Rundetaarn. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundetaarn. Årsrapport"

Transkript

1 Rundetaarn Årsrapport *08

2 Købmagergade 52A \\ 1150 København K \\ \\

3 I NDHOLD * 2 * 4 * 10 * 12 * 13 * 19 * 26 * 28 Forord Fakta om Rundetaarn Rundetaarns hjemmeside og Cyberspace Observatoriet Udstillinger Koncerter Særarrangementer Andre begivenheder i Rundetaarn 2008 Forside: Arkitektens plantegninger (el-plan) fra ombygningen af de to øverste etager i Rundetaarn. Baggrund fra køkkenet i administrationen \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN

4 FORORD De sidder nu med Rundetaarns årsrapport Jeg håber, De finder tid til at læse om stort og småt i det runde tårn midt i hjertet af København har på flere måder været et afslutningernes år. Tårnet har længe været præget af byggerod, men i 2008 fik vi endelig afsluttet den store ombygning. Vi har nu fået de smukkeste kontorer på toppen og et lille arrangementskøkken ved Bibliotekssalen, så vi kan yde en optimal service i forbindelse med ferniseringer og andre arrangementer i tårnet. Og observatoren har fået undervisningslokale. Jeg håber, at det vil blive benyttet af mange elever med deres lærere. På Ringerloftet har vi fået gode omklædningsforhold til de optrædende, der deltager i tårnets mange koncerter. Vi er stolte af resultatet, og glæder os til at bruge de nye og forbedrede forhold, både for de ansatte og de besøgende. Heldigvis nåede tårnets tidligere formand, Finn Hemmingsen, at se byggeprojektet afsluttet. Kort tid efter at Finn Hemmingsen var trådt tilbage som formand, døde han d. 15. december. Finn Hemmingsen har været en uvurderlig formand for bestyrelsen, og han har været utrolig afholdt af både bestyrelsens medlemmer og tårnets personale. Afslutninger betyder heldigvis også begyndelser. Og jeg glæder mig til 2009, for tårnets direktør og hans personale har masser af gode ideer til forbedringer, fornyelser og eksperimenter. Det gamle tårn skal også i 2009 være et attraktivt sted at besøge. Om det så blot er for at gå en tur op på platformen og kigge ud over Dronningens København, eller det er for at besøge en af vores meget vekslende udstillinger i Bibliotekssalen, gå til koncert eller deltage i et af de mange særarrangementer, som tårnet også kan byde på. Der er mange gode grunde til at besøge Rundetaarn mindst en gang om året. Tak til direktør Jesper Vang Hansen og hans dejlige personale, der dagligt yder en fantastisk arbejdsindsats for det runde tårn. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse Fra venstre: Rundetaarns Steinway & Sons flygel. Tilskuere til dukketeater. Udstillingssalen. 2 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

5 2008 blev året, hvor kontorarealet voksede fra 20 til 120 m2, og alle i staben fik deres eget bord og pc i tårnet. Arbejdsforholdenes forbedring vil naturligvis være det første, man tænker på, når året skal huskes i fremtiden. Da ombygningerne var slut, inviterede vi den 27. marts københavnerne til Åbent Tårn, hvor man kunne se, hvad der gemte sig bag de lukkede døre. Interessen var formidabel. På to timer nåede 1400 gæster at se vores nye kontorer, arkiv og depoter. Det er ved sådanne lejligheder, man mærker folks dybfølte interesse for Rundetaarn. Mange mennesker vil sandsynligvis huske 2008 som året, hvor den altomfattende finanskrise ramte Danmark. Det fik umiddelbart ikke betydning for Rundetaarn. Selv om der kunne konstateres et vigende besøg fra medio august, nåede Rundetaarn et besøgstal på Publikum svigtede ikke tårnet! Denne årsrapport vil fortælle om et flot spektrum af udstillinger, koncerter og arrangementer. Det er en glæde at konstatere, at fonde og sponsorer til tårnets aktiviteter heller ikke svigtede. Rundetaarn er meget taknemmelig for denne støtte, som ikke kan undværes. Tak. Jesper Vang Hansen Direktør 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 3

6 FAKTA OM RUNDETAARN 4 Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre medlemmer og Københavns Stiftsøvrighed vælger to. Den ene af de to vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet Grant Thornton ved Per Jensen. Rundetaarn er bygningsfredet, og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed. Drift og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet og nyder ikke offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, lønninger og tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter fra billetsalget og indtægtsgivende aktiviteter. Rundetaarn er med andre ord 100 procent selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fonde, sponsor eller andre. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2008 Finn Hemmingsen (formand), Nanna Bo Frellsen og Lene Ruby. RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008 De to øvrige medlemmer var museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg i november. Finn Hemmingsen ønskede ikke at fortsætte som medlem af rådet, og derved sluttede han efter 16 år i bestyrelsen de sidste otte år som formand. I hans sted indtrådte den nye kirkeværge Søren Frølunde. Som formand for bestyrelsen valgtes Lene Ruby. Claus M. Smidt valgte at træde ud af bestyrelsesarbejdet ved årets udgang. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt seks møder i Alle væsentlige spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter behandles på møderne. PERSONALE OG DEN DAGLIGE DRIFT Stabsgruppen ændrede sig i 2008: Kenneth Jørgensen sluttede efter flere års indsats på rengøringsområdet, og i efteråret blev grafisk assistent Rasmus Kvist og butiksansvarlig Sirinat Charluck ansat. I alt var 48 personer ansat i Rundetaarn. Et vigtigt tiltag var endvidere udgivelsen af Rundetaarns Personalehåndbog, som samler alle personalepolitiske spørgsmål og fungerer som både opslagværk og som en del af velkomstpakken til nye ansatte. Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er desuden systemansvarlig for serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, sognehus, kirke og studentermenighed med i alt 26 brugere, og dertil kan seks ansatte koble sig op

7 hjemmefra. Direktøren afsluttede byggeregnskabet i 2008 efter afholdelse af adskillige byggemøder med rådgivere og håndværkere. Jeanette Bursche leder den daglige administration og de timeansatte medarbejdere - herunder vagtplanlægningen og det interne kommunikationsmedie Taarnnettet. Hun forestår lønregnskaberne og er regnskabsansvarlig for den daglige omsætning. Irina Zelenskaia står for særarrangementernes afvikling og assisterer på kontoret. Irina varetager endvidere oplæringen af det nye personale. Sirinat Charluck overtog i løbet af efteråret ansvaret for varepræsentation og -indkøb til butik og café, samt driften heraf. Hun er også ansvarlig for lagerstyring af omsætningsvarerne. Rasmus Kvist er fra efteråret tiltrådt som husgrafiker og assisterer hovedsagelig Lotte Zeuthen. Hver onsdag holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. En gang om måneden holder Jeanette Bursche møde med de timeansatte, hvor de planlægger den kommende måneds vagtplan. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede opgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Det har været en stor opgave at få alt på plads efter ombygningernes afslutning. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han den tekniske ansvarlige for driften på Rundetaarns hjemmeside. Musikkonsulent Tomas Krakowski er koordinator for alle tårnets koncerter og ansvarlig for markedsføring og PR i denne forbindelse. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarlig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer. Stabsmøde under ombygningen, hvor vi havde kontorer og mødelokale i Bibliotekssalen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 5

8 ØKONOMI Rundetaarn drives udelukkende ved hjælp af indtægter fra entré, butik og arrangementer. I 2008 havde tårnet indtægter på ca. 7,9 mio. kr. Det er en rekordindtægt, som skyldes årets gode besøgstal. 82 % af indtægterne stammer fra entréen. Indtægterne fra særarrangementerne er steget og vil i fremtiden være endnu større, hvilket også var intensionen med forbedringerne ved ombygningerne i 2007 og vedligeholdelse mm 10% butik og café 9% el, varme mv 6% aktiviteter 7% lønninger 59% administration 9% Udgifters fordeling 2008 Økonomien i året 2008 var belastet af ekstraordinære udgifter i forbindelse med de store ombygninger. Der blev afsløret skjulte fejl og mangler, der nødvendigvis måtte udbedres med det samme. Derfor sluttede året med et driftsunderskud på kr. koncerter 3% øvrige indtægter 3% Særarrangemen ter, cafe og butik 12% entré 82% Indtægter RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

9 Denne årsrapport vidner om utroligt mange aktiviteter, og det må derfor falde den opmærksomme læser besynderligt, at kun 7 % af udgifterne går til aktiviteter. Det skyldes, at hovedparten af koncerterne og udstillingerne ikke belaster tårnets økonomi. Rundetaarn leverer husly og arbejdskraft til opstilling, pasning, PR og markedsføring, hvorimod selve aktiviteten betales af arrangøren. Samarbejdet med arrangørerne bygger på joint venture- aftaler, som begge parter kan drage nytte af. Rundetaarn bestræber sig på at kunne optimere service overfor arrangørerne, som derved kan koncentrere sig om indholdet af aktiviteten. Det er på dette princip arbejdet baseres, og sådan har det været siden udstillings- og koncertaktiviteterne begyndte i ØKONOMISKE OVERVEJELSER Rundetaarns økonomi er overvejende afhængig af indtjeningen ved billetsalget og er derfor meget sårbar overfor et eventuelt fald i besøgstallet. Så hvis finanskrisen betyder færre turister i København, får det også konsekvenser for tårnet og dets indtjening. Desuden frygter vi, at den store renovering af Købmagergade i 2010 også kan medføre et fald i besøgstallet. Rundetaarn har ved den store ombygning mistet en del af sin reservekapital. Så de næste par år, må vi holde lav profil i forhold til nye aktiviteter. RUNDETAARNS TILGÆNGELIGHED På nær juleaften, juledag og nytårsdag har tårnet åbent hver eneste dag. I vinterperioden fra kl og i sommerperioden fra 21. maj til 20. september fra kl I perioden medio oktober til medio marts er der også åbent hver tirsdag og onsdag aften kl Tømrer Steen Holm udskifter dækplader på platformen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 7

10 BESØGSTAL Årets resultat blev besøgende, hvilket er en stigning på knapt 4 % i forhold til Det er det fjerde bedste resultat i tårnets historie. Besøget har været i stigning måned for måned siden medio 2007 indtil august 2008, hvor tallet stabiliserede sig på et rimeligt højt niveau. Besøgsfremgangen består udelukkende af flere voksne fuldt betalende gæster. Dette er godt for økonomien, men måske uheldigt for fremtidens besøgende: Det er børnene, der skal bringe tårnets magi videre til de næste generationer. Besøget i 2008 varierede gennem året fra godt i januar til godt i juli måned. Besøget varierer året igennem med samme mønster, som det ses på grafen over de sidste fem års besøg. De største forskelle konstateres i juli måned, hvor vejrguderne spiller en afgørende rolle for Rundetaarns besøgstal. Den mest stabile måned er overraskende oktober, hvor besøget, tilsyneladende uafhængigt af vejret og tårnets arrangementer, er ens gennem de sidste fem år. Det er bemærkelsesværdigt, at besøget set over de sidste 20 år, er vokset i ydersæsonerne (vinter, forår og efterår) mod et fald i sommermånederne januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Årets besøg RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

11 OMBYGNINGERNES AFSLUTNING OG ØKONOMI I april 2008 endte 2½ års omfattende ombygninger, der har forbedret forholdende både for de ansatte og tårnets besøgende. Først blev Ringerloftet færdigt og åbnet for publikum i 2007, og i marts 2008 blev renoveringen af administrationslokalerne og Bibliotekssalens café, kiosk og toiletforhold færdiggjort. Udgifterne løb op i 15 mio. kr., som er blevet betalt af Rundetaarns egne opsparede midler. OMBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE Når man piller ved gamle huse, overraskes man af skjulte ekstraopgaver. Sådan var det også under de store ombygninger. Ved indretning af arrangementskøkkenet viste det sig, at de gamle vandledninger ikke kunne håndtere det ekstra vandtryk. Vores VVS firma Andersen & Lassen ApS måtte i januar måned udskifte de gamle rør. Endnu mangler den kostbare udskiftning af stikledningen fra vejen, hvilket må vente til bedre tider. Det gamle toilet på reposen ud for administrationen blev fjernet, og der blev åbnet op for vinduet mod øst. Den øverste etage måtte gennemgå omfattende malerreparationer, udført af Malerhuset Steen Nielsen A/S. Da alle el-installationer blev skiftet ud under renoveringen, var det svært at beholde de tilsluttede gamle el-kabler. En chokerende oplevelse var at følge et kabel op til observatoriet og konstatere, at det endte på ydersiden af træbeklædningen. Det var forklaringen på, at relæet slog fra i fugtigt vejr. Vores el-installatør Lyders og Svend G A/S havde flere mindre opgaver med at udbedre forskellige gamle installationer. Observatoriets kuppel kunne ikke længere drejes frit og roligt. I maj måned måtte alle lejerne smøres. Der var skader i sammenføjningerne på mange af dækpladerne på platformen, og i maj/juni måned måtte vores tømrerfirma N.A. Nielsen & Søn A/S omlægge 10 plader. I november blev arrangementskøkkenet forsynet med et mere effektivt ventilationssystem, da det viste sig, at damp fra ovnen var så heftig, at den beregnede ventilation var utilstrækkelig. Arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen arbejdede i efteråret med et nyt skilte- og brochuresystem. Det bliver taget i brug i starten af I løbet af 2008 fik vi også restaureret vores Ole Rømer statue ( Forarbejde til bronzestatue af Ludvig Brandstrup) af Katja Sonne-Hansen, der udover at være ansat som assistent i Rundetaarn også er elev på Kunstakademiets Konservatorskole. Katja Sonne-Hansen med Ole Rømer 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 9

12 R UNDETAARNS HJEMMESIDE OG CYBERSPACE Hjemmesiden er en af Rundetaarns vigtigste markedsføringsplatforme, hvor vi annoncerer og omtaler alle tårnets seværdigheder og aktiviteter. Derudover har hjemmesiden en lang række historiske og videnskabelige artikler, der rækker langt ud over de basale informationer om tårnet. I 2008 har hjemmesiden haft besøg. Det er et fald på 1 % i forhold til 2007, men til gengæld kiggede hver besøgende i gennemsnit på lidt flere sider end i Den største del af de besøgende kommer fra Danmark, og 73 % af de sidevisninger har været på de danske specialsider. De engelske tegner sig for 7 % og resten er forside, nyheder og kalendervisninger. Observatoriet var igen i år topscorer blandt de danske besøgende, og der er ingen tvivl om, at undervisningsmaterialet og de mange naturvidenskabelige artikler spiller en stor rolle for hjemmesidens popularitet. I 2008 fik Rundetaarn en digital opslagstavle, der hænger på tårnet ud mod Købmagergade NYHEDSBREV På hjemmesiden er det også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der udkommer hver måned med information om udstillinger, koncerter og særarrangementer i tårnet. I 2008 var der over tilmeldte abonnenter. RUNDETAARN PÅ YOUTUBE, FACE- BOOK OG GOOGLE EARTH Rundetaarn holder godt øje med de mange muligheder, der er for markedsføring af tårnet og dets aktiviteter på Internettet. Tårnets gæster optager ofte deres besøg på mobiltelefonen eller videokamera og offentliggør filmen på en privat hjemmeside eller YouTube. 10 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

13 I 2008 har vi oprettet en fanside på Facebook, der på nuværende tidspunkt har 116 fans. Tårnet kan også findes på Google Earth. TAARN-NETTET Personalegruppens interne kommunikation sker via Taarn-nettet. Her samles alle informationer om tårnets forhold, der er debatforum, afstemninger, mødereferater, vagtplaner, aktuel løn mm. Alle væsentlige oplysninger kan hentes af alle, bare man er i nærheden af en computer. Rundetaarns årsplakat blev trykt for sidte gang i Erstatningen blev en tryksag med omslag og postkort. Design: Spild af Tid 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 11

14 O BSERVATORIET Observatoriet havde 45 normale aftenåbninger i vintersæsonen 2008, og syv søndagsåbninger i skolesommerferien. Derudover havde tårnet åbent på Kulturnatten, Valentins aften og ved måneformørkelsen d. 21. februar samt solformørkelsen d. 1. august. PR OG MARKEDSFØRING Rundetaarn markedsfører observatoriet i tårnets turistfolder og har derudover en række særarrangementer, der i høj grad medvirker til at synliggøre seværdigheden. Observatoriet er også repræsenteret med nyheder og artikler på tårnets hjemmeside og alle nyheder annonceres ligeledes på tårnets udendørs digitale opslagstavle og i programmer opstillet i tårnet. Tårnet udsendte pressemeddelelse i forbindelse med måne- og solformørkelsen. Observatoriets kikkert fra 1929 Virksomheden Kataka A/S valgte at præsentere en ny opfindelse i Rundetaarns Observatorium. Foto: Sara Bender 12 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

15 U DSTILLINGER I perioden 12. november 2007 til 22. februar 2008 var der ingen udstillinger i Rundetaarn, da Bibliotekssalen var lukket på grund af renovering af toiletter, café og butik. Men sæsonen fik alligevel plads til syv udstillinger, og den ene af dem blev godkendt bare 10 måneder før åbningen og før den endelige finansiering af udstillingen var på plads. Igen i år har adskillige fonde og virksomheder støttet udstillingerne og har på denne måde været med til at sikre tårnet et spændende, alsidigt og interessant udstillingsprogram. Rundetaarn takker fonde og sponsorer til udstillingerne for den store tillid, de viser os, når de støtter vores projekter. PR OG MARKEDSFØRING Udstillere har selv en stor del af ansvaret for ekstern markedsføring af deres udstilling i Rundetaarn. Tårnet tilbyder annoncering og omtale på og den udendørs digitale opslagstavle. Herudover producerer tårnet flyers og en samlet tryksag med informationer om kommende udstillinger i Rundetaarn. Flyerne distribueres i tårnet ligesom tryksagen, der også bruges til ekstern markedsføring af tårn og udstillinger. Rundetaarn tilbyder en PR-grundpakke, der indeholder produktion og distribution af pressemeddelelse og rådgivning vedr. andre PR- aktiviteter i forbindelse med den aktuelle udstilling. RUNDT OM TONEN 23. marts 9. marts Skye Löfvander/Det springende punkt var mester for denne utraditionelle og anderledes udstilling. Hovedtemaet var alverdens og alle tiders tonesystemer. Udstillingen var delt i to: Sneglegangen blev forvandlet til et gigantisk musikinstrument med 128 rørklokker spændt op i de syv vindinger. I Bibliotekssalen var der plancher, rørklokker i alle størrelser, tonefelter i en skov af parasoller, et nedløbsorgel, et klaverstemmerværksted, plancher, modeller og meget mere. Udstillingen blev suppleret med en uges aftenarrangementer med musik og foredrag. Skye Löfvander Knud Brant Nielsen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 13

16 DER ER GUD 15. marts 27.april Kunstudstilling, skabt af Grete Refsum, Marianne Rønnow og Barbro Raen Thomassen, hvor billeder, installationer og tekst udfordrer bibelske temaer som ordet, bøn, skabelsen og næstekærlighed. Udstillingen blev først vist i New York og senere i Oslo. Grete Refsum, Norge Marianne Rønnow, Danmark Barbro Raen Thomassen, Norge INSIDE OUTSIDE 1. maj 24. maj Udstillingen blev arrangeret af Kunstskolen for Voksne Udviklingshæmmede i Valdemarsgade på Vesterbro. Udstillerne var skolens elever og bestod af 130 værker fra de sidste tre år. Udstillingens titel stillede spørgsmålet: Hvem er udenfor, set indefra eller omvendt? Skolens leder Karina Hørud og undervisere Tove Christensen og Anne Bech Nielsen realiserede udstillingen, der fik stor opmærksomhed både i dagspressen og TV. Der blev også arrangeret en eftermiddag, hvor skolens elever optrådte under titlen: Talenter trodser fordomme og handicaps. Der blev udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen. Anne Wagner Bente Johansen Birgit Neja Jensen Christian Carlsen Emile Cambon Gunnar Karlberg Inger-Helene Andersen Jan Eddie Jensen Jesper Haxthausen Kaare Jönsson Per Eriksen Steffan de la Motte Maahr Thomas Helmer Larsen 14 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

17 AFRICA/NOW Contemporary Art from Africa 1. juni 3. august Mere end 30 yngre kunstnere fra Kenya, Tanzania, Uganda, Burkina Faso, Sudan, Ghana, Den Demokratiske Republik Congo, Mali, Mozambique og Zimbabwe udstillede malerier, fotos og skulpturer. Udstillingen var arrangeret af Thorup Art ved Hanne Thorup. Tine Thorup og Cuong Sam var kuratorer og stod også for design og produktion af udstillingsbog. Udstillingen blev senere vist i Grenå, på Lofoten og Bodø i Norge, samt på Tampere Art Museum i Finland. Udstillingen blev støttet af Center for Kultur og Udvikling (CKU), Nordisk Kulturfond, Cimbria, Emidan, Semco maritime, Niras og Toms. Achille Zoungrana, Burkina Faso Ahmed Abushariaa, Sudan Bertiers, Kenya CFP students, Mali Cheri Cherin, DR Congo Chikawe, Tanzania Christophe Sawadogo, Burkina Faso David Mzuguno, Tanzania Do Bassolet, Burkina Faso Elias Jengo, Tanzania Felix Oburu, Uganda Gabriel Eklou, Ghana Hamed Ouattara, Burkina Faso Herbert Bakka, Uganda Humberto Pateguana, Mozambique Joseph Cartoon, Kenya Kofi Agorsor, Ghana Kudzanai Chiurai, Zimbabwe Lewis, Tanzania Malangatana, Mozambique Malick Touré, Mali Mathe, Mozambique Mohammed Mambo, Tanzania Nadir Tharani, Tanzania Omary Ally, Tanzania Salifoura, Burkina Faso Sambo Boly, Burkina Faso Sayuki, Tanzania Sira Sissoko, Mali Ky Siriki, Burkina Faso Stephen Mubiita, Uganda Taofic, Nigeria Thierno Diallo, Mali Thobias Minzi, Tanzania Victoria Ntomola, Tanzania Vivien Tapsoba, Burkina Faso Yaya Coulibali, Mali Youssouf Sogodogo, Mali Fra venstre: Der er Gud. Inside Outside. Africa/Now 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 15

18 55 O NORTH 9. august 21. september En udstilling af moderne nordisk kunsthåndværk. Arrangeret af kunst- og tekstilhåndværkersammenslutningen KYS FRØEN. Udstillingsudvalget bestod af Hanne Ingversen, Jette Hahne og Charlotte Nielsen. På udstillingen deltog 25 inviterede kunsthåndværkere fra Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark. Udstillingsarkitekt: Stig Billing. Grafisk designer: Annemarie Ingversen. Udarbejdelse af hjemmeside: Henrik Kaas. Idé og oplæg til visuelt udtryk: Thomas Kjeldsen. Fotografen Carsten Esbensen præsenterede desuden sine stemningsbilleder fra Norden. Udstillingen modtog støtte fra Nordisk Kulturfond og blev støttet af Kunst og Industrimuseet, Carlo Merolli, ManneQ og Scancon. Keramik Ann-Charlotte Olhsson, Sverige Christella Bamford, Danmark Siri Brekke, Norge Charlotte Nielsen, Danmark Inger Södergren, Sverige Hanne Ingversen, Danmark Maibritt Unger, Norge Tekstil Brynhild Slaatto, Norge Kitti Briksby, Danmark Jette Hahne, Danmark Leena Illukka, Finland Raija Jokinen, Finland Else-Marie Ejsing, Danmark, Tina Olson, Sverige Glas Mette Andersen, Danmark Ulrika Bratt Ling, Sverige Mette Folmer, Danmark Smykker Dyfinna Torfadottir, Island Maria Börjessen, Sverige Terhi Tolvanen, Finland Christina M. Herskind, Danmark Træ og flet Jon Liestøl, Norge Margrét Guðnadóttir, Island Anelma Savolainen, Finland Ole Jakob Nielsen, Færøerne Fra venstre: 55 o North. Dukker op i Rundetaarn. Fifty/Fifty 16 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

19 DUKKER OP I RUNDETAARN 4. oktober 16. november Udstilling om dukketeater/marionetter/marionetteater arrangeret af Lilo Skaarup og Janne Kjærsgaard og foreningen Unima. I udstillingsperioden var der i alt 37 dukkeforestillinger eller workshops, hvor børn og voksne kunne lave dukker og figurer. 50 teatre og enkeltpersoner deltog i udstillingen med udlån af dukker, forestillinger, værksteder og deltagelse i fortællearrangementer. Udstillingen blev støttet af en storsindet anonym giver samt Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Farumgaard Fonden, Beckett Fonden, Toyota Fonden, Projektpuljen i Københavns Kommunes Kultur-og fritidsforvaltning og Solidaritets-og kulturpuljen i BUPL. Anne Nøjgaard _ TEATRET LAMPE Annie Hedvard Birgit Rastrup _ HESBJERG BØRNETEATER Birthe Norst _ MARIONETTEATRET i KGS. HAVE Bjarne Sandborg _ TEATER REFLEKSION Carl Press Conni Humeniuk + Maren Grosen _ BØRNEKULTURHUSET SOKKELUNDLILLE DET LILLE TEATER Dirk Backer _ TEATER PATRASKET Francis Østerfeldt Gertrud Exner _ TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH Gunhild Als _ DUKKEMANEGEN Hanne Bernt _ TEATER 1000-FRYD Hanne Trolle _ TEATRET MÅNEGØGL Hans Hartvig Hansen _ THY TEATER Hans Nørregaard _ NØRREGÅRDS TEATER Ida Hamre Ida Marie Tjalve Janne Kjærsgaard _ HEKSEN BØRNE - OG DUKKETEATERVÆRKSTED Jette Lund Jette Varn JYTTE ABILDSTRØMS TEATER Kaja Pihl _ MUSIKTEATRET UNDERGRUNDEN Karina Nielsen _ TEATER ASTA BASTA Katrine Karlsen _ TEATER GRAENSELOES Kirsten Victoria Lind Klaus Berg Knud Brodersen _ TEATRET DET BLÅ HUS, Kurt Flemming _ PJERROT Lars Ringgård Lilo Skaarup Lotte + Trisse + Hans Henrik Brockdorff Max Pedersen _ TEATRET PÅ HJUL Morten Grue Ole Barkentin _ BARKENTINS TEATER Ole Bruun-Rasmussen Ove + Ragnheidur Skipper Paul Arne Kring Per Brink Abrahamsen _ SVALEGANGENS DUKKETEATER Peter Holst _ DET LILLE TURNETEATER Rolf Søborg Hansen Sine Andersen _ SINE & FRÆKKE RIKKE Sune Aske Jørgensen Sven Haarder _ DUKKETEATRET SVANTEVIT Svend Erik Kristensen _ MEDIET OG MASKEN, SCENEKUNSTTEATRET TEATER COMEDIEVOGNEN William Frohn 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 17

20 FIFTY/FIFTY 22. november 4. januar Rundetaarn havde i år glæden af at huse Snedkernes Efterårsudstilling, der hvert år siden 1981 har udstillet nye og eksperimenterende møbeltyper - Hvert gang med et nyt tema som udgangspunkt. Årets udstillingstitel refererede til, at de udstillede møbler var blevet udviklet i tæt samarbejde mellem designer og producent. Udstillingsarkitekter var Ben Clement og Sebastian de la Cour. Udstillingens leder var Karin Carlander. Udstillingen var støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Bestsellerfonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond, Lillian og Dan Finks Fond, Oticon Fonden, Toyota-Fonden, Træfonden, Junckers, Bent Krogh Furniture A/S, Exponent A/S, Lydlys og Rifraf. 18 Designere + Producenter Ditte Hammerstrøm + Haslev Møbelsnedkeri A/S Rud Thygesen + Trip Trap Denmark A/S Christina Strand + Magnus Olesen A/S Hannes Stephensen + Jørgen Christensen A/S Dorte Mandrup Arkitekter + Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Thomas Bezntzen + FBJ Inventar-snedkeren Søren Ulrik Petersen + Kjeldtoft møbelsnedkeri Søren Ulrik Petersen + Hanne Vedel + Kjeldtoft møbelsnedkeri Christian Flindt + Teis Dich Abrahamsen Claus Bjerre + Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Hans Sandgren Jakobsen + Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Niels Jørgen Haugesen + HAY Sebastian Holmbäck + Källemo AB Jeremy Walton + Københavns Møbelsnedkeri Aps Karen Kjærgaard + JM Rør A/S Lise & Hans Isbrand + Engelbrechts AS Carlo Volf + Aksel Kjersgaard A/S Niels Hvass + Magnus Olesen A/S Andreas Lund + Illums Bolighus Sussi Osmark + Kjeldtoft møbelsnedkeri Aleksej Iskos + P.J. Furniture A/S Heidi Okton + Aksel Kjersgaard A/S Torben Skov + Teknologisk Institut Thomas Alken + PP Møbler Mia Gammelgaard + Jacob Garde Smedje Komplot, Nola Industrier + Teknologisk Institut Jeremy Walton + PP Møbler Erling Christoffersen + PP Møbler Niels Gammelgaard + Onecollection a/s Steen Dueholm Sehested + Johny Larsen Snedkerier A/S + Garde Hvalsøe Lovorika Banovic + Kvist Industries Cecilie Manz + Bent Krogh Furniture A/S Troels Grum-Schwensen + Duba-B8 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

21 K ONCERTER I 2008 var der 80 musikarrangementer i Rundetaarn. Vi var direkte ansvarlige for to af koncerterne: Et jazzarrangement i august og brasilianske rytmer til Kulturnatten i oktober. Dertil kom et samarbejde, der resulterede i en meget vellykket kammermusikfestival, Brahms Festival Copenhagen, på fire koncerter. Sensommerens traditionelle jazzarrangement med Jacob Fischer Trio fandt sted søndag d. 10. august. Vejrguderne var ikke helt med os denne aften, så koncerten blev flyttet fra platformen på toppen til Bibliotekssalen. Trioen bød på en stjernestund i verdensklasse, og den fulde sal kvitterede med stormende bifald. På Kulturnatten fredag d. 10. oktober var der midnatskoncert i Bibliotekssalen. Sangerinden Vini Iuel fik selskab af Thomas Clausen, Thomas Ovesen og Afonso Correa og leverede sanselige sambarytmer til et begejstret publikum, der fyldte godt op i salen. Klaverforedrag: Hans Henrik Holm Kulturnatten 2008 PR OG MARKEDSFØRING Rundetaarn markedsførte tårnets egne arrangementer og annoncerede alle musikarrangementer på tårnets hjemmeside, den udendørs digitale opslagstavle og i trykte programmer, der distribueres i tårnet. ET UNIKT SAMARBEJDSPROJEKT Brahms Festival Copenhagen er noget ganske særligt. Den store klassiker Johannes Brahms forsynede verden med en stribe kammermusikalske mesterværker. Potentialet til en festival blev spottet og sat i scene af Rune Tonsgaard Sørensen og Asbjørn Nørgaard fra Den (Unge) Danske Strygekvartet. Projektet blev første gang med succes realiseret i 2007, og denne anden udgave var mindst lige så god. De to fremragende musikere havde inviteret begavede ligesindede fra hele Norden til fire koncerter her i Rundetaarn. Vi tilbød et samarbejde, der gik ud på økonomi, markedsføring og konsulentbistand. En win win situation, som også tiltrak opmærksomhed fra flere fonde. En særlig tak til Augustinus Fonden, Beckett- Fonden, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921 og Toyota Fonden. Stormtryk leverede en fin brochure og Vester Kopi trykte plakater til Brahmsprojektet. Rundetaarn udsendte pressemeddelelse og annoncerede i Politiken og Weekendavisen. Festivalen fik en fejende 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 19

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 1 Å rsrapport R undetaarn 12/03/13 10.48 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 2 12/03/13 10.48 Indhold 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21

Læs mere

Første offentlige årsrapport

Første offentlige årsrapport Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten 380.000 besøgende, og det er godt 50.000 flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter

Læs mere

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

Svendborg Teaterforening

Svendborg Teaterforening PROGRAM 2010 2010 11 Svendborg Teaterforening Program for sæson EFTERÅR 2010 FORÅR 2011 Liv x 3 End of the Rainbow med bl.a. David Owe og Charlotte Munck med bl.a. Jette Torp og Joachim Knop Boblerne i

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009 basunen marts 2009 1 2 basunen marts 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival www.basunen.dk INDHOLD DMF Århusfylder 125

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

28. årgang - marts 2015 basunen

28. årgang - marts 2015 basunen 28. årgang - marts 2015 basunen 1 2 basunen marts 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Who Killed Bambi Pressefoto Check stregkoder i Basunen

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1 Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00 www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk SIDE 1 ÅRSBERETNING 2012 Forord I 2012 havde 40 års jubilæum. Jubilæumsåret blev på mange

Læs mere

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben basunen juni 2013 1 2 basunen juni 2013 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Carsten Knudsen Foto: Henrik Bruun Jensen Check stregkoder i Basunen med din

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. basunen marts 2005. Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk

INDHOLD. www.basunen.dk. basunen marts 2005. Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk basunen marts 2005 1 2 basunen marts 2005 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk 16 18 15 www.basunen.dk INDHOLD Melodien der blev væk Musikere støtter Asien Første

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009 basunen juni 2009 1 2 basunen juni 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Tom Bilde www.basunen.dk INDHOLD 25 års musikalske øjebliksbilleder Bamse Allstars

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

http://www.klassisk.org/nyheder.php

http://www.klassisk.org/nyheder.php Side 1 af 21 A A Forside Nyheder Artikler Anmeldelser Koncertkalender Salgssteder Abonnement Nyhedsbrev NYHEDER 07/05-08 Husk lige soveposen SPOR 2008 er et 24 timers eksperiment. Gennem koncerter, workshops,

Læs mere

Bornholms Kulturuge bliver i år afviklet under temaet LYST - et 12.- 21. SEPTEMBER MED HILSEN FRA KULTURUGENS SPONSORER

Bornholms Kulturuge bliver i år afviklet under temaet LYST - et 12.- 21. SEPTEMBER MED HILSEN FRA KULTURUGENS SPONSORER 12.- 21. SEPTEMBER 2014 MED HILSEN FRA KULTURUGENS SPONSORER Bornholms Kulturuge bliver i år afviklet under temaet LYST - et spændende og tvetydigt ord - hvor begge versioner i min optik er udtryk for

Læs mere

INDHOLD. Go Go Berlin

INDHOLD. Go Go Berlin basunen marts 2013 1 2 basunen marts 2013 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Go Go Berlin Foto: Casper Lind Christensen Check stregkoder i Basunen med

Læs mere

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP

TisvildeNyt. januar-februar 2015. årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20. Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP TisvildeNyt januar-februar 2015 årgang 23 nr. 1 løssalg kr. 20 Tirsvæld set fra skoven - Foto: RP Bruger du dit fritidshus nok? Få et gratis Salgstjek - så ved du hvad dit fritidshus er værd Tlf: 48 70

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

28. årgang - juni 2015 basunen

28. årgang - juni 2015 basunen 28. årgang - juni 2015 basunen 1 2 basunen juni 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Kim Sagild Foto: www.koncertfotoaarhus.dk Check stregkoder

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

rosenvængets sogn Sommerstemning i Danmark Kirkeblad for JUlI, August og september Sommer 2015 43. UDGAVE CPH Jazzfestival i

rosenvængets sogn Sommerstemning i Danmark Kirkeblad for JUlI, August og september Sommer 2015 43. UDGAVE CPH Jazzfestival i Kirkeblad Rosenvængets Sogn Sommer 2015 43. UDGAVE CPH Jazzfestival i rosenvængets sogn Frihavnskirken 6.-10. juli Læs mere side 10 Mr. Anderssons Bigband Luther Kirken 12. juli Læs mere side 16 Sommerstemning

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE SEND FLERE PENGE Fra stort set alle dele af filmbranchen lyder ønsket om flere penge lige nu, hvor politikerne snart skal forhandle et nyt filmforlig på plads. TEATER IND I STUEN Teater, opera og ballet

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

07 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop 4 Benelux 6 Brasilien 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland

Læs mere