Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?"

Transkript

1 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe, som kommunen i høj grad allerede er i kontakt med primært gennem ældreplejen. Det giver kommunen bedre mulighed for at opspore en eventuel forværring af borgerens sundhedstilstand og dermed forebygge en indlæggelse. Det kan fx være, at ældreplejen er opmærksom på, om borgeren er dehydreret. Det er ikke dog ikke alle indlæggelser, kommunen kan forebygge, ligesom kommunen heller ikke har kontakt til samtlige 65+ årige borgere. Data om sygehusforbrug er trukket i E-, KØS. Det er afgrænset til heldøgns somatiske indlæggelser (udskrivninger) der er underlagt kommunal medfinansiering. Der er alene medtaget indlæggelser (udskrivninger) for 65+ årige. Befolkningsopgørelse: Danmarks Statistik Data er fra Er medarbejderne i kommunens ældrepleje rustet til at opspore forebyggelige indlæggelser? Fx med en tjekliste med opmærksomhedspunkter og indikatorer for dehydrering, liggesår mv.? Er der en tydelig kommunikationsvej, når medarbejderne i ældreplejen konstaterer en forringelse af borgernes helbred? Bliver der fulgt systematisk op på udviklingen i forebyggelige indlæggelser via nøgletal, og bliver opfølgningen omsat i politisk prioritering og konkret handling? Bliver der udarbejdet opfølgninger og nøgletal fordelt på ældredistrikter med henblik på at afdække, om nogle distrikter har særlige udfordringer og forbedringspotentialer? NEDBRINGER PRAKTISERENDE LÆGERS SYGEBESØG ANTALLET AF FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER? Når praktiserende læger gennemfører sygebesøg hos borgerne har det alt andet lige en positiv effekt ift. omfanget af forebyggelige indlæggelser. Når den praktiserende læge besøger svækkede borgere, er der umiddelbart en tendens til færre forebyggelige indlæggelser. Nedenstående figur viser, at der er en svag tendens til, at antallet af forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige falder, når der bliver gennemført flere sygebesøg blandt de 65+ årige borgere. Antal forebyggelige indlæggelser pr årige Antal sygebesøg i hjemmet pr årige Andel forebyggelige indlæggelser af 65+ årige pr årige, pct. Samsø 24,1 Læsø 41,3 44,9 45,1 47,3 48,0 48,2 49,3 Stevns 49,5 Solrød 49,6 Skanderborg 50,8 50,9 Struer 51,5 Greve 51,8 52,0 Aarhus 52,4 Kerteminde 52,8 Fanø 53,1 53,2 53,3 53,8 Kalundborg 53,8 53,9 54,2 Syddjurs 54,4 54,8 Vesthimmerlands 55,0 55,5 Hørsholm 55,5 Brønderslev 55,7 Tønder 55,8 56,5 Haderslev 56,5 56,6 56,6 56,8 56,9 56,9 57,1 57,3 57,5 Furesø 57,6 57,7 58,2 58,4 58,5 Bornholm 58,7 58,9 Faxe 59,1 59,1 59,1 59,5 60,0 Langeland 60,0 60,1 60,6 60,9 61,2 61,6 61,9 62,4 Køge 62,7 Frederikshavn 62,9 63,0 Hedensted 63,5 Fredensborg 63,7 Randers 63,8 63,9 65,0 65,2 Hjørring 65,4 65,5 66,0 Kolding 66,6 Ballerup 67,3 68,8 69,2 69,6 69,8 Høje-Taastrup 71,0 71,1 71,8 72,2 Herlev 74,4 76,4 Horsens 76,8 Hillerød 77,4 77,5 Frederikssund 79,0 79,7 Ishøj 81,6 82,2 Gladsaxe 83,3 84,3 Hvidovre 85,1 88,1 København 91,8 93,1

2 77

3 78 Hvor længe er jeres færdigbehandlede borgere indlagt? Når en patient er færdigbehandlet på sygehuset og af sygehuslægen bliver udskrevet, har kommunen ansvaret for at sikre, at borgeren modtager den rette støtte og hjælp. Hvis kommunen ikke er i stand til at modtage borgeren, bliver borgerne på sygehuset, mens kommunen betaler kr. pr. sengedøgn indtil udskrivning. Ved forbedret kommunikation mellem sygehus og kommune om varsling af udskrivning, kan kommunen forbedre modtagelsen af borgerne og dermed nedbringe antallet af færdigbehandlede dage på sygehuset. Data om færdigbehandlede dage og forløb er trukket i E-, det nye KØS. Der er afgrænset således, at hospiceindlæggelser ikke indgår. Der er afgrænset med fuldfinansiering. Data er fra Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at diskutere følgende: - Bliver der fulgt løbende op på udviklingen i antallet af færdigbehandlede dage? - Er der dialog mellem sygehus og kommunen om udviklingen i antallet af færdigbehandlede dage? - Er der en fast procedure for kommunikation mellem sygehuset og kommunen i forbindelse med udskrivning, således at kommunen bliver rettidigt adviseret? - Er der en fast procedure for, hvornår ændringer i forventet udskrivningstidspunkt skal varsles til kommunen? - Er der udskrivnings- og forløbskoordinatorer og vil det være relevant? ANTAL FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE HØJERE PR. UDSKRIVNING I KOMMUNER MED MANGE FORLØB Nedenstående analyse viser, at antallet af færdigbehandlingsdage pr. færdigbehandlingsforløb for de 65+ årige er højere i kommuner med mange færdigbehandlingsforløb pr. udskrivning. Det kan indikere, at der er en strukturel udfordring pga. sammenfaldet mellem antallet af forløb og længden af forløbene. De strukturelle udfordringer kan bl.a. omfatte kommunal kapacitet, kommunikation og borgernes tilstand ved udskrivning. Det skal bemærkes, at der er en vis spredning i resultaterne. Færdigbehandlingsforløb pr udskrivninger Færdigbehandlede sengedage pr. færdigbehandlingsforløb pr. 65+ årig Antal færdigbehandlede dage pr. færdigbehandlingsforløb, somatik 1,0 Samsø 1,0 Hedensted 1,5 Langeland 1,6 Brønderslev 1,9 Bornholm 2,0 2,0 Ishøj 2,0 Kerteminde 2,1 2,1 Fredensborg 2,2 Vesthimmerlands 2,3 2,3 Greve 2,5 Frederikshavn 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 Hørsholm 2,8 2,8 2,8 Randers 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 Struer 3,0 Tønder 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 Herlev 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 Hjørring 3,4 3,4 3,5 3,5 Syddjurs 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 Hillerød 4,0 Faxe 4,1 Køge 4,3 Solrød 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 Furesø 4,6 4,6 Haderslev 4,6 Gladsaxe 4,7 4,7 Kolding 4,9 Frederikssund 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 5,5 Stevns 5,5 Kalundborg 5,6 København 5,7 5,8 5,9 Horsens 6,3 6,3 6,4 Aarhus 6,5 6,6 6,6 7,2 Høje-Taastrup 7,7 9,6 Ballerup 9,9 10,4 10,5 Hvidovre 12,3 13,2 13,2 15,2 Fanø* - Skanderborg* - Læsø* - *Ingen data

4 79

5 80 Hvor mange af jeres 65+ årige genindlægges? geenindlæggesdgifter til BPA-ordningen? Genindlæggelser er indlæggelser, hvor borgeren inden for 30 dage har fornyet kontakt til sygehuset. Genindlæggelser er interessante at fokusere på af flere årsager. For det første kan nogle genindlæggelser undgås bl.a. ved at gennemføre opfølgende hjemmebesøg for fx ældre borgere, når de bliver udskrevet fra sygehuset. For det andet kan et højt antal genindlæggelser være et udtryk for, at borgerne bliver udskrevet for tidligt fra sygehuset og derfor bliver genindlagt. Endelig kan praktiserende lægers kendskab og henvisning til kommunale tilbud have betydning for antallet af genindlæggelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle genindlæggelser hverken kan eller skal undgås. Data om sygehusforbrug er trukket i E-, det nye KØS. Der er afgrænset til somatiske indlæggelser (udskrivninger), der er underlagt kommunal medfinansiering. Der er tale om en genindlæggelse, når borgeren har fornyet kontakt til sundhedsvæsenet inden for 30 dage. Data er fra Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at diskutere følgende: - Følger kommunen systematisk op på udviklingen i antallet af genindlæggelser, herunder særligt med fokus på de 65+ årige borgere? - Gennemfører kommunen opfølgende hjemmebesøg hos ældre borgere umiddelbart efter udskrivning fra sygehuset? - Hvilke erfaringer er der med opfølgende hjemmebesøg både ift. forbrug af hjemmepleje og genindlæggelser? - Henviser de praktiserende læger og vagtlæger til kommunens tilbud? - Er der mellem sygehusene forskel på andelen af genindlæggelser? - HENVISNINGER TIL KOMMUNALE TILBUD NEDBRINGER ANTALLET AF GENINDLÆGGELSER Kommunale tilbud kan forebygge en række genindlæggelser. Når praktiserende læger kender og henviser til kommunale tilbud, bør det alt andet lige bevirke, at antallet af genindlæggelser bliver lavere. Nedenstående figur viser, at der er en tendens til, at i de kommuner, hvor de praktiserende læger i størst omfang henviser til de kommunale tilbud, er der et forholdsmæssigt lavere niveau for antallet af genindlæggelser pr indbyggere. Antal genindlæggelser pr indb Antal henvisninger til kommunale tilbud pr indb. Antal genindlæggelser af 65+ årige pr udskrivninger af 65+ årige, ,2 26,3 32,2 Samsø 33,9 34,7 35,7 44,3 44,8 48,3 49,3 49,5 Furesø 51,5 Vesthimmerlands 52,4 Ballerup 52,5 Herlev 52,8 Gladsaxe 54,0 Frederikshavn 56,1 Hjørring 57,3 58,9 Brønderslev 60,7 Tønder 61,0 Struer 61,0 62,4 Læsø 65,5 65,8 66,3 69,8 73,4 73,7 77,1 Aarhus 78,6 80,1 82,0 84,0 84,3 Haderslev 85,4 86,0 86,6 87,1 Fanø 88,2 88,9 Kolding 90,2 København 90,6 90,9 91,1 92,0 92,4 94,5 Syddjurs 94,8 Randers 95,0 95,1 Hørsholm 95,2 95,4 Ishøj 96,1 Hvidovre 96,4 Kalundborg 96,4 96,5 96,8 Langeland 97,3 97,4 97,5 98,0 Fredensborg 98,9 99,4 100,9 Greve 101,7 Stevns 102,3 Køge 103,7 104,6 Bornholm 105,1 106,6 Høje-Taastrup 106,9 Faxe 108,5 108,6 Skanderborg 109,0 109,0 Solrød 109,0 109,3 111,0 Hedensted 111,2 111,2 111,6 113,0 113,0 114,2 115,1 115,1 119,9 Frederikssund 121,3 122,3 Hillerød 124,6 126,2 127,4 129,1 Kerteminde 130,3 Horsens 130,5 131,3 133,5

6 81

7 82 Hvor mange af jeres 0-1 årige genindlægges? Genindlæggelser for børn i alderen op til et år er bl.a. interessante at følge, fordi kommunen gennem sundhedsplejen er i kontakt med nyfødte børn og deres forældre og følger dem med forskellige intervaller. Gennem besøgene kan kommunerne vejlede og evt. henvise til relevante tilbud, så genindlæggelser kan forebygges. Udviklingen i genindlæggelser kan også være interessant at se i forhold til indlæggelsestiden i forbindelse med fødslen. Betyder eksempelvis en kortere indlæggelsestid, at der er behov for et justeret kommunalt fokus og/eller en dialog med sygehuset om udskrivning. Det er væsentligt at understrege, at alle genindlæggelser ikke hverken kan eller skal undgås. Data om sygehusforbrug er trukket i E-, det nye KØS. Der er afgrænset til somatiske indlæggelser (udskrivninger), der er underlagt kommunal medfinansiering. Der er tale om en genindlæggelse, når borgeren har fornyet kontakt til sundhedsvæsenet inden for 30 dage. Data er fra Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at diskutere følgende: - Bliver der fulgt løbende op på udviklingen i antallet af genindlæggelser af de 0-1 årige? - Er der geografiske områder i kommunen, hvor der er en særlig høj grad af genindlæggelser? - Er der behov for en målrettet indsats enten i form af justerede tilbud eller information i geografiske områder? - Er der behov for øget samarbejde og informationsudveksling mellem sygehus og kommune i forbindelse med udskrivning? - Har længden af indlæggelse i forbindelse med fødsel betydning for genindlæggelse og giver det anledning til at justere indsatsen i sundhedsplejen? SAMMENHÆNG MELLEM INDLÆGGELSESTID VED FØDSEL OG GENINDLÆGGELSER FOR 0-1 ÅRIGE Der kan være en sammenhæng mellem længden af indlæggelsestiden i forbindelse med fødslen og antal genindlæggelser pr årige. Grafen nedenfor viser, at der synes at være en vis tendens til, at 0-1 årige med en kortere indlæggelse ved fødslen i højere grad bliver genindlagt. Der skal dog bemærkes, at der stadig er en stor spredning i resultaterne. Antal genindlæggelser pr årige Gennemsnitlig indlæggelsestid ved fødsel (dage) Antal genindlæggelser af 0-1 årige pr udskrivninger af 0-1 årige, 2014 Langeland 0,0 Samsø 0,0 Aarhus 10,5 10,5 13,9 16,4 Skanderborg 17,4 Horsens 17,6 Bornholm 20,8 22,4 22,6 Kerteminde 22,7 24,6 27,5 28,7 Hedensted 29,3 30,1 31,4 31,5 Vesthimmerlands 32,5 32,5 34,5 Kolding 36,7 38,7 43,4 44,2 44,4 Greve 45,8 Herlev 45,9 46,0 46,8 47,6 Køge 48,2 48,3 48,5 50,4 51,3 52,0 53,1 Gladsaxe 53,2 Faxe 54,1 54,3 Høje-Taastrup 54,5 56,9 58,7 60,5 60,6 Tønder 60,6 61,1 Randers 64,9 København 65,4 68,6 68,8 69,4 69,6 70,6 70,6 70,7 70,9 71,7 71,8 Brønderslev 72,1 72,4 73,1 Hjørring 73,6 Furesø 73,6 74,1 Ballerup 74,6 Struer 80,0 Hørsholm 80,2 Syddjurs 80,5 81,1 81,9 Hvidovre 82,7 82,9 Haderslev 84,6 Kalundborg 85,3 86,2 91,7 Frederikshavn 92,4 93,3 93,9 Fredensborg 97,5 99,2 Solrød 99,3 Stevns 100,0 Fanø 100,0 104,2 Ishøj 105,3 108,9 Hillerød 109,5 Frederikssund 109,8 121,2 124,0 127,3 132,0 142,9 Læsø* - *: Ingen data

8 83

9 84 Hvor længe venter jeres borgere på genoptræning? Kommunerne har ansvaret for den almene genoptræning for borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. Genoptræningen og tidspunktet for igangsætningen af den er væsentlige parametre for, hvor hurtigt en borger bliver selvhjulpen. En rettidig indsats kan forhindre, at borgerens tilstand forværres. Selvhjulpenhed er en fordel for borgeren, og samtidig er det en økonomisk gevinst for kommunen, idet borgeren enten kan vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet eller har brug for mindre støtte i form af fx praktisk og personlig hjælp. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke for alle er sundhedsfagligt forsvarligt at påbegynde genoptræning umiddelbart efter udskrivning. Statens Seruminstitut opgør på baggrund af hospitalers og kommuners indberetninger opgørelser over ventetid til genoptræning. Oversigterne offentliggøres på Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at diskutere følgende: - Modtager kommunen genoptræningsplanerne rettidigt fra sygehusene, så indsatsen kan iværksættes rettidigt? - Er der i organisering og dimensionering taget højde for udviklingen i antallet af genoptræningsplaner? - Registreres genoptræningsforløb når de påbegyndes, således at den reelle ventetid bliver afspejlet? - Anvendes KL s stratificeringsmodel med henblik på at skabe bedre visiteringsgrundlag og dermed bedre arbejdsgange? KUN FÅ KOMMUNER MED FORHOLDSVIS KORTE VENTETIDER HAR STIGNING I VENTETIDEN Nedenstående analyse tegner et billede af, at de kommuner, der i 2014 har en median ventetid på genoptræning på 13 eller 14 dage, har foretaget de største reduktioner i medianventetiden sammenlignet med 2013, mens der i gruppen af kommuner med den korteste medianventetid - under 13 dage er den største andel med en uændret medianventetid. Væksten i medianventetiden har fra 2013 til 2014 været størst blandt de kommuner, der i forvejen har de længste ventetider med en medianventetid på mere end 19 dage. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under 13 dage 13 til 14 dage 15 til 19 dage Over 19 dage Medianventetid, 2014 Udvikling i medianventetid, : Stigning på over 25,0 pct. Stigning på 0,1 til 25,0 pct. Ingen ændring dvs. 0,0 pct. Fald mellem 0,1 til 25,0 pct. Fald på over 25,0 pct. 3 Furesø 7 Haderslev Syddjurs 9 Gladsaxe 10 Køge 10 Struer 10 Greve 12 Hedensted** Kalundborg Skanderborg Hillerød Horsens Ishøj Aarhus 15 Frederikshavn Brønderslev Solrød Fredensborg** 19 København Tønder Kolding** 24 Hvidovre Ballerup* - Bornholm* - Fanø* - Faxe* - Frederikssund* - Herlev* - Hjørring* - Høje-Taastrup* - Hørsholm* - Kerteminde* - Langeland* - Læsø* - Randers* - Samsø* - Stevns* - Vesthimmerlands* - *: Ingen data **: Ingen data for 2013

10 85

11 86 Hvad er jeres udgifter til vederlagsfri fysioterapi? Kommunerne er myndighed for den vederlagsfri fysioterapi. Hovedparten af den vederlagsfri fysioterapi leveres hos praktiserende fysioterapeuter. Ordningen er reguleret gennem overenskomst om vederlagsfri fysioterapi, som er indgået mellem Regionernes- Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Opgørelser over udgifterne til vederlagsfri fysioterapi kommunikeres af KL til de fælleskommunale sekretariater månedsvis. Alle kommuner kan således følge udgiftsudviklingen, men såfremt der ønskes indflydelse på de praktiserende fysioterapeuters adfærd, kan kun det ske igennem de fælles kommunale sundhedssekretariaters arbejde i de regionale samarbejdsudvalg. Nettodrifts-udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er afgrænset til funktion Data er fra regnskab 2014 og i 2016-pl. Antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2014 og stammer fra Danmarks Statistik. Kommunerne i en region kan i fælleskab udarbejde analyser på regionsniveau, som det fælleskommunale sundhedssekretariat kan foreslå drøftet med fysioterapeuterne og regionen i de regionale samarbejdsudvalg. Fx kan der udarbejdes analyser om: - Står udgifterne til vederlagsfri fysioterapi mål med den kvalitet som myndighederne kan forvente fra de praktiserende fysioterapeuter? - Er der fokus på aktivitetsudviklingen, og er der på baggrund heraf basis for en drøftelse i det regionale samarbejdsudvalg? Derudover har Samarbejdsudvalget mulighed for at indføre en omsætningsbegrænsning for den enkelte fysioterapeut, men det er dog ikke muligt at fastlægge et specifikt serviceniveau i kommunen. Herudover kan kommunen overveje, om man ønsker at gå i dialog med de lokale fysioterapeuter om konkrete borgere med henblik på at drøfte, om tilbuddet leveret i praksissektoren er det rigtige for borgeren. UDGIFTEN PR. PATIENT DALER MENS DE SAMLEDE UDGIFTER STIGER Analysen af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi viser, at udgiften pr. patient er reduceret i perioden fra 2009 til Samtidig viser analysen, at de samlede kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi i samme periode er steget (den mørkerøde streg, aflæses på den venstre akse). Stigningen i de samlede udgifter skyldes, at flere modtager vederlagsfri fysioterapi, og reduktionen i udgiften pr. patient (de lyserøde søjler, aflæses på den højre akse) skal således ses i dette lys. Udgifter, mio. kr. (14-pl) Udgift pr. indbygger, kr. (14-pl) Nettodriftsudgifter til vederlagsfri fysioterapi, kr./1.000 indbyggere København Stevns Solrød Greve Ishøj Gladsaxe Faxe Fanø Køge Herlev Hvidovre Ballerup Kerteminde Samsø Horsens Fredensborg Bornholm Kolding Høje-Taastrup Skanderborg Frederikshavn Hjørring Haderslev Læsø Frederikssund Hørsholm Hedensted Hillerød Tønder Langeland Furesø Kalundborg Brønderslev Aarhus Randers Vesthimmerlands Syddjurs Struer

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme.

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme. Fakta Forebyggelse af indlæggelser Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere