Rundetaarn. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundetaarn. Årsrapport"

Transkript

1 Rundetaarn Årsrapport *08

2 Købmagergade 52A \\ 1150 København K \\ \\

3 I NDHOLD * 2 * 4 * 10 * 12 * 13 * 19 * 26 * 28 Forord Fakta om Rundetaarn Rundetaarns hjemmeside og Cyberspace Observatoriet Udstillinger Koncerter Særarrangementer Andre begivenheder i Rundetaarn 2008 Forside: Arkitektens plantegninger (el-plan) fra ombygningen af de to øverste etager i Rundetaarn. Baggrund fra køkkenet i administrationen \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN

4 FORORD De sidder nu med Rundetaarns årsrapport Jeg håber, De finder tid til at læse om stort og småt i det runde tårn midt i hjertet af København har på flere måder været et afslutningernes år. Tårnet har længe været præget af byggerod, men i 2008 fik vi endelig afsluttet den store ombygning. Vi har nu fået de smukkeste kontorer på toppen og et lille arrangementskøkken ved Bibliotekssalen, så vi kan yde en optimal service i forbindelse med ferniseringer og andre arrangementer i tårnet. Og observatoren har fået undervisningslokale. Jeg håber, at det vil blive benyttet af mange elever med deres lærere. På Ringerloftet har vi fået gode omklædningsforhold til de optrædende, der deltager i tårnets mange koncerter. Vi er stolte af resultatet, og glæder os til at bruge de nye og forbedrede forhold, både for de ansatte og de besøgende. Heldigvis nåede tårnets tidligere formand, Finn Hemmingsen, at se byggeprojektet afsluttet. Kort tid efter at Finn Hemmingsen var trådt tilbage som formand, døde han d. 15. december. Finn Hemmingsen har været en uvurderlig formand for bestyrelsen, og han har været utrolig afholdt af både bestyrelsens medlemmer og tårnets personale. Afslutninger betyder heldigvis også begyndelser. Og jeg glæder mig til 2009, for tårnets direktør og hans personale har masser af gode ideer til forbedringer, fornyelser og eksperimenter. Det gamle tårn skal også i 2009 være et attraktivt sted at besøge. Om det så blot er for at gå en tur op på platformen og kigge ud over Dronningens København, eller det er for at besøge en af vores meget vekslende udstillinger i Bibliotekssalen, gå til koncert eller deltage i et af de mange særarrangementer, som tårnet også kan byde på. Der er mange gode grunde til at besøge Rundetaarn mindst en gang om året. Tak til direktør Jesper Vang Hansen og hans dejlige personale, der dagligt yder en fantastisk arbejdsindsats for det runde tårn. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse Fra venstre: Rundetaarns Steinway & Sons flygel. Tilskuere til dukketeater. Udstillingssalen. 2 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

5 2008 blev året, hvor kontorarealet voksede fra 20 til 120 m2, og alle i staben fik deres eget bord og pc i tårnet. Arbejdsforholdenes forbedring vil naturligvis være det første, man tænker på, når året skal huskes i fremtiden. Da ombygningerne var slut, inviterede vi den 27. marts københavnerne til Åbent Tårn, hvor man kunne se, hvad der gemte sig bag de lukkede døre. Interessen var formidabel. På to timer nåede 1400 gæster at se vores nye kontorer, arkiv og depoter. Det er ved sådanne lejligheder, man mærker folks dybfølte interesse for Rundetaarn. Mange mennesker vil sandsynligvis huske 2008 som året, hvor den altomfattende finanskrise ramte Danmark. Det fik umiddelbart ikke betydning for Rundetaarn. Selv om der kunne konstateres et vigende besøg fra medio august, nåede Rundetaarn et besøgstal på Publikum svigtede ikke tårnet! Denne årsrapport vil fortælle om et flot spektrum af udstillinger, koncerter og arrangementer. Det er en glæde at konstatere, at fonde og sponsorer til tårnets aktiviteter heller ikke svigtede. Rundetaarn er meget taknemmelig for denne støtte, som ikke kan undværes. Tak. Jesper Vang Hansen Direktør 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 3

6 FAKTA OM RUNDETAARN 4 Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre medlemmer og Københavns Stiftsøvrighed vælger to. Den ene af de to vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet Grant Thornton ved Per Jensen. Rundetaarn er bygningsfredet, og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed. Drift og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet og nyder ikke offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, lønninger og tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter fra billetsalget og indtægtsgivende aktiviteter. Rundetaarn er med andre ord 100 procent selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fonde, sponsor eller andre. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2008 Finn Hemmingsen (formand), Nanna Bo Frellsen og Lene Ruby. RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008 De to øvrige medlemmer var museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg i november. Finn Hemmingsen ønskede ikke at fortsætte som medlem af rådet, og derved sluttede han efter 16 år i bestyrelsen de sidste otte år som formand. I hans sted indtrådte den nye kirkeværge Søren Frølunde. Som formand for bestyrelsen valgtes Lene Ruby. Claus M. Smidt valgte at træde ud af bestyrelsesarbejdet ved årets udgang. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt seks møder i Alle væsentlige spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter behandles på møderne. PERSONALE OG DEN DAGLIGE DRIFT Stabsgruppen ændrede sig i 2008: Kenneth Jørgensen sluttede efter flere års indsats på rengøringsområdet, og i efteråret blev grafisk assistent Rasmus Kvist og butiksansvarlig Sirinat Charluck ansat. I alt var 48 personer ansat i Rundetaarn. Et vigtigt tiltag var endvidere udgivelsen af Rundetaarns Personalehåndbog, som samler alle personalepolitiske spørgsmål og fungerer som både opslagværk og som en del af velkomstpakken til nye ansatte. Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er desuden systemansvarlig for serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, sognehus, kirke og studentermenighed med i alt 26 brugere, og dertil kan seks ansatte koble sig op

7 hjemmefra. Direktøren afsluttede byggeregnskabet i 2008 efter afholdelse af adskillige byggemøder med rådgivere og håndværkere. Jeanette Bursche leder den daglige administration og de timeansatte medarbejdere - herunder vagtplanlægningen og det interne kommunikationsmedie Taarnnettet. Hun forestår lønregnskaberne og er regnskabsansvarlig for den daglige omsætning. Irina Zelenskaia står for særarrangementernes afvikling og assisterer på kontoret. Irina varetager endvidere oplæringen af det nye personale. Sirinat Charluck overtog i løbet af efteråret ansvaret for varepræsentation og -indkøb til butik og café, samt driften heraf. Hun er også ansvarlig for lagerstyring af omsætningsvarerne. Rasmus Kvist er fra efteråret tiltrådt som husgrafiker og assisterer hovedsagelig Lotte Zeuthen. Hver onsdag holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. En gang om måneden holder Jeanette Bursche møde med de timeansatte, hvor de planlægger den kommende måneds vagtplan. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede opgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Det har været en stor opgave at få alt på plads efter ombygningernes afslutning. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han den tekniske ansvarlige for driften på Rundetaarns hjemmeside. Musikkonsulent Tomas Krakowski er koordinator for alle tårnets koncerter og ansvarlig for markedsføring og PR i denne forbindelse. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarlig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer. Stabsmøde under ombygningen, hvor vi havde kontorer og mødelokale i Bibliotekssalen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 5

8 ØKONOMI Rundetaarn drives udelukkende ved hjælp af indtægter fra entré, butik og arrangementer. I 2008 havde tårnet indtægter på ca. 7,9 mio. kr. Det er en rekordindtægt, som skyldes årets gode besøgstal. 82 % af indtægterne stammer fra entréen. Indtægterne fra særarrangementerne er steget og vil i fremtiden være endnu større, hvilket også var intensionen med forbedringerne ved ombygningerne i 2007 og vedligeholdelse mm 10% butik og café 9% el, varme mv 6% aktiviteter 7% lønninger 59% administration 9% Udgifters fordeling 2008 Økonomien i året 2008 var belastet af ekstraordinære udgifter i forbindelse med de store ombygninger. Der blev afsløret skjulte fejl og mangler, der nødvendigvis måtte udbedres med det samme. Derfor sluttede året med et driftsunderskud på kr. koncerter 3% øvrige indtægter 3% Særarrangemen ter, cafe og butik 12% entré 82% Indtægter RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

9 Denne årsrapport vidner om utroligt mange aktiviteter, og det må derfor falde den opmærksomme læser besynderligt, at kun 7 % af udgifterne går til aktiviteter. Det skyldes, at hovedparten af koncerterne og udstillingerne ikke belaster tårnets økonomi. Rundetaarn leverer husly og arbejdskraft til opstilling, pasning, PR og markedsføring, hvorimod selve aktiviteten betales af arrangøren. Samarbejdet med arrangørerne bygger på joint venture- aftaler, som begge parter kan drage nytte af. Rundetaarn bestræber sig på at kunne optimere service overfor arrangørerne, som derved kan koncentrere sig om indholdet af aktiviteten. Det er på dette princip arbejdet baseres, og sådan har det været siden udstillings- og koncertaktiviteterne begyndte i ØKONOMISKE OVERVEJELSER Rundetaarns økonomi er overvejende afhængig af indtjeningen ved billetsalget og er derfor meget sårbar overfor et eventuelt fald i besøgstallet. Så hvis finanskrisen betyder færre turister i København, får det også konsekvenser for tårnet og dets indtjening. Desuden frygter vi, at den store renovering af Købmagergade i 2010 også kan medføre et fald i besøgstallet. Rundetaarn har ved den store ombygning mistet en del af sin reservekapital. Så de næste par år, må vi holde lav profil i forhold til nye aktiviteter. RUNDETAARNS TILGÆNGELIGHED På nær juleaften, juledag og nytårsdag har tårnet åbent hver eneste dag. I vinterperioden fra kl og i sommerperioden fra 21. maj til 20. september fra kl I perioden medio oktober til medio marts er der også åbent hver tirsdag og onsdag aften kl Tømrer Steen Holm udskifter dækplader på platformen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 7

10 BESØGSTAL Årets resultat blev besøgende, hvilket er en stigning på knapt 4 % i forhold til Det er det fjerde bedste resultat i tårnets historie. Besøget har været i stigning måned for måned siden medio 2007 indtil august 2008, hvor tallet stabiliserede sig på et rimeligt højt niveau. Besøgsfremgangen består udelukkende af flere voksne fuldt betalende gæster. Dette er godt for økonomien, men måske uheldigt for fremtidens besøgende: Det er børnene, der skal bringe tårnets magi videre til de næste generationer. Besøget i 2008 varierede gennem året fra godt i januar til godt i juli måned. Besøget varierer året igennem med samme mønster, som det ses på grafen over de sidste fem års besøg. De største forskelle konstateres i juli måned, hvor vejrguderne spiller en afgørende rolle for Rundetaarns besøgstal. Den mest stabile måned er overraskende oktober, hvor besøget, tilsyneladende uafhængigt af vejret og tårnets arrangementer, er ens gennem de sidste fem år. Det er bemærkelsesværdigt, at besøget set over de sidste 20 år, er vokset i ydersæsonerne (vinter, forår og efterår) mod et fald i sommermånederne januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Årets besøg RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

11 OMBYGNINGERNES AFSLUTNING OG ØKONOMI I april 2008 endte 2½ års omfattende ombygninger, der har forbedret forholdende både for de ansatte og tårnets besøgende. Først blev Ringerloftet færdigt og åbnet for publikum i 2007, og i marts 2008 blev renoveringen af administrationslokalerne og Bibliotekssalens café, kiosk og toiletforhold færdiggjort. Udgifterne løb op i 15 mio. kr., som er blevet betalt af Rundetaarns egne opsparede midler. OMBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE Når man piller ved gamle huse, overraskes man af skjulte ekstraopgaver. Sådan var det også under de store ombygninger. Ved indretning af arrangementskøkkenet viste det sig, at de gamle vandledninger ikke kunne håndtere det ekstra vandtryk. Vores VVS firma Andersen & Lassen ApS måtte i januar måned udskifte de gamle rør. Endnu mangler den kostbare udskiftning af stikledningen fra vejen, hvilket må vente til bedre tider. Det gamle toilet på reposen ud for administrationen blev fjernet, og der blev åbnet op for vinduet mod øst. Den øverste etage måtte gennemgå omfattende malerreparationer, udført af Malerhuset Steen Nielsen A/S. Da alle el-installationer blev skiftet ud under renoveringen, var det svært at beholde de tilsluttede gamle el-kabler. En chokerende oplevelse var at følge et kabel op til observatoriet og konstatere, at det endte på ydersiden af træbeklædningen. Det var forklaringen på, at relæet slog fra i fugtigt vejr. Vores el-installatør Lyders og Svend G A/S havde flere mindre opgaver med at udbedre forskellige gamle installationer. Observatoriets kuppel kunne ikke længere drejes frit og roligt. I maj måned måtte alle lejerne smøres. Der var skader i sammenføjningerne på mange af dækpladerne på platformen, og i maj/juni måned måtte vores tømrerfirma N.A. Nielsen & Søn A/S omlægge 10 plader. I november blev arrangementskøkkenet forsynet med et mere effektivt ventilationssystem, da det viste sig, at damp fra ovnen var så heftig, at den beregnede ventilation var utilstrækkelig. Arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen arbejdede i efteråret med et nyt skilte- og brochuresystem. Det bliver taget i brug i starten af I løbet af 2008 fik vi også restaureret vores Ole Rømer statue ( Forarbejde til bronzestatue af Ludvig Brandstrup) af Katja Sonne-Hansen, der udover at være ansat som assistent i Rundetaarn også er elev på Kunstakademiets Konservatorskole. Katja Sonne-Hansen med Ole Rømer 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 9

12 R UNDETAARNS HJEMMESIDE OG CYBERSPACE Hjemmesiden er en af Rundetaarns vigtigste markedsføringsplatforme, hvor vi annoncerer og omtaler alle tårnets seværdigheder og aktiviteter. Derudover har hjemmesiden en lang række historiske og videnskabelige artikler, der rækker langt ud over de basale informationer om tårnet. I 2008 har hjemmesiden haft besøg. Det er et fald på 1 % i forhold til 2007, men til gengæld kiggede hver besøgende i gennemsnit på lidt flere sider end i Den største del af de besøgende kommer fra Danmark, og 73 % af de sidevisninger har været på de danske specialsider. De engelske tegner sig for 7 % og resten er forside, nyheder og kalendervisninger. Observatoriet var igen i år topscorer blandt de danske besøgende, og der er ingen tvivl om, at undervisningsmaterialet og de mange naturvidenskabelige artikler spiller en stor rolle for hjemmesidens popularitet. I 2008 fik Rundetaarn en digital opslagstavle, der hænger på tårnet ud mod Købmagergade NYHEDSBREV På hjemmesiden er det også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der udkommer hver måned med information om udstillinger, koncerter og særarrangementer i tårnet. I 2008 var der over tilmeldte abonnenter. RUNDETAARN PÅ YOUTUBE, FACE- BOOK OG GOOGLE EARTH Rundetaarn holder godt øje med de mange muligheder, der er for markedsføring af tårnet og dets aktiviteter på Internettet. Tårnets gæster optager ofte deres besøg på mobiltelefonen eller videokamera og offentliggør filmen på en privat hjemmeside eller YouTube. 10 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

13 I 2008 har vi oprettet en fanside på Facebook, der på nuværende tidspunkt har 116 fans. Tårnet kan også findes på Google Earth. TAARN-NETTET Personalegruppens interne kommunikation sker via Taarn-nettet. Her samles alle informationer om tårnets forhold, der er debatforum, afstemninger, mødereferater, vagtplaner, aktuel løn mm. Alle væsentlige oplysninger kan hentes af alle, bare man er i nærheden af en computer. Rundetaarns årsplakat blev trykt for sidte gang i Erstatningen blev en tryksag med omslag og postkort. Design: Spild af Tid 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 11

14 O BSERVATORIET Observatoriet havde 45 normale aftenåbninger i vintersæsonen 2008, og syv søndagsåbninger i skolesommerferien. Derudover havde tårnet åbent på Kulturnatten, Valentins aften og ved måneformørkelsen d. 21. februar samt solformørkelsen d. 1. august. PR OG MARKEDSFØRING Rundetaarn markedsfører observatoriet i tårnets turistfolder og har derudover en række særarrangementer, der i høj grad medvirker til at synliggøre seværdigheden. Observatoriet er også repræsenteret med nyheder og artikler på tårnets hjemmeside og alle nyheder annonceres ligeledes på tårnets udendørs digitale opslagstavle og i programmer opstillet i tårnet. Tårnet udsendte pressemeddelelse i forbindelse med måne- og solformørkelsen. Observatoriets kikkert fra 1929 Virksomheden Kataka A/S valgte at præsentere en ny opfindelse i Rundetaarns Observatorium. Foto: Sara Bender 12 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

15 U DSTILLINGER I perioden 12. november 2007 til 22. februar 2008 var der ingen udstillinger i Rundetaarn, da Bibliotekssalen var lukket på grund af renovering af toiletter, café og butik. Men sæsonen fik alligevel plads til syv udstillinger, og den ene af dem blev godkendt bare 10 måneder før åbningen og før den endelige finansiering af udstillingen var på plads. Igen i år har adskillige fonde og virksomheder støttet udstillingerne og har på denne måde været med til at sikre tårnet et spændende, alsidigt og interessant udstillingsprogram. Rundetaarn takker fonde og sponsorer til udstillingerne for den store tillid, de viser os, når de støtter vores projekter. PR OG MARKEDSFØRING Udstillere har selv en stor del af ansvaret for ekstern markedsføring af deres udstilling i Rundetaarn. Tårnet tilbyder annoncering og omtale på og den udendørs digitale opslagstavle. Herudover producerer tårnet flyers og en samlet tryksag med informationer om kommende udstillinger i Rundetaarn. Flyerne distribueres i tårnet ligesom tryksagen, der også bruges til ekstern markedsføring af tårn og udstillinger. Rundetaarn tilbyder en PR-grundpakke, der indeholder produktion og distribution af pressemeddelelse og rådgivning vedr. andre PR- aktiviteter i forbindelse med den aktuelle udstilling. RUNDT OM TONEN 23. marts 9. marts Skye Löfvander/Det springende punkt var mester for denne utraditionelle og anderledes udstilling. Hovedtemaet var alverdens og alle tiders tonesystemer. Udstillingen var delt i to: Sneglegangen blev forvandlet til et gigantisk musikinstrument med 128 rørklokker spændt op i de syv vindinger. I Bibliotekssalen var der plancher, rørklokker i alle størrelser, tonefelter i en skov af parasoller, et nedløbsorgel, et klaverstemmerværksted, plancher, modeller og meget mere. Udstillingen blev suppleret med en uges aftenarrangementer med musik og foredrag. Skye Löfvander Knud Brant Nielsen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 13

16 DER ER GUD 15. marts 27.april Kunstudstilling, skabt af Grete Refsum, Marianne Rønnow og Barbro Raen Thomassen, hvor billeder, installationer og tekst udfordrer bibelske temaer som ordet, bøn, skabelsen og næstekærlighed. Udstillingen blev først vist i New York og senere i Oslo. Grete Refsum, Norge Marianne Rønnow, Danmark Barbro Raen Thomassen, Norge INSIDE OUTSIDE 1. maj 24. maj Udstillingen blev arrangeret af Kunstskolen for Voksne Udviklingshæmmede i Valdemarsgade på Vesterbro. Udstillerne var skolens elever og bestod af 130 værker fra de sidste tre år. Udstillingens titel stillede spørgsmålet: Hvem er udenfor, set indefra eller omvendt? Skolens leder Karina Hørud og undervisere Tove Christensen og Anne Bech Nielsen realiserede udstillingen, der fik stor opmærksomhed både i dagspressen og TV. Der blev også arrangeret en eftermiddag, hvor skolens elever optrådte under titlen: Talenter trodser fordomme og handicaps. Der blev udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen. Anne Wagner Bente Johansen Birgit Neja Jensen Christian Carlsen Emile Cambon Gunnar Karlberg Inger-Helene Andersen Jan Eddie Jensen Jesper Haxthausen Kaare Jönsson Per Eriksen Steffan de la Motte Maahr Thomas Helmer Larsen 14 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

17 AFRICA/NOW Contemporary Art from Africa 1. juni 3. august Mere end 30 yngre kunstnere fra Kenya, Tanzania, Uganda, Burkina Faso, Sudan, Ghana, Den Demokratiske Republik Congo, Mali, Mozambique og Zimbabwe udstillede malerier, fotos og skulpturer. Udstillingen var arrangeret af Thorup Art ved Hanne Thorup. Tine Thorup og Cuong Sam var kuratorer og stod også for design og produktion af udstillingsbog. Udstillingen blev senere vist i Grenå, på Lofoten og Bodø i Norge, samt på Tampere Art Museum i Finland. Udstillingen blev støttet af Center for Kultur og Udvikling (CKU), Nordisk Kulturfond, Cimbria, Emidan, Semco maritime, Niras og Toms. Achille Zoungrana, Burkina Faso Ahmed Abushariaa, Sudan Bertiers, Kenya CFP students, Mali Cheri Cherin, DR Congo Chikawe, Tanzania Christophe Sawadogo, Burkina Faso David Mzuguno, Tanzania Do Bassolet, Burkina Faso Elias Jengo, Tanzania Felix Oburu, Uganda Gabriel Eklou, Ghana Hamed Ouattara, Burkina Faso Herbert Bakka, Uganda Humberto Pateguana, Mozambique Joseph Cartoon, Kenya Kofi Agorsor, Ghana Kudzanai Chiurai, Zimbabwe Lewis, Tanzania Malangatana, Mozambique Malick Touré, Mali Mathe, Mozambique Mohammed Mambo, Tanzania Nadir Tharani, Tanzania Omary Ally, Tanzania Salifoura, Burkina Faso Sambo Boly, Burkina Faso Sayuki, Tanzania Sira Sissoko, Mali Ky Siriki, Burkina Faso Stephen Mubiita, Uganda Taofic, Nigeria Thierno Diallo, Mali Thobias Minzi, Tanzania Victoria Ntomola, Tanzania Vivien Tapsoba, Burkina Faso Yaya Coulibali, Mali Youssouf Sogodogo, Mali Fra venstre: Der er Gud. Inside Outside. Africa/Now 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 15

18 55 O NORTH 9. august 21. september En udstilling af moderne nordisk kunsthåndværk. Arrangeret af kunst- og tekstilhåndværkersammenslutningen KYS FRØEN. Udstillingsudvalget bestod af Hanne Ingversen, Jette Hahne og Charlotte Nielsen. På udstillingen deltog 25 inviterede kunsthåndværkere fra Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark. Udstillingsarkitekt: Stig Billing. Grafisk designer: Annemarie Ingversen. Udarbejdelse af hjemmeside: Henrik Kaas. Idé og oplæg til visuelt udtryk: Thomas Kjeldsen. Fotografen Carsten Esbensen præsenterede desuden sine stemningsbilleder fra Norden. Udstillingen modtog støtte fra Nordisk Kulturfond og blev støttet af Kunst og Industrimuseet, Carlo Merolli, ManneQ og Scancon. Keramik Ann-Charlotte Olhsson, Sverige Christella Bamford, Danmark Siri Brekke, Norge Charlotte Nielsen, Danmark Inger Södergren, Sverige Hanne Ingversen, Danmark Maibritt Unger, Norge Tekstil Brynhild Slaatto, Norge Kitti Briksby, Danmark Jette Hahne, Danmark Leena Illukka, Finland Raija Jokinen, Finland Else-Marie Ejsing, Danmark, Tina Olson, Sverige Glas Mette Andersen, Danmark Ulrika Bratt Ling, Sverige Mette Folmer, Danmark Smykker Dyfinna Torfadottir, Island Maria Börjessen, Sverige Terhi Tolvanen, Finland Christina M. Herskind, Danmark Træ og flet Jon Liestøl, Norge Margrét Guðnadóttir, Island Anelma Savolainen, Finland Ole Jakob Nielsen, Færøerne Fra venstre: 55 o North. Dukker op i Rundetaarn. Fifty/Fifty 16 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

19 DUKKER OP I RUNDETAARN 4. oktober 16. november Udstilling om dukketeater/marionetter/marionetteater arrangeret af Lilo Skaarup og Janne Kjærsgaard og foreningen Unima. I udstillingsperioden var der i alt 37 dukkeforestillinger eller workshops, hvor børn og voksne kunne lave dukker og figurer. 50 teatre og enkeltpersoner deltog i udstillingen med udlån af dukker, forestillinger, værksteder og deltagelse i fortællearrangementer. Udstillingen blev støttet af en storsindet anonym giver samt Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Farumgaard Fonden, Beckett Fonden, Toyota Fonden, Projektpuljen i Københavns Kommunes Kultur-og fritidsforvaltning og Solidaritets-og kulturpuljen i BUPL. Anne Nøjgaard _ TEATRET LAMPE Annie Hedvard Birgit Rastrup _ HESBJERG BØRNETEATER Birthe Norst _ MARIONETTEATRET i KGS. HAVE Bjarne Sandborg _ TEATER REFLEKSION Carl Press Conni Humeniuk + Maren Grosen _ BØRNEKULTURHUSET SOKKELUNDLILLE DET LILLE TEATER Dirk Backer _ TEATER PATRASKET Francis Østerfeldt Gertrud Exner _ TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH Gunhild Als _ DUKKEMANEGEN Hanne Bernt _ TEATER 1000-FRYD Hanne Trolle _ TEATRET MÅNEGØGL Hans Hartvig Hansen _ THY TEATER Hans Nørregaard _ NØRREGÅRDS TEATER Ida Hamre Ida Marie Tjalve Janne Kjærsgaard _ HEKSEN BØRNE - OG DUKKETEATERVÆRKSTED Jette Lund Jette Varn JYTTE ABILDSTRØMS TEATER Kaja Pihl _ MUSIKTEATRET UNDERGRUNDEN Karina Nielsen _ TEATER ASTA BASTA Katrine Karlsen _ TEATER GRAENSELOES Kirsten Victoria Lind Klaus Berg Knud Brodersen _ TEATRET DET BLÅ HUS, Kurt Flemming _ PJERROT Lars Ringgård Lilo Skaarup Lotte + Trisse + Hans Henrik Brockdorff Max Pedersen _ TEATRET PÅ HJUL Morten Grue Ole Barkentin _ BARKENTINS TEATER Ole Bruun-Rasmussen Ove + Ragnheidur Skipper Paul Arne Kring Per Brink Abrahamsen _ SVALEGANGENS DUKKETEATER Peter Holst _ DET LILLE TURNETEATER Rolf Søborg Hansen Sine Andersen _ SINE & FRÆKKE RIKKE Sune Aske Jørgensen Sven Haarder _ DUKKETEATRET SVANTEVIT Svend Erik Kristensen _ MEDIET OG MASKEN, SCENEKUNSTTEATRET TEATER COMEDIEVOGNEN William Frohn 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 17

20 FIFTY/FIFTY 22. november 4. januar Rundetaarn havde i år glæden af at huse Snedkernes Efterårsudstilling, der hvert år siden 1981 har udstillet nye og eksperimenterende møbeltyper - Hvert gang med et nyt tema som udgangspunkt. Årets udstillingstitel refererede til, at de udstillede møbler var blevet udviklet i tæt samarbejde mellem designer og producent. Udstillingsarkitekter var Ben Clement og Sebastian de la Cour. Udstillingens leder var Karin Carlander. Udstillingen var støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Bestsellerfonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond, Lillian og Dan Finks Fond, Oticon Fonden, Toyota-Fonden, Træfonden, Junckers, Bent Krogh Furniture A/S, Exponent A/S, Lydlys og Rifraf. 18 Designere + Producenter Ditte Hammerstrøm + Haslev Møbelsnedkeri A/S Rud Thygesen + Trip Trap Denmark A/S Christina Strand + Magnus Olesen A/S Hannes Stephensen + Jørgen Christensen A/S Dorte Mandrup Arkitekter + Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Thomas Bezntzen + FBJ Inventar-snedkeren Søren Ulrik Petersen + Kjeldtoft møbelsnedkeri Søren Ulrik Petersen + Hanne Vedel + Kjeldtoft møbelsnedkeri Christian Flindt + Teis Dich Abrahamsen Claus Bjerre + Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Hans Sandgren Jakobsen + Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Niels Jørgen Haugesen + HAY Sebastian Holmbäck + Källemo AB Jeremy Walton + Københavns Møbelsnedkeri Aps Karen Kjærgaard + JM Rør A/S Lise & Hans Isbrand + Engelbrechts AS Carlo Volf + Aksel Kjersgaard A/S Niels Hvass + Magnus Olesen A/S Andreas Lund + Illums Bolighus Sussi Osmark + Kjeldtoft møbelsnedkeri Aleksej Iskos + P.J. Furniture A/S Heidi Okton + Aksel Kjersgaard A/S Torben Skov + Teknologisk Institut Thomas Alken + PP Møbler Mia Gammelgaard + Jacob Garde Smedje Komplot, Nola Industrier + Teknologisk Institut Jeremy Walton + PP Møbler Erling Christoffersen + PP Møbler Niels Gammelgaard + Onecollection a/s Steen Dueholm Sehested + Johny Larsen Snedkerier A/S + Garde Hvalsøe Lovorika Banovic + Kvist Industries Cecilie Manz + Bent Krogh Furniture A/S Troels Grum-Schwensen + Duba-B8 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

21 K ONCERTER I 2008 var der 80 musikarrangementer i Rundetaarn. Vi var direkte ansvarlige for to af koncerterne: Et jazzarrangement i august og brasilianske rytmer til Kulturnatten i oktober. Dertil kom et samarbejde, der resulterede i en meget vellykket kammermusikfestival, Brahms Festival Copenhagen, på fire koncerter. Sensommerens traditionelle jazzarrangement med Jacob Fischer Trio fandt sted søndag d. 10. august. Vejrguderne var ikke helt med os denne aften, så koncerten blev flyttet fra platformen på toppen til Bibliotekssalen. Trioen bød på en stjernestund i verdensklasse, og den fulde sal kvitterede med stormende bifald. På Kulturnatten fredag d. 10. oktober var der midnatskoncert i Bibliotekssalen. Sangerinden Vini Iuel fik selskab af Thomas Clausen, Thomas Ovesen og Afonso Correa og leverede sanselige sambarytmer til et begejstret publikum, der fyldte godt op i salen. Klaverforedrag: Hans Henrik Holm Kulturnatten 2008 PR OG MARKEDSFØRING Rundetaarn markedsførte tårnets egne arrangementer og annoncerede alle musikarrangementer på tårnets hjemmeside, den udendørs digitale opslagstavle og i trykte programmer, der distribueres i tårnet. ET UNIKT SAMARBEJDSPROJEKT Brahms Festival Copenhagen er noget ganske særligt. Den store klassiker Johannes Brahms forsynede verden med en stribe kammermusikalske mesterværker. Potentialet til en festival blev spottet og sat i scene af Rune Tonsgaard Sørensen og Asbjørn Nørgaard fra Den (Unge) Danske Strygekvartet. Projektet blev første gang med succes realiseret i 2007, og denne anden udgave var mindst lige så god. De to fremragende musikere havde inviteret begavede ligesindede fra hele Norden til fire koncerter her i Rundetaarn. Vi tilbød et samarbejde, der gik ud på økonomi, markedsføring og konsulentbistand. En win win situation, som også tiltrak opmærksomhed fra flere fonde. En særlig tak til Augustinus Fonden, Beckett- Fonden, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921 og Toyota Fonden. Stormtryk leverede en fin brochure og Vester Kopi trykte plakater til Brahmsprojektet. Rundetaarn udsendte pressemeddelelse og annoncerede i Politiken og Weekendavisen. Festivalen fik en fejende 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 19

DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET. Heksen Børne-og dukketeaterværksted, København Janne Kjærsgaard

DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET. Heksen Børne-og dukketeaterværksted, København Janne Kjærsgaard DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET Fredag 3.10.08 kl. 15.00-17.00 Lørdag 4.10.08 Kl. 14.00-16.00 Søndag 5.10.08 Dukkemager og spiller, scenograf og forfatter Morten Grue RECEPTION LUKKET ARRANGEMENT

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008

Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008 Udstillingen DUKKER OP I RUNDETAARN 2008 BESØGENDE Rundetaarn havde i udstillingsperioden 04.10. 16.11.2008 i alt 48.500 besøgende. Alene på Kulturnatten var der 8.500. Heraf så en meget stor del også

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

M45 Stefan Gudmundsson, K45 Vibeke Hansen, Kenneth Kirkebye, Nini Soja,

M45 Stefan Gudmundsson, K45 Vibeke Hansen, Kenneth Kirkebye, Nini Soja, ½ maraton Opdateret 25.09.16 M30 Kåre Sørensen, 67 1.04.54 1997 K30 Maja Vej, 63 1.20.58 1994 Allan Varbæk, 63 1.12.44 1993 Conni Storm (Vang Jensen) 57 1.30.56 1990 Kurt Nordahl 53 1.15.28 1985 Jens Bentsen

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE RESULTATLISTE ELEY-CUP 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 105094 Katrine Christensen 17-033 Svinninge SKF 200/16 200/19 400/35 G POKAL 2 106625 Alexander Petersen 17-373 Ballerup Skf. 200/12 200/14 400/26

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2012 forår 2013 www.skivekammermusikforening.dk Trio Nebula, Young-Choon Park, Duo Delirium, William s Birds, Trioen Meike Fomsgaard Franke, Amelie Helmstad og Emil Møller Jensen Skive Kammermusikforening

Læs mere

Skive Gardens Årsberetning 2011

Skive Gardens Årsberetning 2011 1 Hermed udsendes skriftlig beretning om Skive Gardens aktiviteter i 2011. 2011 var et begivenhedsrigt år i Skive Garden, med mange aktiviteter. Bestyrelsen har løbende bestræbt sig på at informere om

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson,

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson, ½ maraton Opdateret 18.10.15 M30 Kåre Sørensen, 67 1.04.54 1997 K30 Maja Vej, 63 1.20.58 1994 Allan Varbæk, 63 1.12.44 1993 Conni Storm (Vang Jensen) 57 1.30.56 1990 Kurt Nordahl, 53 1.15.28 1985 Jens

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m.

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. 8,6 = 8,84 24.maj 2013 40m 40m d 6 Agge Friis 9,58s +0,0m/s 2012 p 6 Silke

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 110303 Markus Bech 17-009 Ringsted Skf. 200/14 200/14 400/28 G 2 90829 Jonas Olsen 17-037 Tuse Skf. 199/12 200/10 399/22 S 3 114552 Gorm

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Danmarksmesterskab. 10m luftpistol Resultater

Danmarksmesterskab. 10m luftpistol Resultater Danmarksmesterskab 10m luftpistol 2015 Resultater Side 1 af 11 Medaljeoversigt Individuel Hold Børn A Dame G Lasse Fredriksen Maribo 267 G KBH PI 1060 S Tobias Juul Maribo 253 Anne Seierø 355 B Alexander

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12)

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12) Herresingle U13 B Herresingle U13 B Pulje 1 1 Mads Termansen Varde 1961 2 Nicklas Elmelund Brøndby BK 4. 3 Andreas Høgh 4 Niklas Jakobsen Herresingle U13 B Pulje 2 5 Mathias Henriksen Glyngøre 6 Martin

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere