Tema om UD I VIRKELIGHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema om UD I VIRKELIGHEDEN"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSEN NUMMER 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER foto: Colourbox UD I VIRKELIGHEDEN Over hele landet er skoler i fuld gang med at åbne dørene ud til virkeligheden. Ikke bare til det lokale bibliotek og idrætsforeningerne, men også til lokale virksomheder og andre lokale aktører. Som på Bavnehøj og Ellebjerg Skoler i Københavns Sydhavn, hvor UU-vejlederne har knyttet seks lokale virksomheder til sig for at styrke elevernes erhvervskompetencer og give dem en relation til det lokale erhvervsliv. Eller i Frederikssund Kommune, som med projekt Inno-Elev har skabt kontakt mellem skolerne og lokale virksomheder, der har et naturfagligt element i deres produktion. De kan bruge elevernes innovative kompetencer, og eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og jobmuligheder inden for det naturfaglige område. Styrker motivationen Initiativet kan komme mange steder fra fra iderige naturfagslærere og UU-vejledere og nytænkende politikere og andre lokale aktører. I Ikast-Brande og Herning Kommuner har de sat sig som mål, at alle skoler skal blive entreprenørskoler, og eleverne skal udfordres på innovation og kreativitet. I Københavns Kommune er samarbejdet organiseret i projekt PLUS, som både handler om at styrke det praktiske og erhvervsnære element i skolen og fremme de unges motivation for at uddanne sig: Vi kunne se, at eleverne mister interessen for at gå i skole, når de når 7.klasse, og det er jo megauheldigt. Det at lære er jo bundet enormt meget op på engagement og motivation, så derfor ville vi gerne finde nye måder at fange elevernes interesse på, som Anne Vang, borgmester for Børne- og Ungeforvaltningen, sagde, da projektet blev lanceret. Dørene fra klasselokalet ud til virkeligheden er blevet lukket op.

2 over HELE LaNDEt ER SKoLER I fuld StyRKER motivat IoNEN for Børne- og Ungeforvaltningen, sagde, GaNG med at åbne DøRENE UD til VIR- Initiativet kan komme mange steder fra da projektet blev lanceret. KELIGHEDEN. IKKE BaRE til DEt LoKaLE fra iderige naturfagslærere og UU-vejledere og nytænkende politikere og an- klasselokalet ud til virkeligheden er ble- Mange andre er i gang. Dørene fra BIBLIotEK og IDRætSfoRENINGERNE, men også til LoKaLE VIRKSomHEDER dre lokale aktører. I Ikast-Brande og Herning Kommuner har de sat sig som mål, og andre LoKaLE aktører. at alle skoler skal blive entreprenørskoler Som på Bavnehøj og Ellebjerg Skoler i Københavns Sydhavn, hvor UU-vejlederne og kreativitet. I Københavns Kommune er og eleverne skal udfordres på innovation har knyttet seks lokale virksomheder til samarbejdet organiseret i projekt PLUS, sig for at styrke elevernes erhvervskompetencer og give dem en relation til det praktiske og erhvervsnære element i sko- som handler om både om at styrke det lokale erhvervsliv. Eller i Frederikssund len og fremme de unges motivation for at Kommune, som med projekt Inno-Elev uddanne sig: har skabt kontakt mellem skolerne og lokale virksomheder, der har et naturfagligt ressen for at gå i skole, når de når 7.klasse, Vi kunne se, at eleverne mister inte- element i deres produktion. De kan bruge og det er jo megauheldigt. Det at lære elevernes innovative kompetencer og eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og gement og motivation, så derfor ville vi er jo bundet enormt meget op på enga- jobmuligheder inden for det naturfaglige gerne finde nye måder at fange elevernes område. interesse på, som Anne Vang, borgmester 2 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Skolebestyrelsen udgives af Kommuneforlaget A/S Nummer 3 Maj årgang Udkommer 6 gange årligt ISSN I redaktionen: Annette Wiborg (Ansv.red.), journalist, Jan Nielsen skoleleder, Arden Skole, Mariagerfjord Kommune Per Udesen Centerchef for dagtilbud og skole, Furesø Kommune Sanne Thorn Jensen Skolebestyrelsesformand, Skovbrynet Skole i Gladsaxe Kommune Redaktion: Skolebestyrelsen Kommuneforlaget A/S Weidekampsgade København S Ekspedition og kundeservice Kommuneforlaget A/S Telefon Artikler i Skolebestyrelsen kan citeres mod kildeangivelse, jvf. ophavsretslovens bestemmel ser om citatretten. Hvis intet andet fremgår, er artiklerne skrevet af journalist Annette Wiborg. Tryk: InPrint A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S foto:?? SKoLEBEStyRELSEN NUmmER 3/13 tema om LoKaLE PaRtNERSKaBER UD I VIRKELIGHEDEN Små og store partnerskaber Samarbejdet MELLEM SKOLER, VIRK- SOMHEDER OG LOKALMILJØET SKAL UDFORDRE ELEVERNE OG FORANKRE SKOLEN Siemens Wind Power, FC Midtjylland, Herlev Hospital og det lille elektrikerfirma gør det. Plejehjem, svømmehaller og kommunale forvaltninger gør det. Indgår partnerskaber med skolerne for at styrke elevernes innovative kompetencer og bygge bro til lokalsamfundene. For uanset om de er små eller store og går på mellemtrinnet eller i gymnasiet, har børnene og de unge noget at byde på. De kan tænke innovativt og kreativt, og de kan ideudvikle og finde løsninger, som de voksne måske ikke selv har øje for. Flere og flere skoler samarbejder med det lokale erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger og kommunale forvaltninger. Fra Herlev og Frederikssund i øst til Herning og Ikast-Brande i vest. Det sker for at styrke børn og unges viden og motivation, så de bliver innovative og videnskabelige unge, der kan være med til at sikre bæredygtighed i fremtidens samfund, som det lyder i en håndbog, Den naturfaglige dimension, som Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev Kommune har udsendt for at give skolerne ideer og inspiration til at benytte sig af lokale kontakter i naturfaglige undervisningsforløb som fx Børne- og Naturcenter Kildegården eller Teknisk Forvaltning, der tilbyder at indgå i undervisning om byplaner, natur og veje. Entreprenørskab og innovative elever I Frederikssund Kommune har entreprenørskab i undervisningen stået på dag- ordenen på alle folkeskoler siden Projekt Innovative elever løser virksomhedsproblemer bringer virksomheder og skoler sammen, og fra 3. til 8. klasse gennemgår eleverne nogle forløb, hvor virksomhederne præsenterer dem for nogle konkrete problemstillinger, de skal ideudvikle og finde løsninger på. Samtidig får alle naturfagslærere i kommunen tilbudt efteruddannelse i innovative arbejdsmetoder. I Herning Kommune er entreprenørskab blevet et skolepolitisk indsatsområde, og i 2014 skal alle kommunens skoler gennem projekt Partnerskab for Fremtiden arbejde med entreprenørskab i undervisningen. Fx arbejder nogle elever med at bage for et plejehjem, andre med at konceptudvikle et tøjmærke for et reklamebureau, få ideer til byfornyelse mm. Det kan være på innovationscamps i overgangen til overbygningen, i forbindelse med projektopgaven eller som en del af den daglige undervisning. Pt er 18 skoler og 65 lokale virksomheder, foreninger og organisationer med i projektet. I Ikast-Brande Kommune står kulturhuset RemisenBrande bag et stort samarbejdsprojekt Bølger i Hverdagen, som gennem partnerskaber skal bygge bro mellem skolerne og en række kulturog idrætsinstitutioner, virksomheder og kommunale forvaltninger. Projektet, som er omtalt på næste side, skal udfordre elevernes innovation og kreativitet og få dem til at se mulighederne i deres lokalområde. Også Ikast-Brande har entreprenørskabsskoler som kommunalt indsatsområde. Som direktøren for RemisenBrande, Pia Stræde Palmelund, udtrykker det: Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, arbejder på at integrere entreprenørskab i vores uddannelsessystem og støtter projekter fx i Frederikssund, Herning og Ikast-Brande Kommuner. Grundstenen er, at entreprenørskab kan læres.

3 Tema om LOKALE PARTNERSKABER SKOLEBESTYRELSEN 3/13 3 Illustration: Colourbox På den værktøjsbaserede portal som drives af NTS-Centret, kan undervisere få inspiration og overblik over undervisningsforløb og samarbejder med alt fra lokale naturskoler, museer og oplevelsesparker til undervisningsforløb, skræddersyet til lokale virksomheder eller naturområder. De unge skal ikke blot lære at arbejde ud fra faste systemer og skabeloner de skal også selv være med til at lave skabelonerne for så får kreativitet og innovation for alvor frit spil, og det giver vækst og gladere mennesker. Naturfag og science Naturfag er udgangspunktet for mange former for samarbejde. Hvidovre Kommune vil som Science Kommune styrke samarbejdet mellem skole og erhvervsliv og har etableret et netværk for naturfagslærere. Science Spydspidserne" hedder netværket, som skal udvikle og udveksle undervisningsforløb i natur, teknik og sundhed til inspiration for andre af kommunens lærere. Det handler om at se virksomhederne som uformelle læringsrum, der kan inddrages og udnyttes i undervisningen. Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, NTS-Centret, har bl.a. støttet udgivelsen af håndbogen Naturvidenskab med virksomheder, som er skrevet af projektleder Astrid Carl fra Naturvidenskabernes Hus. Her kortlægges erfaringerne med 50 forskellige samarbejder omkring naturfag og teknologi: Erfaringerne viser, at det godt kan lade sig gøre at have et konstruktivt skolevirksomhedssamarbejde med både indskolingen og mellemtrinnet. Børnene i indskolingen (0.-3.klasse) giver virksomhederne en spændende mulighed for at få alternative vinkler på deres problemstillinger. Desuden er det god træning for virksomhedens medarbejdere at præsentere over for børn. Det er vigtigt, at eleverne i såvel mellemtrin som udskoling har en positiv opfattelse af Børnene i indskolingen (0.-3.klasse) giver virksomhederne en spændende mulighed for at få alternative vinkler på deres problemstillinger og et tilstrækkeligt kendskab til naturfag og teknologi, så de kan træffe en kvalificeret beslutning om valg af ungdomsuddannelse, skriver hun. Ind i skolebestyrelserne Samarbejdet kan også gå den anden vej. Som i Hedensted Kommune, hvor skolen i Glud på sigt skal indgå som en del af Borgerservice med biblioteksudlån, familierådgivning, PPR, sygeplejerske, skat mm. Og i Gentofte Kommune eksperimenterer de som frikommune med at få lokalsamfundet helt ind i skolens maskinrum. Her vil de fra august 2013 eksperimentere med lokalt forankrede skolebestyrelser, som skal udvides med to repræsentanter for lokalsamfundet, uden stemmeret og inddrage frivillige, forældre, bedsteforældre, fagprofessionelle, foreninger, ungdomsuddannelser og virksomheder i skolearbejdet. Formålet? At bidrage til en stærk lokal forankring og et konstruktivt samarbejde med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne.

4 4 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Samarbejde i Sydhavnen I Københavns Sydhavn har to UUvejledere gjort 8.klasse eleverne til Smart Stars i et projekt med lokale virksomheder Ude på Teglholmen ligger Man Diesel & Turbo en leverandør af store dieselmotorer, som er en del af den tyske industrigigant, MAN. To km derfra ligger Bavnehøj Skole, som sammen med Ellebjerg Skole deltager i et samarbejde med seks lokale virksomheder om at give de unge i Sydhavnen en tættere relation til det lokale arbejdsmarked og styrke deres kompetencer i forhold til at vælge en uddannelse og få et job. Smart Stars hedder projektet, der startede som et forsøg, men som nu, fire år efter, er blevet permanent. En af dem, der har fået glæde af samarbejdet, er 18-årige Burak Teksen. Til sommer starter han på en uddannelse som industritekniker med en læreplads hos Man Diesel & Turbo. Da han gik i 8.klasse, arrangerede Smart Stars en jobmesse sammen med seks lokale virksomheder Høyrup & Clemmensen, Scandic Hotel, Metro, Man Diesel & Turbo, Lundbeck og Advokat Dahl. Her mødte Burak den lokale afdeling af Man Diesel og fik en aftale om at komme i erhvervspraktik som industritekniker: Jeg var meget glad for at være derude, og de tog rigtig godt imod mig, fortæller Burak, som både arbejdede sammen med lærlinge og udlærte og fx var med til at foretage målinger for at se, om maskinerne fungerede korrekt. Vi ser det som en slags kvartersløft, som giver børnene nogle midler og redskaber, de ellers ikke ville have fået Det er noget, jeg godt kunne tænke mig at lave i fremtiden, så det er heldigt, jeg har fået en læreplads, især fordi de kun tager 5 ind om året, siger Burak, der glæder sig til at lære alt lige fra at programmere maskiner til at reparere de store motorer. Gammel vejlederdrøm Ideen om at give børnene i Sydhavnskvarteret en ekstra chance stammer fra år tilbage, hvor et udvalg under dav. overborgmester Ritt Bjerregaard ønskede at gøre noget for de tosprogede unge. Ideen endte ud i et tilbud til alle de ca. 60 elever, der hvert år starter i 8.klasse på de to skoler, og det lykkedes at knytte seks meget forskellige virksomheder til projektet. For UU-vejleder John Rosendahl var det en gammel vejlederdrøm, der gik i opfyldelse: Vi ser det som en slags kvartersløft, som giver børnene nogle midler og redskaber, de ellers ikke ville have fået, fortæller John, som sammen med UU-vejleder Flemming Hertz fra Ellebjerg Skole koordinerer indsatsen. Hvert år får hver skole et pænt beløb at gøre godt med, og nogle af pengene har vi bl.a. valgt at bruge til at forkæle eleverne i de to 8.klasser med en bærbar pc og en hættetrøje med logoet Smart Stars, som de selv har været med til at kreere. Og så er det jo dejligt at møde den lokale advokat og høre ham sige, at han er imponeret af, hvor dygtige eleverne er på de lokale kommuneskoler! De starter skoleåret med et lejrskoleophold samt et undervisningsforløb på Danfoss Universe, hvor de får styrket deres personlige, sociale og faglige kompetencer. De næste to år skal de lære at begå sig på en arbejdsplads, skabe netværk, skrive cv, jobansøgninger osv. Eleverne undervises i jobsøgning af højt placerede medarbejdere på de enkelte virksomheder. Desuden udgiver vi en praktikavis, hvor de seks virksomheder beskriver de jobs, eleverne kan komme i praktik i lige fra advokatfuldmægtig til maskinmester og kok. Og så holder vi en jobmesse, hvor eleverne går på speeddating hos virksomhederne og forhører sig om uddannelses- og jobmuligheder, fortæller John Rosendahl. Maskinlarm og fine damer Virksomhederne er meget positive over for ideen, fortæller skoleleder Pia Grevelund: Ofte kan man som skole opleve, at praktikstederne ikke rigtig er gearede til at tage imod de unge, men her oplever vi, at der er et godt og meningsgivende program, og at eleverne får en seriøs evaluering bagefter. Vi ser mange elever, der kommer tilbage fra praktik med rank ryg og har oplevet sider af sig selv, som de ikke troede, de havde, siger hun og fortæller om pigen, der havde valgt rengøring, fordi hun ikke troede, hun kunne andet, men som blev opfordret til at komme i praktik som receptionist på hotel Scandic i stedet.

5 Tema om LOKALE PARTNERSKABER SKOLEBESTYRELSEN 3/13 5 fotos: SMART STARS Hun udfyldte rollen så fint, at de blev helt vilde med hende, og det gav hende en kæmpe succesoplevelse. Erhvervspraktikken betragtes som en projektopgave, som de fremlægger for eleverne i 7.klasse, som dermed bliver introduceret til Smart Stars. Samtidig med at vi forkæler eleverne, stiller vi høje krav til dem, og vi oplever, at de tager det meget alvorligt. De er små voksne, når de er derude, siger Dorte Christiansen, der som dansklærer og klasselærer for 9.klasse har et tæt samarbejde med UU-vejleder John Rosendahl om praktikken: Mange børn har aldrig sat deres ben på en virksomhed, og bare det at se de store larmende maskiner og mænd, der er smurt ind i olie, og kontoret med de fine damer, gør stort indtryk. På den måde bliver undervisningen konkret og relevant, og de oplever, at det, de har lært i klassen, rent faktisk bliver til noget i den anden ende. Elever finder løsninger Når eleverne har været i praktik, holder skolerne et stormøde, hvor de diskuterer nye tiltag med virksomhederne. Som fx næste års Innovationscamp, hvor virksomhederne skal udvælge nogle problemstillinger, som de unge skal finde innovative løsninger på: De får 24 timer til at arbejde med et problem, og vi er ved at få formaliseret et samarbejde med Teknisk Gymnasium og Teknisk Skole, som det også er oplagt at arbejde sammen med, fortæller Dorte Christiansen. Selvom virksomhederne er meget positive, skal kontakten selvfølgelig hele tiden holdes ved lige. Men det virker, som om de føler mere og mere ejerskab til projektet, fortæller John Rosendahl. Det oplever driftsleder på Man Diesel & Turbo, Denni Kragh, også. Han synes, det er spændende at være med: Smart Stars er en anderledes måde at lave praktik på, som sætter mere fokus på, at eleverne skal have noget ud af det, frem for at det bare er et kaffebesøg, siger han og fortæller, at de alene i hans afdeling har brug for 18 lærlinge hvert år. For os er det også en måde at vise lokalområdet, at vi er her, og hvis vi ikke selv er med til at uddanne nogen, kan vi ikke forvente at få alle de dygtige medarbejdere, vi har brug for i fremtiden. Hvor er I dygtige At også de to skoler har noget ud af det, er Pia Grevelund sikker på: Vi sætter en ære i at fastholde vores elever i ungdomsuddannelserne og har gennem flere år haft en fastholdelse på 100 pct. Sydhavnen er et område med lave husstandsindkomster, hvor familierne er taknemmelige for, at deres børn får bedre muligheder. Og så er det jo dejligt at møde den lokale advokat og høre ham sige, at han er imponeret af, hvor dygtige eleverne er på de lokale kommuneskoler. For man kan have fordomme om Sydhavnen, men med Smart Stars viser vi gang på gang, at de ikke holder stik. Bavnehøj Skole har 310 elever fra 0.-9.klasse. Nathalie Zahlesvej 9, 2450 København SV. UU-vejleder John Rosendahl, tlf

6 6 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Bryd murene Illustration: Per Dalager Jensen ned I Ikast-Brande indgår alle skolerne i partnerskaber med virksomheder, foreninger, forvaltninger og andre lokale aktører og eleverne bliver udfordret på deres kreativitet og innovation Et stort samarbejdsprojekt Bølger i Hverdagen er ved at bygge bro mellem skoler, kulturinstitutioner, virksomheder, naturog turisme-aktører, idrætsinstitutioner og kommunale forvaltninger i Ikast-Brande Kommune elever fra alle 12 folkeskoler, 4 friskoler, 10.klasseskolen og STX og HTX i Ikast og Herning er koblet til en samarbejdspartner, og til september skal de som led i Kultursamarbejdet i Midt-og Vestjyllands kulturfestival Bølgen præsentere, hvad der sker, når de udfordres på deres kreativitet. Samarbejdet omkring Bølger i hverdagen er blevet langt mere omfattende, end direktøren for kulturhuset Remisen Brande, Pia Stræde Palmelund turde drømme om, da hun for et par år siden fik ideen om at styrke partnerskaber mellem skoler, kultur, foreninger, forvaltninger og virksomheder i området. Dengang jeg forelagde ideen for vores skolechef, forberedte han mig på, at jeg nok ikke skulle regne med så meget, for skolerne var sikkert mætte af de mange nye tiltag. Fint nok, tænkte jeg, men jeg præsenterede alligevel skole- og SFOlederne for ideen, og nu har vi etableret 150 partnerskaber og uddelt kr. til områdets skoler og ungdomsuddannelser. Og vi har fået tilkendegivelser fra 6 andre kommuner om, at de er interesserede i at videreføre projektet i deres kommuner og har fået penge fra regionen til at lave en evaluerings- og ideboks, hvor vi kan beskrive vores erfaringer, fortæller Pia Stræde Palmelund, der drømmer om at få samarbejdet ind som en del af den nye folkeskolereform. Vi taler jo alle sammen meget om fastholdelse og udkantsområder, men når de unge først er søgt væk, kommer de måske aldrig tilbage Nye input Eleverne kommer ud af skolen og opdager, at der rent faktisk er nogle muligheder i at uddanne sig, arbejde og bo i deres lokalområde, fortæller hun: Mange har det nok sådan, når de kører gennem byen, at de tænker, Hvad mon de laver inde i de grå bygninger? Det er nok ikke noget for mig! Vi taler jo alle sammen meget om fastholdelse og udkantsområder, men når de unge først er søgt væk, kommer de måske aldrig tilbage. Pia Stræde Palmelund har i projektperioden været ude på alle skolerne og holde et oplæg på lærermøderne. Tilbagemeldingerne lyder, at det er motiverende for eleverne at komme væk fra skolebøgerne og ud i virkeligheden. Det gælder også for de børn, der har svært ved at koncentrere sig om at sidde stille. De kommer ud og møder virkelige mennesker med virkelige problemstillinger og får ikke bare en traditionelt skoleopgave, men bliver spurgt, om de har nogle ideer til, hvordan man kan løse et konkret problem, som virksomheden eller kulturinstitutionen har behov for at få input til. For Pia Stræde Palmelund er ideen om at kontakte fx de lokale virksomheder eller foreninger oplagt. Også for skoler, der ikke er så heldige at være omfattet af et kommunalt projekt som Bølger i Hverdagen : Arbejdsmarkedet efterspørger mennesker, som kan samarbejde og tænke i netværk og det lægger entreprenante forløb i høj grad op til. Vores børn og unge, som jo er fremtidens arbejdskraft, lærer også at se muligheder i at arbejde og bo i Ikast-Brande Kommune. Dansktema om sorg Det er ikke altid, det ligger lige for at finde ud af, hvad en virksomhed kan tilbyde

7 Tema om LOKALE PARTNERSKABER SKOLEBESTYRELSEN 3/13 7 Kort nyt eleverne at arbejde med. Pia Stræde Palmelund fortæller om et stenhuggeri, som umiddelbart havde svært ved at se, hvad de kunne tilbyde skolerne, men som i dag samarbejder med elever fra 2. til 10. klasse på fem skoler. Firmaet laver gravstene, og mens en klasse har fremstillet et fint bølgerelief af spildprodukter fra stenhuggeriet, har andre valgt at arbejde med nekrologer under temaet sorg i danskundervisningen. Det, man kan lære af dette eksempel, er, at man skal tænke lidt utraditionelt. En lokal erhvervsvirksomhed kan også være bageren på hjørnet, VVS-firmaet eller idrætsforeningen ovre i hallen. Det behøver ikke at være Siemens og Grundfos. Nogle gange er det nemmere at få foden indenfor og få lov til endnu mere i en lille virksomhed. Vi har appetit på at bryde mure ned, og ideen har været at gøre kataloget så bredt og appetitligt som muligt, så lærerne kan finde noget at arbejde med, uanset hvilke fag, de har, fortæller Pia Stræde Palmelund, der nævner svømmehallen, som har fået ideer til at blive mere CO 2 neutral, børnetøjsbutikken Name It, der har fået en mere børnevenlig indretning, og Teknik & Miljøforvaltningen, der har haft børn til at udvikle et koncept for mere vand-leg på legepladsen. foto: ADAM MØRK Kom godt i gang med samarbejdet En ny håndbog, Kom godt i gang med skole-virksomhedssamarbejde om naturfag fortæller om forskellige afsluttede og igangværende samarbejder mellem skoler og virksomheder i og uden for Danmark. Den er resultatet af et af de seneste projekter i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro og skrevet af projektleder Astrid Carl, som beskriver forskellige samarbejdsformer, evalueringer og ideer til, hvordan sådan et samarbejde kan forbedres. Naturvidenskabernes Hus blev grundlagt i 2004 og er etableret som et videns- og kompetencehus for den jyske region indenfor undervisning i naturfagene og matematik. Bag initiativet lå et samarbejde mellem Bøgeskovskolen og Bjerringbro Gymnasium, hvis ledere havde en vision om et undervisningsfællesskab omkring de naturvidenskabelige fag, og om etableringen af et hus, som skulle repræsentere et fremsynet miljø- og energivenlig byggeri. Huset blev med støtte fra Viborg Kommune og en række store fonde opført på en ledig byggegrund mellem de to skoler, og siden har det været initiativtager til en række projekter, som skal involvere erhvervslivet i at gøre undervisningen mere spændende, relevant og nærværende. Håndbogen kan downloades på Et PLUS for samarbejdet I januar blev en række virksomheder og folkeskoler inviteret til Københavns Rådhus for at fejre lanceringen af PLUS et projekt, som er udviklet af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Danish Society for Education and Business for at skabe et øget samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet. Målet er, at enhver københavnsk folkeskole har et længerevarende samarbejde med mindst en privat eller offentlig virksomhed, og at de to parter indgår en kontrakt, som fastlægger forventninger og rammer. Blandt de skoler, der er i gang, er Tingbjerg Heldagsskole, der samarbejder med den nærliggende virksomhed, Radiometer, og Sortedamskolen på Østerbro, der samarbejder med det lokale advokatfirma, Kromann Reumert, og som gennem virksomhedsbesøg, erhvervsklasser mm skal være med til at udvikle en ny form for udskoling i København. I en værktøjskasse for skolerne, der ligger på netadressen, kan man få gode ideer til at gå i gang med samarbejdet, også hvis man er en skole uden for København. Læs mere på

8 8 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Synspunkt AF ANNE VANG, BØRNE- OG UNGDOMSBORGMESTER I KØBENHAVNS KOMMUNE DET HÆVER MOTIVATIONEN I kender det garanteret fra jeres egne børn. De første skoleår er alt nyt og spændende, og motivationen er i top. Børnene er nysgerrige på alt det nye, der sker i klasselokalet, og der bliver ikke stillet de store spørgsmålstegn ved de opgaver, de bliver stillet i skolen. Sådan er det bare. Men når børnene når op omkring 7. klasse, bliver procentregningen og danskstilen pludselig suppleret med spørgsmålet: Hvad skal jeg egentlig bruge det her til? Og kan man som forælder eller lærer ikke svare fyldestgørende på det spørgsmål, så ryger den ofte skrantende motivation for alvor. Den motivation skal vi have tilbage og det kan vi bruge lokalsamfundet til. Hvis vi åbner skolen mod lokalsamfundet og i særdeleshed de lokale virksomheder og kulturinstitutioner, får eleverne for alvor en fornemmelse af, hvad der rent faktisk venter af muligheder og krav når de kommer ud på den anden side. De oplever, at det, de lærer i klasselokalet, er efterspurgt ude i den virkelige verden, og at procentregningen rent faktisk kan bruges til noget konkret. Det kræver lærere, der laver meningsfuld undervisning, men det kræver også skoler, der i langt højere grad går i dialog og samarbejde med de lokale virksomheder, som om få år skal ansætte de unge. Vi ved, at det rykker: De skoler, der allerede er i gang, har formået at hæve motivationen og skoleglæden hos skolens ældste elever betragteligt. Derfor har vi i København taget en politisk beslutning, der forpligtiger alle vores folkeskoler på at indgå i et eller flere forpligtigende samarbejder med store og små virksomheder i hovedstadsområdet. Projekt hedder PLUS (Praktisk Læring, Uddannelse og Samarbejde) og målet er simpelt: Mere engagerede elever. Et eksempel på en skole, der er godt i gang, er Tingbjerg Skole, som i længere tid har samarbejdet med virksomheden Radiometer. Her har de lavet en udvidet praktikordning, hvor eleverne introduceres til alt lige fra kommunikation og IT til økonomi og produktion. Eleverne skal ansøge om en praktikplads med en skriftlig ansøgning, og får efterfølgende feedback på praktikken fra radiometers egen HRmedarbejder og tillidsrepræsentant. For rigtig mange børn kan sådan et DE SKOLER, DER ALLE- REDE ER I GANG, HAR FORMÅET AT HÆVE MOTIVATIONEN OG SKOLEGLÆDEN HOS SKOLENS ÆLDSTE ELE- VER BETRAGTELIGT forløb blive en kæmpe øjenåbner både fordi skolearbejdet pludselig bliver koblet til den virkelige verden, og fordi de bliver inspireret af de mange mennesker og jobmuligheder, de møder. Pludselig kan de opdage, at der også er noget for dem et job eller et område som de kan se sig selv i i fremtiden. Og så bliver den ungdomsuddannelse, som de måske ikke var så motiverede for at tage til at starte med, pludselig meget mere relevant. Ligesom det for den praktisk begavede elev kan være en øjenåbner at få en lokal tømrer eller elektriker ind på et forløb i skolen og derigennem indse, at gymnasiet ikke er det eneste lyksaliggørende. Men samarbejdet går selvfølgelig begge veje. Ligesom virksomhederne kan inspirere eleverne og undervisningen, kan eleverne og skolerne forhåbentlig også inspirere virksomhederne, som med et større samarbejde får en unik mulighed for at styrke kontakten til de unge, der udgør det kommende arbejdsmarked. PLUS er et plus for både skolen og det omgivende lokalsamfund. NÆSTE NUMMER Tema i næste nummer er skolekultur og bandekrig Skolebestyrelsen 4/13 udkommer 15. august

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune

Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Bilag til ansøgningsskema, Mariagerfjord Kommune Projektbeskrivelse Mariagerfjord Kommune er en Science Kommune og har gennem de sidste to år arbejdet for at skabe fokus på naturfag i skolerne. Dels gennem

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Entreprenørskabsskolen

Entreprenørskabsskolen Entreprenørskabsskolen 2012 -Elever kan mere end du tror! www.entreprenoerskabsskolen.dk www.entreprenoerskabsskolen.dk Forord Entreprenørskabsskolen - et fyrtårn i Ikast-Brande Kommune Entreprenørskab

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

ER UGESKEMA SVARET? TEMA OM UGESKEMAREVOLUTIONEN NUMMER 6/15

ER UGESKEMA SVARET? TEMA OM UGESKEMAREVOLUTIONEN NUMMER 6/15 NUMMER 6/15 TEMA OM UGESKEMAREVOLUTIONEN FOTO: MADS KRABBE, KRABBEDESIGN.DK ER UGESKEMA SVARET? HVORDAN KAN SKOLERNE SIKRE, AT ELEVERNE BLIVER SÅ DYGTIGE, SOM DE KAN? MÅSKE ER UGESKEMAET SVARET. rige efter

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75

Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75 Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Forskning i børnehøjde

Forskning i børnehøjde Entreprenørskabs o Stedet hvor bør læring bygger på kreativitet og innovation Forskning i børnehøjde Af Pia Stræde Palmelund Når vi hører ordet Forskning, så tænker de fleste af os på professorer i hvide

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

SPØRG BARE! TEMA OM NYE SKOLEBESTYRELSER NUMMER 4/14

SPØRG BARE! TEMA OM NYE SKOLEBESTYRELSER NUMMER 4/14 NUMMER 4/14 TEMA OM NYE SKOLEBESTYRELSER FOTO: COLOURBOX SPØRG BARE! INGEN FORVENTER, AT I KAN DET HELE FRA DAG 1, DERFOR: SPØRG! SPØRG LEDEREN, LÆRERNE, ELEVERNE, SKO- LEBESTYRELSESFORMANDEN ELLER DE

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier Girls Day in Science - En national Jet-Net.dk event Vejledning til Gymnasier Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til gymnasiet indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere har været

Læs mere

Til inspiration og diskussion

Til inspiration og diskussion Til inspiration og diskussion Skema til analyse af/ refleksion over læring fra Tønders Science-strategi m.h.t. 1) interessenter, 2) med/modspil og 3) Effekt/virkning Planlagt/forudset under formulering

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker:

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker: Indledning At oprette en profil eller faglige linjer betyder, at ledelsen og skolebestyrelsen skal beslutte, hvilke faglige og værdimæssige prioriteringer man ønsker på skolen. Profiler og faglige linjer

Læs mere

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fremtidens. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fremtidens Fremtidens Åben Skole fra skoleåret 2017/2018 Hvorfor Ønske om at fremtidssikre Åben Skole (strategisk og finansielt) Ønske om videreudvikling af indsatsen på baggrund af en lang række tilbagemeldinger

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

18-09-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0107130. Dokumentnr. 2015-0107130-3

18-09-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0107130. Dokumentnr. 2015-0107130-3 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om evaluering af Smart Stars Som opfølgning på aflæggerbordsnotatet om brobygning, erhvervsskoler

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Uge september Årets tema. min nye verden. naturvidenskabsfestival.dk

Uge september Årets tema. min nye verden. naturvidenskabsfestival.dk Uge 39 25. - 29. september 2017 Årets tema min nye verden naturvidenskabsfestival.dk Naturvidenskabsfestival 2017 ndh ld 4. Hvad er Naturvidenskabsfestival? 5. Hvordan holder du Naturvidenskabsfestival?

Læs mere

energi* fordybelse* forsøg*

energi* fordybelse* forsøg* energi* fordybelse* forsøg* Få inspiration og ideer til din undervisning på naturvidenskabsfestival.dk Uge 39 25. - 29. september 2017 Årets tema min nye verden naturvidenskabsfestival.dk Kolofon Redaktør:

Læs mere

Temamøde 3 Den åbne skole

Temamøde 3 Den åbne skole Temamøde 3 Den åbne skole Program Velkomst og rammesætning v./caroline Hegelund, KL Oplæg om skolevirksomheds-samarbejde v./ konsulent i Københavns Kommune Thomas Geiker og lærer Henrik Vesterløkke, Sønderbro

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN KLAR TIL REFORMEN?

SKOLEBESTYRELSEN KLAR TIL REFORMEN? SKOLEBESTYRELSEN NUMMER 6/13 Tema om Skolereformen foto: colourbox KLAR TIL REFORMEN? Skolebestyrelserne spiller en vigtig rolle, når skolereformen skal rulles ud. Men kun halvdelen føler sig klædt på

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

BUGE 47 2013. Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm. Bornholms Udannelses Messe

BUGE 47 2013. Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm. Bornholms Udannelses Messe BUGE 47 2013 U Bornholms Udannelses Messe M Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm Uge 47 grundskoler og erhvervslivet En uge med fokus på uddannelse og erhvervsliv

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere