Miniguide til ejerforeningen Jagtvej & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N."

Transkript

1 Miniguide til ejerforeningen Jagtvej & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende beboere. I miniguiden har bestyrelsen opført forskellige emner man som beboer har fordel af at kende til bestyrelsen er altid interesseret i yderligere forslag til emner. Emnerne er opført i alfabetisk orden. Desuden fungerer miniguiden som ordensreglement jf. E/Fs vedtægter. Administrationsselskab Ejerforeningen har truffet aftale med et administrationsselskab. Det er administrationsselskabet, der bl.a. opkræver fællesbidrag og eventuelle fælles lån i ejendommen. Henvendelse rettes til Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Tlf. : adr. : Att. : Mette Albrandt Affald Alt husholdningsaffald skal afleveres i poser lukket med knude i skraldecontainerne i gården. E/F har i alt 8 containere sammen med E/F Julius Bloms Gade 4-8, så er den ene container fyldt kan man finde plads i en anden, evt. ved at presse affaldet sammen lågene på containerne skal kunne lukkes. Der er desuden opstillet aviscontainere (med smal sprække og mærket papir) og papcontainer i gården pap bedes foldet sammen og pap til papcontaineren er ikke pizzabakker eller andet med madaffald på. Flasker og andet glas afleveres i glascontaineren ved Kvicklys parkeringsplads. Storskrald fx møbler, Tv etc. stilles pænt ind i det hvide skur ved gårdens bagudgang mod Aldi lad være med at stille storskrald uden for, da de legende børn kan komme til skade. Byggeaffald er ikke storskrald byggeaffald afleveres på nærmeste genbrugsstation i Valby eller Kbh SV: 1

2 Valby Kulbanevej 4 Åben: Hverdage Lør/søn og helligdage København SV Vasbygade 26 Åben: Hverdage Lør/søn og helligdage Der henvises i øvrigt til Arbejdsdage Hovedejendommene er fælles ejendom og derfor fælles ansvar. E/F afholder arbejdsdag én eller to lørdage om året, hvor beboerne opfordres til at deltage. Fx males vinduer på trapperne, der ryddes op i kælderen, eller andet, som kan spare E/F for udgifter og derved de enkelte ejere for penge lejere er selvfølgelig også velkomne til at deltage. Arbejdsdagene annonceres via opslag det er frivilligt at deltage, men jo flere, der deltager des færre udgifter for os alle. E/F byder på mad og drikke. Bestyrelse E/F har en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for ejendommens drift og bestyrelsen kan kontaktes ved at benytte den hvide postkasse i porten eller via Telefonisk henvendelse til bestyrelsen bedes begrænset til akutte tilfælde. Der henvises desuden til E/Fs hjemmeside: Barnevogne Barne- og klapvogne kan stilles enten i barnevognsskuret i bunden af gården, i porten ved bestyrelsespostkassen eller på hovedtrappen. Hvis de stilles på hovedtrappen skal der tages hensyn til, at der skal være fri passage, da også hovedtrapperne fungerer som brandtrapper. I modsat fald vil vognene blive fjernet og stillet i gården. Brand I tilfælde af brand kontaktes brandvæsen og politi på 112. Sørg for at advare andre beboere. For at undgå brand og for at sikre fri passage er det vigtigt, at man ikke stiller affald, maling, møbler etc. på trapperne eller andre fællesarealer. Beboere, der ikke har installeret HFI-relæ, opfordres til at få et installeret, da det mindsker risikoen for brand betragteligt. Desuden opfordres beboerne til at opsætte brandalarmer i lejlighederne. Brændeovn Det er ulovligt og forbundet med stor brand-/forgiftningsfare, hvis man ikke får renset sit brændeovnsrør årligt samt får besøg af skorstensfejer inden tilslutning af brændeovn. Den enkelte ejer er ansvarlig for kontakt til skorstensfejeren. Cykelparkering Cykler kan parkeres i cykelstativer i gården eller i cykelstativerne i Julius Bloms Gade. Der må ikke stå cykler i porten, op ad facaden eller foran hoved- og bagtrappedøre. I modsat fald vil cyklerne blive fjernet og stillet i gården eller i cykelstativerne i Julius Bloms Gade. Dørtelefon Der har været ubehagelige episoder, hvor nogle beboere har lukket fremmede ind i opgangen sent om aftenen. Man bedes kun åbne for folk man kender er der tale om fx reklamer bedes man sikre sig, at de forlader opgangen igen. Ønsker ejere installeret en ringeklokke til sin lejlighed foretages dette for egen regning. 2

3 Fest Opslag bedes opsat i alle tre opgange på opslagstavlerne senest en uge før. Dette er ikke en garanti for at kunne larme natten lang henstillinger fra andre beboere i E/F, der føler sig generet, skal følges. Spiser man i gården skal festen slutte senest kl. 23. Grundet gårdens form kan det virke generende for alle beboere i hele gården. Fest / spisning i gården Der henvises til gårdlaugets vedtægter / ordensbestemmelser ophængt på opslagstavle ved udgangen til Aldi. Fjernvarme Fjernvarmen kan afbrydes på hovedhaner i kælderen, ejendommens VVS ved hvordan. Kontakt først administrator for nærmere orientering. Alle lejligheder får tilført vand gennem rør på bagtrapperne der kan lukkes for vandet til den enkelte lejlighed på rørene. Beboerne opfordres til at udlufte deres radiatorer inden fyringssæsonen begynder. Fællesudgifter Ved for sen indbetaling vil man modtage en rykker med gebyr, der skal betales inden 10 dage overskrides den frist vil det forfaldne beløb uden yderligere varsel overgå til inkasso. I sidste ende er E/F parat til at gøre brug af sin sikkerhed i hver enkelt lejlighed for at få forfaldne fællesudgifter inddrevet. Grill i gården Der står grill i gården, som frit kan benyttes. E/F henstiller til, at brugerne gør en indsats for at holde dem i ren stand. Håndværkerliste Det kan være en fordel at benytte håndværkerne, der er tilknyttet E/F, da de ofte kender installationerne etc. Der henvises til E/Fs faste håndværkerliste bagerst i miniguiden. Kælderrum Hver ejerlejlighed har et kælderrum, hvor lejlighedens nummer står på døren. Der må ikke stå genstande uden for kælderrummene i gangene eller andre steder i kælderen. Navneskilte Hvis man ønsker at få ændret navn/-e på dørtelefonen lægges en seddel i bestyrelsespostkassen. Nøgler Nøgler til hoved- og bagtrappe gælder til alle hoveddøre og bagtrappedøre i E/F. Nøglen til porten gælder til alle fælles porte i gården samt til barnevognsskur. Nøgle til vaskehuset kan købes af den vaskeansvarlige for kr eller nøgle kan lånes til kopi. Dette sker ved henvendelse i vaskehusets åbningstid, som er 1. mandag i måneden kl Ombygning/arbejde i lejligheden Ved større ombygninger, der berører andre beboere, skal bestyrelsen kontaktes inden og de berørte beboere varsles i god tid. Ved brug af støjende maskiner såsom gulvslibemaskiner/slagboremaskiner etc. er brug ikke tilladt efter kl. 20 alle ugens dage. Det forventes i øvrigt, at der så vidt muligt bliver fejet/rengjort i trappeopgangen ved ombygning/arbejde da det ikke er trappevaskerens opgave! Postkasse Beskeder, klager og andet til bestyrelsen kan afleveres i den hvide postkasse i porten til Julius Bloms Gade. 3

4 Rengøring E/F har aftale om rengøring af for- og bagtrapper, fejning af fortove og snerydning. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på hverken hoved- eller bagtrapperne grundet brandfare og stanken af cigaretter/askebæger. Rygning er en privat sag, så derfor ryger man i sin lejlighed eller går ned i gården for at ryge. Skader I tilfælde af skader på den fælles ejendom, fx trapper, fælles ledningsnet etc. skal bestyrelsen kontaktes. Der må ikke rekvireres håndværkere på E/Fs vegne uden om bestyrelsen såfremt dette sker hæfter vedkommende ejer/beboer selv for udgifterne. TV/radio E/F er tilsluttet parknet.dk med mulighed for at beboere kan abonnere på telefoni, internet og diverse TV pakker. Nærmere info på www. Parknet.dk. Bemærk at bestyrelsen IKKE er ansvarlig for driften. Ulovlig parkering Er der parkerede biler foran porten Julius Bloms Gade 2 kan det forhindre, at der tømmes affald. Beboere opfordres til at kontakte Københavns Politi, Bellahøj, tlf. : Tlf og opgive registreringsnummeret på bilen. Ejeren vil så modtage en hilsen i form af en bøde. Vand/varme Ved fraflytning registreres vandmålernes tal. Da varmemålerne er elektroniske aflæses de først ved årsaflæsningen i juni af Brunata, der vil modtage besked fra Dan-Ejendomme om fraflytningsdato samt vandmålernes tal. Man vil derfor skulle vente indtil juni/juli inden den endelige opgørelse/afregning kan foretages. Dog bør man være opmærksom på, at administrator altid afregner over for den til enhver tid værende ejer på afregningstidspunktet. Dog vil ejeren af lejligheden modtage to opgørelser én der viser sælgers forbrug og én der viser købers forbrug. Man bør derfor tage højde for dette i forbindelse med, at der udarbejdes refusionsopgørelse ved køb/slag. Vandskade Ved alvorlig vandskade kontaktes brandvæsen, hvis der er tale om mindre vandskade kontaktes VVS-firma. Vandindtrængen: Hvis der kommer vand ind udefra gennem murværk, karnapper etc. skal bestyrelsen kontaktes og inden håndværkere tilkaldes. Ved vandindtrængen fra andre lejligheder kontaktes pågældende lejlighed og bestyrelsen orienteres se i øvrigt E/Fs vedtægter. Vaskemaskine/opvaskemaskine: Skaden stoppes og bestyrelsen orienteres. Der skal foretages undersøgelse af etageadskillelsen ved NCS Fugtteknik og skadevolder betaler for undersøgelsen - resultatet skal tilgå bestyrelsen. Det kan anbefales at anmelde skaden til eget forsikringsselskab. Vaskehus Vaskehuset er E/Fs ejendom og derfor fælles ansvar. Vaskehuset er uden penge og fungerer med elektroniske kort. Priserne i vaskeriet er fastsat på generalforsamlingen. Indtægterne fra vaskeriet går til E/Fs vedligeholdelse af vaskehuset og indkøb af nye maskiner. Åbningstid er 1. mandag i måneden kl Brugerne skal selv holde orden i vaskehuset herunder aftørre for sæberester og skyllemiddel på maskinerne, da der kun er rengøring én gang om måneden. Ventilation/udluftning Pga. risikoen for svampe- og rådskader samt ifølge tilstandsrapport skal alle lejligheder sørge for udluftning og ventilation af lejligheden. Udluftningen bør ske flere gange dagligt og/eller der bør installeres automatisk/mekanisk ventilationsanlæg. 4

5 Køkken og badeværelse skal udluftes separat gennem fx udluftningskanal, vinduer og/eller ventilationsanlæg. Det er den enkelte ejers ansvar, hvis svampe- og rådskader opstår som følge af tørring af vasketøj i lejligheder eller på bagtrapper. Der henvises isf. til fælles eller egne tørrestativer i gården. Ventilationskanaler i badeværelset må ikke lukkes eller tildækkes. Der skal være fri passage for udluftning ellers opstår råd- og svampeskader i badeværelserne. Håndværkerliste El: P.V.M. El-Service: Peter Meyeren, Glarmester: Rammemanden, Frederikssundsvej 62 B, 2400 København NV, / Maler: Friis Sørensen, Heimdalsgade 14, 2200 København N, / Skorstensfejer: Jan Sørensen, Tømrer / murer: Kjær & Lassen, Kirstinehøj 67, 2770 Kastrup, / VVS: Jagtvejens VVS, Vandskader/svampeprøver: NCS Fugtteknik, Virumgårdsvej 16, 2830 Virum, Venligst kontakt bestyrelsen, hvis du har kommentarer/tilføjelser til mini-guiden herunder til håndværkerlisten som anddre i E/F kan drage nytte af. 5

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere