Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D"

Transkript

1 Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige uddannelser målt i forhold til hinanden. Bedste uddannelse får altid karakteren. Derved er det hurtigt at se hvor langt alle andre resultater hænger bagud i forhold til bedste praksis. I hver datacelle angives to tal:. Procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium). Det er det øverste tal i hver celle. 2. Indekstallet eller karakteren for den enkelte uddannelse, som angiver, hvor langt uddannelsen procentuelt ligger fra den uddannelse, som har klaret sig bedst på spørgsmålet. Det er det nederste tal i hver celle. Det gælder altid, at jo højere indekstal eller karakter en uddannelse har opnået, jo bedre har den klaret sig. kolonnen og basen viser det gennemsnitlige resultat for helle KVU. Ligesom det kan være nyttigt at sammenligne sig med bedste praksis, kan det også være nyttigt at se, hvor en uddannelse befinder sig i forhold til gennemsnittet. Får uddannelsen en karakter, der ligger over eller under gennemsnittet? Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. Det drejer sig f.eks. om de studerendes køn eller årsager til at vælge uddannelsen. 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 2 af 5

3 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU OVERORDNEDE KARAKTERER Karaktergennemsnit, 7-trinsskalaen Base Skolen som helhed 7,2 Uddannelsen som helhed 7,9 8 Undervisningen som helhed 6,8 8 Det faglige niveau 7,5 Det sociale miljø 7,7 Bygningerne og lokalerne 7, Uddannelsens ledelse 6,8 Skolens tekniske og administrative service 7, Skolens indretning og udseende 6,7 8,5 9,8 8,5, 4,7 5 8,3 7, 8,5 7,5 7,4 8, 7, 7,8 7,7 6, 7,3 9 6, 6,7 7,3 8,3 7, 7,8 7,4 8 6,7 8 5,9 6,7 6,4 6,9 8 7,2 6,3 6,9 69 7,9 7,6 7, 7,6 6,9 8,4 99 8,4 7, 8,7 9,3 6,5 8, 7, 6,4 Anbefaler uddannelsen til andre Andel, som svarer "ja" Base Vil anbefale uddannelsen 9,5 9,,2,7,4,7 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 3 af 5

4 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ Motivation og forventninger Andel som svarer "i høj grad" eller "i nogen grad" Base Samlet set lærer jeg nok på mit studium,6 Studiet lever op til beskrivelsen i studieordningen,6 9 Studiet lever op til mine egne forventninger 79,8 8 Introduktionsforløbet har betydet meget for min 56,2 studiestart Det står klart for mig, hvad studiestedet forventer 8,8 af mig 8 Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde sammen,2 med andre Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde alene,4 Uddannelsen følger op på evalueringer og kritik fra de studerende 7,7,,, 4, 6,,, 8,,9,4,9 32, ,2 79,5 79, ,4 8,,8 9,8 55,5,6,5,8 9 7,9,7,4 7,5,6,,8 7,2,3,, 65,2 98, 9,9,3,7 Læringsmiljø Andel som svarer "meget tilfreds" eller "tilfreds" Base Undervisningens indhold, Uddannelsens internationale studiemiljø,8 Dine muligheder for at få indflydelse på,2 undervisningens form Dine egne muligheder for at planlægge og,9 organisere dit studium Mulighederne for faglig dialog med dine,3 medstuderende Mulighederne for faglig dialog med dine undervisere,5, 8,, 8, 8, 8,,6 53, 66 8,9 8,2,6,2,5,4, 8,5,5 99,8,5 79,9,4,6 8,5,5,8 7,4,3 65,2,8,8 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 4 af 5

5 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ Læringssituationer Andel som svarer "meget stort udbytte" eller "stort udbytte" Base Forelæsninger/foredrag 4,9 Holdundervisning (klasseundervisning),7 Gruppearbejde (i forbindelse med 7,9 undervisningen) 9 Konkrete hjemmeopgaver i tilknytning til,7 undervisningen 8 Projektarbejde,7 Brug af it i undervisningen 67,9 7 Praktikperiode/undervisningsforløb i 25,5 virksomheder Forberedelse til eksamen/interne prøver 64,7 Studier på egen hånd/fordybelse,7 Virksomhedsbesøg 53, 64 Brug af gæstelærere 26,6 33,3 6,,3,,3,,3,3,3, 23,2 42,9 79,7 65,2 68,8, 6, , ,3 24 4,5 4 4,6,6 68,,4,8 65, ,6 7 79,7 7,4 7, 36,2 54,8,2 7,9,8,2 57, ,9 69,6 76,7 59, 7 28, 2,8 38,5 79,2 99,8 7,8 7 62,5 64 4,2 2 2, ,2 5 8, ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 5 af 5

6 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ Kompetencer Andel som svarer "meget enig" eller "noget enig" Uddannelsen styrker... Base viden om fagområdets teori,9... viden om fagområdets metode og praksis,... evne til at reflektere og analysere,3... evne til at løse problemer i praksis,... evne til at udvikle nye idéer og løsninger 8, tværfaglige kompetencer,2... internationale kompetencer 63,2... evne til videreformidling,5... erhvervskompetence 8,... kreative færdigheder 65,3, 8, 8, 8,,, 2, 25 6, 65 6, 4, 53,,,5,5,, 63,6 79 8,6 8, ,,7 98,2,,, 9,6 45,7 56,,8 59,4,3,,9,3 8,9,8 8,,2 79,5 66,2,,7,7,6 6,9 6,3 45,5 56,9 8 68,2 65,2 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 6 af 5

7 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ Undervisning Andel som svarer "i høj grad" eller "i nogen grad" Base Er varierende 66, Er baseret på inddragelse af praktiske eksempler,7 Er aktiverende,4 Er tværfaglig,7 Er meningsfuld,6 Har progression/udvikling,5 Bruger aktuel litteratur og materialer 9,4 9 Inddrager it som læringsredskab,8,3,3,,,,,,3 62,3 7 8,2,5,6,,2,,7 66,4 76,5,6 76,4,3,9,,2 63,5,,2,9,3,,2 65,2 68,5,7,6,5,7,3,7 62,5 65 Undervisernes formidling Andel som svarer "meget tilfreds" eller "tilfreds" Base Forelæsning/foredrag 7,7 Hold-/klasseundervisning,3 Projektforløb,,, 6,9 79,9 9,4,3,5,3,8, 8,6 52,2 67,,5 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 7 af 5

8 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ Faglige udfordringer Andel som svarer "passende" Base Passende udfordringer 8,3,3,7,5 8,4 7,8 8 Faglige udfordringer Ikke indekseret De er for små 48 2,4% De er passende 34 8,3% De er for store 24 6,2%,% 5,3% 6,7% 8,4% 53,7% 9 2,9% 3,2% 2,5% 3 2,3% 26 6,5% 27 8,4% 5 3,2% 4,2% 7 7,8% 6 25,% 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 8 af 5

9 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ Studievaner Andel som svarer "altid" Base Afleverer du dine opgaver til tiden, Møder du op til timerne 5,3 Bidrager du til undervisningens forløb 26,4 53 Går dit studium forud for dit fritidsarbejde 59, 59,3 5,, 34, , 27, ,6 7,8 9 55,5 24, ,3 58 7,7 45, , ,8 54, 4,7 63 2, ,3 58 Tidsforbrug i gennemsnit på forberedelse pr uge Ikke indekseret timer 98 25,5% 3-6 timer 55 4,3% 6-9 timer 22,9% Over 9 timer 44,4%,% 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 27 39,7% 25 36,8% 8,8% 8,8% 34 26,6% 52 4,6% 3 23,4% 2 9,4% 37 23,3% 7 44,% 35 22,% 7,7%,% 6 25,% 3 54,2% 5 2,8% 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 9 af 5

10 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ Information, ledelse og service Andel som svarer "meget tilfreds" eller "tilfreds" Base Den daglige information fra uddannelsesstedet,9 Studie-/erhvervsvejledningen,7 Uddannelsens ledelse,8 Kontorets/sekretariatets service 9,5 Kantinen,6 Bibliotekets resurser og service,3 Informationsniveauet på skolens intranet 8,2 8 Den måde uddannelsen følger op på de studerendes manglende studieaktivitet 69,,,,,,,,,4,8,2,8,5,7 9,,5 57,8 58,5 7,9,4,3, 69,3 69 7,4 79,7 8,4,8,5 8,6,,3 65,4,7,3,3 8,8,8,7,8 68,2 Vigtigste årsag til at vælge akademiet Ikke indekseret, rangeret Anden årsag 28,3% Akademiet var eneste mulighed for den specifikke 6 studieretning 27,% Beliggenhed 22,7% Kendte det i forvejen 43,% Omdømme 33 8,4% Var ikke min. prioritet 2,6% 3 5,% 2 33,3% 6,7%,%,%,% 9 25,3% 2 28,% 28 37,3% 4 5,3%,3% 2 2,7% 32 25,% 39 3,5% 3 24,2% 5,7% 7,8%,8% 49 3,8% 35 22,% 26 6,4% 24 5,% 9,9% 6 3,8% 8 33,3% 9 37,5% 3 2,5%,% 3 2,5% 4,2% 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side af 5

11 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU DET PSYKOSOCIALE MILJØ OG SAMARBEJDE Socialt miljø Andel som svarer "meget tilfreds" eller "tilfreds" Base Den sociale kontakt med dine medstuderende 9,3 Kontakten med en eller flere af dine lærere 9, 9 De sociale aktiviteter på studiet/akademiet,8 Samarbejdet med dine medstuderende,8 Mulighederne for at få hjælp til noget fagligt fra, en medstuderende Mulighederne for at få hjælp til noget fagligt fra en af underviserne,2 8,, 6, 76 8, 8,,,6,7 9 76,5,, 99,3,4, 7,9,9,,,9,6 76,3 8,4 8,5,2,5,3 79,2,8 99,5 7, ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side af 5

12 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU IT Funktion og adgang Andel som svarer "i orden" Base Adgang til pc'er 8,6 Studierelevante programmer tilgængelige,6 Studierelevant udstyr tilgængeligt 62, 62 Indretning af pc arbejdspladser 69, 69 Adgang til trådløst netværk på skolen 5,8 Adgang hjemmefra til skolens netværk,6 9 Adgang hjemmefra til studierelevante programmer 54,9,,,, 4, 57 8, 2, 33 62,7 63 7, 7 4,3 4 5,7 5 22,4 32 5,8 6 48,5 79,7,2 68, 68 65, 65 43, 62, 5,2,3, 66, 66, 69,6 79,9 6,4,5 7,8 7 57,9 58,3 69,6 57, 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 2 af 5

13 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU DET FYSISKE MILJØ Lokaleforhold Andel som svarer "i orden" Base Pladsforhold (er der god plads i klasselokalerne, passer det til antallet af studerende) 54, 54 Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan 54,5 de indstilles, sidder man godt) 54 Udstyr (tavle, OH, projektor, m.m. er de til,5 rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du, blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, lugtgener, 4,2 trækgener) 4 Temperatur (for varmt, for koldt) 52,5 Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 6,4 Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er 26,8 der tilstrækkeligt) Bibliotek (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 7, 7 Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.),8,,, 8, 98, 4, 67 8, 2, 56,, 56, , ,7 69 7,2 28,4 28 4, , ,8,, 43, ,5 55,8 9, 33,6 34 5,2 68,8 9, ,9 67, ,7 65,5 76,4 49,7 5 59,6 66,2 29,3 7, 7,3 4,2 4 6,7 7,3 7,8 33,3 33 5, 29, , 7 67,3 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 3 af 5

14 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU DET ÆSTETISKE MILJØ Indretning og udseende Andel som svarer "meget enig eller noget enig" Base Skolen er et rart sted at være,6 Skolens bygninger er godt vedligeholdte,3 Jeg kan lide farverne i bygningerne 65,5 Skolen er spændende indrettet 44,3 Der er mange hyggekroge på skolen 32,5 8 Der er gode udendørsarealer 58,4,, 8, 4, 4, 8,,5,5,4 4,9 3,3 43,3 54,7 98,5 62,2 43,8 9 24, ,5 67,5 98, 98 48,7 38,9 7,,,8 45, ,2 6 33,3 45, ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 4 af 5

15 Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Sprog Ikke indekseret Dansk 337,% Engelsk 55 4,% 6,%,%,%,% 28,%,% 4 65,4% 55 34,6% 24,%,% Køn Ikke indekseret Kvinde 76 44,9% Mand 26 55,% 6,%,% 8,7% 67,3% 64 5,% 64 5,% 52,8% 47,2% 4 58,3% 4,7% Alder Ikke indekseret eller derunder 63 6,% ,7% ,5% 3 eller derover 38 9,7% 6,7%,% 6,7% 4 % 3 7,3% 38 5,7% 9 2,% 5 2,% 4,%,8% 7,9% 8 6,3% 29 8,2% 4 65,4% 5 9,4% 6,9% 6 25,% 6 % 2 8,3%,% 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 5 af 5

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010 Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 - KVU Karakterbogen har til formål

Læs mere

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen Vejle Handelsskole HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Roskilde Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 8 Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels og undervisningsmiljøundersøgelse 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels og undervisningsmiljøundersøgelse 8 EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Karakterbogen. Esbjerg Handelsskole, HHX. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Esbjerg Handelsskole, HHX. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Esbjerg Handelsskole, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Esbjerg Handelsskole, HHX

Læs mere

Karakterbogen Netværk A, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen Netværk A, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse, HG Læsevejledning Karakterbogen har til formål

Læs mere

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9, HHX Læsevejledning Karakterbogen har til formål

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Karakterbogen. Erhvervsakademiet Copenhagen Business. Akademiernes trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Erhvervsakademiet Copenhagen Business. Akademiernes trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 9 - Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen EUC Nord HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen EUC Nord HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse EUC Nord, HG OVERORDNEDE VURDERINGER Karaktergennemsnit,

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN 009 alle elever HG Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor gammel er du?... Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... Spørgsmål

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen EUC Nord HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen EUC Nord HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse EUC Nord HG OVERORDNEDE VURDERINGER Karaktergennemsnit,

Læs mere

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Datarapportering Undervisningsmiljøundersøgelse 28 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 3 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til

Læs mere

Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %)

Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %) Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2. Alder

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej. HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Langagervej. HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Langagervej HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsskole, Langagervej - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport Elevtrivselstrivselsundersøgelse Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd Samlet rapport Der har deltaget i alt elever ud af mulige. Det giver en fin samlet svarprocent på 8,. Samlet har undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

EUC Nord HTX afdelinger

EUC Nord HTX afdelinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2012 EUC Nord HTX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HTX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2012 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 IBC EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 5 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC EUD Elevtrivselsundersøgelse 5 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %)

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %) Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 26 23 24 24 27 23 24 24 23 21

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 15 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsskolen København Nord EUD Elevtrivselsundersøgelse 15 - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 IBC AFDELINGER EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC afdelinger EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %)

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %) Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 23,00 24,00 23,00 24,00

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

VEJEN BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D

VEJEN BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D VEJEN BUSINESS COLLEGE EUD/EUX ELEVTRIVSELSMÅLING BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 TØNDER HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Tønder Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Vestfyn EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 6 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere