Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013"

Transkript

1 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse

2 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse Udarbejdet af Lene Møller Christensen Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet Afdeling for Risikovurdering og Ernæring

3 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse udgave, juni 2015 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto/Illustration: Colourbox.com ISBN: Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax

4 Indhold Sammenfatning... 3 Måltidsmønster... 3 Grøntsager... 3 Frugt... 3 Viden om anbefalingen om frugt og grønt... 3 Holdninger til at spise sundt... 3 Fokusområder... 4 Baggrund... 5 Måltider... 5 Viden og holdninger... 5 Datagrundlag... 6 Uddannelse... 6 Måltider... 6 Viden og holdninger... 7 Dataopgørelse... 7 Disposition... 7 Måltidsmønster... 8 Mere energi om formiddagen blandt kortuddannede... 8 Grøntsager... 9 Flere mænd med lang uddannelse spiser grøntsager som tilbehør... 9 Flere unge mænd med kort uddannelse spiser grove grøntsager Frugt Lidt mere frugt blandt mænd med lang uddannelse Viden om anbefalingen for frugt og grønt Flere mænd med lang uddannelse nævner både frugt og grønt Mænd glemmer at frost og dåse tæller med Holdninger til at spise sundt Unge mænd med kort uddannelse bestræber sig mindst på at spise sundt Fysisk form betyder mest blandt de unge Vane og tid er største barrierer Referencer Bilag

5 Sammenfatning Dette notat beskriver og vurderer sammenhængen mellem kort og langt uddannede årige mænds måltidsmønster og indtag af grønt og frugt i måltiderne til hverdag (mandag til torsdag). Notatet beskriver og vurderer desuden sammenhængen mellem kort og langt uddannede mænds motiver til og barrierer for at spise sund mad samt deres viden om anbefalingen for frugt og grønt. Data stammer fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet I alt 956 mænd indgår i undersøgelsen. Kort uddannelse svarer til, at højest gennemførte uddannelse er grundskole eller erhvervsfaglig uddannelse, mens lang uddannelse svarer til, at højest gennemførte uddannelse er mellemlang- eller lang videregående uddannelse. Måltidsmønster Energiindtaget til dagens hovedmåltider og antallet af spiste hovedmåltider fordeler sig stort set ens for mænd med kort og lang uddannelse. For mellemmåltiderne om formiddagen og eftermiddagen er der tydelige forskelle i måltidsmønsteret og dermed energiindtaget i forhold til uddannelse. Mænd (20-64 år) med lang uddannelse indtager oftere mad/drikke om eftermiddagen end mænd med kort uddannelse. Den omvendte tendens ses for mellemmåltidet om formiddagen især blandt de årige, idet der er en tendens til, at kort uddannede mænd både indtager flere og større måltider om formiddagen sammenlignet med mænd med lang uddannelse. En forklaring kan være, at mænd med kort uddannelse spiser en del af deres frokost om formiddagen, hvilket en nærmere analyse af måltidernes indhold af alle fødevarer vil kunne afdække. Det er dog udenfor nærværende projekts rammer. Der er således en tendens til, at de kort uddannede mænd indtager mere energi først på dagen i hverdagene, end de langt uddannede mænd gør. Grøntsager For de fleste måltider og de fleste aldersgrupper er mønstret, at mænd med kort uddannelse har et mindre indtag af grøntsager end mænd med lang uddannelse. Kortuddannede mænd indtager mindre grønt i alle måltider på nær i mellemmåltidet om formiddagen blandt og årige mænd. Mænd med lang uddannelse indtager mere grønt end mænd med kort uddannelse, fordi de oftere indtager grønt i måltiderne, og tilsyneladende ikke fordi de indtager grøntsager i større mængder, når de spiser et måltid. Frugt For frugt er mønstret også, at kortuddannede årige mænd indtager mindre frugt i de fleste måltider, og tallene tyder på, at det er fordi, at mænd med kort uddannelse indtager frugt mindre ofte end mænd med lang uddannelse. I mellemmåltiderne er der dog en tendens til, at mænd med kort uddannelse indtager frugt i større mængder, når de indtager frugt. Blandt de årige er der ikke et tydeligt mønster. Viden om anbefalingen om frugt og grønt Kendskabet til anbefalingen om frugt og grønt er høj blandt mænd med både kort og lang uddannelse, idet mere end 80 % af mændene kender til anbefalingen om frugt og grønt. Forståelsen for detaljerne i anbefalingen og dermed muligheden for at omsætte anbefalingen til handling er dog noget lavere og lavest blandt mænd med kort uddannelse. Mindst halvdelen af mændene med kort og lang uddannelse nævner både frugt og grønt, mindre end en tredjedel af mændene med både kort og lang uddannelse nævner en mængde, og mindre end halvdelen af kort og langt uddannede mænd ved, at frossen grønt/frugt og grønt/frugt på dåse er inkluderet i mængden. Holdninger til at spise sundt Bestræbelsen på at spise sundt er størst blandt mænd med lang uddannelse, men der er ikke samme tydelige forskel i tilfredsheden med kostvaner. Faktorer, der motiverer til at spise sundt, hænger tilsyneladende ikke sammen med uddannelse, men måske i højere grad sammen med mændenes alder. Mænd med kort uddannelse har de samme umiddelbare motiver til at spise sundt (helbred, velvære, vægt og fysisk form) og 3

6 de samme umiddelbare barrierer for at spise sundt (tid og vane), som mænd med lang uddannelse. Forklaringen på de uddannelsesmæssige forskelle i kostvaner og holdninger skal derfor tilsyneladende ikke findes i uddannelsesmæssige forskelle i motiver og barrierer for at spise sundt. Fokusområder Der er en række forskelle i mænds måltider og viden, som relaterer sig til uddannelse, men i de fleste tilfælde er de mindre sunde kostvaner knyttet til mænd generelt, og både kort og langt uddannede mænd vil have gavn af en indsats. Tabel 1 præsenterer derfor de potentielle fokusområder i forhold til at øge både kort og langt uddannede mænds indtag af grønt og frugt samt øge deres viden om frugt og grønt. Tabel 1. Potentielle fokusområder målrettet mænd i alderen år Fokusområder Måltidsmønster Vær opmærksom på at kortuddannede mænd indtager en relativt stor andel af deres energi til formiddag, mens de langt uddannede mænd indtager en relativt stor andel af deres energi om eftermiddagen. Grøntsager Øge mængden og oftere spise grønt som tilbehør i brødmåltider herunder i madpakker Bevidstgøre om at det kan være svært at få nok grønt, hvis man spiser mange brødmåltider (fx smørrebrød, sandwich og pizza). Anvend oftere samt øge mængden af grønt i sammenkogte retter, i supper, i sandwich o.l. Frugt Oftere spise måltider med frugt. Viden Øge forståelsen for detaljerne i anbefalingen om frugt og grønt. Fokus på at både frugt og grønt indgår i anbefalingen, at det er 600 g pr. dag og at frossen grønt/frugt samt frugt/grønt på dåse indgår i anbefalingen. Bevidstgøre om at det er relativt nemt at spise flere grøntsager skjult i varme retter. Holdninger Vær opmærksom på at mange mænd mener, at de spiser sundt nok, på trods af at den faktiske kost ikke er sund. Vær opmærksom på at faktorer som relaterer sig til udseende (vægt/fysisk form) kan være motiverende faktorer. Vær opmærksom på at forklaringen på de uddannelsesmæssige forskelle i holdninger tilsyneladende ikke findes i uddannelsesmæssige forskelle i motiver og barrierer. Måltider er sammensat af få eller mange forskellige fødevarer, hvilket gør analyserne af dem til en kompleks problemstilling. Nærværende projekt er afgrænset til at fokusere på frugt og grønt i måltiderne, men fx den store forskel i energiindtaget i formiddagsmåltidet viser, at der er andre forskelle i sammensætningen af måltiderne end frugt og grønt. Mænd med kort uddannelse og i særdeleshed unge mænd er en vanskelig målgruppe i forhold til at fremme sundere kostvaner. Analyserne tyder på, at der er mange andre faktorer end holdninger og viden, som kan påvirke kostvaner. Det vil være nyttigt at undersøge nærmere blandt andet gennem kvalitative interviews. 4

7 Baggrund Måltider Kostvaner har generelt en sammenhæng med alder og køn, men sociale forskelle i kostvaner blandt voksne har også en sammenhæng med uddannelse. En undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at mænd med en kortere uddannelse spiser mindre sundt end mænd med en længere uddannelse 1. Kortuddannede mænds måltidsvaner er senest beskrevet for data fra Den nationale undersøgelse af kost og fysisk aktivitet Analysen beskrev kortuddannede mænd og kvinders måltidsvaner, og den viste blandt andet, at kosten blandt de kortuddannede kvinder bedre levede op til anbefalingerne end mændenes kost 2. Overordnet set er mænd med kort uddannelse således den gruppe i befolkningen, som har de mindst sunde kostvaner. De kortuddannede mænd spiser mindre frugt og grønt, mindre fisk, men mere smør og margarine og indtager mere sodavand end mænd med længere uddannelse 1. For at kommende sundhedsfremmende initiativer kan målrettes mænd med kortere uddannelse er det afgørende at undersøge, om de sociale forskelle i kostvaner gælder for alle måltider eller kun for enkelte måltider. Er det fx især i frokostmåltiderne, at kortuddannede mænd indtager mindre frugt og grønt end de langt uddannede? Det vil også være relevant at vide, om de kortuddannede indtager mindre frugt og grønt, fordi de spiser færre måltider med frugt og grønt, eller fordi de indtager frugt og grønt i mindre mængder i de enkelte måltider sammenlignet med de langt uddannede mænd? Analyser vil kunne give svar på, om det er hyppigheden af indtaget og/eller mængden af indtaget, som er vigtigt at målrette de sundhedsfremmende initiativer mod. Viden og holdninger Viden om sund mad kan være en del af årsagen til den begrænsede efterlevelse af kostrådene 3;4. En analyse af data fra Den nationale undersøgelse af kost og fysisk aktivitet 1995 (DANSDA) viste, at viden om sund mad er relativ stor på det generelle plan, men at færre kendte til de mere specifikke råd 5. Analysen viste også en tendens til, at mænd med en længere uddannelse havde en lidt større generel viden om sund mad end mænd med kort uddannelse. Det er derfor interessant at undersøge, om der er sammenhæng mellem den mere specifikke viden om kostråd og uddannelsesniveau. Tidligere analyser af data fra DANSDA viser, at der er alders- og uddannelsesmæssige forskelle i kostvaner og holdninger til kost 5-7. Personer med kort uddannelse og unge svarer i DANSDA eksempelvis mindre ofte, at de bestræber sig på at spise sundt sammenlignet med personer med længere uddannelse og ældre aldersgrupper. Der er en positiv sammenhæng mellem sunde kostvaner og bestræbelse på at spise sundt 8, men hvad er det, der motiverer eller udgør en barriere for, at mænd med kort uddannelse vil spise mere sundt? Målet er derfor at undersøge hvilke grunde mænd har til (ikke) at spise sundt herunder sammenhæng med uddannelse. Dette er ikke tidligere belyst med data fra DANSDA. 5

8 Datagrundlag Data om mænds måltidsvaner, holdninger og viden om sund mad stammer fra DANSDA Knap 1000 mænd fordelt på aldersgrupperne år, år og år indgår i undersøgelsen, da det er mænd, som er tilgængelige på arbejdsmarkedet, som er målgruppen. Deltagerne har selv udfyldt en 7-dages kostdagbog, mens holdninger, viden om mad og baggrundsdata (alder, vægt, højde, uddannelse, civilstand mv.) blev indhentet via personlige interviews. Karakteristika for deltagerne er vist i bilag 1. Uddannelse Kort uddannelse svarer til, at højest gennemførte uddannelse er grundskole eller en erhvervsfaglig uddannelse, mens lang uddannelse svarer til, at højest gennemførte uddannelse er en mellemlang- eller lang videregående uddannelse (tabel 2). Tabel 2 Fordeling af mænd på uddannelse og aldersgrupper i Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet ) Alle Kort uddannelse: Grundskole/erhverv n=621 Lang uddannelse: Mellem/lang videregående n=335 Udeladt* Alder n % n % N % n % år , , , , år , , , , år , , , ,6 * Mænd hvis højeste uddannelse er <grundskole (går i skole), studenter/hf-eksamen samt kort videregående uddannelse. Måltider Deltagerne udfylder selv en 7-dages kostdagbog, som er opdelt i tre hovedmåltider og tre mellemmåltider. Et måltid er defineret ud fra deltagernes egen vurdering af, om måltidet er et hoved- eller mellemmåltid. I nærværende analyser er et hovedmåltid således enhver mad- og drikkevare, som mændene selv har registreret som enten morgenmad, frokost eller aftensmad. Et mellemmåltid er på samme måde defineret som enhver mad- og drikkevare, der indtages mellem hovedmåltiderne. I kostdagbogen fra DANSDA er mellemmåltiderne benævnt: mellemmåltid formiddag, mellemmåltid eftermiddag og mellemmåltid aften/nat. En person, som har indtaget mad og/eller drikke til alle syv dages hoved- og mellemmåltider, vil således have kostregistreringer for 42 måltider (21 hovedmåltider og 21 mellemmåltider). Dagens måltider indtages mange steder afhængig af tidspunktet på dagen og ugedag. Det kan være hjemme, på arbejdspladsen, på restaurant, hos familie osv. I nærværende undersøgelse er fokus at afdække mulighederne for at forbedre hverdagens måltider, hvorfor det udelukkende er måltider for hverdagene (mandag til torsdag), som er inkluderet i analyserne. Det maksimale antal måltider pr. person er derfor 24 måltider (4 dage á 6 måltider). Data for måltider, grøntsager og frugt er opgjort på tre måder afhængig af målet med analysen: Dels på deltagerniveau, hvor der er beregnet et gennemsnit for de fire hverdage for den enkelte deltagers seks måltider inden videre analyser. Deltagerniveau kan sige noget om deltagernes gennemsnitlige indtag på tværs af de fire hverdage, samt hvor stor en andel af deltagerne, der har indtaget energi, frugt og grønt i løbet af de fire dage. Dels på måltidsniveau, hvor hver deltagers 24 måltider (mandag til torsdag) er lagt sammen i en pulje inden videre analyser. Måltidsniveau kan sige noget om mængden af grønt og frugt, som er indtaget i det enkelte måltid, når der er spist frugt og grønt i et måltid også benævnt portionsstørrelse. 6

9 Viden og holdninger Deltagerne i DANSDA gennemgår et personligt interview af cirka en times varighed om socio-demografiske baggrundsforhold samt spørgsmål om holdninger til og viden om sund mad og livsstil. Mænds viden om sund mad er belyst ud fra viden om anbefalingen for frugt og grønt. Følgende spørgsmål blev stillet alle deltagere i DANSDA: Har du hørt om anbefalingen for frugt og grønt med svarmulighederne Ja eller Nej. Dernæst spørgsmålet: Hvordan forstår du anbefalingen. Ud fra deltagerens spontane svar afkrydsede intervieweren svarene i fortrykte svarkategorier (Kun frugt, Kun grøntsager, Frugt og grøntsager, Anbefalingen skal forstås som stk., Anbefalingen skal forstås som gram). Det sidste spørgsmål om viden var: Med det kendskab du har til anbefalingen, vil du så sige, at anbefalingen indeholder: Kartofler, Frosne grøntsager/frugt, Grøntsager på dåse, Frugt på dåse, Tørret frugt, Juice, Nødder. Her var svarmulighederne Ja, Nej eller Ved ikke for hver fødevare. Mænds holdninger til mad er belyst ved hjælp af svarene på spørgsmålene: Bestræber du dig dagligt på at spise sundt og Synes du at dine kostvaner er sunde nok. Faktorer, der er motiverende eller barrierer for, at mænd spiser mere sundt, er belyst ud fra svarene på spørgsmålene: Hvad er den vigtigste grund til at du bestræber/ikke bestræber dig på at spise sundt og Hvad er den vigtigste grund til, at du ikke spiser så sundt, som du gerne vil. Spørgsmålene er stillet som åbne spørgsmål, hvor intervieweren på baggrund af uddybende spørgsmål kategoriserer svarene i forudbestemte svarkategorier. Dataopgørelse Data er beskrevet og vurderet ud fra deskriptive analyser. Som støtte for analyserne af kategoriske variable er foretaget Chi 2 -test. Resultaterne af disse test er vist i bilagstabellerne. Disposition Notatet beskriver og diskuterer først mændenes måltidsvaner samt indtag af grønt og frugt i måltiderne i forhold til uddannelsesniveau. Derefter beskrives og diskuteres mænds viden om anbefalingen for frugt og grønt og til sidst mænds holdninger til sund mad. Resultaterne er opdelt i både aldersgrupper og uddannelsesniveau, når der er et tilstrækkeligt antal personer i grupperne. Resultaterne er suppleret med detaljerede tabeller i bilag. Tabeller over indtag af fisk er efter aftale udelukkende vist i bilag 8 og 9. 7

10 Måltidsmønster Dagens indtag af energi til hovedmåltiderne fordeler sig i gennemsnit ens for mænd med kort og lang uddannelse % af energien indtages til morgen, % til frokost og % til aftensmaden. Mere energi om formiddagen blandt kortuddannede Kortuddannede mænd i alderen år indtager i gennemsnit 12 % af dagens energi om formiddagen, mens unge mænd med lang uddannelse indtager 4 % af dagens energi om formiddagen (figur 1). Samme tendens ses for de to ældste aldersgrupper. Omvendt indtager mænd med lang uddannelse mere af dagens energi om eftermiddagen end mænd med kort uddannelse og igen er forskellen størst blandt de unge mænd (kort: 11 % versus lang: 14 %). Alle måltiders indhold af energi og energibidrag er vist i bilag 2. Mellemm. formiddag Mellemm. eftermiddag Mellemm. aften/nat Kort Lang Kort Lang Kort Lang år år år Figur 1. Mellemmåltidernes gennemsnitlige energibidrag mandag til torsdag blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse (%) (n=922 mænd) Forskellene i måltidernes gennemsnitlige energibidrag skyldes blandt andet, at mænd med lang uddannelse oftere indtager mad og drikke om eftermiddagen end mænd med kort uddannelse. I alt % af de kortuddannede (20-49 år) mænd har registreret, at de har spist og/eller drukket om eftermiddagen, mens den tilsvarende andel er % blandt mænd med længere uddannelse (bilag 3). For de unges mellemmåltid om formiddagen er tendensen omvendt, idet 69 % af de unge mænd med kort uddannelse har indtaget et formiddagsmåltid, mens den tilsvarende andel er 56 % for langt uddannede unge mænd. Forskellene skyldes også, at der indtages større mængder af mad og drikke om formiddagen, når der indtages et måltid. Et gennemsnitligt formiddagsmåltid indeholder således 1,7 MJ for kortuddannede unge mænd, mens måltidet i gennemsnit indeholder 0,6 MJ for mænd med lang uddannelse (data ikke vist). Det kan være, at mænd med kort uddannelse spiser en del af deres frokost til formiddag (fx i form af en medbragt madpakke), da mænd med kort uddannelse også indtager mere rugbrød til formiddag og frokost end mænd med lang uddannelse (data ikke vist). Noget tyder dog på, at det også drejer sig om forskelle i drikkevaner, således at mænd med kort uddannelse indtager mere øl og sodavand til mellemmåltidet om formiddagen end mænd med lang uddannelse. I nærværende notat har fokus været på frugt og grønt, men en analyse af alle fødevarer i forhold til måltider og uddannelse, vil sandsynligvis kunne nuancere forskellene i måltidsvaner endnu bedre. 8

11 Grøntsager Grøntsager er defineret som friske og forarbejdede grøntsager herunder dybfrosne grøntsager, konserves, tørrede bælgfrugter og ketchup. Det samlede gennemsnitlige indtag af grøntsager er i størrelsesordenen gram til hverdag mindst blandt de kortuddannede mænd. Alle mænd i undersøgelsen har spist grøntsager i en eller anden form i løbet af de fire hverdage, som undersøgelsen omfatter, og cirka 90 % af dagens grønt ligger i frokost- og aftenmåltiderne. Indtaget af grøntsager som tilbehør udgør mellem 60 og 80 % af indtaget af grøntsager mindst blandt kortuddannede unge mænd og mest blandt midaldrende mænd med lang uddannelse. Alle måltiders indhold af grøntsager i alt og grøntsager som tilbehør er vist i bilag 4. Flere mænd med lang uddannelse spiser grøntsager som tilbehør Det er især grøntsager som tilbehør, som mænd med kort uddannelse indtager mindre af sammenlignet med mænd med lang uddannelse. De kortuddannede mænd indtager i gennemsnit gram grønt som tilbehør til frokost og aftensmad, mens det tilsvarende tal er gram for mænd med lang uddannelse (figur 2). Frokost Aftensmad Kort Lang Kort Lang Kort Lang år år år Figur 2. Gennemsnitligt indtag af grønt som tilbehør gram pr. dag mandag til torsdag blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse (n=922 mænd) Forskellene i måltidernes gennemsnitlige indhold af grøntsager skyldes, at der er flere mænd med kort uddannelse, som ikke spiser grøntsager. I alt 48 % af de kortuddannede mænd har spist grønt som tilbehør til frokost mod % af de langt uddannede mænd (bilag 5), når der korrigeret for, om der er spist et måltid. I formiddagsmåltidet er mønsteret omvendt: 6-13 % af de kortuddannede mænd har spist grønt som tilbehør til formiddag, mens det er 5-10 % af mændene med lang uddannelse. Analyserne af portionsstørrelserne viser et uklart billede for de forskellige aldersgrupper. Eksempelvis er den gennemsnitlige portionsstørrelser for grønt som tilbehør større blandt mænd med lang uddannelse i aldersgruppen år og år end kortuddannede mænd i samme aldersgrupper, mens det er omvendt for de årige (figur 3). 9

12 Frokost Aftensmad Kort Lang Kort Lang Kort Lang år år år Figur 3. Gennemsnitligt indtag af grønt gram pr. måltid, når der er indtaget grøntsager som tilbehør mandag til torsdag blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse (n=1117 frokostmåltider og 1743 aftenmåltider) Grøntsager som pålæg (fx tomater på en skive rugbrød) og grøntsager som pynt udgør den største del af indtaget ud over grønt som tilbehør blandt mænd med kort uddannelse, men generelt udgør grønt som pålæg og pynt en lille del af indtaget (5-12 %) blandt mænd med kort og lang uddannelse (data ikke vist). Resten af grøntsagerne er gemt i sammenkogte retter, i supper, i burger/sandwich, i pita/flute/croissant, i pizza mm. Mænd med lang uddannelse får i højere grad grønt fra sammenkogte retter, supper og pita/ flute/ croissant end mænd med kort uddannelse i alle tre aldersgrupper. De unge kortuddannede mænd indtager i gennemsnit mest pizza, som også kan bidrage med lidt grøntsager. Disse forskelle i kilder til grøntsager tyder på, at de kortuddannede mænd i højere grad spiser smørrebrød end mænd med lang uddannelse, hvilket kan skyldes, at madpakker stadig er det mest brugte blandt kortuddannede mænd. Analyser af data fra viste også, at rugbrød til frokost indtages af langt de fleste mænd med kort uddannelse 2. Strategier til at øge mænds indtag af grøntsager bør derfor tage højde for, at smørrebrød er en stor del af mændenes madkultur. Flere unge mænd med kort uddannelse spiser grove grøntsager Grønt som tilbehør kan opdeles i henholdsvis grove og fine grøntsager, hvor grove grøntsager er fx gulerødder, løg og kål, og fine grøntsager fx er tomater, agurk og salat. Grove grøntsager udgør cirka 45 % af grøntsager indtaget som tilbehør blandt både kort og langt uddannede mænd fra 30- årsalderen (bilag 4). De resterende 55 % af indtaget udgøres således af fine grøntsager. Blandt unge mænd med lang uddannelse udgør grove grøntsager som tilbehør i gennemsnit 28 % af indtaget, mens den tilsvarende andel er 38 % blandt kort uddannede mænd (figur 4). Der er således noget, der tyder på forskellige præferencer i forhold til de forskellige typer af grøntsager, men det kræver en mere dybdegående og evt. kvalitativ analyse for at afdække årsagen og potentialet i denne forskel. 10

13 Fine; 62 Grove; 38 Fine; 72 Grove; 28 Kort Lang Figur 4. Grove og fine grøntsager som tilbehør for alle måltider i alt i % blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse i alderen år (n=94 kortuddannede og 43 langt uddannede mænd) Frugt Frugt og bær (herefter benævnt frugt) omfatter frisk og forarbejdet frugt, herunder tørret frugt, marmelade, frugtsaft, nødder, oliven og andre fedtholdige frø. Det samlede gennemsnitlige indtag af frugt er i størrelsesordenen gram til hverdag mindst blandt de langt uddannede unge mænd og mest blandt de langt uddannede midaldrende mænd. På nær nogle enkelte har alle mænd i undersøgelsen spist frugt i en eller anden form i løbet af de fire hverdage, som undersøgelsen omfatter. Cirka 60 % af dagens frugt ligger i mellemmåltiderne (især formiddag og eftermiddag). Blandt hovedmåltiderne bidrager morgen- og frokostmåltiderne med mest frugt. Indtaget af frugt som tilbehør udgør mellem 80 og 90 % af indtaget af frugt. Marmelade/syltetøj, frugtpålæg og smoothies bidrager også til frugtindtaget, men det er relativt lidt. Alle måltiders indhold af frugt i alt og frugt som tilbehør er vist i bilag 6. Lidt mere frugt blandt mænd med lang uddannelse Indtaget af frugt i alt til hovedmåltiderne er i gennemsnit gram pr. dag blandt kortuddannede mænd, mens mænd med lang uddannelse indtager gram pr. dag (bilag 6). Blandt de årige er der en tendens til, at de kortuddannede indtager mest frugt, mens det er de langt uddannede mænd, der indtager mest frugt blandt årige mænd. De kortuddannede mænd indtager i gennemsnit gram frugt som tilbehør til mellemmåltiderne, mens det tilsvarende tal er gram for mænd med lang uddannelse (figur 5). 11

14 Mellemm. formiddag Mellemm. eftermiddag Mellemm. aften/nat Kort Lang Kort Lang Kort Lang år år år Figur 5. Gennemsnitligt indtag af frugt som tilbehør gram pr. dag mandag til torsdag blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse (n=922 mænd) Forskellene i måltidernes gennemsnitlige indhold af frugt som tilbehør skyldes, at der er lidt flere mænd med kort uddannelse fra 30-årsalderen, som ikke spiser frugt som tilbehør, end mænd med lang uddannelse. I alt % af de kortuddannede mænd har spist frugt som tilbehør til formiddag og eftermiddag mod % af de langt uddannede mænd (bilag 7), når der er korrigeret for, om der er spist et måltid. Andelen af årige mænd (kort og lang uddannelse), der spiser frugt som tilbehør i mellemmåltiderne, ligger på niveau med de kortuddannede ældre mænd (40-50 %). Modsat hyppigheden, så er der en tendens til at mænd med kort uddannelse indtager større mængder end mænd med lang uddannelse, når de spiser frugt som tilbehør til mellemmåltiderne (figur 6). Fx indeholder et gennemsnitligt formiddagsmåltid cirka 185 g frugt som tilbehør blandt kortuddannede mænd i alderen år, mens det tilsvarende tal er cirka 145 g for mænd med lang uddannelse. Det svarer til henholdsvis et meget stort og et stort æble 9. De lidt større portionsstørrelser er formentlig ikke nok til, at det gennemsnitlige indtag af frugt blandt kortuddannede mænd bliver større end det gennemsnitlige indtag blandt mænd med lang uddannelse undtagen for de årige mænd. 12

15 Mellemm. formiddag Mellemm. eftermiddag Mellemm. aften/nat Kort Lang Kort Lang Kort Lang år år år Figur 6. Gennemsnitligt indtag af frugt gram pr. måltid, når der er indtaget frugt som tilbehør mandag til torsdag blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse (n=858 ml. formiddag, 985 ml. eftermiddag og 559 ml. aften/nat) Viden om anbefalingen for frugt og grønt Data er indsamlet fra 2011 til 2013, og på det tidspunkt var kostrådet om frugt og grønt formuleret således: Spis mere frugt og grønt 6 om dagen 10. Flere mænd med lang uddannelse nævner både frugt og grønt Når mænd bliver spurgt, om de har hørt om anbefalingen for frugt og grønt, svarer langt de fleste ja (>80 %) (bilag 10). Forståelsen af anbefalingen er dog noget lavere og lavest blandt mænd med kort uddannelse. Eksempelvis nævner % af mænd med kort uddannelse både frugt og grønt, når de taler om anbefalingen, mens den tilsvarende andel er % blandt mænd med lang uddannelse (figur 7). En relativt stor andel af alle mænd (15-41 %) nævner kun frugt, og igen flest unge mænd (20-29 år) med kort uddannelse. En anden del af anbefalingen handler om hvor meget frugt og grønt, som bør indtages. Her er de korrekte svar 6 stk. og 600 g. Generelt nævner flere mænd 6 stk. frem for 600 g. I alt % af mændene nævner spontant 6 stk. mens 8-30 % af mændene nævner 600 g (bilag 11). Der er igen en tendens til, at mænd med længere uddannelse har en mere specifik forståelse for anbefalingen end mænd med kort uddannelse, men det er for både kort- og langt uddannede mænd relativt få, som nævner en mængde (8-30 %). 13

16 Nævner kun frugt Nævner både frugt og grønt Nævner kun grønt Nævner hverken frugt eller grønt Kort Lang Kort Lang Kort Lang år år år Figur 7. Hvordan forstår du anbefalingen om frugt og grønt? (% spontane svar blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse) (n=824) Mænd glemmer at frost og dåse tæller med Mindst 70 % af mændene i alle grupper svarer, at kartofler ikke er med i anbefalingen for frugt og grønt (bilag 11). Der er ikke forskel på mænd med kort og lang uddannelse. Det ser anderledes ud for kendskabet til, at anbefalingen indeholder frossen grønt/frugt samt grønt og frugt på dåse. Mellem 46 % og 55 % af de kort uddannede mænd svarer korrekt i forhold til frossen grønt/frugt, mens det er % af mændene med lang uddannelse, som svarer korrekt på denne del af anbefalingen (figur 8). For grønt og frugt på dåse er kendskabet lavere, og der er især uddannelsesmæssig forskel i aldersgrupperne år og år. Mellem 18 % og 24 % af de kortuddannede mænd svarer, at grønt og frugt på dåse er inkluderet i anbefalingen, mens den tilsvarende andel er % blandt mænd med lang uddannelse. Frossen grønt/frugt (ja) Grønt på dåse (ja) Frugt på dåse (ja) Kort Lang Kort Lang Kort Lang år år år Figur 8. Med det kendskab du har til anbefalingen, vil du så sige, at anbefalingen indeholder? (% korrekte svar blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse) (n=824) 14

17 I undersøgelsen blev også spurgt til, om anbefalingen indeholder juice. Andelen der svarer, at juice er indeholdt i anbefalingen falder med alderen (20-29 år: 70 % versus år: 45 %) (bilag 11). Endelig blev der spurgt til, om anbefalingen indeholder tørret frugt og nødder. Det korrekte svar var på daværende tidspunkt ja, fordi nødder og tørret frugt først blev ekskluderet fra anbefalingen i de nye kostråd i , og det er relativt få, som har svaret ja. Færrest blandt de årige (31-43 %) og flest blandt de årige (50-59 %). Der er ikke uddannelsesmæssig forskel i viden om, at tørret frugt, juice og nødder indgår i anbefalingen om frugt og grønt (bilag 11). Svarene tyder på, at det overordnede kendskab til anbefalingen er på plads, men når det kommer til de mere specifikke detaljer som mængde og indhold, så er mændenes viden lavere. Det samme fandt en kvalitativ undersøgelse af danskernes forståelse af kostrådene Nærværende undersøgelse finder, at viden er lavest for mænd med kort uddannelse, men mænd med lang uddannelse har også et relativt lavt kendskab til detaljerne i anbefalingen. Hvis mændene tror, at det udelukkende er frisk frugt og grønt, som tæller med i anbefalingen, så virker det muligvis mere uoverkommeligt at nå 300 g frugt og 300 g grønt. Hvis mændene føler, at det er uoverkommeligt at nå den anbefalede mængde, så bestræber de sig muligvis slet ikke på at få spist mere frugt og grønt. Til gengæld kan en forståelse for, at frossen grønt og frugt samt dåsefrugt/grønt også tæller med i anbefalingen måske motivere dem til at øge indtaget. Under forudsætning af at mere viden kan påvirke kostvaner, så kunne en mere detaljeret oplysning måske øge indtaget af frugt og grønt. 15

18 Holdninger til at spise sundt Unge mænd med kort uddannelse bestræber sig mindst på at spise sundt Over halvdelen af mændene bestræber sig dagligt på at spise sundt (bilag 12a). Bestræbelsen på at spise sund mad er højere med længere uddannelse, og jo ældre mændene bliver. Blandt de unge mænd (20-29 år) bestræber 55 % og 64 % med henholdsvis kort og lang uddannelse sig dagligt på at spise sundt, mens andelene er henholdsvis 69 % og 83 % for de midaldrende mænd (50-64 år). Tilfredshed med egne kostvaner er en anden måde at måle holdningen til sund mad på end via bestræbelsen på at spise sundt. Svarene på spørgsmålet Synes du, at dine kostvaner er sunde nok? følger bestræbelsen på at spise sundt hvad angår alder (figur 9). Det vil sige, at der er størst tilfredshed med egne kostvaner blandt de midaldrende mænd (50-64 år), hvor % af mændene svarer ja til, at deres kostvaner er sunde nok, mens det er % af de unge mænd (20-29 år), som svarer ja. Der er ikke samme tydelige tendens i forhold til forskel i oplevelsen af egne kostvaners sundhed hvad angår uddannelse. Kun blandt gruppen af årige mænd er der en tydelig forskel i andelen af mænd, som er tilfredse med egne kostvaner (kort uddannelse: 60 % versus lang uddannelse: 79 %). Kort Lang år år år Figur 9. Synes du, at dine kostvaner er sunde nok? (% ja blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse) (n=956 mænd) I tabel 3 er resultaterne omhandlende viden om at både frugt og grønt indgår i anbefalingen, bestræbelsen på at spise sundt, tilfredshed med kostvaner og faktiske indtag af grønt og frugt vist samlet. Mere end 60 % af mændene synes, at deres kostvaner er sunde, men det er mindre end 25 % af mændene, som indtager mindst 300 g frugt og 300 g grøntsager om dagen (bilag 4 og 6). Diskrepansen mellem, hvad mændene tror, og hvad de gør, er størst for mænd med kort uddannelse. Med andre ord så er de kort uddannede mænd ligeså tilfredse med deres kostvaner som de langt uddannede til trods for, at de kort uddannede mænd spiser mindre sundt. Analyser af data fra DANSDA fandt en uoverensstemmelse mellem mænds opfattelse af, om de spiser nok frugt og grønt og det faktiske indtag af frugt og grønt 3. Mulige årsager til denne uoverensstemmelse undersøges i øjeblikket i et ph-d projekt på DTU Fødevareinstituttet. 16

19 Tabel 3. Viden, bestræbelsen, tilfredshed samt faktiske indtag af grønt og frugt blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang og lang videregående) uddannelse (n=922) Nævner både frugt og grønt (%) Bestræber sig på at spise sundt (%) Synes at kostvaner er sunde nok (%) Indtag af grønt (g/dag) Indtag af frugt (g/dag) Kort Lang Fysisk form betyder mest blandt de unge Faktorer, der motiverer til at spise sundt, afhænger tilsyneladende ikke af uddannelse, da der ikke er tydelige forskelle i mændenes besvarelser opdelt på kort og lang uddannelse (bilag 13). De næste afsnit er derfor beskrevet i forhold til aldersgrupper. Helbred, sundhed og ønsket om ikke at blive tyk fylder mest for alle aldersgrupper, men den yngste aldersgruppe (20-29 år) formulerer sig i højere grad med et ønske om at bevare den fysiske form (17 %) end de to ældste aldersgrupper (3 %) (figur 10) Andet For at bevare/forbedre min fysiske form/dyrker sport/motion For velværet/mere energi Ønsker ikke at blive tyk/ønsker at tabe mig år år år På grund af helbredet/sundheden Figur 10. Vigtigste grunde til at bestræbe sig på at spise sundt blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang og lang videregående) uddannelse (%) (n=886) Faktorer som fysisk form og ønske om ikke at blive tyk kan tyde på, at udseende måske kan bruges til at motivere mænd til at spise sundt, via fx kampagner eller andre sundhedsfremmende tiltag. Kategorien Andet indeholder svar som sund mad smager bedst, på grund af viden/oplysning om sund mad og af hensyn til børn/familie. Flest blandt de to ældste aldersgrupper svarer i disse kategorier. Vane og tid er største barrierer Den mest motiverede gruppe for at ændre kostvaner er sandsynligvis dem, som bestræber sig på at spise sundt, men som ikke mener, at deres kostvaner er sunde nok. Gruppen udgør 26 % af de kortuddannede mænd og 20 % af mænd med lang uddannelse (tabel 4 og bilag 12b). Disse mænds barrierer for ikke at spise så sundt, som de gerne vil, er interessante, fordi mændene er motiverede men også realistiske omkring deres mindre sunde kostvaner. 17

20 Tabel 4. Bestræber du dig dagligt på at spise sundt? krydset med Synes du, at dine kostvaner er sunde nok? blandt mænd med kort (grundskole/erhvervsfaglig) og lang (mellemlang- og lang videregående) uddannelse (n=956) Bestræber sig på at spise sundt og mener, Kort Lang n % n % at kostvaner er sunde nok , ,3 Bestræber sig på at spise sundt og mener ikke, at kostvaner er sunde nok , ,3 Bestræber sig ikke på at spise sundt og mener, at kostvaner er sunde nok 23 3,7 5 1,5 Bestræber sig ikke på at spise sundt og mener ikke, at kostvaner er sunde nok 30 4,8 3 0,9 Gruppens barrierer for ikke at spise så sundt, som de gerne vil, afhænger umiddelbart ikke af uddannelse (bilag 14). For både kort og langt uddannede betyder gammel vane og manglende tid umiddelbart mest, mens faktorer som smag og pris betyder mindst. En opdeling i forhold til alder viser samme billede, men barrierer som gammel vane og manglende tid fylder mindre blandt de årige mænd (48 %) sammenlignet med de årige (60 %) og årige mænd (66 %) (figur 11). Svaret Gammel vane fylder mest blandt den ældste aldersgruppe, mens det direkte svar manglende interesse for sunde kostvaner fylder mest blandt den yngste aldersgruppe (figur 11). Det kan måske være, fordi de unge godt kan tillade sig at sige, at de ikke er interesserede, fordi de ikke føler, at de behøver at tænke på deres helbred endnu. Kategorien Andet indeholder svar som engang imellem skal der være plads til det usunde, usund mad smager bedre og fordi min familie ikke kan lide sund mad. Det kræver mere dybdegående kvalitative interview at komme nærmere faktorer, som kan motivere denne gruppe mænd til at ændre kostvaner i sundere retning Andet Den usunde mad er alt for fristende Er ikke interesseret/engageret Fordi det er for dyrt Gammel vane Fordi jeg ikke har tid år år år Figur 11. Vigtigste grunde til ikke at spise så sundt, som man gerne vil blandt mænd, som bestræber sig på at spise sundt (%) (n=229) 18

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 3 frugt og grønt om dagen Notat til 6 om dagen Mette Rosenlund Sørensen Sisse Fagt Karsten Kørup Margit Velsing Groth Afdeling for

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Sociale forskelle i kosten. Sisse Fagt, Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for ernæring sisfa@food.dtu.dk

Sociale forskelle i kosten. Sisse Fagt, Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for ernæring sisfa@food.dtu.dk Sociale forskelle i kosten Sisse Fagt, Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for ernæring sisfa@food.dtu.dk Hvad jeg vil tale om Fakta om social ulighed i sundhed, forebyggelsesstrategier 2

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Delrapport Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, juni 2012 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Fisk Mælk Mad Kød Faktisk kost Danskerne Befolkningen Hygge Madpyramide Sunde kostvaner Fornuft Følelse Lyst Fødevarer Frugt & grønt Hverdag Weekend

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008

Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Karsten Kørup Ellen Trolle Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008

Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Karsten Kørup Ellen Trolle Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Børn og unges måltidsvaner 2005-2008

Børn og unges måltidsvaner 2005-2008 Børn og unges måltidsvaner 2005-2008 Børn og unges måltidsvaner 2005-2008 Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Karsten Kørup Ellen Trolle Jeppe Matthiessen Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet Afdeling

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden

Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden Kødets placering i måltider - madkultur nu og i fremtiden Lotte Holm Professor, Ph.d Fødevaresociologisk faggruppe Dansk Kvægs Kongres 23. februar 2009 Dias 1 Basis for det følgende.. Sociologiske undersøgelser

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Energi til hele skidagen

Energi til hele skidagen Energi Til Hele Skidagen - 1 - Energi til hele skidagen En rapport fra skifitness.dk af Anja Bolbjerg De fleste kender fornemmelsen af at gassen går ud af ballonen op ad skidagen. Den sædvanlige kost på

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU132-MAT/D Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-13.00 KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 K A R E N A L B E R T S E N H E R M A N N B U R R O K T O B E R 2 0 0 1 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 INDHOLD: Karen Albertsen, Hermann Burr

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

Måltidspolitik januar 2011

Måltidspolitik januar 2011 Måltidspolitik januar 2011 På Solgården har vi vores eget køkken, hvor vi laver mad til husets beboere og de borgere i ældreboligerne, der vælger at spise deres måltider på Solgården. For konstant at have

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Morten Hulvej Rod Forskningsleder, lektor, ph.d. mhj@si-folkesundhed.dk. Sundhedsfremme blandt unge mænd

Morten Hulvej Rod Forskningsleder, lektor, ph.d. mhj@si-folkesundhed.dk. Sundhedsfremme blandt unge mænd Morten Hulvej Rod Forskningsleder, lektor, ph.d. mhj@si-folkesundhed.dk Sundhedsfremme blandt unge mænd Hvordan håndterer man bedst sammensatte sundhedsproblemer? Disposition Hvad kendetegner unge mænd?

Læs mere

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien

Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen. Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Oplæg v. Klinisk diætist Stine Henriksen Værktøjer til normalisering af mad og måltider i familien Hvem er jeg Stine Henriksen AUT. Klinisk diætist Klinik i Odense Tilknyttet dagbehandlingstilbud Viljen

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune

Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge. 0-16 år i Lolland Kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Kost- og bevægelsespolitik for 0 til 16-årige i Lolland Kommunes skoler og dagtilbud... Kost og bevægelsespolitik

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Sundhed i 8.klasse Marts 2005

Sundhed i 8.klasse Marts 2005 Sundhed i 8.klasse Marts 2005 Sundhed i 8. klasse Udgiver: Børnerådet, Vesterbrogade 35A 1620 KBH V Tlf.: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk Hjemmeside: www.brd.dk Tekst og analyse: Fuldmægtig

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere