REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG."

Transkript

1 ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF FAX DANSKE BANK REFERAT af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B SOLBJERG. År 2007, den 7. november afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Solbjerg på Vandrerhjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj. Af Solbjergs 136 andelshavere var mødt/repræsenteret 46 stemmeberettigede, heraf 10 ifølge fuldmagt. Foreningens formand Flemming Lübbers bød velkommen. De i indkaldelsen til generalforsamlingen indeholdte dagsordenspunkter blev behandlet således: 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen valgtes advokat Ole Fischer som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Som stemmeudvalg blev valgt Helle Kristensen og Jacob Rohde Petersen. 2. Forslag fra bestyrelsen A. Der gives principiel tilladelse fra boligforeningens andelshavere til at foreningens bestyrelse kan foranledige opsat altaner på gårdsiden af Solbjergs ejendom, på 1. og 2. sal, i det omfang byggemyndigheden meddeler tilladelse hertil, således at enhver omkostning/udgift for opsætning af altaner afholdes i det hele af de andelshavere i Solbjerg, der bestiller opsat altan til egen lejlighed. Fremtidige udgifter til vedligeholdelse af altanen påhviler andelshaver og er boligforeningen uvedkommende. Byggearbejdet finansieres midlertidigt ved optagelse af byggelån i bank /916001/OF/pr

2 - 2 - B. Forudsat vedtagelse af forslag A iværksætter bestyrelsen i samråd med administrator indhentning af bindende tilmelding fra foreningens relevante andelshavere på altan til lejlighed, således at ved tilmelding skal andelshaver betale á conto kr ,00 for altan til Solbjerg, og restbetaling for altan bliver opkrævet og skal betales med 30 dages varsel, når altan er opsat færdig til brug, tidspunkt for færdigmelding afgør Solbjergs byggerådgiver. Jesper Strunge: præsenterede altanprojektet og orienterede om, at altantypen er en klassisk københavneraltan, der bliver hængt op på murværket, altanstørrelse 1,5 meter i dybden og 2 meter i bredden. Københavns kommune har givet tilladelse til opsætning af altan ud fra stue eller køkken. Kommunen accepterer hermed forskudt opsætning af altanerne. I det samlede projekt er indeholdt: flytning af radiator, ny dør og tilpasning af gerekter. Eventuel maling af træværk m.v. er ikke indeholdt i altanprojektet. Projektet kan opstartes i sensommeren 2008, varighed ca. 5 dage pr. altan. Pris pr. altan kr ,00 inkl. moms og inkl. beløb til uforudsete udgifter (udregnet ud fra køb af 30 stk. altaner). Hvis de uforudsete udgifter bliver mindre end budgetteret, vil muligt overskud blive tilbagebetalt til køberne, fordelt med lige stort beløb pr. køber. Til Jesper Strunges gennemgang var der følgende spørgsmål: Andelshaver: ønskede oplyst, hvorledes det forholder sig med udgifter for flytning af radiator, hvis der ikke er radiator i lejligheden, der skal flyttes i forbindelse med opsætning af altan. Hertil kunne Jesper Strunge meddele, at såfremt man ikke har radiator, der skal flyttes i forbindelse med opsætning af altan, vil udgift kr ,00 hertil bortfalde. Ole Fischer: spurgte, om udgiften ændrer sig, hvis antal af altaner bliver ændret til f.eks. 20 stk. Jesper Strunge: oplyste, at prisen vil stige, og ved samlet køb af f.eks. kun 15 stk. altaner vil prisen blive forøget med kr ,00 pr. altan. Idet faste omkostninger hermed skal fordeles på færre købere. Andelshaver: forespurgte til, om muligheden består for køb af altan senere, f.eks. 3-4 år fra d.d. Ole Fischer: oplyste, at det nuværende projekt omfatter ønske om altan nu og kunne samtidig meddele, at hvis man på et senere tidspunkt har ønske om opsætning af altan, vil det være bestyrelsen på tidspunktet herfor, der skal tage stilling hertil.

3 - 3 - Flemming Lübbers: der stemmes om en speciel type altan nu, hvis denne type kan leveres om f.eks. 4 år, vil der ikke være noget til hinder for opsætning af altan til den tid. Jesper Strunge: oplyste, at der ikke er noget til hinder for opsætning af altaner på et senere tidspunkt/godkendelse fra kommunen, men at altanprisen formentlig vil stige med kr , ,00 pr. altan ved individuel opsætning af altan. Ansøgning hos kommunen er gældende 1 år, hvorefter ny ansøgning skal ske. I AST er aftalt, at man hvert år over en 3- årig periode tilbyder opsætning af altaner. Andelshaver: spurgte om stillingtagen kunne afvente opsætning af altaner hos AST, således at man har mulighed for at se resultatet forinden man beslutter sig i Solbjerg. Foreningen kunne så bestille altaner samtidig med, at eventuelle andelshavere i AST efterfølgende bestilte altaner for dermed at mindske prisen. Jesper Strunge: kunne meddele, at muligheden er til stede, men at prisen vil blive forøget, idet der forventes langt færre antal køb af altaner om 1 år. Andelshaver: ønskede oplyst, om man ved sammenlagt lejlighed kan købe 2 altaner i forlængelse af hinanden. Jesper Strunge: kunne til spørgsmålet svare nej, idet kommunen har givet tilladelse til en altan på 2 meter i bredden og ikke 4 meter. Andelshaver: ønskede oplyst, om altan kan etableres i stueetage. Flemming Lübbers: kunne hertil meddele, at stueetagen har/har mulighed for terrassedør og dermed ikke mulighed for at vælge altan. Jesper Strunge: oplyste, at kommunen ikke accepterer altaner i stueetagen, ej heller hvis der er terrænforskel, der bevirker, at udgang er umulig. Kommunen vil derimod acceptere, at terrænet ændres, således at terrasselignende situation kan etableres. Andelshaver: ønskede oplyst, om altanen skal centreres i forhold til dør, eller om den kan rykkes. Jesper Strunge: mente, at altanen vil blive centreret i forhold til døren, men afklaring foreligger ikke. Andelshaver: forespurgte til, om type af dør vil være som dør/terrassedør i stueetage?

4 - 4 - Jesper Strunge: oplyste, at han mener døren vil være udadgående, men han vil undersøge nærmere. Jesper Strunge mente ikke, der er noget i vejen for, at der kan ønskes indadgående døre, men oplyste samtidig, at kvaliteten af døren vil være forringet, fordi tætning af dør vil være lavet med tætningsliste og dermed større mulighed for at blive utæt. Ole Fischer: foreslog, at der til det stillede forslag blev tilføjet, at døren blev indadgående eller udadgående alt efter, hvad kommunens tillader. Jesper Strunge: pointerede, at det der skulle stemmes om var, om man ønskede mulighed for opsætning af altan. Flemming Lübbers: kunne meddele, at Solbjergs ejendom er bevaringsværdig, og derfor er der særlige krav fra kommunens side, som Solbjerg er låst fast i. Andelshaver: ønskede oplyst bredden på døren til altanen. Jesper Strunge: meddelte, at bredden på døren vil være samme bredde som vinduerne. Flemming Lübbers: meddelte, at standarddør er valgt, for at man får en ensartet facade. Andelshaver: forespurgte, om altanerne er påsat vindfang, og ønskede oplyst, om der er standardfarve for vindfang eller frit farvevalg. Flemming Lübbers: meddelte, at han vil foreslå, der bliver udarbejdet en standard for hvilken farve, og ordensregler man ønsker for altaner i foreningen. Jesper Strunge: tilføjede, at kommunen har været meget large i forbindelse med den givne tilladelse. Jesper Strunge kunne endvidere meddele, at hvis man ønsker altan ved hjørne af ejendom, kræver det en speciel myndighedsbehandling, hvor nabohøring skal foregå. Andelshaver: ønskede oplyst, om uforudsete udgifter vil blive fordelt kollektivt eller fordelt på den/de andelshavere, hvor den uforudsete udgift er opstået? Jesper Strunge: oplyste, at alle uforudsete udgifter vil blive fordelt kollektivt mellem de andelshavere, der ønsker altan. Specifikke udgifter, såsom flytning af radiator, vil selvfølgelig blive pålagt den enkelte lejlighed, men uforudsete udgifter såsom murværk, der skal stabiliseres eller lignende, vil blive fordelt kollektivt. Andelshaver: forespurgte til, om nabohøring er nødvendig, når lejlighed er en hjørnelejlighed, der strækker sig rundt om hjørnet.

5 - 5 - Jesper Strunge: kunne meddele, at det vil afhænge af, hvor langt lejligheden strækker sig rundt om hjørnet/hvor lang afstanden er til nabovindue. Andelshaver: ønskede oplyst om firmaet, der skal opsætte altaner, har erfaring med opsætning af altaner. Jesper Strunge: oplyste, at firmaet, der er valgt til opsætning af altaner, kun opsætter altaner og er specialist indenfor faget. Vvs-arbejde udføres ikke af altanarbejderne. Flemming Lübbers: Vvs-arbejde vil blive udført af ejendommens vvs-installatør og ikke vvs-installatøren på tagprojektet. Andelshaver: forespurgte til, hvor mange ressourcer Strunge Jensen har afsat til altanprojektet. Jesper Strunge: meddelte, at alle altaner vil blive gennemgået af Strunge Jensen for konstatering af eventuelle mangler og opfølgning på, at mangelafhjælpning vil ske. Andelshaver: meddelte, at han ikke føler, henvendelser til Strunge Jensen bliver behandlet seriøst, svartiden er for lang. Jesper Strunge: kunne meddele, at der er mange ting, der skal tages stilling til under tagprojektet, der er konstant 1-2 mand tilknyttet tagprojektet med timer ugentligt, og en prioritering af arbejdsopgaverne er nødvendig. Andelshaver: ønskede oplyst, om værdien af altanerne bliver nedskrevet? Ole Fischer: meddelte, at altanerne nedskrives efter ABF-retningslinier herfor (over 30 år). Andelshaver: meddelte, at altanens levetid er meget lang og mente ikke, det var rimeligt den nedskrives over en periode på f.eks. 30 år. Hvorfor kan man ikke anvende samme praksis som benyttet på tagprojektet, hvor der er værdi der ikke nedskrives? Ole Fischer: oplyste, at altanerne nedskrives efter ABF-retningslinier, men kunne i øvrigt ikke oplyse, hvor lang afskrivningsperioden vil være. Ole Fischer tilføjede, at der er praksis for tagetagen, der er tale om udvidelse af beboet areal, hvor man kan undgå afskrivning af en del af udvidelsen i henhold til gældende regler. Der er ikke samme praksis omkring altaner.

6 - 6 - Andelshaver: ønskede, at ordensreglerne bliver stramme og opfordrede til, at altanerne bliver lavet med matteret glas. Jesper Strunge: svarede hertil, at det ikke kan blive aktuelt. Forhandling med kommunen herom er søgt. Kommunen har bevilget altan, som foreslået af bestyrelsen. Andelshaver: forespurgte, om der skulle stemmes for/imod altan på denne generalforsamling og senere tages beslutning om, hvordan udseende og ordensregler skal være. Flemming Lübbers: kunne hertil meddele, at der er tale om en principiel beslutning. Der skal stemmes ja eller nej nu. Tilmelding skal ske meget snart med udgangspunkt i 30 stk. tilmeldinger til en pris kr ,00 pr. altan. Hvis det viser sig, at tilslutningen er mindre, således at prisen vil blive dyrere, så vil man ikke være bundet af tilmeldingen. Andelshaver: ønskede oplyst, om prisen vil blive mindre, hvis der kommer flere tilmeldinger end 30 stk. Jesper Strunge: kunne meddele, at prisen vil blive mindre, men ikke nævneværdigt mindre. Andelshaver: opfordrede til, at se overordnet på spørgsmålet med stilling til, om man ønsker, at give hinanden mulighed for opsætning af altan. Og herefter er det så op til hver enkelt andelshaver, om man selv ønsker at få opsat altan. Samtidig opfordrede andelshaveren til, at bestyrelsen udfærdiger et ordensreglement. Jesper Strunge: oplyste, at prisen er blevet reduceret fra opstart af altanprojekt til d.d. p.g.a. meget stor tilmelding fra AST s andelshavere. Andelshaver: spurgte, hvad vedligeholdelsesudgiften til altanerne er? Jesper Strunge: meddelte, at han ikke kunne forestille sig, udgiften vil være særlig stor. Jesper meddelte, at over tid skal balustre males ca. hvert 5-7 år og træhåndliste olieres ca. hvert 2. år. Andelshaver: foreslog, at foreningen optager lån til altanerne, og de andelshavere, der ønsker altan, afvikler altanens pris over den månedlige boligafgift i lighed med lån til vinduer. Flemming Lübbers: mente ikke, det kunne være noget problem, så længe andelshavere, der ikke ønskede altan, ikke blev berørt af lånet.

7 - 7 - Steen Nicolajsen: kunne meddele, at den enkelte andelshaver ikke vil opnå rentefradrag, hvis lånet optages via foreningen, hvilket man vil få, hvis man selv optager lån i banken. Skriftlig afstemning om forslag A og B blev gennemført med følgende resultat: 36 ja 10 nej 3 ugyldige Forslaget var dermed vedtaget C. Bestyrlsen bemyndiges til at opsige Solbjergs løbende web-netabonnement hos TDC/nu YouSee med gældende opsigelsesvarsel herfor (: 9 måneders skriftlig varsel til udløb af en betalingsperiode). Foreningens bestyrelse er ikke tilfreds med prisvilkår og service fra TDC/YouSee. Flemming Lübbers: meddelte, at hvis man ser på produktet som andelshaver, er produktet godt og fungerer godt. Da Solbjerg etablerede aftale med TDC, blev boks etableret på Næsbyholmvej 1, kld. med 10 MB forbindelse lagt ind i ejendommen. Foreningen betaler ca. kr ,00 pr. kvartal herfor. Denne udgift skal fordeles på forbrugerne. YouSee vil ikke oplyse om hvilke andelshavere, der er tilsluttet højhastighed pakke og hvilke, der er tilsluttet standardhastighed, oplysning kan ikke afgives i henhold til registerloven. Eneste oplysning, der kan afgives er, om andelshaver er tilsluttet eller ej. Bestyrelsen har nu vedtaget, at alle tilsluttede andelshavere vil blive betragtet som tilsluttet andelshavere med højhastighed tilslutning, med mindre andelshaver dokumenterer skriftligt overfor bestyrelsen, at standardhastighed er installeret. Orientering herom vil ske i næste nummer af Solbjerg nyt. Bestyrelsen ønsker mulighed for, at abonnementet kan opsiges. Der er mange andre billigere og hurtigere muligheder på markedet. Det vil fortsat være muligt, at etablere selvstændig ordning via YouSee udenom foreningen. Andelshaver: kan kabel-tv pakke forhandles? Flemming Lübbers: bestyrelsen har ikke overvejet at ændre på kabel-tv-ordningen, men det kan være et punkt, man kan se på til en kommende generalforsamling. Flemming Lübbers meddelte, at der p.t. er nok at se til i foreningen, men gav samtidig udtryk for, at hvis der er andelshavere, der ønsker at undersøge markedet, er det meget kærkomment. Flemming Lübbers meddelte, at foreningens hjemmeside vil informere om alternative muligheder. Skriftlig afstemning om forslag C blev gennemført med følgende resultat: 43 ja 0 nej 0 ugyldig/blank Forslaget var dermed enstemmigt vedtaget

8 - 8 - Ole Fischer: Dagsordenen var hermed færdigbehandlet. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. København den 20. november 2007 Referent: Pia Reckeweg som dirigent Ole Fischer

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3. V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF 35 38 50 00 FAX 35 38 68 00 www.valdal.com 2100 KØBENHAVN Ø valdal@valdallaw.dk Danske Bank 4180 4410 502933 A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere