Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august juli 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august juli 2019"

Transkript

1 Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august juli 2019 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter Indtægter 7 Balance - Aktiver 8 - Passiver 9 Noter Den uafhængige revisors påtegning Spørgeskema 19 Den uafhængige revisors erklæring 20 Side Side 2

3 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med kr Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettoprioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Renteudgifter i øvrigt Vand, varme og el Renovation og forsikring Administration Vedligeholdelse og rengøring Henlæggelser Afskrivninger Diverse udgifter Udgifter i alt Leje af ungdomsboliger Andre lejeindtægter Renteindtægter Realiserede kursgevinster obligationer Diverse indtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets overskud skyldes hovedsagligt: Besparelse på nettoprioritetsydelser som følge af lavere rente på tilpasningslån. Besparelse på vand som følge af mindre forbrug, besparelse på varme og el som følge af mindre forbrug og lavere priser og produktion af el fra solceller. Merudgift til ejendomsfunktionær og rengøring, modsvaret af besparelse på almindelig vedligeholdelse. Besparelse på afskrivninger som følge af tidligere års overskud. Tilbagebetaling af ikke anvendte beboerfacilitetspenge. Øgede renteindtægter og kursgevinster dog delvist modsvaret af kurstab. Indtægter fra tidligere fraflyttede og afskrevne debitorer. Henlæggelser Henlæggelserne er forøget med kr til kr Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse årets forbrug Henlæggelse til switche henlagt vedr. afviklede prioriteter anvendt af afviklede prioriteter årets resultat (PPV) årets resultat (tab- og vindingskonto) Ændring Side 3

4 Aarhus, den 23. oktober 2019 DIREKTØR: Kollegiekontoret i Aarhus Per Juulsen Aarhus, den 23. oktober 2019 BESTYRELSE: Niklas Hakmann Petersen Catharina Jacobsen Birgit Nygaard Sørensen formand Mads Hedelund Michael Binder Jensen Susan Jessien Side 4

5 Supplerende oplysninger til regnskabet Forretningsfører: Institution: Tilsynsførende kommune: Kollegiekontoret i Aarhus Den selvejende institution Aarhus Kommune Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Ravnsbjerg Kollegiet Karen Blixens Boulevard Aarhus C Risdalsvej og Moltkesvej Brabrand Telefon: Viby J Telefon: Matr.nr.: 16 q, Viby J. Tilsagnsdato: ukendt Skæringsdato byggeregnskab/drift: 15/ / Boligafgift/leje pr. 1. august 2019 Værelse kr. 2 vær. lejlighed kr. 2 1/2 vær. lejlighed kr. Antal værelser i alt: 438 Værelsesfordeling: Antal m2 netto Iflg. BBR m2 384 Værelse á 12 m2 á 26 m vær. lejlighed á 46 m2 á 60 m /2 vær. lejlighed á 68 m2 á 84 m2 Bruttoetageareal iflg. BBR: m2 Tekniske installationer m.v.: Vaskeri (fælles): Køleskabe: Komfurer (el): Bad: X X X X Beboerfaciliteter: Beboerhus: X Opvarmning: Fjernvarme: X Side 5

6 Resultatopgørelse Konto Specifikation Note Regnskab Regnskab Budget Budget 2017/ / / /20 ej revideret ej revideret Udgifter Kapitaludgifter 1 Nettoprioritetsydelser A Ydelser vedr. afviklede prioriteter Renteudgifter i øvrigt Kapitaludgifter i alt Offentlige og andre faste udgifter Vand- og kloakafgifter Renovation Forsikringer m.v Offentlige og andre faste udgifter i alt Energiudgifter 8 Varme Elektricitet Energiudgifter i alt Administration m.v. 10 Administration Revision Administration i alt Vedligeholdelse og renholdelse 12 Ejendomsfunktionær Rengøring indvendig Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 7 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Fornyelser 8 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Vedligeholdelse og renholdelse i alt Henlæggelser 17 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Henlæggelser i alt Side 6

7 Konto Specifikation Note Regnskab Regnskab Budget Budget Afskrivninger 2017/ / / /20 ej revideret ej revideret 19 Afskrivninger solceller Afskrivninger i alt Diverse 20C Tab på fraflyttede Diverse udgifter Telefon/internet (netto) Beboerfaciliteter Diverse i alt Udgifter i alt Indtægter Konto Specifikation Note Regnskab Regnskab Budget Budget Indtægter 2017/ / / /20 ej revideret ej revideret 31 Leje af ungdomsboliger Andre lejeindtægter Renter Diverse indtægter Indtægter i alt Årets resultat Foreslås fordelt således: a. Tabs- og vindingskonto a. Afvikling af underfinansiering b. Yderligere henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse Side 7

8 Balance Konto Note Balance Balance Aktiver 31. juli juli 2018 Anlægsaktiver 61 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr kr Matr. 16 q, Viby J. 62 Senere forbedringer Indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 65 Obligationsbeholdninger Tilgodehavender A Antenne- it-regnskab Bankindeståender Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

9 Balance Konto Note Balance Balance Passiver 31. juli juli 2018 Henlæggelser 81 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelser til fornyelser C Henlæggelser vedr. afviklede prioriteter A Tabs- og vindingskonto (dækning af ordinære underskud) Henlæggelser i alt Langfristet gæld og afskrivninger 85 Prioritetsgæld: a. Realkreditlån b. Statslån Lån til forbedringer: a. Realkreditlån b. Statslån A Ejendommens afskrivningskonto Ejendommen i alt Langfristet gæld og afskrivninger i alt Depositum m.m. 89 Depositum Skyldige omkostninger Depositum m.m. i alt Passiver i alt Side 9

10 Note 1. Prioritetsgæld Ravnsbjerg Kollegiet 2018/19 Rentefod Hovedstol Restgæld 1/8 Afdrag Indfriet Afdragsbidrag Renter Indeksopskrivning Afviklede prioriteter Restgæld 31/7 Udløb år Ejendommens oprindelige belåning: RD 005 (obligationslån) - omlagt 4, RD 006 (obligationslån) - omlagt 4, RD 007 (obligationslån) - omlagt 4, RD 008 (obligationslån) - omlagt 4, NK (obligationslån) 6, NK (obligationslån) 7, NK (obligationslån) 7, NK (obligationslån) 7, NK (obligationslån) 7, NK (obligationslån) 1, NK (obligationslån) 1, NK (kontantlån) 1, Total Statslån xx Statslån xx Total Oprindelige lån i alt Side 10

11 Forbedringslån Statslån xx Statslån xx Statslån xx Statslån xx Statslån xx Statslån xx Total NK omlagt 5, NK (kont. Indekslån) 2, NK (F1 obligationslån) F NK (obligationslån) 1, Forbredringslån i alt Lån markeret med "xx" er rentefrie. Indfries senest jævnfør udløbsår. Note 1. Prioritetsgæld Prioritetsafdrag Periodisering prioritetsydelser Prioritetsrenter Ydelse på udamortiserede lån Nettoprioritetsydelser i alt svarende til konto 1 + 1A Side 11

12 Noter til regnskabet Note 2. Renteudgifter i øvrigt Regnskab Budget 2018/ /19 ej revideret Porteføljemanagementgebyr Realiseret kurstab v/udtræk og salg Renteudgifter bank Note 3. Administration Administrationshonorar (kr pr. enhed og kr i grundydelse) + mo Administrationshonorar løn Administration p-pladser Indstillingsgebyr Kontorartikler Bank- og depotgebyrer Note 4. Ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer Note 5. Rengøring, indvendig Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler Note 6. Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Indtægter ved syn Almindelig vedligeholdelse i alt Note 7. Planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo Henlagt Afholdt Saldo 1. august / / juli 2019 Saldo Henlagt Overført fra særlig henlæggelse Henlagt switch Henlagt årets resultat Anvendt Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Side 12

13 Note 8. Fornyelser Saldo Henlagt Afholdt Saldo 1. august / / juli 2019 Saldo Henlagt Anvendt Aut. centralvarme Vaskemaskiner Musikanlæg Musikudstyr Køkkeninventar 896 Komfurer Microovne Køleskab/frys Køleskabe Fryseskabe Emhætter Vær/lejl. tæpper Skriveborde Skrivebordstole Sofabord Reoler Opslagstavler Persienner Badeforhæng Støvsugere Redskaber/maskiner Regnskab Budget 2018/ /19 ej revideret Note 9. Tab på fraflyttere Tab på fraflyttere Dækket af henlæggelser Henlæggelse til tab Note 10. Diverse udgifter Personaleomkostninger, møder m.v Note 11. Telefon (netto) Abonnement og samtaler Hjemmeside Note 12. Beboerfaciliteter Vagt jul/nytår Kollegianerrådsbidrag Side 13

14 Note 13. Leje af ungdomsboliger Leje pr. Leje pr. 1. august august 2018 ekskl. antenne/it ekskl. antenne/it Værelse m. fælles køkken og eget bad vær. lejlighed m. eget køkken og bad /2 vær. lejlighed m. eget køkken og bad Regnskab Budget 2018/ /19 Note 14. Renteindtægter ej revideret Bank Værdipapirer Rente lån af egne midler Realiseret kursgevinst v/udtræk og salg Note 15. Diverse indtægter Udamortiserede lån indtægtsført Indgået på tidligere afskrevne fordringer Note 16. Senere forbedringer Regnskab Regnskab 2018/ /18 Saldo primo omkostninger indfrielse statslån Årets afdrag 0 - årets afskrivninger indeksregulering 0 - Overført fra overskud Note 17. Obligationsbeholdning Nominelt Kursværdi Saldo pr. 1/ Udtrækning 2018/ realiseret gevinst v/udtræk realiseret tab v/udtræk Salg 2018/ realiseret gevinst v/salg realiseret tab v/salg Køb 2018/ urealiseret kursregulering overført til drift Side 14

15 Regnskab Regnskab 2018/ /18 Note 18. Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Huslejedebitorer Flyttedebitorer hensættelse Beregnede tilgodehavende renter Andele i Kollegiekontoret i Aarhus Mellemregning Kollegiekontoret i Aarhus Tilgodehavende forsikringserstatning Note 19. It- og antenneregnskab It- og antenneregnskab Udgifter: Administrationsbidrag Internet Bolignet Aarhus TV Bolignet Aarhus Henlæggelse switche Udgifter i alt Indtægter: Indbetalt it bidrag Saldo primo Indtægter i alt Årets resultat overført til næste år Antenneregnskab Udgifter: Administrationsbidrag TV signal Udgifter i alt Indtægter: Indbetalt antennebidrag Saldo primo Indtægter i alt Årets resultat overført til næste år I alt Positive tal står på konto 90A under passiverne, negative tal står på konto 66A i aktiverne. Bemærk: it- og antenne-regnskaberne er lagt sammen i 2018/19. Note 20. Indestående i bank Danske Bank Alm. Brand Bank Arbejdernes Landsbank Note 21. Tabs- og vindingskonto Saldo Primo Overført til henlæggelser Overført fra årets resultat (overskud) Saldo ultimo Side 15

16 Regnskab Regnskab 2018/ /18 Note 22. Skyldige omkostninger Beregnede prioritetsrenter Forudbetalt husleje A-skat og ATP Feriepenge Kreditorer El, vand og varme Flyttekreditorer Uafhentet depositum Mellemregning med Kollegiekontoret i Aarhus Øvrige skyldige omkostninger Skyldige omkostninger i alt Side 16

17 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til bestyrelsen for Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet for regnskabsåret 1. august juli 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli 2019 i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik samt instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Institutionen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte medtaget godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik samt instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik samt instruks om revision af ungdomsboliginstitutioners regnskaber, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Side 17

18 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ifølge bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af institutionen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af institutionen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. Aarhus, den 23. oktober 2019 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28702 Side 18

19 Spørgeskema Ungdomsboliginstitution: Forretningsfører: Navn: Ravnsbjerg Kollegiet Navn: Kollegiekontoret i Aarhus Adresse: Risdalsvej og Moltkesvej 4-14 Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th Viby J 8000 Aarhus C Telefon: Telefon: Ja Nej 1. Overstiger det opsamlede ordinære underskud 2 pct. Af de samlede årlige udgifter? X 2. Overstiger lejetabet 5 pct. af den maksimale lejeindtægt? X 3. Skønnes der at være risiko for udlejningsvanskeligheder? X 4. Er institutionen i restance med terminsydelser? X 5. Skønnes der at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse og fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen. X 6. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for institutionens midler? X 7. Er der risisko for tab på tilgodehavender, herunder tilgodehavender på fraflyttede lejere, som overstiger det allerede henlagte beløbntil tab på debitorer (konto 20A+B)? X 8. Er der i forbindelse med revisionen konstateret overtrædelser af retningslinier for ind- og udbetalinger? X 9. Har institutionen i årets løb haft registreret tilgodehavender hos forretningsfører? X 10. Giver bedømmelsen af institutionens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af institutionens forpligtelser? X 11. Vil der indenfor de næste 5 år ske udamortisering af lån jævnfør bekendtgørelsens 2a? X 12. Har revisor under revisionen af forretningsførers regnskaber fået kendskab til forhold, som forringer den økonomiske stilling? X Ad. 5 Ad Der er penge nok til den ordinære vedligeholdelse, men store vedligeholdelsesopgaver forventes at skulle finansieres på anden vis. Kontante indbetalinger af husleje og deposita samt boligsikring føres via mellemregning. Vi har påset at mellemregningskontoen tømmes/afregnes jævnligt. De samlede indbetalinger til institutionen andrager kr Maksimum tilgodehavende i årets løb var kr Mellemregningskontoen er forrentet med 1,84 %, hvilket svarer til kr. 514 Den beregnede rente svarer til et gennemsnitligt tilgodehavende på kr Ad statslån, i alt kr. forventes udamortiseret. Aarhus, den 23. oktober 2019 Nicklas Hakmann Petersen, formand Side 19

20 Den uafhængige revisors erklæring om spørgeskemaet Til Aarhus Kommune og øverste myndighed i Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvorvidt medfølgende spørgeskema for Den selvejende institution Ravnsbjerg kollegiet for regnskabsåret 1. august juli 2019 er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Spørgeskemaet er besvaret på grundlag af institutionens årsregnskab for 1. august juli 2019, som vi har revideret. Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Aarhus Kommune og øverste myndighed i Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet til vurdering af, om kravene til skemabesvarelse i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, er opfyldt, og kan ikke anvendes til andet formål. Ledelsens ansvar Institutionens ledelse har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet på grundlag af institutionens årsregnskab samt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt ledelsen i alle væsentlige henseender har besvaret spørgeskemaet på grundlag af institutionens årsregnskab samt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Vi har som led i vores undersøgelser stikprøvevist undersøgt information, der understøtter besvarelsen af spørgeskemaet. Arbejdet omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af praksis er passende, om ledelsens skøn ved besvarelsen er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af spørgeskemaet. Konklusion Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i alle væsentlige henseender er besvaret i overensstemmelse med oplysningerne i institutionens årsregnskab for 1. august juli 2019 samt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Aarhus, den 23. oktober 2019 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28702 Side 20

Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018

Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018 Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2017-31. juli 2018 1 Indholdsfortegnelse Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter

Læs mere

Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2017

Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2017 Den selvejende institution Ravnsbjerg Kollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2016-31. juli 2017 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter

Læs mere

Den selvejende institution Tandlægekollegiet, Aarhus

Den selvejende institution Tandlægekollegiet, Aarhus Den selvejende institution Tandlægekollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2016-31. juli 2017 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter

Læs mere

Den selvejende institution Tandlægekollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018

Den selvejende institution Tandlægekollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018 Den selvejende institution Tandlægekollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2017-31. juli 2018 Side 1 Indholdsfortegnelse Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter

Læs mere

Den selvejende institution Skjoldhøjkollegiet, Aarhus

Den selvejende institution Skjoldhøjkollegiet, Aarhus Den selvejende institution Skjoldhøjkollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2016-31. juli 2017 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter

Læs mere

Den selvejende institution Vilh. Kiers Kollegium, Aarhus

Den selvejende institution Vilh. Kiers Kollegium, Aarhus Den selvejende institution Vilh. Kiers Kollegium, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2016-31. juli 2017 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter

Læs mere

Den selvejende institution Vilh. Kiers Kollegium, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018

Den selvejende institution Vilh. Kiers Kollegium, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018 Den selvejende institution Vilh. Kiers Kollegium, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2017-31. juli 2018 1 Indholdsfortegnelse Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter

Læs mere

Den selvejende institution Skjoldhøjkollegiet, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018

Den selvejende institution Skjoldhøjkollegiet, Aarhus. Årsregnskab for tiden 1. august juli 2018 Den selvejende institution Skjoldhøjkollegiet, Aarhus Årsregnskab for tiden 1. august 2017-31. juli 2018 Indholdsfortegnelse Årsberetning 3-4 Supplerende oplysninger 5 Resultatopgørelse - Udgifter 6-7

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 65.917. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Årsberetning. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser:

Årsberetning. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 129.347. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettoprioritetsydelser

Læs mere

ÅRSBERETNING. Udgifter i alt

ÅRSBERETNING. Udgifter i alt Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.909.389. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14 Afvigelse

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 3.878.475. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

ÅRSBERETNING. Udgifter i alt 19.246.778 19.014.821-231.957

ÅRSBERETNING. Udgifter i alt 19.246.778 19.014.821-231.957 Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 544.002. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse Nettoprioritetsydelser

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 2.042.513. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 138.916. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2017 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 4 FREDENSGADE Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnr. 0705 Afdelingsnr. 00401 751 Navn Navn Navn Kollegiekontoret i Aarhus Fredensgade Kollegiet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Regnskab Trehøje Fælleshus Afd.nr

Regnskab Trehøje Fælleshus Afd.nr Regnskab 2017 Afd.nr. 60-224 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2017 2017 2016 ej revideret Indtægter Tilskud fra afdelinger 623.594 557.000 487.542 Renter 7.796 0 8.389 Udlejning af beboerhus

Læs mere

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR Foreningen TV Møn CVR. nr. 35 36 38 31 Årsrapport for 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2018 Dirigent: Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR 30 35 10 02 Storegade 17 C 4780 Stege

Læs mere

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig

Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen. Standarderne. for offentlig Paradigme 2 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven både godkendt revisor og Rigsrevisionen Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 2) tager udgangspunkt i en situation,

Læs mere

Regnskab 2018 E/F Kastaniegården

Regnskab 2018 E/F Kastaniegården Regnskab 2018 Afd.nr. 60-422 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2018 2018 2017 ej revideret Indtægter Renter 1.643 0 2.660 Korrektioner vedrørende tidligere år 127 0 0 Indtægter i alt 1.770

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme

Fonden til Rosportens Fremme Fonden til Rosportens Fremme CVR-nr. 11 70 84 98 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab Ejerlavet Fælleshus-fællesarealer Vordingborg Afd.nr

Regnskab Ejerlavet Fælleshus-fællesarealer Vordingborg Afd.nr Regnskab 2017 Ejerlavet Fælleshus-fællesarealer Vordingborg Afd.nr. 60-287 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2017 2017 2016 ej revideret Indtægter Renter 0 0 36 Drift af fællesvaskeri 29.409

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registrerede revisorer MEDLEM AF DANSKE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2016 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C, 1.

Læs mere

1 Vandafgift Forsikringer. 2 l.administrationsbidrag. 5 Renter. Udqifter. lndtæqter. serviceareal. Ordinære udqifter

1 Vandafgift Forsikringer. 2 l.administrationsbidrag. 5 Renter. Udqifter. lndtæqter. serviceareal. Ordinære udqifter Ka serviceareal 16 17 11 111 112 114 115 21 22 Ordinære udqifter Udqifter Offentliqe oq andre faste udqifter Ejendomsskatter 1 Vandafgift Forsikringer Ejendommens energiforbrug: 1. Et Administration: 2

Læs mere

Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler. Standarderne. for offentlig

Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler. Standarderne. for offentlig Paradigme 1 Regnskaber omfattet af statens regnskabsregler Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 1) tager udgangspunkt i en situation, hvor: 1) revisionen er udført

Læs mere

Regnskab 2017 E/F Kastaniegården

Regnskab 2017 E/F Kastaniegården Regnskab 2017 Afd.nr. 60-422 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Note 2017 2017 2016 ej revideret Indtægter Renter 2.660 0 3.162 Indtægter i alt 2.660 0 3.162 Udgifter Forsikringer 26.616 31.700

Læs mere

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til Byrådet i Solrød Kommune Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jf. siderne 157 til 180 i

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning

Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Byrådet i Horsens Kommune Revisionspåtegning på regnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme

Fonden til Rosportens Fremme Fonden til Rosportens Fremme CVR-nr. 11 70 84 98 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 INDSKUD I ANDRE VIRKSOMHEDER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2017 INDSKUD I ANDRE VIRKSOMHEDER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2017 INDSKUD I ANDRE VIRKSOMHEDER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune:

Læs mere

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen. Regnskab 2018

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen. Regnskab 2018 Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Regnskab 2018 Andelsboligforeningen Kunstnerbyen Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0580 Administratornr. 8012 Kommunenr. 0230

Læs mere

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig

Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene. Standarderne. for offentlig Paradigme 3 Regnskaber omfattet af årsregnskabsloven godkendt revisor alene Standarderne for offentlig Vejledning til paradigmet Dette paradigme (paradigme 3) tager udgangspunkt i en situation, hvor: 1)

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Boligorganisationsnr. 0705 Afdelingsnr. 01901 751 Navn Navn Navn Kollegiekontoret i Aarhus Dania Kollegiet

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Flintebakken 61, 8240 Risskov CVR-nr. 10 95 47 38 Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. september 31. august

Læs mere

E/F Rosendalsgade/Slagelsegade Rosendalsgade 15 Slagelsegade København Ø. Årsregnskab for 2016

E/F Rosendalsgade/Slagelsegade Rosendalsgade 15 Slagelsegade København Ø. Årsregnskab for 2016 E/F Rosendalsgade/Slagelsegade Rosendalsgade 15 Slagelsegade 14 2100 København Ø CVR nr. 33633408 Matr. nr. 1194 Udenbys Klædebo Kvarter Årsregnskab for 2016 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Resultatopgørelse for 2016

Resultatopgørelse for 2016 Resultatopgørelse for 2016 Alene Klub 148 2016 2015 kr. 1.000 kr. Provisioner 12.418.373 6.067 Administrationstilskud m.v. 2.709.767 1.617 Kontingenter 2.060.166 542 Regulering medlemsindskud 718.800 220

Læs mere

Andelsselskabet Sømarkens Vandværk. CVR-nr

Andelsselskabet Sømarkens Vandværk. CVR-nr Andelsselskabet Sømarkens Vandværk CVR-nr. 15 14 51 10 Årsregnskab 2018 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Ejerforeningen SeaWest Delområde A Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel Årsrapport for 1. januar - 31.

Læs mere

Nation: Revision GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT ÅRSRAPPORT FOR 2017 CVR Registrerede Revisorer a/s

Nation: Revision GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT ÅRSRAPPORT FOR 2017 CVR Registrerede Revisorer a/s Nation: Revision Registrerede Revisorer a/s GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT ÅRSRAPPORT FOR 2017 CVR 34 76 65 25 15055 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Læs mere

Årsregnskab for 2018

Årsregnskab for 2018 Årsregnskab for 2018 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018 Balance pr. 31. december 2018 Side 1 af 7 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge CVR-nr. 35760865 Årsrapport 2018 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. Regnskab 2016

P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. Regnskab 2016 Regnskab 2016 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Hvide Sande, den / 2017 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfon.d Årsrapport for regnskabsår

Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfon.d Årsrapport for regnskabsår P Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfon.d Årsrapport for 2016 27. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Nordea Bank A/S' erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 2016 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY. v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret Greve

REGNSKAB FOR ÅRET 2016 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY. v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret Greve REGNSKAB FOR ÅRET 2016 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret 49 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Græsted Fjernvarme A.M.B.A.

Græsted Fjernvarme A.M.B.A. 4030 Græsted Fjernvarme A.M.B.A. Cvr. nr. 42 74 25 11 Varmeregnskab for 2016/17 Uddrag af årsrapporten for samme år. Frederiksborgvej 14, 1., 3200 Helsinge Tlf.: +45 48 39 26 00 Mail: mj@mjrevision.dk

Læs mere

IBDO CVR-NR O GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

IBDO CVR-NR O GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB 2018 CVR-NR. 88 00 38 1

Læs mere

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT

EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN STORE KONGENSGADE 75 ÅRSRAPPORT 2016 Årsrapporten

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2017 19. marts 2018 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Regnskab. for. Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift. Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2016

Regnskab. for. Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift. Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2016 0 INFOTJENESTEN AALBORG STIFT Regnskab for Folkekirkens Informationstjeneste i Aalborg Stift CVR-nr. 21246980 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2016 Balance pr. 31. december 2016 Ledelsesberetning

Læs mere

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk CVR-nr. 34 96 31 18 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Nørre Søgade Karreens Gårdlav

Nørre Søgade Karreens Gårdlav Nørre Søgade Karreens Gårdlav Turesensgade 35, 1. th. 1366 København K 34 09 43 81 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsregnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Agenda Center Albertslund. CVR-nr

Agenda Center Albertslund. CVR-nr Naverland 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 44 77 Fax 43 43 44 79 haamann@haamann.dk www.haamann.dk Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr. 24 25 69 95 Agenda Center Albertslund CVR-nr. 20 53 11 34 Årsregnskab

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2017

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2017 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr. 75 LBF-afdelingsnr. 41 Kommunenr. 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Kollegiekontoret i Aarhus Fredensgade Kollegiet Aarhus Kommune

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond Årsrapport for regnskabsår. pwc

Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond Årsrapport for regnskabsår. pwc Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond Årsrapport for 2016 27. regnskabsår pwc Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Nordea Bank A/S' erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på

Læs mere

H/F Sommervirke. Årsrapport for 2017

H/F Sommervirke. Årsrapport for 2017 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk H/F Sommervirke Årsrapport for 2017 Medlem af Grant Thornton

Læs mere

Aktivitetsforeningen Fællesskabet

Aktivitetsforeningen Fællesskabet Aktivitetsforeningen Fællesskabet Regnskab 2017 Aktivitetsforeningen Fællesskabet Regnskab for indskud m.v. i andre virksomheder 1/1-31/12 2017 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V Årsregnskab 2017 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Lange Carl c/o ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration, Købmagergade 60,3, 1150 København K

Ejerforeningen Lange Carl c/o ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration, Købmagergade 60,3, 1150 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Ejerforeningen Lange Carl c/o ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration,

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2017 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Græsted Fjernvarme A.M.B.A.

Græsted Fjernvarme A.M.B.A. 4030 Græsted Fjernvarme A.M.B.A. Cvr. nr. 42 74 25 11 Varmeregnskab for 2017/18 Uddrag af årsrapporten for samme år. Frederiksborgvej 14, 1., 3200 Helsinge Tlf.: +45 48 39 26 00 Mail: mj@mjrevision.dk

Læs mere

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Uddannelseslederne af 2018 Snaregade 10 A 1205 København K CVR-nr. 39 18 52 53 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY //

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok VI. Årsrapport for 2016/17. Budget for året 2017/18

Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok VI. Årsrapport for 2016/17. Budget for året 2017/18 Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok VI Årsrapport for 2016/17 Budget for året 2017/18 Administrator: Advokat Peter R. Mürsch Svanholmsvej 12 1905 Frederiksberg C Telefon 33 21 71 71 Aries statsautoriseret

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 62 99 97 Årsregnskab 2016 14. marts 2017 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg CVR-nr. 27 40 98 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

Frikirken Hirsevej Haderslev

Frikirken Hirsevej Haderslev Frikirken Hirsevej 9 6100 Haderslev Resultatopgørelse for tiden 1.1. - 31.12.2018 2018 2017 Indtægter: Menighedsbidrag: Forpligtelseserklæringer 12 1.193.142 1.132 Firmadonationer 60.000 0 Gaver 8A 450.001

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve CVR-nr. 36 96 70 13 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

pwc Reersø Pumpelag Årsrapport 2016

pwc Reersø Pumpelag Årsrapport 2016 Reersø Pumpelag Årsrapport 2016 CVR-nr. 15 76 65 73 Årṣ rapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/4 2017 Dirigent Price waterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskah.

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé

Læs mere

Grundejerforeningen GF2

Grundejerforeningen GF2 Hvenekildeløkken, 5240 Odense NØ Godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 11. april 2019 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Oplysninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Onsdag den 27/03-2019 kl. 19:00 Hældagerskolens Samlingssal I henhold til laugets vedtægter 5.2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i marts måned og indkaldes

Læs mere

Årsregnskab. Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 Ledelsespåtegningen 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 9

Årsregnskab. Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 Ledelsespåtegningen 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 9 Årsregnskab for perioden 1. januar 2017-31. december 2017 Indhold Side Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 Ledelsespåtegningen 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Flintebakken 61, 8240 Risskov CVR-nr. 10 95 47 38 Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. september 31. august

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere

Den selvejende institution. Børnehaven Gl. Kongevej

Den selvejende institution. Børnehaven Gl. Kongevej Den selvejende institution Børnehaven Gl. Kongevej Årsregnskab for 2017 INDHOLD Påtegninger Side Ledelsens påtegning 3 Bestyrelsens påtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4-6 Institutionsoplysninger

Læs mere

Gårdlauget "Sølvgade - Øster Søgade - Rørholmsgade"

Gårdlauget Sølvgade - Øster Søgade - Rørholmsgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Gårdlauget "Sølvgade - Øster Søgade - Rørholmsgade" v/

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET. Regnskab for året

Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET. Regnskab for året Den selvejende institution KVINTUS KOLLEGIET Regnskab for året INDHOLD Side Bestyrelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse for året 3 Balance pr. 7 31. juli 2012

Læs mere