IDO. Indsigtsdrevne organisationer i den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDO. Indsigtsdrevne organisationer i den offentlige sektor"

Transkript

1 IDO Indsigtsdrevne organisationer i den offentlige sektor

2 Oversigt Hvorfor datadrevet? Tænk hvis.. Hvad er en datadrevet organisation? Metoderamme for IDO Værktøjer Snubletråde Hvad har andre gjort? Q&A 2

3 Den teknologiske udvikling gør data til et betydningsfuldt aktiv for organisationer i den offentlige sektor 3

4 Hvorfor er indsigt- og analysedrevet forvaltning ikke bare relevant, men nødvendig for organisationer i den offentlige sektor? Det offentlige Danmark står overfor store udfordringer flere ældre over 80 år i 2025* flere børn mellem 0-5 år i 2025* Løbende effektiviseringer Grønthøsteren æder hvert år to procent Og store muligheder En datadrevet forvaltning Data opsamles flere og flere steder og med nye analyseværktøjer kan data benyttes på flere og flere måder Data skal udveksles sømløst mellem myndigheder, borgere og virksomheder og skabe transparens Data kan benyttes til at træffe bedre beslutninger; til at identificere nye mønstre og at effektivisere arbejdsgange Borgernes forventninger stiger fx krav om minimumsnormeringer i institutionerne Datadrevet kommune Datadrevet erhverv Virksomheder Datadrevet sundhed Datadrevet skat Datadrevet forvaltning Datadrevet beskæftigelse Datadrevet ydelse Datadrevet økonomi Datadrevet uddannelse *Citat fra Christian Harsløf, KL s digitaliseringskonference 2019 Borgere 4

5 Samtidigt skaber ny teknologi, øget regulering og interne drivere nye udfordringer for den enkelte organisation EKSTERNE UDFORDRINGER Teknologidisrupter Tingenes internet (IoT), maskinlæring, kunstig intelligens vil ændre den måde, vi arbejder på Regulering og nye forretningsmodeller Øget dataregulering og nye forretningsmodeller eks. GDPR, åbne data, offentlig/private partnerskaber vil give nye muligheder og nye krav Big data og digitale spor Den øgede datamængde og biprodukter fra digitale og online aktiviteter skaber nye muligheder og stiller etiske spørgsmål Borgernes forventninger Borgerne forventer og kræver et øget niveau af personaliseret service og digitalisering. INTERNE UDFORDRINGER Værdiskabelse Øget pres på at anvende data til at øge indsigt og skabe ny værdi for forvaltningen Tilsyn & kontrol Fokus på at minimere tab og sikre kontrol af udbetalinger osv. Omkostningspres Fortsat pres for at minimere omkostningerne til at drive den offentlige forvaltning fra politisk hold Optimering af processer og systemer Øget pres for forbedring af processer, systemer og platforme både for at effektivisere, men også for at mindske monotone arbejdsgange 5

6 AI og gennemsigtighed i data vil ændre måden, vi tager beslutninger på 6

7 Tænk hvis.. 7

8 Tænk hvis.. En offentlig sektor tilpasset den enkeltes behov og ønsker Fordeling af ydelser Tid til lateral tænkning, empati og kreativitet Fremtidens social hjælper Beslutning om hvilke borgere, der kvalificeres til hvilken ydelse eller skal visiteres til hvilken indsats er kompleks Hurtig sagsbehandling skaber værdi for borgeren Den rette sagsbehandling skaber værdi for borger, myndighed og samfund Maskinlæring kan øge hastigheden på komplekse beslutninger Maskinlæring kan ikke lære empati, men det kan skabe tid til det Borgere i vanskelige situationer har behov for svar og hjælp tilpasset deres udfordringer og med fokus på deres muligheder Hvor langt er vi? Maskinlæring anvendes i dag til at klassificere store mængder af brugere på eksempelvis sociale medier* De samme teknikker kan anvendes til at indikere, hvordan en borger bedst kan hjælpes videre eller hvilke ydelser denne kvalificeres til Behov for mere indsigt i data i offentlige organisationer *Hbr.org, how AI could help the public sector,

9 Tænk hvis.. En mere personlig og målrettet hjælp til diabetes patienter Diabetes og økonomi Reduktion af antallet af følgesygdomme Diabetes koster i alt samfundet 31,8 milliarder om året* 6,4 milliarder til plejesektoren 5,5 milliarder til praktiserende læger og hospitalerne Op mod 60% af omkostningerne skyldes komplicerede følgesygdomme såsom amputationer Kan data bruges til at reducere disse omkostninger? Ældre diabetes patienter anbefales at få tjekket deres fødder mindst én gang om året for at forebygge alvorlige fodsår og amputationer. Strømpe med censor opsamler data på temperaturen på patientens fødder Model kan prædiktere risikoniveauet for patienten i real tid. Fremtiden for diabetes patienter Hvor langt er vi? Strømpen bliver produceret af privat virksomhed Patienten kan se data på app Der mangler sammenhæng mellem patientens data og sundhedssektoren Data kan udnyttes til at forbedre patientens liv samt betydeligt at reducere omkostninger til komplicerede følgesygdomme *Diabetes Foreningen, 2019

10 Tænk hvis.. Hvis underviseren fik mere tid til den enkelte elev Retning af opgaver er tidskrævende En betydelig del af en undervisers tid går med efterbehandling af opgaver Omkring 15% bliver brugt på at rette opgaver* Omkring 30% bliver brugt på forberedelse af undervisning* Bedre udnyttelse af tid Fremtidens undervisning Kan data bruges til at finde mere tid til forberedelse? Natural language processing og machine learning kan rette opgaver automatisk og markere opgaver, som kræver ekstra opmærksomhed Metoden giver bedre overblik over fejl, da disse kan rapporteres Underviseren får frigivet tid til at forberede undervisning og forbedre indhold Hvor langt er vi? I forsøg med stile har man opnået en succesrate på 94,5%** Opgaver fra eksakte videnskaber rettes i dag flere steder med maskinlæring, hvilket viser positive resultater Behov for mere fokus på indsamling af data og udnyttelse heraf *Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 **Neural Networks for Automated essay grading,

11 Tænk hvis.. En mere fair og sikker fordeling af nødhjælp Flygtningekriser verden over Mere end 25,5 millioner flygtninge i verden* 2,6 millioner bor i flygtningelejre Uvist antal millioner bor i uformelle bebyggelser er tvunget til at flygte hver dag Blockchain skaber sikkerhed Kan data forbedre vilkårene for flygtninge? Store problemer med opbevaring af værdier og identifikation i flygtningelejre Blockchain kan sikre at ingen kan bruge værdier, de ikke ejer Blockchain kan verificere at alle får samme nødhjælp Fremtidens fordeling af nødhjælp Hvor langt er vi? Pilotprojekt med syriske flygtninge i Jordan** Blockchain implementeret til at beskytte værdier og data Blockchain sikrer at ingen kuponer eller lignende går tabt eller stjæles Iris-scanner sikrer identifikation, når der handles mad i flygtningelejrene Implementeret her, men kan skaleres til andre områder såsom hospitalssektoren i Danmark *UNHCR, 2019 **WFP, Blockchain for zero hunger

12 Data og indsigt kan løse komplekse udfordringer i dagens samfund - men der er behov for en transformation 12

13 Hvad er en indsigtsdrevet organisation? Det handler om organisatorisk mind set og evnen til altid at tænke data samt en dybt forankret overbevisning om, at det er forudsætning for succes 13

14 2017 Deloitte Deloitte 2019 Consulting AG. All rights reserved. 14

15 Planlægning af rejsen mod at blive en indsigtsdrevet organisation En datadreven myndighed stiller de rette spørgsmål, har et økosystem af data, digitale løsninger og innovationskapabiliteter, der understøtter en analytisk kultur i alle enheder IDO Den Indsigtsdrevne Organisation Baseret på vores erfaring er indsigtsdrevne organisationer bygget på et stærkt fundament og iscenesat igennem en forretningsdreven strategi for arbejdet med data. Strategi: Har vi en klar vision og strategi for digitalisering og data? Organisation: Har vi de rigtige kompetencer? Proces: Understøtter vores processer og vores organisation, det vi vil? Logik: Anvender vi regler og standarder, der er tilpasset vores vision og strategi, til at understøtte beslutningstagen? Data: Har vi data i den rigtige kvalitet, de rigtige datamodeller, og den rette governance? Teknologi: Har vi implementeret en integreret og skalerbar teknologiplatform? Deloittes metoderammme for IDO FORMÅL PROCESSER DATA MENNESKER LOGIK Vision Driftsmodel Styringsmodel Kortlægning Extract, Transform & Load Ambitionsniveau Organisationsstruktur Fælles definitioner Roller & kompetencer Robotic Process Automation Fokus Compliance Governance Samarbejde Superviseret og usuperviseret læring Kunder Kommunikation Metoder Sikkerhed Cognitive TEKNOLOGI Arkitektur Værktøjer SLA er Leverandørstyring 15

16 Forretningsværdi Visionen for rejsen til at blive en Indsigtsdrevet Organisation? Dataunderstøttelse kan foregå på mange forskellige niveauer og med forskelligt ambitionsniveau Myndighedens udnyttelse af data kan foregå på flere måder Der kan være tale om avanceret dataanvendelse og udstilling på specifikke forvaltningsområder og ift. specifikke udfordringer i forretningen. Her kan anvendelsen være avanceret, men samlet set mindre moden Data Forretningsmonitorering Information Siloorienteret dataudnyttelse Modenhed Analytics Tværgående dataudnyttelse Viden Den datadrevne myndighed Indsigt Den datadrevne offentlige sektor Der kan være tale om en mere omfattende og grundlæggende udvikling mod en tværgående dataunderstøttelse og udrulning af avanceret dataanvendelse på tværs. Det vil være udtryk for en større grad af modenhed. Trin 1 Begrænset Simpel monitorering baseret på historiske og systemspecifikke data Trin 2 Under udvikling Systemtværgående dataanalyse i enkelte forretningsenheder baseret på BIløsninger Trin 3 Defineret Dataanalyse på tværs af enkelte forretningsenheder, hvor prædiktiv analyse anvendes til beslutningsstøtte Trin 4 Avanceret Dataanalyse anvendes tværgående som en integreret del af beslutningsprocesser. Trin 5 Førende Dataanalyse anvendes tværgående mellem myndigheder og med afsæt i fællesoffentlige standarder 16

17 Strukturering af rejsen mod at blive en indsigtsdrevet organisation Stil de rigtige spørgsmål, gennemfør de rette analyser og sæt gang i de nødvendige forandringer Decentralt Funktionelt Centre of Excellence Consulting Factory/fabrik? Centraliseret Organisation Design og implementering af organisationen, inklusiv kompetencer, organisatorisk forankring, roller og ansvar, rekruttering og identificering af nye talenter mv. Lokal vs. central styring Processer Design, operationalisering og implementering af nye processer. Prioriter processer for use cases eller projekter Operating model Organisation Processer Teknologi Data Governance, principper og standarder Governance hører hjemme i krydsfeltet mellem organisation, processer og politikker. Governance kommer til udtryk gennem relationer mellem begreber fra disse tre elementer, fx rolle X er ansvarlig for overholdelse af politik Y via proces Z Hvordan håndteres compliance og data lineage i et fleksibelt self service enabled environment Beslutning om udvikling vs. indkøb vs. outsourcing. Undersøg mulighederne for prebuild løsninger. Teknologi Design af arkitektur, valg af teknologier samt opbygning af miljøer. Analytikere har behov for mere end blot analytiske værktøjer, de har også behov for selv at kunne foretage datafangst og - vask Data Definer og vedligehold informationsmodel. Definer tilgange til master og meta data, datadefinitioner, datakvalitet og tilgængelighed. 17

18 Hjælpeværktøjer til rejsen mod at blive en indsigtsdrevet organisation Overblik over de værktøjer Deloitte anvender til at hjælpe organisationer med rejsen mod at blive indsigtsdrevet IDO Overview Analytics Benchmark Capability Gaps Value Generation IDO Roadmap As-is situation og to-be ambition Vision statements, til/fravalg Nøglespørgsmål ud fra kategorierne: strategi, mennesker, processer, data og teknologi Findings og anbefalinger Advanced analytics survey gennemføres Konsolideret overblik fra survey IDO benchmark i forhold til lignende finanskoncerner As-is capabilities vurdering af strategi, mennesker, processer, data og teknologi Hvor er kapabiliteterne placeret i nuværende operating model? Hvor er der gaps i forhold til end-target-state? Match af analytics ydelser til strategiske mål Profilering af modtagerne af analytics ydelser Added-value tilgang Sprint roadmap med actions, ejere and tidslinje for at understøtte momentum i opbygningen af jeres IDO Customer Journeys PoC Prioritisation Analytics Canvas Demand Generation Insight Delivery Deep dives i driverne for dine kunder og modtagere af jeres ydelser Forstå en almindelig dag på jobbet for dine modtagere Out-of-the-box eksempler på prioritering Prioriteringsmatrix og tilgang Deep dive på udvalgte analytics PoC er Forstå krav til en analytics PoC Få ud af fordelene ved en PoC Igangsætning med forretningen for at drive den kortsigtede efterspørgsel Skalering for at møde stigende efterspørgsel efterhånden som området modnes Data visualisering best practices Art of storytelling eksempler Ændrings- og kommunikationsforslag Purple People Data Exploration Operating Model Reference Architecture Data Governance Oversigt over jeres personlighedstyper indenfor Purple People metoden Kompetencer, roller og ansvarsområder med match til profiler Plan for at tiltrække, fastholde og udvikle Katalog over interne og eksterne datakilder, der er tilgængelige Adgang til data og data governance framework forudsættes Udvikling af operating model tilpasset organisationens prioriteringer Overblik over teknisk landskab, sourcing og licensmodeller Visuel high level præsentation af jeres arkitektur og gap et til at kunne blive IDO Fælles begrebsmodel på kontekstuelt niveau (EIM) Organisation for dataejerskab og roller Kriterier for datakvalitetssikring 18

19 Snubletråde på vejen 19

20 Sten på vejen Kultur spiser strategi til morgenmad. Kulturelle hæmmere Den måde, organisationen er vokset-om bottom-up eller top down, og hvordan folk er ansporet indlejrer adfærd, der er vanskelige at ændre. Unøjagtige målinger, forventninger og modeller Alt for simplistiske modeller, overmodige analytikere og uklare resultater med unøjagtige antagelser har ført til ukorrekte fremstød. Mangel på analytiske kompetencer Talent er en kritisk factor i adoptionen af en indsigtsdrevet organisation. Et competence gap kan hinder, forsinke eller umuliggøre rejsen mod at blive indsigtsdrevet. Tillid til data Tilliden til dataene er lav på grund af inkonsistente definitioner og forskellige svar på det samme spørgsmål. Der er utilbøjelighed til at dele data og manglende evne til at få rettidig adgang til det. Dårlig gennemførelse Analytics er blevet udviklet i siloer, ofte af it, og data duplikeres i hele organisationen. Det mangler gennemførelse vision og/eller strategi for Enterprise- Wide business integration. Blinde pletter Bekymringer om privatlivets fred, utilsigtet brug, bedrageri og tyveri problemer er reelle og skal overvåges. Disse risiki skal håndteres som enhver anden risiko. 20

21 Hvad har andre gjort? 21

22 Skatteministeriet: Datastrategien for Toldstyrelsen og ICT En af de mest ambitiøse transformationer med IDO i Danmark De strategiske valg er drevet af et fokus på at skabe en datadreven toldmyndighed Ambitionen udmøntes gennem optimal anvendelse af data samt fokus på effekt og compliance 22

23 Banedanmark: Datakortlægning Projektet omfattede et evalueringsspor samt et anbefalingsspor med målbillede og krav til fremtidige kapabiliteter samt en skitseret køreplan for dataudnyttelse 1. Forretningspotentiale Afdækning af scenarier og målbillede for dataanvendelse i forretningsmæssigt perspektiv, som basis for at fastsætte Banedanmarks aspiration og ambition for anvendelse af data i en fremtidig strategi 3. Nuværende datakapabilitet Vurdering af nuværende organisatoriske kapabiliteter i relation til at anvende og håndtere data effektivt, som grundlag for at kortlægge gaps i forhold til at realisere ambition for fremtidig dataanvendelse 5. Fremtidigt kapabilitetskrav Fremtidige krav til kapabiliteter, kompetencer og organisation ift. data, samt identifikation af gaps ift. nuværende kapabiliteter Evalueringsspor Projektscoping & Referencemodel Forretningspotentiale Datakortlægning Nuværende datakapabilitet Anbefalingsspor Målbillede for datastrategi Fremtidigt kapabilitetskrav Anbefalinger og køreplan 2. Datakortlægning Kortlægning af data med udgangspunkt i referencedatamodel med det formål at afdække eksistens, tilgængelighed og troværdighed af data, som skønnes nødvendige i henhold til referencemodel 4. Målbillede for datastrategi Målbillede for fremadrettet datastrategi baseret på det konsoliderede overblik over Banedanmarks aktuelle datatilstand, i sammenhæng med identificerede forretningsmæssige potentialer 6. Anbefalinger og køreplan Overordnede anbefalinger til strategi for anvendelse og håndtering af data samt oplæg til køreplan for eksekveringsinitiativer for realisering af datastrategi 23

24 Koblede processer Eksisterende datagrundlag Miljøstyrelsen: Datadrevet virksomhedsregulering Systematisk indsamling og brug af data om virksomhedernes miljøkrav og tilsyn skal kunne anvendes til at målrette de tilsyn, der gennemføres hos virksomhederne Analysemodellen understøtter en systematisk proces for behandling og analyse af data Der er etableret en hierarkisk struktur af nøgleord, som forholder sig til miljøforhold. Dette giver en ordbog som iterativt kan opdateres og beriges over tid med henblik på dybere analyser. Gennem text mining af tilsynsrapporter ud fra ordbogen, er der skabt et overblik over miljøforhold, som ikke tidligere har været muligt. Den hierarkiske struktur muliggør samtidig effektanalyser af overordnede miljøforholds delelementer. Koblingen til eksisterende datarapporter sikrer en mere alsidig analyse af virksomheder og tilsyn, idet flere dimensioner hurtigere kan kobles. Gennem værktøjet PowerBI samles alle datakilder ét sted og tilbyder en mere brugervenlig og intuitiv overflade. Standardvilkårbekendtgørelsen Indhold i analysemodel Tilsynsrapporter Datarapporter Analysemodel Ordbog Text-mining Database PowerBI 24

25 Udbetaling Danmark: Analytisk Center of Excellence (Den Fælles Dataenhed) Den Fælles Dataenhed (DFD) bidrager til kommunernes kontrolindsats med udbetaling af ydelser gennem samkøring af oplysninger fra ydelsessystemer og offentlige registre Design model Ressourcer Roller Opgaver Modenhed Operating Model Udbetaling Danmark er organiseret i ydelsesrettede enheder, en it-afdeling, en BI-afdeling og et analytisk Center of Excellence (DFD). Beskrivelse: Udbetaling Danmark har etableret et central analytisk Center of Excellence (DFD) for at udnytte gevinsterne ved et strærkt analytisk miljø- DFD er oprettet med henblik på at understøtte kommunernes kontrol af ydelsesmodtagere gennem samkøring af ydelsessystemer og registre, der indeholder oplysninger om ydelsesmodtagere med henblik på at identificere fejl og snyd. Årsværk: I 2017 havde DFD samlet set 16 årsværk Beskrivelse: DFD blev etableret i 2015 og er blevet løbende styrket med flere ansættelser og en fast vækst frem til Kontorchef: 1 Afdelingsleder: 2 Kundesupport: 1 Business analyst: 5 Data scientist: 6 Administrativ medarbejder: 1 Formål: At reducere udbetalingen af uberettigede ydelser Beskrivelse: DFD udvikler prædiktive modeller for uberettigede ydelser. Modellernes resultater er tilgængelige for sagsbehandlerne i forbindelse med udbetaling af ydelser og anvendes til at understøtte en korrekt udbetaling af ydelser. Formål: At kontrollere udbetalingen af ydelser med henblik på at sikre tilbagebetaling af uberettigede udbetalinger. Beskrivelse: DFD vedligeholder modeller, der kan identificere sager med en høj sandsynlighed for, at der er foretaget uberettigede udbetalinger. Sagerne udstilles til kommunerne og danner udgangspunkt for den efterfølgende kontrolindsats og potentielt krav om tilbagebetaling. Analytisk modenhed: På en skala fra 1-5 er DFD s analytiske modenhed 3. Dette skyldes enhedens ad hoc arbejde med modellering baseret på et begrænset omfang af standarder og regler. Teknisk modenhed: DFD s tekniske modenhed er 2 på en skala fra 1-5. Dette skyldes, at DFD mangler kompetencer inden for data engineering og at enhedens data scientists derfor bruger for meget tid på klargøring af data frem for modellering. Forretningsanalytisk modenhed: På en skala fra 1-5 er modenheden 3½. DFD har fem business analyst, men samarbejdet med de kommunale sagsbehandlere er ikke fuldt organiseret. 25

26 Skatteministeriet: Turnusanalyse af Skat Turnusanalysen for BI & Analyse gav Skat en drejebog til at opbygge et af Danmarks største dataområder Hvad var deres mål? Hvor ville de fokusere? Hvordan ville de arbejde? Hvilke kapaciteter skulle de sikre? Hvilke ressourcer og styring var påkrævet? Hvad opnåede Skat? Kundetilfredshed øget gennem adfærdsindsigt og end-to-end monitorering af kunderejser Anvende data og analyse langt mere proaktivt til at understøtte Skats strategiske mål og bl.a. sikre bedre: Ledelsesmæssig styring Produktionsstyring Kvalitet og agilitet i nye digitale løsninger Bedre og enklere kundeoplevelser Øget træfsikkerhed ift. kontrol og inddrivelse Udvikling af en fælles arkitektur og platform, som understøtter både eksperter i BI&A CoE og superbrugere Øget datatilgængelighed og sikring af bedre timeto-market i løsningerne Egenudvikling af løsningerne til BI, analytics/ml, robotics/ai, dataudveksling med 3. parter Data governance, fælles begrebsmodel, datakvalitetssikring og dataejerskaber Sikre data behandles som et fælles strategisk aktiv Gradvist implementere en ny fælles Databank, der sikrer at alle data er tilgængelige Understøtte agil udvikling af digital transformation Optimere processer vha. data og analyser Anskaffe fleksible og skalerbare teknologiplatforme Sikre tryg og sikker udnyttelse af data Opbygge ekspertise indenfor: Agil systemudvikling og forvaltning Data- og IM-arkitektur Dataadministration og dataintegration Data governance Data og procesmodellering Strategisk valg af teknologier og værktøjer Viden om data Etablering af samarbejdsorienteret partnerskabsmodel Styrket porteføljestyring og prioritering med stakeholdere Udvikling og anvendelse af håndbog med metoder, standarder og principper, der sikrer agilitet Autoritativ beskrivelse af datadefinitioner og struktur for dataejerskaber Politik for dataanvendelse Effektivisering gennem robotics, databaseret AI og machine learning Træfsikkerhed og time-to-market øget i fraud detection og compliance Understøttelse af system transformation, f.eks. ejendomsvurdering og gældsinddrivelse Målbillede for arkitektur og transitionsplan for gradvis kobling af nye og gl. data og analyticsteknologier KPI styring, portefølje- og produktionsstyring Fra 40 til 160 ansatte på 4 år, selvbetjenings-bi og selvbetjenings-analytics m. 200 superbrugere Deltagelse i projekter og udviklingsopgaver pr. år Udvalgte leverancer Ydelsesområder Gaps Roadmap for implementering Vision Data Governance Arkitektur, data og teknologier 26

27 Spørgsmål eller kommentarer? Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL (der også omtales som Deloitte Global ) og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL leverer ikke ydelser til kunderne. Vi henviser til for nærmere oplysninger Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Din digitale samarbejdsplatform

Din digitale samarbejdsplatform Din digitale samarbejdsplatform Log på En digital løsning, der hjælper dig med at optimere din virksomhed Ét sted til kommunikation, dokumentation og finansiel indsigt DeloitteDirect er en digital samarbejdsplatform

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Værdien af bedre adgang til sundhedsdata

Værdien af bedre adgang til sundhedsdata Business case for frigivelse af søkortdata Værdien af bedre adgang til sundhedsdata Data Redder Liv-konference 16. maj 2019 Danmark har attraktive sundhedsdata og en relativt moden datainfrastruktur Danske

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Hvor virksomhedsrettet arbejder din organisation? Resultater af temperaturmåling fra temadag om virksomhedsindsats

Hvor virksomhedsrettet arbejder din organisation? Resultater af temperaturmåling fra temadag om virksomhedsindsats Hvor virksomhedsrettet arbejder din organisation? Resultater af temperaturmåling fra temadag om virksomhedsindsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedskontor Øst 12. december 2017

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Ledelsesresumé Ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjællands økonomistyring

Ledelsesresumé Ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjællands økonomistyring Ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjællands økonomistyring 29. Juni 2017 Baggrund og anbefalinger Ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjælland Jobcenter Hillerød og Sprogcenter Nordsjælland har igangsat

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Headline Verdana Bold. IT Branchen Region Fyn 23. Juni 2017

Headline Verdana Bold. IT Branchen Region Fyn 23. Juni 2017 Headline Verdana Bold IT Branchen Region Fyn 23. Juni 2017 RPA i Energisektoren Jens Lee Udsen Deloitte 2017 RPA i Energisektoren 2 Agenda RPA en kort introduction Tilgang til RPA Leverancer Deloitte 2017

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Nye teknologier - kunstig intelligens i det offentlige

Nye teknologier - kunstig intelligens i det offentlige Nye teknologier - kunstig intelligens i det offentlige Christian Plaschke Digitaliseringsmessen, 2019 Dagsorden Udfordringsbilledet Dansk tilgang til Kunstig intelligens Udvalgte centrale indsatser Konkrete

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Introduktion. Introduktion til projekt og evaluering. Evaluering af empowermentprojektet

Introduktion. Introduktion til projekt og evaluering. Evaluering af empowermentprojektet Introduktion til projekt og evaluering Evaluering af empowermentprojektet Marts 2017 1 Indhold 1 Introduktion til empowermentprojektet 4 1.1 Afsættet for empowermentprojektet 4 1.2 De 30 forskellige empowermentprojekter

Læs mere

Disruption by Deloitte 4 intense videnssessioner om den digitale revolution. Side 1

Disruption by Deloitte 4 intense videnssessioner om den digitale revolution. Side 1 Grab Disruption by Deloitte 4 intense videnssessioner om den digitale revolution Side 1 Side 2 Velkommen til den digitale revolution Alle taler om den digitale revolution. Om de nye eksponentielle digitale

Læs mere

Digital Transformation og digital modenhed

Digital Transformation og digital modenhed Digital Transformation og digital modenhed Udviklingsgruppen for Kommuner Aarhus den 10. maj 2019 Anja Reinwald ar@dinst.dk Følg os på LinkedIn, tilmeld dig vores nyhedsbrev eller betjen dig selv på CURICO.DK

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Den digitale virkelighed

Den digitale virkelighed Hvem er vi What is hot 2018 undersøgelse Resultat og top scorer Trends indenfor top scorer Den digitale virkelighed Jannik Andersen kaastrup andersen Erfaringer og trends vi oplever Teknologiske aspekt

Læs mere

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi 2016 Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og

Læs mere

Undersøgelse af kommunale udgifter til overvågning efter servicelovens 95 Analysenotat

Undersøgelse af kommunale udgifter til overvågning efter servicelovens 95 Analysenotat Undersøgelse af kommunale udgifter til overvågning efter servicelovens 95 Analysenotat August 2017 1 Indhold 1 Executive summary 3 1.1 Scenarie 1 3 1.2 Scenarie 2 4 2 Overvågning efter servicelovens 95,

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri Bilag 1. Kvotekoncentrationsoversigter

Ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri Bilag 1. Kvotekoncentrationsoversigter Ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af dansk erhvervsfiskeri Bilag 1. Kvotekoncentrationsoversigter 20. december 2017 Indhold A. IOK-kvoter B. FKA-kvoter 2 A. IOK-kvoter Oversigt

Læs mere

Etablering af en effektiv Operating Model for RPA

Etablering af en effektiv Operating Model for RPA Etablering af en effektiv Operating Model for RPA Et systematisk operating model framework er nøglen til succes med RPA-initiativer. Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Etablering af RPA Operating Model

Læs mere

Fremdrift og fælles byggeblokke

Fremdrift og fælles byggeblokke INDSATSOMRÅDE 5 Fremdrift og fælles byggeblokke Forudsætningen for at udvikle et mere nært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen er at sammentænke digitale løsninger og bygge en fælles digital infrastruktur,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

K/S xx. Møde overvejelser om udvidelse af investorkreds. Steen Johansen, Morten Aamand Lund

K/S xx. Møde overvejelser om udvidelse af investorkreds. Steen Johansen, Morten Aamand Lund K/S xx Møde overvejelser om udvidelse af investorkreds Steen Johansen, Morten Aamand Lund Agenda 1. Velkomst og præsentation 2. K/S Projekter, skattemæssige aspekter - Beskatning ved op til 10 investorer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2019 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 7 år. Skatteordningen kan bruges af lønmodtagere, som kommer

Læs mere

What s Hot 2018 Survey

What s Hot 2018 Survey What s Hot 2018 Survey Hvordan ser vores digitale fremtid ud? kaastrup andersen Marts 2018 BAGGRUND Den digitale fremtid giver virksomhederne mulighed for at skabe nye forretningsområder og indtjening.

Læs mere

Hvad vil det sige at være datadrevet, og hvilken rolle spiller master data i en datadrevet organisation?

Hvad vil det sige at være datadrevet, og hvilken rolle spiller master data i en datadrevet organisation? Hvad vil det sige at være datadrevet, og hvilken rolle spiller master data i en datadrevet organisation? Intro Master data s rolle i en datadrevet organisation. Hvordan bruger I data i jeres organisation?

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

StyringsAgenda. 5 digitaliseringstrends inden for økonomi- og virksomhedsstyring

StyringsAgenda. 5 digitaliseringstrends inden for økonomi- og virksomhedsstyring StyringsAgenda 5 digitaliseringstrends inden for økonomi- og virksomhedsstyring D. 6. september 2017 Teknologiens indflydelse Den teknologiske udvikling er i dag afgørende i forhold til, hvordan styring

Læs mere

Målbillede for risikostyring i signalprogrammet. Juni 2018

Målbillede for risikostyring i signalprogrammet. Juni 2018 Målbillede for risikostyring i signalprogrammet Juni 2018 1 Introduktion Opstilling af målbillede Målbilledet for risikostyringen i Signalprogrammet (SP) definerer de overordnede strategiske mål for risikostyring,

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark 2015

E-handelsbranchen i Danmark 2015 E-handelsbranchen i Danmark 2015 Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2015 Branchegruppen - Teknologi, Medier og Telekommunikation 2015 Deloitte 1 Hovedkonklusioner 547 t. kr. Gns. bruttofortjeneste

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013

Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT I PRAKSIS 2013 ETABLÉR DIGITALT STRATEGISK LEDERSKAB KOMBINERET MED EN EKSPLICIT KOBLING TIL VÆRDISKABELSE Den offentlige sektor er under forandring.

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Afståelse af K/S andele og ejendom i K/S

Afståelse af K/S andele og ejendom i K/S Afståelse af K/S andele og ejendom i K/S Morten Aamand Lund Statsautoriseret revisor Marts 2018 Agenda Emne Indhold Salg af K/S andele - contra salg af ejendom i K/S Er der forskel? Typer af skattepligtig

Læs mere

Fondsmæglerforeningen Diverse moms

Fondsmæglerforeningen Diverse moms Fondsmæglerforeningen Diverse moms 13. december 2018 Hvad skal vi høre om i dag? Opdatering på research Corporate Access Kick-back momskonsekvenser af L 237 A Forvaltning af fonde uden for EU 2 Research

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge

Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge Oversigt til bestyrelsen 08-11-2018 2018 Deloitte 1 Agenda Konklusion på vores revision Forretningsgange og interne kontroller Ledelsens påtegninger

Læs mere

Fleksible lønpakker Skat Tax

Fleksible lønpakker Skat Tax Fleksible lønpakker Skat 2019 Tax 2 Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Grundlaget for digital transformation: Hastighed og Fleksibilitet

Grundlaget for digital transformation: Hastighed og Fleksibilitet Grundlaget for digital transformation: Hastighed og Fleksibilitet Væsentlige iagttagelser: Hvad driver moderne virksomheder til at gennemgå en digital transformation? Hvordan kan BPM-værktøjer hjælpe digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Deloitte Cyber Awareness Training Træning af medarbejderne i informationssikkerhed er med til at beskytte virksomheden mod cyberkriminalitet.

Deloitte Cyber Awareness Training Træning af medarbejderne i informationssikkerhed er med til at beskytte virksomheden mod cyberkriminalitet. Deloitte Cyber Awareness Training Træning af medarbejderne i informationssikkerhed er med til at beskytte virksomheden mod cyberkriminalitet. Deloitte Cyber Awareness Training er: Cloudbaseret online træning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2018 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 7 år. Skatteordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer

Læs mere

Et sammenhængende styringsparadigme

Et sammenhængende styringsparadigme Et sammenhængende styringsparadigme Dagens tema: Et sammenhængende styringsparadigme Offentlig økonomi- og virksomhedsstyring er en kompleks størrelse, der kræver stor indsigt i organisationen for at udvikle

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Introduktion til PropTech

Ejendomsforeningen Danmark Introduktion til PropTech Introduktion til PropTech PwC s Financial Services Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 01 MARKEDSTRENDS OG DEFINITION AF PROPTECH Smartbuildings, shared economy & Real Estate FinTech 02 TEKNOLOGIER Introduktion

Læs mere

BI-enheden i Region Nordjylland

BI-enheden i Region Nordjylland BI-enheden i Region Nordjylland BI-enheden i Region Nordjylland Som led i Fokus og Fornyelse etablerer Region Nordjylland en BI-enhed. BI er en forkortelse fra Business Intelligence og refererer til, at

Læs mere

Den datadrevne Fødevarestyrelse Perspektiver på data- og digitaliseringsprojekter

Den datadrevne Fødevarestyrelse Perspektiver på data- og digitaliseringsprojekter Den datadrevne Fødevarestyrelse Perspektiver på data- og digitaliseringsprojekter Kort om mig selv 1. April 2007: Ansættes i Fødevarestyrelsen Kilde: https://www.ssi.dk/smitteberedskab/sygdomsovervaagning/sygdomsdata.aspx?sygdomskode=salm&xaxis=aar&show=graph&datatype=

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2018 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Oplæg på SAS-Institute formiddagsseminar November 2016 AGENDA 1. Digitaliseringsstrategiens bidrag til datadreven og risikobaseret kontrol 2. Kontrolsamarbejdet

Læs mere

Machine Learning til forudsigelser af central KPI

Machine Learning til forudsigelser af central KPI Machine Learning til forudsigelser af central KPI En case fra Banedanmark 07-05-2019 Konferencen Big Data, AI & Analytics Hvad skal vi med al den data? 1 Navn: Dorte-Lene Bacher Projektchef: Datadrevne

Læs mere

Program. Kommunernes Digitaliseringstræf 2019

Program. Kommunernes Digitaliseringstræf 2019 Kommunernes Digitaliseringstræf 2019 Program Kl. 9.00 10.00 Morgenmad og check-in Kl. 10.00 10.35 På forkant med fremtidens velfærd Kl. 10.35 11.20 Nye digitale platforme, den digitale brugeradfærd, disruption,

Læs mere

Center of Excellence INTRODUKTION

Center of Excellence INTRODUKTION Center of Excellence INTRODUKTION Center of Excellence (CoE) CoE giver mulighed for at realisere benefit ved implementering af BPM. Et CoE er en organisatorisk struktur der hjælper med at effektivisere

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Baggrund Der har i de seneste år været en stigende offentlig debat og et stort fokus på forskellige dataetiske spørgsmål, som brugen af digitale løsninger

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Tillæg til projektbeskrivelse for Effektmåling af kommunernes

Tillæg til projektbeskrivelse for Effektmåling af kommunernes Tillæg til projektbeskrivelse for Effektmåling af kommunernes kontrolindsats Baggrund Som en del af økonomiaftalen for 2016 blev det mellem KL og regeringen aftalt, at kommunerne fremadrettet skulle opgøre

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Rigsrevisionens strategi

Rigsrevisionens strategi Rigsrevisionens strategi 2018-2020 Januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Rigsrevisors forord 1 Strategien et overblik 2 Værdi 3 Mission, løfter og indsatser 4 Resultatkrav 9 RIGSREVISORS FORORD 1 Rigsrevisors

Læs mere

HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC Computer Sciences Corporation

HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC Computer Sciences Corporation Nationale og internationale erfaringer Muligheder for forbedring af offentlig service og øget effektivitet med eksempler fra skat, undervisning og sundhed HANS JAYATISSA, CTO, CSC NORDIC CSC 2 November

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere