Rundetaarn. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundetaarn. Årsrapport"

Transkript

1 Rundetaarn Årsrapport *08

2 Købmagergade 52A \\ 1150 København K \\ \\

3 I NDHOLD * 2 * 4 * 10 * 12 * 13 * 19 * 26 * 28 Forord Fakta om Rundetaarn Rundetaarns hjemmeside og Cyberspace Observatoriet Udstillinger Koncerter Særarrangementer Andre begivenheder i Rundetaarn 2008 Forside: Arkitektens plantegninger (el-plan) fra ombygningen af de to øverste etager i Rundetaarn. Baggrund fra køkkenet i administrationen \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN

4 FORORD De sidder nu med Rundetaarns årsrapport Jeg håber, De finder tid til at læse om stort og småt i det runde tårn midt i hjertet af København har på flere måder været et afslutningernes år. Tårnet har længe været præget af byggerod, men i 2008 fik vi endelig afsluttet den store ombygning. Vi har nu fået de smukkeste kontorer på toppen og et lille arrangementskøkken ved Bibliotekssalen, så vi kan yde en optimal service i forbindelse med ferniseringer og andre arrangementer i tårnet. Og observatoren har fået undervisningslokale. Jeg håber, at det vil blive benyttet af mange elever med deres lærere. På Ringerloftet har vi fået gode omklædningsforhold til de optrædende, der deltager i tårnets mange koncerter. Vi er stolte af resultatet, og glæder os til at bruge de nye og forbedrede forhold, både for de ansatte og de besøgende. Heldigvis nåede tårnets tidligere formand, Finn Hemmingsen, at se byggeprojektet afsluttet. Kort tid efter at Finn Hemmingsen var trådt tilbage som formand, døde han d. 15. december. Finn Hemmingsen har været en uvurderlig formand for bestyrelsen, og han har været utrolig afholdt af både bestyrelsens medlemmer og tårnets personale. Afslutninger betyder heldigvis også begyndelser. Og jeg glæder mig til 2009, for tårnets direktør og hans personale har masser af gode ideer til forbedringer, fornyelser og eksperimenter. Det gamle tårn skal også i 2009 være et attraktivt sted at besøge. Om det så blot er for at gå en tur op på platformen og kigge ud over Dronningens København, eller det er for at besøge en af vores meget vekslende udstillinger i Bibliotekssalen, gå til koncert eller deltage i et af de mange særarrangementer, som tårnet også kan byde på. Der er mange gode grunde til at besøge Rundetaarn mindst en gang om året. Tak til direktør Jesper Vang Hansen og hans dejlige personale, der dagligt yder en fantastisk arbejdsindsats for det runde tårn. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse Fra venstre: Rundetaarns Steinway & Sons flygel. Tilskuere til dukketeater. Udstillingssalen. 2 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

5 2008 blev året, hvor kontorarealet voksede fra 20 til 120 m2, og alle i staben fik deres eget bord og pc i tårnet. Arbejdsforholdenes forbedring vil naturligvis være det første, man tænker på, når året skal huskes i fremtiden. Da ombygningerne var slut, inviterede vi den 27. marts københavnerne til Åbent Tårn, hvor man kunne se, hvad der gemte sig bag de lukkede døre. Interessen var formidabel. På to timer nåede 1400 gæster at se vores nye kontorer, arkiv og depoter. Det er ved sådanne lejligheder, man mærker folks dybfølte interesse for Rundetaarn. Mange mennesker vil sandsynligvis huske 2008 som året, hvor den altomfattende finanskrise ramte Danmark. Det fik umiddelbart ikke betydning for Rundetaarn. Selv om der kunne konstateres et vigende besøg fra medio august, nåede Rundetaarn et besøgstal på Publikum svigtede ikke tårnet! Denne årsrapport vil fortælle om et flot spektrum af udstillinger, koncerter og arrangementer. Det er en glæde at konstatere, at fonde og sponsorer til tårnets aktiviteter heller ikke svigtede. Rundetaarn er meget taknemmelig for denne støtte, som ikke kan undværes. Tak. Jesper Vang Hansen Direktør 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 3

6 FAKTA OM RUNDETAARN 4 Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre medlemmer og Københavns Stiftsøvrighed vælger to. Den ene af de to vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Den daglige ledelse varetages af direktøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet Grant Thornton ved Per Jensen. Rundetaarn er bygningsfredet, og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed. Drift og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet og nyder ikke offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, lønninger og tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter fra billetsalget og indtægtsgivende aktiviteter. Rundetaarn er med andre ord 100 procent selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse. Aktiviteter som udstillinger og koncerter er finansieret med støtte fra fonde, sponsor eller andre. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2008 Finn Hemmingsen (formand), Nanna Bo Frellsen og Lene Ruby. RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008 De to øvrige medlemmer var museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt. Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg i november. Finn Hemmingsen ønskede ikke at fortsætte som medlem af rådet, og derved sluttede han efter 16 år i bestyrelsen de sidste otte år som formand. I hans sted indtrådte den nye kirkeværge Søren Frølunde. Som formand for bestyrelsen valgtes Lene Ruby. Claus M. Smidt valgte at træde ud af bestyrelsesarbejdet ved årets udgang. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt seks møder i Alle væsentlige spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter behandles på møderne. PERSONALE OG DEN DAGLIGE DRIFT Stabsgruppen ændrede sig i 2008: Kenneth Jørgensen sluttede efter flere års indsats på rengøringsområdet, og i efteråret blev grafisk assistent Rasmus Kvist og butiksansvarlig Sirinat Charluck ansat. I alt var 48 personer ansat i Rundetaarn. Et vigtigt tiltag var endvidere udgivelsen af Rundetaarns Personalehåndbog, som samler alle personalepolitiske spørgsmål og fungerer som både opslagværk og som en del af velkomstpakken til nye ansatte. Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi og budgetstyring. Han er desuden systemansvarlig for serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, sognehus, kirke og studentermenighed med i alt 26 brugere, og dertil kan seks ansatte koble sig op

7 hjemmefra. Direktøren afsluttede byggeregnskabet i 2008 efter afholdelse af adskillige byggemøder med rådgivere og håndværkere. Jeanette Bursche leder den daglige administration og de timeansatte medarbejdere - herunder vagtplanlægningen og det interne kommunikationsmedie Taarnnettet. Hun forestår lønregnskaberne og er regnskabsansvarlig for den daglige omsætning. Irina Zelenskaia står for særarrangementernes afvikling og assisterer på kontoret. Irina varetager endvidere oplæringen af det nye personale. Sirinat Charluck overtog i løbet af efteråret ansvaret for varepræsentation og -indkøb til butik og café, samt driften heraf. Hun er også ansvarlig for lagerstyring af omsætningsvarerne. Rasmus Kvist er fra efteråret tiltrådt som husgrafiker og assisterer hovedsagelig Lotte Zeuthen. Hver onsdag holdes stabsmøde, hvor aktuelle problemer og kommende arrangementer gennemgås. En gang om måneden holder Jeanette Bursche møde med de timeansatte, hvor de planlægger den kommende måneds vagtplan. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede opgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Det har været en stor opgave at få alt på plads efter ombygningernes afslutning. Observator og webmaster Erling Poulsen har ansvar for observatoriet og dets drift og står for omvisninger i tårnet. Derudover er han den tekniske ansvarlige for driften på Rundetaarns hjemmeside. Musikkonsulent Tomas Krakowski er koordinator for alle tårnets koncerter og ansvarlig for markedsføring og PR i denne forbindelse. Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarlig for PR og markedsføring af tårnet, dets udstillinger og særarrangementer. Stabsmøde under ombygningen, hvor vi havde kontorer og mødelokale i Bibliotekssalen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 5

8 ØKONOMI Rundetaarn drives udelukkende ved hjælp af indtægter fra entré, butik og arrangementer. I 2008 havde tårnet indtægter på ca. 7,9 mio. kr. Det er en rekordindtægt, som skyldes årets gode besøgstal. 82 % af indtægterne stammer fra entréen. Indtægterne fra særarrangementerne er steget og vil i fremtiden være endnu større, hvilket også var intensionen med forbedringerne ved ombygningerne i 2007 og vedligeholdelse mm 10% butik og café 9% el, varme mv 6% aktiviteter 7% lønninger 59% administration 9% Udgifters fordeling 2008 Økonomien i året 2008 var belastet af ekstraordinære udgifter i forbindelse med de store ombygninger. Der blev afsløret skjulte fejl og mangler, der nødvendigvis måtte udbedres med det samme. Derfor sluttede året med et driftsunderskud på kr. koncerter 3% øvrige indtægter 3% Særarrangemen ter, cafe og butik 12% entré 82% Indtægter RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

9 Denne årsrapport vidner om utroligt mange aktiviteter, og det må derfor falde den opmærksomme læser besynderligt, at kun 7 % af udgifterne går til aktiviteter. Det skyldes, at hovedparten af koncerterne og udstillingerne ikke belaster tårnets økonomi. Rundetaarn leverer husly og arbejdskraft til opstilling, pasning, PR og markedsføring, hvorimod selve aktiviteten betales af arrangøren. Samarbejdet med arrangørerne bygger på joint venture- aftaler, som begge parter kan drage nytte af. Rundetaarn bestræber sig på at kunne optimere service overfor arrangørerne, som derved kan koncentrere sig om indholdet af aktiviteten. Det er på dette princip arbejdet baseres, og sådan har det været siden udstillings- og koncertaktiviteterne begyndte i ØKONOMISKE OVERVEJELSER Rundetaarns økonomi er overvejende afhængig af indtjeningen ved billetsalget og er derfor meget sårbar overfor et eventuelt fald i besøgstallet. Så hvis finanskrisen betyder færre turister i København, får det også konsekvenser for tårnet og dets indtjening. Desuden frygter vi, at den store renovering af Købmagergade i 2010 også kan medføre et fald i besøgstallet. Rundetaarn har ved den store ombygning mistet en del af sin reservekapital. Så de næste par år, må vi holde lav profil i forhold til nye aktiviteter. RUNDETAARNS TILGÆNGELIGHED På nær juleaften, juledag og nytårsdag har tårnet åbent hver eneste dag. I vinterperioden fra kl og i sommerperioden fra 21. maj til 20. september fra kl I perioden medio oktober til medio marts er der også åbent hver tirsdag og onsdag aften kl Tømrer Steen Holm udskifter dækplader på platformen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 7

10 BESØGSTAL Årets resultat blev besøgende, hvilket er en stigning på knapt 4 % i forhold til Det er det fjerde bedste resultat i tårnets historie. Besøget har været i stigning måned for måned siden medio 2007 indtil august 2008, hvor tallet stabiliserede sig på et rimeligt højt niveau. Besøgsfremgangen består udelukkende af flere voksne fuldt betalende gæster. Dette er godt for økonomien, men måske uheldigt for fremtidens besøgende: Det er børnene, der skal bringe tårnets magi videre til de næste generationer. Besøget i 2008 varierede gennem året fra godt i januar til godt i juli måned. Besøget varierer året igennem med samme mønster, som det ses på grafen over de sidste fem års besøg. De største forskelle konstateres i juli måned, hvor vejrguderne spiller en afgørende rolle for Rundetaarns besøgstal. Den mest stabile måned er overraskende oktober, hvor besøget, tilsyneladende uafhængigt af vejret og tårnets arrangementer, er ens gennem de sidste fem år. Det er bemærkelsesværdigt, at besøget set over de sidste 20 år, er vokset i ydersæsonerne (vinter, forår og efterår) mod et fald i sommermånederne januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Årets besøg RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

11 OMBYGNINGERNES AFSLUTNING OG ØKONOMI I april 2008 endte 2½ års omfattende ombygninger, der har forbedret forholdende både for de ansatte og tårnets besøgende. Først blev Ringerloftet færdigt og åbnet for publikum i 2007, og i marts 2008 blev renoveringen af administrationslokalerne og Bibliotekssalens café, kiosk og toiletforhold færdiggjort. Udgifterne løb op i 15 mio. kr., som er blevet betalt af Rundetaarns egne opsparede midler. OMBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE Når man piller ved gamle huse, overraskes man af skjulte ekstraopgaver. Sådan var det også under de store ombygninger. Ved indretning af arrangementskøkkenet viste det sig, at de gamle vandledninger ikke kunne håndtere det ekstra vandtryk. Vores VVS firma Andersen & Lassen ApS måtte i januar måned udskifte de gamle rør. Endnu mangler den kostbare udskiftning af stikledningen fra vejen, hvilket må vente til bedre tider. Det gamle toilet på reposen ud for administrationen blev fjernet, og der blev åbnet op for vinduet mod øst. Den øverste etage måtte gennemgå omfattende malerreparationer, udført af Malerhuset Steen Nielsen A/S. Da alle el-installationer blev skiftet ud under renoveringen, var det svært at beholde de tilsluttede gamle el-kabler. En chokerende oplevelse var at følge et kabel op til observatoriet og konstatere, at det endte på ydersiden af træbeklædningen. Det var forklaringen på, at relæet slog fra i fugtigt vejr. Vores el-installatør Lyders og Svend G A/S havde flere mindre opgaver med at udbedre forskellige gamle installationer. Observatoriets kuppel kunne ikke længere drejes frit og roligt. I maj måned måtte alle lejerne smøres. Der var skader i sammenføjningerne på mange af dækpladerne på platformen, og i maj/juni måned måtte vores tømrerfirma N.A. Nielsen & Søn A/S omlægge 10 plader. I november blev arrangementskøkkenet forsynet med et mere effektivt ventilationssystem, da det viste sig, at damp fra ovnen var så heftig, at den beregnede ventilation var utilstrækkelig. Arkitekt maa. Søren Munck Mikkelsen arbejdede i efteråret med et nyt skilte- og brochuresystem. Det bliver taget i brug i starten af I løbet af 2008 fik vi også restaureret vores Ole Rømer statue ( Forarbejde til bronzestatue af Ludvig Brandstrup) af Katja Sonne-Hansen, der udover at være ansat som assistent i Rundetaarn også er elev på Kunstakademiets Konservatorskole. Katja Sonne-Hansen med Ole Rømer 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 9

12 R UNDETAARNS HJEMMESIDE OG CYBERSPACE Hjemmesiden er en af Rundetaarns vigtigste markedsføringsplatforme, hvor vi annoncerer og omtaler alle tårnets seværdigheder og aktiviteter. Derudover har hjemmesiden en lang række historiske og videnskabelige artikler, der rækker langt ud over de basale informationer om tårnet. I 2008 har hjemmesiden haft besøg. Det er et fald på 1 % i forhold til 2007, men til gengæld kiggede hver besøgende i gennemsnit på lidt flere sider end i Den største del af de besøgende kommer fra Danmark, og 73 % af de sidevisninger har været på de danske specialsider. De engelske tegner sig for 7 % og resten er forside, nyheder og kalendervisninger. Observatoriet var igen i år topscorer blandt de danske besøgende, og der er ingen tvivl om, at undervisningsmaterialet og de mange naturvidenskabelige artikler spiller en stor rolle for hjemmesidens popularitet. I 2008 fik Rundetaarn en digital opslagstavle, der hænger på tårnet ud mod Købmagergade NYHEDSBREV På hjemmesiden er det også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der udkommer hver måned med information om udstillinger, koncerter og særarrangementer i tårnet. I 2008 var der over tilmeldte abonnenter. RUNDETAARN PÅ YOUTUBE, FACE- BOOK OG GOOGLE EARTH Rundetaarn holder godt øje med de mange muligheder, der er for markedsføring af tårnet og dets aktiviteter på Internettet. Tårnets gæster optager ofte deres besøg på mobiltelefonen eller videokamera og offentliggør filmen på en privat hjemmeside eller YouTube. 10 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

13 I 2008 har vi oprettet en fanside på Facebook, der på nuværende tidspunkt har 116 fans. Tårnet kan også findes på Google Earth. TAARN-NETTET Personalegruppens interne kommunikation sker via Taarn-nettet. Her samles alle informationer om tårnets forhold, der er debatforum, afstemninger, mødereferater, vagtplaner, aktuel løn mm. Alle væsentlige oplysninger kan hentes af alle, bare man er i nærheden af en computer. Rundetaarns årsplakat blev trykt for sidte gang i Erstatningen blev en tryksag med omslag og postkort. Design: Spild af Tid 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 11

14 O BSERVATORIET Observatoriet havde 45 normale aftenåbninger i vintersæsonen 2008, og syv søndagsåbninger i skolesommerferien. Derudover havde tårnet åbent på Kulturnatten, Valentins aften og ved måneformørkelsen d. 21. februar samt solformørkelsen d. 1. august. PR OG MARKEDSFØRING Rundetaarn markedsfører observatoriet i tårnets turistfolder og har derudover en række særarrangementer, der i høj grad medvirker til at synliggøre seværdigheden. Observatoriet er også repræsenteret med nyheder og artikler på tårnets hjemmeside og alle nyheder annonceres ligeledes på tårnets udendørs digitale opslagstavle og i programmer opstillet i tårnet. Tårnet udsendte pressemeddelelse i forbindelse med måne- og solformørkelsen. Observatoriets kikkert fra 1929 Virksomheden Kataka A/S valgte at præsentere en ny opfindelse i Rundetaarns Observatorium. Foto: Sara Bender 12 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

15 U DSTILLINGER I perioden 12. november 2007 til 22. februar 2008 var der ingen udstillinger i Rundetaarn, da Bibliotekssalen var lukket på grund af renovering af toiletter, café og butik. Men sæsonen fik alligevel plads til syv udstillinger, og den ene af dem blev godkendt bare 10 måneder før åbningen og før den endelige finansiering af udstillingen var på plads. Igen i år har adskillige fonde og virksomheder støttet udstillingerne og har på denne måde været med til at sikre tårnet et spændende, alsidigt og interessant udstillingsprogram. Rundetaarn takker fonde og sponsorer til udstillingerne for den store tillid, de viser os, når de støtter vores projekter. PR OG MARKEDSFØRING Udstillere har selv en stor del af ansvaret for ekstern markedsføring af deres udstilling i Rundetaarn. Tårnet tilbyder annoncering og omtale på og den udendørs digitale opslagstavle. Herudover producerer tårnet flyers og en samlet tryksag med informationer om kommende udstillinger i Rundetaarn. Flyerne distribueres i tårnet ligesom tryksagen, der også bruges til ekstern markedsføring af tårn og udstillinger. Rundetaarn tilbyder en PR-grundpakke, der indeholder produktion og distribution af pressemeddelelse og rådgivning vedr. andre PR- aktiviteter i forbindelse med den aktuelle udstilling. RUNDT OM TONEN 23. marts 9. marts Skye Löfvander/Det springende punkt var mester for denne utraditionelle og anderledes udstilling. Hovedtemaet var alverdens og alle tiders tonesystemer. Udstillingen var delt i to: Sneglegangen blev forvandlet til et gigantisk musikinstrument med 128 rørklokker spændt op i de syv vindinger. I Bibliotekssalen var der plancher, rørklokker i alle størrelser, tonefelter i en skov af parasoller, et nedløbsorgel, et klaverstemmerværksted, plancher, modeller og meget mere. Udstillingen blev suppleret med en uges aftenarrangementer med musik og foredrag. Skye Löfvander Knud Brant Nielsen 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 13

16 DER ER GUD 15. marts 27.april Kunstudstilling, skabt af Grete Refsum, Marianne Rønnow og Barbro Raen Thomassen, hvor billeder, installationer og tekst udfordrer bibelske temaer som ordet, bøn, skabelsen og næstekærlighed. Udstillingen blev først vist i New York og senere i Oslo. Grete Refsum, Norge Marianne Rønnow, Danmark Barbro Raen Thomassen, Norge INSIDE OUTSIDE 1. maj 24. maj Udstillingen blev arrangeret af Kunstskolen for Voksne Udviklingshæmmede i Valdemarsgade på Vesterbro. Udstillerne var skolens elever og bestod af 130 værker fra de sidste tre år. Udstillingens titel stillede spørgsmålet: Hvem er udenfor, set indefra eller omvendt? Skolens leder Karina Hørud og undervisere Tove Christensen og Anne Bech Nielsen realiserede udstillingen, der fik stor opmærksomhed både i dagspressen og TV. Der blev også arrangeret en eftermiddag, hvor skolens elever optrådte under titlen: Talenter trodser fordomme og handicaps. Der blev udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen. Anne Wagner Bente Johansen Birgit Neja Jensen Christian Carlsen Emile Cambon Gunnar Karlberg Inger-Helene Andersen Jan Eddie Jensen Jesper Haxthausen Kaare Jönsson Per Eriksen Steffan de la Motte Maahr Thomas Helmer Larsen 14 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

17 AFRICA/NOW Contemporary Art from Africa 1. juni 3. august Mere end 30 yngre kunstnere fra Kenya, Tanzania, Uganda, Burkina Faso, Sudan, Ghana, Den Demokratiske Republik Congo, Mali, Mozambique og Zimbabwe udstillede malerier, fotos og skulpturer. Udstillingen var arrangeret af Thorup Art ved Hanne Thorup. Tine Thorup og Cuong Sam var kuratorer og stod også for design og produktion af udstillingsbog. Udstillingen blev senere vist i Grenå, på Lofoten og Bodø i Norge, samt på Tampere Art Museum i Finland. Udstillingen blev støttet af Center for Kultur og Udvikling (CKU), Nordisk Kulturfond, Cimbria, Emidan, Semco maritime, Niras og Toms. Achille Zoungrana, Burkina Faso Ahmed Abushariaa, Sudan Bertiers, Kenya CFP students, Mali Cheri Cherin, DR Congo Chikawe, Tanzania Christophe Sawadogo, Burkina Faso David Mzuguno, Tanzania Do Bassolet, Burkina Faso Elias Jengo, Tanzania Felix Oburu, Uganda Gabriel Eklou, Ghana Hamed Ouattara, Burkina Faso Herbert Bakka, Uganda Humberto Pateguana, Mozambique Joseph Cartoon, Kenya Kofi Agorsor, Ghana Kudzanai Chiurai, Zimbabwe Lewis, Tanzania Malangatana, Mozambique Malick Touré, Mali Mathe, Mozambique Mohammed Mambo, Tanzania Nadir Tharani, Tanzania Omary Ally, Tanzania Salifoura, Burkina Faso Sambo Boly, Burkina Faso Sayuki, Tanzania Sira Sissoko, Mali Ky Siriki, Burkina Faso Stephen Mubiita, Uganda Taofic, Nigeria Thierno Diallo, Mali Thobias Minzi, Tanzania Victoria Ntomola, Tanzania Vivien Tapsoba, Burkina Faso Yaya Coulibali, Mali Youssouf Sogodogo, Mali Fra venstre: Der er Gud. Inside Outside. Africa/Now 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 15

18 55 O NORTH 9. august 21. september En udstilling af moderne nordisk kunsthåndværk. Arrangeret af kunst- og tekstilhåndværkersammenslutningen KYS FRØEN. Udstillingsudvalget bestod af Hanne Ingversen, Jette Hahne og Charlotte Nielsen. På udstillingen deltog 25 inviterede kunsthåndværkere fra Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark. Udstillingsarkitekt: Stig Billing. Grafisk designer: Annemarie Ingversen. Udarbejdelse af hjemmeside: Henrik Kaas. Idé og oplæg til visuelt udtryk: Thomas Kjeldsen. Fotografen Carsten Esbensen præsenterede desuden sine stemningsbilleder fra Norden. Udstillingen modtog støtte fra Nordisk Kulturfond og blev støttet af Kunst og Industrimuseet, Carlo Merolli, ManneQ og Scancon. Keramik Ann-Charlotte Olhsson, Sverige Christella Bamford, Danmark Siri Brekke, Norge Charlotte Nielsen, Danmark Inger Södergren, Sverige Hanne Ingversen, Danmark Maibritt Unger, Norge Tekstil Brynhild Slaatto, Norge Kitti Briksby, Danmark Jette Hahne, Danmark Leena Illukka, Finland Raija Jokinen, Finland Else-Marie Ejsing, Danmark, Tina Olson, Sverige Glas Mette Andersen, Danmark Ulrika Bratt Ling, Sverige Mette Folmer, Danmark Smykker Dyfinna Torfadottir, Island Maria Börjessen, Sverige Terhi Tolvanen, Finland Christina M. Herskind, Danmark Træ og flet Jon Liestøl, Norge Margrét Guðnadóttir, Island Anelma Savolainen, Finland Ole Jakob Nielsen, Færøerne Fra venstre: 55 o North. Dukker op i Rundetaarn. Fifty/Fifty 16 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

19 DUKKER OP I RUNDETAARN 4. oktober 16. november Udstilling om dukketeater/marionetter/marionetteater arrangeret af Lilo Skaarup og Janne Kjærsgaard og foreningen Unima. I udstillingsperioden var der i alt 37 dukkeforestillinger eller workshops, hvor børn og voksne kunne lave dukker og figurer. 50 teatre og enkeltpersoner deltog i udstillingen med udlån af dukker, forestillinger, værksteder og deltagelse i fortællearrangementer. Udstillingen blev støttet af en storsindet anonym giver samt Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Farumgaard Fonden, Beckett Fonden, Toyota Fonden, Projektpuljen i Københavns Kommunes Kultur-og fritidsforvaltning og Solidaritets-og kulturpuljen i BUPL. Anne Nøjgaard _ TEATRET LAMPE Annie Hedvard Birgit Rastrup _ HESBJERG BØRNETEATER Birthe Norst _ MARIONETTEATRET i KGS. HAVE Bjarne Sandborg _ TEATER REFLEKSION Carl Press Conni Humeniuk + Maren Grosen _ BØRNEKULTURHUSET SOKKELUNDLILLE DET LILLE TEATER Dirk Backer _ TEATER PATRASKET Francis Østerfeldt Gertrud Exner _ TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH Gunhild Als _ DUKKEMANEGEN Hanne Bernt _ TEATER 1000-FRYD Hanne Trolle _ TEATRET MÅNEGØGL Hans Hartvig Hansen _ THY TEATER Hans Nørregaard _ NØRREGÅRDS TEATER Ida Hamre Ida Marie Tjalve Janne Kjærsgaard _ HEKSEN BØRNE - OG DUKKETEATERVÆRKSTED Jette Lund Jette Varn JYTTE ABILDSTRØMS TEATER Kaja Pihl _ MUSIKTEATRET UNDERGRUNDEN Karina Nielsen _ TEATER ASTA BASTA Katrine Karlsen _ TEATER GRAENSELOES Kirsten Victoria Lind Klaus Berg Knud Brodersen _ TEATRET DET BLÅ HUS, Kurt Flemming _ PJERROT Lars Ringgård Lilo Skaarup Lotte + Trisse + Hans Henrik Brockdorff Max Pedersen _ TEATRET PÅ HJUL Morten Grue Ole Barkentin _ BARKENTINS TEATER Ole Bruun-Rasmussen Ove + Ragnheidur Skipper Paul Arne Kring Per Brink Abrahamsen _ SVALEGANGENS DUKKETEATER Peter Holst _ DET LILLE TURNETEATER Rolf Søborg Hansen Sine Andersen _ SINE & FRÆKKE RIKKE Sune Aske Jørgensen Sven Haarder _ DUKKETEATRET SVANTEVIT Svend Erik Kristensen _ MEDIET OG MASKEN, SCENEKUNSTTEATRET TEATER COMEDIEVOGNEN William Frohn 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 17

20 FIFTY/FIFTY 22. november 4. januar Rundetaarn havde i år glæden af at huse Snedkernes Efterårsudstilling, der hvert år siden 1981 har udstillet nye og eksperimenterende møbeltyper - Hvert gang med et nyt tema som udgangspunkt. Årets udstillingstitel refererede til, at de udstillede møbler var blevet udviklet i tæt samarbejde mellem designer og producent. Udstillingsarkitekter var Ben Clement og Sebastian de la Cour. Udstillingens leder var Karin Carlander. Udstillingen var støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Bestsellerfonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Grosserer L.F. Foghts Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond, Lillian og Dan Finks Fond, Oticon Fonden, Toyota-Fonden, Træfonden, Junckers, Bent Krogh Furniture A/S, Exponent A/S, Lydlys og Rifraf. 18 Designere + Producenter Ditte Hammerstrøm + Haslev Møbelsnedkeri A/S Rud Thygesen + Trip Trap Denmark A/S Christina Strand + Magnus Olesen A/S Hannes Stephensen + Jørgen Christensen A/S Dorte Mandrup Arkitekter + Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Thomas Bezntzen + FBJ Inventar-snedkeren Søren Ulrik Petersen + Kjeldtoft møbelsnedkeri Søren Ulrik Petersen + Hanne Vedel + Kjeldtoft møbelsnedkeri Christian Flindt + Teis Dich Abrahamsen Claus Bjerre + Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Hans Sandgren Jakobsen + Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Niels Jørgen Haugesen + HAY Sebastian Holmbäck + Källemo AB Jeremy Walton + Københavns Møbelsnedkeri Aps Karen Kjærgaard + JM Rør A/S Lise & Hans Isbrand + Engelbrechts AS Carlo Volf + Aksel Kjersgaard A/S Niels Hvass + Magnus Olesen A/S Andreas Lund + Illums Bolighus Sussi Osmark + Kjeldtoft møbelsnedkeri Aleksej Iskos + P.J. Furniture A/S Heidi Okton + Aksel Kjersgaard A/S Torben Skov + Teknologisk Institut Thomas Alken + PP Møbler Mia Gammelgaard + Jacob Garde Smedje Komplot, Nola Industrier + Teknologisk Institut Jeremy Walton + PP Møbler Erling Christoffersen + PP Møbler Niels Gammelgaard + Onecollection a/s Steen Dueholm Sehested + Johny Larsen Snedkerier A/S + Garde Hvalsøe Lovorika Banovic + Kvist Industries Cecilie Manz + Bent Krogh Furniture A/S Troels Grum-Schwensen + Duba-B8 RUNDETAARN \\ ÅRSRAPPORT \\ 2008

21 K ONCERTER I 2008 var der 80 musikarrangementer i Rundetaarn. Vi var direkte ansvarlige for to af koncerterne: Et jazzarrangement i august og brasilianske rytmer til Kulturnatten i oktober. Dertil kom et samarbejde, der resulterede i en meget vellykket kammermusikfestival, Brahms Festival Copenhagen, på fire koncerter. Sensommerens traditionelle jazzarrangement med Jacob Fischer Trio fandt sted søndag d. 10. august. Vejrguderne var ikke helt med os denne aften, så koncerten blev flyttet fra platformen på toppen til Bibliotekssalen. Trioen bød på en stjernestund i verdensklasse, og den fulde sal kvitterede med stormende bifald. På Kulturnatten fredag d. 10. oktober var der midnatskoncert i Bibliotekssalen. Sangerinden Vini Iuel fik selskab af Thomas Clausen, Thomas Ovesen og Afonso Correa og leverede sanselige sambarytmer til et begejstret publikum, der fyldte godt op i salen. Klaverforedrag: Hans Henrik Holm Kulturnatten 2008 PR OG MARKEDSFØRING Rundetaarn markedsførte tårnets egne arrangementer og annoncerede alle musikarrangementer på tårnets hjemmeside, den udendørs digitale opslagstavle og i trykte programmer, der distribueres i tårnet. ET UNIKT SAMARBEJDSPROJEKT Brahms Festival Copenhagen er noget ganske særligt. Den store klassiker Johannes Brahms forsynede verden med en stribe kammermusikalske mesterværker. Potentialet til en festival blev spottet og sat i scene af Rune Tonsgaard Sørensen og Asbjørn Nørgaard fra Den (Unge) Danske Strygekvartet. Projektet blev første gang med succes realiseret i 2007, og denne anden udgave var mindst lige så god. De to fremragende musikere havde inviteret begavede ligesindede fra hele Norden til fire koncerter her i Rundetaarn. Vi tilbød et samarbejde, der gik ud på økonomi, markedsføring og konsulentbistand. En win win situation, som også tiltrak opmærksomhed fra flere fonde. En særlig tak til Augustinus Fonden, Beckett- Fonden, Knud Højgaards Fond, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond, Oticon Fonden, Solistforeningen af 1921 og Toyota Fonden. Stormtryk leverede en fin brochure og Vester Kopi trykte plakater til Brahmsprojektet. Rundetaarn udsendte pressemeddelelse og annoncerede i Politiken og Weekendavisen. Festivalen fik en fejende 2008 \\ ÅRSRAPPORT \\ RUNDETAARN 19

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010

Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 Indvielse af Svanemøllestranden den 20. juni 2010 23 billeder med borgmester, ildsjæle, beboerrepræsentanter og underholdning Velkomst ved John Bloch-Poulsen John Bloch-Poulsen bød som formand for Strandgruppen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Kings of the Wood - v/ Bjarke Sørensen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere