350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre"

Transkript

1 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26

2 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol. De unge kommer fra 29 skoler fra hele landet, og besvarede i foråret 26, lige inden de gik ud af 9.klasse, et spørgeskema fra Børnerådet. De var på daværende tidspunkt mellem 14 og 17 år. Deres svar giver et billede af de unges egne perspektiver på deres alkoholforbrug og et indblik heri 1. I dette lille fakta-ark har vi samlet nogle interessante tal, som vi håber kan informere og danne baggrund for diskussioner fx i de ældste folkeskoleklasser, til forældremøder, blandt unge selv og mellem de unge og deres forældre. Alle sammenhænge er testet statistisk med χ 2 testet eller γ-testet. Kun signifikante sammenhænge (P<,5) er medtaget. 1 Undersøgelsen er ikke repræsentativ for unge i Danmark, men belyser gennem disse 35 unge interessante temaer. 1

3 Alkoholvaner Tal fra 23 viser, at 44% af de danske unge har haft deres alkoholdebut i 7. klasse 2. Denne undersøgelse viser, at 9% af de 35 adspurgte unge, fra 9. klasse, har prøvet at drikke en genstand og dermed haft deres debut. 78% har været fulde, 17% har ikke, mens 5% ikke ved om de har været det. De unge drak jævnligt alkohol i foråret 26. 8% havde drukket inden for de seneste 14 dage og godt 9% havde drukket i løbet af det seneste år 38% mere end 2 gange. Drukket alkohol de seneste 14 dage % 1 21% 2% 8% Ingen 1-2 Antal gange 3-5 mere end 6 Ovenstående søjlediagram viser, hvor ofte de unge havde drukket i de to foregående uger op til spørgeskemaets besvarelse. Der er en lille gruppe, som drak alkohol påfaldende tit 8% mere end 6 gange på 14 dage. Det skal dog pointeres, at vi ikke ved hvor meget de har drukket, og om de har været decideret fulde. Nedenstående diagram viser hvem de unge, der har prøvet at drikke alkohol, oftest drikker sammen med uanset mængden af alkohol og indtagelsessituationen. 92% drikker oftest sammen med en vennegruppe, 3% med en enkelt ven og 4% med deres forældre. Hvem drikker de unge oftest sammen med % 2 4% 3% Mine forældre En gruppe af venner drikker med En enkelt ven 2 Børnerådet 23: Teenagere og alkohol : s. 5 2

4 Der er forskel på at smage på alkohol og på at drikke sig fuld, og der er nok også forskel på, hvem man gør hvad med, når man går i 9.klasse. I den gruppe unge, som har prøvet at være fulde, er det således også 95%, som oftest drikker alkohol sammen med en gruppe venner, hvor det kun er 27% i den lille gruppe, der ikke har været fulde. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der også flere blandt de unge, som ofte er sammen med venner, som har prøvet at være fulde, end blandt de unge, som ikke er så meget sammen med venner. Har været fuld Har ikke været fuld/ Total ved ikke Er sammen med venner hver dag 93% 7% 1% Er sammen med venner 3-5 dage om ugen 8% 2% 1% Er sammen med venner 1-2 dage om ugen 72% 28% 1% Er næsten aldrig sammen med vennner 5% 5% 1% Total 78% 22% 1% 34% af de 35 unge har aldrig set en ven så fuld, at vedkommende mistede selvkontrollen eller blev syg. Men skulle det ske, mener 96% at man skal reagere. De unge måtte i spørgeskemaet angive flere måder, de ville reagere på, og 51% af dem ville ringe efter forældrene, 87% ville følge vennen hjem og 59% ville tilbyde vennen overnatning. De fleste unge vil altså prøve at tage ansvar i en ubehagelig situation og forældrenes rolle er ikke udspillet som problemløsere. 18% af de 35 unge har ofte eller nogle gange prøvet at drikke mere end de egentlig havde lyst til og 56% har følt et pres stort eller lille fra omgivelserne i forhold til at drikke alkohol. Men kun 8% mener, at man er en outsider, hvis man ikke drikker alkohol til en fest. 3% af de 35 unge drikker helst øl, når de drikker alkohol, 4% helst vin, 25% helst spiritus og 35% helst alko-sodavand el. lignende. 6% drikker helst andet. De unge der havde drukket alkohol inden for de seneste 14 dage, blev bedt om at angive hvorfor de havde drukket de måtte vælge flere ting. Nedenstående tabel viser deres svar. De unge drikker alkohol for at more sig sammen, men der er også en bekymrende stor gruppe, som angiver, at de bl.a. drikker for at glemme. Mine venner gjorde det Var bange for at føle mig uden for gruppen For hyggens skyld Fordi det smager godt For at have det sjovt For at kontakte en, jeg godt kan lide For at kaste hæmninger bort Fordi jeg kedede mig For at glemme sorger og bekymringer 29% 3% 94% 86% 86% 21% 28% 18% 16% I den gruppe af unge, som har prøvet at være fulde, har 89% oplevet, at de blev gladere end normalt og 64% syntes, at det var fedt. På den negative side har 46% oplevet at gøre ting de fortrød og 3% har prøvet at blive syge af at drikke. De unge oplever altså et vist socialt pres i forhold til alkohol, men det er kun en ret lille del af dem, som direkte anfører, at de føler, at de er nødt til at drikke for at være accepteret. At drikke er noget, de unge gør med deres venner og er en del af deres ungdomskultur. De unge forbinder alkohol med hygge - selvom der er negative sider. 3

5 Forældrenes rolle Vi så ovenfor, at halvdelen af de unge ville inddrage forældre, hvis deres venner blev for fulde. På mange måder er forældrene stadig en vigtig del af de unges liv, og de påvirker også deres børns alkoholvaner. Tabellen viser, hvordan de 35 unges forældre forholder sig til deres alkoholforbrug. De vil ikke have, at jeg drikker Det er okay, at jeg drikker, men de bestemmer hvor meget og hvornår Det er okay, at jeg drikker, og vi bestemmer sammen hvor meget og hvornår Det er okay, at jeg drikker, og jeg bestemmer selv Ved ikke 11% 11% 45% 23% 1% Der er sammenhæng mellem forældrenes holdning og de unges alkoholvaner. Den gruppe unge, som har forældre, der ikke vil have, at de drikker, er også den gruppe, hvor færrest har drukket indenfor de seneste 14 dage (46%), mod 86-9% af de unge, hvis forældre synes, at det er okay. De unge har også svaret på, hvordan deres forældre ville reagere, hvis de kom fulde hjem se søjlediagrammet. Hvordan vil forældre reagere, hvis de unge kommer fulde hjem % 23% 21% 16% 5 1% 8% De ville synes, at det var i orden De ville ikke reagere på en speciel måde, for jeg har prøvet det før De ville tale med mig om, at det er en dårlig måde at forvalte min selvstændighed på De ville være skuffede De ville skælde ud Ved ikke reaktion Også her oplever de unge, der har drukket alkohol inden for de seneste 14 dage, mere positive forældre-reaktioner end de, der ikke har drukket inden for 14 dage. 26% af de, der har drukket, mener, at deres forældre ville synes, at det var i orden, hvis de kom fulde hjem 9% af de, der ikke har drukket, mener det samme. 27% af de drikkende, mener ikke, at deres forældre ville reagere specielt mod 5% af de ikke-drikkende. 8% af de drikkende forventer, at deres forældre ville blive skuffede mod 17% af de ikke-drikkende. De unge der oplever, at deres forældre har en positiv eller ligeglad indstilling til at de drikker alkohol, drikker altså mere end de, der oplever, at deres forældre har en negativ indstilling. 4

6 Har forældre givet de unge alkohol med til fest 36% 28% aldrig 1-5 gange over 6 gange Et er forældrenes holdning til alkohol, noget andet er deres adfærd. Lidt over 2/3 af de 35 unge har oplevet at få alkohol af deres forældre, når de skal til fest og ca. 1/3 har oplevet det over 6 gange. Også her er der en sammenhæng - som det fremgår af nedenstående diagrammer, oplever den gruppe, der har drukket i løbet af de sidste 14 dage, oftere at få alkohol med til fest af deres forældre, end den gruppe, som ikke har drukket. 36% Har forældre givet de unge alkohol med til fest Har forældre givet de unge alkohol med til fest Svar fra de unge som har drukket indenfor 14 dage Svar fra de unge som ikke har drukket indenfor 14 dage % 44% 4 63% % 31% 6% aldrig 1-5 antal gange over 6 aldrig 1-5 antal gange over 6 Forældrenes holdning har en afsmittende effekt på de unge, og de 35 unge synes da også, at deres forældre skal på banen. Nedenstående diagram viser, at 75% af de unge synes, at deres forældre skal lære dem at omgås alkohol på en fornuftig måde. 11% synes, at forældre skal opstille klare regler for unges alkoholforbrug, og 5% mener at de skal bestræbe sig på at forhindre deres børn i at drikke overhovedet. Kun 7% mener, at forældre ikke skal blande sig. 5

7 Hvordan skal forældre forholde sig til deres børn i 9. klasse, når de drikker alkohol De skal forsøge at få dem til slet ikke at drikke alkohol De skal bestemme hvor meget og hvornår De skal lære deres børn, hvordan de omgås det på en fornuftig måde De skal ikke blande sig Andet De unge ønsker, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner få ønsker klare regler og forbud, men langt størstedelen vil have vejledning og dialog. 6

8 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Udgiver: Børnerådet Vesterbrogade 35A 162 KBH V Tlf.: Dataindsamling: Thomas Willer Tekst og analyse: Kia Ditlevsen, Børnerådets sekretariat Oplægget kan gratis downloades på Børnerådets hjemmeside Hvis du vil læse mere: Børnerådet udgav i 23 en rapport om 7. klasseelevers alkoholerfaringer Teenagere og alkohol som er resultatet af en repræsentativ undersøgelse i det daværende Børne- og Ungepanel, som bestod af 75 7.klasser fra hele landet. Denne rapport kan også downloades gratis på Børnerådets hjemmeside. 7

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere