Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!"

Transkript

1 Beretning Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling 12/ om altaner hvor et historisk stort flertal på 68 ja, mod kun 10 nej besluttede at lave altaner uden forhøjelse boligafgiften. Det påpeges at fordelingen af både andelsværdi og boligafgift er forkert og der sammenlignes med biler. Når der i altanbeslutningen trods alt blev besluttet et mindre tillæg til boligafgiften, skyldes det at altanerne direkte ændrer det areal den enkelte andelshaver har rådighed over. Men det ekstra areal er jo ikke et fuldgyldigt areal, det kan kun fordelingsnøgle. Det bemærkes således at lejligheder med kun fransk altan og ingen tillæg til boligafgiften, får en stigning i andelsværdien (når den en gang kommer) svarende til alle andre. For dette er en ANDELS- boligforening. Særkendet ved ANDELS- foreninger er den solidariske holdning til tingene. Her står vi sammen og skelner ikke småligt mellem hvilke beboere der har fordel eller ulempe af enkelte beslutninger. Vi har én fordelingsnøgle én som vi har holdt fast i 92 år - det er arealet. Den gælder helt generelt, men lad mig nævne et par enkelte ex i flæng: Udgifter til vand og afløb fordeles efter areal uanset at nogle bruger væsentlig mere end andre. Affaldshåndtering deler vi også efter areal uanset at opkrævningen lyder på samme beløb pr lejlighed. Da der blev lavet centralvarme blev der ikke skelnet mellem om lejligheder fik 3, 6 eller 8 radiatorer eller om det var særlig besværligt med varmtvandsledningen i det køkken andelshaveren havde lavet så fint. Det samme med vinduerne. Ingen sondring mellem antallet eller størrelsen af vinduerne. Og hvad med taget når det skal skiftes, skal 3. salene betale mere fordi de har større fordel end andre? Side 1

2 Og skal stuelejlighederne betale mindre til trapperne? Nej, vel. Tilskudsdeklarationen. Denne del af beretningen gengives ikke skriftligt, jf referatet. Vedtægtsændringer. Som en konsekvens af at vi tabte sagen i Højesteret skal tilskudsdeklarationen overholdes. Herunder selvfølgelig også, at foreningen skal sikre sig, at vi som ejere af lejlighederne ikke tager mere end vi må ved salg og fremleje. Og fremgangsmåden til at forhindre det, står ganske tydeligt i deklarationen, og det er baggrunden for forslaget om vedtægtsændringer omkring indstillingsret og fremleje. Men man kan roligt sige at kommunen målrettet går efter at skabe uro i foreningen. Og det er jo også lykkedes et stykke en ad vejen. Se bare på de forbehold der er taget omkring regnskabet både sidste år og i år. Administrator. En anden konsekvens af den megen uro blev at CEJ opsagde deres administrationsaftale med os med meget kort varsel. Samarbejdet havde knirket lidt i de senere år og der havde været en hel del sager hvor vi havde påpeget fejl og forglemmelser og sager som vi ikke mener de havde behandlet korrekt, ikke kun i forbindelse med tilskudsdeklarationssagen. Det fik bestyrelsen til at indkalde til et krisemøde med CEJ hvor vi redegjorde for vores synspunkter. Et af punkterne var at CEJ naturligvis skulle respektere deres egen underskrift på årsregnskabet 2013 og ikke gå kommunen ærinde med krav om mærkværdige forbehold i salgsaftaler. Vi skiltes og de ville give besked. Det gjorde de så med at opsige vores aftale. Bestyrelsen satte sig så sammen for at finde ud af hvad vores behov var. Der er klar enighed om at de administrationsselskaber vi har haft de sidste 2 gange ikke har været en hjælp for os. De var for langt væk når ting kørte skævt og det har været umuligt at kontrollere om ting blev udført. Så vi fandt ud af at: Vi har ikke behov for selv at skulle kontrollere om regninger blev betalt til tiden og om de blev bogført korrekt. Side 2

3 Vi har ikke behov for selv at skulle kontrollere om varmeregnskaber var udført korrekt og afregnet. Vi har ikke behov for selv at skulle kontrollere om flytninger bliver afregnet korrekt. Vi har ikke behov for selv at skulle kontrollere om forsikringssager bliver anmeldt og fakturaerne betalt af forsikringsselskaberne. Vi har ikke behov for selv at skulle kontrollere om aftale om eksempelvis at indsætte vores opsparing på en konto som vi får rente af, bliver effektueret Vi har derimod grundlæggende et behov for ro på bagsmækken så vi kan koncentrere os om tilskudsdeklaration, om altaner, om dørtelefoner, om flytninger mv og forhåbentlig snart om tagudskiftning... Alt andet skal bestyrelsen være tryg ved kører af sig selv, men så vi har en chance for at følge med. Og omkring sagen med forbedringer med kommunen, kommer vi helt sikkert til at skulle udlevere alt det materiale de ønsker, og det er meget. Bl.a. alle salgsaftaler fra 1970 til i dag. Problemet er, at vi efter oversvømmelserne stadig ikke har fået alt materiale ud af flyttekasserne. Så her er en opgave vi ikke selv vil være i stand til at kunne løfte. Vi tog derfor en beslutning om at hjemtage administrationen, så den kommer helt tæt på. Og vi var så heldige at få ansat Jette Knudsen, også selvom hun er Ferslevs kone, da hun på forhånd er inde i hele tilskudsdeklarationssagen, og ovenikøbet kender vores forening fra tiden hvor Ferslev administrerede os. Jette arbejder 2 dage om ugen og deltager i bestyrelsesmøderne hvor vi får gennemgået status for foreningen og hvor vi kan stille spørgsmål og få svar med det samme, når vi har behov for det. Det fungerer rigtig godt! Derudover har hun fået til opgave at få digitaliseret vores arkiv, eks. vores salgsaftaler, og så i øvrigt være behjælpelig med at finde andet dokumentationsmateriale frem når og hvis kommunen ønsker det. Og det kan godt være administrationen bliver dyrere nu i år og næste år, alt efter hvor meget dokumentationsmateriale kommunen kræver udleveret, men det er en opgave, hvis størrelse og omfang ingen kender men som vi i bestyrelsen ikke ville have mulighed for at løse. Dørtelefoner. Side 3

4 Som meddelt på sidste års generalforsamling havde vi stadig nogle udeståender omkring videoovervågningen/ nøglebriksystemet og dørtelefonanlægget. Vi fik derfor til sidst indkaldt Dansk Kabel TV til møde hvor der blev lagt en udmærket plan for det resterende arbejde. Problemet var bare det samme, aftalerne blev ikke holdt. Det fik bestyrelsen til i efteråret at indkalde til møde igen, denne gang via Dansk Kabel TV s hovedmail hvor vi på forhånd redegjorde for, at vi fandt vores samarbejde som ophørt hvis de ikke fik udført de resterende ting i en fart. Det fik dem til at reagere prompte, og vi har nu fået en ny kontaktperson hos dem, og på mødet kom de sidste ting på plads. Vi har nu efterfølgende valgt at få installeret noget ekstra batteri back up på de automatiske dørlåse så man stadig kan komme ind ad dørene ved et kort strømafbrud. Det sker ekstremt sjældent og er lidt luksus, men det var meget vigtigt for nogle få andelshavere. Så også her var vi solidariske. På dette møde dukkede You See også op. De kunne sammen med Dansk Kabel TV oplyse at COMX platform på tv området ikke ville blive udviklet mere. Så fik vi et tilbud om at overgå til You See i stedet. Men tilbuddet var ikke godt nok, så de blev bedt om at gå hjem og regne på tallene på ny og fremsende nyt tilbud. Det gjorde de så, men heller ikke det var godt nok. Og så hørte vi ellers ikke mere, før vi fik af vide at TDC koncernen havde bestemt at alle COMX kunder ville overgå til You See, til de priser vi kendte fra COMX. Det er noget vi ikke kan gøre noget ved, vi hænger på en kontrakt med dem i 2 år endnu. Men heroppefra skal vi opfordre til at I ser meget nøje på You See programpakker og tilkøb af enkeltprogrammer. Deres system er mere fleksibelt end COMX, det vil sige der er sikkert mange der i stedet for de store pakker kan nøjes med en mindre pakke, og så med tilkøb af enkeltprogrammer kan gå en pakkestørrelse ned og spare en del penge. Altanerne. Vi fik i slutningen af maj måned 2014 indhentet 3 tilbud på altaner. Men tilbudsgiverne stillede alle spørgsmål til om vi ville kunne få vores ønsker om placeringer mv. opfyldt grundet bygningernes bevaringsværdi. På den baggrund mente vi det var bedst at vi selv, sammen med vores rådgivere, fik indhentet en byggetilladelse. Side 4

5 Derfor tog vores rådgivere inden sommerferien til et formøde med kommunen, for at sikre os at det var et projekt kommunen kunne godkende, inden vi sendte det endelige projekt ind. Og der var næsten kun ros til projektet, de ønskede kun ændret enkelte altaner i stueniveau som de mente kunne medføre at folk i gårdene kunne støde ind i altanerne. Tegninger mv. blev herefter tilrettet efter kommunens ønsker og projektet fremsendt til dem. Derfor var vores overraskelse stor da vi fik deres skriv tilbage hvor de stort set kasserede alt: Ingen altaner i stueniveau da vores friarealprocent var 28 og de havde et ønske om at den skulle være 60. Kun altaner over 2 vinduesfag pga. lys Kun altaner i lige rænker grundet bygningernes bevaringsværdi og æstetikken Og på gadesiden kun altan over 1 vinduesfag i lige rænke og med en størrelse på 1,3 meter i bredden og 1,1 meter i dybden placeret længst mod Jernbane Alle, igen grundet bygningernes bevaringsværdi Så man kan roligt sige at formødet med kommunen og tilretningen af projektet var spild af tid. Efter et vedholdende benarbejde, mange skriverier og møder med kommunen er det lykkedes at få tilladelse til altaner i stueniveau, at få den ønskede størrelse altaner på 1, 2 og 3 sal i gårdene og at få en størrelse altan i hjørnelejlighederne som kan bruges, nemlig 2,5 meter i bredden og 1,25 meter i dybden De ting det ikke er lykkedes at få igennem, individuel placering af altaner på 1, 2 og 3 sal i gårdene, og altaner over 2 eller 3 vinduesfag i hjørnelejlighederne, krav fremsat med begrundelse i bygningernes bevaringsværdi og æstetikken, mener hverken vores rådgivere eller altanfirmaet, at vi vil have en chance for at få medhold i, hvis vi ville anke deres afgørelse. Det har jeg også selv checket op på med den advokat der tager sig af sådanne sager i den kommune jeg selv arbejder i. På den baggrund er bestyrelsen tilfreds med det opnåede resultat. Side 5

6 Nu har vores rådgivere været rundt i alle lejligheder og finde ud af hvordan dørene skal vende og tilrette varmeanlægget til hvor dørene skal være. De er ved at indhente kontrolbud på VVS arbejdet. Telefonkablerne vil blive nedtaget, der mangler endnu en tilbagemelding fra TDC før vi kan sige noget endeligt her. Og Kontech er i det store hele færdige med deres statiske beregninger. De skal nu efterprøves ved et uvildig firma og efterfølgende skal de godkendes af kommunen. Hvis vi nu kan få en sober sagsbehandling i kommunen denne gang, satses på opstart omkring uge 31 og 32. VVS arbejdet i lejlighederne forventes startet op allerede når varmesæsonen slutter, dvs lige om lidt. Lige nu er Kontech på tur rundt i lejlighederne for at tage endeligt mål til dørene så disse kan gå i produktion. Til sidst kan det oplyses at der vil blive opsat en demo / muck- up af et hjørne af en altan, så alle kan få mulighed for at se hvordan altanerne kommer til at se ud og glæde sig til at Kontech kommer i gang. Side 6

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 15. april 2010 Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 Afgivet mundtligt til ordinær generalforsamling 14. april 2011 Velkomst og stilhed for de afdøde Siden sidste års ordinære generalforsamling har vi

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere