ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen"

Transkript

1 ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen Befolknings- og forbrugsforhold 15

3 Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irmabyen 3

4 Detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-byen ELF Development A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at vurdere de omsætningsmæssige konsekvenser for den eksisterende detailhandel ved en etablering af detailhandel i Irma-byen ved Korsdalsvej og Fjeldhammervej i Rødovre Kommune. De udviklings- og omsætningsmæssige konsekvenser er vurderet for året 2024, hvor detailhandelsdelen i Irma-byen har været i drift i tre til fire år. Projektalternativet - forudsætninger Konsekvenserne belyses for følgende projektalternativ: Der etableres detailhandel med et bruttoareal på ca m 2. Heraf udnyttes ca m 2 til en dagligvarebutik og ca. 500 m 2 udnyttes til større udvalgsvarebutik(ker). Det forudsættes, at der bliver tale om attraktive butikker inden for både dagligvarer og udvalgsvarer. Foruden detailhandel etableres der i mindre omfang forskellige former for kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Der er i 2024 etableret ca boliger i Irma-byen. Dette betyder, at der i Irma-byen bor i omegnen af personer i 2024, hvilket udløser et potentielt dagligvareforbrug på knap 75 mio. kr. incl. moms i 2013-priser og et potentielt udvalgsvareforbrug på ca. 65 mio. kr. Det forudsættes, at butiksbebyggelsen opnår god synlighed fra Korsdalsvej, og at der anlægges ca. 100 p-pladser. Endelig forudsættes det, at butiksbebyggelsen er etableret i 2020 eller alternativ forudsætninger 0-alternativet beskriver den situation, at projektet ikke gennemføres. 0-alternativet vil medføre: - at området fortsat vil ligge hen som et lettere forladt område. Der vil kunne trækkes mindre virksomheder til dog uden nogen udvikling af de attraktive muligheder ved beliggenheden og uden opretning af de forureningsmæssige forhold på tilsvarende niveau, som ved omdannelsen. Endvidere vil den trafikale struktur fortsætte som nu. - at området ikke vil blive bebygget med boliger, som kan forøge befolkningstallet i Rødovre Kommune med ca personer. - at der fortsat kan forekomme oversvømmelser ol i forbindelse med regnskyl, fordi der ikke vil blive etableret de påtænkte regnvandsbassiner til håndtering af nedbøren i området. Til gengæld vil der, så længe området henligger stort set ubenyttet, være begrænsede trafikmængder fra området. Konkurrencesituationen forudsætninger Til brug for vurderingen af den fremtidige konkurrencesituation er der indhentet oplysninger omkring fremtidige projekter i de relevante områder i Rødovre og Brøndby kommuner. 4

5 Detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-byen På baggrund af de indhentede oplysninger forudsættes det, at: - Rødovre Centrum udvides med ca m 2 til udvalgsvarebutikker, ligesom der etableres yderligere ca p-pladser. Dette projekt får sammen med Irma-byens detailhandel kun i begrænset omfang kumulative effekter i markedsområdet, da det forudsættes, at der vil være tale om forskellige butikstyper i de to projekter. I sig selv vil udvidelsen af Rødovre Centrum dog have markante konsekvenser for den traditionelle udvalgsvaredetailhandel i et stort markedsområde. - der, hvor Rødovre Stationscenter lå, etableres op til m 2 detailhandel primært dagligvarebutikker. - der etableres en dagligvarebutik på ca m 2 på Roskildevej ved Veronikavej. - Netto på Nørrekær udvides fra m 2 til m 2. - der foretages en udvidelse på op til m 2 med primært udvalgsvarebutikker i butiksbebyggelsen på Nygårds Plads i Brøndby kommune. - der i Brøndby kommune i 2015 etableres en butiksbebyggelse på hjørnet af Parkvej og Søndre Ringvej med bl.a. et Kvicklyvarehus på m 2 og et Jem&Fix byggemarked samt op til m 2 udvalgsvarebutikker i øvrigt. Dette projekt får sammen med Irma-byens detailhandel i en vis udstrækning kumulative effekter i den nordlige del af Brøndby kommune, især på omsætningsforholdene i bebyggelsen ved Nygårds Plads og på omsætningsforholdene i Jem & Fix på Roskildevej der i 2015 etableres en retailpark på m 2 på Hovedvejen i Glostrup kommune. På nuværende tidspunkt er der lejet ud til Biltema, Harald Nyborg, Jysk og Netto. Dette projekt får sammen med Irma-byens detailhandel i en vis udstrækning kumulative effekter i den nordlige del af Brøndby kommune, især på omsætningsforholdene i bebyggelsen ved Nygårds Plads og på omsætningsforholdene i Jem & Fix og THansen på Roskildevej 539 og der på Herlev Hovedgade 17 i den tidligere DISA-ejendom bliver etableret den største koncentration af store udvalgsvarebutikker i Hovedstadsområdet. Her vil være i alt m 2 udvalgsvarebutikker samt m 2 dagligvarebutikker. Her bliver opført et Føtex varehus på m 2 samt en Netto discountbutik på m 2. Herudover er der på nuværende tidspunkt tegnet kontrakt med Expert, Elgiganten, Jysk, Harald Nyborg, Fresh Fitness, Leos Legeland og MaxBurger. Efter planen åbner DISA ultimo Projektet får sammen med Irma-byens detailhandel i en vis udstrækning kumulative effekter i den nordlige del af Brøndby kommune, især på omsætningsforholdene i bebyggelsen ved Nygårds Plads og på omsætningsforholdene i Jem & Fix og THansen på Roskildevej 539 og 537, men også i en vis udstrækning i Rødovre Centrum. - handel med dagligvarer via internettet vil ikke udvikle sig i et omfang, der betyder en væsentlig reduktion i den omsætning, der genereres i den traditionelle dagligvarehandel. Det forudsættes derfor, at maksimalt 8 % af dagligvareforbruget dækkes ved nethan- 5

6 Detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-byen del i Inden for udvalgsvarer forudsættes det, at e-handelen i 2024 udgør ca. 25 % af det samlede udvalgsvareforbrug. - Befolkningsudviklingen følger de gældende befolkningsprognoser for Rødovre og Brøndby kommuner. Forudsætninger i øvrigt Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en begrænset stigning i forbruget pr. person af dagligvarer, mens forbruget af udvalgsvarer ventes at stiges med 1,25 % pr. år frem til Dette ligger på linje med den årlige gennemsnitlige vækst i detailhandelsforbruget set over de seneste 35 år. Analysen og vurderingerne foretages således i forhold til bl.a. den nuværende og fremtidige lokale og regionale konkurrencesituation og konkurrencesituationen på dagligvare- og udvalgsvaremarkedet generelt. Metode Hvad angår antallet af butikker og omsætningen i butikkerne, er der som udgangspunkt blevet anvendt oplysninger, der er indsamlet ved en rekognoscering medio 2014 samt oplysninger fra detailhandelsanalyser gennemført for Rødovre og Brøndby kommuner i henholdsvis 2009 og 2013 samt tilgængelige oplysninger om større dagligvarebutikkers omsætning. For så vidt angår antallet af butikker refereres der til rekognosceringen, der er gennemført medio Det er ICP s vurdering, at ovennævnte metode giver det mest retvisende billede af omsætningsforholdene i detailhandelen i markedsområdet. Med udgangspunkt i omsætnings- og forbrugsforudsætningerne udarbejdes på grundlag af de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et indkøbsmønster i I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2024, og der fås en omsætning for Denne omsætning vil butikkerne teoretisk opnå, såfremt forbrugernes indkøbsmønster er uændret fra 2013 frem til Derefter vurderes de konkurrerende projekters indflydelse, ændringerne i detailhandelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes ind- 6

7 Detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-byen købsorientering frem til På denne baggrund fremkommer omsætningen, såfremt Irma-byen ikke etableres - 0-alternativet. Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad detailhandlen i Irma-byen vil påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i butikkerne. Omsætningen er alene ren butiksomsætning og indeholder således ikke nogen form for e-handelsomsætning. Der er foretaget beregninger og vurderinger af konsekvenserne for dagligvarer og for udvalgsvarer. Konsekvenser Konsekvenserne af etableringen af detailhandelen i Irma-byen er vist nedenfor. Konsekvenserne er beregnet for de to områder, der fremgår af nedenstående fig Der er dels tale om den sydvestlige del af Rødovre kommune og den nordøstlige del af Brøndby kommune (nord for jernbanen) Fig 1.1. Områder Rødovre Sydvest Brøndby Nordøst Nedenstående tal skal ikke ses som ICP s eksakte vurdering, men som niveauer for den fremtidige omsætning. 7

8 Detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-byen Tabel 1.1 Udviklingen i dagligvareomsætningen for Projektalternativet (mio. kr. inkl. moms i 2013-priser) Om- Omsætning i 0- Omsætning i Konsekvens Konsekvensætning alternativet 2024 Projektalternativet (mio. kr.) i 2013 uden Irma-byen i 2024 med Irma-byen (%) Irma-byen Rødovre kommune sydvest Brøndby kommune nord for jernbanen % % I øvrigt -60 I kolonnen Omsætning 2013 fremgår den omsætning, som ICP har beregnet/vurderet i de forskellige områder i Rødovre og Brøndby kommuner samt i oplandet i øvrigt. I kolonnen Omsætning i 0-alternativet 2024 uden Irma-byen ses hvilken dagligvareomsætning, ICP vurderer dagligvarebutikkerne vil få, såfremt 0- alternativet realiseres, e-handelen med dagligvarer stiger marginalt og de nævnte projekter realiseres. I kolonnen Omsætning i Projektalternativet i 2024 med Irma-byen fremgår den omsætning som detailhandelen i Irma-byen ventes at kunne opnå samt de omsætninger, der kan realiseres i de forskellige områder, når Irmabyen realiseres og når de nævnte øvrige projekter etableres. I kolonnen Konsekvens (mio. kr.) fremgår, hvilket fald/stigning i omsætningen Irma-byen vurderes at medføre i de forskellige områder. I kolonnen Konsekvens (%) fremgår relativt, hvilket fald detailhandelsdelen i Irma-byen vurderes at bevirke i omsætningen i de forskellige områder. Som det fremgår, vurderes det, at dagligvarebutikken i Irma-byen i 2024 vil få en omsætning på ca. 55 mio. kr. incl. moms i 2013-priser. I den sydøstlige del af Rødovre kommune vil den samlede dagligvareomsætning allerede i 0-alternativet stige med 60 mio. kr. Dette skal dels ses som en konsekvens af etableringen af dagligvarebutikker ved Rødovre Station og på Roskildevej, dels som en afledt konsekvens af den betydelige udvidelse af Rødovre Centrum, der også vil smitte af på dagligvareomsætningen i centret. I Projektalternativet vil man oveni se en stigning på 14 mio. kr. Denne stigning dækker samlet set over et en betydelig stigning i forbrugspotentialet og dermed også dagligvareomsætningen i området, idet der etableres boliger i Irma-byen og samtidig et fald i dagligvareomsætningen, der skyldes etableringen af dagligvarebutikken på 1000 m 2 i Irma-byen. I den sydøstlige del af Rødovre kommune, vil det primært være dagligvarebutikkerne i Rødovre Centrum, der vil mærke en stigende omsætning i den forbindelse og Fakta på Valhøjs Allé, Netto på dels Tårnvej og dels i Nørrekær samt de nyetablerede butikker på Roskildevej og ved Rødovre Station, der vil opleve en faldende omsætning. I Brøndby kommune nord for jernbanen vil dagligvareomsætningen falde med 9 mio. kr. svarende til 6 %. Det vil primært være dagligvarebutikkerne Kvickly, Netto og Fakta på Nygårds Plads og Aldi på Turpinsvinget, der vil skulle afgive omsætning. 8

9 Detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-byen Uden for disse områder vil etableringen overordnet set betyde, at dagligvareomsætningen vil falde med 60 mio. kr. Dette skal ses i lyset af den betydelige etablering af nye boliger i Irma-byen. De mange boliger trækker beboere fra et meget stort markedsområde, der så ikke køber dagligvarer der. Derfor vil omsætningsfaldet blive bredt så meget ud, at det ikke vil give målbare konsekvenser for andre butikker end de ovennævnte. Etableringen af en dagligvarebutik i Irma-byen vil ikke betyde, at butikker bliver lukningstruede. Etableres der 500 m 2 udvalgsvarebutikker i form af 1-2 større udvalgsvarebutikker vurderes dette, at ville kunne generere en omsætning på 5-15 mio. kr. incl. moms i 2024 i 2013-priser afhængig af branche, koncept, konkurrencesituationen og butikkernes position i markedet. Da det potentielle udvalgsvareforbrug i boligerne i Irma-byen er beregnet til ca. 65 mio. kr. - med et tilsvarende omsætningspotentiale, vil de positive konsekvenser i de to nærområder generelt være større end de negative konsekvenser. Hvorvidt ovenstående vil kunne betyde en omsætningsnedgang i enkelte butikker i de to nærområder afhænger af, hvorvidt der etableres udvalgsvarebutikker i Irma-byen, der direkte konkurrerer med eksisterende udvalgsvarebutikker i nærområderne. Beskæftigelsesmæssige konsekvenser Der er foretaget en vurdering af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en etablering af Irma-byen. Det forventes, at der i 2024 vil være henholdsvis fuldtidsstillinger i Irma-byen i projektalternativet. Dette tal er vurderet i forhold til den omsætning, der forventes i butikkerne i Irma-byen. Da der i Irma-byen helt overvejende vil være tale om butikker, der direkte konkurrerer med lignede butikskoncepter og -typer, vurderes det at, nettoeffekten på beskæftigelsen vil være neutral. Miljømål Kommuneplanens målsætning og vision Af Kommuneplan 2013 for Rødovre Kommune fremgår det, at: - Området ved Kaffetårnet på Korsdalsvej, Irmagrunden, blev i Kommuneplan udlagt til et integreret bykvarter med en blanding af boliger, serviceerhverv og institutioner til forskellige formål. Omkring detailhandel fremgår det ligeledes af Kommuneplan 2014, at; Følgende handlinger indgår i planperioden i realiseringen af mål på detailhandelsområdet Ved Irmas arealer på Korsdalsvej planlægges der for en udvikling, og behovene og mulighederne for detailhandel i området skal vurderes i planprocessen. Således er etableringen af detailhandel i overensstemmelse med Kommuneplanens intentioner. 9

10 Detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-byen Nedenstående forhold er behandlet implicit eller ikke behandlede: Miljøstatus (den nuværende detailhandelsforsyning er beskrevet). Miljøpåvirkninger i anlægsfasen (behandles sammen med det øvrige byggeri på grunden) Kumulative effekter (eneste kendte større relevante detailhandelsprojekter er de nævnte, herunder især udvidelsen af Rødovre Centrum, bydelscenter i krydset Søndre Ringvej/Park Allé, projekt for større udvalgsvarebutikker i Glostrup Kommune og etablering af storbutikscentret på DISA i Herlev kommune) Afværgeforanstaltninger (ikke relevant) Overvågningsprogram (ikke relevant) Manglende viden (ICP har ikke viden om andre større detailhandelsprojekter, der kan have væsentlig betydning for vurderingerne) 10

11 Konkurrencesituationen 11

12 Konkurrencesituationen Butiksudbuddet i de primære markedsområder til butikkerne i Irma-byen er rekognosceret og bekrevet nedenstående. Rekognosceringen er foretaget i juli Figur 2.1 Markedsområderne/større koncentrationer Rødovre Centrum Irma-byen Roskildevej Nygårds Plads Rødovre Station Rødovre Centrum Rødovre Centrum er et af Danmarks mest succesfulde, større shoppingcentre, bl.a. målt på omsætning pr. m 2. Centret ligger knap 2 km fra Irma-byen. Der er i alt knap 110 butikker og ca. 70 andre kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt i centret. De ca. 85 af butikkerne er udvalgsvarebutikker. Centret har som et af de eneste danske shoppingcentre et Magasin stormagasin. Mere end 40 % af butikkerne i Rødovre Centrum er beklædningsbutikker. I 2013 var den samlede omsætning i Rødovre Centrum på knap 2,1 mia. kr. incl. moms, heraf var de ca. 620 mio. kr. incl. moms dagligvareomsætning og de ca. 1,45 mia. var udvalgsvareomsætning. Centret havde i 2013 ca. 7,5 mio. besøgende. Der er knap gratis p-pladser omkring Rødovre Centrum uden tidsbegrænsning. De væsentligste butikker i Rødovre Centrum er Magasin samt de tre dagligvarebutikker Føtex, SuperBest og Irma. 12

13 Konkurrencesituationen Magasin er en af ankerbutikkerne i Rødovre Centrum Rødovre Centrum blev i 2013 udvidet med ca m 2. I udvidelsen ligger der bl.a. ca. 20 nye butikker og restauranter, et biografcenter samt et stort fitness center. Rødovre Centrum har konkrete planer om at etablere ca p-pladser yderligere inden for de nærmeste fem år. Desuden forventes det, at Rødovre Centrum inden 2024 udvides med ca m 2 til udvalgsvarebutikker. Nygårds Plads m.m. Ca. 1 km syd for Irma-byen ligger Nygårds Plads i Brøndbyøster. Her ligger det relativt nyopførte Arkaden, hvor der foruden en Kvickly og en Fakta også ligger en Jysk, et apotek og et FitnessWorld. Lidt sydligere ligger der en anden, mindre butiksbebyggelse med bl.a. en Netto og en række dagligvarespecialbutikker som bager, frugt- og grøntbutik m.v. Endelig ligger der i samme område en Aldi. Der ligger i øvrigt ikke udvalgsvarebutikker af betydning i dette område. Den samlede dagligvareomsætning i dette område lå i 2013 på ca. 200 mio. kr. incl. moms, mens udvalgsvareomsætningen er vurderet til at udgøre ca. 50 mio. kr. i En ny lokalplan åbner mulighed for yderligere at etablere ca m 2 til især udvalgsvarebutikker i forbindelse med Arkaden. Området i øvrigt I lokalcentret på Valhøjs Allé ligger der bl.a. en relativt lille Fakta, en bager, en frugt- og grøntbutik samt en radio/tv butik. Den samlede dagligvareomsætning er vurderet til at ligge i størrelsesordenen mio. kr. incl. moms i Umiddelbart syd for Roskildevej ved Avedøre Havnevej ligger lokalcentret Nørrekær. Her ligger en Netto, der angiveligt har en omsætning mellem 30 og 35 mio. kr. incl. moms. Der er planer om, at butikken udvides fra ca m 2 til ca m 2. 13

14 Konkurrencesituationen Meget tæt på Rødovre Centrum ved Tårnvej og Rødovre Parkvej ligger lokalcentret Carlsro med et minimarked, et par dagligvarespecialbutikker samt et par udvalgsvarebutikker. Omsætningen i Carlsro var i 2013 skønsmæssigt på ca mio. kr. Rødovre Stationscenter nedbrændte i Det må forventes, at der i området etableres op til m 2 detailhandel primært dagligvarebutikker inden Ligeledes forventes det, at der etableres en dagligvarebutik på ca m 2 på Roskildevej ved Veronikavej. Ved Roskildevej i Brøndby kommune på grænsen til Rødovre kommune ligger der en række større udvalgsvarebutikker, heriblandt Heino Cykler, Jem & Fix og THansen. Foruden ovennævnte centerdannelser ligger der en række dagligvarebutikker i områderne. Den mest betydende er en relativt stor Netto på Tårnvej. Desuden ligger der et SPAR minimarked på Ejbyvej, to tankstationer og en kiosk ved krydset Roskildevej og Tårnvej, en kiosk på Lucernemarken og endelig ligger der en mindre kiosk på Rødager Allé ved Tårnvej. Omsætning Samlet set var der i de to ovenstående områder en dagligvareomsætning på mio. kr. incl. moms og en udvalgsvareomsætning på ca. 1,6 mia. kr. incl. moms i Øvrige koncentrationer På Hovedvejen i Glostrup ligger bl.a. Bauhaus og Elgiganten. Området udvides i 2015 med en bebyggelse på ca m 2, hvor der bl.a. etableres en Biltema, en Harald Nyborg og en Netto. Ved Jyllingevej i Rødovre kommune ligger der bl.a. Toys R Us, THansen og Jysk. På Herlev Hovedgade 17 i den tidligere DISA-ejendom bliver der i 2015 etableret den største koncentration af store udvalgsvarebutikker i Hovedstadsområdet. Her vil være i alt m 2 udvalgsvarebutikker samt m 2 dagligvarebutikker. Her bliver opført et Føtex varehus på m 2 samt en Netto discountbutik på m 2. Inden for udvalgsvarer etableres der bl.a. Expert, Elgiganten, Jysk og Harald Nyborg. 14

15 Befolknings- og forbrugsforhold 15

16 Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for konsekvensvurderingerne er det nuværende og fremtidige forbrug af dagligvarer og udvalgsvarer beregnet for markedsområdet i den sydvestlige del af Rødovre kommune og den nordøstlige dels af Brøndby kommune. De to områder er illustreret i figur 3.1. Afgrænsningen af de to områder er bl.a. vurderet på baggrund af afstanden til de konkurrerende udbudspunkter - især Rødovre Centrum og Nygårds Plads samt de store udvalgsvarebutikker på Roskildevej i den østlige del af Brøndby kommune. Figur 3.1 De to områder Rødovre Sydvest Brøndby Nordøst Datagrundlag Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP s bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomstog befolkningsforhold fra Danmarks Statistik og Rødovre Kommune. Der er endvidere anvendt den seneste befolkningsprognose for Rødovre Kommune samt oplysninger fra ELF Development A/S for så vidt angår antallet af boliger i Irma-byen. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2013 samt Markedsområde 16

17 Befolknings- og forbrugsforhold Befolknings- og indkomstforhold Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i det umiddelbare markedsområde. Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet 2013 til 2024 (antal personer) I Rødovre Sydvest bor der i dag ca indbyggere. Dette forventes i 2024 at være steget til knap indbyggere primært på grund af etableringen af de boliger i Irma-byen. I Brøndby Nordøst bor der i dag ca personer. Dette ventes at falde svagt frem mod Niveauer for husstandsindkomst og - størrelse Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand. Den samlede gennemsnitlige husstandsindkomst i Rødovre kommune ligger på omkring kr., hvilket er lidt under landsgennemsnittet (ca kr.). I Brøndby kommune ligger den gennemsnitlige hustandsindkomst på ca kr. For så vidt angår de nye boliger i Irma-byen er indkomsten formentlig højere end indkomsten i Rødovre generelt. Derfor er der til beregningen af forbruget fra indbyggerne i Irma-byen anvendt landsgennemsnittet på ca kr. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Rødovre kommune er 2,06 personer pr. husstand, mens den i Brøndby ligger på 1,98 personer pr. husstand. Landsgennemsnittet ligger omkring 2,05 personer pr. husstand. Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er forbruget for henholdsvis dagligvarer og udvalgsvarer i 2013 og 2024 beregnet for de to områder. 17

18 Befolknings- og forbrugsforhold Figur 3.3 Udviklingen i dagligvareforbruget fra 2013 til 2024 (i mio.kr.) I Rødovre Sydvest lå dagligvareforbruget i 2013 på ca. 325 mio. kr., hvilket også gjorde sig gældende for dagligvareforbruget i Brøndby Nordøst. Frem til 2024 forventes det samlede dagligvareforbrug i Rødovre Sydvest, at stige til ca. 445 mio. kr. incl. moms. Denne markante stigning skyldes primært etableringen af de ca boliger i Irma-byen, men også en forventning om en generel vækst i befolkningstallet i Rødovre kommune på ca. 4 %. I Brøndby Nordøst ventes der ikke nogen nævneværdig udvikling i det samlede dagligvareforbrug i perioden Figur 3.4 Udviklingen i udvalgsvareforbruget fra 2013 til 2024 (i mio. kr.) Det samlede udvalgsvareforbrug i Rødovre Sydvest ventes at stige med mere end 50 % frem mod 2024 fra ca. 250 mio. kr. i Dette sker primært på grund af den markante boligudbygning i Irma-byen men også på grund af forventningen om en fortsat stigning i forbruget pr. person frem mod I Brøndby Nordøst forventes der en afdæmpet stigning, idet befolkningstallet ventes at falde en smule i området. 18

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik Marsk Centret Etablering af en dagligvarebutik Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12 Vurderinger og konsekvenser

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune 19. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Hvidovre kommune 19 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Odense 23 3. Befolknings-

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen Værløse Bymidte Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udvikling af detailhandelen i Værløse 3 2. Detailhandelen i Værløse 18 3. Nuværende og fremtidig konkurrencesituation

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Halsnæs Kommune Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen i markedsområdet

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 05-03-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Sorgenfri Torv. Konsekvenser ved en udvidelse

Sorgenfri Torv. Konsekvenser ved en udvidelse Sorgenfri Torv Konsekvenser ved en udvidelse November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Lyngby-Taarbæk kommune 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 16 4. Den

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Frederikssund Kommune Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Februar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden Skive Kommune Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvensanalyse og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Skive by 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Landsplanområdet Skov- og Naturstyrelsen. Kædernes udbredelse

Landsplanområdet Skov- og Naturstyrelsen. Kædernes udbredelse Landsplanområdet Skov- og Naturstyrelsen Kædernes udbredelse Marts 2006 Kædernes udbredelse I det følgende vises i hvilke kommuner koncentrationen af kædebutikker er størst. Dette gøres med baggrund i

Læs mere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere Distributionskanal Rynkeby A/S producent af juice Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Detaillist (f.eks. SuperBest) Forbrugere Fig. 22.1 Distributionskanal for Rynkeby juice. Distribution Distribution

Læs mere

Butiksstrukturen i Hovedstadsområdet

Butiksstrukturen i Hovedstadsområdet Maj 2017 Butiksstrukturen i Hovedstadsområdet Den generelle strukturudvikling i Hovedstadsområdet betyder en øget koncentrationstendens mod de større byer og har generelt betydet færre butikker i de mindre

Læs mere

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg Kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg Kommune Analyse af detailhandelen Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode, begreber og definitioner 3 Hovedanbefalinger 9 Status på detailhandelen i Silkeborg kommune 10 Udviklingen i detailhandelen

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE D E T A I L H A N D E L S P L A N. Tillæg nr. 11 til kommuneplanen. for HOLMEGAARD KOMMUNE. Forslag den 21. december 2005.

HOLMEGAARD KOMMUNE D E T A I L H A N D E L S P L A N. Tillæg nr. 11 til kommuneplanen. for HOLMEGAARD KOMMUNE. Forslag den 21. december 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Tillæg nr. 11 til kommuneplanen D E T A I L H A N D E L S P L A N for HOLMEGAARD KOMMUNE Forslag den 21. december 2005. Nyt forslag den 25. april 2006. Vedtaget den

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 LOKALPLAN 261 - Hummeltoftevej 14 LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 HUMMELTOFTESKOLEN 9. MAJ 2016 Program 19:00 Velkomst v. Simon Pihl Sørensen 19:10 Lokalplan 268 Hummeltoftevej 47 v. Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008

Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 Halsnæs kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Halsnæs kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010 Roskilde Kommune detailhandelsanalyse 2010 LOKALITETER 16 10 Jyllinge 12 Gundsømagle Ågerup/St. Valby 13 28 02 17 03 18 04 20 19 Svogerslev 21 05 22 Roskilde 09 06 07 23 24 08 26 01 27 25 15 Vindinge 14

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby

Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Notat: Bymidteafgrænsning Aakirkeby Januar 2013 Baggrund og metode Institut for Center-Planlægning (ICP) er blevet bedt om at foretage en bymidteafgrænsning i henhold til Bekendtgørelse nr. 1093 af 11.

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere