseffekt: Mekanik Dimensioner: Vægt: Miljø: 5 Watt (høj) / 1 Watt (lav) Bedre end 0,20µV ved 12dB SINAD 500 mw 59X125X42 mm Ca. 300 g (med batteri og antenne) IP55 og MIL-STD 810 C, D, E, F Frekvensplan af V-COM V40 Kanal Frekvens Kanal Frekvens DK ,350 MHz NO01 143,900 MHz NO02 139,400 MHz NO03 143,350 MHz SE01 155,425 MHz SE02 155,475 MHz SE03 155,500 MHz SE04 155,525 MHz NO04 138,850 MHz NO05 143,250 MHz NO06 138,750 MHz SE05 156,000MHz SE06 155,400 MHz SE07 155,450 MHz 16

17 Forsikring i overensstemmelse med V-COM V40 (155MHz) Hermed bekræfter Radiocom Danmark, at denne radio V-COM V40 står i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og øvrige relevante bestemmelser, som fremgår af direktiv 1999/5/EG. En kopi af en underskrevet og dateret forsikring om overensstemmelse (DoC) kan erhverves via Radiocom Danmark A/S. 17

18 COMPANIES IN THE VHF GROUP AS SVERIGE Swedish Radio Supply AB Box 208, SE KARLSTAD Tel l Fax l NORGE VHF Communication AS Postboks 1, OPPSAL, N-0619 OSLO Tel l Fax l DANMARK Radiocom Danmark A/S Baldersb¾kvej æ 31, DK-2635 ISH J ISHØJ Tel l Fax l Radiocom Swedish Radio Danmark Supply A/S AB / V-com / V-com V40 Hunt 2012 V40 ver ver

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

BRUGSANVISNING. ProHunt F34BTi JAGTRADIO FOR 155 MHz

BRUGSANVISNING. ProHunt F34BTi JAGTRADIO FOR 155 MHz BRUGSANVISNING ProHunt F34BTi JAGTRADIO FOR 155 MHz FORORD Tak fordi du købte en Icom ProHunt F34BTi jagtradio med 155 MHz. LÆS HELE DENNE INSTRUKTIONSBOG inden du anvender radioen. GEM DENNE INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI Navne & Funktioner... 1 Montering og fjernelse af batteripakke... 2 Opladning af batteriet... 2 Display symboler... 3 Grundlæggende

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model

Two-Way Radios. User Guide. XT420 Non-Display model Two-Way Radios User Guide XT420 Non-Display model INDHOLD Indhold...................................... 1 Sikkerhed.................................... 2 Sikkerhedsoplysning-er ang. batterier og opladere.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Microphone DM10 4 Sådan kommer du i

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Receiver DH10 4 Sådan kommer du i gang

Læs mere

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual Rev. IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO INDLEDNING Tak fordi du valgte et Icom-produkt! IC-M1EURO V marineradio er konstrueret med Icoms høje krav til kvalitet og anvendelighed. Med korrekt betjening vil dette

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Denne fil er oprette af RH.

Denne fil er oprette af RH. Denne fil er oprette af RH. 2015 - Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UHF Tri-Power radio til jagt og fritid Pris kun kr. 548,00 Tilbehør Danmarkspremiere - 2015 Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UVF

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

UBC 30XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler. Brugsanvisning DK 3030

UBC 30XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler. Brugsanvisning DK 3030 UBC 30XLT Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Brugsanvisning DK 3030 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 30XLT...side 4 Opsætning...side 5 Tastatur oversigt...side 6 Funktionstast:...side

Læs mere

Microphone DM05 Dansk

Microphone DM05 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM05 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM05 3 Funktioner Microphone DM05 4 Sådan kommer

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Microphone DM80 Dansk

Microphone DM80 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM80 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM80 3 Funktioner Microphone DM80 4 Sådan kommer

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com HurtigGuide DK HH36 Marine VHF Radio med GPS NB! Vi gør opmærksom på at der kræves maritim radiolicens for at bruge VHF udstyr. Udstyret er godkendt til brug indenfor EU (og i norske farvande). Den bærbare

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. LICENSFRI 446 FM BÆRBAR RADIO i4088sr

BRUGERVEJLEDNING. LICENSFRI 446 FM BÆRBAR RADIO i4088sr BRUGERVEJLEDNING LICENSFRI 446 FM BÆRBAR RADIO i4088sr INDLEDNING Tak fordi du valgte et Icom-produkt! IC-4088SR er en licensfri 446-bærbar radio, der er konstrueret for brugere, der forlanger høj kvalitet,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 UBC 278CLT Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 278CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

UBC69XLT-2. Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler. Brugsanvisning DK 3069

UBC69XLT-2. Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler. Brugsanvisning DK 3069 UBC69XLT-2 Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler Brugsanvisning DK 3069 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC69XLT-2...side 4 Opladelige batterier...side 4 Opsætning...side 5

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580 Brugervejledning MEMOmini Varenr : 402580 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Hørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 3 Ind- og udgange... 4

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere