Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede."

Transkript

1 Retsudvalget, Socialudvalget REU Alm.del Bilag 209, SOU Alm.del Bilag 153 Offentligt Solhaven sagen, politi og anklagers rolle: Farsø den 1.Marts Uberettiget politianmeldelse og inkompetent efterforskning I slutningen af marts 2012 blev jeg, for første gang, indkaldt til afhøring hos Nordjyllands politi. Det var ti måneder efter, at Vesthimmerlands kommune havde afsendt sin anmeldelse. Kriminalassistenterne Henrik Rask og Jesper Müller forestod efterforskningen. Jeg gik med sindsro ind til afhøringen. Var sikker på, at det drejede sig om en formalitet. Jeg blev meget klogere. Betjentene havde konstateret, at vi på Solhaven brugte magt, ud over alle grænser og at vi ikke indberettede korrekt. Jeg forsøgte, at forklare hvad det var for en type unge, vi arbejdede med. Politiet meddelte, at det var sagen uvedkommende. Min tanke var: Hvad skal vi med en dommer, når to kriminalbetjente har afsagt dommen? De to betjentes holdning var uændret gennem hele sagen. Det skal ikke skjules, at jeg kom til at værdsætte det danske retssystem og at der var en dommer og forsvarer, der tog vare på min retsssikkerhed. Fuldstændig urealistiske erstatnings vejledninger til de unge forurettede. Politianmeldelsen fra Vesthimmerlands kommune var en generel anmeldelse. Kommunen mente, at der foregik vold og psykiske overgreb på Solhaven. Det var formentlig en taktisk manøvre, der legaliserede, at politiet frit kunne kontakte alle tidligere anbragte på Solhaven. Jeg er siden blevet kontaktet af mange, som var særdeles overraskede over politiets fremfærd. Et gennemgående tema var det dog, at politiet gjorde meget ud af erstatningsmuligheden, såfremt de ansatte blev dømt. En af de unges bistandsadvokater fremsatte krav om kr. i erstatning. Mange af de unge afviste, at tale mere med politiet, men blev alligevel kontaktet igen. De unge følte sig presset af betjentene. Erstatnings spørgsmålet blev også et gennemgående tema under retssagen. En af de unge spurgte anklageren, da han forlod vidneskranken: Hvornår får jeg så mine penge. Varetægtsfængsling og overnatning i arresten Den 19. april 2012 startede sagsforløbets mest dramatiske døgn. Jeg havde om morgenen, som sædvanlig, været hos en af mine elever for at vække ham og sende ham på arbejde. Under morgen maden fortalte han, at han var blevet presset, af politiet, til at indgive en anmeldelse, på en af Solhavens medarbejdere. Han var ked af det og havde fortrudt. Jeg oplyste ham om, at han skulle være helt sikker på, at det han havde fortalte var sandt. Hvis han var presset til at sige noget, der ikke var sandt, var mit råd, at han kontaktede politiet påny. Jeg var senere på dagen til afhøring hos politiet. Til afhøringen havde jeg, som aftalt på det første møde, medbragt en række oplysninger, som belyste de forhold, som jeg var blevet præsenteret for. Jeg kunne ikke se, at der var nogen problemer i disse oplysninger.jeg var helt sikker på, at disse forhold var behandlet korrekt. Jeg blev herefter præsenteret for en ny anklage, nemlig trussel mod vidne, grundet ovennævnte samtale om morgenen. Jeg blev anholdt, og skulle fremstilles for en dommer, med henblik på varetægtsfængsling. Det var sidst på eftermiddagen og jeg måtte overnatte i arresten, idet jeg først kunne fremstilles, i 1

2 grundlovsforhør, den følgende dag. Det blev et grundlovsforhør for dobbelt lukkede døre med navne- og referat forbud. Det er vist unødvendigt, at beskrive mine og min families tanker, det følgende døgn. Advokat Mogens Bøgh Jensen, der var min forsvarsadvokat, brugte natten til at sætte sig grundigt ind i sagen. Resultatet af dagens grundlovsforhør var, at de 11 tiltaler blev klart afvist af dommeren, som grundløse og jeg blev løsladt. Dommens ordlyd var: Retten finder herefter ikke, at der foreligger en begrundet mistanke om, at sigtede har overtrådt straffelovens 260, 245, stk.1,jf. til dels 23 eller 123 eller 266, jf. 23 Grundlovsforhøret fandt sted på en fredag. Der var ingen andre, ud over min nærmeste familie, til stede i retsbygningen. De nærmeste medarbejdere sad på Solhavens kontor og ventede. Få minutter, efter, at grundlovsforhøret var forbi tikkede, der en mail ind til Solhavens regnskabeschef fra Vesthimmerlands kommunes advokat. Kommunen udbad sig en kommentar til dommerens afgørelse. Vi undrer os endnu. De eneste, der vidste, at grundlovsforhøret var forbi var dommeren, anklageren og politiet. Hvordan kunne kommunen være orienteret få minutter efter, at grundlovsforhørets var overstået. Vesthimmerlands kommune var blevet orienteret af Michael Bech DR1-21 Søndag, viste det sig senere. Men hvordan kunne det gå til, når grundlovsforhøret foregik bag dobbelte lukkede døre. Dommeren havde understreget regelsættet, specifikt vedr. referatforbud. På vej ud af retslokalet kunne man iagttage, at Anklager Peter Rask talte i telefon. Der gik mindre end 5 minutter efter dommen var afsagt, inden DR21 Søndag havde orienteret Vesthimmerlands kommune om udfaldet. Jeg klagede selvfølgelig over behandlingen til politiet, og redegjorde for mine iagttagelser, på vej ud af retslokalet. Den efterfølgende undersøgelse blev gennemført af den Uafhængige Politiklagemyndighed i Aarhus. De kunne dog ikke finde ud af, hvem der havde informeret DR. Da Peter Rask blev afhørt, fortalte han, at han var blevet ringet op af pressen, men havde ikke svaret på pressens spørgsmål vedr. den afsagte dom. Han forklarede herefter, at han efterfølgende havde ringet til min advokat og informeret om kontakten. En samtale, der ifølge min advokat, ikke har fundet sted. Jeg havde ikke stor tiltro til, at den uafhængige politiklage myndighed havde nogen interesse i, at opklare denne sag. Jeg kunne dog, kort tid efter, med tilfredshed konstatere,at Peter Rask ikke længere var anklager i sagen. Anklageskriftet, der ikke byggede på beviser De to efterforskere fortsatte dog ufortrødent, og den 22. marts 2013, et år efter, kom anklageskriftet. I den mellemliggende tid havde politiet ikke fundet anledning til, at afhøre mig, den hovedmistænkte, om anklageskriftets forhold. Anklageskriftet var, på et år, vokset til 75 anklage punkter. De 11 forhold, der var afvist af dommeren, året forinden, var medtaget på ny. Jeg blev meget overrasket og noget chokeret, da jeg så anklageskriftet. Jeg var af den klare opfattelse, at en sag skulle være fuldt belyst, inden den kunne forelægges for retten. 2

3 Min overraskelse blev ikke mindre, da jeg så listen over de vidner, der var indkaldt. En del af dem var de forurettede unge. Flere af dem havde allerede talt med diverse tilsynsmyndigheder, om de selvsamme episoder. Ingen af dem havde, på daværende tidspunkt, givet udtryk for, at have lidt nogen form for overlast. Resten af de vidner, der var indkaldt var, for en dels vedkommende, tidligere ansatte, der enten var afskediget, bortvist eller havde forladt Solhaven, fordi de havde følt sig forbigået ved forfremmelse af kollegaer. Medarbejdere på opholdsstedet Nordkraft i Aalborg var rigt repræsenteret på vidnelisten, bl.a ved ejeren Henning Ludvigsen, der gennem mange år var afdelingsleder på Solhaven. Lederen af Opholdsstedet Hugin og Munin Rasmus Bisgaard i Aalestrup, der få år forinden var blevet bortvist fra Himmerlands Rådgivningscenter, var ligeledes et af de indkaldte vidner. Begge opholdssteder drev og driver konkurrerende virksomhed. De havde, også forinden, vist stor interesse i, at skabe dårlig omtale af Solhaven. Paradoksalt nok, undlod de aldrig i markedsførings øjemed, at fortælle om deres fortid på Solhaven/HRC og om deres indgående kendskab til pædagogikken på stedet. Herudover var det pædagoger fra Skjoldborghus og tidligere ansatte fra Solhaven, hvis ophør af ansættelse lå før sagens ældste tiltale. Det viste sig, under retssagen, at deres viden stammede fra læserbreve i Nordjyske, 2. og 3. hånds oplysninger og diverse negative rygter. Sammen med min forsvarer gennemgik vi, inden retsmøderne, alle vidneudsagnene. Her gik det op for mig, at efterforskningen kunne sidestilles med den kulørte formiddags presses og Michael Bech 21 Søndags journalistik og research. Efterforskerne havde simpelthen forbigået alle, der kunne og ville sige noget positivt om Solhaven. Behandlings chefen, der havde været ansat, i mere en 15 år, på Solhaven, var ikke blevet afhørt. Hun havde i hele perioden, hvor voldsepisoderne angiveligt havde fundet sted, været involveret i stort set alle magtanvendelses indberetninger. Hun havde haft møder med de unge og med de anbringende kommuner og havde, i forbindelse med udfærdigelse af statusrapporter, beskrevet de unges udvikling og ophold på Solhaven. Viceforstanderen Karsten Pedersen, der gennem, næsten lige så mange års ansættelse, var blevet afskediget og senere bortvist fra bestyrelsen, var derimod blevet afhørt. Et opholdssted som Solhaven, har pligt til at føre dagbog, over de hændelser, der sker gennem et døgn. De første år blev de udfærdiget i papirform, men blev senere registreret elektronisk i Bosted, et dagbogssystem, der blev indkøbt fra et eksternt firma. Bosted anvendes af de fleste opholdssteder og botilbud, i Danmark. I systemet kan der ikke ændres eller tilføjes, uden der afsættes elektroniske spor. Herudover udfærdiges, der altid en indberetning til kommunerne, efter en magtanvendelse. Den unges egen opfattelse af episoden medsendes. I mange tilfælde ønsker den unge ikke at beskæftige sig mere med episoden og afviser at medsende kommentarer. Nogle unge gik i enrum og skrev. En del unge var ikke i stand til at formulere sig skriftligt og fik derfor hjælp. Dette fremgik tydeligt. Alle unge havde sagsmapper, hvor alle aftaler, visitations papirer, kopier af indberetninger m.v. opbevares. Alle Solhavens biler havde satellit overvågning, så det var muligt, at se kørsels historik på hver enkelt bil. 3

4 Bestyrelsen havde, da anklagerne viste sig, besluttet, at bede en jurist, der var ansat i administrationen på Solhaven, om at lave en intern undersøgelse. Formålet var, at bestyrelsen ønskede, at skabe sig overblik i sagen for, at skabe klarhed over forløbet og det konkrete indhold i anklagepunkterne. Bestyrelsen fandt det i øvrigt magtpåliggende, at sikre, at den også fremadrettet levede op til ansvaret, som øverste myndighed i Solhaven. Denne undersøgelse indeholdt en beskrivelse af alle anklager, kopi af de tiltaltes timesedler og ansættelsesperioder, kopi af dagbøger, magtanvendelsesindberetninger og andre relevante oplysninger. Undersøgelsen gav et klart billede af, at en del af tiltalerne ikke kunne have fundet sted. En del af tiltalerne var mere end et år forkert dateret. En del af medarbejderne var ikke ansatte eller på arbejde på de opgivne datoer og tidspunkter. En del af eleverne var ikke til stede på Solhaven, på de opgivne tidspunkter. En stor del af de magtanvendelser, som nu pludselig var blevet til voldssager, var for de flestes vedkommende, ganske velbeskrevet i dagbøgerne. Den gav også et klart billede af hændelsen og af hvem, der iøvrigt havde været til stede på de påståede gerningstidspunkter. Alt dette materiale, som befandt sig på Solhavens kontor, havde politiet ikke set eller efterspurgt inden de rejste tiltalen. Jeg havde, ved min afhøring, gjort opmærksom på, at det fandtes, men det havde ingen interesse for politiet. På den baggrund finder jeg det meget mærkeligt, efterfølgende, at høre, både anklager og Statsadvokat udtale, at det var nødvendigt, at rejse sagen. Den var jo slet ikke belyst korrekt. Det var da også dommerens bemærkning til anklageren, ved domsafsigelsen. Politiet havde i efterforskningsperioden gjort tilløb til, at indhente nogle af de relevante oplysninger. De gav op på halvvejen. De havde eksempelvis rekvireret timesedler, som vi mailede til dem. Vi gjorde opmærksom på, at politiet havde pligt til, at underrette de personer, der var omfattet af timesedlerne. Da efterforskerne erfarede materialets omfang meldte de tilbage, at mailen var slettet og at materialet ikke ville blive anvendt. Man ønskede ikke at påtage sig denne store arbejdsbyrde. Efterforskerne ønskede, at få adgang til Solhavens elektroniske dagbogssystem Bosted. Vi stillede os beredvilligt til rådighed, men fandt det rigtigst, at formalia blev i orden. Efterforskerne bebudede, at de i løbet af få minutter ville få en dommerkendelse. Vi hørte aldrig senere fra efterforskerne, desangående. Politiet udleverede i efterforskningsperioden navnene på de sigtede til Vesthimmerlands kommune, uden at orientere, hverken Solhaven eller de sigtede. Solhavens administrative medarbejdere havde den klare opfattelse, at efterforskerne ikke anede, hvordan de skulle gribe sagen an eller hvordan de skulle anvende det tilgængelige materiale. Som et eksempel på efterforskernes inkompetence kan det nævnes, at efterforskerne udelukkende havde indhentet kopi af de magtindberetninger, der var sendt til Vesthimmerlands kommune. Efterforskerne havde overset at, før 2007, var det amterne, der havde tilsynet med opholdsstederne. Det betød, at magtanvendelsesindberetninger før 2007 var arkiveret i Region Nordjylland på den gamle amtsgård. En ikke uvæsentlig detalje, anklagepunkternes datering, taget i betragtning. 4

5 Retssagen begyndte vi blev rystede Da sagens forhold nr. 1 blev behandlet i retten blev det endnu en gang tydeligt,hvor galt det stod til med efterforskningens kvalitet. Vi hørte om en ung, der påstod, at han var blevet mishandlet. Han var blevet slået, smidt rundt i rummet, slået bevidstløs og fået flere flænger i hovedet. Han var, efter eget udsagn, blevet nægtet, at komme til læge. Han påstod, at der ikke var lavet indberetning og at han ikke selv havde skrevet sin forklaring. Han var sikker på, at episoden ikke var omtalt i dagbogen, hvordan han så kunne vide det. Da forsvarerne spurgte om hvorledes han så fik behandlet flængerne i ansigtet, når han ikke kom til læge. Han fortalte så, at han var blevet sendt i bad og derefter kunne flængerne ikke længere ses. Anklageren, der fremførte ovennævnte sag, kunne fortælle, at den var foregået i august Såfremt politiet i deres efterforskning havde undersøgt tilgængeligt materiale, ville man have opdaget, at episoden fandt sted i marts Anklagerens vidne Ralf Christensen, der dengang arbejdede som viceforstander på det konkurrerende opholdssted Nordkraft i Aalborg, kunne fortælle mange detaljer fra episoden. Han fortalte, meget troværdigt, at han var mødt ind på arbejde senere på dagen, efter magtanvendelsen havde fundet sted. Uheldigvis, for ham, blev han først ansat 1.juni 2005, altså 2½ måned efter hændelsen. Oplysninger, som politiet ville have været i besiddelse af, såfremt man havde orienteret sig i tilgængeligt materiale. Solhavens tidligere viceforstander Karsten Pedersen kunne fortælle, i vidneskranken, at der ikke var lavet magtindberetning. Han kunne samtidig fortælle, at han ikke havde adgang til at kontrollere om der var udfærdiget indberetning. Årsagen var, påstod han, at indberetningerne var arkiveret på mit kontor og at han ikke havde adgang til dette. Desværre havde jeg ikke noget kontor på det pågældende tidspunkt. Mapperne med indberetninger var frit tilgængelige for alle, på det fælles kontor. Der blev brugt flere rets dage på ovennævnte sag, men anklageren havde ikke fundet det nødvendigt, at afhøre mig til sagen. Da min forsvarer afslutningsvis bad om at få mig afhørt kunne jeg oplyse, at der lå en magtindberetning i den unges sag. Der forelå et dagbogsnotat, der tydelig beskrev situationen og hvilken dato, det var foregået. Den unges forklaring fremgik tillige. Jeg kunne samtidig gøre retten opmærksom på, at der fandtes elektroniske dagbøger, indberetninger, intern beskrivelse og meget andet materiale. Først her gik det op for politiet, hvem der havde været på arbejde den pågældende dag. Det fremgik tillige hvem, der havde hjulpet den unge med at skrive sin forklaring. De, der var til stede, da magtanvendelsen fandt sted, var ikke blevet afhørt. De blev nu afhørt og efterfølgende ført som vidner. Deres vidneudsagn var i overensstemmelse med de tiltaltes forklaringer og den foreliggende skriftlige dokumentation. Såfremt politiet havde efterforsket sagen og ikke blot lyttet til en dramatisk fortælling ja så havde der ikke været et anklagepunkt. De gule mapper Solhavens oplysninger blev fremlagt i retten Dette blev et vendepunkt i retssagens forløb. Det stod pludselig klart, at sagen ikke var korrekt belyst og at efterforskningen havde været mangelfuld og tilfældig. En kaotisk situation, der ikke burde opstå i en dansk 5

6 retssal. Anklageren værgede da også for sig og erkendte vist aldrig helt, at det forholdt sig på den måde. Den mangelfulde efterforskning var direkte årsag til det lange forløb i byretten og den voldsomme udgift. Dommeren beordrede derfor, på forsvarenes opfordring, anklageren til at fremskaffe den interne undersøgelse, som Solhavens bestyrelse havde fået udarbejdet. Materialet skulle fremlægges i retten. Anklageren protesterede, men dommeren gav forsvarerne medhold og politiet måtte derfor prøve at finde ud af, hvor denne undersøgelse befandt sig. De fandt den hos den tidligere formand for Solhavens bestyrelse. Da politiet så hvor grundig denne undersøgelse var, blev de ret overraskede og forsøgte endnu en gang, at forhindre, at den kom frem til advokaterne. Problemet var nok, at undersøgelsen udstillede politiets mangelfulde efterforsknings arbejde. Materialet burde have indgået i politiets efterforskning og konsekvensen ville have været, at der aldrig var blevet en retssag. Nu skulle man så tro, at anklageren blev glad for disse oplysninger, men nej. Da anklageren havde set indholdet beordrede hun de to efterforskere, til at afhøre formanden og juristen på samme tid. Vi kunne derfor iagttage, politiet lå på lur, bag ved hækken og at naboerne blev udspurgt. Politiet ventede på, at formanden dukkede op på sit arbejde og på at juristen kom hjem. De gav begge, uafhængig af hinanden, den samme forklaring om baggrunden for rapporten og forforløbet, generelt. Juristen, som er min datter, blev på alle måder mistænkeliggjort. Hun blev mødt med anklager om ulovlig privat efterforskning. Enden på historien blev, at anklageren blev tvunget til, at udlevere undersøgelsen til advokaterne, til brug for retssagen. Der var tale om tre fulde ringbind, som skulle kopieres i tyve eksemplarer og udleveres til dommer, domsmænd og forsvarer. Mapperne blev herefter en del af sagen og benævnt de gule mapper. Anklageren brugte, i de første retsmøder, megen tid på, at mistænkeliggøre denne undersøgelse. Den blev omtalt, som den undersøgelse, som var lavet af den hovedtiltaltes datter. Et stykke inde i sagen, hvor anklageren løb tør for dokumentation, brugte hun den selv, uden at gøre opmærksom på ophavsretten. Hvorfor havde politiet ikke haft interesse i at bringe alle relevante oplysninger frem til retten? Anklagemyndigheden ønskede ikke sagen oplyst. Jeg gik derfor i gang med, sammen med min forsvarer, at gennemlæse sagen. Vi sammenholdt anklagemyndighedens materiale med de gule mappers indhold. Her fik vi vished for, at alt relevant materiale ikke var fremskaffet, inden anklageskriftet var blevet udarbejdet.advokaterne krævede derfor: at alt relevant materiale skulle fremskaffes at de unges sagsmapper skulle gennemgås for relevante oplysninger at disse oplysninger skulle fremlægges i retten og være en del af sagen. Solhaven var lukket og pakket ned, få dage før retssagen startede. Alt materiale befandt sig i flyttekasser,ca 70 stk., hos kurator. Den elektroniske dagbog var lukket og alle, med adgangskode, var fyret. 6

7 Det var derfor nødvendig, for anklageren, at bede retten om mere tid til at undersøge de 70 flytte kasser og få adgang til det elektroniske dagbogssystem. Udbyder af dagbogssystemet blev kontaktet og politiet fik adgang til systemet. De måtte herefter gennemgå kursus i at betjene det. I første omgang stillede politiet bare op hos kurator, med en dommerkendelse om, at de kunne få udleveret flyttekasserne fra Solhaven. De folk, der havde pakket kasserne, havde på forhånd regnet ud, at der på et tidspunkt ville blive brug for materialet. To af kasserne var derfor fyldt med de aktuelle sager. Kassen var tydelig mærket: til brug for retssagen. De to kasser havde kurator beholdt på sit kontor og resten var sat på et fjern- lager. Kasserne med de aktuelle sager fik politiet derfor ikke med i første omgang. De måtte derfor bruge enorme resurser på at gennemsøge de 70 kasser.først herefter blev de aktuelle kasser fundet. Ingen fandt anledning til at spørge mig. Jeg havde et par gange henvendt mig i venlighed til anklageren med tilbud om hjælp, men blev meget flabet og uhøfligt afvist. Beskeden var, at det skulle jeg ikke blande mig i. Alene denne seance udsatte sagen i 3 uger og kostede politiet enorme ressourcer. Anklagerens vidner var alle imod Solhaven 90 vidner måtte indkaldes ekstra Det viste sig, under hele retssagen, at anklagerens vidner var folk, som havde deres viden på 2 og 3 hånd. Der var ikke vidner, der helt konkret havde set eller oplevet noget. Anklageren havde eksempelvis indkaldt overlæge Henrik Rindom, der skulle afgive forklaring, som ekspert. Over for politiet og DR 21 Søndag havde han påstået, at han kendte Solhaven og havde været på besøg der. Faktum var, at han har undersøgt en ung, der engang havde været anbragt på Solhaven. I den forbindelse blev der indgivet politianmeldelse mod Henrik Rindom for brud på tavshedspligten. Rindom har aldrig sat sine ben på Solhaven. Forsvarernes krav om, at Henrik Rindom blev taget af, som vidne, blev imødekommet af dommeren. En af de unge, A, som afgav forklaring, fortalte om en medarbejder, der havde brækket hans finger ved at bøje den bagover, indtil den knækkede. Han sad i vidneskranken og så meget berørt ud. Forklaringen lød aldeles troværdig. En vaks advokat bad om, at få omstændighederne omkring bruddet undersøgt af retslægerådet. Retslægerådet vendte tilbage, med en klokkeklar melding om, at dette brud ikke kunne være sket på den omtalte måde. Det kunne kun være sket ved, at hånden med stor kraft var ført mod en hård genstand. Denne forklaring var præcis den forklaring, som pædagogen havde afgivet i retten. En troværdig forklaring fra den unge, som viste sig at være det pure opspind. Der venter A et retsligt efterspil. Hvorfor afhørte politiet ikke den tiltalte under efter forskningen? Hvorfor var sagen ikke, under efterforskningen, sendt til retslægerådet? En anden af de unge, B, fortalte om de mange afstraffelser, han havde fået. Hans tænder var blevet ødelagte og han havde været hos tandlægen. Her havde B fortalt, at han havde fået skaden på sin arbejdsplads, som var et lokalt vvs firma. Politiet var i besiddelse af B`s tandlægejournal. Politiet havde ikke bemærket, at der var uoverensstemmelse mellem tandlægens erklæring og B`s forklaring på skadens opståen. Politiet havde ikke opdaget divergensen. Politiet havde ikke fået arbejdsgiverens forklaring, men blot tagets B s forklaring for gode varer. Forsvarerne anmodede om, at få vvs mesteren afhørt. Det blev han, og han var dybt rystet over politiets metoder. De var der først én dag og fik forklaringen. Kort tid efter kom de igen og var meget ubehøvlede. De påstod, at han talte usandt, og at han muligvis ville modtage en 7

8 sigtelse for forsikringssvindel. Han havde nemlig ikke anmeldt arbejdsulykken til sit forsikringsselskab. Det var en meget rystet mester, der mødte i retten. Han kunne med sikkerhed fortælle, at tandskaden var sket i hans værksted, i forbindelse med noget blik arbejde, hvor et håndtag smuttede fra den unge. Hvorfor havde politiet ikke sammenholdt forklaring og tandlæge erklæringen? Hvorfor havde politiet ikke afhørt arbejdsgiveren, under efter forskningen? Endnu en tiltale kunne have været undgået. C. fortalte, at han var blevet kørt ud til mig, hvor jeg havde givet ham lussinger, i min indkørsel. Jeg skulle derefter have bedt de to medarbejdere til at finde et reb og køre ud i en skov, for at hænge ham. Han kunne tydeligt beskrive, både hvilke medarbejdere, det var og den bil, han var blevet transporteret i. Da Solhavens biler alle havde monteret overvågning, kunne det tydelig konstateres, at der ikke havde været biler på min privatadresse på dette tidspunkt. I de gule mapper kunne man konstatere, at den ene af de omtalte medarbejdere ikke var på arbejde den pågældende dag. Simpel efterforskning ville have afsløret denne usandhed. B afgav, altså, falsk forklaring i retten. Hvorfor rejste politiet tiltale, når de kunne se i Solhavens overvågningssystem, som viste at der ikke havde været biler fra Solhaven på min privatadresse. D. fortalte, at han var blevet afhørt af politiet via mobil telefon i 57 minutter, mens han kørte sammen med nogle kammerater. Efterfølgende havde han fået sin forklaring læst op, via telefon i fængslet, hvor han afsonede.han godkendte den telefoniske forklaring. I retten var han eskorteret af 4 fængselsbetjente og var iført bælte og håndjern. Anklageren udspurgte ham. Han forklarede beredvilligt, dog lige indtil at anklagepunktet om, at jeg skulle have slået ham, kom frem. Det nægtede han, selv om anklageren spurgte 7 gange om det samme holdt han fast i, at jeg ikke havde slået ham. Da det så blev forsvarernes tur forklarede han, stort set det modsatte, med lige så stor overbevisning. Havde politiet kigget i den unges sagsmappe ville de have vidst, at han havde en lav intelligens, altså lettere mentalt retarderet. Han er derfor ude af stand til, at forstå længere sammenhængende beskeder. Det afslørede advokaterne i retten på 5 min..d. fastholdt, at jeg ikke havde slået ham. Hvordan kunne politiet undgå at vurdere vidnets mentale formåen og dermed udsagnets egnethed, som bevis i retten? E. som angiveligt havde flere anklager mod de ansatte, kunne næsten ikke huske, at han havde været anbragt på Solhaven. Han kunne ikke genkende nogen af de tiltalte, deres navne eller et billede af det hus, han havde boet i. E mødte ikke frivilligt op i retten, men måtte anholdes og tvinges til at møde op. Gad vide hvordan det er lykkedes politiet, at fremstille et anklageskrift, fra en så fåmælt ung mand? En ung, F.fortalte, at Solhaven var et meget voldeligt sted. Det to år lange ophold var et helvede. F. havde fysisk opholdt sig på Solhaven i 3 måneder, hvorefter han var blevet varetægtsfængslet, for at have forsøgt at kvæle en anden ung. Under sin fængsling skrev han et brev til Solhaven og bad om at måtte komme tilbage, at afsone sin straf.da han blev løsladt forsvandt han.vi så senere billeder fra Libanon, hvor han poserede som kriger med to maskingeværer. 8

9 Hvordan kunne politiet undgå at opdage forskellen mellem 3 måneder og 2 år? En anden ung, G. sendte, mens retssagen verserede, et brev til mig fra Hobro arrest. Han fortalte, at han nu sad han i fængsel for noget han ikke havde gjort. Han var meget sur på politiet. Derfor ville han gerne indrømme over for mig, at han havde fortalt en historie til politiet, som han gerne ville ændre. Det skulle selvfølgelig koste, skrev han. Her gik det dog op for anklageren, at det var afpresning. Hvordan kunne politiet undgå, at spotte motiverne i denne anklage? En tidligere deltids ansat kontormedhjælp, som ikke havde haft kontakt med de unge, afgav en fantastisk forklaring. Hun fortalte om,at hun var med i en gruppe, der forsøgte, at overleve deres ansættelse på Solhaven.De mødtes jævnligt. Hun fortalte ligeledes, at de havde kontakt til 4 unge, der havde fået penge af Søren Virenfeldt for at ændre forklaring i retten. Hun var, efter eget udsagn, den eneste, der var så modig, at stille op i retten. Målet var,at få skovlen under Søren Virenfeldt og det økonomiske cirkus Solhaven. Hun havde blot lige glemt, at i retten, havde man pligt til, som vidne, at udtale sig og til at tale sandt. Forsvarerne ville vide hvilke tidligere medarbejdere det drejede sig om. Hun fik herefter pludseligt hukommelsessvigt. Efter en pause og dommerens opfordring til, at tale sandt, fremstammede hun navnet på to tidligere medarbejdere. Ingen, i retten, var den dag i tvivl om, at hendes forklaring var usand. Det blev senere bekræftet af de to medarbejdere hun havde nævnt. De havde aldrig talt med hende. Hun havde, efter retsmødet, kontaktet den ene. Hun bad ham bekræfte forklaringen, hvilket han naturligvis afviste. Jeg havde forinden bedt anklageren om at tage hensyn til, at dette vidne var en psykisk syg kvinde, men fik meget bestemt og flabet at vide, at det skulle jeg ikke blande mig i. Gad vide hvordan politiet havde fundet dette vidne egnet? Anklageren havde endvidere indkaldt en tidligere ansat uddannet pædagog fra Skjoldborghus. Hun havde afgivet en omfattende forklaring til Politiet. I retten kom det frem, at det hun havde forklaret var noget hun havde hørt i Farsø. Da forsvareren spurgte om hvem, der havde forsynet hende med den viden, var svaret, at det var noget alle i Farsø vidste. Hun blev også konfronteret med, at jeg skulle have beordret, at der ikke skulle ansættes uddannede pædagoger. Da forsvareren spurgte om, hvor hun havde sin viden fra, kom det frem, at det var fra et læserbrev i Nordjyske. Hvornår mon avisreferater er blevet bevis i en retssag? Under sagen kom det ligeledes frem, at en tidligere ansat Henning Ludvigsen, der nu driver opholdsstedet Nordkraft i Aalborg havde brugt megen tid på, at samle negative oplysninger ind om Solhaven. Det kunne blandt andet dokumenteres via opslag på facebook og fra adskillige vidner. Alligevel udtalte han i retten, at det havde han slet ikke beskæftiget sig med. Forstanderen fra Hugin og Munin Rasmus Bisgaard kunne derimod fortælle, at de to havde snakket sammen adskillige gange, og henvendt sig til tidligere medarbejdere for at finde noget, at hænge Søren Virenfeldt op på. Det må jo undre, at politiet ikke efterprøver deres udtalelser, når det kan konstateres, at de to driver konkurrerende virksomhed. Henning Ludvigsen fra Nordkraft havde ikke set nogle af de i anklageskriftet nævnte forhold. Han havde udelukkende anden hånds viden. Forstanderen fra Hugin og Munin Rasmus Bisgaard, havde heller ikke set noget konkret. Han havde været ansat på HRC. Han havde været ansat, som vikar på Solhaven i lidt over et døgn. På trods af dette forsøgte anklageren, at få ham til at fortælle om de generelle forhold på Solhaven. 9

10 Det stoppede først, da en af forsvarerne protesterede. Han ønskede, at det blev ført til protokol, at vidnet ikke havde været ansat på Solhaven og derfor ikke kunne udtale sig. Hvordan kunne politiet overse, at vidnerne havde forretningsmæssig interesse i, at få Solhaven dømt? Vi, de tiltalte og vore forsvarsadvokater måtte tidligt i forløbet konstatere, at anklageren ikke var i besiddelse af den viden, der kunne afdække, hvad der egentlig var sket. Jeg lavede derfor en liste til min advokat, om hvilke personer, der kunne belyse sagens rette sammenhæng. Det førte til, at han indkaldte ca. 90 ekstra vidner. Det var alle personer, der var anført i undersøgelsen i de gule mapper.personer, som politiet burde have talt med, inden sagen blev sendt i retten. I løbet af sagen måtte man derfor se på, at politiet foretog en løbende efterforskning, hvilket er helt utilstedeligt, og et klart bevis på at sagen ikke var ordentlig belyst. Politiets afhøring af forsvarets vidner, der fandt sted mens retssagen verserede, var ikke særlig grundig. De blev kontaktet af de to efterforskere. Indledningen var, at de var blevet bedt om, at afhøre pågældende. De vidste egentlig ikke hvorfor. Således havde Solhavens behandlings chef, derer omtalt tidligere, en afhøring på sin bopæl. Afhøringen varede under 10 minutter, fra de kom ind til de gik igen. Hun er, som nævnt, den person, der har deltaget i alle møder med de unge og deres anbringende kommuner, bl.a i forbindelse med magtanvendelser. Vidneudsagnet i retten tog mere end en time. Flere af forsvarets vidner følte sig groft behandlet af de to efterforskere. Tre har sendt klager til politiet over den behandling, de blev udsat for. Min advokat havde blandt andre indkaldt Solhavens psykolog og psykiater, som gennem alle årene var tilknyttet Solhaven. Det protesterede anklageren imod, på trods af, at de begge havde været tilknyttet i næsten 20 år. De havde, som særligt sagkyndige, arbejdet under en skærpet underretningsspligt. Protesten blev afvist, og der kom nogle meget troværdige vidneudsagn, fra de to eksperter. Anklageren havde, som sit ekspertvidne, indkaldt den tilsynsførende fra Vesthimmerlands kommune. Hun havde haft ansvaret for at behandle indberetninger om magtanvendelse, som sit ekspert vidne. Anklageren havde flere gange henvist til,at hun ville blive afhørt. Denne afhøring afslørede at, både anklager og tilsynsførende havde en meget mangelfuld viden om magtanvendelser, både administrativt og juridisk. Sagsbehandleren fra Vesthimmerlands kommune, Bente Frank Nielsen som havde modtaget den anonyme unges fortællinger om vold og mishandling på Solhaven, blev ligeledes indkaldt, af anklageren. Hun havde næsten fået hukommelsessvigt og forsøgte af al magt at undgå at fortælle, at hun udmærket vidste, hvem den anonyme anmelder var. Dommeren måtte true med en retskendelse, før hun fortalte det, som vi alle vidste i forvejen. Det var den tidligere anbragte unge mand, som blev ansat af Vesthimmerlands kommunes skoleforvaltning. Han ønskede at hævne sig på Solhaven. Bente Frank Nielsen blev efterfølgende ansat på opholdsstedet Hugin og Munin. Anklageren gjorde ved flere lejligheder gældende, at de anbringende kommuner, ikke var i besiddelse af magtanvendelses skemaer, som Solhaven påstod, at have sendt. Jeg gjorde opmærksom på, at det i så fald ikke var første gang, at vi oplevede, at tilsendt materiale blev væk i kommunerne. Dette blev bekræftet på 10

11 det bestemteste, da en medarbejder fra Københavns kommune var i vidneskranken. Her fremturede anklageren igen med sin påstand. Medarbejderen kunne så oplyse, at hun ofte havde oplevet, at materiale om unge, blev forlagt på forvaltningen. Hun kunne i øvrigt ikke forstå anklagerens påstande om,at de forgæves havde henvendt sig til Københavns kommune i den sag, som hun skulle fortælle om i retten. Hun havde nemlig, dagen forinden retsmødet, kigget sagen igennem og havde nu et kopi af indberetningen med i retten. Gad vide hvem politiet havde spurgt? Fortællingerne kunne blive ved længe endnu, sagen indeholdt 75 tiltaler af samme kvalitet. Det er uforståeligt, at vi har en anklager og statsadvokat, der virkelig mener, at denne sag skulle køres. Dommeren kritiserede skarpt anklageren for mangelfuld oplyst sag, inden den kom i retten. Samtlige advokater har rystet på hovedet af politiets arbejde. Flere af advokaterne har en del års erfaring. De havde, efter eget udsagn, aldrig oplevet noget lignende. Hvordan kan statsadvokaten efterfølgende udtale til pressen at sagen skulle køres, når dommeren tydeligt gjorde opmærksom på i Dommen, at sagen ikke var ordentlig belyst, samt at der blev efterforsket og berigtiget gerningstidspunkter, mens sagen blev behandlet i retten? Procedure og Dom Til slut var det så tid for anklageren, at komme med sin afrunding af sagen, proceduren. Hun var helt overbevist om, at det, der var blevet fortalt i retten af de unge, var den rene sandhed. Selv om det var dokumenteret i retten, at en del af de unge havde afgivet urigtige forklaringer. Hun fremhævede, at de unge var troværdige. Til sidst supplerede hun med, direkte usande udsagn. En af advokaterne afslørede i sin replik, at anklageren, i syv tilfælde, havde fremført usande påstande. Anklager, der var dokumenteret, som usande. Jeg havde egentlig den opfattelse, at anklageren havde pligt til at tale sandt, men jeg blev igen klogere. Vi imødeser med spænding det retslige efterspil. En lang række vidner har afgivet falsk forklaring for retten og politiet. Anklageren bør, som følge heraf, rejse en sag mod dem. Det skal desuden understreges, at ovenstående beskrivelse af politiets efterforskning og retssagens forløb er verificeret ord for ord i den mange hundrede sider lange retsbog. Man kunne forledes til at tro, at vi har skrevet en spændingsroman. Men nej, det er ren dokumentar. Det har været en uhyggelige oplevelse, at være på anklagebænken i så mange måneder. Til alt held havde jeg i Henrik Garlik, en meget dygtig advokat, ved min side. Han præsterede en 7 timer lang procedure, hvor han, stille og roligt, pillede anklagerens påstande fra hinanden. En af aviserne skrev, efterfølgende: Proceduren blev fremført af forsvareren med en blid og behagelig stemme, der kunne egne sig til godnat læsning for børn, MEN indholdet var uhyggeligt og helt forbudt for børn. Søren Virenfeldt, telefon:

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Jeg modtog disse rapporter 23. januar 2017 som brevpost fra Nordjyllands politi dateret 10. januar og poststemplet 11. januar.

Jeg modtog disse rapporter 23. januar 2017 som brevpost fra Nordjyllands politi dateret 10. januar og poststemplet 11. januar. Den Uafhængige Politiklagemyndighed Hobro, 26. januar 2017 Klage over politirapport af 31. oktober 2016. Jeg har netop med noget besvær fået en kopi af nævnte politirapport, som er optaget i forbindelse

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Retsudvalget, Socialudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 209, SOU Alm.del Bilag 153 Offentligt

Retsudvalget, Socialudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 209, SOU Alm.del Bilag 153 Offentligt Retsudvalget, Socialudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 209, SOU Alm.del Bilag 153 Offentligt Pressemeddelse: DR 21 Søndags rolle i sagen om Solhaven. I forlængelse af sidste uges redegørelse om Vesthimmerlands

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016 AM2012.09.04Ø - Vidnetrusler, forsøg, truet vidne under hovedforhandling i.f.m. afhøring, pistollignende tegn med hænderne, udspringer af DVH sagen, tidl straffet, 3 mdr (tillægsstraf). Emneord: vidnetrusler

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 215 Offentligt Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Før anbringelse: Ved forældres oplevelser af at have et mindre behov for støtte af forebyggende

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen.

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen. Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde I forbindelse med to efterlysninger af en ung kvinde der var forsvundet og frygtedes dræbt, gav drabschefen oplysninger til pressen om kvindens

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE:

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 421152E002 og 4210720001 Hovedområde: BSS /Jura Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Eksamensdato:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen)

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Citat: Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Justitsministeren Klagesagen over Politiets embedsførelse i Rønnei-sagen Sagsforløb: Justitsministeren Sagsnr. 2010-2002/010-030. Dato Hændelse

Læs mere