Kursusgang 1 ( ) Sunny Auyang Teknologi som anvendt videnskab. Teknologiteori (tt) Hvad er teknologi? Hvad er teknologi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusgang 1 (3.9.2005) Sunny Auyang Teknologi som anvendt videnskab. Teknologiteori (tt) Hvad er teknologi? Hvad er teknologi?"

Transkript

1 Teknologiteori (tt) Peter Danholt hjemmeside: Niels Jørgensen hjemmeside: Kursushjemmeside: https://ecampus.ruc.dk/portal/site/dk.ruc.dat.e2005.kurser.tt Oplæg om, Kragh/Pedersen og Denning et al. (Niels). Hvad er teknologi? Hvad er teknologi? Eksempler på brug af teknologi-begrebet (teknologiområder): Webster's New World Dictionary: the (..) study of the practical or industrial arts (..) a method, process, etc. for handling a specific technical problem Noget med: metode, proces; løsning af praktisk problem af teknisk karakter industri, håndværk Datalogien informationsteknologi kommunikationsteknologi computerteknologi, chipteknologi, internetteknologi, browserteknologi,.. Andre centrale områder for efterkrigstidens industrisamfund højteknologi: genteknologi, nanoteknologi energiteknologi, miljøteknologi transportteknologi Massemedieteknologi (?), elektronisme massemedier Centrale teknologier/maskiner i den (første) industrielle revolution: dampmaskinen vævemaskiner..

2 Teknologi = objekt/artefakt + viden Teknologi = objekt + viden + aktivitet Jf. Krag/Pedersen. Naturvidenskabens teori. jf. oprindelig betydning af 'teknologi' hvor teknik uden viden ikke er teknologi fx maskiner i tekstilindustrien er teknik, ikke teknologi Datidens teknikere var bærere af den anvendte viden/teknologi I moderne sprogbrug er distinktionen teknik/teknologi mindre skarp fra EDB og databehandlingsteknik til IT-teknologi teknologi-begrebet opstod først omkring midten af 1800tallet Teknik bevaret en betydning af noget ikke-teknologisk: kunstnerisk eller sportslig teknik 'ren teknik' kan betyde at noget er reduceret til det trivielle Jf. Carl Mitcham. Thinking Through Technology. Giver mulighed for at se på teknologisk system som en helhed uden definitorisk at udelukke vigtige dele Fx Dankortsystemet: objekt: chipkort; terminaler; hw+sw hos bank viden: om software, smartcards, brugervenlighed, sikkerhed aktivitet: udvikling; brugernes brug; drift/vedligeholdelse Egenskaber: konkret formål (betalingformidling) nytte, interesser: økonomiske/private, politiske/samfundsmæssige etik (personfølsomme oplysninger) performance, kvalitet; fejl Fx: Komplekse teknologiske systemer anno 2005 Betalingsformidling: Dankort Transport: DSB, metro, Storebæltsbro,.. Miljø: vandforsyning+kloaksystem+rensningsanlæg,.. Kompleksitet: består af mange dele: skinner, tog, lokoførere, signalsystem,.. både hardware og software Socio-tekniske systemer indeholder socialt element personale til drift, vedligeholdelse, udvikling, brugere,.. offentligt anliggende: formål, performance Oplæg om, Kragh/Pedersen og Denning et al. (Niels). Modernisering: Videnskabeliggørelse; frigørelse; fremmedgørelse

3 Konferencen Copenhagen Conference on Philosophy of Technology torsdag-fredag-lørdag oktober Teknologifilosofi = teknologiteori Oplægsholdere (vi læser artikler af de understregede) Don Ihde Louis Bucciarelle Mary Tiles Sunny auyang Evan Selinger Andrew Pickering Sven Ove Hansson Thomas Misa Arie Rip Afleveringsopgave: 10 sider pr. studerende Eksamen afleveres senest fredag d. 18. nov. Forslag: mandag d. 14. nov. (sidste kursusdag fredag d. 4. nov.) Mundtligt forsvar: d. 13. januar min. per studerende Opgave og eksamen kan være i grupper. Emne, problemformulering: valgfrit noget som kan belyses på konferencen artikel/problemstilling fra konferencens oplægsholdere Kursusplan Øvelsesopgaver om artikler fredag d. 9.9.: Auyang.. fredag d : Bijker+Pinch. SCOT. fredag d : Hansson. Usikkerhed og epistemologi. fredag d : Ihde+Bucciarelli. Fænomenologi. fredag d : Pickering. Praksis. torsdag-lørdag d : Konferencen. fredag d : Opfølgning; oplæg+diskussion om eksamensopgaver fredag d : Opfølgning; oplæg+diskussion om eksamensopgaver To afleveringer, om morgenen ved kursusstart Individuelt udarbejdet, maks. to sider opsummering (problemstilling, analyse, løsning/konklusion) din refleksion dine spørgsmål: hvad forstod du ikke, hvad undrer dig? Indgår ikke i eksamen

4 Formål (ifølge kursusbeskrivelsen) teoretisk forståelse af design indblik i teknologi som forandringsskabende, også udover det forventede designorienterede fags berettigelse nye forståelser af datalogi Oplæg om, Kragh/Pedersen og Denning et al. (Niels). Krag/Pedersen Krag/Pedersen: Analyse Opsummering problemstilling: forholdet mellem teknologi og videnskab. Refleksion Spørgsmål Teknologi vs. videnskab Forskellige genstandsområder: videnskab: natur dog: kunstige forsøgsbetingelser, frembringelser og miljøpåvirkninger teknologi: artifakter dog er nogle teknologiske teorier meget almene (ex. operationsanalyse)

5 Krag/Pedersen: analyse (fortsat) Krag/Pedersen: analyse (fortsat mere) Teknologi vs. videnskab Forskelligt formål: (natur)videnskab: forklaring af naturfænomener gyldighedskriterium: sandhed teknologi: konstruktion af nyttige artifakter gyldighedskriterium praktisk brugbarhed afhængig af kulturelt miljø (eksempel: dåseform) valg af teknologisk teori/løsning kan ikke afvente akademisk afklaring Teknologi vs. videnskab Forskelligt formål giver forskellig epistemisk struktur (= relation mellem videns- og metodeelementer som teori og eksperiment) Fælles: hvis c og L så X c: startbetingelse L: teori/hypotese: tyngdelov & k=m*a (Newtons 2. lov) => a = 10m/s 2 X: hændelse/resultat Forskel: videnskab interesseret i L, teknologi i c og X.? Krag/Pedersen: Refleksion Krag/Pedersen: Spørgsmål Genstandsområder software er artifakter men har ikke nogen håndgribelig, fysisk eksistens fysiske love eller anden naturvidenskab ikke relevant Krag/Pedersen lægger også vægt på ligheder teknologi/videnskab metodisk, rationel tilgang opstilling af teknologiske teorier naturlove relevante Teknologiteori analogi til videnskabsteori momentum 60erne/70erne blandt andet som følge af teknologikritik nu kan der identificeres diverse retninger herunder analytisk/ingeniørorientede vs. fortolkningspræget/humanistisk -> Hvilke elementer i datalogien kan vi kalde teorier? -> Hvilke egenskaber har de ( epistemisk struktur )? -> Hvad ligger til grund (teori? hvilken form for viden) for praktiske, datalogiske vurderinger fx at en bestemt software-arkitektur er velegnet til en netbanks-klient eller et smartcard? -> Hvilke kompetencer indgår i praktisk programmering? (teori?)

6 Oplæg om, Kragh/Pedersen og Denning et al. (Niels). Opsummering: Problemstilling: teknologihistorie Hovedtese: videnskabeliggørelse af teknologien jf historisk gennemgang s Mekanisering ( ) 2. Elektrificering ( ) 3. Videnskabeliggørelse (1950-) Damp- og vandkrafthåndværkere/specialister Elektro-, kemi-, maskiningeniører Forskningsbaseret innovation ->højteknologi Analyse Analyse (fortsat) (A): teknologien bliver i stigende grad teoribaseret (B): teknologien er i stigende grad videnskabsbaseret uddannelse forskning/udvikling i store virksomheder Teknologiudvikling <> videnskabelig udvikling Vidensgenererende videnskabelig aktivitet Vidensgenererende teknologisk aktivitet Auyang (?) Vincenti Auyan: all basic physics problems regarding the transistor and the IC have been solved ; only the engineering effort is required (s 77) Er fx RISØs forskning i vindmøller videnskab eller teknologisk teori? Er der innovation i vindmølleteknologien hos de små producenter? Viden Videnskabelig brug af viden Viden Teknologisk brug af viden

7 Analyse (fortsat mere) Analyse (afslutning) Hovedteser om design og konstruktion af store systemer (s ) Andre hovedteser: Computer science svært at definere som videnskab (s 87) Brooks: computer science er en teknologidisciplin (s 88) er i øvrigt uundværlig som instrument i mange videnskabsgrene Om moderne oversættere: Nowadays compilers can be developed much faster with the help of theories and programming tools, and they can produce machine codes as efficient[ly] as experienced human programmers (s 95) science, principles physical techn. Engineering design organization Concurrent engineering central for hurtig udvikling af moderne, kompleks teknologi (s ) management Softwareudvikling unddrager sig 'rationalisering' fordi software ikke er underlagt naturlove (s 174) men: no one can deny that, relative to fixed ground, [software engineering] has made tremendoues strides (s 175) Teknologisyn hos Auyang teknologi er godt Refleksion teknologer er brave, forstandige mennesker militær teknologi som ICBM omtales som forsvarssystemer samfundet er rationelt indrettet med hensyn til at fremme teknologisk innovation de metoder, der bliver brugt, er de rigtige (overser metode-strid) Besides designing useful products, engineers are also adept in science and management.. (s. vii) Oplæg om, Kragh/Pedersen og Denning et al. (Niels). Lighedspunkter i tankesæt med det som kritiseres som teknologideterminisme enighed om mål/værdier

8 Denning Computing as a discipline ACM Curriculum, dvs. vejledende pensum/retningslinjer (1989) principielt fastholdt ved nyeste revision (2001) som dog er mere konkret (kursusvifte) Opsummering: Image og faglige hensyn => Nedprioriter: programmering, teknologi Opprioriter: teori (matematik) abstraktion (naturvidenskab; eksperiment, model) design (ingeniørtilgang) Analyse: Denning Computing as a discipline En meget interessant del af opdelingen af hele faget i knowledge areas fx Programming Languages med henholdsvis: teori prædikatlogik, formel semantik, grammatik abstraktion sprogklassifikation (fx OO-sprog, imperative -, logik-) design sprog (Java), implementationsmetoder (bytecode, JIT,..) design illustreres med artifakter ingen teoretiseren og begrebsliggørelse af design Teknologi vs. videnskab: datalogi Litteratur Hvilke dele af datalogien er videnskab / teknologi? 1. Datalogien er overvejende videnskab. (Brooks (i)) 2. Datalogien er overvejende teknologi. (Brooks (ii)) 3. Datalogien er både/og. (ACM) 4. Datalogien passer ikke ind i kategorierne teknologi/videnskab. Nævnt i slides men uden at stå på litteraturliste: Carl Mitcham. Thinking Through Technology University of Chicago Press. Webster's New World Dictionary. 3/e, Simon & Schuster.

9 Til studienævnet Oplæg om, Kragh/Pedersen og Denning et al. (Niels). Hermed søges om delvis dækning af gebyr for deltagelse i konferencen Copenhagen Conference on Philosophy of Technology (d oktober). Der søges for indtil 13 studerende, nemlig de tilmeldte fra datalogi/tit på efterårets kursus i Teknologiteori. Gebyret er 500 kr. og der søges om dækning for 350 kr. heraf. De resterende 150 kr. er så de studerendes egenbetaling. De kan siges at svare til forplejning i tre dage. Hvis studienævnet bevilger beløbet vil undertegnede samle de 150 kr. ind senest tirsdag d. 20. september fra de studerende, som ønsker at deltage i konferencen. Oplæg om, Kragh/Pedersen og Denning et al. (Niels). Kursusplan: artikelfremlæggelser Artikler til vælges i dag. Øvrige artikler: vælges senest derefter fordeler Peter+Niels til resten. fredag d : Bijker+Pinch. SCOT. Misa. How Machines Make History, and How Historians (and Others) Help Them (..) Klein & Kleinman. The Social Construction of Technology. Structural Considerations. fredag d : Hansson. Usikkerhed og epistemologi. Vincenti. The Davis Wing (..). Layton. Technology as Knowledge. fredag d : Ihde+Bucciarelli. Fænomenologi. Schön. Educating the Reflective Practitioner. Hartmanis. On Computational Complexity and the Nature of Computer Science. Verbeek. The Morality of Design. fredag d : Pickering. Praksis. Hayles. The Materiality of Informatics. Pickering. In the thick of things.

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7 Indhold Indledning... 1 Læringsteori på to niveauer 1 Fremgangsmåde 2 Refleksion-i-handling... 2 At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5 italk og at-vide-i-handling... 5 At designe teknologi

Læs mere

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract 1 Abstract 2 1 Abstract 1 Abstract 1.1 Dansk Centrale dele af naturvidenskaben er afhængige af teknologiske fremskridt. Derfor er det en fordel hvis der er en måde at forudsige fremtiden på. Fremtidsforskning

Læs mere

master projek workshop

master projek workshop UNIVERSITET Kom godt fra start med masterprojektrapporten master projek workshop TILBUD TIL MASTERSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning -

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

Holistisk dokumenthåndtering

Holistisk dokumenthåndtering Holistisk dokumenthåndtering En udvidet tilgang til succesfuld dokumenthåndtering, som kombinerer system, kultur, adfærd, kompetencer og forandringsledelse Maria Do Carmo Lohse & Sonia Bavnbæk Støvring

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Informationsbehandlingskompendium 2001, DØK 3. år. 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5

Informationsbehandlingskompendium 2001, DØK 3. år. 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5 1. PENSUM... 2 2. BASIC TERMS AND DIFFERENT SCHOOLS OF INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT... 3 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5 3.1. Hirschheim & Klein...5 4. A FRAMEWORK FOR INFORMATION SYSTEMS

Læs mere

BEGREBSUDVIKLING AF ÆSTETISK OPLEVELSESDESIGN

BEGREBSUDVIKLING AF ÆSTETISK OPLEVELSESDESIGN Institut for Æstetik og Kommunikation Speciale på kandidatstudiet i Informationsvidenskab Afleveret 7. april 2014 Nadja Lund Jeppesen Studienummer: 20072239 Vejleder: Janus Aaen BEGREBSUDVIKLING AF ÆSTETISK

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK

PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK December 2010 MASTERSPECIALE PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK Det Informationsvidenskabelige Akademi Masteruddannelsen I Informationsvidenskab Udarbejdet af: Pernille Saul Vejleder: Marianne Lykke Abstract

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere