Energibesparelser i private boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser i private boliger"

Transkript

1 Energibesparelser i private boliger

2 Baggrund 1 SBi 2005:12: Den faktor, der næst efter antallet af personer har størst betydning for elforbrug i parcelhuse, er indkomsten, hvorimod det for lejligheder er boligens areal. Målsætningen for arbejdsgruppe 2 er at sætte gang i energibesparelser i private boliger i Tjæreborg. Gruppens arbejde er dermed afgrænset til energiadfærdsændringer hos de private borgere i Tjæreborg. Trods bred viden hos borgerne om fordelen ved at energirenovere sin bolig, så er der i Danmark generelt ikke nok gang i området i forhold til, hvad der er af gevinster, både privatøkonomisk og samfundsøkonomisk. Det er en problematik, der også er observeret i lande som Storbritannien. En væsentlig årsag til det er, at det er en kompleks opgave for den enkelte borger at få overblik over, hvor der skal sættes ind, hvilken løsning der er bedst at vælge, hvordan man får finansieringen på plads samt styringen af selve byggeprocessen. Indsatsen for energibesparelser i de private boliger i Tjæreborg skal derfor fokusere på at gøre det enklere for boligejeren at gå i gang med en energirenoveringsproces. Samtidig ved man, at selve brugeradfærden i en bolig har stor indflydelse på energiforbruget. Udover boligens tekniske standard, skal indsatsen derfor også fokusere på at gøre det enklere for borgeren at spare energi gennem den daglige adfærd. 2

3 KLIMA- & BÆREDYGTIGHEDSPROJEKT Metode Nyere adfærdsforskning peger på, at mennesker i forhold til adfærd er styret af nogle bestemte former for tankeprocesser i hjernen, som for en stor dels vedkommende foregår meget ubevidst. Processerne er uddybende beskrevet af bl.a. nobelprismodtageren Daniel Kahnemann, som især har udbredt termerne system 1 og system 2: System 1 er det automatiske system i hjernen, der er ubevidst, intuitivt og næsten omkostningsfrit, hvilket betyder, at vi bruger meget lidt energi på dem. System 2 er det refleksive system, der er bevidst, analytisk og kræver en masse koncentration. Rigtige mange forskningsforsøg har påvist, at mennesket har en biologisk tilbøjelighed til at foretrække at anvende system 1 tænkning til langt det meste af vores tankevirksomhed, hvilket betyder, at vi utallige gange i løbet af dagen foretager en række valg, som er ubevidste. Dette er årsagen til, at megen informationsaktivitet i forhold til adfærdsændringer har vist sig ikke at have den ønskede virkning. Med udgangspunkt i viden inden for adfærdsøkonomi, kognitiv psykologi, kognitivt design og social psykologi har man inden for de sidste 5-6 år udviklet et felt, der bredt set kan benævnes adfærdsarkitektur, eller nudging (nudging i betydningen at puffe nogen i en bestemt retning). Adfærdsarkitektur/nudging: Adfærdsarkitektur/nudging går ud på at tage højde for de automatiserede forudindtagelser og dermed muligvis fejlantagelser, som optræder i system 1 og får os til at træffe valg, der dybest set ikke behøver at være i vores egen interesse. Ud fra devisen, at vi bliver påvirket ubevidst af omgivelserne, så udvikles der en ny form for løsningsarkitektur, som er ligetil at bruge for det ubevidste system 1. Et nudge er dermed en samlet betegnelse for et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i mere forudsigelige retninger, uden at det: 1) BEGRÆNSER DERES VALGMULIGHEDER ELLER 2) ÆNDRER AFGØRENDE VED HANDLINGS- ALTERNATIVERNES OMKOSTNINGER Det handler med andre ord om at identificere de faktorer, der påvirker ens valg. Hvor er flaskehalsen/problemet, og hvor er det størst? Herefter kan der designes et beslutningspunkt, fx at give boligejeren feedback på sit forbrug i det øjeblik, han/hun tager beslutning om at tænde for tørretumbleren. Det største problem i forhold til energiadfærd vurderes at være, at energiforbruget reelt er usynligt for den enkelte bruger. I den daglige husførelse står man ikke af sig selv og reflekterer over sidste faktura fra energiselskabet. Dertil er vores dagligdag alt for kompleks. 3

4 EKSEMPLER PÅ ANTAGELSER, DER ER RELEVANTE I FORHOLD TIL ENERGIADFÆRD: 1. Vi er mere motiverede for at undgå tab sammenlignet med at sikre os gevinster 2. Vi sammenligner os med andre og andres adfærd 3. Når vi bliver anerkendt for en given samfundsnyttig adfærd, bliver vi motiverede til at fastholde denne. 4. Vi har brug for feedback på vores forbrug for at kunne vurdere, om det er værd at justere det. 5. Vi har vanskeligt ved at værdisætte abstrakte karakteristika fx det at tage hensyn til klimaet. Kilde Copenhagen Economics, 2013 for Energistyrelsen. Det siger sig selv, at det er vigtigt at gå systematisk til værks, når løsningen udvikles. Ellers kan arbejdet i bedste fald være spildt, i værste fald kan indsatsen komme til at virke modsat hensigten. Nedenfor er vist den proces, der bør gennemgås for at strukturere processen ved udviklingen af adfærdsarkitekturløsninger 1. Definering Diagnose Design Test Første skridt er at definere problemet gennem at udrede forudindtagelser omkring adfærd og løsninger. Andet skridt er at forsøge at forstå, hvorfor mennesker udøver den adfærd, de gør/tager den beslutning, de gør. Vi ser efter steder, hvor små ændringer i konteksten kan tænkes at have en betydning. Tredje skridt er at designe en potentiel løsning gennem at udvikle og finjustere løsningsdesignet. Fjerde skridt er at teste løsninger ved at måle effekten på de områder, der har vores interesse. Dette bør gøres gennem kontrollerede tests. Det falder naturligt at anvende adfærdsarkitektur som metode i dette projekt, fordi det som en innovativ og indtil videre lovende metode, egner sig godt til at blive udviklet og afprøvet i et område af Tjæreborgs størrelse. Adfærdsarkitekturløsningerne bliver anvendt til først og fremmest at adressere de analyseresultater, der er fundet i baseline. Herudover har arbejdsgruppe 6 leveret analyser for mulige sammenhænge mellem energiforbrug og en række parametre i de enkelte husstande. 1 Kilde: The Behavioral Economics Technical Assistance (BETA) Project. 4

5 KLIMA- & BÆREDYGTIGHEDSPROJEKT Indsatsområder Planen for en bedre bolig Indsatsen er opdelt i 2 hovedområder: 1. ENERGIBESPARELSER GENNEM TEKNISK OPTI- MERING AF BOLIGEN GENNEM RENOVERING. det at tage de rigtige beslutninger i en meget kompleks verden. Man kan godt kalde BedreBolig-ordningen for et forsøg på udvikling af adfærdsarkitektur, der ad den positive vej gerne skal puffe flere boligejere til at gå i gang med en energirenovering. 2. ENERGIBESPARELSER GENNEM ÆNDRET ADFÆRD I HVERDAGEN. Under BedreBolig-ordningen kan boligejeren mod En BedreBolig-plan er et godt springbræt til at betaling komme få fra en BedreBolig-rådgiver ønsket om forbedring til at a) kortlægge af din Indsats bolig til et for færdigt energibesparelser projekt. Med den i gennem hånden kan mulighederne du lade BedreBolig-rådgiveren for energirenovering og b) styre styre selve udførelsen energirenovering: fra start til slut. renoveringsprocessen. BedreBolig-rådgiveren lader Indsatsen er først og fremmest koncentreret om at sig godkende i en officiel ordning og gennemfører en udrulle Den rådgivning, en ny ordning, du som kan er købe udviklet hos af en Energistyrelsen, BedreBoligrådgiver, omfatter to ydelser, som svarer til de to Med BedreBolig-planen: ligeledes godkendt uddannelse Giver dig i a) overblik kortlægning og b) og som har taget afsæt i at gøre det så enkelt som styring BedreBolig-planen af renoveringsprocessen. får du Boligejeren overblik får over, efter overordnede faser i en renovering: Planlægning hvilke konkrete energimæssige forbedringer muligt for boligejeren at tage beslutning om en energi- kortlægningen en plan for renoveringen i hånden, som og udførelse. I den første fase udarbejder rådgiveren en og BedreBolig-plan. få den gennemført. I BedreBolig-ordningen den anden fase udarbejdes dit renoveringsprojekt kan indeholde. Planen renovering tages med til på bank baggrund eller realkreditinstitut, af dialog mellem når der dig skal og forsøger tilbyder på han den at måde stå for at imødekomme BedreBolig-projektet, de udfordringer, hvor BedreBolig-rådgiveren, indhentes finansiering. Forløbet hvor for I drøfter boligejeren boligens ses her: der tilsyn, er nævnt aflevering i indledning og opfølgning og i metodeafsnittet kan indgå omkring som nuværende energitilstand og dine ønsker og del af rådgivningen. behov i forhold til fremtiden i boligen. 1. BedreBolig-plan 2. BedreBolig-projekt 3. Din bedre bolig Kortlægning og planlægning Samtale, kortlægning af hus og muligheder samt udarbejdelse af plan og budget Projektering og byggeledelse Projektering og indhentning af tilbud samt styring, aflevering og opfølgning Mulige opnåede fordele Lavere energiforbrug Bedre indeklima Klimarigtig Højere værdi Energifokus Figur 1. Kilde: Energistyrelsen Find en BedreBolig-rådgiver på BedreBolig.dk 6 5

6 Indsatsen i forhold til Tjæreborg Mellembyplan er omdrejningspunktet i Esbjerg Kommunes deltagelse som pilotkommune i den første test-udrulning af BedreBolig, som er igangsat i januar og løber frem til midten af Herefter skal den udrulles til resten af landet. Testen vil kunne give værdifulde erfaringer til den videre energirenoveringsindsats i resten af Esbjerg Kommune. Tjæreborgs størrelse egner sig godt til testning af ordningens brugbarhed. BedreBolig-ordningen vil kunne medvirke til at skabe vækst i de energirelaterede håndværker- og rådgiverfag i Esbjerg Kommune. Tal fra andre lignende initiativer indikerer, at for hver kr. i omsætning hos en lokal håndværker, vil det betyde en skatteindtægt på ca kr. til kommunen. Esbjerg Kommune vil skulle facilitere dialogen med de lokale interessenter, såsom BedreBolig-rådgivere, banker, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere mfl. Disse skal være med til at udbrede ordningen til boligejerne. Der skal tilrettelægges en kommunikationsindsats, der gør opmærksom på ordningen, og der arbejdes på en fælles markedsføring blandt alle interessenter. I den forbindelse er det vigtigt at komme ud med de gode historier, dvs. konkrete eksempler fra succesfulde renoveringer i de eksisterende boliger i Tjæreborg. BedreBolig-ordningen er som udgangspunkt en markedsdrevet ordning, men det er vurderet, at boligejerens udgift til rådgivningen kan vise sig at være en barriere i forhold til at bruge ordningen. Derfor vil der blive etableret en forsøgspulje, som kan medfinansiere boligejerens udgift til rådgivningen under nogle bestemte betingelser. Indsats for energibesparelser gennem adfærd i hverdagen: Der skal udvikles og afprøves nye adfærdsarkitekturløsninger til borgerne. Dette skal ske bl.a. ud fra de løsninger, der udvikles i arbejdsgruppe 6 om intelligent energi, men selvstændige løsninger skal også udvikles i forhold til adfærd, der giver energibesparelser. Indsatsen skal så vidt muligt målrettes, så der er mulighed for at komme i kontakt med de husstande, der har såkaldte ekstremforbrug. Modsat vil det være en fordel, hvis de husstande, der har et lavt ekstremforbrug, kan synliggøres. Dette gøres bedst ved at målrette indsatsen områdevis, helst gadevis. Det kan for eksempel være gennem at opgøre forbruget pr gade og synliggøre dette sammen med det laveste ekstremforbrug og det højeste ekstremforbrug i anonymiseret form. Der er mulighed for at iværksætte gadekonkurrencer enten som et lokalt udviklet koncept i lighed med den tidligere model fra Guldager, eller der kan samarbejdes med andre kampagnekoncepter. Der skal arbejdes på at finde lokale ambassadører i Tjæreborg, som kan fremstå som et godt eksempel ved at udvise fornuftig energiadfærd. Det kan være medlemmer af arbejdsgruppen, lokalrådet og af følgegruppen, foreningsfolk, forretningsfolk, og det skal gerne være borgere, der er bredt kendte i byen og repræsentative for de forskellige familietyper. Der vil blive gjort brug af de sociale medier til at understøtte budskabet og til at linke til de gode historier, bl.a. om muligt gennem de lokale ambassadører. 6

7 KLIMA- & BÆREDYGTIGHEDSPROJEKT Afrapportering Indsats for energibesparelser gennem energirenovering I forbindelse med udarbejdelsen af baseline er der blevet foretaget telefoninterviews med et antal boligejere i Tjæreborg for at undersøge omfanget af igangsatte energirenoveringer inden for de seneste 2 år. I alt 291 boligejere har besvaret spørgsmålene under telefoninterviews, hvilket er statistisk repræsentativt i forhold til det samlede antal boligejere i byen. Svarene fordeler sig som angivet i Figur 2: Adspurgte i alt Mindst et tiltag Isolering Solceller eller Har skiftet jordvarme vinduer Forbedring af installationer Figur 2: Energirenoveringer i Tjæreborg inden for de seneste 2 år. Overordnet set ser der ud til at være absolut positiv aktivitet i forhold til renoveringsniveauet i Tjæreborg. Ca. 50 % angiver at have foretaget mindst en af de 4 typer energirenovering inden for de seneste 2 år. Ca. 25 % har isoleret boligen i et eller andet omfang, ca. 27 % har skiftet vinduer i et eller andet omfang mens ca. 16 % har forbedret boligens installationer, fx skiftet cirkulationspumpe eller forbedret fjernvarmesystemet. Ca. 4 % har forbedret boligens energiforsyning, fx installeret solceller eller jordvarme, hvilket skal ses i sammenhæng med at Tjæreborg er et fjernvarmeforsynet område. Selvom tallene kan forekomme overraskende positive, så kan de med overvejende sandsynlighed forklares med områdets socioøkonomiske status. Her viser data, at Tjæreborg ligger i den høje ende med hensyn til bl.a. husstandsindkomst, som alt andet lige vil kunne gøre det enklere at foretage investeringer i en energirenovering. Sammenligner vi med niveauet i Danmark generelt, kan henvises til Bolius 2014 undersøgelsen, hvor 42 % af de adspurgte respondenter har foretaget et eller flere energiforbedringstiltag det seneste år, særligt boligejere med huse opført før Bolius undersøgelser er ikke tilrettelagt på helt samme måde som baselineundersøgelsen i Tjæreborg, men giver dog en indikation på, at der også på landsplan er ganske mange, der angiver at have foretaget en eller flere energiforbedringer af boligen. For ingen af undersøgelserne kan man dog sige, om svarene er udtryk for, at boligen er energirenoveret op til højeste standard, eller om de er udtryk for mindre forbedringer. Det vil føre meget vidt at skulle afklare sådanne detaljer via telefoninterviews. Gruppe 6 har på baggrund af data fra BBR foretaget en opdeling af de private boliger efter bygningsår og med angivelse af forbrugsniveau. 7

8 150 Diagrammet indikerer, at selvom der absolut bliver foretaget energiforbedringer af de private boliger i Tjæreborg, så er der fortsat et stort potentiale for forbedringer, 120 især i den del af boligmassen, der er opført før Det skal bemærkes, at der ikke fandtes standardforbrugsangivelser i Bygningsreglementet før Det er 90 en interessant iagttagelse, at Bolius i en undersøgelse fra 2014 har konstateret, at der er mindst interesse for 60 energirenoveringer fra boligejere med boliger opført efter Før fra 2011 Standardforbrug i kwh/m 2 efter Bygningsreglementet Gennemsnitsforbrug i kwh/m 2 /år i Tjæreborg Figur 3: Gennemsnitligt varmeforbrug efter boligens alder. Gruppe 6 har med hjælp fra studerende på Aalborg Universitet/DTU foretaget en regressionsanalyse (Figur 4) for at belyse eventuelle sammenhænge mellem energiforbruget og andre parametre, som fx antal beboere i boligen, husets alder etc. Konklusionen i forhold til varmeforbrug: 1. Der er stort set ingen sammenhæng mellem boligens varmeforbrug og antallet af personer i boligen. 2. Der er en vis sammenhæng mellem varmeforbrug og boligens type: Enfamiliehuse har et større energiforbrug end rækkehuse. 3. Der er en vis sammenhæng mellem varmeforbrug og husenes alder, hvilket også Figur 3 indikerede. Model for varmeforbrug Coefficients Antal personer Bygningstype Bygning år Bygningsareal Figur 4: Variables 8 En regressionsanalyse undersøger man sammenhængen mellem en afhængig variabel og flere uafhængige variabler.

9 KLIMA- & BÆREDYGTIGHEDSPROJEKT Årlig ekstrem varmeforbrug Bygning_år Varme (kwh/bygning) Årlig ekstrem EL forbrug Bygning_år EL (kwh/bygning) Hernæst er der foretaget analyse for at identificere eventuelle ekstremforbrug. 1. Der blev lavet regressionsmodeller for to forskellige bygningstyper (én familie boliger og rækkehuse). 2. Der blev foretaget beregning af det normale (regressive) forbrug for hver forbruger (baseret på bygningsstørrelse, årstal og antal personer). Figur Til sidst kunne de forbrugere, hvis forbrug var meget højere (røde) eller meget lavere(grønne) end det normale, illustreres. Figur 6. Variationerne viser forskellige adfærd for de enkelte husholdninger. Forbruget er ikke relateret til bygningsparametre eller klima. Det vil være nødvendigt at uddybe analysen af forbrugs- mønstre yderligere i forhold til, hvad der foreligger pt. i form af regressionsanalyserne. Bl.a. vil det være relevant at se på, om forbruget kan være nærmere geografisk bestemt og/eller om beboernes alder spiller ind og i hvilket omfang. Figur 5 Figur 6

10 Indsats for energibesparelser gennem adfærd i hverdagen Regressionsanalyserne ovenfor viser, at der er potentiale for energibesparelser hos boligejerne i Tjæreborg. I forhold til at målrette indsatsen henvises til Bolius undersøgelse Bolius undersøgelse peger på, at det især er 60 år+ gruppen, der interesserer sig for energibesparelser. Gruppen årige er mindre interesserede i energirigtig adfærd og følger sjældent med i boligens energiforbrug. Dette indikerer, at det især i forhold til de årige vil være nødvendigt med en meget direkte og hyppig form for feedback på energiforbruget. Når boligejerne af Bolius bliver spurgt, om de vil være parate til en teknisk overvågning af deres energiforbrug, så er især gruppen årige til gengæld positive, mens de 60+ årige er langt mindre tilbøjelige til at acceptere overvågning. Dette kunne pege på at udvikle en overvågningsløsning til denne aldersgruppe, i form af en alarm/beskedtjeneste, der går i gang ved et givent energiforbrug i et givent tidsrum. Løsningen kunne også designes til at styre variationer i forbruget over døgnet. 10

11 KLIMA- & BÆREDYGTIGHEDSPROJEKT Målsætninger/succeskriterier Målsætninger Den overordnede målsætning for indsatsen for energibesparelser i Tjæreborg er at nedsætte forbruget af energi i de private boliger. Succeskriterier Varme, årlig besparelse: 640 t CO 2 El, årlig besparelse: 146 t CO 2 At der er udviklet og testet løsninger inden for adfærdsarkitektur, der gør det enklere for den enkelte husstand at spare energi i det daglige At der er gennemført konkurrencer, hvor gaderne i Tjæreborg konkurrerer om at have det laveste energi forbrug At energiforbruget i boliger opført tidligere end 1966 har nærmet sig forbruget i boliger opført mellem At BedreBolig-ordningen har kunnet tiltrække boligejere, der ønsker at benytte ordningens rådgivningsydelser At husstande med et såkaldt ekstremt højt forbrug har nærmet sig det gennemsnitlige forbrug for private husstande 11

12 Evaluering Som basis for den fremtidige evaluering af projektet udvælges en række effektmål på baggrund af målsætningen. Den første måling af disse baselinemålingen - er udtryk for, hvordan situationen ser ud, før indsatser fra mellembyplanen sættes i gang. Baselinemålingerne er valgt med udgangspunkt i hvilke ændringer, der forventes at indtræffe som følge af indsatser, der igangsættes med baggrund i planen. Når målingerne gentages nogle år ude i fremtiden, skulle forskellen på målingerne gerne vise en forandring som følge af mellembyplanen. Målepunkter For projektet omhandlende energirenovering og energibesparelser i private boliger er valgt følgende målepunkter: Gennemsnitligt varmeforbrug pr. privat bolig pr. år Gennemsnitligt varmeforbrug pr. m 2 pr. år Baselinemåling Målepunkterne belyser tilsammen tilstanden for energirenovering og energibesparelser i private boliger før mellembyplanen gennemføres. For alle målepunkter gælder, at der er tale om kvantitative data kwh varme forbrugt pr. privat bolig pr. år 3513 kwh el forbrugt pr. privat bolig pr. år 25 % har energirenoveret isolering indenfor de seneste to år 4 % har energirenoveret forsyningsform indenfor de seneste to år 27 % har energirenoveret vinduer indenfor de seneste to år 16 % har energirenoveret installationer indenfor de seneste to år Gennemsnitligt el-forbrug pr. privat bolig pr. år Gennemsnitligt el-forbrug pr. person pr. år Andelen af husstande, der har lavet en BedreBoligplan for deres bolig Andelen af husstande, der har gennemført energirenovering på baggrund af en BedreBolig-plan De 4 første målinger udføres af energi- og forsyningsselskaberne, mens de sidste 2 målinger beror på et telefoninterview blandt et repræsentativt udsnit af Tjæreborgs private boliger. Herudover vil opfyldelsen af følgende succeskriterier indgå i evalueringen: Hvorvidt der er udviklet og testet løsninger inden for adfærdsarkitektur/nudging til private husstande Hvorvidt der er gennemført gadekonkurrencer, hvor gaderne i Tjæreborg konkurrerer med hinanden om det laveste energiforbrug Hvorvidt energiforbruget i boliger opført inden 1996 nærmer sig forbruget i boliger, opført i perioden

13 Energirenovering KLIMA- & BÆREDYGTIGHEDSPROJEKT som fremtidssikring Der foretages evaluering i forhold til baseline hvert En renovering af din bolig med fokus på at forbedre energitilstanden kan væ med til at fastholde og øge dens værdi, når du en dag skal sælge. andet år, første gang i januar Det er hensigtsmæssigt, at baselinemålingen suppleres med supplerende undersøgelser, idet det vil kunne vise sig svært at måle, om der er sket en positiv udvikling alene ud fra svaret på, om man har foretaget en af de 4 energirenoveringer, fordi potentialet alt andet lige vil falde i takt med de renoveringer, der er medtalt i forrige måling. En renovering med fokus på energi kan både betyde en lavere varmeregning og et forbedret indeklima med mindre træk og kulde. Det giver tilsammen mulighed for, at boligen bevarer eller endda øger sin værdi på boligmarkedet. Figur 3: Boligejerens fordele Der findes ikke faste regler for, hvor meget en bolig vil stige i værdi, hvis den bliver energirenoveret, men tendensen er, at et bedre energimærke medfører en højere salgspris for boligen, hvilket ses på figuren herunder. Gennemsnitligt stiger din bolig så meget i værdi ved et forbedret energimærke Samlet stigning i salgspris, kr. Kobling til energimærket En BedreBolig-plan er ikke det som et energimærke. Energimæ din bolig en kategorisering fra A er lovpligtig ved handel af bolig dokumenterer boligens energim tilstand baseret på et teoretisk forbrug, for at boligkøbere kan ligne boligers energiforbrug, ua ernes livsstil og vaner. Derudov energimærket et samlet overbli energiforbedrende- og bespare i bygningen. Energimærket kan oplagt benyttes som grundlag f delsen af en BedreBolig-plan Fra G til F Fra G til E Fra G til D Fra G til C Fra G til B eller bedre BedreBolig-planen fokuserer p mæssige forbedringer, der er re for dig, som bor i boligen. Bereg af energibesparelser baserer si BedreBolig-planen på dit reelle forbrug, og forbedringsforslage udgangspunkt i dine ønsker og p boligen. Figuren viser, hvilken merpris der kan opnås for et typisk hus på 140 m 2 ved forbedring fra energimærke G til et bedre energimærke (F til B eller bedre). Priserne er renset for forhold som beliggenhed, opførelsesår, opvarmningsform mv. Den beregnede højere pris gælder som et gennemsnit for tusindvis af handlede boliger. For konkrete boliger kan prisforskellene være større eller mindre end dette gennemsnit. Kilde: SBI 2013:06 Om sammenhæng mellem energimærkning og salgspris, Netværk for Energirenovering. Udarbejdet for Energistyrelsen. Du kan som afslutning på et Bed projekt dokumentere din boligs tilstand med et energimærke. 13

14 14

15 KLIMA- & BÆREDYGTIGHEDSPROJEKT Realisering/gennemførelse af indsatser Samarbejdspartnere Hvilke samarbejdspartnere, der er behov for, er vurderet selvstændigt i forhold til de målsætninger og succeskriterier, der er angivet i det forrige kapitel. Samarbejdspartnere i forhold til den overordnede målsætning vil først og fremmest være de lokale deltagere i arbejdsgruppe 2 samt lokalrådet og følgegruppen for Tjæreborg en by med Energi. Hernæst vil arbejdsgruppe 6 også være en tæt samarbejdspartner, ligesom der kan etableres samarbejde med arbejdsgruppe 9 i forhold til børn og unge. I forhold til udvikling af adfærdsarkitekturløsninger vil der skulle bruges ekstern konsulentbistand, og de samarbejdspartnere, der er angivet ovenfor, vil blive inddraget undervejs i processen. Især forventes energiselskaberne at få en vigtig rolle i forhold til feedback til boligejerne på energiforbruget. Samarbejdspartnere i forhold til indsatsen for energirenovering/bedrebolig-ordningen vil være Energistyrelsen, som har igangsat BedreBolig-ordningen og de aktører, som er omkring ordningen: BedreBolig-rådgiverne, banker, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere og energiselskaber. Organisering Arbejdet organiseres sådan, at opgaverne omkring den overordnede energispareindsats sker med omdrejningspunkt i den nuværende arbejdsgruppe 2, om muligt med supplering af flere deltagere fra Tjæreborg. Det kunne eksempelvis være en eller flere af de lokale case-familier. Der skal aftales en mere kontinuerlig samarbejdsform med gruppe 6 omkring de opgaver i gruppe 2 og gruppe 6, som influerer på hinanden. Opgaven omkring udvikling af adfærdsarkitekturløsninger sker med ekstern konsulentbistand. Det er projektlederens opgave løbende at involvere arbejdsgruppen i arbejdet. Indsatsen i forhold til BedreBolig-ordningen organiseres med involvering af de aktører, der er nævnt i afsnittet om samarbejde. Dette skal organiseres, så det integreres med den generelle BedreBolig-indsats i Esbjerg Kommune. Milepæle a) Etablering og annoncering af forsøgspulje i april 2014 til boligejere, der bruger BedreBolig-rådgiver. b) Evaluering af pilotperioden for BedreBolig-ordningen sker medio Den lokale evaluering føder ind i den evaluering, som Energistyrelsen igangsætter over for de 9 pilotkommuner. Evalueringen vil fokusere på to forhold: 1. Hvordan det er lykkedes at forankre ordningen lokalt ud fra de rammer, som Energistyrelsen har givet? 2. Hvad har virket godt indholdsmæssigt? c) Evaluering af erfaringerne med forsøgspuljen foreta ges i december Eventuelle behov for justeringer forelægges det politiske niveau. Hvis det for eksempel viser sig, at forsøgspuljen ikke bliver brugt, vil det muligvis kunne vise sig hensigtsmæssigt at nedskrive puljebeløbet og i stedet bruge pengene på en justeret indsats, der måtte vise sig behov for. d) Evaluering af BedreBolig-ordningens indhold foretages i december Denne evaluering føder ind til en landsdækkende evaluering, som Energistyrelsen forventes at igangsætte i begyndelsen af 2015, og som fokuserer på boligejernes oplevelse af ydelserne og skal klarlægge behov for justeringer af ordningens indhold. e) Vurdering af, om der er behov for opfølgende tiltag i forhold til BedreBolig-ordningen sker i april f) Dybere analyse af forbruget af el og varme, herunder en opgørelse af forbrug på gadeniveau med inddragelse af ekstremforbrug for de seneste 2 år er færdig primo g) Der igangsættes en konkurrence om det laveste energiforbrug på gadeniveau i forår h) Udvikling af adfærdsarkitekturløsninger målrettet energibesparelser i hverdagen påbegyndes i begyndelsen af Løsningerne skal adresseres i forhold til bias angivet i metodeafsnittet. Det er herudover vigtigt, at der er plads til at udvikle og justere på indsatsen undervejs, fordi indsatsen involverer mange aktører og interessenter, og fordi der afprøves helt nye løsninger. 15

16 Organisering Der er nedsat 9 arbejdsgrupper sammensat af lokale borgere udpeget af Sneum-Tjæreborg Lokalråd, medarbejdere fra kommunens involverede forvaltninger, Esbjerg forsyning samt en lang række repræsentanter fra det private erhvervsliv, interesseorganisationer og relevante forskningsinstitutioner. Arbejdet bliver koordineret af en projektgruppe og en styregruppe. Der er nedsat en følgegruppe af borgerne med særlig interesse i projektet. Følgegruppen får mulighed for at påvirke udviklingen undervejs i forløbet. Ved vigtige milepæle inddrages borgerne ved borgermøder. Endvidere bidrager en gruppe unge med deres ideer og viden til udvikling af indsatsområderne. De 9 grupper har arbejdet med forskellige temaer, og hensigten er, at de udviklede projektforslag/ indsatsområder skal kunne realiseres hver for sig. Samtidig er det overordnede mål, at projekterne skal kunne fungere i sammenhæng og skabe en synergieffekt i udviklingen af en samlet plan for Tjæreborg - en by med Energi. Energioptimering af offentlige bygninger Energibesparelser i private boliger Bæredygtig transport Affaldshåndtering Next step village Intelligent energi Handlingsplan Spildevandshåndtering Byrum og bygunktioner De 9 arbejdsgrupper Forankring i dagtilbud og undervisning En overordnet plan med et mål om at gøre Tjæreborg til en klimavenlig og bæredygtig by Plan til realisering af de udvalgte indsatser

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Energiforbedringer i eksisterende bygninger

Energiforbedringer i eksisterende bygninger Energiforbedringer i eksisterende bygninger Elselskabernes indsats - Muligheder og barrierer Bygge- og Anlægssektorens miljøklub Fyn 24. Maj 2007 Konsulent Dorte Lindholm Dansk Energi Indhold Energispareaftalen

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bakkedraget 59B 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2016 Til den 21. januar 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

CTS-guide. Om CTS-guide. Hvorfor CTS-guide. Modellen. Kontakter

CTS-guide. Om CTS-guide. Hvorfor CTS-guide. Modellen. Kontakter CTS-guide Om CTS-guide Hvorfor CTS-guide Modellen Kontakter Kommunale bygherrer, der skal udarbejde en CTS-strategi, eller skal etablere eller renovere CTS, kan hente hjælp i CTS-guidens anbefalinger om

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Erfaringer fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst Projektchef Lotte Lindgaard Andersen BedreBolig konference 23. nov. 2015 AGENDA 1.

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Mødedato 3. november 2011 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2, Blåt lokale Mødetidspunkt kl. 13.00 Forventet sluttidspunkt kl. Steen Rosvang Andersen

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig Marts 2016 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Energimærkningsordningen Er der forskel på BedreBolig-ordningen og energimærkeordningen? BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen.

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Cedervangen 61 Postnr./by: 3450 Allerød BBR-nr.: 201-061415 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klosterbanken 34 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-019831 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset!

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! 80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! Hvorfor står jeg her idag? Learning - design af værdifuld kundeadfærd Løsninger der fremmer ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granparken 3 Postnr./by: 4872 Idestrup BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere