Produktrapport #3. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktrapport #3. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU"

Transkript

1 Produktrapport #3 GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

2 Idrif V Styringsenhed produkt design Tjekliste - Rainconnect Montering - 40cm til loft - Stabil vægmontering Tilslutninger - Rengjorte rør - Rør/afløb tilsluttet Betjeningspanel software design Komponenter - Styring tilsluttet - Niveausensor tilsluttet - Strøm tilsluttet UPLINK Vælg Enhed Alpha Test Enhed Alpha 3 #1 Alpha 3 #2 Rc# Testenhed Rc# Fam. Jensen Sololift# Fam. Jensen Drikk Status - Drift ind Tilbage Forbind Færdig Opdater Tilbage Startside Service Indstillinger Log ud Oversigt Statistik Tilbagebetaling Profil Forbrug Liter Husstandens vandforbrug Her har du mulighed for at aflæse husstandens forbrug. Vælg visning i højre side og brug musen til at navigere i grafen. Se det månedlige forbrug fordelt på uger ved at klikke på baogstaverne i grafen. 2 Uge 52 Uge 01 U Hjemmeside til husstanden VANDFORBRUG: VISNING: SØJLE web design TOTAL

3 UPLINK Vælg Enhed Alpha Test Enhed Alpha 3 #1 Alpha 3 #2 Rc# Testenhed Rc# Fam. Jensen Sololift# Fam. Jensen Opdater Forbind Copyright 2013 Asle og Pia Oversigt Nyheder I er nu logget jeres personlige hjemmeside. Kalenderen viser serviceaftaler og datoen for hvornår det anbefales, at der udføres et service eftersyn på anlægget. Klik på kalenderen for at se detaljerede oplysninger om aftalen eller eftersynet. Velkommen Ivan og Susan! Indstillinger Log ud Startside Profil Forbrug Service Sparet i denne uge: Driftstatus på anlæg: Vandforbrug i denne uge: Regnvandsforsyning: Der forventes regnvejr: Tirs d. 22 januar kroner 739 liter 68 liter fredag Uge 2 man tirs tors fre lør søn Service eftersyn Service aftale VVS Installation og drift Guide til installation Afhjælpning af fejl V V S-installatør Forbrugs- /brugsrelaterede info Forbrug Husstandens Grønne profil Grønne tips Servicehistorik og booking Køber Anlæggets status Overvågning VVS-installatør Køber Drift- og statusinfo Fejlmelding Anlæggets status Regnvandsbeholdning GRUNDFOS RainConnector Future RMQ Konceptet Grundfos RainConnector er et samlet koncept for en styringsenhed til regnvandsanlæg. Interaktion med enheden foregår i højere grad via. brugernes egne enheder (f.eks. computer) frem for et betjeningspanel på styringsenheden. Der er i løsningen udviklet et koncept for den fysiske styringsenhed og en hjemmeside tilknyttet husstanden. Derudover er der udviklet et koncept for et interface til VVS-installatøren, hvorigennem VVSinstallatøren kan konfigurere og overvåge RainConnector via. en trådløse enhed. Designet af RainConnector er udviklet på baggrund af énfamilies husstandes behov i år Der er i designet fokuseret på æstetiske, ergonomiske og brugsrelaterede produktegenskaber, der opfylder husstanden såvel som VVS-installatørens behov. Der er fokuseret på at skabe en brugervenlig løsning for både VVS-installatør og køberen af produktet gennem en simpel styringsenhed, der relaterer til brugskonteksten, køberens interesser og VVS-installatørens behov under installation, konfigurering og service. En miljørigtig intention Intentionen har både været at udvikle et brugervenligt produkt og at relatere produktet til det miljørigtige aspekt i at spare på drikkevandet og benytte regnvand som ressource. Dette opnåes ved at kommunikere regnvandsbeholdningen i en skala, der kan knyttes til det konkrete forbrug af vand i husstanden. Den hjemmeside som er tilknyttet RainConnector forholder sig også til køberens referenceramme. Hjemmesiden giver køberen et overblik over familiens samlede vandforbrug, fordelt på regnvand hhv. drikkevand. Yderligere informerer hjemmesiden om hvor mange penge køberen indtil videre har sparet på at sænke sit drikkevandsforbrug, ligesom den giver et overblik over, hvor miljørigtigt husstandens vandforbrug er i forhold til andre husstande i Danmark. 3

4 Udviklingen i antal parcelhuse Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal 1100 BOLIGTYPE 4 4% Anden bolig 1050 Kollegiebolig HUSSTANDE Fritidshus Etagebolig Rækkehus Parcelhus % 14% Stuehus TOTAL Udviklingen i antal parcelhuse Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal Antal parcelhuse i 99,85% Danmark ,15% % BOLIGTYPE Parcelhuse m. regnvand BOLIGTYPE Parcelhuse u. regnvand Anden TOTALbolig Kollegiebolig Fritidshus Etagebolig Rækkehus HUSSTANDE HUSSTANDE Parcelhus % 14% Stuehus TOTAL Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal parcelhuse i Danmark ,85% 0,15% 4 4% 38% 14% BOLIGTYPE BOLIGTYPE Parcelhuse m. regnvand Parcelhuse Anden boligu. regnvand Kollegiebolig TOTAL Fritidshus Etagebolig Rækkehus Parcelhus Stuehus TOTAL HUSSTANDE HUSSTANDE Antal parcelhuse i Danmark

5 Det danske marked Kommunale interesser Ifølge Danmarks Statistik udgør parcelhuse i af det samlede antal beboelser. Jævnfør artikler fra Egedal Kommune har ca af disse husstande etableret et regnvandsanlæg. Der eksisterer således et marked for salg af regnvandsanlæg til énfamilies husstande. Grundet klimaændringer er der øget nedbør hvilket er skadeligt for åer, vandløb og kloaknet. Der ses derfor fra kommunernes side interesse for at opstille lovkrav for nybyggeri. Dette er tilfældet i Stenløse Syd, Egedal kommune, hvor 750 nybyggerier har fået etableret regnvandsanlæg. Københavns Energi A/S giver på nuværende tidspunkt desuden tilskud til etableringen af regnvandsanlæg, dog kun til boligforeninger og virksomheder. Yderligere har parcelhusejere i de seneste år udvist større interesse for miljø- og energirigtige byggerier. Dette kan tyde på, at der i de kommende år vil være øget fokus på miljørigtigt byggeri både fra parcelhusejernes og kommunernes side, hvilket kan resultere i en øget efterspørgsel på regnvandsanlæg og styringsenheder hertil. Hvis lovkravet, fra Stenløse Syd bliver aktuelt i flere kommuner, vil der opstå en stor efterspørgsmål på regnvandsanlæg, særligt blandt nybyggere. Egedal kommune (Stenløse Syd nybyggeri.) Lovkravene til anvendelse af regnvand indebærer: Ingen tilslutning af regnvand til eksisterende kloaknet Tagvand opsamles og anvendes i toilet, Overskydende vand nedsives i faskine Vejvand skal gennem olieudskiller. Regnvand tilbageholdes i åbne regnvandsbassiner Lille udgift for kommunen, da hovedparten af udgiften er på bygherre og beboere. (Videncenter for Klimatilpasning, 2009) Anlæg i Stenløse Syd Blandt de første 25 parcelhuse i området viser en undersøgelse, at 50 % af husstandene yderligere har valgt at bruge regnvandet til tøjvask og kun med positive resultater. De 750 anlæg i Stenløse Syd svarer til en fordobling af samtlige anlæg i hele Danmark. (Kommunernes Landsforening, 2008) Københavns Energi A/S Som noget nyt giver Københavns Energi nu tilskud til etablering af anlæg, der udnytter de alternative vandressourcer, og som dermed sparer på vores rene drikkevand. Tilskuddet er typisk på 50% af anlægsomkostningerne. (gælder dog kun for boligforeninger og virksomheder) (Københavns Energi A/S, 2008) Køge Kommune... 87% af tilflytterne svarer, at de i høj eller nogen grad mener, at kommunen gennem krav bør sikre, at nye boliger er miljø- og energirigtige fra starten. Tilsvarende betaler 88% af tilflytterne gerne lidt ekstra for en energi- og/eller miljørigtig bolig, hvis de månedlige driftsudgifter (el, vand og varme) så er mindre. (Køge Kommune, 2009, s. 21) 5

6 Nybyggere De unge par og de unge børnefamilier, der bygger nyt hus. Denne gruppe vil ligge under kommuners lovkrav om afledning af tagvand på egen matrikel hvis et sådant lovkrav realiseres. Jeg har i øvrigt et par ønsker til fremtiden, som du/i måske kan bruge: 1. måling af vandforbrug fordelt på regnvand og byvand, 2. måling af strømforbrug, 3. forbindelse af computer via USB til at opsamle disse lagrede data og overføre dem til grafisk visning i perioder gerne ned til dag og evt. også timer på døgnet Jesper, RMQ-ejer, 21. oktober 2009 Siden 1998 er antallet af parcelhuse steget med (Danmarks Statistik, 2008) Nybyggere udgør 2,5% af alle husstande i DK. (mosaic, 2009) Interesser: - Parret er bevidste om miljørigtig adfærd, men dyrker det begrænset - Han går op i nye teknologier og centralanlæg (fremtidssikring af huset) - Produkter i huset er nøje udvalgt og skal afspejle parrets identitet - Han har stor interesse for hi-fi produkter til stuen - Hun har interesse i køkken og bryggers. Disse er hendes arbejdsrum - De har en travl hverdag og han er tit på forretningsrejser - Regnvandsanlægget skal være en neutral installation, som kan passe sig selv og ikke kræver vedligeholdelse Rigtig interessant da vi byggede, men det var dengang Brugerinterview 02, 14. september 2009 Men på trods af prisforskellen [Optima vs. RME], så er der mange, der ønsker RME-systemet, for at få de fordele der er ved et elektronisk styresystem (vandstandsvisning i lagertank, fejlindikationer samt mulighed for opkobling til computer). Kenneth Lund, Nyrup Plast, 6. november 2009 Miljørigtige, æstetiske og forbrugsrelaterede behov i år 2015 Købere af regnvandsanlæg En omfattende research af fremtidens boligforhold, statistikker fra Danmarks Statistik og rapporter omhandlende fremtidens parcelhusejere peger på, at nybyggere vil udgøre en stor procentdel af fremtidens parcelhusejere. Yderligere understregede samtlige deltagere i brugerinterviews at regnvandsanlægget som koncept lød interessant og var relevant, hvis de skulle flytte eller bygge nyt. I deres nuværende hus var der store barrierer ift. at etablere anlægget da haven ville skulle graves op og rør lægges. Da det derudover er muligt at fremtidige lovkrav vil få flere nybyggere til at etablere et regnvandsanlæg, vil nybyggere udgøre størstedelen af fremtidens købere. Derfor er RainConnector primært designet med udgangspunkt i en nybygger énfamilie-husstands behov i år Informationsbehov RainConnector er designet ud fra brugs-, drifts- og æstetiske behov, der er observeret under brugerinterviews og erfaringsindsamling fra RMQ-brugere samt fremtidsresearch. Her blev der observeret behov for simpel og overskuelig formidling af brugsrelateret information, knyttet til husstandens forbrug. Da RainConnector er et supplement til en eksisterende og velfungerende vandforsyning er det vigtigt at løsningens egenskaber lader køberen se anlægget som en fordel frem for en belastning. Dette sker i form af de ekstra services som løsningen indeholder. Der viste sig en efterspørgsel på informationer og funktioner, der lå udover informationer om regnvandsanlæggets drifts-status som f.eks. opkobling til centralanlæg i husstanden, mulighed for aflæsning af husstandens samlede vandforbrug, hvor mange penge er der sparet og fjernadgang til anlægget. 6

7 INTERESSER: - Professionel udførelse af arbejdet - Troværdig fremtoning for kunden - Ergonomisk udførelse af arbejdet - Overblik over fremgangsmåden - Styringsenheden skal forholde sig til Arbejdstilsynets krav og ikke besværliggøre installatørens arbejde V V S-installatør Dette er behov, der i højere grad relaterer sig til forskellige brugssituationer i husstanden - Fjernkontrol og aflæsning, når brugeren er væk fra hjemmet - Forbrugsstatistikker i forbindelse med budgetplanlægning - Samlet forbrugsoversigt af el, vand og varme - Oplysninger om vandbeholdningen, så brugeren kan følge med i vandstanden og véd hvor meget regnvand der kan bruges. Derudover viste der sig en interesse for at handle miljørigtigt i hverdagen. Undersøgelserne viste således et behov for brugsrelateret information og for at styringsenhedens funktionalitet blev udvidet. Det antages ud fra megatrends og brugerundersøgelser, at køberne i år 2015 vil være mere miljøbevidste, da samfund og kommuner vil have øget fokus herpå. Designet af RainConnector forholder sig til den øgede interesse for miljø, bl.a. ved at gøre det muligt at se vandbeholdningen angivet i antal tøjvaske. Herved får brugeren et bedre overblik, og kan forholde sig til om det dyre drikkevand skal benyttes eller tøjvasken kan vente til tanken igen er fyldt op. VVS-installatørens behov Der er i designet af RainConnector også taget højde for VVSinstallatørens rolle. Ud fra samtaler med VVS-installatører er enkelte behov blevet bearbejdet i RainConnector. Igennem samtalerne blev det fremhævet at det var vigtigt for VVS-installatørerne at fremstå professionel og troværdig over for kunden, samt at arbejdet kunne udføres under gode arbejdsvilkår. Dette er blevet indarbejdet med særligt fokus på de opgaver der finder sted under installation og konfigurering, ved at indarbejde afmærkninger som skaber overblik samt udarbejde en ny fremgangsmetode for konfigurering af enheden. En del af konfigureringen sker via en trådløs enhed ved hjælp af en guide. Indstillingerne foretages direkte på den trådløse enhed. Samme enhed kan desuden anvendes til opsætning af andre produkter. På baggrund af nuværende teknologi, Grundfos produktportefølje og den nuværende løsning, antages dette for en mulig udvikling frem til år

8 Sælgende produktegenskaber Henrik påpegede to hovedtemaer som burde forbedres; Pris og støjniveau. Deres sad på et toilet og der var to vægge imellem til hans kontor - og han kunne stadig høre når den kørte... Ud fra en sammenligning af de produkter, der er til rådighed på det danske marked, heriblandt RMQ, differentierer RainConnector sig gennem følgende egenskaber: Merethe Stjerne Thomsen, 2. oktober 2009 Lavt støjniveau pga. vibrationsdæmpning af pumpen Diskret visning af driftsinformationer på kabinettet Et betjeningsvenligt og intuitivt panel på styringsenheden Let forståelig indikation af vandbeholdning der opfordrer til miljørigtig udnyttelse af ressourcerne Et betjeningspanel, der ikke forudsætter brug af manualer under konfiguration, drift og service Online adgang til aflæsning af data, inspiration til miljørigtig adfærd og statistikker over husstandens samlede vandforbrug Enkelt og æstetisk formsprog Et styringsanlæg, der har dimensionerne til at kunne placeres i et standardskab i bryggerset 8

9 Sammenligning af produktegenskaber Aktørperspektiver RMQ Kopibeskyttet Omkostninger ved erstatning af defekte komponenter Fejl og defekter opdages gennem VVS-installatører Adgang til købernes interesser fåes gennem distributører RainConnector Produktbeskyttelse via software Mindre omkostninger ved vedligeholdelse, reparationer og service (svømmeventilen) Overblik over fejl i komponenterne (via trådløs adgang) Adgang til købernes interesser via hjemmesidestatistik Køber RMQ Forbrugsdata udregnes af køberen Oplysninger om et miljørigtigt vandforbrug skal opsøges Produktet ligner en installation Vibrationer forplanter sig i væggen og viderefører støj til øvrige rum Køberen skal have viden om komponenter og handlinger til afhjælpning af fejl Komplekst betjeningspanel, der kræver brug af manualer RainConnector Online adgang til husstandens forbrugsdata Adgang til informationer, der kan forbedre husstandens miljørigtige vandforbrug Æstetisk bearbejdet produkt, der er en integreret del i bryggerset Et støjsvagt anlæg Minimal vedligeholdelse Brugervenligt betjeningspanel VVS-installatør RMQ Ergonomiske udfordringer ifb. med montering af enhed Obligatorisk brug af manualer til konfiguration og betjening af anlægget Komponenternes status/fejlmeldinger skal aflæses af betjeningspanelet Man skal være ved styringsenheden for at finde en løsning på fejlmeldingerne RainConnector Ergonomisk design Nem betjening af RainConnector via trådløs enhed Enkel installation, konfigurering og service via guide på trådløst betjeningspanel Komponenternes status/fejlmeldinger kan fjernovervåges Mulighed for forberedelse af eftersyn og service via fjernovervågning af RainConnectors komponenter 9

10 Grundfos Rainconnector Investering og critical points RainConnector er endnu på konceptuelt niveau, hvorfor flere aspekter bør tages i betragtning før konceptets fordele kan vurderes i forhold til udviklings- og produktionsomkostningerne. Dette skal ses i forhold til et overslag på det forventede produktionsantal. Her vil kommunernes interesse og potentielle lovkrav være afgørende for størrelsen af nybyggermarkedet. De kritiske aspekter af projektet knytter sig til købernes og VVSinstallatørernes interesser som i høj grad har været styrende for designet. På baggrund af disse er der bl.a. arbejdet med en mindre dyb tank samt en modificering af MQ-pumpens fod for at mindske enhedens dybde, så den integreres bedre i bryggerset. Der er desuden tilføjet komponenter i form af en elektronisk flydeventil for at mindske vedligholdelsen af styringsenheden og en vandflowsensor der gør det muligt at registrere forbruget. Disse data præsenteres på en hjemmeside. Uden disse ville størstedelen af RainConnectors informationslag til køberen ikke være til stede. RainConnectors minimalistiske betjeningspanel stiller krav til, at VVS-installatøren kan betjene RainConnector gennem en trådløs enhed. Der bør derfor i den videre udvikling tages stilling til, hvordan trådløse teknologier passer ind i fremtidens VVSinstallatørers arbejdsdag. Dette vil være afgørende for om VVS-installatørens interface skal fungere på VVS-installatørens egen enhed eller en universal overvågningsenhed som eksempelvis Grundfos R100. Udfaldet heraf vil påvirke udviklingsomkostningerne idet der enten skal udvikles en softwareapplikation til forskellige brugerenheder eller en universal Grundfos brugerenhed med tilhørende software. Der skal i den videre udvikling tages stilling til hvorledes den daglige interaktion med RainConnector er attraktiv for køberne - om de informationer RainConnector formidler er essentielle oplysninger for køberne. Der bør derfor foretages en brugerundersøgelse, hvor brugsscenarierne med RainConnector og hjemmesiden afprøves. Udfaldet heraf kan være afgørende for den videre investering i designet af styringsenhedens kabinet, formmæssig relation til bryggerset samt den information der skal formidles på displayet. 10

11 Afsluttende overvejelser I det foregående blev RainConnector vurderet, dels ifht. det eksisterende styringsanlæg, RMQ, og dels ifht. viden skaffet gennem brugerinterviews, markedsresearch og megatrends. På baggrund af dette blev det klart at der findes brugerbehov, som RMQ ikke imødekommer. Disse behov dannede udgangspunktefor RainConnector som et moderne og fremadrettet alternativ, der passer bedre til markedet og brugerne. Desuden udnytter denne løsning nyere, tilgængelige teknologi, der muliggør en mere økonomisk produktion. RainConnectors største force er, at den tager udgangspunkt i brugerne; køberen og VVS-installatøren. Indsamling af information fra disse brugergrupper tillader en løsning, som er udviklet på brugernes præmisser, og som opfylder deres aktuelle behov. Moderne teknologi gør det desuden muligt at formidle informationer mere let tilgængeligt, så køberen tilbydes et overskueligt billede af husstandens vandforbrug, og så VVS-installatøren hurtigt og professionelt kan udføre de arbejdsopgaver, der relaterer sig til enheden. Aktuelle trends giver desuden en indikation af, at RainConnector er et tidssvarende produkt. Den øgede opmærksomhed på klima, ressourcespild, forurening etc. gør at ikke bare udpræget miljøbevidste brugere vil investere i produktet. Sandsynligvis vil den grønne trend få flere økonomisk stærke, men mindre miljøbevidste, brugere til at overveje løsningen pga. dens signalværdi. Dette aspekt taler for udviklingen af et produkt som RainConnector, der ikke blot er besparende, men også æstetisk og giver brugeren noget at snakke om. 11

12

Produktrapport #1. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 1 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

Produktrapport #1. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 1 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU Produktrapport #1 GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 1 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU Grundfos Rainconnector Fokus på miljøet og dine interesser Et brugervenligt system

Læs mere

Produktrapport #2. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

Produktrapport #2. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU Produktrapport #2 GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU 2 Grundfos RAINCONNECTOR - simpel installation og konfigurering Grundfos RainConnector

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Brugervejledning Mit FH

Brugervejledning Mit FH Brugervejledning Mit FH En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 4.0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge.

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Logge på via internet

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER OVERVÅGNINGSSYTEM ENERGILØSNINGER Fjernovervågning på el-sikringer Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system Sådan virker din løsning Webbaseret adgang til etactica databasen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET Jeres forældre synes, det er blevet for dyrt med det store vandforbrug, I har i jeres husholdning, og de overvejer derfor forskellige måder at spare på vandet. I hjælper nu jeres forældre med at analysere

Læs mere

Brugervejledning Mit FH (ebutler)

Brugervejledning Mit FH (ebutler) Brugervejledning Mit FH (ebutler) Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Logge på via internet forbindelse... 3 Login via kundenummer... 3 Login via e-mail eller brugernavn... 4 Velkomstbillede...

Læs mere

Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.)

Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011 Kilde: Danmarks

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER

WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING CONNECT TO BETTER WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN GULVVARME STYRING BRUG DIN TID FORNUFTIGT OG LAD OS KODE DINE KOMPONENTER WAVIN ALL INCLUSIVE Det hele er samlet og kodet på forhånd! T: +45 8696 2000 BRUG DIN TID FORNUFTIGT

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser. AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser. AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Fjernvarmen er nær Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål,

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale kameraer så maksimum præcision er sikret. Automatisering af procedurer samt brug af kvalitets

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang

Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang Nye moderne TCS hustelefoner til sikker adgang Stilrent design og regulerbar lydstyrke Med digital lyd, bortfiltrering af uvedkommende støj og enkel regulering af lydstyrken har den nyeste teknologi placeret

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser KOM IND I VARMEN Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når større virksomheder og større bebyggelser

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Kloakledninger. hvor findes de? MIN KLOAK? OPLYSNINGER OM KLOAKLEDNINGER. > I dit område > På din ejendom > I vejarealer nye veje for vandet

Kloakledninger. hvor findes de? MIN KLOAK? OPLYSNINGER OM KLOAKLEDNINGER. > I dit område > På din ejendom > I vejarealer nye veje for vandet Kloakledninger hvor findes de? MIN KLOAK? OPLYSNINGER OM KLOAKLEDNINGER > I dit område > På din ejendom > I vejarealer nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Det kan være vanskeligt at finde

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse KOM IND I VARMEN Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret fjernvarme.

Læs mere

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Perfektion i alle detaljer Perfektion i alle detaljer > Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Vaskemaskiner E Sidros W7 og E Sidros W9 > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GENEREL 2.0. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION GENEREL Installation af HSYCO/Alarms Manager gennemføres bedst

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H. 1 2 Start jagten på strømtyvene på dit værelse Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden Nu sætter jagten på strømtyvene ind hjemme hos dig. Bevæbnet med et SparOmeter skal du nu opspore

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen. NAVEKSA s Shop Floor System anvendes til planlægning,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

STYRINGER OG TILBEHØR

STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN GULVVARME AHC 9000-SERIEN STYRINGER OG TILBEHØR WAVIN ALL INCLUSIVE LAD OS KODE DINE KOMPONENTER Når tiden er vigtig Wavin All inclusive er en service, vi tilbyder, der giver dig mulighed for at

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator Techem Beboer App - Forbrugsmål Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål Focus på ressourcer Forbrugsmål Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Administrator Log

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere