Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedsvurdering Strandboulevarden 14, 5. lejl. 2. AB Strandbo I"

Transkript

1 Lejlighedsvurdering AB Strandbo I

2 Generelt Vurdering fortaget : Vurdering rekvireret af : Sælger Ved vurderingen var følgende til stede: Niels Rønsholdt Sælger - Køber - AB Strandbo I Lisbeth Forring Abildhauge A/S Standardoplysninger om lejligheden Lejligheden er tidligere vurderet : og , overtagede og eksisterende forbedringer videreføres i nærværende vurdering. Generelt omkring lejligheden : Værelser : 2 og køkken/alrum Kamre : 2 incl. nedlagt køkken på 5. sal Depotrum: 1 (uden redningsåbninger) Toilet : 1 Lejligheden fraflyttet : Nej, fremstår med indbo og inventar Vedligeholdelsesstand : Normal Rengøringsstand : Normal EL-installationer : VVS-installationer : EL-check af udført af aut. EL-installatør Hoffmann A/S med bemærkninger. Kopi af anmærkningsfrit EL-check skal udleveres til såvel køber som foreningen inden overdragelse. VVS-check af udført af Pilegaard-Henriksen med bemærkning om, at armatur i køkken sidder løst. Kopi heraf skal udleveres til såvel køber som foreningen inden overdragelse. Grundlag for vurderingen : Vurderingen er udført i overensstemmelse med andelsboliglovens 5. Hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer er det sælgers ansvar at sikre den fornødne dokumentation i form af eventuelt krævede bygge/ibrugtagningstilladelser. Foreligger disse ikke anses det for en mangel og forholdet er derved ikke lovligt. Overtagelsen af løsøre, såfremt det forefindes, aftales mellem sælger og køber i henhold til foreningens procedure Vi har efter bedste evne og skøn vurderet forbedringer og den vedligeholdelsesmæssige stand, samt kontrolleret, at forbedringerne er til stede. Vurderingen har alene været visuel. Skjulte installationer og bygningsdele er ikke besigtiget. I forbindelse med vurderingen er konstaterede mangler noteret, men der er ikke foretaget en decideret mangelgennemgang. Ansvar for mangler/defekter påhviler sælger alene. Vurderingen er gældende 6 måneder fra fremsendelse. Foreningens praksis Der anvendes kurveafskrivning i.h.t. ABF-håndbogens regler. Forbedringsværdier nedskrives til 10% i 3 år efter afskrivningsperioden udløber og herefter bortfalder forbedringsværdien helt. Der medtages ikke fradrag for manglende døre (Fremgår af kopi af tidligere vurdering udført for AB Strandbo). VVS-check skal udføres af aut. VVS-installatør ved ændringer af VVS-installationer uden faktura fra autoriseret VVS-installatør. EL-check skal udføres af aut. EL-installatør ved ændringer af EL-installationer uden faktura fra autoriseret EL-installatør. Der gøres særligt opmærksom på, at der pr skal være etableret HPFI/HFI relæ. Bestyrelsen oplyser, at eventuelle revner og huller i terrazzogulve på badeværelser udbedres / repareres af andelsboligforeningen. Når revne / huller konstateres skal andelshaver meddele foreningen dette.

3 Generelle bemærkninger i forbindelse med vurderingen : (se i øvrigt vedlagte mangelliste) Lejligheden er etableret i to etager. Tidligere sælger har oplyst at inddragelsen af loftrummet er sket med henblik på etablering af køkken/alrum og et værelse (der fremstår med fritliggende hanebånd), og er udført professionelt af foreningen i forbindelse med tagrenovering, det forudsættes derfor i seneste og i nærværende vurderingsrapport at være udført forskriftsmæssigt. Tidligere Sælger har oplyst at tagterrasse på 6. sal er udført professionelt af foreningen i forbindelse med tagrenovering, den forudsættes derfor i seneste og i nærværende vurderingsrapport at være udført forskriftsmæssigt. Der gøres særligt opmærksom på, at det i seneste og i nærværende vurderingsrapport forudsættes, at de af foreningen udførte byggearbejde i forbindelse med tagrenovering, herunder inddragelse af loftsrum til beboelse (lofter til kip med fritliggende hanebånd), etablering af nyt køkken og tagterrasse m.v., er udført forskriftsmæssigt og opfylder bestemmelserne i Bygningsreglementet. Det er ikke i nærværende vurderingsrapport kontrolleret, at de i lejligheden udførte byggearbejder er udført i overensstemmelse med Bygningsreglementet. Lejligheden fremtræder generelt med nyere trægulve og malede vægge med glasfilt. Malede pudsede lofter eller malede lofter med glasfilt. Lofter til kip med fritliggende hanebånd på 6. sal (se ovenfor). Ejendommens oprindelige trægulve fremstår generelt med svindrevner, det vurderes ikke at skyldes manglende vedligeholdelse og der medtages ikke fradrag herfor. Parterne skal være opmærksom på, at vedligeholdelse, herunder udskiftning af lejlighedens gulve påhviler andelshaverne. Udskiftning af gulve kan i.h.t. ABF-håndbogen medtages med forbedringsværdi. Lejlighedens trægulve på 6. sal er etableret af foreningen i forbindelse med inddragelse til beboelse. Tidligere sælger har oplyst at der i år 2012 er etableret asketræsgulv på 5. sal, herunder er oprindelige trægulve optagede. Sælger oplyser, rumfordelingen i lejligheden er ændret, herunder er der etableret nyt depotrum (uden rednings/ vinduesåbning) og med dør mod stue, det vurderes at depotrum ikke må anvendes til personophold. Alternativt skal der forevises kommunal godkendelse heraf, herunder anvendelsesformål af/som depotrum. Sælger oplyser endvidere, at væg mellem værelse og køkken/alrum på 6. sal er delvist nedtaget med henblik på etablering af kontor afsnit i alrum og ny gipsvæg mellem alrum og værelse på 6. sal er opsat (værelse på 6. sal er dermed blevet mindre). Ved gennemgangen er der ikke forevist kommunal godkendelse af ændrede rumindretning, herunder etablering af depotrum (se nye regler nedenfor). Af Københavns Kommunes hjemmeside fremgår ændringer i bygningsreglementet pr. 1. januar Ændringerne i Bygningsreglementet betyder, at der til flere byggearbejder ikke længere skal søges om byggetilladelse eller ske anmeldelse. Det forudsættes derfor i nærværende vurdering, at de af sælger udførte byggearbejder, herunder: Delvist nedtaget væg og ny gipsvæg mellem værelse og alrum på 6. sal, samt nye vægge i forbindelse med etablering af depotrum (uden redningsåbning) m.v. er udført forskriftsmæssigt og opfylder bestemmelserne i Bygningsreglementet. Det er ikke i nærværende vurderingsrapport kontrolleret, at de i lejligheden udførte byggearbejder er udført i overensstemmelse med Bygningsreglementet. Kammer (nedlagt køkken på 5. sal) fremstår med nyere trægulv, malede vægge med glasfilt og malet pudset loft. Eventuel overtagelse af hårde hvidevarer: Vaskemaskine; Candy (p.t. beroende i kælder), aftales mellem parterne og skal i givet fald monteres og tilsluttes af aut. VVS-installatør. Køkken på 6. sal er etableret med disk og fremstår med lyseblå elementer med bambus bordplader. Trægulv, malede vægge og loft med glasfilt. Hårde hvidevarer: Keramisk indbygningskomfur; Smeg, indbygningsovn; Smeg og integreret opvaskemaskine; Bosch. Eventuel overtagelse af øvrige hårde hvidevarer: Køle/fryseskab; Bosch, aftales mellem parterne. Det anbefales at der altid etableres drypbakke under såvel op- som vaskemaskiner. Det anbefales at tilslutning af emhætte til aftræk/hul i facadevæg godkendes af foreningen og kommunalt efter gældende regler. Forsætter

4 Generelle bemærkninger i forbindelse med vurderingen : (se i øvrigt vedlagte mangelliste) Forsat Badeværelse fremtræder med ældre terrazzogulv, ældre fliser på undervægge, malede pudsede overvægge og loft. Sanitet, armaturer og brusekar er ældre. Sælger oplyser, at tidligere konstaterede revne/r i terrazzogulvet er undersøgt og repareret af foreningen i år Eventuelle huller i vægge skal lukkes med vandtætte materialer. Det anbefales køber, at dør og dørkarm i badeværelse jævnligt overfladebehandles. Det anbefales køber, at gulv, fliser og fuger jævnligt gennemgås og skader/utætheder repareres, således at skader på underliggende konstruktioner undgås. Det anbefales køber at udsugning/aftrækskanal jævnligt rengøres, således at korrekt udsugning opnås. Ved gennemgangen er det konstateret, at der ikke er etableret radiator i kammer. Det vurderes at rørføring til manglende radiator er afproppet i entre. Tidligere fradrag herfor videreføres i nærværende vurdering. Der er ikke oprindeligt etableret radiator i kammer (tidligere køkken) og ej heller i nyt depotrum uden redningsåbninger. Radiator i stue på 5. sal er flyttet i forbindelse med etablering af depotrum. Det anbefales køber, at lejlighedens vinduer jævnligt vedligeholdes indvendigt, jævnfør foreningens regler herfor. Der mangler ingen døre. Begreb-forklaring vurderingsskemaet Grundlag = Grundlaget for vurdering (F=Faktura, S=Skøn foretaget ved vurderingen, V=Tidligere vurdering) Periode = Den periode hvori forbedringen afskrives - angives i år Levetid = Forbedringens restlevetid Vurdering opsummeret Forbedringer der skal overtages af køber - udført af sælger kr Løsøre der kan overtages af køber kr Omkostninger ved forhold der udbedres af sælger, men foreløbigt er ansat til kr

5 AB Strandbo I Rapport dato Rum Grundlag Udførelses år Afskrivnings periode Afskrivning pct. Oprindeligt beløb Forbedring sælger Løsøre Mangler/ Fradrag FORBEDRINGER/ LØSØRE/ MANGLER: Inddragelse af tørreloft til beboelse incl. tagterrasse 1*Etablering af gipsvægge, herunder på murede brandvægge v 2007 Ingen ned skrivning *Blænding af dør mod hovedtrappen v % *Trappe indvendig til 6. sal incl. halvvæg omkring trappe. Beklædning på halvvæg er udskiftet i år v 2014 i forbindelse med etablering af bænk og skab og beklædning udtages skønsmæssigt % *Etagegennembrydning, herunder udveksling i etagedæk og lysninger langs trappehul v % *Opstilling af vægge. (Dør, gerigter, fodpaneler udtages skønsmæssigt idet afskrivnings- perioderne er forskellige). Væg mellem alrum og værelse er delvist nedtaget i år 2014 og fratrækkes skønsmæssigt v 2007 Ingen ned skrivning *Dør, gerigter, fodpaneler incl. montering (Opstilling af vægge udtages skønsmæssigt idet afskrivningsperioderne er forskellige) v % *Nyt fyrretræsgulv incl. lyddæmpning på 6. sal v % *Spartling og opsætning af filt på vægge (Malerarbejder udtages skønsmæssigt idet dette er vedligeholdelsesarbejde) v % *Malerarbejder er vedligeholdelsesarbejde og medtages ikke med forbedringsværdi i.h.t. ABF- Håndbogen v % *Ny EL-tavle på 5. sal v % *EL-installation til køkken på 6. sal incl. til komfur v % *EL-installation til 6. sal, herunder stik/afbrydere m.v. Stik/afbryder på delvist nedtaget væg på 6. sal er fjernet og udtages skønsmæssigt v % *EL-betjening til Veluxvindue v % *EL-installation på tagterrasse v % *Etablering af afkasthætte for emhætte (ses i loft i køkkenafsnit) v % *Teknisk rådgivning, herunder statiske beregninger v % *Administration v % *Vinduer ekstra: vedligeholdelsesvenlig overflade v % *Etablering af antennestik i soveværelse v % *Etablering af røgalarm v % *VVS-arbejder, tillæg for ændring af radiator v % *Etablering af BD væg v 2007 Ingen ned skrivning *Isolering af skråvægge v 2007 Ingen ned skrivning *Radiatorer 2 stk. v % *Etablering af kipvinduer v % *Tagterrasse v 2007 Ingen ned skrivning *Teknisk rådgivning, herunder statiske beregninger og tilsyn v % *Administration v % *Byggesagshonorar Københavns Kommune v % Køkken/alrum Ny gips væg mellem alrum og værelse. Dør og karm er tidligere vurderet under inddragelse af loftrum og udtages derfor af faktura kr f 2014 Ingen ned skrivning Vindue i ny gips væg mellem alrum og værelse. Der er forevist faktura kr f % Opsat filt på ny gipsvæg og på tidligere murstensvæg mod nabo. Del af forevist faktura kr f % Snedkerbygget bænk og skab med to låger i eksisterende halvvæg ved trappe, tilpasset løsøre incl. udskiftning af beklædning på halvvæg f % Køkkenelementer: Køkkenskaberne, bambusbordplader, vask og armatur (Kopi af betalingsdokumentation for 1. betaling er forevist) v % Køkkenelementer: Køkkenskaberne, bambusbordplader, vask og armatur (Kopi af betalingsdokumentation for 2. og 3. betaling er forevist) v % Skrivebordsplade i kontorafsnit i alrum, materialer og eget arbejde s % Keramisk indbygningskomfur v % Indbygningsovn v % Opvaskemaskine, integreret v % Brandmærker / ringe på bordplader s Armatur skal fastgøres i.h.t. VVS-check af s Kammer (nedlagt køkken) Dør incl. hængsler og dørgreb, materialer og eget arbejde s % Garderobeskab/skuffer, samt reol bag dør m.v.: Køkkenskaberne v % Der mangler 1 låge og 3 skuffer i garderobeskab (beroende i kælder) s Vaskemaskine v % Vaskemaskine er ikke monteret ved gennemgangen (er beroende i kælder). Skal genmonteres af aut. VVS-installatør incl. drypbakke m.v. s Stue på 5. sal Radiator i stue på 5. sal. Faktura fra Pilegaard-Henriksen er forevist f % Seng/sofa med træramme monteret på væg, materialer og eget arbejde s % Depotrum uden redningsåbning Gipsvægge med henblik på etablering af depotrum. Faktura kr er forevist f 2014 Ingen ned skrivning Vindue i ny gips væg mellem stue og depotrum. Der er forevist faktura kr f % Dør- og dørkarm. Samt indfatninger og fodpaneler. Del af forevist faktura kr f % Opsat filt på nye gipsvægge. Del af forevist faktura kr f % Skrivebordsplade, materialer og eget arbejde s % Kammer Manglende radiator (Det vurderes, at rørføring til manglende radiator er afproppet i entre) v Værelse på 6. sal Velux, fjernbetjent solafskærmning v % Badeværelse Spejl, limet fast f % Entre/mellemgang - Generelt VVS-arbejder i forbindelse med nyt køkken og nedlæggelse af eksisterende køkken på 5. sal v (nuværende depotrum). Kopi af betalingsdokumentation til S.S. VVS Service er forevist % EL-arbejder, nye stik/afbrydere i stue, kammer og mellemgang på 5. sal v % Etablering af aksetræsgulve i stue, kammer, entre, mellemgang og depotrum på 5. sal, herunder optagning af oprindelige gulve, materialer og eget arbejde v % EL-arbejder; afbryder og stikkontakt i nyt værelse på 6. sal. Trippelkontakt ved trappe, udskiftning af lampeudtag i kammer, trækning af kabler, stik/afbrydere i nyt depotrum på 5. sal m.v. faktura fra aut. EL-installatør THK er forevist f % *Manglende anmærkningsfrit EL-check (honorar til aut. EL-installatør) v/s Sum forbedringer/løsøre * Der er forevist specificeret oversigt over individuelle beboerfinansierede arbejder og administrator har bekræftet at andelshaver har indbetalt kr til foreningen. 2* Der er forevist specificeret oversigt over fælles beboerfinansierede arbejder og administrator har bekræftet at andelshaver har indbetalt kr til foreningen. 3* Fradrag kan slettes når der forevises anmærkningsfrit EL-check udført af aut. EL-installatør Omkostningerne er foreløbigt vurderet, såfremt de ikke er udbedret inden fraflytning kan de nødvendige omkostninger til håndværkere være højere.

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet Afdelingsmødets beslutninger om forbedringer og forandringer skal fremgå af et råderetskatalog. Skal gives til alle nuværende og kommende lejere. Skal godkendes af ets bestyrelse. Dette katalog indeholde

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø

Revideret 29.10.2003. Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Revideret 29.10.2003 Andelsboligforeningen Hjørringgade 17, 19 og 21 2100 København Ø Forord Denne orienteringsmappe er til oplysning for beboere samt eventuelt kommende beboere i Andelsboligforeningen

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere