ets Gang Fisket. Uken mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925"

Transkript

1 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai 925 Fiskeutbyttet fra /_23/ (De store fiskerier). Sto r sil d, hl.: opfisket , iset 97000, saltet , til sildolje 45000, til hermetik 690, værdi ca. kr Va ar sil d, hl: opfisket , iset , saltet 5 000, røket 2000, til sildolje , til hermetik Værdi ca. kr P e t sil d, hl: opfisket 67534, iset 9600, saltet 4304, til sildolje 34000, til hermetik 227, værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintran 82479, lever til andre transorter 936, rogn K Y s t mak re, kg.: opfisket , omsat fersk , saltet og flækket 28000, rundsaltet Værdi ca. kr V a art o r s k e fis k et i Fin m ark gav i sidste uke et lite fangstutbytte til at være i den bedste tid av sæsongen. Orunden hertil var at der gjennem hele uken hersket et jevnt stormende veir som hindret fisket i de aller fleste vær. Hertil kom at der i de fleste vær var :;::langel paa brukbart agn, saa der ogsaa av den grund var endel landligge. Der er megen fisk tilstede særlig i i/jstfinmarken. Ukefangsten blev bare kg. fisk, som er beregnet til l 93 00'0 stk. mot stk. ifjor, stk. i 923, i 922, stk. i ] q2 og stk. i 920 i tilsvarende uke. For 924's vedk. viste uken maksimumsfangst. Deltagelsen i Finmarksfisket er iaar meget stor og er større end i tidligere aar naar undtages 93. Der tilkom i sidste uke yderligere 487 baater mest motorbaater. Prisene har i sidste uke gaat yderligere op og var fra 524 øre pr. kg. sløiet torsk, høiest i Vlehavn øre, lavest pris i Kiberg 5 øre. S æ o g h v a lf ang ste n. Der er denne gang et par opgaver for Aalesund. Blandt de indkomne artøier var et sem hadde en fangst av 8500 sæl, den st~}rste fangst, som er faat av et enkelt fartøi. B ank fis k e tior Aalesund og Borgund var noget Fisket. Uken 723 mai. Oversigt _. utarbeidet efter de indkomne rapporter. mindre i sidste UkL Der er dennegang opgave over fisket for Værøy og Røst for tiden 9/56/5. K y still a kre t i s k et. For ukenl0;56j5 kommer et tillæg av kg., opesket væsenthg for Haugesund, Nevlunghavn og Hvaler. Den samlede f2ngst for ovennævnte uke blir saaledes sammen med det t~dligere opgitie kg. uken 7/523/5 har Esket ikke været saa godt. for Kristiansand er opfisket mindre end i forrige uke, derimot er der fremgang i Esket paa vestlandet. Ukefangsten utgjør kg. fet s i l df is k e t fortsætter saa smaat i Troms!ndkomne rapporter. Skreifisket Lensmanden, Bø i Vesteraalen, beretter 23/5: Skraapfisket avsluttet. Opfisket parti stk. torsk, hvorav hængt stk., saltet stk. og iset 4500 stk., opfisket parti lcveite 5000 kg., damptran 240 hl., lever 62 hl. og rogn 650 h. finmark vaarfiske. Fylkesmanden, Vadsø, beretter!j/5: Mandag Nordvaranger enkelte lineskøiter 2000, Kiberg lineskøiter 900, linebaater 500, ndre Kiberg en lineskøite 5500, Vardø juksebaater 400, Havn ingberg juksebaater 250, Baadsfjord enhalings lineskøiter 3700, Kongsfjord enkel skøite 7000 kg. se} med not, Berlevaag storskøit~r l haling 5000, sjøldragere 3;500, Finkongkjeila motor

2 256 F S K E T S o ANG 27 mai 925 bciater haling 000, robaater ikke nævneværdig, Tyfjord baater GOO, Gamvik motorotring 000, jukse smaat, Mehavn faa lancl ]wmne, smaaskøiter 500, Kjøllefjord storskøiter 2 halinger lo 000, Honningsvaag storskøiter 8000, sjøldragere 3500, baater 700, Nordvaagen sjøldragere 3000, Kamøyvær linesjøldragere 800, smaabaater 000, Skarsvaag sjøldragere 500, smaamotorer 000, robaater 500, Gjesvær sjøldragere 500, smaabaater 600, ~andvil{ivær sjøldragere 00, Gaasøy 2 linemotorer 000,00, l\;af.iol'd optil 500, Hammerfest lineskøiter 000, Mefjord lørdagl\veld 2 lineskøiter , skøite med synkenot 200 kg. i'ei, agnmangel Nesseby, Vardø, Havningberg, Baadsfjord, Gamvik, Mehavn, Kjøllefjord, Kjelvik, Skarsvaag. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 20/5: Tirsdag KLberg ineotringer 000, Syltefjord juksebaater mandag 300, ujevnt, Baadsfjord enhalings lineskøite 4000, Kongsfjord sjøldragere, lineskøiter stormihindret 600, Kamøvær lineskøite 400, Skarsvaag 500, Gjesvær sjøldragere 3500, Sandvikvær mandag sjøldragere 000, Hjelmsøkjeila baater 400, Galten jukse 500, øvrige vær landligge, storm, agnmangel fleste yær. Fiskepris Sørvaranger, Kiberg, Loppa 8, Nesseby 5, Nordvaranger, Hjelmsø 78, Vadsø, Baadsfjord, Gamvik 202, Vardø, Kjøllefjord, Kjelvik, ngø, Hammerfest, Hasvik 820, Havningiberg 56, Kongsfjord 9, Finkongkjeila 7, Mehavn 2324, Honningsvaag, ~kar.svaag 20',2:2, Gjesvær, Rolfsø, Mefjord 20. Leverpris Sørvaranger, Kjelvik, Gjesvær, Rolfsø 25, Nesseby, Has,vik, Loppa 520, Nordvaranger, Havningberg, Gamvik 2025, Vadsø 26, Kiberg, Finkongkjeila, ngø, Mefjord, Hammerfest 20, Vardø 3(;40, Baadsfjord 4042, 23, Mehavn 35, Kjøllefjord 2030, Honningsvaa:g 30, Skarsvaag 2530, Hjelmsø 20 22, leverholdighet 0stfinmark 04,3, Vestfinmark 242, baatantal 4G58, kjøpefartøier 340. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 2/5: Onsdag Blgønes 2 smaabaater 00300, Meihavn enkel storskøite 6000, Kjøllefjord overstaaat 2000, Honningsvaag skøiter gammelt agn 2000, Hjelmsøy liner, motorotringer 650, Gjesvær sjøldragere 800, motorotringer 500, Tufjord smaabaater liner overstaaende 200, ngøy linebaater 450, Finnes 350, Gaasøy,smaaskøiter 600, Hammerfest enkel juksebaat 00, forøvrig landligge for storm og agnmangeleller ikke landkomne. Fy lkesmanden, Vadsø, beretter 23/5: Opfisket vaarfisket Finmark kg. torsk, hvorav hængt rundf,isk , saltet klipfisk , rotskjær , iset 48520, russebehandlet 20500, forbrukt 4577, dampmedicintran 4875, leverkvantlim 96 hl., 480~ baater, hvorav 28 dampskibe, 2898 motorer, 876 '0 og seilbaater, i Nordvaranger 8, Vadsø 74, Kiberg 62, Vardø 370, Havningberg 70, Baadsfjol'd 380, Kongsfjord 8, Berlevaag 450, Finkongkjeila 54, Gamvik 34, \ehavn 600, Kjøllefjord 30, Honningsvaag 220, Hasvik_l04, resten spredt øvrige distrikter, mand, 375 landkjøpere, 346 kjøpefartøier, hvorav Vadsø 0, Vardø 0, Baadsfjord 05, Kongsfjord 2, Berlevaag, Meihavn 70, Kjøllefjord 6, Honningsvaag 22. Fiskepris Sørvaranger, Loppa 8, Nordvarallger 7, Vadsø, Gamvik 202, Kiberg 5, Havllingberg 56, Syltefjord 6, Baadsfjord 222, Kongsfjord 9, Berlevaag 9 20, Finkongkjeila 7, Mehavn 2,324, Kjøllefjord 82, Kjelvik, Hasvik 820, Honningsvaag 224, Skarsvaag 2022, Gjesvær, ngøy, RoUsøy, Mefjord, Hammerføst 20, Hjelmsøy 7 8. Leverpris Vadsø 2,6, Syltefjord, Finkongkjeila, ngøy, Mefjord 20, Baadsfjord 4045, Kongsfjord 23, Berlevaag 2527, Gamvik, Has,vik 2025, Mehavn 45, Kjøllefjord 2035, Honningsvaag 30, Skarsvaag 2530, Hjelmsøy 2022, Hammerfest 2334, Loppa 520, forøvrig 25, 0stinmark 026, Vestfinmark 2,30, fiskevegt 230'223, tranpmcent Fredag Vadsø enkelte lineskøiter 000, Nordvaranger enkelte linebaater 400, Vardø linestorskøiter 2 halinger 5000, lincbaater 300, Baadsfjord eilihalings lineskøiter 3800, Berlevaag storskøiter 2 halinger 5000, meget hyse, sjøldragere 3000, Gamvik motorotringer stormhindl'et 500, Meihavn storskøiter gammelt agn 2000, smaaskøiter 800, Skjøtningberg lineskøiter 000, KjøllefjoTd lineskøiter 3000, baater 800, Dyfjord smaat, Kjelvik linebaater 300, Helnes 200, Kamøyvær lineskøiter, SkarSivaag skøiter 400, HOllningsvaag skøiter 3600, baater 450, Nordvaagen sjøldragere 2500, baater 600, Gjesvær sjøldragere 200, Sandvikvær sjøldragere motorotringer 700, Sortvik 250; Hasvik enkel linebaat 250, Kobbevaag 290, Loppa enkel linebaat 400, agnmangel Bugønes, Vadsø, Nordvaranger, Syltefjord, Kongsfjord, Baadsfjord, Meihavn, ngøy, Hasvik. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 24/5: Lørdag Vardø lineskøiter toihalingers 6000, Baad:sfjord doryskøiter 4000, sjøldragere 2000, Berlevaag storfskøiter toihalingers 5000, sjøldragere 3000, Finkongkjeila motorbaat 600, Skjøtningberg liner 400, Kjøllefjord skøiter 2000, ujevnt, Kjelvik sjøldragere 600, baater 500, Honningsvaag skøiter 3000, baater 400, No'rdvaagen sjø dragere 2000, baater 650, Kamøvær lineskøiter 000, baater 250, Gjesvær sjøldragere 500, Akkel'fjord motorotring 400, Gaaso linemotorer slormhindret 000, Tufjord doryskøite 725, Mefjonl linesk0ite 250, Hammerfest lineskøiter 000, Breivikbotn jukse 490, Hasvik liner 450, øvrige vær landligge, storm og agnmangel. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 26/5: Mandag Kiberg lineotringer ujevnt 560, Vardø lineskøiter 7000, juksebaater smaat, Havningberg linebaater 000, mest hyse, Syltefjord natlagt jukseskøite 800, ujevnt, BaacLsfjord lineskøiter 6000, Kon~sfjord sjøldragere, lineskøiter 800, meget hyse, Berlevaag storskøiter jevnt 4000, sjøldragere 2500, Finkongkjeila smaaskøiter 2000, baater 000, meget hyse, Gamvik lineskøiter 2800, otringer 0'00, meget hyse, Meihavn stodskøiter 6000, smaaskøiter 000, Skjøtningiberg linebaater 400, Kjøllefjord skøiter 3000, baater 000, ujevnt, Kjelvik lineibaater 500, Honningsvaag skøiter 2500, baater 500, Nordvaagen sjøldragere 3000, baater 600, Skarsvaag smaabaater optil 600, Kamøvær sjøldragere optil 3000, Gjesvær sjøldragere tohalings 2500, ngø, Finnes linebaater 300, sjøldrager 500, Tufjord juks.ebaater 00, Hasvik linehaat 500, Kobbevaag 400, Galten jukse stormhindret optil 350, Loppa juksebaat 00, fle8te vær agnmangel. Bankfisket. V ærøy og Røst, 9/56/5: Opfisket kg. fisk, hvorav kveite 300 kg., pris 0.50, iset, 6000 kg. lange, pris 0.30, hrengt; brosme 4000' kg., prs 0.20, hængt; torsk 0000 kg., pris 0.25, hængt; hyse 500 kg., pris 0'.20, hængt og 8000 kg. sei, pris 0.20 pr. kg., hængt. Samlet værdi kr. 750, deltagelse i fisket: 30 motorba:ater og 20 aapne baater uten motor. Aalesund og Borgund, 7/523/5: ndkommet 6 dampskibe og 70 motorbater med en samlet fangst av kg. fisk, hvorav kg. kveite, pris kr..00 alt iset, 400 kg. rødfisk, pris 0.60' til hjemmeforbruk, 000' kg. flyndre, pris.25, 590'0 kg. lange, pris 0.36, iset 2,276 kg., resten saltet, 7400' kg. bjaalange, pris 0.25 alt saltet, 4,3 000 kg. brosme, pris 0.20, saltet; 0000 kg, torsk, pris 0.30, iset 5000 kg., saltet 5000 kg., 5000 kg. sei, pris 0.40 til hjemmeforbruk og 0000 kg. anden fisk, pris 0.50 pr. kg. til hjemmeforbruk Lever 06 hl, pris kr. 30, hvorav dampet 43 hl. og 20 hl. rogn pris kr. 5. Samlet værdi kr Sæl og hvalfangsten. Aalesund, 0/56/5: 2 fartøier indkommet med henholdsvis 900 og 8500 sæl. Fra bottlenosefeltet 2 fartøier med 3 fisk hver. Aalesund, 7/523/5: 3 fartøier indkommet med tils sæl.

3 27 mai 925 FS KETS o A N O 257 fetsildfisket. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 23/5: Siden forrige telegram optat Kalfjord i Tromsøysund 200 hl. sild, agn, pris 2, uoptat 300 hl., tilstede 8 landnotbruk, 6 posere, stor agnefterspørsel. Fylkets kvantum 037 hl. Brisling og smaasildfisket. Tilførsler til Bergen 8/5 23 / Hvorfra Mossa skj. Pris pr. skj. Hordaland fylke Sogn og Fjordane fylke Møre fylke... ~.~.. ~.~. ~~ ~ Ky stmakrel fisket. _~VOrtil_J Til ;~~:~~s Tils. ~~~_ = V ærdi kr ! Sidste ukefangst Fangst ialt A:~~~nd.....~=.=~::=55=~=p=r:=, =~~=8=5='F ===2=70=0=i===2=700 Espevær Haugesund..... fl 6 / lf do. / Skudesnæs o / Stavanger / Egersund / Kirkehavn... f 6 /,) \ t 23 / f 9700 Flekkefjord /5 0.6G Farsund / Kristiansand... 22/ Lillesand / Arendal / Risør... 22/ Grimstad / Skaatøy..., 23 / Langesund... 23/ f 6/s 0.85 l \ Nevlunghavn... t 23 / J Fredriksværn... 23/ Hvaler... J 6 / Vasser og Færder ~ \ 23/ J Tilsammen Opfisket med garn: , med not: 2700 kg. Solgt fersk indenlands: , utenlands kg. fisket utenlands. Den ny/undlandske sæl/angst. Generalkonsulatet, Montreal, indberetter 27/4 til Utenriksdepartementet at efter en telegrafisk,meddelelse av 25/4 fra en i St. JOhn's bosittende nordmand utgjør totalfangsten 25 0'00' sæl. Det nyjundlandske torskefiske. Tilvirket, kg..~ f l lft/ Utført, kg. llt_ 3 / llt 3 / lit Utførselen av klipfisk fra St. John's og utharvnene tilsammen efter New>foundland Trade Review«, Sri:. John's: /5 Fra St. John's og uthavnene tils.: Portugal.... Spanien... '.... ltalien.... Britisk Vest n di en.... Brasilien.... Kanada. :..,...,...,. England.... U. S. A.... Grækeriland.... Porto Rico.... Kuba.... Fransk Vestndien l Det islandske torskefiske. Beregnet tilvirket, kg. Utført kg ???? , ' /_8% /3% jl/ 3 0/ j \ lit _ 3/ / Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 5/5: Der foreligger offentliggjort.fra slands Fiskeriselskaps side følgende oversigt o~er utbyttet av torskefiskeriene fra den l januar til den l mai iaar: Fangsldistrikt ~l~~ ~~~a Hyse Sei sa~~;c[j Skpd. SkPd'l Skpd. SkPd'j Skpd. Reykjavik Havnefjord Sandur Akranes l Våtnsleysustrønd Keflavik Gerdar Sandgerdi Grindavik l ' 980 Thorlakshavn Eyrarbakki og Stokkseyri Vestmannøyene Vestkysten..., '7 75, 2492 Nordkysten Østkysten... ;;l~~~;;'~~ ~ ~~~8~~ is 5:~2~6r Skpd. = 60 kg. Det bemerkes at for enkelte mindre vigtige ifangstdistrikters vedkommende er fangstutbyttet kun opgjort til omkring medio april saa at landets samlede utbytte den t mai er litt mere~nd angit ovenfor. Endvidere kan det

4 258 FS K E TS o A N O 27 mai 925 noteres at trawlernes fangst i april maaned er utregnet paa grundla:g av det ilandbragte antalfat lever,saaledes at et fat lever er beregnet at gi 3 /s skpd. fisk i virket tilstand hvorav ;4 antages at ha været sei og anden fisk og resten stor!fisk. fjor paa samme tid var fangstutbyttet ca skpd. Naar der iaar er fisket / mer, skulde man tro at fiskeriet i den forløpne hovedsæsong har været saa meget bedre. Dette er imidlertid ikke tilfælde. for det første har trawlerflaaten været større iaar end ifjor og for det andet begyndte mange trawlere allerede i januar maaned iaar at salte fangsten ombord. fjor bragte trawlerne isfisk til det britiske marked før saltfisksæsongens begyndese for ca. 2/3 mill. kroner og der blev utført ialt 59 istfiskturer. aar har trawlerne solgt isfisk for ca. ~ mill. kroner og de har utført bare 24 isfiskturer. fjor gjorde trawlerne 6 saltfiskturer indtil den l mai, mens antallet iaar er beregnet at ha utgjort gjennemsnitlig 6 ~ tur, til trods for at saltfiskeriet blev paabegyndt iaar tidligere end ifjor. Fra Vestmannøyene deltok omkring 20 motorbaater flere iaar end ifjor. Ved sæsongens begyndelse iaar hindret en del uveir fiskeriet. Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 2S/~: slandske! torskefiske med dæksfartøier: Reykjavik, Patriksfjord, ' Akureyri godt, safjord daarlig, motorbaater: Reykjavik middels godt, Patriksfjord godt, safjorddaarlig, Seydisfjord under middels, Vestmannøyene middels godt, baater: Reykjavik meget godt, Akureyri godt, Seydisfjord middels godt, trawhisket: Vestmannøyene meget godt, fangsten ilandbragt saltet paa sland. Det skotske sildefiske. Sildefisket utenfor den skotske vestkyst har gjort en ganske god start, meddeler The Fish Trades Gazette~< for 23/5. Endskjønt kvaliteten 'ikke har været god er der i denne uke ilandbragt middelstore fangster for at være paa denne tid i sæsongen, og ganske gode priser er opnaadd. Ved Lerwick L eks. fik torsdag 7 baater gjennemsnitlig 35 crans, som omsaues fra 4/6 til 26/ pr. cran. Der meldes ogsaa at en del av de større motorbaater ved Macduff er begyndt fisket, men hittil har fangstene været utilfredsstillende, idet de kun dreier sig om nogen faa kurver pr. baat. Der er imidlertid opnaadd priser 28/6 til 30/ pr. kurv eller.t 6 pr. cran for sild til forbruk i fersk tilstand. Tilvirkerne forbereder sig til røkning og saltning, men i overensstemmelse med the Combine ultimatum«har der endnu ikke fundet sted Dogen tilvirkning. Det svenske makrelfiske. uken 7/523/5 er opfisket tjog = kg. makrel. Prisen pr. kg. ved fiskeauktionene var 42 øre i begyndelsen av uken, ved slutten 3035 øre. Der er eksporteret til Kjøbenhavn og Oslo. Jlakrelfisket ved Skagen. Makrelfisket begyndte først i mai, men fik ikke betydning før midt i maaneden. Siden da er der fra bundgapl indbragt 0'00 snes og ved drivgarn 4000 snes, omtrent likelig fordelt paa danske og svenske fiskere, prisen har variert fra 4.00 til kr. pr. snes; i de sidste dage har aen været llee fangsten er avsat i Danmark. Fiskeindførselen til Oslo. ndiørselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo Sjøtoldsted i uken 7/G33/:5 $)23: Fra Danmark: Levende fisk (torsk) Fra Sverige: Fersk fisk (slagtet).. Fra T y sk and:.... Jo' :) Fersk fisk (slagtet) Oljemarkedet. Stavanger NorskEngelsk Mineralolje Aktie ~;elskap meddeler 25(5 nedenstaaende priser: Prisene anga ar Bergen, Haugesund og Stavanger og gjælder for olje leveret paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. kg.' Solarolje, pr. kg....,....., kr. 0.2:5 Petroleum (Triumf), pr. kg Benzin, pr. kg r Vekselkursene (salgskurser). Utenlandsk mynt London... kr. pr.. Berlin gul dmark : Paris fres. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. Amsterdam gylden Ziirich sw. fres. NewYork... dollar Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr. sland, nominel 00 ls. kr. Wien, østerr. kroner pr. æ..... Warschau, polske mark (mill.) pr. æ Lissabon, pence pr. escudo... Tyske mark pr. æ o Buenos Aires, pence pr. peso..... o Rio de Janeiro, pence pr. mils.... Yokohama, sh/d. pr. yen l Manila, sh/d. pr. dollar l Meksiko, pence pr. dollar..... Shanghai, sh/d. pr. tael... Bombay, sh/d...:..... Honkong, sh/d... P. an 8/. ')5 ~,~,!i, '25 kurs. J,, / ' ' , ! 5. O, 86.50: 2cl.50'j 7.80: 0.00', /l(j 4 3 /:J2 jt)3j ,hJi} ' U.5.9=) :) CU2 45 '; 5Y2 /8'/, 3/0 2 3/0\/2 l/5:jlh~i /5 5 /0 2/27/~! 2/T/~

5 27 mai 925 FS K E TS o A N O 259 Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar in den bys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. Tran: Kr. Uklaret damptran, nordlands finmarks Do. seidamptran..,.... Prima koldklaret damptran.... Raa mediein, Nordlands uklaret.... Blank do. do Blank industriel.... Brunblank, mediein, nordlands.... do. industriel.... Bruntran Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rogn; ste sort pr. eksportfyldt td.... '2den,, 3dje,, Samf. fyldt mell. bundene.... pr. eksporfpakket td.... Rundfisk: Fyldig vestre, hollænder.... Samfængt, (taliener).... Høstrundfisk.... Usorteret finrnarks over 200 gr.... finmarks, gr.... do do. over Titling: finmarks, gr..... HoUænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk.... V ækkerfisk... : Høkkerfisk Danskfisk Sei: Prima storsei Afrikasei do. Smaasei 50/60 gr /60 gr / / Brosmer: Flekket.... Rund.... Hyser: Samf. vaarhyse 40/50 gr Almindelig do. 30/ Afrika høsthyse 40/ do. hyse 30/ Klipfisk: sfe sort, Lofofs Storsild: Fiskepakket, rund Vaarsild: Exporfpakket pr. 0 kg /6.50 Fiskepakket, rund ) ngen notering. pr. tønde pr. kilo pr. tønde pr. vegt pr. tønde Aalesund. Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands Do. Finmarks Koldklaret damptran Sæltran... :, 0.92/0.93 Bruntran.... Rogn: lste sort eksportpakket.... 2den 3dje Samfængt fyldt tønde.., / 5 Kr. 48/52 pr. tønd(~ / Klipfisk: Søndmørsk... \ Lofots... f 23.50/ /25.00 pr. vegt finmarks.... Længe.... Brosme.... Sei.... Saltfisk: Lofots, torsk.... finrnarks: torsk.... S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg.... slandssild.... Tr an: Uklaret damptran, N ordmørs og Nordlands.... Raa medicin.... Blank medicintran.... Brunblank pr. kg. 20/ /23.00 pr. td. pr. kg. Kristiansund N. 5/ 5 22/ 5 Kr. Kr. 35/38.00 Bruntran Rogn: Nordmørs, samt (stavfyldt tønde)... ) Lofots..., Klipfisk: N ordmørs, lofots /24.75 finmarks.... Længe : f Blanklænge.... l Blaalænge Brosme.... Sei / Saltfisk: Nordmørs... l Lofots... '... J finmarks.... Saltsei.... Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm Sekunda 50/ Samt. middels 40/ Smaasei 20/ Sil d: Storsild, eksporfpakket 0 kg., uganet 3) Uten omsætning. pr. td. pr. kg. pr. td. pr. vegt.00 pr. 20 kg. 3).lO pr. kg. pr. td'

6 260 FS K E T S~=G=~A=N=_O 27 mai 925 Klipfisk og tørfisk. Barcelona: Konsulatet, Barcelona, bereuer 3/5: Siden konsulatets forrige indberetning angaaende klipfiskmarkedet fandt følgende tilførsler sted: D.s. Soltind«fra sland Ravnedal«fra sland.. Union«fra sland.... Portofino«fra Hamburg Hektor«fra Hamburg.. Palermo«fra Hamburg.. Bretagne«fra Norge... Fiskemarkedet utenlands kg kg. alt islandsk fisk med undtagelse av de ovennævnte 760 kg. pr. d.s. Bretagne«som er av norsk oprindelse. Avsretningen har været regulær, men prisene viser en nedadgaaende tendens, idet man idag noterer for primera ptas pr. 40 kg. ab magasin med tilsvarende avslag.for de underordnede kvaliteter. Dagens beholdninger anslaaes til kvintaler a 40 kg. D.s. 8tadt«som i konsulatets forrige beretning opgaves som ventende hertil med en ladning klipfisk fra sland, blev senere beoirdret til at losse lasten i Bilbao. D.s. Anton Stub«siges at være ventende fra sland i den nærmeste fremtid med klipfisk. Bilbao: Generalkonslatet, Bilbao, beretter 9/5: Uketilførsel kvintaler norsk, 2560 islandsk. Beholdninger 0000 norsk, isllandsk, priser norsk ptas. (kr pr. kg.), islandsk Kurs pund 33.49, francs Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 9/5: Uketilførsel 2700 kg. Beholdninger 900 kg., priser norsk 20234, islandsk 260 ptas. pr. 00 kg. Lissabon: LegatiO'nell, Lissabon, beretter 22/5: mport norsk 79 ton. nyfundlandsk 87, fransk 2. BehO'ldning norsk 50, islandsk 80, nyfundlandsk 240, portugisisk 30., fransk 42, pris.er norsk esc. (kr pr. kg.), islandsk , nyfundlandsk , po'rtugisisk , fransk Kurs: :E = esc. T l' i nid a d, B. W. L:. Konsulatet, Port Of Spain, beretter 30/4: mporten i april av salt O'g tørret fisk beløp sig til 408 ton. Tiden efter fasten kjendetegnes altid aven nedgang i forbruket av salt fisk og derav følgende prisfald. Noteringene er eiter paaske gaat ned med ca. 5/ pr. kas,se. Jo lettere tiviriket (cured«) fisken er, desto' lettere er den at sælge men desto' mindre er ogsaa dens holdbarhet. For at avgjøre den passende tørringsgrad, hvo'runder klipfisk hertil bør eksporteres, fordres et nøie kjendskap til markedets forbruksfordringer omstændigheter, som maatte studeres. intimt av agenter paa stedet. Havana: Legationen, Havana, beretter 23/5: Klipfisktilførsel siden 22/ kasser, behdldning 3000 kasser, pris norsk 3.75 dollars kassen, bacalao' superior a 45 kilo i vanlig Havanapakning fra impolrtør til grossist, efterspørselen liten, prisene synkende tendens.. OrpO'rtO': Legationen, Lissabon, beretter 23/5: mport norsk 372 ton, sko'tsk 29, fransk 479, behoildning norsk 270,nyfundlandsk 2293 islandsk skotsk fransk tilsammen 750, tlysk 40, priser norsk første sort 300 esc. (kr..45 pr. kg.), anden 250 (kr..2 pr. kg.), tredje 220 (kr..06 pr. kg.), nyfundl:mdsk første 400, anden 350, tredje 250, fransk første 260, anden 20, tysk første 300, mindreværdig 70,20. fersk fisk og sild. Hull: KO'nsulatet Hull beretter 20/5: Fra Mandag til idag 2000 kasser makr~l, fla~t salg /6/ (kr ) pr. kasse, faa laks /8,2/8 pr. pund (kr pr. kg.), hummer /3/ pr. pund (kr pr. kg.). Konsulatet, Hull, beretter 2.5/5: Pris laks 3/ pundet (kr pr. kg., hummer /5 pundet (kr pr. kg.), utsigt lavere priser, trawlfisk, makrel billig. Wesermiinde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/5: uken fra 4 til 20 mai ankom til Wesermiinde fiskemarked 35 trawlere med thsammen pund fersk fisk. Derav 5 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig ca pund og 20 fra sland med pund, gjennemsnitlig ca. 600 pund. Efterspørselen efter fersk fisk gik yderligere tilbake og omtrent halvparten av tihørslene fra sland var usælgelige og gik til klipfiskverket. Fra Norge ankom 750 saltsild. Auktionsprisene var: Hyse l..... Torsk.... l.... Sei.... Rødspætter.. Pigvar Kveite.... Hamburg: Pf. 763 pr. pund Yz Fiskeriagenten beretter 22/5: Til St. Pauli fiskemarked Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge pund kveite. Prisene var til en beglyndelse pl pr. pund, men gik senere ned til pf. 030 pundet grunuet større tilførsler av fin fisk. Til Altona fiskemarked (L Koser) ankom fra Norge 440 pund kveite, 33 pund laks, 8550 pund hyse og ca. 200 pund rødspætter. Fra Kristiansand ankom 353 = pund makrel. Auktionsprisene var efter kvalitet: Kveite, stor middelstor middes.. smaamidels smaa.. meget smaa.. Laks, prima mager.. Hyse.. Rødspætter, stor.. middels.... smaa sekunda Makrel.. Pf. 64~66% pr. pund 57Yz : 20 23% 3 56~~ 03Y:i

7 = ' 70 j<g. 27 mai 925 FS KET S o A N O 26 Grundet det varme veil' ankom en del fisk, især hyse, daarlig iset og maatte sælges til H:; pf. pundet til fiskemelfabrikken. Videre sendelser av hyse rraraades, derimot er utsigtene rremdeles gode ror stor kveite og for laks av god kvalitet, men fisken maa ises godt, da veiret er varmt. Underhaandssalgspriser ror laks var M pr. pund. Med ruteskibene ankom fra Norge 75 ka.sser fersk sild. Kvaliteten var ikke prima og prisen var pr. 79 pr. pund. Et lite parti 5 kasser, solgtes ved auktion paa Altona fiskemarked og opnaadde 0% pl. pundet. Hummer. Hamburg: Fiskedagenten beretter 22/5: Med ruteskibene ankom fra Norge 22 kasser levende hummer. Prisen var urorandret ly. G.20 pr. pund rortoldet. ( M. er idag = kr..42). Rogn. NordSpanien: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 9/5: Sardinrisket Vigo forrige uke 65 kurver. Bilbao, Santander begyndende sardinfiske, men endnu ubetydelig. ngen nævneværdig rognomsætning. Nye tmørsler Bilbao 370 tønder, Santander 063, Gijon 360. Hermetik. Triest: Legationen, Rom, beretter 2/5: følge indberetning fra konsulatet i Triest notertes der i april maaned paa den derværende varebørs samme priser som i mars maaned for sardiner. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 22/5: Fra Norge ankom 596 fate og 7 Fra Holland 30 fate, fra Storbritannien 95 fate, fra Danmark 52 fate og 25 fate fra Sverige. Forretningen var rolig og noteringene uforandret. Linolje er rolig og noteres h. Fl. 56% pr. 00 kg. netto. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 6/5: Sildemarkedet er fremdeles Uke flaut og det er bare ganske smaa partier som blir omsat. Prisene er de samme som i sidste beretning. Norsk sild er saa at si ikke til at faa avsat. Tlanzig: Konsulatet, Danzig, beretter 9/5: uken 0 til 6 ds. var der ingen import av sild. Det herværende marked er uforandret, likeledes prisene fra forrige rapport. Tri nid a d, B. W. L: Konsulatet, Port of Spain, beretter 30/4: For røket sild har efterspørselen været god i denne maaned. Saadan sild ankommer i almindelighet i staaltraadsombundne trækasser paa 20 lbs. netto vegt. Fiskens størrelse er ca. 2. Prisen staar nu i 4/9 pr. kasse cif. Port of Spain. Hamburg: Fiskeriagenten berelter 2,2/5: Tilførslene androg til 870 Derav 437 fra Norge og 433 fra Storbritannien. Norsk slo og vaarsild var uten interesse og rorretningen var uforandret flau. Der var rikelige tilførsler av skjæresild, som yderligere har trykket markedet og da indehaverne er villige til at sælge, var prisene lavere. For skjæresild, stor vare noteres kr. 045 pr. te men med raste bud kan man kjøpe billigere og et parti ;)0 GO skal endog være solgt til kr. 30 pr. td. Tilførslene fra Storbritannien bestod av ny matjessild. Kvaliteten viste yderligere beddng og efterspørselen var god. Betalt er: Downingsbay, large 80/, selected 65/ Shetland, large 60/, selected 5055/, medium 40/ pr. 2/2 ferskfisktransporten pr, jernbane. Forsendelse fra Trondhjer:J.s, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Stationer Fra Trondhjem : _T_il_i._nd_l_an_d_e_t_,_~Til utlandet! Oslo For Sve Dan Tyskøvrig rige mark land. i 5 6 /0 ialt alt kg. kg. kg. kg. kg. kg. Sild l ' Fisk , Fra Bergen: /5_6/5 ialt '.' Sild Laks ~:r~~~;:::::::: ~~~ = ;40 Flyndre \ Kveite Makrel Anden fisk Fra Åndalsnes: 0/5_6/5 ialt Sild... Laks ørret, Hummer Flyndre Kveite Anden fbk Ræker... Hvalkjøt = ' Tilførsler til Oslo (Øst og vestbanen, vekten angit brutto) Fiskesort ~J /5 3/5 lo % /o a~ kg. kg.! l<g. kg. kg. kg. l' Kveite i Flyndre Hyse ) Torsk Sild \' Laks ! Makre Anden fisk Hvalkjøtt '' 0500' : 8300 ~lt 22450,3i

8 Transporten av fiskevarer. DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB Det Nord enfjeldske Dampskibsselskap B. D. s. BERGEN Kontortid 9,30 og 4307, Lørdage 92 Telefon (centralapparat6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.l0 em. søndage 9 fm 0 em.) Telegramadresse : Ber gen s k e. Forlang D~m tilsendt selskapets rutehefte nr. 3. Det indeholder detaljerte opfysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter c. A. GUNDEQSEN Als BEQGEN Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr. : Cagsped Fragternoteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : CagJinie NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg l vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen Bergen o m ad n j n g og o m is n ing a v fis k e J o r sen de J ser Telefon egen central 5040 Telegr.adr. Nordenfjeldske OLE R.. OLSEN, BE~GEN Telegr. noro. Telef Sped. avd Representerer: Ellerrnan's Wilson Line, Ltd. Hull. Dr.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn. DampfschiffahnsGesellschaft nneptun, Brerner:. Chr. Salvesen & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Livenool. Bibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York M.s. America«laster Stavanger primo juni for Bostoll, Philadelphia og Baltimore. Wilh. Wilhelmsen. l Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston M.s. Tortugas<~ laster Aalesund 30 mai for Huyuna, V ('ra Cruz, New Orleans, Galveston og Houston. Wilh. Wilhelmsen. Til MellemAmerika (Gørriss6n Line) fra Oslo d.s. :~ Eidsfjeld«4 juni. D.s. Eda«7 juni. C. A. Gundersen AlS. Se her Til FerskfiskExporfører! Siden min start her i 923 har jeg været Londons største mottager av Norske R.æker. Sælger og mottar gjerne ogsaa fiskesorter som: Lax, Hummer, Flyndre, middelstor Kveite. Salgsregning og remisse omgaaende. HENNNG A. F~S Vareadresse: BillingsgateMarked, London E. C. 3 Brevadresse: 25 Oxford Road, London N. 4 Telegrafadresse: Scandafish London Til SydAmerika (Hugo StinlE;s Linien) fra '. bll'g 20 mai og 30 mai. C. A. Gundersen AlS. Etableret 902 AlS ROSlAG & GRØNNNG Telegr.adr. :. Trondhjem NDKJØP OG EKSPORT AV FERSK OG SALTET FSK OG SLD Fi sk Brødr. Dall Etableret 872 AKTESELSKAP Telegramadr. : Daldamp KR ST ANS U N D N. DAM PS KSS EXPE DTON SPEOTlON, SKBSMÆGLERE BEFRAGTNNG, ASSURANCE RESEBUREAU ti.!!t.g!~h~~!!i~k ~ ~~~d~~~~~~~;!~!! ~ Etabl. 902 Garantist: Bergens kommune, ~). Rikstelef 2699 Kontoret forøvrig l l 23 ;... ' ~... Telegrafadresse: Auktionen ~ ~. Kjøper fskevarer og landmandsprodukter fast,,. ~ regning og mottar samme varer til forhandling Monopols kobberstof Kul Koks Ved i prima Kvaliteter til billigste priser. Als Ottesen & Co., Bergen Telegr.adr.: Monopol. Bergen Als SAL T M PO RTf' Te.adr.: Saltimporb BER GEN Rikstelefon 083 mporterer alle sorter salt til fisk og sild i direkte skibsladninger ALBERT BLYTT Als Finnegaardsgate 6 Bergen Omsætter i fast regning og mottar til forhandling: Tørfisli, saltfisk, tran, rogn etc. Tel eg raf adr.,' A l b l Y tt ({

9 i ~ 925 til 23 mai Finmarl< Vinternske til i Rapport nr. 7 om torskefisket 925. i Torsk i ~~ vegt ~~~ Daf!~ 'i 000 stk. leverhol medlem hængt saltet dighet stk. tran i hl 000 stk. 000 stk. lever i hl. 4) 2~)/ ' o o 2753 ) Troms fylke o ) Lofotens opsynsdistr (Herunder Værøy og Røst) ~ baate 00 stk. Derav sløiet torsk Lever til Priser for Tilstede overs til andre Rogn lever i hl. sløiet kjøpe transorter pr. hl. torsk far i hl. pr. kg. rogn tøier fiskere pr. hl Sluttet 246 Sluttet 7)3944 Sluttet Yttersiden o' o o. o ! HelgelandSalten. o Sluttet NoTrøndelagVikna ) Sluttet S.TrøndelagFosen Møre fylke. o o o o i Sluttet Sogn og Fjordane fylke ~ Sluttet Søndenfor D. o 232 ~ ~ Tilsammen )57627 Finmarks vaar eller ) loddefiske fra 3 / ) ~ ~~~6~f~~~~;' ) 2984 Tilsammen sioss, !s7627 '= ~~~~~~~~ = \0t i 924 til 24/ : / 5 i i / i 92 2/5. o i / ~ i 99 24/ i \ i 98 25/ i i 97 26/ 5 o' i 96 20/ i 95 22/ 5 [ i 94 2B/ ] ! i 93 24/ i 92 25/ ' Fimnark vaar eller loddefiske til 2'</ ()! _ ~ Til r D o... o '2 o!.) o '2/ o.. o ')'),! ~~/5 920 o... o , _ l;) ',2'.)/ o o o o / 5 97 o o' 'lill;} ?,/s 'J'l/o o o '2'.)/ Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) kg. omgjort til stykker efter 270 kg. = 00 stykker. 2) kg. omgjort til stykker. 3) kg. omgjort til stykker. 4) 00 liter lever gav i Finmark 404 liter. 5) Desuten 375 kjøpere paa land. 6) Herav 28 dampskibe, 2898 motorbaater og 876 ro og seilbaater. Vardø er stationert 370 baater, Berlevaag 450, Mehavn 600, Baadsfjord 380, Kjøllefjord 30, Hasvik 04, Finkongkjeilen 54, Gamvik 34 og Honningsvaagen 220 baater. 7) Av rognpartiet er 5034 hl. anvendt til hermetik. 8) Partiet er ved cftermclding berigtiget nedad.

10 fiskeutførselen fra januar til 6 mai 925 og uken som endte 6 mai. Toldsteder Fetsild Vaarsild og skaaet Storsild sild Nordsjøsid sild norsk k Brisling slands Klipfisk, Rundfisk td'. kg. g. Rot Hyse, Anden R D.m. Sei skjær nmd tarfisk ogn tran kg. kg. kg. kg. Rum. tran Blank Brun blank Brun Haa kjærr. Hærdet hvahran 2~ i2 3 i i Kristiansand.. l Egersund Stavanger ) ', ~~g~~~~~~;i:::: ~ = 654'= = ~?~r:~:::::::.:::: 8 ~~~ ~68 58 ~6~ _ _ = = l ~75 460~90i Måløy : Aalesund... Molde Kristiansund Trondhjem Bodø... Svolvær i [l 80 Narvik [ 50 Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø ,5 Andre 2)... 4)634' _ ] : ! == _= _= _= = 3) alt ~..J]~.2!~~6~ uken Fiskemel, Hval Sæl Bottle Sild, Makrei, Makrei, laks, levende Anden Fisk Fisk Toldsteder Sildetran tran tran nosetran Sild, fersk Hummer Ræker saltet Sildemel levermel, Sælskind Hermetik rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk saltet ks. kg. kg. stk. kg. i fartai kg. kg. kg. i kg. fiskeguano kg. kg. kg. kg. Oslo Kristiansand Egersund _ Stavanger l) Kopervik Haugesund i Bergen Florø Måløy Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem l Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre 2 ) ) ) ) ) ' ~~~~ alt l uren = 750 j ) Desuten kg. hvalkjøtmel og kg. hvalbenmel, 2) 2886 hvaloljefettsyre, kg. margarit, 345 hærd. fettsyretran, 2289 hærd. teknisk fett og kg. hvalguano 3) Herav 63 7 fra Fredrikstad og fra Sandefjord. 4) Herav 2 9 vaarsild, ks. fersk sild, kg. fersk fisk, 74 stk. hummer og 00 saltfisk fra Skudenæshavn.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken

TORSKEFISKERIERNE i Finmarken Ukntig madsr for norsk fiskrjbedrjft fra Jiskridirktørn 9 aurgeng nsdag 8 mai 98 Nr. 9 nor$k fiskri r. Uken 28 apric4 mai. TRSKEFSKERERNE i Finmarken var de første dage bra, men var senere mindre bra saa

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere