Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 4. nummer december 09 Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet Af Gorm Johansen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv Finanskrisen har sat sit tydelige spor i virksomhedernes ansættelse af elever. en række virksomheder og Mommark Handelskostskole har udviklet på værktøjsområdet kan skabe en fornyet positiv opmærksomhed om handelsuddannelsen. Handelsuddannelsen er netop kendetegnet ved at kombinere salgsmæssige kompetencer og opgaver inden for administration, logistik og indkøb og er dermed en af de mest alsidige erhvervsuddannelser på det merkantile område. Ny praktikpladspræmie på op til kr. pr. elev Handelsuddannelsen, som dækker engrosbranchen bredt, toppede i 2007 med ansættelse af 1029 nye elever. I 2008 skete der et fald til 819 elever, og i 2009 er krisens betydning på ansættelse af elever slået fuldt igennem. Ansættelse af nye handelselever er således frem til 31. september 2009 dykket med over 40% i år, sammenlignet med samme periode i Det er inden for alle fire specialer på handelsuddannelsen, som der kan konstateres betydelige fald. Med andre ord står vi i en alvorlig situation. For at understøtte en øget ansættelse af elever er der indført en ny praktikpladspræmie. Virksomheder kan således få op til kr. i tilskud ved ansættelse af nye erhvervsuddannelseselever og hermed også handelselever. Ordningen gælder fra 5. november 2009 til 31/ Hjælp at hente Ønskes der mere information om handelsuddannelsen m.m. kan henvendelse ske til chefkonsulent Gorm Johansen på tlf.: og mail: Dansk Erhverv har forståelse for virksomhedernes situation, og at rationalisering af personaleressourcer sker bredt, og at elevrekruttering også indgår i vurderingen. Men ved at uddanne og rekruttere unge elever i dag er virksomhederne bedre forberedt på afsættet efter krisen. Man har skabt sig et forspring men også muligheden for at kunne vælge mellem et meget kvalificeret ansøgerfelt. En stærk uddannelse for branchen Dansk Erhverv håber tillige, at udvikling af nye brancherettede specialer, som det VELTEK, i dialog med

2 Nu mangler vi bare de konkrete resultater Klimaforandringer, global opvarmning, COP15, klimatopmøde. Det er nogle af de mest gentagne ord og begreber i det seneste års tid. Aviser og medier har været fyldt til bristepunktet med alskens synspunkter, debatter, kronikker osv. Nu står klimatopmødet - forløsningen på alle disse måneders indledende øvelser - lige for døren. Forventningerne til de politiske resultater af topmødet er store. Alle - i hvert fald i Danmark - håber, at COP15 bliver grundstenen for en fælles global klimaindsats, og at København indskriver sig i historien som det sted, de grundliggende aftaler for fremtidens klimaindsats blev aftalt og underskrevet. Men når nu røgen efter alle de mange overordnede politiske slagsmål, debatter og aftaler har lagt sig, så sidder erhvervslivet tilbage og vil gerne i gang med at løse de helt praktiske og jordnære udfordringer, som forhåbentlig følger i kølvandet på COP15. Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750 Desværre er finanskrisen i virkeligheden nok på mange måder mere nærværende for de fleste end den luftige og ukonkrete klimaproblematik, for finanskrisen betyder hver dag indskrænkninger, virksomhedslukninger og tab af arbejspladser. Derfor er det branchernes og virksomhedernes håb og ønske, at vi med udgangspunkt i resultaterne fra COP15 meget hurtigt bevæger os fra det politiske debat- og diskussionsniveau til en udmøntning af resultaterne fra topmødet i helt konkrete tiltag, som både kan bringe såvel det danske som det internationale erhvervsliv ud af finanskrisens skygge og bidrage til at imødegå de store klimaforandringer, vi står over for. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør

3 Snart falder hammeren i udbudssager Af Sven Petersen, Dansk Erhverv, erhvervsjuridisk fagchef, advokat, LL.M Danske virksomheder, der sælger til det offentlige, kender problematikken: Via ens netværk får man at vide, at ens konkurrent har fået tildelt en kontrakt, og man sidder undrende tilbage og tænker: Hvordan kunne det nu gå til? Enten fordi kontrakten aldrig nogensinde er blevet sendt i udbud, eller fordi udbudsprocessen var behæftet med alvorlige mangler, og tildeling af kontrakten derfor hviler på et tvivlsomt grundlag. Klagenævnet mangler power I disse situationer har den forsmåede virksomhed mulighed for at klage over situationen ved Klagenævnet for Udbud. Vinder man sagen, fører klagen dog sjældent til andet end en Se, hvad sagde jeg? oplevelse hos klageren. Klagenævnets muligheder for at gribe effektivt ind over for den offentlige ordregiver er indtil videre ret begrænsede, når der i strid med reglerne er sat blæk på papiret. Selvom Klagenævnet har en annullationsbeføjelse er det de facto ikke muligt at omstøde en allerede underskrevet aftale mellem den offentlige ordregiver og den private leverandør, uanset om kontrakten hviler på et ulovligt grundlag. De rent danske udbud er ikke omfattet af EU s nye regler Da EU s kontroldirektiv kun omfatter de offentlige indkøb, der ligger over EU s tærskelværdier, melderspørgsmålet sig: Hvad så med de indkøb, der beløbsmæssigt ligger mellem EU s tærskelværdier og kr. og som efter rent danske regler skal annonceres? Her er vores holdning den, at disse indkøb ligeledes bør være omfattet af de nye skrappe sanktionsregler. Alt andet ville virke ulogisk og skabe en uforståelig ubalance. Har man sagt ja til udbud, må man også sige ja til effektive sanktioner. Sen dansk implementering af EU s nye sanktionsregler Situationen er ikke meget anderledes i de andre EUlande, og EU-Kommissionen har derfor sat fokus på problemet ved at vedtage et nyt kontroldirektiv allerede i december Det er dette direktiv, der nu skal implementeres i Danmark inden den 20. december Dette nås ikke. Efter princippet bedre sent end aldrig er der kommet et lovforslag i november. Lovforslaget giver Klagenævnet langt tungere beføjelser, idet nævnet i visse situationer vil kunne hæve en ulovlig indgået kontrakt samt idømme bøder. Meld en miljøregel Miljøministeriet har startet en kampagne for regelforenkling på miljøområdet. På Miljøministeriets hjemmeside kan man anmelde uhensigtsmæssige miljøregler. Miljøministeren skri ver selv: Der er mange gode grunde til, at vi har love og regler på miljøområdet, for det er i alles interesse at beskytte miljøet. Men reglerne skal være så enkle som muligt. Ellers opleves det nemt som unødigt bureaukrati - og ikke som miljøbeskyttelse. Vi vil gerne gøre det så let som muligt for virksomhederne at overholde reglerne, og vi har hele tiden fokus på at forenkle dem. Men vi kan blive bedre, hvis virksomhederne hjælper os. Har du et godt råd? Brug skemaet her på siden, hvis du i dit arbejde er stødt på miljøregler, som virker uhensigtsmæssige, overflødige eller forældede. Fortæl om reglen, og hvorfor den ikke fungerer. Vi lover til gengæld at se på, om vi kan forenkle den, så din hverdag bliver lidt nemmere. Anmeld en miljøregel på:

4 Vugge til Vugge - et nyt begreb! Af Josefine Thrane Sletten, juridisk konsulent, Dansk Erhverv Der tales rigtig meget om et helt nyt begreb - vugge til vugge. Og hvad er det så? Slår man op på den danske hjemmeside kan man læse følgende: Den næste industrielle revolution. For at vugge til vugge -begrebet skal vinde indpas i vores kultur, kræver det en holdningsændring. I stedet for at se på noget som værende affald, skal der ses på det som materialer til nye produkter, og de produkter, der produceres, skal produceres ud fra det hensyn, at produkterne kan skilles ad efter brug og indgå i ny produktion. Ønsker du yderligere information, så besøg den danske hjemmeside hvor det er muligt at få mere viden, inspiration og oplysninger om arrangementer osv. Cradle to Cradle, som vi har oversat til Vugge til Vugge, går i korte træk ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer. I stedet for at fremstille produkter, der ved slutningen af sin brugsperiode bliver til affald, der forurener og fylder på vores lossepladser, fokuserer vi på at designe med hele livscyklussen for øje. Cradle to Cradle handler ikke om at lave ting, der gør mindre skade, eller gå tilbage til en livsstil, hvor vi forbruger mindre, men om at skabe produkter, huse, ja hele byer, som aktivt bidrager til livscyklussen samt forsyner fremtidige generationer med et produktionsgrundlag og sunde levende systemer. I Cradle to Cradle-principperne ligger fundamentet for den næste industrielle revolution, hvor både økonomien, miljøet og de kulturelle forskelligheder kan blomstre. Ophavsmændene til Cradle to Cradle-konceptet, Dr. Michael Braungart og arkitekten William McDonough arbejder sammen med store multinationale selskaber som Steelcase, Phillips, Ford, Nike, Unilever, Herman Miller og PepsiCola m.fl. om at fremstille alt fra sko, tøj og møbler til elektronik, biler og bygninger efter disse principper. Og sammen med den kinesiske, taiwanske og hollandske regering er de i stor stil begyndt at implementere Cradle to Cradle-principperne i udviklingen af fremtidens byer. Den 8. oktober i år sendte Miljøstyrelsen 2. delstrategi af regeringens Affaldsstrategi i høring, og også her kan man læse om vugge til vugge som et begreb, der sigter mod at optimere kvalitet og miljøegenskaber af fremtidens produkter, bygninger og byer. Det er et vigtigt redskab for produktdesignere og arkitekter og et inspirerende grundlag for produktpolitik, indkøbspolitik og renere teknologi. Vugge til vugge har bl.a. som mål at sikre, at fremtidens affald er 100 procent genanvendeligt - enten i de biologiske kredsløb eller i det tekniske kredsløb. Miljøstyrelsen udtaler, at hvis vugge til vugge - princippet vinder indpas i produktudviklingen, vil fremtidens affaldsbehandling blive meget nemmere. Produkterne ville kunne skilles ad i rene materialer, som kan leveres tilbage til markedet for materialer til ny produktion.

5 Regler om sikkerheds- og sundhedsarbejde reformeres sikkerhedsorganisationen bliver til arbejdsmiljøorganisation Virksomhederne får i højere grad lov til at bestemme, hvordan de vil organisere deres arbejdsmiljøarbejde, så det passer ind i virksomhedens struktur og beslutningsmønstre. Det er et af resultaterne af de trepartsdrøftelser omkring den fremtidige organisering af arbejdsmiljøindsatsen på virksomhederne, som beskæftigelsesministeren har tilsluttet sig. De nye regler forventes at træde i kraft 1. juli Målet har været at gøre arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne tidssvarende, enklere, mere effektivt og mindre tidskrævende. Hvor der tidligere blev talt om sikkerhed, handler det nu om arbejdsmiljø i et bredere perspektiv, og det kommer også til at afspejle sig i den anvendte terminologi. Et velfungerende samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og ansatte er fortsat et centralt omdrejningspunkt i det nye koncept. De foreslåede ændringer sigter især på: At gøre det muligt for virksomhederne at organisere deres interne samarbejde, så det passer til ledelsesstrukturer og en række andre af virksomhedens behov. Det overordnede formål er, at arbejdsmiljøarbejdet bliver en mere integreret del af den daglige drift. At give en ny, kortere grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, som kombineres med en løbende supplerende efteruddannelse, sådan at arbejdsmiljørepræsentanter og ledere udvikler relevante arbejdsmiljøkompetencer i hele deres funktionsperiode. At skabe et godt grundlag for at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø på små virksomheder med under 10 ansatte. Antal ansatte på virksomheden Under 10 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet efter nye regler En gang om året skal arbejdsgivere drøfte med de ansatte, hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet konkret skal foregå det kommende år og vurdere det tidligere års resultater. Resultatet af drøftelsen nedfældes til støtte for det daglige samarbejde om arbejdsmiljø. Formen er op til den enkelte virksomhed, men det skal kunne sandsynliggøres over for Arbejdstilsynet, at drøftelsen har fundet sted Arbejdsmiljøsamarbejdet organiseres i ét formelt organ med minimum én arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget leder. Både det strategiske og det operationelle arbejdsmiljøsamarbejde varetages i dette formelle organ - arbejdsmiljøgruppen. Formandskabet for det formelle organ skal varetages af arbejdsgiveren eller en af denne udpeget ansvarlig repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne, som det i dag er kendt fra reglerne om sikkerhedsudvalget Der etableres én eller flere arbejdsmiljøgrupper til at varetage det operationelle arbejdsmiljøarbejde og et eller flere arbejdsmiljøudvalg til varetagelse af det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Det endelige antal af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere afhænger af virksomhedens struktur, nærhed, behov mv. Arbejdsmiljøuddannelsen ændres Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for ledere arbejdsgiveren er fortsat undtaget - og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen bliver på tre dage mod nu fem. Der skal herudover tilbydes supplerende uddannelse til deltagerne i arbejdsmiljøorganisationen. Det første år efter nyvalg skal den supplerende uddannelse svare til to dage - de efterfølgende år til 1½ dag pr. år. De supplerende uddannelser kan vælges frit efter behov. De 1 ½ dags uddannelse pr. år efter nyvalg gælder også for alle dem, der allerede har en arbejdsmiljøuddannelse efter det nuværende system. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf

6 Er bunden af den økonomiske krise nået? Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv Forventninger til Dansk Økonomi Dansk økonomi har været igennem en dybere økonomisk krise, end de fleste havde forventet. Forværringen af den økonomiske situation har fået Dansk Erhverv til at nedjustere forventningerne til BNP væksten i 2009 fra -3,2 procent i august 2009 til -4,8 procent i november Den lave økonomiske aktivitet har sat en stopper for væksten i privatforbrug, investeringer, samt eksport og import. Baggrunden for krisen er åbenbar: Ledigheden forventes at runde ved udgangen af 2009, efterspørgslen er bremset op og bevæger sig fortsat i den for-kerte retning, mens investeringerne er markant nedjusterede fra -2,4 i august 2009 til -13,6 procent i november Meget tyder på, at bunden af den økonomiske krise nås medio 2010, hvor der igen kan opleves mærkbare positive vækstrater. Dansk Erhverv har nedjusteret forventningerne til privatforbruget for 2009 til -5,1 procent, og skønner, at væksten i privatforbruget i 2010 vil være på 0,5 procent. Den lave, men dog positive vækst i privatforbruget i 2010, sker på trods af et fald i forbrugskvoten på 5 procent point siden 2008 (forbruget i forhold til den disponible indkomst). Husholdningerne har i 2009 opsparet frem for at forbruge, eftersom usikkerheden omkring boligpriser og arbejdsmarkedet har været stor. Usikkerheden på bolig- og arbejdsmarkedet er baggrunden for den relativt lave vækst i privatforbruget for 2010 på 0,5 pct. Stigningen i privatforbruget burde være endnu større, da familiernes rådighedsbeløb er vokset med kr. i 2009, og vokser med kr. årligt i 2010, som følge af skattereform, faldende energipriser, faldende renteniveau og SP udbetalingerne Den trods alt positive udvikling i privatforbruget for 2010 skal ses som et tegn på at øko-nomien så småt er i bedring, dog med en langsom vending. Krisen får en langsom vending Ledigheden vil fortsat falde i indeværende og næste år, og Dansk Erhverv forventer, at ledig-heden vil stige til hhv personer i 2009 og nå op mod personer ultimo Den fortsatte stigning i ledigheden skyldes tilbageslaget i efterspørgslen og produktionen, da der ofte er en vis forsinkelse fra tilbageslaget i produktionen til faldet i beskæftigelsen. Samtidig vil virksomhederne være forsigtige med nye ansættelser før end ordreindgangen synes stabiliseret. Dansk Erhverv forventer således ikke, at den økonomiske vending vil ske med samme kraft, som nedgangen meldte sig med. Danmarks BNP-vækst havde i årene inden krisen været relativ høj, og det bratte fald, der er indtruffet det seneste år, kan således med nogen ret tolkes som en tilbagevenden til normaltilstanden. På den korte bane er det derfor yderst tvivlsomt, om økonomien vil genvinde det tabte. Industriens forventninger Danmarks Statistik offentliggør en gang om måneden en konjunkturindikator for dansk industri. Denne konjunkturindikator er en sammensat indikator, som giver en kvalitativ vurdering af såvel de faktiske forhold som forventninger til den kommende tre-måneders periode. Som det fremgår af nedenstående figur, så har industriens konjunkturindikator efter at have været faldende siden juni 2008 og frem til april 2009 (med en enkelt undtagelse i marts 2009), været stigende frem til og med august Fra august til oktober er konjunkturindikatoren uændret, og det tyder på, at industrien, sammenlignet med de første måneder af 2009, trods alt er mere positiv, men fortsat tilbageholdende og ikke forventer større ændringer i udviklingen hen over julen 2009.

7 Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal for dansk økonomi Realvækst i procent BNP 1,60% -1,20% -4,80% 0,60% Import 2,80% 3,40% -13,20% 1,10% Eksport 2,20% 2,20% -12,50% 1,30% Privat forbrug 2,40% -0,20% -5,10% 0,50% Offentligt forbrug 1,30% 1,50% 2,10% 1,10% Investeringer 3,10% -3,60% -13,60% -5,30% OFFENTLIGE UDBUD og HØRINGSSAGER er gået på webben De hidtidige oversigter med udvalgte EU-udbud og sager, som Dansk Erhverv har i høring, er flyttet fra bladet og over på hjemmesiden: Yderligere information eller rekvirering af abonnementspakke kan ske hos Dansk Erhverv på mailadressen eller til Claes Dalhoff på telefon

8 Landets mest fleksible elevuddannelse Af Ole Oxgrenen. Willy Goldby, direktør i VELTEK, mener, at den nye handelsassistent-udannelse er en tidsvarende afløser for de såkaldte silo-uddannelser. - Tiden er helt sikkert løbet fra de specialiserede tekniske handelsuddannelser, hvor man uddanner sig inden for enten el eller vvs. Faggrænserne ude på arbejdspladserne er jo heller ikke så skarpe længere, og det bør selvfølgelig også afspejle sig i uddannelserne. Det fortæller Willy Goldby, VELTEK, som sammen med flere af de store spillere på markedet har været med til at udvikle den nye handelsassistent-uddannelse, hvor det første dusin elever er halvvejs gennem det to-årige uddannelsesforløb. I dag kræves langt bredere produktkendskab end tidligere. Eksempelvis ser man oftere og oftere vvs- og el-teknologier smelte sammen - f.eks. som vandhaner med el og også hele ventilationsområdet kræver nye kompetencer. Den specialiserede el-uddannelse er da også historie, og tiden synes ligeledes at rinde ud for den rene vvs-uddannelse: - Tilbagemeldingerne på den nye og officielt godkendte uddannelse, som er blevet til på initiativ af og i godt samarbejde med nogle af branchens største grossistvirksomheder, er meget positive, og når vi får udbredt kendskabet til uddannelsen, er jeg overbevist om, at også store producenter som Danfoss og Grundfos, som endnu holder ved den specialiserede vvs-handelsuddannelse, vil få øjnene op for de kvaliteter, den nye bredere uddannelse har. Gejst og højt fagligt niveau - Vi følger vores egne elever rimeligt tæt og har ofte været på skolen. Og det ser virkelig ud til, at de trives og har masser af gejst. - Der er ingen tvivl om, at der stilles store krav, og at uddannelsesforløbet er meget komprimeret. Elevernes faglige niveau synes da også meget højt, og den allrounduddannelse, de får, er særdeles velegnet til fremtidens udfordringer, forklarer Britt Andersen, som samtidig påpeger, at virksomhederne får nogle dygtige og kompetente elever hjem. - Elever, vi kan stille krav til, men som også stiller krav til virksomhederne. De forventer at blive taget alvorligt og blive inddraget, og man kommer ikke langt med at tale ned til dem. Det handler om at tale med dem. Og tror man, de til en begyndelse automatisk og beskedent finder sig i en plads nederst i virksomhedens hierarki, så tror jeg, man mister dem. Med den nye uddannelse bliver de simpelthen alt for dygtige til at acceptere det. Og heldigvis, det er jo de kompetencer, vi har brug for både i dag og i fremtiden. Det er Business College Syd ved Sønderborg det mange stadig kalder Mommarkskolen der tilbyder den nye uddannelse, som veksler mellem læring i praktik og læring på såkaldte internatforløb på skolen. Kanon god uddannelse - En kanon god uddannelse er det, påpeger skolens uddannelseskoordinator Lone Kirk, som omtaler uddannelsen som en gedigen salgsuddannelse med masser af teknisk viden. - Vi har sammen med VELTEK og branchens aktører i øvrigt formået at skrue en uddannelse sammen, som virkelig evner at integrere det merkantile og produktmæssige. Sådan forstået, at eleverne bliver uddannede sælgere med fokus på salg af el, vvs og ventilation. Udover egne undervisere inddrager vi også branchens leverandører og formår på den måde at kombinere de salgsteknikker, der undervises i, med konkrete produkter, hvilket virkelig fremmer elevernes erhvervskompetencer, forklarer Lone Kirk. Den positive oplevelse af den nye uddannelse står hun ikke alene med. Britt Andersen, der er HR-manager hos Solar, er givet en af dem, der har fulgt virksomhedens elever tættest det første år gennem uddannelsen: Direktør Willy Goldby, VELTEK

9 Ny uddannelse - hit hos lærling og virksomhed Af Ole Oxgren En helt ny uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af både el, vvs og ventilationsprodukter giver lærlingene og virksomhederne en lang række fordele. - Det er en super uddannelse. Både for mig personligt og for min fremtidige virksomhed. Det siger 21-årige Steffan Frisk, der som den første indtegnede sig på en helt ny uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af både el, vvs og ventilationsprodukter. Solar-direktøren. Han erkender dog samtidig, at den ny uddannelse også giver de unge flere muligheder for andre karrierevalg. - Uddannelsen er en stor mundfuld. Man skal virkelig have lyst til at lære og være opsat på at gennemføre. Ellers tror jeg, at det bliver svært. Men heldigvis er jeg lykkelig for de muligheder, uddannelsen giver, og så forbandet nysgerrig af natur. Så jeg spørger bare og er vild med at tilegne mig ny viden, siger han. Et år efter studiestart og halvvejs gennem forløbet er han overbevist om, at han har valgt rigtigt, og at uddannelsen klæder ham godt på til fremtidens udfordringer. Både for ham selv og virksomheden, han er tilknyttet, nemlig Solar. Steffan blev færdig med sit HHX studie for to år siden og ville egentlig være soldat. Men allerede under værnepligten kom han til skade med benet. Umiddelbart vidste han ikke, hvad han så ville, men da faderen var ansat i Solar, lå det ligesom i kortene, at han måske skulle gå samme vej. Og sådan blev det. Første lærling i 15 år Efter et år, hvor han som ufaglært var med til at udvikle virksomhedens nye vvs-afdeling, kom tilbuddet om at blive lærling og tage en reel uddannelse som handelsassistent med speciale i salg af i første række el-produkter men også masser af nyttig viden om vvs- og ventilationsprodukter og salg af disse. Umiddelbart et overraskende tilbud, da Solar ikke havde haft lærlinge i 15 år. - Vi må jo kende vores besøgstid og erkende et samfundsansvar ved at tage unge mennesker ind og hjælpe dem til en uddannelse. Da det samtidig ligger i kortene, at fremtiden kræver langt bredere produktindsigt end i dag, har det været naturligt, at vi aktivt har været med til at søsætte en helt ny uddannelse, som bedre end de nuværende handelsassistentuddannelser giver de unge den nødvendige platform til fremtidens udfordringer, forklarer Solar-direktør Søren Larsen, som er meget tilfreds med det samarbejde, man har haft med Mommark-skolen om den nye uddannelse, hvor man pt. har ni lærlinge indskrevet. - Det er en god uddannelse, vi har fået skruet sammen, som giver de studerende indgående kendskab til salg og kompetent viden om produktsortimentet indenfor såvel el som vvs og ventilation, og lykkeligvis tyder tilbagemeldingerne på, at de virkelig opnår nogle super færdigheder, som vi siden kan få stor glæde af, forklarer Direktør Søren Larsen, Solar A/S Mange flere muligheder Netop det forhold, at det bredere uddannelsesforløb åbner mange nye døre, er utroligt positivt for Steffan Frisk, og han sætter også stor pris på praktikforløbene ude hos kunderne. I skrivende stund er han således i praktik hos en el-installatør i Kolding og skal siden videre til et vvsfirma i Vejen. - Vi får også et glimrende indblik i forholdene hos leverandørerne, og uddannelsen giver virkelig et godt indblik i, hvad der generelt rører sig i branchen, og hvilke behov og ønsker vi skal kunne indfri. Det er en ordentlig mundfuld, og der er tryk på. Alene eldelen er jo et enormt område, men kommer man igennem uddannelsen, bliver man helt sikkert også virkelig et aktiv for sin virksomhed fremover, konkluderer Steffan Frisk.

10 Undgå spekulationer om dyre inddrivelsesomkostninger Dansk Erhverv kan nu igen tilbyde at hjælpe vores medlemsvirksomheder med at inddrive såvel danske som udenlandske tilgodehavender hurtigt og effektivt. Det sker via et nyt fordelagtigt samarbejde med Nordic Debt Collection A/S, som er leverandør af Dansk Erhvervs nye inkassoløsning. Inkassoløsningen koster kun kr. 475,- pr. år, og beløbet betales til Dansk Erhverv for at administrere ordningen. Med løsningen tilbydes du som medlem af Dansk Erhverv et gratis udenretligt inkassoforløb, hvor ethvert krav med fordel kan forsøges inddrevet uanset kravets størrelse. Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse Ubegrænset oprettelse af nye sager Varetagelse af sager i ind- og udland Gratis udenretslig inddrivelse i udvidet sagsforløb Gratis indberetning til RKI og Debitorregisteret Gratis rådgivning og vejledning Inkassoløsningen indebærer ligeledes, at Nordic Debt Collection tilbyder at indestå for den rykkerskrivelse, det er lovpligtigt at afsende, såfremt fordringen ønskes overdraget til inkassation, straks den er forfalden. Nordic Debt Collection besidder høje kompetencer og forsøger at få en hver sag løst med minimale omkostninger til følge. Der lægges i inddrivelsesforløbet stor vægt på en personlig og ligeværdig kommunikation med debitor i bestræbelse på, at kundeforholdet mellem debitor og kreditor forbliver intakt. Med nærværende inkassoløsning tilbydes din virksomhed herudover følgende mod betaling til Nordic Debt Collection: Indenretlig inddrivelse Overvågning af sager Der er også mulighed for at aftale særlige skræddersyede løsninger med Nordic Debt Collection. Såfremt du ønsker at gøre brug af Dansk Erhvervs inkassoløsning, kan du kontakte Jeanette Rohd Gernsøe i Dansk Erhverv på telefon eller pr. mail Til brug for tilmelding skal vi bruge dit Dansk Erhverv medlemsnummer. Herefter kan sagerne frit fremsendes pr. post, pr. eller pr. fax til Nordic Debt Collection mail Nordic Debt Collection er medlem af Dansk Inkassobrancheforening og Dansk Erhverv. Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Generalforsamling 16/ Kun for BBA medlemmer Brancheforeningen for Gear & gearmotorer (BGG) Generalforsamling IO Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Generalforsamling IO Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Generalforsamling 16/ Kun for BIA medlemmer Brancheforeningen for Personligt arbejdsmiljø (BPA) Generalforsamling 11-12/ Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling IO Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Generalforsamling 23/ Kun for FOTO medlemmer Genvindings Industrien (GI) Generalforsamling 4/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Generalforsamling IO Kemikaliebranchen (KEMI) Generalforsamling IO Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Generalforsamling / Kun for LTEH medlemmer Professionel Elektronik (PE) Besøg på Københavns Politigård Generalforsamling PE Golfdag Teknisk rundvisning i Parken 4/ / / / Kun for PE medlemmer Kun for PE medlemmer Kun for PE medlemmer Åbent arrangement Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling IO BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) Generalforsamling VOV golfarrangement 12/ / Kun for VOV medlemmer Kun for VOV medlemmer VVS og EL-Tekniske Leverandørs Forening (VELTEK) Generalforsamling

11 Rekonstruktion, virksomhedsdrift og vækst i en krisetid Formål Kurset hjælper dig til at navigere i en krisetid og er praktisk relevant for virksomhedsejere, virksomhedsledere og økonomichefer. Indhold Hvordan skal jeg håndtere samarbejdspartnere og kreditorer? Hvilke muligheder har jeg i forbindelse med inddrivelse af virksomhedens udeståender? Hvordan optimeres virksomhedens pengestrømme? Hvordan udnytter den likviditetsstærke de nye forretningsmuligheder i krisen? Kurset giver dig redskaber til at forbedre din virksomheds: For at sikre dig det optimale udbytte af kurset vil underviserne veksle mellem teori og praksis. Gennemgangen af relevant lovgivning kombineres med praktiske eksempler og illustrative retsafgørelser. Herudover vil deltagerne og deres erfaringer blive inddraget undervejs i løsningen af konkrete problemstillinger. Hvem kan deltage? Kurset er særligt målrettet Dansk Erhvervs medlemmer. Undervisere Advokat Nicolai Thorsted og advokat Nicolai Dyhr, begge fra Horten. Tid og sted Torsdag den 18. februar 2010, kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Likviditetsoptimering Kapitalfremskaffelsesmetoder Håndtering af kunder og leverandører i økonomiske vanskeligheder Inddrivelse af krav og sikkerheder Kreditors vurdering af debitors rekonstruktionsmuligheder, herunder de skatte- og momsmæssige konsekvenser. Pris Deltagelse er gratis og kun for medlemmer af Dansk Erhverv. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Til Helle Houth på fax eller telefon Konkurrenceret udvalgte emner Formål Mange virksomheder har aftaler med kunder eller leverandører, der på en eller anden måde involverer konkurrenceretten uden, at man nødvendigvis er klar over det. Kurset giver dig et overblik over de mest relevante emner for virksomhedernes dagligdag. Indhold Hvad indebærer konkurrenceloven for min virksomhed? Typer af aftaler omfattet af loven Brancheforeningsaftaler Eneforhandlingsaftaler Rabat- og bonusaftaler Koblingssalg Leveringsnægtelser Parallelimport Straf og strafbortfald. Hvem kan deltage? Alle der beskæftiger sig med salg eller indkøb. Tid og sted Århus: Torsdag, den 28. januar 2010 Kl Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus C. København: Onsdag, den 3. februar 2010 Kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, København K. Pris Medlemmer: Gratis deltagelse. Ikke-medlemmer kr. 550,-. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Kan ske til Helle Houth på fax eller telefon Underviser Advokat og erhvervsjuridisk fagchef Sven Petersen fra Dansk Erhverv.

12 Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax:

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

VOV - din brancheforening!

VOV - din brancheforening! - en vigtig brik! VOV - din brancheforening! Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner - VOV - er en landsdækkende brancheforening med ca. 80 medlemsfirmaer, der hovedsageligt som importører, forhandlere,

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Ops Offentligtprivat. Dansk Erhvervs. OPS-rådgivningsteam. Dansk Erhvervs. medlemstilbud. fremtiden starter her...

Ops Offentligtprivat. Dansk Erhvervs. OPS-rådgivningsteam. Dansk Erhvervs. medlemstilbud. fremtiden starter her... Dansk Erhvervs OPS-rådgivningsteam Jakob Scharff Markedschef Afdeling: Oplevelse & velfærd Sven Petersen Erhvervsjuridisk fagchef Afdeling: Handel Louise Høgh Konsulent, cand. jur Afdeling: Oplevelse &

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Næstved Kommune 11. november 2010 Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Lederne www.lederne.dk Indhold De nye AMO-regler - kort Hvad er intentionerne?

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vugge til vugge. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Vugge til vugge. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Vugge til vugge Byens Netværk 18.12.08. Tekst og foto: Christina Bennetzen En bil tanker benzin og efterfølgende vokser der græs på bilens tag og blomster strømmer ud af udstødningsrøret. Sådan begynder

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere