& arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv"

Transkript

1 Nyt om Arbejdermuseet Nyt om arbejdermuseet & arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv april-september 2009 nr. 2 udsendt af arbejdermuseets venner

2 2 Nyt om Arbejdermuseet Forside-illustration: Fra Arbejdermuseets nye særudstilling Arbejdernes Kunstforening ses her: Erling Frederiksen: Familien omkring middagsbordet, Olie på lærred. Læs mere om udstillingsåbningen side 5-6, om bogen om kunstforeningen side og om foreningens vellykkede rundvisning side 20. Særudstillinger i 2009 Åbningstider: Museet: Alle dage kl Arbejdernes Kunstforening Bibliotek og Arkiv: Mandag-torsdag kl Kunst til folket Vejledning: Tirsdag og torsdag kl februar maj 2009 Tlf.: Omvisninger kan bestilles: STATSMINISTRE Mandag-torsdag kl socialdemokrater Tlf.: juni.- 5. april 2010 Café & Ølhalle "1892": Balkonudstilling: Alle dage 11-17, køkkenet åbent Sømandsliv Tlf.: januar -1.juni 2009 E-post: arbejdermuseet@arbejdermuseet.dk Faner i festsalen Hjemmeside: juni august 2009 Hilsen til medlemmerne Vi siger tak for den positive modtagelse af foreningens kontingentopkrævninger - selv om de kom tæt på sidste års opkrævninger. Som tidligere meddelt var dette nødvendigt for at kunne levere det nye medlemskort, som vi som bekendt har lovet at sørge for. På de sidste to sider af dette medlemsblad er således markeret dit medlemskort på side 23 og med postvæsenets påtryk af dit navn og adresse på bagsiden. Et udklip heraf vil således kunne benyttes fremover ved adgang til museet og ved rabatkøb i museumsbutikken - samt ved besøg på arbejdermuseer andre steder i Europa. Medlemskortet er gældende til 1. april næste år. Er der problemer med denne nye service, hører vi gerne fra dig pr. tlf. eller (se adresselisten side 21). Med venlig hilsen Bestyrelsen Nyt om Arbejdermuseet udgives af Arbejdermuseets Venner. Redaktion: Henning Grelle, Preben Hansen, Jørgen Strand, Peter Ludvigsen, Hanne Abildgaard, Jacob Bjerring- Hansen og Preben Sørensen (ansvarshavende redaktør). Lay-out og tryk: Ihle Grafisk Produktion, Broager. Oplag: eksemplarer. Bladet udkommer d. 15/1, 15/4 og 1/10 med deadline 1 måned før. Redaktionens adresse: Redaktør Preben Sørensen, Sundgade 3, 6400 Sønderborg, tlf adresse: prebensorensen@bbsyd.dk ISNN nr

3 Aktuel kommentar 3 Arbejdernes Forsamlingsbygning og UNESCO's verdensarv Af Peter Ludvigsen UNESCO's liste over verdens kulturarv omfatter i Danmark bl.a. Kronborg, Roskilde Domkirke og Jellingestenene. Før et monument eller landskab kommer på listen, skal det stå i nogle år på den såkaldte tentativliste, hvor kandidaterne udsættes for en slags modning. I øjeblikket er både kultur og natur på tentativlisten: Herrnhuterbyen Christiansfeld i Sønderjylland, Frederiksstaden med Amalienborg i København, det grønlandske jagtområde Aasivissuit, Arnangarnup Qoorua, Vadehavet og Vikingetidens Trelleborge er sammen med flere andre på listen efter den seneste revision. Arbejdermuseet indstillede Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade, København, som museeet som bekendt har til huse i og ejer. Forslaget blev i første omgang afvist af Kulturarvsstyrelsen. Men afvisningen havde karakter af et forslag om at etablere en sammenlignende undersøgelse af Folkets Huse på det internationale plan for så at foreslå en "transnational serienominering" af arbejderhistoriens bygningsmonumenter til tentativlisten og på sigt at få optaget en række arbejdermonumenter på listen over Verdens kulturarv. Her på muset var vi meget positivt overraskede over det gode forslag fra Kulturarvsstyrelsen og har med fornøjelse taget "førertrøjen" på for at undersøge sagen. Undersøgelse på verdensplan For at finde frem til egnede forslag bruger vi nu det internationale netværk, som eksisterer i WORKLAB The International Association of Labour Museums, som jeg er formand for. I første omgang går opgaven ud på at få et overblik over hvor mange kvalificerede bygninger, der eksisterer på verdensplan. Efter min opfattelse skal de helst være fra tiden før 1. Verdenskrig, altså fra en væsentlig periode i industrialiseringen og i arbejderbevægelsens historie. Man kan også forestille sig bygninger, som er bygget senere, men som kan have en arkitektonisk interesse udover arbejderhistorien. Sådanne eksempler man kunne forestille sig tyske forsamlingsbygninger bygget af Bauhaus-arkitekter i mellemkrigstiden kunne måske bryde den historiske tidsramme. I 2. omgang vil det være væsentligt, at bygningerne stadig har en autenticitet, altså at den oprindelige historiske dimension og det oprindelige udtryk stadig er intakt. Det vil ofte være tilfældet, hvis bygningerne er fredet, mens en række bygninger, der fra starten har været interessante, er ændret helt gennem til- og ombygninger i årenes og udviklingens løb og på dén måde har mistet det vigtigste af deres oprindelige karakter, selvom de stadig kan have vigtige roller i samfundet eller fagbevægelsen. Det er sket for rigtig mange. Umiddelbart vil vi altså forsøge at skabe en liste over de meste oplagte eksempler. Fra museets side havde vi allerede lavet en foreløbig oversigt, da vi indleverede forslaget om Arbejdernes Forsamlingsbygning, til Kulturarvsstyrelsen sidste år.

4 4 Aktuel kommentar Andre eksempler I den anden ende af Verden findes en interessant bygning fra 1872 i Melbourne i Australien. Den er fra 1872 og en af de ældste i Verden. Vores egen Arbejdernes Forsamlingsbygning er fra 1879 og en af de bedst bevarede. Der findes flere eksempler i Sverige og Finland. I Tyskland har mange af forsamlingshusene lidt en krank skæbne. Den begyndte, da nazisterne i et koordineret angreb erobrede alle fagforeningernes forsamlingsbygninger d. 2. maj Senere blev mange af dem bombede sønder og sammen for så at fortsætte en temmelig forskellig skæbne i hhv. Forbundsrepublikken, DDR og Polen. Men der findes stadig eksempler med en høj autenticitet og det skal blive interessant at se, hvad vi ender med her. I et af Europas tidligst industrialiserede område i Belgien og Nordfrankrig findes stadig forsamlingsbygninger Ons Huis eller La Maison du Peuple alt efter hvilket belgisk man nu taler. På illustrationen ses et af de to meget fine bygningsværker i Gent. Indtil videre er Storbritanien relativt tyndt besat i vores oversigt, men det kan være, det ændrer sig. De mest markante er små landlige huse, som har fungeret som "Strike Schools" i 1800-tallet. Umiddelbart har ingen spillet ind med et overblik fra Middelhavslandene, og vi mangler også noget mere solidt fra Nordamerika. Internationalt seminar Undervejs i forløbet er vi allerede stødt på personer, der har skrevet afhandlinger om Folkets Huse, og det er klart, at der vil dukke flere eksperter op i løbet af de næste måneder. Planen er derfor i 2. omgang at samle en række af disse i København for på et internationalt seminar at få præciseret kriterier og aftalt en liste med forslag. Hvis forslagene skal komme helt igennem til til tentativlisten på internationalt plan, vil det kræve, at flere nationale eller delstatsregeringer og en række kommuner er med ind i forløbet af hensyn til fredning, ejerskab, erstatninger, turiststrategier osv. Både på det nationale og det internationale plan skal forslagene så vurderes af ICOMOS The International Coouncil of Monuments and Sites. Arbejdernes Forsamlingsbygning på liste over Verdens kulturarv? Hele processen tager adskillige år. Den vil givetvis blive besværlig undervejs, men lige nu er det en spændende udfordring, og tænk hvor det ville være fint, hvis Arbejdermuseet kunne være drivkraften i, at arbejderhistoriens bygningsmonumenter får en varig plads på listen over Verdens kulturarv.

5 Nyt om Arbejdermuseet 5 Samtidskunst for hele folket Velbesøgt åbning af værker fra Arbejdernes Kunstforening Af Preben Sørensen En af de mest aktive og betydningsfulde kunstforeninger i 20. århundrede, Arbejdernes Kunstforening, forærede i 2002 sin samling på 367 malerier og stykker grafik og tegninger til Arbejdermuseet. Det bedste fra den omfattende kunstsamling, der gennem mere end et halvt århundrede har dannet basis for foreningens arbejdspladsudstillinger, formidles nu i en bog og en særudstilling, som blev åbnet den 20. februar med stor deltagelse af bl.a. kunstforeningens og venneforeningens medlemmer. Ved åbningen takkede museumsdirektør Peter Ludvigsen for den store tilslutning og omtalte beslutningen af lade kunstforeningens samling overgå til Arbejdermuseet, som passede fint ind i museets ønske om at opnå også en kunsthistorisk profil. Dette var også tidligere blevet markeret i et samarbejde med museet med solidarisk sigte i form af støtte til den 3. verden gennem særudstillinger i , med støtte også fra LO. - Denne udstilling er således en konfirmation af et effektivt og inspirende samarbejde med Arbejdernes Kunstforening, sagde museets direktør (der også selv yder en indsats som kasserer i kunstforeningen). Kampen mod fiduskunst Kunsthistorikeren Hanne Abildgaard, nu med titel og ansvar som museets forsknings- og formidlingschef, orienterede om baggrunden for foreningen og udstillingen. - Historien begyndte i Da oprettede AOF en forening, der skulle tilbyde god, billig grafik til arbejderhjemmene. Kampen mod fiduskunsten var i centrum på det tidspunkt. Den var aktualiseret af en sag i Københavns Byret, hvor en kunsthandler stod tiltalt for omfattende svindel med masse-fremstillede billeder. Billederne blev solgt i frokoststuerne på de københavnske arbejdspladser, og ved at udnytte arbejderpublikummets manglende erfaring med kunst var det lykkedes at kaste et skær af finkultur over komplet værdiløse malerier, som blev afsat på afbetaling til hårrejsende priser. - Efter 2. Verdenskrig oprettedes så den nuværende Arbejdernes Kunstforening, som gennem mere end et halvt århundrede har den Hanne Abildgaard orienterede om særudstillingen -her ved venneforeningens rundvisning (foto Jørgen Strand).

6 6 Nyt om Arbejdermuseet brede omtale af arbejderbevægelsens indsats på det billedmæssige område, sagde Hanne Abildgaard, som er forfatter af bogen sammen med Connie Hansen. (Se boganmeldelsen side 18-19). En af udstillingens mange værker: Rasmus Nellemann: Bådeværft (Karl Jolles Værft, Faaborg), Farvelitografi. Udgivet af Arbejdernes Kunstforening stået bag udstillings-virksomhed, foredrag, dialoger mellem kunstnere og arbejdere og en maleskole. Ikke mindst har den ydet en gigantisk indsats med afholdelse af vandreudstillinger, som har bragt samtidskunsten ud på arbejdspladserne. Pointen var, at folk skulle vænne sig til kunsten ved at have den om sig til daglig og i kendte omgivelser. I dag er foreningens væsentligste aktiv den velbesøgte og traditionsrige maleskole i Grøndal Centret i København med professionelle kunstnere som undervisere. Hanne Abildgaard omtalte tidligere formænd som Preben Wilmann, Erik Hansen og John Mølgaards store indsats gennem årene, i samarbejde med kunstnere som Erling Frederiksen, Dan Sterup-Hansen, Aksel Jørgensen og Bjarne Espensen. Hun takkede kunsthistorikeren Connie Hansen og Vivi Lønborg Andersen, museumsafdelingen, for en stor indsats i forbindelse med udstillingen og bogen om foreningen. Foreningens historie i bogform Hanne Abildgaard omtalte desuden bogen Arbejdernes Kunstforening Kunst til folket , som udkom ved udstillingens åbning og retter blikket mod foreningens virksomhed i hele dens bredde samt den sætter den ind i den større kulturelle sammenhæng, den har været en del af. - Bogen blev større end planlagt på grund af den Hun takkede for økonomisk støtte til projektet fra Kulturarvsstyrelsen, Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond, Eduard Walthers Legat samt Ny Carlsbergfondet. Vi lever endnu Kunstforeningens nuværende formand, Erik Juul Andersen, åbnede officielt den nye særudstilling og understregede, at foreningen lever endnu, selvom vi lever i en tid, hvor markedskræfterne styrer mere og mere. - Således har foreningen siden 2002 ikke modtaget tilskud fra LO og Kulturministeriet. Vi har stadig vores maleskole i Grøndal Centret, men nu er der indført dobbelt egenbetaling for kursisterne, og senest er der sket en fordobling af huslejen, sagde formanden, der endvidere omtalte foreningens møder og udflugter, inden den store forsamling hyggede sig med tre fællessange og så gik ned for at se den store udstilling i særudstillingslokalerne.

7 Nyt om Arbejdermuseet 7 Socialdemokratiske statsministre på udstilling Af Helle Leilund I 2009 har Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 100 års jubilæum. Det runde år markeres med en særudstilling på Arbejdermuseet med titlen "Statsministre 8 socialdemokrater". Udstillingen vil kunne ses fra den 13. juni 2009 og frem til 6. april Formålet med udstillingen er at give museets gæster børn, unge, voksne et exceptionelt indblik i arkivets og museets spændende samling af "statsministermateriale". Tilsammen rummer ABA og Arbejdermuseet dokumenter, fotografier, plakater og genstande, som gennem 100 år er blevet indsamlet for at bevare, sikre kendskabet til og øge bevidstheden om den danske arbejderbevægelses og arbejdernes historie i Danmark. Baggrund for udstillingen I 1942 døde Danmarks første socialdemokratiske statsminister, Thorvald Stauning, efter 13 års uafbrudt virke på posten. Efterfølgende kom hans store arkiv og en hel del personlige genstande til Arbejderbevægelsens Arkiv. Siden da har det været en fast tradition, at danske socialdemokratiske statsministre løbende har afleveret eller testamenteret deres arkiver til ABA. Det gælder Hans Hedtoft, H.C. Hansen, Viggo Kampmann, J.O. Krag, Anker Jørgensen og Poul Nyrup Rasmussen. Vilhelm Buhls arkiv befinder sig som det eneste på Rigsarkivet. I Danmark blev folkestyret indført i 1849, alligevel skulle der gå 75 år før Socialdemokratiet i 1924 blev regeringsbærende for første gang og landet fik sin første statsminister med arbejderbaggrund. I de følgende 76 år af det 20. århundrede kom Socialdemokratiet til at indtage en helt central politisk position. I godt 52 af de 76 år blev statsministerposten i Danmark således varetaget af en socialdemokrat; et udtryk for den store betydning som socialdemokratiet som parti og bevægelse og de socialdemokratiske statsministre havde for udviklingen af det danske samfund og den danske velfærdsstat. ABA s statsministerarkiver indeholder store mængder originalt materiale, som længe har været særdeles eftertragtet af forskere og studerende, der især har brugt arkivalierne ved fremstilling af monografier og videnskabelige afhandlinger. Kendskab til arkivalierne har derimod været meget begrænsede for den brede offentlighed. Det bliver der med den kommende udstilling rådet bod på. Gør gode tider bedre! Udstillingen Statsministre 8 socialdemokrater har som ambition at give et vedkommende og nærværende indblik i de 8 danske socialdemokratiske statsministres liv og politiske virke. Der vil blive vist sider af dansk politisk historie som mange vil kunne genkende vigtige danmarkshistoriske begivenheder, kendte valgslogans og partiprogrammer, personlige nederlag og sejre men udstillingen vil også fokusere på ukendte eller overraskende sider ved statsministrene og tilværelsen som statsminister i Danmark. De enkelte rum og afsnit i udstillingen vil blive ret forskelligartede. Ét udstillingsafsnit vil placere de 8 socialdemokratiske statsministre kronologisk, biografisk og politisk: Den enkelte statsministers personlige historie introduceres, der fortælles om de forskellige veje til magten, vigtige politiske projekter sat i relation til tidens nationale og interna-

8 8 Nyt om Arbejdermuseet udstillingsmæssig pointe ud af arkivaliernes forskelligheder. I udstillingens centrale rum bliver der således fokus på mængderne, på den højlydte tale og kraftfulde politiske agitation. Stud. mag. Astrid Orsleff Hansen på museets fjernmagasin i færd med at udvælge genstande til ABA's jubilæumsudstilling. tionale forhold. Et andet udstillingsafsnit vil omhandle statsministerfunktionen og statsministeriet i en overordnet, kulturhistorisk kontekst. Et udstillingsafsnit kommer til at omhandle den lange danske tradition for at gøre tykt grin med politikere, og dermed også statsministre, med satiretegninger i aviser og blade. Enkelte steder i udstillingen fortælles om statsministre hver for sig, men de fleste snit vil være på tværs af tid og personer, og fokusere på det karakteristiske for statsministre som helhed eller på det særlige ved at være en socialdemokratisk statsminister. Det kan fx være måder at håndtere privatliv og husførelse på, udfoldelse af et poetisk eller kunstnerisk talent, eller det forhold, at en statsminister har en forpligtelse til at være hele landets, hele befolkningens og ikke kun arbejderklassens repræsentant. Forskelligheder Arten af ABA s statsministerarkivalier er meget forskellig, og det vil udstillingen afspejle. Nogle typer arkivalier repræsenterer således en statsministers almindelige, daglige rutine og findes derfor bevaret i stort antal. Det gælder fx de mange forlæg til statsministrenes politiske taler. Andre typer arkivalier kan være interessante, fordi de er unikke, og man tvinges til at gå helt tæt på indholdet og de præcise formuleringer i fx hemmeligt eller fortroligt stemplede dokumenter fra en given højspændt politisk situation. Vi vil gøre en Her skal det handle om de politiske budskaber som er tiltænkt potentielle vælgere, politiske modstandere og offentligheden i almindelighed og som findes så rigeligt bevaret i ord, billeder, på skrift og lyd fra alle de 8 socialdemokratiske statsministre. I rummet ved siden af bliver stemningen og temaet helt anderledes fortættet, her bliver de hemmelige dokumenter og de fortrolige forhandlinger og konspirationer nærstuderet under lup. I tilknytning til udstillingen udgives en illustreret antologi med bidrag og nye vinkler fra en række anerkendte forfattere med indgående kendskab til statsministrenes historie og virke. Bogen kommer både til at fungere som katalog til udstillingen og som selvstændig bog efter udstillingens ophør. I samarbejde med Skoletjenesten vil der blive arrangeret undervisningsforløb og udarbejdet undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasierne.

9 Nyt om Arbejdermuseet 9 ABA gennem 100 år Af Henning Grelle Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv lever stadig, og den 12. juni 2009 kan de første 100 år fejres. ABA har haft en omtumlet tilværelse med op- og nedture, men konklusionen er klar: ABAs eksistens og aktiviteter har givet arbejderhistorien en plads i Danmarkshistorien. Arbejderbevægelsens Arkiv blev oprettet den 12. juni 1909 af Socialdemokratiet og De samvirkende Fagforbund, nu LO. Formålet skulle være at indsamle arkivalier og bøger fra arbejderbevægelsens tre grene: Den politiske, den faglige og den kooperative samt indsamle litteratur fra den udenlandske politiske og faglige arbejderbevægelse. Hensigten var at skabe et sted, hvor arbejderbevægelsens tillidsmænd kunne dygtiggøre sig og stifte bekendtskab med den politiske, økonomiske og sociale litteratur. Desværre havde arbejderbevægelsen ingen plan for hverken pladsforhold eller ressourcer og heller ikke nogen forestilling om, hvordan man skulle bevare, registrere og tilgængeliggøre samlinger. Der kom først styr på arkivet i 1925, da det nystartede AOF overtog ledelsen. AOF's sekretær Oluf Bertolt blev arkivar på deltid og han formåede de følgende 12 år at foretage en mere systematisk indsamling, samtidig med at han blev den første store formidler af arkivets samlinger. Han skrev en række væsentlige bøger om den tidlige arbejderbevægelse samt det første bind af Socialdemokratiets historie "En bygning vi rejser" (1954). Han skrev også ca. 100 portrætter af arbejderledere til Dansk biografisk Leksikon, der udkom i årene Han stod endvidere bag udgivelsen af "Arbejdersangbogen", der siden 1926 er kommet i utallige udgaver og oplag. Bertolts efterfølger som arkivar, den tyske emigrant Karl Raloff, fik kun få år på posten. Ved den tyske besættelse måtte han flygte til Sverige, og arkivet blev mere eller mindre lukket, indtil Børge Schmidt i efteråret 1941 blev ansat som arkivar på fuld tid. På Hjalmar Brantings Plads Børge Schmidt var udlært maskinarbejder og satsede på en politisk karriere. Hans største indsats var at han sørgede for at Staunings arkivalier, efter dennes død i maj 1942, undgik forbrændingsanstalten. Dermed reddede han ikke blot vigtige papirer, men også værdifulde genstande som blev ført fra Valeursvej til en plads i Foreningsbygningen, på 5. sal i Rosenørns alle, hvor arkivet var placeret. Frygt for schalburgtage af foreningsbygningen og dermed et tab af kulturarven efter Stauning fik bestyrelsen i 1943 til at købe en stor villa på Hjalmar Brantings Plads. Dette sted udfyldte rammerne for arkivets virke fra åbningen i 1944 til fraflytningen i Den første tid udviklede sig i gunstig retning. Bibliotek blev føjet til navnet, som blev forkortet til ABA. Der kom mere styr på bøgerne, og fra 1948 fik man statsstøtte til driften, da bogsamlingen blev erklæret for et værdifuldt supplement til det almene biblioteksvæsen.

10 10 Nyt om Arbejdermuseet Den statelige villa på Hjalmar Brantings Plads var arkivets hjemsted fra I biblioteket og på læsesalen i den smukke villa herskede en ganske særlig atmosfære. Børge Schmidt og de få ansatte forstod gennem udstillinger og foredragsaftener at gøre ABA mere kendt. Børge Schmidt stod også for markante udgivelser som "80 Louis Pio breve", der offentliggjorde hidtil ukendte Pio-breve, og "Th. Stauning. Mennesket og politikeren" som han redigerede (1964). Villaen blev imidlertid hurtigt en katastrofe for arkivet. Kælderen blev snart fyldt op, og omegnens cykelkældre måtte lejes og benyttes til rariteter. Penge var der heller ingen af i arbejderbevægelsen, trods fuld beskæftigelse i 1960'erne. Til Folkets Hus Med LO's formand, Thomas Nielsen, i spidsen var, fagbevægelsen stemt for at splitte ABAs samlinger, således at arbejderbevægelsen kun beholdt en lille del, der kunne placeres på den nybyggede LO-skole i Helsingør. Historien endte med, at først arkivet og senere biblioteket fik plads i kælderen under Folkets Hus på Enghavevej. Her kunne et nyt ABA med bedre pladsforhold åbne den 1. oktober Løsningen viste sig at være i sidste øjeblik, for knap nok var indvielsesfesten overstået, før uddannelsessøgende i hidtil uset omfang myldrede ind for at låne litteratur om socialisme og arbejderorganisation. Samtidig offentliggjorde Danmarks største fagforbund, SiD, en undersøgelse der viste, at skolebøgerne ikke indeholdt oplysninger om arbejderbevægelsen og når de endelig gjorde det, var der tale om stærkt kritisable nedvurderinger.

11 Nyt om Arbejdermuseet 11 ABAs medarbejdere havde store planer for en langt større synliggørelse af arbejdernes betydning i samfundet, men de mente ikke, at ressourcerne rakte til at gøre ABA til en forskningsinstitution. Man arbejdede i stedet med at stifte et forum, der kunne være udgiverselskab for de studier og undersøgelser, som de studerende var i fuld gang med at gennemføre. SFAH stiftet I december 1970 stiftedes "Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie", SFAH, i Folkets Hus, og i 1971 udsendte selskabet sin første årbog med artikler om arbejderbevægelsen. ABAs bestyrelse havde i januar 1971 ansat den tidligere HK-formand Henry Gran som administrativ leder på deltid. Han blev i 1978 afløst af tidligere formand for 'Blik og Rør', Arnold Johansen. ABA havde på dét tidspunkt haft en betydelig tilvækst til samlingerne. Biblioteket havde fået plads i lyset på 2. sal, og arkivet var godt på vej til at fylde hele kælderen. I 1983 fik ABA status som forskningsbibliotek og kom på finansloven. Der var nu lagt op til at gøre ABA til en forsknings- og formidlingsinstitution. Det blev signaleret ved 75 års jubilæet, hvor der udkom en bog om arkivets historie, og en bog "Under de røde faner" skrevet af mig. I jubilæumsåret besluttede man også at udsende et årsskrift med nyheder, artikler om arbejderbevægelsen og oplysninger om samlingernes tilvækst. En anden større satsning, på initiativ af bestyrelsesformand Max Harvøe, var en serie på 12 hæfter om arbejderbevægelsen i 12 forskellige lande, der udkom i årene I 1984 blev Arnold Johansen afløst af oplysningssekretær i NNF, Børge Petersen. ABA fik samtidig en ny struktur, med en administrativ chef på deltid og afdelingsledere i henholdsvis bibliotek og arkiv. I 1988 begyndte planlægningen af to nye markante udgivelser, nemlig en bog om 1. majs historie i anledning af 100-årsjubilæet i 1990 og en bog om kvindernes valgret i anledning af 75-årsjubilæet samme år. I 1980'erne fik bogen konkurrence fra de nye elektroniske medier. ABA gjorde forsøg med arbejderhistorie på video og der blev lagt mange kræfter i serviceringen af TV-serien "Snart dages det " der i 7 afsnit skildrede arbejderbevægelsens historie i tiden frem til 1930'erne. ABA forsøgte uden held at blive arbejderbevægelsens mediearkiv. Atter en flytning Der ventede dog en større opgave, da jeg i december 1989 blev leder af ABA. Arbejdernes Fællesorganisation, der var ejer af Der var bedre plads til bibliotek og arkiv i kælderen hos Folkets Hus, Enghavevej, fra 1971.

12 12 Nyt om Arbejdermuseet Folkets Hus, diskuterede frem og tilbage, om huset skulle sælges eller renoveres til nyt kongrescenter. Begge løsninger gav ABA problemer med pladsforholdene, og det var ensbetydende med, at ABA måtte finde en ny adresse. F.eks. var der indført stop for indsamling som følge af en aflevering på 800 flyttekasser fra Danmarks kommunistiske Parti! Efter mange problemer med at finde en velegnet bygning, der både kunne rumme og bære tunge bøger og arkivalier, faldt valget på et tidligere trykkeri på Nørrebrogade. Her kunne nye lokaler indvies i oktober Flytningen blev finansieret af LO, og efter lang tids arbejde med nyplacering af samlingerne kunne ABA igen påbegynde forskning og formidling, men nu stod en ny stor udfordring på dagsordenen: Informationsteknologien. Skulle ABA være "med på vognen", var kravet, at bøger og tidsskrifter, arkivalier og fotos med et slag skulle gøres tilgængeligt på internettet. I 1996 påbegyndtes derfor et projekt finansieret af LO, der skulle modernisere ABA elektronisk og bringe det op i superligaen. I oktober 1993 kunne de nyindrettede lokaler i Nørrebrogade tages i brug. En stor bedrift Fra marts 1999 var der adgang til ABAs samlinger på adressen Det var en stor bedrift i betragtning af at ABA stod for udgivelsen af Socialdemokratiets historie "Udfordring og Omstilling" med artikler om partiets politik fra 1971 til 1996 og i 1998 det ene bind af LO's historie, redigeret af mig sammen med arkivar Anette Eklund Hansen. ABA var ved årtusindskiftet blevet en stor institution, men økonomien voldte problemer. Det blev imødegået med besparelser i medarbejderstaben og nye omflytninger, der begrænsede huslejeudgiften. Da udviklingen fra 2001 både betød faldende tilskud fra det offentlige og fra fagbevægelsen, blev det besluttet at indlede fusionsforhandlinger med Arbejdermuseet fra 2002 med det nuværende fælleskab som resultatet. I de sidste fem år er alle sejl blevet sat til for at placere arbejderhistorien langt stærkere inden for Danmarkshistorien. Den 12. juni åbner udstillingen "Statsministre 8 socialdemokrater". Her får publikum mulighed for at stifte bekendtskab med et hjørne af de righoldige skatte, der er indsamlet gennem 100 år. Et større portræt af ABA og dets virke i 100 år vil blive bragt i Arbejdermuseets/ ABAs årsskrift 2008, der vil blive udsendt til venneforeningens medlemmer i juni.

13 Nyt om Arbejdermuseet 13 Prisbelønnet afhandling om Arbejderbevægelsens Informations Central Arbejderhistorieprisen 2008 blev uddelt i Arbejdermuseets festsal fredag den 23. januar, hvor Iben Bjørnsson fik prisen for sin magisterkonferens-afhandling fra Københavns Universitet om emnet: Arbejderbevægelsens Informations-Central. Socialdemokratisk anti-kommunisme under den kolde krig, Der har i de sidste 10 år været stor interesse for Arbejdernes Informations-Centrals (AIC) aktiviteter under Den kolde Krig. Mange har ment, at AIC fungerede som en socialdemokratisk efterretningstjeneste med kontakter til de statslige efterretningstjenester. AIC blev oprettet i 1944 af arbejderbevægelsen, som propaganda- og informationscentral. Opgaven var at opbygge et kontaktnet af socialdemokratiske tillidsmænd på arbejdspladserne, samt formidling af partiets politik. Under Den Kolde Krig blev det anti-kommunistiske arbejde en af organisationens hovedopgaver, som Iben Bjørnsson giver et meget detaljeret billede af. Hun konkluderer bl.a., at AIC foretog en omfattende registrering af kommunistisk virksomhed, især på de danske arbejdspladser. Organisationen havde i 1940 erne og 50 erne et vist samarbejde med politiets og forsvarets efterretningstjeneste, den amerikanske og britiske ambassade, og både danske og udenlandske antikommunistiske organisationer, men forfatteren har ikke kunnet dokumentere en direkte kontakt til de udenlandske efterretningstjenester CIA og MI6. Iben Bjørnssons undersøgelse bygger både på et omfattende arkivmateriale fra danske, britiske og amerikanske arkiver og på interviews. Det er således den grundigste undersøgelse af AIC til dato. Prismodtageren Iben Bjørnsson Afhandlingens konklusioner giver en fin indsigt i det komplicerede politiske spil, der foregik under Den kolde Krig, og AICs rolle i spillet som bindeled mellem de danske værkstedsgulve og "Den kolde Krigs" storpolitik. Egne erfaringer Prismodtageren præsenterede efter prisoverrækkelsen sin afhandling, og der var også lejlighed til at stille spørgsmål. Der var en livlig debat og mange kommentarer fra en bred kreds af nuværende og tidligere faglige og politiske tillidsrepræsentanter, som bl.a. orienterede om deres egne erfaringer med AIC. Om Arbejderhistorieprisen Arbejderhistorieprisen er siden 1993 blevet uddelt af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH) og foreningen Arbejdermuseets Venner og er på kr. I år fik bedømmelsesudvalget 13 afhandlinger til vurdering. Venneforeningens repræsentant i udvalget er Preben Hansen.

14 14 Nyt om Arbejdermuseet Skoletjenesten efterlyser! Af Linda Nørgaard Andersen Det sidste halve år har Skoletjenesten og museets driftsafdeling været i gang med at indrette nye undervisningslokaler. De nye undervisningslokaler kommer til at ligge på museets anden sal i forlængelse af udstillingen om Familien Sørensen. Lokalernes indretning er inspireret af de pædagogiske tanker om læringsstile og æstetiske læreprocesser, der har brugen af alle sanser som det absolutte pædagogiske omdrejningspunkt. Lokalerne kommer til at indeholde en arbejderstue og en skolestue fra perioden omkring år 1900, et forundringsrum hvor eleverne kan gå på opdagelse i et eventyrligt skab, mystiske kufferter og spændende æsker. Derudover vil der blive plads til, at eleverne kan sidde og arbejde i historiske værksteder. Samtidig er vi i gang med at udvikle et nyt undervisningsforløb til folkeskolens ældste klasser. Forløbet tager udgangspunkt i udstillingen om 1950 erne og sætter særlig fokus på børn og unge i perioden. Til dette forløb efterlyser vi nu genstande/effekter, som vil kunne inddrages i undervisningen. Til de nye undervisningslokaler og undervisningsforløbet om 1950'erne mangler vi en række genstande, effekter, møbler osv. som vi nu prøver at efterlyse. På listen af denne side kan du se, hvad det er vi efterlyser lige nu. Skulle du være i besiddelse af effekter/genstande fra listen, og vil du være villig til at donere det til Skoletjenestens undervisning, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte Skoletjenesten på telefon , eller du kan sende en til: linda.noergaard.andersen@arbejdermuseet.dk. Efterlysning 1950'erne Legetøj fra 1950 erne for eksempel: mekanisk tog, mekaniske biler, dukkesæt med "dukke-mor" og "dukke-baby" i æske, Daells Varehus Ingeniør, dukker osv. Tøj fra 50 erne både til børn, teenagere og voksne. Lingeri for eksempel BH i "den flatterende og spidse og moderne facon". Grammofonplader rock n roll for eksempel Elvis, Tommy Steele, Preben Uglebjerg og Peter Plejls rock' n' roll orkester. Rejsegrammofon. Blade og tegneserier, meget gerne: Alt for damerne, Ugebladet Tempo, Hjemmets Søndag, Daells Varehus, Anders And. Husholdningsregnskaber. Undervisningslokaler Spanskrør til skolestue. Karakterbøger fra 50 erne. Skolebøger, hæfter og opgaver fra perioden Udstoppede dyr. Slagbænk. Globus fra perioden Fotos fra perioden En lille to-personers sofa fra omkring år 1900.

15 Nyt om Arbejdermuseet 15 Historien om Carlsberg gøres levende på ny hjemmeside Af Jacob Bjerring-Hansen Gennem 160 år er tusinder af mennesker gået gennem porten til Carlsberg: Bryggeriarbejdere, kuske, chauffører, brygmestre, funktionærer og direktører. Alle kan de fortælle deres version af historien om Carlsberg og nu er deres fortællinger og meget andet samlet på internettet på hjemmesiden"humlen ved Carlsberg" en kollektiv fortælling. dk er en ny hjemmeside, som jeg selv og projektmedarbejder Kitt Boding-Jensen igennem de sidste to år har planlagt og udarbejdet. På hjemmesiden fortælles historien om Carlsberg, som et vigtigt eksempel på vores industrielle kulturarv. Arbejdermuseet har de sidste 4 år været meget aktivt i forhold til at sikre Carlsbergs historie opmærksomhed i forbindelse med udpegningen af industrimiljøet på Valby Bakke til et industriminde af Kulturarvsstyrelsen. Det har hele vejen været vores idé og perspektiv, at Carlsberg ville være et glimrende sted at starte, hvis man ønskede at dreje fokus væk fra tidligere tiders set fra vores synsvinkel perspektivløse fokusering på de æstetiske og arkitekturhistoriske elementer. Arbejdermuseet ønsker med hjemmesiden at vise perspektiverne for en tværfaglig og teknisk innovativ formidling, og derved ikke Brygger Carl Jacobsen var meget kunstinteresseret og donerede i henholdsvis 1888 og 1897 sin samling af dansk, fransk og antik kunst til Ny Carlsberg Glyptotek, og dermed til offentligheden. Bryggeriarbejdere er på billedet i færd med at opsætte de antikke skulpturer på Ny Carlsberg Glyptotek. Udstillingen blev indviet i 1906 i Hack Kampmanns nye tilbygning.

16 16 Nyt om Arbejdermuseet blot at rette fokus på de fredede bygninger og den imponerende arkitektur på Carlsberg-området, men også på forandringerne af virksomhedens produktion, kultur og relation til samfundet. Hjemmesiden består af tre dele: En virtuel model hvor den seneste computerspilteknik indgår En lydcollage om livet på Carlsberg baseret på ekspertise fra DR's nu lukkede montageafdeling Et historisk arkiv, som gør det muligt at gå på opdagelse i bryggeriets 160-årige historie Gå på opdagelse Når du besøger hjemmesiden kan du helt bogstaveligt gå på en timelang opdagelse i Carlsbergs historie. En del af hjemmesiden er en virtuel verden, som den besøgende kan træde ind i. Carlsbergs enorme kompleks kan opleves, mens bryggeriet fortsat fremstår i sin bygningsmæssige helhed. Denne del kan kun matches af et egentligt besøg på området, som nu er åbent for offentligheden og det kan anbefales! Men om få år er området totalt forvandlet: bygninger er revet ned, andre har fuldstændig skiftet karakter og endelig er hullerne imellem de tilbageblevne fyldt op af nye byggerier. Til den tid vil den virtuelle model kunne formidle en unik indsigt i Carlsbergs fysiske miljø anno 2008, mens produktionen fortsat var i gang. På sin selvvalgte vej gennem området møder man gennem tidligere og nuværende Carlsberg-ansatte den specielle virksomhedskultur, som prægede Carlsberg; deres personlige fortællinger, fortalt af høj som lav på Carlsberg, vil i samspil med historiske kilder, film, fotos, tegninger og artikler lede den besøgende på opdagelse i 160 års historie. Sa Tu Sai tilbage på museet Af Linda Nørgaard Andersen Skolerne i København, på Frederiksberg og det meste af Nordsjælland afviklede deres vinterferie i uge 7. I den anledning vendte efterårets store teatersucces Sa Tu Sai, anført af teaterforeningen NOCANDO, tilbage til Festsalen hvor de spillede for et stort antal børn og voksne mandag, tirsdag og onsdag. Præcis som i efteråret kom alle følelser i spil blandt børnepublikummet. De grinede sammen med dukkerne, når disse lavede sjov trods de barske vilkår, og de skuttede sig bag forældre og bedsteforældre, når den onde og ubarmhjertige fabriksejer hundsede rundt med de stakkels børnearbejdere. Efter forestillingen fik børnene mulighed for at komme helt tæt på stykkets virkelige stjerner: Dukkerne. Ud over dukketeater gav vinterferien også mulighed for at deltage i en af dagens gratis publikumsomvisninger. Museets dygtige guider viste rundt både i "Familien Sørensen", hvor publikum kunne høre historien om familien bag udstillingen, og i "1950 erne" hvor kaffebaren, butiksgaden og lejligheden skabte rammerne for spændende fortællinger fra perioden.

17 Nyt om bøger 17 Værn om arbejderbevægelsens foregangsmænd På Assistens Kirkegaard på Nørrebro i København ligger flere af arbejderbevægelsens stolte foregangsmænd begravet. Desværre er flere gravsteder i en trist, trist tilstand. Således er tidligere formand for cigarmagernes fagforening, næstformand i Socialdemokratiet, folketingsmedlem for Socialdemokratiet samt leder for bryggeriet Stjernen, Sigvald Olsens gravsten væltet. Et andet grelt eksempel er de fattiges digter Ulrik Peter Overby, hvis gravsten også er væltet og i forfald. Det var Overby, der skrev Socialistmarchen en af de allermest populære arbejdersange. -Jeg mener, det er vigtigt at huske på og værne om arbejderbevægelsens foregangsmænd i kampen for et retfærdigt samfund. Og det kan ikke passe, at deres gravsteder får lov at gå i forfald. Derfor har jeg startet en indsamling, der har til formål at rejse de cirka kr., det vil koste at renovere Sigvald Olsens og Ulrik Peter Overbys gravsten, oplyser folketingskandidat Lars Gaardhøj i en henvendelse til venneforeningens medlemmer. Overbys gravsten er i forfald. Hvis du vil støtte indsamlingen, så er et ethvert beløb velkomment, og kan indsættes i Arbejdernes Landsbank på konto nr (anfør indsamling som meddelelse). Mere information kan fås ved henvendelse til: Socialdemokraterne på Nørrebro v. Folketingskandidat Lars Gaardhøj- Telefon: eller pr. Larsg30@hotmail.com Sgivald Olsens gravsten er både væltet og ulæselig.

18 18 Nyt om bøger Nyt om bøger v/preben Hansen Livskvalitet og kunst Arbejdernes Kunstforening bragte kunst til folket Arbejdernes Kunstforening lever, men livskvaliteten er ikke, hvad den har været. Det er derfor ingenlunde utidigt, at Hanne Abildgaard og Connie Hansen har rejst den et monument, endda i to former: En kunstudstilling, der sagtens tåler at blive besøgt flere gange, og et bogværk, der både tåler og fortjener at blive studeret fra ende til anden. Bogen er på hen ved 250 store sider med lige så mange flotte billeder, langt de fleste i farver. Udstilling og bog bærer begge foreningens navn med undertitlen Kunst til folket , og heri ligger netop det helt essentielle i den drivkraft, der besjælede både dem, der grundlagde foreningen, og dem, der senere videreførte virksomheden. Fiduskunstens makværker, som for vindings skyld blev lokket ind i sagesløse menneskers hjem, affødte så megen forargelse hos seriøse kunstelskere, at de nødvendigvis måtte træde op imod svindleriet og bringe folk til at forstå forskellen på fidus og ægthed. Det gjorde Arbejdernes Kunstforening ved en pædagogisk indsats over for folk, men som Hanne Abildgaard skriver, ikke med PHs arrogance, men med pli. De undgik bevidst at nedgøre klassebestemt smag. De glødende sjæle var folk som Preben Wilmann og Thor Pedersen, ikke at forglemme Aksel Jørgensen og Erling Frederiksen, senere John Mølgaard og Bjarne Esbensen samt adskillige andre, som bogen igennem hentes frem i lyset. Meget blev opnået ved udstillinger på arbejdspladserne og debatter om kunsten. Andet blev opnået ved tilbud om grafiske arbejder til rimelige priser, men også ved bortlodning til foreningens medlemmer af unikke kunstværker. Derimod kneb det for ildsjælene at få indflydelse på udsmykningen af arbejderbevægelsens lokaler, først og fremmest det nye Folkets Hus (nu Vega) på Enghavevej i København. Der er lidt af en roman i skildringen af idealisternes naive udspil til pressen uden at have sikret sig arkitekten Vilhelm Lauritzens og bygherrens, dvs. fagbevægelsens, indforståelse. Det kunne kun ende i nederlag, og desværre gik det ud over Aksel Jørgensens projekt til fordel for Dan Sterup-Hansens udsmykning. Ironisk nok var han en af Kunstforeningens yndlinge, men sådan er der jo så meget. Der var andre fremtrædende kunstnere, som Arbejdernes Kunstforening ignorerede eller i hvert fald ikke inddrog i foreningens virksomhed. Det var f.eks. Cobra-kunstnerne (Asger Jorn og fæller) og i det hele taget de ekspressionistiske og konkrete kunstretninger, som i høj grad prægede sidste halvdel af det 20. århundrede. Årsagen skal søges i foreningens ønske om at fremme kunst, der skildrer virkeligheden i form af såvel dagligliv som arbejdsliv. Det kan være fint nok, men set med nutidens øjne har det alligevel betydet, at tiden løb fra Arbejdernes Kunstforening. Nordisk samarbejde Et initiativ, som ikke førte til ret meget, blev taget i John Mølgaards formandstid, da foreningen forsøgte at etablere et konkret samarbejde med tilsvarende for-

19 Nyt om bøger 19 Et foto fra bogen. Bestyrelsesfrokost engang i 1960 erne.fra venstre Eigil Jørgensen fra ALKA, Erling Frederiksen, Helge Bertram, Erik Hansen, Ernst Drosthede, foreningens sekretær , samt Preben Wilmann. Foto ABA. eninger i de nordiske lande. Det stoppede efter nogle indkøb af grafik i Sverige, Norge og Finland. Danmark havde på den tid været medlem af EF/EU en halv snes år, men det synes ikke at have inspireret til forsøg på samarbejde med andre europæiske arbejdere i et virke for kunsten. Hanne Abildgaard har skrevet bogens første to tredjedele, som er en omhyggelig, men letlæst skildring af ideer og arbejde i Arbejdernes Kunstforening, medens Connie Hansen på de følgende sider fortæller om foreningens kunstsamling og om maleskolen, der nu har til huse i Grøndal Centret neden for Bellahøj. Den er i dag foreningens væsentligste virksomhed med aktive deltagere. Deres gennemsnitsalder er høj, men det er hævet over tvivl, at maleskolen gør deres livskvalitet mindst lige så høj. Mette og Eric Mourier har stået for den grafiske tilrettelæggelse og satsen, og de ældste læsere vil ved synet af skriften mindes bøger fra 1930 erne som f.eks. Julius Bomholts Arbejderkultur og Oluf Bertolts Pionerer. Samme urokkelige typer om end skriften fremstod halvfed. På forespørgsel oplyser Eric Mourier, at skriften bevidst er udvalgt for at give teksten et klart og fast præg, men faktisk er den nytegnet for en snes år siden af en hollandsk grafiker. Skriften hedder Caecilia. Bogtrykkunsten er lige så levende som al anden kunst. Takket være støtte fra fem fonde kan bogen erhverves for 189 kr., men i museumsbutikken betaler Venneforeningens medlemmer som sædvanlig 10% mindre.

20 20 Nyt fra Arbejdermuseets Venner Folk foretrækker farver En søndag eftermiddag i Rømersgade Udenfor var det en mørk og regnfuld søndag, men indenfor i Rømersgade var det både interessant og fornøjeligt, da Hanne Abildgaard viste ca. 25 medlemmer af Venneforeningen rundt på den imponerende udstilling af et udvalg af de mange kunstværker, som Arbejdernes Kunstforening har foræret Arbejdermuseet. Godt 250 oliebilleder og grafik eller omkring en syvendedel af den store gave hænger på væggene i de underjordiske, men lyse udstillingssale. Hanne Abildgaard fortalte om de ildsjæle, der drog til felts mod fiduskunsten i en kamp for at udbrede seriøs kunstforståelse på arbejdspladserne og i hjemmene: Preben Wilmann, selv maler, men mest kunstkritiker og redaktør, Aksel Jørgensen, professor ved Kunstakademiet, og Erling Frederiksen, maler med åbent øje ikke blot for egne værker. I Kunstforeningen brødes to holdninger: Nogle ville skaffe arbejderne billige billeder til hjemmets udsmykning, mens kunstnerne havde svært ved at se, hvorfor de skulle arbejde under tariffen, om man så må sige. Der er stadig folk, som tror, Arbejdernes Kunstforening modtog de mange værker som gaver. De tager fejl. Hanne Abildgaard har kigget i regnskaberne og har konstateret, at der først og fremmest blev købt kunst. Pengene kom ikke blot fra medlemskontingentet, men også fra LO s og Kulturministeriets tilskud, og da disse kilder tørrede ud, svandt også Kunstforeningens rolle som kunstkøber. Nu er foreningens væsentligste aktivitet en maleskole, ikke at forveksle med en malerskole! Ved Kunstforeningens mange udstillinger på arbejdspladser, stillede kunstnerne ofte op og tog en snak med arbejderne i frokostpausen. Det gik livligt til, og der blev ikke sparet på kritiske ord om de ubegribelige værker, men når udstillingen tre uger senere blev pillet ned, var der pludselig mange, som savnede værkerne! Af gode grunde er grafik billigere end oliemalerier. Grafik er mangfoldiggørelse, malerier er unika. Men grafik er oftere sort end farvemættet, og Kunstforeningen gjorde den erfaring, at folk foretrækker farver. Hanne Abildgaard har en evne til at fortælle afslappet og alligevel stramt holde sig til væsentlige aspekter, så tilhørerne får et solidt grundlag for forståelsen, og dog får overladt noget til egen opdagelse. Der blev snakket livligt videre ved kaffebordet i festsalen, hvor foreningens næstformand, Jørgen Strand, fortalte om træk ved dette enestående, fredede lokale. Deltagerne samlet i festsalen efter rundvisningen på særudstillingen. (Foto: Jørgen Strand) Da deltagerne atter kom ud i Rømersgade, var solen brudt overbevisende igennem. Men det var jo også kvindernes internationale kamp- og festdag den 8. marts. Phan.

21 Nyt fra Arbejdermuseets Venner 21 Arbejdermuseets Venners bestyrelse Formand/Redaktør Preben Sørensen Sundgade 3, st Sønderborg Tlf Næstformand/kasserer Jørgen Strand Branddamsvej Søborg Tlf / Sekretær Bendt Thuesen Damtoften Ballerup Tlf ebthuesen@get2net.dk Best. medl. Ib Arne Rahr Karlslundevej Karlslunde Tlf ibrahr@post.tele.dk Best. medl. Keld Andersen Nørreled Måløv Tlf keldandersen@city.dk Best. medl. Leif Max Hansen Hyldekærparken 7 Gundsømagle 4000 Roskilde Tlf / leif.max@gmail.com Suppleanter Lise Werup Emdrupvej 113, 4. sal 2400 København NV Tlf werup@webspeed.dk Erik Juul Andersen Stenvad 8b 2800 Lyngby Tlf / eja@aof-danmark.dk Arbejdermuseets repræsentant: Peter Ludvigsen museumsdirektør Rådhusvej Charlottenlund Tlf / pl@arbejdermuseet.dk Kontingentsats pr Jeg vil gerne være medlem af Arbejdermuseets venner Husstandskontingent Pensionister / studerende og enkeltpersoner Pensionistpar Foreninger (indtil 100 medlemmer) Foreninger (fra medlemmer) Foreninger (over 500 medlemmer) sæt kryds 250 kr. 140 kr. 170 kr. 500 kr kr kr. husk venligst porto Navn: Arbejdermuseets Venner Arbejdermuseet Gade: Postnr.: Rømersgade København K By: Tlf. nr.:

22 22 Nyt fra Arbejdermuseets Venner Velkommen til jazz-matiné søndag den 3. maj 2009 kl i Arbejdermuseets festsal Finney s Jazzmen s populære seks mands store band vil underholde med et spændende koncert-foredrag om: New-Orleans jazzens historie Fra New-Orleans til København! Foredraget vil blive krydret med anekdoter, egne oplevelser og masser af musik-eksempler. Orkestret vil endvidere med nogle populære sange få publikum til at deltage aktivt i arrangementet. Gratis adgang Ingen forudgående tilmelding -så kom i god tid! Kaffe/the og kage samt øvrige drikkevarer kan købes i kaffebaren. Med venlig hilsen Bestyrelsen

23 MEDLEMSKORT for Arbejdermuseets Venner For perioden 1. april marts Indbydelser til ny særudstilling Åbning af ny særudstilling i Arbejdermuseet Udstillingen STATSMINISTRE. 8 socialdemokrater i anledning af ABA s 100 års jubilæum åbnes fredag den 12. juni kl ved en sammenkomst i museets festsal, hvor venneforeningens medlemmer er meget velkomne. klip her Særligt indbudte er tidligere - og nuværende danske statsministre! Rundvisning Endvidere indbyder Arbejdermuseets Venner til en special rundvisning i særudstillingen søndag den 21. juni kl under ledelse af museumsinspektør Helle Leilund. Efter rundvisningen indbydes deltagerne til en sammenkomst med gratis kaffe/the og kage, for yderligere orientering og drøftelse af særudstillingen. Tilmelding til rundvisningen bedes ske senest tirsdag den 16. juni til næstformand Jørgen Strand, på tlf eller eller til -adressen: jstrand@webspeed.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen

24 Afsender: Arbejdermuseets Venner Rømersgade København K Socialdemokratiske statsminister på udstilling. I 2009 har Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 100 års jubilæum, og det markeres med en særudstilling på Arbejdermuseet med titlen "Statsministre 8 socialdemokrater". Her ses et foto fra udstillingen: Statsminister Hans Hedtoft fotograferet i statsministeriet, Han er flankeret af to socialdemokratiske ministre, der siden selv blev statsministre. Til venstre H.C. Hansen og til højre J.O. Krag. Læs mere om udstillingen side 7-8 og om to medlemstilbud i forbindelse hermed, side 23.

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Kontakt Olga Svindelspind for særlige tilbud til DIG! Kære kunstelsker Jeg er Olga Svindelspind, den ærligste kunstsælger i verden!! Jeg bor i Moskva, en by i Rusland,

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

30. årgang - NR. 3-2013 Marts

30. årgang - NR. 3-2013 Marts 30. årgang - NR. 3-2013 Marts Magnus næsten i mål - foto fra Haraldvangen Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Lavuk Stjernens tilbud Dagtilbudet

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Hendrik Krock: Pan og Syrinx. 1722. Indledning I materialet her kan du hente inspiration til hvordan, du kan forberede jeres besøg på Sorø Kunstmuseum

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Velkommen i 7. kl. Årsplan introduceres, mål, indhold og visioner for

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013 Læs inde i bladet: SØRUP HAVNS BÅDELAV I TV SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER RENOVERING AF YDERMOLEN SÆTTES IGANG 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Ringsted Kommunes første specialpædagogiske messe fik vist kommunens tilbud og værdierne bag frem. Det fik ikke andre kommuner til lommerne, men til gengæld blev

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Fotos fra Skagen omkring 1900 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling.

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling. Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Velkommen til vor 17. generalforsamling. Så skal jeg igen stå for formandsberetningen, som jeg også gjorde for 17 år siden, da vi startede med

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 Jean Voigt - Mørkets og Lysets Mester 1 4/09-20/1 0 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Jean Voigt lørdag den

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET GRØN RØD BLÅ GUL ORANGE JULEGAVE-IDÉ Vi har den helt rigtige julegave til den, der har alting, - nemlig et medlemskab af vor venneforening. Gaven omfatter: 1 Medlemskab af foreningen

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere