Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser."

Transkript

1 AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. Materialet er opdelt i en beskrivelse og en tilbudsliste, således at materialet kan bruges af den enkelte andelshaver som en arbejdsvejledning, men også som et projektmateriale, der kan udleveres til en håndværker inkl. tilbudsliste. Tilretning skal påregnes. Følgende overordnede fremgangsmåde, krævet af AB Stubmøllegården skal følges ved istandsættelse af badeværelser (vådrum) som individuelt forbedringsarbejde i lejlighedernes eksisterende badeværelse. For detailbeskrivelser henvises desuden til By og Byg Anvisning nr. 200, der giver anvisning i opfyldelse af bygningsreglementet (BR10) vedrørende vådrum. Nærværende beskrivelse omhandler kun istandsættelse af vådrum i eksisterende badeværelser/ toiletter. By og Byg Anvisning nr. 200 skal konsulteres, såfremt et toiletrum udvides, i forbindelse med eventuel etableringen af badeværelse. Eksisterende afløb fra toiletter og gulvafløb er ført til faldstammer. Opmærksomheden henledes derfor på, at der efter udskiftning af gulvafløb skal foretages retableringsarbejder hos underbo og eventuelt nabo. Følgende krav skal være opfyldt, for at arbejdet kan betragtes som en forbedring i forbindelse med salg: Badeværelset skal være istandsat i.h.t. nedenstående beskrivelser og krav. Gulvarbejde omfattet af pkt , 1.4.3, og skal være udført af hhv. et autoriseret VVS-firma og en murer, som er medlem af lauget. Begge arbejder skal dokumenteres med en faktura. 1

2 1 Istandsættelse af badeværelse m.v. 1.1 Omfattende - Demontering af eksisterende sanitet, inventar, elinstallationer m.v. - Udskiftning af gulvafløb inkl. tilslutning til faldstamme m.v. - Ophugning af terrazzogulv/gulv samt reparation af bærejern. - Støbning af nyt klaplag, lukning ved nyt gulvafløb og afretning for flisebelægning. - Reparation af vægge samt opretning af vægge. - Udlægning af vådrumsmembran i hele rummet inkl. hjørneforstærkninger m.v. - Udlægning af gulvklinker. - Opsætning af fliser på vægge. - Eventuel etablering af gulvvarme. - Etablering af nye koblingsledninger fra stigstrenge til tapsteder. - Maling af loft, vægge og dør samt opsætning/genopsætning af indfatninger. - Genopsætning af brusearmatur, brusestang, håndvask med armatur, toilet m.v. Eventuelt opsættes helt eller delvis ny sanitet. - Andet for arbejdets fulde færdiggørelse. 1.2 Generelt Da de eksisterende badeværelser er små, skal hele rummet betragtes som vådzone. Murerarbejder i forbindelse med etablering af vandtæt underlag, fugtmembran for gulv- og vægbeklædning m.v. skal udføres i nøje overensstemmelse med By og Byg Anvisning nr Øvrige arbejder udføres i overensstemmelse med Murerfagets byggeblade. Alle materialer og komponenter indbygges i.h.t. fabrikantens anvisninger. 2

3 Alle fuger og overgange ved vægge, døre, rørgennemføringer m.v. skal være tætte. Alt arbejde skal udføres i god håndværksmæssig kvalitet som 1. klasses arbejde. 1.3 Væsentligste materialer Gulvafløb (f.eks. Blücher boligafløb VVS, som skal være VA-godkendt og egnet til vådrums.). Beton 20 MPa til reparation af ophugninger f.eks. ved isætning af nyt gulvafløb. Afløbsrør for håndvask. Vandinstallation udføres i rustfrie rør som eksisterende. Vandtætningssystem til gulv og vægge skal være MK-godkendt system f.eks. fra Ardex. Gulvklinker som.. Vægfliser som. Flise- og klinkeklæber (Ardex multifliseklæb eller tilsvarende). Fugemørtel (Ardex fugemasse for fleksible fuger eller tilsvarende). Fugemasse til hjørne skal være højelastisk fuge f.eks. i type Ardex tilhørende øvrigt vandtætningssystem og beregnet til våde rum eller tilsvarende. Loft- og vægmaling til vådrum samt glasvæv eller filt, vådrumsklæber og vævfylder. Maling til træværk. Toilet genopsættes, alternativt leveres nyt lavtskyllende med vakuumventil i fabrikat iht. beboervalg. Håndvask genopsættes, alternativt leveres ny i fabrikat iht. beboervalg. Håndvaskarmatur genopsættes, alternativt leveres nyt i fabrikat iht. beboervalg. Brusestang genopsættes, alternativt leveres ny i fabrikat iht. beboervalg. Håndbruser genopsættes, alternativt leveres ny i fabrikat iht. beboervalg. 3

4 Bruserslange genopsættes, alternativt leveres ny i fabrikat iht. beboervalg. 1.4 Arbejdsbeskrivelse Demontering af eksisterende sanitet, inventar, elinstallationer m.v. Der lukkes for kuglehane til vandinstallation internt i lejligheden. Elinstallation, der går til badeværelset, frakobles. Eksisterende installationer og inventar samt sanitet nedtages, herunder lysarmatur og ledninger. Indfatninger ved dør nedtages. Eksisterende koblingsledninger nedtages (fra stigstrenge til tapsted) Udskiftning af gulvafløb inkl. tilslutning til faldstamme m.v. I forbindelse med istandsættelse af gulv skal der ophugges for placering af nyt gulvafløb i gulv under håndvask. Ophugning foretages nænsomt, så der ikke opstår unødige skader i loft hos underbo. Gulvafløbet tilsluttes faldstamme hos underbo og eventuelt dennes nabo afhængig af de aktuelle forhold. I alle overgange mellem nyt og eksisterende materiel monteres VA-godkendte samlingsmuffer Retablering af gulv og afretning for flisebelægning Terrazzogulvet/eksisterende gulv ophugges inkl. hulkehle ved væg. Hvor der tidligere er udlagt stiftmosaik, fliser og lign. ophugges. Beton ophugges, så overside af bærejern er synlige. Bærebjælker afrenses og behandles med rustbeskyttelse, og der udstøbes nyt klaplag med passende fald til gulvafløb (se By & Byg Anvisning nr. 200). Hvis bærebjælker er tærede, skal varmemester tilkaldes for at tage stilling til, om bærebjælkerne eventuelt skal udskiftes. Der tilstøbes tæt omkring gulvafløb mod underbo. Overfladen glittes, så der etableres jævn og glat overgang mod det eksisterende loft hos underbo. I tilfælde af at vægge og andet beskadiges, skal dette også udbedres. 4

5 Gulvfladen oprettes, så fladen er uden lunker og niveauspring, klar til udlægning af klinker. Ved dør sikres det, at nødvendig opkant retableres. (P.t. er krævet til opkantshøjden at overkanten er min. 30 mm over gulvafløb) Der skal sikres fuld tæthed ved alle rørgennemføringer Reparation af murværk samt pudsning/filtsning af vægge m.v. Eksisterende vægoverflader er f.eks. glasfilt, glasvæv, maling, fliser, defekt puds m.v. nedtages til ren, sund og bæredygtig overflade. Eksisterende sætningsrevner på vægge opskæres og repareres. Skader efter nedtaget inventar og installationer repareres. Vinduesniche udfyldes, så der etableres plan flade mod væg. Der udføres pudsning/filtsning af alle vægge med egnet mørtel, således at vægge fremstår ensartede jævne og glatte klar til påføring af vådrumsmembran og fliser. Opmærksomheden henledes på, at væggene i toiletrummene kan være opbygget af uensartede materialer såsom murværk, koks, ventilationskanaler i beton m.v. Såfremt dette forekommer, er udførelsen mere kompleks, og der henvises til By og Byg Anvisning Udlægning af vådrumsmembran Alle nedenstående arbejder skal udføres med elastiske materialer, der tager højde for forskellige bevægelser i væggene. Der etableres vådrumsmembran (vandtætningssystem) på gulv samt på alle vægge helt til loft til fuld tæthed. Før udlægning af vådrumsmembran skal det tørre klaplag/afretningslag renses, og urenheder på gulv og vægge m.v. fjernes. Oliepletter og lignende, som kan hindre lagenes sammenhæng, skal fjernes eventuelt med renhugning. Det skal også sikres, at betonen er afbundet og tør, så svindrevner undgås. Det vandtætte lag skal føres 100 mm op ad tilstødende vægge og hjørnesamlinger, og overgang væg/gulv og væg/væg skal armeres i henhold til vådrumssystemet forskrifter. 5

6 Ved rørgennemføringer skal vådrumsmembran udlægges særligt omhyggeligt. Udlægning af vådrumsmembran i det ovenfor nævnte system udføres i nøje overensstemmelse med fabrikantens forskrifter og anvisninger til fuld tæthed Udlægning af gulvklinker Der udlægges klinker på hele gulvet inkl. opkant ved dør samt en sokkelklinke langs alle vægge. Udlægning af klinker udføres f.eks. med fugebredde 3 mm og i.h.t. fabrikantens anvisninger på hele gulvfladen. Der skal anvendes en lægningsmørtel, som er MK-godkendt og i system som øvrige vandtætningsprodukter som vandtæt underlag for keramiske gulvklinker. Omkring afløb og andre gennemføringer skal der tilskæres omhyggeligt og sikres fuld tæthed. Mellem gulv og sokkelklinke fuges med højelastisk fugemasse. Efter fugning af klinker m.v. rengøres og poleres, så gulvet fremstår rent uden rester af fugemateriale eller lignende. (Husk at gemme overskydende fliser til eventuelt fremtidige reparationer). 6

7 1.4.7 Istandsættelse af vægge ved opsætning af fliser Ved istandsættelse af vægge skal der opsættes vådrumsmembran og fliser som vandtæt lag. Der må ikke opsættes ringere materiale som f.eks. glasvæv, glasfilt eller lignende. Der opsættes fliser fra gulv til loft og i særligt høje lokaler min. 2,3 m iht. By og Byg Anvisning 200. Nedenstående er retningsgivende for hvad der er fugtig zone, våd zone mv.: Før opsætning af fliser påføres MK-godkendt vådrumsmembran til fuld tæthed til loft som beskrevet ovenfor. Glaserede vægfliser opsættes i specialmørtel, der er MK-godkendt som vandtæt underlag på plant underlag og skal i øvrigt følge fabrikantens forskrifter. 7

8 Før opsætning skal fladerne være helt rene, dvs. støv, sod, fedtstoffer samt løse korn skal være fjernet. Fugebredde kan f.eks. være 3 mm. Lodrette hjørnefuger fuges med højelastisk fugemasse i farve som øvrig fugemørtel. (Husk at gemme overskydende fliser til eventuelt fremtidige reparationer) Etablering af ny vandinstallation Nye vandinstallationer til bruser, håndvask, toilet m.v. fremføres som synlig installation i rustfrie stålrør som eksisterende fra stigstrenge (mulighed for eventuelt skjulte rørinstallationer) Eventuel etablering af gulvvarme Såfremt det ønskes, kan der etableres elektrisk gulvvarme under afretningslaget. Dette skal udføres iht. fabrikantens anvisninger, og tilslutningen skal udføres af autoriseret elinstallatør. Vær opmærksom på, at varmledningerne ikke lægges for tæt på gulvafløbet (risiko for udtørring af vandlåsen), samt hvor der skal ibores fastgørelse f.eks. ved toilet Maling af loft, vægge og dør m.v. Alle resterende vægflader afrenses og behandles med forankringsgrunder. Glasfilt opsættes med vådrumsklæber. Filten fyldes med vævfylder, og der males min. 2 gange med maling til vådrum. Loftflader afrenses. Glasfilt opsættes med vådrumsklæber. Filten fyldes med vævfylder, og der males min. 2 gange. Dørindfatninger genopsættes, alternativt opsættes nye dørindfatninger. Dør inkl. indfatninger hæfteslibes og males min. 2 gange. Loftsflade mod underbo og eventuelt andre skader i tilstødende lejemål udbedres og behandles som beskrevet ovenfor Opsætning af brusearmatur, brusestang, håndvask med armatur, lavtskylstoilet, 8

9 elinstallationer m.v. Alt ovennævnte opsættes iht. fabrikantens anvisninger, enten ved nyt eller ved genopsætning af eksisterende. Detaljeret placering af håndvask, brusestang og brusearmatur m.v. aftales med andelshaveren. 1.5 By & Byg anvisning nr. 200 I tvivlstilfælde skal By & Byg anvisning nr. 200 følges. By & Byg Anvisning nr. 200 kan lånes i bestyrelseskontoret. Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til det ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig, ligesom jeg gerne deltager i en gennemgang med bestyrelsen omkring den endelige udformning. Med venlig hilsen Peter Jahn & Partnere A/S f. Hans Kristiansen Bilag c.c. Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab 9

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

håndbogen Alt du skal vide om

håndbogen Alt du skal vide om håndbogen Alt du skal vide om Støbning Flisemontering Spartling Fugning Vandtætning Flise- og klinkepleje 4. udgave december 2011 Indhold Sikre løsninger... 3 mira produkter... 4 Støbning af slidlag...

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere