godt nyt fra budolfi sogn juni juli august årgang Budolfi Sogneblad - gudstjenester, aktiviteter og musik i din kirke...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "godt nyt fra budolfi sogn juni juli august 2013 77. årgang Budolfi Sogneblad - gudstjenester, aktiviteter og musik i din kirke..."

Transkript

1 godt nyt fra budolfi sogn juni juli august årgang Budolfi Sogneblad - gudstjenester, aktiviteter og musik i din kirke...

2 præstens klumme: henriette pedersen fællesskabet

3 Tale ved Standerhejsning i FDF Søkredsen. Et af kristendommens vigtige omdrejningspunkter er fællesskabet. Det er aldrig alene i ensomhed, at vi bliver til dem, vi er. Det sker altid i forholdet til andre mennesker. Eksisterer DU ikke, så vil jeg heller ikke kunne sige JEG om mig selv. For hvem skulle jeg kunne sige det til? Men når DU er der, så er JEG der også, og så er vi pludselig et VI. Sådan er det også her i Søkredsen. Vi er et stort VI. Alle som én skabt i Guds billede. Ikke som et stort gråt og ensartet amfibium. Men skabt med alle tænkelige forskelligheder. Derfor er det så afgørende, at der til stadgihed er plads til os alle her i fællesskabet. Det er kun i militæret, at march-gang er nødvendig her hos os er der plads til alle slags danse-trin. Det er i bund og grund kun fantasien, der sætter grænserne. Fantasien og fællesskabet er med til at udvikle personlige egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar og nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet. ALT sammen vigtige kvaliteter for vore sømænd og søkvinder. Ja, afgørende for, at Jens Krogh og besætning kan komme sikkert rundt på havet. Intet fællesskab uden ansvar. Hvilket betyder, at nogen gange må vi hver især indordne os under hinanden. På et skib har alle forskellige roller, der er hierarkier. Det kan ikke være anderledes. Ansvaret er forskelligt fordelt alt efter evner og alder. Når det så er sagt, så har vi alle til stadighed et fælles ansvar overfor fællesskabet. I dag skydes sæson 2013 i gang med Standerhejsningen. Flaget stryger endelig til tops på denne 27. april efter en lang og streng vinter. Tiden er atter inde til at trække i søstøvlerne og stævne ud. Lad mig derfor til slut ønske Jer alle en rigtig god sæson med masser af oplevelser og opbyggeligt samvær. Og med Jer på rejsen skal I have en gammel irsk velsignelse: Må havene åbne sig for dig min ven, og vinden blæse bag dig. Må solen skinne på dit ansigt og regnen falde mildt på dine marker. Indtil vi mødes igen må du hele tiden være i Guds hånd. Siden 1976 har det gode skib Jens Krog beriget FDF-medlemmer og unge i Aalborg med masser af oplevelser. Hver eneste sommer stævnes der ud til nye togter og kapsejladser bl.a. Limfjorden rundt, Nordisk Sejlads og Tall Ships Race. Budolfi sogn sidder med i bestyrelsen.

4 Som det nok er de fleste bekendt, har kommunen planer om en fornyelse og en ændret anvendelse af kommunens areal Budolfi Plads. SuperBrugsens lejemål er ophørt, og parkeringspladsen ønskes nedlagt. Kommunen har inviteret til debat om området i de sidste par år, og mange har givet besyv med. En del har ønsket området udlagt som et stort grønt område med mulighed for rekreation i midtbyen og som en smuk have op til Domkirken, andre har ønsket et torv med et aktivt og levende markedsliv. Vi fik allerede i 2009 på foranledning af vor tidligere kirkeværge Morten Jacobsen udarbejdet et responsum af arkitekterne Jacob Blegvad, Per Svensson og Erik Iversen om udvikling af området. De anførte, at kirken som andre middelalderlige bykirker altid har været omgivet af tæt bebyggelse, og man kunne ikke anbefale en friholdelse af Budolfi Plads for byggeri. Man kunne derimod anbefale et tæt byggeri, der som i gamle dage adskilte sig fra kirken ved at have mindre proportioner af bygningsdele og detaljer, så kirken fortsat kunne stå som et imposant bygningsværk. I april i år har byrådet ved 1. forelæggelse vedtaget et kommuneplantillæg om området. Der lægges her op til, at der på den østlige del af området vil kunne opføres en bebyggelse med én stor butik på op til kvadratmeter, med 6 etager ud til Vingårdsgade og 4 etager ud mod kirken. Endvidere forudses det, at der etableres en stor underjordisk parkeringskælder. Dette er sendt ud til en 8 ugers høring, hvor vi har haft en del anmærkninger, som foreløbig er videresendt til Stiftet med henblik på at opnå professionel bistand fra kgl. Bygningsinspektør, Nationalmuseet og Kulturstyrelsen. I vort foreløbige høringssvar har vi anført en række forbehold:

5 Ved opførelse af et stort bygningskompleks med dyb parkeringskælder vil der være betydelige risikoskader på den middelalderlige Budolfi Kirke. Budolfi Kirkes bygningsdele ligger på vidt forskellige typer fundament fra den bløde undergrund af det rene sand og ler, over rester af velfunderet romansk kirke, til nyere solidt fundament i øst. Det er derfor at stor vigtighed at byggeriet i videst muligt omfang tager hensyn hertil, med undgåelse af rystelser og ændringer i grundvandsstanden. Af hensyn til den visuelle oplevelse af kirken gennem sigtelinjer og rimelige proportioner, vil vi ønske evt. kommende bebyggelse på grundens nordøstlige hjørne trukket 2 meter tilbage i forhold til nuværende bebyggelse (Budolfihus), såfremt denne grund indgår i en fremtidig bebyggelse. Endvidere at højden af byggeriet op til kirken indskrænkes til 3 etager, gerne med øverste etage tilbagetrukket. Ved byggeriet bør der i arkitekturen tages hensyn til de bemærkninger i ovenstående analyse fra 2009 om proportioner af enkelte elementer og bygningsdele, så kirken fortsat opleves som noget imposant og enestående. Vi kan støtte planerne med grøn have på den nuværende offentlige parkeringsplads øst for kirken og friholdelse af posthusforpladsen for biler. Vi vil glæde os over omlægning af Algade forbi kirken til gågade, så fremtidige rystelser fra tung trafik undgås med forhåbentlig mindre tendens til revnedannelser i kirken til følge. Vi ønsker den nuværende befæstede plads omkring Budolfi Kirkes østlige del bevaret. De smukke granitsætninger og befæstninger harmonerer godt med kirken. Det er vigtigt, at der fortsat er adgang til kirkens bagindgang for rustvogn, bryllupsbiler og arbejdsvogne, samt holdeplads for kirkens præster og handikapkøretøjer. Som det ser ud fra den offentliggjorte plan, er der også taget hensyn hertil. Det bliver spændende at følge processen. Forhåbentlig kommer der noget godt ud af ændringerne, for områdets nuværende udseende kan byen ikke være bekendt. Udover planerne for Budolfi Plads, arbejdes der også med planer for hele området under betegnelsen Middelalderbyen og Teaterkvarteret. En del af dette er området omkring Domkirke, Posthus, Museum, Obels Plads og Kloster, også her vil vi i samarbejde gerne være med i planlægningen, så det vil komme til at danne en harmonisk smuk helhed og uden det nuværende parkeringsområde imellem bygningerne. Oluf Gamst

6 Budolfi Kirke sommerens koncerter Fredag den 28. juni kl KLOKKESPILSKONCERT Klokkeklang fra Budolfi kirkes tårn ved LARS SØMOD, København. De 48 hollandske klokker (Petit & Fritsen, 1970) høres bedst fra kirkens nordside. Onsdag den 10. juli kl SOMMERKONCERT Orgelkoncert ved STEPHEN FARR, England. Musik af Bach, Mendelssohn, Alain, Guy Bovet, K. Leighton, Judith Bingham. Fri entré. STEPHEN FARR VESELIN N. DEMIREV Fredag den 12. juli kl KLOKKESPILSKONCERT Sommersange fra Budolfi kirkes tårn ved domorganist ERLING A. THOMSEN. De 48 hollandske klokker (Petit & Fritsen, 1970) høres bedst fra kirkens nordside. Lørdag den 13. juli kl SOMMERKONCERT Orgelmatiné ved domorganist ERLING A. THOMSEN. Musik af Buxtehude, Alkan, Sjögren, Janca. Fri entré. Onsdag den 17. juli kl SOMMERKONCERT Koncertmester i Aalborg Symfoniorkester VESELIN N. DEMIREV, violin. MARGRETHE T. ØSTERGAARD, orgel. Musik af Vivaldi, Corelli, Bach, Alain, Glass. Fri entré. Lørdag den 20. juli kl SOMMERKONCERT Orgelmatiné ved DAVID SCHMIDT, Aarhus. Musik af bl.a. Bach, Reger, Guilmant, Fleury. Fri entré. DEN DANSKE GUITARKVARTET Onsdag den 24. juli kl SOMMERKONCERT LARS COLDING WOLF, cembalo & DEN DANSKE GUITARKVARTET: Karl Petersen, Simon Junker Tang, Martin Stæhr Haugaard og Tim Mcveigh Pedersen. Musik af J. Chr. Bach, C.Ph.E. Bach, Philip Glass, F. Carulli og Josef Werner. Fri entré. Tilmeld dig vores musik-nyhedsbrev på aalborgdomkirke.dk (musik)

7 Fredag den 26. juli kl KLOKKESPILSKONCERT TIN-SHI TAM, USA, spiller musik af Sweelinck, Bach, Scott Joplin m.fl. De 48 hollandske klokker (Petit & Fritsen, 1970) høres bedst fra kirkens nordside. Lørdag den 3. august kl SOMMERKONCERT Matiné ved KRISTINE VESTERGAARD, obo, MORTEN PORSBORG, baryton, og HUGO JENSEN, orgel. Musik af Bo Grønbech, Niels la Cour, Ib Nørholm og Hugo Jensen. Fri entré. Lørdag den 10. august kl SOMMERKONCERT Orgelmatiné ved MARGRETHE T. ØSTER- GAARD. Musik af Marchand, Françaix, Franck, Boëllmann. Fri entré Lørdag den 27. juli kl SOMMERKONCERT Orgelmatiné ved NIELS RABØLLE, København. Musik af Bach, Brahms og Tore Bjørn Larsen. Fri entré. Onsdag den 7. august kl SOMMERKONCERT ERIK BEKKER, tenor. ERLING A. THOM- SEN, orgel. Musik af Purcell, Gade, Bizet, Caplet, Vierne, Boulanger. Fri entré. ERIK BEKKER KRISTINE VESTERGAARD Onsdag den 31. juli kl SOMMERKONCERT Orgelkoncert ved GRAHAM BARBER, England. Musik af Bach, Mozart, Franck, Whitlock m.fl. Fri entré. Fredag den 9. august kl KLOKKESPILSKONCERT TORU TAKAO, Tyskland, spiller musik af Bach, Verdi, Vierne, Granados m.fl. De 48 hollandske klokker (Petit & Fritsen, 1970) høres bedst fra kirkens nordside. TORU TAKAO TIN-SHI TAM Tilmeld dig vores musik-nyhedsbrev på aalborgdomkirke.dk (musik)

8 Almen kirkegården i Aalborgs midtby er ikke bare smuk og ikke bare et af meget få grønne områder i byen. En vandring dér åbner også for en enestående kulturarv. Stenenes historie er Aalborgs historie. Men dog først og fremmest den historie, der drejer sig om de mennesker, hvis navne står på stenen. I dette og de kommende numre vil vi læse enkelte af de mærkeligste gravsten og kommentere den fortælling, der fremgår af stenen selv. Vi begynder på kirkegårdens nordøstligste del og går ind ved at åbne den smalle låge på hjørnet af Hasserisvej og Kirkegårdsvej. Når vi kommer ind holder vi til venstre; efter ca. 100 meter kommer den så på højre hånd. Skønt stenen øverst har et kors er den på ingen måde prangende. Under korset står pladen med de dødes navne. Stenens tekst er som følger: Øverst, på den lodrette korsarm står JESU efterfulgt at teksten på den vandrette korsarm 2 linjer: ja du kan det mage at jeg døden ej skal smage / du betalte syndens sold På gravpladen står: SOPHIE HENRIETTE KIERKEgaard F. GLAHN *14 MAI JUNI JUNI 1881 PETER CHRISTIAN KIERKEGAARD * 6 JULI FEBRUAR 1888 GUD ER STØRRE END VORT HJERTE POUL EGEDE KIERKEGAARD * 27 MARTS FEBRUAR 1915

9 stenens fortælling hans jacob hansen En gravsten er altid nøgtern. Den giver konkrete, objektive oplysninger fra sig. Om sorger og glæder; du, kære læser, må selv vurdere, når du har læst det følgende. Sophie Henriette kaldet Jette var syg en stor del af sit liv, i hvert fald fra 1847, altså næsten hele det 40-årige ægteskab med Peter Christian. I 1857 rejste parret fra Pedersborg på Vestsjælland, fordi manden var blevet udnævn til biskop i Aalborg. Så vidt vides, opnåede Jette aldrig at se hele bispegården indefra. Den lå, hvor nu Nordeas forladte hovedkvarter i Aalborg ligger, lige overfor Budolfi. Jette var sengeliggende, efter alt at dømme med en depression, muligvis med en form for fysisk lammelse. Parret får kun det ene barn. Peter Christian er biskop til Han er meget afholdt i stiftet, også en modig mand. F.eks. modsætter han sig kraftigt et direktiv fra højere sted om at tvangsdøbe baptisters børn at altså forældrene skal tvinges til at døbe børnene som spæde, hvor baptisterne jo netop går ind for voksendåb. Peter Christian Kierkegaard er også en kort tid kultusminister, minister for kirke- og skolevæsen. Det er i Han har opfundet begrebet Folkekirke, og han får gennemført loven om valgmenigheder. Men den berømte Sørens storebror slås også med sig selv. Han har lange, depressive anfald ind imellem. Især efter hans afgang som biskop i 1875 og Jettes død går det helt galt, og han ender sit liv med at skrive mærkelige, undskyldende breve. Undskyldningerne drejer sig om småting, oftest ligger de mange år tilbage. I forbindelse med hans afgang som biskop blev der foranstaltet en indsamling til ham i Aalborg Stift. Der indkom ca Rigsdaler. Halvdelen af pengene blev brugt til bygning af æresboligen i Grønnegangen, det, der nu er Villa Rosa og drives som hotel. Resten af pengene blev givet til velgørenhed. Jo, Peter Christian Kierkegaard var afholdt. Men han henlevede sine sidste år i totalt åndeligt mørke. Og så er der sønnen. Pascal Michael Poul Egede Kierkegaard. Et navn, der nok kan tynge en mand til jorden. Opkaldt efter den franske filosof Blaise Pascal, efter sin farfar Michael Pedersen Kierkegaard, efter apostlen Paulus og efter Hans Egede, Grønlands apostel. Det skulle næsten gå galt. Og det gjorde det. Han bliver teolog, alle er enige om hans rige evner. Han knytter sig i København til gruppen omkring I.P. Jacobsen, han drikker for meget. Poul bliver indlagt på sindssygehospitalet i Oringe. Sine sidste 35 år tilbringer han i Aalborg, han bliver en særling, der går rundt i gaderne og råber. En gravsten ja. Ovenstående er en meget kort udgave af stenens fortælling. Og dog er der mere. Citatet fra Hil dig, Frelser og Forsoner, salmebogens nr Og den lille sætning Gud er større end vort hjerte. Den findes i Det nye Testamente, 1. Johannes-brev. Sådan lyder det i sammenhæng: Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og overfor Gud kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større en vort hjerte og kender alt. (1. Johs. 3,18-20).

10 Maria Holm Hansen Kordegn i Budolfi Sogn fra 1. maj 2013 Jeg har kørt traktor, som stor pige skulle jeg køre kornet fra mejetærskeren hjem i laden. Jeg har også harvet. Traktoren var en Fiat. Orange, du ved. Intervieweren, sognebladets gamle redacteur, havde ventet, ja næsten håbet, at det var en grå Ferguson, der blev kørt med på gården ved Østervrå. Men red. må erkende, at den traktor, der revolutionerede dansk landbrug, nu er en museumsgenstand. Og efterhånden som samtalen udvikler sig, bliver det klart, at Maria har prøvet en del. Jeg har 3 ældre søskende og er lidt af en efternøler. I min familie er de lærere alle sammen. Min mor underviste det meste af sin tid specialklasser, elever med læsevanskeligheder. Min far var smed, og han døde ganske pludseligt, 50 år gammel, da jeg 7 år. Det har ikke været helt let for din mor? Nej. Men to år efter blev min mor gift igen, med en landmand. Det var en svineproduktion, og det var selvfølgelig naturligt at børnene deltog i arbejdet. Hvor gik du i skole? Først i Volstrup, en lille by i nærheden af Sæby. Skolen er nedlagt nu, men dengang havde den overbygning, Understed-børnene kom i 4. klasse. Senere flyttede vi så til Østervrå, og da jeg gik ud af skolen, havde jeg fået en læreplads ved købmanden i Thorshøj. Hvorfor ville du gerne være købmand? Man møder mange mennesker, sådan en butik betyder meget for lokalsamfundet. Han havde altid to lærlinge, men jeg blev i butikken et år efter at jeg var udlært, og handelsskolen hørte jo med. Men efter 3 år som købmand flyttede jeg til Hjørring for at gå på HF. Det var en dejlig tid. Havde du en plan med HF-eksamen? Jeg ville være lærer. Ligesom de andre i familien? Ja og nej. Jeg havde egentlig taget en beslutning om, at jeg aldrig ville være lærer. Men jeg begyndte på Hjørring Seminarium og var halvt færdig, da jeg blev gift. Så det blev en fælles beslutning at starte en VVS-virksomhed og at jeg skulle tage mig af kontorarbejde og regnskab i den sammenhæng. Det har jeg så gjort i 13 år. I den tid har vi fået vores to børn, og for ca. 3 år siden blev det så til, at vi indskrænkede forretningen. Min mand ville gerne selv ud til kunderne og arbejde. Jeg fik stilling som kordegn i Hjørring, og nu sidder jeg her. Var det nyt for dig at komme ind i et kirkeligt miljø? Det kan man ikke sige; jeg har en baggrund i Indre Mission og KFUM & KFUK, mest af praktiske grunde, fordi det var dem, der var i nærheden af, hvor vi boede. Men hvis du mener rent arbejdsmæssigt, så nej! Jeg tog uddannelsen som kordegn efter at jeg blev ansat i Hjørring. Jeg kommer stadigvæk til Hjørring med jævne mellemrum, fordi jeg er formand for et gospelkor dér. Det hedder Concentus. Og så er jeg medlem af skolebestyrelsen på børnenes skole. Du har altså nok mod på at komme her med alt hvad det inebærer, f.eks. også med hensyn til ansvar for regnskabet i Budolfi sogn? Jeg glæder mig til at komme i gang og til at blive en del af dagligdagen her i Aalborg. Med disse ord ønsker vi Maria hjertelig velkommen i Aalborg domsogn. Vi glæder os til samarbejdet.

11 sommerudflugt FREDAG DEN 14. JUNI 2013 Ja, så er det tiden igen til årets absolutte højdepunkt: Den herlige udflugt, hvor vejret altid er godt, maden fortræffelig og kaffen enestående. Foruden alt det skal vi så også se et par meget smukke og historiske steder i Danmark. I år tilrettelægges turen af Hans Jacob Hansen, der er guide i bus nr. 1, mens Niels Christian Kobbelgaard sidder i bus nr. 2. Turens mål afsløres som sædvanlig først når turen er startet. Praktiske oplysninger: TILMELDING OG BETALING SKAL SKE PÅ KORDEGNEKONTORET, ADELGADE 10, TLF.: ÅBENT 9-13, TORSDAG OGSÅ PRIS: 120 KR. (Bustur, frokost og kaffe) VARIGHED: BUSSEN AFGÅR FRA BUDOLFI KIRKE KL PRÆCIS. HJEMKOMST CA. KL. 18. PÅ HJERTELIGT GENSYN Kirkekontoret: tlf Adelgade 10 Postboks 1328, 9100 Aalborg Fax Åbent mandag-fredag 9-13, torsdag tillige Budolfi Kirke: 9-15, lørdag 9-12, tlf Domprovst Niels Christian Kobbelgaard Dr. Christines Vej 20, 9000 Aalborg, træffes efter aftale, tlf Sognepræst Hans Jacob Hansen C.W. Obels Plads 18, 9000 Aalborg undt. fredag, tlf Sognepræst Henriette Pedersen tirsdag og fredag, tlf Studenterpræst Christen Staghøj Sinding tlf Gadepræst Loa Mortensen N. Ebbesens Gade 2C, 9000 Aalborg, tlf Domorganist Erling A. Thomsen Algade 35, 2. th., 9000 Aalborg, tlf. organistkontor , priv Organist Margrethe T. Østergaard Struervej 7, 9220 Aalborg Ø, tlf. organistkontor , priv Kordegn Maria Holm Hansen tlf. priv Kordegn Anna Syberg tlf. priv Kirketjener Rikke Pedersen tlf. priv Kirketjener Birgith Andersen tlf. priv Kirketjener Søren Christian Kristensen tlf. priv Menighedrådsformand Jette Engelbreth Holm Skytten 1 B, 9000 Aalborg tlf.: Kirkeværge Erik Froulund Schleppegrellsgade 35,1, 9000 Aalborg tlf.:

12 Gudstjenester 2. juni august Kirken på internettet juni, 1. Søndag efter Trinitatis Lukas 16,19-31: Den rige mand og Lazarus Budolfi kirke kl. 10: NCK 9. juni, 2. Søndag efter Trinitatis Lukas 14,16-24: Den store nadver Budolfi kirke kl. 10: HJH 16. juni, 3. Søndag efter Trinitatis Lukas 15,1-10: Det tabte får, den tabte drakme Budolfi kirke kl. 10: CSS 23. juni, 4. Søndag efter Trinitatis Lukas 6,36-42: Om at dømme Budolfi kirke kl. 10: HJH 30. juni, 5. Søndag efter Trinitatis Lukas 5,1-11: Peters fiskedræt Budolfi kirke kl. 10: HP 7. juli, 6. Søndag efter Trinitatis Matthæus 5,20-26: Anti-teserne. Budolfi kirke kl. 10: HP 14. juli, 7. Søndag efter Trinitatis Lukas 19,1-10: Zakæus Budolfi kirke kl. 10: HP 21. juli, 8. Søndag efter Trinitatis Matthæus 7,15-21: De falske profeter Budolfi kirke kl. 10: NCK 28. juli, 9. Søndag efter Trinitatis Lukas 16,1-9: Den utro godsforvalter Budolfi kirke kl. 10: NCK 4. august, 10. Søndag efter Trinitatis Lukas 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem Budolfi kirke kl. 10: HJH 11. august, 11. Søndag efter Trinitatis Lukas 18,9-14: Farisæren og tolderen i templet Budolfi kirke kl. 10: HJH 18. august, 12. Søndag efter Trinitatis Markus 7,31-37: Helbredelsen af den døvstumme Budolfi kirke kl. 10: HP 25. august, 13. Søndag efter Trinitatis Lukas 10,23-27: Den barmhjertige samaritaner Budolfi kirke kl. 10: NCK NCK: Niels Christian Kobbelgaard HJH: Hans Jacob Hansen CSS: Christen Staghøj Sinding HP: Henriette Pedersen BUDOLFI KIRKE - InDEnFOR - UDEnFOR KLOSTERKIRKEn - InDEnFOR - UDEnFOR InFO FOLDERS (PDF) Aktiviteter, musik og gudstjenester... - se kalenderen her koncerter kor organister instrumenter for abonnenter søndagens salme OM KIRKERnE AKTUELT KALEnDER MUSIK HISTORISK LInKS Budolfi Kirke - Aalborg Stifts domkirke Er opkaldt efter den engelske helgen St. Botholphus, hvis helgendag er den 17. juni. Dagen var indtil slutningen af middelalderen en stor kirkefestdag. I England er der rejst mange kirker til ære for ham. I Danmark var han beskytter for adskillige kirker og blandt andet i Lund og Viborg var der kirker indviet i hans navn. St. Bodels og St. Bodil er afledning af navnet St. Botholphus. Budolfi Kirke er opbygget med et midterskib, to sideskibe, våbenhus og tårnrum i slutningen af 1300-tallet i gotisk stil i gule munkesten. Den nævnes i Danske Atlas med årstallet I blev sakristiet mod nyhedsbrev kirkeblad artikler Abonnent-NYT på SMS eller mail her... Onsdag, 20. december: Julegudstjeneste i Budolfi budolfi kirke blev den 29. september 1554 det nydannede aalborg stifts domkirke. som stiftets hovedkirke danner domkirken ramme om en række særlige gudstjenester (ordinationer, landemode, mv.), men kirken er tillige sognekirke for aalborg domsogn, der tæller ca indbyggere. som stiftets hovedkirke danner domkirken ramme om en række særlige gudstjenester (ordinationer, landemode, mv.), men kirken er tillige sognekirke for aalborg domsogn, der tæller ca indbyggere. nord Gammel Torv - tilføjet ved en stor renovering af kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann, og i tilføjede kgl. bygningsinspektør Einar Packness 14 meter til koret samt kapelbygningen mod syd Algade. Spiret er opført i 1779 for de testamentariske gaver, som søskendeparret Jacob og Elisabeth Himmerig gav i henholdsvis 1773 og Spiret har siden da stået som Aalborg bys vartegn. De 4 identiske urskiver, der sidder på hvert af tårnets sider er udført i 1817 af den aalborgensiske blikkenslagermester Frederich Vilhelm Meyer. På tårnets sydside findes et solur, som fortæller, at kirken ikke ligger øst/ vest, men 10 grader mod syd. Kirkens mål: Længde 56 meter, bredde 22 meter ekskl. sidebygninger, højde i midterskibet 11,5 meter og i sideskibene 6,5 meter. Tårnet 28 meter, spiret 35,5 meter i alt 63,5 meter. Budolfi Kirke blev domkirke den 29. september 1554 og kan således i 2004 fejre 450 års jubilæum. om kirkerne aktuelt kalender musik historisk links Kontakt din kirke Aktuelt i Budolfi Kirke Aktuelt i Klosterkirken Her finder du også mange nyttige og praktiske oplysninger omkring bl.a. dåb, konfirmation og bryllup i din kirke... OM KIRKERNE aktuelt KalENDER MuSIK HISTORISK links Søndag, den 3. juni holder vi møde for menigheden i Budolfi Kirke. Mødet starter efter gudstjenesten, kl. ca budolfi kirke blev den 29. september 1554 det nydannede aalborg stifts domkirke. som stiftets hovedkirke danner domkirken ramme om en række særlige gudstjenester (ordinationer, landemode, mv.), men kirken er tillige sognekirke for aalborg domsogn, der tæller ca indbyggere. Medvirkende: Budolfi Kirke blev den 29. september 1554 det nydannede Aalborg Stifts domkirke. Som stiftets hovedkirke danner domkirken ramme om en række særlige gudstjenester. Som stiftets hovedkirke danner domkirken ramme om en række særlige gudstjenester - mød årets konfirmander i Budolfi Kirke... Koncert i Klosterkirken med Mette Nielsen, harpe og Margrethe T. Østergaard, orgel, musik af Bach, Roussel... Du kan finde mange nyttige og praktiske oplysninger på Budolfi Kirke og Klosterkirkens nye hjemmeside. Samtidig kan du orientere dig om kommende koncerter - og andre spændende arrangementer på sidens kvartals-kalender. Her i Sognebladet finder du således et info-i ved artikler og arrangementer, som uddybes yderligere på hjemmesiden: Budolfi Sogneblad udgives af Budolfi Menighedsråd årgang. Oplag: eks. Redaktør: Sognepræst Hans Jacob Hansen. Produktion: burmester.dk

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Budolfi Sogneblad GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN MARTS APRIL MAJ 2015 80. ÅRGANG

Budolfi Sogneblad GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN MARTS APRIL MAJ 2015 80. ÅRGANG Budolfi Sogneblad GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN MARTS APRIL MAJ 2015 80. ÅRGANG Kysset PRÆSTENS KLUMME NIELS CHRISTIAN KOBBELGAARD Verden er vild! Alting er skørt! Bibelens ti bud blir slet ikke hørt! - og

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN MARTS APRIL MAJ 2014 79. ÅRGANG. Budolfi Sogneblad

GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN MARTS APRIL MAJ 2014 79. ÅRGANG. Budolfi Sogneblad GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN MARTS APRIL MAJ 2014 79. ÅRGANG Budolfi Sogneblad PRÆSTENS KLUMME: CHRISTEN STAGHØJ SINDING UDMEDRELIGIONEN - eller: om at forstå os selv! Helt fra tidernes morgen har vi mennesker

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 79. ÅRGANG. Budolfi Sogneblad

GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 79. ÅRGANG. Budolfi Sogneblad GODT NYT FRA BUDOLFI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 79. ÅRGANG Budolfi Sogneblad PRÆSTENS KLUMME HENRIETTE PEDERSEN Dele håb sammen Ingen af os lever for sig selv. Vi hører Herren til, hvad enten

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April 3 Nr. 6 Vor Frue Kirke Vor Frue Kirke i én Klosterkirken Kryptkirken Marts Maj April 2012 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her finder du os.......................... Side 2 Sognemedhjælperen fortæller............

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere