Produktrapport #3. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktrapport #3. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU"

Transkript

1 Produktrapport #3 GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

2 Idrif V Styringsenhed produkt design Tjekliste - Rainconnect Montering - 40cm til loft - Stabil vægmontering Tilslutninger - Rengjorte rør - Rør/afløb tilsluttet Betjeningspanel software design Komponenter - Styring tilsluttet - Niveausensor tilsluttet - Strøm tilsluttet UPLINK Vælg Enhed Alpha Test Enhed Alpha 3 #1 Alpha 3 #2 Rc# Testenhed Rc# Fam. Jensen Sololift# Fam. Jensen Drikk Status - Drift ind Tilbage Forbind Færdig Opdater Tilbage Startside Service Indstillinger Log ud Oversigt Statistik Tilbagebetaling Profil Forbrug Liter Husstandens vandforbrug Her har du mulighed for at aflæse husstandens forbrug. Vælg visning i højre side og brug musen til at navigere i grafen. Se det månedlige forbrug fordelt på uger ved at klikke på baogstaverne i grafen. 2 Uge 52 Uge 01 U Hjemmeside til husstanden VANDFORBRUG: VISNING: SØJLE web design TOTAL

3 UPLINK Vælg Enhed Alpha Test Enhed Alpha 3 #1 Alpha 3 #2 Rc# Testenhed Rc# Fam. Jensen Sololift# Fam. Jensen Opdater Forbind Copyright 2013 Asle og Pia Oversigt Nyheder I er nu logget jeres personlige hjemmeside. Kalenderen viser serviceaftaler og datoen for hvornår det anbefales, at der udføres et service eftersyn på anlægget. Klik på kalenderen for at se detaljerede oplysninger om aftalen eller eftersynet. Velkommen Ivan og Susan! Indstillinger Log ud Startside Profil Forbrug Service Sparet i denne uge: Driftstatus på anlæg: Vandforbrug i denne uge: Regnvandsforsyning: Der forventes regnvejr: Tirs d. 22 januar kroner 739 liter 68 liter fredag Uge 2 man tirs tors fre lør søn Service eftersyn Service aftale VVS Installation og drift Guide til installation Afhjælpning af fejl V V S-installatør Forbrugs- /brugsrelaterede info Forbrug Husstandens Grønne profil Grønne tips Servicehistorik og booking Køber Anlæggets status Overvågning VVS-installatør Køber Drift- og statusinfo Fejlmelding Anlæggets status Regnvandsbeholdning GRUNDFOS RainConnector Future RMQ Konceptet Grundfos RainConnector er et samlet koncept for en styringsenhed til regnvandsanlæg. Interaktion med enheden foregår i højere grad via. brugernes egne enheder (f.eks. computer) frem for et betjeningspanel på styringsenheden. Der er i løsningen udviklet et koncept for den fysiske styringsenhed og en hjemmeside tilknyttet husstanden. Derudover er der udviklet et koncept for et interface til VVS-installatøren, hvorigennem VVSinstallatøren kan konfigurere og overvåge RainConnector via. en trådløse enhed. Designet af RainConnector er udviklet på baggrund af énfamilies husstandes behov i år Der er i designet fokuseret på æstetiske, ergonomiske og brugsrelaterede produktegenskaber, der opfylder husstanden såvel som VVS-installatørens behov. Der er fokuseret på at skabe en brugervenlig løsning for både VVS-installatør og køberen af produktet gennem en simpel styringsenhed, der relaterer til brugskonteksten, køberens interesser og VVS-installatørens behov under installation, konfigurering og service. En miljørigtig intention Intentionen har både været at udvikle et brugervenligt produkt og at relatere produktet til det miljørigtige aspekt i at spare på drikkevandet og benytte regnvand som ressource. Dette opnåes ved at kommunikere regnvandsbeholdningen i en skala, der kan knyttes til det konkrete forbrug af vand i husstanden. Den hjemmeside som er tilknyttet RainConnector forholder sig også til køberens referenceramme. Hjemmesiden giver køberen et overblik over familiens samlede vandforbrug, fordelt på regnvand hhv. drikkevand. Yderligere informerer hjemmesiden om hvor mange penge køberen indtil videre har sparet på at sænke sit drikkevandsforbrug, ligesom den giver et overblik over, hvor miljørigtigt husstandens vandforbrug er i forhold til andre husstande i Danmark. 3

4 Udviklingen i antal parcelhuse Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal 1100 BOLIGTYPE 4 4% Anden bolig 1050 Kollegiebolig HUSSTANDE Fritidshus Etagebolig Rækkehus Parcelhus % 14% Stuehus TOTAL Udviklingen i antal parcelhuse Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal Antal parcelhuse i 99,85% Danmark ,15% % BOLIGTYPE Parcelhuse m. regnvand BOLIGTYPE Parcelhuse u. regnvand Anden TOTALbolig Kollegiebolig Fritidshus Etagebolig Rækkehus HUSSTANDE HUSSTANDE Parcelhus % 14% Stuehus TOTAL Antal parcelhuse i Danmark 2009 Antal parcelhuse i Danmark ,85% 0,15% 4 4% 38% 14% BOLIGTYPE BOLIGTYPE Parcelhuse m. regnvand Parcelhuse Anden boligu. regnvand Kollegiebolig TOTAL Fritidshus Etagebolig Rækkehus Parcelhus Stuehus TOTAL HUSSTANDE HUSSTANDE Antal parcelhuse i Danmark

5 Det danske marked Kommunale interesser Ifølge Danmarks Statistik udgør parcelhuse i af det samlede antal beboelser. Jævnfør artikler fra Egedal Kommune har ca af disse husstande etableret et regnvandsanlæg. Der eksisterer således et marked for salg af regnvandsanlæg til énfamilies husstande. Grundet klimaændringer er der øget nedbør hvilket er skadeligt for åer, vandløb og kloaknet. Der ses derfor fra kommunernes side interesse for at opstille lovkrav for nybyggeri. Dette er tilfældet i Stenløse Syd, Egedal kommune, hvor 750 nybyggerier har fået etableret regnvandsanlæg. Københavns Energi A/S giver på nuværende tidspunkt desuden tilskud til etableringen af regnvandsanlæg, dog kun til boligforeninger og virksomheder. Yderligere har parcelhusejere i de seneste år udvist større interesse for miljø- og energirigtige byggerier. Dette kan tyde på, at der i de kommende år vil være øget fokus på miljørigtigt byggeri både fra parcelhusejernes og kommunernes side, hvilket kan resultere i en øget efterspørgsel på regnvandsanlæg og styringsenheder hertil. Hvis lovkravet, fra Stenløse Syd bliver aktuelt i flere kommuner, vil der opstå en stor efterspørgsmål på regnvandsanlæg, særligt blandt nybyggere. Egedal kommune (Stenløse Syd nybyggeri.) Lovkravene til anvendelse af regnvand indebærer: Ingen tilslutning af regnvand til eksisterende kloaknet Tagvand opsamles og anvendes i toilet, Overskydende vand nedsives i faskine Vejvand skal gennem olieudskiller. Regnvand tilbageholdes i åbne regnvandsbassiner Lille udgift for kommunen, da hovedparten af udgiften er på bygherre og beboere. (Videncenter for Klimatilpasning, 2009) Anlæg i Stenløse Syd Blandt de første 25 parcelhuse i området viser en undersøgelse, at 50 % af husstandene yderligere har valgt at bruge regnvandet til tøjvask og kun med positive resultater. De 750 anlæg i Stenløse Syd svarer til en fordobling af samtlige anlæg i hele Danmark. (Kommunernes Landsforening, 2008) Københavns Energi A/S Som noget nyt giver Københavns Energi nu tilskud til etablering af anlæg, der udnytter de alternative vandressourcer, og som dermed sparer på vores rene drikkevand. Tilskuddet er typisk på 50% af anlægsomkostningerne. (gælder dog kun for boligforeninger og virksomheder) (Københavns Energi A/S, 2008) Køge Kommune... 87% af tilflytterne svarer, at de i høj eller nogen grad mener, at kommunen gennem krav bør sikre, at nye boliger er miljø- og energirigtige fra starten. Tilsvarende betaler 88% af tilflytterne gerne lidt ekstra for en energi- og/eller miljørigtig bolig, hvis de månedlige driftsudgifter (el, vand og varme) så er mindre. (Køge Kommune, 2009, s. 21) 5

6 Nybyggere De unge par og de unge børnefamilier, der bygger nyt hus. Denne gruppe vil ligge under kommuners lovkrav om afledning af tagvand på egen matrikel hvis et sådant lovkrav realiseres. Jeg har i øvrigt et par ønsker til fremtiden, som du/i måske kan bruge: 1. måling af vandforbrug fordelt på regnvand og byvand, 2. måling af strømforbrug, 3. forbindelse af computer via USB til at opsamle disse lagrede data og overføre dem til grafisk visning i perioder gerne ned til dag og evt. også timer på døgnet Jesper, RMQ-ejer, 21. oktober 2009 Siden 1998 er antallet af parcelhuse steget med (Danmarks Statistik, 2008) Nybyggere udgør 2,5% af alle husstande i DK. (mosaic, 2009) Interesser: - Parret er bevidste om miljørigtig adfærd, men dyrker det begrænset - Han går op i nye teknologier og centralanlæg (fremtidssikring af huset) - Produkter i huset er nøje udvalgt og skal afspejle parrets identitet - Han har stor interesse for hi-fi produkter til stuen - Hun har interesse i køkken og bryggers. Disse er hendes arbejdsrum - De har en travl hverdag og han er tit på forretningsrejser - Regnvandsanlægget skal være en neutral installation, som kan passe sig selv og ikke kræver vedligeholdelse Rigtig interessant da vi byggede, men det var dengang Brugerinterview 02, 14. september 2009 Men på trods af prisforskellen [Optima vs. RME], så er der mange, der ønsker RME-systemet, for at få de fordele der er ved et elektronisk styresystem (vandstandsvisning i lagertank, fejlindikationer samt mulighed for opkobling til computer). Kenneth Lund, Nyrup Plast, 6. november 2009 Miljørigtige, æstetiske og forbrugsrelaterede behov i år 2015 Købere af regnvandsanlæg En omfattende research af fremtidens boligforhold, statistikker fra Danmarks Statistik og rapporter omhandlende fremtidens parcelhusejere peger på, at nybyggere vil udgøre en stor procentdel af fremtidens parcelhusejere. Yderligere understregede samtlige deltagere i brugerinterviews at regnvandsanlægget som koncept lød interessant og var relevant, hvis de skulle flytte eller bygge nyt. I deres nuværende hus var der store barrierer ift. at etablere anlægget da haven ville skulle graves op og rør lægges. Da det derudover er muligt at fremtidige lovkrav vil få flere nybyggere til at etablere et regnvandsanlæg, vil nybyggere udgøre størstedelen af fremtidens købere. Derfor er RainConnector primært designet med udgangspunkt i en nybygger énfamilie-husstands behov i år Informationsbehov RainConnector er designet ud fra brugs-, drifts- og æstetiske behov, der er observeret under brugerinterviews og erfaringsindsamling fra RMQ-brugere samt fremtidsresearch. Her blev der observeret behov for simpel og overskuelig formidling af brugsrelateret information, knyttet til husstandens forbrug. Da RainConnector er et supplement til en eksisterende og velfungerende vandforsyning er det vigtigt at løsningens egenskaber lader køberen se anlægget som en fordel frem for en belastning. Dette sker i form af de ekstra services som løsningen indeholder. Der viste sig en efterspørgsel på informationer og funktioner, der lå udover informationer om regnvandsanlæggets drifts-status som f.eks. opkobling til centralanlæg i husstanden, mulighed for aflæsning af husstandens samlede vandforbrug, hvor mange penge er der sparet og fjernadgang til anlægget. 6

7 INTERESSER: - Professionel udførelse af arbejdet - Troværdig fremtoning for kunden - Ergonomisk udførelse af arbejdet - Overblik over fremgangsmåden - Styringsenheden skal forholde sig til Arbejdstilsynets krav og ikke besværliggøre installatørens arbejde V V S-installatør Dette er behov, der i højere grad relaterer sig til forskellige brugssituationer i husstanden - Fjernkontrol og aflæsning, når brugeren er væk fra hjemmet - Forbrugsstatistikker i forbindelse med budgetplanlægning - Samlet forbrugsoversigt af el, vand og varme - Oplysninger om vandbeholdningen, så brugeren kan følge med i vandstanden og véd hvor meget regnvand der kan bruges. Derudover viste der sig en interesse for at handle miljørigtigt i hverdagen. Undersøgelserne viste således et behov for brugsrelateret information og for at styringsenhedens funktionalitet blev udvidet. Det antages ud fra megatrends og brugerundersøgelser, at køberne i år 2015 vil være mere miljøbevidste, da samfund og kommuner vil have øget fokus herpå. Designet af RainConnector forholder sig til den øgede interesse for miljø, bl.a. ved at gøre det muligt at se vandbeholdningen angivet i antal tøjvaske. Herved får brugeren et bedre overblik, og kan forholde sig til om det dyre drikkevand skal benyttes eller tøjvasken kan vente til tanken igen er fyldt op. VVS-installatørens behov Der er i designet af RainConnector også taget højde for VVSinstallatørens rolle. Ud fra samtaler med VVS-installatører er enkelte behov blevet bearbejdet i RainConnector. Igennem samtalerne blev det fremhævet at det var vigtigt for VVS-installatørerne at fremstå professionel og troværdig over for kunden, samt at arbejdet kunne udføres under gode arbejdsvilkår. Dette er blevet indarbejdet med særligt fokus på de opgaver der finder sted under installation og konfigurering, ved at indarbejde afmærkninger som skaber overblik samt udarbejde en ny fremgangsmetode for konfigurering af enheden. En del af konfigureringen sker via en trådløs enhed ved hjælp af en guide. Indstillingerne foretages direkte på den trådløse enhed. Samme enhed kan desuden anvendes til opsætning af andre produkter. På baggrund af nuværende teknologi, Grundfos produktportefølje og den nuværende løsning, antages dette for en mulig udvikling frem til år

8 Sælgende produktegenskaber Henrik påpegede to hovedtemaer som burde forbedres; Pris og støjniveau. Deres sad på et toilet og der var to vægge imellem til hans kontor - og han kunne stadig høre når den kørte... Ud fra en sammenligning af de produkter, der er til rådighed på det danske marked, heriblandt RMQ, differentierer RainConnector sig gennem følgende egenskaber: Merethe Stjerne Thomsen, 2. oktober 2009 Lavt støjniveau pga. vibrationsdæmpning af pumpen Diskret visning af driftsinformationer på kabinettet Et betjeningsvenligt og intuitivt panel på styringsenheden Let forståelig indikation af vandbeholdning der opfordrer til miljørigtig udnyttelse af ressourcerne Et betjeningspanel, der ikke forudsætter brug af manualer under konfiguration, drift og service Online adgang til aflæsning af data, inspiration til miljørigtig adfærd og statistikker over husstandens samlede vandforbrug Enkelt og æstetisk formsprog Et styringsanlæg, der har dimensionerne til at kunne placeres i et standardskab i bryggerset 8

9 Sammenligning af produktegenskaber Aktørperspektiver RMQ Kopibeskyttet Omkostninger ved erstatning af defekte komponenter Fejl og defekter opdages gennem VVS-installatører Adgang til købernes interesser fåes gennem distributører RainConnector Produktbeskyttelse via software Mindre omkostninger ved vedligeholdelse, reparationer og service (svømmeventilen) Overblik over fejl i komponenterne (via trådløs adgang) Adgang til købernes interesser via hjemmesidestatistik Køber RMQ Forbrugsdata udregnes af køberen Oplysninger om et miljørigtigt vandforbrug skal opsøges Produktet ligner en installation Vibrationer forplanter sig i væggen og viderefører støj til øvrige rum Køberen skal have viden om komponenter og handlinger til afhjælpning af fejl Komplekst betjeningspanel, der kræver brug af manualer RainConnector Online adgang til husstandens forbrugsdata Adgang til informationer, der kan forbedre husstandens miljørigtige vandforbrug Æstetisk bearbejdet produkt, der er en integreret del i bryggerset Et støjsvagt anlæg Minimal vedligeholdelse Brugervenligt betjeningspanel VVS-installatør RMQ Ergonomiske udfordringer ifb. med montering af enhed Obligatorisk brug af manualer til konfiguration og betjening af anlægget Komponenternes status/fejlmeldinger skal aflæses af betjeningspanelet Man skal være ved styringsenheden for at finde en løsning på fejlmeldingerne RainConnector Ergonomisk design Nem betjening af RainConnector via trådløs enhed Enkel installation, konfigurering og service via guide på trådløst betjeningspanel Komponenternes status/fejlmeldinger kan fjernovervåges Mulighed for forberedelse af eftersyn og service via fjernovervågning af RainConnectors komponenter 9

10 Grundfos Rainconnector Investering og critical points RainConnector er endnu på konceptuelt niveau, hvorfor flere aspekter bør tages i betragtning før konceptets fordele kan vurderes i forhold til udviklings- og produktionsomkostningerne. Dette skal ses i forhold til et overslag på det forventede produktionsantal. Her vil kommunernes interesse og potentielle lovkrav være afgørende for størrelsen af nybyggermarkedet. De kritiske aspekter af projektet knytter sig til købernes og VVSinstallatørernes interesser som i høj grad har været styrende for designet. På baggrund af disse er der bl.a. arbejdet med en mindre dyb tank samt en modificering af MQ-pumpens fod for at mindske enhedens dybde, så den integreres bedre i bryggerset. Der er desuden tilføjet komponenter i form af en elektronisk flydeventil for at mindske vedligholdelsen af styringsenheden og en vandflowsensor der gør det muligt at registrere forbruget. Disse data præsenteres på en hjemmeside. Uden disse ville størstedelen af RainConnectors informationslag til køberen ikke være til stede. RainConnectors minimalistiske betjeningspanel stiller krav til, at VVS-installatøren kan betjene RainConnector gennem en trådløs enhed. Der bør derfor i den videre udvikling tages stilling til, hvordan trådløse teknologier passer ind i fremtidens VVSinstallatørers arbejdsdag. Dette vil være afgørende for om VVS-installatørens interface skal fungere på VVS-installatørens egen enhed eller en universal overvågningsenhed som eksempelvis Grundfos R100. Udfaldet heraf vil påvirke udviklingsomkostningerne idet der enten skal udvikles en softwareapplikation til forskellige brugerenheder eller en universal Grundfos brugerenhed med tilhørende software. Der skal i den videre udvikling tages stilling til hvorledes den daglige interaktion med RainConnector er attraktiv for køberne - om de informationer RainConnector formidler er essentielle oplysninger for køberne. Der bør derfor foretages en brugerundersøgelse, hvor brugsscenarierne med RainConnector og hjemmesiden afprøves. Udfaldet heraf kan være afgørende for den videre investering i designet af styringsenhedens kabinet, formmæssig relation til bryggerset samt den information der skal formidles på displayet. 10

11 Afsluttende overvejelser I det foregående blev RainConnector vurderet, dels ifht. det eksisterende styringsanlæg, RMQ, og dels ifht. viden skaffet gennem brugerinterviews, markedsresearch og megatrends. På baggrund af dette blev det klart at der findes brugerbehov, som RMQ ikke imødekommer. Disse behov dannede udgangspunktefor RainConnector som et moderne og fremadrettet alternativ, der passer bedre til markedet og brugerne. Desuden udnytter denne løsning nyere, tilgængelige teknologi, der muliggør en mere økonomisk produktion. RainConnectors største force er, at den tager udgangspunkt i brugerne; køberen og VVS-installatøren. Indsamling af information fra disse brugergrupper tillader en løsning, som er udviklet på brugernes præmisser, og som opfylder deres aktuelle behov. Moderne teknologi gør det desuden muligt at formidle informationer mere let tilgængeligt, så køberen tilbydes et overskueligt billede af husstandens vandforbrug, og så VVS-installatøren hurtigt og professionelt kan udføre de arbejdsopgaver, der relaterer sig til enheden. Aktuelle trends giver desuden en indikation af, at RainConnector er et tidssvarende produkt. Den øgede opmærksomhed på klima, ressourcespild, forurening etc. gør at ikke bare udpræget miljøbevidste brugere vil investere i produktet. Sandsynligvis vil den grønne trend få flere økonomisk stærke, men mindre miljøbevidste, brugere til at overveje løsningen pga. dens signalværdi. Dette aspekt taler for udviklingen af et produkt som RainConnector, der ikke blot er besparende, men også æstetisk og giver brugeren noget at snakke om. 11

12

Produktrapport #1. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 1 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

Produktrapport #1. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 1 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU Produktrapport #1 GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 1 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU Grundfos Rainconnector Fokus på miljøet og dine interesser Et brugervenligt system

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer

Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale kameraer så maksimum præcision er sikret. Automatisering af procedurer samt brug af kvalitets

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker Den nye serie af CLX-overvågningssystemer med ConnectSmart 24/7 realtidsovervågning med ConnectSmart teknologi

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst!

Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Nyhed! Få det totale overblik over din vindmølles drift her og nu hvor som helst når som helst! Prøv Wingmaster med Momentum CashFlowModule gratis i 4 uger. Kære vindmølleejer, Momentum Gruppen A/S kan

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere