Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Mere gas fra Københavns spildevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Mere gas fra Københavns spildevand

2 Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference september 2014 i Tivoli Congress Center København Vær med, når den globale gasverden mødes i København for at præsentere og diskutere den nye teknologi, der bliver nøglen til fremtidens gasmarked. REGISTRERING NU ÅBEN Nye energigasser og deres rolle Samspil mellem gas og VE Udnyttelse af gasinfrastrukturen Gas-to-power og Power-to-gas LNG-revolutionen Skifergas Læs mere og tilmeld dig IGRC2014 Newsletter på I regi af IGU og organiseret af Dansk Gasteknisk Center

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 2 april årgang Af Peter A. Hodal, formand for Dansk Gas Forening Træpiller versus gas Naturgas erstatter olie EU godkender biogasstøtteordning Antallet af gasulykker igen rekordlavt Sjusk med sikkerhed i forsamlingshuse Revision af indreguleringsprocedurer Energinet.dk får medhold i langvarig strid Mere grøn naturgas fra renseanlæg Ny version af GasproSA er klar HMN fik analyseret sin beredskabskultur Ny ordning for energirenovering Erfaringsudveksling for ledningsfolk Fra affaldspose til gasbil og bus To gasfærger mellem Danmark og Norge EUDP-ansøgninger med DGC-deltagelse En legende i gasbranchen takker af Nye bestyrelser for gasselskaberne Træpiller versus gas Debatten om træpillers bæredygtighed og fornuften i en massiv dansk satsning på træpiller har fyldt meget i medierne i den senere tid. Fra at være et ukontroversielt, miljøvenligt element i dansk energi- og klimapolitik er træpillerne nu gået over til at blive et omdiskuteret emne, både med hensyn til miljø og ressourceudnyttelse. Danmark skal i løbet af godt fem år erstatte kul og naturgas med 4-5 mio. tons træpiller, der i vidt omfang skal importeres fra lande fjernt fra Danmark. Ingeniøren omtaler det som en træpille-bonanza med bind for øjnene. En bred vifte af forskere fra alle lejre udtrykker bekymring for, om træpillerne kommer fra bæredygtigt skovbrug og efterlyser fælles krav. Situationen i Danmark og Europa betegnes som presset og uholdbar. Diskussionen om træpillers bæredygtighed vil nok fortsætte en rum tid endnu, og det er selvfølgelig i alles interesse, at vi får en saglig afklaring af problematikken hurtigst muligt. Danmarks energisystem er under omlægning mod massiv brug af træpiller, og vi må så vidt muligt sikre os, at der ikke sker alvorlige fejlinvesteringer af hensyn til både økonomi, miljø og klima. Vi kan i Dansk Gas Forening ikke bidrage til den saglige afklaring af træpillernes bæredygtighed. Men det er en hjertesag for os ved enhver given lejlighed at gøre opmærksom på de betydelige fordele, der er ved gassen i det danske energisystem. Gas transporteres i rørledninger energieffektivt og uden miljømæssigt negative påvirkninger. Gas efterlader ingen restprodukter fra forbrændingen og ingen helbredsskadelige partikler. Gas tilfører energisystemet den fleksibilitet, der vil være afgørende for at tilpasse stadigt mere fluktuerende vindmøllestrøm i elproduktionen. Gassystemet er Danmarks suverænt største energilager. Gas kan kombineres med mange former for vedvarende energi og baner vejen for en gradvis overgang til mere VE i energisystemet i takt med, at VE-teknologierne modnes. Alle disse væsentlige fordele går tabt, når man konverterer fra gas til træpiller på kraft- og kraftvarmeværker. Vi er bestemt ikke alene om troen på gas som et afgørende element i dansk energiforsyning også på langt sigt. En central rapport om dansk energiforsyning, udarbejdet af Syddansk Universitet og Cowi, konkluderer ifølge Ingeniøren, at...biogas er på alle måder det foretrukne valg, hvis Danmark skal høste de største klimagevinster. Derfor skal vi hurtigst muligt sørge for en større del af energiforsyningen fra biogas, og træpiller må kun være en overgangsordning. Debatten vil fortsætte, og der er god grund til at være optimistisk med hensyn til en fornuftig rolle for gassen også i fremtiden. Sagen træpiller versus gas er langt fra afgjort, og vi vil dække den intensivt, både her i bladet og på DGF s arrangementer i løbet af Sponsorer for Gasteknik: Forsidefoto: Renseanlæg Avedøre bliver vært for demonstrationsprojekter i international klasse med nye metoder til produktion af bionaturgas. Foto: BIOFOS Gasteknik nr

4 K o r t n y t For 190 mia. kr. ekstra i Nordsøen Den danske del af Nordsøen rummer olie og gas, som kan skabe en ekstra indtægt på 190 mia. kroner til det danske samfund. Det viser en ny rapport, som brancheforeningen Olie Gas Danmark offentliggjorde i februar. Ifølge rapporten er der et potentiale på millioner olietønder, svarende til 40 % af den samlede olie- og gasproduktion fra 1972 frem til i dag. Nordsøen har i årtier været med til at skabe velfærd, vækst og arbejdspladser. Nu viser vores rapport, at vi har mulighed for at hente en betydeligt større mængde olie og gas fra Nordsøen. Hvis vi tør tænke lidt anderledes og sætter ind med handling, så kan Nordsøen mange år frem i tiden fortsætte sit traditionelt høje bidrag til det danske samfund, siger Martin Næsby, direktør i brancheforeningen Olie Gas Danmark. Hele rapporten kan hentes på www. oilgasdenmark.dk. Ingen olie og gas i Nena-1 DONG E&P A/S har som operatør for tilladelse 1/12 boret efterforskningsboringen Nena-1 (5605/14-1) i den vestlige del af den danske del af Nordsøen. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen, oplyser Energistyrelsen. Markant nedskrivning på gaslager Energinet.dk s årsresultat for 2013 blev på 37 mio. kr. efter skat, mod 261 mio. kr. i Resultatet er negativt påvirket af en nedskrivning på 500 mio. kr. af virksomhedens aktiver i Energinet. dk Gaslager A/S som følge af et presset marked og deraf faldende omsætning, men samtidigt positivt påvirket med 398 mio. kr. af en nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25 % til 22 %. Omsætningen var uændret 9,8 mia. kr. Gaspriser upåvirket af Krim-krisen Indtil nu har den ukrainske krise ikke påvirket forsyningen af naturgas til EU-landene, hvor gaslagrene er godt fyldt op. Markedsprisen for gas på de europæiske gasbørser er vendt tilbage til niveauet før krisen i Ukraine. Markedsdeltagerne synes således ikke at indregne risiko for afbrydelser i gasforsyningen fra Rusland i prisen, forklarer Jeppe Danø, markedsdirektør for Energinet.dk s afdeling for Gasmarked. Naturgas har erstattet olie i over af danske boliger på ti år Fra 2003 til 2013 er fyringsolien blevet skiftet ud med naturgas til opvarmning i hele danske boliger, viser en ny opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet for HMN Naturgas I/S. Opgørelsen er baseret på data fra BBR-registret (Bolig- og Bygningsregistret), som administreres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tallene er opgjort for alle danske kommuner og gælder helårsbeboelse: parcelhuse, rækkehuse, lejligheder m.m. Ifølge adm. direktør i HMN Naturgas I/S, Susanne Juhl, kan udviklingen bl.a. hænge sammen med, at råvarepriserne på gas og olie ikke længere automatisk følges ad. Siden 2006 har gassen været billigere end olie. Og ifølge tal fra Energitilsynet er prisen på fyringsolie siden 2009 steget næsten dobbelt så meget som prisen på naturgas. Ifølge HMN Naturgas I/S kan en familie med et standardhus og et gennemsnitligt forbrug spare mellem og kr. om året på varmeregningen ved at skifte oliefyret ud med et moderne gasfyr. Jo ældre oliefyret er, desto mere vil der kunne spares ved at gå over til naturgas. I forbindelse med skiftet kan der gøres brug af håndværkerfradraget, og der gives endvidere et engangstilskud til køb af gasfyr. Tilskuddet kommer fra puljen af energisparebidrag og udbetales, idet opvarmning med naturgas er mere energieffektivt end olie. Også store miljøfordele Konverteringerne fra olie til naturgas har også betydning for miljø og klima, påpeger Susanne Juhl, HMN Naturgas I/S. Hvis man sammenligner et gammelt oliefyr med et nyt gasfyr, vil udledningen af CO 2 være ca. 40 % mindre ved at bruge gas. Ved at bruge naturgas i stedet for olie bliver der samtidig mindre forurening med sundhedsskadelige partikler, såsom sod, svovl og NO X er. Dette har jo været kendt i mange år, men i gasbranchen har vi måske ikke fået kommunikeret disse ting klart nok ud i den brede offentlighed, siger Susanne Juhl. Ifølge HMN Naturgas I/S ligger op mod huse med oliefyr i områder, klos op ad naturgasnettet. Hvis disse huse skifter til naturgas, vil det medføre en årlig besparelse på tilsammen tons CO 2, viser beregninger, som HMN Naturgas I/S har foretaget på baggrund af offentligt tilgængelige tal fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet. Regeringen vil ikke genåbne energiaftalen Når klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) om kort tid inviterer de syv partier bag klima- og energiaftalen til forhandlinger, drejer det sig alene om de virksomheder, der er særlig hårdt ramt af den stigende betaling til omlægningen til grøn energi, den såkaldte PSO-afgift. Ikke om en genforhandling af energiaftalen fra 2012, skriver Politiken.»Jeg indkalder til nogle samtaler om den del af industrien, som er meget elintensiv. Jeg opfatter det absolut ikke som relevant at snakke om at ændre ambitionerne i energiaftalen«, siger han. Aftalen omfatter blandt andet en stor udbygning af biogas, nye vindmøller på land og to nye havmølleparker. Det finansieres ligesom i tidligere energiaftaler af PSO-afgiften, som følger elprisen: Den stiger, når el bliver billigere, fordi lavere elpriser skaber behov for højere tilskud til vedvarende energi. Men PSO en stiger ikke så meget, som elprisen falder, påpeger Rasmus Helveg Petersen. 4 Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, indviede 28. januar Haldor Topsøe og E.ON Danmarks fælles cleantechsatsning, hvor E.ON aftager overskudsvarme fra Haldor Topsøes produktion af katalysatorer. Spildevarmen erstatter halvdelen af naturgasforbruget og sparer de ca fjernvarmekunder for gennemsnitlig kr. på den årlige varmeregning. EU godkender biogas-støtteordning Europa-Kommissionen har accepteret Danmarks fortolkning af mulighederne for at kombinere driftsstøtte og investeringsstøtte til biogas. Biogasanlæg vil dermed kunne få energiaftalens forhøjede støttesatser, selvom de har fået investeringsstøtte fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram eller fra andre statslige støtteordninger. De nye støttesatser til biogas til elproduktion og opgradering blev statsstøttegodkendt af Kommissionen i november Godkendelsen var betinget af, at støttemodtagerne ikke samtidig modtog investeringsstøtte til de samme udgifter. Denne betingelse er fortsat gældende, men Kommissionen har nu accepteret Danmarks fortolkning af, hvornår der er tale om de samme udgifter. Energinet.dk sænker gastarifferne Den 1. oktober 2014 sænker Energinet.dk tarifferne på både transport af gas og kapacitets- og mængdebetalingen. Det betyder, at tarifferne overordnet set for gasåret sænkes med minimum 11 % i forhold til dette gasår. Det er et fald på 56 % siden gasåret , hvor Energinet.dk blev operatør af gastransmissionssystemet. Konklusionen er, at driftstilskud til elproduktion og opgradering af biogas kan forenes med anlægstilskud til biogasproduktionsanlægget. Dette gælder også i tilfælde, hvor biogasanlæg og elproduktions- eller opgraderingsanlæg har samme ejer. Driftstilskud kan ydermere forenes med investeringstilskud til elproduktionsanlæg eller opgraderingsanlæg. Biogasanlæg vil dermed kunne få energiaftalens forhøjede støttesatser, selvom de har fået investeringsstøtte fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Det samme er tilfældet, hvis investeringsstøtten kommer fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) eller fra andre statslige støtteordninger. De øjeblikkeligt lave transporttariffer skyldes i overvejende grad tilbageførsel af overdækning akkumuleret i tidligere år, som svarer til knap 50 % af omkostningsbasen. Tilbageførsel af overdækning forventes tilendebragt fra gasåret , hvorefter priserne vil stige i takt med markedsudviklingen, oplyser Energinet.dk Nordjysk biogasselskab konkurs En konkurs i Vester Hjermitslev Energiselskab kommer til at koste Jammerbugt Kommune et beløb i millionklassen. Med konkursbegæringen kan kommunale garantier på op mod 4,8 mio. kr. være tabt. Garantien blev givet i 2004/2006 til en renovering og ombygning af biogasanlægget, der er landets ældste. Anlægget leverer dog fortsat fjernvarme til de 160 husstande, der er tilsluttet anlægget. Det er nu solgt til BioFuel Technology - en midtjysk virksomhed, der i forvejen arbejder indenfor branchen - og som vil drive biogasanlægget videre som et anpartsselskab. Brintprojekt på Lolland afsluttet Siden 2007 har den lollandske landsby Vestenskov været forsøgsby for oplagring af vindenergi gennem brint, og 35 familier har beredvilligt åbnet hoveddøren for forskere og journalister fra hele verden. Men nu er forsøget forbi, og de såkaldte mikrokraftvarmeanlæg skal fjernes igen, skriver DR P4 Sjælland. Projektet har været ramt af en række uheld, da teknologien med at omlagre vindenergi til brint, der blev til strøm og varme hos borgerne i Vestenskov, endnu er på forsøgsstadiet. De sidste anlæg, som er leveret fra IRD Fuel Cells i Svendborg, forsvinder fra Vestenskov omkring 1. maj, og der er endnu ingen udsigt til, at mikrokraftvarmeanlæggene bliver sat i masseproduktion. Mærsk skyder milliarder i oliejagt Mærsk har i flere år investeret for lidt i sin olieforretning. Det vil koncernen nu råde bod på med nye investeringer på mellem 100 og 200 milliarder kroner frem mod 2020, skriver Børsen. De nye milliardinvesteringer skal være med til at sikre Mærsk noget nær en fordobling i olieproduktionen. Vores balance er i dag rigtig godt kapitaliseret, så vi er fuldstændig trygge ved at kanalisere flere penge over i olieefterforskningen. Vores olieinvesteringer kommer til at ligge på mellem 16 og 27 mia. kr. om året i olieefterforskning frem til 2020, siger Mærsk-topchef Nils Smedegaard Andersen til Børsen. Produktionen i Maersk Oil har været hastigt faldende og nåede i slutningen af 2013 bunden med tønder olie dagligt, skriver avisen. Gasteknik nr. nr

6 S i k k e r h e d Af Pernille Vestergaard, Sikkerhedsstyrelsen Antallet af gasulykker rekordlavt igen i 2013 Statistikken for 2013 viser det laveste niveau i antallet af gasulykker siden starten af 1990 erne. De gode takter fra de seneste år fortsætter altså. Med kun 13 gasulykker i alt blev 2013 året med det hidtil laveste antal registrerede ulykker siden starten af halvfemserne; nemlig 1,3 ulykker pr gasforbrugere 1. Antallet af registrerede hændelser, Sikkerhedsstyrelsen har fået kendskab til via gasselskaber, medier, politi eller forbrugere, ligger på et højere niveau end tidligere år. Gennemsnittet for antal registrerede hændelser er ca. 39 hændelser på årsbasis for perioden , og med 44 hændelser i 2013 ligger året lidt over gennemsnittet. Flere registrerede hændelser; men fortsat færre ulykker. Stabilt, lavt niveau Antallet af gasulykker ser altså generelt ud til at have nået et stabilt, lavt leje. Gennemsnittet de seneste syv år ( ) er på ca. 17 ulykker om året, mens der i perioden i gennemsnit skete ca. 28 ulykker om året. Ulykker udgjorde ca. 30 % af alle registrerede hændelser i Set i forhold til tidligere år ligger niveauet et godt stykke under gennemsnittet på ca. 47 % for perioden I forhold til 2012 har der i 2013 totalt set været et par brande mere, en eksplosion mindre og halvt så mange forgiftningshændelser. Antal ulykker pr gas- 1) Gasforbrugere er i denne sammenhæng antal installationssteder, opgjort på baggrund af de årlige indmeldinger fra gasselskaberne. forbrugere pr. år er for første gang siden starten af halvfemserne næsten identisk for naturgas, flaskegas og bygas; hhv. ca. 1,2; 1,3 og 1,2. Ingen dødsfald, få personskader Heldigvis kom vi, set med gasstatistikkens øjne, igennem 2013 uden dødsfald. Gennemsnittet for dødsfald de seneste syv år ( ) har været under 1 pr. år (0,6). Til sammenligning har der i perioden i gennemsnit været 2 dødsfald pr. år. Udviklingen går også her i den rigtige retning og ligger på et ret stabilt, lavt leje. Da vi i Danmark gennem mange år har haft et højt sikkerhedsniveau på gasinstallationer (generelt set) og meget få dødsulykker, har det været interessant at følge med i udviklingen af personskader. Det vil sige opgørelse over ikke blot dødsfald, men totalantallet af tilskadekomne forårsaget af gasulykker. Ser vi således på udviklingen af personskaderne i forhold til det totale antal ulykker, kunne vi i 2013 konstatere det laveste niveau (54 %) siden 2005, hvor opgørelserne på personskader blev startet. Ca. 23 % af ulykkerne i 2013 fandt sted i én- og tofamiliehuse, 23 % i etageboliger, og industrien tegnede sig ligeledes for ca. 23 %. Forretninger og gartneri tegnede sig hver ca. 8 % af årets ulykker. Generelt for ulykkesstatistikken I lighed med tidligere år er følgende kriterier afgørende for, hvornår et registreret uheld medtages som en ulykke: Hændelser, som har medført personskade som følge af forgiftning, forbrænding eller eksplosion. Hændelser, som har medført skade på bygninger eller omgivelser efter brand eller eksplosion. Ved hændelser, som har medført skade på gasinstallationer eller gasforbrugende udstyr, beror det på et skøn, om hændelsen registreres som en ulykke. Bygas Bygasområdet holder fortsat sit lave niveau i antallet af ulykker med kun to ulykker i Området ligger dermed langt under middelværdien, der er på ca. 7 ulykker pr. år siden Antallet af bygasinstallationer udgjorde (opgjort pr ), og antallet af installationssteder Biogas Brint Bygas Naturgas F-gas Lightergas I alt Brand Eksplosion Forgiftning I alt Gasteknik nr

7 S i k k e r h e d Antal gasulykker er støt faldende for syvende år i træk. Ser vi over den seneste niårige periode, er der næsten lige så mange brande som eksplosioner og cirka halvt så mange forgiftningshændelser (6 brande, 7 eksplosioner og 4 forgiftningshændelser). Flaskegas I 2013 har der været fem ulykker på flaskegasområdet. Også her ligger vi godt under middelværdien, der er på ca. 9 ulykker pr. år siden Ser vi over den seneste niårige periode, er der næsten lige så mange brande som eksplosioner på flaskegasområdet og ekstremt få forgiftningshændelser (26 brande, 27 eksplosioner og to forgiftningshændelser). Antallet af flaskegasinstallationer skønnes på baggrund af oplysninger fra leverandørerne at være i Antallet af installationer er støt stigende. Styrelsen har på flaskegasområdet gennemført en fælles nordisk markedsovervågningsindsats på absorptionskøleskabe 12 V (gas/el) og er p.t. i gang med en ny fælles nordisk markedsovervågnings indsats på lavtryksregulatorer samt en national markedsovervågningsindsats på campingudstyr beregnet til brug med engangsdåser. Naturgas Naturgasområdet er med sine forbrugere (installationssteder opgjort pr ) det største område. På trods af det har der i 2013 kun været registreret fem ulykker. Det er et fald i forhold til 2012, hvor der var ni ulykker. På naturgasområdet ligger vi i 2013 således godt under middelværdien, der er på ca. 11 ulykker pr. år siden 1992, og det er det laveste niveau pr gasforbrugere siden Antallet af installationssteder er dog generelt faldet de seneste fem år. Fordelingen af ulykkerne inden for naturgasområdet i 2013 viser, at der er sket dobbelt så mange eksplosioner og forgiftningshændelser som brande. Ser vi over den seneste niårige periode, er der lige så mange forgiftningshændelser som eksplosioner og under halvt så mange brande (37 forgiftningshændelser, 37 eksplosioner og 16 brande). Øvrige energigasser Biogas: For ottende år i træk har der i 2013 ikke været anmeldt hændelser på biogasområdet. Brint: For første gang indgår brintområdet i gasstatistikken. Der har i 2013 ikke været anmeldt hændelser på brintområdet. Antallet af brintinstallationer udgjorde 27 (opgjort pr ). Lightergas: Der har været anmeldt én hændelse på lightergasområdet i Ser vi generelt på antallet af gasulykker med personskade til følge pr gasforbrugere, er det faldet de seneste tre år. Udviklingen siden 1992 viser, at 2013-niveauet på 1,7 ulykker er et af de laveste. I 2013 var der én ulykke med to personer, der kom til skade i forbindelse med en eksplosion på flaskegasområdet, men fortsat flest personskader på naturgasområdet: tre ulykker, herunder fire kulilteforgiftede og én person, der blev svært tilskadekommen efter en eksplosion. Gasteknik nr

8 S i k k e r h e d Af Lone Hansen, Sikkerhedsstyrelsen Forsamlingshuse sjusker med sikkerheden Brug en autoriseret vvsinstallatør, når der skal laves flaskegasinstallationer eller tilsluttes gasforbrugende apparater. Dårlig forbrænding kan føre til forbud mod at anvende dele af et gaskomfur. Sikkerhedsstyrelsen har besøgt ti forsamlingshuse, og de fleste steder var der problemer med gassikkerheden. De ti forsamlingshuse var fordelt over hele landet. Der blev fundet utætte gasslanger, defekte gasapparater, forkert udførte installationer og utætte installationer i ni af de ti forsamlingshuse, hvor Sikkerhedsstyrelsen i efteråret 2013 var på tilsyn. Ingen af forsamlingshusene havde en serviceaftale med en autoriseret vvs-installatør, og mange steder var man ikke klar over, at installation af flaskegas og service på installationer og udstyr kræver en autoriseret vvsinstallatør. Kun i ét af de ti forsamlingshuse var installationer og udstyr til flaskegas i orden, da Sikkerhedsstyrelsen gennemførte tilsynet. installationer og gasforbrugende apparater mange steder var defekte og dårligt vedligeholdte. Hvis en gasslange eller gasovn er utæt, eller et gasapparat forbrænder gassen dårligt, så der udvikles kulilte, er der en alvorlig sikkerhedsrisiko for dem, der bruger forsamlingshuset. Ved et tilsyn fra Sikkerhedsstyrelsen vil den slags fejl betyde et forbud mod at bruge installationen eller apparatet, indtil en autoriseret vvs-installatør har udbedret fejlen. Ejerens eller brugerens ansvar Ifølge Gasreglementets afsnit A er det ejeren eller brugeren, der har ansvar for, at installationsarbejde og service på en flaskegasinstallation bliver udført af en autoriseret vvs-installatør. Man må ikke selv tilslutte apparater, udskifte slanger eller lave andet arbejde på en installation med flaskegas, og man må heller ikke frakoble eller fjerne apparater, som er fast installeret. Derudover bør man sikre sig, at der bliver udført jævnlige eftersyn på installationen og udstyret. Både rør, slanger og tilsluttede apparater skal vedligeholdes, så de ikke kommer til at udgøre en risiko for dem, der bruger forsamlingshuset. Fik forbud mod anvendelse Fire steder var der fejl ved installationerne, som var så alvorlige, at der blev udstedt forbud mod at bruge installationen, indtil den var bragt i orden. I ni af de besøgte forsamlingshuse var der gasudstyr eller installationer med fejl, som førte til påbud om at få forholdene bragt i orden. Gennemgangen af gasinstallationer og udstyr i de ti forsamlingshuse afdækkede, at både I flere forsamlingshuse udstedte Sikkerhedsstyrelsen ved tilsynene forbud mod at bruge gasblus og andet udstyr. 8 Gasteknik nr

9 G a s k v a l i t e t Revision af indreguleringsprocedurer Af Michael Westergaard, Gastech-Energi Det er nu ca. tre år siden, at Bjarne Spiegelhauer, DGC, rejste landet rundt og underviste alle aktive A-certifikatindehavere i indregulering ved svingende gaskvalitet. I den mellemliggende periode har branchen opnået erfaringer med den nye situation, specielt i det syd- og sønderjyske område. Erfaringerne viser, at ser man bort fra en del forvirring om udfyldelse af G20-mærkat og indregulering af visse kedeltyper, har svingende gaskvalitet ikke givet anledning til problemer. Også for store anlæg er der gennemført efteruddannelse af serviceteknikerne. Her blev der indført et helt nyt område, nemlig miljømålinger ved svingende O 2 %. Formålet er at afdække NO x - og CO-kurverne for at eftervise, at installationen under drift med svingende gaskvalitet lever op til luftvejledningens grænseværdier. En smuk tanke, som i de fleste tilfælde ganske enkelt ikke er praktisk muligt at gennemføre. Varmeanlæggene er ikke i stand til at optage den energimængde, der produceres under en sådan proces. Det samme har i mange tilfælde gjort sig gældende ved definering af kippunkt i dellastpunkterne ved indregulering af modulerende brændere. Bortset fra det, viser erfaringerne også her, at svingende gaskvalitet ikke har givet problemer. DGC-vejledning udgået Den 19. februar havde DGC indkaldt branchen til møde. Her deltog repræsentanter fra servicebranchen, kedel- og brænderleverandørerne, gasselskaberne og Sikkerhedsstyrelsen. Formålet med mødet var en evaluering af de nuværende indreguleringsmetoder i forhold til varierende gaskvaliteter, herunder behovet for justering af vejledningerne og andre hjælpeværktøjer. På mødet blev de førnævnte erfaringer fremlagt, ligesom det blev fremført, at DGC-vejledning nr. 57 i dag er overflødig og derfor foreslås fjernet. DGC meddelte, at de input man har fået, vil blive forelagt gasselskabernes fagudvalg for gasinstallationer. På udvalgets efterfølgende møde var der enighed om at fjerne kravet om G20-mærkat samt at lade DGC-vejledning nr. 57 udgå. Problematikken om indregulering af store gasbrændere vil blive lagt i udvalgsarbejde, hvor udvalget får til opgave at revidere DGC-vejledning nr. 5, Indregulering af større gasbrændere. Fagudvalget vil tage initiativ til, at gasservicefirmaer og øvrige aktører bliver nærmere informeret om, hvordan procedurerne for indregulering af gaskedler og -brændere vil være fremover. Dansk Gas Forening Gastekniske Dage maj Har du husket at tilmelde dig Gastekniske Dage 2014? Dansk Gas Forening og Branceforeningen for Biogas præsenterer et spændende program på de Gastekniske Dage. Se hele programmet på SPONSORER Gasteknik nr

10 G a s l a g r i n g Af Lone M. Ottesen, Energinet.dk Energinet.dk får medhold i langvarig strid Det var i orden, at Energinet.dk udskyllede saltkaverne TO-8 ved gaslageret i Ll. Torup. Det har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort. Men afgørelsen indeholder stramninger for udskylningen af de sidste kaverner. Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens godkendelser af Energinet.dk s pilotprojekt ved gaslageret i Ll. Torup ved Viborg. Til trods for klager var alt i orden, da myndighederne gav Energinet.dk lov til at udskylle en af de syv kaverner underjordiske hulrum der udgør gaslageret. Udskylningen sker for at kunne vedligeholde og udskifte det udstyr, der sikrer, at gassen opbevares forsvarligt under jorden. Natur- og Miljøklagenævnet har også afgjort, at Energinet.dk ikke skal lave en ny VVM-undersøgelse, hvis selskabet beslutter sig for at fortsætte udskylning af de resterende seks kaverner. Gennemført over to år Pilotprojektet kørte fra september 2011 til december For at kunne udskifte sikkerhedssystemet skulle kavernerne tømmes for gas. Det skete ved at fylde de enorme hulrum, der er skabt i underjordiske salthorste, med brakvand fra Hjarbæk Fjord. Ud over at skubbe al gassen ud opløste vandet samtidigt saltet i kavernens vægge. Den mættede saltopløsning blev fortyndet, så den fik samme saltkoncentration som fjordvandet, inden den blev ledt ud i Lovns Bredning. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kommer knap halvandet år efter, at pilotprojektet begyndte. Faktisk blev udledningen afsluttet i september 2013, mens hele projektet blev afsluttet Gaslagerchef Leif Hansen kort før jul med montering af nye ventiler i kavernen. Energinet.dk finder det tilfredsstillende, at godkendelsen er stadfæstet. Og vi mener, at vi kan opfylde de nye krav, siger gaslagerchef Leif Hansen. Debatten fortsætter Udskylningen har i årevis skabt debat i lokalområdet, og afgørelsen fra klagenævnet bliver også diskuteret. Til trods for at nævnet stadfæster myndighedernes godkendelse til Energinet.dk, tolker interesse- og miljøorganisationer afgørelsen som en sejr. Bl.a. skriver Danmarks Naturfredningsforening på sin hjemmeside: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet, og DN har vundet klagesagen. Energinet.dk har ikke tilladelse til at fortsætte med at udskylle de sidste seks hulrum i Lille Torup gaslager nord for Viborg. Stramninger fra klagenævnet Klagenævnets afgørelse forhindrer imidlertid ikke Energinet.dk i at udskylle de sidste seks kaverner, men hvis Energinet.dk går videre, skal gaslageret ifølge klagenævnet opfylde yderligere krav til dokumentation mv. Baggrunden for de nye vilkår er bl.a., at fire tungmetaller, som blev udledt med vandet fra salthorsten, enkelte gange under gennemførelsen af pilotprojektet overskred de fastsatte grænseværdier. Det betyder stramningerne De skærpede vilkår betyder, at Energinet.dk skal undersøge udledningsvandet for endnu flere stoffer og tungmetaller - alt i alt 25 stoffer. Energinet.dk skal dokumentere, om stofferne og metallerne synker til bunds, påvirker f.eks. fisk eller bliver opløst. Specialister fra Rambøll er nu i gang med undersøgelser, som skal dokumentere, hvor stofferne ender. Myndighederne kan opsætte vilkår for flere målestationer ved Lovns Bredning, som på månedsbasis skal skabe mere dokumentation. Arbejdet med udskylningen 10 Gasteknik nr

11 G a s l a g r i n g Udskylningen af kaverne TO-8 foregik med hjælp fra en 22 meter høj rig, som blev brugt til at montere og demontere en rørledning i kavernen. Den gjorde det muligt først at fylde kavernen med ferskvand til at opløse saltet og derefter tømme den igen for saltvandet. (Foto: Lars Holm) skal være færdigt før 2020, da Lovns Bredning er et Natura 2000-område, og der ikke må udledes tungmetaller efter Det giver Energinet.dk seks år til at blive færdige med de sidste seks udskylninger. Ifølge Leif Hansen er den største udfordring blandt de skærpede krav at dokumentere, hvor de stoffer og metaller, der kommer op med saltvandet, forsvinder hen. Stofferne blev i svundne tider aflejret på havbunden, og de findes også i det havvand, udskylningsvandet pumpes ud i. Udledningsmængden matcher, bortset fra få overskridelser, de naturlige værdier. Ingen påklage af afgørelsen Trods de nye udfordringer, har Energinet.dk valgt ikke at påklage klagenævnets afgørelse. Vi bruger energien på at arbejde benhårdt med at opfylde de nye vilkår, som klagenævnet har opsat for den videre udskylning, siger Leif Hansen. Energinet.dk afventer lige nu en tilbagemelding fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen på afrapporteringsrapporten fra pilotprojektet. Leif Hansen forventer senest en tilbagemelding 1. juli i år. Hvis Energinet.dk efter tilbagemeldingen fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen fortsætter udskylningen, er det forventningerne, at udskylningen af den næste kaverne er i gang omkring den 1. december i år. Vedligeholdelsen og udskylningen af én kaverne tager ca. et års tid. Ll. Torup Gaslager Består af syv menneskeskabte hulrum (kaverner) i ca. en km s dybde i en kæmpe salthorst, som er fem km i diameter. Eiffeltårnet vil kunne stå i de største kaverner. Gaslageret kan rumme 700 mio. m 3 gas. Det jyske gaslager udgør sammen med et gaslager i Stenlille ved Sorø en vigtig del af den danske forsyningssikkerhed. De to gaslagre kan tilsammen rumme 2000 mio. m 3 naturgas nok til at forsyne Danmark i 60 dage. Trykket i gaslagrene er op til 207 bar - vand i vandhanen kommer ud med at tryk på mellem fire og seks bar. Gaslageret blev etableret af DONG mellem 1983 og Sikkerhedssystemet skal udskiftes for at sikre forsyningssikkerheden. Over 100 klager I forbindelse med Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens godkendelser af pilotprojektet fik styrelserne knap 100 klager. Bl.a. fra Foreningen Fjordvenner, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Foreningerne var bange for udledningens effekt på dyr og miljø på grundlag af dårlige erfaringer fra dengang, hvor gaslageret blev etableret. Gasteknik nr

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Kæmpe succes for IGRC-konferencen i København Tillæg: Program for Årets Gaskonference Flere gasbiler ud på vejene Antallet af gasbiler på de danske

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere