Tema om UD I VIRKELIGHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema om UD I VIRKELIGHEDEN"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSEN NUMMER 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER foto: Colourbox UD I VIRKELIGHEDEN Over hele landet er skoler i fuld gang med at åbne dørene ud til virkeligheden. Ikke bare til det lokale bibliotek og idrætsforeningerne, men også til lokale virksomheder og andre lokale aktører. Som på Bavnehøj og Ellebjerg Skoler i Københavns Sydhavn, hvor UU-vejlederne har knyttet seks lokale virksomheder til sig for at styrke elevernes erhvervskompetencer og give dem en relation til det lokale erhvervsliv. Eller i Frederikssund Kommune, som med projekt Inno-Elev har skabt kontakt mellem skolerne og lokale virksomheder, der har et naturfagligt element i deres produktion. De kan bruge elevernes innovative kompetencer, og eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og jobmuligheder inden for det naturfaglige område. Styrker motivationen Initiativet kan komme mange steder fra fra iderige naturfagslærere og UU-vejledere og nytænkende politikere og andre lokale aktører. I Ikast-Brande og Herning Kommuner har de sat sig som mål, at alle skoler skal blive entreprenørskoler, og eleverne skal udfordres på innovation og kreativitet. I Københavns Kommune er samarbejdet organiseret i projekt PLUS, som både handler om at styrke det praktiske og erhvervsnære element i skolen og fremme de unges motivation for at uddanne sig: Vi kunne se, at eleverne mister interessen for at gå i skole, når de når 7.klasse, og det er jo megauheldigt. Det at lære er jo bundet enormt meget op på engagement og motivation, så derfor ville vi gerne finde nye måder at fange elevernes interesse på, som Anne Vang, borgmester for Børne- og Ungeforvaltningen, sagde, da projektet blev lanceret. Dørene fra klasselokalet ud til virkeligheden er blevet lukket op.

2 over HELE LaNDEt ER SKoLER I fuld StyRKER motivat IoNEN for Børne- og Ungeforvaltningen, sagde, GaNG med at åbne DøRENE UD til VIR- Initiativet kan komme mange steder fra da projektet blev lanceret. KELIGHEDEN. IKKE BaRE til DEt LoKaLE fra iderige naturfagslærere og UU-vejledere og nytænkende politikere og an- klasselokalet ud til virkeligheden er ble- Mange andre er i gang. Dørene fra BIBLIotEK og IDRætSfoRENINGERNE, men også til LoKaLE VIRKSomHEDER dre lokale aktører. I Ikast-Brande og Herning Kommuner har de sat sig som mål, og andre LoKaLE aktører. at alle skoler skal blive entreprenørskoler Som på Bavnehøj og Ellebjerg Skoler i Københavns Sydhavn, hvor UU-vejlederne og kreativitet. I Københavns Kommune er og eleverne skal udfordres på innovation har knyttet seks lokale virksomheder til samarbejdet organiseret i projekt PLUS, sig for at styrke elevernes erhvervskompetencer og give dem en relation til det praktiske og erhvervsnære element i sko- som handler om både om at styrke det lokale erhvervsliv. Eller i Frederikssund len og fremme de unges motivation for at Kommune, som med projekt Inno-Elev uddanne sig: har skabt kontakt mellem skolerne og lokale virksomheder, der har et naturfagligt ressen for at gå i skole, når de når 7.klasse, Vi kunne se, at eleverne mister inte- element i deres produktion. De kan bruge og det er jo megauheldigt. Det at lære elevernes innovative kompetencer og eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og gement og motivation, så derfor ville vi er jo bundet enormt meget op på enga- jobmuligheder inden for det naturfaglige gerne finde nye måder at fange elevernes område. interesse på, som Anne Vang, borgmester 2 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Skolebestyrelsen udgives af Kommuneforlaget A/S Nummer 3 Maj årgang Udkommer 6 gange årligt ISSN I redaktionen: Annette Wiborg (Ansv.red.), journalist, Jan Nielsen skoleleder, Arden Skole, Mariagerfjord Kommune Per Udesen Centerchef for dagtilbud og skole, Furesø Kommune Sanne Thorn Jensen Skolebestyrelsesformand, Skovbrynet Skole i Gladsaxe Kommune Redaktion: Skolebestyrelsen Kommuneforlaget A/S Weidekampsgade København S Ekspedition og kundeservice Kommuneforlaget A/S Telefon Artikler i Skolebestyrelsen kan citeres mod kildeangivelse, jvf. ophavsretslovens bestemmel ser om citatretten. Hvis intet andet fremgår, er artiklerne skrevet af journalist Annette Wiborg. Tryk: InPrint A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S foto:?? SKoLEBEStyRELSEN NUmmER 3/13 tema om LoKaLE PaRtNERSKaBER UD I VIRKELIGHEDEN Små og store partnerskaber Samarbejdet MELLEM SKOLER, VIRK- SOMHEDER OG LOKALMILJØET SKAL UDFORDRE ELEVERNE OG FORANKRE SKOLEN Siemens Wind Power, FC Midtjylland, Herlev Hospital og det lille elektrikerfirma gør det. Plejehjem, svømmehaller og kommunale forvaltninger gør det. Indgår partnerskaber med skolerne for at styrke elevernes innovative kompetencer og bygge bro til lokalsamfundene. For uanset om de er små eller store og går på mellemtrinnet eller i gymnasiet, har børnene og de unge noget at byde på. De kan tænke innovativt og kreativt, og de kan ideudvikle og finde løsninger, som de voksne måske ikke selv har øje for. Flere og flere skoler samarbejder med det lokale erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger og kommunale forvaltninger. Fra Herlev og Frederikssund i øst til Herning og Ikast-Brande i vest. Det sker for at styrke børn og unges viden og motivation, så de bliver innovative og videnskabelige unge, der kan være med til at sikre bæredygtighed i fremtidens samfund, som det lyder i en håndbog, Den naturfaglige dimension, som Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev Kommune har udsendt for at give skolerne ideer og inspiration til at benytte sig af lokale kontakter i naturfaglige undervisningsforløb som fx Børne- og Naturcenter Kildegården eller Teknisk Forvaltning, der tilbyder at indgå i undervisning om byplaner, natur og veje. Entreprenørskab og innovative elever I Frederikssund Kommune har entreprenørskab i undervisningen stået på dag- ordenen på alle folkeskoler siden Projekt Innovative elever løser virksomhedsproblemer bringer virksomheder og skoler sammen, og fra 3. til 8. klasse gennemgår eleverne nogle forløb, hvor virksomhederne præsenterer dem for nogle konkrete problemstillinger, de skal ideudvikle og finde løsninger på. Samtidig får alle naturfagslærere i kommunen tilbudt efteruddannelse i innovative arbejdsmetoder. I Herning Kommune er entreprenørskab blevet et skolepolitisk indsatsområde, og i 2014 skal alle kommunens skoler gennem projekt Partnerskab for Fremtiden arbejde med entreprenørskab i undervisningen. Fx arbejder nogle elever med at bage for et plejehjem, andre med at konceptudvikle et tøjmærke for et reklamebureau, få ideer til byfornyelse mm. Det kan være på innovationscamps i overgangen til overbygningen, i forbindelse med projektopgaven eller som en del af den daglige undervisning. Pt er 18 skoler og 65 lokale virksomheder, foreninger og organisationer med i projektet. I Ikast-Brande Kommune står kulturhuset RemisenBrande bag et stort samarbejdsprojekt Bølger i Hverdagen, som gennem partnerskaber skal bygge bro mellem skolerne og en række kulturog idrætsinstitutioner, virksomheder og kommunale forvaltninger. Projektet, som er omtalt på næste side, skal udfordre elevernes innovation og kreativitet og få dem til at se mulighederne i deres lokalområde. Også Ikast-Brande har entreprenørskabsskoler som kommunalt indsatsområde. Som direktøren for RemisenBrande, Pia Stræde Palmelund, udtrykker det: Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, arbejder på at integrere entreprenørskab i vores uddannelsessystem og støtter projekter fx i Frederikssund, Herning og Ikast-Brande Kommuner. Grundstenen er, at entreprenørskab kan læres.

3 Tema om LOKALE PARTNERSKABER SKOLEBESTYRELSEN 3/13 3 Illustration: Colourbox På den værktøjsbaserede portal som drives af NTS-Centret, kan undervisere få inspiration og overblik over undervisningsforløb og samarbejder med alt fra lokale naturskoler, museer og oplevelsesparker til undervisningsforløb, skræddersyet til lokale virksomheder eller naturområder. De unge skal ikke blot lære at arbejde ud fra faste systemer og skabeloner de skal også selv være med til at lave skabelonerne for så får kreativitet og innovation for alvor frit spil, og det giver vækst og gladere mennesker. Naturfag og science Naturfag er udgangspunktet for mange former for samarbejde. Hvidovre Kommune vil som Science Kommune styrke samarbejdet mellem skole og erhvervsliv og har etableret et netværk for naturfagslærere. Science Spydspidserne" hedder netværket, som skal udvikle og udveksle undervisningsforløb i natur, teknik og sundhed til inspiration for andre af kommunens lærere. Det handler om at se virksomhederne som uformelle læringsrum, der kan inddrages og udnyttes i undervisningen. Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, NTS-Centret, har bl.a. støttet udgivelsen af håndbogen Naturvidenskab med virksomheder, som er skrevet af projektleder Astrid Carl fra Naturvidenskabernes Hus. Her kortlægges erfaringerne med 50 forskellige samarbejder omkring naturfag og teknologi: Erfaringerne viser, at det godt kan lade sig gøre at have et konstruktivt skolevirksomhedssamarbejde med både indskolingen og mellemtrinnet. Børnene i indskolingen (0.-3.klasse) giver virksomhederne en spændende mulighed for at få alternative vinkler på deres problemstillinger. Desuden er det god træning for virksomhedens medarbejdere at præsentere over for børn. Det er vigtigt, at eleverne i såvel mellemtrin som udskoling har en positiv opfattelse af Børnene i indskolingen (0.-3.klasse) giver virksomhederne en spændende mulighed for at få alternative vinkler på deres problemstillinger og et tilstrækkeligt kendskab til naturfag og teknologi, så de kan træffe en kvalificeret beslutning om valg af ungdomsuddannelse, skriver hun. Ind i skolebestyrelserne Samarbejdet kan også gå den anden vej. Som i Hedensted Kommune, hvor skolen i Glud på sigt skal indgå som en del af Borgerservice med biblioteksudlån, familierådgivning, PPR, sygeplejerske, skat mm. Og i Gentofte Kommune eksperimenterer de som frikommune med at få lokalsamfundet helt ind i skolens maskinrum. Her vil de fra august 2013 eksperimentere med lokalt forankrede skolebestyrelser, som skal udvides med to repræsentanter for lokalsamfundet, uden stemmeret og inddrage frivillige, forældre, bedsteforældre, fagprofessionelle, foreninger, ungdomsuddannelser og virksomheder i skolearbejdet. Formålet? At bidrage til en stærk lokal forankring og et konstruktivt samarbejde med det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne og foreningerne.

4 4 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Samarbejde i Sydhavnen I Københavns Sydhavn har to UUvejledere gjort 8.klasse eleverne til Smart Stars i et projekt med lokale virksomheder Ude på Teglholmen ligger Man Diesel & Turbo en leverandør af store dieselmotorer, som er en del af den tyske industrigigant, MAN. To km derfra ligger Bavnehøj Skole, som sammen med Ellebjerg Skole deltager i et samarbejde med seks lokale virksomheder om at give de unge i Sydhavnen en tættere relation til det lokale arbejdsmarked og styrke deres kompetencer i forhold til at vælge en uddannelse og få et job. Smart Stars hedder projektet, der startede som et forsøg, men som nu, fire år efter, er blevet permanent. En af dem, der har fået glæde af samarbejdet, er 18-årige Burak Teksen. Til sommer starter han på en uddannelse som industritekniker med en læreplads hos Man Diesel & Turbo. Da han gik i 8.klasse, arrangerede Smart Stars en jobmesse sammen med seks lokale virksomheder Høyrup & Clemmensen, Scandic Hotel, Metro, Man Diesel & Turbo, Lundbeck og Advokat Dahl. Her mødte Burak den lokale afdeling af Man Diesel og fik en aftale om at komme i erhvervspraktik som industritekniker: Jeg var meget glad for at være derude, og de tog rigtig godt imod mig, fortæller Burak, som både arbejdede sammen med lærlinge og udlærte og fx var med til at foretage målinger for at se, om maskinerne fungerede korrekt. Vi ser det som en slags kvartersløft, som giver børnene nogle midler og redskaber, de ellers ikke ville have fået Det er noget, jeg godt kunne tænke mig at lave i fremtiden, så det er heldigt, jeg har fået en læreplads, især fordi de kun tager 5 ind om året, siger Burak, der glæder sig til at lære alt lige fra at programmere maskiner til at reparere de store motorer. Gammel vejlederdrøm Ideen om at give børnene i Sydhavnskvarteret en ekstra chance stammer fra år tilbage, hvor et udvalg under dav. overborgmester Ritt Bjerregaard ønskede at gøre noget for de tosprogede unge. Ideen endte ud i et tilbud til alle de ca. 60 elever, der hvert år starter i 8.klasse på de to skoler, og det lykkedes at knytte seks meget forskellige virksomheder til projektet. For UU-vejleder John Rosendahl var det en gammel vejlederdrøm, der gik i opfyldelse: Vi ser det som en slags kvartersløft, som giver børnene nogle midler og redskaber, de ellers ikke ville have fået, fortæller John, som sammen med UU-vejleder Flemming Hertz fra Ellebjerg Skole koordinerer indsatsen. Hvert år får hver skole et pænt beløb at gøre godt med, og nogle af pengene har vi bl.a. valgt at bruge til at forkæle eleverne i de to 8.klasser med en bærbar pc og en hættetrøje med logoet Smart Stars, som de selv har været med til at kreere. Og så er det jo dejligt at møde den lokale advokat og høre ham sige, at han er imponeret af, hvor dygtige eleverne er på de lokale kommuneskoler! De starter skoleåret med et lejrskoleophold samt et undervisningsforløb på Danfoss Universe, hvor de får styrket deres personlige, sociale og faglige kompetencer. De næste to år skal de lære at begå sig på en arbejdsplads, skabe netværk, skrive cv, jobansøgninger osv. Eleverne undervises i jobsøgning af højt placerede medarbejdere på de enkelte virksomheder. Desuden udgiver vi en praktikavis, hvor de seks virksomheder beskriver de jobs, eleverne kan komme i praktik i lige fra advokatfuldmægtig til maskinmester og kok. Og så holder vi en jobmesse, hvor eleverne går på speeddating hos virksomhederne og forhører sig om uddannelses- og jobmuligheder, fortæller John Rosendahl. Maskinlarm og fine damer Virksomhederne er meget positive over for ideen, fortæller skoleleder Pia Grevelund: Ofte kan man som skole opleve, at praktikstederne ikke rigtig er gearede til at tage imod de unge, men her oplever vi, at der er et godt og meningsgivende program, og at eleverne får en seriøs evaluering bagefter. Vi ser mange elever, der kommer tilbage fra praktik med rank ryg og har oplevet sider af sig selv, som de ikke troede, de havde, siger hun og fortæller om pigen, der havde valgt rengøring, fordi hun ikke troede, hun kunne andet, men som blev opfordret til at komme i praktik som receptionist på hotel Scandic i stedet.

5 Tema om LOKALE PARTNERSKABER SKOLEBESTYRELSEN 3/13 5 fotos: SMART STARS Hun udfyldte rollen så fint, at de blev helt vilde med hende, og det gav hende en kæmpe succesoplevelse. Erhvervspraktikken betragtes som en projektopgave, som de fremlægger for eleverne i 7.klasse, som dermed bliver introduceret til Smart Stars. Samtidig med at vi forkæler eleverne, stiller vi høje krav til dem, og vi oplever, at de tager det meget alvorligt. De er små voksne, når de er derude, siger Dorte Christiansen, der som dansklærer og klasselærer for 9.klasse har et tæt samarbejde med UU-vejleder John Rosendahl om praktikken: Mange børn har aldrig sat deres ben på en virksomhed, og bare det at se de store larmende maskiner og mænd, der er smurt ind i olie, og kontoret med de fine damer, gør stort indtryk. På den måde bliver undervisningen konkret og relevant, og de oplever, at det, de har lært i klassen, rent faktisk bliver til noget i den anden ende. Elever finder løsninger Når eleverne har været i praktik, holder skolerne et stormøde, hvor de diskuterer nye tiltag med virksomhederne. Som fx næste års Innovationscamp, hvor virksomhederne skal udvælge nogle problemstillinger, som de unge skal finde innovative løsninger på: De får 24 timer til at arbejde med et problem, og vi er ved at få formaliseret et samarbejde med Teknisk Gymnasium og Teknisk Skole, som det også er oplagt at arbejde sammen med, fortæller Dorte Christiansen. Selvom virksomhederne er meget positive, skal kontakten selvfølgelig hele tiden holdes ved lige. Men det virker, som om de føler mere og mere ejerskab til projektet, fortæller John Rosendahl. Det oplever driftsleder på Man Diesel & Turbo, Denni Kragh, også. Han synes, det er spændende at være med: Smart Stars er en anderledes måde at lave praktik på, som sætter mere fokus på, at eleverne skal have noget ud af det, frem for at det bare er et kaffebesøg, siger han og fortæller, at de alene i hans afdeling har brug for 18 lærlinge hvert år. For os er det også en måde at vise lokalområdet, at vi er her, og hvis vi ikke selv er med til at uddanne nogen, kan vi ikke forvente at få alle de dygtige medarbejdere, vi har brug for i fremtiden. Hvor er I dygtige At også de to skoler har noget ud af det, er Pia Grevelund sikker på: Vi sætter en ære i at fastholde vores elever i ungdomsuddannelserne og har gennem flere år haft en fastholdelse på 100 pct. Sydhavnen er et område med lave husstandsindkomster, hvor familierne er taknemmelige for, at deres børn får bedre muligheder. Og så er det jo dejligt at møde den lokale advokat og høre ham sige, at han er imponeret af, hvor dygtige eleverne er på de lokale kommuneskoler. For man kan have fordomme om Sydhavnen, men med Smart Stars viser vi gang på gang, at de ikke holder stik. Bavnehøj Skole har 310 elever fra 0.-9.klasse. Nathalie Zahlesvej 9, 2450 København SV. UU-vejleder John Rosendahl, tlf

6 6 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Bryd murene Illustration: Per Dalager Jensen ned I Ikast-Brande indgår alle skolerne i partnerskaber med virksomheder, foreninger, forvaltninger og andre lokale aktører og eleverne bliver udfordret på deres kreativitet og innovation Et stort samarbejdsprojekt Bølger i Hverdagen er ved at bygge bro mellem skoler, kulturinstitutioner, virksomheder, naturog turisme-aktører, idrætsinstitutioner og kommunale forvaltninger i Ikast-Brande Kommune elever fra alle 12 folkeskoler, 4 friskoler, 10.klasseskolen og STX og HTX i Ikast og Herning er koblet til en samarbejdspartner, og til september skal de som led i Kultursamarbejdet i Midt-og Vestjyllands kulturfestival Bølgen præsentere, hvad der sker, når de udfordres på deres kreativitet. Samarbejdet omkring Bølger i hverdagen er blevet langt mere omfattende, end direktøren for kulturhuset Remisen Brande, Pia Stræde Palmelund turde drømme om, da hun for et par år siden fik ideen om at styrke partnerskaber mellem skoler, kultur, foreninger, forvaltninger og virksomheder i området. Dengang jeg forelagde ideen for vores skolechef, forberedte han mig på, at jeg nok ikke skulle regne med så meget, for skolerne var sikkert mætte af de mange nye tiltag. Fint nok, tænkte jeg, men jeg præsenterede alligevel skole- og SFOlederne for ideen, og nu har vi etableret 150 partnerskaber og uddelt kr. til områdets skoler og ungdomsuddannelser. Og vi har fået tilkendegivelser fra 6 andre kommuner om, at de er interesserede i at videreføre projektet i deres kommuner og har fået penge fra regionen til at lave en evaluerings- og ideboks, hvor vi kan beskrive vores erfaringer, fortæller Pia Stræde Palmelund, der drømmer om at få samarbejdet ind som en del af den nye folkeskolereform. Vi taler jo alle sammen meget om fastholdelse og udkantsområder, men når de unge først er søgt væk, kommer de måske aldrig tilbage Nye input Eleverne kommer ud af skolen og opdager, at der rent faktisk er nogle muligheder i at uddanne sig, arbejde og bo i deres lokalområde, fortæller hun: Mange har det nok sådan, når de kører gennem byen, at de tænker, Hvad mon de laver inde i de grå bygninger? Det er nok ikke noget for mig! Vi taler jo alle sammen meget om fastholdelse og udkantsområder, men når de unge først er søgt væk, kommer de måske aldrig tilbage. Pia Stræde Palmelund har i projektperioden været ude på alle skolerne og holde et oplæg på lærermøderne. Tilbagemeldingerne lyder, at det er motiverende for eleverne at komme væk fra skolebøgerne og ud i virkeligheden. Det gælder også for de børn, der har svært ved at koncentrere sig om at sidde stille. De kommer ud og møder virkelige mennesker med virkelige problemstillinger og får ikke bare en traditionelt skoleopgave, men bliver spurgt, om de har nogle ideer til, hvordan man kan løse et konkret problem, som virksomheden eller kulturinstitutionen har behov for at få input til. For Pia Stræde Palmelund er ideen om at kontakte fx de lokale virksomheder eller foreninger oplagt. Også for skoler, der ikke er så heldige at være omfattet af et kommunalt projekt som Bølger i Hverdagen : Arbejdsmarkedet efterspørger mennesker, som kan samarbejde og tænke i netværk og det lægger entreprenante forløb i høj grad op til. Vores børn og unge, som jo er fremtidens arbejdskraft, lærer også at se muligheder i at arbejde og bo i Ikast-Brande Kommune. Dansktema om sorg Det er ikke altid, det ligger lige for at finde ud af, hvad en virksomhed kan tilbyde

7 Tema om LOKALE PARTNERSKABER SKOLEBESTYRELSEN 3/13 7 Kort nyt eleverne at arbejde med. Pia Stræde Palmelund fortæller om et stenhuggeri, som umiddelbart havde svært ved at se, hvad de kunne tilbyde skolerne, men som i dag samarbejder med elever fra 2. til 10. klasse på fem skoler. Firmaet laver gravstene, og mens en klasse har fremstillet et fint bølgerelief af spildprodukter fra stenhuggeriet, har andre valgt at arbejde med nekrologer under temaet sorg i danskundervisningen. Det, man kan lære af dette eksempel, er, at man skal tænke lidt utraditionelt. En lokal erhvervsvirksomhed kan også være bageren på hjørnet, VVS-firmaet eller idrætsforeningen ovre i hallen. Det behøver ikke at være Siemens og Grundfos. Nogle gange er det nemmere at få foden indenfor og få lov til endnu mere i en lille virksomhed. Vi har appetit på at bryde mure ned, og ideen har været at gøre kataloget så bredt og appetitligt som muligt, så lærerne kan finde noget at arbejde med, uanset hvilke fag, de har, fortæller Pia Stræde Palmelund, der nævner svømmehallen, som har fået ideer til at blive mere CO 2 neutral, børnetøjsbutikken Name It, der har fået en mere børnevenlig indretning, og Teknik & Miljøforvaltningen, der har haft børn til at udvikle et koncept for mere vand-leg på legepladsen. foto: ADAM MØRK Kom godt i gang med samarbejdet En ny håndbog, Kom godt i gang med skole-virksomhedssamarbejde om naturfag fortæller om forskellige afsluttede og igangværende samarbejder mellem skoler og virksomheder i og uden for Danmark. Den er resultatet af et af de seneste projekter i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro og skrevet af projektleder Astrid Carl, som beskriver forskellige samarbejdsformer, evalueringer og ideer til, hvordan sådan et samarbejde kan forbedres. Naturvidenskabernes Hus blev grundlagt i 2004 og er etableret som et videns- og kompetencehus for den jyske region indenfor undervisning i naturfagene og matematik. Bag initiativet lå et samarbejde mellem Bøgeskovskolen og Bjerringbro Gymnasium, hvis ledere havde en vision om et undervisningsfællesskab omkring de naturvidenskabelige fag, og om etableringen af et hus, som skulle repræsentere et fremsynet miljø- og energivenlig byggeri. Huset blev med støtte fra Viborg Kommune og en række store fonde opført på en ledig byggegrund mellem de to skoler, og siden har det været initiativtager til en række projekter, som skal involvere erhvervslivet i at gøre undervisningen mere spændende, relevant og nærværende. Håndbogen kan downloades på Et PLUS for samarbejdet I januar blev en række virksomheder og folkeskoler inviteret til Københavns Rådhus for at fejre lanceringen af PLUS et projekt, som er udviklet af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og Danish Society for Education and Business for at skabe et øget samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet. Målet er, at enhver københavnsk folkeskole har et længerevarende samarbejde med mindst en privat eller offentlig virksomhed, og at de to parter indgår en kontrakt, som fastlægger forventninger og rammer. Blandt de skoler, der er i gang, er Tingbjerg Heldagsskole, der samarbejder med den nærliggende virksomhed, Radiometer, og Sortedamskolen på Østerbro, der samarbejder med det lokale advokatfirma, Kromann Reumert, og som gennem virksomhedsbesøg, erhvervsklasser mm skal være med til at udvikle en ny form for udskoling i København. I en værktøjskasse for skolerne, der ligger på netadressen, kan man få gode ideer til at gå i gang med samarbejdet, også hvis man er en skole uden for København. Læs mere på

8 8 SKOLEBESTYRELSEN 3/13 Tema om LOKALE PARTNERSKABER Synspunkt AF ANNE VANG, BØRNE- OG UNGDOMSBORGMESTER I KØBENHAVNS KOMMUNE DET HÆVER MOTIVATIONEN I kender det garanteret fra jeres egne børn. De første skoleår er alt nyt og spændende, og motivationen er i top. Børnene er nysgerrige på alt det nye, der sker i klasselokalet, og der bliver ikke stillet de store spørgsmålstegn ved de opgaver, de bliver stillet i skolen. Sådan er det bare. Men når børnene når op omkring 7. klasse, bliver procentregningen og danskstilen pludselig suppleret med spørgsmålet: Hvad skal jeg egentlig bruge det her til? Og kan man som forælder eller lærer ikke svare fyldestgørende på det spørgsmål, så ryger den ofte skrantende motivation for alvor. Den motivation skal vi have tilbage og det kan vi bruge lokalsamfundet til. Hvis vi åbner skolen mod lokalsamfundet og i særdeleshed de lokale virksomheder og kulturinstitutioner, får eleverne for alvor en fornemmelse af, hvad der rent faktisk venter af muligheder og krav når de kommer ud på den anden side. De oplever, at det, de lærer i klasselokalet, er efterspurgt ude i den virkelige verden, og at procentregningen rent faktisk kan bruges til noget konkret. Det kræver lærere, der laver meningsfuld undervisning, men det kræver også skoler, der i langt højere grad går i dialog og samarbejde med de lokale virksomheder, som om få år skal ansætte de unge. Vi ved, at det rykker: De skoler, der allerede er i gang, har formået at hæve motivationen og skoleglæden hos skolens ældste elever betragteligt. Derfor har vi i København taget en politisk beslutning, der forpligtiger alle vores folkeskoler på at indgå i et eller flere forpligtigende samarbejder med store og små virksomheder i hovedstadsområdet. Projekt hedder PLUS (Praktisk Læring, Uddannelse og Samarbejde) og målet er simpelt: Mere engagerede elever. Et eksempel på en skole, der er godt i gang, er Tingbjerg Skole, som i længere tid har samarbejdet med virksomheden Radiometer. Her har de lavet en udvidet praktikordning, hvor eleverne introduceres til alt lige fra kommunikation og IT til økonomi og produktion. Eleverne skal ansøge om en praktikplads med en skriftlig ansøgning, og får efterfølgende feedback på praktikken fra radiometers egen HRmedarbejder og tillidsrepræsentant. For rigtig mange børn kan sådan et DE SKOLER, DER ALLE- REDE ER I GANG, HAR FORMÅET AT HÆVE MOTIVATIONEN OG SKOLEGLÆDEN HOS SKOLENS ÆLDSTE ELE- VER BETRAGTELIGT forløb blive en kæmpe øjenåbner både fordi skolearbejdet pludselig bliver koblet til den virkelige verden, og fordi de bliver inspireret af de mange mennesker og jobmuligheder, de møder. Pludselig kan de opdage, at der også er noget for dem et job eller et område som de kan se sig selv i i fremtiden. Og så bliver den ungdomsuddannelse, som de måske ikke var så motiverede for at tage til at starte med, pludselig meget mere relevant. Ligesom det for den praktisk begavede elev kan være en øjenåbner at få en lokal tømrer eller elektriker ind på et forløb i skolen og derigennem indse, at gymnasiet ikke er det eneste lyksaliggørende. Men samarbejdet går selvfølgelig begge veje. Ligesom virksomhederne kan inspirere eleverne og undervisningen, kan eleverne og skolerne forhåbentlig også inspirere virksomhederne, som med et større samarbejde får en unik mulighed for at styrke kontakten til de unge, der udgør det kommende arbejdsmarked. PLUS er et plus for både skolen og det omgivende lokalsamfund. NÆSTE NUMMER Tema i næste nummer er skolekultur og bandekrig Skolebestyrelsen 4/13 udkommer 15. august

Fællesskab for alle. Fokus på indholdet. Gør vi det, vi siger, vi gør? side 4-7. Massage på skolen side 8. Randers

Fællesskab for alle. Fokus på indholdet. Gør vi det, vi siger, vi gør? side 4-7. Massage på skolen side 8. Randers Nummer 6/12 Tema om inklusion Fællesskab for alle Fokus på indholdet side 3 Gør vi det, vi siger, vi gør? side 4-7 Massage på skolen side 8 Forskellighed er en styrke, og det er naturligt, at folkeskolen

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder Sofbladet Personalebladet for ansatte i Socialforvaltningen i Københavns Kommune NR.2 MAJ 2015 TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere