Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl , afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Østbanehus med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift 5. Forslag A: Bestyrelsen foreslår etablering af cykelstativer langs facaderne mod gaden B: Bestyrelsen foreslår af arbejdsweekend Den fulde ordlyd af forslagene vedlægges. 6. A: Valg af formand. Birgitte Wuttke er på valg og genopstiller B: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Uffe Justesen og Sune Pedersen er på valg og genopstiller C: Valg af suppleanter. På valg er: Henriette Jakobsen (genopstiller) og Kim Lautrup (genopstiller ikke) 7. Eventuelt Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. På generalforsamlingen var Torben Brodthagen og Christian Lang fra administrationen tilstede samt Revisor Flemming Petersen Side 1 af 6

2 Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent og referent Formanden bød velkommen og foreslog Torben Brodthagen valgt som dirigent og Christian Lang valgt som referent. Indkaldelse var udsendt den 13. marts Dirigenten takkede for valget og konstaterede lovligt kald og varsel samt beslutningsdygtighed. Dirigenten konstaterede at der var 40/138 fremmødte andelshavere heraf var 10 repræsenterede ved fuldmagt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig på alle punkter. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning Beretningen var udsendt med indkaldelsen. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til årsberetningen. Ingen havde nogle bemærkninger og gav således ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3. Forelæggelse af årsrapport, godkendelse af årsrapport og fastsættelse af andelskronen. Revisor Flemming Petersen gennemgik regnskabet for regnskabsåret 2011, som er afgivet uden forbehold. Regnskabet viste et driftsresultat på kr kr. Efter de finansielle omkostninger på kr var fratrukket endte årets resultat med et underskud på kr Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. Der var ingen der ønskede at stille spørgsmål. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. Andelskronen på 17,44 blev herefter enstemmigt godkendt. Side 2 af 6

3 Ad dagsordenens punkt 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og fastsættelse af boligafgiften. Torben Brodthagen gennemgik budgettet for 2012, som var baseret på uændrede boligafgifter og almindelig fremskrivning af udgifterne. Da der løbende blev solgt lejelejligheder som andele, blev boligafgifterne højere og lejeindtægterne lavere end tidligere år. Der blev budgetteret med udgifter i alt for kr Efter de finansielle omkostninger på var medregnet var der budgetteret med et regnskabsmæssigt overskud på kr , svarende til afdraget på foreningens prioritetsgæld. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. Et medlem af forsamlingen spurgte om forsikringen, på baggrund af det store skybrud 2.juli 2011, var steget. Torben Brodthagen og revisor Flemming Petersen svarede at der generelt i branchen var kommet en stigning på 15 %, men at der ikke var yderligere omkostninger til forsikringen. Budgettet blev herefter godkendt enstemmigt. Ad dagsordenens punkt 5. Forslag fra bestyrelsen og andelshavere. 5.a Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen et rammebeløb på kr ,00 til indkøb og opsætning af cykelstativer langs facaderne mod gaden. Forslaget er vedlagt som bilag. Uffe Justesen fra bestyrelsen redegjorde for bestyrelsens forslag, og fordelene blev kort omtalt. Bestyrelsen må bede kommunen om tilladelse til at få cykelstativerne opstillet, men er i dialog omkring dette. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og blev endeligt vedtaget enstemmigt. 5.b Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at arrangere og indkalde til en arbejdsweekend, efter samme princip, som i de tidligere år. Selve arbejdsopgaverne vil først endeligt fremgå af indkaldelsen til arbejdsweekenden. Det er ved vedtagelse af forslaget, bestyrelsens opgave at planlægge denne i overensstemmelse med vedtægternes 8.4, herunder også at fastsætte et engangsbeløb, der opkræves, såfremt man ikke deltager i arbejdet. Forslaget er vedlagt som bilag. Et medlem af bestyrelsen redegjorde for nogle af ideerne omkring arbejdsweekenderne, og det blev foreslået at man ville forsøge at renovere to opgange. Det ville ende med nogle gode erfaringer i forbindelse med fremtidige renovering af alle opgange. Et medlem spurgte om arbejdsweekend kunne ligge i september efter afholdelse af børnenes sommerferie. Bestyrelsen syntes det lød fornuftigt, og vil komme med i overvejelserne. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget. Side 3 af 6

4 Ad dagsordenens punkt 6. Valg til bestyrelsen. Formand Birgitte Wuttke var på valg og blev genvalgt. Til bestyrelsen genopstillede Uffe Justesen og Sune Pedersen og begge blev genvalgt. Desuden opstillede Jeanette Olsen og blev valgt. Til valg som suppleant genopstillede Henriette Jakobsen mens Anne Hougaard opstillede. Begge blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Navn Adresse Post På valg Birgitte R. Wuttke Middelfartgade 16, 3. tv. Formand 2014 Mikkel Holck Ringkøbinggade 7, 2. th. Næstformand 2013 Sofie Bille-Steenberg Østbanegade 177, st. th. Medlem 2013 Michael Beck Middelfartsgade 18, 5.tv. Medlem 2013 Johnny Dichmann Middelfartgade 18, 1. tv. Medlem 2013 Uffe Justesen Middelfartgade 18, 3. tv. Medlem 2014 Sune Pedersen Østbanegade 177, 5. th. Medlem 2014 Jeanette Olsen Middelfartsgade 16, 5. mf. Medlem 2014 Anne Hougaard Ringkøbinggade Suppleant 2013 Henriette Jakobsen Ringkøbinggade 15, st. th.2. Suppleant 2013 Bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 7. Eventuelt. Bestyrelsen kunne berette at de få timer før afholdelsen af generalforsamling havde modtaget et tilbud fra et antal femte sals beboere, vedrørende køb af tagarealer som der derfor ikke havde været tid til at gennemgå. Forslaget skulle først drøftes med juridiske og tekniske rådgivere inden der blev taget stilling til det. Senest to måneder efter afholdelse af generalforsamlingen ville der være underskrevet en aftale. Der blev stillet et spørgsmål til stigning af boligafgift p.g.a. tagprojektet. Der ville ikke komme en stigning i år, da der først skal afdrages på lånet når byggeprojektet er afsluttet og lånet er optaget. Et medlem spurgte om der ville komme mulighed for frasalg af tagarealet i forbindelse med tagprojektet. Hertil svarede bestyrelsen, at hele projektet var endeligt vedtaget på generalforsamlingerne i 2011, og det ville kræve en ny generalforsamling at ændre den eksisterende vedtagelse. Derefter blev det til forsamlingen af bestyrelsen opfordret til at man meldte sig til forskellige udvalg, som kunne varetage nogle forskellige særopgaver, som bestyrelsens medlemmer ikke kunne være med til. - Et udvalg til forskønnelse af gården. Udvalget skulle se på hvordan gården kunne gøres endnu mere grøn og lækker at opholde sig i. Det blev forklaret at vicevært Bent Side 4 af 6

5 Flemming fortsat ville tage sig af det vedligeholdende arbejde omkring rengøring af gården, men at udvalget skulle se på om der kunne gøres mere. Et medlem af forsamlingen meldte sig til at være i udvalget. - Antenneudvalg. Bestyrelsen forklarede at der ville komme mere omkring det på foreningens hjemmeside. To medlemmer af forsamlingen meldte sig til udvalget. - Festudvalg. Et medlem meldte sig til udvalget. Dernæst kunne bestyrelsen oplyse der ville blive oprettet et beboerværksted hvor man kunne foretage små reparationer af cykler og lign. Vedrørende varmecentralen, så oplyste bestyrelsen at der lige var blevet underskrevet en aftale med et VVS firma om at lave en varmeveksler. Desuden opfordrede bestyrelsen til at man underrettede vicevært Bent Flemming hvis der var småting på ejendommen, som skulle repareres. Et medlem af forsamlingen opfordrede til at man oprettede et arkiv hvor man kunne gemme billeder fra renoveringsopgaver, således at man kunne se hvordan andre havde fået renoveret deres lejligheder. Desuden ville det være et sted man kunne anbefale håndværkere og andet omkring renovering. Bestyrelsen svarede at man syntes det lød som en god ide, og man ville overveje at få det lavet på foreningens hjemmeside. Et medlem af bestyrelsen opfordrede til at man holdt sig opdateret via hjemmesiden, ligesom der blev opfordret til, at man rettede henvendelse til administrationen, i stedet for at ringe til bestyrelsens medlemmer idet bestyrelsen alligevel ofte ville sende spørgsmål videre til administrationen. Til sidst blev det af formanden opfordret til at man ikke parkerede scootere eller andre køretøjer i gården. Det blev indskærpet at bestyrelsen skulle underrettes hvis man ville oprette en nøgleskuffe, således at det ikke endte med flere uautoriserede nøgleskuffer i porten. Det blev af formanden ligeledes indskærpet at såfremt man ønskede at foretage registrering af virksomhed, skulle man søge bestyrelsen om tilladelse dertil. På opfordring af vicevært blev det afslutningsvis påpeget, at man ikke skulle låse sin cykel fast til gelænderne i gården, da det resulterede i at blomsterne omkring gelænderet døde, og at Bent Flemming ikke kunne fjerne sne eller feje hvor cyklerne stod, når de var henlåst til gelænderet. Da der ikke var flere punkter på generalforsamlingen takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl Side 5 af 6

6 København, den 28. marts 2012 Som dirigent: Torben Brodthagen Bestyrelsen: Formand Birgitte Wuttke Mikkel Holck Uffe Justesen Sofie Bille-Steenberg Sune P. Pedersen Michael Beck Johnny Dichmann Jeanette Olsen Side 6 af 6

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere