Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts 2011. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 3 Marts 2011 Euro diktatur EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig n Det er bestemt ikke i dansk interesse, hvis afstanden mellem Eurolande og ikke-eurolande bliver for stor, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen, og selvom Danmark står uden for Euroen, vil Hjort Frederiksen kæmpe ihærdigt for at sikre, at Pagten bliver åben for alle 27 EU lande, og at de 10 lande uden for Euroen får lov til at deltage. Farvelfærd Det er da en advarsel, der vil noget. Ellers tak. Forslaget om dannelse af en pagt i storkapitalens EU er fremført af Tyskland med støtte fra Frankrig. Den skal til beslutning på EU-topmødet FOA holder 8. Marts ånden i hævd. Social- og sundhedsafdelin gen i København har oven i købet indkaldt til demonstration med afgang fra afdelingen, Godthåbsvej 15 kl. 16 til forbundets hovedkontor hvor 8. Marts mødet foregår under parolen: Ligeværd Ligeløn. den marts i år. Til den tid vil den borgerlige regering formelt tage stilling til, om Danmark skal deltage i pagten, og om det evt. vil være i strid med den danske undtagelse. Det med det juridiske plejer ikke at hæmme regeringen, det har man bestilte jurister til at klare for sig, og det politiske indhold er lige vand på den borgerlige politiks mølle, så det er om at være oppe på dupperne, hvis ikke resterne af danskernes sociale og faglige rettigheder skal fjernes. Lønnedgang Finansministeren har allerede med tilfredshed kunnet notere sig, at de statsansattes realløn vil falde i de kommende to år efter afslutningen af lønaftalerne på statsoverenskomstområdet. Det sparer statskassen for lidt over 6 milliarder kroner. Det er meget belejligt, da aktionærerne, der har tabt penge på Amagerbankens krak, kan afskrive tabet på selvangivelsen, et tab som så går ud over skattekassen sammen med det direkte tab på et endnu uopgjort beløb på mange milliarder, som statskassen forærede Amagerbanken, lige inden den gik konkurs. Flere bank-krak Flere danske og EU økonomer forventer en stribe af kommende bank-krak. Den holdning, som præger EU og den danske regering, er, at skatteborgerne skal hjælpe spekulanter, når de taber. Fakta Irerne har ligesom andre Eurolande mærket EUs pisk, der har ført til udskrivning af valg. Symbolet er for den irske Afvis gælden -kampagne For en bedre fremtid Afvis gælden Hvis der skal være penge i statskassen til at hjælpe dem, ligger det jo lige for, at der centralt fra EU kan dikteres sociale nedskæringer og lønnedgang. De skal jo ikke vælges. bfc EU-pagten for konkurrenceevne skal vedtages på EU-topmødet den 24. marts Alle Eurolande skal efter tysk model indføre en gældsbremse i deres forfatning (grundlov). Dermed forbydes store offentlige underskud. Automatisk og inflationsstyret lønregulering skal afskaffes. Harmonisering af pensionsalderen, som forhøjes til 67 år. Øget koordination og styring af den finansielle og økonomiske politik og socialpolitikken. Harmonisering af selskabs- og erhvervsskatter skal øge konkurrencen. Gensidig anerkendelse af uddannelser og eksamenspapirer skal øge arbejdskraftens frie bevægelighed.

2 Side 2 Nr Oprørende korruptioner Den arabiske verden er i oprør, og protesterne mod den udbredte korruption lyder højere fra dag for dag. Forståeligt nok. Når befolkningen lider nød, ikke mindst på grund af arbejdsløshed og stigende priser på livsfornødenheder, er det oprørende, at regeringerne, diktatorer og eliten skovler samfundets penge til sig selv. Dansk afart I Danmark har vi vores egen afart af korruption, der klares i elitens forskellige lukkede klubber, loger og foreninger, hvor erhvervslivet mødes med topembedsmænd og toppolitikere. Det er let at forestille sig, hvordan man over kaffen og cognacen har sludret om f.eks. et koncept til en god forretning inden for ældrepleje, med et sikkert kundegrundlag og bedst mulig sikkerhed for, at pengene kommer ind. Den er så klaret med at indføre en fritvalgsordning, opreklamering og rimelig sikkerhed for at blive brugt i hvert fald i de borgerligt styrede kommuner. Uheldige eksempler Nu blev det bare sådan, at der løb en ubehagelig del ekstra omkostninger på regningen, når kommunerne skulle betale. Det ligger i sagens natur, når man laver entrepriser. Hvem husker ikke privatiseringen af græsslåning på Farums fod bold baner, hvor der blev slået rundt om et væltet træ at flytte det stod jo ikke i kontrakten. Eller eksemplet fra England, hvor rottefængerne skulle privatiseres. Den kommunalt ansatte sjakbajs startede altid med at finde ud af, hvorfra rotterne kom, og fik hullerne lukket før de fangede rotterne. Et privat firma ville få penge pr. fanget rotte, og ville ikke være interesseret i at finde årsagen. Rottebekæmpelsen blev ikke privatiseret. Vennetjenester Kommunerne og FOA har længe kritiseret, at administrationen af den såkaldte fritvalgsordning sluger alt for mange af de i forvejen for få penge til omsorg. Disse penge kunne have gjort større gavn, hvis de blev brugt på selve hjemmeplejen. Men heller ikke de ældre selv er strømmet til de private hjemmeplejeforretninger. Den blev helt enkelt ikke den forventede succes. Det er der nok blevet pebet noget over i eliteklubberne, men den fixer vennerne så med en lov om, at mindst 20% af hjemmeplejen skal udføres af private forretninger. Prisstigninger Politikerne skal jo til at skynde sig for at nå at få raget så meget som muligt til sig og sine, inden de væltes. Men også i vores land er der skabt nød, også vi lider under arbejdsløshed og stigende priser på livsfornødenheder. Det gælder ikke kun for fødevarerne, der stiger på trods af, at vi skulle have de dyreste fødevarepriser blandt lande, vi sammenlignes med. Det gælder også for livsfornødenheder som opvarmning, elektricitet, vand, transport og daginstitutioner, som stiger støt. Priserne på medicin og privathospitalerne er en historie for sig selv. Derfor er det også oprørende for danskerne, at magthaverne skovler til sig fra vores offentlige kasser. Dyr privatisering Den basale fødevareproduktion handles på børserne som spekulationsobjekt, og er dermed skyld i de stigende priser og den deraf følgende stigende hungersnød. El, vand, varme og kollektiv transport er blevet privatiseret og af-kommunaliseret. Det har betydet enorme prisstigninger og dårligere kvalitet. Konkurrence er sundt, påstår socialministeren. Men en løgn bliver ikke mere sand af at blive gentaget i uendelighed, og virkeligheden modbeviser med al tydelighed den borgerlige påstand. Det er tværtimod usundt, at vores fælles penge ryger i private lommer. Handicappede under pres Ved kommunesammenlægningen blev handicapområdet overflyttet fra amterne til kommunerne Af Lili Rodeck n Det betød tab af ekspertise, da mange af de ansatte fra amterne blev spredt ud på flere kommuner samtidig med at kommunerne brugte mere tid på at forberede sig på den ændrede administration, end på drift af det, der kaldes special-området. Det har fået følger for en lang række mennesker, eftersom kommunerne har forskellige ydelser og mål med arbejdet. Specialområderne svigtet Formålet med amternes special-områder var at sikre den enkelte bruger mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. For at nå dette mål hjalp man brugerne med de nødvendige hjælpemidler, personlig hjælp efter behov, hjælp til transport og boligindretning efter behov. For det meste fungerede systemet, men det kunne ske, at hjælpemiddelcentralen ikke lige havde det rigtige hjælpemiddel, eller at bruger var uenig med visitator om hjælpen. På børneområdet havde de nedlagte amter flere specialinstitutioner, som hjalp børnene efter deres behov. Der var både døgninstitutioner, dagtilbud og skoler. Alt dette blev overgivet kommunerne, som fik svært ved at videreføre det grundet økonomi. Private tapper budgetter Den 1. januar 2009 indførtes der nye regler på området. Det betød, at de personlige handicaphjælpere nu kunne 20. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Telefax Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Behov for forbedringer, ikke for nedskæringer. ansættes af den handicappede selv. Det var stadig kommunen, som var den visiterende myndighed, men nu skulle de handicappede selv være arbejdsgivere. Det var en ny form for privatisering, regeringen fik indført. På baggrund af denne lov startede der flere private firmaer, som kunne overtage de praktiske problemer fra den handicappede hvad angår ansættelse, indberetninger til kommune og Skat m.m. Denne nye regel har været en økonomisk byrde for de enkelte kommuner, som ofte mister overblikket over omkostningerne. Følgen er, at flere kommuner har måttet finde besparelser på bl.a. transport for handicappede. Tilbud nedlagt På børneområdet har kommunerne nedlagt flere tilbud, og har startet med at forsøge at integrere børnene på almindelige skoler. Problemet er bare, at de berørte folkeskoler ikke får økonomisk hjælp til dette, men desværre oplever flere besparelser på grund af regeringens nul-krav, hvor kommunen skal fastholde deres udgifter på samme stade som sidste år. Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. Pres på forældre De fremtidige forældre bliver yderligere presset, da fosterdiagnosticering jo forventes at forhindre fødsel af børn med vidtgående handicaps. Der fødes p.t. næsten ikke børn med mongolisme, så hvis forældrene fastholder, at de vil føde barnet, reagerer omgivelserne med en skjult fordømmelse. Der findes forældre, som ikke hylder den moderne racehygiejne og derfor har brug for hjælp fra specialområdet. Sort samfundssyn Et samfund bør dømmes på måden, det behandler samfundets svageste, herunder mennesker med handicaps. Som udviklingen er i øjeblikket, behandles handicappede, det være sig fysisk-, psykisk- eller udviklingshandicappede ud fra økonomiske overvejelser frem for saglige. Et samfund, som ikke kan rumme mennesker, som er anderledes, er et fattigt samfund. Livet er dyrebart også for mennesker med forskellige handicaps, og vi må som samfund hjælpe med til at skabe muligheder for at alle kan udfolde sig efter deres evner. Redigering af marts-numme ret er afsluttet 21. februar. Afleveret til Post væsenet: 23. februar. Deadline kommende numre: April 21. marts Maj 11. april Kommende numre afleveres til Postvæsenet: April 30. marts Maj 26. april Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Forsvindingsnumrene Banker, penge og arbejdspladser forsvinder i stor stil Af Betty Frydensbjerg Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark n En arbejdsløs murer spurgte på et møde den radikale leder, om man havde beregnet, hvor og hvornår de ca manglende arbejdspladser vil komme, når de nu påstår, der vil komme mangel på arbejdskraft. Det var der selvfølgelig ikke regnet på. Den udokumenterede påstand om kommende mangel på arbejdskraft går på at tælle antal indbyggere i den arbejdsduelige alder, når de store årgange efterhånden er gået på pension. Ikke på om der overhovedet er arbejdspladser til de kun 4, der skal afløse de 5 der afgår. Flyt ud I Jyllandsposten vier man fordelene ved udflytning af arbejdspladser et helt tillæg. 20 til 30% af danske servicejob kan flyttes til udlandet, oplyser man, og cheføkonomen i Dansk Industri siger ganske ærligt, at den primære grund til at danske virksomheder Outsourcer, som det hedder på nydansk, arbejdsopgaver er, at man bliver mere konkurrencedygtige, og dermed bedre til at tjene penge. De efterladte arbejdsløse danske arbejderes muligheder for at tjene penge har ingen interesse. Det oplyses at 10% af de danske virksomheder har udflyttet deres kerneaktiviteter, og at 31% af de beskæftigede i industri og servicesektoren er ufaglærte, og at det netop er disse der rammes, idet deres arbejdspladser står for halvdelen af udflyttede job. Det er svært at få øje på, hvordan halvering af dagpengeperioden og nedlæggelse af efterlønnen skal afhjælpe denne situation. Tro dem ikke Stol ikke på økonomerne, siger en berømt engelsk økonom, Ha-Joon Chang på besøg i Danmark. I bedste fald er de fleste økonomers råd om økonomisk politik uduelige, i værste fald direkte skadelige, siger han i et interview med Information, og slutter med følgende salut: De virksomheder, som er vokset op på dansk jord, har i sidste ende pligt til at bevare en tilstedeværelse i landet, fordi de på deres vej til en status som verdensklassevirksomheder har fået støtte fra staten, som har stillet infrastruktur til rådighed, investeret i forskning og uddannet kvalificerede medarbejdere. De synspunkter fandt dog ikke plads i JP s Outsourcingstillæg. Finansiel stabilitet Mens kontrolhysteri overbelaster den offentlige sektor, de syge og arbejdsløse, så er der ingen kontrol med finanssektoren. Argumenterne for de 3 bankpakker var nødvendigheden af finansiel stabilitet, og det kalder man så også den institution der sammen med Finanstilsynet skal kontrollere det. Men den kontrol var også pist væk. Rundhåndet forærede man den krakkende Amagerbank 13 milliarder af skatteborgernes penge, og sælgerne i banken de såkaldte bankrådgivere opfordrede småsparerne til at købe værdiløse aktier, hvorefter banken gik konkurs. Endnu engang kunne vi konstatere et økonomisk forsvindingsnummer: Ingenting her, ingenting der undtaget de millioner de ansvarlige nåede at trække ud til sig selv inden krakket. Det er tydeligt, at bankerne ikke står for finansiel stabilitet, men tværtimod er en økonomisk bombe under samfundet, og en temmelig dyr bombe. Kommunisternes krav om at nationalisere bank- og finansvæsen Fremtidens arbejdsplads? fremstår efterhånden som så indlysende, at man skal være total politisk uansvarlig, hvis der ikke gribes ind mod de profithungrende nålestribede forbrydere. Pagten EU landene har endnu ikke villet erkende markedspolitikkens kollaps. Det seneste forslag om en konkurrenceevne pagt handler om fælles økonomisk og arbejdsmarkedspolitik. Den offentlige sektor skal minimeres, og fælles lønpolitik skal få lønningerne ned så de kan konkurrere med udviklingslandenes og østlandenes niveau. Planen er lagt. Minimeret dagpengeperiode, tvungen aktivering, ingen efterløn og høj pensionsalder skal bane vejen for de lave lønninger. Så slipper virksomhederne for besværet med at flytte ud. Men planen kan forpurres af en anden pagt: En samlet og målrettet fagbevægelse. Men det er mildt sagt sidste udkald. Uvidende om efterløn Politikerne ved ikke meget om efterløn n De politikere der jubler med på at efterlønnen skal afskaffes ved ikke meget om hvad det er for en ordning. Kun 12 af folketingets medlemmer har eller har haft forældre på efterløn, og disse 12 er alle fra enten Socialdemokraterne, SF eller Enhedslisten. Hvad får man Hvad får en efterlønsmodtager på 60 år, har Avisen.dk spurgt de fem arbejdsmarkedsordførere. Det kunne ingen svare korrekt på. Dybt bekymrende for det parlamentariske demokrati, at politikere laver lovgivning og stiller forslag af vidtgående betydning for både den enkelte og samfundet, uden at vide hvad det egentlig drejer sig om. Omvendt minister Arbejdsministeren udviser dog den største uvidenhed om virkeligheden for efterlønnerne. Hun mener at virksomhederne skal gøre langt mere for at holde på deres medarbejdere end de gør i dag, mens virkeligheden er, at de over 60-årige har alt for få muligheder for at få lov til at holde på deres arbejdsplads. red.

4 Side 4 Nr Regeringen på førtidspension I Odense kongrescenter, hvor der mødte 5000 tillidsfolk op, blev der sagt definitivt stop for al den hykleriske tale, der kommer ud af munden på de borgerlige Af Martin Jensen n Vi har her i bladet, gennem lang tid, beskrevet hvordan den borgerlige regering og deres støttepartier har ført det ene felttog efter det andet mod de rettigheder som arbejderbevægelsen har tilkæmpet sig. Det er sket med falsk tale om at udvide demokratiet og gennemføre en retfærdig fordeling af velfærdsgoderne. Groteske indfald Man undrer sig når det påstås at voksende arbejdsløshed betyder øget beskæftigelse. Eller når det siges at fyringer på sygehusene medfører forbedret behandlingsgaranti. Listen er lang med gro teske indfald. Men heldigvis ser det ud til at fagbevægelsens medlemmer ikke hopper på den limpind mere. Den 2. februar blev der holdt et stort tillidsmandsmøde i Odense kongrescenter, hvor der mødte 5000 tillidsfolk op. Her sagde man definitivt stop for al den hykleriske tale, der kommer ud af munden på de borgerlige. Efterlønnens afskaffelse Utilfredsheden har ulmet længe, men den umiddelbare anledning til den omfattende protest var statsministerens nytårstale, hvor han bebudede efterlønnens afskaffelse. Det skete fordi man mener at vi ikke har råd til den luksus at have efterløn. Pengene skal så i stedet bruges til at lukke det gabende hul i statskassen. Stædigt holder man fast i at det er de dårligst stillede og de nedslidte der skal betale, mens rigmændene fra whisky-bæltet forgyldes med skattelettelser. Skattelettelser vi hele tiden har advaret imod, da de forhindrer kommunerne i at bibeholde bare den mindste smule social ansvarlighed. De efterlønnere der i fremtiden ikke kan oppebære efterløn, skal så i stedet over på noget så mystisk som 5000 tillidsfolk i Odense kongrescenter sagde definitivt stop for al hykleriet (foto: Peter Just) seniorførtidspension, hvis de ikke kan klare et job af helbredsgrunde. På høje tid 3Fs forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen, sagde det meget rammende på tillidsmandsmødet: Vi har råd til efterlønnen, og det har vi også i fremtiden. Regeringen kan få førtidspension. Og det er ikke før tid. Det er på høje tid. Afskaffelse af efterlønnen vil efterlade et tomrum, som ingen ordning kan erstatte. Regeringen har trukket seniorførtidspensionen op af hatten. Hvad forskellen på dét og almindelig førtidspension er, står hen i det uvisse. Vi har til gengæld vished for, at regeringen vil afskaffe en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Fingrene i kagedåsen Man kan håbe at S og SF holder deres løfter om at der ikke skal pilles ved efterlønnen. Men vi skal hele tiden huske at Socialdemokratiet tidligere har haft fingrene i kagedåsen. Sidst var det den skandaløse deltagelse i genopretningsplanen. Som ikke rettede op på noget som helst, bortset fra nye milliardtilskud til finanskapitalen. Man kan stille det spørgsmål om Socialdemokratiet og SF ud over at danne ny regering, også vil være med til at gennemføre en ny politik, til gavn for alle almindelige lønmodtagere. FRA ARBEJDSMARKEDET DEF siger nej Regeringen har netop fremsat sin ventede tilbagetrækningsreform. Den består af tre hovedpunkter: En fremrykkelse af velfærdsaftalen (hævelse af pensionsalderen), afskaffelse af efterlønnen og indførelse af en såkaldt seniorførtidspension. Vi ser fortsat efterlønnen som en god og solidarisk ordning for vores ældre kollegaer. Statsministeren ønsker at afskaffe efterlønnen, så vi fortsat har råd til kernevelfærdsydelser, men efterlønnen er en kernevelfærdsydelse, siger Dansk Elektrikerforbunds formand, Jørgen Juul Rasmussen. Danmarks økonomiske problemer skyldes ikke efterlønnen, men den borgerlige regerings dybt uansvarlige økonomiske politik. Nu skal den uansvarlige økonomiske politik rettes op ved hjælp af en socialt uansvarlig politik. Dansk El-Forbund støtter nu som før, at Danmark arbejder sig ud af de økonomiske problemer, i stedet for at bruge dem som undskyldning til at føre en asocial fordelingspolitik. Ønsker regeringen færre på efterløn, er opgaven at få arbejdsgiverne til at medvirke til at oprette attraktive job til seniorer. Ordblinde snydes Lang sagsbehandling i SU-styrelsen betyder at ordblinde på erhvervsskoler, der har krav på en it-rygsæk, må vente op til 20 uger på den. Ventetiden øger frafaldet. De ordblinde elever har krav på og brug for dem, så de kan følge med i undervisningen fra 1. skoledag. Rygsækken består blandt andet af pc, scanner og ordprogrammer. Direktør for Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov siger til 3F nyheder: Rigtig mange skoler har henvendt sig og fortalt, at ventetiderne er et generelt problem på skolerne. Ventetiderne har direkte indflydelse på frafaldet. Der er overhængende risiko for, at de unge falder fra, hvis de ikke får hjælpemidler til tiden. Socialpædagoger fyres Socialpædagogerne kan nu for alvor mærke kommunernes nedskæringer. Antallet af fyringer er tredoblet på et år. Vi har længe hørt om fyringer på mange af vores arbejdspladser. Det kommer til at få grimme konsekvenser for vores medlemmer og for de borgere, vores medlemmer arbejder med, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Der er rigtig meget, der tyder på, at det her er en bevægelse, der fortsætter ind i Og med regeringens genopretningspakke på bordet sammen med kravet til kommunerne om nulvækst og skattestop, så ser det skidt ud for vores medlemmer og den service, de yder hver dag året rundt over for vores allermest udsatte borgere. Fra rettighed til tiggergang Regeringens tilbagetrækningsreform med afskaffelsen af efterlønnen er det mest asociale og modbydelige, vi til dato har set fra regeringen, mener FOA. Når de 18 milliarder sparede kroner skal kradses hjem, så vil næsten alle milliarderne komme fra underdanmark. De rige og de godt uddannede vil fortsat nyde godt af deres store skattelettelser. Når regeringen nu erstatter efterlønnen med en seniorførtidspension, så går man fra en rettighed til at nedslidte eller bare slidte skal gå tiggergang for at få et værdigt seniorliv. Afskaffelsen af efterlønnen, gennemførelsen af den drastiske dagpengereform, skattestoppet, de store skattelettelser til de rige, favoriseringen af private sygehuse og andre private leverandører tegner nu tilsammen et billede af en stærkt ideologisk regering, der ser det som sin opgave at omfordele fra Underdanmerk til Overdanmerk. FOAs medlemmer står

5 Nr Side 5 En god historie Telefonen ringer ikke hos Rut, sådan som OBS viser det i DR Af Betty F. Carlsson n Med knapt 2000 arbejdsløse bygningsarbejdere er der nok at lave for fagforeningen JBMF i København. Også de arbejdsløse, der er mødt op til det ugentlige møde i arbejdsløshedsudvalget har travlt, med arbejde mod arbejdsløsheden. Ugens aktiviteter planlægges og der evalueres på sidste uges initiativer. Sort whiskybælte I det mere velstillede Nordsjælland var der konstateret en del byggeaktivitet, og de arbejdsløse tog rundt for at søge arbejde. På forhånd vidste de, at der var 3 arbejdspladser anmeldt til RUT (Register for Udenlandsk Tjenesteydelse) altså arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft. Men det rystende resultat af besøg på 50 arbejdspladser var, at de 49 var ulovlige og besat med udenlandsk sort arbejdskraft. Arbejdspladserne er anmeldt til RUT, men indtil videre er der kun kommet kvittering på anmeldelsen af 3 af arbejdspladserne. desværre stort set hver gang på betalerens side, udtaler FOAs formand Dennis Kristensen. Unge i kø til VVS-faget Flere hundrede unge står i kø for at får en praktikplads i et VVS-firma. I starten af november sidste år var der således 492 elever på VVSfagets grundforløb på de tekniske skoler landet over, der ikke havde en uddannelseskontrakt. Kun for 64 af eleverne på grundforløbet var det lykkedes at finde en praktikplads. I december var der i alt kommet 568 i lære, og det er et godt stykke fra de brancher, som ligger med et indtag på 700 lærlinge om året. Men det er ikke kun i VVSfaget, der mangler praktikpladser. Sådan er det stort Ingen interesse De ulovlige byggepladser kunne beskæftige omkring 200 af de mange arbejdsløse danske bygningsarbejdere, og dermed sikre en bedre økonomi for de arbejdsløse, såvel som for samfundet gennem sparede dagpenge og forøget skatteindbetaling. En offentlig indsats kunne dertil stoppe det kriminelle arbejdsmarked. Det er da en god historie i disse økonomisk sure tider, men nej, det havde ikke pressens interesse. Både pressemeddelelsen fra arbejdsløshedsudvalget og direkte henvendelser til både den trykte og den elektroniske presse gav det svar, at det ikke var en god historie. Dyr løndumping De mange kriminelle arbejdspladser, som er muliggjort af EUs bestemmelser om fri bevægelighed af arbejdskraft og kapital og understreget i diverse EU-direktiver, er dyre for det danske samfund. Hverken virksomhederne eller arbejderne betaler skat til Danmark, der er oftest ingen byggeskadeforsikringer og set over hele linjen. Undervisningsministeriet vurderer således, at over 7000 unge mangler praktikplads. Det oplyser Blik og Rørforbundet. Kædeansvar i dele af byggeriet Ny overenskomst mellem 3F og Dansk Håndværk sætter social dumping i centrum med krav om overenskomst i entreprenørkæden. Mesterformand forudser fælles aktioner med 3F mod ulige vilkår. Det siger byggegruppeformanden fra Bygge- Jordog Miljøarbejdernes fagforening i København, Claus Von Elling. Formanden for Dansk Håndværk Niels Techen, siger: Det nytter ikke noget, at vi klager over unfair konkurrence fra østeuropæiske firmaer, der ikke betaler skat lige så ofte er virksomheden forsvundet, når skaderne konstateres. Dertil kommer, at der ingen kontrol er med om arbejdet udføres af faguddannet arbejdskraft. De rystende tal for ulovlige arbejdspladser bør få lov og orden partierne til at takke de aktive arbejdssøgende og reagere prompte med øget kontrol. Der er mange penge at hente der, og for den skandale-elskende presse er der masser af gode afsløringer og historier at hente. Redigeret af Martin Jensen og moms, hvis byggevirksomhederne samtidig importerer østeuropæisk arbejdskraft, der undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel og i sidste ende økonomien i det danske samfund. Vi har alt for længe mere eller mindre passivt måttet se til, at først og fremmest østeuropæiske firmaer og byggearbejdere stjæler byggeopgaver fra virksomhederne og arbejdspladserne. I BJMF ser man det som et skridt i retning af at få et kædeansvar med Dansk Byggeri til de næste overenskomstforhandlinger. Et krav som arbejdsgiverne i den organisation afviste som direkte ulovlig ved overenskomsterne sidste år. ØKONOMI Er krisen forbi? Af Bo Møller Når man hører politikere eller såkaldte eksperter udtale sig, får man mange forskellige svar på dette spørgsmål. Nogle er optimister og påstår, at krisen nu er ved at være slut. Andre mere nøgterne kan se, at krisen nemt kan vare adskillige år endnu. Vi skal ikke komme med noget, som vi påstår er den endegyldige sandhed, men nøjes med nogle kommentarer til spørgsmålet krydret med tal fra det virkelige liv: Den såkaldte bruttoledighed (de registrerede ledige samt de aktiverede og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere) steg fra 5,7 pct. til 6,1 pct. i december 2010 i forhold til december Det svarer til arbejdsløse (fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret). På årsplan steg arbejdsløsheden i 2010 med 27 pct. i forhold til Et bredere mål for arbejdsløsheden er den såkaldte AKUledighed, der opgøres ved hvert kvartal at interviewe ca personer. I dette ledighedsbegreb indgår ud over arbejdsløse modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp bl.a. også arbejdsløse, der ikke kan modtage nogen offentlig ydelse, fordi de har en lille formue, eller fordi ægtefællen tjener for meget. AKU-ledigheden udgjorde i 3. kvt personer en stigning på personer i løbet af et år. En ting er arbejdsløsheden en anden beskæftigelsen. Fra 3. kvt til 3. kvt faldt beskæftigelsen med personer. Når beskæftigelsen kan falde mere, end arbejdsløsheden stiger, er forklaringen bl.a., at der er kommet flere studerende og flere ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Især var faldet i beskæftigelsen stort i industrien med 5,5 pct. og i byggeriet med 5,0 pct. Sammenlignes 3. kvt i stedet med situationen 2 år tidligere før krisen for alvor satte ind, er beskæftigelsen i industrien faldet hele 17 pct. og i byggeriet 14 pct. Efter at være steget lidt i begyndelsen af 2010 faldt industriens produktion med 3,9 pct. i årets 3 sidste måneder sammenlignet med de 3 forudgående måneder. I byggeriet var det samlede fuldførte etageareal i 4. kvt pct. lavere end i samme kvartal året før. Byggeriet af erhvervsbygninger faldt hele 20 pct., mens der var en lille stigning i boligarealet. For byggeri, der blev påbegyndt i 4. kvartal var der tale om et fald på 5 pct. fra 2009 til Igen er det byggeriet af erhvervsbygninger, der er faldet kraftigt, mens byggeriet af boliger er steget om end fra et meget lavt niveau. En god indikator for, hvordan udviklingen er gået, får man ved at se på udviklingen i detailhandelen, dvs. det almindelige forbrug af fødevarer, beklædning osv. Forbruget i 2010 faldt med 3 pct. i forhold til 2009 (renset for prisstigninger). I løbet af 2010 steg forbrugerpriserne med 2,3 pct., mens priserne året før kun steg med 1,3 pct. Lønnen i den private sektor steg fra 3. kvt til 3. kvt med 2,3 pct. Året før var stigningen på 2,8 pct. og 2 år før på 4,5 pct. I staten steg lønnen lidt mere, nemlig med 3,1 pct., og i kommuner og regioner med 2,5 pct. I 2011 vil stigningen i det offentlige blive på et rundt nul, hvis de aftalte overenskomster bliver godkendt. Sidste år var der virksomheder, der gik konkurs, mod i I samme periode steg antallet af tvangsauktioner fra til Nationalregnskabets opgørelse af den samlede produktion, bruttonationalproduktet, viste en stigning i 3. kvt på 3,4 pct. i forhold til samme kvartal Det var dog stadig 2,8 pct. lavere end 2 år tidligere før krisen satte ind. Disse tal tegner et broget billede af situationen, og tallene giver absolut ikke belæg for at påstå, at nu er skuden vendt. Tværtimod er der grund til at antage, at udviklingen i 2011 vil gå i den forkerte retning ikke mindst som følge af de store offentlige besparelser, der bliver gennemført. I kommunerne falder de budgetterede lønudgifter med 1,0 pct. og i regionerne med 1,7 pct. Den faldende lønudgift kan kun opnås ved nedskæringer i antallet af ansatte. Også i staten vil der komme mange fyringer i år. Det vil føre til dårligere service og vil give større arbejdsløshed og dermed være med til at puffe den økonomiske udvikling i den forkerte retning. Så krisen er desværre ikke slut!

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 6-7 Juni-juli 2011 PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget n I begejstringen over det borgerlige forlig med den sociale massakre frem

Læs mere

For døve LO øren I LO erkender cheføkono-

For døve LO øren I LO erkender cheføkono- Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2014 Danmark er bagud Både i løn- og jobudvikling halter Danmark bagud for Norge og Sverige n Den politiske debat i Danmark handler meget om konkurrenceevne

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop.

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2012 Regeringen på afveje Regeringen er i gang med at gøre krisen endnu værre for befolkningen Af Betty F. Carlsson Giv agt! Reformer på vejen n Efter

Læs mere

Sikkerhedsnettet røget

Sikkerhedsnettet røget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk

Læs mere

Klart nej til privatisering

Klart nej til privatisering Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 3 Marts 2014 Klart nej til privatisering Stort flertal af danskerne imod brandudsalget af offentlige værker n En Gallup undersøgelse viser, at 66% af danskerne

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2012 Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Olie og gasforekomster er baggrunden for gentagne militærøvelser i området n Gennem det seneste

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN [Nummer 307 7. marts, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] GØR SOM EGYPTEN VÆLT LØKKE Nedskæringer og fyringer i det offentlige Minusoverenskomster Milliarder til bankerne og gaver til de rige Krig

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Rachel Corrie er opkaldt efter den myrdede amerikanske Palæstina-aktivist Frihedsflotillen på vej til det belejrede Gaza Nr. 11 14. årg. 2010 28. maj - 11. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Iraks børn - klyngebomber, kolera, kaos Nr. 17 7. årg. 2003 30. august - 12. september Støttepris 12 kr. TEMA: FN OG DET BESATTE IRAK Utilsløret overklassebudget s. 2 De danske soldater

Læs mere

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik Op mod 3000 fulgte Jens Galschiøts i genbegravelsen af H.C. Andersen i Odense havn. Foto www.aidoh.dk Lad eventyret leve! Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Tema: Enhed

Læs mere

SPARK LØKKE AF TABURETTEN

SPARK LØKKE AF TABURETTEN [Nummer 299. 15. juli, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK SPARK LØKKE AF TABURETTEN SPARK LØKKE!! Læs om konsekvenserne af Løkkes, Pias og Lenes katastrofepolitik. Læs side 2, 3,

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK F r e d s v a g t dag 100 Demo mod dansk krigsdeltagelse International fredskonference Fredsweekend København 26.-27. januar Nr. 3 6. årg. 2002 2. februar - 5. februar Støttepris 12

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE!

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Foran indenrigsministeriet, Tunis, den historiske 14. januar 2011 REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Nr. 2 15. årg. 2011 21. januar - 4. februar Støttepris 20 kr. Tema: Tunesien - Den uventede revolution Retten

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Det dansk-canadisk-belgisk-australske nødhjælpsskib Tahrir forhindres i at sejle til Gaza af de græske myndigheder LAD SKIBENE SEJLE! BEFRI GAZA!

Det dansk-canadisk-belgisk-australske nødhjælpsskib Tahrir forhindres i at sejle til Gaza af de græske myndigheder LAD SKIBENE SEJLE! BEFRI GAZA! Det dansk-canadisk-belgisk-australske nødhjælpsskib Tahrir forhindres i at sejle til Gaza af de græske myndigheder LAD SKIBENE SEJLE! BEFRI GAZA! Nr. 14 15. årg. 2011 8. juli - 29. juli Støttepris 20 kr.

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK København 20. marts 2002 De får kamp til stregen! Nr. 7 6. årg. 2002 30. marts - 12. april Støttepris 12 kr. TEMA: KAMP TIL STREGEN! Gigantdemonstrationernes tid s. 2 Den store tur

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Indledning... 3 En historisk kongres... 4 Regeringen angriber lønmodtagerne... 5 Forfejlet beskæftigelsespolitik...

Læs mere

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet!

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Fra Folkets Parlament, Rådhuspladsen København, 4. juni 2012 Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Skriften på væggen s.

Læs mere