Overskrift KENDER I DIF? DIF bevæger Danmark både ved store idrætsarrangementer og i det daglige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift KENDER I DIF? DIF bevæger Danmark både ved store idrætsarrangementer og i det daglige."

Transkript

1

2 KENDER I DIF? DIF bevæger Danmark både ved store idrætsarrangementer og i det daglige. 62 specialforbund næsten to millioner medlemmer ca foreninger indendørs og udendørs til lands, til vands og i luften

3 DIF ER en frivillig og folkelig bevægelse Alene vores størrelse forpligter os til at tage et samfundsmæssigt ansvar

4 DIF har arbejdet med bæredygtighed i mange år især på miljøområdet: - DIF s miljøkodeks vedtaget af repræsentantskabet (1995 og 2008) - DIF s Miljø- og naturpolitiske udspil (2012) - DIF s politiske program (2015)

5 EKSEMPLER PÅ INDSATSOMRÅDER DIF Outdoor idræt i balance med naturen og byens rum DIF Indoor idrætsbyggerier i balance DIF Miljø-Ekstra særskilte miljøinitiativer med relevans for idrætsverdenen

6 DIF ARBEJDER FOR AT - samtænke bæredygtighedsbegrebets - sociale, - miljømæssige og - økonomiske ben Ligesom

7

8 DET NYE PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET er hvem, der interesserer sig for det:..erhvervslivet,..kommuner, ngo ere af mange slags En række store frontvirksomheder : Novozymes, Carlsberg, Ikea, Grundfos og Danfoss flere og flere kapitalfonde, fordi kapitalfondene selvfølgelig ved, at fremtidens store indtjeningsmuligheder ligger på bæredygtighedsfeltet. Steen Hildebrandt cand.merc. og Ph.d. i organisations- og ledelsesteori. og professor emeritus på Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

9 DE BOLDE VIL DIF GERNE SPILLE Kickstart med konferencen DIF18 Fokus på: - Ligestilling - Bæredygtige byer og lokalsamfund - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

10

11 DIF18 Finansminister Kristian Jensen var den første taler: Det er ikke FN s verdensmål det er mine verdensmål, det er dine verdensmål, det er DIF s!

12 DIF UDBREDER NU BÆREDYGTIGHEDSARBEJDET : - Vi har valgt at se nærmere på følgende mål: Mål 3: Sundhed og trivsel Mål 4: Kvalitetsuddannelse Mål 5: Ligestilling mellem kønnene Mål 6: Rent vand og sanitet Mål 7: Bæredygtig energi Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion Mål 13: Klimaindsats Mål 14: Livet i havet Mål 15: Livet på land Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

13 DIF UDFORDRER SIG SELV Mål 3: Hvordan bidrager DIF til den generelle folkesundhed, og hvordan bringer vi idrætten mere i spil i en folkesundhedskontekst, og hvordan kan disse erfaringer udbredes til øvrige lande? Mål 4: Hvordan kan vi skabe ny viden om implementering af idræt og bevægelse i skolen til fordel for øget indlæring og trivsel? Hvordan kan vi skabe konkrete modeller for mere idræt og bevægelse i dagtilbuddene, der kan tjene som inspiration for andre lande? Mål 5: Hvordan sikrer vi fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af idrætten?

14 DIF UDFORDRER SIG SELV Mål 6: Hvordan kan vi effektivisere idrættens vandforbrug? både det vand, vi drikker og det vand, vi bruger i forbindelse med idrætsudøvelse f.eks. i faciliteter (som stadig de fleste steder er drikkevand). Hvordan og med hvem kan vi samarbejde om vandressourcer på internationalt niveau? Mål 7: Hvordan kan bæredygtige idrætsfaciliteter og en effektiv drift give mere idræt for pengene?

15 DIF UDFORDRER SIG SELV Mål 11: Hvordan kan vi forbedre idrættens transportvaner? og hvordan kan idrætten bidrage til at skabe bæredygtige transportsystemer? Hvordan kan idrætten være en medspiller i byplanlægningen og bidrage til bæredygtige idrætsanlæg? Og hvordan kan idrætten møde klimaudfordringerne i planmæssig sammenhæng? Hvordan kan idrætten fortsat sikre (gratis) adgang og tilgængelighed for alle, der vil udøve aktiviteter på offentlige arealer og anlæg? Og hvordan kan vi sikre, at udendørs idrætsaktiviteter afvikles i social og økonomisk balance? Hvordan kan idrætten støtte op om udviklingen i landdistrikterne og bruges som løftestang? Og hvordan kan vi sikre, at Idræts-Danmark hænger sammen?

16 DIF UDFORDRER SIG SELV Mål 12: Hvordan kan idrætten bidrage til mindsket madspild? Hvordan kan idrætten herunder Idrættens Hus - optimere håndteringen af eget affald og reducere affaldsmængden? Kan vi bruge færre kemikalier, mindre plastik, mindre papir, færre flasker og genere mindre restaffald ved at forebygge eller genbruge? Hvordan sikrer vi, at alle udendørs idrætsudøvere har den relevante information om god adfærd i balance med naturen?

17 DIF UDFORDRER SIG SELV Mål 13: Hvordan kan idrætten møde klimaudfordringerne ud over tiltagene nævnt i mål 11 og kan visse idrætter udvikle sig i en mindre belastende retning? Hvordan kan idrætten formidle viden til de enkelte idrætsudøvere og tilskuere om deres muligheder for at bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser samt deltage i planlægning og tilpasning til klimaforandringer? Mål 14: Hvordan kan idrætten være med til at forhindre og reducere havforurening som f.eks. plastikaffald forårsaget af landbaserede aktiviteter og forurening med menneskelige næringsstoffer? Hvordan kan idrætten udøve hensyn i hav- og kystnære økosystemer for at sikre beskyttelsen af disse? Og hvordan kan idrætten deltage i planlægningen af beskyttelsen?

18 DIF UDFORDRER SIG SELV Mål 15: Hvordan kan idrætten indrette sine aktiviteter, så brugen af skove og det åbne land bliver så bæredygtig som mulig? Hvordan kan idrætten fremme bæredygtig forvaltning af skove og skovplantning? Mål 16: Hvordan kan vi anvende idrætten og foreningslivet til at understøtte opbygning og udvikling af fred, retfærdighed og stærke institutioner på alle niveauer?

19 DIF s bestyrelse Gør dem til en vigtig del af DIF s kommende politiske program Har især peget på de tre mål fra konferencen samt forbrugog produktionsmålet og sundhedsmålet Arbejder sammen med IOC og andre landes idrætsorganisationer

20 DIF vil arbejde med målene nationalt og internationalt i samarbejde med forskellige organisationer, ministerier, fonde og gennem sine 62 specialforbund og de ca foreninger med de næsten 2 mio medlemmer er du et af dem?

Region Hovedstaden og de 17 verdensmål Pernille Kernel, Center for Regional udvikling

Region Hovedstaden og de 17 verdensmål Pernille Kernel, Center for Regional udvikling og de 17 verdensmål Pernille Kernel, Center for Regional udvikling Disposition for oplægget Hvorfor er FN's verdensmål vigtige? Hvordan arbejder vi med verdensmålene i Region H Vedkommer det os, der arbejder

Læs mere

MILJØKODEKS FOR DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

MILJØKODEKS FOR DANMARKS IDRÆTS-FORBUND MILJØKODEKS FOR DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Danmarks Idræts-Forbund Årsmøde 2008 INDLEDNING Danmarks Idræts-Forbund og en række specialforbund har siden 1997, hvor den første kodeks blev vedtaget af repræsentantskabet,

Læs mere

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Oktober 2018 Indledning Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York FNs 17 verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

BØRNENES VERDENSMÅL. for bæredygtig udvikling i Fredericia

BØRNENES VERDENSMÅL. for bæredygtig udvikling i Fredericia BØRNENES VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling i Fredericia AFSKAF AFSKAF FATTIGDOM SAMTALEKORT 1 1 HELTEHANDLING Inspiration til hvordan barnet kan være med til at opfylde Verdensmål nr. 1: Når du for

Læs mere

Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder?

Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder? Hvordan er verdensmålene relevante for socialøkonomiske virksomheder? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke

Læs mere

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Fra varm luft til verdensmål Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Seismonaut Vi ved noget om: Strategisk oplevelsesudvikling af kommuner, destinationer og virksomheder Turisme og oplevelsesøkonomi

Læs mere

Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline

Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline Klimaambassadørernes bidrag til 2030-panelets SDG-baseline Opgaven fra 2030-panelet Klima Ambassadør Uddannelsen er et undervisningsforløb for københavnske 7. klasser. Uddannelsen inddrager eleverne i

Læs mere

KLIMAPÅVIRKNINGER BÆREDYGTIG HELHEDSORIENTERET VANDFORVALTNING I FREMTIDEN

KLIMAPÅVIRKNINGER BÆREDYGTIG HELHEDSORIENTERET VANDFORVALTNING I FREMTIDEN KLIMAPÅVIRKNINGER BÆREDYGTIG HELHEDSORIENTERET VANDFORVALTNING I FREMTIDEN ATV Jord og Grundvand Helhedsorienteret vandforvaltning 28. November 2018 VANDKREDSLØBET Nedbør Nedbør Havet Havet Vand på terræn

Læs mere

Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening Vigtigste konklusioner fra Medlemsundersøgelsen, del 1 (september 2018) Antal respondenter i fire medlemsgrupper Køkkener 47 5,4% Landmænd 260 29,7% Virksomheder 58 6,6% Personlige

Læs mere

Udvalgspolitik Teknik- og Klimaudvalget

Udvalgspolitik Teknik- og Klimaudvalget Udvalgspolitik 2019-22 Teknik- og Klimaudvalget Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indhold Sådan vil vi gøre det...4 Trafik og mobilitet...6 Anlæg og drift af veje, parker og grønne områder...9

Læs mere

Ta fremtiden tilbage! Et undervisningsforløb om at gå forrest i kampen for en mere bæredygtig fremtid

Ta fremtiden tilbage! Et undervisningsforløb om at gå forrest i kampen for en mere bæredygtig fremtid Ta fremtiden tilbage! Et undervisningsforløb om at gå forrest i kampen for en mere bæredygtig fremtid 1 Hvad er bæredygtighed? Kort øvelse, der aktiverer elevernes viden om bæredygtighed: Eleverne skriver

Læs mere

KLIMA100 ANSØGNINGSSKEMA

KLIMA100 ANSØGNINGSSKEMA KLIMA100 ANSØGNINGSSKEMA Realdania er initiativtager og bidragyder til Klima100, som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnpartner. Ansøgningsproces Ansøgningsskema skal indsendes online senest

Læs mere

RENT VAND OG SANITET

RENT VAND OG SANITET RENT VAND OG SANITET Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet

Læs mere

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet?

Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Hvad betyder FN s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling for arbejdsmiljøarbejdet? Workshop nr. 110 på AM:2018 19. NOVEMBER 2018. PER TYBJERG ALDRICH, NIRAS A/S Mål med workshoppen Viden - Erfaringer -

Læs mere

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Velkommen til Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

NATUR OG BIODIVERSITET

NATUR OG BIODIVERSITET NATUR OG BIODIVERSITET Hvad betyder den for dig? Biodiversitet er en betegnelse for alle de forskellige former for liv på kloden. Den er hele grundlaget for vores trivsel på jorden og for økonomien. Vi

Læs mere

Velkommen. Carbon20s udviklingsråd

Velkommen. Carbon20s udviklingsråd Velkommen Carbon20s udviklingsråd Rådsmedlemmer Dagsorden Velkomst samt Allerød kommunes vision v/ Karsten Längerich Den kommende erhvervspolitik v/ Miki Dam Larsen Kommunes arbejde med FN s verdensmål

Læs mere

FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST?

FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST? FN s VERDENSMÅL HVORDAN FÅR DIN VIRKSOMHED VÆRDI AF FN S 17 VERDENSMÅL I EN ETISK OG FORRETNINGSMÆSSIG KONTEKST? Erhverv Norddanmark og NIRAS, 28.11.18 Oplæg ved Finn Reske-Nielsen, FN-forbundet Hvad er

Læs mere

Miljøstyrelsens bidrag til FN s verdensmål

Miljøstyrelsens bidrag til FN s verdensmål Miljøstyrelsens bidrag til FN s verdensmål Møde i Rådgivningspanelet for DCE, 6. marts 2019 Mads Leth-Petersen Baggrund FN vedtog 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling og de 17 verdensmål i sept. 2015

Læs mere

Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering?

Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering? Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering? Bente Villumsen, enhedsleder Bæredygtig og lovlig jordhåndtering ATV Jord og Grundvand 9. april 2019 Hvorfor giver det mening at sætte

Læs mere

CSR Strategi for Vejen Forsyning A/S

CSR Strategi for Vejen Forsyning A/S CSR Strategi for Vejen Forsyning A/S 2019 2022 Indhold Indledning... 3 1. Strategi for samfundsansvar for Vejen Forsyning i perioden 2019-2022... 4 1.2 Processen frem mod strategien... 4 1.3 Driftsikkerhed

Læs mere

Strategi og FN s 17 verdensmål

Strategi og FN s 17 verdensmål Strategi og FN s 17 verdensmål - Hvad har FN s verdensmål at gøre med dansk planlægning? Byggelovsdag 2018 Britt Vorgod Pedersen, Bychef Gladsaxe Kommune FN - 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling FN

Læs mere

Københavns Naturskole. - Vi skaber læring i naturen!

Københavns Naturskole. - Vi skaber læring i naturen! Københavns Naturskole - Vi skaber læring i naturen! Udeskole om verdensmålene Hvordan indarbejder man verdensmålene i sine undervisningsforløb, og hvordan kombineres det med udeskole? Og hvad vil det egentlig

Læs mere

Sønderborg som bæredygtig læringsby

Sønderborg som bæredygtig læringsby Sønderborg som bæredygtig læringsby Fo annels e Po U Vi rk er somhed r eninge r M bor r g er ed dd ar b ejde e M ed re - UNESCO Sustainable Learning City li t ik e r e Sønderborg Kommunes borgmester om

Læs mere

VIGTIG VIDEN OM EVENTS OG BÆREDYGTIGHED TIL FRIVLLIGE

VIGTIG VIDEN OM EVENTS OG BÆREDYGTIGHED TIL FRIVLLIGE VIGTIG VIDEN OM EVENTS OG BÆREDYGTIGHED TIL FRIVLLIGE 2 3 Til dig 4 FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling 6 Affaldsressourcer 10 Vand 14 Transport 16 Energi 20 Mad & Drikke 22 Videre læsning Denne håndbog

Læs mere

Implementering af FN s verdensmål i Aarhus Kommunes vandsektor

Implementering af FN s verdensmål i Aarhus Kommunes vandsektor Implementering af FN s verdensmål i Aarhus Kommunes vandsektor Gitte Normand, Teamleder Aarhus en by i vækst 5000 nye indbyggere og 2000 nye arbejdspladser om året Sætter krav til klog planlægning og bæredygtig

Læs mere

Hvorfor er antallet af folk, der sulter steget de sidste år? Primært pga. voldelige konflikter og klimaforandringer. på od.dk. arbejde.

Hvorfor er antallet af folk, der sulter steget de sidste år? Primært pga. voldelige konflikter og klimaforandringer. på od.dk. arbejde. 2 Hvorfor er rent vand livsnødvendigt? Livsstilssygdomme - altså sygdomme som skyldes en usund livsstil. (Rygning, overvægt, stress) Hvilken type sygdomme dør flest danskere af årligt? Bæredygtig udvikling

Læs mere

Visionsseminar Visionsseminar, marts 2019 :: Dag 1

Visionsseminar Visionsseminar, marts 2019 :: Dag 1 Visionsseminar 2019 Visionsseminar, 13.-14. marts 2019 :: Dag 1 Velkommen Velkommen Morgendagens program Eksterne oplæg Visionsseminar, 13.-14. marts 2019 :: Dag 1 Paneldebat og spørgsmål Visionsseminar,

Læs mere

UNITED NATIONS FN HAR SKABT 17 VERDENSMÅL FORMÅLET ER AT LØSE JORDENS FREMTIDIGE UDFORDRINGER DET ER EN STOR OPGAVE VI SKAL LØSE SAMMEN

UNITED NATIONS FN HAR SKABT 17 VERDENSMÅL FORMÅLET ER AT LØSE JORDENS FREMTIDIGE UDFORDRINGER DET ER EN STOR OPGAVE VI SKAL LØSE SAMMEN UNITED NATIONS FN HAR SKABT 17 VERDENSMÅL FORMÅLET ER AT LØSE JORDENS FREMTIDIGE UDFORDRINGER DET ER EN STOR OPGAVE VI SKAL LØSE SAMMEN 192 LANDE I VERDEN ER GÅET SAMMEN Global Citizen er en non-profit

Læs mere

CHEF I TEKNIK OG MILJØ

CHEF I TEKNIK OG MILJØ CHEF I TEKNIK OG MILJØ En værdiskabende aktør i fremtidens velfærdssamfund DELTAG PÅ ÅRETS KONFERENCE DEN 17.-18. MARTS 2016 I KOLDING Chef i Teknik og Miljø En aktiv spiller i komplekse digitale processer

Læs mere

8. november Sagsnr Eventvurdering - Global Goals World Cup Europe Dokumentnr

8. november Sagsnr Eventvurdering - Global Goals World Cup Europe Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Idrætsudvikling NOTAT 8. november 2018 Eventvurdering - Global Goals World Cup Europe 2019 Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Eir

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2020-2024 Indledning Nyborg Kommunes handicappolitik 2020-2024 er en visionær politik, som vil række udover 2024. Handicappolitikken omfatter alle afdelinger i kommunen og tager afsæt i

Læs mere

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist.

Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist. Lene Midtgaard, konsulent og fagjournalist lene@bewild.dk www.bewild.dk MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER

Læs mere

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Respons-Inducing Sustainability Evaluation ( RISE ) Holistisk vurdering af bæredygtigheden af landbrugsproduktionen

Læs mere

FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling Del følg med på: #vækstmedverdensmål #dksdg vmvm.dk Regionsrådet Vækstforum FN s 17 verdensmål blev vedtaget af verdens regeringsledere på et FNtopmøde i 2015.

Læs mere

Drøftelse af retning for strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune

Drøftelse af retning for strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune Drøftelse af retning for strategisk energiplanlægning i Hvidovre Kommune Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hvorfor strategisk energiplanlægning og hvorfor nu? FN s verdensmål Roadmap for strategisk energiplanlægning

Læs mere

Analyse af idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune. Resultat af borgerworkshop

Analyse af idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune. Resultat af borgerworkshop Analyse af idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune Resultat af borgerworkshop 24.08.2015 Borgerworkshop d. 24. aug. 2015 Den 24. August afholdt Aabenraa Kommune en åben workshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT

UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT Verdensmålene som strategisk værktøj Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren LOTTE HANSEN, PARTNER HANSEN & ERSBØLL AGENDA UUUUJ - VI KØBER NÅD NYT MIN REJSE

Læs mere

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE 2018-2022 Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune Aalborg Kommune & Bevæg dig for livet 2 Aalborg Kommune

Læs mere

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SEKRETARIATET FOR POLITIK OG BORGERSERVICE Dato: 19. september 2018 Tlf. dir.: 2069 1315 E-mail: meb1@balk.dk Kontakt: Mette Brinch Sagsid: 00.16.00-A00-1-14 Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020

Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020 Punkt 2. Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020 2019-024287 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender som foreløbigt plangrundlag Status på Aalborg uden Affald Forslag til

Læs mere

Bæredygtig Udvikling i Grundfos. Stig Koust Sustainable Product Specialist Aarhus Tech

Bæredygtig Udvikling i Grundfos. Stig Koust Sustainable Product Specialist Aarhus Tech Bæredygtig Udvikling i Grundfos Stig Koust Sustainable Product Specialist Aarhus Tech 28-09-18 Mig Grenå Gymnasium Matematisk Student 2004:2007 Aarhus Universitet Nanoscience 2009:2017 Bachelorprojekt

Læs mere

Bibbi Walsh klima- og miljøsagsbehandler Gladsaxe Kommune

Bibbi Walsh klima- og miljøsagsbehandler Gladsaxe Kommune Bibbi Walsh klima- og miljøsagsbehandler Gladsaxe Kommune bibwal@gladsaxe.dk FNs verdensmål har en central rolle i det strategiske arbejde i Gladsaxe Kommune Borgmester Trine Græse (TV2/Lorry, aug. 2017):

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Strategiplan Aalborg Renovation

Strategiplan Aalborg Renovation Strategiplan 2020-2023 Aalborg Renovation Udgiver: Aalborg Renovation Udgivelse: April 2019 Sagsnr.: 2019-014444 Dok.nr.: Titel: Strategiplan Aalborg Renovation 2020-2023 Foto: Tekst: Side 2 af 9 1. Kort

Læs mere

DN og FN s verdensmål

DN og FN s verdensmål BILAG 2-2 Dato: 18. maj 2017 Til: HB på mødet d. 7. juni 2017 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Sekretariatets sammenstilling DN og FN s verdensmål Verdensmål, delmål, points fra

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

INSPIRATIONSOPLÆG OM FN S VERDENSMÅL

INSPIRATIONSOPLÆG OM FN S VERDENSMÅL INSPIRATIONSOPLÆG OM FN S VERDENSMÅL Oplæg v/ KL kontorchef Mette Jensen Kommunalbestyrelsesseminar i Rudersdal Kommune den 27. januar 2018 Danmark ligger nr. 2 ud af 149 lande Ift. at opfylde FN s verdensmål.

Læs mere

ELITEIDRÆTSSTRATEGI ODENSE KOMMUNE. Opdateret

ELITEIDRÆTSSTRATEGI ODENSE KOMMUNE. Opdateret ELITEIDRÆTSSTRATEGI ODENSE KOMMUNE Opdateret September 2014 Baggrund Nærværende eliteidrætsstrategi er udarbejdet af Eliteidræt Odense i tæt samarbejde med Odense Kommunes Eliteidrætsråd. Strategien er

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Fra 17 verdensmål til lokal forankring i Gladsaxe Borgmester Trine Græse 15. maj 2019

Fra 17 verdensmål til lokal forankring i Gladsaxe Borgmester Trine Græse 15. maj 2019 Fra 17 verdensmål til lokal forankring i Gladsaxe Borgmester Trine Græse 15. maj 2019 Vejen fra de 17 verdensmål til Gladsaxes strategi Seminar om strategisk byledelse januar 2017 Verdensmål på Byrådsseminar

Læs mere

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T:

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T: Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Agenda 21 strategi 2020-24 Forslag Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Forord Hedensted Kommune ønsker en bæredygtig vækst og velfærd. Det gør vi blandt andet ved

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Katalog UDKAST af. 4.juni Forslag til hvordan Rebild kommune kan arbejde med verdensmålene.

Katalog UDKAST af. 4.juni Forslag til hvordan Rebild kommune kan arbejde med verdensmålene. Katalog UDKAST af 4.juni 2019 Forslag til hvordan Rebild kommune kan arbejde med verdensmålene. FN har i 2015 vedtaget 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Målene er formuleret ud

Læs mere

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov, for alle

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Bygningsstrategi FGU Midt- og Østsjælland

Bygningsstrategi FGU Midt- og Østsjælland Bygningsstrategi FGU Midt- og Østsjælland If you change the name, you change the game. Værdier for vores skole Troværdige Gøre os umage Samarbejdende Resultatskabende 1 ud af 13 2 Formålet med bygningsstrategien

Læs mere

Malgodt.dk. CSR Strategi. En plan for ansvarligt og bæredygtigt salg og håndtering af maling.

Malgodt.dk. CSR Strategi. En plan for ansvarligt og bæredygtigt salg og håndtering af maling. Malgodt.dk CSR Strategi En plan for ansvarligt og bæredygtigt salg og håndtering af maling. 2 Malgodt.dk CSR Strategi OM OS Malgodt.dk er en moderne detailforretning der sælger maling, malertilbehør samt

Læs mere

- i et globalt og lokalt perspektiv

- i et globalt og lokalt perspektiv - i et globalt og lokalt perspektiv FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling på kloden I 2015 vedtog samtlige statsledere fra FN s 193 medlemslande 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden.

Læs mere

Salling Group & Verdensmålene

Salling Group & Verdensmålene Salling Group & Verdensmålene Salling Group 2 Vi bygger fremtiden på to søjler Vores fremtid Salling Group Strategi Formål Værdier 1. juni 2018 blev vi til Salling Group Det nye navn er en hyldest til

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder

Årsdag Fredag 27. Oktober. ECCO Center Tønder Årsdag 2017 Fredag 27. Oktober ECCO Center Tønder 1 Program Velkomst til Årsdag 2017, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Ordstyrer Chefredaktør Gwyn Nissen,

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Indledning I Hedensted Kommune ønsker vi, at alle har mulighed for at være fysisk aktive og dyrke fælleskabet i de lokale idrætsfaciliteter.

Læs mere

Fælles om fremtiden. - Det gode liv i Halsnæs. Juni Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Fælles om fremtiden. - Det gode liv i Halsnæs. Juni Oplev det rå og autentiske Halsnæs Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs Juni 2018 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Fælles om fremtiden Det gode liv i Halsnæs I Halsnæs sætter vi stor pris på vores nære fællesskab. Skoler, plejecentre,

Læs mere

Screening af Vandforsyningsplan

Screening af Vandforsyningsplan Screening af Vandforsyningsplan 2019-2028 I henhold til Miljøvurderingsloven 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan

Læs mere

Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår. Stiig Markager Aarhus Universitet

Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår. Stiig Markager Aarhus Universitet . Status for havmiljøet, målrettet regulering og havet som et rammevilkår Stiig Markager Aarhus Universitet FNs 17 Verdensmål... 14.1 Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt

Læs mere

Den legende kommune. Udviklingsstrategi for Billund Kommune

Den legende kommune. Udviklingsstrategi for Billund Kommune ... 2 Den legende kommune Udviklingsstrategi for Billund Kommune I Billund gør vi os umage for at få det lokale til at spille sammen med det regionale, det nationale, og det globale. Vi vil inddrage relevante

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

BIBLIOTEKSUDVIKLING I RANDERS

BIBLIOTEKSUDVIKLING I RANDERS BIBLIOTEKSUDVIKLING I RANDERS POLITISK SYNLIGHED HVORDAN? Kan man tale om en metode? Regionalt ledermøde 23.4.2018 IAGTTAGELSER 2015 RANDERS BIBLIOTEK Velfungerende, udviklingsorienteret bibliotek Har

Læs mere

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store kommunale forventninger til at foreninger

Læs mere

Folkemødet den 23. februar

Folkemødet den 23. februar Folkemødet den 23. februar Input fra erhvervsdebatterne på Folkemødet: Fokus på vores styrkepositioner: Turisme, oplevelsesøkonomi Uddannelse af kvalificeret arbejdskraft Fokus på fælles løsninger og samarbejde

Læs mere

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi Punkt 5. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 2016-000983 Forvaltningen indstiller til, At Forvaltningens forslag til bæredygtighedsmål og -indsatser

Læs mere

IMCC s Grundholdninger

IMCC s Grundholdninger IMCC s Grundholdninger Vedtagne ved IMCC s Generalforsamling 2017 Indhold 1): Danmark skal leve op til internationale forpligtelser på sundheds- og menneskerettighedsområdet 3 2): Fremme lighed i sundhed

Læs mere

Læseplaner og Verdensmålene

Læseplaner og Verdensmålene FN-forbundet Læseplaner og Verdensmålene Fysik: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår Geografi: Naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår Naturgeografi: Klima, klimaændringer,

Læs mere

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige

Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Foreningsledelse - med henblik på rekruttering og fastholdelse af frivillige Oplæg ved Idans konference den 31. maj 2012 i Vejen Idrætscenter v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Har I overvejet at...

Har I overvejet at... 1 Har I overvejet at... Idékataloget skal ses som inspiration til, hvordan I kan øge graden af bæredygtighed ved jeres event/stand under Bæredygtighedsfestivalen. Kataloget indeholder aktiviteter og tiltag,

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

Daka Denmark A/S. Hedensted Kommunes Nytårskur, 9. januar Lars Brødsgaard. Business Unit Director, Daka ReFood

Daka Denmark A/S. Hedensted Kommunes Nytårskur, 9. januar Lars Brødsgaard. Business Unit Director, Daka ReFood Daka Denmark A/S Hedensted Kommunes Nytårskur, 9. januar 2019 Lars Brødsgaard Business Unit Director, Daka ReFood Statement»Vi er den første generation, der kan afskaffe fattigdom, og den sidste, der kan

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Herlev Kommune, Stab for By og Udvikling Dato Den 28. august 2018. Projektbeskrivelse Skybrudsplan

Læs mere

Indhold. Idrætspolitik 4. Del 1 Rammerne for idrætten 7. Del 2 Målet med idrætten 10. Del 3 Mennesket i idrætten 16

Indhold. Idrætspolitik 4. Del 1 Rammerne for idrætten 7. Del 2 Målet med idrætten 10. Del 3 Mennesket i idrætten 16 Idrætspolitik Indhold Idrætspolitik 4 Del 1 Rammerne for idrætten 7 Del 2 Målet med idrætten 10 Del 3 Mennesket i idrætten 16 3 Idrætspolitik I Sønderborg Kommune satser vi på både breddeidræt og eliteidræt.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

KOMMUNERNES FÆLLES VERDENSMÅLSINDSATS. Oplæg v/ KL, Anders Christiansen, Affaldsdage 2018, d. 9. november 2018

KOMMUNERNES FÆLLES VERDENSMÅLSINDSATS. Oplæg v/ KL, Anders Christiansen, Affaldsdage 2018, d. 9. november 2018 KOMMUNERNES FÆLLES VERDENSMÅLSINDSATS KOMMUNERNES FÆLLES VERDENSMÅLSINDSATS Oplæg v/ KL, Anders Christiansen, Affaldsdage 2018, d. 9. november 2018 KOMMUNERNES FÆLLES VERDENSMÅLSINDSATS Den næste ½ times

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 %

Om de fem segmenter. De overbeviste 24 % De tillidsfulde 15 % De positive 38 % De negative 9 % De skeptiske 14 % Rapport Oktober 2015 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller stærke tilhængere af udviklingsbistand De tillidsfulde,

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidspolitik T S A K D U Idræts- og fritidspolitik INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 INDSATSOMRÅDER... 8 Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

PRINT OG KLIP VERDENSMÅLENE UD LÆS INSTRUKTION PÅ SIDE 3 SÅ ER DU KLAR TIL AT SPILLE VEND VERDENSMÅLENE.

PRINT OG KLIP VERDENSMÅLENE UD LÆS INSTRUKTION PÅ SIDE 3 SÅ ER DU KLAR TIL AT SPILLE VEND VERDENSMÅLENE. PRINT OG KLIP VERDENSMÅLENE UD LÆS INSTRUKTION PÅ SIDE 3 SÅ ER DU KLAR TIL AT SPILLE VEND VERDENSMÅLENE. Er din aktivitet med til at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere