Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29"

Transkript

1 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

2

3 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167 København K Matr. nr.: 28 Nørre Kvarter Opførelsesår: 1901, renoveret 1995 Fakultet: Det Juridiske Fakultet Brugere: Bygningssynet afholdt den: Deltagere i synet: Allan Hunt, Maskinmester, Campus Service City, Teknisk Service Kenneth Stahl, VVS-ingeniør, EKJ Andrzej Gajda, EL-ingeniør, EKJ 1 INDLEDNING Københavns Universitet, Campus Service (CAS) og EKJ rådgivende ingeniører as har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 11. december 2008, gennemført bygningssyn på: Bispetorvet 1-3 Bygningen udgør m 2 Bygningen er i 1995 blevet renoveret, hvor mange af de tekniske installationer dog ikke blev renoveret. Nye projekter vil blive indskrevet i synet med beløb estimeret ud fra erfaringer fra lignende projekter. 1.1 Overordnet beskrivelse af tekniske anlæg: SfB nr: 50 VVS-anlæg, terræn Kloaksystemet er det oprindelige. Der er ikke meldt om driftsproblemer. Der er i 2004 foretaget en TV-inspektion af kloaksystemet. SfB nr: 52 Spilde-/ Regn-/ Drænvandssystem Husspildevand er ført i faldstammer af støbejern til kloak i vej. Toiletter og køkken i kælder er ført til pumpebrønd i kælder (1-01-k45).

4 Side: 1.2 Pumpe er udskiftet i Alarm fra pumpebrønd bør føres videre til CTS-anlæg. Tagvandsfaldstammer er ligeledes i støbejern. Ved Ingeniørsyn 2011 blev der ikke fundet tegn på tæringer, og der er ikke meldt om driftsproblemer. SfB nr: 53 Brugsvand Brugsvandsanlægget er det oprindelige. Der er ikke konstateret tæringer eller i øvrigt meldt om driftsproblemer. Der er ikke monteret elektrolyseanlæg. Varmtvandsbeholder er udskiftet i Beholderen er på 255 liter og opvarmes af henholdsvis kondens- og centralvarmevand. Ved udskiftningen er rørtilslutninger ved beholder blevet udført i rustfrit stål. Beholderens magnesiumanode bør kontrolleres årligt. Afkalkning bør udføres hvert andet år. I 2011 blev der foretaget energimærkning for ejendommen. I rapporten anbefales det, at isolere cirkulationsrør for varmt brugsvand. SfB nr: 56 Varme og fjernvarme Bispetorvet bliver forsynet med fjernvarmedamp fra Københavns Energi. Varmecentralen er opbygget med 2 stk. dampvekslere. Den ene af to oprindelige vekslere fra 1962 er, grundet havari udskiftet i Ny veksler er af typen OM8 fra AJVA, hvor oprindelig veksler var af typen OM24. Centralvarmetemperaturen i bygningen reguleres via et blandeanlæg i varmecentralen. Fra centralen ledes desuden ushuntet centralvarmevand til blandesløjfer for varmeflader i de fem ventilationsanlæg. Radiatoranlægget er af ældre dato, men der er ikke konstateret tæringer eller i øvrigt meldt om driftsproblemer. I 2008 er cirkulationspumpe i ventilationsblandesløjfen til Alexandersalen udskiftet. I den forbindelse er der ligeledes udskiftet flere eksisterende afspærringsventiler til nye Ballomax er. I energimærke fra 2011 anbefales det, at udskifte de eksisterende cirkulationspumper til nye energibesparende pumper, som fabrikat Grundfos, type Magna.

5 Side: 1.3 SfB nr: 57 Proces-/ Komfortventilation Der findes følgende 5 ventilationsanlæg: 1. Alexandersal (placeret på tagetagen) 2. Læsesalen (placeret på loft) 3. Teatersal (placeret på loft) 4. Bispestuen (placeret ved bagtrappe) 5. Caféen I forbindelse med ombygningen og moderniseringen af bygningen er dele af ventilationsanlæggenes kanalsystem og indblæsningsarmaturer renoveret. Anlæg for Caféen er fra 1995 og forsynet med krydsvarmeveksler. På anlæggene, som betjener Alexandersal, Læsesal og Teatersal, er der ikke varmegenvinding. Anlægget har recirkulation, som anvendes, når der ikke er personer i lokalerne. Det skønnes ikke umiddelbart rentabelt at etablere varmegenvinding i form af væskekoblede batterier på eksisterende ældre anlæg. Generelt er alle toiletter udført med naturligt aftræk, som bør rengøres og oprenses. I energimærke fra 2011 anbefales det, at anlæg 1 4 udskiftes til aggregater med varmegenvinding og elspareventilatorer. SfB nr: 58 Teknisk isolering, rørmærkning Omfang af asbestholdig isolering er registreret i KU's database. Rørmærkning mangler på de oprindelige installationer. SfB nr: 61 Nødbelysningsanlæg Afprøvning gennemføres af betjente. SfB nr: 63 Stærkstrøminstallation Bispetorvet forsynes med el fra Dong Energy (Københavns Energi). Det oplyses, at der ikke er forsyningsproblemer. Hovedtavlen er udskiftet i Gruppetavle i varmecentral er udskiftet i Øvrige gruppetavler er udskiftet i 1995.

6 Side: 1.4 Som ekstra beskyttelse i tavler er der generelt anvendt nulling, suppleret med enkelte fejlstrømsrelæer, der dækker enkelte gruppe. I teknikrum på tagetage er der en række kraft- og teknikinstallationer, som ikke er i brug. Det blev aftalt, at disse fjernes ved lejlighed. Dette er endnu ikke sket (oplyst af driften i forbindelse med årets administrative syn). Den generelle stand af el-installationer er god. Der er over hele bygningen etableret nyt afbryder materiel. Belysningsarmaturer er i god stand. I energimærke fra 2011 anbefales det, at udskifte de eksisterende belysningsarmaturer til nye med elektronisk forkobling og med mulighed for dæmpning (dagslysregulering) med monteret dagslysføler på hvert enkelt armatur. SfB nr: 66 Elevator Der er opstillet en personelevator, en handicaplift og en trappelift (på 2. sal) i bygningen. Trappeliften er udskiftet med en ny i Handicaplift er renoveret i SfB nr: 67 CTS-anlæg Der er i forbindelse med ombygningen og moderniseringen etableret CTS-anlæg for styring, regulering og overvågning af varmecentral og ventilationsanlæg. SfB nr: 68 ADK, ABA, mm. Bygningen er overvåget af ABA-anlæg med alarmoverførsel til Københavns Brandvæsen. ABA-anlægget er etableret i forbindelse med renovering af bygningen i Anlægget er i god stand. Der er etableret ADK i bygningen. Anlægget er i god stand.

7 Bygnings navn: Bispetorvet 1-3 Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 701 Side: EKJ KES VEDLIGEHOLDELSESSYN 56 Varme og fjernvarme ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Udskiftning af varmeanlæg, bygn. 701 Radiatoranlægget er af ældre dato, og en udskiftning må på længere sigt forventes nødvendig. 57 Proces- / komfortventilation ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Udskiftning af hovedaggregat for Alexandersal, bygn. 701 Hovedaggregat som forsyner Alexandersal, er stadig det gamle oprindelige. Dette må betegnes som utidssvarende og uøkonomiske i energimæssig henseende, idet en udskiftning på baggrund af energibesparelsen alene dog ikke skønnes rentabel. Men grundet almindelig nedslidning og dermed øgede vedligeholdelsesudgifter bør hovedaggregatet med tiden udskiftes ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Udskiftning af hovedaggregater for Læse- og Teatersal, bygn. 701 Hovedaggregater som forsyner Læsesalen og Teatersalen, er stadig de gamle oprindelige. Disse må betegnes som utidssvarende og uøkonomiske i energimæssig henseende, idet en udskiftning på baggrund af energibesparelsen alene dog ikke skønnes rentabel. Men grundet almindelig nedslidning og dermed øgede vedligeholdelsesudgifter bør hovedaggregaterne med tiden udskiftes ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Udskiftning af hovedaggregat for Bispestuen, bygn. 701 Hovedaggregat som forsyner Bispestuen, er stadig det gamle oprindelige. Dette må betegnes som utidssvarende og uøkonomiske i energimæssig henseende, idet en udskiftning på baggrund af energibesparelsen alene dog ikke skønnes rentabel. Men grundet almindelig nedslidning og dermed øgede vedligeholdelsesudgifter bør hovedaggregatet med tiden udskiftes. 63 Stærkstrøminstallation ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Demontering af gamle installationer Gamle afbrydere foran motorer i tagetagen bør udskiftes til nye sikkerhedsafbrydere. Nedlagt el-installation i tagetagen bør fjernes ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Udskiftning af eksisterende belysningsarmaturer. Udskiftning af eksisterende belysningsarmaturer til nye armaturer med dæmpspoler for dagslyregulering.

8 Bygnings navn: Bispetorvet 1-3 Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 701 Side: EKJ LS Elevator ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Renovering af elevator 38BE Anlægsfunktion B, bygn. 701 Der må regnes med at OTIS elevator nr. 38BE2075 inden for en nærmere årrække skal have udskiftet styring og have renoveret dørmaskiner.

9 Side: MYNDIGHEDSKRAV Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af BYG ved udtræk af synsdatabasen)

10 Side: MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et anlægsmæssigt forhold: Ingen bemærkninger. 4.2 Tilsynets iagttagelser og forslag: Ingen bemærkninger. 4.3 Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest i forbindelse med tekniske anlæg: I 1999 er foretaget en asbestregistrering (teknisk asbest) af K.U.'s ejendomme i indre by og område indenfor søerne. Rapport foreligger i KU s Bygningsregister og vedligeholdes af driften. 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: Ingen bemærkninger. 4.5 Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: Ingen bemærkninger.

11 Side: APV, UMV OG ARBEJDSMILJØFORHOLD Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af Campus Plan & Byg ved udtræk af synsdatabasen)

12 Side: ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET 6.1 Bemærkninger: APV er ikke modtaget.

13 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802 Helsingør Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562535-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562500-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christianshøj Kollegiet Gøteborg Alle A 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1342 m³ Naturgas, 74 kwh el. -3391 m³ Naturgas, 74373 kwh el. 766 m³ Naturgas, 37 kwh el SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogøvej 11 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Buddingeparken Buddingevej 203 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 12 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-005570 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 56-56 Østerbrogården - Daginstitution Blegdamsvej 31 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2013

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Borgmester Jensens Allé 11 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-665798-006 Energikonsulent: Michael Gerhardt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 19.944 kwh el 4.394,09 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 19.944 kwh el 4.394,09 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: J.B. Winsløws Vej 15 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-187099-003 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Finlandsgade 26 Finlandsgade 26 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. december 2014 Til den 22. december 2021.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lyshøjgårdsvej 59 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. november 2014 Til den 7. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rentemestervej 004 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer. 6.219 kwh el 11.200 kr. 6.000 kr. 0,5 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer. 6.219 kwh el 11.200 kr. 6.000 kr. 0,5 år SIDE 1 AF 15 Adresse: Gåseholmvej 59 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-011077-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere