Produktrapport #3. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktrapport #3. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU"

Transkript

1 Produktrapport #3 GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

2 Idrif V Styringsenhed produkt design Tjekliste - Rainconnect Montering - 40cm til loft - Stabil vægmontering Tilslutninger - Rengjorte rør - Rør/afløb tilsluttet Betjeningspanel software design Komponenter - Styring tilsluttet - Niveausensor tilsluttet - Strøm tilsluttet UPLINK Vælg Enhed Alpha Test Enhed Alpha 3 #1 Alpha 3 #2 Rc# Testenhed Rc# Fam. Jensen Sololift# Fam. Jensen Drikk Status - Drift ind Tilbage Forbind Færdig Opdater Tilbage Startside Service Indstillinger Log ud Oversigt Statistik Tilbagebetaling Profil Forbrug Liter Husstandens vandforbrug Her har du mulighed for at aflæse husstandens forbrug. Vælg visning i højre side og brug musen til at navigere i grafen. Se det månedlige forbrug fordelt på uger ved at klikke på baogstaverne i grafen. 2 Uge 52 Uge 01 U Hjemmeside til husstanden VANDFORBRUG: VISNING: SØJLE web design TOTAL

3 UPLINK Vælg Enhed Alpha Test Enhed Alpha 3 #1 Alpha 3 #2 Rc# Testenhed Rc# Fam. Jensen Sololift# Fam. Jensen Opdater Forbind Copyright 2013 Asle og Pia Oversigt Nyheder I er nu logget jeres personlige hjemmeside. Kalenderen viser serviceaftaler og datoen for hvornår det anbefales, at der udføres et service eftersyn på anlægget. Klik på kalenderen for at se detaljerede oplysninger om aftalen eller eftersynet. Velkommen Ivan og Susan! Indstillinger Log ud Startside Profil Forbrug Service Sparet i denne uge: Driftstatus på anlæg: Vandforbrug i denne uge: Regnvandsforsyning: Der forventes regnvejr: Tirs d. 22 januar kroner 739 liter 68 liter fredag Uge 2 man tirs tors fre lør søn Service eftersyn Service aftale VVS Installation og drift Guide til installation Afhjælpning af fejl V V S-installatør Forbrugs- /brugsrelaterede info Forbrug Husstandens Grønne profil Grønne tips Servicehistorik og booking Køber Anlæggets status Overvågning VVS-installatør Køber Drift- og statusinfo Fejlmelding Anlæggets status Regnvandsbeholdning GRUNDFOS RainConnector Future RMQ Konceptet Grundfos RainConnector er et samlet koncept for en styringsenhed til regnvandsanlæg. Interaktion med enheden foregår i højere grad via. brugernes egne enheder (f.eks. computer) frem for et betjeningspanel på styringsenheden. Der er i løsningen udviklet et koncept for den fysiske styringsenhed og en hjemmeside tilknyttet husstanden. Derudover er der udviklet et koncept for et interface til VVS-installatøren, hvorigennem VVSinstallatøren kan konfigurere og overvåge RainConnector via. en trådløse enhed. Designet af RainConnector er udviklet på baggrund af énfamilies husstandes behov i år Der er i designet fokuseret på æstetiske, ergonomiske og brugsrelaterede produktegenskaber, der opfylder husstanden såvel som VVS-installatørens behov. Der er fokuseret på at skabe en brugervenlig løsning for både VVS-installatør og køberen af produktet gennem en simpel styringsenhed, der relaterer til brugskonteksten, køberens interesser og VVS-installatørens behov under installation, konfigurering og service. En miljørigtig intention Intentionen har både været at udvikle et brugervenligt produkt og at relatere produktet til det miljørigtige aspekt i at spare på drikkevandet og benytte regnvand som ressource. Dette opnåes ved at kommunikere regnvandsbeholdningen i en skala, der kan knyttes til det konkrete forbrug af vand i husstanden. Den hjemmeside som er tilknyttet RainConnector forholder sig også til køberens referenceramme. Hjemmesiden giver køberen et overblik over familiens samlede vandforbrug, fordelt på regnvand hhv. drikkevand. Yderligere informerer hjemmesiden om hvor mange penge køberen indtil videre har sparet på at sænke sit drikkevandsforbrug, ligesom den giver et overblik over, hvor miljørigtigt husstandens vandforbrug er i forhold til andre husstande i Danmark. 3

4 Udviklingen i antal parcelhuse Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal 1100 BOLIGTYPE 4 4% Anden bolig 1050 Kollegiebolig HUSSTANDE Fritidshus Etagebolig Rækkehus Parcelhus % 14% Stuehus TOTAL Udviklingen i antal parcelhuse Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal Antal parcelhuse i 99,85% Danmark ,15% % BOLIGTYPE Parcelhuse m. regnvand BOLIGTYPE Parcelhuse u. regnvand Anden TOTALbolig Kollegiebolig Fritidshus Etagebolig Rækkehus HUSSTANDE HUSSTANDE Parcelhus % 14% Stuehus TOTAL Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal parcelhuse i Danmark ,85% 0,15% 4 4% 38% 14% BOLIGTYPE BOLIGTYPE Parcelhuse m. regnvand Parcelhuse Anden boligu. regnvand Kollegiebolig TOTAL Fritidshus Etagebolig Rækkehus Parcelhus Stuehus TOTAL HUSSTANDE HUSSTANDE Antal parcelhuse i Danmark

5 Det danske marked Kommunale interesser Ifølge Danmarks Statistik udgør parcelhuse i af det samlede antal beboelser. Jævnfør artikler fra Egedal Kommune har ca af disse husstande etableret et regnvandsanlæg. Der eksisterer således et marked for salg af regnvandsanlæg til énfamilies husstande. Grundet klimaændringer er der øget nedbør hvilket er skadeligt for åer, vandløb og kloaknet. Der ses derfor fra kommunernes side interesse for at opstille lovkrav for nybyggeri. Dette er tilfældet i Stenløse Syd, Egedal kommune, hvor 750 nybyggerier har fået etableret regnvandsanlæg. Københavns Energi A/S giver på nuværende tidspunkt desuden tilskud til etableringen af regnvandsanlæg, dog kun til boligforeninger og virksomheder. Yderligere har parcelhusejere i de seneste år udvist større interesse for miljø- og energirigtige byggerier. Dette kan tyde på, at der i de kommende år vil være øget fokus på miljørigtigt byggeri både fra parcelhusejernes og kommunernes side, hvilket kan resultere i en øget efterspørgsel på regnvandsanlæg og styringsenheder hertil. Hvis lovkravet, fra Stenløse Syd bliver aktuelt i flere kommuner, vil der opstå en stor efterspørgsmål på regnvandsanlæg, særligt blandt nybyggere. Egedal kommune (Stenløse Syd nybyggeri.) Lovkravene til anvendelse af regnvand indebærer: Ingen tilslutning af regnvand til eksisterende kloaknet Tagvand opsamles og anvendes i toilet, Overskydende vand nedsives i faskine Vejvand skal gennem olieudskiller. Regnvand tilbageholdes i åbne regnvandsbassiner Lille udgift for kommunen, da hovedparten af udgiften er på bygherre og beboere. (Videncenter for Klimatilpasning, 2009) Anlæg i Stenløse Syd Blandt de første 25 parcelhuse i området viser en undersøgelse, at 50 % af husstandene yderligere har valgt at bruge regnvandet til tøjvask og kun med positive resultater. De 750 anlæg i Stenløse Syd svarer til en fordobling af samtlige anlæg i hele Danmark. (Kommunernes Landsforening, 2008) Københavns Energi A/S Som noget nyt giver Københavns Energi nu tilskud til etablering af anlæg, der udnytter de alternative vandressourcer, og som dermed sparer på vores rene drikkevand. Tilskuddet er typisk på 50% af anlægsomkostningerne. (gælder dog kun for boligforeninger og virksomheder) (Københavns Energi A/S, 2008) Køge Kommune... 87% af tilflytterne svarer, at de i høj eller nogen grad mener, at kommunen gennem krav bør sikre, at nye boliger er miljø- og energirigtige fra starten. Tilsvarende betaler 88% af tilflytterne gerne lidt ekstra for en energi- og/eller miljørigtig bolig, hvis de månedlige driftsudgifter (el, vand og varme) så er mindre. (Køge Kommune, 2009, s. 21) 5

6 Nybyggere De unge par og de unge børnefamilier, der bygger nyt hus. Denne gruppe vil ligge under kommuners lovkrav om afledning af tagvand på egen matrikel hvis et sådant lovkrav realiseres. Jeg har i øvrigt et par ønsker til fremtiden, som du/i måske kan bruge: 1. måling af vandforbrug fordelt på regnvand og byvand, 2. måling af strømforbrug, 3. forbindelse af computer via USB til at opsamle disse lagrede data og overføre dem til grafisk visning i perioder gerne ned til dag og evt. også timer på døgnet Jesper, RMQ-ejer, 21. oktober 2009 Siden 1998 er antallet af parcelhuse steget med (Danmarks Statistik, 2008) Nybyggere udgør 2,5% af alle husstande i DK. (mosaic, 2009) Interesser: - Parret er bevidste om miljørigtig adfærd, men dyrker det begrænset - Han går op i nye teknologier og centralanlæg (fremtidssikring af huset) - Produkter i huset er nøje udvalgt og skal afspejle parrets identitet - Han har stor interesse for hi-fi produkter til stuen - Hun har interesse i køkken og bryggers. Disse er hendes arbejdsrum - De har en travl hverdag og han er tit på forretningsrejser - Regnvandsanlægget skal være en neutral installation, som kan passe sig selv og ikke kræver vedligeholdelse Rigtig interessant da vi byggede, men det var dengang Brugerinterview 02, 14. september 2009 Men på trods af prisforskellen [Optima vs. RME], så er der mange, der ønsker RME-systemet, for at få de fordele der er ved et elektronisk styresystem (vandstandsvisning i lagertank, fejlindikationer samt mulighed for opkobling til computer). Kenneth Lund, Nyrup Plast, 6. november 2009 Miljørigtige, æstetiske og forbrugsrelaterede behov i år 2015 Købere af regnvandsanlæg En omfattende research af fremtidens boligforhold, statistikker fra Danmarks Statistik og rapporter omhandlende fremtidens parcelhusejere peger på, at nybyggere vil udgøre en stor procentdel af fremtidens parcelhusejere. Yderligere understregede samtlige deltagere i brugerinterviews at regnvandsanlægget som koncept lød interessant og var relevant, hvis de skulle flytte eller bygge nyt. I deres nuværende hus var der store barrierer ift. at etablere anlægget da haven ville skulle graves op og rør lægges. Da det derudover er muligt at fremtidige lovkrav vil få flere nybyggere til at etablere et regnvandsanlæg, vil nybyggere udgøre størstedelen af fremtidens købere. Derfor er RainConnector primært designet med udgangspunkt i en nybygger énfamilie-husstands behov i år Informationsbehov RainConnector er designet ud fra brugs-, drifts- og æstetiske behov, der er observeret under brugerinterviews og erfaringsindsamling fra RMQ-brugere samt fremtidsresearch. Her blev der observeret behov for simpel og overskuelig formidling af brugsrelateret information, knyttet til husstandens forbrug. Da RainConnector er et supplement til en eksisterende og velfungerende vandforsyning er det vigtigt at løsningens egenskaber lader køberen se anlægget som en fordel frem for en belastning. Dette sker i form af de ekstra services som løsningen indeholder. Der viste sig en efterspørgsel på informationer og funktioner, der lå udover informationer om regnvandsanlæggets drifts-status som f.eks. opkobling til centralanlæg i husstanden, mulighed for aflæsning af husstandens samlede vandforbrug, hvor mange penge er der sparet og fjernadgang til anlægget. 6

7 INTERESSER: - Professionel udførelse af arbejdet - Troværdig fremtoning for kunden - Ergonomisk udførelse af arbejdet - Overblik over fremgangsmåden - Styringsenheden skal forholde sig til Arbejdstilsynets krav og ikke besværliggøre installatørens arbejde V V S-installatør Dette er behov, der i højere grad relaterer sig til forskellige brugssituationer i husstanden - Fjernkontrol og aflæsning, når brugeren er væk fra hjemmet - Forbrugsstatistikker i forbindelse med budgetplanlægning - Samlet forbrugsoversigt af el, vand og varme - Oplysninger om vandbeholdningen, så brugeren kan følge med i vandstanden og véd hvor meget regnvand der kan bruges. Derudover viste der sig en interesse for at handle miljørigtigt i hverdagen. Undersøgelserne viste således et behov for brugsrelateret information og for at styringsenhedens funktionalitet blev udvidet. Det antages ud fra megatrends og brugerundersøgelser, at køberne i år 2015 vil være mere miljøbevidste, da samfund og kommuner vil have øget fokus herpå. Designet af RainConnector forholder sig til den øgede interesse for miljø, bl.a. ved at gøre det muligt at se vandbeholdningen angivet i antal tøjvaske. Herved får brugeren et bedre overblik, og kan forholde sig til om det dyre drikkevand skal benyttes eller tøjvasken kan vente til tanken igen er fyldt op. VVS-installatørens behov Der er i designet af RainConnector også taget højde for VVSinstallatørens rolle. Ud fra samtaler med VVS-installatører er enkelte behov blevet bearbejdet i RainConnector. Igennem samtalerne blev det fremhævet at det var vigtigt for VVS-installatørerne at fremstå professionel og troværdig over for kunden, samt at arbejdet kunne udføres under gode arbejdsvilkår. Dette er blevet indarbejdet med særligt fokus på de opgaver der finder sted under installation og konfigurering, ved at indarbejde afmærkninger som skaber overblik samt udarbejde en ny fremgangsmetode for konfigurering af enheden. En del af konfigureringen sker via en trådløs enhed ved hjælp af en guide. Indstillingerne foretages direkte på den trådløse enhed. Samme enhed kan desuden anvendes til opsætning af andre produkter. På baggrund af nuværende teknologi, Grundfos produktportefølje og den nuværende løsning, antages dette for en mulig udvikling frem til år

8 Sælgende produktegenskaber Henrik påpegede to hovedtemaer som burde forbedres; Pris og støjniveau. Deres sad på et toilet og der var to vægge imellem til hans kontor - og han kunne stadig høre når den kørte... Ud fra en sammenligning af de produkter, der er til rådighed på det danske marked, heriblandt RMQ, differentierer RainConnector sig gennem følgende egenskaber: Merethe Stjerne Thomsen, 2. oktober 2009 Lavt støjniveau pga. vibrationsdæmpning af pumpen Diskret visning af driftsinformationer på kabinettet Et betjeningsvenligt og intuitivt panel på styringsenheden Let forståelig indikation af vandbeholdning der opfordrer til miljørigtig udnyttelse af ressourcerne Et betjeningspanel, der ikke forudsætter brug af manualer under konfiguration, drift og service Online adgang til aflæsning af data, inspiration til miljørigtig adfærd og statistikker over husstandens samlede vandforbrug Enkelt og æstetisk formsprog Et styringsanlæg, der har dimensionerne til at kunne placeres i et standardskab i bryggerset 8

9 Sammenligning af produktegenskaber Aktørperspektiver RMQ Kopibeskyttet Omkostninger ved erstatning af defekte komponenter Fejl og defekter opdages gennem VVS-installatører Adgang til købernes interesser fåes gennem distributører RainConnector Produktbeskyttelse via software Mindre omkostninger ved vedligeholdelse, reparationer og service (svømmeventilen) Overblik over fejl i komponenterne (via trådløs adgang) Adgang til købernes interesser via hjemmesidestatistik Køber RMQ Forbrugsdata udregnes af køberen Oplysninger om et miljørigtigt vandforbrug skal opsøges Produktet ligner en installation Vibrationer forplanter sig i væggen og viderefører støj til øvrige rum Køberen skal have viden om komponenter og handlinger til afhjælpning af fejl Komplekst betjeningspanel, der kræver brug af manualer RainConnector Online adgang til husstandens forbrugsdata Adgang til informationer, der kan forbedre husstandens miljørigtige vandforbrug Æstetisk bearbejdet produkt, der er en integreret del i bryggerset Et støjsvagt anlæg Minimal vedligeholdelse Brugervenligt betjeningspanel VVS-installatør RMQ Ergonomiske udfordringer ifb. med montering af enhed Obligatorisk brug af manualer til konfiguration og betjening af anlægget Komponenternes status/fejlmeldinger skal aflæses af betjeningspanelet Man skal være ved styringsenheden for at finde en løsning på fejlmeldingerne RainConnector Ergonomisk design Nem betjening af RainConnector via trådløs enhed Enkel installation, konfigurering og service via guide på trådløst betjeningspanel Komponenternes status/fejlmeldinger kan fjernovervåges Mulighed for forberedelse af eftersyn og service via fjernovervågning af RainConnectors komponenter 9

10 Grundfos Rainconnector Investering og critical points RainConnector er endnu på konceptuelt niveau, hvorfor flere aspekter bør tages i betragtning før konceptets fordele kan vurderes i forhold til udviklings- og produktionsomkostningerne. Dette skal ses i forhold til et overslag på det forventede produktionsantal. Her vil kommunernes interesse og potentielle lovkrav være afgørende for størrelsen af nybyggermarkedet. De kritiske aspekter af projektet knytter sig til købernes og VVSinstallatørernes interesser som i høj grad har været styrende for designet. På baggrund af disse er der bl.a. arbejdet med en mindre dyb tank samt en modificering af MQ-pumpens fod for at mindske enhedens dybde, så den integreres bedre i bryggerset. Der er desuden tilføjet komponenter i form af en elektronisk flydeventil for at mindske vedligholdelsen af styringsenheden og en vandflowsensor der gør det muligt at registrere forbruget. Disse data præsenteres på en hjemmeside. Uden disse ville størstedelen af RainConnectors informationslag til køberen ikke være til stede. RainConnectors minimalistiske betjeningspanel stiller krav til, at VVS-installatøren kan betjene RainConnector gennem en trådløs enhed. Der bør derfor i den videre udvikling tages stilling til, hvordan trådløse teknologier passer ind i fremtidens VVSinstallatørers arbejdsdag. Dette vil være afgørende for om VVS-installatørens interface skal fungere på VVS-installatørens egen enhed eller en universal overvågningsenhed som eksempelvis Grundfos R100. Udfaldet heraf vil påvirke udviklingsomkostningerne idet der enten skal udvikles en softwareapplikation til forskellige brugerenheder eller en universal Grundfos brugerenhed med tilhørende software. Der skal i den videre udvikling tages stilling til hvorledes den daglige interaktion med RainConnector er attraktiv for køberne - om de informationer RainConnector formidler er essentielle oplysninger for køberne. Der bør derfor foretages en brugerundersøgelse, hvor brugsscenarierne med RainConnector og hjemmesiden afprøves. Udfaldet heraf kan være afgørende for den videre investering i designet af styringsenhedens kabinet, formmæssig relation til bryggerset samt den information der skal formidles på displayet. 10

11 Afsluttende overvejelser I det foregående blev RainConnector vurderet, dels ifht. det eksisterende styringsanlæg, RMQ, og dels ifht. viden skaffet gennem brugerinterviews, markedsresearch og megatrends. På baggrund af dette blev det klart at der findes brugerbehov, som RMQ ikke imødekommer. Disse behov dannede udgangspunktefor RainConnector som et moderne og fremadrettet alternativ, der passer bedre til markedet og brugerne. Desuden udnytter denne løsning nyere, tilgængelige teknologi, der muliggør en mere økonomisk produktion. RainConnectors største force er, at den tager udgangspunkt i brugerne; køberen og VVS-installatøren. Indsamling af information fra disse brugergrupper tillader en løsning, som er udviklet på brugernes præmisser, og som opfylder deres aktuelle behov. Moderne teknologi gør det desuden muligt at formidle informationer mere let tilgængeligt, så køberen tilbydes et overskueligt billede af husstandens vandforbrug, og så VVS-installatøren hurtigt og professionelt kan udføre de arbejdsopgaver, der relaterer sig til enheden. Aktuelle trends giver desuden en indikation af, at RainConnector er et tidssvarende produkt. Den øgede opmærksomhed på klima, ressourcespild, forurening etc. gør at ikke bare udpræget miljøbevidste brugere vil investere i produktet. Sandsynligvis vil den grønne trend få flere økonomisk stærke, men mindre miljøbevidste, brugere til at overveje løsningen pga. dens signalværdi. Dette aspekt taler for udviklingen af et produkt som RainConnector, der ikke blot er besparende, men også æstetisk og giver brugeren noget at snakke om. 11

12

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter

Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter Udvikling og test af informativt og regulerende EnergiMeter August 2006 Udarbejdet med tilskud bevilget fra ELFOR af: EnergiMidt A/S Powerlynx A/S Embedit A/S ELFOR Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Jyllandsgade

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger AlmenVejledning Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - 4 forsøg med synliggørelse

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere