Pixibog Kirkefunktionærens uddannelsesguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixibog Kirkefunktionærens uddannelsesguide"

Transkript

1 Pixibog Kirkefunktionærens uddannelsesguide 1

2 Forord Kravene til løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling er kommet for at blive. Vi har med denne lille praktiske guideline forsøgt at give inspiration samt at gøre uddannelsesystemets muligheder overskuelige for ansatte i kirken og på kirkegårde. I guiden vil man blandt andet kunne finde oplysninger på: Relevante kurser/uddannelser inden for dit område Hvordan tilmelder man sig? Hvordan er økonomien, når man er på kursus? Hvad kan Kompetencefonden bruges til? Skulle hæftet ikke besvare alle dine spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på telefon Kontaktoplysninger finder på bagsiden af hæftet. 2

3 Indholdsfortegnelse Obligatorisk uddannelse for graver... 4 Obligatorisk uddannelse for kirketjener... 5 Obligatorisk uddannelse for kordegn... 6 Grønne kurser... 7 Efteruddannelse for de ansatte inden for kirke og kirkegård... 8 AMU-kurser... 9 Forberedende voksenundervisning (FVU) Økonomi Økonomi Økonomi ved 1 uges kursus Økonomi ved 5 ugers kursus EUV Erhvervsuddannelse for voksne Kompetencefonden i Kirkeministeriet ugers jobrettet uddannelse for ledige Sådan melder du dig på kursus Jobrotation Nyttige hjemmesider Merit Noter

4 Obligatorisk uddannelse for graver Kurserne er ikke obligatoriske for gartnere og gravermedhjælpere, men det anbefales at tage kurserne. Procedure og praktiske forhold ved dødsfald (3 dage) Der arbejdes med begravelsesetik, kirkegårdsregler, kirkegårdsvedtægter og protokolføring. Kirketjeneste (2 uger) Der arbejdes med gudstjenestens opbygning og musik, førstehjælp, brandbekæmpelse, kirkekundskab, teleslynger, arbejdsmiljø, kirkeudsmykning og meget mere. Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage) Du får en viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger. Du får viden om egne reaktionsmønstre. Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens/kirkegårdens brugere. (Ej AMU, betalingskursus. Se pris side 14) Kirkens rengøring, teknik og vedligehold (5 dage) Der arbejdes med rengøring af kirkens overflader/ inventar, varmestyring, el-lære og meget mere. 4 Præventiv konservering (2 dage) Der arbejdes med præventivt konserverende vedligeholdelse af altertavle, prædikestol og kirketekstiler.

5 Obligatorisk uddannelse for kirketjener Kirketjeneste (10 dage) Der arbejdes med gudstjenestens opbygning og musik, førstehjælp, brandbekæmpelse, kirkekundskab, teleslynger, arbejdsmiljø, kirkeudsmykning og meget mere. Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage) Du får en viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger. Du får viden om egne reaktionsmønstre. Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens/kirkegårdens brugere. (Ej AMU, betalingskursus. Se pris side 14) Kirkens rengøring, teknik og vedligehold (5 dage) Der arbejdes med rengøring af kirkens overflader/ inventar, varmestyring, el-lære og meget mere. Specialrengøring af kirke og sognelokaler (5 dage) Der arbejdes med præventivt konserverende vedligeholdelse af altertavle, prædikestol, kirketekstiler samt specialrengøring af gulve, sikkerhed ved bl.a. højderengøring. 5

6 Obligatorisk uddannelse for kordegn Personregistrering-baggrund og praksis (7 dage) Der arbejdes med navneloven og andre love, der har betydning for arbejdet som personregisterfører og samtidig skulle kunne vejlede borgerne korrekt. God forvaltningsskik og adm. praksis (2 dage) Der arbejdes med den gode borgerservice og at være en god sagsbehandler med kendskab til bl.a forvaltningsretslov - offentlighedslov og andre relevante love. Sekretær for menighedsrådet (3 dage) Der arbejdes med menighedsrådsloven, kirkebygningslove og andre love, der kan hjælpe dit arbejde som sekretær for menighedsrådet. Samarbejde, kommunikation og faglig etik (5 dage) Du får en viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger. Du får viden om egne reaktionsmønstre. Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens/kirkegårdens brugere. (Ej AMU, betalingskursus. Se pris side 14) 6 Kirketjeneste for kordegne (8 dage) Du arbejder med gudstjenestens opbygning, musik, førstehjælp, brandbekæmpelse, kirkekundskab og meget mere.

7 7 Grønne kurser Der findes kurser målrettet arbejdet på kirkegårde. Grundlæggende kurser: Basiskursus for anlægsgartnere (20 dage) Der arbejdes med opmåling, afsætning, vedligeholdelse af grønne områder. Du vil også få et grundlæggende plantekendskab. Planteliv, økologi og miljølære (15 dage) Deltagerne samarbejder blandt andet om at indsamle, bearbejde og forelægge faglige informationer om planternes opbygning, livsfunktioner, vækst og udvikling samt planternes krav til jordbunds- og gødningsforhold. Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (15 dage) Du lærer at udføre almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med arbejdet på en kirkegård ved hjælp af de mest anvendelige værktøjer og maskiner. Du lærer også at udarbejde forslag i forbindelse med anlæg af gravsteder samt gøre brug af en enkel plejeplan for et kirkegårdsområde. Derudover findes der mange andre gartnerkurser såsom Beskæringskurser Plantekendskabskurser Tekniske kurser med fokus på kirkediger, vand og lign Ukrudtsbekæmpelse uden kemi m.m.

8 Efteruddannelse for de ansatte inden for kirke og kirkegårde Efteruddannelse er et vigtigt indsatsområde for alle inden for kirke og kirkegårdene og er mere målrettet mod en bestemt kompetence, som ønskes. Det kan f.eks. være et kursus om ergonomi, fordi mange oplever smerte, nedslidning og skader i bevægelsesapparatet og i forbindelse med udførelsen af det daglige arbejde eller Rundvisning på kirke og kirkegårde for ansatte, der rundvisningsopgaver. Efteruddannelse indenfor det grønne område kan også bruges til at blive faglært anlægsgartner. Efteruddannelse findes inden for: Samarbejdskurser Fagrettet arbejde i kirken Fagrettet arbejde på kirkegården IT opkvalificering Diverse projekter med uddannelsestilbud 8

9 AMU-kurser AMU-kurser er korte, faglige kurser, hvor dine kompetencer kan blive udviklet i forhold til din jobfunktion. AMU er betegnelsen for Arbejdsmarkedsuddannelserne. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter i tæt samarbejde med virksomheder og brancher. Et kursus har fastlagt indhold og varighed. Et AMU-kursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis. Inden for kirke og kirkegårdsområdet er der målrettet udviklet kurser direkte til kirkefunktionærarbejdet. Her kan du finde målrettede kurser inden kirkeområdet: praktisk-kirketjeneste Inden for det grønne område: 9

10 10 Forberedende voksenundervisning(fvu) Er for dig: Som synes at læse er besværligt og tager lang tid Som beder ægtefællen eller kollegaen om at skrive beskeder Som altid lader de andre regne, da de er bedre til det FVU-læsning Kurset har fire trin, som hver varer mellem 40 og 80 lektioner. På alle fire trin arbejder du med dansk i hverdagen. Du lærer: at stave ord at læse og forstå tekster at skrive og bruge tekster Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, s, blade og aviser. FVU-matematik Kurset har to trin. Trin 1 varer mellem 40 og 80 lektioner. Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen, fx. fra aviser, arbejdslivet og hjemmet. Det er gratis at deltage. Henvendelse til HF & VUC.

11 Økonomi Priser pr. 1. januar 2018 Prisen på et AMU-kursus varierer fra kr. 118,- til kr. 190,- pr. dag pr. deltager for personer i AMU-målgruppen (kortuddannede med en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau. Har du en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse, skal du betale fuld deltagertakst og kan ikke modtage VEU-godtgørelse. Dog kan dog modtage VEU-godtgørelse, befordring og logi efter gældende regler, hvis du ikke har brugt din uddannelse de sidste 5 år. VEU (Voksen- og EfteruddannelseGodtgørelse) Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. Du får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Ansatte får VEU-godtgørelse efter det antal timer, de er ansat. For fuldtidsansatte kan der højst udbetales for 37 timer. VEU-godtgørelse skal søges senest 4 uger efter afsluttet kursus. VEU-godtgørelse søges af arbejdsgiveren. 11

12 VEU-godtgørelse gives til følgende uddannelser: ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) Enkeltfag på ErhvervsUddannelserne (EUD) Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Befordringstilskud/kørsel I 2018 er satsen for befordringstilskud 0,97 kr. pr. kilometer. Se nærmere regler på Daglig transport Du kan få befordringstilskud til den del af transporten mellem bopæl og uddannelsessted, der ligger ud over 24 kilometer pr. dag. Se nærmere regler på Indkvartering Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til: ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering) rejser hjem og ud imellem weekender og kursusdage Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. 12 Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

13 Eksempel: Økonomi ved 1 uges kursus Regnestykke for AMU målgruppe Udgifter: 1 uge AMU 5 dage á 118,-kr 590,- kr Indtægter: VEU 1 uge á 4.300,-kr 4.300,- kr 1 uges AMU-kursus giver overskud 3.710,- kr Det forudsættes, at der betales normal løn i uddannelsesperioden. 13 Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

14 Eksempel: Økonomi ved 5 ugers kursus Det særligt tilrettelagte kursus på side 4 og 5 med overnatning, som afvikles på AMU-Fyn. Regnestykke for AMU målgruppe Udgifter: 4 ugers AMU 20 dage á 118,- kr 2.300,- kr Kost og logi 20 dage á 500,- kr ,- kr Samarbejde, kommunikation og faglig etik 7.900,- kr Time/dagpenge 25 dage á ca. 120,- kr 3.000,- kr I alt ,- kr Indtægter: VEU 4 uger á 4.300,- kr ,- kr Udgift for 5 ugers kursus 6.060,- kr 14 Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

15 EUV Erhvervsuddannelse for voksne EUV er en voksenuddannelse, der tilgodeser dine eksisterende kompetencer, og den er for dig, som gerne vil omskoles eller aldrig har fået en uddannelse. For at søge optagelse på EUV skal du være: 25 år eller derover Derudover skal du: have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning have folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 02 i gennemsnit. Har du ikke karakteren 02, kan du tage suppleringskursus eller et forløb på FVU (forberedende voksenundervisning på VUC) for at bestå folkeskolens 9. klasse i dansk eller matematik. Du henvender dig til den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen og får lagt en plan for uddannelsen. Den indledende afklaring i forhold til uddannelsen tager fra ½ -10 dage. Økonomi: Arbejdspladsen udbetaler EUV elevløn (basislønnen kan ved lokalaftale suppleres med tillæg for kvalifikationer og funktioner). Arbejdsgiverne kan få EUV refusion, hvilket svarer til op til 110 % af dagpengesatsen. Læs mere: søg efter EUV 15

16 Kompetencefonden i Kirkeministeriet Kompetencefondens mål med midlerne er: At afhjælpe mangler på grundlæggende og almene kvalifikationer. At støtte til forbedringer i arbejdet, som gerne har en afsmittede virkning på omgivelserne. At gavne arbejdsmiljøet At få kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. Det skal forstås bredt, således at medarbejderen også kan udvikle kompetencer til opgaver, der ligger uden for sognet/folkekirken. Midlerne kan blandt andet bruges til dækning af kursusafgifter, vikarudgifter, undervisningsmateriale samt andre udgifter, der skal afholdes i forbindelse med kurset. Midlerne fra kompetencefonden kan ikke bruges til løn til ansøgeren. Der kan ikke søges midler til obligatoriske kurser. Der kan ikke søges midler til folkekirkens egne uddannelsesinstitutioner. Der stilles krav om, at der skal afholdes en MUS. Flere oplysninger samt ansøgningsskema kan findes på 16

17 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige Ledige indenfor målgruppen har mulighed for individuelt at sammensætte kurser inden for én erhvervsgruppe. Er du ufaglært eller faglært, eller har du en kortere videregående uddannelse på baggrund af en faguddannelse, er du berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse. Denne uddannelse udbydes nu i 17 forskellige erhvervsgrupper på en landsdækkende positivliste. Den jobrettede pakke skal tages inden for 9 måneder, hvis du er over 25 år og inden for 6 måneder, hvis du er under 25 år. Udover de 6 ugers jobrettet uddannelse har du ALTID muligheden for at argumentere dig til en kursussammensætning målrettet en arbejdsgivererklæring, altså en hensigtserklæring om at ansætte dig, hvis du har den relevante uddannelse. Denne selvvalgte kursusrække laves på en ordinær jobplan, som bevilliges af dit jobcenter. 17

18 Sådan melder du dig på kursus Du melder dig på kursus på Du skal bruge NemID eller som medarbejder bruge en medarbejdersignatur (vejledninger findes på Klik på linket Efteruddannelse.dk nederst på forsiden). Søg kurset frem, som du vil have enten via navn eller kursuskode. Find det rette kursus og tilmeld dig. VEU godtgørelse og kørselsgodtgørelse søges på samme måde. 18

19 Jobrotation En kirke eller kirkegård kan modtage økonomisk støtte fra staten til en eller flere medarbejderes efteruddannelse, og samtidig ansættes der ledige som vikarer. Man kan lave jobrotation i max. 12 måneder og ned til 10 timer pr. uge. Der ydes jobrotationsydelse til det antal uddannelsestimer, der erstattes af en vikar. I 2018 er jobrotationsydelsen 184,98 kr. pr. time for både offentlige og private virksomheder. Kontakt dit lokale jobcenter for yderligere information. 19

20 Nyttige hjemmesider Virk Efteruddannelse.dk NemID AMU-Fyn Fælles Fagligt Forbund Forbundet af kirke og kirkegårdsansatte Danmarks Kirketjenerforening Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Kordegneforeningen

21 Merit Der kan søges merit og dermed fritagelse til obligatoriske kurser eller dele af de obligatoriske kurser, såfremt kirkefunktionæren kan dokumentere tilsvarende kompetencer. Ansøgning om merit behandles af AMU-Fyn for: Kirketjener og graver Annette Kappelgaard, Kordegn Inger Merete Pedersen Ansøgning om merit til kurset Samarbejde, kommunikation og faglig etik behandles af Merit til øvrige uddannelser for ansatte i kirker eller på kirkegård, kan foretages af de skoler, der er godkendt til at udbyde AMU eller EUD inden for de enkelte jobområder. 21

22 22 Noter

23 23 Noter

24 FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf Vi uddanner folk Petersmindevej Odense C Tlf: C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf:

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

Kursuskatalog Kirken.

Kursuskatalog Kirken. Kursuskatalog Kirken www.amu-fyn.dk Kordegne - obligatoriske Personregistrering - baggrund og praksis (Certifikatkursus, udbydes i Odense, Århus eller København) 7 dage (Kursusnummer: 47653) - Se også

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Gode råd om ansættelse

Gode råd om ansættelse RÅDGIVNING Gode råd om ansættelse om støtteordninger elever af og tilskud Indhold Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 4 Løntilskud

Læs mere

Opkvalificering af medarbejdere

Opkvalificering af medarbejdere Opkvalificering af medarbejdere I denne pjece kan du få et overblik over en række af de muligheder, du har for at opkvalificere dine nuværende eller kommende medarbejdere. Det er ikke en fyldestgørende

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem består af både et ordinært uddannelsessystem og et parallelt uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse. Pjecen beskriver uddannelsessystemet

Læs mere

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer I henhold til 22 i lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. fastsættes: 1. Dækningsområde

Læs mere

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken Udkast til cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer I medfør af 22 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

Læs mere

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017 HAR DU BRUG FOR HJÆLP? RING 33 88 09 00 AMU-KURSER Tjek nextkbh.dk om der er nye kurser, nye kursusdatoer eller om kurser er booket/aflyst. INDHOLDSFORTEGNELSE 01 02 03 04 06 AMU-kurser For ansatte og

Læs mere

Sådan får du råd til uddannelse

Sådan får du råd til uddannelse Sådan får du råd til uddannelse - når du er i arbejde - når du er fyret, men ikke fratrådt endnu Statens voksenuddannelses-støtte (SVU) eller Godtgørelse til voksen- og efteruddannelse (VEU) Læs her hvordan

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Selvvalgt uddannelse

Selvvalgt uddannelse Selvvalgt uddannelse Medarbejdernes muligheder for selvvalgt uddannelse gennem kompetencefonden mellem Teknisk Landsforbund og Dansk Erhverv tilmelding og finansiering via kompetencefonde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOBROTATION OG UDDANNELSESSTØTTE EN GOD MULIGHED FOR BÅDE FASTANSATTE OG LEDIGE

JOBROTATION OG UDDANNELSESSTØTTE EN GOD MULIGHED FOR BÅDE FASTANSATTE OG LEDIGE 1 // 11 JOBROTATION OG UDDANNELSESSTØTTE EN GOD MULIGHED FOR BÅDE FASTANSATTE OG LEDIGE Om uddannelse med jobrotationsydelse, SVU eller VEU og mulighederne for vikardækning med ledige pædagoger under uddannelsesforløbet

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente Fremtiden tilhører de kompetente 2013 www.amu-fyn.dk FIND KURSET PÅ VORES HJEMMESIDE - NEMT OG ENKELT Find kurset under fanebladet Kurser eller brug søgefunktionen under Søg/ hjælp. Find inspiration og

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Velkommen til. Basismodul

Velkommen til. Basismodul Velkommen til Basismodul DAGENS PROGRAM HVEM ER VI SAMLET DEFINITIONEN PÅ EN ORGANISATION: En organisation består af to eller flere mennesker, der arbejder sammen på en struktureret måde for at nå et specifikt

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

voksen- og efteruddannelse.

voksen- og efteruddannelse. BEK nr 1797 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/13828 Senere

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Kursuskatalog. Svejsning.

Kursuskatalog. Svejsning. Kursuskatalog Svejsning www.amu-fyn.dk Målrettede svejsekurser Fordelen ved målrettede svejsekurser er, at medarbejderen bliver undervist i præcis det, der er behov for. Dermed skal din virksomhed ikke

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

A M U KURSUSOVERSIGT. AMU kurser juni

A M U KURSUSOVERSIGT. AMU kurser juni A M U 2 0 1 8 KURSUSOVERSIGT AMU kurser 2018 juni 2018 1 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj Hvert år opstår der brande ved svejsning, vinkelslibning og andet gnistproducerende arbejde.

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Uddannelsesindsats i Københavns Kommune Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fokusområde 2 Arbejdskraft til virksomhederne Oplæggets indhold Formål med indsatsen

Læs mere

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS

EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS EFTERUDDANNELSE KURSER I FITNESS DE ÆLDRE BLIVER MERE OG MERE AKTIVE FITNESS FOR ÆLDRE VARIGHED: 3 dage STED: Vester Allé 26, 8900 Randers C Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld, men målrettet

Læs mere

Kursus i databeskyttelse (GDPR)

Kursus i databeskyttelse (GDPR) Kursus i databeskyttelse (GDPR) Sidder du med lignende problemstillinger? Hvornår er der sket et databrud? Må præsten gemme gamle begravelsestaler? Skal der hængelås på alle vores skabe? Ønsker du at bruge

Læs mere

SVU I JOB TIL DIG, DER ER. Statens Voksenuddannelsesstøtte

SVU I JOB TIL DIG, DER ER. Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte TIL DIG, DER ER I JOB SVU - STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE Mulighed for uddannelse med økonomisk støtte SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og gør det muligt for

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

A M U KURSUSOVERSIGT. AMU kurser Version pr

A M U KURSUSOVERSIGT. AMU kurser Version pr A M U 2 0 1 9 KURSUSOVERSIGT AMU kurser 2019 Version pr. 01-11-2018 1 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj Hvert år opstår der brande ved svejsning, vinkelslibning og andet gnistproducerende

Læs mere

Information om AFTALT UDDANNELSE

Information om AFTALT UDDANNELSE Information om AFTALT UDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Hvem kan søge? Hvad kan der søges støtte til? Hvor skal vi starte? Hvordan ansøger vi? Hvor meget kan der søges i dækning? Positivliste - aftalt

Læs mere

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer TUP 2012 Det er AMU s formål at medvirke til at styrke arbejdsstyrkens kompetenceudvikling på både kort og langt sigt. Godt 1 mio. danskere mellem 20 og 64 år har ikke gennemført en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 48065 Sekretær for menighedsfrådet 2 Materialet har til formål at give inspiration til, hvordan

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2014 Morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Reformers fokus på

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Tringuide selvvalgt uddannelse: Dansk El-Forbunds og TEKNIQs overenskomst

Tringuide selvvalgt uddannelse: Dansk El-Forbunds og TEKNIQs overenskomst Tringuide selvvalgt uddannelse: Dansk El-Forbunds og TEKNIQs overenskomst 19.08.2019 Uddybende informationer TEKNIQ og Dansk El-Forbund oprettede Elbranchens kompetenceudviklingsfond som en del af overenskomsten.

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER HVAD ER AMU-UDDANNELSE AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsesområdet hører under Undervisningsministeriet.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Campus Bornholms VEU Strategi

Campus Bornholms VEU Strategi Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021 Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. På Campus Bornholm forpligter vi

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Nye kompetencer dine muligheder

Nye kompetencer dine muligheder Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober

Læs mere

IT værksted 2018 EFTERUDDANNELSE - TÆT PÅ DIG! KURSUSCENTER TOHA - TØNDER HANDELSSKOLE. Klik for tilmelding. Tilmelding: Medarbejdere

IT værksted 2018 EFTERUDDANNELSE - TÆT PÅ DIG! KURSUSCENTER TOHA - TØNDER HANDELSSKOLE. Klik for tilmelding. Tilmelding: Medarbejdere IT værksted 2018 Klik for tilmelding Tilmelding: Medarbejdere EFTERUDDANNELSE - TÆT PÅ DIG! KURSUSCENTER TOHA - TØNDER HANDELSSKOLE UDGAVE 01/2018 Velkommen - til dit lokale center for efteruddannelse!

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog. Bygge og anlæg.

Kursus- og uddannelseskatalog. Bygge og anlæg. Kursus- og uddannelseskatalog Bygge og anlæg www.amu-fyn.dk Struktør Bliv struktør - en faglært superhåndværker i byggeriet Struktøruddannelsen er en erhvervsuddannelse/ungdomsuddannelse og organiseret

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere