Vejledning med vigtige produktoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning med vigtige produktoplysninger"

Transkript

1 Vejledning med vigtige produktoplysninger

2 Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale og den begrænsede garanti på et år på iphone. Du kan finde oplysninger om genbrug, bortskaffelse og andre oplysninger om miljø i iphone Brugerhåndbog på: ± Læs alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner nedenfor, før du bruger iphone, for at undgå personskader og skader på udstyret. Du kan finde detaljerede oplysninger om brug i iphone Brugerhåndbog på iphone ved at besøge help.apple.com/iphone eller bruge bogmærket iphone Brugerhåndbog i Safari. Du kan hente versioner af iphone Brugerhåndbog og den nyeste version af Vejledning med vigtige produktoplysninger på: Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød, personskader og andre skader. Håndtere iphone Du må ikke tabe, adskille, åbne, knuse, bøje, misdanne, punktere, makulere, male, destruere, indsætte fremmedlegemer i eller anbringe iphone i mikrobølgeovn. Undgå vand og våde omgivelser Brug ikke iphone i regnvejr eller i nærheden af vaske og andre våde områder. Vær forsigtig med ikke at spilde nogen fødevarer eller væsker på iphone. Hvis iphone bliver våd, skal du afmontere alle kabler og slukke for iphone (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub derefter mærket på skærmen) før rengøring. Lad den tørre helt, før du tænder for den igen. Forsøg ikke at tørre iphone med en ekstern varmekilde, f.eks. en mikrobølgeovn eller en hårtørrer. Der kan ikke udføres service på en iphone, der er beskadiget, fordi den har været udsat for væsker. Reparere eller ændre iphone Forsøg aldrig selv at reparere eller ændre iphone. Adskillelse af iphone, inklusive fjernelse af eksterne skruer, kan forårsage skader, der ikke dækkes af garantien. iphone indeholder ingen dele, som brugeren kan udføre service på, undtagen SIM-kortet og SIM-bakken. Service må kun udføres af en tekniker autoriseret af Apple til arbejde med trådløse produkter. Hvis iphone har været nedsænket i vand, punkteret eller udsat for et alvorligt fald, bør du ikke bruge den, men bringe den til en tekniker autoriseret af Apple til arbejde med trådløse produkter. Du kan få oplysninger om service ved at vælge iphone-hjælp på Hjælpemenuen i itunes eller ved at gå til Udskiftning af batteri Det genopladelige batteri i iphone må kun udskiftes af Apple eller en tekniker autoriseret af Apple til arbejde med trådløse produkter. Du kan få flere oplysninger om udskiftning af batterier på adressen: 2

3 Oplade iphone Når du oplader iphone, må du kun bruge Apple Dock Connector til USB-kabel med en Apple USB-strømforsyning eller en USBport med stor kapacitet på en anden enhed, der overholder USB 2.0- eller 1.1-standarderne, et andet Apple-produkt eller -tilbehør udviklet til iphone eller et tredjepartstilbehør certificeret til at bruge Apples logo Works with iphone. Læs alle sikkerhedsinstruktioner til alle produkter og alle tilbehør, før du bruger iphone. Apple er ikke ansvarlig for driften af tredjepartstilbehør, eller om disse opfylder sikkerheds- og godkendelsesstandarder. Når du bruger Apple USB-strømforsyningen til at oplade iphone, skal du sikre dig, at strømforsyningen er helt samlet, før du slutter den til en stikkontakt. Sæt derefter Apple USB-strømforsyningen godt ind i stikkontakten. Du må ikke tilslutte eller afmontere Apple USB-strømforsyningen, når du har våde hænder. Apple USB-strømforsyning kan blive varm under normal brug. Sørg altid for passende ventilation omkring Apple USB-strømforsyningen, og vær forsigtig, når du håndterer den. Afmonter Apple USB-strømforsyningen, hvis et af følgende forhold indtræder: ÂÂ Hvis netledningen eller stikket er blevet flosset eller beskadiget. ÂÂ Hvis strømforsyningen udsættes for regn, væsker eller overdreven fugt. ÂÂ Hvis strømforsyningens kabinet er beskadiget. ÂÂ Hvis du mener, at strømforsyningen skal til service eller reparation. ÂÂ Hvis du vil rengøre strømforsyningen. Undgå høreskader Der kan opstå permanent høretab, hvis modtageren, øretelefoner, høretelefoner, højttalertelefonen eller ørestykkerne bruges ved høj lydstyrke. Indstil lydstyrken til et fornuftigt niveau. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt normal, kan du få høreskader. Hvis du får ringen for ørerne eller ikke hører tale tydeligt, skal du holde op med at lytte til musik og få undersøgt hørelsen. Jo højere lydstyrken er, jo hurtigere beskadiges hørelsen. Eksperter anbefaler følgende for at undgå høreskader: ÂÂ Begræns den tid, du bruger modtageren, øretelefonerne, hovedtelefonerne, højttalertelefonen eller ørestykkerne ved høj lydstyrke. ÂÂ Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj fra omgivelserne. ÂÂ Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig. I brugerhåndbogen til iphone findes oplysninger om, hvordan du indstiller en maks. lydstyrke til iphone. Nødopkald Du bør ikke være afhængig af trådløse enheder til vigtig kommunikation, f.eks. i medicinske nødstilfælde. Du kan måske ikke bruge iphone til nødopkald alle steder. Numre og tjenester til nødopkald kan variere fra land til land, og nogle gange er det ikke muligt at foretage nødopkald, fordi der ikke er nogen netværksdækning eller pga. forstyrrelser. Nogle mobilnetværk accepterer måske ikke et nødopkald fra iphone, hvis den ikke har et SIM-kort, hvis SIM-kortet er låst med PIN-kode, eller hvis du ikke har aktiveret iphone. Sikker kørsel og cykling Brug af iphone alene eller sammen med hovedtelefoner (selv hvis du kun bruger dem i et øre), mens du fører et 3

4 køretøj eller kører på cykel, anbefales ikke og er ulovligt i nogle lande. Kontroller og overhold love og regulativer angående brug af mobile enheder som iphone i det land, du kører eller cykler i. Vær forsigtig og opmærksom, når du kører bil eller cykel. Hvis du beslutter at bruge iphone, mens du kører, skal du huske følgende retningslinjer: 1 Â Â Hav din fulde opmærksomhed på kørslen og på vejen. Det kan være distraherende at bruge en mobil enhed, mens du kører bil eller cykler. Hvis du bliver afbrudt eller distraheret af at føre et køretøj, køre en cykel eller udføre en aktivitet, der kræver din fulde opmærksomhed, bør du trække ind til siden og parkere, før du besvarer et opkald, hvis omstændighederne kræver det. ÂÂ Lær iphone og dens funktioner at kende, f.eks. favoritter, seneste og medhør. Når du kender disse funktioner, kan du foretage opkald uden at fjerne din opmærksomhed fra kørebanen. Der er flere oplysninger i brugerhåndbogen til iphone. Â Â Brug en håndfri enhed. Føj ekstra praktisk sikkerhed til iphone med et af de mange tilgængelige håndfri tilbehør. Â Â Anbring iphone inden for rækkevidde. Hold hele tiden øje med vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare det for dig. Â Â Forsøg at planlægge dine opkald, så de sker, når bilen ikke er i fart. Vurder trafikken, før du ringer op, eller ring op når du ikke bevæger dig, eller før du fletter ind i trafikken. Â Â Fortæl den person, du taler med, at du kører. Afbryd om nødvendigt opkald i tæt trafik eller under farlige vejrforhold. Det kan være farligt at køre i regn, slud, is, tåge og tæt trafik. ÂÂ Send ikke sms'er eller e-post, tag ikke noter, slå ikke telefonnumre op og udfør ikke nogen aktiviteter, der kræver din opmærksomhed, mens du kører. Hvis du skriver eller læser tekst og e-post, udarbejder en huskeliste eller blader gennem din adressebog, fokuserer du ikke på dit vigtigste ansvar, som er sikker kørsel. ÂÂ Deltag ikke i stressende eller følelsesladede samtaler, som kan distrahere dig. Fortæl den person, du taler med, at du kører, og afbryd samtaler, der kan aflede din opmærksomhed fra kørslen. Sikker navigation Hvis der på iphone er programmer, som viser kort, vejvisning og lokalitetsbaseret hjælp til navigation, bør programmerne kun benyttes som en hjælp til navigation. De bør ikke benyttes til at fastslå præcise stedsangivelser, nærhed, afstand eller retninger. Kort, kørselsvejledninger og lokalitetsbaserede programmer fra Apple bruger data og tjenester fra tredjeparter. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, kørselsvejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er 1 Tilpasset fra CTIA-The Wireless Association Safe Driving Tips. 4

5 tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iphone med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Brug ikke lokalitetsbaserede programmer, mens du udfører opgaver, der kræver din fulde opmærksomhed. Du finder vigtige oplysninger om sikker kørsel i afsnittet Sikker kørsel og cykling. Overhold altid skiltningen og lovene i det område, hvor du bruger iphone. Slagtilfælde, besvimelsesanfald og overanstrengte øjne En lille procentdel af befolkningen kan have tendens til besvimelsesanfald eller slagtilfælde (selvom de aldrig har oplevet det før), når de bliver udsat for blinkende lamper eller lysmønstre, som f.eks. ved spil eller video. Hvis du eller nogen i din nærmeste familie har oplevet slagtilfælde eller besvimelsesanfald, bør du kontakte en læge, før du spiller spil (hvis det understøttes) eller ser video på iphone. Hold op med at bruge iphone, og kontakt en læge, hvis du oplever hovedpine, besvimelsesanfald, slagtilfælde, rystelser, sammentrækninger i øjne eller muskler, bevidstløshed, ufrivillige bevægelser eller manglende stedsans. For at formindske risikoen for hovedpine, besvimelsesanfald, slagtilfælde og overanstrengte øjne skal du undgå længere tids brug, holde iphone et stykke fra øjnene, bruge iphone i et veloplyst rum og holde pause regelmæssigt. Glasdele Den ydre del af skærmen på iphone er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber iphone på en hård overflade eller udsætter den for et hårdt slag. Hvis glasset splintres eller revner, skal du ikke røre ved eller forsøge at fjerne det splintrede glas. Hold op med at bruge iphone, indtil glasset er udskiftet af en tekniker autoriseret af Apple til arbejde med trådløst udstyr. Revner i glas, der skyldes forkert brug eller misbrug, er ikke dækket af garantien. Risiko for kvælning iphone indeholder smådele, som kan være farlige for små børn. Opbevar iphone og dens tilbehør uden for små børns rækkevidde. Gentagne bevægelser Når du udfører aktiviteter, der gentages, f.eks. skriver eller spiller spil på iphone, kan du lejlighedsvis opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af din krop. Hold regelmæssigt pauser. Hvis du bliver ved med at føle ubehag under eller efter brug, skal du holde op og gå til læge. Eksplosionsfare Sluk for iphone (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen), når du er i områder med eksplosionsfare. Oplad ikke iphone, og adlyd alle skilte og instruktioner. Gnister i sådanne områder kan forårsage eksplosion eller brand, der kan føre til alvorlige skader eller dødsfald. Områder med eksplosionsfare er ofte, men ikke altid, tydeligt afmærket. Områder med eksplosionsfare kan omfatte: Områder til påfyldning af brændstof (f.eks. benzintanke), under dækket på skibe, transport- og opbevaringsenheder til brændstof og kemikalier, køretøjer, der bruger flydende petroleumsgas (f.eks. propangas eller butangas), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler (f.eks. støv eller metalstøv) og andre områder, hvor man normalt bliver bedt om slukke for bilmotoren. Køretøjer udstyret med airbags En airbag udløses ved stor kraft. Opbevar ikke iphone eller noget af dens tilbehør i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag vil udløses. 5

6 Risiko for RF-stråling iphone indeholder radiosendere og -modtagere. Når iphone er tændt kan den sende og modtage radiosignaler via antennen. iphone-antennen findes på bagsiden af iphone nær dockstikket. Wi-Fi- og Bluetooth -antennen findes nær den øverste kant på bagsiden af iphone. iphone er designet og fremstillet, så den overholder grænseværdierne for RF-stråling fra Federal Communications Commission (FCC) i USA, Industry Canada (IC) i Canada og lovgivende myndigheder i Japan, EU og andre lande. Ved måling af RF-stråling benyttes måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). FCC har fastsat en SAR-grænseværdi for iphone på 1,6 W pr g (W/kg), Industry Canada på 1,6 W/kg og Rådet for den Europæiske Union på 2,0 W/kg. Ved test af SAR bruges de standardpositioner til anvendelse (dvs. brug ved øret og båret på kroppen), der er anført af disse institutioner, og iphone sender med den højeste certificerede effekt i alle afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR bestemmes ved den højeste certificerede effekt i hvert frekvensbånd, kan det faktiske SAR-niveau fra iphone under brug sagtens være mindre end den maksimale værdi, fordi iphone justerer mobilsendestyrken baseret delvist på afstanden til det trådløse netværk. Generelt gælder det, at jo tættere du er på en mobil base, jo lavere er mobilsendestyrken. iphone er blevet testet 2 og opfylder de krav til mobil-, Wi-Fi- og Bluetoothdrift, der er fastsat af FCC, IC og Rådet for den Europæiske Union. Ved test af iphone brugt ved øret og båret på kroppen var iphone anbragt 15 mm fra kroppen, og iphones maks. SAR-værdi for hvert frekvensbånd er anført nedenfor: Frekvensbånd Krop Øre FCC & IC 1g SAR-grænse (W/kg) GSM 850 1,030 0,521 1,6 GSM ,522 1,290 1,6 UMTS II ,402 1,388 1,6 UMTS V 850 0,733 0,516 1,6 Wi-Fi 0,088 0,779 1,6 2 Enheden er blevet testet af Compliance Certification Services, Fremont i Californien i henhold til målestandarder og procedurer anført i FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) og IEEE P1528.1, April og Canada RSS 102. iphone opfylder anbefalingerne fra Rådet for den Europæiske Union om begrænsning af befolkningens eksponering af elektromagnetiske felter [1999/519/EC]. 6

7 Frekvensbånd Krop Øre EU 10g SAR-grænse (W/kg) GSM 900 0,559 0,235 2,0 GSM ,369 0,780 2,0 UMTS I ,231 0,878 2,0 Wi-Fi 0,051 0,371 2,0 Ved brug af iphone båret på kroppen kan iphones SAR-målinger overskride FCC-retningslinjerne, hvis den er anbragt mindre end 15 mm fra kroppen (f.eks. når du har iphone i lommen). For at opnå optimal ydeevne for den mobile enhed og for at være sikker på, at RF-strålingen ikke overskrider retningslinjerne fra FCC og EU, skal du altid følge disse instruktioner og forbehold: Når du bruger den indbyggede modtager i iphone til telefonopkald, skal du holde iphone, så dockstikket peger nedad mod skulderen for at øge afstanden til antennen. Når du bruger iphone i nærheden af din krop til opkald eller trådløs dataoverførsel via et mobilnetværk, skal du holde iphone mindst 15 mm fra kroppen og kun bruge etuier, bælteclips eller holdere, der ikke indeholder metaldele, og som sikrer en afstand på mindst 15 mm mellem iphone og din krop. Hvis du er bekymret for risikoen for RF-stråling, kan du nedsætte risikoen ved at begrænse den tid, du bruger iphone, da tiden har afgørende betydning for, hvor stor stråling en person modtager, og hvis du holder iphone længere væk fra kroppen, reduceres strålingen også kraftigt. Flere oplysninger Der findes flere oplysninger fra FCC om RF-stråling på: FCC og den amerikanske FDA (Food and Drug Administration) har også et websted på RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/ CellPhones/default.htm, hvor man kan rette henvendelse med spørgsmål om sikkerheden ved modbiltelefoner. Besøg webstedet jævnligt for at se efter opdateringer. Der findes oplysninger om den videnskabelige forskning i forbindelse med RF-stråling i EMF Research Database, som vedligeholdes af Verdensundhedsorganisationen (WHO) på: Radioforstyrrelser RF-stråler fra elektronisk udstyr kan forstyrre driften af andet elektronisk udstyr og få det til at fungere forkert. Selvom iphone er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med reglerne for RFstråling i lande som USA, Canada, EU og Japan, kan de trådløse sendere og elektriske kredse i iphone forårsage forstyrrelser i andet elektronisk udstyr. Derfor bør man tage følgende forholdsregler: Fly Brug af iphone kan være forbudt på flyrejser. I brugerhåndbogen til iphone findes der flere oplysninger om, hvordan du bruger flyfunktion til at slå de trådløse sendere i iphone fra. 7

8 Køretøjer RF-stråler fra iphone kan have indflydelse på elektroniske systemer i motorkøretøjer. Du kan få oplysninger om disse systemer i din bil ved at kontakte producenten eller forhandleren. Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker for at undgå evt. forstyrrelse af pacemakere. Personer med pacemakere: ÂÂ Bør altid holde iphone mere end 15 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt ÂÂ Bør ikke bære iphone i en brystlomme ÂÂ Bør bruge øret modsat pacemakeren for at formindske risikoen for forstyrrelse Hvis du har grund til at formode, at der forekommer forstyrrelse, skal du straks slukke iphone. Høreapparat iphone kan evt. forstyrre høreapparater. Hvis den gør det, skal du kontakte producenten af høreapparatet eller din læge for at få en anden type høreapparat eller anden form for hjælp. Andre medicinske enheder Hvis du bruger en anden medicinsk enhed, skal du spørge producenten eller din læge, om den er skærmet tilstrækkeligt mod RF-stråler fra iphone. Sundhedssystemet Hospitaler og sundhedsklinikker kan bruge udstyr, der er meget følsomt over for eksterne RF-stråler. Sluk for iphone, når du bliver bedt om det af personalet eller via skiltning. Sprængningsområder og -faciliteter For at undgå forstyrrelser i sprængningsområder skal du slukke iphone, når du er i et sprængningsområde eller i områder, hvor det er forbudt at bruge tovejs-radioer. Adlyd alle skilte og instruktioner. Vigtige oplysninger om håndtering BEMÆRK: Hvis du ikke følger disse instruktioner til håndtering, kan iphone eller andet udstyr blive beskadiget. Bære og håndtere iphone iphone indeholder følsomme komponenter. Du må ikke bøje, tabe eller knuse iphone. Hvis bagsiden af iphone har en blank overflade, skal du behandle den forsigtigt for at bevare dens udseende. Hvis du er bange for at ridse iphone, kan du bruge et af de mange etuier, der sælges separat. Bruge stik og porte Tving aldrig et stik ind i en port. Se efter evt. forhindringer i porten. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten. Opbevare iphone inden for acceptable temperaturer Brug iphone på et sted, hvor temperaturen er mellem 0º og 35º C. Lave eller høje temperaturer kan midlertidigt forkorte batteriets levetid eller forårsage, at iphone holder op med at virke korrekt. Undgå ekstreme udsving i temperatur eller 8

9 luftfugtighed, når du bruger iphone, da der kan dannes kondens på eller indeni iphone. Opbevar iphone på et sted, hvor temperaturen er mellem -20º og 45º C. Efterlad ikke iphone i bilen, fordi temperaturen i parkerede biler kan blive lavere eller højere. Når du bruger iphone eller oplader dens batteri, er det normalt, at iphone bliver varm. Det ydre af iphone virker som en afkølende overflade, der overfører varme fra det indre af enheden til den køligere luft udenfor. Holde det ydre af iphone ren Du rengør iphone ved at afmontere alle kabler og slukke for den (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub derefter mærket på skærmen). Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller slibemidler til at rengøre iphone. Certifikater og godkendelser Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the EMC and wireless compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices. FCC Compliance Statement This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: ÂÂ Reorient or relocate the receiving antenna. ÂÂ Increase the separation between the equipment and receiver. ÂÂ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. ÂÂ Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 9

10 Canadian Compliance Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada. European Union Regulatory Conformance The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 300 GHz). This equipment meets the following conformance standards: EN , EN , EN , EN , EN EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че този клетъчен, Wi-Fi, Bluetooth предавател е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. Česky Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento cellular, Wi-Fi, & Bluetooth g je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Dansk Apple Inc. erklærer herved, at dette mobil-, Wi-Fi- & Bluetooth-udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät cellular, Wi-Fi, & Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/ EG befindet. Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc. seadme cellular, Wi-Fi, & Bluetooth vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. English Hereby, Apple Inc. declares that this cellular, Wi-Fi, & Bluetooth is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Español Por medio de la presente Apple Inc. declara que el cellular, Wi-Fi, & Bluetooth cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνική ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Apple Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ cellular, Wi-Fi, & Bluetooth ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Français Par la présente Apple Inc. déclare que l appareil cellular, Wi-Fi, & Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Islenska Hér með lýsir Apple Inc. yfir því að cellular, Wi-Fi, & Bluetooth er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo cellular, Wi-Fi, & Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 10

11 Latviski Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi, & Bluetooth atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių Šiuo Apple Inc. deklaruoja, kad šis cellular, Wi-Fi, & Bluetooth atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a cellular, Wi-Fi, & Bluetooth megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan cellular, Wi-Fi, & Bluetooth jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel cellular, Wi-Fi, & Bluetooth in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Norsk Norsk Apple Inc. erklærer herved at utstyret mobiltelefon, Wi-Fi og Bluetooth er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Polski Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że cellular, Wi-Fi, & Bluetooth jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Português Apple Inc. declara que este cellular, Wi-Fi, & Bluetooth está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Româna Prin prezenta Apple Inc. declară că acest aparat cellular, Wi-Fi, & Bluetooth este in conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta cellular, Wi-Fi, & Bluetooth v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Slovensky Apple Inc. týmto vyhlasuje, že cellular, Wi-Fi, & Bluetooth spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Suomi Apple Inc. vakuuttaa täten että cellular, Wi-Fi, & Bluetooth tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Svenska Härmed intygar Apple Inc. att denna cellular, Wi-Fi, & Bluetooth står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Du kan finde en kopi af Declaration of Conformity på: iphone kan bruges i følgende lande: 11

12 European Community Restrictions Français Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour connaître les limites d utilisation des canaux 1 à 9. Italiano Approvato esclusivamente per l uso in locali chiusi. L utilizzo all esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un autorizzazione generale. Ελλάδα Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο Japan Compliance Statement VCCI Class B Statement Godkendelsesmærker Singapore Sydafrika TA-2008/712 APPROVED Forenede Arabiske Emirater TRA ID: /08 TA: /08 Rusland Betingelser for brug af iphone VIGTIGT: VED AT BRUGE iphone ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED AT VÆRE UNDERLAGT DE FØLGENDE BETINGELSER FRA APPLE OG TREDJEPARTER: A. LICENSAFTALE FOR iphone-software B. KOMMUNIKATION FRA APPLE C. GOOGLE MAPS-BETINGELSER D. YOUTUBE-BETINGELSER 12

13 APPLE INC. LICENSAFTALE FOR iphone-software Licens til en bruger DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE (I DET FØLGENDE KALDET LICENS ) BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR IBRUGTAGNING AF iphone ELLER OVERFØRSEL AF DEN SOFTWAREOPDATERING, DER FØLGER MED DENNE LICENSAFTALE. VED AT BRUGE iphone ELLER HENTE DENNE SOFTWAREOPDATERING ERKLÆRER LICENSTAGER SIG INDFORSTÅET MED AT VÆRE UNDERLAGT BETINGELSERNE I DENNE LICENS, MEDMINDRE LICENSTAGER RETURNERER iphone I OVERENSSTEMMELSE MED APPLES RETURPOLITIK. HVIS LICENSTAGER IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF NEDENSTÅENDE LICENS, SKAL LICENSTAGER UNDLADE AT BRUGE iphone ELLER AT HENTE DENNE SOFTWAREOPDATERING. HVIS LICENSTAGER IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF NÆRVÆRENDE LICENS, KAN LICENSTAGER RETURNERE iphone TIL KØBSSTEDET INDEN FOR RETURPERIODEN OG FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET I OVERENSSTEMMELSE MED APPLES RETURPOLITIK, SOM FINDES PÅ 1. Generelt. Apple Inc. ( Apple ) giver hermed licenstager licens til at bruge software (inklusive Boot ROM-kode og anden integreret software), dokumentation, grænseflader, indhold, skrifter og evt. data, som følger med iphone ( original iphone-software ), og som er opdateret eller erstattet af funktionsforbedringer, softwareopdateringer eller software til systemgendannelse fra Apple ( iphone-softwareopdateringer ), uanset om de forefindes som ROM (Read Only Memory) eller på andet medie (den originale iphone-software og iphone-softwareopdateringer kaldes under et iphone-software ) i henhold til betingelserne i denne licensaftale. Apple og dets licensgivere bevarer ejendomsretten til selve iphone-softwaren og forbeholder sig alle de rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til licenstager. Apple vil til licenstager gratis levere alle iphone OS-softwareopdateringer, som det frigiver fra tid til anden, indtil og inklusive den næste store iphone OS-softwarefrigivelse efter den version af iphone OS-software, som oprindeligt blev leveret fra Apple på licenstagers iphone. Hvis licenstagers iphone oprindeligt blev leveret med f.eks. iphone 2.x-software, vil Apple levere alle iphone OS-softwareopdateringer, som evt. frigives indtil og inklusive frigivelsen af iphone 3.x-software. Disse opdateringer og frigivelser inkluderer ikke nødvendigvis alle de nye softwarefunktioner, som Apple frigiver til nyere iphone-modeller. 2. Tilladt brug og begrænsninger i henhold til licens. (a) I henhold til betingelserne i denne licensaftale har licenstager en begrænset og ikke eksklusiv licens til at bruge iphone-softwaren på en iphone fra Apple. Bortset fra bestemmelserne i Paragraf 2(b) nedenfor tillader licensen ikke, at iphone-software findes på mere end en iphone fra Apple ad gangen eller på en anden telefon, og iphone-software må ikke distribueres eller gøres tilgængelig via et netværk, hvor flere enheder kan bruge den samtidig. Denne licensaftale giver ikke licenstager ret til at bruge Apples grænseflader og andre immaterielle rettigheder tilhørende Apple til design, udvikling, produktion, licensering eller distribution af tjenester og tilbehør eller programmer til iphone fra tredjeparter. Nogle af disse rettigheder kan 13

14 erhverves i henhold til en separat licens fra Apple. Oplysninger om udvikling af enheder eller tilbehør til iphone fra tredjeparter kan rekvireres via e-post til Oplysninger om udvikling af programmer til iphone kan rekvireres via e-post til (b) I henhold til betingelserne i denne licens har licenstager en begrænset og ikke eksklusiv licens til at hente iphone-softwareopdateringer, som Apple evt. gør tilgængelige, til sin iphone-model for at opdatere eller gendanne software på alle iphone-enheder, som licenstager ejer eller kontrollerer. Licensen tillader ikke, at licenstager opdaterer eller gendanner software på nogen iphone-enheder, som licenstager ikke kontrollerer eller ejer, og iphone-softwareopdateringer må ikke distribueres eller gøres tilgængelige via et netværk, hvor de kan bruges af flere enheder eller computere samtidig. Licenstager må fremstille en kopi af de iphone-softwareopdateringer, der opbevares som en sikkerhedskopi i maskinlæsbar form på licenstagers computer, under forudsætning af at sikkerhedskopien indeholder de samme oplysninger om ophavsret og andre rettigheder som originalen. (c) Licenstager må ikke og erklærer sig indforstået med ikke at ville give andre mulighed for at kopiere (medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne licensaftale), dekompilere, udføre reverse engineering, adskille, ændre eller afkryptere, forsøge at udskille kildekoden til eller fremstille andre produkter på grundlag af iphone-software eller de tjenester, der leveres af iphone-software, eller dele heraf (medmindre begrænsninger som ovenfor er forbudt af den gældende, lokale lov, eller sådan brug er tilladt i henhold til de licensbetingelser, der gælder for komponenter med åben kildekode, som følger med iphone-software). Eventuelle forsøg herpå vil være en krænkelse af Apples og dets partneres rettigheder til iphone-software. (d) Ved lagring af indhold på iphone fremstilles en digital kopi. I nogle lande er det ulovligt at fremstille digitale kopier uden tilladelse fra indehaveren af rettighederne. iphone-software må bruges til at reproducere materiale, som ikke er beskyttet af ophavsret; materiale, som licenstager ejer rettighederne til; og materiale, som licenstager har ret til eller fået tilladelse til at reproducere. (e) Licenstager erklærer sig indforstået med at bruge iphone-software og Tjenester (som defineret nedenfor i paragraf 5) i overensstemmelse med gældende lov, inkl. lokale love i det land eller område, hvor licenstager er bosiddende, eller hvor licenstager henter eller bruger iphone-software og Tjenester. 3. Overdragelse. Licenstager må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller underlicensere iphone-software til andre. Licenstager har dog ret til at foretage en permanent overdragelse af alle licensrettigheder til iphone-software til en anden person i forbindelse med overdragelse af sin iphone, under forudsætning af at: (a) Overdragelsen skal omfatte iphone og al iphone-software, herunder alle enkelte komponenter, de originale medier, trykt dokumentation samt denne licens; (b) licenstager må ikke beholde nogen kopier af iphone-software eller dele heraf, herunder kopier på computere eller andre lagringsenheder; og (c) den part, som modtager iphone-software, skal læse og acceptere vilkår og betingelser i nærværende licens. 14

15 4. Tilladelse til brug af data, der ikke er personlige. (a) Diagnostiske data. Licenstager erklærer sig indforstået med, at Apple og dets agenter må indsamle, vedligeholde, behandle og bruge diagnostiske, tekniske og lignende oplysninger, inklusive men ikke begrænset til oplysninger om iphone, systemet og programmer samt ydre enheder. Disse oplysninger indsamles regelmæssigt med henblik på at levere softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til licenstager (om muligt) i forbindelse med iphone-software og med henblik på at sikre, at betingelserne i denne licens overholdes. Apple må bruge disse oplysninger, så længe de er i en form, som ikke identificerer licenstager personligt, med henblik på at forbedre vores produkter og levere tjenester og teknologier til licenstager. (b) Lokalitetsdata. Apple og dets partnere og licensgivere leverer via iphone evt. tjenester, som kræver brug af lokalitetsoplysninger. Med henblik på at levere disse tjenester (hvor de er tilgængelige) kan Apple og dets partnere og licensgivere sende, indsamle, vedligeholde, behandle og bruge lokalitetsoplysninger, inklusive oplysninger om den geografiske placering af iphone i realtid. De lokalitetsdata, som Apple indsamler, indsamles på en måde, som ikke gør det muligt at identificere licenstager personligt, og vil evt. blive brugt af Apple og dets partnere og licensgivere til at levere lokalitetsbaserede produkter og tjenester. Ved at bruge lokalitetsbaserede tjenester på iphone erklærer licenstager sig indforstået med, at Apple og dets partnere og licensgivere sender, indsamler, vedligeholder, behandler og bruger lokalitetsdata til at levere disse produkter og tjenester. Licenstager kan altid tilbagetrække sit samtykke ved ikke at bruge de lokalitetsbaserede funktioner eller ved at slå lokalitetstjenester fra på sin iphone. Selvom disse funktioner ikke benyttes, har det ingen betydning for den lokalitetsbaserede funktionalitet i iphone. Ved på iphone at benytte tredjepartsprogrammer eller -tjenester, som bruger eller leverer lokalitetsdata, er licenstager underlagt og bør læse disse tredjeparters betingelser for brug og politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med brug af de pågældende programmer eller tjenester. 5. Tjenester og materiale fra tredjeparter. (a) iphone-software kan give adgang til Apples itunes Store, App Store og andre tjenester og websteder fra Apple eller tredjeparter (under et kaldet tjenester ). Brug af disse tjenester kræver en Internetforbindelse, og brug af visse tjenester kræver, at licenstager accepterer ekstra betingelser. Ved at bruge denne software i forbindelse med en itunes Store-konto erklærer licenstager sig indforstået med de nyeste betingelser for brug af itunes Store, og betingelserne kan ses på apple.com/legal/itunes/ww/. (b) Licenstager erklærer sig indforstået med, at disse tjenester kan inkludere indhold, som virker anstødeligt, uanstændigt eller krænkende, og som måske er forsynet med advarsler om anstødeligt sprog, samt at resultaterne af en søgning eller indtastning af en bestemt URL-adresse automatisk kan vise henvisninger til anstødeligt materiale, selvom det ikke er hensigten. Licenstager erklærer sig indforstået med, at brugen af disse tjenester sker på egen risiko, og at Apple ikke har noget ansvar for indhold, der kan forekomme anstødeligt, uanstændigt eller vulgært. (c) Nogle tjenester kan vise, inkludere eller give adgang til indhold, data, oplysninger, programmer og materiale fra tredjeparter ( materiale fra 15

16 tredjeparter ) eller vise henvisninger til tredjeparters websteder. Ved at bruge disse tjenester erklærer licenstager sig indforstået med, at Apple ikke har noget ansvar for at undersøge eller vurdere indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, gyldigheden, lovligheden med hensyn til ophavsret, anstændigheden, kvaliteten eller andre aspekter af tredjeparters materiale eller websteder. Apple, dets agenter, partnere og datterselskaber yder ingen garanti for, anbefaler ikke og er ikke ansvarlig over for licenstager og andre personer for tredjeparters tjenester, materiale eller websteder eller for tredjeparters øvrige produkter. Henvisninger til tredjeparters websteder leveres kun af praktiske hensyn. (d) Økonomiske oplysninger, der vises af tjenesterne, har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som rådgivning i forbindelse med investering. Før licenstager udfører transaktioner med værdipapirer baseret på oplysninger, som er tilvejebragt via tjenesterne, bør licenstager rådføre sig med en økonomisk rådgiver, som er autoriseret til at udføre økonomisk rådgivning i dit land eller område. De lokalitetsdata, der leveres via tjenesterne, er kun beregnet til enkle navigationsformål og skal ikke benyttes i situationer, hvor der er behov for præcise lokalitetsoplysninger, eller hvor fejlagtige, upræcise, forsinkede eller ufuldstændige lokalitetsdata kan medføre dødsfald, personskader eller skader på ejendom og miljø. Apple og dets leverandører af indhold yder ingen garanti for, at de aktiekurser, lokalitetsdata eller andre data, der vises af tjenesterne, er tilgængelige, nøjagtige, fuldstændige, pålidelige eller relevante. (e) Licenstager erklærer sig indforstået med, at tjenesterne indeholder indhold og materiale, der ejes af Apple og/eller Apples licensgivere, og er beskyttet af loven om immaterielle rettigheder og andre love, inklusive men ikke begrænset til loven om ophavsret, og licenstager erklærer sig desuden indforstået med ikke at ville benytte dette indhold, disse oplysninger eller dette materiale på en måde, som er i strid med betingelserne for brug af disse tjenester. Tjenesterne eller dele heraf må ikke reproduceres på nogen måde. Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at ville ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller fremstille materiale på grundlag af disse tjenester og ikke at ville benytte tjenesterne på ulovlig vis, inklusive men ikke begrænset til bruge tjenesterne til at overføre computervira, orme, trojanske heste og anden ondsindet software ved hjælp af ulovlig netværksindtrængen eller overbelastning af netværket. Licenstager erklærer sig desuden indforstået med ikke at ville bruge tjenesterne til at chikanere, fornærme, forfølge, true, smæde eller på anden vis krænke en anden part og dennes rettigheder, og at Apple på ingen måde er ansvarlig for sådan brug af tjenesterne fra licenstagers side eller for evt. chikane, trusler, fornærmelser, krænkelser eller ulovligheder, som licenstager modtager pga. sin brug af disse tjenester. (f) Tjenester og indhold fra tredjeparter, hvortil der er adgang, som vises på, eller hvortil der henvises fra iphone, er derudover ikke tilgængelige på alle sprog eller i alle lande. Apple yder ingen garanti for, at disse tjenester og dette materiale er anstændige eller er tilgængelige og kan bruges på et bestemt sted. Hvis licenstager vælger at bruge disse tjenester eller dette materiale, sker det på eget initiativ, og licenstager er selv ansvarlig for at overholde de relevante love, inklusive men ikke begrænset til de relevante lokale love. Apple og dets licensgivere forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre, 16

17 stoppe, fjerne eller slå adgang til tjenester fra uden varsel. Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, der skyldes, at der ikke længere er adgang til disse tjenester. Apple kan desuden fastsætte begrænsninger med hensyn til brugen af og adgang til visse tjenester uden varsel, og uden at det medfører erstatningsansvar. 6. Ophør. Denne licens er gældende, indtil den opsiges. Licenstagers rettigheder i henhold til denne licens ophører automatisk eller bringes på anden vis til ophør uden varsel fra Apple, hvis licenstager ikke overholder betingelserne i aftalen. Når aftalen ophører, skal licenstager holde op med at bruge iphone-software. Paragrafferne 7, 8, 9, 12 og 13 i denne licens gælder, selvom denne licens opsiges. 7. Ingen reklamationsret. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED OG ER ENIG I, AT DET FOR SÅ VIDT SOM DET ER LOVLIGT HELT ER DENNES EGEN BESLUTNING OG PÅ DENNES RISIKO AT ANVENDE DEN AF NÆRVÆRENDE LICENS OMFATTEDE iphone-software OG TJENESTER. iphone-software OG EVT. TJENESTER UDFØRT ELLER LEVERET AF iphone- SOFTWARE LEVERES SOM DISSE ER OG FOREFINDES MED ALLE FEJL OG UDEN GARANTI FOR FUNKTION ELLER ANDEN EGENSKAB. APPLE OG APPLES LICENSGIVERE (I PKT. 7 og 8 UNDER ÉT KALDET APPLE ) FRASKRIVER SIG HERMED ENHVER GARANTI I FORBINDELSE MED iphone-software OG TILHØRENDE TJENESTER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER GARANTI FOR GODT KØBMANDSKAB, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG UFORSTYRRET BESIDDELSE ELLER ENHVER GARANTI FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES. APPLE YDER INGEN GARANTI FOR, AT iphone-software OG -TJENESTER KAN BENYTTES UDEN AFBRYDELSER, AT FUNKTIONERNE OG TJENESTERNE I iphone-software VIL OPFYLDE LICENSTAGERS BEHOV, AT AFVIKLINGEN AF iphone-software OG -TJENESTER VIL FORLØBE FEJLFRIT OG UDEN AFBRYDELSER, AT TJENESTER VIL VEDBLIVE MED AT BLIVE GJORT TILGÆNGELIGE, AT EVENTUELLE FEJL I iphone-software ELLER -TJENESTER VIL BLIVE RETTET, ELLER AT iphone- SOFTWARE ER KOMPATIBEL ELLER KAN SAMARBEJDE MED SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER. INSTALLERING AF DENNE SOFTWARE KAN HAVE BETYDNING FOR BRUGEN AF SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG DESUDEN INDFORSTÅET MED, AT iphone-software OG -TJENESTER IKKE ER BEREGNET ELLER EGNET TIL BRUG I SITUATIONER ELLER OMGIVELSER, HVOR FEJL, FORSINKELSER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER, DER LEVERES AF iphone-software ELLER -TJENESTER, KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE, OMFATTENDE FYSISKE ØDELÆGGELSER ELLER MILJØSKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DRIFT AF ATOMREAKTORER, NAVIGATIONSSYSTEMER TIL LUFTFART, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, SYSTEMER TIL STYRING AF LUFTTRAFIKKEN, RESPIRATORER ELLER VÅBENSYSTEMER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA APPLE ELLER EN PERSON ELLER ET SELSKAB AUTORISERET AF APPLE KAN I NOGET TILFÆLDE TRÆDE I STEDET FOR BETINGELSERNE I DENNE LICENS. SKULLE iphone- SOFTWARE ELLER -TJENESTER VISE SIG AT VÆRE DEFEKTE, PÅHVILER DET LICENSTAGER AT INDESTÅ FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED SERVICERING, REPARATION ELLER RETTELSE. OVENNÆVNTE BEGRÆNSEDE 17

18 REKLAMATIONSRET GÆLDER ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER HERFOR. 8. Begrænsning af ansvar. APPLE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HELLER IKKE I TILFÆLDE AF UAGTSOMHED, ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB), ØDELÆGGELSE ELLER TAB AF DATA, FEJL DER MEDFØRER, AT DER IKKE KAN SENDES ELLER MODTAGES DATA, DRIFTSAFBRYDELSER ELLER ANDRE SKADER ELLER TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTATET AF BRUG/IKKE BRUG AF iphone-software OG -TJENESTER ELLER SOFTWARE ELLER PROGRAMMER FRA TREDJEPARTER TIL BRUG MED iphone-software, UANSET OM APPLE ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. BEGRÆNSNINGEN I ANSVAR FOR PERSONSKADER OG FØLGESKADER GÆLDER DOG ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER HERFOR. Apples samlede erstatningspligt over for licenstager for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger kan maksimalt udgøre to hundrede og halvtreds amerikanske dollar ($250,00). Ovenstående begrænsning af Apples ansvar gælder alene i den udstrækning, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor. 9. Digitale certifikater. iphone-software indeholder funktioner, som gør det muligt for den at acceptere digitale certifikater udstedt af Apple eller tredjeparter. LICENSTAGER SKAL KUN BESLUTTE, OM HAN/HUN VIL STOLE PÅ ET CERTIFIKAT, UANSET OM DET ER UDSTEDT AF APPLE ELLER EN TREDJEPART. BRUGEN AF DIGITALE CERTIFIKATER SKER FOR EGEN RISIKO. FOR SÅ VIDT SOM DET ER LOVLIGT, YDER APPLE INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL GODT KØBMANDSKAB ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED ELLER SIKKERHED OG YDER INGEN GARANTIER FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES MED HENSYN TIL DIGITALE CERTIFIKATER. 10. Eksportkontrol. Licenstager må kun bruge og eksportere eller reeksportere iphone-software i overensstemmelse med gældende amerikansk lov og med gældende lov i det land, hvor iphone-software blev købt. I særdeleshed men ikke begrænset til må iphone-software ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til lande, som er underlagt handelsboykot fra USA, eller (b) til personer opført på det amerikanske finansministeriums liste over Specially Designated Nationals eller på det amerikanske handelsministeriums Denied Person s List or Entity List. Ved at bruge iphonesoftware garanterer licenstager ikke at være bosiddende i et af ovennævnte lande eller være opført på nogen af ovennævnte lister. Licenstager erklærer sig desuden indforstået med ikke at ville bruge iphone-software til forbudte formål i henhold til gældende amerikansk lov, inklusive men ikke begrænset til udvikling, design og fremstilling af kernevåben, missiler og kemiske eller biologiske våben. 11. Amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere. iphone-software og tilhørende dokumentation er defineret som Commercial Items i henhold til 48 C.F.R og som bestående af Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation i henhold til 48 C.F.R eller 48 C.F.R I henhold til 48 C.F.R. ß og 48 C.F.R. ß til gives amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere licens til Commercial Computer Software og Commercial 18

19 Computer Software Documentation (i) kun som Commercial Items (i) og kun med de rettigheder, som andre slutbrugere har i henhold til denne licensaftale. Alle rettigheder til upubliceret materiale forbeholdes i henhold til den amerikanske lov om ophavsret. 12. Gældende lovgivning og tilsidesættelse af betemmelser. Denne licens er underlagt lovgivningen i staten Californien. Licensen er ikke underlagt FN-konventionen vedr. aftaler om internationale løsørekøb. Hvis en retsinstans skulle finde, at en paragraf eller en del af en paragraf i denne licens er i modstrid med gældende ret, skal resten af denne licens stadig gælde i fuldt omfang. 13. Komplet licensaftale; sprogforrang. Denne licens udgør den eneste aftale mellem licenstager og Apple med hensyn til brugen af iphone-software og erstatter alle tidligere eller nuværende aftaler herom. Ingen tilføjelser eller ændringer til nærværende licens vil være bindende, medmindre de er udfærdiget skriftligt og underskrevet af Apple. Alle oversættelser af denne licens foretages pga. lokale lovkrav, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version af licensaftalen og den oversatte version er den engelske version altid den gældende, for så vidt som dette ikke er ulovligt i henhold til gældende lokal lov. 14. Tredjeparters rettigheder. Dele af iphone-software bruger eller inkluderer software fra tredjeparter og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret. Oplysninger om rettigheder, licensbetingelser og ansvarsfraskrivelser til dette materiale findes i den elektroniske dokumentation til iphone-software, og brugen af dette materiale er underlagt de respektive rettighedshaveres betingelser. Brug af Googles Safe Browsing-tjeneste er underlagt betingelserne for brug af Googles tjenester (http://www.google.com/terms_of_service.html) og Googles politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.google.com/ privacypolicy.html). 15. Brug af MPEG-4; bemærkning om H.264/AVC. (a) iphone-software indeholder funktioner til kodning og/eller afkodning af MPEG-4-video. iphone-software gives i licens i henhold til MPEG-4 Visual Patent Portfolio License til personlig og ikke kommerciel brug af en almindelig forbruger i forbindelse med (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual Standard ( MPEG-4-video ) og/eller (ii) afkodning af MPEG-4-video, som er kodet af en almindelig forbruger som led i personlig og ikke kommerciel aktivitet, og/eller MPEG-4-video, som leveres af en videoudbyder i overensstemmelse med en licens fra MPEG LA. Der er ikke givet nogen licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden brug. Der kan indhentes flere oplysninger, inklusive oplysninger om reklame-, intern og kommerciel brug og licens hertil, fra MPEG LA, LLC. Se (b) Da iphone-software indeholder funktioner til AVC-kodning og/eller -afkodning, kræver kommerciel brug af H.264/AVC yderligere licens, og følgende betingelser gælder: LICENSEN TIL AVC-FUNKTIONERNE I iphone- SOFTWARE GÆLDER KUN TIL PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL BRUG TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ( AVC-VIDEO ) OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER KODET AF EN BRUGER SOM ET LED I PERSONLIGE OG IKKE KOMMERCIELLE AKTIVITETER, OG/ELLER AVC-VIDEO, SOM ER LEVERET AF EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL AT LEVERE AVC- 19

20 VIDEO. OPLYSNINGER OM ANDEN BRUG OG LICENSER KAN INDHENTES FRA MPEG LA L.L.C. SE 16. Begrænsninger på Yahoo-søgetjenesten. Den Yahoo-søgetjeneste, der er tilgængelig via Safari, gives i licens til brug i følgende lande og områder: Argentina, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Bermuda, Brasilien, Bulgarien, Canada, Cayman Islands, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Filippinerne, Finland, Frankrig, Grenada, Grækenland, Guatemala, Holland, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaica, Letland, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumænien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjekkiet, Trinidad og Tobago, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela og Østrig. 17. Bemærkning om Microsoft Exchange. E-postindstillingen til Microsoft Exchange i iphone-software må kun bruges til trådløs synkronisering af oplysninger, f.eks. e-post, kontakter, kalendere og opgaver, mellem iphone og Microsoft Exchange Server eller anden serversoftware, som Microsoft har licenseret til implementering af Microsoft Exchange ActiveSync-protokollen. EA0567 Opdateret 08/05/09 KOMMUNIKATION FRA APPLE Hvis Apple har brug for at kontakte dig angående dit produkt eller din konto, erklærer du dig indforstået med at modtage kommunikation via e-post. Du erklærer dig enig i, at en sådan kommunikation, som du modtager elektronisk fra Apple, overholder alle juridiske krav til kommunikation. GOOGLE MAPS-BETINGELSER Tak, fordi du prøver softwareprogrammet Google Maps til mobile enheder! For at kunne bruge denne software, herunder tredjepartssoftware, som du får adgang til i forbindelse med denne software og/eller den relaterede tjeneste, (kollektivt betegnet som Google Maps til mobile enheder ) skal du først acceptere at være forpligtet af nærværende Servicevilkår, som gælder både for din personlige brug og brug af Google Maps til mobile enheder i en virksomhed. Nærværende Servicevilkår udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Google, og du skal give dig tid til at læse dem grundigt. Når du overfører Google Maps til mobile enheder, viser du samtidig, at du accepterer at være juridisk bundet af disse Servicevilkår. Ekstra vilkår Google Maps til mobile enheder er designet til at blive brugt i forbindelse med Google Maps-tjenester og andre Google-tjenester. På samme måde accepterer du, at din brug af Google Maps til mobile enheder også er underlagt (a) de særlige Servicevilkår til Google Maps (som kan ses på herunder de indholdsoplysninger, der gælder herfor (som kan ses på com/help/legalnotices_local.html), (b) de generelle Google Servicevilkår (som kan ses på og (c) Googles generelle politik til beskyttelse af personlige oplysninger (som kan 20

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Integreret overspændingsbeskytter

Integreret overspændingsbeskytter Integreret overspændingsbeskytter Brugervejledning www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...3 Fejlfinding...4 Strømindikatoren er slukket, når enheden sættes til stikkontakten...4 Printer

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Regulatorisk overensstemmelse og vigtig sikkerhedsinformation

Regulatorisk overensstemmelse og vigtig sikkerhedsinformation Regulatorisk overensstemmelse og vigtig sikkerhedsinformation Regulatorisk certificering/godkendelsesmærker for din enhed kan findes i Indstillinger > Om Kobo Aura H2O Edition 2 EU s Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

DANSK. APPLE INC. SOFTWARELICENSAFTALE TIL OS X MAVERICKS Til brug på computere fra Apple

DANSK. APPLE INC. SOFTWARELICENSAFTALE TIL OS X MAVERICKS Til brug på computere fra Apple DANSK APPLE INC. SOFTWARELICENSAFTALE TIL OS X MAVERICKS Til brug på computere fra Apple DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE (I DET FØLGENDE KALDET LICENS ) BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR IBRUGTAGNING AF APPLE-SOFTWARE.

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Vejledning med vigtige produktoplysninger

Vejledning med vigtige produktoplysninger Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPOD TOUCH http://da.yourpdfguides.com/dref/3677472

Din brugermanual APPLE IPOD TOUCH http://da.yourpdfguides.com/dref/3677472 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHONE 4S http://da.yourpdfguides.com/dref/4249313

Din brugermanual APPLE IPHONE 4S http://da.yourpdfguides.com/dref/4249313 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

DANSK. APPLE INC. SOFTWARELICENSAFTALE TIL OS X EL CAPITAN Til brug på computere fra Apple

DANSK. APPLE INC. SOFTWARELICENSAFTALE TIL OS X EL CAPITAN Til brug på computere fra Apple DANSK APPLE INC. SOFTWARELICENSAFTALE TIL OS X EL CAPITAN Til brug på computere fra Apple DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE (I DET FØLGENDE KALDET LICENS ) BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR IBRUGTAGNING AF

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

iphone 4 Vejledning med vigtige produktoplysninger

iphone 4 Vejledning med vigtige produktoplysninger iphone 4 Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, godkendelser, softwarelicensaftale og garanti på iphone.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

MacBook Pro. Vejledning med vigtige produktoplysninger

MacBook Pro. Vejledning med vigtige produktoplysninger MacBook Pro Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere