13975/1/17 REV 1 1 DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13975/1/17 REV 1 1 DA"

Transkript

1 Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 7. nvember /1/17 REV 1 OJ CRP2 37 COMIX 740 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 8. nvember 2017 (10.00) 1. af dagsrdenen af I-punkterne i bilaget Punkter, der skal drøftes (II) Retlige g indre anliggender 31. Gennemførelsesplan fr den centrale Middelhavsrute 1 Udveksling af synspunkter 32. Schengeninfrmatinssystemet (SIS) a) SIS-frrdning m tilbagesendelse b) SIS-frrdning m ind- g udrejsekntrl c) SIS-frrdning m plitisamarbejde Mandat til frhandlinger med Eurpa-Parlamentet 13455/ / / /17 Almindelige anliggender 33. Samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 20. nvember 2017: frberedelse a) Opfølgning af Det Eurpæiske Råds møde Status 12892/17 b) Andre punkter i tilknytning til Rådets samling 1 Undtagelsesvis under tilstedeværelse af de asscierede Schengenlande /1/17 REV 1 1

2 35. Samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 15. nvember 2017: frberedelse a) Hen imd en samhørighedsplitik efter 2020: baseret på den 7. rapprt m øknmisk, scial g territrial samhørighed Udveksling af synspunkter b) Andre punkter i tilknytning til Rådets samling Øknmi g finans 36. Samlingen i Rådet (øknmi g finans) den 7. nvember 2017: pfølgning Udenrigsanliggender 37. Frrdning m investeringsscreening Status g retningslinjer fr det videre arbejde 38. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender/handel) den 10. nvember 2017: frberedelse a) WTO's 11. ministerknference Status ver frberedelserne b) Handelsfrhandlingerne mellem EU g Mexic g Mercsur Status c) Andre punkter i tilknytning til Rådets samling 39. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 13. nvember 2017: frberedelse a) Frbindelserne mellem EU g Afrika Udveksling af synspunkter b) Strategisk kmmunikatin Udveksling af synspunkter c) Sikkerhed g frsvar Udveksling af synspunkter Rådets knklusiner d) Samarbejdet mellem EU g NATO Udveksling af synspunkter med deltagelse af generalsekretær Jens Stltenberg e) Andre punkter i tilknytning til Rådets samling 40. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender/udvikling) den 27. nvember 2017: Dagsrden 13893/ /17 + ADD / /1/17 REV 1 2

3 41. Mderniseret asscieringsaftale mellem EU g Chile 13402/ / / /1/17 REV 1 R-EU Eventuelt Følgende punkt udgår: Almindelige anliggender 34. Frbindelserne med EP Orientering I tilknytning til Crepers møde: DET BLANDEDE UDVALG (kl ) Retlige g indre anliggender Schengeninfrmatinssystemet (SIS) a) SIS-frrdning m tilbagesendelse b) SIS-frrdning m ind- g udrejsekntrl c) SIS-frrdning m plitisamarbejde Orienterende debat 13455/ / / / /1/17 REV 1 3

4 Punkter, der ikke skal drøftes (I) BILAG Retlige anliggender 42. Sag T-619/15 Orienterende nte til De Faste Repræsentanters Kmité (2. afdeling) 43. Frenede sager T-107/15 g T-347/15 Orienterende nte til De Faste Repræsentanters Kmité (2. afdeling) 44. Sag T-559/17 Orienterende nte til De Faste Repræsentanters Kmité (2. afdeling) 45. Sag T-582/17 Orienterende nte til De Faste Repræsentanters Kmité (2. afdeling) 46. Sag T-477/17 Tilladelse til, at der under retssager fremlægges en genpart eller et uddrag af et rådsdkument 13737/ / / / /17 Gennemsigtighed 47. Aktindsigt Genfremsat begæring nr. 19/c/01/ Aktindsigt Genfremsat begæring nr. 23/c/01/ Aktindsigt Genfremsat begæring nr. 24/c/01/ / / /17 Institutinelle spørgsmål Udnævnelser 50. Valg af frmanden fr Eurjust 13709/ /17 Øknmi g finans 51. BNI-frrdning Mandat til frhandlinger med Eurpa-Parlamentet 52. Den Eurpæiske Revisinsrets særberetning nr. 9/2017 Udpegelse af gruppe 53. Overførsel nr. DEC 21/2017 (sektin III Kmmissinen) 13698/ / / / /1/17 REV 1 4

5 54. Overførsel nr. DEC 23/2017 (sektin III Kmmissinen) 55. Overførsel nr. DEC 24/2017 (sektin III Kmmissinen) 56. Overførsel nr. DEC 28/2017 (sektin III Kmmissinen) 57. Overførsel nr. DEC 29/2017 (sektin III Kmmissinen) 58. Overførsel nr. DEC 30/2017 (sektin III Kmmissinen) 59. Anbefalinger fra den interinstitutinelle arbejdsgruppe m decentraliserede agenturers g rganers ressurcer Tilslutning 60. EFSI 2.0-frrdning Bekræftelse af den endelige kmprmistekst med henblik på enighed 13801/ / / / / / / Nyt punkt Mellemfristet betalingsbalancestøtte 13150/1/17 REV 1 Delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter 61. Kmmissinens delegerede frrdning (EU) / af m supplerende regler til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EU) 2016/1011 fr at fastlægge visse tekniske elementer i definitinerne i samme frrdnings artikel 3, stk. 1 Delegeret retsakt Hensigt m ikke at gøre indsigelse 62. Kmmissinens delegerede frrdning (EU) / af m supplerende regler til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EU) 2016/1011 fr at fastlægge, hvrdan den nminelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den ntinelle værdi af derivater g nettværdien af investeringsfnde skal vurderes Delegeret retsakt Hensigt m ikke at gøre indsigelse 63. Kmmissinens delegerede frrdning (EU) / af m supplerende regler til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EU) 2016/1011 fr så vidt angår præcisering af, hvrdan kriterierne i artikel 20, stk. 1, litra c), nr. iii), skal anvendes til at vurdere, m bestemte begivenheder ville medføre væsentlige negative knsekvenser fr markedernes integritet, den finansielle stabilitet, frbrugerne, realøknmien eller finansieringen af hushldninger g virksmheder i en eller flere medlemsstater Delegeret retsakt Hensigt m ikke at gøre indsigelse 13499/ / / / / / /1/17 REV 1 5

6 64. Kmmissinens delegerede frrdning (EU) / af m supplerende regler til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EU) 2016/1011 fr så vidt angår fastlæggelse af betingelserne fr vurdering af virkningerne sm følge af phør eller ændring af eksisterende benchmarks Delegeret retsakt Hensigt m ikke at gøre indsigelse 65. Kmmissinens delegerede frrdning (EU) / af m supplerende regler til Eurpa-Parlamentets g Rådets direktiv (EU) 2016/97 fr så vidt angår krav til prdukttilsyn g styring fr frsikringsselskaber g frsikringsdistributører Delegeret retsakt Hensigt m ikke at gøre indsigelse 66. Kmmissinens delegerede frrdning (EU) / af m supplerende regler til Eurpa-Parlamentets g Rådets direktiv (EU) 2016/97 fr så vidt angår plysningskrav g regler m gd frretningsskik i frbindelse med distributin af frsikringsbaserede investeringsprdukter Delegeret retsakt Hensigt m ikke at gøre indsigelse 67. Kmmissinens delegerede frrdning (EU) / af m supplerende regler til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning 2015/751 m interbankgebyrer fr krtbaserede betalingstransaktiner fr så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder fr de krav, sm betalingskrtrdninger g behandlingsenheder skal verhlde fr at sikre, at de er uafhængige fr så vidt angår regnskab, rganisatin g beslutningsprcesser Delegeret retsakt Hensigt m ikke at gøre indsigelse 13502/ / / / / / / /17 Almindelige anliggender 68. Afgørelse m "traditinel" rm fra visse franske reginer i den yderste periferi af den lvgivningsmæssige retsakt 13565/ / Beslutninger g afgørelser EP ktber II 9600/ Rådets knklusiner m synergier g frenkling af samhørighedsplitikken efter Rådets knklusiner m pbygning af en stærk cybersikkerhed fr EU 72. EU's hldning med henblik på 4. møde i Stabiliserings- g Asscieringsrådet EU-Serbien Fastlæggelse af EU's hldning 13860/ / / /1/17 REV 1 6

7 Retlige g indre anliggender 73. Rådets gennemførelsesafgørelse m at underkaste furanylfentanyl kntrlfranstaltninger 74. Frrdning m NPS-lvgivning af den lvgivningsmæssige retsakt 13793/ / /17 PE-CONS 26/17 Udenrigsanliggender 75. Rådets knklusiner m Den Eurpæiske Revisinsrets særberetning m EU's Bêku-trustfnd 76. Handelsaftalen mellem EU g Clmbia/Peru Rådets afgørelse m EU's hldning i Handelsudvalget 77. EU's behvskatalg Haagadfærdskdeksen g ikkespredning af ballistiske missiler 2017 afgørelse 79. Restriktive franstaltninger til bekæmpelse af terrrisme (fælles hldning 2001/931/FUSP) delisting afgørelser, frrdning g gennemførelsesfrrdning 80. Jrdan indledning af frhandlinger m en rammeaftale m deltagelse i missiner 2017 afgørelse 81. Afgørelse EUCAP Smalia/2/2017 truffet af PSC frlængelse af mandatet fr missinschefen Afgørelse m ffentliggørelse i EU-Tidende møde i Stabiliserings- g Asscieringsrådet EU-Albanien EU's fælles hldning Fastlæggelse af EU's hldning 83. E's retningslinjer E's rapprt til Rådet 2017 Tilslutning 91. Nyt punkt Restriktive franstaltninger ver fr Venezuela - Afgørelse g frrdning 13629/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1/17 REV 1 7

8 Andre punkter 85. CSCI(IA) - 15/11/ CSCI(IA) - 15/11/ CSC /17 R-UE 13517/17 R-UE 13532/17 Førstebehandling Prcedureafgørelse træffes af Creper (artikel 19, stk. 3 g 7, i Rådets frretningsrden) R-UE Punkt på grundlag af et frslag fra Kmmissinen Dkument klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED 13975/1/17 REV 1 8

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 8. november 2017 (10.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 8. november 2017 (10.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. november 2017 13975/17 OJ CRP2 37 COMIX 740 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 8. november 2017

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 14. nvember 2017 14278/1/17 REV 1 OJ CRP2 38 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 15. g 16. nvember 2017

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 13. februar 2018 6091/1/18 REV 1 OJ CRP2 6 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 14. februar 2018 (10.30)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 19. december 2017 15855/1/17 REV 1 OJ CRP2 43 COMIX 854 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Eurpabygningen, Bruxelles 20. december 2017 (10.00)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) 9480/1/19 REV 1 OJ CRP2 19 COMIX 277 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Eurpabygningen, Bruxelles 22. maj 2019 (9.30)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 1. december 2017 14963/3/17 REV 3 OJ CRP2 40 COMIX 796 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 29. nvember g

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 2. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 18. februar 2019: Forberedelse a) Aktuelle sager 6279/1/19 REV 1 1 GIP.

Punkter, der skal drøftes (II) 2. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 18. februar 2019: Forberedelse a) Aktuelle sager 6279/1/19 REV 1 1 GIP. Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 12. februar 2019 (OR. en) 6279/1/19 REV 1 OJ CRP2 6 COMIX 79 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 13. g 15.

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 3. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 28. maj 2018: Forberedelse

Punkter, der skal drøftes (II) 3. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 28. maj 2018: Forberedelse Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 8636/1/18 REV 1 OJ CRP2 18 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 15. maj 2018 (9.30)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 25. Samling i Rådet (almindelige anliggender) den 18. juni 2019: forberedelse

Punkter, der skal drøftes (II) 25. Samling i Rådet (almindelige anliggender) den 18. juni 2019: forberedelse Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 4. juni 2019 (OR. en) 9853/1/19 REV 1 OJ CRP2 21 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 5. juni 2019 (10.00)

Læs mere

5760/3/19 REV 3 1 GIP.1

5760/3/19 REV 3 1 GIP.1 Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 31. januar 2019 (OR. en) 5760/3/19 REV 3 OJ CRP2 4 COMIX 42 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 30. januar

Læs mere

9209/1/19 REV 1 1 GIP.1

9209/1/19 REV 1 1 GIP.1 Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 14. maj 2019 (OR. en) 9209/1/19 REV 1 OJ CRP2 18 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 15. maj 2019 (10.00)

Læs mere

15396/2/17 REV 2 1 DA

15396/2/17 REV 2 1 DA Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 6. december 2017 15396/2/17 REV 2 OJ CRP2 41 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 6. december 2017 (9.00)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 28. januar 2019 (OR. en) 5760/19 OJ CRP2 4 COMIX 42 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 30. januar g 1.

Læs mere

11046/1/19 REV 1 1 GIP.1

11046/1/19 REV 1 1 GIP.1 Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 9. juli 2019 (OR. en) 11046/1/19 REV 1 OJ CRP2 26 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 10. juli

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 2. juli 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Eurpabygningen, Bruxelles 3. g 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) c) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den december 2018: Konklusioner Udveksling af synspunkter

Punkter, der skal drøftes (II) c) Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den december 2018: Konklusioner Udveksling af synspunkter Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 6. december 2018 (OR. en) 15129/2/18 REV 2 OJ CRP2 42 COMIX 682 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Eurpabygningen, Bruxelles 5. g

Læs mere

1. Vedtagelse af den foreløbige dagsorden og punkterne under "Eventuelt"

1. Vedtagelse af den foreløbige dagsorden og punkterne under Eventuelt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. december 2011 (OR. fr) 18794/2/11 REV 2 OJ CRP2 44 REVIDERET UDGAVE NR. 2 AF FORELØBIG GSORDEN fr: 2390. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 17. december 2015 (OR. fr) 15320/1/15 REV 1 OJ/CRP2 45 COMIX 695 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2568. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dat: 16.

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 4. Samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 14. oktober 2019: opfølgning

Punkter, der skal drøftes (II) 4. Samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 14. oktober 2019: opfølgning Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2019 (OR. en) 13306/19 OJ CRP2 36 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 23. oktober 2019 (9.30)

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7491/1/17 REV 1 OJ CONS 16 JAI 267 COMIX 207 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3528. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige g indre

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger (offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssige forhandlinger (offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 11. ktber 2017 (OR. en) 12783/17 OJ CONS 50 JAI 866 COMIX 660 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3564. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige g indre anliggender)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. november 2017 14963/17 OJ CRP2 40 COMIX 796 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 29. november og

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 13. og 15. februar 2019 (10.00, 10.

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 13. og 15. februar 2019 (10.00, 10. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. februar 2019 (OR. en) 6279/19 OJ CRP2 6 COMIX 79 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 13. og 15.

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8638/1/17 REV 1 OJ CRP2 16 COMIX 307 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2626. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 3. maj

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 20. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 19. marts 2018: Forberedelse

Punkter, der skal drøftes (II) 20. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 19. marts 2018: Forberedelse Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2018 (OR. en) 7057/18 OJ CRP2 10 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 14. og 15. marts 2018

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. maj 2006 (10.05) (OR. en) 9035/06 POLGEN 55

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. maj 2006 (10.05) (OR. en) 9035/06 POLGEN 55 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. maj 2006 (10.05) (OR. en) 9035/06 POLGEN 55 NOTE fra: frmandskabet til: De Faste Repræsentanters Kmité/Rådet Vedr.: Det Eurpæiske Råd (den 15.-16. juni

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Bruxelles, den 20. maj 2019 (OR. en) 9480/19 OJ CRP2 19 COMIX 277 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 22. maj 2019 (9.30) 1. af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8965/1/16 REV 1 OJ CRP2 18 COMIX 370 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2586. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dat: 18. maj 2016

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. december 2012 (18.12) (OR. en) 17644/12 OJ CONS 74 TRANS 462 TELECOM 258 ENER 531 FORELØBIG GSORDEN fr: 3213. SAMLING I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Punkter, der skal drøftes (II)

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2017 15396/17 OJ CRP2 41 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 6. december 2017 (9.00) 1.

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 3 AF FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

REVIDERET UDGAVE NR. 3 AF FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. ktber 2011 (OR. fr) 15579/3/11 REV 3 OJ/CRP2 35 REVIDERET UDGAVE NR. 3 AF FORELØBIG GSORDEN fr: 2381. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. maj 2019 (OR. en) 9009/1/19 REV 1 OJ CRP2 17 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 7. maj 2019 (10.00)

Læs mere

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2019 (OR. en) 8124/2/19 REV 2 OJ CRP2 13 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 5. april

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 49. Samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 10. december 2018: Opfølgning

Punkter, der skal drøftes (II) 49. Samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 10. december 2018: Opfølgning Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. december 2018 (OR. en) 15652/2/18 REV 2 OJ CRP2 43 COMIX 722 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2017 (OR. en) 12507/17 OJ CRP2 32 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2642. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 27. september 2017

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 2. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 18. februar 2019: Forberedelse a) Aktuelle sager 6279/3/19 REV 3 1 GIP.

Punkter, der skal drøftes (II) 2. Samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 18. februar 2019: Forberedelse a) Aktuelle sager 6279/3/19 REV 3 1 GIP. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. februar 2019 (OR. en) 6279/3/19 REV 3 OJ CRP2 6 COMIX 79 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 13.

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender ) Dato: 5. og 6. december 2013 kl.: 9.30, 9.

FORELØBIG DAGSORDEN samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender ) Dato: 5. og 6. december 2013 kl.: 9.30, 9. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. december 2013 (OR. en) 17017/13 OJ/CONS 62 JAI 1081 COMIX 645 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3279. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige g indre anliggender

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) i) Forordning om ændring af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt og Eurosurforordningen

Punkter, der skal drøftes (II) i) Forordning om ændring af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt og Eurosurforordningen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2019 (OR. en) 7065/19 OJ CRP2 9 COMIX 138 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 6. marts 2019

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilag

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilag Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. januar 2017 (OR. en) 5324/17 OJ CRP2 2 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2612. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 19. januar 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

9568/1/17 REV 1 pfw/pfw/bh 1 GIP 1B

9568/1/17 REV 1 pfw/pfw/bh 1 GIP 1B Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9568/1/17 REV 1 OJ CRP2 19 COMIX 376 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2629. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dat: 24. maj 2017

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) i) Forordning om ændring af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt og Eurosurforordningen

Punkter, der skal drøftes (II) i) Forordning om ændring af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt og Eurosurforordningen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2019 (OR. en) 7065/2/19 REV 2 OJ CRP2 9 COMIX 138 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 6. og

Læs mere

14453/2/15 REV 2 dr/fh/bh 1 DPG

14453/2/15 REV 2 dr/fh/bh 1 DPG Rådet fr Den Eurpæiske Unin Bruxelles, den 25. nvember 2015 (OR. fr) 14453/2/15 REV 2 OJ/CRP2 42 COMIX 617 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2565. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dat: 25. g

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 30. Topmøde mellem EU og Vestbalkan (den 17. maj 2018 i Sofia) Orienterende debat

Punkter, der skal drøftes (II) 30. Topmøde mellem EU og Vestbalkan (den 17. maj 2018 i Sofia) Orienterende debat Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 7739/1/18 REV 1 OJ CRP2 13 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 11. april 2018

Læs mere

13656/18 mn/mn/clf 1 GIP.1

13656/18 mn/mn/clf 1 GIP.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. oktober 2018 (OR. en) 13656/18 OJ CRP2 37 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 31. oktober 2018 (10.00)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 15. Samling i Rådet (almindelige anliggender/samhørighed) den 25. juni 2019: forberedelse

Punkter, der skal drøftes (II) 15. Samling i Rådet (almindelige anliggender/samhørighed) den 25. juni 2019: forberedelse Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) 10110/1/19 REV 1 OJ CRP2 22 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 11., 12. og 13. juni 2019 (10.30, 9.45, 10.00)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 15. Samling i Rådet (almindelige anliggender/samhørighed) den 25. juni 2019: forberedelse

Punkter, der skal drøftes (II) 15. Samling i Rådet (almindelige anliggender/samhørighed) den 25. juni 2019: forberedelse Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) 10110/19 OJ CRP2 22 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 11., 12. og 13. juni 2019

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2620. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 15. marts 2017

Læs mere

9182/1/17 REV 1 1 GIP 1B

9182/1/17 REV 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9182/1/17 REV 1 OJ CRP2 18 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2628. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 17. maj 2017 Kl.:

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN Møde: møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: onsdag den 21. september 2011 (kl. 10.

FORELØBIG DAGSORDEN Møde: møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: onsdag den 21. september 2011 (kl. 10. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. september 2011 (OR. fr) 14347/11 OJ/CRP2 31 COMIX 580 FORELØBIG GSORDEN Møde: 2377. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: onsdag den

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 2 af FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

REVIDERET UDGAVE NR. 2 af FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. december 2012 (19.12) (OR. en) 17826/2/12 REV 2 OJ/CRP2 44 COMIX 736 REVIDERET UDGAVE NR. 2 af FORELØBIG GSORDEN fr: 2434. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS

Læs mere

8417/17 pfw/jb/ikn 1 GIP 1B

8417/17 pfw/jb/ikn 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: Dato: 26. april 2017 Kl.: 10.00 Sted: 2625. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2.

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. november 2018 (OR. en) 14394/18 OJ CRP1 40 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 21. og 23.

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2606. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 23. november

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. september 2016 (OR. en) 12103/16 OJ CRP2 29 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2597. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 14. september 2016

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2016 (OR. en) 13895/16 OJ CRP2 35 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2603. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 4. november 2016 Kl.:

Læs mere

14209/1/15 REV 1 1 DPG

14209/1/15 REV 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. november 2015 (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2564. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 19. november

Læs mere

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332

11265/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) 11265/19 PV CONS 42 AGRI 393 PECHE 332 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 15. juli 2019 11265/19

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

REVISION nr. 2 til REVIDERET UDGAVE AF FORELØBIG DAGSORDEN A. ONSDAG DEN 15. OKTOBER 2014 (KL. 9.00)

REVISION nr. 2 til REVIDERET UDGAVE AF FORELØBIG DAGSORDEN A. ONSDAG DEN 15. OKTOBER 2014 (KL. 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. oktober 2014 (OR. en) 14226/2/14 REV 2 OJ/CRP2 35 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2514. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 15. og 16.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2010 KOM(2010) 662 endelig 2010/0325 (COD) Frslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE m listen ver rejsedkumenter, der giver indehaveren ret til at passere

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget fr Andragender PETI_OJ(2011)202_1 FORSLAG TIL GSORDEN SEMINAR i samarbejde med KOMMISSIONEN - Retlige anliggender Trsdag den 6. ktber 2011 kl. 9.00-12.30 g kl. 14.00-17.00

Læs mere

P7_TA(2010)0300 EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked

P7_TA(2010)0300 EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked P7_TA(2010)0300 EØS-Schweiz: hindringer fr fuldstændig gennemførelse af det indre marked Eurpa-Parlamentets beslutning af 7. september 2010 m EØS-Schweiz: hindringer fr fuldstændig gennemførelse af det

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3508. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 8. og 10. november 2017 (10.00, 11.

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 8. og 10. november 2017 (10.00, 11. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 8. og 10. november

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. nvember 2011 (28.11) (OR. fr) 17713/11 OJ/CRP2 41 COMIX 779 FORELØBIG GSORDEN fr: 2387. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) dat: tirsdag

Læs mere

1. Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Bruxelles den 21. september 2001

1. Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Bruxelles den 21. september 2001 1. Det Eurpæiske Råds ekstrardinære møde i Bruxelles den 21. september 2001 B5-0665, 0666, 0668, 0674/2001 Eurpa-Parlamentets beslutning m resultatet af Det Eurpæiske Råds ekstrardinære møde m terrrisme

Læs mere

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2016 (OR. en) 14629/16 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 3501. samling i Rådet for Den Europæiske

Læs mere

7501/19 jb/jb/ak 1 GIP.1

7501/19 jb/jb/ak 1 GIP.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. marts 2019 (OR. en) 7501/19 OJ CRP1 11 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 18. og 20. marts

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG

6109/16 ADD 1 shs/nd/bh 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. februar 2016 (OR. en) 6109/16 ADD 1 PV/CONS 4 ECOFIN 96 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3445. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ØKONOMI OG FINANS) den

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 32. Samling i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8. juli 2019: forberedelse

Punkter, der skal drøftes (II) 32. Samling i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8. juli 2019: forberedelse Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juli 2019 (OR. en) 10815/19 OJ CRP1 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 4. juli 2019

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 3 AF DEN FORELØBIGE DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

REVIDERET UDGAVE NR. 3 AF DEN FORELØBIGE DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. december 2011 (15.12) (OR. fr) 18403/3/11 REV 3 OJ/CRP2 43 COMIX 829 REVIDERET UDGAVE NR. 3 AF DEN FORELØBIGE GSORDEN fr: 2389. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2018 (OR. en) 14138/18 OJ CRP1 39 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 14. og 16.

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 29. november 2017 (9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 29. november 2017 (9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. november 2017 14937/17 OJ CRP1 40 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 29. november 2017

Læs mere

2. Fastsættelse af den foreløbige dagsorden for samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8.

2. Fastsættelse af den foreløbige dagsorden for samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 8. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. november 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2605. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 16. og 18. november

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2644. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. oktober 2017 Kl.:

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II) 3. Revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMSdirektivet)

Punkter, der skal drøftes (II) 3. Revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMSdirektivet) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7486/18 OJ CRP1 12 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 28. marts 2018

Læs mere

I (1) 2. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+)

I (1) 2. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2015 (OR. fr, en) 12148/15 OJ CRP1 33 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2556. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 23. og 25. september

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union)

Lovgivningsmæssige forhandlinger (Offentlig forhandling i henhold til artikel 16, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 9814/17 OJ CONS 33 JAI 556 COMIX 405 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: Dato: 8. og 9. juni 2017 Kl.: 10.00, 10.00 Sted: 3546. samling i RÅDET

Læs mere

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juli 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3480. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 14555/17 OJ CRP1 39 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 22. november 2017

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN

REVIDERET UDGAVE NR. 1 AF FORELØBIG DAGSORDEN Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. april 2016 (OR. en) 7787/1/16 REV 1 OJ CRP2 13 COMIX 273 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2581. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 13.

Læs mere

15921/17 ADD 1 1 DPG

15921/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 15921/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 79 TRANS 574 TELECOM 375 ENER 525 3590. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter

Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. marts 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LISTE OVER A-PUNKTER Vedr.: 3528. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender) Dato: 27.

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2015 (OR. en) 8925/15 OJ CRP1 19 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2542. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 20. og 22. maj 2015 Kl.:

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkter i bilag Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. september 2016 (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2599. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 28. september 2016

Læs mere

12847/18 la/la/mta 1 GIP.1

12847/18 la/la/mta 1 GIP.1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2018 (OR. en) 12847/18 OJ CRP1 34 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 10. og 12.

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6948/17 OJ CRP1 9 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2619. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 8. marts 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

REVISION 2 AF FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling)

REVISION 2 AF FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. nvember 2011 (01.12) (OR. fr) 17713/2/11 REV 2 OJ/CRP2 41 COMIX 779 REVISION 2 AF FORELØBIG GSORDEN fr: 2387. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2.

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) 9568/17 OJ CRP2 19 COMIX 376 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2629. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 24. maj 2017 Kl.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES

DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES 11 DET EUROPÆISKE RÅD BRUXELLES FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 24. g 25. ktber 2002 13 Det Eurpæiske Råd hldt møde i Bruxelles den 24.-25. ktber 2002. Frud fr mødet gav frmanden fr Eurpa-Parlamentet

Læs mere

Lovgivningsmæssige forhandlinger

Lovgivningsmæssige forhandlinger Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 3433. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender)

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2017 15319/17 OJ CRP1 41 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 6. og 8. december

Læs mere

PUBLIC 14134/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010

PUBLIC 14134/16 1 DG G LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2016 (OR. en) 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. november 2016 (OR. en) PUBLIC 14134/16 LIMITE PV/CONS 54 ECOFIN 1010 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3495. samling i Rådet for den Europæiske Union

Læs mere

1. Vedtagelse af den foreløbige dagsorden

1. Vedtagelse af den foreløbige dagsorden Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. august 2015 (OR. fr) 11575/15 OJ/CRP2 30 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2553. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 2. september 2015 Kl.:

Læs mere

7008/1/15 REV 1 la/la/ef 1 DPG

7008/1/15 REV 1 la/la/ef 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) 7008/1/15 REV 1 OJ/CRP2 10 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2533. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Dato: 11. marts 2015

Læs mere