Tømrerlaugets Stiftelse En bevaringsværdig ejendom på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømrerlaugets Stiftelse En bevaringsværdig ejendom på Vesterbro"

Transkript

1 Bernadette Preben-Hansen og Beatrice Brandt, Vesterbro 2006 Indhold: Tømrerlaugets Stiftelse Grundens historie før 1880 Justitsråd Kildes Gård Spekulanterne Drømmen om Valdemarsgade Bygmesteren: Københavns Tømrerlaug Arkitekten: Ludvig Vold Forlægget: Gisselfeld Kloster Bygningens opførelse Husets arkitektoniske værdi, ved arkitekt Kresten Agerbæk Ejerne Husets originalitet Epilog Summary Tømrermestrenes Stiftelse. Vold, 20. marts 1879 Tømrerlaugets Stiftelse En bevaringsværdig ejendom på Vesterbro

2 Gadefront. PB Valdemarsgade, nord. Stiftelsesgaden Tømrerlaugets Stiftelse Én af Valdemarsgades bemærkelsesværdige bygninger er ejendommen Tømrerlaugets Stiftelse, Valdemarsgade på Vesterbro under Københavns Kommune, matrikel 371, Udenbys Vester kvarter. Bygningen er tegnet i 1879 af arkitekt Ludvig Vold, og opført i 1880 af Københavns Tømrerlaug. Ejendommen, i daglig tale Willy Hoppe efter et udhængsskilt endnu placeret på bygningens facade mod gaden, ejes i dag af Andelsboligforeningen A/B af 1. april 1986 under administration siden 1989 af advokat Eskild Kyhn. Andelsforeningen er medlem af gårdlauget Guldhornene, Sankt Matt hæus sogn, Vesterbro provsti, Københavns stift. Pernille Stensgaard har kommenteret bygningen: Villa i borgstil på den usædvanlige Valdemarsgade, hvor stiftelser og friboliger giver et åbent grønt udseende. Nærmest Frederiksbergsk. Vesterbro er arkitektonisk set et blandet kvarter, hvilket tydeligt ses af Valdemarsgade, som strækker sig fra Vesterbrogade til Sønder Boulevard. Den nordlige del af Valdemarsgade, imellem Vesterbrogade og Matthæusgade til Sankt Matthæus kirke, er domineret af en række stiftelser og friboliger: Suhrs Friboliger fra 1878, Tømrerlaugets Stiftelse fra 1880, Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæumsasyl, tegnet 1894 af Ludvig Harald Knudsen, og Sankt Matthæus Sogns Plejeforening fra Om Valdemarsgade, nord har arkitekt Jørn Kjærsgaard skrevet: Valdemarsgades nordlige del udgør et særligt bebyggelsesmønster på Vesterbro. Vejstrækningens østlige side med de mange fritliggende bygningsanlæg, stiftelser og friboliger gør gaden til noget særligt i et bykvarter præget af karrébebyggelse. Da bygningerne ligger tilbagetrukket fra vejen, er der blevet plads til forhaver og træer, der giver gaden en grøn karak ter. Og konservator Jørgen Høj Madsen: Sankt Matt hæus kirken er omgivet 2

3 Suhrs Friboliger og Tømrerlaugets Stiftelse Tømrerlaugets Stiftelse af arkitektur af en særlig karakter. Kommer man fra Vesterbrogade ad Valdemarsgade, er denne gades arkitektur både som helhed og de enkelte bygninger en god optakt til mødet med kirken. Den sydlige del af Valdemarsgade fra Sankt Matt hæus kirke, imellem Matt hæusgade og Søndre Boulevard, bæ rer derimod præg af karrébebyggelse og arbej derkvarter. Ganske kendetegnende for gadens engang så forskelligartede sociale identitet eksisterede i sin tid en vejbom over Valdemarsgade ved Matthæusgade: Valdemarsgade, nord, en privat fællesvej, ønskede ingen uvelkommen sydlig trafik mod Vesterbrogade. I 1980 erne gennemførte Planstyrelsen en registrering, fotografering og vurdering af samtlige bygninger på Vesterbro med det formål at bestemme hver enkelt bygnings bevaringsværdi ud fra følgende kategorier: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. Tømrerlaugets Stiftelse blev vurderet i kategorien tre: et dominerende bygningsværk af høj bevaringsværdi på det tætte Vesterbro, i området ved og nord for Sankt Matthæus kirke, ligeledes af høj bevaringsværdi. Bygningens naboejendom er fredet: Etatsråd Ole Bernt Suhr og hustrus friboliger for trængende grosserere og deres enker, tegnet 1877 af stadsarkitekt Ludvig Peter Fenger, der samme år tegnede Sankt Matthæus kirke. Arkitekt Vold havde tydeligvis iagttaget Fengers arbejde, da han tegnede de kamtakkede facader til Tømrerlaugets Stiftelse. De to ejendommes facader flugter og klæder uundværligt hverandre i gadebilledet. 3

4 Grundens historie før 1880 Landevejen til Valby Galgested Galgemølle Sankt Hans kirkegård Sankt Hans hospital Gedde 1761 Tømrerlaugets Stiftelse blev bygget på den gamle matrikel 48b, 44d og 49, afløst af den nye matrikel 371, der er gængs i dag. Grunden var før 1880 ubebygget, dog ingenlunde historieløs. I sekstenhundredetallet udgjordes Vesterbro af den murede galge (Københavns rettersted fra 1622), Galgemøllen, Pesthuset (Sankt Hans hospital), Pesthuskirke gården (Sankt Hans kirkegård) og det åbne Vesterfælled eller Pesthusfælled, efter Pesthuset, der lå i den sydlige del af det nuværende Valdemarsgade. Området, fælleden, henlå øde, ubebygget og skyet. Anden bebyggelse, gårdene og værtshusene, lå langs landevejen til Valby (Vesterbrogade), den vigtigste indfaldsvej fra det sjællandske opland til hovedstaden København. Da den militære demarkationslinje blev nedlagt i 1852 og Vesterport nedrevet i 1856, voksede byen hastigt udenfor voldene, og fra 1850 erne blev det nuværende Vesterbro skabt. Før 1859 henlå grunde ne omkring det nuværende Valdemarsgade som dele af Vesterfælled, ubebyggede med undtagelse af Valdemarsgade 2, hvor der havde ligget en stor gammel bindingsværksgård med tilhørende grunde. Området bar præg af fugtig sumpet undergrund: i henseende til dette jordsmons beskaffenhed, da samme er fuldt af huller og grave, som må fyldes og jævnes, og har megen sumpig grund, som må udtørres, hvortil meget anseelige bekostninger vil udfordres, At arealet var fuldt af huller og grave var allerede tidligere noteret i Københavns jordebog over udenbys grunde, 1694: magistratens brev, tolvte februar, 1680, som indeholder, at Jens Andersen er bevilget en plads og jordsmon, som var gamle grave og huller, da brygger Jens Andersen drev værtshuset Sorø Kloster på stedet. Fra 1731 var grunden ejet af kongelig køkkeninspektør og fjerkræ hofleverandør Christoffer Nelling, og blev anvendt som græsningsareal for gæs. I 1780 erne blev grunden anlagt ved hofagent Johannes Christopher Amberg og konferensråd Jessenius Clasen til brug for tobaksavl for tobaksfabrikken Friheden. Projektet gik dog konkurs, og grunden solgt i 1791 for siden at genopstå som Justitsråd Kildes gård. 4

5 Henriette Lund. KB 1806-matriklen: 48b, 44d & 49. Schlegel 1834 Justitsråd Kildes Gård I 1799 købte justitsråd, over krigskommissar i admiralitetet, Heinrich Christian Kilde gården. Han opkøbte igennem erne nye arealer af fælleden, dels det manglende stykke syd for haven, dels endnu en stor parcel, matrikel 44d, der strakte sig tre hundrede alen længere mod syd fra vængernes bagskel. Gården blev en haveejendom, en københavnsk overklasses sommerbolig, med mange frugttræer og meget jordbærland. Henriette Lund, , der som barn opholdt sig på Justitsråd Kildes gård, nr. 48 på Vesterbro fem somre i træk, , beskrev den store gamle have med dets blomster, staudebede, aspargesbede, stikkelsbærbuske og frugttræer. Lund tilhørte det københavnske højborgerskab, og var på mødrenes side niece til filosoffen Søren Kirkegaard, Onkel Søren, hvem hun fulgte på tæt hold i sin familiære erindringsbog, nedskrevet i 1876, og publiceret posthumt. Jeg erindrer endnu den henrykkelse, hvormed mor påstod, at hun kunne mærke søluften i Kildes have på Vesterbro, hvor vi boede fem somre i træk. Det var fra Kalvebod strand, som rigtignok lå adskillige stykker land borte. Kilde var en ivrig havemand: Kildes havekyndighed gav sig blandt andet vidnesbyrd i de forskellige plantager af udmærkede frugttræer, som optog et betydeligt rum af den store gammeldags have, der i forening med et tilhørende vænge, udgjorde fem tønder land. I vore dage har Valdemarsgaden rejst sig på dens grund, dog er ikke ethvert spor fra tidligere tid udslettet. Vort gamle lysthus forefandtes således endnu, da jeg sidste gang var på stedet, om det end mere lignede en forfalden ørnerede. Frøken Lund nærede lykkelige sommerlige barndomsminder fra gården på landet og dens beboere, den aldrende fru Kilde, justitsråd Kildes enke, vænget og haven hvor blomsterne prangede i broget mængde, ja, hvor alle de smukke gammeldags stauder, som nu næsten overalt forsvinde af haverne, ret solede sig i mangefarvet malerisk... uorden. 5

6 Justitsråd Kildes Gård Peter Jerndorff. KB Peter William Jerndorff, , kongelig skuespiller ved Det Kongelige Teater, boede i sin barndom på gården. Familien flyttede i 1844 som lejere ud på Vesterbro, nr. 48, dér hvor Valdemarsgade nu begynder, og fraflyttede i Gården tilhørte da enkemadam Thrane. Vi boede som sagt dengang i 1848 på Vesterbro, lidt forbi Jernporten, der dannede indgang til Frederiksberg Allé, i en større bindingsværksgård på to etager med en vidunderlig have, der strakte sig helt ned til den gamle, nu genoptagne jernbanevold i hele den nuværende Valdemarsgades længde. Jerndorff beskrev i sine Minder gården, dets beboere og den store herregårdshave: den første tredjedel var blomster og køkkenhave, den anden en herlig frugthave, og endelig den tredje en mark med køer. Huset var forholdsvis anseeligt og gården tydeligt herskabelig: vor toetages bindingsværksgård med port midt på facaden, høj stueetage og så kun første sal, hvor vi boede. Portrummet, der var meget højt, førte ind til en stor lys gård med hvide ét etages længer på begge sider, en række klippede lindetræer på bagsiden af hovedbygningen. For enden af den firkantede gård var et højt stakit, der skilte den fra haven og foran dette i selve gården til venstre for indgangen til haven, to vældige valnøddetræer. Men haven selv, det var det vidunderlige. At gården var herskabelig bevidnes af at stiftamtmand Tetens, der om vinteren boede i Badstuestræde, havde sommerlejlighed i samme gård, hvor vi boede året rundt fra 1844 til Så god var haven. Det var dog havens blomster: hvide og blå syrener, den tyrkiske rosenbusk, bedene med stedmoderblomster, nemophylla og blå konvolver, og navnlig dens uendelighed, der betog den lille Peter: med en havegang i den ene side, der førte til verdens ende, en bred og dyb grøft næsten en lille å, som jeg altid drømte om at skulle over, men aldrig nåede at passere... Vejen ud langs marken var begrænset af en række pyramidepopler langs plankeværket, der skilte hele haven fra naboen til højre, én af Vesterbros mange møller, der naturligvis brændte, mens vi boede derude, som datidens møller jævnligt gjorde. 6

7 Spekulanterne I 1850 erne blev gården opløst, og grunden opkøbt af en række københavnske ejendomsspekulanter. I 1850 af Hans Rasmussen Thrane, rebslagermester, kapitalist, ejendoms spekulant og som det fremgår af hans erindringer: en mand af folket. Arbejdet formerede sig stadig væk, og jeg måtte tænke på at anlægge en fabrik. Jeg købte da gamle nr. 48 på Vesterbro, hvor nu Valdemarsgade er og som er anlagt efter min plan. Thrane bemærkede om den gamle have: Jeg havde imidlertid straks ladet udarbejde en plan til at udparcellere ejendommen og anlægge en gade, hvor nu Valdemarsgade er. Mine svogre spurgte om jeg var gal, da der jo kun kunne blive én vej, og hvor de da skulle køre ud. Jeg svarede, at inde i enden af gaden ville jeg bygge et lille sted med en rund plæne foran, hvorpå en statue. Om denne plæne kunne de køre tilbage igen, og der kunne blive bygget smukke steder for folk af den bedre klasse, som havde deres forretning inde i byen. Der var nemlig otte tønder land med syvhundrede frugttræer, ottehundrede stikkelsbær- og hindbærbuske samt meget jordbærland. Dem synes familien ikke, at jeg skulle rydde så meget af for at få vej. Det varede imidlertid et halvt år inden jeg fik planen for udparcelleringen, og imens solgte jeg ejendommen efter denne plans opgivelse. Flådeofficer, kaptajnløjtnant Jens Langemarck købte nemlig grunden i 1852, der for de følgende år hyppigt skulle skifte ejer. I 1857 blev arealet opkøbt af den driftige københavnske grosserer, tømmerhandler og bjærgningsentreprenør Emil Zeuthen Svitzer, vek selmægler kaptajn Johan Carl Eduard Lorentzen, og tømrermester arkitekt Jacob Beierholm Wenzel, atter med henblik på udparcellering. Valdemarsgade blev anlagt i 1859, og Svitzer foreslog at opkalde vejen Fortungade. Forslaget blev nedstemt af kommunalbestyrelsen til fordel for navnet Valdemarsgade, i tidens natio nalromantiske ånd efter den danske middelalderkonge Valdemar den Store. Gadens vestlige side blev hurtigt bebygget med villaer, derimod stod den østlige side ubebygget til 1870 ernes sidste år. Svitzer & Lorentzen nedrev Kildes renoverede og fornemt indrettede bindingsværkshus. Jerndorff, som blev gift med Amalie Lorentzen, skrev: En del år efter blev gården købt af min svigerfar og grosserer Svitzer. De lod den nedrive, og grundlagde Valdemarsgade ned gennem haven, hvor de byggede villaer. Valdemarsgade,

8 Drømmen om Valdemarsgade Københavns Bymuseum bevarer et interessant prospekt: et litografi af det påtænkte byggeri, planlagt til at omfatte den østlige side af Valdemarsgade. Det har endnu ikke været muligt at identificere kilden til dette litografi, men det må antages at være fra erne, efter Valdemarsgades grundlæggelse. Litografiet indgik efter al sandsynlighed i planlæg ningen for byggeriet ved Den Suhrske Stiftelse af Suhrs Friboliger, bestyret af Grosserer Societetets Understøttelses Fond, Børsen. Senere end 1876 er litografiet ikke, for da lagdes grundstenen til Suhrs Friboliger. Litografiet illustrerer ganske godt Thranes tanke om Valdemarsgade som et smukt sted for folk af den bedre klasse, som havde deres forretning inde i byen. Drømmen kom til at se således ud 8

9 Bygmesteren: Københavns Tømrerlaug investeringsmulighed: det smukkeste og gavnligste mål, nemlig at annamme sig en fribolig for de trængen de laugsbrødre eller deres efterladte. Der ønskes: en smuk grund... muligvis med en lille have til, og umiddelbart ud til en sporvogns route. Brevet afsluttes: Søg efter en grund, og giv anvisning på samme til oldermanden!! Valdemarsgade, 1879 Valdemarsgade, 1881 Laugets logo I efteråret 1876 indkaldte Københavns Tømrerlaugs oldermand kaptajn Frederik Emil Kerrn til laugsforsamling: torsdag, den 16. november 1876, efter middag klokken halv syv præcis i Kron prinsessegade 7, hvortil samt lige laugets medlemmer bedes give møde. På dagsordenen var et forslag fra laugets revisor, tømrermester løjtnant Jens Christian Jørgensen om at tage bestemmelse om laugets sammensparede midler. Lauget havde forinden modtaget et håndskrevet notat, 16. maj 1876, fra Jørgensen, hvori han under anførsel af en kapital på otte tusind kroner skrev om den påtænkte Tømrerlauget vedtog at opføre en fribolig. Arvingerne efter tømrermester Henrik Thyberg havde nemlig skænket mesterlauget et legat: Det Thybergske Legat på seks hundrede kroner. Legatets renter skulle tilfalde en trængen de enke eller datter efter en afdød københavnsk tømrermester: Stiftelsen for gamle håndværksmestre og deres enker i trange kår. Et par år senere var grunden fundet, og Svitzer & Lorentzen solgte i 1879 den endnu ubebyggede grund til Tømrerlauget, repræsenteret ved én af firmaets gamle samarbejdspartnere: Frederik Emil Kerrn. Gadekort og Københavns Vejviser viser i 1879 ingen bebyggelse på grunden, derimod er ejendommen i 1881 såvel aftegnet, beboet som omtalt: Tømrerlaugets Stift. 9

10 Ludvig Vold, 1869 Volds ansøgning til Krigsministeriet om overflytning fra forstærkningen til ingeniørkorpset, sendt fra Skåne i 1864 Arkitekten: Ludvig Vold Ludvig Vold blev født 1839 i Holbæk, hvor han tog realeksamen. Som ung mand flyttede Vold til København, hvor han lærte tømrerhåndværket hos sin mosters mand, tømrermester Frederik Emil Kerrn. Derefter studerede han arkitektur på Københavns Kunstakademi. Da Frederiksborg Slot brændte i 1859 blev genopbygningen iværksat under ledelse af arkitekt Ferdinand Meldahl og brygger Jacobsen. Meldahl ansatte den unge arkitekt som tegner på projektet. Efter endt arbejde på Frederiksborg Slot drog Vold i 1862 mod Skåne, hvor han virkede som arkitekt gennem 1860 erne. I Skåne tegnede Vold et større antal bygninger. Han medvirkede under ledelse af arkitekt Christian Zwingmann i tegningerne til Marsvinholm kirke, der arkitektonisk er påvirket af Vor Frue, domkirken i København. Derud over tegnede Vold hovedbygningen ved Finnhult ved Ringsjön, et stadshus i Årsjö ved Krageholm, Gamla Läroverket i Ängelholm, det lille lystslot Lyckås ved Ystad, Ladefogedhuset ved Rydsgård, og Östra Broby kirke. I 1856 havde Sverige indledt grundlæggelsen af de svenske jernbaner, og i 1866 stod jernbane linien mellem Ystad og Eslöv færdig til indvielse, privat projekteret og bygget under ledelse af den svenske jernbaneingeniør major Claes Adolf Adelsköld. Vold tegnede stationsbygningen i Ystad og lokalstationerne på banelinien Ystad- Eslöv. Ystad og Lövestad stationshuse er fredede. I Ystad mødte Vold sin tilkomne, den skånske frøken Johanna Elisabeth 10

11 Johanna og Ludvig. KB Ystad stationshus. PC Arkitekten: Ludvig Vold Catharina Frederika Helena Wendt, , datter af Ystads rådmand Christopher Frederik Wendt. Parret blev trolovet i 1866 i Ystad. Samme år drog Vold på sin første dannelsesrejse til Italien, som danske kunstnere og arkitekter yndede det i attenhundredetallet. Italien gjorde et dybt indtryk at dømme efter hans bevarede breve, akvareller og skitser. Tilbage i København blev Vold i 1869 ansat som assi stent hos arkitekt Johan Daniel Herholdt, der blev en stærk inspiration i Volds eget arbejde. Året før Vold, tre og tredive år gammel, indgik ægteskab i 1872 med sin Johanna i Ystad, opgav han arkitektgerningen og indgik kompagniskab med den københavnske grosserer Johan Fich, der handlede med jernbjælker. Tømrerlauget havde således valgt en arkitekt, oldermandens tømrersvend, der i samtiden havde gjort sig bemærket i Skåne som en dygtig og habil arkitekt, og i Danmark som en driftig forretningsmand. I København boede Vold i Nørrevold kvarter, Nansensgade 23, ét i dag nedrevet træhus ud til Peblinge søen. På nabogrunden lod han ejendommen Nørre Søgade 33 opføre, som blev ægteparrets hjem fra 1880 erne. Husets facade blev tegnet af arkitekt Herman Baagøe Storck. I 1887 var Vold selv grosserer: Lager og Import af Jern og Stålbjælker med firmanavn: Johan Fichs Efterfølger, L. Vold. 11

12 Johanna, 1903 og Ludvig, 1912 Arkitekten: Ludvig Vold Östra Broby kirke. Vold, 1868 Vold blev velhavende. I sine senere år byggede han to landsteder ud til Øresund, begge ejet af Vold og benyttet som sommerbolig. Først i Rungsted tegnet i italiensk stil af vennen, arkitekt Andreas Clemmensen, siden i Humlebæk tegnet af Vold selv. Fra 1890 erne rejste Vold. Rejserne gik til Belgien, Frankrig, Nederlandene, Norge, Sverige og Tyskland. Men Italien stod Volds hjerte nært, ikke mindst grundet hans stærke interesse for kunsthistorie. Han blev i 1913 udnævnt til æresmedlem af Den Skandinaviske Forening for Kunst nere og Videnskabsmænd i Rom, og stiftede i 1918 Firenze-legatet, et rejselegat for arkitekter til studierejser til Italien. Som person synes Vold at have været af en privat, reser veret og omhyggelig natur. Han døde tre og firs år gammel i 1923, og ligger begravet på Gentofte kirke gård. Preben-Hansen, Bernadette & Brandt, Beatrice Ludvig Vold: En dansk arkitekt i 1860 ernes Skåne. Vesterbro, 2007 Isbn

13 Forlægget: Gisselfeld Kloster Gisselfeld. Vold, 1870 I 1869 blev Ludvig Vold ansat som assistent hos arkitekt Johan Daniel Herholdt. Herholdt udfærdigede i 1870 et forslag til restaurering og ombygning af hovedbygningen på Gisselfeld Kloster på Sydsjælland, Peder Oxes renæssanceslot fra 1550 erne, én af Danmarks bedst bevarede herregårde. Vold blev ansat som konduktør på restaureringen i de første år af dets udførelse, og tegnede skitser af Gisselfelds facade. Ni år senere, da Vold tegnede Tømrerlaugets Stiftelse på Vesterbro, havde han Gisselfeld i tankerne. Gisselfelds kamtakkede facade og karakteristiske rundbuede vinduer genkendes i Vesterbro bygningens kamtakkede gavle og rundbuede vinduer. Vesterbro bygningen er således et fint eksempel på 1870 ernes historicisme i dansk arkitekturhistorie. Tømrerlaugets Stiftelse er Volds hovedværk i Danmark. 13

14 Bygningens opførelse Facadetegninger. Vold, 9. oktober 1879 I sensommeren 1879 ansøgte Vold om byggetilladelse i et håndskrevet notat, 24. august 1879: For Københavns Tømrerlaug ansøger undertegnede om tilladelse til på grunden matrikel 371 i Udenbys Vester kvarter i Valdemarsgade at måtte opføre en byg ning til stiftelse efter ved lagte tegninger. Bygningsinspek tør Wilhelm Friederichsen ansøgte der efter: Efter vedlagte andragende med tegninger anholder arkitekt L. Vold fra Københavns Tømrerlaug om tilladelse til på grunden matrikel 371 i Udenbys Vester kvarter i Valdemarsgade ved opførelsen af en toetages beboelsesbygning med jordkælder og beboelig tagetage. Tilladelsen blev tilkendt ved Københavns Bygningskommission, og arbejdet kunne gå i gang. Dagen efter afleverede Vold de endelige tegninger, 9. oktober Huset blev bygget med flid, dygtighed og planmæssigt, for et halvt år senere kunne bygningsassistent Oscar Krarup udfærdige en rapport over de af mig foretagne eftersyn af den på grunden matrikel 371 i Udenbys Vester kvarter, Valdemarsgade, opførte toetages beboelsesbygning med jordkælder og beboelig tagetage. I efteråret 1880 kunne skorstenssagkyndig C. P. Svendsen udstede brugstilladelse til husets otte skorstene: I den nyopførte ejendom nr. 7 i Valdemarsgade matrikel <371> i Udenbys Vester kvarter er fra grunden opført otte styks ni/ni skorstene, 4. november Husets praktiske opførelse har således krævet ét år. Regnskaberne for planlægningen, bygningen og indretningen af Tømrerlaugets Stiftelse, , er endnu bevarede, bugner med regninger, og kvitteringer for materialer og udført arbejde, , og udgør således en guldgrube som kilde til husets historie. 14

15 Gadefront Stuen, 1942 Husets arkitektoniske værdi, ved arkitekt Kresten Agerbæk Miljø: Bygningen ligger i et for Vesterbro åbent miljø og danner sammen med naboejendommene en stærk kontrast til de omkringliggende sammenbyggede karreer. På bygningens vestside mod Valdemarsgade findes en lille forhave og på østsiden et stort grønt område, som er fælles med de modstående karreer i Oehlenschlægersgade. Arkitektur: Bygningen er et trefløjet anlæg med en midterfløj og to sidefløje. Grundplanen er udformet som et symmetrisk stort H, og husets to opgange er placeret midt i hver sin sidefløj, således at de giver let adgang til alle lejligheder. Arkitektonisk er huset typisk for den stileklekticisme, der var fremherskende i sidste halvdel af attenhundredetallet, mest beslægtet er det nok med Herholdts lidt tørre stil, men der er også både middelalderborg og gotisk bykirke, altså national romantik, i bygningen. Mest er den dog præget af den Herholdtske omhu for den gode detalje, se bare på murværket med dets anvendelse af 15

16 Sydfront Gårdfront Husets arkitektoniske værdi faconsten, der er af meget høj kvalitet. Huset er generelt velholdt, det har indenfor det sidste årti gennemgået en løbende istandsættelse. Byggeteknik: Bygningens tre fløje er alle i to etager med udnyttet tagetage og fuld kælder. Fløjene er udført som sammenbyggede længehuse, dvs. med bjælkelag og spær på tværs af de enkelte fløjes længderetning. Murværket er massivt med røde maskinsten udvendigt. Kælderydervægge er murede, men kældergulv er støbt i beton. Lejlighederne opvarmes i dag via et vandbåret radiatorsystem, og varmeforsyningen er fjernvarme. Alle lejligheder har eget køkken, halvdelen har eget toilet, nogle har badeværelse, men der er også et fælles baderum samt vaskerum i kælderen. 16

17 Udhængsskiltet. PB En grafisk manipulation af de to skiltehalvdele. LL & AL Ejerne I 1922 udbød Københavns Tømrerlaug ejendommen til salg. Den offentlige vurdering af grunden var da halvfjerds tusind kroner, og den 10. juli 1922 blev grunden købt af Autoriseret Gas- & Vandmester, Willy Michael Gottlieb Hoppe, født Willy Hoppe var én af Vesterbros driftige håndværksmestre med privatadresse på Vesterbrogade 54, overfor Københavns Bymuseum. I 1915 indtrådte han i Københavns Blikkenslagerlaug, blev medinitiativtager til Gas- & Vandmesterforeningen af 1919, hvor han var bestyrelsesmedlem fra 1921, og formand fra 1926 indtil sin død. Han var medlem af Dansk Broder Orden, Frimurerorden af 1894 i Valdemarsgade. Willy og hans hustru Ellen, født 1892, har på intet tidspunkt beboet husets små stiftelses lejligheder, der fortsat skulle tjene som udlejet privat beboelse. Udover udlej ningsvirksomhed benyttede Hoppe ejendommen som forretnings adresse med kontor i Valdemarsgade 13, stuen. Gårdarealet blev anvendt til erhvervsformål, idet Hoppe først byggede et garageanlæg af atten garager, 1923, med vagtbyg ning, 1924, siden et værksted, 1934, efter han i 1928 havde løst næringsadkomst som vognfabrikant og metalarbejder. Willy Hoppe døde i 1943, under Besættelsen, efter længere tids sygdom, og blev begravet på Vestre Kirkegård. Ellen Hoppe arvede ejendommen, og videreførte forret ningen efter sin mands død. På husets facade mod gaden hænger i dag et udhængsskilt, der består af to halvdele. Den ene rektangulære halvdel bærer navnet: Willy Hoppe, den anden runde halvdel: Blikkenslager, Gas- & Vandmester. Da Carl Lindhardt i 1975 købte huset af den da tre og firs årige Ellen Hoppe, tog han skiltets runde halvdel med sig til pryd foran sin egen VVS virksomhed Carl Lindhardt A/S. Indtil 2006 hang den runde halvdel ud til offentlig vej: Ny Vestergårdsvej 17, Værløse. Lindhardt donerede i 2007 den runde halvdel til huset i Valdemarsgade, hvor det atter genforenet hænger som i 1920 erne. 17

18 Husets originalitet Carl Lindhardt solgte i 1985 ejendommen til Ole Bonne ApS, der året efter solgte til Andelsboligforeningen A/B af 1. april Huset havde stået nedslidt, men med andelsboligforeningen blev ejendommen for alvor underkastet vedligeholdelsesarbejde. Den sumpige grund havde forsat voldt vanskeligheder, så i 1991 etableredes et omfangsdræn om huset. Den åbne gård var formentligt et sølle sted, gemmested for Vesterbros sociale problemer, førend der i 1990 erne blev taget hånd om miljøet. Gårdens Wc er blev nedlagt i 1992, Hoppes garageanlæg revet ned i 1993, og det nuværende lukkede gårdanlæg anlagt i 1994: en stor åben grøn plæne, der hører til ejendommens grund. Vedligeholdelsesarbejdet tog sin begyndelse, da Peter Jahn & Partnere A/S i 1992 udarbejdede en vedligeholdelsesplan, der noterede: Generelt må ejendommen betegnes som værende i rimelig stand hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, kælder ydervægge, ydervægge, skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktionen. Hvad angår de sekundære bygningsdele er standen mindre god. Gadefronten set fra genboens tagterasse 18

19 Kvistene før og efter, Blikkenslagersvenden var med rette stolt af sit værk. MS Murersvenden med fugekosten balancerer på gavlen. MS Husets originalitet Om lejlighederne bemærkede rapporten: i normal stand, når man tager bygningens alder i betragtning. Peter Jahn anbefalede udskiftninger, særligt af trævinduer og tagbeklædning. Samtlige ejendommens vinduer blev udskiftet i De nye vinduer til beboelse og trapperum har forbillede i de originale trævinduer, der stammede tilbage fra ejendommens opførelse. Efter 125 års negligeren gennemførtes en udskiftning af husets nedslidte, utætte og uisolerede naturskifertag, samt renovering af husets otte oprindelige skorstene, husets kamtakkede gavle, gavlenes murværk, og husets to kviste med den hensigt at bibeholde husets originale 1880-udseende. Huset bar otte skorstene, der havde stået i miserabel stand. To skorstene blev pudset op, to skorstene fjernet og genopbygget fra grunden, fire skorstene, der stod skævt, blev taget halvt ned og muret op igen, samtlige otte skorstene med oprindelig profil. Et antal munke- og nonnesten blev lagt om og udskiftet med nye sten, patinerede for at opnå et ensartet farvepræg, og fugerne blev gennemgået. Der blev under tagarbejdet ikke fundet spor af råd og svamp. Da murer mester Karl Poulsen i 2004 afleverede husets nye isolerede naturskifertag, var vedligeholdel sesplanen fra 1992 således blevet fulgt, og fuldt realiseret. 19

20 Plan for gårdanlægget. Vold, 20. marts 1879 Epilog Suhrs Friboliger og Tømrerlaugets Stiftelse udgør en ganske speciel bygningskultur på Vesterbro. Det er andelsforeningens håb at Tømrerlaugets Stiftelses særlige bygnings- og kulturhistoriske værdi vil blive aner kendt som en særegen og uerstat telig del af Vesterbros bykultur. Bygningen blev nyligst vurderet af Planstyrelsen før 1990, og for t je ner i dag efter de omfattende ved ligeholdelsesarbejder siden 1990 erne en nyvurdering. Gård anlægget bringer i dag mindelser om Kildes have med frugttræer, frugtbuske og meget jordbærland : en genopstanden have på Vesterbro, midt i en hastigt voksende og travl storby. Bygningen vidner om udsøgt håndværks kunst fra Det moderne gennembruds tid, og en arkitekt overset i dansk og svensk arkitektur historie. 20

21 Søg efter en grund, og giv anvisning på samme til oldermanden!! København, 16. maj 1876 Volds facadetegning signeret: Med svar af 9. oktober Wilhelm Friederichsen, Frederik Emil Kerrn, Ludvig Vold, 1879 Denne artikel er forfattet på grundlag af fortrinsvist håndskrevne og utrykte kilder, bevaret på E. K. Administration A/S, Det Kongelige Bibliotek: Center for Kort og Billeder, Københavns Bymuseum: Billedarkivet, Københavns Stadsarkiv, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen: Byggesagen, Landsarkivet for Sjælland: Laugsarkiv for Københavns Tømrerlaug, samt familien Volds privatarkiv. Tak til Orla Hansen. Hansen var lærling og svend, , under Willy & Ellen Hoppe, og arbejdede på værkstedet i Valdemarsgade. Da ejendommen blev solgt til Lindhardt, fulgte Hansen med i købet. Han tjente først på kontoret i Valdemarsgade 13, , og overgik derefter til virksomheden Carl Lindhardt A/S, hvor han var ansat som servicechef til sin pension. 21

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Plettens historie. Billedet må være fra 1965, bindingsværket er malet på.

Plettens historie. Billedet må være fra 1965, bindingsværket er malet på. Plettens historie Jeg har fundet et kladdehæfte hvor Karl Haahr har skrevet plettens historie Parenteserne er nogle jeg har sat. Billederne er med mine tekster. Ellers er teksten som i kladdehæftet: Førerne

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Salgsprospekt Badstuestræde 7, 1209 København K.

Salgsprospekt Badstuestræde 7, 1209 København K. Salgsprospekt Badstuestræde 7, 1209 København K. Høj værdisikkerhed med central beliggenhed Samlet areal på 580 m 2 fordelt på 2 erhverv, 3 boliger Ledig bolig 122 m 2 på 2. sal. Beregnet startafkast 4,40%

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere