Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS"

Transkript

1

2 Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

3

4

5 ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct fot folkcoplpitingens frcmnu?tct Tillnrgéficftc ttl 5-cIEe»ennen", lofe *?larg. L^fil. (C5 r i *t i n n ia. ^:p. $:. aw a 1 1 i n g é 33 g t r ^ f f e r i ,

6 3 3-0 m - -^^ :o ^^S^J^ 100^751

7 8igmunb JJrcftcsfans Saga. ^erne ^ ibcn, i ^aralb ^aarfvigreé X>age, fl^ebc mani3e a}?amb fra IJiorge, forbi be ei ti)fteé at funne raabe ftg felt) for barn; af bern jlog fomme fig neb paa gccroerne og fatte 33o ber, men fomme fogte tit anbre øbe Sanbe. 'Da 51ub ben grunbrige ^ for til 3élanb, forn t)un ogfaa tit gctroerne og giftebe ber fm < onnebatter 5Ialut); fra ^enbe er ben bebjle W.t pnci SDerne fommen, forn falbte^ (^øtejteggerne*); be boebe pac^ ^fterø. (Sn 2}ianb af benne ^(Et f)eb It)orbiørn øtef!egg og hoe^^t i øte paa 2)Rerø. ané ^one t)eb ubrun, øg be t)at)be to (Sønner ; ben cclbfte l)eb 3:bortaf, ben ^ngftc ^^ronb. 35egge t)ar be etjnelige OJJænb**); 2:t)or(af»ar H;[l>t ftor og ftcrf, og ^^ronb biet) bcim iffe ulig, \)a f)an øojebe til, men ber \)ar en flor 5orf!jcl paa 5{lbren mellem biéfe 33røbre. ^t^orbjorn»ar en rig 2)^anb og atlerebe gammel )pc[a ben 2:ib, ^^ agaen begijnber. ^borla! giftebe fig ber paa erne, men bleø bog frembeleé gjemme ^oé gaberen. 6i længe efter bøbe ^^orbjørn øtef!egg øg bleø ubbaaren og lagt i ^aug paa gammel imé ^, t\)i bengang øar enbnu alle gærøerne ^ebenjle. Da 8øn* *) b. e. øtemcenbene, øte!arlenf. **) SJJcenb, forn ber er øobt (Jone t, forn fe ub til at Mi»e lit noget, 'Ihtt liacefléfeeftc tit golle»

8 nernc fful^e j!iftc ^2ltt)en, mlbe be bej^gc ^at)e ^oi^ebbelet ote, tl)i bet t)ar en t)ppevlig (Sienbom. T)c fajlebc ^ob om ben, Ci] ben falbt paa I^ronbé T)el. I[)or(af bab ba ^t)ronb om at ouevlabc ^am ^otjebbelet mob fterve $art i 5øéovet men bet vilbe Ibvonb iffe. Xt)orlaf maatte ba fate bort og fif fig en anben aarb ber ^oa SZ)erne.- 3:^ronb leiebo forben paa ete ub i mange "Dele og tog flore ^enge inb i 'eie for ben; men dommeren efter tingebe ^an ftg ^^la\)é )(>i\([ et (Sfib og feilebe til Olorgc;, bog l)at)l)e t)an ei ftovt af ^anbeléuarer meb..^an (eiebc ftg inb )^:[a en aarb ber om 5?intren, men boibt fig meft for fig fetv og ti)!teé golf morf i inbet. Den Xib raat)ebe ^^aralb raafelb for UJorge. Dfiocfte (Sommer feilebe 3:bronb meb et ^jcbmanbéflib ft)b til Danmarf cg fom til galere DJ^ivfcb om Sommeren; ber i^ar ba ftor golfefamling, og faa er fagt, at ingenftebø i be norblige \^anbe faamange DJienneffer finbeé faivmcn, fom ber i 2)^rrfebétibeu'^. Da raabebe for Danmarf ^ong ^aralb ormøfen, fom man falbte 33laatanb. ^ong ^aralb»ar )iiiia -gyalere ben Sommer meb et ftort gelge. %o af.^ongenø ^irbmccnb ncrt^neé, fom r>ar ber meb b<ym; be ^eb Sigurb og^aoref og Dar ^J3røbre. Diåfe ip^crnb gif længe omfring )^(\k[ DJcarfebet og toilbe fjobe fig ben ftorjlc og bebfte (Sulbring, be funbe faa. De fom inb i en meget ftabfelig ^Bob og traf ber en 2)knb, fom {)ilfebe bem femmeligt og fpurgte, ^ihib be t?(lbe fjobe. Defagbc fig at inlle batoe en ftor og gob ulbring; ban mente, at be ^oé bam funbe finbe nof at toælge imcuem. De fpurgte om ban^?iaim og ^an ncct?nte ftg ^^olmgeir ben rige^ ^an luffer nu ftne gjemmer op og t)ifer bem en biger f^^ulbring; men ban boldt ben faa b^rt, at be ingen Ubuet faa til ftraj at ffaffe alt betsob, ^an forlangte for ben. De ha^ ^am berfor at bie til næjte O[)?orgen, og baa lotoebe bem Ut. Dermeb gif be ^jem og famlebe <S^bet.

9 Tlcx^tmn efter gif 6igurb wb, men aaref biet) tilbage i bereé 33ob. ^ibt efter forn (Sigurb tilbac^e og fac^be ubenfov Zdid: ^aaref grccnbe! q,\\> mig nu -ungen meb 8c(t)et, fom t)i j!u(bc betate ^Ringen meb; t^i nu er ^anbelen gjort; men blio bu ber faa længe og ))a^ 53oben. ^aaref rafte ^am ^a -ungen ub igjennem ieltfligerne. Dm en liben (Stunb fom Sigurb inb i 23oben til jin 33rober og fagbe: ^ag nu (Soloet frem; ^jobet er fluttet. 3eg gat) big jo n^é -ungen, ftger ban. 9^ei, fagbe (Sigurb, jeg ^ar iffe faaet ben. ^u tratte be en ( tunb om ^dk og gif faa til bongen for at melbe bam (Sagen, bongen og anbre 2Rccnb, fom ^orte bet, {!jen:= nebe nu, at (Sn maatt^ bat)e ftjaalet ^^engene fra bem. bongen forfi)nber berfor g^rbann*), faa at intet fib fif feile berfra, for benne ag oar greiet. '^dtt t^fteé nu mange, fom rimeligt t)ar, ftor ^fabe, at be flulbe nobe^ til at ligge ber ub ot)er 2)?arfeb^tiben. D^orbmcrnbene paa O^tarfebet ^olbt ba et ihaabftetjne ftg imellem. 3:^ronb MX ber og fagbe: ^et er unberligt, ^oor golf fan tjcere raabtofe. 55eb bu ba noget ^aat)'^ fpnrgte be. 33i(t tjeb jeg O^aab, foarer Xbronb. ^om frem ba meb t)d, fige be. (Si gjør jeg^^bet for intet, ftjarebe ^an. ^c f)3urgte bcitn ^a, ^t)or meget t)an tjilbe ^atje for M, (infoer af (Sber ffal git?e mig en re olo, fagbe t)an. De mente, at t)d t)ar t)el brt)gt, men be biet) bog tilfibft faalebe^ for* ligte, at ^t)er id^anb ftraj gat) b^m en balt) re paa ^aanben og lot)ebe ^am en balo re til, om ^aatd fif gremgang. Dagen efter ^olbt bongen 3:^ing og fagbe ber i fin Jåle, at 3"i?ftt ffulbe flippe berfra, for hdt^ 2t?t)eri fom op. Da tog en ung QJianb meb fibt t)ojet rfbt aar, fregnet og ftpg af 5lnftgt, til Drbe og fagbe: ^i faa jeg for flig SRaabloé^eb. bongene fraabgit)ere "Jovbub mob at rei fe. 1*

10 friirgte ^am, l)t>ab fot O^aat ban mbfle. ^an ft)<ltc^e: 2)et er mit ^aa^, at ^»et HJianb, forn er {)er ^aa Tlax» febet, læ^i^er faa meget (Beb> til, fon bongen finber for gobt; naar nu ^du 8eb er famlet, faa bobe man beraf be OJiænb, fom leb (Sfaben, bereé %c^b, og longen t)at>e bet, forn blioer tiloderé, fom æberéga\)e; jeg tjeb no!, at ^an nt)tter ^d t)el, fom ban faar. gol!!an H flippe at ligge ^er fom t)eirfafte til ftor <BWt)^ og lab, faa mange idknnef!er fom ^er er famlebe. "^ttk Siaab gi! alie ftraj inb ^aa og fagbe, ai be gjerne bilbe Icrgge $enge til,.bongen til ^ctber, b^h^te enb at ligge ber og fpilbe 3:ib og $enge. ^ette ble» ba t>ebtaget og fengene biet) famlebe; bet t)ar tilfammen en ooert»ætte^ 9[)?(cngbe Scb. trar t>dk»ar f!eet, feilebe en ftor SJiængbe (S!ibe bditt.bongen hom ba igjen 3:btng; ber ble» alt bet m^get 6ølt) tcellet og 53vøbrene fi! fm (^hu gcbtgjort beraf. bongen fpurgte nu fine Ticene, h^oix) man ftulbe gjøre af alle biéfe $enge. Da tog en SD^anb til Drbe og fagbe: ^erre, ^»ab ti)!!e^ ben (Sber»etb, fom ga» \)di^ ^aa^}'^ De faa nu, at benne unge ID^anb»ar ben famme, fom ^a»bc gi»et O^aabet. Da fagbe ^ong ^aralb: "Bdk ou f!a( bcle^ i to lige Dele; ben ene al»part ffal mine 2)]ænb ba»e, men ben anben ffal atter f!ifteé i to Dele, og beraf f!al benne 2}^anb ^a»e ben ene; b^n anben f!al jeg fei» fiben raabe for. ^bronb ta!!ebe 5Ton* gen meb fagre og blibe Drb. Det obé, fom falbt \iaa bane 5^art, ble» faa meget, «at ber fnapt»ar 3:al paa 0}ier!eYne. ^i\ feilebe Hong 5^aralb og alle be mange %i)[f, fom ber l)a»be»æret, bort. 3:bronb for til Utox^t meb be norffe Hjobmcrnb, fom ban \)<[)^1)t tøæret i g-øfge meb fpbo»er, og p! af bem Of^cftcn af be $en^e, fom be»ar forligte om. gor bi^fe$enge!jober ban fig et ftort og gobt Hjobmanbøf!ib og f!affer ftg fulb Sabning meb alt bet obé, \)an b^^be»unbet i benne gerb. Tlti>

11 Uik 6fib ft^tcr ban mt til gærrerne og fommer ^elbigt bjem meb alt fit (3oH ^elt og ^olbent. ^an fccttet nu 33o i øte og bet flortebe ^am ba ei ^aa ^enge. 3:btonb MX en ftoroojen 2Jianb, meb robt aar og fjeg, fregnet og ftt)g af 5lnftgt, lumjl af 8inb, raabig og fnu til alffen«cift, barjl og onb mob (Smaafolf, men blibmælt til ftne Dt)ermænb; bog, \))oci^ ^an enb fagbe, laa gjerne Soig bag b«né Drb. ^aogrim ^eb en 2J?anb; ^an boebe paa (Suberø t gccroerne ^aa aarben ^oo; t)ané Hone M ubrib «Snaubébaiter, ^aogrim t)ar en mægtig 2J?anb og rig : jaa ob^; l)aarb og tjolbfom oar ^an af inb, men bev gif iffe jtort Drb nf ban^ gorftanb. an oar ^øobing otjer ^aloparten af gcrrøerne og bat^be ben i 5en af )aralb raafelb, fom ba raabebe for D^orge. ^aogrim t)a\)be en Son meb fin ^one, fom ^eb éfnr; M oar en raff og eonelig ut. (5n af ^aogrimé ^jemmemænb ^eb (Sinar Suberoing, en anben (Slbjarn ^amljat. 6(t)jarn t3ar ra )tunget og faabmunbet, uvittig og onbffabøfulb, baablo^ og trættefjcer, lognagtig og bagtaleriff. Snb er io Srobre at namie i benne (Saga, fom ^eb Sreftc og Seine og boebe X>aa 8fut)ø; bere^ gabcr ^cb Sigmnnb og oar en 35rober af ^l)orbjern øteffegg, 3:bronbé gaber. Srcfte og Seine t)ar gjæoe QJ^anb og {)at)be o\)bingffabet ooer ben anben Rabbel af ^erne i ^3enaf^aa!on 3^ivl Sigurbefon, fom ba raabebe for 9iige inbc i It)roubbjem^. Srobrene oar ^aafon 3^vlé irb* mænb og fjærefte Senner. Srefte oar ben ftørjte og fterfefle 2Jianb og ber fanbte^ ei ^ané SD^age i Saaben^ bijgtigbeb b(anbt be DD^ænb, fom ba oar )^a<[ g^røerne. ^an oar en fager 2)^anb at fe til og ^anbig i alffen^ 5ege; forftanbig oar l)an ogfaa og oennefæl mob alle ftne Senner. Seine lignebe ftn Srober i mange Dele, men Dar bog langtfra ^ané 2Jiage. Cibet Senffab oar mellem

12 t)iéfe 33røt>re og It)rcnb, faa nære grccnber forn be t)ar. ^Srcfieé ^one ^eb Cecilia o{^ t)ar norj! af ^t; be [)at3be en (Sen, forn ^eb igmunb og allerebe tiblig faa ub til at bliue en ^o^iiq, OJianb. Seine t)at)be en grille, forn beb ibora; bere^ 6en l)eb ibore og r>ar to %ax cclbre enb (Sigmunb, <5)at)grimé oigerfaber 6næub boebe ^aa 6anbø; fean Dar fuberøif! af ^t og maatte fl^ fra 6ubereerne til g-æroerne for ftne Drabø og fin Uforligeligbebé 8fplb. an i^a'^^)^ i fm Ungbom ligget i 53ifing og tjar enbnu )^Oia fine gamle Dage ftrit) af Sinb og flem at fomme til )iittk meb. 33jarne ^eb en idjanb, forn boebe ))aa 8innø og berfor falbte^ 6oinø = Sjarne. ^an t)ar idtorbrober til il)ronb i ete; en gilb 53onbe Dar ban og \:)<\\>^t meget (Sobé, men»ar unberfunbig og foigefulb af < inb. ^at)grim paa Suberø Dar en ftor ^Blotmanb. ^n bænbte M en $øft paa od ^oé ^adgrim, at (Sinar uberoing og (Slbjarn ^amljat, mebené be fab og fmebe 8aubDDeber*), tog fig for at more fig meb 2)?anbjæDning**). (Sinar ^olt)t ))aa 33refle og ^Bcine, forn Dar banø green* ber, men (Slbjarn mente, at ^aogrim Dar bereé CDermanb. *) <Sau6oi>eber, 5»oraf førfl UiDen er affotet cg font berefter er fføoebe og fogte, er enbnu alminbelig ieftebubgmab paa i^ærøerne. ^) Saa faldteé en 9}?ori!ab, forn gi! ub ^aa at fammenligne %oit efter bereé "Dpbcr og?ober. (Snboer ^otbt ba gjerne J)aa ftn 9J?anb og bet gjalbt, ^oem ber bebft forftob at føre beng ag, (om ban bolbt ^^aa; berfor enbte benne?eg ogfaa ofte meb UoeniTab enten mettem Deltagerne etler bern, forn be ffa^ott oalgt at jæone meb binanden. Det bebfte Srem^el )^aa bette fagé Slibgforbrio er ben befjenbte Wanbjæontng metlem ^ongerne ( i[)[lein oø bang Srober (aigutp r50rfata* fare, boori be felo fammenlignebc ftg og fine ^ebrifter. ((Snorre, Wun^g Ooerfætteife, ^a}). 755, é. 464).

13 ; ^^ilfibft f^if bet faat)ibt, at (Slbjarn fpvan(^ op 03 ^oo, til (Sinar meb et «Stpffe ^rcc, forn t)au I)o(t)t t ^aanben. la(^et traf (Sinar paa %Ien faa ^aardt, at Ijan biet) ilbe t)eb. ^a gteb (kiwax en )je og flog (SlDjarn i 0= tjebet meb ben, faa at Ijan falm i 6uime og niobet forn frem. ^a Apaogrim fif tette ai»ibe, jagebe t)an (Sinar hoxt og fagbe, at ^an nu funbe fare til fine grænber 6fut)oingerne, forn ^an ^olbt faa meget piia, (Baa gaar M uel, fagbe ^an, enten fent eller fnait, at jeg fommer i ^<\\t met) biéfe isfudoinger. (Sinar brog ba til 'Srø* l>rene )^ac[ <Bt\i^e og fagbe bem, f)t)ab ber war ffeet De tog»el mob ^am og ^an biet) ber ben 53inter og ^at)be bet gobt [)o^ bem. Ginar bab 33refle jiu J^rænbe at tåge ftg af b^ii^^ ^^3 "it^b (Slbjarn, og ^^rejte gjorbe faa; tbi ^an t)ar en forftanbig og lodfv)nbig 95ianb. (Engang om IBinteren feilebe )at)grim ouer til (Sfut)ø og fpuvgte '-Brø* brene, om be inlbe hø^^ t)m ^fabe, forn (&\mx bat)be ^jort (Slbjarn ^ambat. 33refte ft)arebe, at be t)ilbe ffpbc benne ag unber be bebfte 2)]ccnbé Dom, faa at be funbe fomme til et billigt gorlig. (5i inl jeg t)ibe af noget gorlig, flarer ^atjgrim, om iffe jeg alene faar raabe for t)et. 'S)dt^ er intet rimeligt 'I^ilfaar, figev 33veftc, og M ffal iffe i!e. at)grim ftct)nebe \)a Ginar ril 8tromøtbing tbi gæroingerne Ijatje ftt ibii^sf^^b paa Stromo, i en at)n fom falbeé 3:^oré^at)n. Dermeb ffilteé be. ^u ^at)be 33rej^e l^ft (Slbjarn^ Dt)erfalb paa (^å\ux t)ibne^3fajl, flraj Ut MX ffeet. Da nu begge farter manbfterfe uar fomne til Ibingé, gif.g)at)grim frem til Domftcbet og t)ilbe fremfore «Sogémaalet imob ^inar. Da gif ^Brobrene 33refte og ^-Bcine frem paa ben anben ( ibe meb en ftor glof, og 33refle fpilbte 8agen for ^ai^grim, ibet ban efter Sanbeté gamle ^3ot> Ipfte^ambat ubellig*), forbi ban bat)be *) U >euig falbeé t bet gamle Ø^etéfprcii ben, fom 5?et) egen Uret ^ar forbrubt ben ditt, Un eceré funbe ^aoe.

14 8 jlaact fagle^ OD^anb. (Saatebe^ gjotbe be ^attgrim^ ecjémaal un^ttic^t cg fegte berefter feb (^Ibjarn tit Utlegb*) og fulb 23ob. at)gtim fagbe, at Mk not f!iilbc blit)c betonet men SBrefte ft?arebe, at ^an iffe btøb ftg om t)ané 3:Tuéler. ^etmcb ffilteé be ben ang. 2ibt efter tog at)gtim et fib**) og for meb fin ^one ubrib og fej idlænb til 8anbø, ^oor ^ané (5t)i* gerfaber 8næiiIo boebe. ^a be fom nær SDen, faa be iffe et DJJenneffe ube paa aarben og feller ingen ude )jaa 2)en. De gif o)) til aarben og inb i ^ufene og fanbt ingen golf, men i 6tuen oar forbene fatte frent og forfr)nebe baabe meb 9J?ab og Driffe, bog oar ^elier iffe ber noget OJJenneffe at fe^. ^dk t^fteé bern unbet:^ ligt, men be biet) bog ber om Dråtten. 0}^orgenen efter gjorbe be ftg reifefcrrbige og roebe oibere lange meb en; l>a fom et 6fib roenbe bern imobe, fnlb^affet meb 5'>tf; be faa fnart, at \)d toår (Sno^ulto 33onbe og alle ^an^ ^uéfolf. ^atogrim roebe frem til bem og l)ilfebe ftn «Stoigerfaber-. «Snæulto, men benne ftoarebe iffe. Da ba^ ^atogrim t)am om $Haab i ftn ag meb ^refte, faa at i^an funbe fomme meb æber fra ben. Snaulto ftoarebe: Usling er bu; toelter big inb paa bem, fom er bebre enb bu, og fommer bog altib fra bet meb fam. 5lnbet t^ffe^ jeg mig at be^otoe, ftger ^atogrim, enb onbe Crb; fligt toil jeg ei ^ere af big. Da greb ^ncrulto et «Ep^b og ffjob M efter ^atogrim. ^atogrim fif (Sfjolbet foran ftg og S))^bet renbte ftg fajt beri, faa at han iffe bleto faaret. *) 3)enne <2txa^, ben ftrengelle, fom «ore ^orfctbreé «Ibfte Stetr fjenbte, beftob t fulbftoenbig Ubeluffeife fra Zooene SBefTt^ttelfc». nbeer funbe attfaa uftroffet brccbe og forurette ben, fom»ar bømt ntlceg (b. e. ucenfor Cosen). **) 9?Q»net Bftb brugeø i (gagaerne ofte om ^artøier, fom»itoilbe falbe^baabe; f^orffjetlen oar i ben 2:ib minbrc Ijenbelig;. ba ogfaa ^aa ftore (Sftbe, foruben etl, brugte^ Slarcr.

15 9 ^ermeb ffilte^ be, og at?gtim for ^jem til 6ubetø, itbe tilfrcbé mcb ftu gevb. ^a en timb nu tjar leben, for ^atjgrim en ^ag til ^l^ronb pi\a S)ftcro og blet> ber gobt mobtaget. ^n fperger.^atjgvim 3:t)ronb om Of^aab, bt)qb ban ffulbe gjøre i ben ^ag, ban b^^be meb fu\)mngerne33rcfle og ^Beine; ^an fagbe, at ban fjenbte barn forn ben forjlanbigfte 3??anb ber ^aa SDerne, og at b^n gjerne t)ilbe forjtblbe b^"^ jælpen. Ibvonb fuarebe ai X>ct Dar iinberligt ai t)ente, at b^u j!ulbe wxt meb i (St)igraab mob ftne grænber, og bet er i^e( \)dkx i!fe bit ^(t>or, fagbe ban; jeg ffjonner nof, b^orlebeé ^ti er meb big; bu ml gjerne brage anbre inb i bin ag, men nenner iffe fett) ai gjere noget, for ai bu fan fomme b^tberligt fra ben. (Si er t>d faa, ftger ^at?grim; meget ml jeg gjore for at faa big meb poa ikaab, faa ai jeg funbe naa ^røbrene^ Sit). 3:btonb foarebe: ^ta, f!al nof bjælpe big til ai naa bem, men faa f!al bu til jengjelb gii^e mig io ^ogjelb b^^^ ^^^'^"^ ^9 to ^unbreber i ^job b^^^ ^^f^*). ^ ff^l benne ^fgift tjare til emg Xib og betaleé ogfaa efter bin "Dag. ^og ml jeg iffe t)ære mebibette, uben flere t)il lægge figberi; berfor feal bu fare til min OO^Jorbrober ^Bjarne paa ^mnø og tåge \)am meb i tjtiit ^aa^l). ^awgrim lo\)ebe bette, for til 8mno og ha\> Bjarne om at unbe b^"^ ^^^ famme ^\odp, fom ^btonb bat)be tilfagt bam. Sjarne foarebe, at b^n iffe t)ilbe blanbe ftg i ben «Sag, berfom ban iffe fif nogen Son for Umagen. at)grim bab bani ai fige frem, b^^^ ^^^ ^il^^ ^^^^- 53jarne forlangte ba tre ^o* gjelb b^cr ^aax og tre ^unbreber i ^jeb om ^eften. T)ttit lo»er ^attgrim og farer nu bjem meb faa forrettet 6ag. *) ( t Bogjclb oil ftgc en ^og S3erb i gjenge etler 25arer. St ^tin&i-ebe i 6i?lt? bnipeø ofte i tglanbjte (gfrtfter om en beflemt 9Segt ob (2^ é?arf etler 20 rer); et Jpunbrebe i ^iøb er»el altfaa benne (2umé 93erb i ^job.

16 10 9^u er at fortcclle om Srøbrene ^Srej!e og 33cine, "^t baubc foruten ^ooebgaarben paa Sfuoo et Unberbrug paa (Btoxt Dimim. (Engang, ba 53robrene Dar ^3aa jtn aarb pc[a X)inuin, \?ilbe be fare til ^iiut Dinum. ^aa benne ) boebe ingen golf, men ber lob be fme Sauer Dg be ijiaut gaa, forn be t)ilbe ^ar»e til 6lagt. utternc Sigmunb og 2^^ore hat) om Soo tit at oære meb, og be foiebe bem beri. Sigmunb t)ar ba ni ^ar gammel og 3:^ore elleoe 5lar. X)e for nu til en, og begge 33rø* brene ^aobe alte ftne 3Baaben meb. Da be roebe tilbage og alt oar ganjle nær»eb tore I)imun, faa be tre fibe fomme ftg imobe fulbe af oæbnebe 'D^xnb; be talte toto 2)knb paa ^oert fib. De fjeiibte biefe id^ccnb; Ut oar ^aogrim fra uberø, 3^t)ronb i etc og ^Bjarne fra t)inø, bber meb fit fib. De fom fig imeoem Brø* brene og en, faa at be iffe funbe naa bet fcrbuanligc li^anbingøfteb, men maatte labe }\t fib lobe op i i^jceren et anbet teb. Der øar \M ooenfor en liben gjelb^ Isammer; paa ben lob Srøbrene o^ meb fme 5?aaben og tob utterne fcrtte fig neb \)oé bem..pammereii oar flab oden^aa og et gobt teb at oerge ftg paa. ii^hi fom ^atjgrim og be anbre efter og lob ftraj op i AJccrcti unber Apammeren. ^aogrim og t)iuo=5bjarne foge ftraj frem mob 33robrene, men be t)ergebe fig gobt og manbe* ligt. 3:^ronb rccfebe nebe paa gjæren meb fine golf og l)olbt ftg ubenfor dampen. 33refte oergebe jammeren ber, I)t)or Ut oar letteft at fomme op og oerft at t)erge. De fccmpebe nu en tunb, men Ut gif fent meb at fomme S3røbrene inb paa ^ioet. "^a fagbe.paogrim: ^ar Ut iffe aftalt mellem oé, i^ronb, at bu ffulbe bjælpe mig, og gao jeg big iffe $enge berfor? Ibronb foarebe: (Sn luling troebe jeg altib bu bar, og werre tror jeg om big nu, \)a bu iffe fan faa to ihiænb fcelbet meb to Iplfter. "^tt er bin ^Sié, altib at hau anbre foran big til fub^

17 11 maal; men feb t)arer Ht big»el for at fomme altfor ttcer, naar bet gjæ(t>er en 2)^anbeprøt)e. Duer t>u til noget, faa t)ar bet UW, bu felt) gif førft op mo^ 53reilc og lob be anbre folge efter; tør bu iffe t)d, faa t)eb jeg iffe, t)t>ab bu er gob for. 6aalebeé egget, lober ^ai^grim op oøer jammeren mob 23refte og ftiffer (5)3^bet mibt igjen* nem ^am. Da 33refte merfebe, ai t)an ftadbe faaet fit S3anefaar, j!i}ber ban fig frem paa 8^^bet mob ^augrim og l)ugger til l)am meb ftt 6i^erb; pugget rammebe t>am paa toenftre ^2ljel og fløt)ebe 3ljelen og 6iben, faa at ^2lrmen falbt neb til 3i>vben. T)a rullebe ^at)grim ^e^b neb af jammeren og ^Brefte otjer ^am. Saalebeé lob be begge ber ftt Siw. 9^u føge be igjen frem mob ^eine; ban «ergebe flg gobt, men (Snben biet), at ban lob fit l'io ber. <^a([ fige 2)^ccnb, ai 33refle biet) tre OJianbé ^3aue, før ban falbt, og ^Beine to OD^ianb^. fter bette ftger 2^bronb, ai be ffulbe bræbe kutterne Sigmunb og Ib^ve. di ffal be bvctbeé, figer Bjarne, ^et gjælber be flefteé ^it), fom ber er, om be fli))pe b^^fi^a meb ^ii>et, fuarcbe Ibronb. gør ffal 3 brccbe mig, figer Bjarne. Da fagbe Ib^^c)"^i)dit t)ar \)dkx iffe mit 3Ilt)or ; jeg t)ilde blot fvifte (Iber for at fe, bøorlebe^ 3 niobtog \)di^ gorflag. 9hi ffal jeg giøe utterne Bob, forbi jeg b^r t)æret meb )(iaa ])dit Tlef)^, og tilbi)be bem Opfojlring \)o^ mig. utterne fab paa jammeren og b^tte t>aa alt bette; 5:bore græb, men igmunb fagbe: rccb iffe, grænbe, men lab oé minbeø ^di^ beø Iccngere. 9^u for be bort berfra og ^bvonb tog utterne meb bj^nt til ftg i øte. «pai^grimé 2ig biet) ført til 8uberø og jorbet paa bebenff Bi^; men Breftcé og Beinee ^ig tog bereé Benner og forte bern til ^fuøø, og jorbebe bem ber, ligelebeé efter ^ebningerne^ 6fif. Diéfe libenber fpurgte^ fnart oi^eralt paa gær* joerne, og alle førgebe oøer Brøbreneé Døb.

18 12 Den famme «Sommer forn et <Sfib fra IJior^e tii gcctøerne; 0[Rant)en, forn fl^rebe bet, ^eb IKciDn; f)an tjat af i)ifderff ^t*) og eiebc aatb i Runeberg. an feilcbe meget ))aa ^olmgaarb**) og falbteé berfor JRaton olm* gaarb^fare. Sfibet forn inb tit Xboré^atjn. Da biéfe ^jobmænb tat fccrbige til at feile, i)ccx\w M en 3[)iorgen, at I^vonb forn bib ^aa en (Sfube. ^an tog Okt^n tilftbe og fagbe ftg at ^at)e to Irccleemnet at foclge ^m. 9ia\3n foarebe, at ^an forft mlbe fe bern. ^btonb fommer ba frem meb to maagutter i l)\)ibe ^ettefufter, meb fortffaaret ^aar. De t)ar bafre ai fe til, men trutne i 2lnfigtet af arm. Da Of^aon faa kutterne, fagbe ^an: (Sr M iffe faa, 3:l)ronb, at biøfe butter er Sonner af 53refte og Seine, fom 3 n^^ brcrbte? Saa er bet nof, fuarebe Ibronb. Si tager jeg imob bem paa ben EO^aabe, jtger O^aon, at jeg ffal git)e $enge for bem. aa f!al m ^rode at bim forligte alligeijel, fagbe Jbtonb; fe ^er to Tltxhx olo, fom jeg toil git»e big for at fore bem bort fra gæroerne, faa at be albrig fomme f)ib igjen, ^u belber ^an «Soloet ub i 9flatoné gang, tæller t>d og laber \)d ffinne l)am i inene. ^am\ tpfte^, at (Sebet Mx fagert, og Snben biet), at ban tog utterne. Saafnart ^an fif éor, gi! bein til 8oé og tog Canb juft paa ben ^ant af DIorge, ^t)or b«n ^el t t)ilbe, ofter tjeb iunéberg. Der biet) ^an om 25intren meb utterne og mx gob imob bem. Dm 55aaren gjorbe 9^at)n ftt S!ib iftanb til en flerferb og fpørger ba (kutterne, bt)orlebeé be t^fteé om at t)ære l)0^ bam. (^o^^t, ft)arer Sigmunb, mob ben Xib, X)a t)i t)ar i ll)ronb^ 55olb. 9^at)n fpurgte bem, om be TDi^rcvjcr falbteg ^otfet i laifcn b. e. (gøbtflnfterne t ^ek bet nu^cerenbe ^rij^iania Stift fornt bet nu foenite 93c^uf' lert, fom beupanq børte til 9?orge. taben 9?o»gcrob og Sanbet ber omtring i bet norblfge 9?u?Ianb.

19 13 fjftibte t)an^ 5lfta(c meb 2;^ront>, i(^munb ftjatebe, at t>c ^ibfle om ben. Olamifagbc: 9^u i\)tké M mi^ bebft, ftt 3 9«^/ tt)or^en 3 Dil, for mig, og bet 8olo, forn jeg fif af I^ronb meb (Sber, m( jeg gitoe (Sber til at bjcrlpe ^ber meb; 3 ^^i" alliget)el ()at)e onbt nof for Oiaab i et ufjenbt Cnnb. Sigmimb taffebe t)am og fagbe, at ^ati iffe funbe ^at>e f^anblet ^ceberligere mob bern i ben D^løb, ^tjoti be nu tat. 9]u er at fortcelle t)m 3:^ronb, at t)an tog ^etjbing* jlabet otjer alle g<^^^^y"^ H ^^t ^^^^ ^^^^ grænber ibrefte og ^eine ^at>be \)(i\>t af obé og ^ienbomme, unber fig. 2)éfur, ^aogrim^ 6øn, tog \)an til fig o^ foftrebe t)am; t)an t)ar ba ti 5Iar gammel. X^ronb raa* bebe nu ene )3aa gæreerne og '^ng^^n turbe fige l)am imob. ^en famme (Sommer, ba 33refte og 58eine brabteå paa gæroerne, flfebe øt)bingef!ifte i D^lorge ^ ; )ara(b raa* fe(b bleø fældct fra Deiget og ^aafon 3<^^^ ^^"^ ^ ^^^^^ ^U\); \)\m t)ar i gorftningen )aralb orm^fon^ Sfatjarl og t^øbe Oiiget i Sen af ^am. ^a t)ar bet forbi meb (5!'un^ilr)éfonnerne^ OMagt; fomme af bem ble» bræbte og fomme flpebe af Canbet. ^Jlu er om igmunb og i^ore at fortoiqe, i[t be bleo io 2lar i 5Bifen, efterat 9iit)n Ijatjbe gitjct bem fin gribeb; t)a t)ar bet forbi meb be $enge, forn be ^at)be faaet af Øiatjn. T)a Dar igmunb tolt) 2lar gammel og Zhoxt fjorten 5Iar. ^i\ fporge be,.at ^aalon %\x{ Dar fommen til 9^iget, og fmbe intet bebre graab enb at foge til ^am, om be funbe fomme faalangt; t^i be tt^fteé ftg ^elft at funne Dente ftg nogen ^pjcrlp af ^am, forbi bereé gæbre t)at)be Darret ^)ané ^^tnb. ^e gtf t>oi fra 5)ifen til Dplanbene og ooer ^ebemarfen norb* otjer til ^odrefjelb. ^ib fom be mob ^internat, og bet tog alt til at fne og tointre^ )()(i(\ bereé 55ei. ^Uigetjel gao be fig uforftanbigt ub paa gjelbet, for Dilb, og laa ube i flere 2)øgn uben S/iab. S>a lagbe i^ore fig for

20 14 Og b:i^ eigmuub bjd^e jlc^ feb og fe til ai finbe neb til Spl]^en. (Sigmiint) fuarebe, at be begge jtulbe femme af gjelbet eoer ogfaa ingen af bern. (Baa flor 33?on t)ar ber baa bereø.^rccfter, at (Eigmunb tog3:^ore^aa 9Rt)ggen og bar barn. I)et tog nu til at bære nebooer, men ^ræf= terne toår nær lub ai foigte bem begge. Om Itjelben fanbt be en ^albelbing )j>aa gjelbet; be gi! efter ben og fjenbte omfiber V'ugten a\ ikog; ftray efter flf be fe en aarb. ^e gif inb i 6tuen og fanbt ber to ^oinber, ben ene noget ub i 'flarene, men ben anben en t)alt)t?ojen jente; begge t>ar be fagre. De tog oenligt imob utterne, brog ^læberne af bem og gao bem torre i Stebet. Derpaa fatte be OD^ab for bem og gjorbe faa en gob eng iftanb til bem og lob bem Iccgge ftg; be fagbe, ai be nobig oilbe, ai 33onben jiulbe trcrffe bem, naar ^an forn bjem; t{)i!)an oar, fagbe be, noget barj! af ftg. (Eigmunb t>aagner meb M, ai en td^inb fom inb, ftor af ^qi, flcrbt i en Ofienffinbéfufte, meb en ffubt 9ien paa Staffen, ^an ftaf D^crfen tiloeirø, gjorbe ftg oreb og fpurgte, ^t>ab for golf ber oar fomne til aarbø. ^uéfruen foarebe: Der fom to (Smaagutter. forfrosne og trcctte, faa ai be bar Doben nær, (Etaffarne..5»an foarebe: Det er ben rette OD^aabe at fætte golf )^c[a (Spor efter 00, naar bu tager Qremmebe inb; ^d ^ar jeg fagt big mange ange. 3^9 nennebe ei, fagbe ^uéfruen, ai labe faa bafre utter b^ ^er lige ubeufor Apuéboren. 53onben flog ftg ^a til O^o. De fif ftg Tla'^ og lagbe ftg faa at fooe. Cm 3[)lorgenen»ar 53onben tiblig oppe og fagbe til utterne: 3<^9 i\^fhé mig fe, at ^imubfolfet gjerne bil, ai 3 ffal ^mle ^er ibag, om 3" f'^^^ fpneé. De tog meb Iccbe imob ttiit ^ilbub 8. Jln oar ^onben ube ben ^ele Dag, men fom ^jem til 5lbelbé og bar ba nof faa blib mob éigmunb og ^an^ grænbe. 5^æfte 2)^orgen fagbe ^anj^til utterne: (Sfterfom

21 15 fjebnen bav Dillet, at 3 fpuibe fomme til mit ii^, faa t^ffeé ter mii3 ini bebft, ([t 3 ^^^^^ h^^ ^ ^I>inter, bevfom ei Det» no^et bebrc O^aab..^innberne ft)tieé gobt om 3 éber, og 3 ^1^ fomne tt»ert af 5)eien og ^ar nu (angt til S3^gben paa alle Mantev. De taffebe 33onben for ^anø 3:ilbub og fvavebe, at be allerl)elft m(be bli»e ber. an foijbe, at b^^n til jcngjelb Dentebe, ai be tjifle fig billige mob ^ané ^one Oi} Datter og rog aanb i meb, tiaar M bebot>ebc^5; jeg, fagbe ^an, fommer til at Dcere borte t)der Dag for at ffaffe iijtad til $)ufet, faagobt jeg terne blei> ba ber o(\ ^at)be gobe Dage; Sonben Dar borte ^Der Dag, meu ^mnberne Dar Denlige mob bem, og M t^fteé bem gobt at Dære ber. Der Dar gobe og flerfe ufe paa aavben, og alt Dar Del flelt. ^Bonben falbte flg UlD og.^ouen i)^ignf)ilb; bere^ Datter beb!il)urib. un Dar ben fagrefte ^Dinbe, man funbe fe, og meget florftnbet. (Sigmnnb og Jl)urib ti^fteé gobt om binanbjen; te talte ofte fammcn og benbeé {yorcrlbre lagbe intet i 55eien for bereé (Samtaler. 9^u leb 2?intren og ben forfte (gommerbag fom. Da fommer UlD 33onbe til 8igmunb og figer: (^aa er h^t nu, at 3 t?ar Dæret boé mig i 5Binter; t^ffee 3 ^^^ ei at l)ade noget bebre.taar for ^aanben, faa ftaar ^d Sber frit at blide ber, til 3 ^li^^ Dojne; fan Dære, at m fomme til at faa mere fammen. Titn en ling Dil jeg Dåre (Sber for, at 3 iffe maa gaa i ben SfoD, fom ligger ber norb for aarben. De lodebe t)ette og taffebe Sonben for ^anø lilbub, fom be meb læbe tog imob. (Si langt fra aarben Dar et Jjctrn; bib gif^onben meb bem og lærte bem at fdemme. <Baa gif be i «Sfub* baffen og lærte fig at ffpbe meb 23ue. (Sigmunb fif fnart reb paa alle UId^ 3brætter, faa at t)an bled \>m flerfte 3brætømaub. lijoxt bled ogfaa flinf, bog iffe fom Si^munb. UId Dar en ftor og flerf il^anb, og kutterne

22 16 ffjennebe fnart, at faa tjar ^att^ 9)?age i 3^i^^t^^T^- '5>e biet) ber nu i tre 5Iar; 8igmunt) toår ba femten 5lar gammel og 3:t)Dre fi)tten 5kr. 33egge t)ar ba for fulb* i>ojne at regne; t)0({, toår (Sigmimb i atle ^ele Icrngerc fremme, ffjent \:}(\\\ toår to 5Iar ^ugre. ( n X>ag om 8om* meren fagbe igmunb til i^ore: ^\)at) fan t)ænbe o^, om toi gaa i fotoen l)er norbenfor aarben? ^et ^ar jeg ingen Stjjl til at ^røtoe, fuarebc ^^ore. ^nberlebeé er M meb mig, ftger (Sigmunb, og gaa toil jeg. ^u faar raabe, ftger %\}ox^, men bu toeb, ai toi \)a br^be toor gojterfaber^^ ^ub. De gif nu affteb, og Sigmunb ^atobc en 53ebo5e i ^aanben. T)a be fom inb i (Bfotoen, fanbt be en fager $Hi}bning; ber toår be ei Iccnge, fer be ^ørte ftort ^rag i fotoen, og fnart fom en otoertoætteé jlor og grumt ubfeenbe 33jørn frem. I)et toår en ftor fotobjørn, ultograa af Set. 2)e lob nu tilbage ben famme Sti, fom be ^atobe fulgt inb i 6fotoen; Stien toår trang, og I^ore lob foran, Sigmunb efter. D^ret løb efter bern, og Stien bleto Itt for fmal, faa ai \)d bræffebe ^oiftene af 2:ræerne unber Cøbet. Tli^ et leb Sigmunb tilfibe inb mellem Iræernc og biebe, til ^-Bjørnen fom lige ub for l)am; ba ljug ^an til ben meb begge ^ænber mibt imellem Sr)rene, ai ai jen gif neb i ^ooebet og D^rct falbt 1)e^i forotoer og iffe gato noget Citoøtegn. ll)ore faa nu, f)toab ber toår ffeet, og fagbe: T)in '^lo^ bleto M, grænbe, ai øtoe Mit Storoerf og iffe min, og bet toår \>a ogfaa ai toente, at jeg i mangt og meget maa blitoc bin Unbermanb. Sigmunb fagbe: UJu ffal toi frifte, om toi fan faa reijt D^ret o^. De gjorbe faa og bcie^t kr>i^ ftene faalebeå til, ai Ui iffe funbe falbe; berpaa (tiffe be et Hjetole t ID^unben )^aa \)ii, faa at \)d fpnteå at gabe, og gaa berefter ^jem. De traf ftn goftevfaber Ulto ube paa 2:unet; ^an toår ba juft i(\aa ^erb for at lebe efter bern. ^an toår iffe meget blib og fpurgte, f)toor be \)a\)t>t toæret.

23 17 ^igmunb ftfatebe: 9^u bar m ^jott ilbe, gofterfabet; m f)iir glemt bit SRaab, cg 33jernen ^ar jaget o^. ^ligt vdr at t)ente, ftger Ult?; men M mlbe jeg, at betl iffe tiere j!ulbe jage ^ber; Mk D^r er faa grumt, ai jeg før iffe l)ar truffet mig til at give mig i ^aft meb bet; men nu t)il jeg bog frifte, fagbe t>an. Ub gif inb og tog et 6))'t)b og leb ber)?aa til 8fot3en; igmunb og J^ore fulgte meb. Ult) fer fnart 33iørnen, kber til og ftiffer pt)bet igjennem ben, faa ben falbt, ^u merfebe ban, at!dt)ret alt tjar t}e'bi, og fagbe: 9^u bolbe 3 mig for ijiar; bdem af (Sber bar bræbt SBjørnen? ^bore fuarebc: (Si fan jeg tilegne mig bette 33erf, gofterfaber; 6igmunb bar brabt D^ret. T)dU er M gjewefte 2JJanbbomét>erf, ftger Ub, og ne))^e bliver bette, (Sigmunb, bit ftbfte. (Sfter Mk gif be bjem, og Ub fatte fra ben Dag af enbnu flørre^rié )3aa (Sigmunb enb for. T)e to grænber biet) b''^ ^1^. ^^t Sigmunb t)ar affén 5lar gammel og 3:bore tt)t)e ^ar. igmunb fogte alt ba fin k^age i '55ejt, ettjrfe og alffené ^brat; M er fortefl at fige om b^ni, d ingen er fommen Dlat) 2:r^ggt)efon na:rmere i alle Jbro^tter. din ftger igmunb' til ftn goflerfaber Ub, ai ban t)il ub ai fe ftg om i ^Berben; jeg tcrnfer iffe, bet tjil blit)e port af oi fagbe' l)an, om i)t iffe fomme ub blanbt golf. 1)et ffal tjctre, forn 3»il P9^i^ ^fw- Ub laber nu gjore n^e ^læber til bem og anbre Jing, fom be bebebebe. Det funbe feeé paa ^t)inberne, ai fil6miéfen gif bem nær ttl fjerte, og mefl ^aa ben b^gpe. De ffilteé t)a, og Ub fulgte bem )^aa 53eien ot)er gjelbet, til be funbe fe neb* ot)er til rfebalen. Da be i>ar fomne faa langt, fætter Ub ftg neb og figer, at^an t)il ^t)ile ftg. De fatte ftg \>a alle. Ufø fagbe ba: ^\x bat)be jeg 5^ft til at t)it)e, ^\)a\) for 7^-plf jeg b^t foftret, af \)m[h\\ Wi 3 ^r og it)or 3 ^ar (^beré goflerlanb. De fortccue barn ^efe fit 2bet Æiacpgé^efte til gclfet». iscl. 2

24 18 ^\\> til feennc 6tunt), og berce ^SanjTjebne gif Ub b^bt til gjette. Da fagbe «Sigmimt): ^In t?i(de jeg gofterfaber, at bu fortalte oå bit Cit), faalangt bet ^ibtil er lebet. ^a;[ ff al toccre, figer Ub. Dermcb begpnber jeg min aga, (agbe ^an, at en S3onbe, forn ^eb 3:^oralt), bocbe )>aa ^ebemarfen ^aa Dplanbene^, ^pan t^ar en mcrgtig 2J?anb og Cplcrnbingefongerneé (S^éfelmanb. OD^eb fm ^one Jbvinn t)a\)be l^an en Datter, forn l)eb Oiagnbilb og t)ar ben fagrefte.^tjinbc i 53pgben. (Si langt berfra boebe en ^Bonbe, forn ^eb (Steingrim; l)an\)ar en gob ^Sonbe og en \)ell)o[ben 2)^anb. v\né ^one t)eb I^ora; be \:}^v>\^i en Son, forn t)eb Xt)otfel; f)an Dar en evnelig 3[Jianb, ftor og fler! Det mx 3:^or* fele 5Bié, faa længe ban toår t)jemme ^oé gaberen, at ^an ^t)er $oft, naar bet tog til at frpfe, og 5^anbene lagbe fig, bvog ub til (Efogé meb nogle af fine ^I^ennet og jagebe Dt)r; t^i ban \3ar en tjpperlig 'Bueffi)tte. <Saa t)ar l)an^ %é, naar Xerfroften*) beg^nbte, og beraf fl! ^an Oiatonet Iborfel lorfroft. ^n Dag fif iborfel fm gaber i Xale, og hci\) ^am om at ffaffe pg en.^one; jeg t)il, fagbe ban, bebe big om at beile for mig til Oiagnbilb, 3^^oralo Bonbe^ Datter. Stingrim mente, at ban fteonebe t)el boit, men (Snben ble» bog, at be begge for til ^borab og fremforte fit ^.rinbe, at beile for Itjorfel til ^ané Datter Dlagnbilb.!Ibc*i^alr> foarer fent og figer, at ^an bavbetilrccuft ^cnbe en bebre itianb enb fom 3:borfel tjar; bog bil jeg, fagbe ban til Steingrim, for t)ort 5^en* f!ab^ SfplD iffe gioe noget ut)eu(igt Svar; men bette iftermaal fan ber ei blioe Xale om. Dermeb ffiltc^ be, og Steingrim og bane Son for bjcm. Om en Stunb gif Ibovfel en 9ht felo anben ^jcm* mefra, ba ^an fpurgte, at X^oralu iffe»ar bi^"^'^^- *) Sarfroltem

25 19 %i)oxu\ gif inb ))aa aart)en om D^atkn til 9f^apbilb«eni], ioci, ^enbe i ftt )vang oo, bar \^cr\^^ bj^m til fig, -«^ané gaber t)ar ilbc ti(fret)^ met) Dette og fvigbe, at ban løftete )>aa en 6ten, fom \)ar otjer i^^m.^rctfter; han f!u(t)e ftraj fore Okgnbilb bjem igjen. 3:borfcl foarebe ^t\ i\[ bette. teingrim bob bam ba at forlabe aat* ben. <Baa gjorbe Xborfel, tog ^Hagnbilb meb fig og bro^ til 8fogé; tolo ifivtnb t)ar mcb barn; lid \)ar b^"^ 55en* ner og Cegebrøbre. Da Iboralo ^Bonbe fom bjem og fpurgte biéfe l:ibenber, famler ijan ftrar golf og farer meb b^nbrebe 2)lanb til ^an beber ^Steingrim om at nbleoere f^n øn og gioe bani fm Datter tilbage, Steingrim fi>aret»e, at be iffe \)ar ber paa aar* ben. ^bpvalo ranbfagebe ber, men fanbt iffe bet, \)an føgte. (Sfter ^dk brog be ub >paa 8fooen efter bem og ffiftebe 2)^ant)ffabet for ai lebe; trebioe 90^anb for meb Xbt>YvUo. (Sn Dag fer Ib^valo tolo loicrnb i (Efooen og ^n.^uinbe boé bem; bvin tt)ffe^ fig nu t)ibe, b^eni M er, og fcctter efter bern. ^borfelé D^^xnb fuge bam. ai ber for g-olf efter bem, oi\ fporge \:)am, h\>a^ for ^aa\) be ffulbe gribe til. ^pan foarebe: ^er ftraj \)eb oé et ^n ^B^iffe; bib \la[ m aik fare. Det er et gobt (Bi^^ til ^Bcrn; ber ff al m bvpbe 8ten op og Dcrge o^ fom SDf^ccnb. De gaa nu op paa 'Baffen og gjøre fig færbige til 5?amp. navt fom Iborab meb ftu glof efter og bærer ftraj ^aaben paa ^cm. Iborfel og b^^n^ SWcrnb t>ergebe fig gobt og manbeligt. ^Baa en^te benne [amp, at tol\) idiænd falbt af Iboraloé glof, og af IborfeU fpo, og be fem, fom enbnu fto^, oar adc faarebe, Xborolo S3onbe b^obe faaet Ulio^faar. ^w flo Iborfel og ba nå kammerater iat) i Sfoi^en, og bermcb ffilte^^be. Diagnbilb bleo efter og forte>3 bjem med fin gaber. Da Xl)oralo fom \u:) i ér)g^en, bode ban af fme 8aar, og \aa fige 2?ivTnb, at Iborfel Dar b^iu^ '^anemanb, Di^Jfe libenbft 2*

26 20 f^urgtcé fnatt. Zl^oxUi fot bjcm til fm gåtet og t)ar fun litet faatet, men be ftefte af ()an^ ^ametatet metc; t><)g biet) t)e alle lægte. (Sftet bette ftet)ne D^lænbingetne 5f)ing og gjete 3:f)Dt!el lotftoft utlæg. X)a f)an og ^ané gabet fputgte titik, (agbe 8teingtim, at ^^otfel iffe maatte bim ber ^c^a aatben, mebené bet lebteé forn meil eftet l)am; men bu ffal, fagbe l)an, fate til 5{aen, forn lebet ^et fotbi aatben. fangete o^^e t>eb ben et et pott jut> og i jut)et*) en ^ule; Mk (Efjulejteb fjenbet ^wo,tn uben jeg. ^it) ffal bu fare og tåge Tla^ meb big. (Saa gjotbc X^otfel; l)an t)at i )ulen mebené be føgte ffat))eft, og ble» ei funben. 3:iben falbt bam lang tet, og, ba en 6tunb»at leben, fot ^an ub af ^ulen til ben aatb, forn X^otalt) \)([\)^t eiet; ^an tåget nu Oiagnl)ilb bott for anben ang og feget ub ^aa gjelb og SDbematf^t. ^et fatte jeg \):i 33o, fagbe Ult), ^t)ot jeg nu et, og bet \}ax jeg tjætet ftben meb O^agn^ilb i atten ^ilat, fom ogfaa er min I)attet If)utibé '^Ibet. ^u beit jeg fagt (Sbet min 2it)øfaga. STJetfelig tt)ffeé mig bin «Saga, fagbe Sigmunb. 2J?en nu ml jeg tilftaa big, at jeg ^at lennet big ilbe, fotbi bu bat gjott t)el imob mig og fofttet mig. I)in fattet fagbe mig, fot t)i j!iltcé, (it ^un tjat meb ^atn, og fot bette fan ingen fft^lteé uben jeg. 'I^dk tjolbte ogfaa meft, at jeg trilte ffitleé fta big, fotbi jeg ttoebe, athtttt tjilbe fpilbe t)ott 2Benffab. ^^otfel ft)atebe: Sccnge i)ibfie jeg, at 3 bat ^jærligbeb til l)inanben, og bet tjilbe jeg ei fotmene (Sbet. Xet t)il jeg Wt)t big og bin ^one om, min goftetfabet, fagbe (Sigmunb, at 3 ^i ^^^ SU'^^ ^beté *) Sjette Drb, fom Mot er en i Uttalen foranbret i^orm af bet af ^Sagaen )?aa bette (gteb Iru^tt?ljufr, Børeé enbnu l^aa mange (Steber { S^iorge om en kløft, et (Hiah meflem tt> Sielbc,

27 ; ^1 datter I^urib bort; ii)\ l)enbe t)i( jeg eie eller ingen ^mnbe. (Si fan min Datter faa bebre Tlm\>, ft>arebe %\^oxh\; men jeg t>i( bebe big, igmuub, at, om bu faar nogen gorfremmelfe ^oé ^øtjbinger, bu ba t>il minbeé mit %\m og j!affe mig greb og gorlig meb mine Spgbefolf tt)i jeg lebeé nu fterft i)eb at t)cere i biéfe Ubpgber. ig^ munb lotoebe M, om ban biet) iftanb ti[ bet. De f!ilte^ tiu og grcenberne for t>ibere, til be forn til ^aafon 3^1^^ : )aa Sabe. De gif frem for 3arlen og ^ilfebe t^am; ban foarebe toenligt og fpurgte, b^^tn be t^ar. (Sigmunb fwa* rebe: 3^9 ^"^ ^Brefteå 6en, fom en 6tunb t)ar (Sber^ 6t)éfelmanb, erre 3arl, ^aa gæreerne og biet) bræbt ber«9^u ^ar jeg fogt (Sber, erre, forbi jeg t)entebe mig gob jæ(p af éber, og t)i t)ilbe gjerne, jeg og min grænbe, Um (5beré 07?ænb. 3^^^^^" ft)arebe, at ban iffe funbe t)ibe, om f)an t)ar ben, ^an gat) ftg ub for ; bog er bu iffe, fagbe ^an, 33ref!e ulig; men bu faar feb It) fe big i ^t; OD^aben f!al jeg i>el unbe big faa længe. ^an t)i[te bem mi til 6æbe ^oé ftne jcejler^'^. 6t)ein, 3a^t^"^ ^^"^ ^ar ben 3^ib enbnu meget ung og t)ojebe op i ftn ^aberé ^irb. ^igmunb fom ftg i 3:ale meb 3atlefonnen, ban t)i!e ^m $r<)t)e )^aa ftne 3brcetter, og 6t)ein bat)be meget ammen af barn. <8ig= munb talte nu fm «Sag for barn og bab ^am loegge et gobt Orb inb for ^am \)oé ftn gaber, at ban funbe faa nogen ^jælp af bam. 6t)ein fpurgte, bt)ab ban attraaebe. 3eg t)ilbc belft i ^ærferb, fagbe 6igmunb, om bin Jabet t)ilbe unbe mig nogen gremt)jctlp. Det er et gobt 9^aab, ft)arebe (5t)ein. Det leb nu frem ol^er til 3^1; ^^ fom ^rif, 3^t-len^ ælbre 6øn, bib til 3ul^gilbet øftenfra 33ifen t^i ber ^at)be ^an ftt 6æbe, igmunb fom ftg i 3:a(c meb (Srif 3arl og færebe ftn SJiøb for bam. (Srif lot)ebe barn ftn gorbon ^oé ftn gaber og fagbe beøuben, at ^an felt) Dilbe git)e ^am lige faa ftor jælp, fom bane gaber t)ilbc

28 22 unte '^om. Gfter 2^h^ t)^^3e^e (eigmimb ftn S5en for ^aafon 3«^I ^^ bat), at ^an t)i(t)e labe ^am nt)t)e gobt af, at ^ané jya^^^ ^refte ^atbe t)æret t)ané 3D^anb. 3^^* len fdqre^e: ^Biéfclig miftebe jeg en gob 3:jener, bengang min ^irbmanb ^refte, ben rajlefte OJianb, biet) brccbt, og i(be ^ar be forff^lbt af mig, forn tog l)am af I)Qge. t)ab er ederé bin 33øn? igmunb foatebe, at l)an ^etfl mitt fate i 5Bi!ing og toinbe enten <^æber eller 33ane.. Jcitlen fvarebe, cd td t)ar oel talt, og bab ^(\m ^ote efter til 5Baaren, naar gol! ruftebe fig til Ubfart; ta j!ulbe bein faa ai t)ibe, \:)\)at bein mlbe gjere for beim. ^a nu 5?intren tjar leben, minbcr igmunb ^eirlen om ^ané tjenlige Xilfagn, og Jarlen fuarebe: 3^9 ^^^ 9^^^ ^^9 ^^ ^angftib meb 40 Dcrbnebe OJ^anb; men IPianbfTabet blit>er t>el iffc af M bebfie; tbi faa mon længeé efter at feige big, en ubenlanbff og ufjenbt 2Jianb. igmnnb taffebe Jarlen og fortalte (Srif, ^t?or ftor ^jælp ban ^at)be faaet af ^ané gaber. ^ibet Xilffub, fi>arebe S^n^ten, men bog fan tei fomme big til dl^^iie. 9^u toil jeg ogfaa gitje big et (Sfib og 40 DD^anb, 1)et efib, bein fif af (Srif, t)ar t alle 2^aaber mi ubruftet. <eigmunb figer nu til (Stein, ^t)ab bein beit)be faaet af t)anø gaber og 53rober. Soein ftjarebe: 3^9 l)eir iffe faa let for ai gjere Ublæg for mine 5Benner fom be, men bog ml jeg gi\)e big et trebie fib meb 40 djlawt, og be f!al alle toære af mine egne golf; berfor t)enter jeg, ai be t?il oære be raffejle af be 2^ænb, bu faar meb big. <Sigmunb rufler fig nu meb ftne 2)?ænb, cg feiler, td ferfte bein biet) færbig, eftooer til 53ifen, og berfra til T)anmarf og gjennem S)refunb inb i ftrefalt*). ^er feilebe l)an omfring ben ^ele Sommer, men fif fun libet ^X)iit ; i\)\ meb faa liben 8tprfe f>omtt {)an flg iffc at *) t gammelt 9laon paa bet ^a», fom nu fatbeg flcrføen-

29 23 gaa frem, \}\>ox ber toår flor 2)^ a gt imob; beéuben lob \)(kn altib ^jobmanb fare i greb ' ^ Da bet leb ub paa dommeren, feilebe ^ar igjen Deftotoer, til ^an forn til (Sloefljccrene *) ; ber l)ar altib uccret en af be fterfte ^u fingebol. (Sn ^toelb, ba be ^atobe lagt ftg for 5lnfer toeb en ^olme, gif igmimb op paa ^olmen for at fe fig om. an fer ba fem fibe ligge unber ben anben ibe af ^olmen, og et af bem t)ar en Drage**), ^an gif ba tilbage til fme 2J?ænb og ftger bem, at ber laa fem 33i= fingcffibe ^paa ben anben 8ibe af ^fjæret. 9Ru ml jeg tilftaa, fagbe ban, at jeg nebig \>\[ fl^ uben ai frifte, ^oab be bue til; oi t>il albrig l)eller toinbe nogen ccber, uben m t)ot)e 0^ libt i gare. De hah fcam raabe.?iu flal m bære 6ten ub paa!ibene, fagbe «Sigmunb, og rufte 0^, bet bebfte t)i fan. 2Bi ff al Iccgge oore fibe ^berfl i ben 5Baag, ^oori m nu er; t^i ber er 3Baagen fmatefl, og faa tt^fte^ mig, ba t)i feilebe inb i ^oelb, at be ei fan faa bragt noget 8fib jcronfibeé meb oore, om oi lægge alle tre 8fibe lige langt frem; M ml M blioe o^ til 03at>n, at be ei fan fringfætte o^. T)dtt gjore be. Om OJiorgenen, \)a be \)a\}\)^ lagt fine fibe ^berft i 3Baagen, roebe be fem 55ifingeffibe inb mob bem. 3 ^taonen \^aci Dragen ftob en flor og flerfoojen 2^anb, forn flraj fpurgte, l)oem ber raabebe for (Sfibene. Sigmunb ncconte fig og fpurgte om ban^ $Jiaon. ^an foarebe, at ^an ^eb 9Ranboer og ha^\)^ ftn 5fét øfter x ^olmgaarb. 9^u l)ar 3 tt> ^««t *) fjcerene ubenfor auteloen etler, fem ben ofte flet ^eit falbteé, ( ben ( øraeben). ^er lurebe SBiffngerne ^aa be ^jøbmanbéjtibe, forn fedebe fra efler til 5tjøb læberne obbe Ofb Sben, bet norf!e^onf^fbetle og bet foenffe i*jobbu^ (?øbøfe). **) (Baa folbte^ et <SIagg jlore og ftabfellge Jpætilibe; be baobe gjerne et Drage^oeeb i Staonen og ogter en Dragefoanbø; bet ^ele ^tih meb eil etler Slarcr foreftitlebc ba en J)rage meb fme SSinger.

30 .24 for ^aanben, fa^be ^an, enten at gbe (St>er og ^beré <8fibe i mit 33oIt) eller at fæm^e, (Si^munb mente, at ber,^ar S^^i^W^l ^^^ ^^^f^ ^^'^"^^ ^9 ^^ ^^ "'^^ f^^s ^^^^^ ))røt)e, om 5^aabnene bet). 9ianbt)er beb ba jlne 3D^ænb Utgge til meb tre 8fibe, efterfom be ei funbe fon^me til meb flere. Sigmimb ft^rebe feb M 6fii), fom 8t)ein 3arl^føn ^at)be gitjet ^am, 09 2;^ore bet, fom ban fif af ^rifjarl. X)e lægge nu fammen og fæm^^e. igmunb^ ajiænb faftebe faa t^ft meb 8ten i gorftningen, at 35ifin^ gerne iffe i>anbt mere enb at bceffe jig. X)a M tjar forbi meb (Etenene, gjorbe be et ^aarbt 5lnfalb meb fubt)aaben; mange af 25ifingerne^ gtof falbt og enbnu flere faarebe^. ^u tog (8igmunb og ^ané DD^cenb til fine ^ngt)aaben, og dampen begi)nbte t>a at t)elbe til bereé (5ibe. 2)a 9fjanbt)er faa ftne 2Rænbé Uferb, ff^lbte ^an bem for at Dcere ftore Uslinger, fom iffe funbe gjøre Itt af meb biéfe golf, fom ^an mente ei t)ar for Tic^nt) at regne, ^c frarebe. at ^an tjar flin! til at egge bem, men f^jarebe flt eget 6finb, og hat) ^am gaa forft. an fagbe, at ftan faa toilbe gjore. ^an lægger nu til meb Drageffibet og ijef, anbet Sfib, ^m^ 9JJanbj!ab t)ar ubt)mlt, og famler be anbre, fom enbnu r»ar ufaarebe af ^an^ 2)^ænt>, ^aa et trebie. De lægge nu inb paa ^inanben og fæmpe for anben ang, og toår ^dtt Za^ meget ^aarbere enb ttt forfte. 6igmunb ftob fremft af alle )^aa fit (Sfib og bug baa^^c ^aarbt og tibt. ané grænbe 3^^ore gif ogfaa bjcertjt frem. De floget nu længe, og ber»ar ingen SD^on at fe, faa at man funbe i)ibe, l)t)em ber fom til at ^olbe kngft ub. Da fagbe 6igmunb til fme OD^ænb : Si fomme t)i nogen 5Sei meb bem, om m ei tåge bebre i; nu oil jeg prooe )i^aa at fomme op paa Dragen, og følger mig ba fom DJJænb! (Sigmunb fom fig felo tolote op paa Dragen; ^an bræbte ftraj en id^anb, faa en anben, og ^anø Mctnt ^jalp t)am gobt. X^ore fom ogfaa op paa

31 25 Dragen feb femte, din»iger alt af 2Jeien for bern. pc[ irant)t)er fer tette, Uber t)an frem mot) (Sigmunt), og te focmpebe meget knge, dlu t)ifer Sigmunl) en af fine 3brcrttcr; ^an fafter oerbet o)) i Cuftcn, griber Ut meb ijenftre ^aanb og «Sfjolbet meb ben I^oire og pugger nu meb «Stjerbet til Oianbt)er, faa at ^ané ^oire gob gif af nebenfor ^nccet. T)a falbt 3lanbi?er. «Sigmunb gat? l)am et ng ot)er ^alfcn, fom tog ^ooebet af. igmunb^ Ticene raabte ^a ^ærf!rig, og 35ifingerne fli^ebe bort meb tre 6fibe; men igmunb og t)ané golf rt)bbcbe Dragen og, bræbte ^tjer lei^enbe ^jccl, fom tjar >p,\(i ben. dlu t(tut be fit golf og finbe, at trebite IPcccnb toår falbne af bere^ glof. De lægge ber^aa «Sfibene inb i ^at)nen, forbinbe fine 6aar og ^mle flg ber nogle 9la)tter. <Sig* munb tog Dragen og ttt anbetsfib, fom laa efter, meb ftg; meget 33^tte fif be ber, haat)^ 5Baaben og anbre gobe 3:ing. De feile nu norbot)er til Srif 3^^l i 2)ifen; ^an tog t)euligt mob Sigmunb og bob t)am at blioe boé flg. Sigmunb taffebe for 5:ilbubet, men fagbe, at ^an ferjl maattt brage norb til ^aafon ^saxi; bog lob >an to af fttt^ Sfibe blit?e igjen ber unber S^^^I^n^ 35aretægt, forbi ()an iffe l)a\?be tdknbjtab nof til at fore bern t)ibere. oé aafon %\xl b(ei) 8igmunb og l)ané DJ^ænb iffe minbre ^æberligt mobtagne. 8igmunb \>ax l)oé ^axkn ben 5?inter og bleo nu fnart en meget naunfunbig 2)ianb. 3 Sulen biet) haau «Sigmunb og Jl)ore 3^tlené ^irbmccnb og i^atiu nu en Stunb Dio og gobe Dage ber. Den 2ib raabebe ^ong (Srif ben feirfæle, en mctgtig ^onge, for t)itt)job. (Sn 55inter for tolo norffe ^job* ma:nb øft otjer fjelen til 6t)itbjob; meben^ be ber ^olbt ^job le\)ne meb 'j^anbøfolfet, ble» be uen^, og en af D^orb* mænbene brccbte en foenf!. Da ^ong ^rif fpurgte \)dte, fenbte t)an ftne jej!er bib og lob bern alle tolu brctbe. Dm 33aaren f^jerger nu ^aafon S^irl 8igmunb, ^uor^en

32 26 t)an tænfte jtg om (Sommeren. (Sigmunb fttatebe, at 3at(en jliilbe raabe for X)(t T)a toilbe \t^, ft^er '^dxi^n, at bu i)olbt big noget i D^ccrbebeu af (Soiafongen^ iri^e 09 lob 8t)en!erne minbeé, at be npé en finter brccbtc tob 2J(ccnb for mig, fom enbmi ligge ii^et)nebe. ig* munb looebe at gjøre bette, om f)an funbe fomme til Sarien gat) U igmunb iibtjalgte golf af ftn ^irb og noglecebingéfolf; nu toilbe alle gjerne fare meb 8igmunb. "De feile nu oftotjer til (Srif ^axi i 53ifen, fom ogfaa gat) igmunb tjaffert OD^JanbjTab. (Sigmunb ^at)be nu otjer tre ^unbrebe 2^anb og fem tjel ruftebe fibe. T)e feile berfra ft)bot)er til Danmarf og mbere oft forbi «Stjiafon* gen^ 9][ige. ^er Iccgge be i 5anb meb fme fibe etfteb^ ^fterpaa. ^a fagbe éigmunb til fme O^iænb: er f!alt)i gaa op i Saubet og fare frem paa ^ærmccnbé 35ié. T>t gif i 2anb meb 300 idktib, fom frem i en St^gb, bræbtc golfet, tog obfet og brænbte aardene; alt, ^t)ab ber funbe fomme ftg afjteb, f(t)ebe for bem og fogte til fot)e og ^bemarfer. Si langt fra M teb, ^tjor be ^erjebe, boebe en af t)iafongené péfelmcrnb, fom beb ^jorn. Da ban fpurgte Ufreben, famlebe ban golf til ftg, fif en ftor giof fammen og fom fig meb ben mellem bem og Sfibene. 2)a nu igmunbé SJiænb fif benne ^ær at fe, talebe be imellem ftg om, ^tjab be j!ulbe tjælge for 9^aab. %^a^ er ber nof af enbnu, fagbe «Sigmunb: ofte blitjer «Seiren iffe bereé, fom ^ar golfemonnen, om ber er Tlo\> og 03^anbbom paa ben anben ibe.!ru jtfal t)i ft)lfe t?ort :)Jianbf!ab i (St)ineft)lfing*); I^ore og jeg (lai ftaa fremft, tre 2J?anb i anben frab, faa fem og faa frem* bele^, og i begge 51rmene af gplfingen f!al be Tlæn\> *) pinefvlftngen :&ar oet faoet ^am af Sin^eben meb et (S»inftrt)ne; bet oar en fptb^? Slagorbning, tnbrettet )iiaa at t>rt)be igiennem gienbené S^of, meb en euer, fom ^er, to 5)?anb t <5pibfen og altib flere i ^oer følgenbe fra't).

33 27 paa, forn ^ax ^fjclbe. 5Bi ffal ba løbe int» )p(na bere^ g-t)ifing 0(^ frifle, om m fon fomme o^ igjcnnem; fan ^ænbe, at (St^enffcrne ei flåa faa fafl i g^lfingen. 6aa gjorbe be, lob inb ^aa St)enj!erneé 8t)lfing 09 forn igjcnnem ben. ^et biet? nu en tjaarb ^amp og mange falbt af (Et)enjleTne. igmunb gif bjart)t frem, ^uggenbc til begge iber; ban naaebe SSjetnø idietfeémanb og bug ^am 53ancfaaT. ^u egger ban fine luiænb til at brt)be ben (Sfjolbborg*), fom t)ar ffubt om ^jern. ^e gjote faa og igmunb fom frem til 23j(>rn og jliftebe ^dahm meb ^am; ^an ble» fnatt ^ané Dt)ermanb og gat) ^am 23anebug. din raabe ^Bifingetne eietéf!rig og ^anbé* folfet fl^r. «Sigmunb fotbob bem at jage be fl^gtenbe, figenbe, at be ei ^at)be golfeft^rfe nof til Id x et ufjenbt Sanb. De gjorbe, fom ban het), tog meget obé ber Dg for efter bette tilbage til fine (Sfibe. De feile nu bort fra 6t)itbjob ot)er til olmgaarb og b^tje ber \>aa er og Ubne^. 3 ^tjiafongené O^iige t>ar io S5robre, fom l)eb ^anbil og 5lbtl. De uar 8t)iafongené Canbt^ernémccnb og feilebe albrig ub meb minbre enb otte Sangffibe og to Drager.. Da nu t)iafongen fpurgte ben Ufveb, fom Mx c\)d i ^an^ Sanb, fenbte ^an 33ub til biéfe 23robre og bob bem at tåge igmunb og ^an^ SD^ænb af Dage. Dertil t>ar be ftraj Dillige. Dm ^eften feilebe igmunb ^jemot^er og lagbe en ^t)elb ftne fibe unber en S), fom er uben^ for 6tjitbjob. Da fagbe «Sigmunb til line 2}lænb: din maa t>i fare t)arligt, ba t}i er i Dore Uvenneré i^anb; jeg ffal gaa 0)^ paa en og fe ub. an gjør faa og finber, at ber paa ben anben 6ibe af en ligger ti fibe, og *) Det "brugtcø ofte i (staget at setne om ^ø^bingen»eb en (gtjoltborg b. e. faakbeé, at en Sfare ubsalgte erigere fttttebc fig om ^am og ^olbt <!io(bene fammen ub mob ^ienben-

34 28 <if bern t>at to "Drageflibe. Sigmunb fagbe nu til jtne HJ^ctnb, at 't)t f!ulbc ^olbe (tg rebe til at tåge imob bern, bære fit obéisanb og forestcn ub i tebet. ^crmcb gif Dråtten. Xiblig om 2)^orgcnen roebc be ti 8fibe frem imob bern..^øobingerne f))urgte ftrar, ^oem ber raabebe for 8fibene. igmunb nceonte ftg, og be i^a^^l^t '^a iffe nobig at fpørge efter, l)\)ab for 8ag be ^aobe mob bem, men tog flraj til 53aaben og fæmpebe. Slibrig ^aobe 8ig* munb og l)ané O^^ænb funbet haarbere alfe. 5)anbil Icegger fin 'I)rage frem til 6igmunbé; Ut bleo nu et ^aarbt ^^ag. ^a be \:f:i\)u fæm^jet en tunb, fagbe 6igmunbtilftne9}?ænb: T)et er nu fom for, at m ingen eir faa, bérfom oi iffe gaa bem nærmere. Sigmunb løber nu op paa 25anbil^ T)rage, fulgt af en ftor glof af f[ne2)^ænb, og bleo fnart flere idlctnbé 33ane; 8oenf!erne beg^nbte at oige. ^In foger 35anbil inb ))aa 6igmunb og be (liftebe længe ug meb ^inanben. ^^ilftbjt brugte 6igmunb fin gamle Sift; l)an flifter ^aabnene om i æn* berne og pugger til ^Banbil meb Un oenftre; pugget tog ^ané ^øire ^aanb af, faa at t^erbet falbt neb. ig* munb gjorbe ba ftraj af meb t)am, og ^ané td^ænb raabe eier^raab. ^a fagbe 3(bil: 9^u maa C^ffen baoe ff iftet og 5^anbil oære brcebt; lab oé fl^, og en^oer frelfe ftg, fom ^n fan. 5lt)il fl^r nu meb fem Sfibe, men ^rc ka igjen foruben T)ragen. igmunbé OD^cenb \)X(ihii l)oert 2J?ennef!ebarn paa bem og tog 8fibene meb ftg. T)e feilebe nu 'i^d fnarejte, be funbe, til be naacbe Dane* fongené 9^ige; ^a tx)fk^ be ftg freljte og frie, ^oile ftg ber og forbinbe ftne 6aar. 6aafnart be igjen Mi reifc* fore, brog be norb til Srif Jarl og boæle ber en liben tunb, for be feilebe til ^l^ronbtjjem. ^aafon S^^^l taf* febe 6igmunb meget for be 53erfer, ban Ijatjbe øoet om Sommeren, igmunb og X^ore meb enbel af bereé j^oit

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc t>e Bet)ftc 09 ttpeftc i i8ir. Samfcf. (rt>ft pg fprragf af 21 n 6. flere Sannift(Jræi>e Jto. 46. famirw Sfefc 28r -. otter dansene ovtmcfce cftcc "Vu fom nebfjeg fra bct $ o j e " ;..... 8 >.»ab er paa

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere