Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts 2011. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 3 Marts 2011 Euro diktatur EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig n Det er bestemt ikke i dansk interesse, hvis afstanden mellem Eurolande og ikke-eurolande bliver for stor, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen, og selvom Danmark står uden for Euroen, vil Hjort Frederiksen kæmpe ihærdigt for at sikre, at Pagten bliver åben for alle 27 EU lande, og at de 10 lande uden for Euroen får lov til at deltage. Farvelfærd Det er da en advarsel, der vil noget. Ellers tak. Forslaget om dannelse af en pagt i storkapitalens EU er fremført af Tyskland med støtte fra Frankrig. Den skal til beslutning på EU-topmødet FOA holder 8. Marts ånden i hævd. Social- og sundhedsafdelin gen i København har oven i købet indkaldt til demonstration med afgang fra afdelingen, Godthåbsvej 15 kl. 16 til forbundets hovedkontor hvor 8. Marts mødet foregår under parolen: Ligeværd Ligeløn. den marts i år. Til den tid vil den borgerlige regering formelt tage stilling til, om Danmark skal deltage i pagten, og om det evt. vil være i strid med den danske undtagelse. Det med det juridiske plejer ikke at hæmme regeringen, det har man bestilte jurister til at klare for sig, og det politiske indhold er lige vand på den borgerlige politiks mølle, så det er om at være oppe på dupperne, hvis ikke resterne af danskernes sociale og faglige rettigheder skal fjernes. Lønnedgang Finansministeren har allerede med tilfredshed kunnet notere sig, at de statsansattes realløn vil falde i de kommende to år efter afslutningen af lønaftalerne på statsoverenskomstområdet. Det sparer statskassen for lidt over 6 milliarder kroner. Det er meget belejligt, da aktionærerne, der har tabt penge på Amagerbankens krak, kan afskrive tabet på selvangivelsen, et tab som så går ud over skattekassen sammen med det direkte tab på et endnu uopgjort beløb på mange milliarder, som statskassen forærede Amagerbanken, lige inden den gik konkurs. Flere bank-krak Flere danske og EU økonomer forventer en stribe af kommende bank-krak. Den holdning, som præger EU og den danske regering, er, at skatteborgerne skal hjælpe spekulanter, når de taber. Fakta Irerne har ligesom andre Eurolande mærket EUs pisk, der har ført til udskrivning af valg. Symbolet er for den irske Afvis gælden -kampagne For en bedre fremtid Afvis gælden Hvis der skal være penge i statskassen til at hjælpe dem, ligger det jo lige for, at der centralt fra EU kan dikteres sociale nedskæringer og lønnedgang. De skal jo ikke vælges. bfc EU-pagten for konkurrenceevne skal vedtages på EU-topmødet den 24. marts Alle Eurolande skal efter tysk model indføre en gældsbremse i deres forfatning (grundlov). Dermed forbydes store offentlige underskud. Automatisk og inflationsstyret lønregulering skal afskaffes. Harmonisering af pensionsalderen, som forhøjes til 67 år. Øget koordination og styring af den finansielle og økonomiske politik og socialpolitikken. Harmonisering af selskabs- og erhvervsskatter skal øge konkurrencen. Gensidig anerkendelse af uddannelser og eksamenspapirer skal øge arbejdskraftens frie bevægelighed.

2 Side 2 Nr Oprørende korruptioner Den arabiske verden er i oprør, og protesterne mod den udbredte korruption lyder højere fra dag for dag. Forståeligt nok. Når befolkningen lider nød, ikke mindst på grund af arbejdsløshed og stigende priser på livsfornødenheder, er det oprørende, at regeringerne, diktatorer og eliten skovler samfundets penge til sig selv. Dansk afart I Danmark har vi vores egen afart af korruption, der klares i elitens forskellige lukkede klubber, loger og foreninger, hvor erhvervslivet mødes med topembedsmænd og toppolitikere. Det er let at forestille sig, hvordan man over kaffen og cognacen har sludret om f.eks. et koncept til en god forretning inden for ældrepleje, med et sikkert kundegrundlag og bedst mulig sikkerhed for, at pengene kommer ind. Den er så klaret med at indføre en fritvalgsordning, opreklamering og rimelig sikkerhed for at blive brugt i hvert fald i de borgerligt styrede kommuner. Uheldige eksempler Nu blev det bare sådan, at der løb en ubehagelig del ekstra omkostninger på regningen, når kommunerne skulle betale. Det ligger i sagens natur, når man laver entrepriser. Hvem husker ikke privatiseringen af græsslåning på Farums fod bold baner, hvor der blev slået rundt om et væltet træ at flytte det stod jo ikke i kontrakten. Eller eksemplet fra England, hvor rottefængerne skulle privatiseres. Den kommunalt ansatte sjakbajs startede altid med at finde ud af, hvorfra rotterne kom, og fik hullerne lukket før de fangede rotterne. Et privat firma ville få penge pr. fanget rotte, og ville ikke være interesseret i at finde årsagen. Rottebekæmpelsen blev ikke privatiseret. Vennetjenester Kommunerne og FOA har længe kritiseret, at administrationen af den såkaldte fritvalgsordning sluger alt for mange af de i forvejen for få penge til omsorg. Disse penge kunne have gjort større gavn, hvis de blev brugt på selve hjemmeplejen. Men heller ikke de ældre selv er strømmet til de private hjemmeplejeforretninger. Den blev helt enkelt ikke den forventede succes. Det er der nok blevet pebet noget over i eliteklubberne, men den fixer vennerne så med en lov om, at mindst 20% af hjemmeplejen skal udføres af private forretninger. Prisstigninger Politikerne skal jo til at skynde sig for at nå at få raget så meget som muligt til sig og sine, inden de væltes. Men også i vores land er der skabt nød, også vi lider under arbejdsløshed og stigende priser på livsfornødenheder. Det gælder ikke kun for fødevarerne, der stiger på trods af, at vi skulle have de dyreste fødevarepriser blandt lande, vi sammenlignes med. Det gælder også for livsfornødenheder som opvarmning, elektricitet, vand, transport og daginstitutioner, som stiger støt. Priserne på medicin og privathospitalerne er en historie for sig selv. Derfor er det også oprørende for danskerne, at magthaverne skovler til sig fra vores offentlige kasser. Dyr privatisering Den basale fødevareproduktion handles på børserne som spekulationsobjekt, og er dermed skyld i de stigende priser og den deraf følgende stigende hungersnød. El, vand, varme og kollektiv transport er blevet privatiseret og af-kommunaliseret. Det har betydet enorme prisstigninger og dårligere kvalitet. Konkurrence er sundt, påstår socialministeren. Men en løgn bliver ikke mere sand af at blive gentaget i uendelighed, og virkeligheden modbeviser med al tydelighed den borgerlige påstand. Det er tværtimod usundt, at vores fælles penge ryger i private lommer. Handicappede under pres Ved kommunesammenlægningen blev handicapområdet overflyttet fra amterne til kommunerne Af Lili Rodeck n Det betød tab af ekspertise, da mange af de ansatte fra amterne blev spredt ud på flere kommuner samtidig med at kommunerne brugte mere tid på at forberede sig på den ændrede administration, end på drift af det, der kaldes special-området. Det har fået følger for en lang række mennesker, eftersom kommunerne har forskellige ydelser og mål med arbejdet. Specialområderne svigtet Formålet med amternes special-områder var at sikre den enkelte bruger mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. For at nå dette mål hjalp man brugerne med de nødvendige hjælpemidler, personlig hjælp efter behov, hjælp til transport og boligindretning efter behov. For det meste fungerede systemet, men det kunne ske, at hjælpemiddelcentralen ikke lige havde det rigtige hjælpemiddel, eller at bruger var uenig med visitator om hjælpen. På børneområdet havde de nedlagte amter flere specialinstitutioner, som hjalp børnene efter deres behov. Der var både døgninstitutioner, dagtilbud og skoler. Alt dette blev overgivet kommunerne, som fik svært ved at videreføre det grundet økonomi. Private tapper budgetter Den 1. januar 2009 indførtes der nye regler på området. Det betød, at de personlige handicaphjælpere nu kunne 20. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Telefax Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Behov for forbedringer, ikke for nedskæringer. ansættes af den handicappede selv. Det var stadig kommunen, som var den visiterende myndighed, men nu skulle de handicappede selv være arbejdsgivere. Det var en ny form for privatisering, regeringen fik indført. På baggrund af denne lov startede der flere private firmaer, som kunne overtage de praktiske problemer fra den handicappede hvad angår ansættelse, indberetninger til kommune og Skat m.m. Denne nye regel har været en økonomisk byrde for de enkelte kommuner, som ofte mister overblikket over omkostningerne. Følgen er, at flere kommuner har måttet finde besparelser på bl.a. transport for handicappede. Tilbud nedlagt På børneområdet har kommunerne nedlagt flere tilbud, og har startet med at forsøge at integrere børnene på almindelige skoler. Problemet er bare, at de berørte folkeskoler ikke får økonomisk hjælp til dette, men desværre oplever flere besparelser på grund af regeringens nul-krav, hvor kommunen skal fastholde deres udgifter på samme stade som sidste år. Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. Pres på forældre De fremtidige forældre bliver yderligere presset, da fosterdiagnosticering jo forventes at forhindre fødsel af børn med vidtgående handicaps. Der fødes p.t. næsten ikke børn med mongolisme, så hvis forældrene fastholder, at de vil føde barnet, reagerer omgivelserne med en skjult fordømmelse. Der findes forældre, som ikke hylder den moderne racehygiejne og derfor har brug for hjælp fra specialområdet. Sort samfundssyn Et samfund bør dømmes på måden, det behandler samfundets svageste, herunder mennesker med handicaps. Som udviklingen er i øjeblikket, behandles handicappede, det være sig fysisk-, psykisk- eller udviklingshandicappede ud fra økonomiske overvejelser frem for saglige. Et samfund, som ikke kan rumme mennesker, som er anderledes, er et fattigt samfund. Livet er dyrebart også for mennesker med forskellige handicaps, og vi må som samfund hjælpe med til at skabe muligheder for at alle kan udfolde sig efter deres evner. Redigering af marts-numme ret er afsluttet 21. februar. Afleveret til Post væsenet: 23. februar. Deadline kommende numre: April 21. marts Maj 11. april Kommende numre afleveres til Postvæsenet: April 30. marts Maj 26. april Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Forsvindingsnumrene Banker, penge og arbejdspladser forsvinder i stor stil Af Betty Frydensbjerg Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark n En arbejdsløs murer spurgte på et møde den radikale leder, om man havde beregnet, hvor og hvornår de ca manglende arbejdspladser vil komme, når de nu påstår, der vil komme mangel på arbejdskraft. Det var der selvfølgelig ikke regnet på. Den udokumenterede påstand om kommende mangel på arbejdskraft går på at tælle antal indbyggere i den arbejdsduelige alder, når de store årgange efterhånden er gået på pension. Ikke på om der overhovedet er arbejdspladser til de kun 4, der skal afløse de 5 der afgår. Flyt ud I Jyllandsposten vier man fordelene ved udflytning af arbejdspladser et helt tillæg. 20 til 30% af danske servicejob kan flyttes til udlandet, oplyser man, og cheføkonomen i Dansk Industri siger ganske ærligt, at den primære grund til at danske virksomheder Outsourcer, som det hedder på nydansk, arbejdsopgaver er, at man bliver mere konkurrencedygtige, og dermed bedre til at tjene penge. De efterladte arbejdsløse danske arbejderes muligheder for at tjene penge har ingen interesse. Det oplyses at 10% af de danske virksomheder har udflyttet deres kerneaktiviteter, og at 31% af de beskæftigede i industri og servicesektoren er ufaglærte, og at det netop er disse der rammes, idet deres arbejdspladser står for halvdelen af udflyttede job. Det er svært at få øje på, hvordan halvering af dagpengeperioden og nedlæggelse af efterlønnen skal afhjælpe denne situation. Tro dem ikke Stol ikke på økonomerne, siger en berømt engelsk økonom, Ha-Joon Chang på besøg i Danmark. I bedste fald er de fleste økonomers råd om økonomisk politik uduelige, i værste fald direkte skadelige, siger han i et interview med Information, og slutter med følgende salut: De virksomheder, som er vokset op på dansk jord, har i sidste ende pligt til at bevare en tilstedeværelse i landet, fordi de på deres vej til en status som verdensklassevirksomheder har fået støtte fra staten, som har stillet infrastruktur til rådighed, investeret i forskning og uddannet kvalificerede medarbejdere. De synspunkter fandt dog ikke plads i JP s Outsourcingstillæg. Finansiel stabilitet Mens kontrolhysteri overbelaster den offentlige sektor, de syge og arbejdsløse, så er der ingen kontrol med finanssektoren. Argumenterne for de 3 bankpakker var nødvendigheden af finansiel stabilitet, og det kalder man så også den institution der sammen med Finanstilsynet skal kontrollere det. Men den kontrol var også pist væk. Rundhåndet forærede man den krakkende Amagerbank 13 milliarder af skatteborgernes penge, og sælgerne i banken de såkaldte bankrådgivere opfordrede småsparerne til at købe værdiløse aktier, hvorefter banken gik konkurs. Endnu engang kunne vi konstatere et økonomisk forsvindingsnummer: Ingenting her, ingenting der undtaget de millioner de ansvarlige nåede at trække ud til sig selv inden krakket. Det er tydeligt, at bankerne ikke står for finansiel stabilitet, men tværtimod er en økonomisk bombe under samfundet, og en temmelig dyr bombe. Kommunisternes krav om at nationalisere bank- og finansvæsen Fremtidens arbejdsplads? fremstår efterhånden som så indlysende, at man skal være total politisk uansvarlig, hvis der ikke gribes ind mod de profithungrende nålestribede forbrydere. Pagten EU landene har endnu ikke villet erkende markedspolitikkens kollaps. Det seneste forslag om en konkurrenceevne pagt handler om fælles økonomisk og arbejdsmarkedspolitik. Den offentlige sektor skal minimeres, og fælles lønpolitik skal få lønningerne ned så de kan konkurrere med udviklingslandenes og østlandenes niveau. Planen er lagt. Minimeret dagpengeperiode, tvungen aktivering, ingen efterløn og høj pensionsalder skal bane vejen for de lave lønninger. Så slipper virksomhederne for besværet med at flytte ud. Men planen kan forpurres af en anden pagt: En samlet og målrettet fagbevægelse. Men det er mildt sagt sidste udkald. Uvidende om efterløn Politikerne ved ikke meget om efterløn n De politikere der jubler med på at efterlønnen skal afskaffes ved ikke meget om hvad det er for en ordning. Kun 12 af folketingets medlemmer har eller har haft forældre på efterløn, og disse 12 er alle fra enten Socialdemokraterne, SF eller Enhedslisten. Hvad får man Hvad får en efterlønsmodtager på 60 år, har Avisen.dk spurgt de fem arbejdsmarkedsordførere. Det kunne ingen svare korrekt på. Dybt bekymrende for det parlamentariske demokrati, at politikere laver lovgivning og stiller forslag af vidtgående betydning for både den enkelte og samfundet, uden at vide hvad det egentlig drejer sig om. Omvendt minister Arbejdsministeren udviser dog den største uvidenhed om virkeligheden for efterlønnerne. Hun mener at virksomhederne skal gøre langt mere for at holde på deres medarbejdere end de gør i dag, mens virkeligheden er, at de over 60-årige har alt for få muligheder for at få lov til at holde på deres arbejdsplads. red.

4 Side 4 Nr Regeringen på førtidspension I Odense kongrescenter, hvor der mødte 5000 tillidsfolk op, blev der sagt definitivt stop for al den hykleriske tale, der kommer ud af munden på de borgerlige Af Martin Jensen n Vi har her i bladet, gennem lang tid, beskrevet hvordan den borgerlige regering og deres støttepartier har ført det ene felttog efter det andet mod de rettigheder som arbejderbevægelsen har tilkæmpet sig. Det er sket med falsk tale om at udvide demokratiet og gennemføre en retfærdig fordeling af velfærdsgoderne. Groteske indfald Man undrer sig når det påstås at voksende arbejdsløshed betyder øget beskæftigelse. Eller når det siges at fyringer på sygehusene medfører forbedret behandlingsgaranti. Listen er lang med gro teske indfald. Men heldigvis ser det ud til at fagbevægelsens medlemmer ikke hopper på den limpind mere. Den 2. februar blev der holdt et stort tillidsmandsmøde i Odense kongrescenter, hvor der mødte 5000 tillidsfolk op. Her sagde man definitivt stop for al den hykleriske tale, der kommer ud af munden på de borgerlige. Efterlønnens afskaffelse Utilfredsheden har ulmet længe, men den umiddelbare anledning til den omfattende protest var statsministerens nytårstale, hvor han bebudede efterlønnens afskaffelse. Det skete fordi man mener at vi ikke har råd til den luksus at have efterløn. Pengene skal så i stedet bruges til at lukke det gabende hul i statskassen. Stædigt holder man fast i at det er de dårligst stillede og de nedslidte der skal betale, mens rigmændene fra whisky-bæltet forgyldes med skattelettelser. Skattelettelser vi hele tiden har advaret imod, da de forhindrer kommunerne i at bibeholde bare den mindste smule social ansvarlighed. De efterlønnere der i fremtiden ikke kan oppebære efterløn, skal så i stedet over på noget så mystisk som 5000 tillidsfolk i Odense kongrescenter sagde definitivt stop for al hykleriet (foto: Peter Just) seniorførtidspension, hvis de ikke kan klare et job af helbredsgrunde. På høje tid 3Fs forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen, sagde det meget rammende på tillidsmandsmødet: Vi har råd til efterlønnen, og det har vi også i fremtiden. Regeringen kan få førtidspension. Og det er ikke før tid. Det er på høje tid. Afskaffelse af efterlønnen vil efterlade et tomrum, som ingen ordning kan erstatte. Regeringen har trukket seniorførtidspensionen op af hatten. Hvad forskellen på dét og almindelig førtidspension er, står hen i det uvisse. Vi har til gengæld vished for, at regeringen vil afskaffe en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Fingrene i kagedåsen Man kan håbe at S og SF holder deres løfter om at der ikke skal pilles ved efterlønnen. Men vi skal hele tiden huske at Socialdemokratiet tidligere har haft fingrene i kagedåsen. Sidst var det den skandaløse deltagelse i genopretningsplanen. Som ikke rettede op på noget som helst, bortset fra nye milliardtilskud til finanskapitalen. Man kan stille det spørgsmål om Socialdemokratiet og SF ud over at danne ny regering, også vil være med til at gennemføre en ny politik, til gavn for alle almindelige lønmodtagere. FRA ARBEJDSMARKEDET DEF siger nej Regeringen har netop fremsat sin ventede tilbagetrækningsreform. Den består af tre hovedpunkter: En fremrykkelse af velfærdsaftalen (hævelse af pensionsalderen), afskaffelse af efterlønnen og indførelse af en såkaldt seniorførtidspension. Vi ser fortsat efterlønnen som en god og solidarisk ordning for vores ældre kollegaer. Statsministeren ønsker at afskaffe efterlønnen, så vi fortsat har råd til kernevelfærdsydelser, men efterlønnen er en kernevelfærdsydelse, siger Dansk Elektrikerforbunds formand, Jørgen Juul Rasmussen. Danmarks økonomiske problemer skyldes ikke efterlønnen, men den borgerlige regerings dybt uansvarlige økonomiske politik. Nu skal den uansvarlige økonomiske politik rettes op ved hjælp af en socialt uansvarlig politik. Dansk El-Forbund støtter nu som før, at Danmark arbejder sig ud af de økonomiske problemer, i stedet for at bruge dem som undskyldning til at føre en asocial fordelingspolitik. Ønsker regeringen færre på efterløn, er opgaven at få arbejdsgiverne til at medvirke til at oprette attraktive job til seniorer. Ordblinde snydes Lang sagsbehandling i SU-styrelsen betyder at ordblinde på erhvervsskoler, der har krav på en it-rygsæk, må vente op til 20 uger på den. Ventetiden øger frafaldet. De ordblinde elever har krav på og brug for dem, så de kan følge med i undervisningen fra 1. skoledag. Rygsækken består blandt andet af pc, scanner og ordprogrammer. Direktør for Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov siger til 3F nyheder: Rigtig mange skoler har henvendt sig og fortalt, at ventetiderne er et generelt problem på skolerne. Ventetiderne har direkte indflydelse på frafaldet. Der er overhængende risiko for, at de unge falder fra, hvis de ikke får hjælpemidler til tiden. Socialpædagoger fyres Socialpædagogerne kan nu for alvor mærke kommunernes nedskæringer. Antallet af fyringer er tredoblet på et år. Vi har længe hørt om fyringer på mange af vores arbejdspladser. Det kommer til at få grimme konsekvenser for vores medlemmer og for de borgere, vores medlemmer arbejder med, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Der er rigtig meget, der tyder på, at det her er en bevægelse, der fortsætter ind i Og med regeringens genopretningspakke på bordet sammen med kravet til kommunerne om nulvækst og skattestop, så ser det skidt ud for vores medlemmer og den service, de yder hver dag året rundt over for vores allermest udsatte borgere. Fra rettighed til tiggergang Regeringens tilbagetrækningsreform med afskaffelsen af efterlønnen er det mest asociale og modbydelige, vi til dato har set fra regeringen, mener FOA. Når de 18 milliarder sparede kroner skal kradses hjem, så vil næsten alle milliarderne komme fra underdanmark. De rige og de godt uddannede vil fortsat nyde godt af deres store skattelettelser. Når regeringen nu erstatter efterlønnen med en seniorførtidspension, så går man fra en rettighed til at nedslidte eller bare slidte skal gå tiggergang for at få et værdigt seniorliv. Afskaffelsen af efterlønnen, gennemførelsen af den drastiske dagpengereform, skattestoppet, de store skattelettelser til de rige, favoriseringen af private sygehuse og andre private leverandører tegner nu tilsammen et billede af en stærkt ideologisk regering, der ser det som sin opgave at omfordele fra Underdanmerk til Overdanmerk. FOAs medlemmer står

5 Nr Side 5 En god historie Telefonen ringer ikke hos Rut, sådan som OBS viser det i DR Af Betty F. Carlsson n Med knapt 2000 arbejdsløse bygningsarbejdere er der nok at lave for fagforeningen JBMF i København. Også de arbejdsløse, der er mødt op til det ugentlige møde i arbejdsløshedsudvalget har travlt, med arbejde mod arbejdsløsheden. Ugens aktiviteter planlægges og der evalueres på sidste uges initiativer. Sort whiskybælte I det mere velstillede Nordsjælland var der konstateret en del byggeaktivitet, og de arbejdsløse tog rundt for at søge arbejde. På forhånd vidste de, at der var 3 arbejdspladser anmeldt til RUT (Register for Udenlandsk Tjenesteydelse) altså arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft. Men det rystende resultat af besøg på 50 arbejdspladser var, at de 49 var ulovlige og besat med udenlandsk sort arbejdskraft. Arbejdspladserne er anmeldt til RUT, men indtil videre er der kun kommet kvittering på anmeldelsen af 3 af arbejdspladserne. desværre stort set hver gang på betalerens side, udtaler FOAs formand Dennis Kristensen. Unge i kø til VVS-faget Flere hundrede unge står i kø for at får en praktikplads i et VVS-firma. I starten af november sidste år var der således 492 elever på VVSfagets grundforløb på de tekniske skoler landet over, der ikke havde en uddannelseskontrakt. Kun for 64 af eleverne på grundforløbet var det lykkedes at finde en praktikplads. I december var der i alt kommet 568 i lære, og det er et godt stykke fra de brancher, som ligger med et indtag på 700 lærlinge om året. Men det er ikke kun i VVSfaget, der mangler praktikpladser. Sådan er det stort Ingen interesse De ulovlige byggepladser kunne beskæftige omkring 200 af de mange arbejdsløse danske bygningsarbejdere, og dermed sikre en bedre økonomi for de arbejdsløse, såvel som for samfundet gennem sparede dagpenge og forøget skatteindbetaling. En offentlig indsats kunne dertil stoppe det kriminelle arbejdsmarked. Det er da en god historie i disse økonomisk sure tider, men nej, det havde ikke pressens interesse. Både pressemeddelelsen fra arbejdsløshedsudvalget og direkte henvendelser til både den trykte og den elektroniske presse gav det svar, at det ikke var en god historie. Dyr løndumping De mange kriminelle arbejdspladser, som er muliggjort af EUs bestemmelser om fri bevægelighed af arbejdskraft og kapital og understreget i diverse EU-direktiver, er dyre for det danske samfund. Hverken virksomhederne eller arbejderne betaler skat til Danmark, der er oftest ingen byggeskadeforsikringer og set over hele linjen. Undervisningsministeriet vurderer således, at over 7000 unge mangler praktikplads. Det oplyser Blik og Rørforbundet. Kædeansvar i dele af byggeriet Ny overenskomst mellem 3F og Dansk Håndværk sætter social dumping i centrum med krav om overenskomst i entreprenørkæden. Mesterformand forudser fælles aktioner med 3F mod ulige vilkår. Det siger byggegruppeformanden fra Bygge- Jordog Miljøarbejdernes fagforening i København, Claus Von Elling. Formanden for Dansk Håndværk Niels Techen, siger: Det nytter ikke noget, at vi klager over unfair konkurrence fra østeuropæiske firmaer, der ikke betaler skat lige så ofte er virksomheden forsvundet, når skaderne konstateres. Dertil kommer, at der ingen kontrol er med om arbejdet udføres af faguddannet arbejdskraft. De rystende tal for ulovlige arbejdspladser bør få lov og orden partierne til at takke de aktive arbejdssøgende og reagere prompte med øget kontrol. Der er mange penge at hente der, og for den skandale-elskende presse er der masser af gode afsløringer og historier at hente. Redigeret af Martin Jensen og moms, hvis byggevirksomhederne samtidig importerer østeuropæisk arbejdskraft, der undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel og i sidste ende økonomien i det danske samfund. Vi har alt for længe mere eller mindre passivt måttet se til, at først og fremmest østeuropæiske firmaer og byggearbejdere stjæler byggeopgaver fra virksomhederne og arbejdspladserne. I BJMF ser man det som et skridt i retning af at få et kædeansvar med Dansk Byggeri til de næste overenskomstforhandlinger. Et krav som arbejdsgiverne i den organisation afviste som direkte ulovlig ved overenskomsterne sidste år. ØKONOMI Er krisen forbi? Af Bo Møller Når man hører politikere eller såkaldte eksperter udtale sig, får man mange forskellige svar på dette spørgsmål. Nogle er optimister og påstår, at krisen nu er ved at være slut. Andre mere nøgterne kan se, at krisen nemt kan vare adskillige år endnu. Vi skal ikke komme med noget, som vi påstår er den endegyldige sandhed, men nøjes med nogle kommentarer til spørgsmålet krydret med tal fra det virkelige liv: Den såkaldte bruttoledighed (de registrerede ledige samt de aktiverede og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere) steg fra 5,7 pct. til 6,1 pct. i december 2010 i forhold til december Det svarer til arbejdsløse (fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret). På årsplan steg arbejdsløsheden i 2010 med 27 pct. i forhold til Et bredere mål for arbejdsløsheden er den såkaldte AKUledighed, der opgøres ved hvert kvartal at interviewe ca personer. I dette ledighedsbegreb indgår ud over arbejdsløse modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp bl.a. også arbejdsløse, der ikke kan modtage nogen offentlig ydelse, fordi de har en lille formue, eller fordi ægtefællen tjener for meget. AKU-ledigheden udgjorde i 3. kvt personer en stigning på personer i løbet af et år. En ting er arbejdsløsheden en anden beskæftigelsen. Fra 3. kvt til 3. kvt faldt beskæftigelsen med personer. Når beskæftigelsen kan falde mere, end arbejdsløsheden stiger, er forklaringen bl.a., at der er kommet flere studerende og flere ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Især var faldet i beskæftigelsen stort i industrien med 5,5 pct. og i byggeriet med 5,0 pct. Sammenlignes 3. kvt i stedet med situationen 2 år tidligere før krisen for alvor satte ind, er beskæftigelsen i industrien faldet hele 17 pct. og i byggeriet 14 pct. Efter at være steget lidt i begyndelsen af 2010 faldt industriens produktion med 3,9 pct. i årets 3 sidste måneder sammenlignet med de 3 forudgående måneder. I byggeriet var det samlede fuldførte etageareal i 4. kvt pct. lavere end i samme kvartal året før. Byggeriet af erhvervsbygninger faldt hele 20 pct., mens der var en lille stigning i boligarealet. For byggeri, der blev påbegyndt i 4. kvartal var der tale om et fald på 5 pct. fra 2009 til Igen er det byggeriet af erhvervsbygninger, der er faldet kraftigt, mens byggeriet af boliger er steget om end fra et meget lavt niveau. En god indikator for, hvordan udviklingen er gået, får man ved at se på udviklingen i detailhandelen, dvs. det almindelige forbrug af fødevarer, beklædning osv. Forbruget i 2010 faldt med 3 pct. i forhold til 2009 (renset for prisstigninger). I løbet af 2010 steg forbrugerpriserne med 2,3 pct., mens priserne året før kun steg med 1,3 pct. Lønnen i den private sektor steg fra 3. kvt til 3. kvt med 2,3 pct. Året før var stigningen på 2,8 pct. og 2 år før på 4,5 pct. I staten steg lønnen lidt mere, nemlig med 3,1 pct., og i kommuner og regioner med 2,5 pct. I 2011 vil stigningen i det offentlige blive på et rundt nul, hvis de aftalte overenskomster bliver godkendt. Sidste år var der virksomheder, der gik konkurs, mod i I samme periode steg antallet af tvangsauktioner fra til Nationalregnskabets opgørelse af den samlede produktion, bruttonationalproduktet, viste en stigning i 3. kvt på 3,4 pct. i forhold til samme kvartal Det var dog stadig 2,8 pct. lavere end 2 år tidligere før krisen satte ind. Disse tal tegner et broget billede af situationen, og tallene giver absolut ikke belæg for at påstå, at nu er skuden vendt. Tværtimod er der grund til at antage, at udviklingen i 2011 vil gå i den forkerte retning ikke mindst som følge af de store offentlige besparelser, der bliver gennemført. I kommunerne falder de budgetterede lønudgifter med 1,0 pct. og i regionerne med 1,7 pct. Den faldende lønudgift kan kun opnås ved nedskæringer i antallet af ansatte. Også i staten vil der komme mange fyringer i år. Det vil føre til dårligere service og vil give større arbejdsløshed og dermed være med til at puffe den økonomiske udvikling i den forkerte retning. Så krisen er desværre ikke slut!

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Forandringnu Demonstration29. marts 2012

Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forleden kastede jeg mig spontant ud i et regulært tigerspring tværs gennem stuen derhjemme. Jeg forsøgte at nå frem til fjernbetjeningen, inden TV- programmet

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag.

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Ejner K. Holst tale ved 1. maj 2011 Kære alle sammen. Tak for invitationen. DET TALTE ORD GÆLDER Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Her mødes vi for at bekræfte sammenholdet.

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere