Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe"

Transkript

1 Side 0 af 11 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar december 2015 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, grønt IDÉcenter, Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg Tlf.: Hjemmeside:

2 Side 1 af 11 Beretning for grøn guide for året 2015 Dette er beretningen for den grønne guide i Gladsaxe. Beretningen beskriver den grønne guides arbejde i perioden 1. januar december Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21) omfatter en række grupper med aktive deltagere. Arbejdet i 2015 i grupperne beskrives kort efter beretningen for den grønne guide. Besvarelse af borgerhenvendelser Henvendelser fra borgerne registreres samlet for grønt IDÉcenter (GIC) dvs. fælles for den grønne guide, medarbejdere fra miljøafdelingen, der er i centeret i den faste åbningstid samt for evt. personer i løntilskud el. lign. med arbejdsplads i GIC. Også i 2014 har der været mange henvendelser til den grønne guide med spørgsmål og ærinder af forskellig art. Som konkret undersøgt i et kvartal i 2007 (jf. årsberetning for samme år) besvarer den grønne guide fortsat langt de fleste af de miljø- og naturfaglige spørgsmål, der rettes til centeret. Eksempler på spørgsmål til grønt IDÉcenter: Hvad er mere miljøvenligt end klorin? Hvor afleveres sparepærer? Kan man låne æble-pressere gennem LA21? Kan du hjælpe os i LA21? Hvordan fjernes dræbersnegle? Hvor kan klassen tage på tur? Kan du holde oplæg for os? Kan du hjælpe os med planlægningen af? Kan jeg låne en elmåler? Hvordan fungerer det med delebiler? Hvor kan man købe de ting der er udstillet i vinduet? og hvor finder man sparepærer med varmt lys?

3 Side 2 af 11 Arbejdsområder Den grønne guides virke spænder vidt. Blot som eksempler på opgaver er herunder anført en række opgaver fra 2015: Undervisning om vand, genbrug og ressourcer for flere skoleklasser. LA21 julearrangementer. Med Den Grønne Karavane i Furesø og Allerød. Udlån af mosterier. Vandets Vej turen, oplæg om miljø i Sorø. Med skoleprojektet Den Grønne Karavane på Stengård Skole. Stande ved offentlige arr. Stærkt involveret i LA21's del af Søens Dag. LA21 foreningens stand på Gladsaxe dagen. Turleder vedr. Lokal afledning af regnvand, forberedelser til søens dag. Vandets vej tur. oplæg og ekskursion for studerende fra Skovskolen, uddannelse, regnskab, praktikaliteter. Naturvejledning af børn og voksne under to ugers sommerferieaktiviteter (ferie-periode). Løbende besvarelse af borgerhenvendelser, deltagelse i drift af grønt IDÉcenter etc. Arbejde med skoleprojekt, forberedelse til Gladsaxedagen, møde vedr. naturformidling, sommerferieaktivitet/naturvejledning for børn. Årsplanlægning, arbejde vedr. skoleprojektet Den Grønne Karavane, uddannelse/ seminarer, statistik etc. regnskab m.v. Årsberetning i tekst og billeder, planlægning arrangementer etc. Stand på arr.om grøn bolig, møder om bybier, Buddinge Batteri, natur, skole etc. Grøn dag på genbrugsstationen, oplæg om biologisk mangfoldighed, naturvejledning for spejdere, praktisk indsats ved bl.a. havekursus. Med i arr. for ejendomsfunktionærer og event for Gladsaxe minisport, årsmøde i LA21 foreningen, Vandets Vej tur med skoleklasse, med LA21 på stand i Søborg Hjerte. Eksempler på større indsatsområder Grønt IDÉcenters drift Blandt de største enkeltposter i den grønne guides arbejde i 2015 hørte den løbende drift af grønt IDÉcenter og herunder besvarelse af borgerhenvendelser. Også i 2015 har guiden været den eneste faste fuldtidsmedarbejder i centeret, mens to medarbejdere fra miljøafdelingen på skift har været til stede indenfor grønt IDÉcenters åbningstider. Dertil kommer assistance fra personer i løntilskud og virksomhedspraktik, som er tilknyttet centret i kortere perioder. Fraværet af en fast kommunalt ansat medarbejder medfører en række ekstra opgaver for den grønne guide, som derved har haft reducerede muligheder for deltagelse i projekter og at være så opsøgende som tidligere år ligesom der ikke har været ressourcer til større udadrettede projekter i regi af grønt IDÉcenter.

4 Side 3 af 11 I efteråret 2015 blev der ansat en studentermedhjælp ca. 2 dage om ugen i centeret og selv om vedkommende primært varetager kommunens opgaver har det været en betydelig hjælp, som håbes fastholdt. Gennem flere år har der været talt om en fornyelse af grønt IDÉcenter, hvilket må forventes også at implicere en forøget tilstedeværelse af medarbejdere fra By- og Miljøforvaltningen i centret. I slutningen af året gennemgik By- og Miljøforvaltningen en større organisationsændring og i den forbindelse er grønt IDÉcenters ophæng i den kommunale forvaltning også blevet ændret, så det nu hører under miljøchef Pia Vendelholt Christensen. Skoleprojektet Den Grønne Karavane Guiden har lagt en betydelig indsats i projektet, der er et samarbejde med grønne guider fra andre kommuner. Karavanekonceptet omfatter især en række værksteder indenfor miljørelaterede emner med vægt på det sansende, fysiske og handlingsorienterede. Karavanen involverer mellemtrinnet og deres lærere på de deltagende skoler. Som udgangspunkt er det de besøgte skolers lærere, der står for undervisningen, mens de grønne guiders arbejde begynder mange måneder tidligere med bl.a. at finde størstedelen af finansieringen af de mange materialer, indkøbet af materialerne, løbende udvikling af værkstederne, organisering etc. Konceptet er meget materialetungt og lagerkrævende, da det i vid udstrækning bygger på, at eleverne selv skal agere dvs. selv undersøge miljøforhold, fremstille ting, der kan gavne miljøet etc. for derved at forstå og huske hvad det drejer sig om. Se evt. mere om konceptet på: I Gladsaxe besøgte Karavanen i 2015 Stengård Skole. I hver af de kommuner, hvor de øvrige medvirkende grønne guider agerer, blev der også besøgt en skole dvs. i Allerød og Furesø. Eksempler på støtte til kommunale arrangementer På Søens dag var den grønne guide medarrangør af Natur-udfordringen, der blev gennemført af aktive fra foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21). Under den grønne dag på Genbrugsstationen har den grønne guide bidraget med involvering af borgerne bl.a. via konkurrence (quiz), information, uddeling af miljøplantefrø etc. Sommerferieaktiviteten Naturens fantastiske verden for 8-11/12 årige blev igen gennemført af den grønne guide med bistand fra en kommunal medarbejder og to frivillige fra LA21. Som før var efterspørgslen til deltagelse i aktiviteterne i uge 27 at der betydelig venteliste kort tid efter åbningen for tilmeldinger. Til Gladsaxedagen m.v. er bidraget med skiltefremstilling og udstillingsdele. Der er også fremstillet materiel til brug ved bl.a. Søens Dag. Andre indsatser Den grønne guide står for udlån af mosterier (æblepressere) og andet materiel for Foreningen Lokal Agenda 21 (LA21) i Gladsaxe. I det forløbne år har der igen været meget stor efterspørgsel efter mosterierne.

5 Side 4 af 11 Grøn guide hjemmesiden opdateres bl.a. med en kalender med anførsel af borgerrettede arrangementer, faktaoplysninger etc., ligesom der via hjemmesiden eller ved anden kontakt til den grønne guide er mulighed for at modtage nyhedsmails. Foredrag og møder med borgere er en central del af den grønne guides virke. Ekskursioner, deltagelse i arrangementer og lignende har der i det forløbne år været en hel del af, og den grønne guide påtager sig også gerne naturvejledning for grupper i det omfang tiden tillader det. Udarbejdelse af mindre udstillinger, artikler etc. er naturligvis også en del af den grønne guides virke, ligesom den grønne guide fungerer som sekretær for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe. Administration og praktiske gøremål Projektstyring, indkøb og regnskab står den grønne guide i vid udstrækning selv for. Det gælder både i forbindelse med projekter og i betydeligt omfang for grønt IDÉcenter, hvor data skal afrapporteres til bl.a. Miljøudvalget. Adskillige funktioner er helt afhængige af meget specifikke lagerforhold f.eks. adgang for rullevogne, transport af tunge og store emner etc. Da lagerområdet benyttes af mange parter er en løbende lagerindsats derfor nødvendig. Guiden står også i vid udstrækning for andre praktiske driftsrelaterede tiltag som i 2015 f.eks. tiltag vedr. udstillinger, reparationer, input til informationer vedr. grønt IDÉcenter f.eks. de nye informationer om centeret ved hovedbibliotekets indgang etc. Frivillig indsats Udover at udføre naturvejledning for interesserede borgere i det omfang tiden tillader, så er den grønne guide bl.a. aktiv i LA21 foreningens biodiversitetsgruppe. Indsatsen for at fremme den biologiske mangfoldighed i kommunen sker bl.a. ved oplysning til borgerne, ved ideer og forslag til kommunens indsats vedr. plejeplaner, naturplaner m.v. samt løbende opdatering med viden på området. Sammen med andre aktive fra LA21 er den grønne guide også aktiv i bekæmpelsen af gyldenris og indberetning af fund af kæmpe bjørneklo, lundgylden etc. Guiden var også i 2015 den drivende kraft vedr. bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken. Også i fritiden bidrager den grønne guide med håndværksmæssig indsats. I 2015 er der især til brug for skoleprojektet Den Grønne karavane fremstillet f.eks. specialkasser og indretning af sådanne til materiel og enkelte specialdele til værksteder under Karavanen. Desuden er fremstillet opbevaringskasser etc.

6 Side 5 af 11 Bestyrelsens arbejde i foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe funger som arbejdsgiver for den grønne guide og virker i bred forstand for at fremme bæredygtighed livskvalitet for mennesker og mangfoldighed i og plads til naturen. Gennem året har aktive fra Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe ved flere lejligheder bidraget med en formidlingsindsats ved offentlige arrangementer f.eks. ved markeder. Der er også bidraget ved samarbejde med andre foreninger og under kommunalt arrangerede offentlige tiltag som Gladsaxedagen, Søens Dag, Grøn Dag, sommerferieaktiviteter for børn m.v. Derudover er bestyrelsesmedlemmerne naturligvis aktive i arbejdsgrupper under LA21, ved møder i LA21 samt ved videnudveksling ved konferencer, besøg på andre borgerrettede miljøsteder etc. Aktive i foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe har i løbet af året givet ideer og forslag videre til kommunen bl.a. via sin repræsentation i Det Grønne råd. Bestyrelsen har i 2015 desuden afgivet høringssvar vedr. spildevandsplan 2015 og forslag til affaldsplan Endvidere har foreningens biodiversitetsgruppe afgivet flere høringssvar se venligst beskrivelsen af gruppen. Bestyrelsen bidrager løbende i forbindelse med kontakter til kommunens forvaltning og politikere i byrådet omkring grøn guide, LA21 og miljøaktiviteter i kommunen i bredeste forstand. I 2015 valgte Philip Nørvig at trække sig fra bestyrelsen for at hellige sig andre opgaver og Maria Dirchsen blev valgt til den ledige plads i det tilbageværende år. Derved har bestyrelsen bestået af følgende efter årsmødet/generalforsamlingen i 2015: Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe: Formand: Kim Christiansen, Marienborg Allé 91 C, 2860 Søborg, Tlf.: Næstformand: Kirsten Ilkjær, Buddinge Hovedgade 101, 2860 Søborg, Tlf.: Kasserer: Jesper B. Larsen (grøn guide i Gladsaxe), grønt IDÉcenter, Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg, Tlf.: Medlem: Jens Juhl H/F Smørmosen, (Bellisvej 122), Klausdalsbrovej 294, 2730 Herlev, Tlf.: (Vinter: Hillerødgade 4, 1.tv, 2200 København N) Medlem: Karen Salonin, Bondehavevej 158, 2880 Bagsværd, Tlf.: Medlem: Maria Dirchsen, Solnavej 7, 1. th., 2860 Søborg, Tlf.: Medlem: Lis Løj, Nordvad 21, 2860 Søborg, Tlf.:

7 Side 6 af 11 Arbejdsprogram for det kommende år Arbejdsplanen for den grønne guide for året 2015 følger stort set skabelonen fra tidligere år. Udover de sædvanlige praktiske og administrative opgaver forventes den grønne guide at deltage i aktiviteterne anført herunder: Besvarelse af borgerhenvendelser Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Besvarelse af henvendelser fra kommune og grønne guider m.fl. Den grønne guides/ LA21s hjemmeside Lokalaviserne. Udlån af materiel, æblepresser m.v. Grønt IDÉcenter + Forum for Klima og Miljø Møder med borgere, inkl. forberedelse Foredrag/oplæg inkl. forberedelse Møder inkl. forberedelse (med LA21-bestyrelsen, netværksmøder, regnskabsmøder, kommunemøder, andre møder) Søens Dag i Gladsaxe Gladsaxedag Årsmøde for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Sommerferieaktiviteter for børn Skoleprojektet Den Grønne Karavane (Indsats over for Daginstitutioner) Biodiversitetsspørgsmål Brugergrupper (Boligselskaber, grundejerforeninger og kolonihaver) Julearrangementer Særlige projekter

8 Side 7 af 11 Beretning for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe for året 2015 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (LA21) afholder typisk omkring 8 møder om året. Alle miljøinteresserede er velkomne til møderne, der oftest indeholder et oplæg med et emne relateret til natur, miljø eller bæredygtighed samt opdatering af hvad der sker på områderne indenfor natur og miljø i det omfang deltagerne selv bidrager med information. For hvert enkelt af disse møder kan referater ses på grøn guide hjemmesiden Grønne forbindelser Åbenhed: LA21 Referater m.v. LA21 består af en række aktive grupper. Disse grupper fungerer selvstændigt inden for rammerne af foreningens virke. Denne beretning indeholder en oversigt over gruppernes virke i Biodiversitetsgruppen Gruppen fortsætter sit arbejde for at sikre den biologiske mangfoldighed af naturen i Gladsaxe - ikke mindst ved en formidlingsindsats. I årets løb har gruppen afgivet høringssvar vedr. VVM for opgradering af Rostadion på Bagsværd Sø, høringssvar vedr. plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser samt høringssvar til kommunens vældigt forbedrede reglementet for Bagsværd Sø. Se evt. nærmere på grøn guide hjemmesiden under Lokal Agenda 21 Biodiversitetsgruppen. Gruppen har været repræsenteret ved kommunens møde om plejeplan for Smør- og Fedtmosen og aktive i gruppen har inviteret af bl.a. nordvand - deltaget i besigtigelse af Kagså området vedr. vurdering af regnvandsprojekt for Kagsåen. I Smørmosen har gruppen med kommunal tilladelse opsat skilte omkring yngletidspunktet for billen Sct. hansorm, som har sit primære (måske eneste) ynglested i Gladsaxe ved en bestemt sti. Skilte var oplysende til publikum og en påmindelse om ikke at slå det aktuelle stykkes græsrabatter under billerne ynglesæson. Skiltningen har givet positive tilbagemeldinger. Ved kommunens arrangement Søens Dag varetog gruppens medlemmer flertallet af poster under familieaktiviteten Natur-udfordringen. Aktive i gruppen har også været drivende kræfter bag et arrangement for Gladsaxe Minisport, der kombinerede motion med viden om naturen. Under Hovedbibliotekets familiearrangement "Jagten på Grevindens Diamanter" i Aldershvileområdet, stod aktive fra gruppen for poster, der bl.a. lærte deltagerne om sider af naturskov og biodiversitet. Repræsentanter for gruppen har deltaget i møde vedr. helhedsplan for Utterslev møde og evt. samarbejde og der er konkakt med mosevennerne vedr. Utterslev Mose og tilgrænsende områder. Biodiversitetsgruppen har flere tilbud til skolerne på kommunens hjemmeside under Fritidslivet ind i skolen. På møder i gruppen drøftes nationale og internationale tendenser inden for området.

9 Side 8 af 11 Gruppen råder over lidt specialudstyr til undersøgelse og formidling af den skjulte natur. Udstyret stilles gerne til rådighed for skoleprojekter m.v. Flere dele af udstyret har været i brug i løbet af året. En af gruppens aktive har ved flere lejligheder åbnet sine have for såvel studerende som flere skoleklasser med henblik på at vise muligheder for at vise hensyn til bl.a. biodiversitet. En flot to-siders artikel om det blev bragt i et landsdækkende ugeblad. Under sommerferieaktiviteter for børn om natur, er to aktive fra gruppen en stor støtte. Den ene støttede i 2015 arrangementet som frivillig gennem to hele uger. Jesper Larsen Lejlighedsvise aktive (ad hoc gruppen) Gruppen har ved en række lejligheder ydet bistand til LA21 arrangementer. Gruppens aktive giver en hånd med på tværs af de øvrige gruppers indsats for at få det praktiske til at fungere. Det er altså ikke nødvendigt med fagkundskab for at være med i gruppen, men dens indsats er særdeles afgørende for, at foreningen kan gennemføre f.eks. større offentlige arrangementer, hvor der er brug for mange hænder. Aktive i gruppen har f.eks. i det forløbne år deltaget med praktisk indsats vedr. LA21 standen under Gladsaxedagen, under offentlige arrangementer som f.eks. markeder og ved julearrangementer. Kommunens arrangement Søens Dag nød godt af frivilliges støtte til den ret mandskabskrævende aktivitet Natur-udfordringen, hvor familiegrupper kunne få udfordret deres viden og kunnen vedr. natur. De aktive støttede bl.a. vedr. poster med kreativt indhold. Også med bibliotekerne er der samarbejde fra denne gruppe, idet aktive fra gruppen bl.a. stod for en stand på en mikro-klimafestival ved Bibliografen i Bagsværd. Flere medlemmer deltog i et jule-fugle-foder arrangement samme dag som juletræet på Gladsaxe rådhusplads blev tændt. Det lader i øvrigt til, at nye aktive i LA21 benytter en indsats i Lejlighedsvise aktive som en mere uforpligtende måde at lære lidt om grupperne inden de også bliver aktive i en af de mere emneorienterede grupper. Flere er velkomne til at prøve LA21 på denne måde. Jesper Larsen Miljø i skolen. Gruppen støtter især op om natur og miljø-undervisningen af skoleelever. Det gælder bl.a., ved at bane vej for grøn guide skoleprojektet Den Grønne Karavane - se dengroennekaravane.dk - og at give praktisk støtte ved udførelsen. Den Grønne Karavane tilbyder "hands-on" oplevelser og erfaringer om miljø og natur til primært klasse. Et skolebesøg strækker sig over 3 dages skoletid og flere af værkstedsaktiviteterne munder ud i en udstilling. I de forløbne år har især én af Den Grønne Karavanes aktiviteter - Miljøjagten - været meget mandskabskrævende. De grønne guider, der står bag Den Grønne Karavane,

10 Side 9 af 11 ændrer nu Miljøjagten og tilføjer et nyt værksted, hvorved vi i gruppen kan støtte under andre af projektets aktiviteter. I 2015 har Den Grønne Karavane været gennemført på en skole i henholdsvis Allerød, Furesø og Gladsaxe kommune. Det er i de kommuner, som de involverede grønne guider har deres daglige virke. I Gladsaxe deltog Stengård Skole og fra byrådet deltog miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen i projektets afsluttende debat. Vi håber, at skolerne også i årene fremover tager mod dette fantastiske tilbud. Karavanens besøg på skolerne benyttes ofte til at opfordre til at gå videre med forløbet Grønt flag Grøn Skole, i regi af Friluftsrådet. Den Grønne Karavane lægger perfekt op til forløbet, så det er endnu en grund til at skoler med fordel kan deltage i Den Grønne Karavane. Nu er skolereformen ikke helt ny, så det er bare at komme i gang. Under kommunens Frivilligbørs indgik LA21 skoleaftaler og der blev delt materialer ud om vores tilbud om naturaktiviteter, kompost/omsætning, højbede, affald m.m. Flere af gruppens aktive er også med i biodiversitetsgruppen, hvorfra der er afgivet tilbud om supplerende undervisning under Fritidslivet ind i skolen på kommunens hjemmeside. Kirsten Ilkjær Havegruppen Gruppen beskæftiger sig primært med nytten og glæden ved brug af havens frugt og grønt og den vilde naturs spiselige planter. Gruppen råder over fire mosterier/æblepressere (hver bestående af en frugtmølle og en frugtpresse) - to gamle og to nye sæt. Mosterierne lånes ud til borgerne - typisk via den grønne guide - og udlånene har i 2015 haft et betydeligt omfang - trods beskeden æblehøst mange steder. I det forløbne år har gruppen stået for offentlige æblepressearrangementer med deltagelse af rigtig mange borgere. På Aldershvile Planteskole var der i to dage mulighed for at publikum kunne møde frem med deres æbler og under kyndig vejledning selv presse dem til den herligste most. Mange fik gode miljøråd og oplysning om LA21 med på vejen. Også i andre sammenhænge deltager gruppen gerne med æblepresning og arrangementer vedr. naturens spiselige planter. Ved forskellige arrangementer har gruppen stået for uddeling af gratis smagsprøver på f.eks. hjemmelavet hyldeblomstdrik, ligesom gruppen har været leveringsdygtig i opskrifter vedr. bl.a. urtesalt. Det er også primært havegruppen, der er aktiv i afholdelsen af julestuen, hvor der fremstilles juledekorationer af havens og naturens materialer, flettes julebukke af langhalm, fremstilles julehjerter med motiver fra naturen etc. Det gentager vi gerne i 2016, hvis langhalm kan skaffes. Karen Salonin Økohave og dyrehold Gruppens arbejde spænder fra informationsvirksomhed om økologi og bæredygtighed, over fremstilling af honning fra egne honningbier til udlån af høns og mobile hønsehuse. Informationsvirksomheden omfatter kurser og foredrag, samt formidling via

11 Side 10 af 11 vores hjemmeside Igen i 2015 blev der afholdt et velbesøgt kursus om dyrkning af økologiske grønsager til husbehov med grønt IDÉcenter i Gladsaxe kommune som arrangør. Kurset blev igen i år afholdt på Bibliografen i Bagsværd. Ud over kurset har vi holdt foredrag om økologisk have i et par grundejerforeninger i Gladsaxe og andre steder, samt mange foredrag i store dele af landet, for såvel foreninger og kommuner. Vi udlåner to sæt hønsefræsere med høns, og der er fortsat meget stor interesse for lån af dem. Der er en lang venteliste, så interessen for høns i haverne er stigende, det ses også ved, at der er stor interesse for at besøge vores hønsegård. Projektet med hønseudlån har i 2015 fundet en ny praktisk måde at klare udlånet på, så der sørges for råd om hønsehold, men undgås for stor fysisk belastning af den, der udlåner. Vi har i 2015 holdt et hønsehyrdekursus i grønt IDÉcenter, for nye hønseejere. Det er muligt at se hvordan honningbierne lever, vi har to ekstra bidragter og iklædt dem kan man være med når vi besøger bierne. Der skal aftales tid for dette, da bierne ikke skal forstyrres mere en nødvendigt, så det er det almindelige tjek man deltager i, det sker ca. hver 10. dag i sommerens løb. Der har i 2015 været stor søgning til besøg i vores økologiske kolonihave Slottet i Smørmosen. Omkring 400 besøgte haven der i blandt mange skolebørn. Under Handelsstandsforeningens arrangement årets løb deltog gruppen sammen med andre fra LA21 og serverede klimavenlig tomatsuppe. Gruppens medlemmer har deltaget i haveudstillinger i ind- og udland samt konferencer om bl.a. biologisk mangfoldighed og Urban Farming. På hjemmesiden informeres om økologisk havebrug, høns, bier og økologiske og klimavenlige opskrifter. Der er fortsat meget stor interesse for hjemmesiden. Slottet i Smørmosen har desuden en Facebookprofil med mange følgere. Jens Juhl Gruppen til bekæmpelse af invasive plantearter Gruppen har i forskellige fora advokeret for at kommunen skærper indsatsen overfor især japansk pileurt, som breder sig flere steder i kommunen. Planten er endnu ikke frøsættende i Danmark, men det kan den frygtes snart at blive og så kan en i forvejen vanskelig situation blive ganske uoverskuelig. Bekæmpelsesmæssigt koncentrerer gruppen sig om det langvarige forsøg med at bekæmpe gyldenris i Radiomarken og ikke mindst de tilstødende områder ved Lyngby Radio. Efter syv sæsoners indsats er effekten efterhånden ganske tydelig, men kan påregnes at skulle fortsættes flere år endnu inden planten er helt under kontrol. Det er med indsatsen ikke tanken at varetage en egentlig bekæmpelsesopgave, der må høre hjemme i kommunalt regi, men at vise, at det ved en ihærdig langsigtet indsats kan lade sig gøre at fjerne planten eller i det mindste at trænge den så meget tilbage, at den ikke er et problem for den lokale flora. Den indsats så gruppen gerne foretaget alle steder i kommunen, hvor gyldenris trænger sig på.

12 Side 11 af 11 Gruppen videregiver fortsat informationer om fund af bl.a. kæmpe bjørneklo hvor der tilfældigvis konstateres genvækst eller nye bestande i forhold til registrerede oplysninger. Vedr. Høje Gladsaxe Parken har gruppen tidligere henledt forvaltningens opmærksomhed på muligheden for at bekæmpe planten lundgylden, som både her og andre steder har vist sig meget invasiv. Til vores glæde har kommunen fået engageret et dygtigt firma til at bekæmpe planterne i selve parken. Forhåbentlig vil den også blive bekæmpet på de tilstødende ikke-kommunale arealer. Jesper Larsen LA21 International Gruppen har i det forgangne år primært fungeret som inspirationskilde overfor øvrige grupper og på fællesmøderne i LA21. Især Kim Christiansen deltager via sit professionelle virke i en række internationale fora med miljø på dagsordenen. Dette muliggør, at der har kunnet præsenteres en række idéer til brug for det lokale virke i foreningen og en løbende opdatering af, hvad der rører sig på miljøområdet i den store verden. Kim Christiansen

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 11 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 11 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2012-31. december 2012 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Side 1 af 6 13. maj 2016. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 12. maj 2016

Side 1 af 6 13. maj 2016. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 12. maj 2016 Side 1 af 6 13. maj 2016 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 12. maj 2016 Årsmødet

Læs mere

Side 1 af 5 9. maj 2015. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 7. maj 2015

Side 1 af 5 9. maj 2015. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 7. maj 2015 Side 1 af 5 9. maj 2015 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 7. maj 2015 Årsmødet

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 9 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2010-31. december 2010 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 11 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Side 1 af 5 3. august 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag 2. august 2010

Side 1 af 5 3. august 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag 2. august 2010 Side 1 af 5 3. august 2010 Karen Salonin Bondehavevej 158 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag 2. august 2010 Til stede: Birgit, Robert, Karen, Kirsten, Malene, Kim,

Læs mere

Side 1 af 6 25. januar 2010

Side 1 af 6 25. januar 2010 Side 1 af 6 25. januar 2010 Maria Bukhave Gladsaxe Kommune, Miljøkontoret Rosenkæret 39 2860 Søborg Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag den 12. januar 2010 Til stede: Til stede:

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 9 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2009-31. december 2009 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Side 1 af 5 21. marts 2014

Side 1 af 5 21. marts 2014 Side 1 af 5 21. marts 2014 Malene Nielsen Rugtoften 13 B 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 18. marts 2014 Til stede: Malene, Robert, Jens, Kirsten, Philip,

Læs mere

Side 1 af 5 6. august 2011

Side 1 af 5 6. august 2011 Side 1 af 5 6. august 2011 Eva Larsen Bagsværdvej 225, 1.th. 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 4. august 2011 Til stede: Robert, Philip, Dorte, Lis, Karen, Jens,

Læs mere

Side 1 af 6 1. juni 2011. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011

Side 1 af 6 1. juni 2011. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011 Side 1 af 6 1. juni 2011 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011 Årsmødet blev

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 11 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Side 1 af maj Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 13. maj 2014

Side 1 af maj Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 13. maj 2014 Side 1 af 6 14. maj 2014 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 13. maj 2014 Årsmødet

Læs mere

Side 1 af maj Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe onsdag 15. maj 2013

Side 1 af maj Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe onsdag 15. maj 2013 Side 1 af 6 23. maj 2013 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe onsdag 15. maj 2013 Årsmødet

Læs mere

Side 1 af september Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 7. september 2010

Side 1 af september Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 7. september 2010 Side 1 af 5 22. september 2010 Malene Nielsen Rugtoften 13 B 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 7. september 2010 Til stede: Jane, Robert, Philip, Karen, Fina, Kim,

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Høringssvar fra LA21-biodiversitetsgruppen vedr. udkast til plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser

Høringssvar fra LA21-biodiversitetsgruppen vedr. udkast til plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser Side 1 af 5 31. august 2015 Gladsaxe Kommune Vej- og Parkafdelingen vejpark@gladsaxe.dk Høringssvar fra LA21-biodiversitetsgruppen vedr. udkast til plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser

Læs mere

Side 1 af 6 1. november 2010

Side 1 af 6 1. november 2010 Side 1 af 6 1. november 2010 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe onsdag 13. oktober 2010 Til stede: Torben, Sonja,

Læs mere

Grøn Guide i Gentofte

Grøn Guide i Gentofte Grøn Guide i Gentofte Årsrapport 2001 Lene Midtgaard, Grøn Guide Ulrik Reeh, Formand 2 ÅRSRAPPORT 2001 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Projekter: 1. Gentofte Børnevenner side 3 2. GG-koncept Den

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grønne guide i Furesø Kommune har lavet i 2011, beskrevet. Rapporten og tidsopgørelsen er lavet den 1. december og derfor er

Læs mere

Det Grønne Råd. GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT. fra. Tirsdag den 24.06.2014, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1

Det Grønne Råd. GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT. fra. Tirsdag den 24.06.2014, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1 GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT fra Det Grønne Råd Tirsdag den 24.06.2014, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1 Medlemmer Tom Vang Knudsen - MB Ole Skrald Rasmussen MB -

Læs mere

Side 1 af 6 24. september 2009

Side 1 af 6 24. september 2009 Side 1 af 6 24. september 2009 Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe Gladsaxe Kommune, Miljøkontoret Rosenkæret 39 2860 Søborg Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe onsdag den 21. september 2009 Til

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Side 1 af 6 23. februar 2009. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag den 26. januar 2009

Side 1 af 6 23. februar 2009. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag den 26. januar 2009 Side 1 af 6 23. februar 2009 Kirsten Ilkjær Buddinge Hovedgade 101 2860 Søborg Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag den 26. januar 2009 Mødet blev afholdt i grønt IDÉcenter. Til stede:

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2011 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Bag den Grønne Guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen, som blev stiftet i 2000, består af enkeltpersoner

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Side 1 af 6 18. marts 2011

Side 1 af 6 18. marts 2011 Side 1 af 6 18. marts 2011 Kim Christiansen Marienborg Allé 91 C 2860 Søborg Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 17. marts 2011 Til stede: Robert, Philip, Sonja, Dorte, Malene, Karen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Side 1 af 6 18. maj 2008. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 5. maj 2009

Side 1 af 6 18. maj 2008. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 5. maj 2009 Side 1 af 6 18. maj 2008 Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 5. maj 2009 22 personer deltog i mødet, der indledtes med et foredrag om klimakommuner af Jens

Læs mere

Side 1 af 5 30. maj 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag den 27. maj 2010

Side 1 af 5 30. maj 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag den 27. maj 2010 Side 1 af 5 30. maj 2010 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag den 27. maj 2010 Til stede: Robert, Philip, Malene,

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2010

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2010 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2010 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Foreningen Grøn Guide Gentofte blev stiftet i 2000. Den består af enkeltpersoner og repræsentanter fra foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Dagligdagen på skolen i skoleåret 2014/15 har overordnet set været præget af to afgørende ændringer. Det er implementering

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING HØJER LOKALRÅD

BESTYRELSENS BERETNING HØJER LOKALRÅD BESTYRELSENS BERETNING HØJER LOKALRÅD den 05. november 2014. Endnu et år er gået og som jeg indledte beretningen med sidste år, så er Højer Lokalråd efterhånden blevet en helt naturlig ting, hvor det kan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

ROSKILDE LEJRE LOKALAFDELING PROGRAM

ROSKILDE LEJRE LOKALAFDELING PROGRAM ROSKILDE LEJRE LOKALAFDELING PROGRAM 2014/2015 Høreforeningen Roskilde Lokalafdeling varetager hørehæmmedes interesser overfor lokale myndigheder i Roskilde & Lejre kommune. Lokalafdelingernes formål er

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 1 Februar 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Afholdes tirsdag den 29. april i sognegården kl. 19.00 Forslag kan stilles skriftligt til foreningens formand

Læs mere

Formandens beretning 2014-2015

Formandens beretning 2014-2015 Formandens beretning 2014-2015 Forretningsudvalget (FU) Forretningsudvalget har i denne periode været konstitueret således: John Månson DDS - sekretær Gregers Holse FDF - kasserer Claus Johnsen DUI beregning

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2016 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2015... 5 Miljøkontoret på det nye Allerød Bibliotek/SKOVEN 4... 5 Projekter... 6 Konklusion...

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grøn guide i Furesø Kommune har lavet i 2012, beskrevet. Tidsforbruget på de enkelte aktiviteter er opgjort pr. 26. november

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes?

Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes? Idékatalog: Alle etniske minoritetsbørn i Esbjerg får en god skolestart - hvordan skaber vi den succes? Ideer og anbefalinger fra dialog om integration og det gode børneliv på Open Space-seminaret lørdag

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Medlemsblad nr. 19 AUGUST 2010

Medlemsblad nr. 19 AUGUST 2010 DHD Kom og hør alletiders foredrag med Jan Have Læs mere side 9 N Y H E D Café for voksne med ADHD Læs mere side 11 Bedsteforældreaften Læs mere side 13 Medlemsblad nr. 19 AUGUST 2010 n o r d s jæ l l

Læs mere

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 BALLERUP KOMMUNE Dato: 27. juli 2015 Tlf. dir.: 44 77 33 08 Sagsid: 29.09.00-P20-2-15 Notat Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra:

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Måneds-nyt december 2014

Måneds-nyt december 2014 Måneds-nyt december 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Julestemningen bredte sig og smukt var resultatet, da vi fredag d. 28/11 kunne

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

REFERAT. for. Det Grønne Råd

REFERAT. for. Det Grønne Råd GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT for Det Grønne Råd Torsdag den 28.08.2014, kl. 16.30 startede Rådet på ekskursion i Høje Gladsaxe Parken og hørte om VandPlus projektet v/bo Brøndum fra

Læs mere

Og det må man sige at vi holder i hævd her på SFO Elverhøj. Den helt store udfordring hver dag, har været den store nissejagt.

Og det må man sige at vi holder i hævd her på SFO Elverhøj. Den helt store udfordring hver dag, har været den store nissejagt. Et tak skal der lyde for det store fremmøde ved vores julefest, som igen i år blev en stor succes. Der blev snakket henover æbleskiver og saftevand. Der blev lavet flotte dækkeservietter i stoftryk samt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste.

Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste. Mål: At udvikle Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCO s verdensarvsliste. Samarbejde mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune, Udvikling Fyn, Nyborg Handelsstandsforening, kirke, bibliotek m.fl.

Læs mere

Side 1 af 4 1. juni 2012

Side 1 af 4 1. juni 2012 Side 1 af 4 1. juni 2012 Jesper Larsen Søborg Hovedgade 120, 1.tv. 2860 Søborg Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Torsdag 24. maj 2012 Til stede: Robert, Emil, Kim, Malene, Philip, Karen,

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 Indholdsfortegnelse En sund skole. side 3 Sund krop... side 5 Sund kost... side 7 Daglig motion side 7 Sund medarbejder.. side 9 Økonomi side 10 2 EN SUND SKOLE Hvorfor et

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere