Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts 2011. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 3 Marts 2011 Euro diktatur EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig n Det er bestemt ikke i dansk interesse, hvis afstanden mellem Eurolande og ikke-eurolande bliver for stor, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen, og selvom Danmark står uden for Euroen, vil Hjort Frederiksen kæmpe ihærdigt for at sikre, at Pagten bliver åben for alle 27 EU lande, og at de 10 lande uden for Euroen får lov til at deltage. Farvelfærd Det er da en advarsel, der vil noget. Ellers tak. Forslaget om dannelse af en pagt i storkapitalens EU er fremført af Tyskland med støtte fra Frankrig. Den skal til beslutning på EU-topmødet FOA holder 8. Marts ånden i hævd. Social- og sundhedsafdelin gen i København har oven i købet indkaldt til demonstration med afgang fra afdelingen, Godthåbsvej 15 kl. 16 til forbundets hovedkontor hvor 8. Marts mødet foregår under parolen: Ligeværd Ligeløn. den marts i år. Til den tid vil den borgerlige regering formelt tage stilling til, om Danmark skal deltage i pagten, og om det evt. vil være i strid med den danske undtagelse. Det med det juridiske plejer ikke at hæmme regeringen, det har man bestilte jurister til at klare for sig, og det politiske indhold er lige vand på den borgerlige politiks mølle, så det er om at være oppe på dupperne, hvis ikke resterne af danskernes sociale og faglige rettigheder skal fjernes. Lønnedgang Finansministeren har allerede med tilfredshed kunnet notere sig, at de statsansattes realløn vil falde i de kommende to år efter afslutningen af lønaftalerne på statsoverenskomstområdet. Det sparer statskassen for lidt over 6 milliarder kroner. Det er meget belejligt, da aktionærerne, der har tabt penge på Amagerbankens krak, kan afskrive tabet på selvangivelsen, et tab som så går ud over skattekassen sammen med det direkte tab på et endnu uopgjort beløb på mange milliarder, som statskassen forærede Amagerbanken, lige inden den gik konkurs. Flere bank-krak Flere danske og EU økonomer forventer en stribe af kommende bank-krak. Den holdning, som præger EU og den danske regering, er, at skatteborgerne skal hjælpe spekulanter, når de taber. Fakta Irerne har ligesom andre Eurolande mærket EUs pisk, der har ført til udskrivning af valg. Symbolet er for den irske Afvis gælden -kampagne For en bedre fremtid Afvis gælden Hvis der skal være penge i statskassen til at hjælpe dem, ligger det jo lige for, at der centralt fra EU kan dikteres sociale nedskæringer og lønnedgang. De skal jo ikke vælges. bfc EU-pagten for konkurrenceevne skal vedtages på EU-topmødet den 24. marts Alle Eurolande skal efter tysk model indføre en gældsbremse i deres forfatning (grundlov). Dermed forbydes store offentlige underskud. Automatisk og inflationsstyret lønregulering skal afskaffes. Harmonisering af pensionsalderen, som forhøjes til 67 år. Øget koordination og styring af den finansielle og økonomiske politik og socialpolitikken. Harmonisering af selskabs- og erhvervsskatter skal øge konkurrencen. Gensidig anerkendelse af uddannelser og eksamenspapirer skal øge arbejdskraftens frie bevægelighed.

2 Side 2 Nr Oprørende korruptioner Den arabiske verden er i oprør, og protesterne mod den udbredte korruption lyder højere fra dag for dag. Forståeligt nok. Når befolkningen lider nød, ikke mindst på grund af arbejdsløshed og stigende priser på livsfornødenheder, er det oprørende, at regeringerne, diktatorer og eliten skovler samfundets penge til sig selv. Dansk afart I Danmark har vi vores egen afart af korruption, der klares i elitens forskellige lukkede klubber, loger og foreninger, hvor erhvervslivet mødes med topembedsmænd og toppolitikere. Det er let at forestille sig, hvordan man over kaffen og cognacen har sludret om f.eks. et koncept til en god forretning inden for ældrepleje, med et sikkert kundegrundlag og bedst mulig sikkerhed for, at pengene kommer ind. Den er så klaret med at indføre en fritvalgsordning, opreklamering og rimelig sikkerhed for at blive brugt i hvert fald i de borgerligt styrede kommuner. Uheldige eksempler Nu blev det bare sådan, at der løb en ubehagelig del ekstra omkostninger på regningen, når kommunerne skulle betale. Det ligger i sagens natur, når man laver entrepriser. Hvem husker ikke privatiseringen af græsslåning på Farums fod bold baner, hvor der blev slået rundt om et væltet træ at flytte det stod jo ikke i kontrakten. Eller eksemplet fra England, hvor rottefængerne skulle privatiseres. Den kommunalt ansatte sjakbajs startede altid med at finde ud af, hvorfra rotterne kom, og fik hullerne lukket før de fangede rotterne. Et privat firma ville få penge pr. fanget rotte, og ville ikke være interesseret i at finde årsagen. Rottebekæmpelsen blev ikke privatiseret. Vennetjenester Kommunerne og FOA har længe kritiseret, at administrationen af den såkaldte fritvalgsordning sluger alt for mange af de i forvejen for få penge til omsorg. Disse penge kunne have gjort større gavn, hvis de blev brugt på selve hjemmeplejen. Men heller ikke de ældre selv er strømmet til de private hjemmeplejeforretninger. Den blev helt enkelt ikke den forventede succes. Det er der nok blevet pebet noget over i eliteklubberne, men den fixer vennerne så med en lov om, at mindst 20% af hjemmeplejen skal udføres af private forretninger. Prisstigninger Politikerne skal jo til at skynde sig for at nå at få raget så meget som muligt til sig og sine, inden de væltes. Men også i vores land er der skabt nød, også vi lider under arbejdsløshed og stigende priser på livsfornødenheder. Det gælder ikke kun for fødevarerne, der stiger på trods af, at vi skulle have de dyreste fødevarepriser blandt lande, vi sammenlignes med. Det gælder også for livsfornødenheder som opvarmning, elektricitet, vand, transport og daginstitutioner, som stiger støt. Priserne på medicin og privathospitalerne er en historie for sig selv. Derfor er det også oprørende for danskerne, at magthaverne skovler til sig fra vores offentlige kasser. Dyr privatisering Den basale fødevareproduktion handles på børserne som spekulationsobjekt, og er dermed skyld i de stigende priser og den deraf følgende stigende hungersnød. El, vand, varme og kollektiv transport er blevet privatiseret og af-kommunaliseret. Det har betydet enorme prisstigninger og dårligere kvalitet. Konkurrence er sundt, påstår socialministeren. Men en løgn bliver ikke mere sand af at blive gentaget i uendelighed, og virkeligheden modbeviser med al tydelighed den borgerlige påstand. Det er tværtimod usundt, at vores fælles penge ryger i private lommer. Handicappede under pres Ved kommunesammenlægningen blev handicapområdet overflyttet fra amterne til kommunerne Af Lili Rodeck n Det betød tab af ekspertise, da mange af de ansatte fra amterne blev spredt ud på flere kommuner samtidig med at kommunerne brugte mere tid på at forberede sig på den ændrede administration, end på drift af det, der kaldes special-området. Det har fået følger for en lang række mennesker, eftersom kommunerne har forskellige ydelser og mål med arbejdet. Specialområderne svigtet Formålet med amternes special-områder var at sikre den enkelte bruger mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. For at nå dette mål hjalp man brugerne med de nødvendige hjælpemidler, personlig hjælp efter behov, hjælp til transport og boligindretning efter behov. For det meste fungerede systemet, men det kunne ske, at hjælpemiddelcentralen ikke lige havde det rigtige hjælpemiddel, eller at bruger var uenig med visitator om hjælpen. På børneområdet havde de nedlagte amter flere specialinstitutioner, som hjalp børnene efter deres behov. Der var både døgninstitutioner, dagtilbud og skoler. Alt dette blev overgivet kommunerne, som fik svært ved at videreføre det grundet økonomi. Private tapper budgetter Den 1. januar 2009 indførtes der nye regler på området. Det betød, at de personlige handicaphjælpere nu kunne 20. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Telefax Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Behov for forbedringer, ikke for nedskæringer. ansættes af den handicappede selv. Det var stadig kommunen, som var den visiterende myndighed, men nu skulle de handicappede selv være arbejdsgivere. Det var en ny form for privatisering, regeringen fik indført. På baggrund af denne lov startede der flere private firmaer, som kunne overtage de praktiske problemer fra den handicappede hvad angår ansættelse, indberetninger til kommune og Skat m.m. Denne nye regel har været en økonomisk byrde for de enkelte kommuner, som ofte mister overblikket over omkostningerne. Følgen er, at flere kommuner har måttet finde besparelser på bl.a. transport for handicappede. Tilbud nedlagt På børneområdet har kommunerne nedlagt flere tilbud, og har startet med at forsøge at integrere børnene på almindelige skoler. Problemet er bare, at de berørte folkeskoler ikke får økonomisk hjælp til dette, men desværre oplever flere besparelser på grund af regeringens nul-krav, hvor kommunen skal fastholde deres udgifter på samme stade som sidste år. Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. Pres på forældre De fremtidige forældre bliver yderligere presset, da fosterdiagnosticering jo forventes at forhindre fødsel af børn med vidtgående handicaps. Der fødes p.t. næsten ikke børn med mongolisme, så hvis forældrene fastholder, at de vil føde barnet, reagerer omgivelserne med en skjult fordømmelse. Der findes forældre, som ikke hylder den moderne racehygiejne og derfor har brug for hjælp fra specialområdet. Sort samfundssyn Et samfund bør dømmes på måden, det behandler samfundets svageste, herunder mennesker med handicaps. Som udviklingen er i øjeblikket, behandles handicappede, det være sig fysisk-, psykisk- eller udviklingshandicappede ud fra økonomiske overvejelser frem for saglige. Et samfund, som ikke kan rumme mennesker, som er anderledes, er et fattigt samfund. Livet er dyrebart også for mennesker med forskellige handicaps, og vi må som samfund hjælpe med til at skabe muligheder for at alle kan udfolde sig efter deres evner. Redigering af marts-numme ret er afsluttet 21. februar. Afleveret til Post væsenet: 23. februar. Deadline kommende numre: April 21. marts Maj 11. april Kommende numre afleveres til Postvæsenet: April 30. marts Maj 26. april Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Forsvindingsnumrene Banker, penge og arbejdspladser forsvinder i stor stil Af Betty Frydensbjerg Carlsson, formand for Kommunistisk Parti i Danmark n En arbejdsløs murer spurgte på et møde den radikale leder, om man havde beregnet, hvor og hvornår de ca manglende arbejdspladser vil komme, når de nu påstår, der vil komme mangel på arbejdskraft. Det var der selvfølgelig ikke regnet på. Den udokumenterede påstand om kommende mangel på arbejdskraft går på at tælle antal indbyggere i den arbejdsduelige alder, når de store årgange efterhånden er gået på pension. Ikke på om der overhovedet er arbejdspladser til de kun 4, der skal afløse de 5 der afgår. Flyt ud I Jyllandsposten vier man fordelene ved udflytning af arbejdspladser et helt tillæg. 20 til 30% af danske servicejob kan flyttes til udlandet, oplyser man, og cheføkonomen i Dansk Industri siger ganske ærligt, at den primære grund til at danske virksomheder Outsourcer, som det hedder på nydansk, arbejdsopgaver er, at man bliver mere konkurrencedygtige, og dermed bedre til at tjene penge. De efterladte arbejdsløse danske arbejderes muligheder for at tjene penge har ingen interesse. Det oplyses at 10% af de danske virksomheder har udflyttet deres kerneaktiviteter, og at 31% af de beskæftigede i industri og servicesektoren er ufaglærte, og at det netop er disse der rammes, idet deres arbejdspladser står for halvdelen af udflyttede job. Det er svært at få øje på, hvordan halvering af dagpengeperioden og nedlæggelse af efterlønnen skal afhjælpe denne situation. Tro dem ikke Stol ikke på økonomerne, siger en berømt engelsk økonom, Ha-Joon Chang på besøg i Danmark. I bedste fald er de fleste økonomers råd om økonomisk politik uduelige, i værste fald direkte skadelige, siger han i et interview med Information, og slutter med følgende salut: De virksomheder, som er vokset op på dansk jord, har i sidste ende pligt til at bevare en tilstedeværelse i landet, fordi de på deres vej til en status som verdensklassevirksomheder har fået støtte fra staten, som har stillet infrastruktur til rådighed, investeret i forskning og uddannet kvalificerede medarbejdere. De synspunkter fandt dog ikke plads i JP s Outsourcingstillæg. Finansiel stabilitet Mens kontrolhysteri overbelaster den offentlige sektor, de syge og arbejdsløse, så er der ingen kontrol med finanssektoren. Argumenterne for de 3 bankpakker var nødvendigheden af finansiel stabilitet, og det kalder man så også den institution der sammen med Finanstilsynet skal kontrollere det. Men den kontrol var også pist væk. Rundhåndet forærede man den krakkende Amagerbank 13 milliarder af skatteborgernes penge, og sælgerne i banken de såkaldte bankrådgivere opfordrede småsparerne til at købe værdiløse aktier, hvorefter banken gik konkurs. Endnu engang kunne vi konstatere et økonomisk forsvindingsnummer: Ingenting her, ingenting der undtaget de millioner de ansvarlige nåede at trække ud til sig selv inden krakket. Det er tydeligt, at bankerne ikke står for finansiel stabilitet, men tværtimod er en økonomisk bombe under samfundet, og en temmelig dyr bombe. Kommunisternes krav om at nationalisere bank- og finansvæsen Fremtidens arbejdsplads? fremstår efterhånden som så indlysende, at man skal være total politisk uansvarlig, hvis der ikke gribes ind mod de profithungrende nålestribede forbrydere. Pagten EU landene har endnu ikke villet erkende markedspolitikkens kollaps. Det seneste forslag om en konkurrenceevne pagt handler om fælles økonomisk og arbejdsmarkedspolitik. Den offentlige sektor skal minimeres, og fælles lønpolitik skal få lønningerne ned så de kan konkurrere med udviklingslandenes og østlandenes niveau. Planen er lagt. Minimeret dagpengeperiode, tvungen aktivering, ingen efterløn og høj pensionsalder skal bane vejen for de lave lønninger. Så slipper virksomhederne for besværet med at flytte ud. Men planen kan forpurres af en anden pagt: En samlet og målrettet fagbevægelse. Men det er mildt sagt sidste udkald. Uvidende om efterløn Politikerne ved ikke meget om efterløn n De politikere der jubler med på at efterlønnen skal afskaffes ved ikke meget om hvad det er for en ordning. Kun 12 af folketingets medlemmer har eller har haft forældre på efterløn, og disse 12 er alle fra enten Socialdemokraterne, SF eller Enhedslisten. Hvad får man Hvad får en efterlønsmodtager på 60 år, har Avisen.dk spurgt de fem arbejdsmarkedsordførere. Det kunne ingen svare korrekt på. Dybt bekymrende for det parlamentariske demokrati, at politikere laver lovgivning og stiller forslag af vidtgående betydning for både den enkelte og samfundet, uden at vide hvad det egentlig drejer sig om. Omvendt minister Arbejdsministeren udviser dog den største uvidenhed om virkeligheden for efterlønnerne. Hun mener at virksomhederne skal gøre langt mere for at holde på deres medarbejdere end de gør i dag, mens virkeligheden er, at de over 60-årige har alt for få muligheder for at få lov til at holde på deres arbejdsplads. red.

4 Side 4 Nr Regeringen på førtidspension I Odense kongrescenter, hvor der mødte 5000 tillidsfolk op, blev der sagt definitivt stop for al den hykleriske tale, der kommer ud af munden på de borgerlige Af Martin Jensen n Vi har her i bladet, gennem lang tid, beskrevet hvordan den borgerlige regering og deres støttepartier har ført det ene felttog efter det andet mod de rettigheder som arbejderbevægelsen har tilkæmpet sig. Det er sket med falsk tale om at udvide demokratiet og gennemføre en retfærdig fordeling af velfærdsgoderne. Groteske indfald Man undrer sig når det påstås at voksende arbejdsløshed betyder øget beskæftigelse. Eller når det siges at fyringer på sygehusene medfører forbedret behandlingsgaranti. Listen er lang med gro teske indfald. Men heldigvis ser det ud til at fagbevægelsens medlemmer ikke hopper på den limpind mere. Den 2. februar blev der holdt et stort tillidsmandsmøde i Odense kongrescenter, hvor der mødte 5000 tillidsfolk op. Her sagde man definitivt stop for al den hykleriske tale, der kommer ud af munden på de borgerlige. Efterlønnens afskaffelse Utilfredsheden har ulmet længe, men den umiddelbare anledning til den omfattende protest var statsministerens nytårstale, hvor han bebudede efterlønnens afskaffelse. Det skete fordi man mener at vi ikke har råd til den luksus at have efterløn. Pengene skal så i stedet bruges til at lukke det gabende hul i statskassen. Stædigt holder man fast i at det er de dårligst stillede og de nedslidte der skal betale, mens rigmændene fra whisky-bæltet forgyldes med skattelettelser. Skattelettelser vi hele tiden har advaret imod, da de forhindrer kommunerne i at bibeholde bare den mindste smule social ansvarlighed. De efterlønnere der i fremtiden ikke kan oppebære efterløn, skal så i stedet over på noget så mystisk som 5000 tillidsfolk i Odense kongrescenter sagde definitivt stop for al hykleriet (foto: Peter Just) seniorførtidspension, hvis de ikke kan klare et job af helbredsgrunde. På høje tid 3Fs forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen, sagde det meget rammende på tillidsmandsmødet: Vi har råd til efterlønnen, og det har vi også i fremtiden. Regeringen kan få førtidspension. Og det er ikke før tid. Det er på høje tid. Afskaffelse af efterlønnen vil efterlade et tomrum, som ingen ordning kan erstatte. Regeringen har trukket seniorførtidspensionen op af hatten. Hvad forskellen på dét og almindelig førtidspension er, står hen i det uvisse. Vi har til gengæld vished for, at regeringen vil afskaffe en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Fingrene i kagedåsen Man kan håbe at S og SF holder deres løfter om at der ikke skal pilles ved efterlønnen. Men vi skal hele tiden huske at Socialdemokratiet tidligere har haft fingrene i kagedåsen. Sidst var det den skandaløse deltagelse i genopretningsplanen. Som ikke rettede op på noget som helst, bortset fra nye milliardtilskud til finanskapitalen. Man kan stille det spørgsmål om Socialdemokratiet og SF ud over at danne ny regering, også vil være med til at gennemføre en ny politik, til gavn for alle almindelige lønmodtagere. FRA ARBEJDSMARKEDET DEF siger nej Regeringen har netop fremsat sin ventede tilbagetrækningsreform. Den består af tre hovedpunkter: En fremrykkelse af velfærdsaftalen (hævelse af pensionsalderen), afskaffelse af efterlønnen og indførelse af en såkaldt seniorførtidspension. Vi ser fortsat efterlønnen som en god og solidarisk ordning for vores ældre kollegaer. Statsministeren ønsker at afskaffe efterlønnen, så vi fortsat har råd til kernevelfærdsydelser, men efterlønnen er en kernevelfærdsydelse, siger Dansk Elektrikerforbunds formand, Jørgen Juul Rasmussen. Danmarks økonomiske problemer skyldes ikke efterlønnen, men den borgerlige regerings dybt uansvarlige økonomiske politik. Nu skal den uansvarlige økonomiske politik rettes op ved hjælp af en socialt uansvarlig politik. Dansk El-Forbund støtter nu som før, at Danmark arbejder sig ud af de økonomiske problemer, i stedet for at bruge dem som undskyldning til at føre en asocial fordelingspolitik. Ønsker regeringen færre på efterløn, er opgaven at få arbejdsgiverne til at medvirke til at oprette attraktive job til seniorer. Ordblinde snydes Lang sagsbehandling i SU-styrelsen betyder at ordblinde på erhvervsskoler, der har krav på en it-rygsæk, må vente op til 20 uger på den. Ventetiden øger frafaldet. De ordblinde elever har krav på og brug for dem, så de kan følge med i undervisningen fra 1. skoledag. Rygsækken består blandt andet af pc, scanner og ordprogrammer. Direktør for Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov siger til 3F nyheder: Rigtig mange skoler har henvendt sig og fortalt, at ventetiderne er et generelt problem på skolerne. Ventetiderne har direkte indflydelse på frafaldet. Der er overhængende risiko for, at de unge falder fra, hvis de ikke får hjælpemidler til tiden. Socialpædagoger fyres Socialpædagogerne kan nu for alvor mærke kommunernes nedskæringer. Antallet af fyringer er tredoblet på et år. Vi har længe hørt om fyringer på mange af vores arbejdspladser. Det kommer til at få grimme konsekvenser for vores medlemmer og for de borgere, vores medlemmer arbejder med, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen. Der er rigtig meget, der tyder på, at det her er en bevægelse, der fortsætter ind i Og med regeringens genopretningspakke på bordet sammen med kravet til kommunerne om nulvækst og skattestop, så ser det skidt ud for vores medlemmer og den service, de yder hver dag året rundt over for vores allermest udsatte borgere. Fra rettighed til tiggergang Regeringens tilbagetrækningsreform med afskaffelsen af efterlønnen er det mest asociale og modbydelige, vi til dato har set fra regeringen, mener FOA. Når de 18 milliarder sparede kroner skal kradses hjem, så vil næsten alle milliarderne komme fra underdanmark. De rige og de godt uddannede vil fortsat nyde godt af deres store skattelettelser. Når regeringen nu erstatter efterlønnen med en seniorførtidspension, så går man fra en rettighed til at nedslidte eller bare slidte skal gå tiggergang for at få et værdigt seniorliv. Afskaffelsen af efterlønnen, gennemførelsen af den drastiske dagpengereform, skattestoppet, de store skattelettelser til de rige, favoriseringen af private sygehuse og andre private leverandører tegner nu tilsammen et billede af en stærkt ideologisk regering, der ser det som sin opgave at omfordele fra Underdanmerk til Overdanmerk. FOAs medlemmer står

5 Nr Side 5 En god historie Telefonen ringer ikke hos Rut, sådan som OBS viser det i DR Af Betty F. Carlsson n Med knapt 2000 arbejdsløse bygningsarbejdere er der nok at lave for fagforeningen JBMF i København. Også de arbejdsløse, der er mødt op til det ugentlige møde i arbejdsløshedsudvalget har travlt, med arbejde mod arbejdsløsheden. Ugens aktiviteter planlægges og der evalueres på sidste uges initiativer. Sort whiskybælte I det mere velstillede Nordsjælland var der konstateret en del byggeaktivitet, og de arbejdsløse tog rundt for at søge arbejde. På forhånd vidste de, at der var 3 arbejdspladser anmeldt til RUT (Register for Udenlandsk Tjenesteydelse) altså arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft. Men det rystende resultat af besøg på 50 arbejdspladser var, at de 49 var ulovlige og besat med udenlandsk sort arbejdskraft. Arbejdspladserne er anmeldt til RUT, men indtil videre er der kun kommet kvittering på anmeldelsen af 3 af arbejdspladserne. desværre stort set hver gang på betalerens side, udtaler FOAs formand Dennis Kristensen. Unge i kø til VVS-faget Flere hundrede unge står i kø for at får en praktikplads i et VVS-firma. I starten af november sidste år var der således 492 elever på VVSfagets grundforløb på de tekniske skoler landet over, der ikke havde en uddannelseskontrakt. Kun for 64 af eleverne på grundforløbet var det lykkedes at finde en praktikplads. I december var der i alt kommet 568 i lære, og det er et godt stykke fra de brancher, som ligger med et indtag på 700 lærlinge om året. Men det er ikke kun i VVSfaget, der mangler praktikpladser. Sådan er det stort Ingen interesse De ulovlige byggepladser kunne beskæftige omkring 200 af de mange arbejdsløse danske bygningsarbejdere, og dermed sikre en bedre økonomi for de arbejdsløse, såvel som for samfundet gennem sparede dagpenge og forøget skatteindbetaling. En offentlig indsats kunne dertil stoppe det kriminelle arbejdsmarked. Det er da en god historie i disse økonomisk sure tider, men nej, det havde ikke pressens interesse. Både pressemeddelelsen fra arbejdsløshedsudvalget og direkte henvendelser til både den trykte og den elektroniske presse gav det svar, at det ikke var en god historie. Dyr løndumping De mange kriminelle arbejdspladser, som er muliggjort af EUs bestemmelser om fri bevægelighed af arbejdskraft og kapital og understreget i diverse EU-direktiver, er dyre for det danske samfund. Hverken virksomhederne eller arbejderne betaler skat til Danmark, der er oftest ingen byggeskadeforsikringer og set over hele linjen. Undervisningsministeriet vurderer således, at over 7000 unge mangler praktikplads. Det oplyser Blik og Rørforbundet. Kædeansvar i dele af byggeriet Ny overenskomst mellem 3F og Dansk Håndværk sætter social dumping i centrum med krav om overenskomst i entreprenørkæden. Mesterformand forudser fælles aktioner med 3F mod ulige vilkår. Det siger byggegruppeformanden fra Bygge- Jordog Miljøarbejdernes fagforening i København, Claus Von Elling. Formanden for Dansk Håndværk Niels Techen, siger: Det nytter ikke noget, at vi klager over unfair konkurrence fra østeuropæiske firmaer, der ikke betaler skat lige så ofte er virksomheden forsvundet, når skaderne konstateres. Dertil kommer, at der ingen kontrol er med om arbejdet udføres af faguddannet arbejdskraft. De rystende tal for ulovlige arbejdspladser bør få lov og orden partierne til at takke de aktive arbejdssøgende og reagere prompte med øget kontrol. Der er mange penge at hente der, og for den skandale-elskende presse er der masser af gode afsløringer og historier at hente. Redigeret af Martin Jensen og moms, hvis byggevirksomhederne samtidig importerer østeuropæisk arbejdskraft, der undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel og i sidste ende økonomien i det danske samfund. Vi har alt for længe mere eller mindre passivt måttet se til, at først og fremmest østeuropæiske firmaer og byggearbejdere stjæler byggeopgaver fra virksomhederne og arbejdspladserne. I BJMF ser man det som et skridt i retning af at få et kædeansvar med Dansk Byggeri til de næste overenskomstforhandlinger. Et krav som arbejdsgiverne i den organisation afviste som direkte ulovlig ved overenskomsterne sidste år. ØKONOMI Er krisen forbi? Af Bo Møller Når man hører politikere eller såkaldte eksperter udtale sig, får man mange forskellige svar på dette spørgsmål. Nogle er optimister og påstår, at krisen nu er ved at være slut. Andre mere nøgterne kan se, at krisen nemt kan vare adskillige år endnu. Vi skal ikke komme med noget, som vi påstår er den endegyldige sandhed, men nøjes med nogle kommentarer til spørgsmålet krydret med tal fra det virkelige liv: Den såkaldte bruttoledighed (de registrerede ledige samt de aktiverede og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere) steg fra 5,7 pct. til 6,1 pct. i december 2010 i forhold til december Det svarer til arbejdsløse (fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret). På årsplan steg arbejdsløsheden i 2010 med 27 pct. i forhold til Et bredere mål for arbejdsløsheden er den såkaldte AKUledighed, der opgøres ved hvert kvartal at interviewe ca personer. I dette ledighedsbegreb indgår ud over arbejdsløse modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp bl.a. også arbejdsløse, der ikke kan modtage nogen offentlig ydelse, fordi de har en lille formue, eller fordi ægtefællen tjener for meget. AKU-ledigheden udgjorde i 3. kvt personer en stigning på personer i løbet af et år. En ting er arbejdsløsheden en anden beskæftigelsen. Fra 3. kvt til 3. kvt faldt beskæftigelsen med personer. Når beskæftigelsen kan falde mere, end arbejdsløsheden stiger, er forklaringen bl.a., at der er kommet flere studerende og flere ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Især var faldet i beskæftigelsen stort i industrien med 5,5 pct. og i byggeriet med 5,0 pct. Sammenlignes 3. kvt i stedet med situationen 2 år tidligere før krisen for alvor satte ind, er beskæftigelsen i industrien faldet hele 17 pct. og i byggeriet 14 pct. Efter at være steget lidt i begyndelsen af 2010 faldt industriens produktion med 3,9 pct. i årets 3 sidste måneder sammenlignet med de 3 forudgående måneder. I byggeriet var det samlede fuldførte etageareal i 4. kvt pct. lavere end i samme kvartal året før. Byggeriet af erhvervsbygninger faldt hele 20 pct., mens der var en lille stigning i boligarealet. For byggeri, der blev påbegyndt i 4. kvartal var der tale om et fald på 5 pct. fra 2009 til Igen er det byggeriet af erhvervsbygninger, der er faldet kraftigt, mens byggeriet af boliger er steget om end fra et meget lavt niveau. En god indikator for, hvordan udviklingen er gået, får man ved at se på udviklingen i detailhandelen, dvs. det almindelige forbrug af fødevarer, beklædning osv. Forbruget i 2010 faldt med 3 pct. i forhold til 2009 (renset for prisstigninger). I løbet af 2010 steg forbrugerpriserne med 2,3 pct., mens priserne året før kun steg med 1,3 pct. Lønnen i den private sektor steg fra 3. kvt til 3. kvt med 2,3 pct. Året før var stigningen på 2,8 pct. og 2 år før på 4,5 pct. I staten steg lønnen lidt mere, nemlig med 3,1 pct., og i kommuner og regioner med 2,5 pct. I 2011 vil stigningen i det offentlige blive på et rundt nul, hvis de aftalte overenskomster bliver godkendt. Sidste år var der virksomheder, der gik konkurs, mod i I samme periode steg antallet af tvangsauktioner fra til Nationalregnskabets opgørelse af den samlede produktion, bruttonationalproduktet, viste en stigning i 3. kvt på 3,4 pct. i forhold til samme kvartal Det var dog stadig 2,8 pct. lavere end 2 år tidligere før krisen satte ind. Disse tal tegner et broget billede af situationen, og tallene giver absolut ikke belæg for at påstå, at nu er skuden vendt. Tværtimod er der grund til at antage, at udviklingen i 2011 vil gå i den forkerte retning ikke mindst som følge af de store offentlige besparelser, der bliver gennemført. I kommunerne falder de budgetterede lønudgifter med 1,0 pct. og i regionerne med 1,7 pct. Den faldende lønudgift kan kun opnås ved nedskæringer i antallet af ansatte. Også i staten vil der komme mange fyringer i år. Det vil føre til dårligere service og vil give større arbejdsløshed og dermed være med til at puffe den økonomiske udvikling i den forkerte retning. Så krisen er desværre ikke slut!

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere