C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne"

Transkript

1 Gode eksempler fra årsrapporterne

2 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres på: Årsrapporten som en central del af virksomhedens kommunikation om økonomi og finansielle forhold. Overskuelig og let forståelig kommunikation af budskaberne i årsrapporten. Det overordnede formål er at fremme en bedre regnskabsaflæggelse i Danmark Hvad de største danske virksomheder gør godt, og hvad der kan tjene som rollemodel for andre. Som noget nyt inkluderes i år også årsrapporter for unoterede virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. 2 Dommerkomiteen uddeler i år tre priser hylder de bedste årsrapporter C20 Regnskabsprisen Uddeles til den C20-virksomhed, hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder. Regnskabsprisen+ Uddeles blandt de 10 største ikkenoterede virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, og som udmærker sig særligt inden for de tre udvalgte temaer. Dommerkomiteens særpris Tildeles som anerkendelse til en virksomhed, der har udmærket sig særligt ved nyudvikling af årsrapporten som kommunikationsværktøj. 3 1

3 En kompetent og uafhængig dommerkomité Bjørn Sibbern Adm. direktør, NASDAQ OMX Lars Jønstrup Dollerup Finansdirektør, Københavns Lufthavne A/S Kristian Wærness Senior Vice President i Dampskibsselskabet NORDEN A/S og Formand for Rederiforeningens arbejdsgruppe for regnskab og revision Claus Berner Møller Afdelingschef, Danske Aktier, ATP Niels Leth Analysechef, Carnegie Investment Bank Ole Steen Andersen Professionelt bestyrelsesmedlem Niels Mengel Formand, Dansk Aktionærforening 4 Årsrapporterne for de største danske selskaber er generelt af meget høj kvalitet der gøres meget for løbende at videreudvikle rapporteringen. Ingen selskaber kan vinde C20+ Regnskabsprisen på regnskabsdelen det er beretningen, som generelt har størst vægt. Udviklingen her er bl.a.: Dommerkomiteens generelle observationer (1/2) Tema 1 Virksomhedens performance og opfølgning på udmeldte forventninger. Der arbejdes fortsat meget med performance measurement både finansielle og ikke-finansielle KPI er, segmentopdelte beretninger og struktur i årsrapporten. Tema 2 Cutting clutter en stringent struktureret årsrapport uden unødvendigt fyld med fokus på noterne. Stort fokus på omstrukturering af regnskabsdelen, hvor anvendt regnskabspraksis og skøn integreres i noterne. En del af regnskabsberetningen ses også flyttet til noterne. Tema 3 Virksomhedens strategiske målsætninger samt risici (drift og finansiel) Strategy/forward looking statements er fortsat knapt så informerende og forklarende. Enkelte rigtig gode eksempler (fx Novo Nordisk). Teksttunge og generiske risikoafsnit ses dog stadigt. Beskrivelser, oplysninger og præsentation skal være virksomhedsspecifik. 5 2

4 Dommerkomiteens generelle observationer (2/2) 2014 årsrapporter Ift årsrapporter 1 Ledelsesberetningen bliver mere fokuseret på virksomhedens væsentligste budskaber. 2 Grafiske oplysninger i ledelsesberetningen understøtter teksten. Ny - Ny - 3 Målsætninger og guidance bliver tydeligere forklaret. Opdateret Oplysninger i ledelsesberetningen om målsætninger/guidance. 4 Der er større opmærksomhed på beskrivelser af virksomhedernes risikoeksponering. 5 Der er flere gode eksempler på oplysninger i ledelsesberetningen om hovedaktiviteter - herunder strategi, performance og fremtidsudsigter. Beskrivelse af den langsigtede strategi kan stadig forbedres. 6 Sproget tilpasses den primære målgruppe for årsrapporten, herunder hensyntagen til den geografiske fordeling af aktionærerne. Flere aflægger årsrapport på engelsk. Opdateret Opdateret Opdateret Oplysninger i ledelsesberetningen om risikoeksponering. Oplysninger i ledelsesberetningen om hovedaktiviteternes strategi & performance. Engelsk som sprog vinder frem i årsrapporterne. 7 Et bedre struktureret noteapparat er blevet standard. Opdateret Et bedre noteapparat. 8 - Udgået Årsrapporterne bliver ikke længere. 9 - Udgået Grafiske oplysninger i ledelsesberetningen om året der gik Udgået Informative indholdsfortegnelser. 6 Observation 1: Mere fokuserede regnskaber Mere fokuserede regnskaber kan gøre årsrapporterne mere læsevenlige, så der opnås en bedre formidling af informationerne. 7 3

5 Observation 2: Grafiske oplysninger i ledelsesberetningen om året der gik 8 Observation 3: Oplysninger i ledelsesberetningen om målsætninger/guidance for

6 Observation 4: Oplysninger i ledelsesberetningen om risikoeksponering 10 Observation 5: Oplysninger i ledelsesberetningen om hovedaktiviteternes strategi & performance 11 5

7 Observation 6: Sproget tilpasses den primære målgruppe for årsrapporten 12 Observation 7: Et bedre struktureret noteapparat er blevet standard 13 6

8 Dommerkomiteens gode råd til årsrapporten (1/3) Årsrapporten for Skab en klar sammenhæng mellem beretningen og segmentoplysningerne. Såvel ledelsesberetningen som segmenteringen skal tage udgangspunkt i styringen af virksomheden. Gør noget ud af segmentbeskrivelserne i ledelsesberetningen, og fortæl om mål, performance og udvikling i relevante KPI er. Eksempel: Danske Banks opdeling af ledelsesberetning i segmentafsnit. 2 Beskriv den konkrete forretningsmodel i beretningen. Hvad er de kritiske faktorer? Hvad er selskabets kernekompetencer og business drivere? Eksempel: DONG Energy s beskrivelse af forretningsmodellen. 3 Forklar virksomhedens strategi. Virksomhedens strategi er omdrejningspunktet for den forventede udvikling. Beskrivelsen skal derfor være virksomhedsspecifik og konkret. Både den kort- og langsigtede strategi skal omtales. De gode følger op på udviklingen i strategien. Eksempel: Novo Nordisk. 4 Følg op på tidligere udmeldte forventninger på alle parametre. Det skal være de væsentligste, forretningskritiske mål og KPI er og ikke bare 5-års oversigten. Det letter desuden læsningen, når opfølgningen understøttes grafisk. Eksempel: Danske Banks opfølgning på tidligere udmeldte KPI er. Ift Årsrapporten for 2013 C20 Regnskabsprisen 2014 Uændret Skab en klar sammenhæng mellem beretningen og segmentoplysningerne. Uændret Ny - Opdateret Beskriv den konkrete forretningsmodel i beretningen. Vær mere præcis vedrørende opfølgning på KPI er/udmeldinger i beretningen. 14 Dommerkomiteens gode råd til årsrapporten (2/3) Årsrapporten for Gør beskrivelsen af risici mere præcis i både ledelsesberetningen og noter. De bedste årsrapporter kvantificerer risici og/eller sætter dem i forhold til hinanden gerne i et risk map. De omtalte risici skal være dem, der er kritiske for virksomheden, og som overvåges af ledelsen. Beskriv udviklingen i de væsentligste risici, samt hvilke tiltag ledelsen har iværksat til at imødegå dem. Husk de forretningsmæssige risici. Eksempel: Carlsbergs præsentation af risici. 6 Beskrivelser af Corporate Governance og kønsmæssig sammensætning af ledelsen skal lægges på internettet. Det opfattes ofte som kontroloplysninger, der ikke skal fylde meget i årsrapporten. Eksempel: Novo Nordisk brug af links til hjemmesiden for uddybelse af elementer af selskabets arbejde med Corporate Governance. 7 CSR skal integreres i forretningsbeskrivelsen. Få beskrevet væsentlige koblinger til forretningen. Læg resten på internettet som en samlet beskrivelse, jf. ÅRL 99 a. Bemærk at 99 a kræver én samlet redegørelse. Eksempel: Novozymes integration af CSR oplysninger i årsrapporten. Ift Årsrapporten for 2013 C20 Regnskabsprisen 2014 Uændret Gør beskrivelsen af risici mere præcis i både beretningen og evt. noter. Opdateret Uændret Corporate Governance bør lægges på internettet. CSR skal integreres i forretningsbeskrivelsen. 15 7

9 Dommerkomiteens gode råd til årsrapporten (3/3) Årsrapporten for Afsnittet om væsentlige skøn skal være virksomhedsspecifikt og evt. indarbejdes i noterne. Der skal oplyses om de underliggende forhold ikke bare regnskabsposter hvor der er udøvet væsentlige skøn. Ellers kan læser ikke se, hvori det konkrete og væsentlige skøn består. Eksempel: A.P. Møller-Mærsks omtale af nedskrivning af olieaktiver. Beskrivelserne af væsentlige skøn kan med fordel indgå i de relevante noter. 9 Regnskabspraksis og skøn indarbejdes i noterne. Derved undgås en del gentagelser, og der etableres et system for at luge ud i unødvendig regnskabspraksis. Samtidig skabes der et bedre overblik som følge af den samlede beskrivelse. Eksempel: Novozymes opbygning af noteapparatet. Ift Årsrapporten for 2013 C20 Regnskabsprisen 2014 Opdateret Afsnittet om væsentlige skøn skal være mere konkret og evt. indarbejdes i noterne. Uændret Regnskabspraksis og skøn indarbejdes i noterne. 16 Dommerkomiteens gode råd til årsrapporten (3/3) Årsrapporten for Brug en væsentlighedsvurdering ved afgivelse af oplysninger. Erhvervsstyrelsen opfordrer til at udnytte IFRS s mulighed for at undlade oplysninger, der vurderes at være uvæsentlige for regnskabslæser. En udeladelse gør notesektionen kortere og klarere. Husk at udarbejde et væsentlighedsnotat med ledelsens vurderinger af, hvorfor de udeladte oplysninger vurderes uvæsentlige. Eksempel: Novo Nordisks præsentation af noter. 11 Skriv ensartet gennem hele årsrapporten. I gode årsrapporter fremstår sproget i de enkelte elementer ensartet. Det skal ikke være muligt at skelne mellem afsnit skrevet af kommunikationsafdelingen og afsnit skrevet af regnskabsafdelingen. Eksempel: TDC s præsentation af årsrapporten. Ift Årsrapporten for 2013 C20 Regnskabsprisen 2014 Ny - Ny

10 Dommerkomiteens bud på næste bølge i regnskabsaflæggelsen * Ift 2014 C20 Regnskabsprisen Oversigt over væsentlige begivenheder i året. Ny - 2 Væsentlighed ved afgivelse af oplysninger. Opdateret Stadig fokus på væsentlighed. 3 Endnu mere fokus på performance measurement. Uændret Endnu mere fokus på performance measurement. 4 Beskrivelsen af virksomhedens risici og styringen heraf som supplement til et risk map vil blive uddybet. Opdateret Risikostyring flere virksomheder har kvantificeret risici/relativeret dem i forhold til i hinanden. 5 Der arbejdes yderligere med design og layout. Opdateret Flere anvender nyt format magasin, landscape mv. 6 Kommentarer til noteoplysninger. Opdateret Simple forklaringer i starten af noterne. 7 Årsrapporternes tekstafsnit skrives klart og kortfattet. Ny Udgået En læs let udgave på dansk som supplement. 9 - Udgået Noteapparatet bliver opdelt i logiske sektioner Udgået Grafik i noterne. * Eksempler kan ses i appendix. 18 Appendix regnskabsaflæggelsen Eksempler 19 9

11 regnskabsaflæggelsen (1) Oversigt over væsentlige begivenheder i året fremmer overblikket. 20 regnskabsaflæggelsen (2) Væsentlighed ved afgivelse af oplysninger mange har arbejdet med det, men det synes fortsat vanskeligt i forhold til noteoplysninger. Disclosure Framework er på vej fra IASB. Discussion paper forventes i 2. halvår af Letter det praktiske arbejde med at udfylde IFRS-tjeklister og med at foretage konsistente væsentlighedsvurderinger fra periode til periode

12 regnskabsaflæggelsen (3) Endnu mere fokus på performance measurement udvælgelse og pædagogisk rapportering på virksomhedsrelevante KPI er. 22 regnskabsaflæggelsen (4) Beskrivelsen af virksomhedens risici og styringen heraf som supplement til et risk map vil blive uddybet endnu mere i fremtiden. (TT Electronics, UK) 23 11

13 regnskabsaflæggelsen (5) Der arbejdes yderligere med design og layout af årsrapporten. (Prudential, UK) 24 regnskabsaflæggelsen (6) Kommentarer til noteoplysninger bidrager til forståelse af tallene

14 regnskabsaflæggelsen (7) Årsrapporternes tekstafsnit skrives klart og kortfattet. Der undgås lange, komplicerede formuleringer, irrelevant information, gentagelser og floskler. Det gør årsrapporterne mere læsevenlige

15 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014

C20 Regnskabsprisen 2014 27. maj 2014 www.pwc.dk/c20 27. Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Frederik Lotz Group CFO, Arla Foods amba Claus Berner Møller Porteføljeforvalter, ATP Bjørn Sibbern Adm. direktør,

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Det gode beslutningsgrundlag

Det gode beslutningsgrundlag Det gode beslutningsgrundlag kommunikation af finansielle informationer www.pwc.dk Udgiver: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/detgodebeslutningsgrundlag Website: www.pwc.dk Produktion:

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere