L 20 Tidende. Adfærdskodeks for medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg... 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 20 Tidende. Adfærdskodeks for medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg... 17"

Transkript

1 Den Europæiske Unions L 20 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 24. januar årgang Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter AFGØRELSER Rådets Afgørelse (EU) 2020/101 af 20. januar 2020 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Polen Rådets Afgørelse (EU) 2020/102 af 20. januar 2020 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER Adfærdskodeks for medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg Berigtigelser Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (EUT L 321 af ) Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1155 af 20. juni 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT L 188 af ) Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af ) DA De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

2

3 DA L 20/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/101 af 20. januar 2020 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Polen RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305, under henvisning til indstilling fra den polske regering, ud fra følgende betragtninger: (1) Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 ( 1 ), (EU) 2015/190 ( 2 ) og (EU) 2015/994 ( 3 ) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar (2) Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Marek OLSZEWSKIs mandatperiode er udløbet. VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Følgende beskikkes herved som medlem af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020: Krzysztof IWANIUK, Wójt Gminy Terespol. Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Artikel 2 Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar På Rådets vegne J. BORRELL FONTELLES Formand ( 1 ) Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af , s. 42). ( 2 ) Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af , s. 25). ( 3 ) Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af , s. 70).

4 L 20/2 DA RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/102 af 20. januar 2020 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 300, stk. 3, og artikel 305, under henvisning til Rådets afgørelse (EU) 2019/852 af 21. maj 2019 om Regionsudvalgets sammensætning ( 1 ), under henvisning til indstillingerne fra hver enkelt medlemsstat, og ud fra følgende betragtninger: (1) I traktatens artikel 300, stk. 3, fastsættes det, at Regionsudvalget skal bestå af repræsentanter for regionale og lokale myndigheder, der enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller være politisk ansvarlige over for en valgt forsamling. (2) I traktatens artikel 305 fastsættes det, at Regionsudvalgets medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter beskikkes af Rådet for en periode på fem år efter indstilling fra hver enkelt medlemsstat. (3) Eftersom mandatet for medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget udløber den 25. januar 2020, bør der beskikkes nye medlemmer og suppleanter. (4) Den 10. december 2019 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2019/2157 ( 2 ). Nævnte afgørelse beskikkede for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 de medlemmer og suppleanter, som den tjekkiske, danske, estiske, cypriotiske, lettiske, luxembourgske, nederlandske, østrigske, rumænske, slovenske, slovakiske og svenske regering havde indstillet. Afgørelse (EU) 2019/2157 beskikkede også for den samme periode 3 medlemmer, som den belgiske regering havde indstillet, 21 medlemmer og 20 suppleanter, som den tyske regering havde indstillet, 16 medlemmer og 16 suppleanter, som den spanske regering havde indstillet, 8 medlemmer og 8 suppleanter, som den irske regering havde indstillet, 10 medlemmer og 14 suppleanter, som den italienske regering havde indstillet, 4 medlemmer og 4 suppleanter, som den maltesiske regering havde indstillet, og 8 medlemmer og 8 suppleanter, som den finske regering havde indstillet. Medlemmer og suppleanter, hvis kandidatur ikke var blevet meddelt Rådet inden den 15. november 2019, kunne ikke medtages i afgørelse (EU) 2019/2157. (5) Den 20. december 2019 blev yderligere lister forelagt Rådet, nemlig den liste over medlemmer og suppleanter, der er indstillet af den græske, franske, kroatiske, litauiske, ungarske og portugisiske regering, samt den liste over 4 medlemmer og 4 suppleanter, der er indstillet af den belgiske regering, den liste over et medlem, der er indstillet af den bulgarske regering, den liste over et medlem og en suppleant, der er indstillet af den irske regering, den liste over et medlem og en suppleant, der er indstillet af den spanske regering, den liste over 14 medlemmer og 10 suppleanter, der er indstillet af den italienske regering, og den liste over 21 medlemmer og 20 suppleanter, der er indstillet af den polske regering. Disse medlemmer og suppleanter bør beskikkes for den samme periode fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 som medlemmer og suppleanter, der er beskikket ved afgørelse (EU) 2019/2157. ( 1 ) EUT L 139 af , s. 13. ( 2 ) Rådets afgørelse (EU) 2019/2157 af 10. december 2019 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 (EUT L 327 af , s. 78).

5 DA L 20/3 (6) Beskikkelsen vil blive fulgt op af beskikkelse på et senere tidspunkt af de øvrige medlemmer og suppleanter, hvis kandidatur ikke er blevet meddelt Rådet inden den 20. december 2019 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Følgende medlemmer og suppleanter beskikkes til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025: som medlemmer beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag I som suppleanter beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag II. Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Artikel 2 Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar På Rådets vegne Formand J. BORRELL FONTELLES

6 L 20/4 DA BILAG I ПРИЛОЖЕНИЕ I ANEXO I PŘÍLOHA I BILAG I ANHANG I I LISA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ANNEX I ANNEXE I PRILOG I ALLEGATO I I PIELIKUMS I PRIEDAS I. MELLÉKLET ANNESS I BIJLAGE I ZAŁĄCZNIK I ANEXO I ANEXA I PRÍLOHA I PRILOGA I LIITE I BILAGA I Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Članovi / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN Mr Willy BORSUS Member of a Local Assembly: Municipal Council of Marche-en-Famenne Mr Elio DI RUPO Member of a Regional Executive: Minister-President of the Government of Wallonia Mr Emmanuel DISABATO Member of a Regional Assembly: Parliament of Wallonia Mr Pierre-Yves JEHOLET Member of a Regional Executive: Minister-President of the Government of the Federation Wallonia-Brussels БЪЛГАРИЯ Ms Tanya HRISTOVA Member of a Local Executive: Mayor of Gabrovo Municipality ΕΛΛΑΣ Mr Georgios PATOULIS Member of a Regional Executive: Region of Attica Mr Apostolos TZITZIKOSTAS Member of a Regional Executive: Region of Central Macedonia Mr Stavros ARNAOUTAKIS Member of a Regional Executive: Region of Crete Ms Rodi KRATSA Member of a Regional Executive: Region of Ionian Islands Mr Georgios CHATZIMARKOS Member of a Regional Executive: Region of South Aegean Mr Konstantinos AGORASTOS Member of a Regional Executive: Region of Thessaly Mr Konstantinos BAKOYANNIS Member of a Local Executive: Municipality of Athens Mr Andreas KONDYLIS Member of a Local Executive: Municipality of Alimos Mr Moses ELISAF Member of a Local Executive: Municipality of Ioannina Mr Dimitrios KARNAVOS Member of a Local Executive: Municipality of Kallithea Mr Ignatios KAITEZIDIS Member of a Local Executive: Municipality of Pilea-Hortiatis

7 DA L 20/5 Mr Symeon ROUSSOS Member of a Local Executive: Municipality of Chalandri ESPAÑA Mr Fernando LÓPEZ MIRAS Member of a Regional Assembly: Asamblea Regional de Murcia FRANCE Ms Danièle BOEGLIN Member of a Local Executive: Conseil départemental de l Aube Ms Isabelle BOUDINEAU Member of a Regional Executive: Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine Mr Frank CECCONI Member of a Regional Assembly: Conseil régional d Ile-de-France Ms Vanessa CHARBONNEAU Member of a Regional Executive: Conseil régional des Pays de la Loire Mr Vincent CHAUVET Member of a Local Executive: Commune d Autun (71) Mr Loïg CHESNAIS-GIRARD Member of a Regional Executive: Conseil régional de Bretagne Ms Yolaine COSTES Member of a Regional Executive: Conseil régional de la Réunion Mr Guillaume CROS Member of a Regional Executive: Conseil régional d Occitanie Mr François DECOSTER Member of a Regional Assembly: Conseil régional des Hauts de France Ms Mélanie FORTIER Member of a Regional Assembly: Conseil régional du Centre Val de Loire Ms Cécile GALLIEN Member of a Local Executive: commune de Voray (43) Ms Karine GLOANEC-MAURIN Member of a Local Executive: Conseil municipal de Couëtron-au-Perche (département du Loir et Cher) Ms Agnès LE BRUN Member of a Local Executive: Conseil municipal de Morlaix (département du Finistère) Mr Pascal MANGIN Member of a Regional Assembly: Conseil régional du Grand Est Ms Sylvie MARCILLY Member of a Local Executive: Conseil départemental de la Charente-Maritime Ms Marie-Antoinette MAUPERTUIS Member of a Regional Assembly: Collectivité territoriale de Corse Mr Jean-Paul POURQUIER Member of a Local Executive: Conseil départemental de la Lozère Mr Franck PROUST Member of a Local Executive: Conseil municipal de Nîmes (département du Gard)

8 L 20/6 DA Ms Agnès RAMPAL Member of a Regional Assembly: Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mr Christophe ROUILLON Member of a Local Executive: Conseil municipal de Coulaines (département de la Sarthe) Ms Nathalie SARRABEZOLLES Member of a Local Executive: Conseil départemental du Finistère Mr Patrice VERCHÈRE Member of a Regional Assembly: Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes Mr Jean-Noël VERFAILLIE Member of a Local Executive: Conseil départemental du Nord Mr André VIOLA Member of a Local Executive: Conseil départemental de l Aude HRVATSKA Mr Nikola DOBROSLAVIĆ Member of Regional Executive: Dubrovnik-Neretva County Mr Valter DRANDIĆ Member of Regional Assembly: Istria County Mr Ivan GULAM Member of Local Executive: Municipality of Pirovac Mr Bruno HRANIĆ Member of Local Executive: Municipality of Vidovec Mr Danijel MARUŠIĆ Member of Regional Executive: Brod-Posavina County Mr Vojko OBERSNEL Member of Local Executive: City of Rijeka Mr Goran PAUK Member of Regional Executive: Šibenik-Knin County Ms Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ Member of Local Executive: City of Zagreb Mr Željko TURK Member of Local Executive: City of Zaprešić IRELAND Ms Caroline DWANE STANLEY Member of a Local Executive: Laois County Council ITALIA Ms Manuela BORA Assessore e Consigliere regionale della Regione Marche Mr Roberto CIAMBETTI Presidente del Consiglio e Consigliere regionale della Regione Veneto Mr Alberto CIRIO Presidente della Regione Piemonte Mr Massimiliano FEDRIGA

9 DA L 20/7 Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Mr Alessandro FERMI Presidente del Consiglio e Consigliere regionale della Regione Lombardia Mr Nicola IRTO Presidente del Consiglio e Consigliere regionale della Regione Calabria Mr Marco MARSILIO Presidente della Regione Abruzzo Mr Sebastiano MUSUMECI Presidente della Regione Siciliana Mr Enrico ROSSI Presidente della Regione Toscana Ms Simonetta SALIERA Presidente dell'assemblea legislativa e Consigliere regionale della Regione Emilia Romagna Ms Alessandra SARTORE Assessore della Regione Lazio Mr Christian SOLINAS Presidente della Regione Sardegna Mr Donato TOMA Presidente della Regione Molise Mr Luca ZAIA Presidente della Regione Veneto LIETUVA Mr Valdas BENKUNSKAS Member of a Local Assembly: Vilniaus miesto savivaldybės taryba Ms Nijolė DIRGINČIENĖ Member of a Local Assembly: Birštono savivaldybės taryba Mr Vytautas GRUBLIAUSKAS Member of a Local Assembly: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Mr Dovydas KAMINSKAS Member of a Local Assembly: Tauragės rajono savivaldybės taryba Mr Ričardas MALINAUSKAS Member of a Local Assembly: Druskininkų savivaldybės taryba Mr Bronius MARKAUSKAS Member of a Local Assembly: Klaipėdos rajono savivaldybės taryba Mr Mindaugas SINKEVIČIUS Member of a Local Assembly: Jonavos rajono savivaldybės taryba Mr Algirdas VRUBLIAUSKAS Member of a Local Assembly: Alytaus rajono savivaldybės taryba Mr Povilas ŽAGUNIS Member of a Local Assembly: Panevėžio rajono savivaldybės taryba MAGYARORSZÁG Mr István BÓKA

10 L 20/8 DA Member of a Local Assembly: Local Government of Balatonfüred Ms Barbara Szilvia HEGEDŰS Member of a Local Assembly: Local Government of Veszprém with county rights Mr Jácint HORVÁTH Member of a Local Assembly: Local Government of Nagykanizsa with county rights Mr János Ádám KARÁCSONY Member of a Local Assembly: Local Government of Tahitótfalu Mr József KÓBOR Member of a Local Assembly: Local Government of Pécs with county rights Mr Lajos KOVÁCS Member of a Local Assembly: Local Government of District 12 of Budapest Ms Anna MAGYAR Member of a Regional Assembly: County Council of Csongrád Megye Mr László MAJTÉNYI Member of a Regional Assembly: County Council of Vas Megye Mr József RIBÁNYI Member of a Regional Assembly: County Council of Tolna Megye Mr Patrik SCHWARCZ-KIEFER Member of a Regional Assembly: County Council of Baranya Megye Mr Oszkár SESZTÁK Member of a Regional Assembly: County Council of Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Ms Kata TÜTTŐ Member of a Local Assembly: General Assembly of Budapest POLSKA Mr Gustaw Marek BRZEZIN Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ms Aleksandra DULKIEWICZ Member of a Local Executive: Prezydent Miasta Gdańska Mr Mariusz Rafał FRANKOWSKI Member of a Local Assembly: Rada m. st. Warszawy Mr Olgierd GEBLEWICZ Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Mr Paweł GRZYBOWSKI Member of a Local Executive: Burmistrz Miasta Rypin Mr Krzysztof IWANIUK Member of a Local Executive: Wójt Gminy Terespol Mr Józef JODŁOWSKI Member of a Local Assembly: Rada Powiatu Rzeszowskiego Mr Robert KOŚCIUK Member of a Local Executive: Burmistrz Krasnegostawu Mr Witold Rafał KOZŁOWSKI Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Zarząd Województwa Małopolskiego Mr Krzysztof Adam MATYJASZCZYK

11 DA L 20/9 Member of a Local Executive: Prezydent Miasta Częstochowa Mr Władysław ORTYL Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Podkarpackiego Mr Cezary Adam PRZYBYLSKI Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Dolnośląskiego Mr Grzegorz Zenon SCHREIBER Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Zarząd Województwa Łódzkiego Mr Jarosław Piotr STAWIARSKI Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Zarząd Województwa Lubelskiego Mr Dariusz STRUGAŁA Member of a Local Executive: Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Mr Mieczysław STRUK Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Pomorskiego Mr Adam Krzysztof STRUZIK Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Mazowieckiego Mr Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI Member of a Local Executive: Prezydent m. st. Warszawy Mr Ludwik Kajetan WĘGRZYN Member of a Local Assembly: Rada Powiatu w Bochni Mr Marek WOŹNIAK Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Wielkopolskiego Ms Hanna ZDANOWSKA Member of a Local Executive: Prezydent Miasta Łodzi PORTUGAL Mr Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO Member of a Regional Executive: Governo Regional dos Açores Mr Miguel Filipe MACHADO DE ALBUQUERQUE Member of a Regional Executive: Governo Regional da Madeira Mr Aires Henrique DO COUTO PEREIRA Member of a Local Executive: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim Mr Basílio Adolfo DE MENDONÇA HORTA DA FRANÇA Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Sintra Ms Cristina de Fátima SILVA CALISTO Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Lagoa - Açores Mr Fernando Medina Maciel ALMEIDA CORREIA Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Lisboa Mr Hélder António GUERRA DE SOUSA SILVA Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Mafra Ms Isilda Maria Prazeres DOS SANTOS VARGES GOMES Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Portimão Mr José Agostinho RIBAU ESTEVES Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Aveiro Mr José Maria DA CUNHA COSTA

12 L 20/10 DA Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Viana do Castelo Mr Luís Miguel DA SILVA MENDONÇA ALVES Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Caminha Mr Ricardo Bruno Antunes MACHADO RIO Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Braga

13 DA L 20/11 BILAG II ПРИЛОЖЕНИЕ II ANEXO II - PŘÍLOHA II BILAG II ANHANG II II LISA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ANNEX II ANNEXE II PRILOG II ALLEGATO II II PIELIKUMS - II PRIEDAS II. MELLÉKLET ANNESS II BIJLAGE II ZAŁĄCZNIK II ANEXO II ANEXA II PRÍLOHA II PRILOGA II LIITE II BILAGA II Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternate members / Suppléants / Zamjenici članova / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Membri Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy członków / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN Mr Hugues BAYET Member of a Local Executive: Mayor of Farciennes Ms Alexia BERTRAND Member of a Regional Assembly: Parliament of Brussels-Capital Region Ms Hélène RYCKMANS Member of a Regional Assembly: Parliament of Wallonia Ms Olga ZRIHEN Member of a Local Assembly: Municipal Council of La Louvière ΕΛΛΑΣ Mr Dimitrios PETROVITS Member of a Regional Executive: Region of Eastern Macedonia and Thrace Mr Alexandros KACHRIMANIS Member of a Regional Executive: Region of Epirus Mr Nektarios FARMAKIS Member of a Regional Executive: Region of Western Greece Mr Fanis SPANOS Member of a Regional Executive: Region of Central Greece Mr Georgios KASAPIDIS Member of a Regional Executive: Region of Western Macedonia Ms Dimitra ANGELAKI Member of a Regional Assembly: Region of Attica Mr Dimitrios KALOGEROPOULOS Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Municipality of Palaio Faliro Mr Nikolaos VAFEIADIS Member of a Local Assembly: Municipality of Athens Mr Konstantinos TZIOUMIS Member of a Local Executive: Municipality of Tripoli Ms Katerina CHRYSSOPOULOU Member of a Local Assembly: Municipality of Vrilissia Mr Nikolaos CHIOTAKIS Member of a Local Assembly: Municipality of Kifissia Mr Efstratios CHARCHALAKIS Member of a Local Executive: Municipality of Kythira

14 L 20/12 DA ESPAÑA Mr Juan José MARTÍNEZ LOZANO Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Asamblea Regional de Murcia FRANCE Mr Patrick AYACHE Member of a Regional Executive: Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté Mr Jean-François BARNIER Member of a Local Executive: Conseil municipal du Chambon-Feugerolles (département de la Loire) Ms Nadine BELLUROT Member of a Local Executive: Conseil municipal de Reuilly (département de l Indre) Ms Claudette BRUNET LECHENAULT Member of a Local Executive: Conseil départemental de Saône-et-Loire Mr Christophe CLERGEAU Member of a Regional Assembly: Conseil régional des Pays de Loire Ms Emmanuelle de GENTILI Member of a Local Executive: Conseil municipal de Bastia (Corse) Mr Christian GILLET Member of a Local Executive: Conseil départemental du Maine-et-Loire Ms Aurélie GROS Member of a Regional Assembly: Conseil régional d Ile-de-France Mr Thibaut GUIGNARD Member of a Local Executive: Conseil municipal de Plœuc-l'Hermitage (département des Côtes d Armor) Mr Mathieu KLEIN Member of a Local Executive: Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Ms Sylvie LABADENS Member of a Local Executive: Conseil départemental du Nord Mr Gérard LAHELLEC Member of a Regional Executive: Conseil régional de Bretagne Mr Miguel LAVENTURE Member of a Regional Assembly: Collectivité territoriale de Martinique Ms Françoise MESNARD Member of a Local Executive: Conseil municipal de Saint-Jean d Angely (département de Charente-Maritime) Ms Nicole MULLER BECKER Member of a Regional Executive: Conseil régional du Grand Est Ms Marie-Luce PENCHARD Member of a Regional Executive: Conseil régional de Guadeloupe Ms Nicole PEYCELON Member of a Regional Assembly: Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes Ms Nicole PIERRARD Member of a Local Executive: Conseil départemental de la Moselle Ms Martine PINVILLE Member of a Regional Assembly: Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine Mr François-Xavier PRIOLLAUD

15 DA L 20/13 Member of a Regional Executive: Conseil régional de Normandie Mr Bertrand RINGOT Member of a Local Executive: Conseil municipal de Gravelines (département du Nord) Mr Didier ROBERT Member of a Regional Executive: Conseil régional de la Réunion Mr Gilles SIMEONI Member of a Regional Executive: Collectivité territoriale de Corse Mr Claude WALLENDORFF Member of a Local Executive: Conseil départemental des Ardennes HRVATSKA Mr Igor ANDROVIĆ Member of Regional Executive: Virovitica-Podravina County Mr Martin BARIČEVIĆ Member of Local Executive: Municipality of Jasenice Ms Antonija JOZIĆ Member of Local Executive: City of Pleternica Mr Darko KOREN Member of Regional Executive: Koprivnica-Križevci County Mr Anteo MILOS Member of Local Executive: City of Novigrad-Cittanova Ms Jasna PETEK Member of Regional Executive: Krapina-Zagorje County Mr Dinko PIRAK Member of Local Executive: City of Čazma Mr Matija POSAVEC Member of Regional Executive: Međimurje County Mr Slavko PRIŠĆAN Member of Local Executive: Municipality of Rovišće IRELAND Mr Conor MCGUINNESS Member of a Local Executive: Galway Waterford City and County Council ITALIA Mr Gaetano ARMAO Vicepresidente e Assessore della Regione Siciliana Mr Vito BARDI Presidente della Regione Basilicata Mr Vincenzo DE LUCA Presidente della Regione Campania Mr Arno KOMPATSCHER Presidente e Consigliere provinciale della Provincia autonoma di Bolzano Mr Pierluigi MARQUIS Consigliere regionale della Regione Autonoma della Valle d'aosta

16 L 20/14 DA Mr Michele PAIS Presidente del Consiglio e Consigliere regionale della Regione Sardegna Mr Alessandro PIANA Presidente del Consiglio e Consigliere regionale della Regione Liguria Ms Donatella PORZI Consigliere regionale della Regione Umbria Mr Francesco RUSSO Vice Presidente e Assessore della Regione Calabria Mr Piero Mauro ZANIN Presidente del Consiglio e Consigliere regionale della Regione Friuli Venezia Giulia LIETUVA Mr Arnoldas ABRAMAVIČIUS Member of a Local Assembly: Zarasų rajono savivaldybės taryba Ms Vaida ALEKNAVIČIENĖ Member of a Local Assembly: Joniškio rajono savivaldybės taryba Ms Aleksandra GRIGIENĖ Member of a Local Assembly: Visagino savivaldybės taryba Mr Domas GRIŠKEVIČIUS Member of a Local Assembly: Šiaulių miesto savivaldybės taryba Mr Ramūnas GODELIAUSKAS Member of a Local Assembly: Rokiškio rajono savivaldybės taryba Mr Audrius KLIŠONIS Member of a Local Assembly: Plungės rajono savivaldybės taryba Mr Algirdas NEIBERKA Member of a Local Assembly: Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba Mr Vytenis TOMKUS Member of a Local Assembly: Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Mr Mantas VARAŠKA Member of a Local Assembly: Kazlų Rūdos savivaldybės taryba MAGYARORSZÁG Ms Boglárka BÁNNÉ GÁL Member of a Regional Assembly: County Council of Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Mr Attila KISS Member of a Local Assembly: Local Government of Hajdúböszörmény Mr Erik KONCZER Member of a Regional Assembly: County Council of Komárom-Esztergom Megye Mr Raymund KOVÁCS Member of a Local Assembly: Local Government of District 16 of Budapest Mr Ádám MIRKÓCZKI Member of a Local Assembly: Local Government of Eger Mr Zoltán NÉMETH Member of a Regional Assembly: County Council of Győr-Moson-Sopron Megye

17 DA L 20/15 Mr Attila PÁL Member of a Regional Assembly: County Council of Zala Megye Mr Gábor SIMON Member of a Local Assembly: Local Government of Miskolc with county rights Mr Nándor SKUCZI Member of a Regional Assembly: County Council of Nógrád Megye Mr Róbert SZABÓ Member of a Regional Assembly: County Council of Heves Megye Mr Ferenc TEMERINI Member of a Local Assembly: Local Government of Soltvadkert Mr Botond VÁNTSA Member of a Local Assembly: Local Government of Szigetszentmiklós POLSKA Mr Andrzej Krzysztof BĘTKOWSKI Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Mr Rafał BRUSKI Member of a Local Executive: Prezydent Miasta Bydgoszczy Mr Andrzej BUŁA Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Zarząd Województwa Opolskiego Mr Marian BURAS Member of a Local Executive: Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Mr Piotr Franciszek CAŁBECKI Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mr Jakub Piotr CHEŁSTOWSKI Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Śląskiego Mr Jacek GAJEWSKI Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mr Robert GODEK Member of a Local Assembly: Rada Powiatu Strzyżowskiego Mr Wojciech Jan KAŁUŻA Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Śląskiego Mr Jakub Michał KWAŚNY Member of a Local Assembly: Rada Miasta Tarnowa Mr Mirosław LECH Member of a Local Executive: Wójt Gminy Korycin Mr Sebastian ŁUKASZEWICZ Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Podlaskiego Ms Beata Małgorzata MOSKAL-SŁANIEWSKA Member of a Local Executive: Prezydent Miasta Świdnica Ms Elżbieta Anna POLAK Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Lubuskiego Mr Piotr Paweł PSIKUS Member of a Local Executive: Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

18 L 20/16 DA Mr Ludwik Jerzy RAKOWSKI Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Mazowieckiego Mr Łukasz Jakub SMÓŁKA Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Zarząd Województwa Małopolskiego Mr Joachim SMYŁA Member of a Local Assembly: Rada Powiatu w Lublińcu Mr Marek Andrzej TRAMŚ Member of a Local Assembly: Rada Powiatu Polkowickiego Mr Tadeusz TRUSKOLASKI Member of a Local Executive: Prezydent Miasta Białegostoku PORTUGAL Mr Rui Jorge DA SILVA LEITE DE BETTENCOURT Member of a Regional Executive: Governo Regional dos Açores Mr Pedro Miguel AMARO DE BETTENCOURT CALADO Member of a Regional Executive: Governo Regional da Madeira Ms Anabela GASPAR DE FREITAS Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Tomar Mr Carlos André TELES PAULO DE CARVALHO Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Tabuaço Mr Carlos SILVA SANTIAGO Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Sernancelhe Mr Luís Manuel DOS SANTOS CORREIA Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Castelo Branco Mr Luís Miguel CORREIA ANTUNES Member of a Local Executive: Câmara Municipal da Lousã Mr Nuno José GONÇALVES MASCARENHAS Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Sines Mr Paulo Jorge FRAZÃO BATISTA DOS SANTOS Member of a Local Executive: Câmara Municipal da Batalha Mr Pedro Miguel CÉSAR RIBEIRO Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Almeirim Mr Rui Miguel DA SILVA ANDRÉ Member of a Local Executive: Câmara Municipal de Monchique Mr Vítor Manuel MARTINS GUERREIRO Member of a Local Executive: Câmara Municipal de São Brás de Alportel

19 DA L 20/17 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG Vedtaget på plenarforsamlingen den 5. december 2019 Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 3, under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«), særlig artikel 300 og , under henvisning til forretningsordenen for Det Europæiske Regionsudvalg (»udvalget«), og ud fra følgende betragtninger: udvalgets medlemmer er repræsentanter for lokale og regionale myndigheder og er enten valgt til eller politisk ansvarlige over for en valgt lokal eller regional forsamling, medlemskab af udvalget følger af et aktivt lokalt eller regionalt mandat og udgør ikke beskæftigelse, og medlemmer modtager kun faste møde- og rejsedagpenge og godtgørelse af deres rejseudgifter, udvalgets medlemmer udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i Den Europæiske Unions og de europæiske borgeres almene interesse, uden at det berører de gældende bestemmelser i mandatvilkårene for medlemmerne og forretningsordenen, er det hensigtsmæssigt at fastsætte visse forpligtelser, der er afledt af de nævnte bestemmelser, i en adfærdskodeks har udvalget besluttet at vedtage følgende adfærdskodeks, der er gældende for udvalgets medlemmer, og som de skal underskrive ved indledningen af deres mandatperiode: Artikel 1 Anvendelsesområde Denne adfærdskodeks finder anvendelse på medlemmers og suppleanters adfærd i forbindelse med udøvelsen af de opgaver, som udvalget tildeler dem. Enhver reference til medlemmer skal også forstås som en reference til suppleanter. I tilfælde af en påstået forseelse over for et medlem af udvalget fra en ansats side finder de relevante personalebestemmelser anvendelse ( 1 ). Det pågældende medlem orienterer generalsekretariatet om den påståede forseelse. Artikel 2 Principper Udvalgets medlemmer udfører de opgaver, de har fået tildelt, i uafhængighed og med upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, værdighed og respekt for mangfoldigheden. Artikel 3 Uafhængighed Medlemmerne udfører de opgaver, de har fået tildelt, i fuldkommen uafhængighed og i Unionens almene interesse og må ikke være bundet af nogen instruktion i henhold til artikel 300, stk. 4, i TEUF. ( 1 ) De ansatte er hovedsageligt omfattet af tjenestemandsvedtægten, ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte og de af udvalget vedtagne gennemførelsesbestemmelser.

20 L 20/18 DA Artikel 4 Upartiskhed og interessekonflikter 1. Medlemmerne udfører de opgaver, de har fået tildelt i offentlighedens interesse og med upartiskhed og afstår fra at opnå eller søge at opnå nogen direkte eller indirekte ydelse eller belønning. 2. Medlemmerne undgår enhver situation, der kan give anledning til interessekonflikt. Der foreligger en interessekonflikt, når et medlem har en personlig interesse, som på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af den pågældendes mandat. Der foreligger ikke en interessekonflikt, når et medlem opnår en fordel udelukkende som almindelig borger eller i kraft af et tilhørsforhold til en bred personkategori. Der foreligger heller ikke en interessekonflikt, når et medlem udøver en aktivitet, f.eks. deltagelse i virksomheders beslutningstagende organer, som led i udøvelsen af sine offentlige opgaver. 3. Et medlem, der mener at befinde sig i en interessekonflikt, træffer omgående de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe dette forhold i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Hvis medlemmet er ude af stand til at løse interessekonflikten, gør han/hun skriftligt formanden og generalsekretæren opmærksom på dette. Artikel 5 Integritet 1. Medlemmerne udfører de opgaver, de har fået tildelt, i offentlighedens interesse og med integritet uden at bede om, acceptere eller modtage nogen som helst direkte eller indirekte ydelse eller anden belønning til gengæld for specifik adfærd som led i deres arbejde og skal bevidst forsøge at undgå enhver situation, der kunne give formodning om bestikkelse, korruption eller utilbørlig påvirkning. 2. Medlemmerne må ikke engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces. Repræsentationen af regionale eller lokale interesser anses ikke for lobbyvirksomhed. 3. Medlemmerne anses altid for at udøve deres hverv som medlemmer af udvalget, når de deltager i møder i udvalgets organer, arrangementer, der afholdes i udvalgets bygninger, arrangementer, der afholdes uden for udvalgets bygninger, men som er støttet af udvalget i henhold til de interne regler, og arrangementer, hvor de repræsenterer udvalget. 4. Medlemmerne afholder sig fra under udøvelsen af deres hverv som medlemmer af udvalget at modtage gaver eller lignende ydelser, bortset fra gaver eller ydelser, som har en skønsmæssig værdi på under 100 EUR og gives som udtryk for almindelig høflighed. Medlemmerne kan modtage gaver til en anslået værdi på mere end 100 EUR, der gives som udtryk for almindelig høflighed, forudsat at sådanne gaver overdrages til generalsekretariatet, når medlemmerne deltager i det næste møde i udvalget efter modtagelsen. Formanden afgør, om sådanne gaver samt gaver af samme værdi, som gives direkte til ham/hende, overgår til udvalgets ejendom eller doneres til en egnet velgørende organisation. Generalsekretariatet fører et register over sådanne gaver. Under alle omstændigheder skal medlemmerne overholde de for dem gældende nationale, regionale og lokale regler for modtagelse af gaver, herunder de regler, der fastlægger lofterne for den maksimale værdi af gaver. 5. Medlemmerne overholder de af udvalgets finansielle regler, der er gældende for dem, specifikt reglerne om godtgørelse af rejseudgifter og om udbetaling af faste rejse- og mødedagpenge. Artikel 6 Gennemsigtighed og erklæring om økonomiske interesser 1. Medlemmerne handler ved udøvelsen af de opgaver, de har fået tildelt, på en gennemsigtig måde og tager positivt imod legitim offentlig kontrol med overholdelsen af principperne i denne adfærdskodeks. 2. Hvis der i henhold til lovgivningen på nationalt eller subnationalt niveau er en forpligtelse til at fremsende en offentlig erklæring om økonomiske interesser, er udvalgets medlemmer personligt ansvarlige for inden for en frist på 60 dage efter tiltrædelsen at fremsende en erklæring til formanden om, at de har fremsendt en offentlig erklæring om økonomiske interesser til den kompetente myndighed i deres medlemsstat, samt et link til webstedet for denne offentlige erklæring, i

21 DA L 20/19 overensstemmelse med den relevante gældende lovgivning på nationalt eller subnationalt plan i forbindelse med det mandat eller den politisk ansvarlige stilling, der danner grundlaget for deres udpegelse som medlem. Medlemmerne er personligt ansvarlige for korrektheden af dette link og underretter formanden om eventuelle ændringer i linket inden udgangen af den måned, hvor ændringen blev foretaget. 3. Såfremt lovgivningen på nationalt eller subnationalt niveau ikke fastsætter en forpligtelse til at fremsende en offentlig erklæring om økonomiske interesser, er medlemmerne personligt ansvarlige for at indgive en erklæring til formanden ved hjælp af formularen i bilaget til denne adfærdskodeks. I denne erklæring angives alle enheder, hvori medlemmet har en direkte økonomisk interesse, og som med rimelighed kan anses for at kunne give anledning til en interessekonflikt, hvis medlemmet skal behandle en afgørelse fra udvalget eller en holdning vedrørende denne enhed. Medlemmerne anses for at have en direkte økonomisk interesse i en enhed, hvis de har en bestemt finansiel andel i dens kapital, og denne andel giver medlemmet en betydelig indflydelse på enhedens ledelse. 4. Medlemmerne underretter formanden om enhver ændring i den erklæring, der indgives i henhold til stk. 3, inden udgangen af den måned, hvor ændringen blev foretaget. 5. Udvalget stiller de oplysninger, der gives til formanden i overensstemmelse med denne artikel, til rådighed for offentligheden på en lettilgængelig måde. 6. Hvis formanden modtager oplysninger, der giver ham/hende anledning til at tro, at den erklæring, som et medlem har indgivet i henhold til stk. 2 eller 3, er væsentligt ukorrekt eller forældet, kan han/hun anmode medlemmet om at korrigere erklæringen og underrette præsidiet om resultatet. 7. Ordførerne forsyner generalsekretariatet med en liste over alle interesserede parter, der er blevet hørt i spørgsmål vedrørende emnet for deres udtalelse. Generalsekretariatet fører en fortegnelse over denne liste, der kan offentliggøres efter anmodning. Artikel 7 Værdighed og respekt for mangfoldighed 1. Medlemmerne skal under udøvelsen af de opgaver, de har fået tildelt: a) optræde professionelt og afholde sig fra enhver form for krænkende eller diskriminerende sprogbrug eller adfærd i overensstemmelse med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder b) optræde med værdighed, høflighed og respekt og uden fordomme eller forskelsbehandling over for alle i udvalget og ved dets arrangementer c) afholde sig fra med ord eller handling at anspore eller tilskynde til, at ansatte eller andre medlemmer krænker, omgår eller ignorerer de principper, der er fastsat i denne adfærdskodeks, eller anden gældende lovgivning, eller acceptere en sådan adfærd d) søge at sikre, så vidt deres ansvar i udvalget tillader det og ved anvendelse af passende diskretion, at eventuelle uoverensstemmelser og konflikter, der opstår i udvalget eller ved et af dets arrangementer, håndteres hurtigt, retfærdigt og effektivt, herunder omgående at reagere på påstande om chikane (psykisk eller seksuel). 2. Med hensyn til anvendelsen af denne adfærdskodeks er definitionen af chikane den, der er fastlagt i personalevedtægtens artikel 12a, som fortolket i EU-Domstolens retspraksis (»Domstolen«): Ved»psykisk chikane«forstås enhver form for misbrug, der over en periode gentagne gange eller systematisk kommer til udtryk i adfærd, ord, handlinger, bevægelser eller på skrift, som er forsætlige, og som er et angreb på en persons værdighed, personlighed eller psykiske eller fysiske integritet. Ved»seksuel chikane«forstås en adfærd med seksuelle undertoner, som er uønsket af den person, der udsættes for den, og som har til formål eller virkning at krænke den pågældende persons værdighed eller skabe en truende, fjendtlig, krænkende eller forstyrrende atmosfære. Seksuel chikane anses som diskrimination på grundlag af køn.

22 L 20/20 DA Artikel 8 Håndhævelse af adfærdskodeksen 1. Udvalgets formand og medlemmer sikrer, at denne adfærdskodeks overholdes, og at den anvendes i god tro og under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet. 2. Såfremt formanden finder, at et medlem kan have overtrådt denne adfærdskodeks, kan han/hun bistået af generalsekretæren undersøge omstændighederne omkring den påståede overtrædelse. Konkluderer formanden, efter at have hørt det pågældende medlem og efter at have opfordret ham/hende til at fremsende skriftlige bemærkninger, at det pågældende medlem har overtrådt adfærdskodeksen, træffer formanden efter at have rådført sig med første næstformanden, formanden for Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender, formanden for det pågældende medlems nationale delegation samt formanden for det pågældende medlems politiske gruppe en begrundet afgørelse om fastsættelse af en sanktion og underretter medlemmet herom. 3. Såfremt det er formanden, der kan have overtrådt denne adfærdskodeks, påtager første næstformanden sig den rolle, der er tildelt formanden i stk. 2, og en næstformand, der tilhører en anden politisk gruppe og en anden national delegation end første næstformandens politiske gruppe og nationale delegation, påtager sig den rolle, som er tildelt første næstformanden i samme stykke. 4. Den pålagte sanktion kan bestå af en eller flere af følgende foranstaltninger: a) en irettesættelse med eller uden offentliggørelse b) midlertidig suspension fra deltagelse i udvalgets aktiviteter i en periode på mellem en uge og seks måneder c) i tilfælde af overtrædelse af fortrolighedspligten en begrænsning af rettighederne til at få adgang til fortrolige oplysninger i op til et år d) forbud mod, at medlemmet kan vælges til nogen af udvalgets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation, og fratagelse af sådanne hverv, hvis medlemmet allerede bestrider disse. 5. Foranstaltningerne i stk. 4, litra b) og c), kan fordobles i tilfælde af gentagne overtrædelser. 6. Det pågældende medlem kan indgive en intern klage til præsidiet senest to uger efter meddelelsen af den begrundede afgørelse, jf. stk. 2. En sådan klage har opsættende virkning for den sanktion, der er fastsat i den begrundede afgørelse. Senest fire måneder efter klagens indgivelse udsteder præsidiet med et flertal af sine medlemmer en begrundet afgørelse, der annullerer, bekræfter eller ændrer formandens begrundede afgørelse. Hvis præsidiet i sin afgørelse bekræfter formandens afgørelse, kan det basere sig på begrundelsen i sidstnævnte. Præsidiet skal derimod inkludere sin egen begrundelse i afgørelsen, hvis det annullerer eller ændrer formandens afgørelse. Præsidiet meddeler det pågældende medlem sin begrundede afgørelse. 7. Det pågældende medlem kan i henhold til artikel 263 i TEUF anlægge annullationssøgsmål ved Domstolen inden for to måneder efter meddelelsen af præsidiets begrundede afgørelse. Artikel 9 Håndhævelse af adfærdskodeksen i tilfælde af påstået chikane af en ansat begået af et medlem af udvalget 1. Uanset artikel 8 finder denne artikel anvendelse på tilfælde af påstået chikane af en ansat begået af et medlem af udvalget.»ansat«betyder en tjenestemand, en midlertidigt ansat, en kontraktansat, en vikar, en udstationeret national ekspert eller en praktikant. 2. Der oprettes et rådgivende udvalg om chikane (herefter benævnt»det rådgivende udvalg«) bestående af seks medlemmer for hver ny femårige mandatperiode. Præsidiet foreslår formanden og to andre medlemmer blandt medlemmerne af Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender. Generalsekretæren foreslår to medlemmer blandt personalet. Personaleudvalget foreslår et medlem. Det Europæiske Regionsudvalgs formand udpeger formanden og medlemmerne under hensyntagen til kønsbalance. Hvis et medlem af det rådgivende udvalg mister sin status som medlem af Det Europæiske Regionsudvalg eller som ansat, foreslås og udpeges et nyt medlem hurtigst muligt. Hvis et medlem af det rådgivende udvalg er en af de personer, der er involveret i sagen, suspenderes han/hun under proceduren, og et nyt midlertidigt medlem foreslås og udpeges så hurtigt som muligt. Det rådgivende udvalg træffer afgørelse med simpelt flertal

23 DA L 20/21 med mindst fem medlemmer til stede, og formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Det rådgivende udvalg arbejder fuldstændig selvstændigt, uafhængigt og fortroligt, og dets sagsbehandling er hemmelig. Det rådgivende udvalg bistås i sit arbejde af udvalgets generalsekretariat. Generalsekretariatet bistår det rådgivende udvalg i fuld fortrolighed. Enhver krænkelse af denne fortrolighedspligt vil blive genstand for en undersøgelse ved Det Europæiske Regionsudvalgs formand og kan få de fornødne konsekvenser for den pågældende. 3. Ansatte, der anser sig for at være udsat for chikane fra et af udvalgets medlemmer som defineret i personalevedtægtens artikel 12a, kan indgive en anmodning om bistand i medfør af personalevedtægtens artikel 24 eller i analogi artikel 11 (stk. 1) eller artikel 81 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Midlertidigt ansatte, udstationerede nationale eksperter og praktikanter kan indgive en anmodning om bistand på grundlag af artikel 31 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Forud for indgivelsen af anmodningen kan den pågældende ansatte uformelt kontakte ansættelsesmyndigheden, et medlem af det rådgivende udvalg eller udvalgets generalsekretariat. 4. Efter at have modtaget den i stk. 3 nævnte anmodning underretter ansættelsesmyndigheden det rådgivende udvalg og pålægger den ansvarlige afdeling i generalsekretariatet at foretage en foreløbig undersøgelse af de påståede forhold med henblik på at fastslå, om der foreligger prima facie-bevis for chikane. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen forelægger den ansvarlige afdeling for det rådgivende udvalg og ansættelsesmyndigheden en foreløbig undersøgelse, der er baseret på anmodningen og eventuelle skriftlige erklæringer fra de foreslåede vidner samt oplysninger fra de relevante afdelinger i generalsekretariatet. Hvis der ifølge den foreløbige undersøgelse ikke foreligger tilstrækkelige prima facie-beviser for chikane, hører ansættelsesmyndigheden i forståelse med det rådgivende udvalg den juridiske tjeneste og giver den pågældende ansatte lejlighed til at blive hørt, inden der træffes afgørelse på grundlag af personalevedtægtens artikel 24. Hvis der ifølge den foreløbige undersøgelse foreligger tilstrækkelige prima facie-beviser for chikane, henvises sagen til det rådgivende udvalg. 5. Det rådgivende udvalg gennemfører en detaljeret undersøgelse af hver sag, det får forelagt. Det rådgivende udvalg sender det pågældende medlem et resumé af de påstande, der er fremsat mod ham/hende. Medlemmet har en rimelig frist, som ikke må være på under 15 arbejdsdage, til at fremsætte sine bemærkninger. Efter udløbet af denne frist modtager den pågældende ansatte et sammendrag af det pågældende medlems bemærkninger. Det rådgivende udvalg vurderer, om der skal høres nogen vidner eller tredjemand, og om der er behov for yderligere undersøgelser. Den ansatte og det pågældende medlem modtager et sammendrag af eventuelle vidneudsagn og høres særskilt af det rådgivende udvalg inden vedtagelsen af den i stk. 6 nævnte rapport. 6. Det rådgivende udvalg vedtager på grundlag af den foreløbige analyse foretaget af den relevante afdeling i generalsekretariatet og sin egen detaljerede undersøgelse en rapport og sender den til udvalgets formand, den pågældende ansatte og det pågældende medlem. Rapporten skal indeholde: i) et resumé af de af den ansatte fremsatte påstande, ii) et sammendrag af undersøgelsen, herunder bemærkninger fra det pågældende medlem og eventuelle afhørte vidner, iii) en vurdering af fakta og beviser, herunder vidneudsagn, iv) konklusioner om, hvorvidt der har fundet chikane sted, og v) i givet fald en henstilling om den sanktion, der skal pålægges, en eventuel anden form for opfølgning eller begge dele. Eventuelle mindretalssynspunkter skal i givet fald anføres i rapporten. 7. På baggrund af det rådgivende udvalgs rapport og efter at have hørt det pågældende medlem af udvalget og rådført sig med første næstformanden, formanden for Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender, formanden for det pågældende medlems nationale delegation og formanden for det pågældende medlems politiske gruppe, træffer udvalgets formand en begrundet afgørelse om, hvorvidt der foreligger chikane, hvilket kan omfatte en sanktion i henhold til artikel 8, stk. 4. Afgørelsen kan baseres på begrundelsen i det rådgivende udvalgs rapport, hvis den er i overensstemmelse med rapportens konklusioner. Afviger afgørelsen fra rapportens konklusioner, skal den indeholde en særskilt begrundelse. Formanden meddeler den begrundede afgørelse til den ansatte og det pågældende medlem af udvalget og underretter det rådgivende udvalg og ansættelsesmyndigheden herom. 8. Det pågældende medlem kan i henhold til artikel 263 i TEUF anlægge annullationssøgsmål ved Domstolen inden for to måneder efter meddelelsen af den begrundede afgørelse truffet af formanden. 9. I lyset af formandens begrundede afgørelse og efter at have hørt den juridiske tjeneste træffer ansættelsesmyndigheden en endelig afgørelse om anmodningen om bistand. Hvis det i formandens begrundede afgørelse konkluderes, at der har fundet chikane sted, træffer ansættelsesmyndigheden afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at støtte ofret for chikanen. Hvis det i formandens begrundede afgørelse konkluderes, at chikane ikke har fundet sted, og hvis ansættelsesmyndigheden agter at afvise anmodningen om bistand, skal den pågældende ansatte forinden have lejlighed til at blive hørt. Enhver bevidst urigtig eller vildledende anmodning om bistand kan føre til en disciplinærsag mod den pågældende ansatte.

24 L 20/22 DA Såfremt formanden er den person, som beskyldningerne om chikane fremsættes imod, påtager første næstformanden sig den rolle, der er tildelt formanden i stk. 2, 7 og 9, og en næstformand, der tilhører en anden politisk gruppe og en anden national delegation end første næstformandens politiske gruppe og nationale delegation, påtager sig den rolle, som er tildelt første næstformanden i stk Ansættelsesmyndigheden kan når som helst beslutte at vedtage midlertidige foranstaltninger, som navnlig kan omfatte tilladelse til, at den ansatte kan arbejde hjemmefra eller i udvalget, men ikke i nærheden af det pågældende medlem, eller indrømmelse af orlov. Ansættelsesmyndigheden underretter det rådgivende udvalg om de vedtagne foranstaltninger med angivelse af, om det er nødvendigt at underrette det pågældende medlem af udvalget. Artikel 10 Samarbejde med nationale retsmyndigheder 1. Hvis den påståede overtrædelse kan udgøre en strafbar handling, underretter formanden de relevante nationale myndigheder i de relevante medlemsstater. 2. Udvalget samarbejder fuldt ud med de relevante nationale myndigheder. Denne adfærdskodeks træder i kraft den 26. januar Artikel 11 Ikrafttræden

25 DA L 20/23 Bilag OFFENTLIG ERKLÆRING OM ØKONOMISKE INTERESSER (indsendes kun i mangel af en offentlig erklæring i henhold til national eller subnational lovgivning) EFTERNAVN: FORNAVN: Jeg har ingen direkte økonomisk interesse som defineret i adfærdskodeksens artikel 6, stk. 3. Jeg har en direkte økonomisk interesse som defineret i adfærdskodeksens artikel 6, stk. 3, i følgende enheder: Jeg erklærer herved, at ovenstående oplysninger er fuldstændige og korrekte. Dato: Underskrift:

26 L 20/24 DA BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ( L 321 af 12. december 2019) Side 11, artikel 1, nr. 3), litra c): I stedet for: læses:»»kommissionen vedtager gennemførelsesretsakterne, der er omhandlet i litra ea), senest den 2. juli 2020.«»Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakterne, der er omhandlet i litra ea), senest den 2. juli 2021.««

27 DA L 20/25 Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1155 af 20. juni 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) Side 30, artikel 1, nr. 3), ændring af artikel 3, stk. 5, litra c): ( L 188 af 12. juli 2019) I stedet for: læses:»c) tredjelandsstatsborgere, der har et visum, som er gyldigt i en medlemsstat, som ikke deltager i vedtagelsen af denne forordning, eller i en medlemsstat, som endnu ikke anvender bestemmelserne i Schengenreglerne fuldt ud, eller i et land, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Canada, Japan eller USA c) redjelandsstatsborgere, der har et visum, som er gyldigt i en medlemsstat, som ikke deltager i vedtagelsen af denne forordning, eller i en medlemsstat, som endnu ikke anvender bestemmelserne i Schengenreglerne fuldt ud, eller i Canada, Japan eller USA «.

28 «L 20/26 DA Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 ( L 314 af 5. december 2019) 1. Side 20, artikel 9, stk. 1: I stedet for:»artikel 9 Kapitalgrundlagets sammensætning 1. Investeringsselskaber skal have et kapitalgrundlag bestående af summen af deres egentlige kernekapital, hybride kernekapital og supplerende kapital, og skal til enhver tid opfylde alle følgende betingelser: a) b), c) læses:»artikel 9 Kapitalgrundlagets sammensætning 1. Investeringsselskaber skal have et kapitalgrundlag bestående af summen af deres egentlige kernekapital, hybride kernekapital og supplerende kapital, og skal til enhver tid opfylde alle følgende betingelser: a) b) c),«2. Side 58: Artikel 63, stk. 4, litra e): I stedet for:»e) Stk. 7 affattes således:»7. ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere de oplysninger, som det ansøgende tredjelandsselskab skal give ESMA i sin ansøgning om registrering i henhold til stk. 4, og de oplysninger, der skal afgives henhold til stk. 6a. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. september Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.««

29 DA L 20/27 læses:»e) Stk. 7 affattes således:»7. ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere de oplysninger, som det ansøgende tredjelandsselskab skal give ESMA i sin ansøgning om registrering i henhold til stk. 4, og de oplysninger, der skal afgives henhold til stk. 6a. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. september Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel i forordning (EU) nr. 1095/2010.««Artikel 63, stk. 4, litra f): I stedet for:»f) følgende stykke tilføjes:»8. ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at præcisere det format, hvori den ansøgning om registrering, der er omhandlet i stk. 4, skal indgives, og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6a, skal afgives. ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. september Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.««læses:»f) følgende stykke tilføjes:»8. ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at præcisere det format, hvori den ansøgning om registrering, der er omhandlet i stk. 4, skal indgives, og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6a, skal afgives. ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 26. september Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.««

30

31 ISSN (elektronisk udgave) ISSN (papirudgave) Den Europæiske Unions Publikationskontor 2985 Luxembourg LUXEMBOURG DA

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2017 (OR. en) 5186/17 CDR 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om beskikkelse af et medlem af og tolv suppleanter

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 13. december 1985

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 13. december 1985 .. 8 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING af. december 98 om ændring af beslutning / / EØF om fastsættelse af den standardkode og de regler, der gælder for omskrivning

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16) 14.6.2014 L 175/47 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16) (2014/360/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN

Læs mere

Udtalelse nr. 6/2014

Udtalelse nr. 6/2014 Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 115/12 Den Europæiske Unions Tidende 27.4.2012 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Skrivelse af 16. oktober 2012 fra præsidiet i det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat til formanden for Europa-Parlamentet

Skrivelse af 16. oktober 2012 fra præsidiet i det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat til formanden for Europa-Parlamentet Skrivelse af 16. oktober 2012 fra præsidiet i det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat til formanden for Europa-Parlamentet Præsidiet i Deputeretkammeret og i Senatet har på deres respektive møder

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE)

12097/15 KHO/ks DGD 1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15. Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 12097/15 Interinstitutionel sag: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) 8196/19 UD 110 DELACT 111 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. marts 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1315/2015 af Zoltan Lomnici, ungarsk statsborger, og 4 medunderskrivere, om den slovakiske lov

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A

10432/19 la/kf/clf 1 TREE.2.A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0108(COD) 10432/19 TRANS 388 CODEC 1242 CH 35 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: 9362/19 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0807(CNS) 16567/14 EF 342 ECOFIN 1171 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 18.06.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 32 endelig 2004/0009 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juli 2015 (OR. en) 10801/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: JAI 552 ASIM 51 CADREFIN 36 ENFOPOL 204 PROCIV 36 DELACT 93

Læs mere

L 65 I Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 6. marts Dansk udgave.

L 65 I Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 62. årgang. 6. marts Dansk udgave. Den Europæiske Unions L 65 I Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 62. årgang 6. marts 2019 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER Den Europæiske Investeringsbank

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 21.11.2014 2014/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

A8-0251/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0251/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20..205 A8-025/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Claude Moraes A8-025/205 Ophævelse af visse Schengenretsakter på området politisamarbejde

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer

PUBLIC LIMITE DA. for Kosovos deltagelse i EU-programmer Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union PUBLIC Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13393/16 Interinstitutionel sag: 2013/0114 (NLE) LIMITE COWEB 115 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER L 82/56 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 024/203

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Vedtaget den 9. juli Vedtaget 1

Vedtaget den 9. juli Vedtaget 1 Udtalelse 8/2019 om en tilsynsmyndigheds kompetence i tilfælde af en ændring af omstændighederne vedrørende hovedvirksomheden eller den eneste etablering Vedtaget den 9. juli 2019 Vedtaget 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere