Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel."

Transkript

1 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej Rødovre - tlf.: Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch

2 Vands kredsløb/kredsløb med vand I natur/teknikundervisningen har du allerede et par gange hørt om kredsløb: elektriske kredsløb, vands kredsløb og måske kulstofs kredsløb. Som ordet kredsløb fortæller, er der noget (fx vand), der løber rundt i en kreds, dvs. efter nogen tid igen er tilbage på det samme sted i kredsløbet, og hverken forsvinder eller tilføres når det først er i kredsløbet. Et kredsløb kan også godt være forgrenet. Eksempel: Et elektrisk tog, der kører rundt på en oval bane af skinner, er et enkelt eksempel på et kredsløb. Er der indsat to skiftespor, som vist på skinneplanen herunder, er kredsløbet forgrenet, idet der er mulighed for, at toget kan køre i to forskellige kredsløb. Der skal leveres energi til kredsløbet, for at det kan fungere: Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. Vandets kredsløb kan kun ske, når energien i solens stråler fordamper vand/is på jordens overflade. Kulstofkredsløbet har et vigtigt delkredsløb: Fotosyntesen, hvor kuldioxid (CO 2 ) og vand (H 2 O) omdannes til kulhydrat (C 6 H 12 O 6 ) og di-oxygen (O 2 ). Også her er det energien i solens stråler, der leverer energien til fotosyntesen. Kredsløb Delkredsløb Energileverandør Vandets kredsløb Overflade vand fordamper Lys fra solen Kulstofs kredsløb Fotosyntese Lys fra solen Vandets kredsløb i et centralvarmeanlæg Vandet pumpes rundt af en cirkulationspumpe El-energi til pumpens motor VANDETS KREDSLØB 1

3 Vands kredsløb i boligen I boligen kan du finde en række kredsløb eller delkredsløb. Bedst kendt er nok det vandkredsløb der bringer varmt vand rundt til boligens radiatorer, så boligens rum kan have en behagelig temperatur på C. Om indeklima se fx: Et centralvarmekredsløb består af en såkaldt varmeunit (se billederne ovenfor) og et rørsystem, der forbinder boligens radiatorer og evt. gulvvarmerør i badeværelset med varmeunitten i et lukket kredsløb. En varmeunit opvarmer det vand, der strømmer gennem centralvarmekredsløbets radiatorer til ca. 80 C. Den energi der leveres til varmeunitten for at opvarme vandet, har stor betydning for varmeunittens udformning. I nedenstående oversigt ses, hvilke energikilder der bruges, og hvorledes en varmeunit overfører energien fra energileverandøren til centralvarmens vand Energileverandør Energiomsætning i varmeunitten Oprindelse Energikilde Fyringsolie Forbrænding Olierafinaderi/ Råolie Kemisk energi Naturgas Forbrænding Eks. fra Nordsøen Kemisk energi Fjernvarme Varmeveksler Elværk eller kraftvarmeværk Varme energi El Elektrisk strøm i kedlens varmepatron Elværk eller kraftvarmeværk Elektrisk energi Det vand, der fylder radiatorerne, skal have en temperatur, der er højere end den ønskede rumtemperatur - ellers kan radiatoren ikke varme rummet op. Dette skyldes en af fysikkens vigtige grundlove: Varme (-energi) kan af sig selv kun overføres fra et varmere sted til et koldere sted. VANDETS KREDSLØB 2

4 Hvis nu det 80 C varme centralvarmevand løber uhindret igennem radiatoren, vil den snart få samme temperatur og varme rummet voldsomt op. Hvis der på den anden side slet ikke løber centralvarmevand gennem radiatoren, vil den snart få den samme temperatur, der er i det rum, den skal opvarme. Det klassiske teknologiske kompromis består i at sætte en ventil ind i kredsløbet lige før radiatoren og åbne ventilen så meget, at centralvarmevandet løber tilpas langsomt gennem radiatoren. Med lidt øvelse kan ventilåbningen reguleres så den ønskede rumtemperatur opnås. En mere nutidig teknologisk løsning er at lade en termostat, fx fra Danfoss, regulere gennemstrømningen af centralvarmevand gennem radiatoren. Termostaten kan indstilles på den ønskede rumtemperatur og er derfor energibesparende. På under faneblad Dokumentation/AV materiale er der en lille film: Præsentation af termostatiske radiatorventiler, der viser, hvorledes en termostat virker. Termostaten monteres let af en vvs-montør og tjener sig ind i løbet af kort tid og skåner miljøet. Varmeunitten opvarmer også det kolde vand fra vandværket til varmt brugsvand med en temperatur på ca. 50 C. Hvis det varme brugsvand opvarmes til mere end 60 C, sker der en udfældning af kalk. Læs mere herom på vv01-10.htm. Bolig Vandværk Vask Koldt vand Varmt vand Radiator Centralvarme Varmeunit Naturgasledning Renseanlæg Det er altså en vanskelig og spændende opgave at opsætte en varmeunit korrekt. Det kræver da også en uddannelse som vvs er, der varer 4 år. Hvis du vil vide mere, så gå ind på EVU s hjemmeside. Det kolde vandværksvand og det varme brugsvand er i boligen ført frem til tappestederne i rør. Ved tappestedet kan røret afsluttes bl.a. med: - En såkaldt vandhane eller blot en hane - Et blandingsbatteri. - En WC-ventil. VANDETS KREDSLØB 3

5 Vandhanen En vandhane skal sørge for at aflukke vandrøret effektivt, så hanen ikke drypper, hvorved godt drikkevand går til spilde. På nedenstående figur er vandhanens vigtigste dele vist, samt hvilke foranstaltninger der er foretaget for at gøre vandhanen tæt. Tegningen kaldes en eksploderet tegning, da dele af vandhanen er fjernet, her hele området ved ventilen, da det så er lettere at se, hvorledes vandhanen virker. Når der skal tappes vand gennem vandhanen, løber vandet ind i vandhanen helt til venstre, op gennem ventilsædet og ud gennem vandhanens tud. Passagen gennem ventilsædet styres af spindelen, der ved en drejning bevæges op og ned sammen med ventilkeglens pakning. Hvis vandhanen drypper, er det oftest ventilkeglens pakning, der er slidt og skal udskiftes. Med det rigtige værktøj er det ikke svært at udskifte en pakning, men det er vigtigt at lukke for vandet enten ved boligens hovedvandventil eller ved den kugleventil, der ofte er monteret på vandrøret lige før vandhanen. Hvis topstykket skrues af, før der er lukket for vandet, kan man risikere det nydeligste springvand, der giver masser af vand på gulvet. Det er en god ide at indkøbe den rigtige størrelse pakning, før udskiftningen startes. VANDETS KREDSLØB 4

6 Toilettet Billedet til højre side viser et komplet (højtskyllende) toilet bestående af en cisterne, der opbevarer det vand, der skal bruges til næste skyl og toiletkummen. Se virkemåde på php?siteid=3&pageid=269 Fra brønd til renseanlæg Vi skal arbejde med det delkredsløb af vandets kredsløb, der begynder med grundvandet nede i jorden og slutter med det rensede spillevand. Det vand, der kommer ud af vandhanen, er pumpet op af en brønd og behandlet på vandværket (vand pumpet op fra en privat brønd bliver ofte ikke behandlet men bruges råt). Ved denne behandling fjernes kemiske forbindelser, der indeholder jern-ioner (Fe 2+ ), der ellers ville give vandet en dårlig smag og i visse tilfælde brunfarve vandet. Samtidig opløses der di-oxygen (O 2 ) i vandet for at give det en frisk smag. Det vand, der kommer ud af hanen, er rent, oftest renere end det vand, der kan købes på flaske fra alverdens steder rundt omkring på kloden. Desuden føres der en streng kontrol med, at vandets kvalitet overholder lovgivningens strenge krav. Her er det bemærkelsesværdigt, at flaskevand er fødevarer, der ikke behøver at opfylde de samme skrappe krav, der gælder for drikkevand fra vandværket. Se fx analyseresultater for drikkevand leveret af Københavns Energi på: Nu pumpes vandet gennem rør op i en højtliggende beholder eller et vandtårn, der helst skal ligge højere oppe end alle andre bygninger: Hvis der er tappesteder, der ligger højere oppe end vandtårnet må vandet pumpes op det sidste stykke. Vandet fra afløbene og toilettet løber gennem boligens afløbsrør/nedfaldsstamme ud til kloakken der er nedgravet. VANDETS KREDSLØB 5

7 Vandlåsen Det siger næsten sig selv, at luften i boligens og kloakkens rør ikke lugter særligt godt. For at undgå disse lugtgener anvender man et snedigt rørsystem, der tillader væske m.m. at passere fra afløb og toilet til afløbsrør/nedfaldsstamme, men ikke luften fra afløbsrør/ nedfaldsstamme at passere til boligens rum. Et sådant rørsystem kaldes en vandlås og kan udformes på mange måder, her som et liggende S og vist gennemskåret for at lette forståelsen. Den stiplede linie mellem 3 og 2 viser vandoverfladen i vandlåsen, og den kan ikke blive højere end bunden af røret til højre for 2 uden at løbe videre ned i afløbet 4. Når der nu hældes vand ned i afløbet 1, vil vandet i vandlåsen stige og derfor løbe videre. Dette fortsætter, indtil den normale vandoverflade i vandlåsen er retableret. Det er vigtigt, at vandlåsen ikke er spærret, da den så ikke kan virke. Det er endvidere klart, at vandlåsen skal være fyldt med vand. Fra kloakken ledes spildevandet ud i hovedkloakken der ender i rensningsanlægget. Renseanlægget I rensningsanlægget sker der en mekanisk, en biologisk og en kemisk rensning. Ved den mekaniske rensning fjernes fedt og de faste dele, der ikke af sig selv findeles, fx klude. Denne del sendes til forbrænding. Ved den biologiske rensning ledes spildevandet til rådnetanke, hvor næringsstofferne i spildevandet ved aerob og an-aerob gæring omdannes til bl.a. metan CH 4. I nogle tilfælde anvendes den dannede metan i motorer, der kan drive pumper m.m. Resterne fra gæringerne filtreres fra spildevandet og sendes til forbrænding. Ved den afsluttende kemiske rensning fjernes fosfor i form af fosfater ved at tilsætte aluminiumsulfat. VANDETS KREDSLØB 6

8 Forsøg: Hvis hanen drypper Hvis vandhanen er utæt, vil den dryppe og medføre spild af godt drikkevand. Det er derfor vigtigt at reparere en utæt vandhane så hurtigt som muligt. Du kan evt. selv gøre det eller overlade det til en vvs-installatør. For at overbevise dig om, at det er en vigtigt opgave, at holde spild af vand så lille som muligt kan du udføre følgende forsøg. Forsøg: - Mål hvor lang tid det tager at fylde et 100 ml måleglas fra en dryppende vandhane. - Hvor mange liter bliver det til på et døgn? - Prøv at sammenligne vandspildet på et døgn med det antal liter vand du bruger til at børste tænder! - Hvad koster vandspildet på et døgn? - Find selv prisen for 1 m 3 vand på dit lokale vandværks hjemmeside. Undersøg om der er andre steder enten hjemme eller på skolen, hvor der er vandspild og gør så noget ved det. VANDETS KREDSLØB 7

9 Forsøg: Skift pakning i hanen Du må gerne selv skifte pakning i en vandhane, medens andre ændringer kun må foretages af en autoriseret vvs-installatør. Hvis du er i tvivl kan du få besked på adressen: der er Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. På billedet herover ser du en tegning af en vandhane, en såkaldt eksploderet tegning, hvor den øverste farvede del, er vist gennemskåret. Dette er gjort for at vise, hvorledes vandhanen virker: Når spindlen drejes rundt (mod uret), løftes ventilkeglens pakning bort fra ventilsædet og vandet kan passere hanen (se tegningen til højre). Hvis kontakten mellem ventilkeglens pakning og ventilsædet ikke er perfekt, vil hanen dryppe. Den manglende kontakt skyldes oftest at ventilkeglens pakning er slidt eller er i stykker, men kan også skyldes fejl i ventilsædet. Vandhaner kan konstrueres på mange forskellige måder, men virkemåden er stort set den samme. Prøv at adskille en løs vandhane ved at skrue topstykket af. Find: - Ventilkeglen. - Ventilkeglens pakning. - Møtrikken, der holder ventilkeglens pakning. Hvad sker der med ventilkeglens pakning, når du drejer på spindlen? Hvis du selv vil skifte pakning derhjemme, er det meget vigtigt: - at lukke for vandforsyningen, før du skruer topstykket af. - at du har den rigtige pakning parat. VANDETS KREDSLØB 8

10 Forsøg: Radiatorventilen Radiatorventilen skal sørge for at temperaturen i stuen er tilpas. Men hvorledes virker den? Er det magi eller er det forståeligt, hvorledes den virker? Sæt jer sammen i en gruppe og se den film, der ligger på internetadressen: under faneblad Dokumentation/AV materiale med titlen: Præsentation af termostatiske radiatorventiler. Hvad er det, der får ventilen til at åbne og lukke. Er det bælgen, der er fyldt med luft, der udvider sig når temperaturen stiger og derved lukker ventilen? Prøv at udføre et forsøg der kan vise at luft udvider sig, når luftens temperatur stiger. Som vist på filmen er ventilen forsynet med et grønt stykke plastic, der virker som en viser. Viseren peger på håndtagets skala, der er vist på billedet. Find ud af hvor den grønne viser skal stå for at ventilen er helt lukket eller helt åben. Sæt en oppustet ballon på røret. Luk termostatventilen helt og læg den i køleskabet i 10 min. Mål temperaturen i køleskabet. Tag termostatventilen ud af køleskabet og drej hurtigt håndtaget, indtil ventilen lukker op så luften fra ballonen strømmer ud. Hvilket mærke på håndtagets skala står ud for den grønne viser? VANDETS KREDSLØB 9

11 Gentag forsøget en række gange fx med termostatventilen uden for klasselokalet, i klasselokalet, i et varmt lokale, fx skolens fyrkælder. Forsøg Målested Temperatur C 1 Køleskab Indtegn måleresultaterne i grafen på næste side. Grafen viser sammenhængen mellem termostatventilens stilling i forhold til den grønne viser og omgivelsernes temperatur. Grafen kan bruges til at indstille termostaten, så rummet får den ønskede temperatur. VANDETS KREDSLØB 10

12 25 C 20 C 15 C 10 C 5 C VANDETS KREDSLØB 11

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-7 eller hele publikationen. side Forord 2 Kapitel 1 Lærervejledning 3 Kapitel 2 Energien og mennesket 5 Kapitel 3 Energien og samfundet 8 Kapitel

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder.

TOILET KLUMMEN. EN TIKKENDE BOMBE Utallige kilometer kloakledninger ligger utætte under dine fødder. Skidegode tips til hus og have Læg magasinet på toiletbordet TOILET KLUMMEN så er det ikke så slemt at være på spanden... GENANVEND REGNVAND -skyl ikke guld ud i kloakken! Side 4 GÆT EN LORT Side 9 EN

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug meget Vores

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere