Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen"

Transkript

1 Energisystemer til Kraftvarmeanlæg Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen

2 ADVANSOR s produkter compheat: Varme- og Kraftvarme-produktion Produkter skræddersyede til varme- og kraftvarmeanlæg. Direkte tilkobling til gasmotoren uden forstyrrende indgreb på vandsiden. Varmen leveres direkte til fjernvarmenettet mellem o C. Også mindre varmepumper primært til industrielt brug. Kapaciteter: kw compbine: Kombineret og kuldeproduktion Integreret anlæg til samtidig produktion af varme og kulde. Producerer varmt ved o C og koldt vand til forbrug eller isbank. Anvendelse bl.a. til pasteurisering af fødevareprodukter samt fremstilling af varmt vand til rengøring samtidig med kulde. Kapaciteter: kw compfort: Kuldeproduktion Koldtvandsanlæg til luftkonditionering eller proceskøling. compfort producerer koldt vand i området 0-16 C. Anlæggene kan anvende adiabatisk og frikøling, hvilket giver et meget lavt energiforbrug. Endeligt er støjniveauet et de laveste på markedet. Kapaciteter: kw compsuper: Køl/ frys Advansor tilbyder også køle/ fryseanlæg til supermarkeder og andre kommercielle og industrielle køle/ fryse-applikationer. Anlæggene anvender kun CO 2 som kølemiddel og fokus ligger på pålidelighed, servicevenlighed og lavt energiforbrug Kapaciteter: 6/15 50/150 kw

3 Karakteristika for CO 2 Generelle egenskaber: Gruppe II (L1) med ODP = 0 + GWP = 1 (NH 3 = L2, R290 = L3) Ingen begrænsninger på opstillingssted og anvendelse Temperatur og trykområde: -55 -> +31 C (5.5 -> 73 Bar) CO 2 Tungere end luft, i det hele taget en tung gas Fordele: Små rørdimensioner og små tryktab Bedre virkningsgrader på kompressorer og høj volumetrisk kølekapacitet Bedre varmeovergang specielt ved pool-boiling Udfordringer: Højere tryk (op til 130 bar) Høje stilstandstryk Anvendelse af sikkerhedsventiler Udskilning af olie/ væske-dråber fra CO 2 -gassen Sikring af anlæggets COP ved høje temperaturer Pris på komponenter

4 Transkritisk versus subkritisk drift T [ C] CarbonDioxide Superkritisk fluid 70 bar 60 bar 35 bar 0,2 0,4 18,7 bar 0,6 0,8-1,60-1,40-1,20-1,00-0,80 - s[kj/kg-k] Overhedet gas Transkritisk: Gaskøler: ingen faseskifte ved varmeafgivelse [T, p] er indbyrdes uafhængige tryk for optimal COP afhænger af p 0, T uk, ε ivv og η s god afkøling i gaskøler er vigtig for optimal COP pinch point skal undgås i veksleren Subkritisk: business as usual Fordele små dimensioner materiale valg Udfordringer Få komponenter er tilgængelige som standard Transition: anlægget skal kunne skifte mellem de 2 driftsformer styring anlæggets udformning

5 Kort om teknikken: Transkritisk varmepumpe vrs kondenserende kpa 90 C C 50 log p kpa 25 C kpa Enthalpi[kJ/kg/K] Enthalpi [kj/kg]

6 Varmevekslere til CO 2 - gaskølere Temperature [ C] Refrigerant Water Same HX area Flow: +/-50% Same inlet temp Optimering af 2 parametre 1) Gaskøler geometri/ design 2) det høje tryk Low water flow Medium water flow 50 High water flow Step (Counter flow)

7 Øget totalvirkningsgrad på kraftvarmeanlæg Hvordan opstår besparelsen? kw varme kw el kw naturgas Afkast til skorsten Afkast til skorsten VP El til net El til net Varmt vand Varmt vand Uden varmepumpe, totalvirkningsgrad 88% Med varmepumpe, totalvirkningsgrad 97,5%

8 Plug and play - installation Vindkraft Naturgas Elkøb 400V compheat Elsalg 10KV Ingen nye termiske indgreb med motoren Direkte kobling på fremløb og returstreng eller direkte på akk.tanken Decentral kraftvarme Returvand Akk. tank Varmt vand

9 compheat 4-IKV, layout: kw varmeproduktion

10 Varmepumpe med koldt lager basis princip Basisprincip princip A Adskilte vandkredse 1 stk ny 400m³ koldtvandstank 2 stk nye LT vekslere Inkludering af ladeluft 2. trin i varmeoptag DN125 Fordele: Uafhængige vandkredse balance går nemt op Røggas TI I-26 TT I-18 TT I-16 Flangetilslutning DN65 Ulemper: Høje installationsomkostning til: - Varmevekslere - Ny koldtvandstank HT vekslere Motorkøling 700 m³ TT I-21 5 MW oliekedel 4,6 MW N-gaskedel Varmeafgiver: 980 kw ved 40 C ind/80 ud Ladeluft 1. trin TT I-20 TT I-19 TT I-17 Opladning 30m³/time 40 C 35 C Nye LT vekslere 480 kw 55 C LT vekslere 400 kw? Vandkreds : 21 m^3/h 2½" DIN 2440, ID65 DN125 Flangetilslutning DN m³ 30 m³/time 26,5 C 2x117 kw Ladeluft 2. trin DN125 Opladning 30 m³/time 20 C Afladning 30 m³/time 20 C Afladning 30 m³/time 40 C Vandkreds: 30 m^3/h 3" DIN 2440, ID80 TI I-22 TI I-24 TI I kw PC Bautavej 1A 8240 Aarhus V Denmark Tegnings navn: Vandkredse Billund Varmeværk - Højmarksvej Drawing No. Scale Revision Date All rights reserved: No part of this information or design of 1:1 Rev.1: /03-07 drawings may be reproduced, without the XX.XXXX Init.: Rev. 2: xx/xx-xx prior written permission of Advansor A/S TH Rev. 3: xx/xx-xx

11 Varmepumpe med koldt lager variant B

12 Varmepumpe med koldt lager variant B OPLADNING: PRINCIP B Ny motorkreds med nye vekslere yder ca kw ved opladning: 56 m³/time * 4,2 * (90-30) /3,6 = 3920 kw Fordele: Den eksisterende tank kan genanvendes Flow balancerne er på plads Ulemper: Ny LT vekslere kræves 56 m³/time ved 90 C DN125 Røggas 450 C TI I-26 29m³/time ved 90 C?? 26,5 m³/time ved 90 C TT I-18 TT I-16 Flangetilslutning DN65 HT veksler 700 m³ Nettovarmetilførelse ved oplading: 90/20 C svarer til kw 5 MW oliekedel 4,6 MW N-gaskedel Motorkøling 1,6 MW 120 C Ladeluft 1. trin TT I-19 TT I-17 26,5 m³/time ved 40 C 35,6 C? Nye + eksistrende LT vekslere 470 kw ekstra? Ladeluft 2. trin 2x117 kw 29 m³/time ved 20 C Flangetilslutning DN80 DN125 Flangetilslutning DN65 Flangetilslutning DN80 56 m³/time ved 29,5 C DN125 DN125 Bautavej 1A 8240 Aarhus V Denmark Tegnings navn: Vandkredse Billund Varmeværk - Højmarksvej Drawing No. Scale Revision Date All rights reserved: No part of this information or design of 1:1 Rev.1: /03-07 drawings may be reproduced, without the XX.XXXX Init.: Rev. 2: xx/xx-xx prior written permission of Advansor A/S TH Rev. 3: xx/xx-xx

13 Varmepumper i kraftvarme Den afgiftsbelagte gasmængde på gasmotoren skal beregnes ud fra e/v-formel På den afgiftsbelagte gasmængde beregnes afgiften således: Rumopvarmning: Energiafgift + CO 2 -afgift Let proces: CO 2 -afgift Tung proces: 5/18 af CO 2 -afgift Afgifter på el Rumopvarmning: E-afgift (53.1) + CO 2 -afgift (9) + PSO (0,6) + El-dist (4) = 66,7 Industriel proces: E-afgift (53.1) + CO 2 -afgift (9) + PSO (0,6) + El-dist (4) Varmepumper til decentrale kraftvarmeværker (rumopvarmning) Eldrevet varmepumpe: 66,7 øre/ kwh Gasdrevet VP: Energi- og CO2-afgifterne (204,2+19 øre/nm3) ~ 20,3 øre/kwh 1 kwh gas giver 0,35 kwh el og 0,57 kwh varrme (92%) Ligelig fordeling af afgift 22 øre/kwh mekanisk energi

14 Varmepriser med varmepumper i decentral kraftvarme Ved f.eks. el købt på 2008 termin DK : 340 kr/mwh Mekanisk drevne E-omk = E-pris + E-afgift = 34 øre/ kwh + 22 øre/ kwh = 56 øre/ kwh Varmepris = 560/ 3,7 = 151 kr./ MWh Elektrisk drevne E-omk = E-pris + E-afgift = 34 øre/ kwh + 67 øre/ kwh = 101 øre/ kwh Varmepris = 1010/ 3,7 = 273 kr./ MWh Varmeafgift ved udmøntning af L81: 18 (16,2+1,8) øre/kwh varme E-omk = E-pris + E-afgift = 34 øre/ kwh = 34 øre/ kwh Varmepris = 340/ 3, = 272 kr./ MWh Varmeafgift ved udmøntning af L81: 18 (16,2+1,8) øre/kwh varme E-omk = E-pris + E-afgift = 34 øre/ kwh = 34 øre/ kwh Varmepris = 340/ 3, /3,7 = 140 kr./ MWh

15 Varmepumpen er ens men værkernes funktion og vilkår er forskellige Funktion Anlægskapacitet Industriel kraftvarme: Tung proces eller let proces - ingen energiafgift på gas - reduceret CO2 afgift på gas - mange driftstimer - proces tilpassede Elproduktion <5 MW 5 MW > Elproduktion Decentral kraftvarme - varmegrundlag - typisk 40 C / 80 C stor spredning på anlægsdata Totalinstalleret effekt >20 MW Mange værker har flere produktionsalternativer, fx. gas-, olie, kulkedler eller biomasse. Regler Frivillig 3 leds tarif eller markedsvilkår Tvunget markedsvilkår CO2 kvote omfattet virksomhed Virkemidler Spids- og højlast prioritet Regulerkraftfunktioner mulig Spotafhængig driftsplanlægning

16 Praktiske forhold på værket Røggaskondensering: LT veksler: Ny/eksisterende? Skorstenskernen og røggaskanaler i rustfri Spildevandsafledning til rensningsanlæg Olieskimmer, oxidering og neutralisering Særlige forhold? Pladsforhold! Mekanisk kobling til motor: Hydraulikpumpe, hydraulikmotor og gear Kraftudtag på motoren Akkumuleringstank Kapacitet Kølemiddeludslip Emmission til motor Emmission til boligområder Indpasning ift de øvrige produktionsalternativer

17 Parametre med indflydelse på økonomi i varmepumper Teknik: Stabile forudsætninger Driftstimeprofil Elvirkningsgrad Varmevirkningsgrad Indfyret effekt Returvandets temperatur Temperatur efter LT veklser Marked: Dynamiske forudsætninger Elsalg på markedsvilkår Elspotprisudvikling CO2 kvoteprisudvikling Gaspris Afgiftsregler Geografi

18 Udgangspunkt: Hvad koster varmen? Gasmotor, -turbine, -kedel: Omkostninger Gaspris inkl transmission Vedligehold Energiafgift CO2 afgift CO2 kvoter Indtægter Elsalg 3led/Marked Reservekraft Varmepumpe: Elpris Terminsaftale Spot-el Afgift Rumopvarmningsafgift Varmeafgift efter L81 Varmegenvindingsafgift Elpris + Afgift Varmepris = Effektfaktor Varmeproduktion Effektfakt or = Effektoptag

19 Dynamiske forudsætninger Elspot DK vest [kr/mwh] Det er svært at spå især om fremtiden.. Gaspris [øre/nm 3 ] CO2 kvotepris [ /ton]

20 El og gaspriser 2010 DK vest

21 Spotprisudsving henover flere døgn Spotpris døgnudsving 600,00 500,00 400,00 300,00 kr/mwh 200,00 100, : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 0,00

22 Varmeproduktionspriser for varmepumpe og gasmotor 600,00 Spotpris døgnudsving og varmeproduktionspriser 500,00 Elkøb+18+4 øre/kwh effektiv afgift 400,00 300,00 SPOTPRIS GASMOTOR VARME VARMEPUMPE kr/mwh 200,00 100,00 0, : : : : : : : : : : :00

23 Varmeproduktionspriser for varmepumpe og gasmotor Spotpris døgnudsving og varmeproduktionspriser 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 SPOTPRIS GASMOTOR VARME VARMEPUMPE Elkøb+66øre/kWh kr/mwh 100,00 0, : : : : : : : : : : : :00

24 Varmeprissammenligninger Decentralt kraftvarmeværk med gasmotor Dragsholm Fjernvarme 600 Varmepris [kr/mwh] Gasmotor Varmepumpe Gaskedel Varmepumpe kr/mwh Elvirkningsgrad 0,38 Varmevirkningsgrad 0,500 Total virkningsgrad 0,880-0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Elpris [kr/kwh]

25 Vindmøller og varmepumpe ejet af varmeværk Varmeoptag: 700 kw Røggas eller andet Effektoptag: 330 kw a 42 øre/kwh Varmeproduktion: 1030 kw fortrænger varme til 360 kr/mwh Driftstid 8000 timer/år (VP som grundlast) Varmeoptag Effektoptag Elnet Varmeproduktion Besparelsesværdi for værket (8000 x 1,030)MWh/år x ( /3) = kr/år Varmepumpe

26 Vindmøller og varmepumpe ejet af vindmølle producent Varmeoptag: 700 kw Jord, vand, som eller spildvarme Effektoptag: 330 kw a 35 øre/kwh (markedspris) Varmeproduktion: 1030 kw Salgspris 200 kr/mwh Ækvivalent elpris=200/3=67 øre/kwh Driftstid 8000 timer/år (VP som grundlast) Værdi for vindmølleejer = Varmesalg Tabt elsalg (8000 x 1,030)MWh/år x 200 (330x8000*0,35) = = kr/år Følsomhed: Varmesalg ±50 kr/mwh = ± Elpris: ±0,05 kr/kwh =± Varmeoptag Effektoptag Varmepumpe Elnet Varmeproduktion

27 Jordslangeoplægning PEL rør Effekt 25 W/m Optag W Længde m Varmeydelse i varmepumpe Eksempel Grundens længde Nødvendige bredde 1000 kw 150 m 125 m/m 224 m Nødvendigt jordareal m² Effektoptag 20,83333 W/m² Andre data på optager Tør sandet jord Fugtig lerjord Vandførende lag 10 W/m² 30 W/m² 40 W/m²

28 Varmekilder for varmepumper COP værdier for compheat varmepumper: T 0 /T vi /T vu Ved 20/40/80: COP= 3,70 Ved 10/40/80: COP=2,95 Ved 10/35/80: COP=3,30 Ved 0/40/80: COP = 2,50 Ved 0/35/80: COP = 2,75 Hyppige varmekilder Kilde Temperaturområde ( C) Omgivende luft Ventilationsafkast Grundvand 4-10 Søvand 0-10 Flodvand 0-10 Havvand 3-8 Granitlager 0-5 Jordvarme 0 10 Spildevand >10 Industriel spildvarme 20-60

29 Barrierer for varmegenvinding Besparelser er interessante men daglig drift er essentiel Varmepumpen isoleret set er økonomisk men den samlede installation ved eksisterende anlæg kan flytte billedet væsentlig Nye installationer med varmegenvinding er og vil i stigende omfang blive relevante Begrænset viden hos slutbruger er det muligt?? Indgroet misforståelse: Varmegenvinding kan ikke betale sig... Stadig reminiscenser af politisk modvilje (arven fra 80 erne) Afgiftsreglerne kunne godt blive mere favorable?!?

30 Konklusion og perspektiver CO2 varmepumper kan producere C vand direkte til fjernvarmenettet Der kan isoleret set spares op til 25% gas og dermed reduceres emissioner (CO, CO2, NOx, CH4, aldehyd og andet) fra den danske kraftvarmeproduktion ved anvendelse af varmepumper Reduktion af nettab kan i visse tilfælde øge besparelsen Besparelserne kan typisk tilbagebetale den totale anlægsinvestering indenfor 3-6 år Besparelsen værksspecifik Markedsmekanismerne er dynamiske og skal evalueres i sammenhæng med værkets drift Varmepumper kan yderligere indgå i visser værkers regulér-strategi Inddragelse af værkets tekniske installationer, driftsforhold og øvrige produktionsalternativer er mindst ligeså betydningsfuldt som varmepumpen Gældende afgiftsregler er vigtige for den rette varmepumpe implementering. AUC estimerer at store varmepumper kan udbygge vindkraftens andel i den danske elforsyning optil 40% uden at der skal eksporteres stadig mere overskudsstrøm varmepumper skaber øget reguleringsfleksibilitet i det samlede el-system Varmepumper kan indgå som virkemidler til opfyldelse af Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2)

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet. Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere